MANAGEMENTCURSUS FMLS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MANAGEMENTCURSUS FMLS"

Transcriptie

1 MANAGEMENTCURSUS FMLS Najaar 2014 voor assistenten Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek (VAL) Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) College van Medisch Immunologen (CMI) Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde (NVKC) Laboratoriumgeneeskunde Academie voor Medisch Specialisten Orteliuslaan BB UTRECHT Postbus RD UTRECHT Telefoon (030)

2 Algemene gegevens Omvang van de cursus: De cursus bestaat uit 3 blokken van elk 7 dagdelen, inclusief 2 overnachtingen per blok. Daarnaast is er een tussentijdse opdracht en enig leeswerk. Totale studietijd: 10,5 dagen aanwezigheid en 1,5 dag huiswerk. De cursus wordt in het najaar 2014 gegeven. Blok 1: maandagmiddag 8 t/m 10 september 2014 Blok 2: maandagmiddag 27 t/m 29 oktober 2014 Blok 3: maandagmiddag 8 t/m 10 december 2014 Locatie: Begeleiding: Docenten: Villa Heidebad te Epe (onder voorbehoud) Henk Ruven Docenten zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid. Als de genoemde docenten verhinderd zijn, wordt een gelijkwaardig alternatief geboden. Organisatie en informatie: Academie voor Medisch Specialisten Orteliuslaan BB UTRECHT Postbus RD UTRECHT Telefoon (030) Kosten: 4295,- Aantal deelnemers: Minimaal 12 en maximaal 18 per cursus Informatie FMLS: Voor overleg met de leden van de managementwerkgroep van de opleidingscommissie van de FMLS zie voor de namen van de leden van de werkgroep. 2

3 Achtergrond De cursus wordt georganiseerd door de Academie voor Medisch Specialisten in samenwerking met de Federatie Medisch Laboratorium Specialismen (FMLS). De FMLS is een samenwerkingsverband van beroepsgroepen in de medische laboratoriumdiagnostiek. De Federatie is in 2009 opgericht en omvat de volgende verenigingen: VAL: Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek KLEM: Vereniging voor Klinische Embryologie VKGL: Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek CMI: College van Medisch Immunologen NVKC: Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde De Academie voor Medisch Specialisten is een samenwerkingsverband van de Orde van Medisch Specialisten, VvAA en het instituut Beleid en Management in de Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit. De Academie verzorgt discipline overstijgende cursussen voor medisch specialisten en aios, zowel via open inschrijving als in opdracht. De Academie verzorgt al vele jaren een aantal managementcursussen per jaar voor aios, waaronder een tweedaagse cursus voor alle aios van Erasmus MC en VUmc en eveneens een 10,5 -daagse cursus voor aios Medische Microbiologie. Doelen en doelgroep De managementcursus heeft de volgende doelen. Deze zijn beschreven in de volgorde, waarin ze aan de orde komen in de cursus en geven geen prioriteit weer. Na afloop: 1. kunnen de cursisten een aantal ontwikkelingen beschrijven, die spelen in de omgeving van medische laboratoria (zorgstelsel, financiering, wetgeving, organisatie van ziekenhuizen) en zijn zij in staat om op grond daarvan een ontwerp te maken van een strategisch plan; 2. kunnen de cursisten beschrijven aan welke eisen de planning en control cyclus van een zorginstelling en een laboratorium dient te voldoen en zijn zij in staat om op grond daarvan een ontwerp te maken van een jaarplan, een projectplan en een kostprijsberekening; 3. kunnen de cursisten beschrijven aan welke eisen een goed functionerende vakgroep moet voldoen, hebben zij een aantal basale vaardigheden verworven met betrekking tot feedback geven, onderhandelen en conflicthantering en kunnen zij een beknopt persoonlijk ontwikkelingsplan schrijven; 4. kunnen de cursisten beschrijven wat er nodig is voor een goed management van het laboratorium en hebben zij een aantal basale vaardigheden verworven met betrekking tot situationeel leiding geven, vergadertechniek, feedback geven en het voeren van functioneringsgesprekken, sollicitatiegesprekken en slecht-nieuws-gesprekken; 5. hebben de cursisten een brede kijke op de kwaliteitsontwikkeling van een ziekenhuis en hebben zij basisvaardigheden t.a.v. het managen van kwaliteitsprojecten opgedaan. 3

