NIEUWSBRIEF C-AR. Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF C-AR. Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland"

Transcriptie

1 editie 2 December 2008 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Project Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt op reguliere basis onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep C-AR. De uitvoering van dit project hebben de netbeheerders in handen gelegd van EDSN. Voor meer informatie: Erwin de Jager, Projectmanager C-AR, Opmerkingen en suggesties over de Nieuwsbrief C-AR zijn welkom. In deze editie Frans Heijers: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel Arthur van Wylick: Het C-AR mag van mij zwaarder worden aangezet Erwin de Jager: Systeemontwerp belangrijke mijlpaal Sander van Dam en Richard Bosgraaf: C-AR is ontworpen om te veranderen Dit zijn ze: de leden van de Projectstuurgroep. Met succes en gemeenschappelijk belangrijke structurele veranderingen tot stand brengen Willem Jan Zwart en Chris Jansen: Yes, we can and yes, we will Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland Frans Heijers is plaatsvervangend directeur van Energie Data Services Nederland (EDSN). Als programmamanager van Stroomopwaarts is hij de spin in het web van achtentwintig projecten. Met de medewerking van alle betrokken Nederlandse energiebedrijven moet dit ertoe leiden dat de nationale energiesector op 1 juli 2010 van start kan gaan met een nieuw, vereenvoudigd en minder kwetsbaar marktmodel. Eén van die achtentwintig projecten is het Centraal Aansluitingenregister (C-AR). Frans Heijers wil er kort en krachtig over zijn: Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het C-AR is. In de kern komt het hierop neer: het nieuwe marktmodel kan alleen werken als er een goed werkend C- AR is. Zo wil ik het wel uitdrukken. dan kun je de totstandkoming van het nieuwe marktmodel wel vergeten. Dat zou betekenen dat de sector niet aan de wetgeving gevolg kan geven. Maar, licht Frans Heijers er meteen toe, dat zal ons niet gebeuren. Dat zou de reputatie van de energiesector bij publiek en politiek we hebben nog geen tien niet ten goede komen. Verstandig Maar laten we vooral niet vergeten hoe leuk Stroomopwaarts is, meent hij. Het programma is voor iedereen die eraan meewerkt een schitterende uitdaging. Het doel is een sterk vereenvoudigd marktmodel, waarin de leverancier en het leveranciersmodel de spil vormt. Met daarachter een evenzeer vereenvoudigd systeemlandschap, waarmee het C-AR verstandig genoeg is samengevoegd. Dat geldt ook voor het toegankelijk meetregister - een register waar verbruiken binnenkomen die de leverancier nodig heeft. C-AR en toegankelijk meetregister zijn beide noodzakelijk voor het nieuwe marktmodel. Komen die er niet, Dat alles moet tegelijkertijd, op hetzelfde moment, live gaan, aldus Frans Heijers. Op 1 juli Het klinkt misschien een beetje pedant, maar dat doen we voor onze klanten: voor alle energieafnemers in Nederland. En we proberen

2 NIEUWSBRIEF C-AR editie 2 December 2008 regelgeving vast te leggen. Formeel is er nog steeds geen wetgeving. We hadden op snellere besluitvorming gehoopt, temeer omdat na de wetgeving nog veel nadere regelgeving noodzakelijk is: Ministeriële regelingen, Algemene Maatregelen van Bestuur, Koninklijke Besluiten, het opstellen van codes en dergelijke. Collectief belang Maar Frans Heijers is met vijfentwintig jaar ervaring (o.m. GEB Haarlem, Energie Noord-West, NUON, B con en EDSN) bekend met de traagheid waarmee sommige ontwikkelingen kunnen verlopen. Zoals met het Centraal Aansluitingenregister. De eerste gedachten daarover dateren van Het idee om de regionale aansluitingenregisters van de netbeheerders te centraliseren werd sterker bij de liberalisering van de kleinverbruikersmarkt in juli Het collectieve belang is groot, ook voor de leveranciers. Frans Heijers: Stroomopwaarts is voor iedereen een schitterende uitdaging. het zodanig te doen dat die klanten geen enkele hinder ondervinden van deze ingrijpende veranderingen. Al met al geeft Stroomopwaarts de enorme dynamiek van de nieuwe energiesector aan. Er is vrijwel geen enkele branche waarin zoveel in zo n korte tijd moet gebeuren. Het nieuwe marktmodel gaat niet, zoals de bedoeling was, op 1 januari 2010 in. Frans Heijers: Die beslissing is recentelijk genomen. We hebben meer tijd nodig voor allerlei testen. Bedrijven moeten hun systemen en processen op tijd op het nieuwe marktmodel hebben ingericht. Dat is een omvangrijke en verantwoordelijke operatie. Daarnaast heeft de politiek lang nodig gehad om het nieuwe marktmodel in wet- en Als we dat toen hadden gedaan, was dat de communicatie tussen energiebedrijven zeer ten goede gekomen, waardoor ook de systeemkosten lager waren geweest, aldus Heijers. Ik ben daarom zeer gelukkig met het besluit van de netbeheerders om gezamenlijk in een C-AR te investeren. Het collectieve belang is groot, ook voor de leveranciers. Hoewel ik eraan wil toevoegen dat de leveranciers bij wijze van spreken niet zouden moeten willen weten waar het aansluitingenregister staat de overtuiging dat het aansluitingenregister hen efficiënt en effectief de benodigde gegevens kan leveren zou voldoende moeten zijn. Reconciliatie Belangrijk vindt hij ten slotte dat het C-AR een opstap kan betekenen voor het op één centrale plek het C-AR - situeren van het allocatie- en reconciliatieproces. Hij noemt dit proces het meest ingewikkelde proces van de energiesector. Er zijn maar zeer weinig mensen die hier volledig inzicht in hebben. Financieel gezien is het echter het allerbelangrijkste proces dat er in de energiesector bestaat. Als allocatie en reconciliatie goed op orde zijn kun je precies de hoeveelheden elektriciteit en gas toedelen aan de leverancier dat deze heeft ingekocht en verkocht. De financiële betekenis hiervan voor de energiebedrijven is zeer groot. 2

