ONESTO. Human Resource Management HR Advies & Interim Management Coaching, Counseling & Loopbaanbegeleiding

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ONESTO. Human Resource Management HR Advies & Interim Management Coaching, Counseling & Loopbaanbegeleiding"

Transcriptie

1 Tarievenlijst en instrumenten bij Psychologisch onderzoek & Assessment Ons basis assessment bestaat uit de volgende onderdelen: Voorbereiding: ongeveer 1-1 ½ uur. Uitnodiging van kandidaat Psychologische test op basis van een persoonlijkheidsvragenlijst, de OPQ. Het resultaat van deze test wordt geleverd met een uitgebreide rapportage. Criterium gericht interview. Simulatierollenspel praktijksituatie en presentatievaardigheden. Verwerking van de resultaten in een overkoepelende eind rapportage. Telefonische nabespreking met kandidaat en opdrachtgever Administratieve afhandeling: opsturen van rapportages naar kandidaat en opdrachtgever Assessment prijs: 1195,- Verwerkingstijd: 5 werkdagen na de assessment dag, tijdsinvestering voor de kandidaat, ruim 4 uur. Afhankelijk van de functie en de wens van de opdrachtgever wordt de OPQ vragenlijst aangevuld met het rollenrapport verkoopstijlen en/ of leidinggeven á 95,- per rapport. Of het stressrapport voor 140,- Afhankelijk van de vraagstelling worden één of meerdere onderdelen uit de capaciteitentest ingezet, (zie voor tarieven onder punt 7) als ook de motivatievragenlijst (tarief onder punt 8). Deze additionele testen worden berekend tegen het testtarief, zonder uren van begeleiding. Afrondend gesprek door persoonlijke terugkoppeling kandidaat en/ of opdrachtgever op locatie; 125,- per uur excl. BTW en reiskosten á 0,4 p/km. De assessment prijs is gebaseerd op een assessment bij ons op kantoor. Voor een assessment op locatie, worden reiskosten en locatiekosten in rekening gebracht. Noot: Er wordt altijd toestemming aan de kandidaat gevraagd voor het vrijgeven van de resultaten aan de opdrachtgever. Dit kan ertoe leiden dat een kandidaat geen toestemming geeft. In die situaties wordt alleen de eindconclusie met de opdrachtgever gedeeld. 1

2 Onderdelen op basis waarvan een maatwerk assessment kan worden samengesteld. 1. Psychologische gedragskenmerken test: Inhoud: OPQ van SHL, dit is een persoonlijkheidsvragenlijst die digitaal wordt afgenomen: Aan de hand van een zelfbeschrijvingsvragenlijst worden de sterke kanten en aandachtspunten van de persoon op 32 belangrijke dimensies in kaart gebracht. Naast een overzicht van de scores op de gedragskenmerken wordt een rapport geleverd, welke is samengesteld door de rapportgenerator. Test duur: Duur voor de kandidaat: 45 minuten tot 1 uur. Niveaus beschikbaar: Er zijn twee niveaus beschikbaar: Hoger opgeleiden en middelbaar opgeleiden. Kosten: 395,- 2. Verkoopstijlenrapport: Inhoud: Op Basis van de OPQ kan een apart rollenrapport (verkoopstijlen) worden uitgedraaid. Het voordeel voor de kandidaat is dat hij/ zij geen aparte test hoeft te maken. 3. Leidinggevende stijlen rapport: Inhoud: Op Basis van de OPQ kan een apart rollenrapport (leidinggeven) worden uitgedraaid. Het voordeel voor de kandidaat is dat hij/ zij geen aparte test hoeft te maken. 4. Stressrapport: Inhoud: Op Basis van de OPQ kan een apart rollen worden uitgedraaid, welke de stressniveaus beschrijft en de factoren die stress beïnvloeden bij de kandidaat in kaart brengt. Het voordeel voor de kandidaat is dat hij/ zij geen aparte test hoeft te maken. Kosten: 140,- 2