4 Het is wenselijk dat de cursisten al enige ervaring hebben opgedaan met het functioneren binnen een medisch laboratorium voordat ze aan de managementcursus deelnemen. De cursus is daarom met name bedoeld voor cursisten, die in de eindfase c.q. tweede helft van hun opleiding tot laboratoriumspecialist zitten. Cursisten, die vlak voor hun afstuderen zitten, krijgen voorrang. 4

5 Programma Lunches en diners zijn niet steeds apart benoemd. Blok 1 8 september 2014 (14:00 tot 17:00 uur): de organisatie van het ziekenhuis :00 Kennismaking, inventariseren leerdoelen, uitleg programma :00 Bespreking organisatie van het ziekenhuis en de medische staf Trefwoorden: historie, lezen organogrammen, wel en niet gekantelde ziekenhuizen, verschil UMC s en periferie, positie laboratoria, organisatie en functioneren medische staf, functies medisch managers, ziekenhuiscommissies, planning en control cyclus ziekenhuis en rol medisch managers en medische staf hierin Docent: Ton de Goeij, Partner, Organisatie-adviseur en Coach, De Kort&Partners BV Samenwerking binnen de vakgroep Trefwoorden: kenmerken goed functionerende vakgroep, taakverdeling, informatiesystemen, vergaderen en besluitvorming, omgangsvormen en afspraken daarover, vormgeving medisch beleid, aandacht voor ieders ontwikkeling; daarna concreet oefenen met elkaar feedback geven Docent: Wout Raadgers, VvAA Opleidingen & Teamcoaching 9 september Functioneren van het zorgstelsel Trefwoorden: wetgeving, macrokader zorg, functioneren van de zorgmarkt, financiering van de zorg (FB, DBC s, DOT), financiering van laboratoria, honorering van medisch specialisten, consequenties voor organisatie en strategie van zorgaanbieders, consequenties voor laboratoria Docent: Nico Cuppen, Cuppen Consulting De bedrijfseconomie van het lab Financieel management: kenmerken ondernemend leiding geven, het lab als business unit, maken ondernemingsplan, maken van een begroting, onderscheid exploitatieen investeringsbegroting, opstellen business cases (adhv. casus investering), maken kostprijsberekening (adhv. casus) Docent: Nico Cuppen, Cuppen Consulting Vergadertechniek Trefwoorden: Inventarisatie vergaderproblemen. Vergaderitis. De belangrijkste valkuilen. Videoanalyse vergadering. Belang goede voorbereiding, rol voorzitter, opstellen agenda, tijdsbewaking. Oefening vergadercasus. Manieren van besluitvorming. Beleidsmatig werken. Het voorkomen van vergaderen. Taakverdeling, mandatering, rapportage. Uitleg over en oefenen met het omgaan met lastige vergaderaars. Docent: Mascha Gibbs-de Ridder, VvAA opleidingen & teamcoaching. 5