3 Arthur van Wylick, directeur Services en Verkoop Essent: Het C-AR mag van mij zwaarder worden aangezet Ik ben blij met de komst in 2010 van het Centraal Aansluitingenregister. Het aantal spelers, waarmee wij als leveranciers moeten acteren, wordt daardoor sterk beperkt. Tevreden ben ik ook over het feit dat alle regionale netbeheerders aan het C-AR hebben willen deelnemen. Petje af voor degenen die dat mogelijk hebben gemaakt. Een knap staaltje van overleg en diplomatie. Aldus Arthur van Wylick, directeur Services en Verkoop bij Essent. Met zijn lange ervaring in de energiemarkt kan hij vanuit de leveranciersrol een goed commentaar geven op het C-ARproject. Het Energie Clearing House (ECH) dat ervoor moest zorgen dat zakelijke en huishoudelijke energieklanten snel en efficiënt van leverancier konden switchen - was volgens hem een eerste stap in de goede richting. Verplichting Maar mooier vind ik dat er nu, na jaren, wordt doorgepakt. Van mij mag het C-AR best zwaarder worden aangezet. Ik zou het centraal aansluitingenregister graag als een verplichting willen zien, zodat elke netbeheerder er daadwerkelijk gebruik van moet maken. Voor de leveranciers is dat ook overzichtelijker. Op die manier ontstaat er meer eenduidigheid van processen. Nu voert elke netbeheerder nog zelfstandig wijzigingen in. Straks gebeurt dat in een uniforme omgeving waardoor de complexiteit van de energiesector afneemt en de kans op fouten sterk wordt verkleind. Een voordeel van verplichte C-AR-deelname zou ook kunnen zijn dat leveranciers meer zeggenschap krijgen bij de vaststelling van codes. de eenduidigheid enorm bevorderen. De bestaande nationale organisaties als TenneT en GTS hoeven hier geen deel van uit te maken, hoewel het ook bij een toekomstige landelijke organisatie van regionale netbeheerders om netwerkbedrijven gaat die in publieke handen moeten blijven. Volgens planning Arthur van Wylick ziet het C-AR in aanzet als een sterke vereenvoudiging van de complexiteit van de huidige energiemarkt. Als het C-AR dan ook nog eens uitstekend zal blijken te functioneren, wil ik bovendien spreken over een sterk verbeterde werking van de energiemarkt. Het enige, maar overkomelijke nadeel is, vindt hij dat met het C-AR alle eieren in één mandje komen te liggen. Anderzijds legt dit voldoende druk op het project om ervoor te zorgen dat het C-AR volgens planning en op orde kan worden geëffectueerd. Wij moeten niet willen dat de introductie van het nieuwe marktmodel naar achteren verschuift. Overigens heb ik tot op heden geen enkele indicatie dat er sprake zou zijn van enige vertraging. Arthur van Wylick: Knap staaltje van overleg en diplomatie. Het zou mooi zijn wanneer er op den duur één nationale organisatie van regionale netbeheerders tot stand komt. Ik hoop daar echt op. Noem het een Shared Service Center. Ik zou het prachtig vinden. Een dergelijke organisatie die verder gaat dan het advies om te komen tot drie of vier grote regionale netwerkbedrijven - zou

4 NIEUWSBRIEF C-AR editie 2 December 2008 Op het C-AR! Op de goede samenwerking! De glazen werden geheven bij de contractondertekening door EDSN en Logica. Op de foto, zittend v.l.n.r.: de ondertekenaars Chris Jansen, managing director divisie Energy, Utilities & Telecoms Logica en Willem Jan Zwart, directeur Energie Data Services Nederland (EDSN). Staand v.l.n.r.: Raymond Essers (delivery manager Logica en projectmanager), Paul de Wolff (marktdirecteur Utilities Logica) en Erwin de Jager (projectmanager C-AR). Zie ook pagina 8. Erwin de Jager, projectmanager C-AR: Het systeemontwerp: de volgende belangrijke mijlpaal in dit project Het project C-AR zit midden in de systeemontwerpfase. Een belangrijke volgende stap in ons project. Om daar iets meer over te kunnen vertellen moet een duik in de techniek van het project worden genomen. Laat ik daar dan maar meteen mee beginnen: we hebben een functioneel ontwerp dat is vastgesteld door de projectwerkgroep, bestaande uit medewerkers van de Regionale Netbeheerders. Goedkeuring Logica is nu druk bezig dit te vertalen in systeemfuncties en technische interfaces. Tezamen met de Regionale Netbeheerders, EDSN en Logica maken we daarmee één systeemontwerp, op basis waarvan we het C-AR gaan bouwen. In de projectstuurgroep van 11 december a.s. zal het systeemontwerp ter goedkeuring worden aangeboden. Terecht mag deze fase dus als een belangrijke volgende mijlpaal in ons project worden bestempeld. Daarnaast zijn we met tal van andere activiteiten bezig. Er is een commu-

