Geavanceerde applicatie voor patiëntopvolging en trendanalyse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geavanceerde applicatie voor patiëntopvolging en trendanalyse"

Transcriptie

1 Geavanceerde applicatie voor patiëntopvolging en trendanalyse Jonas Casteur en Kim Schrooten Promotoren: prof. dr. ir. Filip De Turck, prof. dr. Koenraad Smets Begeleiders: dr. ir. Marc De Leenheer, Kristof Steurbaut Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de toegepaste informatica Vakgroep Informatietechnologie Voorzitter: prof. dr. ir. Daniël De Zutter Vakgroep Pediatrie en genetica Voorzitter: prof. dr. Dirk Matthys Faculteit Ingenieurswetenschappen Academiejaar

2 Voorwoord Graag willen we een aantal mensen bedanken die dit eindwerk mede tot stand hebben gebracht. Vooreerst gaat onze dank naar Prof. Dr. Ir. Filip de Turck en prof. dr. Koenraad Smets, onze promotoren, voor hun positieve aanmoediging en begeleiding. Daarnaast willen we onze begeleiders dr. ir. Marc De Leenheer en Kristof Steurbaut bedanken voor hun raadgeving en betrokkenheid. Een speciaal woord van dank gaat uit naar Femke De Backere voor het bijstaan in moeilijke tijden. Ten slotte willen we ook onze familie en vrienden voor de interesse en steun. Jonas Casteur en Kim Schrooten Gent, 28 mei 2010 ii

3 Verklaring van bruikleen De auteurs geven de toelating deze masterproef voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de masterproef te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze masterproef. Gent, 28 mei 2010 Jonas Casteur Kim Schrooten iii

4 Inhoudstabel Voorwoord... ii Verklaring van bruikleen... iii Lijst van figuren...vi Lijst van tabellen...viii Gebruikte afkortingen en termen...ix 1 Inleiding Probleemstelling Doelstelling Analyse van de functionele vereisten Vereisten Draaiboek op basis van documentatie UZ Gent Use case diagram Architectuur High level architectuur Theorie Toepassing Database Theorie Toepassing Databasemap Java Enterprise Edition Persistence tier Business logic tier Web tier Invoer: PDF itext OpenOffice.org Uitvoer: notificaties en rapportering Herinnerings E mail Exporteren en gegevensanalyse iv

5 4 Uitgewerkte case Opeenvolging taken Gebruikershandleiding Registreren als nieuwe gebruiker PDF formulieren downloaden en uploaden Het admin menu Conclusie en mogelijke uitbreidingen Bijlagen Bibliografie v

6 Lijst van figuren Figuur 1 Cytomegalovirus...1 Figuur 2 Usecase diagram van de functionele vereisten...8 Figuur 3 Java EE architectuur...9 Figuur 4 Gedetailleerde Java EE architectuur...10 Figuur 5 Java EE voor de CMV applicatie...11 Figuur 6 One-to-one mapping...13 Figuur 7 One-to-many, many-to-one mapping...13 Figuur 8 Many-to-many mapping...14 Figuur 9 Algemeen overzicht van de database...19 Figuur 10 Database Patient - Mother relatie...20 Figuur 11 Database Patient - Doctor relatie...20 Figuur 12 Database Diagnostic...21 Figuur 13 Database AudioFollowup...21 Figuur 14 Database AudioIntake...22 Figuur 15 Database Treatment...22 Figuur 16 Database Additional Screening...23 Figuur 17 Relatie tussen Patient en Mother...26 Figuur 18 Legende Java Server Pages...34 Figuur 19 Java Server Pages - Inlog- en registratieproces...35 Figuur 20 Java Server Pages - Menukeuze...35 Figuur 21 Java Server Pages - Administratormenu...36 Figuur 22 CSV bestand...41 vi

7 Figuur 23 legende stroomdiagram...42 Figuur 24 Stroomdiagram registratieproces...43 Figuur 25 Stroomdiagram Invullen patiëntgegevens...44 Figuur 26 Stroomdiagram gebruikersbeheer...45 Figuur 27 Startpagina website...46 Figuur 28 Registratie pagina...47 Figuur 29 Mededeling nieuwe gebruiker aan admin...47 Figuur 30 bevestiging registratie...48 Figuur 31 Welkomstpagina admin...48 Figuur 32 Admin menu...49 Figuur 33 Pagina met lijst nieuwe registraties...50 Figuur 34 bevestiging toegang...50 Figuur 35 account verwijderd...51 Figuur 36 Welkomstpagina gewone gebruiker...51 Figuur 37 Lijst patiënten van de gebruiker...52 Figuur 38 Download pagina...52 Figuur 39 PDF-formulier registratie patiënt...53 Figuur 40 PDF-Formulier Behandeling patiënt...54 Figuur 41 Upload pagina...55 Figuur 42 User management...56 Figuur 43 toekennen admin rechten...56 Figuur 44 Bestanden exporteren naar csv vii

8 Lijst van tabellen Tabel 1 Draaiboek op basis van documentatie van het UZ Gent...7 Tabel 2 Datatypes in Java...24 Tabel 3 Entiteiten in Java EE...27 Tabel 4 Facades...28 Tabel 5 Session beans...32 Tabel 6 Java Server Pages...34 Tabel 7 CSV invoer in Excel...41 viii

9 Gebruikte afkortingen en termen CMV ejb war Java EE PDF html csv UML SMTP Cytomegalovirusinfectie Enterprise JavaBeans Web Application Archive Java Enterprise Edition Portable Document Format HyperText Markup Language Comma-separated values Unified Modelling Language Simple Mail Transfer Protocol De term gebruiker staat voor een arts die van het systeem gebruik maakt. Indien deze gebruiker een administrator is, zal hij admin worden genoemd. ix

10

11 1 Inleiding 1.1 Probleemstelling Cytomegalovirus(CMV)-infectie is een veelvoorkomende perinatale besmetting. Deze besmetting wordt aangetroffen bij 0,6 tot 1% van de levendgeborenen in Vlaanderen per jaar. Dit vertaalt zich naar 400 tot 600 patiënten per jaar. Bij de patiënten worden er op lange termijn vooral neurosensoriële doofheid en psychomotorische vertraging in de ontwikkeling gevreesd als gevolg van de congentiale infectie (Goossens, Temmerman, & Vanhaesebrouck, 2003). Door het beschikbaar worden van het geneesmiddel Ganciclovir (Cymevene ), dat mogelijk een belangrijke rol kan spelen bij de preventie van ernstige gehoorstoornissen bij het opgroeiend kind, komt deze infectieziekte opnieuw in het centrum van de belangstelling. Figuur 1 Cytomegalovirus (Abbott Diagnostics, 2006) Een elektronische database is van belang voor een langdurige opvolging van alle kinderen met congenitale CMV-infectie in Vlaanderen. Op dit moment is hiervoor geen databankgedreven applicatie aanwezig op de afdeling Neonatalogie van het Universitair Ziekenhuis Gent. Hierdoor zijn de artsen genoodzaakt alle data op papieren documenten te bewaren. Indien men deze data wil analyseren of exporteren moet dit handmatig in een Excelbestand ingevoerd worden. Dit maakt opvolging, analyse en opzoekingen uiterst moeilijk en omslachtig. In nauwe samenwerking met het Universitair Ziekenhuis Gent werd 1