6 10 september 2014 ( uur): management van het lab :00 Organisatie van innovatie Docent: Hans Kristian Ploos van Amstel, hoofd sectie genoomdiagnostiek :30 Strategie in een marktomgeving het perspectief van een huisartsenlab Docent: Peter Bijster, voormalig voorzitter Raad van Bestuur Lab Noord :00 Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Docent: Rosemarie Doppegieter, zelfstandig juridisch adviseur :30 Ervaringen van een ervaren hoofd van een lab van theorie naar werkelijkheid Docent: Cees Doelman, klinisch chemicus in Medisch Spectrum Twente Afsluiting (evaluatie en afspraken) Tussentijdse opdracht: De deelnemers krijgen de opdracht om kleine groepjes te vormen (maximaal 5 groepen) en gezamenlijk onderzoek te doen naar de vraag hoe een bepaalde vakgroep haar ambities tracht te realiseren (via haar strategie of een onderdeel daarvan). Daartoe selecteren ze een lab uit van hun keuze, lezen van te voren relevante documenten van dit lab (zoals jaarverslag en beleidsplan) en maken een afspraak om gezamenlijk een aantal mensen op dit lab (van hoofd tot analist) te interviewen met het oog op de beantwoording van hun onderzoeksvraag. Op basis hiervan bereiden ze een presentatie voor aan de hele groep. Zie de bijgevoegde instructie (bijlage). Blok 2 27 november Presentatie van het huiswerk Presentatie en bespreking huiswerk: adhv. powerpointpresentaties van de verschillende werkgroepen worden een aantal algemene principes met betrekking tot het vormgeven van de ambitie van de vakgroep besproken Docent: Ton de Goeij, Partner, Organisatie-adviseur en Coach, De Kort&Partners BV Verandermanagement Trefwoorden: het vormgeven van een strategie, van ambitie naar werkelijkheid, soorten veranderingsprocessen, voorwaarden voor effectieve verandering, de harde en zachte kanten van veranderingen, veranderingen van onderop en van bovenaf, projectmanagement, aansluiting bij de beleidscycli van het ziekenhuis, zelf oefenen met een overzichtelijke opdracht Docent: Ton de Goeij, Partner, Organisatie-adviseur en Coach, De Kort&Partners BV. 28 november Leiding geven Algemene inleiding: aspecten van HRM-beleid, stijlen van leiding geven, management van professionals; inleiding in en oefenen van - situationeel leiding geven: instructie, motiveren, coaching, controle - functioneringsgesprekken en IFMS (360 graden feedback): onderscheid tussen gesprekken met labmedewerkers en labspecialisten 6

7 - slecht-nieuws-gesprekken Docent: Mascha Gibbs-de Ridder, VvAA Opleidingen & Teamcoaching Vervolg leiding geven Docenten: Mascha Gibbs-de Ridder, VvAA Opleidingen & Teamcoaching 29 november Onderhandelen en conflicthantering Trefwoorden: mix van inleidingen in theorie en concrete oefeningen, vooral gericht op helder communiceren en voorkomen van conflicten, zowel binnen de vakgroep als ten opzichte van anderen in het ziekenhuis en daarbuiten. Docent: Mascha Gibbs-de Ridder, VvAA Opleidingen & Teamcoaching Afsluiting door de begeleider: Meegeven van een tussentijdse opdracht verandermanagement, ter behandeling in blok 3 De deelnemers vormen een nieuwe groep (maximaal 5 groepen) en bespreken en beschrijven, voorafgaand aan het derde blok, een verandertraject in een laboratorium naar keuze. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de behandelde lesstof uit blok 1 en 2, worden diverse stakeholders bij de verandering geinterviewd. De oude situatie wordt beschreven evenals de beoogde verandering. Daarna wordt de wijze waarop het veranderproces heeft plaatsgevonden beschreven, inclusief een SWOT van het verandertraject. De resultaten worden in een PPT presentatie gezet en in het 3 e blok gepresenteerd. Zie de bijgevoegde instructie (bijlage). Maandag 8 december uur Kwaliteitsbeleid Het eerste deel heeft een wat meer beschouwende insteek waarbij de cursisten worden uitgedaagd om na te denken over hun eigen functioneren rondom kwaliteit. Trefwoorden: wat houdt kwaliteit van zorg in, worden kwaliteitsinstrumenten ook gebruikt als positioneringsinstrument, wat is het belang van een kwaliteitscultuur, hoe ontwikkel je een kwaliteitscultuur, hoe kom je van minimum eisen naar high performance, wat is de zin en onzin van kwaliteitsbeleid, hoe geef je hier leiding aan? Docent: CBO / IGZ uur Presentatie van het huiswerk uit blok 2 Presentatie en bespreking huiswerk: aan de hand van powerpoint presentaties van de verschillende werkgroepen wordt de wijze waarop een veranderproces heeft plaatsgevonden besproken waarbij er een analyse wordt gegeven van de sterke en zwakke(re) kanten in dit proces en de kansen en bedreigingen voor het verander- of implementatietraject in het ziekenhuis. Docent: cursus moderator uur Presentatie van een Jonge Klare over de ervaringen in de praktijk 7