5 nicatieplan opgesteld, waarin we per doelgroep de activiteiten opschrijven, die we doen om over het C-AR te informeren. Implementatie en testfase Ook zijn we bezig met het opstellen van een implementatieplan voor het C-AR. In dit plan wordt beschreven welke activiteiten moeten plaatsvinden om het C-AR op een goede manier in gebruik en beheer te nemen. Het gaat om activiteiten op gebied van migratie, transitie (go-live) en beheer. Het testen van het C-AR krijgt ook prioriteit in onze aanpak. In een testplan wordt precies opgeschreven wat Logica gaat testen, wat EDSN zelf gaat testen en wat door de Netbeheerders zal worden getest. Deze aanpak moet borg staan voor een kwalitatief goed opgeleverd systeem. De Netbeheerders hebben momenteel bijna allemaal een projectleider aangesteld voor het C-AR. Samen met deze projectleiders zal ik de testaanpak verder op elkaar afstemmen en duidelijke afspraken maken rond het implementeren en in gebruik nemen van het C-AR. Dit C-ARretje gaat rijden Tot slot wil ik ons eerste projectevent van afgelopen 12 november nog even in herinnering brengen. Op het circuit van Lelystad hebben we elkaar beter leren kennen en het veel over samenwerken gehad. De projectstuurgroep, projectwerkgroep met medewerkers van de Regionale Netbeheerders, projectmedewerkers van EDSN en Logica waren bijna allemaal aanwezig en onderschreven de gemeenschappelijke slogan: dit C-ARretje gaat wel rijden! Sander van Dam en Richard Bosgraaf. C-AR is ontworpen om te veranderen digd, hebben hard gewerkt aan het functioneel ontwerp. Bij de totstandkoming van het ontwerp is vooral de samenwerking tussen de netbeheerders van groot belang geweest, aldus Richard Bosgraaf. Alle netbeheerders zijn zich duidelijk bewust van de betekenis van dit systeem voor de energiesector. Het bouwteam heeft nu de taak om op basis van het ontwerp in relatief korte tijd een oplossing te realiseren die aan alle eisen voldoet. Sander van Dam: De gestelde functionele- en systeemeisen vormen de spil van het proces om tot de juiste oplossing te komen en blijven tot het eind van het project een belangrijke rol spelen. De eisen vormen de Het systeemontwerp geeft een beschrijving van het C-AR systeem en het Energie Marktportaal (E-MP). De oplevering betekent het startsein voor de ontwikkelaars die het systeem gaan bouwen, zegt Sander van Dam, solution architect van Logica. Hij noemt de eerste oplevering van het systeemontwerp, net als projectmanager Erwin de Jager een mijlpaal. Volgens Richard Bosgraaf, hoofd van de ontwerpgroep van EDSN wordt nu de overstap van creatie naar realisatie gemaakt. Het systeemontwerp moet een stevige basis vormen voor de ontwikkeling van het systeem en de jaren die daarop volgen. Het ontwerpteam en de C-AR projectwerkgroep, waarin de netbeheerders zijn vertegenwoorruggengraat van het inmiddels zo n vijfhonderd pagina s tellende systeemontwerp. Door de gekozen werkwijze kunnen we efficiënt omgaan met veranderende eisen, meent Van Dam. Bij wijzigingen weten we direct waar we de verandering in het ontwerp, de oplossing en de testaanpak door moeten voeren. Dat is een belangrijk aspect, omdat het systeem juist is ontworpen om te veranderen. Het systeemontwerp maakt het C-ARsysteem al tastbaar. Richard Bosgraaf: Met de toekomstige gebruikers zijn voorbeeldschermen gemaakt. Door te werken met deze prototype schermen kunnen ze zich in een vroeg stadium goed inleven in de werking van het systeem.

6 NIEUWSBRIEF C-AR editie 2 December 2008 Dit zijn de leden van de projectstuurgroep C-AR Overgang naar nieuw marktmodel wordt eenvoudiger Dit zijn ze: de leden van de Projectstuurgroep C-AR. En dit vinden zij, kort samengevat, van het project dat een basis moet zijn voor een verdergaande samenwerking op de marktfaciliterende taken van de netbeheerders bij EDSN. Gerrit Fokkema, EDSN Í Het C-AR is van het grootste belang voor de toekomst en transparantie van de energiemarkt. Peter Dirne, Intergas Energie Í Onze strategie is erop gericht om op ICT-gebied, dààr waar er synergie te behalen valt, samen te werken met andere netbeheerders. Het C-AR is hier een goed voorbeeld van. De uitdaging is dat we een systeem realiseren waarmee de gewenste performance en beschikbaarheid bereikt kan worden. Erwin de Jager, C-AR Í Om het C-AR volgens planning én ruim voor de ingang van het nieuwe marktmodel op te leveren, hebben we alle betrokken partijen hard nodig. Frank van Dijck (voorzitter), Essent È Het C-AR zorgt voor een belangrijke vereenvoudiging van de Nederlandse energiemarkt. De processen worden er weer simpeler door en de overgang naar het nieuwe marktmodel wordt eenvoudiger. Jeroen Bode, Stedin Ï Het C-AR is een eerste stap naar meer efficiency in de energiesector. Samenwerking in het C-AR is de enige weg om daar te komen.

