NIEUWSBRIEF C-AR. Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF C-AR. Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland"

Transcriptie

1 editie 2 December 2008 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Project Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt op reguliere basis onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep C-AR. De uitvoering van dit project hebben de netbeheerders in handen gelegd van EDSN. Voor meer informatie: Erwin de Jager, Projectmanager C-AR, Opmerkingen en suggesties over de Nieuwsbrief C-AR zijn welkom. In deze editie Frans Heijers: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel Arthur van Wylick: Het C-AR mag van mij zwaarder worden aangezet Erwin de Jager: Systeemontwerp belangrijke mijlpaal Sander van Dam en Richard Bosgraaf: C-AR is ontworpen om te veranderen Dit zijn ze: de leden van de Projectstuurgroep. Met succes en gemeenschappelijk belangrijke structurele veranderingen tot stand brengen Willem Jan Zwart en Chris Jansen: Yes, we can and yes, we will Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland Frans Heijers is plaatsvervangend directeur van Energie Data Services Nederland (EDSN). Als programmamanager van Stroomopwaarts is hij de spin in het web van achtentwintig projecten. Met de medewerking van alle betrokken Nederlandse energiebedrijven moet dit ertoe leiden dat de nationale energiesector op 1 juli 2010 van start kan gaan met een nieuw, vereenvoudigd en minder kwetsbaar marktmodel. Eén van die achtentwintig projecten is het Centraal Aansluitingenregister (C-AR). Frans Heijers wil er kort en krachtig over zijn: Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het C-AR is. In de kern komt het hierop neer: het nieuwe marktmodel kan alleen werken als er een goed werkend C- AR is. Zo wil ik het wel uitdrukken. dan kun je de totstandkoming van het nieuwe marktmodel wel vergeten. Dat zou betekenen dat de sector niet aan de wetgeving gevolg kan geven. Maar, licht Frans Heijers er meteen toe, dat zal ons niet gebeuren. Dat zou de reputatie van de energiesector bij publiek en politiek we hebben nog geen tien niet ten goede komen. Verstandig Maar laten we vooral niet vergeten hoe leuk Stroomopwaarts is, meent hij. Het programma is voor iedereen die eraan meewerkt een schitterende uitdaging. Het doel is een sterk vereenvoudigd marktmodel, waarin de leverancier en het leveranciersmodel de spil vormt. Met daarachter een evenzeer vereenvoudigd systeemlandschap, waarmee het C-AR verstandig genoeg is samengevoegd. Dat geldt ook voor het toegankelijk meetregister - een register waar verbruiken binnenkomen die de leverancier nodig heeft. C-AR en toegankelijk meetregister zijn beide noodzakelijk voor het nieuwe marktmodel. Komen die er niet, Dat alles moet tegelijkertijd, op hetzelfde moment, live gaan, aldus Frans Heijers. Op 1 juli Het klinkt misschien een beetje pedant, maar dat doen we voor onze klanten: voor alle energieafnemers in Nederland. En we proberen