8 Dinsdag 9 december 2014 Kwaliteitssystemen en accreditatie Kwaliteitsinstrumenten als strategie Vragen die in dit uur beantwoord zullen worden zijn: lijft de accreditatie zich ontwikkelen? Wat is de toekomst van accreditatienormen, en (waar) eindigt dit? Op welke wijze kunnen accreditatienormen als strategische instrumenten worden ingezet? Docent: Docent raad voor accreditatie :00 Verbeterinstrumenten Trefwoorden: PDCA cyclus, 4xO-systeminhoud, ISO-certificering, risicoanalyse Docent: Kerteza :15 Inleiding in de praktijkopdracht In groepen uitwerking presentatie over een korte casus mislukking invoering verbeterinstrumenten Lunch inclusief de uitwerking van de praktijkopdracht :00 Normen en richtlijnen Trefwoorden: toepassing van de professionele standaard klinische chemie en laboratoriumgeneeskunde, toepassing essentiële richtlijnen voor klinisch diagnostische laboratoria, discussie wat met essentiële richtlijnen wordt bedoeld. Docent: Kerteza :30 Kwaliteitsmanagement Trefwoorden: ontwikkeling, implementatie en onderhoud van het kwaliteitssysteem, organisatie en personeel, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden in een kwaliteitssysteem, aansluiting kwaliteitssysteem met ARBO, Veiligheid/Milieu en wetgeving, documentbeheer, beheer van goederen en apparatuur. Docent: Kerteza :15 Validatie Trefwoorden: Validatie van processen / risico-inventarisatie en management: hoe ontwerp je een validatieproces, hoe verricht je een pdca op een validatieproces?, hoe valideer je het laboratorium informatie systeem / LIS, pré en post-analytische kwaliteit, hoe ondersteun je de aanvragers? Docent: Kerteza 8

9 :15 Diner uur Bespreking uitwerking casus mislukte invoering verbeterinstrumenten Docent: Kerteza Woensdag 10 december 2014 Praktijk en afsluiting uur Evaluatie van het kwaliteitssysteem en laboratoriumprocessen Trefwoorden: eigen rol bij interne en externe audits (voorbereiding, uitvoering, evaluatie en follow-up, hoe geef je leiding aan dit proces), hoe leidt je een management review, hoe geef je leiding aan klachten- en complicatie-registratie, hoe hou je een verantwoorde incident analyse met 4O systematiek, hoe vraag en geef je feedback, interpretatie van tevredenheidsonderzoeken, hoe geef je gericht leiding aan een vakgroepsvisitatie, hoe kunt je de optimalisatie van processen (Lean, Six Sigma) begeleiden. Docent:? Praktijkdocent kwaliteitsmanagement 12:30 Lunch uur Persoonlijke ervaring met optimalisatie van processen Trefwoorden: vanuit de praktijk zal een praktijkdocent zijn persoonlijke verhaal vertellen over zijn (pogingen tot) optimalisatie van processen in zijn eigen organisatie. Welke valkuilen warren er, welke momenten werd dr druk persoonlijk te groot, en vooral op welke wijze heeft hij/zij dingen toch voor elkaar gekregen. Docent: Praktijkdocent / Robert de Jonge? uur opstellen beknopt persoonlijk ontwikkelingsplan Trefwoorden: 10 minuten uur zelf opstellen, 10 minuten terugkoppeling in tweetallen, 20 minuten plenaire terugkoppeling uur Afsluiting door de begeleider Trefwoorden: mondelinge en schriftelijke evaluatie hele cursus 9

10 Verzameling literatuur blok 3: o o Input docenten Marc B.C. Rouppe van der Voort, G.G. (Frits) van Merode, Henricus G.N. Veraart. Duurzame procesverbetering met de lean filosofie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2013; 157: A