3 5. Simulatie exercities: Voor de simulatie van praktijksituaties zijn verschillende rollenspellen beschikbaar: 5 A. Rollenspel: Afhankelijk van de functie waarop een kandidaat wordt beoordeeld, kan een rollenspel worden ingezet. Voorbeelden zijn: verkoop- en inkoop functies, leidinggevende functies en managersfuncties. Na een voorbereidingstijd wordt de praktijksimulatie gespeeld. Over het algemeen is de tegenspeler van de kandidaat de interviewer. Om rolverwarring te voorkomen vindt deze simulatie aan het begin van een assessment plaats. Overigens kan in specifieke situaties een acteur worden ingezet. Tijdsduur: 20 minuten. Kosten: 75,- (gesprekstijd + voorbereiding) 5 B. Presentatie: Voor functies waarin communicatieve beïnvloedend gedrag van belang is (overtuigen, beïnvloeden, presenteren en leidinggeven), wordt de kandidaat gevraagd een presentatie van zichzelf te geven. Tijdsduur: 10 minuten. Kosten: 35,- (gesprekstijd + voorbereiding) 6. Criterium gericht interview Op basis van de functiebeschrijving en bij voorkeur aangevuld met kritische competenties voor de functie wordt een criterium gericht diepte-interview met de kandidaat gehouden. Tijdsduur: 2 ½ uur. Kosten: 312,50 3

4 7. Capaciteitentests Onderstaande tests zijn geschikt voor hen die werken op een HBO niveau functie. Vergelijkbare tests zijn er ook op WO en MBO niveau. Over het algemeen wordt zijn 2-3 van de 6 tests voldoende om de capaciteiten te meten. 7 A. Relaties leggen (VP5.1-BV1) Deze test meet woordkennis en conceptueel denkvermogen. Het is de bedoeling dat de kandidaat verband legt tussen twee van de drie gegeven woorden en vervolgens een vierde woord kiest dat dezelfde relatie vertoont met het derde, overgebleven woord. Enkele van de vele voorbeelden van dit soort taken zijn: het lezen en begrijpen van moeilijke stukken tekst, het volgen van discussies, het schrijven van artikelen en andere teksten, iets mondeling of schriftelijk presenteren en uitleggen en het leggen van verbanden tussen verbale concepten. Deze test is relevant voor alle taken waarin algemene vaardigheid in schriftelijke en mondelinge communicatie van belang is. Tijdslimiet: 8 minuten 7 B. Logisch redeneren (VC1.1-BV2) Deze test meet het vermogen logische conclusies te trekken uit schriftelijke informatie. De kandidaat moet aan de hand van een tekst beoordelen of een stelling wel of niet logisch volgt uit de tekst, of dat de stelling niet te beoordelen is zonder aanvullende informatie. Voorbeelden van taken zijn: onderhandelen, presenteren, discussiëren, schrijven van stukken, snel de kern uit een tekst halen. Deze test is van belang voor alle taken waarbij taalvaardigheid en het toepassen van verbale logica vereist is. Tijdslimiet: 30 minuten 7 C. Cijfers interpreteren (NC2.1-BN2) Deze test meet het vermogen te werken met cijfermateriaal in de vorm van tabellen en diagrammen. Kandidaten moeten meerkeuzevragen beantwoorden aan de hand van tabellen en diagrammen met cijfermatige gegevens. Gebruik van een rekenmachine is toegestaan bij deze test. Het gaat dan ook niet zozeer om rekenvaardigheid, maar om inzicht in cijfers. Voorbeelden van dit soort taken zijn: het vergelijken van cijfermateriaal, het nemen van beslissingen op basis van cijfermateriaal en het interpreteren van bedrijfsgegevens. Deze test is van belang bij taken waarbij men conclusies moet trekken op basis van cijfermateriaal. Tijdslimiet: 30 minuten 4

