CURSUSPROGRAMMA Discipline overstijgende scholing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing"

Transcriptie

1 CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing

2 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend personeel en als onderdeel van een grote organisatie: het ziekenhuis. De manier waarop deze samenwerking verloopt, bepaalt voor een groot deel onze arbeidssatisfactie. Omdat er tijdens onze opleiding vooral aandacht is voor onze medische vaardigheden en communicatie met de patiënt, hebben veel medisch specialisten behoefte aan discipline overstijgende scholing op het gebied van management, beleid en organisatie. De Academie voor Medisch Specialisten voorziet hierin. De Academie wil kwalitatief hoogwaardige scholing bieden, die aansluit bij haar doelgroep. Daarom heeft zij een Programmaraad ingesteld. Als Programmaraad richten we ons op de totaliteit van het opleidingsaanbod. We kijken waar medisch specialisten behoefte aan hebben en doen suggesties voor het programma. De opleidingen spelen in op de ontwikkelingen in de zorg. Zo zien we nu in de ziekenhuizen dat er behoefte is aan clinical leaders; specialisten die door collega s als zodanig herkend en erkend worden en hen motiveren en enthousiasmeren om de kwaliteit van de medisch specialistische zorg te verbeteren. Als beroepsgroep moeten we investeren in mensen die ons op dat pad mee kunnen nemen en daar kunnen we niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom is er bij de Academie ook veel aandacht voor de scholing van aios. Dit aanbod wordt in het komend jaar uitgebreid, onder meer met een Talentenklas. Op deze manier proberen we bij te dragen aan de continuïteit in het vervullen van kritische functies in de ziekenhuizen. Overzicht scholingsaanbod 3 Praktische informatie 4 Vooraankondiging nieuwe opleidingen 4 Cursussen in open inschrijving Management voor medici 5 Medische staf en ziekenhuismanagement 5 Medisch management in het ziekenhuis 5 Basics van management en beleid 6 Organiseren en managen maatschap/vakgroep 6 Leergang Ziekenhuisfinanciën 7 Inleiding Ziekenhuisfinanciën 7 Uw jaarrekening leren lezen 7 Ethiek: terug naar de bronnen 8 Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) 9 Time- en stressmanagement 9 Tijdbesparend vergaderen 9 Onderhandelen 9 Overtuigend overkomen 9 Persoonlijke effectiviteit in de zorg 10 Effectief communiceren 10 Omgaan met disfunctioneren 10 Professioneel presenteren 10 Snel en effectief lezen 10 Cursussen in opdracht Training gespreksleiders IFMS 11 Visitatietraining 11 Specialisten in communicatie 11 Consult in Beeld 12 Scholing in medisch management 12 Naast opleidingen biedt de Academie ook coaching en intervisie aan. Helaas wordt coaching nog vaak gezien als een hulpmiddel voor vastgelopen artsen, terwijl het juist een instrument is om dit te voorkomen. Coaching helpt u om nóg meer uit uzelf en anderen te halen. Het kan bijzonder verhelderend zijn om bij een onafhankelijke buitenstaander uw koers of ervaringen te toetsen. Ik wens u veel succes bij uw keuze uit het uitgebreide cursus- en coachingsaanbod van de Academie. Namens de Programmaraad, drs. Floris Sanders, voorzitter. Cursussen in opdracht voor aios Discipline overstijgende scholing 13 Basiscursus Ziekenhuismanagement voor aios 13 Aios Erasmus MC 14 Aios VUmc 14 Assistenten FMLS 14 Assistenten Spoedeisende Geneeskunde 14 Aios medische microbiologie 14 Intervisie en Coaching Intervisie gespreksleiders IFMS (incompany) 15 Intervisie in opdracht 15 Coaching 15

3 OVERZICHT SCHOLINGSAANBOD 3 Over de Academie De Academie voor Medisch Specia listen is een samen - werkings verband van de Orde van Medisch Specialisten (OMS), de VvAA en het instituut Beleid & Management Gezond heids zorg (ibmg) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. De Academie biedt discipline over stijgende scholing aan alle medisch specialisten in algemene ziekenhuizen, UMC s, de GGZ en aan overige leden van medische staven en aios. Bij de Academie bent u verzekerd van kwalitatief hoogwaardige opleidingen. Een Programma raad bestaande uit ervaren opleiders en bestuurders bewaakt deze kwaliteit. Open inschrijving De Academie biedt een grote variëteit aan cursussen aan. Van cursussen van één of enkele dagdelen tot uitgebreide programma s met een aantal modules, gespreid over een jaar. U krijgt les van docenten met ruime ervaring met de medisch-specialistische zorg. Daarnaast deelt u kennis en expertise met collegae van andere organisaties en andere disci plines. De cursussen worden gegeven op een centrale locatie in het land. In de loop van het jaar kunnen extra cursussen worden georganiseerd. U vindt deze cursussen op onze website Daarnaast verzorgt de Academie ook scholing in opdracht. Incompany De Academie organiseert ook incompany scholing op maat in opdracht van vakgroepen, maatschappen, stafbesturen of Raden van Bestuur. Deze scholing kan variëren van één of enkele dagdelen tot zeer uitgebreide programma s. Van een cursus vergader techniek en effectief communiceren voor een maatschap, een IFMS-training voor assessoren, een instapcursus voor nieuwe leden van de medische staf tot een programma voor medisch managers of afdelingshoofden, indien gewenst samen met managers bedrijfsvoering. Scholing in opdracht van (wetenschappelijke) verenigingen De Academie verzorgt ook scholing in opdracht van wetenschappelijke- of aiosverenigingen. Bijvoorbeeld een studiedag voor het bestuur of een commissie. Of trainingen voor hun leden, zoals trainingen voor leden van visitatiecommissies of een basiscursus media tion voor medisch specialisten, die adviseren of bemiddelen bij een conflict in een vakgroep. Scholing voor aios In opdracht van UMC s, andere opleidingsziekenhuizen, wetenschappelijke verenigingen en aiosverenigingen organiseert de Academie discipline overstijgende scholing voor aios. Voorbeelden zijn een verplichte tweedaagse cursus ziekenhuismanagement voor alle aios in een OOR in de laatste fase van hun opleiding, de 7-daagse cursussen medisch management voor aios van diverse laboratoriumspecialismen of een workshop onderhandelen of conflicthantering. Ook werkt de Academie samen met opleiders, wetenschappelijke verenigingen, aios, de Jonge Specialist en het Platform Medisch Leiderschap aan het ontwikkelen van een talentenklas. Deze Talentenklas is bedoeld voor aios die de toekomstige medische leiders kunnen worden. Coaching en intervisie Voor wie het maximale uit zichzelf wil halen en open staat voor reflecteren op het eigen functioneren is er coaching of intervisie. De Academie beschikt over een uitgebreid netwerk van coaches die bekend zijn met de medisch-specialistische zorg. Een deel daarvan is zelf ook medisch specialist (geweest). Coaching en intervisie kunnen ook een onderdeel zijn van een incompany programma. Daarnaast biedt de Academie voor diverse doelgroepen ook begeleide intervisie aan.