11 Literatuur: Voorafgaand aan de cursus krijgen de deelnemers de volgende literatuur toegezonden: P. Wijnsma, J. Kimpen Hoofdstuk 2 en 3, Basics management voor medici, geheel herzien deel 1 serie Medicus en Management, Bohn Stafleu van Loghem, Houten, Bestuderen Organogrammen van diverse ziekenhuizen: Viecuri, Ruwaard ziekenhuis en VUmc De deelnemers ontvangen op de eerste cursusdag een syllabus met hand-outs en eventuele artikelen, alsmede de volgende boeken: P. Ramler, W. Raadgers. Samenwerken vergt onderhoud. VvAA, Utrecht, P.Ramler, W.Raadgers. De ring in. Onderhandelen binnen en namens (para)medische maatschappen. VvAA, Utrecht, o o o Flip de Kam en Jan Donders. Zonder zorg vaart niemand wel. In: Een economisch gezonde gezondheidszorg. Preadvies Koninklijke Vereniging van Staathuishoudkunde. Hoofdstuk 1 (pag ). P.Wijnsma, J.Kimpen. Basics management voor medici, geheel herzien deel 1 serie Medicus en Management, Bohn Stafleu van Loghem, Houten, Daaruit: hoofdstuk 2 en 3. Marc B.C. Rouppe van der Voort, G.G. (Frits) van Merode, Henricus G.N. Veraart. Duurzame procesverbetering met de lean filosofie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde 2013; 157: A5541 Bijlage Tussentijdse opdracht na blok 1, presentatie in blok 2 De deelnemers worden gevraagd tijdens dan wel voorafgaande aan het eerste blok van de cursus groepjes te vormen van 3 tot 5 personen, die samen de tussentijdse opdracht gaan uitvoeren. De groepjes kunnen zowel monodisciplinair (klinisch chemie, klinische genetica, etc) zijn samengesteld als multidisciplinair. Het is verstandig om in totaal niet meer dan 5 groepen samen te stellen. De vraag, die de werkgroepen moeten beantwoorden luidt: Hoe realiseert deze vakgroep in dit laboratorium haar ambitie?. Daartoe selecteren zij een laboratorium naar keuze en informeren bij de vakgroep of deze bereid is om als studieobject voor de werkgroep te dienen. Zo nodig kan de cursusleiding hierbij behulpzaam zijn. De ambitie, die onderwerp van studie is, kan betrekking hebben op een diversiteit aan kwesties, waaruit de werkgroep kan kiezen. Te denken valt aan de volgende onderwerpen: realisatie van de strategie van de vakgroep, tot stand komen van een fusie, realisatie van een belangrijke vernieuwing, realisatie van belangrijke verbeteringen in de organisatie of het personeelsbeleid, verbetering van de eigen marktpositie, e.d. De studie bestaat vervolgens uit het bestuderen van een aantal relevante documenten, die de vakgroep ter beschikking stelt, het bezoeken van het lab en het voeren van enkele gesprekken met stafleden en eventuele anderen, indien gepast. Op grond hiervan wordt een PowerPointpresentatie 11

12 voorbereid voor de hele groep.. Voorafgaand aan het bezoek worden de relevante documenten opgevraagd. Het kan gaan om beleidsplannen, jaarplannen en -verslagen, projectplannen en -verslagen, organogrammen, reorganisatieplannen, business cases, e.d. Zo nodig kunnen tijdens het bezoek aanvullende documenten worden gevraagd voor latere bestudering. Het is van belang om afspraken te maken over eventuele vertrouwelijkheid. Het is van belang om zo snel mogelijk te beginnen met het formeren van werkgroepen, het selecteren van een lab en het plannen van data; zo mogelijk al voorafgaand aan het eerste blok, maar anders nog tijdens dit blok dan wel direct daarna. De tijd voor uitvoering van de opdracht is immers krap. Het spreekt vanzelf, dat het van belang is om van te voren goed na te denken over de vragen, die de groep beantwoord zou willen hebben De PowerPointpresentaties vinden plaats aan het begin van het tweede blok. Per presentatie, inclusief het gesprek met de groep daarover, is een half uur tot drie kwartier beschikbaar. Dat hangt af van het aantal presentaties. De voorbereiding van de presentatie is een verantwoordelijkheid van de hele groep. De presentatie zelf kan naar keuze door een of meer groepsleden gedaan worden. Er is in principe ruimte voor een presentatie van 20 minuten, exclusief het nagesprek hierover. Dat betekent, dat er scherp gefocust moet worden op de informatie, die direct relevant is voor de hoofdvraag van het onderzoekje. Overige informatie, zoals m.b.t. organisatie, personeel en productiegegevens, zo beknopt mogelijk houden en alleen voor zover relevant voor een goed begrip van de kwestie. Het verdient ook aanbeveling, dat de presentatie tijdens de cursus door 1 lid (en maximaal 2) van het werkgroepje wordt gedaan. 12