12 daarom besloten een databankgedreven applicatie te ontwikkelen ter ondersteuning van de dataregistratie en opvolging. 1.2 Doelstelling De doelstelling is het ontwikkelen van een systeem waarmee geregistreerd kan worden hoe de diagnostiek tot stand kwam, welke afwijkingen aanwezig waren bij de geboorte en het verloop van de verdere behandeling. Dit heeft als doel de patiënten op lange termijn (6 jaar) op te volgen op het gebied van neuromotoriek, gehoor en visus. Visus is een maat voor gezichtsscherpte als onderdeel van het gezichtsvermogen. Het systeem maakt het daarnaast mogelijk om de verzamelde gegevens te onderwerpen aan data-analyse om belangrijke tendensen weer te geven. 2

13 2 Analyse van de functionele vereisten In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht gegeven van de functionele eisen die aan de applicatie worden gesteld. Daarna geeft een use case diagram de mogelijkheden per gebruiker weer. 2.1 Vereisten Gebruikersregistratie: Elke arts kan zich online registreren als een potentiële gebruiker van de applicatie. Een nieuwe gebruiker moet door een administrator toegang verleend worden tot de website. Zolang een administrator een nieuwe gebruiker niet aanvaard heeft, kan de gebruiker niet inloggen. Patiëntregistratie: Elke gebruiker kan gegevens van zijn patiënten invullen. Elke gebruiker moet toegang kunnen krijgen tot de gegevens van zijn patiënten. Om de gegevens van patiënten van andere artsen te bekijken is echter eerst goedkeuring nodig door een administrator. Bij patiënten die door een andere arts behandeld worden kan men enkel het ID nummer, geslacht en geboortedatum bekijken, zodat de persoonlijke gegevens van de patiënt vertrouwelijk blijven. Formulieren: De verschillende formulieren om de patiëntinformatie in te vullen kunnen als PDF-formulier van de website gedownload worden. Dit biedt de mogelijkheid aan de artsen om de gegevens op een later tijdstip, al dan niet verbonden met het internet, in te vullen. Zodra de formulieren zijn ingevuld, kan de gebruiker de formulieren uploaden op de website, zodat ze in een centrale database bewaard worden. Follow-up: Elke 6 maanden na de geboorte van de patiënt, dient zijn behandelende arts een follow-up formulier in te vullen. Wanneer zo een deadline nadert, moet de applicatie automatisch een ter herinnering naar de arts sturen. Excel: De gebruiker heeft de mogelijkheid om de verschillende patiëntgegevens uit de database te exporteren naar Excel (bv. door middel van een csv-bestand). Hierdoor kan men verdere analyses uitvoeren op de gegevens uit de database. Administrator: Beheerders moeten in staat zijn om de lay-out van de PDFformulieren aan te passen, zoals bv. toevoegen of weglaten van items. Verder kan 3

14 een administrator een gewone gebruiker administrator rechten gegeven en gebruikers verwijderen. Rapportering: Jaarlijks moet op eenvoudige wijze een verslag gegenereerd worden, waarin belangrijke tendensen worden weergegeven op numerieke en grafische wijze. 2.2 Draaiboek op basis van documentatie UZ Gent 1 User 2 Administrator 3 Beide 4 Applicatie zelf Actie 1 Surfen naar de website Toont loginscherm: login of aanvraag login 1 Aanvraag login Aanvrager vult gegevens in in het formulier op de website: o Naam en Voornaam o adres o Telefoonnummer o Vakgebied o Eventueel soort arts o Ziekenhuis of praktijk (eventueel adres) o Eventueel commentaar waarom hij een login wilt Wanneer de aanvrager op Send drukt, worden deze gegevens doorgestuurd naar de administrator. De admin krijgt via een notificatie en hij kan deze aanvraag terugvinden op de website onder een speciale pagina Aanvragen 2 Goedkeuren aanvragen en paswoorden De administrator behandelt de aanvraag en beslist of deze aanvaard wordt. Hij kan op een venster waartoe enkel hij toegang tot heeft een lijst van aanvragen zien. Bij aanvaarding wordt er automatisch een registratie van de user in de database gemaakt en een gestuurd naar de user met daarin: 4

15 o Login-naam: (in optie) een combinatie van de eerste letter van de voornaam en de achternaam en afkorting van het vakgebied o Paswoord: (in optie) automatisch random gegenereerd door de applicatie. Mogelijkheid tot wijzigen via de website later Bij weigering wordt er een gestuurd naar de aanvrager met een adres of telefoonnummer waarmee hij de admin zal kunnen contacteren voor verdere vragen 3 Keuzemogelijkheden website Gebruikers Ingeven nieuwe patiënt Invullen/(wijzigen: in optie) gegevens Raadplegen gegevens patiënten (in optie) Userprofiel (in optie, voor aanpassen gegevens, o.a. paswoorden) Tabel met de namen van de patiënten van de arts en hun IDNummers Administrator: o Aanvragen login o Aanvragen leesrechten (in optie) o Patiënten Alle informatie over patiënt opzoeken In optie: Verschillende views (alle patiënten per arts, vakgebied, leeftijd, enz) o Formulieren (in optie: mogelijkheid tot aanpassen) 1 Ingeven nieuwe patiënt Ingeven persoonsgegevens: o Naam en voornaam o Geboortedatum o Geslacht o Geen adres o (Naam ziekenhuis/praktijk) o (Vakgebied) Wanneer de arts op ok drukt, wordt de patiënt toegevoegd aan de database met het IDNummer dat automatisch wordt aangemaakt. Voor elk vakgebied wordt er een ander 5

16 IDNummer aangemaakt per patiënt. In de database moet dan wel een koppeling komen voor de patiënt met de verschillende IDNummers. In optie: een pdf-bestand wordt aangemaakt met deze informatie + het IDNummer voor de patiënt 1 Invullen gegevens patiënt De arts kan op basis van het IDNummer waarden ingeven van een patiënt. o Ingave IDNummer van de patiënt o In optie: het tijdstip van waarneming moet telkens vermeld worden o Tekstvelden o Keuzelijsten waar slechts 1 item kan geselecteerd worden o Keuzelijsten waar meerdere items in geselecteerd worden In optie: na ingave kan de arts deze waarden exporteren naar een pdf-bestand De arts kan enkel waarden ingeven voor IDNummers waar hij toegangsrechten (leesen schrijfrechten) voor heeft Bij het bevestigen worden de gegevens in de database gekoppeld aan het IDNummer Optie: Mogelijkheid om vorige ingaven te wijzigen 3 Raadplegen gegevens patiënten Gegevens van de patiënten van de arts moeten kunnen worden weergegeven o IDNummer o Leeftijd o Geslacht o Waarden o Tijdstip (vanaf geboorte blokken van 6 maanden) Deze moeten geëxporteerd kunnen worden naar een excelbestand. Mogelijkheid gegevens andere artsen in te kijken, mits goedkeuring admin. De arts geeft aan welke gegevens hij wilt bezichtingen: o Dezelfde patiënt, ander vakgebied o Hetzelfde vakgebied, alle patiënten o Alle vakgebieden, alle patiënten 6

