STI CHTING TER BEVORDERING VAN KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE STICHTING B.K.O.P. B.K.O.P. XXVIII,ste CORSENDONKCURSUS KLINISCH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STI CHTING TER BEVORDERING VAN KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE STICHTING B.K.O.P. B.K.O.P. XXVIII,ste CORSENDONKCURSUS KLINISCH"

Transcriptie

1 STI CHTING TER BEVORDERING VAN KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE STICHTING B.K.O.P. B.K.O.P. XXVIII,ste CORSENDONKCURSUS KLINISCH ONDERZOEK IN DE PSYCHIATRIE 20 JANUARI 25 JANUARI 2013 PRIORIJ CORSENDONK OUD-TURNHOUT (B) 1

2 STICHTING B.K.O.P. De Stichting B.K.O.P. is in 1985 opgericht met als doel om klinisch (=patiëntgebonden) psychiatrisch onderzoek te bevorderen. In nauw overleg met vertegenwoordigers van diverse wetenschappelijke verenigingen, universiteiten en farmaceutische industrieën organiseert de stichting voor de zevenentwintigste keer een cursus Klinisch Onderzoek in de Psychiatrie. Zie ook: BESTUUR Prof. dr. A.J.L.M. van Balkom Prof. dr. R.C. Oude Voshaar Mw. prof. dr. R.C. van der Mast Prof. dr. C.B. Roes Prof. dr. R. Vermeiren Mw. prof. dr. T.A.M.J. van Amelsvoort Dr. T.K. Birkenhäger Dr. J.R. Zinkstok voorzitter secretaris/penningmeester leden DE CURSUS WORDT GEHOUDEN ONDER AUSPICIËN VAN Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) Vereniging voor Experimentele en Klinische Neurowetenschappen (EKN) Nederlandse Vereniging voor Klinische Farmacologie en Biofarmacie (NVKFB) Stichting Post Universitair Onderwijs Ziekenhuisfarmacie (PUOZ) DOEL EN OPZET VAN DE CURSUS Het doel van de cursus is om (beginnende) onderzoekers en hen die zelf onderzoek willen gaan doen te leren hoe klinisch onderzoek in de psychiatrie moet worden opgezet, uitgevoerd en geïnterpreteerd. Na het volgen van de cursus zullen de cursisten nog geen kant en klare onderzoekers zijn, maar wel weten wat er voor het verrichten van onderzoek allemaal komt kijken en met welke problemen men te maken kan krijgen. Bij de opzet van de cursus wordt uitgegaan van verschillende onderzoeksplannen waarvoor in de loop van de week stapsgewijs en systematisch door de cursisten zelf protocollen zullen worden opgesteld. De onderzoeksplannen betreffen tijdens deze cursus de volgende algemene onderwerpen: - J.R. Zinkstok: Neuroimaging/ genetisch onderzoek bij schizofrenie/autisme. - T.K.Birkenhager: ECT bij schizofrenie. - R.C van der Mast: een ouderen psychiatrisch onderzoek - A.J.L.M van Balkom: stagering van angststoornissen - A.Popma: een observationeel kinder- en jeugdpsychiatrisch onderzoek. 2