2 NIEUWSBRIEF C-AR editie 2 December 2008 regelgeving vast te leggen. Formeel is er nog steeds geen wetgeving. We hadden op snellere besluitvorming gehoopt, temeer omdat na de wetgeving nog veel nadere regelgeving noodzakelijk is: Ministeriële regelingen, Algemene Maatregelen van Bestuur, Koninklijke Besluiten, het opstellen van codes en dergelijke. Collectief belang Maar Frans Heijers is met vijfentwintig jaar ervaring (o.m. GEB Haarlem, Energie Noord-West, NUON, B con en EDSN) bekend met de traagheid waarmee sommige ontwikkelingen kunnen verlopen. Zoals met het Centraal Aansluitingenregister. De eerste gedachten daarover dateren van Het idee om de regionale aansluitingenregisters van de netbeheerders te centraliseren werd sterker bij de liberalisering van de kleinverbruikersmarkt in juli Het collectieve belang is groot, ook voor de leveranciers. Frans Heijers: Stroomopwaarts is voor iedereen een schitterende uitdaging. het zodanig te doen dat die klanten geen enkele hinder ondervinden van deze ingrijpende veranderingen. Al met al geeft Stroomopwaarts de enorme dynamiek van de nieuwe energiesector aan. Er is vrijwel geen enkele branche waarin zoveel in zo n korte tijd moet gebeuren. Het nieuwe marktmodel gaat niet, zoals de bedoeling was, op 1 januari 2010 in. Frans Heijers: Die beslissing is recentelijk genomen. We hebben meer tijd nodig voor allerlei testen. Bedrijven moeten hun systemen en processen op tijd op het nieuwe marktmodel hebben ingericht. Dat is een omvangrijke en verantwoordelijke operatie. Daarnaast heeft de politiek lang nodig gehad om het nieuwe marktmodel in wet- en Als we dat toen hadden gedaan, was dat de communicatie tussen energiebedrijven zeer ten goede gekomen, waardoor ook de systeemkosten lager waren geweest, aldus Heijers. Ik ben daarom zeer gelukkig met het besluit van de netbeheerders om gezamenlijk in een C-AR te investeren. Het collectieve belang is groot, ook voor de leveranciers. Hoewel ik eraan wil toevoegen dat de leveranciers bij wijze van spreken niet zouden moeten willen weten waar het aansluitingenregister staat de overtuiging dat het aansluitingenregister hen efficiënt en effectief de benodigde gegevens kan leveren zou voldoende moeten zijn. Reconciliatie Belangrijk vindt hij ten slotte dat het C-AR een opstap kan betekenen voor het op één centrale plek het C-AR - situeren van het allocatie- en reconciliatieproces. Hij noemt dit proces het meest ingewikkelde proces van de energiesector. Er zijn maar zeer weinig mensen die hier volledig inzicht in hebben. Financieel gezien is het echter het allerbelangrijkste proces dat er in de energiesector bestaat. Als allocatie en reconciliatie goed op orde zijn kun je precies de hoeveelheden elektriciteit en gas toedelen aan de leverancier dat deze heeft ingekocht en verkocht. De financiële betekenis hiervan voor de energiebedrijven is zeer groot. 2

3 Arthur van Wylick, directeur Services en Verkoop Essent: Het C-AR mag van mij zwaarder worden aangezet Ik ben blij met de komst in 2010 van het Centraal Aansluitingenregister. Het aantal spelers, waarmee wij als leveranciers moeten acteren, wordt daardoor sterk beperkt. Tevreden ben ik ook over het feit dat alle regionale netbeheerders aan het C-AR hebben willen deelnemen. Petje af voor degenen die dat mogelijk hebben gemaakt. Een knap staaltje van overleg en diplomatie. Aldus Arthur van Wylick, directeur Services en Verkoop bij Essent. Met zijn lange ervaring in de energiemarkt kan hij vanuit de leveranciersrol een goed commentaar geven op het C-ARproject. Het Energie Clearing House (ECH) dat ervoor moest zorgen dat zakelijke en huishoudelijke energieklanten snel en efficiënt van leverancier konden switchen - was volgens hem een eerste stap in de goede richting. Verplichting Maar mooier vind ik dat er nu, na jaren, wordt doorgepakt. Van mij mag het C-AR best zwaarder worden aangezet. Ik zou het centraal aansluitingenregister graag als een verplichting willen zien, zodat elke netbeheerder er daadwerkelijk gebruik van moet maken. Voor de leveranciers is dat ook overzichtelijker. Op die manier ontstaat er meer eenduidigheid van processen. Nu voert elke netbeheerder nog zelfstandig wijzigingen in. Straks gebeurt dat in een uniforme omgeving waardoor de complexiteit van de energiesector afneemt en de kans op fouten sterk wordt verkleind. Een voordeel van verplichte C-AR-deelname zou ook kunnen zijn dat leveranciers meer zeggenschap krijgen bij de vaststelling van codes. de eenduidigheid enorm bevorderen. De bestaande nationale organisaties als TenneT en GTS hoeven hier geen deel van uit te maken, hoewel het ook bij een toekomstige landelijke organisatie van regionale netbeheerders om netwerkbedrijven gaat die in publieke handen moeten blijven. Volgens planning Arthur van Wylick ziet het C-AR in aanzet als een sterke vereenvoudiging van de complexiteit van de huidige energiemarkt. Als het C-AR dan ook nog eens uitstekend zal blijken te functioneren, wil ik bovendien spreken over een sterk verbeterde werking van de energiemarkt. Het enige, maar overkomelijke nadeel is, vindt hij dat met het C-AR alle eieren in één mandje komen te liggen. Anderzijds legt dit voldoende druk op het project om ervoor te zorgen dat het C-AR volgens planning en op orde kan worden geëffectueerd. Wij moeten niet willen dat de introductie van het nieuwe marktmodel naar achteren verschuift. Overigens heb ik tot op heden geen enkele indicatie dat er sprake zou zijn van enige vertraging. Arthur van Wylick: Knap staaltje van overleg en diplomatie. Het zou mooi zijn wanneer er op den duur één nationale organisatie van regionale netbeheerders tot stand komt. Ik hoop daar echt op. Noem het een Shared Service Center. Ik zou het prachtig vinden. Een dergelijke organisatie die verder gaat dan het advies om te komen tot drie of vier grote regionale netwerkbedrijven - zou