17 In optie: de admin ontvangt deze aanvraag en beslist of hij (lees)rechten geeft aan de arts. o Dit kan beperkt worden in de tijd o Het is nooit toegelaten om persoonlijke informatie (de naam van de patiënt) mee te geven. Er wordt altijd gewerkt op basis van IDNummers. Gegevens (of een deel daarvan) moeten kunnen geëxporteerd worden naar een excelbestand. 2 Aanpassen keuzemogelijkheden bij De admin moet de mogelijkheid hebben om invoer van waarden op vraag van de arts de keuzemogelijkheden voor invoer van de gegevens te wijzigen (extra mogelijkheden toevoegen). Hierdoor wordt er een nieuw veld aangemaakt in de database, oudere records kunnen hier best null krijgen Artsen van het vakgebied krijgen hierover een mail zodat ze op de hoogte zijn van de wijziging 4 Reminders De database houdt bij wanneer de deadlines voor ingave zijn (elke 6 maanden na geboortedatum) De applicatie kijkt elke nacht na of er een deadline nadert Bij het naderen van de deadline wordt er een reminder gestuurd naar de arts om gegevens aan te vullen. Als gegevens al ingevuld zijn, vervalt de deadline 4 Rapporteringmodule Jaarlijks aanmaak van een rapport, progressief in de tijd Eventueel samen met exportering van de gegevens in excel. Voor de analyse kan men een macro in Excel schrijven. Een vast aantal items komen jaarlijks terug in het verslag Tabel 1 Draaiboek op basis van documentatie van het UZ Gent 7

18 2.3 Use case diagram Het use case diagram geeft een schematisch overzicht welke de functies zijn waarvan de verschillende gebruikers, zijnde een gewone gebruiker en administratoren, gebruik kunnen maken. Figuur 2 Usecase diagram van de functionele vereisten 8

19 3 Architectuur 3.1 High-level architectuur Theorie Voor de ontwikkeling van deze applicatie hebben we gekozen voor de programmeeromgeving Java EE. Deze omgeving laat toe om meerdere lagen in de applicatie te programmeren. Op de Java EE server kan men meerdere lagen onderscheiden: Web tier Business logic tier Persistence tier Figuur 3 Java EE architectuur De web tier is de presentatielaag van de applicatie. Hier wordt de architectuur voor de gebruikerszijde geprogrammeerd, bijvoorbeeld een website. Deze architectuur wordt geprogrammeerd in jsp-files, Java Server Pages. Dit zijn tekstgebaseerde documenten waarin men in een combinatie van HTML code en Java code gaat programmeren die de client (gebruiker) te zien krijgt. De business logic tier maakt deel uit van de business tier op de Java EE server (zie Figuur 4). Hier wordt door middel van session beans geprogrammeerd wat de verschillende stappen zijn voor het uitvoeren van opdrachten. Session beans zijn kleine programma s die uittekenen hoe men de opdrachten van de gebruiker zal uitvoeren (bijvoorbeeld het ingeven van data in een formulier, het opvragen van een lijst van gebruikers, enz ). Daarnaast behandelt de logische laag met behulp van facades de verschillende opdrachten voor de database. Deze laag kan bijvoorbeeld een nieuwe entity Persoon aanmaken met de door de gebruiker ingevoerde gegevens, door middel van een query (zoekopdracht) de personen met achternaam Janssen opzoeken, enz... 9

20 De persistence tier maakt deel uit van de business tier op de Java EE server en is een schakel in de communicatie tussen de logische laag (meer bepaald de facades) en de database. In deze laag worden de tabellen van de database gegenereerd. Men gaat entiteiten programmeren waarin men definieert welke waarden in de tabellen komen (bijvoorbeeld een entity Persoon met daarin de variabelen Voornaam, Achternaam, Geboortedatum en Geslacht). Deze entiteiten kan men in de Java EE programmeertaal beschouwen als een op zichzelf staand object dat verbonden kan worden met andere entiteiten (bijvoorbeeld Persoon kan verbonden worden met Woonplaats). Op die manier kan de volledige wereld gemodelleerd worden. Figuur 4 Gedetailleerde Java EE architectuur (Sun, 2008) Een van de grote voordelen van een gelaagde architectuur is dat men zeer gemakkelijk een laag kan aanpassen zonder de overige lagen te moeten herprogrammeren. Dit komt de uitbreidbaarheid van de applicatie ten goede. Daarnaast zorgen de lagen voor meer plaatsen waar het systeem beveiligd kan worden. Door de gelaagdheid kan de gebruiker bijvoorbeeld nooit rechtstreeks de data in de database wijzigen omdat zijn opdrachten worden behandeld door de logische laag. De architectuur maakt het ook mogelijk dat de lagen draaien op verschillende servers, waardoor men het functioneren van de applicatie kan distribueren (Cade, Humphrey, & Sheil, 2010). Een gedistribueerde uitvoering is, mits een goede planning, efficiënter omdat de delen van de applicatie op servers kunnen draaien die het meest geschikt zijn voor de specifieke functionaliteit. Java EE is daarnaast 10

21 ook platformafhankelijk, wat betekent dat het probleemloos op elke computer kan draaien, onafhankelijk van bijvoorbeeld het besturingssysteem Toepassing De componenten van onze applicatie voor patiëntopvolging en trendanalyse hebben we op volgende wijze geprogrammeerd: Figuur 5 Java EE voor de CMV applicatie Aan de web tier kant hebben we onder meer een login pagina en een upload pagina voor de PDF-formulieren geprogrammeerd (een gedetailleerde uitwerking volgt verder in deel 0). Daarnaast hebben we een mogelijkheid voorzien om een administrator te benoemen die meer rechten heeft dan een gewone gebruiker en de verschillende registratieaanvragen behandelt. De business logic tier heeft session beans (facades) die het onder meer mogelijk maken entiteiten aan te maken (create), deze op te slaan in de database (persist) en om zoekopdrachten uit te voeren (find). De session bean logic behandelt onder meer het inlezen van de gegevens van de PDF-formulieren en de registratie van een nieuwe gebruiker (een gedetailleerde uitwerking volgt verder in deel 0). Een mailcomponent is geprogrammeerd om de verschillende bevestigingen en reminders (die bijgehouden worden door de timer) te sturen. Als laatste hebben we de mogelijkheid voorzien om de data van de database te exporteren naar een csv bestand, wat de mogelijkheid biedt deze data verder te analyseren in Excel. 11