7 Paul Pittau, RENDO Í Het C-AR biedt regionale netbeheerders, ook de kleine, de mogelijkheid om belangrijke veranderingen in de structuur van de energiesector, zoals de vereenvoudiging van het marktmodel, gemeenschappelijk en met succes tot stand te brengen. Paul de Wit, Continuon Í Het C-AR is een nieuw platform voor verdere vereenvoudiging van de energiesector en voor nieuwe mogelijkheden op een vrije energiemarkt. Jan Rost, Westland Infra Í Eén van de voordelen van het C-AR is dat het verhuisproces sterk wordt vereenvoudigd, omdat alle benodigde informatie in het C-AR beschikbaar komt, waardoor een groot deel van het berichtenverkeer niet meer nodig is. Eric Verbrugge, DELTA Netwerkbedrijf È Het C-AR vervult een belangrijke scharnierfunctie in het creëren van een meer structurele samenwerking op het gebied van processen en informatievoorziening in de Nederlandse energiemarkt. Achteraf zullen we kunnen zeggen dat het C-AR hierin een cruciale stap is geweest. Het C-AR brengt EDSN als een belangrijke partner in de energiebranche in een volgende groeifase. Willem Jan Zwart, EDSN Í Het mogen realiseren van het C-AR is het resultaat van gewonnen vertrouwen in het verleden, het kunnen realiseren van het C-AR is het resultaat van welbegrepen gemeenschappelijkheid van de netbeheerders in het heden en het willen realiseren van het C-AR is het startpunt voor diensten die in de toekomst nog meer voordeel voor de energiesector kunnen opleveren. Liane Vlaskamp, Cogas È Voor de sector en in het kader van de marktfacilitering betekent het C-AR het creëren van een uniforme databron. Voor de sector is dit project een belangrijke kwaliteitsstap in de governance. NRE Netwerk NRE Netwerk ontbreekt op deze pagina. De reden is de volgende: NRE Netwerk heeft aangegeven aan het C-AR te gaan deelnemen, maar vanwege een aantal personele mutaties is men nog op zoek naar een geschikte vertegenwoordiger in de Projectstuurgroep.

8 NIEUWSBRIEF C-AR editie 1 Oktober 2008 Willem Jan Zwart (EDSN) en Chris Jansen (Logica) bij contractondertekening C-AR: Dit is een complex project, maar: Yes, we can and yes, we will Het is een mooie en spannende samenwerking die wij vandaag formeel met elkaar zijn aangegaan. Maar, om met Barack Obama te spreken: Yes, we can. Nòg liever maak ik ervan: Yes, we will. Want die daadkracht en dat vertrouwen verdient dit project. Maar we blijven wel met beide benen op de grond. Ik ben blij dat wij met EDSN aan het nieuwe Centraal Aansluitingenregister mogen gaan bouwen. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat de complexiteit van dit project groot is. Met elkaar zullen wij voortdurend scherp moeten blijven. Het is bepaald geen simpele klus, maar wel een heel dankbare opgave om onze tanden in te zetten. Dit zeiden respectievelijk Willem Jan Zwart, directeur Energie Data Services Nederland (EDSN) en Chris Jansen, managing director divisie Energy, Utilities & Telecoms van Logica op 6 november kort na de Amerikaanse presidentsverkiezingen - in Rotterdam bij de ondertekening van het contract voor het realiseren van het Centraal Aansluitingenregister (C-AR). Centralisering Het contract een dikke stapel documenten moet er borg voor staan dat Nederland vanaf 1 juli 2010 effectief kan beschikken over een centraal systeem voor de administratie van alle aansluitingen, die totnogtoe door de regionale netbeheerders decentraal Chris Jansen en Willem Jan Zwart worden verzorgd. Deze centralisering draagt, samen met de invoering van het nieuwe marktmodel sterk bij aan een vereenvoudigde processen en een minder kwetsbare ICT-structuur van de energiesector. Volgens Chris Jansen wordt de betekenis van EDSN door het C-AR en het nieuwe marktmodel steeds belangrijker. Mede daarom heeft dit project bij ons topprioriteit en ons volle commitment. Logica heeft er zijn beste mensen op gezet. Bovendien kennen EDSN en Logica elkaar goed. Er bestaat tussen ons een langdurige relatie, waardoor wij goede kennis hebben kunnen opdoen over de processen in de Nederlandse energiesector. Open communicatie Het C-AR lééft in de sector, merkte Willem Jan Zwart bij de eerste van een nieuwe serie informatiesessies over het programma Stroomopwaarts. De helft van de vragen die er op die bijeenkomst werd gesteld, had ook betrekking op het C-AR. Dat betekent niet alleen dat iedereen met ons meekijkt, het heeft ons vooral aangezet tot een open en directe communicatie en samenwerking met de meest betrokken partijen, zoals de netbeheerders, maar uiteindelijk ook de overige rollen in de sector. Wij hebben niets te verbergen en elke opmerking die in relatie tot het nieuwe marktmodel met het ontwerp van C-AR te maken heeft, nemen wij ter harte. Paul de Wolff, marktdirecteur Utilities Logica: Wat nu in gang is gezet, hebben wij in 2001, al vòòr het Energie Clearing House, onderzocht. Waarom het besluit tot een C-AR zo lang heeft geduurd, heeft vooral te maken met wat ik in het kort maar wil aanduiden als voortschrijdend inzicht van de sector en met het wachten op het juiste moment. Prestigieus project Chris Jansen: De realiteit zal zijn dat wij straks, in 2010, met trots kunnen terugkijken op de totstandkoming van een enorm project, waarin altijd weer dingen zijn gebeurd die niemand, ondanks ieders onvoorwaardelijke betrokkenheid, had voorzien. Daarmee spreek ik uit dat dit contract voor ons meer is dan een contract. Het prestige, dat voor ons direct met dit C-ARproject samenhangt, en die intrinsieke betekenis ervan, overstijgt de waarde van deze overeenkomst. 8