5 7 D. Uitkomsten schatten (NTS2-TN) Deze test meet in hoeverre een kandidaat in staat is snel uitkomsten van rekenopgaven te schatten zonder deze precies te berekenen. De kandidaat moet het antwoord van een rekenopgave kiezen dat het dichtst bij de precieze, juiste uitkomst van de rekenopgave ligt. De antwoordmogelijkheden die gegeven zijn, zijn niet altijd exacte uitkomsten. Voorbeelden van dit soort taken zijn: werken met meetapparatuur die numerieke uitkomsten geeft, in grote lijnen controleren van overzichten met cijfermatige gegevens, het in grote lijnen controleren van numerieke uitkomsten uit computerprogramma s, kijken of er op het eerste gezicht niets verkeerd berekend is in verstrekte cijfermatige gegevens. Ook tijdens (prijs)onderhandelingen waarbij snel geboden alternatieven moeten worden beoordeeld, is deze vaardigheid van belang. Deze vaardigheid is van belang bij taken waarbij niet zozeer het nauwkeurig narekenen als wel het kunnen schatten van de betrouwbaarheid van cijfermatige uitkomsten vereist wordt. Tijdslimiet: 7 minuten 7 E. Foutenanalyse (ST5-TR) Deze test meet ruimtelijk inzicht. De kandidaat moet op kopieën van tekeningen die gespiegeld of geroteerd zijn weergegeven, het verschil zoeken met het origineel en aangeven in welke coördinaten het verschil zich bevindt. Ruimtelijk inzicht is van belang voor taken waarin het nodig is om te begrijpen hoe onderdelen van een bouwwerk of een machine in elkaar steken en voor taken waarbij oriëntatievermogen van belang is. Voorbeelden zijn: vormgeving, constructie, navigeren of besturen van complexe voertuigen of machines. Tijdslimiet: 15 minuten Kosten: 110,- 7 F. Schema's controleren (FTS4-TD1) Deze test meet de capaciteit om in een logisch werkend systeem het uitgeschakelde element te identificeren. De test bestaat uit schema s die werken volgens een bepaald systeem. De uitkomst van een systeem klopt niet, omdat een element niet werkt. De kandidaat moet aangeven welk element dat is. Deze test is van belang bij taken waarbij men defecten moet opsporen in logisch werkende systemen. Voorbeelden van dit soort taken zijn het opsporen van breuken in elektronische circuits, het oplossen van storingen in apparatuur en het identificeren van bugs in computersoftware. Tijdslimiet: 20 minuten Kosten: 125,- 5

6 8. Motivatievragenlijst: Deze vragenlijst meet de drijfveren die een kandidaat brengt tot gedrag. Tijdsduur: ongeveer 30 minuten 9. Interessevragenlijst: De interesses van de kandidaat worden in kaart gebracht. Met name van toepassing voor kandidaten en opdrachtgevers die willen weten in welk vakgebied de kandidaat het meest tot zijn recht zal komen. Tijdsduur ongeveer 30 minuten. 6

