NIEUWSBRIEF C-AR. Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen. invoering van een centraal aansluitingenregister.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF C-AR. Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen. invoering van een centraal aansluitingenregister."

Transcriptie

1 editie 3 Februari 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt op reguliere basis onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep C-AR. Voor meer informatie: Erwin de Jager, Projectmanager C-AR, Opmerkingen en suggesties over de Nieuwsbrief C-AR zijn welkom. In deze editie o.a.: Ale Jan Algra, GasTerra: Met C-AR behoren fouten straks voorgoed tot het verleden Erwin de Jager, C-AR: Start bouw van het C-AR is een nieuwe mijlpaal Liane Vlaskamp, Cogas: Centralisatie is noodzakelijk Ben Voorhorst, TenneT: C-AR is de basis voor nieuwe ontwikkelingen Raymond Essers, Logica: We stellen hoge eisen aan systeemontwerp C-AR Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen Jeroen de Swart, voorzitter van Netbeheer Nederland en directeur van netwerkbedrijf Stedin, is blij dat het is gelukt om met alle netbeheerders goede afspraken te maken over de invoering van een centraal aansluitingenregister. Met C-AR wordt een grote vooruitgang geboekt, zegt hij, want er wordt afscheid genomen van alle verschillende manieren waarop nu nog marktprocessen worden afgehandeld. Iedere partij heeft nu haar eigen aansluitregister en eigen manier waarop zij een aantal van die marktprocessen afhandelt. In theorie wordt het met C-AR veel simpeler, eenduidiger en transparanter als die processen straks centraal worden aangestuurd. Hij benadrukt dat, nu de implementatiefase nadert, het meest cruciale onderdeel van het project in zicht komt. We zullen nog een hele reis moeten afleggen om uit al die afzonderlijke systemen tot eenzelfde systeem te Jeroen de Swart (Netbeheer Nederland): Iedereen zal moeten wennen aan een nieuwe manier van werken komen. Dat zal naar mijn verwachting niet zonder vallen en opstaan gaan. Er ligt in theorie een concept dat er op papier geweldig uitziet. Maar uiteindelijk gaat het om de implementatie van zo n systeem en dat is vaak vooral hard werken en met kleine stapjes progressie boeken. Als ik realistisch ben, verwacht ik dat juist die implementatie van C-AR het moeilijkste deel is. Maar uiteindelijk zal dat, daar ben ik van overtuigd, zeker gaan lukken. Verandering Het kritische punt van C-AR zit volgens De Swart niet zozeer in het bouwen van een database, maar veel meer in het aansluiten van bedrijfsprocessen van de individuele bedrijven op het centraal aansluitingenregister. De Swart: Die bestaande bedrijfsprocessen ondergaan zelf ook weer veranderingen (o.a. door het nieuwe marktmodel) voordat ze in C-AR worden geïnte-