22 De persistence tier bevat entiteiten zoals Patient, Doctor, Treatment, enzovoort. Elk PDFformulier (treatment, additional screening, ) is een entity omdat deze gegevens als een aparte tabel in de database worden opgeslagen. 12

23 3.2 Database Theorie In een database kan men 4 soorten relaties definiëren: One-to-one One-to-many Many-to-one Many-to-many One-to-one Elke entity-instantie is gerelateerd aan een enkele instantie van een andere entity. De annotatie javax.persistence.onetoone wordt geïmporteerd in de entiteiten die deel uitmaken van deze relatie. Figuur 6 One-to-one mapping One-to-many, Many-to-one Een entity-instantie kan gerelateerd zijn aan verschillende instanties van andere entiteiten. Iemand woont bijvoorbeeld in één stad, maar deze stad heeft meer dan één inwoner. De annotatie javax.persistence.onetomany wordt geïmporteerd in de entiteiten die deel uitmaken van deze relatie. Figuur 7 One-to-many, many-to-one mapping 13

24 Many-to-many De entity-instanties kunnen gerelateerd zijn aan verschillende instanties van andere entiteiten. Een student volgt bijvoorbeeld veel vakken en deze vakken hebben meerdere studenten. De annotatie javax.persistence.manytomany wordt geïmporteerd in de entiteiten die deel uitmaken van deze relatie (Sun, 2008). Figuur 8 Many-to-many mapping Toepassing In dit hoofdstuk wordt onze databasestructuur uitgelegd aan de hand van Java EE entiteiten. Voor een gedetailleerde uiteenzetting van deze entiteiten, gelieve paragraaf te raadplegen of Tabel 3. One-to-one Tussen de entiteiten Patient en Mother bestaat er een one-to-one relatie. Een moeder kan meerdere kinderen (patients) hebben maar een kind heeft maar één moeder. Deze verhouding doet een one-to-many relatie vermoeden maar dit wordt onmogelijk gemaakt doordat de gegevens van de moeder telkens vernieuwd worden bij ingave. Waarden zoals het aantal weken zwangerschap, de plaats van tewerkstelling, enz. kunnen bij elke geboorte gewijzigd zijn. Deze relatie wordt geprogrammeerd in de entity Patient op volgende private Mother patient_mother; public Mother getpatient_mother() { return patient_mother; } public void setpatient_mother(mother patient_mother) { this.patient_mother = patient_mother; } 14

25 In de entity Mother wordt deze relatie op volgende wijze = "patient_mother") private Patient patient; MappedBy geeft de owning side van de relatie aan. In een bidirectionele one-to-one relatie bevindt deze notatie zich in de entity die de foreign key bevat, in dit geval Mother. In een Patient record zal de ID van Mother in een kolom ingevuld worden. Op deze manier kan men Patient met Mother linken. One-to-many, many-to-one Patients kunnen verschillende Doctors hebben en Doctors hebben verschillende Patients. Wanneer een Patient entity wordt ingegeven in de database krijgt deze automatisch een ID. Opdat de gegevens van bijvoorbeeld behandelingen en onderzoeken gescheiden kunnen blijven voor andere gebruikers, hebben we geopteerd voor een mapping tussen Patient en Doctor, zijnde de entity Patient_Doctor. Deze mapping is een entity (in plaats van een automatisch gegenereerde mapping) omdat we dit kunnen zien als een soort patiëntdossier. De behandelende arts zal de mapping ID, niet de Patient ID, gebruiken om in te vullen in de forms. Mapping ID Patient ID Doctor ID ID1 Patient1 Doctor1 ID2 Patient1 Doctor2 ID3 Patient2 Doctor1 Voor Patient1 zal ID1 gebruikt worden door Doctor1 en ID2 door Doctor2. Deze relatie wordt geprogrammeerd in Patient op volgende = "ID_Patient") private List<Patient_Doctor> patient_doctors; In de entity Doctor wordt dit op soortgelijke wijze = "ID_Doctor") private List<Patient_Doctor> patient_doctors; Dit zijn One-to-many relaties omdat een Patient of Doctor meerdere mapping ID s kan hebben. Het omgekeerde geldt niet, een mapping ID kan niet gedeeld worden door meerdere Patients of Doctors. 15

26 In Patient en Doctor wordt er een List opgegeven van de verschillende mapping ID s die bij deze entiteiten horen. In de entity Patient_Doctor wordt deze relatie als volgt private Patient ID_Patient; public Patient_Doctor() { } public Patient getid_patient() { return ID_Patient; } public void setid_patient(patient ID_Patient) { this.id_patient = ID_Patient; private Doctor ID_Doctor; public Doctor getid_doctor() { return ID_Doctor; } public void setid_doctor(doctor ID_Doctor) { this.id_doctor = ID_Doctor; } Deze relaties zijn Many-to-one omdat verschillende mapping ID s gelinkt zijn aan één Patient en één Doctor. Voor de relatie tussen de verschillende forms en de mapping ID hebben we gekozen voor volgende relatie: In bijvoorbeeld de entity (en tevens form) private Patient_Doctor ID_Mapping; public Patient_Doctor getid_mapping() { return ID_Mapping; } 16

27 public void setid_mapping(patient_doctor ID_Mapping) { this.id_mapping = ID_Mapping; } In de mapping entity = "ID_Mapping") private List<Treatment> treatments; Dit is een Many-to-one relatie in treatment omdat de verschillende treatment-entiteiten telkens verbonden zijn aan één mapping ID. Wanneer een arts een formulier invult met de gegevens over de behandeling, zal dit altijd over één patient gaan, nooit meerdere. In Patient_Doctor is dit een One-to-many relatie omdat één mapping ID verbonden kan zijn aan verschillende Treatments, bijvoorbeeld gespreid over de tijd. Daarom wordt aan de mapping entity een lijst opgegeven van alle verbonden Treatments. Many-to-many De verschillende forms (Patient, Treatment, Additional screening, ) bevatten velden waar meerdere antwoordmogelijkheden mogelijk zijn. Voor elke checkbox-vraag hebben we een many-to-many relatie geprogrammeerd. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Occupational_hazards en Mother. Wanneer men de entity Mother aanmaakt, moet men meegeven of deze behoort tot een aantal risicoberoepen. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een moeder zowel een kleuterleidster als een verpleegster is. Daarnaast is het mogelijk dat meerdere moeders tot de risicogroep kleuterleidster horen. Deze relatie is met andere woorden many-to-many. Bij many-to-many relaties wordt er, om het overzicht te behouden, automatisch een mapping-tabel gemaakt in de database. Deze tabel zal een oplijsting geven van bijvoorbeeld welke Occupational_hazards bij welke Mothers horen. Database Mother Mapping Database O_H Mother1 Mother1 OH1 OH1 Mother2 Mother1 OH3 OH2 Mother3 Mother2 OH1 OH3 In de entity Mother wordt deze relatie als volgt private Collection<Occupational_hazards> occupational_hazards; 17