NIEUWSBRIEF C-AR. Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen. invoering van een centraal aansluitingenregister.

NIEUWSBRIEF C-AR. Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen. invoering van een centraal aansluitingenregister. editie 3 Februari 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Rob van Rees, directeur Greenchoice: C-AR: meer efficiency in de keten

NIEUWSBRIEF C-AR. Rob van Rees, directeur Greenchoice: C-AR: meer efficiency in de keten editie 4 April 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Frank van Dijck, voorzitter stuurgroep Centrale Marktfacilitering: C-AR is basis voor verdere efficiëntie in de energiemarkt

NIEUWSBRIEF C-AR. Frank van Dijck, voorzitter stuurgroep Centrale Marktfacilitering: C-AR is basis voor verdere efficiëntie in de energiemarkt editie 6 Juni 2010 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr.

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr. Editie nr. 1 Mei 2012 EDSN Visie EDSN is de onafhankelijke instantie die het dataverkeer tussen partijen in de Nederlandse energiemarkt ondersteunt. EDSN Visie verschijnt drie keer per jaar en is bedoeld

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg

Steenwinkel Kruithof Associates Management en Informatica Consultants. Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Opzetten en inrichten Shared Service Center in de zorg Hoe zet je gezamenlijk een nieuw en succesvol (ICT) Shared Service Center (SSC) op? En hoe zorg je ervoor dat de samenwerking tussen de deelnemende

Nadere informatie

Nieuw marktmodel biedt klant meer duidelijkheid, transparantie en eenvoud

Nieuw marktmodel biedt klant meer duidelijkheid, transparantie en eenvoud Editie nr. 2 September 2012 EDSN Visie EDSN is de onafhankelijke instantie die het dataverkeer tussen partijen in de Nederlandse energiemarkt ondersteunt. De nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar en

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Relatiedag Softwareleveranciers 2015 Delen is vermenigvuldigen. Jan Hein Willemse, directeur VECOZO

Relatiedag Softwareleveranciers 2015 Delen is vermenigvuldigen. Jan Hein Willemse, directeur VECOZO Relatiedag Softwareleveranciers 2015 Delen is vermenigvuldigen Jan Hein Willemse, directeur VECOZO Waarom Delen is Vermenigvuldigen? Wijzigingen in het zorglandschap Complexiteit van de keten neemt toe

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

Interim Management in de zorg

Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen Interim Management in de zorg Vreemde ogen helpen! Het gericht inzetten van een interim manager kan helpen uw problemen op te lossen of uw strategie te realiseren. Soms is het noodzakelijk

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken wwww.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! 13 december 2011 drs. Lourens Dijkstra MMC CMC drs. Peter Elzinga

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

Bouwstenen voor een duurzaam reguleringskader perspectief van zakelijke energiegebruikers. Tilburg, 17 juni 2016 Hans Grünfeld

Bouwstenen voor een duurzaam reguleringskader perspectief van zakelijke energiegebruikers. Tilburg, 17 juni 2016 Hans Grünfeld Bouwstenen voor een duurzaam reguleringskader perspectief van zakelijke energiegebruikers Tilburg, 17 juni 2016 Hans Grünfeld AGENDA 1. Introductie VEMW 2. Noodzaak duurzaam reguleringskader 3. Benodigde

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu!

Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! 18 Optimaliseren afsluiten rapportage proces: juist nu! Belang van snelle en betrouwbare informatie groter dan ooit Drs. Wim Kouwenhoven en drs. Maarten van Delft Westerhof Drs. W.P. Kouwenhoven is manager

Nadere informatie

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime De impact op de marktrollen shipper, leverancier en regionale netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel editie 5 December 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.dnwg.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt in

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Status Vastgesteld door ALV Versienummer 1.0 Versiedatum 27 november

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

SIKA S NORMEN EN WAARDEN

SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA S NORMEN EN WAARDEN SIKA EEN WERElDlEIDER MEt NORMEN EN tradities Sinds de oprichting ruim 100 jaar geleden in zwitserland door de vooruitstrevende uitvinder Kaspar Winkler heeft Sika zich ontwikkeld

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Oplegnotitie Focusdocument UW Samenwerking

Oplegnotitie Focusdocument UW Samenwerking Oplegnotitie Focusdocument UW Samenwerking In het Raadsvoorstel focus traject Rust, sturing en basis op orde, versie B&W 06-12-2016, wordt als alternatief aangegeven dat er geen alternatief is. Zeker omdat

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Project Ouder wordende Cliënt

Project Ouder wordende Cliënt Project Ouder wordende Cliënt Tips en wenken voor verbeterteams ter voorbereiding op de start van het project Ouder wordende cliënt & Opdrachten voor de eerste bijeenkomst van 22 mei in Utrecht Inclusief

Nadere informatie

Voorstel voor de Raad

Voorstel voor de Raad Voorstel voor de Raad Datum raadsvergadering : 10 mei 2012 Agendapuntnummer : VIII, punt 6 Besluitnummer : 389 Portefeuillehouder : Wethouder Mirjam Pauwels Aan de gemeenteraad Onderwerp: Programma Decentralisaties.