4 4 PRAKTISCHE INFORMATIE NIEUWE OPLEIDINGEN Actueel cursusaanbod, cursusdata en inschrijving Het meest actuele aanbod, uitgebreidere cursusinformatie, alle data en onze algemene voorwaarden vindt u op onze website Hier kunt u zich ook aanmelden voor de door u gewenste cursus. Contact Academie voor Medisch Specialisten Website: Postadres: Postbus 8153, 3503 RD Utrecht Bezoekadres: Orteliuslaan 750, 3528 BB Utrecht Telefoon: (030) Lidmaatschap OMS/LAD en VvAA Als u lid bent van de Orde van Medisch Specialisten (OMS), de LAD en/of de VvAA, dan krijgt u korting op de cursussen in open inschrijving. Deze korting staat vermeld bij elke cursus. Bij een deel van de cursussen moet u zowel lid zijn van de OMS en/of de LAD enerzijds en VvAA anderzijds om voor korting in aanmerking te komen. Bij een ander deel van de cursussen is alleen een lidmaatschap van VvAA vereist. Vanaf het moment dat de OMS opgaat in de Federatie van Medisch Specialisten geldt de huidige korting voor OMS-leden voor alle leden van de Federatie. Voor de cursussen, die voor 2015 starten, gelden de lidmaatschappen, zoals bestaand op het moment van inschrijving. Vermeld uw lidmaatschapsnummers op het inschrijfformulier. Accreditatie Alle cursussen, ook incompany, worden geaccrediteerd door ABAN. Het aantal punten per cursus vindt u op de website. Daar vindt u ook de meest actuele informatie. Uw verdiende punten worden door de Academie toegevoegd in GAIA. Scholing in opdracht Voor overleg over een voorstel op maat voor uw vakgroep, maatschap, stafbestuur, ziekenhuis, zorginstelling of vereniging kunt u contact opnemen met de medewerkers van ons bureau via telefoonnummer (030) Vooraankondiging nieuwe opleidingen Naast de in deze brochure vermelde opleidingen komt de Academie in 2015 met nog drie nieuwe programma s. Deze opleidingen zijn nog in ontwikkeling. Bij alle drie wordt gewerkt met een groot aantal gerenommeerde docenten. De omvang en startdata liggen nog niet definitief vast. Meer informatie kunt u dit najaar vinden op onze website. Klinisch leiderschap De opleiding Klinisch leiderschap is bedoeld voor elke medisch specialist die een leidinggevende rol wil vervullen in de verbetering van het patiëntenproces. Er is veel aandacht voor kwaliteit, veiligheid, logistiek, kostenbeheersing en leiderschap. De opleiding bestaat uit vijf modules van vier dagdelen met overnachting. Start voorjaar Vakgroepmanagement in UMC s Deze opleiding wordt speciaal ontwikkeld voor (aankomend) vakgroepvoorzitters en andere medici met managementfuncties in UMC s. Alle aspecten van het management van een vakgroep c.q. afdeling komen aan bod: strategie, leiderschap, financiën, personeelsbeleid, organisatie, procesverbetering, en dergelijke. Er zijn acht modules van twee dagen met overnachting. Start: september 2015 of januari Besturen van een beroepsvereniging Dit is een stoomcursus in alle aspecten van het besturen van een vereniging. Zoals strategie en positionering, lobbywerk, mediatraining, organisatie van een vereniging en het runnen van een bureau. De opleiding is voor aankomend of beginnend bestuurders van wetenschappelijke c.q. beroepsverenigingen voor medici en bestaat uit drie modules van twee dagen met overnachting. Start: najaar 2015.

5 CURSUSSEN OPEN INSCHRIJVING 5 Management voor medici Jaargang 21 De Academie voor Medisch Specialisten biedt samen met de Universiteit van Tilburg de postdoctorale leergang Management voor medici aan. Deze succesvolle leergang wordt in het cursusjaar 2015/16 voor de 21 e keer georganiseerd. Het programma is bestemd voor medisch specialisten en overige leden van medische staven uit algemene en academische ziekenhuizen en psychiaters uit GGZ-instellingen, die zich grondig willen verdiepen in hun rol als medisch manager, vakgroep voorzitter of stafbestuurslid. Ook andere medici (zoals huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde) kunnen de opleiding volgen. In deze postdoctorale leergang komen alle aspecten van het management van ziekenhuizen en overige zorginstellingen aan bod: landelijke ontwikkelingen, beleid en strategie, leiderschap, verandermanagement, bedrijfseconomie, marketing, kwaliteitszorg, management van professionals en organisatievormen. Start September Vanwege de grote belangstelling adviseren wij u om u tijdig in te schrijven. U vindt de data op 40 dagdelen in 8 modules van 2 dagen met avondprogramma en overnachting (altijd maandag en dinsdag). Leden OMS/LAD én VvAA: 9.750,- Niet-leden: ,- Cursusbedragen zijn inclusief syllabus en boeken en exclusief hotelkosten Medische staf en ziekenhuismanagement De rol van de medische staf in beleid en management van ziekenhuizen komt steeds centraler te staan, net als het functioneren van de medische staf zelf. Onder begeleiding van een ziekenhuisbestuurder met een achtergrond als arts en bedrijfskundige, passeren de belangrijkste aspecten van het management van ziekenhuizen de revue. Er is veel ruimte voor discussie met de verschillende docenten. Hoogleraren, ziekenhuisbestuurders met een verleden als stafvoorzitter en medisch specialisten met een eigen onderneming delen hun inzichten over de ontwikkelingen in de zorg die van belang zijn voor de strategische keuzes; de organisatie van ziekenhuizen en van het toezicht op Alumni Management voor Medici 2013 / het bestuur; de verhouding tussen management en professionals; de rol, positie en organisatie van de medische staf; de sturing van het proces van strategieontwikkeling en de implementatie van beleid. Onderwerpen, die in het kader van de invoering van de integrale bekostiging in 2015 relevanter zijn dan ooit. 2 dagen met overnachting Leden OMS/LAD én VvAA: 1.795,- Niet-leden: 1.995,- Medisch management in het ziekenhuis Als medisch specialist wordt u meer en meer belast met managementtaken. Taken waar u niet voor bent opgeleid, maar die wel (vaak grote) gevolgen hebben voor de uitoefening van uw vak. De leergang Medisch management biedt een algemene en uitgebreide inleiding in management voor medisch specialisten en overige leden van medische staven. Zij omvat de modules: Strategie en beleid, Leiding geven & samenwerken, Ziekenhuisorganisatie, Management van de maatschap of vakgroep, Kwaliteit, Veiligheid en logistiek, Personeelszaken, Financieel management, Time & stressmanagement, Marketing en communicatie én Onderhandelen. 9 dagen Leden OMS/LAD én VvAA: 3.550,- Niet-leden: 4.050,-

6 6 CURSUSSEN OPEN INSCHRIJVING Basics van management en beleid In de opleiding tot medisch specialist wordt niet of nauwelijks aandacht besteed aan organisatie en beleid. Kennis die onontbeerlijk is om als medisch specialist in een instelling te werken. Speciaal voor beginnende medisch specialisten en specialisten die hun kennis en inzicht willen vergroten, is er de opleiding Basics van management en beleid in het ziekenhuis. Aan bod komen de volgende onderwerpen: actuele landelijke ontwikkelingen in de (ziekenhuis)zorg, de financiering van de medisch-specialistische zorg, organisatievormen van ziekenhuis en medische staf, de voorwaarden voor het optimaal functioneren van vakgroep en maatschap, verbetering van de patiëntenlogistiek, kwaliteitsbeleid en het verloop van beleidsprocessen in het ziekenhuis. En de manier waarop u daar invloed op kunt uitoefenen. 3 dagen (middag en avond) Leden OMS/LAD én VvAA: 1.645,- Niet-leden: 1.995,- Organiseren en managen maatschap/vakgroep Een maatschap (of een vakgroep) is een horizontaal samenwerkingsverband. Werken in een maatschap biedt veel voordelen: collegialiteit; afnemende kwetsbaarheid; complementariteit van talenten; gelijkwaardigheid, part-time werken / waarneming; gezamenlijke inkoop, etc. Het zijn vooral deze aspecten die maten aan het begin van de samenwerking voor ogen hebben. Maar dergelijke voordelen zijn er alleen als de maatschap op twee niveaus goed is georganiseerd. Op bovenstroomniveau (taakverdeling, mandatering, overleg, rapportage, bestuursstructuur) en onderstroomniveau (openheid, omgaan met meningsverschillen en conflicten, solidariteit, elkaar aanspreken). Deze training leert u om uw maatschap / vakgroep op deze twee niveaus efficiënt en plezierig aan te sturen en te managen. Ronne Mairuhu is internist in het Haga Ziekenhuis en volgde de cursus Basics van management en beleid Ik werk sinds 2012 als internist en merk dat ik in mijn werk steeds vaker word geconfronteerd met financiën en beleid. Onderwerpen die in de opleiding tot medisch specialist nauwelijks aan bod komen. Tijdens de cursus worden zaken besproken die naast je medisch inhoudelijk werk in het ziekenhuis spelen. Het is niet alleen leerzaam maar ook heel leuk om een keer met die kant van het vak bezig te zijn. De cursus is weliswaar vrij theoretisch maar wordt interactief door de vele praktijkvoorbeelden. Dat maakt het heel herkenbaar. Het is een brede cursus die niet heel gedetailleerd op de dingen ingaat, maar ervoor zorgt dat je dingen herkent en ze een plaats kan geven. Tijdens maatschapsvergaderingen begrijp ik bijvoorbeeld sneller wat er speelt en waar dingen vandaan komen. In 2015 gaat er veel veranderen en dat is best een ingewikkelde exercitie. Maar door de cursus kost het me minder tijd om alles te doorgronden en ik merk dat ik zelfs een voorsprong heb op artsen die al langer in het ziekenhuis werken. De basis is gelegd en ik ga zeker verder. Ik weet alleen nog niet in welke richting: management of financiën. 1 dag Leden VvAA: 425,- Niet-leden: 475,-