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN

HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN HANDLEIDING KWALITEITSVERBETERING ZIEKENHUISZORG VANUIT DE ERVARING VAN PATIËNTEN Auteurs: Femke Vennik, Hester van de Bovenkamp, Ilse Raats, Femke de Wit, Ella Visserman, Kor Grit Datum: Augustus 2013

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Zet de standaard Voor het hele spectrum aan scholing in kwaliteitsmanagement Avans + & Lab-QAcademy: Samen voor UW kwaliteit 1. Praktisch omgaan met

Nadere informatie

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch

Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Lokaal Opleidingsplan Longziekten 2015 Jeroen Bosch Ziekenhuis s-hertogenbosch Opleidingsplan Longziekten en Tuberculose Jeroen Bosch ziekenhuis 1 Voorwoord De vakgroep longziekten van het JBZ draagt binnen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012

Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 Opleiding tot Genetisch Consulent Studiegids 2010-2012 GC-01 Basisgenetica GC-02 Communicatie GC-03 Genoomdiagnostiek deel 1 GC-04 Genoomdiagnostiek deel 2 GC-05 Deskundigheidsbevordering en kwaliteit

Nadere informatie

Leergang Hoger Management Informatiebrochure

Leergang Hoger Management Informatiebrochure Leergang Hoger Management Informatiebrochure Inhoud Leren is veranderen is leren Alleen door gevarieerd te kijken Kun je complexiteit hanteren Interstudie NDO Mevrouw drs. Enny Keijsers KL Academie Mevrouw

Nadere informatie

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control

Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control www.pwc.nl Gemeente Dalfsen Bestuursopdracht planning & control 28 juni 2012 Gemeente Dalfsen T.a.v. de heer H. Berends Directeur Organisatie en Middelen Postbus 35 7720 AA Dalfsen 28 juni 2012 Referentie:

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties

Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Training Zorgzaam signaleren, motiveren en doorverwijzen voor vertrouwenscontactpersonen in sportclubs of -organisaties Maak jij je wel eens zorgen over het welzijn of over de thuissituatie van één van

Nadere informatie

Een brug naar gebalanceerde beheersing

Een brug naar gebalanceerde beheersing Een brug naar gebalanceerde beheersing Door: Peter Hartog en Ron Ghijssen. Inleiding Beheersing, risicomanagement, transparantie en verantwoording zijn in de gezondheidszorg inmiddels bekende begrippen.

Nadere informatie

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool

Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal. Haagse Hogeschool Adviesrapport Accreditatie HBO bachelor opleiding Management in de Zorg deeltijd voltijd/duaal Haagse Hogeschool Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid

Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid s 2011 Projectplan Implementeren nieuw personeelsbeleid Dit projectplan beschrijft de wijze waarop het nieuwe personeelsbeleid wordt geïmplementeerd binnen de organisatie. Naam : J.P.L.J. de Peffer Studentnummer

Nadere informatie

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010

Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking. Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Kennis managen in organisaties voor zorgen dienstverlening aan mensen met een beperking Praktijkcasussen groep 4 Februari 2010 Praktijkcasussen: Kennisinfrastructuur van de Lichtenvoorde André Temming,

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016

Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016 SMPE/e 15-017 Datum 1 juni 2015 Tweejarige post-master ontwerpersopleiding Qualified Medical Engineer track Clinical Engineering (QME-CE) Opleidingsplaatsen 2016 i.s.m. Beroepsvereniging voor Biomedisch

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs

Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Projectresultaten van de Omslag in het ICT-onderwijs Op weg naar een groen ICT-curriculum Inhoudsopgave Instituut voor ICT Samenvatting... 1 Inleiding... 2 Opzet... 2 Activiteiten en resultaten... 3 Evaluatie...

Nadere informatie