Nadere informatie

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel

Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel ssv Regeling van de Minister van Economische Zaken tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel Datum 8 november 2012 Status Concept 'Concept I Regeling van de Minister

Nadere informatie

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management

Key success actors. De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen. Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische veranderingen Onderzoek door Turner en de Rotterdam School of Management 1 Key success actors De rol van middenmanagement bij strategische

Nadere informatie

Project Management Office in haar contextuele diversiteit

Project Management Office in haar contextuele diversiteit Project Management Office in een contextuele diversiteit Stelt u zich voor: u bent projectmanager bij organisatie X en tijdens een congres over projectmanagement maakt u kennis met een programmamanager

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet;

De Minister van Economische Zaken, Gelet op de artikelen 93, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998 en 85, derde lid, van de Gaswet; CONCEPT Regeling van de Minister van Economische Zaken van, nr. WJZ, houdende nadere regels met betrekking tot het verlenen van instemming met wijzigingen ten aanzien van de eigendom van elektriciteitsnetten

Nadere informatie

Samen voor duurzaam. Jaarverslag 2013 Eneco Holding N.V.

Samen voor duurzaam. Jaarverslag 2013 Eneco Holding N.V. Samen voor duurzaam Jaarverslag 2013 Eneco Holding N.V. Voortgang Klant eerst Verbinding met de klant De klant staat centraal in ons doen en denken. Wij gaan de verbinding aan met de klant omdat we een

Nadere informatie

Het PMO van PostNL IT

Het PMO van PostNL IT Het PMO van PostNL IT WIN PMO Congres Blik op een kleurrijk PMO Alex Palma, manager IT Projecten 13-03-2014 Wat willen we jullie vertellen? Positionering van projectenorganisatie Waarom een PSO? Implementatiestrategie

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

Factuurverwerking bij de dealers van Pon s Automobielhandel. 13 april 2017, Rotterdam

Factuurverwerking bij de dealers van Pon s Automobielhandel. 13 april 2017, Rotterdam Factuurverwerking bij de dealers van Pon s Automobielhandel 13 april 2017, Rotterdam Agenda 1. Introductie Peter Bouwmans & Simac Document Solutions 2. Introductie Paul Reinhard & PON 3. Project digitale

Nadere informatie

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016

Portfoliomanagement. Management in Motion 7 maart 2016 Portfoliomanagement Management in Motion 7 maart 2016 PMO Institute Julianalaan 55 3761 DC Soest I: www.pmoinstitute.com I: www.thinkingportfolio.nl E: info@pmoinstitute.com Tjalling Klaucke E: tj.klaucke@pmoinstitute.com

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

Managementgame Het Nieuwe Werken

Managementgame Het Nieuwe Werken Resultaten Managementgame Het Nieuwe Werken www.managementgamehetnieuwewerken.nl Leren door horen en zien, maar vooral doen en ervaren! MANAGEMENT GAME HET NIEUWE WERKEN Inleiding Think too Organisatieadviseurs

Nadere informatie

De transitie van een omvangrijk contract van KPN

De transitie van een omvangrijk contract van KPN De transitie van een omvangrijk contract van KPN Het is cruciaal dat het KPN-netwerk 24/7 in de lucht is, ook omdat vitale communicatiediensten ervan afhankelijk zijn. Onderhoud, schoonmaak en beveiliging

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD

SCRATCH KLANT AAN HET WOORD 4... lessons learned in Nederland zijn vliegwiel BIM-projecten in het buitenland... Internationale BIM-uitdaging bij Deerns Partnership belangrijker dan ontwerptools 5 BIM is geen doel op zich je hoort

Nadere informatie

Kijken, kiezen, maar wat te kopen?

Kijken, kiezen, maar wat te kopen? Kijken, kiezen, maar wat te kopen? 15 aandachtspunten bij overgang naar de cloud Cloud biedt voor veel organisaties de mogelijkheid om te innoveren zonder hoge investeringen. Zowel Telecom providers als

Nadere informatie

15. Google Tag Manager

15. Google Tag Manager W H I T E P A P E R I N 5 M I N U T E N J U N I 2 0 1 5 15. Google Tag Manager Introductie Marketeers zijn dol op statistieken en big data. Hoe meer hoe beter! Google Analytics wordt hier veel voor gebruikt,

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas

Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas Partnerovereenkomst Bemiddeling van overeenkomsten tot levering van groene stroom en bosgecompenseerd gas PARTIJEN: En 1. Coöperatie Energiefabriek013 handelend onder de naam Coöperatie Energiefabriek013,

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1. ENGIE & Digitalisering. Hoofdstuk 2. Digital Energy Solutions. Hoofdstuk 3. SDS Energy Cloud