3 Veel aandacht zal worden besteed aan de praktische problemen die bij het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar voren komen. In het algemeen worden s morgens theoretische inleidingen gehouden, terwijl s middags eerst individueel en daarna in groepsverband aan de protocollen zal worden gewerkt. Iedere ochtend wordt afgesloten met een uur statistiek door prof.dr. C.B. Roes. s Avonds volgt een algemene discussie over de opgestelde protocollen. De zondagavond wordt, behalve voor de kennismaking met cursusleiding en medecursisten gebruikt voor een algemene inleiding en de eerste groepsgewijze opdracht. Deze avond is een wezenlijk onderdeel van de cursus. Van de deelnemers wordt beslist verwacht dat zij vóór aanvang van de cursus het toegezonden studiemateriaal diepgaand hebben bestudeerd! DOELGROEP De cursus is in het bijzonder bedoeld voor psychiaters en psychiaters in opleiding die klinisch psychiatrisch onderzoek (willen gaan) doen. Daarnaast kunnen ook enkele beoefenaars van andere disciplines (te denken valt aan onder anderen apothekers, klinisch chemici, psychologen en medewerkers van farmaceutische industrieën) aan de cursus deelnemen, mits zij betrokken (zullen) zijn bij klinisch onderzoek in de psychiatrie. Het aantal deelnemers bedraagt maximaal 24. De cursus is dus uitdrukkelijk bedoeld voor diegenen die zélf actief onderzoek doen of willen gaan doen en niet bedoeld als kennismaking met onderzoeksmanagement. De cursus is ook niet geschikt voor onervarenen die menen na het volgen van deze cursus leiding aan andermans onderzoek te kunnen geven. PLAATS EN TIJD Bewust is gekozen voor een aaneengesloten cursus van één week in een enigszins afgelegen conferentiecentrum, de Priorij Corsendonk in Oud-Turnhout. Hierdoor bestaat de mogelijkheid om in betrekkelijk korte tijd op een zeer intensieve manier kennis te nemen van de diverse aspecten die bij het verrichten van onderzoek naar voren komen. De ervaringen van de vorige zevenentwintig Corsendonkcursussen ( ) hebben geleerd dat deelnemers en docenten elkaar tijdens de cursus goed leren kennen. Hierdoor konden contacten worden gelegd voor na de cursus. 3

4 VOORLOPIG ZONDAG 20 JANUARI: Aankomst cursisten Licht diner Algemene inleiding in de methodologie (Van Amelsvoort) Thee- / koffiepause Uitwerking opdracht MAANDAG 21 JANUARI: Designs Ontbijt Onderzoeksdesigns 1 (Oude Voshaar) Thee- / koffiepauze Onderzoeksdesigns 2 (Oude Voshaar) Thee- / koffiepauze Statistiek (Roes) Instructie (Van Amelsvoort) Lunch Individuele uitwerking en Meet the Expert Groepsgewijze uitwerking Thee- / koffiepauze Uitwerking door presentator Borrel Licht diner Presentatie (Groep A) Presentatie (Groep B) Thee- / koffiepauze Presentatie (Groep C) Presenatie (Groep D) DINSDAG 22 JANUARI: PATIËNTENSELECTIE Ontbijt Patiëntenselectie bij RCT, cohort en case-control studie (Birkenhäger) Thee- / koffiepauze Meetinstrumenten en het meten van verandering (Van Balkom) Thee- / koffiepauze Statistiek (Roes) 4

5 VOORLOPIG Instructie (van Amelsvoort) Lunch Individuele uitwerking en Meet the Expert Groepsgewijze uitwerking Thee- / koffiepauze Uitwerking door presentator Borrel Licht diner Presentatie (Groep B) Presentatie (Groep C) Thee- / koffiepauze Presentatie (Groep D) Presenatie (Groep A) WOENSDAG 23 JANUARI: BIOLOGISCHE MARKERS Ontbijt Gebruik van Biologische markers bij onderzoek 1 (Van Amelsvoort) Thee- / koffiepauze Gebruik van Biologische markers bij onderzoek 2 (Zinkstok) Thee- / koffiepauze Statistiek (Roes) Instructie (van Amelsvoort) Lunch Individuele uitwerking en Meet the Expert Groepsgewijze uitwerking Thee- / koffiepauze Uitwerking door presentator Borrel Licht diner Presentatie (Groep B) Presentatie (Groep C) Thee- / koffiepauze Presentatie (Groep D) Presenatie (Groep A) 5