28 public Collection getoccupational_hazards() { return occupational_hazards; } public void setoccupational_hazards(collection occupational_hazards) { this.occupational_hazards = occupational_hazards; } In de entity Occupational_hazards wordt de relatie als volgt = "occupational_hazards") private List<Mother> mothers; In de entity Mother zal een collectie Occupational_hazards opgegeven worden, in de entity Occupational_hazards wordt er per hazard een lijst bijgehouden welke Mothers verbonden zijn aan het risicoberoep Databasemap In de volgende figuur is de databasemap in zijn geheel afgebeeld. De rood gekleurde delen stellen de PDF-formulieren voor die de gebruiker invult. De automatische mappings voor de meerkeuzevragen worden voorgesteld als een veld met de notatie <Naam van de entity>_has_<naam van de meerkeuzevraag>. Dit geldt ook voor de automatische mapping tussen Patient en Mother. Voor een gedetailleerd overzicht van de entiteiten, gelieve Tabel 3 te raadplegen. De relaties tussen de delen worden aangeduid door middel van de UML (Unified Modelling Language) notatie. Het cijfer 1 staat voor de eerder besproken betekenis van One, de notatie 1 * staat voor Many. In de volgende figuur is het duidelijk dat de mapping ID van Patient_Doctor gebruikt wordt als patient ID tijdens het invullen van de PDF-formulieren. In de figuren die de relaties in meer detail bespreken zal deze waarde telkens terug te vinden zijn. 18

29 Figuur 9 Algemeen overzicht van de database 19

30 Figuur 10 Database Patient - Mother relatie Figuur 11 Database Patient - Doctor relatie 20

31 Figuur 12 Database Diagnostic Door het groot aantal variabelen in AudioFollowup en AudioIntake worden er in de volgende twee figuren niet alle variabelen in afgebeeld. Figuur 13 Database AudioFollowup 21

32 Figuur 14 Database AudioIntake Figuur 15 Database Treatment 22

33 Figuur 16 Database Additional Screening 23

34 3.3 Java Enterprise Edition Dit hoofdstuk geeft een gedetailleerde uiteenzetting van de architectuur weergegeven in Figuur Persistence tier Definiëren van tabelwaarden De persistence tier bestaat uit entiteiten. Persistence staat voor het permanent opslaan van gegevens, bijvoorbeeld in een database. De entiteiten staan in het ejb-gedeelte (Enterprise JavaBeans) van de Java EE applicatie. De entiteiten stellen de verschillende tabellen voor die in de database zullen komen (met uitzondering van de automatische mapping-tabellen). Voor elke entity zal een facade gemaakt worden op een hoger niveau (zie paragraaf voor een gedetailleerde uiteenzetting van facades). In de entiteiten wordt er bepaald welke waarden en datatypes in de tabel zullen komen. De datatypes zijn voorgeprogrammeerd door Java, maar het is mogelijk om nieuwe types te definiëren (bijvoorbeeld de entity Patient maakt een object Patient aan dat gebruikt kan worden in andere delen van de applicatie). Volgende tabel geeft een uiteenzetting van de meest gebruikte datatypes in de CMV applicatie: Naam Programmacode Domein Bits Integer int Gehele getallen 32 Long long Grote gehele getallen 64 Double double Reële getallen 64 String String Tekst Boolean boolean True/False 1 Tabel 2 Datatypes in Java Men bepaalt de datatypes telkens expliciet omdat het van belang is om zo efficiënt mogelijk geheugenruimte vrij te maken. Het datatype long geeft gehele getallen weer, maar heeft dubbel zoveel geheugenruimte nodig. Indien de ingevoerde waarden niet zo groot zijn, is het efficiënter om te opteren voor het datatype integer. Hetzelfde geldt voor het datatype double: als het ingevoerde getal geen cijfers achter de komma moet opslaan is het efficiënter om een integer te gebruiken. 24

35 Een voorbeeld van de waardedefinitie voor de entity = GenerationType.AUTO) private Long id_patient; protected String name; protected String firstname; protected String birthdate; protected int gestation; protected int birthweight; protected int birthlength; protected int headcircumference; protected String protected Mother mother;... De ID die de Patient automatisch toegewezen krijgt heet geeft aan dat deze variabele als ID zal dienen geeft aan dat deze automatisch wordt ingevuld. Private en Protected geven aan welke delen van de applicatie toegang hebben tot deze variabelen. Voor de toegang tot deze variabelen worden kleine methodes in de entity geschreven, namelijk getters (die de waarde van de variabele teruggeven) en setters (die een waarde aan de variabele toekennen). Daarnaast wordt er een constructor aangemaakt die een object van de entity zal aanmaken. Zoals vermeld kunnen entiteiten ook dienen als een variabele. Omdat Patient en Mother verbonden zijn door middel van een one-to-one relatie, is het object mother één van de variabelen. 25

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 05) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Onderwijstools 2.0, Kennisnet

Onderwijstools 2.0, Kennisnet Onderwijstools 2.0, Kennisnet Gebruikershandleiding Kennisnet. Leren vernieuwen. Stichting Kennisnet Paletsingel 32 T 0800 321 22 33 2718 NT Zoetermeer M info@kennisnet.nl Postbus 778 I kennisnet.nl 2700

Nadere informatie

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50%

Naam project Lost And Found Animals Lokaal gehost Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% Naam project Lost And Found Animals Url Lokaal gehost Groepsleden Percentage van het totaal geleverde werk 1 Cindy Jansen 50% 2 Eline Steyvers 50% 1. Beveiliging in de toepassing Naam gebruiker Wachtwoord

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 06) Inhoudstafel 1. Toegang tot de webapplicatie... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 3 3. Wijziging labogegevens... 6 4. Inschrijven voor een ringtest / technische

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Handleiding (Verzender Ontvanger)

Handleiding (Verzender Ontvanger) Handleiding (Verzender Ontvanger) Anachron B.V. Steven Nijholt & Maarten Wiggers 28-02-2014 Version: 1.1 Status: Released Inhoud 1. Over dit document... 3 1.1 List of changes... 3 1.2 Scope... 3 2. Registratie...