INHOUDSOPGAVE. Hoofdstuk 1. ENGIE & Digitalisering. Hoofdstuk 2. Digital Energy Solutions. Hoofdstuk 3. SDS Energy Cloud INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 ENGIE & Digitalisering Digital Energy Solutions SDS Energy Cloud Hoofdstuk 1 ENGIE & Digitalisering ENGIE wereldwijd Activiteiten en kengetallen Topspeler

Nadere informatie

E.ON Cleaner & better energy

E.ON Cleaner & better energy E.ON Cleaner & better energy Onze strategie Van Europese energieproducent naar internationale aanbieder van & Minder kapitaal, meer waarde effectieve organisatie Van Geïntegreerd in hele waardeketen centraal

Nadere informatie

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder?

Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Wat betekenen de SDE+, Salderen, en postcoderoos voor de netbeheerder? Enexis: Wij brengen energie waar mensen licht en warmte nodig hebben. Enexis: Een rijke historie IJsselmij Frigem EGD Ruil verzorgingsgebied

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst

Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst enexis.nl Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst Bedrijfsplan 2012 Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst Bedrijfsplan 2012 Een goed net Tevreden klanten 2. Verbeteren interne

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren Maart 2015 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 2 December 2014 Yannick Verschueren

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN

VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN VOORDELIGE ENERGIETARIEVEN Zoals u wellicht weet, bent u vrij in het kiezen van uw energieleverancier. Vereniging Gebra heeft een kortingsregeling voor elektriciteit en gas met MAIN Energie te Amsterdam.

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6

Inhoudsopgave. Bewust willen en kunnen 4. Performance Support 5. Informele organisatie 5. Waarom is het zo moeilijk? 6 Inleiding De afgelopen vijftien jaar hebben we veel ervaring opgedaan met het doorvoeren van operationele efficiencyverbeteringen in combinatie met ITtrajecten. Vaak waren organisaties hiertoe gedwongen

Nadere informatie

10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden?

10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden? 10 trends in Performance testen of: wat hebben we écht te bieden? Martijn Ruff 30 mei 2012 Agenda Even voorstellen... Introductie 10 Trends Conclusies KETENBEWAKING TM 2 Even voorstellen... KETENBEWAKING

Nadere informatie

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht

Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht Position paper Regietafel Energietransitie Utrecht februari 2017 position paper regietafel energietransitie utrecht 2/6 Regietafel Energietransitie Utrecht Hieronder treft u informatie over de Regietafel

Nadere informatie

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT 24 november 2010 Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT ir. Martin R. Meijer senior BPM/EAI consultant Agenda Business Process Management, een historisch overzicht BPM als bindmiddel geschikte

Nadere informatie

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem van de groothandelaar in bloemen en planten. De sprekers Kenlog : de bedrijfskunde Coena : de IT technologie DOEL &

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Samenvattende notitie bij het rapport Reële analyse, reële verwachtingen van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant Amsterdam, 19 juni 2007 1. INTRODUCTIE De indruk bestaat dat Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant (hierna

Nadere informatie

De organisatie draait om het toedelen van

De organisatie draait om het toedelen van organisatie De organisatie draait om het toedelen van activiteiten en organiseren van de coordinatie Hoe organiseren we kerncompetenties and gedeelde activiteiten Wat is de rol van het centrum? Hoe stuurt

Nadere informatie

Welkom. Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren. Gerard de Wolff Rolf Meursing. Tekening Odinfo vlag

Welkom. Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren. Gerard de Wolff Rolf Meursing. Tekening Odinfo vlag Welkom Samenwerkingsverbanden en ICT Case De Friese Meren Tekening Odinfo vlag Gerard de Wolff Rolf Meursing Agenda 1. Voorstellen 2. Toelichting op de Case (Gerard) 3. Odinfo s kijk op ICT-integraties

Nadere informatie

KickerPlaza. Customer case. Alrijne Ziekenhuis

KickerPlaza. Customer case. Alrijne Ziekenhuis KickerPlaza Customer case Alrijne Ziekenhuis KickerPlaza helpt de zorg KickerPlaza geeft zorg een voorsprong. Alrijne Zorggroep heeft de afgelopen jaren een grote verbeterslag doorgevoerd in het realiseren

Nadere informatie

Unieke financiële dienstverlening op basis van.net valt in de prijzen

Unieke financiële dienstverlening op basis van.net valt in de prijzen Unieke financiële dienstverlening op basis van.net valt in de prijzen De introductie van een nieuwe manier van coöperatief beleggen was voor CoFinancials een ingrijpende periode. Binnen een zeer korte

Nadere informatie

Visie op de Warmtewet

Visie op de Warmtewet Visie op de Warmtewet De impact op Warmtebedrijven Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Aanleiding In 2004 is de kleinverbruikersmarkt voor elektriciteit

Nadere informatie

Gemeente Venlo kiest tt guide voor ondersteuning tijdens het werk

Gemeente Venlo kiest tt guide voor ondersteuning tijdens het werk SUCCESS STORY Gemeente Venlo kiest tt guide voor ondersteuning tijdens het werk Gemeente Venlo realiseerde zich dat een structurele verandering van een proces alleen bereikt kan worden door actieve begeleiding