6 VOORLOPIG DONDERDAG 24 JANUARI: EFFECTUERING: STATISTISCHE EN ETHISCHE ASPECTEN Ontbijt Ethische aspecten van het onderzoeksdesign (Engberts) Thee- / koffiepauze Statistiek (Roes) Thee- / koffiepauze Statistiek (Roes) Instructie (van Amelsvoort) Lunch Ethische en juridische aspecten (Engberts) Groepsgewijze uitwerking van aantal ethische dilemma s bij de onderzoeksprotocollen Thee- / koffiepauze Uitwerking door presentator Borrel Diner VRIJDAG 25 JANUARI: NABESPREKING EN EVALUATIE Gelegenheid tot pakken en afrekenen Ontbijt Presentatie (Groep D, Groep A, Groep B, Groep C) Thee- / koffiepauze Bespreking opgestelde protocollen (Roes) Na Bespreking, evaluatie en afsluiting (Van Amelsvoort) Lunch Vertrek cursisten N.B. eventuele wijzigingen voorbehouden! 6

7 Dankzij de financiële steun van enkele sponsors kunnen de kosten van de cursus worden beperkt tot 2500,- voor (toekomstige) onderzoekers, die klinisch (= patiëntgebonden, dus zowel in een ziekenhuis als ambulant) werkzaam zijn. Voor assistenten bedraagt de bijdrage 1800,--. Overige deelnemers dienen in principe de volledige kosten ad 3500,-- te betalen. In de kosten is het verblijf in de Priorij Corsendonk inbegrepen op basis van volpension. WIJZE VAN INSCHRIJVING Inschrijving voor de cursus kan geschieden door inzending van het inschrijfformulier (via de website te downloaden) Aan de hand van de aanmeldingen zal de cursusgroep zo evenwichtig mogelijk worden samengesteld. Uiterlijk 1 december krijgt men bericht of men wel of niet tot de cursus is toegelaten en zo ja, hoe het cursusgeld moet worden voldaan. ACCREDITATIE Voor de Corsendonkcursus is accreditatie aangevraagd bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Vorig jaar 2012 werd de Corsendonkcursus gehonoreerd met 24 punten. 7

8 CURSUSLEIDING EN Voorzitters: Mw. Prof. Dr. T.A.M.J. van Amelsvoort, psychiater, hoogleraar transitiepsychiatrie, Maastricht University Cursusleiders: Mw. Prof. Dr. R.C. van der Mast, psychiater, hoogleraar Ouderenpsychiatrie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden. Dr. T.K. Birkenhäger, psychiater, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam. Prof. Dr. A.J.L.M. van Balkom, psychiater, hoogleraar psychiatrie, VU-MC en GGZ Buitenamstel, Amsterdam. Dr. A. Popma, kinder & jeugdpsychiatrie,vu-mc Amsterdam. Overige inleiders/experts: Prof. Dr. R.C. Oude Voshaar, psychiater, hoogleraar Ouderenpsychiatrie, Universitair Medisch Centrum, Groningen. Prof. Mr. Dr. D.P. Engberts, hoogleraar normatieve aspecten van de geneeskunde, hoofd van de sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg, Leids Universitair Medisch Centrum, afdeling neurologie, Leiden. Prof. Dr. C.B. Roes, statisticus, hoogleraar Biostatistiek, Julius Centrum voor gezondheidswetenschappen en eerstelijnsgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum, Utrecht. Operator/administratief medewerker: Mw. M. Bosbaan, Delft 8

9 De cursus is mede mogelijk geworden door financiële steun Nog onbekend. 9

Verantwoord voorschrijven is een kunst

Verantwoord voorschrijven is een kunst Nascholing Dinsdag 21 Oktober 2014 te Amsterdam Omschrijving Verpleegkundig specialisten en physician assistants hebben sinds 1 januari 2012 wettelijke voorschrijfbevoegdheid en men schrijft dan ook op

Nadere informatie

Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc. Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist

Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc. Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist Programma 2014 Onderwijs- en opleidingsregio VUmc Disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot medisch specialist Disciplineoverstijgend onderwijs in de onderwijs- en opleidingsregio VUmc