4 NIEUWSBRIEF C-AR editie 2 December 2008 Op het C-AR! Op de goede samenwerking! De glazen werden geheven bij de contractondertekening door EDSN en Logica. Op de foto, zittend v.l.n.r.: de ondertekenaars Chris Jansen, managing director divisie Energy, Utilities & Telecoms Logica en Willem Jan Zwart, directeur Energie Data Services Nederland (EDSN). Staand v.l.n.r.: Raymond Essers (delivery manager Logica en projectmanager), Paul de Wolff (marktdirecteur Utilities Logica) en Erwin de Jager (projectmanager C-AR). Zie ook pagina 8. Erwin de Jager, projectmanager C-AR: Het systeemontwerp: de volgende belangrijke mijlpaal in dit project Het project C-AR zit midden in de systeemontwerpfase. Een belangrijke volgende stap in ons project. Om daar iets meer over te kunnen vertellen moet een duik in de techniek van het project worden genomen. Laat ik daar dan maar meteen mee beginnen: we hebben een functioneel ontwerp dat is vastgesteld door de projectwerkgroep, bestaande uit medewerkers van de Regionale Netbeheerders. Goedkeuring Logica is nu druk bezig dit te vertalen in systeemfuncties en technische interfaces. Tezamen met de Regionale Netbeheerders, EDSN en Logica maken we daarmee één systeemontwerp, op basis waarvan we het C-AR gaan bouwen. In de projectstuurgroep van 11 december a.s. zal het systeemontwerp ter goedkeuring worden aangeboden. Terecht mag deze fase dus als een belangrijke volgende mijlpaal in ons project worden bestempeld. Daarnaast zijn we met tal van andere activiteiten bezig. Er is een commu-

5 nicatieplan opgesteld, waarin we per doelgroep de activiteiten opschrijven, die we doen om over het C-AR te informeren. Implementatie en testfase Ook zijn we bezig met het opstellen van een implementatieplan voor het C-AR. In dit plan wordt beschreven welke activiteiten moeten plaatsvinden om het C-AR op een goede manier in gebruik en beheer te nemen. Het gaat om activiteiten op gebied van migratie, transitie (go-live) en beheer. Het testen van het C-AR krijgt ook prioriteit in onze aanpak. In een testplan wordt precies opgeschreven wat Logica gaat testen, wat EDSN zelf gaat testen en wat door de Netbeheerders zal worden getest. Deze aanpak moet borg staan voor een kwalitatief goed opgeleverd systeem. De Netbeheerders hebben momenteel bijna allemaal een projectleider aangesteld voor het C-AR. Samen met deze projectleiders zal ik de testaanpak verder op elkaar afstemmen en duidelijke afspraken maken rond het implementeren en in gebruik nemen van het C-AR. Dit C-ARretje gaat rijden Tot slot wil ik ons eerste projectevent van afgelopen 12 november nog even in herinnering brengen. Op het circuit van Lelystad hebben we elkaar beter leren kennen en het veel over samenwerken gehad. De projectstuurgroep, projectwerkgroep met medewerkers van de Regionale Netbeheerders, projectmedewerkers van EDSN en Logica waren bijna allemaal aanwezig en onderschreven de gemeenschappelijke slogan: dit C-ARretje gaat wel rijden! Sander van Dam en Richard Bosgraaf. C-AR is ontworpen om te veranderen digd, hebben hard gewerkt aan het functioneel ontwerp. Bij de totstandkoming van het ontwerp is vooral de samenwerking tussen de netbeheerders van groot belang geweest, aldus Richard Bosgraaf. Alle netbeheerders zijn zich duidelijk bewust van de betekenis van dit systeem voor de energiesector. Het bouwteam heeft nu de taak om op basis van het ontwerp in relatief korte tijd een oplossing te realiseren die aan alle eisen voldoet. Sander van Dam: De gestelde functionele- en systeemeisen vormen de spil van het proces om tot de juiste oplossing te komen en blijven tot het eind van het project een belangrijke rol spelen. De eisen vormen de Het systeemontwerp geeft een beschrijving van het C-AR systeem en het Energie Marktportaal (E-MP). De oplevering betekent het startsein voor de ontwikkelaars die het systeem gaan bouwen, zegt Sander van Dam, solution architect van Logica. Hij noemt de eerste oplevering van het systeemontwerp, net als projectmanager Erwin de Jager een mijlpaal. Volgens Richard Bosgraaf, hoofd van de ontwerpgroep van EDSN wordt nu de overstap van creatie naar realisatie gemaakt. Het systeemontwerp moet een stevige basis vormen voor de ontwikkeling van het systeem en de jaren die daarop volgen. Het ontwerpteam en de C-AR projectwerkgroep, waarin de netbeheerders zijn vertegenwoorruggengraat van het inmiddels zo n vijfhonderd pagina s tellende systeemontwerp. Door de gekozen werkwijze kunnen we efficiënt omgaan met veranderende eisen, meent Van Dam. Bij wijzigingen weten we direct waar we de verandering in het ontwerp, de oplossing en de testaanpak door moeten voeren. Dat is een belangrijk aspect, omdat het systeem juist is ontworpen om te veranderen. Het systeemontwerp maakt het C-ARsysteem al tastbaar. Richard Bosgraaf: Met de toekomstige gebruikers zijn voorbeeldschermen gemaakt. Door te werken met deze prototype schermen kunnen ze zich in een vroeg stadium goed inleven in de werking van het systeem.