Nadere informatie

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013

Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 gemeente Eindhoven Plan van aanpak Nieuwe ruimte 2013 Fundamentele herziening van de lokale ruimtelijke kaders gemeente Eindhoven Inleiding In lijn met de kadernota 2013-2016 ( Morgen centraal ) willen

Nadere informatie

Checklist Slimme vragenlijst regievoering

Checklist Slimme vragenlijst regievoering Checklist Slimme vragenlijst regievoering versie 2.0 Slimme vragenlijst Leveranciersselectie Hoe stel ik vast dat dit beste leverancier is? Welke criteria hanteer ik daarbij? Wat als het selectieproces

Nadere informatie

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011

Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 Universitair Informatiemanagement Kenmerk: SECR/UIM/11/0914/FS Datum: 14-09-11 Tussenrapportage project professionaliseren functioneel beheer instellingssystemen September 2011 1. Inleiding Begin 2011

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015

Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee. Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Informatiebijeenkomst Plan van Aanpak n.a.v. Akkoord van Westerlee Gemeente Stadskanaal 14 september 2015 Inleiding Het akkoord van Westerlee: Aanleiding Kernpunten Bestuurlijke afspraken Financiering

Nadere informatie

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013

CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 CONVENANT OPEN STANDAARDEN VOOR GEGEVENSBEHEER STEDELIJK WATER Definitief, 9-8-2013 Ondertekening op maandag 4 november 2013 Visie Bij stedelijk waterbeheer worden steeds meer gegevens gebruikt. Dit noodzaakt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland

Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Nieuwsbrief Sociaal Domein Kop van Noord-Holland Maandag 28 juli 2014 Nieuwsbrief nummer 3 Colleges Den Helder, Schagen en Hollands Kroon wijzigen samenwerking Sociaal Domein De colleges van Den Helder,

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Architectuur, Organisatie en Business Cases

Architectuur, Organisatie en Business Cases Architectuur, Organisatie en Business Cases Ervaringen uit de praktijk Jan de Baat CMG Trade, Transport & Industry B.V. Inleiding In de Dynamiek track van LAC 2000 is de problematiek omtrent de alignment

Nadere informatie

MoP Foundation training

MoP Foundation training MoP Foundation training Tijdens onze MoP Foundation training maakt u op inspirerende wijze kennis met MoP en leert u MoP toepassen op uw eigen portfolio. Onder leiding van onze expert trainers wordt het

Nadere informatie

Een helder marktmodel voor klant en energiesector

Een helder marktmodel voor klant en energiesector Een helder marktmodel voor klant en energiesector Inhoudsopgave 1 Voorstel op hoofdlijnen 3 2 Uitwerking Leveranciersmodel 7 3 Uitwerking Metermarkt 12 4 Bewaking administratieve kwaliteit energiebranche

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider

Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Sjabloon PROJECTOPDRACHT PROJECTOPDRACHT Versie 0.1 Decosnummer: /CONCEPT Transformatie Sociaal Domein Naam opdrachtgever Jeroen Oosterling Status: concept Naam opsteller/projectleider Eric Dammingh Onderwerp

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Adviesrapport Bel-me-niet-register - Commissie Telemarketing, november 2011 -

Adviesrapport Bel-me-niet-register - Commissie Telemarketing, november 2011 - Adviesrapport Bel-me-niet-register - Commissie Telemarketing, november 2011 - 1 Voorwoord De DDMA commissie Telemarketing heeft zich tot doel gesteld de belangen van organisaties die telemarketing uitbesteden

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM

IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM IN ZES STAPPEN MVO IMPLEMENTEREN IN UW KWALITEITSSYSTEEM De tijd dat MVO was voorbehouden aan idealisten ligt achter ons. Inmiddels wordt erkend dat MVO geen hype is, maar van strategisch belang voor ieder

Nadere informatie

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder

Executive Briefing Managing Data Center Performance 2013 en verder Managing Data Center Performance 2013 en verder Voor bedrijven in het economische gebied EMEA is de grootste uitdaging bij de exploitatie van hun rekencentra het zorgen voor de beschikbaarheid van services

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Tarieven Qurrent Energie Variabel - Groene Stroom

Tarieven Qurrent Energie Variabel - Groene Stroom Tarieven Qurrent Energie Variabel - Groene Stroom Variabele Stroomtarieven voor het onbepaalde tijd contract. De tarieven zijn geldig in de periode 1 april 2017 tot 1 juli 2017. Onderstaande leveringstarieven

Nadere informatie

Aansluiten in de praktijk

Aansluiten in de praktijk Aansluiten in de praktijk Kennissessie Projectrealisatie Zon Henk Kistemaker 14 april 2016 Programma Netbeheerder Aansluiting Meten Registreren 3 netbeheerders zijn partner van Hier Opgewekt 2 Netbeheerders

Nadere informatie

Studielink Dashboard terugbrengen beheerskosten Studielink bij zowel instellingen, DUO als Studielink. SISLINK 2010 17 juni 2010

Studielink Dashboard terugbrengen beheerskosten Studielink bij zowel instellingen, DUO als Studielink. SISLINK 2010 17 juni 2010 Studielink Dashboard terugbrengen beheerskosten Studielink bij zowel instellingen, DUO als Studielink SISLINK 2010 17 juni 2010 Agenda Inleiding Harm Abel Kunnen Demo Dashboard Minka Verheijen / Bart vd

Nadere informatie