Nadere informatie

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding

Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Masterclass Zorgmanagement voor Specialisten in Opleiding Hoe ga ik om met de ziekenhuisorganisatie? Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en

Nadere informatie

MANAGEMENTCURSUS FMLS

MANAGEMENTCURSUS FMLS MANAGEMENTCURSUS FMLS Najaar 2014 voor assistenten Vereniging Artsen Laboratoriumdiagnostiek (VAL) Vereniging voor Klinische Embryologie (KLEM) Vereniging Klinisch Genetische Laboratoriumdiagnostiek (VKGL)

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde

INFORMATIE VOOR AIOS. afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde INFORMATIE VOOR AIOS afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde GERION Opleiding tot specialist ouderengeneeskunde Tel. 020-4448237 INFORMATIE VOOR AIOS OUDERENGENEESKUNDE (tweeëntwintigste versie

Nadere informatie

KADERTRAINING VOORMAN

KADERTRAINING VOORMAN Introductie KADERTRAINING VOORMAN 33 e aflevering www.kadertrainingvoorman.nl Postbus 680, 8440 AR Heerenveen T 0513-631010 E info@kadertrainingvoorman.nl Een andere bedrijfsvoering met Kadertraining Voorman

Nadere informatie

Opleiding Zorgpaden 2015

Opleiding Zorgpaden 2015 Opleiding Zorgpaden 2015 BELGISCH NEDERLANDS NETWERK KLINISCHE PADEN CENTRUM VOOR ZIEKENHUIS EN VERPLEGINGSWETENSCHAP KU LEUVEN 1. Doelstelling De doelstelling van de opleiding zorgpaden volgens het 7

Nadere informatie

Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013

Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013 Cursusaanbod Montessori Academie 2012-2013 De Montessori Academie is een onderdeel van het Montessori Kenniscentrum. Vanuit de Montessori Academie wordt jaarlijks een aantal cursussen aangeboden. Hieronder

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg

Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is een uitgave van het NIVEL in 2006. De gegevens mogen met bronvermelding (Hannelore Hofhuis Suzanne van der Meulen-Arts, Lammert Hingstman, Managementonderwijs in de opleidingen voor professionals

Nadere informatie

Leergang Public Affairs

Leergang Public Affairs 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Campus Den Haag Sinds 1999 heeft de Universiteit Leiden een vestiging in Den Haag: Campus Den Haag. Den Haag als politiek en bestuurlijk hart van Nederland

Nadere informatie

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON

Cursusaanbod 2012. Prof. dr. P.M.J. Stuyt Voorzitter regionale opleidingscommissie OOR ON Cursusaanbod 2012 De modernisering van de medisch specialistische vervolgopleidingen is in volle gang. In 2004 besloot het Centraal College de algemene CanMEDS-competenties als een van de uitgangspunten

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Leiderschap voor professionals april - mei 2015

Leiderschap voor professionals april - mei 2015 1 Leiderschap voor professionals april - mei 2015 Een cursus voor professionals die hun leiderschapsrol verder willen ontwikkelen binnen de dynamische omgeving van hun organisatie. Welke betekenis zit

Nadere informatie

Eindverslag pilotfase. cursus Weten, wensen, werken

Eindverslag pilotfase. cursus Weten, wensen, werken Eindverslag pilotfase cursus Weten, wensen, werken Daphne Jansen Mieke Rijken NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg http://www.nivel.nl nivel@nivel.nl Telefoon 030 2 729 700

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013

Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Maatwerk voor nieuwe ROS-adviseurs Informatiebijeenkomst en Leergang 2013 Leergang Procesbegeleiding samenwerking, organisatie en innovatie in de eerste lijn voor nieuwe ROS-adviseurs (code L13-2) Voor