7 Bijlage WO testen Taalvaardigheid (VA1-MV1) Deze test meet woordbegrip en conceptueel denkvermogen. Het is de bedoeling dat de kandidaat verband legt tussen twee van de drie gegeven woorden door een vierde woord te kiezen dat dezelfde relatie vertoont met het derde, overgebleven woord. Dit is relevant voor alle taken waarin algemene vaardigheid in schriftelijke en mondelinge communicatie van belang is. Enkele van de vele voorbeelden van dit soorttaken zijn: het lezen en begrijpen van moeilijke stukken tekst, het volgen van discussies, het schrijven van artikelen en andere teksten of iets mondeling of schriftelijk presenteren en uitleggen. Tijdslimiet: 12 minuten Verbale logica (VMG1-MV2) Deze test meet het vermogen om conclusies te trekken uit schriftelijke informatie. De kandidaat moet beoordelen of een stelling wel of niet logisch volgt uit de gegeven informatie of dat de stelling niet te beoordelen valt zonder aanvullende informatie. Daarbij is het de bedoeling dat het oordeel gebaseerd wordt op de in de tekst verstrekte informatie en dat de kandidaat zijn of haar oordeel dus niet baseert op voorkennis of gangbare oordelen. Deze test is van belang voor alle taken waarbij taalvaardigheid vereist is. Voorbeelden van taken zijn: onderhandelen, presenteren, discussiëren, schrijven van stukken en snel de kern uit een tekst halen. Tijdslimiet: 25 minuten Cijferreeksen (NIT2-MN1) Deze test meet het vermogen tot logisch te redeneren met cijfermateriaal. Het accent ligt op het onderkennen van trends en het zien van verbanden tussen getallen. Het is de bedoeling dat de kandidaat in een aantal gegeven getallen regelmaat in opeenvolging ontdekt en de reeks volgens deze regelmaat compleet maakt. De test is relevant voor taken waarvan cijfermatig inzicht en logisch redeneren met cijfermateriaal een onderdeel is. Voorbeelden van dit soort taken zijn: bepalen van trends in cijfermatige overzichten, cijfers opstellen, berekeningen aanvullen. Tijdslimiet: 15 minuten Gebruik van rekenmachine niet toegestaan Kosten: 110,- 7

8 Tabellen gebruiken (NMG1-MN2) Deze test meet naast rekenvaardigheid het vermogen om beslissingen te nemen op basis van cijfermateriaal dat wordt gepresenteerd in tabellen en diagrammen. Bij deze test mag een rekenmachine gebruikt worden. Deze test is van belang bij taken waarbij men conclusies moet trekken op basis van cijfermateriaal. Voorbeelden van dit soort taken zijn: het vergelijken van cijfermatig materiaal, het nemen van beslissingen op basis van cijfermateriaal en het interpreteren van bedrijfsgegevens. Tijdslimiet: 35 minuten Rekenmachine toegestaan Ruimtelijk inzicht (SIT7-MR) Deze test meet ruimtelijk inzicht. De kandidaat moet beoordelen welke van de vijfkubussen gevouwen kan worden van een gegeven patroon. Men moet dus een tweedimensionaal patroon visualiseren in een driedimensionale kubus. Dit is van belang voor taken waarbij ruimtelijk inzicht vereist is. Voorbeelden van dit soort taken zijn:systeemontwerp, technisch management, vormgeving, architectuur en ingenieurstaken. Tijdslimiet: 20 minuten Kosten 125,- Abstract denken (DIT5-MD2) Deze test meet het vermogen om logisch te redeneren met diagrammen en het vermogen gecodeerde instructies op te volgen. De test bestaat uit diagrammen die moeten worden bewerkt volgens bepaalde codes. Deze test is van belang voor taken waarbij met computerprogramma s gewerkt wordt, niet alleen als gebruiker, maar ook bij het programmeren, inrichten en testen van deze programma s. Voorbeelden hiervan zijn: programmeren, testen, toepassen van handleidingen en het zich eigen maken van computerprogramma s, inrichten van systemen. Tijdslimiet: 20 minuten Kosten: 125,- Diagrammenreeksen (DT8-MD1) Deze test meet logisch redeneren met abstract materiaal. Het is de bedoeling dat de kandidaat uit vijf mogelijke antwoorden de figuur kiest die de gegeven reeks op logische wijze compleet maakt. Deze test is van belang bij taken waarbij men logisch moet kunnen redeneren met abstract materiaal. Een voorbeeld hiervan is:(object georiënteerd) programmeren. Tijdslimiet: 15 minuten Kosten 110,- 8

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training

Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training Productbeschrijving Assessment, Coaching en Training 1. Psychologisch onderzoek en assessment center bij selectie, ontwikkel- en loopbaanvragen 2. Scholing en training 3. Coaching 4. Loopbaancoaching 5.