7 7 Leergang Ziekenhuisfinanciën De Leergang Ziekenhuisfinanciën geeft inzicht in de bedrijfseconomie van het ziekenhuis en de medische staf. Ze biedt een combinatie van basiskennis en inzicht in de meest actuele ontwikkelingen. De cursus is interactief van karakter en sterk praktijkgericht. De actualiteit in de wet- en regelgeving komt zeer uitvoerig aan bod, mede aan de hand van praktische casussen, die ook door de deelnemers zelf kunnen worden ingebracht. De cursus is geschikt voor elke medisch specialist, maar in het bijzonder voor bestuursleden van (staf)maatschappen, afdelingshoofden of voorzitters van Resultaat Verantwoordelijke Eenheden. 6 dagen (middag en avond) Leden OMS/LAD én VvAA: 3.395,- Niet-leden: 3.695,- Inleiding Ziekenhuisfinanciën De beknopte cursus Ziekenhuisfinanciën is bestemd voor elke medisch specialist, al dan niet met taken als medisch manager, met interesse in de bedrijfseconomie van het ziekenhuis en de vakgroep / maatschap. Na afloop van de cursus heeft u inzicht in de meest actuele vraagstukken die van belang zijn bij de financiering van de medisch-specialistische zorg en bedrijfsvoering van zorgafdelingen en ondernemingen. Dit geeft een basis om kritisch te kunnen participeren in besluitvorming op dit gebied. 2 dagen Leden OMS/LAD én VvAA: 1.245,- Niet-leden: 1.395,- Uw jaarrekening leren lezen Als vrijgevestigd zorgprofessional wordt u jaarlijks geconfronteerd met de door de accountant opgemaakte jaarrekening. Een belangrijk document waaruit blijkt wat het rendement, de omvang van uw praktijk en het eigen vermogen zijn. Goede analyses kunnen ervoor zorgen dat u op tijd de juiste maatregelen treft om het rendement van de praktijk te continueren of te verbeteren. De cursus geeft u meer inzicht in de financiële (ken)getallen van uw praktijk. U krijgt meer grip op de financiële kant van uw praktijk en bent een goede gesprekspartner voor uw financieel adviseur. De cursus is ook geschikt als inleiding voor wie de jaarrekening van het ziekenhuis wil leren lezen. 1 middag Leden VvAA: 275,- Niet-leden: 300,-

8 8 CURSUSSEN OPEN INSCHRIJVING Ethiek: terug naar de bronnen Indachtig het gedachtegoed van de Academia Vitae biedt de Academie een bijzonder programma aan over de ethiek van de professional. Het is een stevige cursus van 10 middagen en avonden bedoeld voor iedereen die behoefte heeft aan een reflectie op de eigen positie als professional ten opzichte van de marktwerking, de druk vanuit de eigen organisatie en de rol van de overheid. Aan de hand van de bestudering van een aantal klassiekers uit de westerse filosofie en de verschillende wetenschappen buigen we ons over de rol van de professional in dit krachtenveld. Daarbij pendelen we voortdurend heen en weer tussen tijdloze ethische vraagstukken en uw eigen dagelijkse werkelijkheid in leven en werken. We bespreken Aristoteles naast Adam Smith en Nietzsche naast Weber en vragen ons af wat hun gedachtegoed kan bijdragen in uw contact met patiënten, managers en verzekeraars. Elke cursusdag is een combinatie van een inleiding in één of enkele klassieke bronnen door een gerenommeerde docent en veel ruimte voor het gesprek met elkaar. Om hiervoor voldoende ruimte te creëren, bestaat de groep uit maximaal 10 tot 12 deelnemers. Uw cursusleider is prof. dr. Arjo Klamer, hoogleraar Economie van Kunst en Cultuur aan de Erasmus Universiteit. U sluit de cursus af met een kort essay over de morele vraag, waarmee u binnen bent gekomen. 10 dagen (middag en avond) Leden OMS/LAD én VvAA: 4.450,- Niet-leden: 4.750,- exclusief boeken en vergaderarrangement Anke Schuurhuis is anesthesioloog in het UMCU en volgde de cursus Ethiek Soms lukt het om invloed uit te oefenen op normen, maar over het algemeen is dat moeilijk. Er is vaak ook geen tijd om onszelf af te vragen waarom we de dingen doen zoals we ze doen. De cursus Ethiek sprak me aan omdat je eigenlijk teruggaat naar de basis. Bovendien dwingt het je om tijd vrij te maken en stil te staan bij voor medici heel wezenlijke vragen. Tijdens de cursus wordt het gedachtegoed van filosofen besproken die een stempel op de maatschappij en de westerse geneeskunde hebben gedrukt. Heel verhelderend. Wat was het hoogste doel om na te streven? Aristoteles en Kant hadden beide een hele selecte doelgroep voor ogen maar tegenwoordig is de gezondheidszorg voor iedereen. Wat zijn daarvan de consequenties? En waar blijf je als arts als iedereen wil zeggen welke therapie hij of zij wil ondergaan? De cursus heeft me ook geholpen zelf een belangrijke beslissing te nemen. Ik ben in de afgelopen 40 jaar heel inhoudelijk met mijn vak bezig geweest, maar ik wil me gaan richten op de herwaardering van vakmanschap en beroepsbelangen. Er komt een nieuwe generatie medici aan en een goede belangenbehartiging is gezien alle ontwikkelingen hard nodig.

9 9 Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) Een mindfulnesstraining wordt steeds vaker voorgeschreven als onderdeel van een behandeling van patiënten. Zowel bij lichamelijke als psychosociale klachten. Er is inmiddels veel onderzoek dat de effectiviteit daarvan aantoont. De Mindfulness Based Stress Reduction Training is daarin de gangbare basiscursus die haar effectiviteit ruimschoots heeft bewezen. Niet alleen bij patiënten, maar ook bij artsen zelf. De training draagt bij aan stressvermindering en meer opmerkzaamheid in de spreekkamer. Deze training wordt aangeboden als kennismaking met de methodiek en als training ter verbetering van uw eigen functioneren. Tijdens reflectiemomenten komen beroepsspecifieke situaties aan bod en kunt u ervaringen uitwisselen met collegae. De werkvormen zijn praktisch van aard, zodat u ze vrij eenvoudig kunt integreren in uw dagelijks leven. 8 vrijdagmiddagen en veel thuis oefenen Leden OMS/LAD én VvAA: 995,- Niet-leden: 1.195,- Time- en stressmanagement In deze cursus leert u sturen met de tijd, in plaats van dat de tijd u stuurt. Gebrek aan tijd is een van de belangrijkste oorzaken van stress. U heeft het gevoel dat er niet voldoende tijd is om uw taken goed uit te voeren en er lijkt alleen maar meer bij te komen. Als u dit herkent, is het van belang om eens kritisch naar uw eigen tijdsbesteding te kijken. Waaraan besteedt u de uren die iedere week tot uw beschikking staan? U leert de juiste zaken aan te pakken in de tijd die daar daadwerkelijk voor nodig is. En waarschijnlijk houdt u tijd over voor andere belangrijke of leuke zaken! 1 dag en 1 middag Leden VvAA: 675,- Niet-leden: 750,- Tijdbesparend vergaderen Overleg en besluitvorming is een vast onderdeel van uw werk als zorgprofessional. Samenwerkingsverbanden worden zowel groter als intensiever en dus krijgt u steeds vaker te maken met tijdrovende en inefficiënte besluitvormingsprocessen. Er zijn echter verschillende manieren om tot heldere besluiten te komen zonder de geijkte vergadering. In deze training leert u om met plezier en vooral ook effectiever te vergaderen. 1 dag Leden VvAA: 525,- Niet-leden: 575,- Onderhandelen Als medicus kunt u bijna niet zonder goede onderhandelingsvaardigheden. U heeft ze nodig in gesprekken met het ziekenhuis, collega s en soms ook met patiënten. Bij onderhandelen gaat het niet om het winnen. De belangrijkste opgave is: hoe bereik ik wat ik wil zonder de relatie met de ander(en) te schaden? In deze training leert u stap voor stap de spelregels en de fasering van het onderhandelen kennen. U ervaart waardoor sommige onderhandelingssituaties lastig voor u zijn en wat u kunt doen om effectief te sturen in het gesprek. U krijgt inzicht in hoe u uw doel kunt bereiken zonder dat u zich onbeleefd of te meegaand hoeft op te stellen. 1 dag Leden VvAA: 425,- Niet-leden: 475,- Overtuigend overkomen Een idee hebben of de oplossing weten is één ding; ze met resultaat over het voetlicht brengen is iets anders. Feit is dat de manier waarop iemand overkomt de acceptatie van de boodschap bepaalt. U komt goed over als de ontvanger uw boodschap exact zo begrepen heeft zoals u die heeft bedoeld. De training Overtuigend overkomen richt zich op het optimaal afstemmen van uw gedrag op de ander(en). Daarbij leert u geen trucjes waarvan uw omgeving onmiddellijk doorheeft dat ze niet bij u passen, maar behoudt u uw authenticiteit. U ontdekt hoe u overkomt op anderen, wat daarin sterk is en wat niet. Na