6 NIEUWSBRIEF C-AR editie 2 December 2008 Dit zijn de leden van de projectstuurgroep C-AR Overgang naar nieuw marktmodel wordt eenvoudiger Dit zijn ze: de leden van de Projectstuurgroep C-AR. En dit vinden zij, kort samengevat, van het project dat een basis moet zijn voor een verdergaande samenwerking op de marktfaciliterende taken van de netbeheerders bij EDSN. Gerrit Fokkema, EDSN Í Het C-AR is van het grootste belang voor de toekomst en transparantie van de energiemarkt. Peter Dirne, Intergas Energie Í Onze strategie is erop gericht om op ICT-gebied, dààr waar er synergie te behalen valt, samen te werken met andere netbeheerders. Het C-AR is hier een goed voorbeeld van. De uitdaging is dat we een systeem realiseren waarmee de gewenste performance en beschikbaarheid bereikt kan worden. Erwin de Jager, C-AR Í Om het C-AR volgens planning én ruim voor de ingang van het nieuwe marktmodel op te leveren, hebben we alle betrokken partijen hard nodig. Frank van Dijck (voorzitter), Essent È Het C-AR zorgt voor een belangrijke vereenvoudiging van de Nederlandse energiemarkt. De processen worden er weer simpeler door en de overgang naar het nieuwe marktmodel wordt eenvoudiger. Jeroen Bode, Stedin Ï Het C-AR is een eerste stap naar meer efficiency in de energiesector. Samenwerking in het C-AR is de enige weg om daar te komen.

7 Paul Pittau, RENDO Í Het C-AR biedt regionale netbeheerders, ook de kleine, de mogelijkheid om belangrijke veranderingen in de structuur van de energiesector, zoals de vereenvoudiging van het marktmodel, gemeenschappelijk en met succes tot stand te brengen. Paul de Wit, Continuon Í Het C-AR is een nieuw platform voor verdere vereenvoudiging van de energiesector en voor nieuwe mogelijkheden op een vrije energiemarkt. Jan Rost, Westland Infra Í Eén van de voordelen van het C-AR is dat het verhuisproces sterk wordt vereenvoudigd, omdat alle benodigde informatie in het C-AR beschikbaar komt, waardoor een groot deel van het berichtenverkeer niet meer nodig is. Eric Verbrugge, DELTA Netwerkbedrijf È Het C-AR vervult een belangrijke scharnierfunctie in het creëren van een meer structurele samenwerking op het gebied van processen en informatievoorziening in de Nederlandse energiemarkt. Achteraf zullen we kunnen zeggen dat het C-AR hierin een cruciale stap is geweest. Het C-AR brengt EDSN als een belangrijke partner in de energiebranche in een volgende groeifase. Willem Jan Zwart, EDSN Í Het mogen realiseren van het C-AR is het resultaat van gewonnen vertrouwen in het verleden, het kunnen realiseren van het C-AR is het resultaat van welbegrepen gemeenschappelijkheid van de netbeheerders in het heden en het willen realiseren van het C-AR is het startpunt voor diensten die in de toekomst nog meer voordeel voor de energiesector kunnen opleveren. Liane Vlaskamp, Cogas È Voor de sector en in het kader van de marktfacilitering betekent het C-AR het creëren van een uniforme databron. Voor de sector is dit project een belangrijke kwaliteitsstap in de governance. NRE Netwerk NRE Netwerk ontbreekt op deze pagina. De reden is de volgende: NRE Netwerk heeft aangegeven aan het C-AR te gaan deelnemen, maar vanwege een aantal personele mutaties is men nog op zoek naar een geschikte vertegenwoordiger in de Projectstuurgroep.