Nadere informatie

Handleiding Webapplicatie Robin

Handleiding Webapplicatie Robin Handleiding Webapplicatie Robin (Versie 02) Inhoudstafel 1. Registratie van uw labo... 2 2. Persoonlijke account aanmaken... 4 3. Inloggen in uw labo account... 7 4. Wijziging labogegevens... 8 5. Inschrijven

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding Betaalopdrachten web applicatie beheerders handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief 8. Nieuwsmanagement Doormiddel van het nieuwsmanagement onderdeel kunt u uw klanten op de hoogte houden van het laatste nieuws, de nieuwste producten of de beste aanbiedingen. U kunt dit in de webshop

Nadere informatie

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I

Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I Technisch Ontwerp W e b s i t e W O S I WOSI Ruud Jungbacker en Michael de Vries - Technisch ontwerp Website Document historie Versie(s) Versie Datum Status Omschrijving / wijzigingen 0.1 20 nov 2008 Concept

Nadere informatie

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule

Opstarten van de GRATIS facturatiemodule Opstarten van de GRATIS facturatiemodule 1 Welkom in het gratis facturatieprogramma van WinBooks on Web Het gratis facturatieprogramma is ontworpen om u kennis te laten maken met de interessante functionaliteiten

Nadere informatie

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR

Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Handleiding Leeggoedapplicatie Digibon SPAR Hoe u leeggoedbons aanmaakt en correctieberichten verwerkt. 1 Inhoudstabel Inhoudstabel... 2 Inleiding... 3 I. Inloggen... 4 A. Het Loginscherm... 4 II. Na het

Nadere informatie

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014

Handleiding. Opslag Online voor Windows Phone 8. Versie augustus 2014 Handleiding Opslag Online voor Windows Phone 8 Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Downloaden van KPN Opslag Online QR Code 4 2.2 Downloaden van KPN

Nadere informatie

WEBDOC V2 mini-handleiding voor eindgebruikers

WEBDOC V2 mini-handleiding voor eindgebruikers WEBDOC V2 mini-handleiding voor eindgebruikers Wat is webdoc... 2 De site... 3 Toegang tot Webdoc... 4 Aanmelden.... 4 Hoe te gebruiken... 5 Documenten raadplegen... 5 Documenten met betrekking tot volgende

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

HANDLEIDING voor WEBGEBASEERDE TESTING aan de hand van LIMESURVEY

HANDLEIDING voor WEBGEBASEERDE TESTING aan de hand van LIMESURVEY HANDLEIDING voor WEBGEBASEERDE TESTING aan de hand van LIMESURVEY LimeSurvey is niet-gecommercialiseerde software die zich ertoe leent testen te ontwikkelingen en verwerken. De software wordt beheerd door

Nadere informatie

MyDPD Pro. De handleiding voor je online programma Snel van start

MyDPD Pro. De handleiding voor je online programma Snel van start MyDPD Pro De handleiding voor je online programma Snel van start Inhoudsopgave 1. Welkom bij MyDPD Pro 3 2. Aan de slag met MyDPD Pro 4 2.1. Startpagina 4 2.2. MyDPD Pro-profiel 6 2.2.1. Wachtwoordinstellingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING INHOUDSOPGAVE BEHEERDERS HANDLEIDING Login...2 Gebruikte symbolen...3 Bewerken diensten...5 Bewerken evenementen...6 Bewerken ledensoort...7 Bewerken tijden...8 Schema soort...9 Schema schema tijden...10

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

v.1.9 Genkgo Handleiding Genkgo koppeling: Exact Online

v.1.9 Genkgo Handleiding Genkgo koppeling: Exact Online v.1.9 Genkgo Handleiding Genkgo koppeling: Exact Online Inhoud Exact Online koppelen aan Genkgo... 3 Welke koppelingen zijn er?...3 Koppeling A ) Synchronisatie profielen (relaties)... 3 Koppeling B )

Nadere informatie

JOBSITE Handleiding (19-01-2010)

JOBSITE Handleiding (19-01-2010) JOBSITE Handleiding (19-01-2010) 19/01/2010 2/22 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 JOBSITE FUNCTIONALITEITEN... 4 JOBSITE: BEZOEKER ZONDER ACCOUNT... 5 HOMEPAGE... 5 BEZOEKERS ZONDER ACCOUNT

Nadere informatie

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4

Inleiding...2. 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3. 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 Manual MyBTN Inhoud Inleiding...2 1. MyUnifiedPost: verschillende inboxen...3 2. De standaard MyUnifiedPost-inbox van het reisagentschap...4 2.1 De standaard inbox openen...4 2.2 De inbox...5 2.3 Labels

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER

E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER E-PROCUREMENT GEBRUIKERSBEHEER HANDLEIDING VOOR AANKOPERS GEBRUIKSVOORWAARDEN Rechten De FOD Personeel en Organisatie behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Handleiding gebruik Citymail

Handleiding gebruik Citymail Handleiding gebruik Citymail Versie : 4.0.1 Jaar : 2014 Auteur : Citymail BV / Charly Traarbach Citymail BV Copyright 1 Citymail BV, Nederland 2014 Niets uit dit document mag worden vermenigvuldigd en/of

Nadere informatie

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software

Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Webservice voor data-uitwisseling tussen FysioRoadmap en MRS Software Contents Inleiding...1 Wanneer is het gebruik van de webservice nodig?...2 Welke stappen dienen uitgevoerd te worden om de webservice

Nadere informatie

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

Software Design Document

Software Design Document Software Design Document PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage Versie

Nadere informatie

Klachtenbeheer (Intranet)

Klachtenbeheer (Intranet) Klachtenbeheer (Intranet) Versie:1 1/17 1 INLEIDING...3 2 NAVIGATIE VAN DE APPLICATIE...3 3 FRONT-END (OP DE WEBSITE)...4 3.1 Het online melden van klachten... 4 3.2 Mijn meldingen... 5 4 BACK-END...6

Nadere informatie

Enghouse Interactive MySupport Web Portal. Gebruikershandleiding Klant

Enghouse Interactive MySupport Web Portal. Gebruikershandleiding Klant Enghouse Interactive MySupport Web Portal Gebruikershandleiding Klant Inhoudstafel Inleiding...Fout!Bladwijzer niet gedefinieerd. Registreren om toegang te krijgen tot het portaal...fout!bladwijzer niet

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

Handleiding puntenboek-module

Handleiding puntenboek-module Handleiding puntenboek-module Inleiding Het puntenboek is een tool dat u toelaat om opdrachten (score-elementen) te definiëren, deze omschrijven informatie op de ELO die gescoord kan worden. Dit kan veel

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

AFO 139 Automatische export

AFO 139 Automatische export AFO 139 Automatische export 139.1 Inleiding Vubis Smart beschikt over de mogelijkheid om volledig automatisch beschrijvingen te exporteren naar bestanden op de server. Andere bibliotheken (ongeacht of

Nadere informatie

Handleiding Mijn Bibliotheek- Administratie

Handleiding Mijn Bibliotheek- Administratie Handleiding Mijn Bibliotheek- Administratie Versie 29 juni 2015 Inhoudstafel Inhoudstafel... 1 Links... 2 Aanmelden... 2 Beginscherm... 3 Beheer... 4 1. Bibliotheek... 4 2. Welkomboodschap... 9 3. Gebruikers...