10 10 CURSUSSEN OPEN INSCHRIJVING deze training kunt u meer invloed uitoefenen tijdens gesprekken, vergaderingen en onderhandelingen, zonder te ver van uzelf te raken. 3 dagen Leden VvAA: 1.325,- Niet-leden: 1.450,- Persoonlijke effectiviteit in de zorg Tijdens uw (medische) opleiding komt het samenwerken met en/of aansturen van collega s nauwelijks aan bod, toch is dit vaak een belangrijk onderdeel van uw werk. In deze training Persoonlijke effectiviteit traint u uw managementvaardigheden. U leert onder meer hoe u goed feedback kunt vragen en geven en hoe u groepsprocessen kunt herkennen, zodat u ze kunt beïnvloeden. Door op het juiste moment het juiste gereedschap in te zetten kunt u betere resultaten boeken, fricties voorkomen en problemen oplossen. Naast uw communicatieve vaardigheden komen ook uw zelfkennis, analytisch vermogen en creativiteit aan bod. 3 dagen met één overnachting Leden VvAA: 1.825,- Niet-leden: 2.000,- Effectief communiceren Het lijkt zo vanzelfsprekend: goed communiceren. Toch is dit een van de moeilijkste onderdelen van uw vak. Tijdens de cursus Effectief communiceren leert u hoe u ervoor kunt zorgen dat uw boodschap overkomt zoals ú dit wilt. De achtergronden, mechanismen en gereedschappen voor een effectieve, persoonlijke presentatie worden uitgelegd en er is veel tijd om de verschillende gespreksstijlen te oefenen. 1 dag Leden VvAA: 525,- Niet-leden: 575,- Omgaan met disfunctioneren Voor het omgaan met een potentieel disfunctionerende collega is er een modelreglement. Ook zijn er trainingen IFMS en cursussen Management van de maatschap en Conflicthantering. Toch worstelen veel stafbesturen met het beleid ten aanzien van zwak functionerende vakbroeders en zusters en vakgroepen. Want wanneer grijpt u in? Hoe handelt u correct én doortastend? Hoe moet het samenspel met de Raad van Bestuur verlopen? In hoeverre bent u gelegitimeerd om in te grijpen in een vakgroep die dat niet wil? En wat zijn de juridische voetangels en klemmen? In deze cursus bespreken verschillende docenten vanuit verschillende invalshoeken zowel het voorkomen van problemen als het oplossen daarvan. Naast het individueel functioneren komt ook het groepsgewijs disfunctioneren aan bod, omdat beide vaak met elkaar verweven zijn. U gaat naar huis met een duidelijker beeld hoe u hiermee om kunt gaan. 1 dag Leden OMS/LAD én VvAA: 695,- Niet-leden: 795,- Professioneel presenteren Presenteren voor publiek is een vak apart, maar u kunt het leren! Op vragen als: hoe bouw ik mijn presentatie op, wat zet ik op mijn slides, hoe blijf ik het publiek boeien, hoe beheers ik mijn zenuwen en op andere persoonlijke vragen krijgt u antwoord tijdens de cursus. Mondeling presenteren leert u vooral door het veel te doen. De cursus biedt dan ook ruime gelegenheid om te oefenen. 1 dag Leden VvAA: 825,- Niet-leden: 900,- Snel en effectief lezen In deze workshop leert u verschillende strategieën om een tekst snel, globaal of intensief te lezen. U wordt zich bewust van de leesstrategieën die u momenteel toepast en van het effect daarvan. U oefent met strategieën om sneller door een tekst te gaan. Dat levert niet alleen tijdwinst op, maar ook een beter begrip van de teksten die u leest. 1 dag Leden VvAA: 425,- Niet-leden: 475,-

11 CURSUSSEN IN OPDRACHT 11 Training gespreksleiders IFMS De Academie verzorgt jaarlijks een aantal trainingen voor zowel beginnende als ervaren gespreksleiders IFMS. De basistraining is bedoeld voor gespreksleiders die starten met het voeren van IFMS-gesprekken. De training biedt een combinatie van theorie en praktijk, met de nadruk op zelf oefenen. Daarom werkt u veel in kleine groepen onder begeleiding van ervaren trainers. De ontwikkeling van IFMS en de filosofie daarachter worden uitgelegd, evenals de methodiek en het instrumentarium van Multi Source Feedback. Bovendien worden de verschillende varianten van de gespreksvoering toegelicht en geoefend. Voor ervaren gespreksleiders is er een verkorte versie. Meer informatie vindt u op Patiënten worden steeds mondiger. Hoe houdt u toch de regie over het gesprek en uw spreekuur? Hoe kunt u laten zien en merken dat u aandacht heeft en luistert? En zowel met woorden als met lichaamstaal een optimaal contact tot stand brengen, terwijl het minder tijd kost? Tijdens de eerste bijeenkomst wordt ingegaan op veelvoorkomende en herkenbare praktijksituaties. Deze worden geïllustreerd met filmfragmenten en in praktijksimulaties met een ervaren acteur. Uw inbreng is hierbij de leidraad. Dit levert zowel algemene als op individuele situaties toegesneden tips en adviezen op, die vervolgens worden meegenomen in een praktijkopdracht, die de basis vormt voor het derde dagdeel. Tijdens dit deel worden de opnamen besproken, die de deelnemers hebben gemaakt tijdens eigen consulten. Anderhalve dag Op aanvraag 2 dagen Leden OMS/LAD én VvAA: 1.395,- Niet-leden: 1.495,- Visitatietraining Goed visiteren is een kunst en een kunde. De training duurt 1 dag. In de ochtend worden modellen en methodieken besproken en s middags oefent u met gesprekstechnieken en simulaties. De training is bedoeld voor wetenschappelijke verenigingen die nieuwe leden van visitatiecommissies of hele commissies willen laten trainen. Er wordt nauw aangesloten bij het eigen visitatiemodel en het eigen instrumentarium van de betreffende vereniging. 1 dag Leden OMS/LAD én VvAA: 450,- Niet-leden: 595,- Specialisten in communicatie

12 12 CURSUSSEN IN OPDRACHT Consult in beeld Deze cursus bestaat uit twee sessies. Tijdens de eerste sessie wordt een aantal principes van communicatie besproken, waaronder de verschillende stijlen, nonverbale aspecten, het voeren van lastige gesprekken en verder alles wat de groep aan aandachtspunten inbrengt. De inhoud van deze sessie vormt het kader voor de feedback van de trainer tijdens de tweede sessie. Tijdens deze sessie krijgt u instructies voor het maken van opnames van uw gesprekken met patiënten. Vervolgens maakt u een aantal van deze opnames op uw poli, kijkt deze zelf terug en selecteert u daaruit enkele fragmenten, die u inbrengt in de tweede sessie. De groep wordt dan opgedeeld in kleine groepjes van maximaal 4 deelnemers, zodat er veel ruimte is voor het bespreken van de individuele fragmenten onder begeleiding van de trainer. Daarbij leert u uiteraard ook veel van elkaar. 1 dag Op aanvraag Scholing in medisch management Jaarlijks verzorgt de Academie een groot aantal incompany cursussen medisch management. Deze zijn vaak bedoeld voor medisch managers in algemene, academische en categorale ziekenhuizen en GGZinstellingen. De cursussen worden qua inhoud, omvang en planning op maat gemaakt. Ze variëren van algemene basisscholing in medisch management, tot specifieke thema s, zoals onderhandelen, vergadertechniek of financiën. De scholing kan uiteenlopen van één of enkele dagdelen tot een cursus van een groot aantal dagen, vaak verspreid over een langere periode. De cursussen kunnen overdag worden gegeven, maar ook in een aantal modules van bijvoorbeeld tot uur of s avonds. Voorbeelden van onderwerpen die vaak aan bod komen: organisatie ziekenhuis en rol medisch manager management van de vakgroep ziekenhuisfinanciën kwaliteit en veiligheid patiëntenlogistiek verandermanagement leiderschapsvaardigheden gesprekstechnieken samenwerking en onderhandelen Na overleg maken wij een voorstel op maat. In principe wordt voor alle incompany scholing accreditatie aangevraagd.