Nadere informatie

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus

PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014. Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus Augustus PROGRAMMA VRIJWILLIGERSACADEMIE NAJAAR 2014 Cursus Datum + tijd Locatie Aantal plekken Snelcursus De Noordster EHBO Maandag 18-08 & 25-08 19.30u-21.30u Dinsdag 19-08 13.00u-14.30u Landsmeerstraat

Nadere informatie

Psychiatrie en Psychologie. Klachtgerichte behandeling Unit III

Psychiatrie en Psychologie. Klachtgerichte behandeling Unit III Psychiatrie en Psychologie Klachtgerichte behandeling Unit III Klachtgerichte behandeling Unit III In deze folder leest u meer over het intensieve klachtgerichte behandelprogramma voor mensen met matige

Nadere informatie

MASTERCLASS GEÏNTEGREERDE SPOEDZORG

MASTERCLASS GEÏNTEGREERDE SPOEDZORG MASTERCLASS GEÏNTEGREERDE SPOEDZORG Nascholing voor professionals in de gezondheidszorg Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde September 2010 Februari 2011 Toelichting

Nadere informatie

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem

Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten. Groningensingel 1, etage 4a Arnhem Protocollaire en overige behandelingen voor kinderen & jeugdigen met psychische klachten Groningensingel 1, etage 4a Arnhem 3 INHOUD Over Cure & Care Development B.V. 4 Wetenschappelijke Raad van Advies

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten najaar 2011 Net als in het aanbod voor het voorjaar 2011, maken we in het najaar graag met u een pas op de plaats na 5 jaar LEA. We staan stil bij hoe de LEA zich heeft ontwikkeld en kijken van daaruit vooruit naar

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

NVMO CONGRES 2006. Programma Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs 9-10 November 2006 Egmond aan Zee

NVMO CONGRES 2006. Programma Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs 9-10 November 2006 Egmond aan Zee Programma Nederlandse Vereniging voor Medisch Onderwijs 9-10 November 2006 Egmond aan Zee 1 Wetenschappelijk comité NVMO Congres 2006 Dr. Sanneke Bolhuis, Universitair Medisch Centrum St Radboud Prof.dr.

Nadere informatie

Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen?

Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen? Behandeling afgesloten bij de fysiotherapeut, maar behoefte aan begeleiding bij het bewegen? Altijd al willen beginnen met sporten, maar u weet niet hoe u dit op een verantwoorde wijze kunt doen? MEDISCHE

Nadere informatie

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers

Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie. Kinderen en Jeugdigen. Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Kinderen en Jeugdigen Informatie voor ouders/verzorgers Behandeling in de algemene kinder- en jeugdpsychiatrie Inleiding In deze brochure geven wij

Nadere informatie

Leergang. Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad. Jaargang 2014 3 e Editie

Leergang. Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad. Jaargang 2014 3 e Editie Leergang Bouwen aan Bestaande Woningvoorraad Jaargang 2014 3 e Editie Leergang Bouwen aan de Bestaande Woningvoorraad Algemeen De toekomst van de bouw ligt vooral in de bestaande voorraad. Mede door de

Nadere informatie

bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc

bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc bulletin voor de huisartsopleiders HOVUmc jaargang 12 nr. 1 april 2012 scholingsaanbod 2012 competentieprofiel opleider CHVG ouderengeneeskunde op Aruba huisartsopleiding Inhoudsopgave Colofon Hao-proVUssioneel

Nadere informatie

Opleidingsgids van Stichting Plegan Opleidingen

Opleidingsgids van Stichting Plegan Opleidingen van Stichting Plegan Opleidingen Zorg voor de hele mens Opleiding en nascholing voor verpleegkundigen en verzorgenden (IG) vanuit antroposofie Geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs

Nadere informatie

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014

Opleider Competent. Informatiebrochure CWO Opleider cursus 25 2014 Informatiebrochure Opleidercursus 25 De stichting Commissie Watersport Opleidingen is een samenwerkingsverband van: Deze cursus wordt verzorgt door Groei Direct Opleidingen en leidt op tot CWO Opleider

Nadere informatie