Nadere informatie

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT

Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Peridos Handleiding Notificaties en uitslagen NIPT Plaats: Utrecht Datum: 18-09-2017 Auteur: Landelijk beheer Peridos Versie: 1.1 1. Inleiding Peridos ondersteunt de digitale labworkflow voor de NIPT.

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

NHibernate als ORM oplossing

NHibernate als ORM oplossing NHibernate als ORM oplossing Weg met de SQL Queries Wat is ORM? ORM staat in dit geval voor Object Relational Mapping, niet te verwarren met Object Role Modeling. ORM vertaalt een objectmodel naar een

Nadere informatie

Zorgmail handleiding. Inhoud

Zorgmail handleiding. Inhoud Inhoud 1. Beginnen met Zorgmail pag. 2 2. Het instellen van Zorgmail pag. 2 3. Het gebruik van Zorgmail m.b.t. Artsen pag. 3 4. Het aanpassen van de lay-out van Zorgmail pag. 4 5. Werken met Zorgmail pag.

Nadere informatie

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk

DKO Beheerders. 5 maart WISA helpdesk DKO Beheerders 5 maart 2012 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 DKO Beheerders 2 1.1 Taken na update WISA-programma...................... 2 1.1.1 Aanmelden als administrator...................... 2 1.1.2 Nieuwe

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Sporter

SportCTM 2.0 Sporter SportCTM 2.0 Sporter APP Inloggen Dotcomsport heeft ter ondersteuning van de dagelijkse praktijk ook een APP ontwikkeld, om data invoer te vereenvoudigen. Deze APP ondersteunt de onderdelen; Agenda (invoer

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1

eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 eservice Gebruikershandleiding eservice Gebruikershandleiding v1.0 Pagina 1 Inhoud Inhoud... 2 Maak een nieuwe gebruiker aan... 3 Registreer een machine... 8 Nieuwe tellerstand doorgeven... 11 Nieuwe bestelling

Nadere informatie

2016 KBC CBC PAYPAGE. User Manager

2016 KBC CBC PAYPAGE. User Manager User Manager Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Gebruikersprofielen 2.1 Admin 2.2 Admin zonder gebruikersbeheer 2.3 Encoder 2.4 Super encoder 2.5 Viewer 3. Soorten gebruikers 3.1 Backoffice-gebruiker (ADM-gebruiker)

Nadere informatie

Handleiding Faxdiensten

Handleiding Faxdiensten Handleiding Faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 12 Nummer: 1018 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Beheer E-Fax IN- en E-Fax OUT-diensten... 4 3. E-Fax-overzicht...

Nadere informatie

Invoice Portal. Handleiding

Invoice Portal. Handleiding Invoice Portal Handleiding Inhoud Invoice Portal... 3 Activerings e-mail... 3 Account activeren... 4 Inloggen Invoice Portal... 4 Facturenscherm... 5 Selectiemogelijkheden... 6 Enkelvoudige downloads...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel (2007) Tool Versie 1.2 (21 december 2010) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 6 2.2 HET INLEZEN VAN

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik bestaande gebruikers van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?...

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik een bestaande gebruiker(s) van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig

Nadere informatie

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID

IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID IMPULSFONDS VOOR HET MIGRANTENBELEID HANDLEIDING VOOR DE WEBAPPLICATIE Op deze pagina s vindt u de nodige informatie om te werken met de webapplicatie van het Impulsfonds. Wij raden u aan om deze pagina

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007)

Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Gebruikershandleiding Green Leaf Excel Tool Versie 1.1 (13 februari 2007) Inhoudsopgave 1 HANDLEIDING EXCEL TOOL... 3 2 TOEGEVOEGDE MENU OPTIES... 4 2.1 KEUZEOPTIE NIEUW... 5 2.2 HET INLEZEN VAN EEN GLF

Nadere informatie

handleiding voor systeem het Management Drives Management Drives systeem Handleiding

handleiding voor systeem het Management Drives Management Drives systeem Handleiding handleiding voor het Management Drives systeem Management Drives systeem Handleiding Met het Management Drives systeem kunt u onder andere Management Drives vragenlijsten versturen, ontvangen en deze zowel

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven

Taxis Pitane Link. (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Taxis Pitane Link (gebruikershandleiding) Censys BV - Eindhoven Inhoud Wat is Taxis Pitane Link?... 4 Inloggen in Taxis Pitane Link... 5 Wachtwoord vergeten... 6 Startscherm of hoofdmenu... 7 Helpvensters

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Iban / Serpa Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 23 April 2013 Definitief Carol Esmeijer Iban conversie toegevoegd.

Nadere informatie

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding

ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding ZorgMail FileTransfer Gebruikershandleiding VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

Elektronisch factureren

Elektronisch factureren Elektronisch factureren Inleiding Elektronisch Factureren in RADAR is mogelijk vanaf versie 4.0. Deze module wordt niet standaard meegeleverd met de RADAR Update maar is te bestellen via de afdeling verkoop

Nadere informatie

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar

Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar ! Bijlage inlezen nieuwe tarieven (vanaf 3.2) Bijlage Inlezen nieuwe tarieven per verzekeraar Scipio 3.303 biedt ondersteuning om gebruikers alle tarieven van de verschillende verzekeraars in één keer

Nadere informatie

Werken met Google Docs. Joey Lemmens

Werken met Google Docs. Joey Lemmens Werken met Google Docs Joey Lemmens Maart 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1 Aan de slag... 4 1.2 Google Account aanmaken... 4 1.2 Inloggen... 5 2 De basis... 6 2.1 Interface... 6 2.2

Nadere informatie

Gebruikers en groepen configureren

Gebruikers en groepen configureren Gebruikers en groepen configureren Overzicht gebruikersbeheer Verifield biedt gebruikersbeheerfuncties die het onderhoudsproces vereenvoudigen. Maar afhankelijk van de omvang van uw organisatie en rekening

Nadere informatie

Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie

Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie Handleiding HUBA Toeslagen webapplicatie Datum: Versie: 11042013 7.0 Pagina 1 I Inhoud II Introductie... 3 III Doel document... 3 1 Starten met HUBA Toeslagen webapplicatie... 4 2 Invullen van de toeslagaanvraag...

Nadere informatie

Create Your Locksystem

Create Your Locksystem Create Your Locksystem Gebruikershandleiding Wendy Caers CVO Antwerpen Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Het programma starten 3 Profielen Profiel aanmaken Profiel wijzigen Profiel verwijderen Sluitplannen Sluitplan

Nadere informatie

Handleiding RS Form! 1.0.4

Handleiding RS Form! 1.0.4 Handleiding RS Form! 1.0.4 Inhoud 1. Controlepaneel... 3 2. Forms Manager... 4 2.1 Nieuwe form aanmaken... 4 2.2 Nieuwe fields toevoegen... 7 2.3 Wijzigen/verwijderen bestaande Forms, Fields... 10 Versie

Nadere informatie

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden

1 School aanmaken. 1.1 Directeur aanmelden Inhoudsopgave 1 School aanmaken... 2 1.1 Directeur aanmelden... 2 1.2 School aanmelden... 3 2 Invoeren van gegevens... 5 2.1 Via EDEX... 5 2.1.1 Leraren importeren... 6 2.1.2 Leerlingen importeren... 7

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handleiding VSO Vragendatabank

Handleiding VSO Vragendatabank Handleiding VSO Vragendatabank Versie 1.1 5-7-2010 Rik Langerak Inhoud VSO Vragendatabank... 3 Vragen bibliotheek... 4 Vragen aanmaken... 4 Een vraag in voorvertoning bekijken... 7 Een vraag bewerken...