8 NIEUWSBRIEF C-AR editie 1 Oktober 2008 Willem Jan Zwart (EDSN) en Chris Jansen (Logica) bij contractondertekening C-AR: Dit is een complex project, maar: Yes, we can and yes, we will Het is een mooie en spannende samenwerking die wij vandaag formeel met elkaar zijn aangegaan. Maar, om met Barack Obama te spreken: Yes, we can. Nòg liever maak ik ervan: Yes, we will. Want die daadkracht en dat vertrouwen verdient dit project. Maar we blijven wel met beide benen op de grond. Ik ben blij dat wij met EDSN aan het nieuwe Centraal Aansluitingenregister mogen gaan bouwen. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat de complexiteit van dit project groot is. Met elkaar zullen wij voortdurend scherp moeten blijven. Het is bepaald geen simpele klus, maar wel een heel dankbare opgave om onze tanden in te zetten. Dit zeiden respectievelijk Willem Jan Zwart, directeur Energie Data Services Nederland (EDSN) en Chris Jansen, managing director divisie Energy, Utilities & Telecoms van Logica op 6 november kort na de Amerikaanse presidentsverkiezingen - in Rotterdam bij de ondertekening van het contract voor het realiseren van het Centraal Aansluitingenregister (C-AR). Centralisering Het contract een dikke stapel documenten moet er borg voor staan dat Nederland vanaf 1 juli 2010 effectief kan beschikken over een centraal systeem voor de administratie van alle aansluitingen, die totnogtoe door de regionale netbeheerders decentraal Chris Jansen en Willem Jan Zwart worden verzorgd. Deze centralisering draagt, samen met de invoering van het nieuwe marktmodel sterk bij aan een vereenvoudigde processen en een minder kwetsbare ICT-structuur van de energiesector. Volgens Chris Jansen wordt de betekenis van EDSN door het C-AR en het nieuwe marktmodel steeds belangrijker. Mede daarom heeft dit project bij ons topprioriteit en ons volle commitment. Logica heeft er zijn beste mensen op gezet. Bovendien kennen EDSN en Logica elkaar goed. Er bestaat tussen ons een langdurige relatie, waardoor wij goede kennis hebben kunnen opdoen over de processen in de Nederlandse energiesector. Open communicatie Het C-AR lééft in de sector, merkte Willem Jan Zwart bij de eerste van een nieuwe serie informatiesessies over het programma Stroomopwaarts. De helft van de vragen die er op die bijeenkomst werd gesteld, had ook betrekking op het C-AR. Dat betekent niet alleen dat iedereen met ons meekijkt, het heeft ons vooral aangezet tot een open en directe communicatie en samenwerking met de meest betrokken partijen, zoals de netbeheerders, maar uiteindelijk ook de overige rollen in de sector. Wij hebben niets te verbergen en elke opmerking die in relatie tot het nieuwe marktmodel met het ontwerp van C-AR te maken heeft, nemen wij ter harte. Paul de Wolff, marktdirecteur Utilities Logica: Wat nu in gang is gezet, hebben wij in 2001, al vòòr het Energie Clearing House, onderzocht. Waarom het besluit tot een C-AR zo lang heeft geduurd, heeft vooral te maken met wat ik in het kort maar wil aanduiden als voortschrijdend inzicht van de sector en met het wachten op het juiste moment. Prestigieus project Chris Jansen: De realiteit zal zijn dat wij straks, in 2010, met trots kunnen terugkijken op de totstandkoming van een enorm project, waarin altijd weer dingen zijn gebeurd die niemand, ondanks ieders onvoorwaardelijke betrokkenheid, had voorzien. Daarmee spreek ik uit dat dit contract voor ons meer is dan een contract. Het prestige, dat voor ons direct met dit C-ARproject samenhangt, en die intrinsieke betekenis ervan, overstijgt de waarde van deze overeenkomst. 8

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel editie 5 December 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle.