13 CURSUSSEN IN OPDRACHT VOOR AIOS 13 Discipline overstijgende scholing Steeds vaker verzorgt de Academie discipline overstijgende scholing voor aios in opdracht van opleidingsziekenhuizen, GGZ-instellingen, wetenschappelijke verenigingen en aios-verenigingen. De scholing kan betrekking hebben op een groot aantal thema s en qua omvang variëren van een dagdeel tot een omvangrijke cursus. Voorbeelden van onderwerpen zijn: medisch management ziekenhuisfinanciering onderlinge samenwerking effectief vergaderen en beïnvloeden timemanagement gezondheidsrecht kwaliteit en veiligheid In 2015 wordt samen met het Platform Medisch Leider - schap, de Jonge Specialist en enkele enthousiaste opleiders een Talentenklas voor aios ontwikkeld. Daarnaast zullen er voor en samen met opleiders en aios nieuwe cursussen worden ontwikkeld. Meer informatie kunt u vinden in onze nieuwsbrieven en op onze website Basiscursus Ziekenhuismanagement voor aios De Academie heeft zich ten doel gesteld dat elke aios de gelegenheid krijgt om een basiscursus ziekenhuis management te volgen. Dit kan bij het Erasmus MC, het VUmc en in Utrecht. In 2 dagen komen de organisatie van een ziekenhuis, de positie en het functioneren van de medische staf, de financiering van het ziekenhuis, beleidsontwikkeling, de samenwerking binnen vakgroep en maatschap en het onderscheid tussen in loondienst en vrijgevestigd zijn aan bod. Lisette Walbeehm-Hol is kinderarts in opleiding en volgde een training op maat In het kader van de professionalisering van ons bestuur hebben we als Junior Afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde een training bij de Academie gevolgd. Vooraf werd goed geïnventariseerd wat we precies wilden bereiken en achteraf werd dit geëvalueerd. Het was een training op maat waarin onderwerpen als tijdbesparend vergaderen, onderhandelen, effectief leiderschap en feedback geven aan bod kwamen. De training was erg interessant en de docente inspirerend; door verschillende rollen te spelen bracht zij goed over wat ze bedoelde. Door de inbreng van eigen praktijkvoorbeelden werd de training voor ons heel praktisch en doelgericht. Ook werd er voldoende theoretische achtergrond besproken, zoals het schaakbord van onderhandelen en het boven- en een onderstroom model in organisaties. Inzicht hierin maakt dat je anders naar vergelijkbare situaties kunt kijken en hiermee kan gaan spelen. Door de cursus ben ik weer een stukje kritischer in mijn eigen opleiding gaan staan. Ik verzamel goede ideeën voor in de toekomst en oefen de vaardigheden die ik heb opgedaan. Ik groei stilletjes om straks in een andere rol een sprong te maken. 2 dagen 525,- (cursus in Utrecht)

14 14 CURSUSSEN IN OPDRACHT VOOR AIOS De volgende cursussen zijn verplicht voor de aios van de betreffende OOR s c.q. wetenschappelijke verenigingen. Aios Erasmus MC Jaarlijks organiseert de Academie in samenwerking met de Desideriusschool 6 tot 8 cursussen ziekenhuismanagement voor aios van de OOR van het Erasmus MC. In een cursus van twee dagen komen de volgende onderwerpen aan bod: organisatie van het ziekenhuis, positie en functioneren medische staf, financiering van het ziekenhuis, beleidsontwikkeling, samenwerking binnen vakgroep en maatschap en onderscheid loondienst en vrijgevestigd. Deze cursus is ook toegankelijk voor aios van andere opleidingsregio s. 2 dagen De kosten kunt u vinden op Aios VUmc In samenwerking met PAOG VUmc organiseert de Academie jaarlijks 3 à 4 cursussen management van de gezondheidszorg voor aios van de OOR van het VUmc. Het programma is grotendeels gelijk aan het programma van de cursus voor aios van het Erasmus MC. Deze cursus is ook toegankelijk voor aios van andere opleidingsregio s. 2 dagen De kosten kunt u vinden op de website van PAOG VU: Assistenten FMLS Samen met de Federatie Medisch Laboratorium - Specialismen organiseert de Academie jaarlijks een managementcursus voor assistenten van verschillende laboratoriumspecialismen. De cursus behandelt een groot aantal onderwerpen en er worden verschillende vaardigheden getraind, zoals samenwerking en conflicthantering, vergadertechniek, onderhandelen, leidinggeven en kwaliteit & veiligheid. 3 blokken van 3 dagen met overnachtingen 4.295,- per assistent Assistenten Spoedeisende Geneeskunde Vanaf 2014 organiseert de Academie in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Spoedeisende Geneeskunde twee keer per jaar een cursus van twee dagen voor aios Spoedeisende Geneeskunde. Aan bod komen: ziekenhuisorganisatie, financiering, management van de vakgroep, strategie en beleid. 2 dagen Zie hiervoor Aios medische microbiologie De Academie organiseert in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie een keer per jaar een cursus van zeven dagen voor aios medische microbiologie. De cursus behandelt een groot aantal onderwerpen en er worden verschillende vaardigheden getraind, zoals samenwerking en conflicthantering, vergadertechniek, onderhandelen en leidinggeven. 2 blokken van 3 dagen met overnachtingen 2.500,- per aios

15 INTERVISIE EN COACHING 15 Intervisie gespreksleiders IFMS (incompany) Naast de IFMS-trainingen biedt de Academie ook de mogelijkheid van begeleiding van intervisiegroepen van gespreksleiders. In de intervisie kunnen gespreksleiders hun ervaringen inbrengen. Aan de hand van de ingebrachte casuïstiek wordt de wijze van gespreksleiding besproken en welke lessen daaruit getrokken kunnen worden ,- (per sessie van maximaal 3 uur) Intervisie in opdracht De Academie organiseert ook intervisiegroepen in opdracht van zorginstellingen, medische staven of wetenschappelijke verenigingen. Het onderwerp, de duur en frequentie worden in onderling overleg bepaald. Een intervisiegroep bestaat idealiter uit 5 tot 8 deelnemers. De Academie beschikt over een aantal coaches met veel ervaring in het begeleiden van intervisiegroepen. Coaching Het kan zijn dat een cursus of training u onvoldoende verder helpt of gewoon niet passend is. In dat geval kan individuele coaching een oplossing zijn. De Academie beschikt over een netwerk van coaches. De coaches worden onder andere geselecteerd op basis van hun ervaring met de medisch-specialistische zorg, opleiding in coaching en senioriteit. Wij streven naar een zo divers mogelijk aanbod aan coaches qua achtergrond en ervaring en proberen een landelijk dekkend netwerk aan te bieden. De Academie bewaakt de kwaliteit door het systematisch monitoren van de tevredenheid van de afnemers van de coaching en stimuleert de onderlinge uitwisseling en intervisie tussen de coaches. Op vindt u een overzicht van alle coaches. U kunt hier zelf een voor u geschikte coach uitkiezen. Afspraken die u maakt zijn geheel aan u en uw coach. Discretie is verzekerd ,- (per sessie van maximaal 3 uur)

16 Voor vragen, opmerkingen of suggesties: Academie voor Medisch Specialisten Telefoon: (030) Postbus RD Utrecht Orteliuslaan BB Utrecht

PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT. Open inschrijving. 14 en 21 januari 2016

PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT. Open inschrijving. 14 en 21 januari 2016 PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT Open inschrijving 14 en 21 januari 2016 Academie voor Medisch Specialisten Orteliuslaan 750 3528 BB UTRECHT Postbus 8153 3503 RD UTRECHT (030) 247 4197 info@academiems.nl

Nadere informatie

PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT. voor aios VUmc

PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT. voor aios VUmc PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT voor aios VUmc 2016 Academie voor Medisch Specialisten Orteliuslaan 750 3528 BB UTRECHT Postbus 8153 3503 RD UTRECHT (030) 247 4197 info@academiems.nl www.academiemedischspecialisten.nl

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

MANAGEMENTCURSUS FMLS

MANAGEMENTCURSUS FMLS MANAGEMENTCURSUS FMLS VOORJAAR/NAJAAR 2010 voor assistenten Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL) College van Medisch Immunologen (CMI)

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules

Teaching on the Run. verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run verbeter uw opleidingsvaardigheden voor dokters door dokters korte modules Teaching on the Run Teaching on the Run (TOTR) is een beknopte versie van het Teach the Teachers programma

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT

LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren. Wat levert

Nadere informatie

Online Training Academy

Online Training Academy Online Training Academy Auteur: Natasja Jager overzicht trainingen Datum: 6 november 2012 Versie: november 2012 Kant-en-klare trainingen in de Academy versie november 2012 Onderwerpen per thema Presentatievaardigheden

Nadere informatie

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten

L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten L8 Coachend leidinggeven binnen Huisartsenposten Inleiding Steeds meer Huisartsenposten kiezen voor een nieuwe functie Coördinerend Assistente. Deze coördinerend assistente ressorteert hiërarchisch gezien

Nadere informatie

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg

Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Wie doet wat hij deed, krijgt wat hij kreeg Voor wie? Waarom? Wat? Hoe? Voor Omdat leiding Ervaringsgerichte Door middel van leidinggevenden, geven, adviseren en coaching en werkvormen waarbij het adviseurs

Nadere informatie

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling

Ontwikkeling. Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik

Nadere informatie

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager

Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Praktijkgerichte Scholing tot praktijkmanager Leergang voor de praktijkmedewerker/praktijkmanager van de tandarts/huisartsenpraktijk. voor data of voor in-company verzoeken 1 De praktijkmanager kan een

Nadere informatie

PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT. voor aios NVSHA. 18 en 19 februari 2016

PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT. voor aios NVSHA. 18 en 19 februari 2016 PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT voor aios NVSHA 18 en 19 februari 2016 Locatie: Nederlands Simulatie- en Trainingcentrum voor de Zorg, Ede (GLD) Overnachting: De Reehorst, Ede Bestemd voor aios

Nadere informatie

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Hoe ga ik om met de ziekenhuisorganisatie? Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie

Trainingen. Leiderschapstraining Inspirerend leiderschap Gedragsinzichtgevende training Reflect Intervisie Trainingen Wij bieden diverse trainingsmogelijkheden op organisatieniveau, directieniveau (M-T s), hoger en middenkader en op teamniveau. Alle trainingen worden zowel op basis van open inschrijving als

Nadere informatie

Welkom bij Bamboeschool

Welkom bij Bamboeschool Brochure Bamboe-1 wordt later De faketekst De faketekst is dus een tekst die eigenlijk nergens over gaat. Het grappige is, dat mensen deze toch vaak lezen. Zelfs als men weet dat het om een faketekst gaat,

Nadere informatie

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING

COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) IN HET KORT CONTACTGEGEVENS DE KRACHT VAN ONZE COACHOPLEIDING PERSOONLIJKE AANDACHT BLENDED LEARNING COACHOPLEIDING VOOR PROFESSIONALS (6-DAAGS) Er zijn veel redenen om een coachopleiding te volgen. Als u wilt werken als coach is een coachopleiding natuurlijk een voorwaarde. Maar ook voor optimale carrièregroei

Nadere informatie

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO

Scholingsgids ANBO Academie 2015. Voor actieve vrijwilligers van ANBO Scholingsgids ANBO Academie 2015 Voor actieve vrijwilligers van ANBO Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2.... 4 3. Aanbod... 5 3.1 Workshop Welkom bij ANBO... 5 3.2 Instructiebijeenkomst Ledenadministrateur...

Nadere informatie

Manager van nu... maar vooral van morgen

Manager van nu... maar vooral van morgen Manager van nu... maar vooral van morgen Leidinggeven met inhoud en in verbinding, met inspiratie, energie en plezier, en dat binnen je organisatie mogelijk maken Er kan zoveel meer Uitgaan van klanten,

Nadere informatie

Cursus Leiderschapsvaardigheden

Cursus Leiderschapsvaardigheden Cursus Leiderschapsvaardigheden Persoonlijk Leiderschap Strategisch Leidinggeven Samenwerken Beleid en Organisatie Leiderschapsvaardigheden en Managementtools Algemene informatie De opleiding Leiderschapsvaardigheden

Nadere informatie

Center for Organisation Development in Hospitals

Center for Organisation Development in Hospitals instituut Beleid & Management Gezondheidszorg Center for Organisation Development in Hospitals Het Center for Organisation Development in Hospitals is een samenwerkingsverband van het instituut Beleid

Nadere informatie

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid

TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid TRAINING VOOR VERTROUWENSPERSONEN Over integriteit en vertrouwelijkheid Training voor medewerkers die binnen hun bedrijf als vertrouwenspersoon optimaal willen functioneren. Training vertrouwenspersonen

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS

LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS LEIDERS VAN MORGEN MD NETWERK VOOR HR EN MD PROFESSIONALS Graag vertel ik u in deze brochure over Leiders van Morgen, een Management Development (MD) netwerk dat october 2010 van start gaat. Voor meer

Nadere informatie

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven

Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Het Grote Interactiespel voor Kinderdagverblijven Ben je een betrokken leidinggevende, docent, trainer of coach die (aankomend) pedagogisch medewerkers wil stimuleren om de belangrijkste pedagogische vaardigheden

Nadere informatie

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden

Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Aanbod Persoonlijke Vaardigheden Naast de huidige in-house trainingen is er ook op individuele basis een aanbod van trainingen waaraan oio-medewerkers kunnen deelnemen. Deze trainingen zijn gericht op

Nadere informatie

Loyalis Academie 2009

Loyalis Academie 2009 Je leeft, je verandert. Loyalis verandert met je mee. Loyalis Academie 2009 Effectieve trainingen op het gebied van active aging, personeelsbeleid en sociale zekerheid. Speciaal voor werkgevers en werknemers

Nadere informatie

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit

& Academie voor NLP. Business NLP Basics. Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit & Business NLP Basics Basisopleiding in Persoonlijke Effectiviteit hovelingsjanse is de interdisciplinaire organisatie die meerwaarde biedt op het gebied van veranderen: door van dichtbij die verandering

Nadere informatie

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding

Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Groei in Leiderschap & Management - Jaaropleiding Zakenwijzer Het is tijd voor nieuw en ander leiderschap en management We kunnen ons niet meer verloven te blijven doen wat we deden. Als alles verandert,

Nadere informatie

Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie Informatiepakket voor medici

Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie Informatiepakket voor medici Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie Informatiepakket voor medici Welkom bij MediationPoint! Wat kunnen wij voor u doen? - Cursus Onderhandelen, Samenwerken en Conflictpreventie. Hoe? - Er zijn

Nadere informatie

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s

3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s 3 daagse cursus: Train de Trainer Morele Dilemma s Wat? EtiQs en Nyenrode Business Universiteit organiseren een train de trainer - training voor belangstellenden. Het doel van de train-de-trainer is dat

Nadere informatie

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen mensenkennis De opleiding sluit perfect aan: sterker nog, door de theorie worden de tools die ik nu onbewust gebruik, meer bewust Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen Opleiding mediation voor gedragsdeskundigen

Nadere informatie

Bestuurssecretaris en...

Bestuurssecretaris en... het Zijlstra Center for Public Control and Governance www.hetzijlstracenter.nl Bestuurssecretaris en... Oriëntatie op de functie bestuurssecretaris het Zijlstra Center for Public Control and Governance

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR

Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Leergang Ambtelijk Secretaris III De invloedrijke OR Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten deze module een kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting

Nadere informatie

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk.

LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE. Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. LEIDERSCHAP IN DE CORPORATE JUNGLE Bagage voor een succesvolle reis naar je eigen doel. Een training met wortels in de praktijk. PROFESSIONALISEREN DOOR ALLE BENODIGDE SOFTSKILLS VAN DE MANAGER TE TRAINEN

Nadere informatie

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen

Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen 2014 Je beste jaar! De kracht van kiezen en doelen stellen Je wordt als professional gewaardeerd binnen de organisatie waar je werkt. Je bent duidelijk

Nadere informatie

Meer doen in minder tijd én met minder stress!

Meer doen in minder tijd én met minder stress! Meer doen in minder tijd én met minder stress! Is Werken in Flow iets voor jou? Wil jij grip op je overvolle inbox? Een opgeruimde werkomgeving? Een halve tot een hele werkdag tijdswinst per week? Een

Nadere informatie

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER

BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie,

Nadere informatie

PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT. voor aios NVSHA. 13 en 14 oktober 2016

PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT. voor aios NVSHA. 13 en 14 oktober 2016 PROGRAMMA BASISCURSUS ZIEKENHUISMANAGEMENT voor aios NVSHA 13 en 14 oktober 2016 Locatie: Nederlands Simulatie- en Trainingcentrum voor de Zorg, Ede (GLD) Overnachting: De Reehorst, Ede Bestemd voor aios

Nadere informatie

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag

Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag Workshop Verzuimmanagement Verzuimverschil in 1 dag 2014 Verzuimland Vermelde prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van 2014 Verzuimmanagement De workshop Verzuimmanagement is een ééndaagse workshop

Nadere informatie

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen

Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen Verdiepingsleergang Geïntegreerde Ouderenzorg in de eerste lijn: De kunst van het verbinden en ontzorgen 2013, code L13-4 Voor huisartsen, managers en bestuurders van gezondheidscentra, managers en bestuurders

Nadere informatie

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak?

EFFECTIEF LEIDINGGEVEN. Een gave of een vak? EFFECTIEF LEIDINGGEVEN Een gave of een vak? Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij mensen. Zij voegen

Nadere informatie

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil

Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen maken het Verschil Een leergang over talent en ambitie voor vrouwen die het heft in eigen hand nemen Vrouwen Vrouwen verschil is een leergang voor vrouwen die zich herkennen in de begrippen maatschappelijke betrokkenheid,

Nadere informatie

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien

REEF-carrièremanagement. voor jouw persoonlijke groei. delen om te groeien REEF-carrièremanagement voor jouw persoonlijke groei delen om te groeien REEF hecht veel waarde aan de persoonlijke groei van zijn medewerkers. Daarom helpt REEF je in de eerste plaats aan uitdagende en

Nadere informatie

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers

TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. R. (Robert) Kuipers TRAININGENGIDS MC CONSULTANTS B.V. P.A.M. (Petra) Vanderlyde Mr. H.E. (Harriëtte) van Luijken Mr. A.J.P.M. (Jan) Snoeijer A.P.M. (Arnold) Vanderlyde A. (André) Tolman, MFP H.F.M. (Henk) Vanderlyde F.G.R.

Nadere informatie

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals

Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals Scholing en training 2016 Het CCE biedt scholing voor zorgprofessionals die werken met cliënten met ernstig en aanhoudend probleemgedrag. De cliënten bij wie wij betrokken zijn, hebben een stoornis of

Nadere informatie

Coaching en coachend leiderschap

Coaching en coachend leiderschap S.E. Booij Consultancy Coaching en coachend leiderschap voor leidinggevenden in de zorg in samenwerking met drs Joep Choy prof dr Jan Moen prof dr Willem van der Does Burgemeester Ketelaarstraat 29 2361

Nadere informatie

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden

Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Dienstenbeschrijving communicatieve vaardigheden Training-1 Training-2 Training-3 : Basistraining communicatieve vaardigheden : Communicatieve vaardigheden voor professionals : Hoe voer ik een intakegesprek

Nadere informatie

KLINISCH LEIDERSCHAP

KLINISCH LEIDERSCHAP KLINISCH LEIDERSCHAP People do not resist change. They resist being changed. (Peter M. Senge) Een scholingsprogramma voor medisch specialisten en overige leden van medische staven DE AMBITIE Leiderschap

Nadere informatie

adviseren vanuit je kern

adviseren vanuit je kern adviseren vanuit je kern De wereld wordt er niet beter van, de werkomgeving wordt er niet ideaal van, maar je leert te roeien met de riemen die je hebt, te accepteren wat de kwaliteiten zijn waar je mee

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2

Project CanBetter. Patiëntveiligheid. Doelmatigheid. Ouderenzorg. Medisch Leiderschap 01-04-2014 2 Medisch Leiderschap Prof.dr. Margriet Schneider Loes Nissen, aios MDL Jessica Vogel, Bedrijfsleider MDL Judith Voogt, student geneeskunde, onderzoeker V & V Project CanBetter Patiëntveiligheid Doelmatigheid

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling

Scholingsplan 2012-2013. Samen in ontwikkeling Scholingsplan 2012-2013 Samen in ontwikkeling Inhoudsopgave Inleiding 3 Pijlers 4 Kader 5 Deskundigheidsbevordering 2012-2013 6 Beschrijvingen van de scholingen 7 Aanmelden voor externe scholingen 9 Inleiding

Nadere informatie

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters.

Leiders op koers. Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters. Leiders op koers Een programma voor klinisch psychologen, Gz-psychologen binnen leidinggevende functies en psychiaters mensenkennis Algemene introductie Dit leiderschapsprogramma is ontstaan door en voor

Nadere informatie

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau

Post-HBO Beïnvloeden op strategisch niveau Hoe zorgt u er als manager voor dat uw plannen en ideeën door de organisatie als net zo waardevol worden ervaren als door uzelf? In deze cursus beïnvloeden leert u hoe u met geavanceerde technieken op

Nadere informatie

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG

M E T A P L U S T R A I N I N G A D V I E S C O A C H I NG 1 P R O F E S S I O N E E L A D V I S E R E N Programmaconcept Om succesvol te zijn in een organisatie is beheersing van de eigen vakdiscipline niet voldoende. Veel professionals waaronder staf- en beleidsmedewerkers

Nadere informatie

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development

Het Manager Groei Programma. Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Het Manager Groei Programma Een kwaliteitsproduct van Power coaching training en advies en Maas Organisation & Career Development Management wordt leiderschap Het Manager Groei Programma is een intensief

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1

Juni 2015 Spaarne Gasthuis versie 6 1 STAGE MEDISCH LEIDERSCHAP voor aios Titel Tags Ziekenhuis Locaties Specialisme Korte beschrijving stage Reactie aios Praktijkstage medisch leiderschap voor aios Medisch leiderschap, ziekenhuisorganisatie,

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie

Postmaster opleiding psychosociale oncologie Postmaster opleiding psychosociale oncologie mensenkennis Door de rollenspellen kon ik een betere verbinding maken tussen de theorie en de praktijk. Psychosociale oncologie Professionals die met oncologiepatiënten

Nadere informatie

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden

Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Opleiding Professioneel en inspirerend trainen Post-HBO registeropleiding tot trainer communicatieve en managementvaardigheden Persoonlijk leiderschap en trainersvakmanschap Zoek je een gedegen opleiding

Nadere informatie

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties

Start 9 april Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties leergang hbo+ Start 9 april 2013 + Persoonlijk Leiderschap Coachen in Organisaties & Mensen die krachtig zijn, creëren krachtige organisaties. Deze leergang gaat hierover. Over de persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod

Hulp bij ADHD. Scholingsaanbod Hulp bij ADHD Dit heeft mijn beeld van ADHD enorm verrijkt. Ik zie nu veel mogelijkheden om kinderen met ADHD goede begeleiding te bieden deelnemer workshop bij Fontys Hogescholen Copyright 2010 Hulp bij

Nadere informatie

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma

Young Professional programma. Voorbeeld van de opbouw van een YP programma Young Professional programma Voorbeeld van de opbouw van een YP programma 1 Flow van het programma: Het programma Intake (½ dag) Ik & mijn leiderschap (2 dagen groepsprogramma) Ik & de ander (2 dagen groepsprogramma)