Nadere informatie

RAPPORT John Sample Datum: 21-08-2012

RAPPORT John Sample Datum: 21-08-2012 Vertrouwelijk RAPPORT John Sample Datum: 21-08-2012 John Sample 1 / 8 DAT voor HRM Figurenreeksen Op deze test die het non-verbaal abstractievermogen meet, behaalde de heer Sample een benedengemiddelde

Nadere informatie

De informatie in dit rapport is vertrouwelijk. Bewaar dit rapport dus op een veilige plek!

De informatie in dit rapport is vertrouwelijk. Bewaar dit rapport dus op een veilige plek! Laura Voorbeeld Over dit Bridge 360 rapport 2 INHOUDSOPGAVE Over dit Bridge 360 rapport...2 Inhoud van het Bridge 360 rapport...3 Over het Bridge 360 profiel...4 Bridge Sales Profiel... 6 Bridge Overzicht

Nadere informatie

Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR

Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR Potentieel- en loopbaanbeoordeling de heer Voorbeeld in kader Van Werk Naar Werk Traject hoofdstuk 10 d CAR Mens en organisatie Verandermanagement Personeel en organisatie Leiderschapscoaching Teamontwikkeling

Nadere informatie

Productenboek 2013 Arbeidskundig onderzoekcentrum Test & Diagnose

Productenboek 2013 Arbeidskundig onderzoekcentrum Test & Diagnose Productenboek 2013 Arbeidskundig onderzoekcentrum Test & Diagnose Observatie Leerwerkplek Arbeidskundig Onderzoek Arbeidsdeskundig Onderzoek Trainingen Werving & Selectie / Assessments Psychologisch Onderzoek

Nadere informatie

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving

Cruquius Januari 2012. Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Cruquius Januari 2012 Praktijkassessment Paswerk methodiekbeschrijving Inhoudsopgave 1. Aanleiding 02 2. Onze visie op diagnostiek 03 3. Het assessmentprogramma 05 3.1. Verrichten van arbeid 05 3.2. Testen

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Sales Rapport. Dhr. Piet Hollander. > voor Selectie of Ontwikkeling. Naam

Sales Rapport. Dhr. Piet Hollander. > voor Selectie of Ontwikkeling. Naam Sales Rapport > voor Selectie of Ontwikkeling Naam Dhr. Piet Hollander Datum: 07 november 2006 INLEIDING Dit Sales Rapport van SHL geeft u inzicht in de potentiële fit van Piet Hollander met een salesfunctie.

Nadere informatie

Nu wat (lees)werk doen, geeft dat later een goed pensioen?

Nu wat (lees)werk doen, geeft dat later een goed pensioen? Nu wat (lees)werk doen, geeft dat later een goed pensioen? Een onderzoek naar de invloed van leesvaardigheid bij het vinden en begrijpen van informatie in een startbrief Xynthia de Graaff 3788903 Communicatie-

Nadere informatie

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009

Vaardigheden in het OGO. Handboek voor studenten. Versie 2009 Vaardigheden in het OGO Handboek voor studenten Versie 2009 Opleidingsinstituut Werktuigbouwkunde (OIW) W-hoog 1.122 Tel. 2475580 werktuigbouwkunde@tue.nl 11-9-2009 11-9-2009 Inhoudsopgave 1. Ontwerpgericht

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17

LOOPBAANADVIES 7 COACHING 11 TRAININGEN & WORKSHOPS 13 SOLLICITATIETRAINING INDIVIDUEEL 15 SOLLICITATIETRAINING GROEPSVERBAND 17 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse

BOA. Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering. Definitieve versie (9 april 2015) Colofon. Beleidsonderzoek & Analyse Beleidsonderzoek & Analyse BOA draagt bij aan de kwaliteit van beleid en besluitvorming Tevredenheidsonderzoek gezamenlijke bedrijfsvoering Colofon Gemeente Leiden Beleidsonderzoek en Analyse (BOA) 071