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle. dinsdag 2 juli 2013 - jaargang 16 nummer 6 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl De klant staat bij ons altijd centraal Duurzame educatie In Etten-Leur

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center

Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening personeel & financiën Handleiding voor het opzetten en realiseren van een Samenwerkingsverband Shared Service Center Optimale intergemeentelijke dienstverlening

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Een helder marktmodel voor klant en energiesector

Een helder marktmodel voor klant en energiesector Een helder marktmodel voor klant en energiesector Inhoudsopgave 1 Voorstel op hoofdlijnen 3 2 Uitwerking Leveranciersmodel 7 3 Uitwerking Metermarkt 12 4 Bewaking administratieve kwaliteit energiebranche

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer:

Expertise. Frans Woelders: een mooie club om. voor te werken. In dit nummer: Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 52, juni 2009 In dit nummer: 1. Frans Woelders: een mooie club om voor te werken 3. Kees Heijnen: kwaliteit hebben

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s

Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Verduurzamen van gemeentelijk vastgoed en de mogelijke rol van ESCo s Rapportage van een kwalitatief onderzoek in opdracht Agentschap NL Referentienummer UGC1300002 drs. Peter Paul van Kempen en ir. Jan

Nadere informatie

Handreiking Functiecreatie bij NS

Handreiking Functiecreatie bij NS Handreiking Functiecreatie bij NS Het Europees Sociaal Fonds investeert in jouw toekomst Voorwoord Colofon In opdracht van NS Auteur: Dr. Brigitte van Lierop Omslagfoto: Maikel Bader, Maikel Bader maakt

Nadere informatie

Op weg naar werken met BIM

Op weg naar werken met BIM Op weg naar werken met BIM Versie 2.1, april 2012 Auteurs: Kenmerk: Ir. H.J. Fikkers, Van de Bunt Adviseurs Ing. L.R. Nieuwenhuizen, CUR Bouw & Infra Drs. J.P.J. Nijssen, Nijssen Management & Advies Ir.

Nadere informatie

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk

Gedragscode Verzekeraars. Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Gedragscode Verzekeraars Zestien verhalen over de toepassing in de praktijk Voorwoord De gedragscode leeft We moeten duidelijk zijn over wat we kunnen bieden. Een verzekering is een middel en geen doel

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht

44 november 2009. compact. Slimmer bouwen, minder kosten. De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht Slimmer bouwen, minder kosten De kansen van ketensamenwerking toegelicht 44 november 2009 compact Inhoud

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst

Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst Elektronische publieke dienstverlening in de toekomst opinies over de strategische doelstellingen en perspectieven achter elektronische overheidsdienstverlening Scientific Report Series Enschede, Januari

Nadere informatie

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien

Big data. in de praktijk CBS CWI NFI RIVM. Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 7 m agazine over de digitale overheid p o w e r e d b y A t o s Bas Eenhoorn Digicommissaris wil over twee jaar resultaten zien 1 Big data in de praktijk René Penning de Vries Boegbeeld ICT ziet groeikansen

Nadere informatie

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking

De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over meded inging en samenwerking mede Samenwerken: hoe doe je dat? De jeugdzorg, langdurige zorg en ondersteuning over mededinging en samenwerking Een verslag

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 29 048 Voorstel van wet van de leden Ten Hoopen en Samsom tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte aan verbruikers (Warmtewet)

Nadere informatie

Belastingdienst. Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen

Belastingdienst. Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen Belastingdienst Keurmerk Betrouwbare Afrekensystemen Belastingdienst Inhoudsopgave Inleiding Waarom dit keurmerk? 3 Interviews Will Reijnders, Stichting KBA 11 Wilko Stronks, Reeleezee 15 Theo Klarenbeek,

Nadere informatie

Architectuur analyse van de slimme meter

Architectuur analyse van de slimme meter Master Thesis Architectuur analyse van de slimme meter Doelstellingen, privacy en security Auteur: ing. Hans van Bijnen (s0826006) Onderwijsinstelling: Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit: Faculteit

Nadere informatie

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten

EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT. Projectbeheersingssystemen VPNG. Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten EXPERTGROEP PROFESSIONALISERING PROJECTMANAGEMENT VPNG Vereniging Projectmanagement Nederlandse Gemeenten Projectbeheersingssystemen 1 2 Projectbeheersingssystemen 3 Colofon Eindredactie Enrico Kraijo

Nadere informatie