Nadere informatie

ETHIEK VAN LEVEN EN ZORGEN

ETHIEK VAN LEVEN EN ZORGEN ETHIEK VAN LEVEN EN ZORGEN Een bezinningsprogramma voor medisch specialisten, overige medici en het management zorginstellingen ETHIEK VAN LEVEN EN ZORGEN Ethiek en zorg Er bestaat misschien wel geen domein

Nadere informatie

Resultaatgericht Management (3 daags)

Resultaatgericht Management (3 daags) Resultaatgericht Management (3 daags) Steviger sturen op resultaten en verwachtingen? En dit in een omgeving waar u met minder mensen meer moet bereiken? In de training Resultaatgericht Management ontdekt

Nadere informatie

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling

leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling leergang KLEUR BEKENNEN Kleedkamergesprekken over leiderschapsontwikkeling editie 2011 Leiderschap zit vol met paradoxen. De tegenstelling tussen betrokkenheid en distantie, tussen innovatie en behoudendheid,

Nadere informatie

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining

MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG. Verdiepingstraining MEDIATION IN DE GEZONDHEIDSZORG Verdiepingstraining Mediation in de gezondheidszorg Introductie De gezondheidszorg is met 1.2 miljoen werkenden de grootste beroepsgroep van Nederland en is volop in beweging.

Nadere informatie

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl

academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl academie Leren en doen! Trainingen en bijeenkomsten Voorjaar 2013 www.zorgbelang-brabant.nl Academie Zorgbelang Brabant Trainingen Welkom! Voor u ligt de brochure van Academie Zorgbelang Brabant voor het

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen

OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG. Een opleiding om hoger op te komen OPLEIDING LEIDINGGEVEN IN DE KINDEROPVANG 2012 Een opleiding om hoger op te komen 1 OPLEIDING 2012 Ervaring: De training heeft me sterker gemaakt in mijn rol als leidinggevende. Ik heb mijn beleid en doelen

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass o.l.v. Annet van Laar, voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start: 14 februari 2014 Introductieworkshop:

Nadere informatie

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners

TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners TRAINING NIVEAU 4: GROEP TRIPLE P Tieners Algemene beschrijving De training Triple P Niveau 4 Groep Tieners biedt deelnemers een goede basis voor het kunnen organiseren en begeleiden van een vaardigheidstraining

Nadere informatie

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS

Managers en REC-vorming ----- GEEN VOORUITGANG ZONDER VOORTREKKERS @ ----- Managers en REC-vorming ----- AB ZONDER VOORTREKKERS GEEN VOORUITGANG De wereld van de REC-vorming is volop beweging. In 1995 werden de eerste voorstellen gedaan en binnenkort moeten 350 scholen

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren 2014

Presenteren & Promoveren 2014 Presenteren & Promoveren 2014 Een training voor promovendi De dissertatie is af. Het was een klus, maar de manuscriptcommissie heeft haar goedkeuring gegeven. De datum voor de promotie is al weken bekend.

Nadere informatie

Training Teamleiderschap

Training Teamleiderschap Training Teamleiderschap Versterk uw rol als boegbeeld van uw team In vier dagen een effectief Teamleider Training Teamleiderschap U bent als teamleider het boegbeeld van uw team. Uw teamleden verwachten

Nadere informatie

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP

LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VERGROOT DE REIKWIJDTE VAN JE SCHOOL VERDIEP JE LEIDERSCHAP LEERGANG STRATEGISCH HRM EN FINANCIEEL LEIDERSCHAP VOOR SCHOOLLEIDERS EN MIDDENMANAGERS IN HET ONDERWIJS VOORJAAR 2018 WWW.NSO-CNA.NL LEERGANG

Nadere informatie

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen

ken jezelf en en verbeter je relaties met anderen DISC KLEURENTRAININGEN: ken jezelf en en verbeter je relaties verbeter met anderen je relaties met anderen Waarom klikt het met de ene persoon direct en verloopt het contact met andere altijd moeizaam?

Nadere informatie

INDIVIDUELE PROFILERING

INDIVIDUELE PROFILERING INDIVIDUELE PROFILERING EN ACTUELE THEMA S IN DE MEDISCHE VERVOLGOPLEIDING Op weg naar de specialist van de toekomst Inhoudsopgave 2 1. Inleiding 4 1.1 Gezondheidszorg in verandering 4 1.2 Vakoverstijgende

Nadere informatie

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen

Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Masterclass: Lichaamswijsheid herkennen en toepassen Zesdaagse, geaccrediteerde Masterclass voor psychologen, trainers, coaches en therapeuten. Start 30 maart 2012 Open Avond: 6 maart a.s. WAAROM EEN MASTERCLASS

Nadere informatie

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap

Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap 2014 Leergang Talentontwikkeling Groeien in persoonlijk leiderschap Je bent hoger opgeleid, zit aan het begin van je carrière en hebt de ambitie

Nadere informatie

ToP opleiding oktober 2014-2015

ToP opleiding oktober 2014-2015 -2015 Informatie voor belangstellenden uit het verzorgingsgebied van het Academisch Ziekenhuis Maastricht en het Maxima Medisch Centrum in Veldhoven. Expertisecentrum Ontwikkelingsondersteuning Prematuren

Nadere informatie

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB

Postmaster opleiding diagnostiek en behandeling (SG)LVB mensenkennis Ik vond het een meerwaarde om binnen te kijken in een andere keuken. Het is inhoudelijk een sterke opleiding, mede door de goede organisatie en begeleiding. Postmaster opleiding diagnostiek

Nadere informatie

Opleiding Commissaris Publieke Sector

Opleiding Commissaris Publieke Sector ERLY the consulting company Opleiding Commissaris Publieke Sector Dé opleiding voor wie commissaris wil worden in de publieke sector pag. 1 Deze opleiding biedt u als aankomend commissaris dé voorbereiding

Nadere informatie

Inspecteren is een vak. Programma Professionalisering

Inspecteren is een vak. Programma Professionalisering Inspecteren is een vak Programma Professionalisering Programma Professionalisering Programma Professionalisering Professioneel handelen van toezichtmedewerkers is een belangrijk thema binnen de Inspectieraad.

Nadere informatie

Basiscursus Management NVMM 2013. voor aios medische microbiologie

Basiscursus Management NVMM 2013. voor aios medische microbiologie Basiscursus Management NVMM 2013 voor aios medische microbiologie Algemene gegevens Omvang van de cursus: De cursus bestaat uit 2 blokken van elk 7 dagdelen, inclusief 2 overnachtingen per blok. Daarnaast

Nadere informatie

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes

Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes masterclass contextueel leiderschap Inclusief: - 4-daagse intensieve training - gratis boek - overnachtingen - kookworkshop - alle maaltijden en drankjes Masterclass Contextueel leiderschap Veel leidinggevenden

Nadere informatie

Een Stap voorwaarts in Leiderschap.

Een Stap voorwaarts in Leiderschap. 5 daagse training in voorjaar van 2010 Een Stap voorwaarts in Leiderschap. Doelgroep : DA Filiaal leidsters en aankomende filiaalleidsters Lokatie : Leusden DA hoofdkantoor Dag : Maandag van 9.30u 17.00u

Nadere informatie

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE

DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE DE MEEWERKENDE LEIDINGGEVENDE tweedaagse training Heb je vragen over deze training? Bel ons op telefoonnummer: 074-245 26 45 PROGRAMMA Je stuurt een kleine groep medewerkers aan terwijl je zelf actief

Nadere informatie

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur.

Duur: 3 dagdelen (1 hele dag en twee weken later een halve dag). Inclusief oefenen met een professionele acteur. HR professionaliseringstraject het aanbod Verandermanagement, adviseren en begeleiden Module Informatie Stand van zaken Adviseren en coachen voor de HR adviseur: specifiek gericht op HR als business partner

Nadere informatie

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg

Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Verbetertraject Zeggenschap / Kwaliteit van Bestaan sector Lichamelijke Gehandicaptenzorg Cursus Mondigheid Dit praktijkvoorbeeld uit het verbetertraject Zeggenschap in de LG sector is door InteraktContour

Nadere informatie

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen...

Organisatieontwikkeling. en Training. Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training Organisaties veranderen... Organisatieontwikkeling en Training...wanneer mensen veranderen, en veranderen van organisaties doet mensen veranderen. De wederzijdse beïnvloeding

Nadere informatie