Nadere informatie

Werken met een elektronisch portfolio

Werken met een elektronisch portfolio Werken met een elektronisch portfolio Jan van Tartwijk Erik Driessen Babet Hoeberigs Jacqueline Kösters Magda Ritzen Karel Stokking Cees van der Vleuten SURF / Wolters Noordhoff Deze uitgave is tot stand

Nadere informatie

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN

BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN BEOORDELEN VAN ONDERZOEKS- VAARDIGHEDEN VAN LEERLINGEN richtlijnen, alternatieven en achtergronden kernredactie: Dr. K.M. Stokking Drs. M.F. van der Schaaf MesoConsult B.V. Tilburg juni 1999 Deze brochure

Nadere informatie

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen

Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Zappenonderzoek begeleiden en ontwerpen Ondersteuning stap voor stap bij zelfstandig onderzoek doen door Henk Ankoné, SLO De uitgebreidere stappenplannen voor het doen van onderzoek gaan uit van ongeveer

Nadere informatie

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria

Voorafgaand aan de cursus. Inhoudsopgave. 1. Inleiding. 2. Doel intakegesprek. 3. Verloop van het intakegesprek. 4. Uitsluitingcriteria Bijlage 1 Voorafgaand aan de cursus Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doel intakegesprek 3. Verloop van het intakegesprek 4. Uitsluitingcriteria 5. Intakeformulier 6. Vragenlijst integratie Afasie en nu verder,

Nadere informatie

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden.

Ons programma staat echter ook open voor mensen met een opleiding. Tevens verzorgen we trainingen en opleidingen voor leidinggevenden. UW gids naar werk trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten UW heeft in de loop der jaren een breed aanbod aan trainingen, opleidingen, arbeidsonderzoek en trajecten ontwikkeld. Werk staat

Nadere informatie

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010

Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Draaiboek HLO Trainingen Hogeschool Leiden 2010 Annelous van Rongen Gwen Verberckmoes Lorraine Melissen Bob Kloes Colofon Dit trainersdraaiboek is tot stand gekomen als extern trainingsopdracht vanuit

Nadere informatie

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen.

Begrijp je het wel? Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. Een onderzoek naar leerlingen op een eigen leerlijn met begrijpend lezen. 18-06-2012 C.M. Helfrich s1039706@student.windesheim.nl ENSO.PGOR ws. s1039706 Docent: Jolanda Roelfsema Module: Praktijkgericht

Nadere informatie

Het belang van een goed beoordelingsmodel

Het belang van een goed beoordelingsmodel Door Aniek Geelen en Karen Heij Toets! wordt uitgegeven door Bureau ICE, de nieuwe generatie toetsen en examens Waarom heb ik een onvoldoende en hij niet? Het belang van een goed beoordelingsmodel Een

Nadere informatie

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt

1. Inleiding. De projectgroep, Han Geluk Peter Kunst Johan van de Waerdt 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Samenvatting... 4 3. Beschrijving van het vak technologie... 5 4. Reflectie op ambities en doelen uit het projectplan... 8 5. Technologie als concept... 24 6. Financiële

Nadere informatie

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk

CTRL ALT DELETE Productiviteitsverlies door ICT problemen en ontoereikende digiitale vaardigheden op het werk CTTRL ALTT DELETE Prroductiviteitssverlie es door ICT p problemen e en o ontoerreikend de digiitale vvaardiggheden n op het werrk 1 Universiteit Twente / Center for e Government Studies Postbus 217 7500

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Rekenwijzer AKA. Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen

Rekenwijzer AKA. Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen Rekenwijzer AKA Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen Rekenwijzer AKA Rekenen voor de AKA-opleiding en andere niveau 1-opleidingen In opdracht van het Steunpunt Taal & Rekenen mbo

Nadere informatie

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management"

Scriptie. Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management Scriptie Onderzoek naar de kritieke succesfactoren voor de inrichting van Identity & Access Management" SCRIPTIE DÉJANIERA RAMPERSAD 2/89 MEERDERE WEGEN LEIDEN NAAR ROME Onderzoek naar de kritieke succesfactoren

Nadere informatie