Nadere informatie

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers

Handleiding. My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Handleiding My.tentoo voor werkgevers en opdrachtgevers Algemeen In deze handleiding leggen wij je stap voor stap uit wat de mogelijkheden zijn met my.tentoo. Ga naar de website my.tentoo.nl. Als je nog

Nadere informatie

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING

HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING HANDLEIDING WEBAPPLICATIE SCHULDBEMIDDELING Datum: 13/01/2016 - Versie: 3.0 Auteur: Vlaamse overheid Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Welzijn en Samenleving Tel 02 553 33 30 - Mail

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

September 2014 Versie 5.0

September 2014 Versie 5.0 September 2014 Versie 5.0 Inhoudsopgave Welkom bij het subsidieportaal van Agentschap SZW... 3 Account aanmaken en inloggen... 3 Home pagina... 5 Mijn gegevens... 6 Mijn gegevens aanpassen... 7 Gebruikersnaam

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO

Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Eerste aanmelding Web applicatie Tolk- en vertaalaanvragen: Handleiding voor aanvragers SVBBO Datum release 24/04/2013 Versie 1.0 1. Eerste aanmelding Wanneer u als contactpersoon via het registratiesysteem

Nadere informatie

e-invoicing Online Billing

e-invoicing Online Billing e-invoicing Online Billing Voor vragen over Online Billing, contacteer: Email: Tel.: Inhoud Welkom bij Online Billing 3 Registratie voor Online Billing 4 einvoicing en epayment 10 Aanmelden 11 Nieuwe facturen

Nadere informatie

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3

1. Gebruikers & voertuigen... 3. 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 Inhoudsopgave 1. Gebruikers & voertuigen... 3 1.1 Hoe voeg ik een gebruiker toe?... 3 1.2 Hoe (ont)koppel ik bestaande gebruikers van/aan meerdere voertuigen?... 5 1.3 Hoe voeg ik een extra voertuig toe?...

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER

HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER HANDLEIDING DOMEINREGISTRATIE EN DNS- BEHEER versie 2.0, 11 december 2009 SURFNET BV, RADBOUDKWARTIER 273, POSTBUS 19035, 3501 DA UTRECHT T +31 302 305 305, F +31 302 305 329, WWW.SURFNET. NL INHOUD 1.

Nadere informatie

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0

Handleiding Simon. 5 juni Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal. Versienummer 1.0 Handleiding Simon 5 juni 2015 Schouw Informatisering B.V. Danny Cevaal Versienummer 1.0 2 Schouw Informatisering BV. behoudt zich het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren.

Nadere informatie

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal

De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal De toepassing Opvolgingssysteem MZG, MPG, FinHostaPortal Helpdesk: in geval van problemen kan u contact opnemen met de helpdesk op volgend adres: portahealth@health.belgium.be Voor de goede werking van

Nadere informatie

Inhoud CONTROL PANEL HANDLEIDING STANDAARD CMS SEPT. 2012 VERSIE 2

Inhoud CONTROL PANEL HANDLEIDING STANDAARD CMS SEPT. 2012 VERSIE 2 CONTROL PANEL HANDLEIDING STANDAARD CMS SEPT. 2012 VERSIE 2 Inhoud INLOGGEN CMS... 2 WELKOM SCHERM... 3 MODULES - CONTROL PANEL... 4 BEHEER - CONTROL PANEL... 5 GEBRUIKERSBEHEER - TOEVOEGEN... 6 GEBRUIKERSBEHEER

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Release 1.3 Gebruikershandleiding Datum: oktober 2012 All rights reserved Alle rechten zijn voorbehouden. Deze documentatie blijft eigendom van Ternair Software Solutions b.v. en is uitsluitend bedoeld

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland

DinZ Web ZVW. Gebruikershandleiding. Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland DinZ Web ZVW Gebruikershandleiding Release 1.46 Copyright DinZ BV, Nederland Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen

Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Registratieprocedure voor de webapplicatie Energieaudit Grote Ondernemingen Deze gebruikershandleiding helpt u stap voor stap doorheen de procedure om uw vestiging te registreren in de webapplicatie en

Nadere informatie

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE

ISY2CONNECT. Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Handleiding HET BESTE VOOR UW ORGANISATIE ISY2CONNECT Inhoud INLOGGEN EN REGISTREREN... 2 PROFIEL INSTELLINGEN... 2 PAGINA S... 4 AGENDA... 5 BEHEER MENU... 6 AANMAKEN OPENBAAR EVENEMENT...

Nadere informatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie

Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 2011 Documentatie Econosto Webshop 1.Loginproces 1.1 Verstrekking Inlogcodes 1.1 Nieuwe gebruikers en bevoegdheden 1.2 Gebruikersinstellingen (bevoegdheden) 1.3 Inloggen 2. Bestelproces

Nadere informatie

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen.

Login. Login pagina Bardiensten On-Line. Alvorens men met het bardiensten on-line programma kan werken dient men eerst in te loggen. INHOUDSOPGAVE Login... 2 Gebruikte symbolen... 3 Bewerken diensten... 5 Bewerken evenementen... 6 Bewerken ledensoort... 7 Bewerken tijden... 8 Schema soort... 9 Schema schema tijden... 10 Bewerken Verenigings

Nadere informatie

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders

Handleiding GBO Helpdesk voor aanmelders Inhoud 1 Inleiding... 2 2 In- en uitloggen... 3 2.1 Webadres GBO Helpdesk... 3 2.2 Inloggen... 3 2.3 Wachtwoord wijzigen... 4 2.4 Uitloggen... 4 3 Incidenten... 5 3.1 Incident aanmelden... 5 3.2 Bijlage

Nadere informatie

BEST/Rentm in de Cloud

BEST/Rentm in de Cloud BEST/Rentm in de Cloud Productvoorstelling www.cloudsyndic.com A. Dorp 37, 2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver T. +32 15 75 30 58 F. +32 15 75 21 42 E. info@cloudsyndic.com 1 BEST/Rentm in de Cloud - Flow 2 Algemeen

Nadere informatie

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29

Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Handleiding Zorgverzekeraar Winmens versie 7.29 Zorgverzekeraar oproepen Als u een zorgverzekeraar wilt oproepen om de gegevens te bekijken of te bewerken kunt boven in het zorgverzekeraars scherm, op

Nadere informatie