2 greerd. Dat betekent dat veel processen en processtappen veranderen en dat ook medewerkers moeten wennen aan een nieuwe manier van werken. Dat vraagt van iedereen de nodige inspanning. Elke partij zal een eigen oplossing moeten verzinnen voor haar eigen probleem. We moeten daarbij heel scherp in het oog houden dat het niet C-AR is dat die problemen oplost. C-AR maakt die slechts inzichtelijk, waarna de oplossing door betrokkenen zelf zal moeten worden gevonden. Spaghetti C-AR is een deel van het geheel, zegt De Swart. Zowel het programmaplan Stroomopwaarts, dat door de energiesector is opgestart, als C-AR vormt één pakket van maatregelen. Alles hangt met alles samen. Het is net een bord spaghetti, je kunt niet één sliertje eruit trekken. Daarom is het ook zo belangrijk dat Stroomopwaarts en C-AR één projectenprogramma zijn. C-AR zal geen succes zijn zonder Stroomopwaarts en vice versa. De essentie van C-AR is dat het helpt om marktprocessen op een efficiënte manier af te handelen, zegt De Swart. Dat betekent weinig fouten in de berichten tussen netbeheerders en leveranciers, weinig uitval, transparant, snel en eenduidig. Ik ben ervan overtuigd, en ik zal daarin zeker niet de enige zijn, dat C-AR een sterke basis biedt om andere processen te verbeteren. Stedin Vanuit zijn directeurschap bij Stedin kijkt De Swart iets anders aan tegen de invoering van het centraal aansluitingenregister. De Swart: Als je kijkt naar Deelname GTS zou C-AR ingewikkelder maken Alle netbeheerders in Nederland nemen deel aan het C-AR, op één na: Gas Transport Services (GTS), de beheerder van het landelijke gastransportnet. Peter van Wesenbeeck, Coördinator Meten, Allocatie & Reconciliatie van GTS, legt uit waarom: Dat GTS haar aansluitingenregister (AR) niet in het CAR heeft geïntegreerd, heeft een heel rationele achtergrond. Het AR van GTS moet andersoortige en complexere transacties kunnen faciliteren dan het AR van een regionale netbeheerder, want het bedient een heel ander soort klanten, met andere jaarvolumes etcetera. Opname van het AR van GTS in het CAR zou het CAR dus veel ingewikkelder gemaakt hebben. Die extra complexiteit in de performance van Stedin, dan is de noodzaak voor C-AR bij ons iets minder aanwezig. Wij zijn best blij dat C-AR Jeroen de Swart (Netbeheer Nederland): Stroomopwaarts en C-AR niet los van elkaar zien er komt, we doen ook enthousiast mee, maar het had voor ons ook wat later kunnen komen. Dat wil overigens niet zeggen dat we getwijfeld hebben om nu wel of niet aan C-AR mee te doen. Het staat ook voor Stedin als een paal boven water dat C-AR voor de hele sector uiteindelijk de beste oplossing is. Wat volgens De Swart nu vooral alle aandacht vraagt, is het implementeren van de processen bij de verschillende bedrijven. Daar ligt de grote uitdaging, zegt hij. En daar zullen we collectief onze energie in moeten steken. een systeem voor vele miljoenen gasaansluitingen haal je je dan op de hals om per saldo een groep van 350 aangeslotenen te faciliteren. Dat is niet logisch. Het gezamenlijke CAR is nu eenmaal opgezet vanuit de regionale netbeheerders (RNB), benadrukt Wesenbeeck: Deze hebben daar dan ook een logische financiële incentive voor: het leveranciersmodel per 2010 maakt dat er in de aansluitregisters aanpassingen nodig waren. Aangezien GTS geen afnemers in het kleinverbruiksegment heeft, speelt dit punt voor GTS niet. Integendeel: de AR van GTS maakt onderdeel uit van een geïntegreerde ICT-architectuur, waardoor ontvlechting niet zonder risico s is voor het correct functioneren van de processen. Ale Jan Algra, (GasTerra): Met C-AR behoren fouten straks voorgoed tot het verleden Ale Jan Algra, manager IT bij Gas- Terra, is enthousiast over de invoering van een centraal aansluitingenregister. Algra: Wij vinden het als GasTerra een bijzonder goed initiatief. C-AR had er van mij al jaren eerder mogen zijn, in plaats van de vele losse aansluitregisters waar we tot nog toe mee te maken hebben. Als C-AR binnen afzienbare tijd van start gaat, is dat een grote stap voorwaarts. Ook GasTerra heeft indirect te maken met aansluitregisters, zegt Algra. Wij zijn een grote handelaar, we kopen en verkopen gas. Daarnaast zijn we ook shipper en vanuit die hoedanigheid hebben we indirect veel met aansluitregisters te maken, omdat wij bij vele aansluitingen in Nederland als shipper genoteerd staan. Verder levert GasTerra in de regionale netten ook rechtstreeks gas aan een beperkt aantal grote klanten en treden we zelf op als gasleverancier. Bron van alle goed en kwaad Algra heeft een ongezouten mening over de veelheid aan aansluitregisters waarmee al jaren noodgedwongen gewerkt moet worden. Ze zijn de bron van alle goed en kwaad, meent hij. Als er iets verkeerd in zo n aansluitregister staat, bijvoorbeeld een verkeerde leverancier of een verkeerd standaard jaarverbruik, dan werkt dat door in alle daarop volgende processen. Eén foutje heeft grote gevolgen voor de allocatie en de facturering van GasTerra aan de leverancier en de facturering van de leverancier aan de klant, maar ook in de transportfacturering van de Gas Transport Services (GTS) naar de shipper. Het is dus heel erg belangrijk dat alles wat in die aansluitingsregisters staat goed is. Administratieve ellende De administratieve ellende is vaak niet te overzien, zegt hij, als er een fout zit in een aansluitingenregister. Zo n fout wordt vaak pas ontdekt als de klant een factuur krijgt en vervolgens bij ons of de leverancier aanklopt. Dan moet het hele proces opnieuw gedaan worden. Volgens Algra komt dat nu wel minder vaak voor dan enkele jaren terug, maar nog steeds kan het proces verder verbeterd worden. Algra: C-AR biedt daarvoor de uitkomst. Hoe eerder het wordt ingevoerd, hoe beter. Dé enige waarheid Hij ziet korte- en langetermijnvoordelen van C-AR. Algra: Ik denk dat C-AR op korte termijn heel goed zou zijn voor de vermindering van fouten in het proces en voor de snelheid van de uitvoering van de processen. Bovendien dwingt C-AR standaardisatie af. De huidige veelheid aan berichten- Ale Jan Algra (GasTerra): C-AR vertegenwoordigt straks dé enige echte waarheid standaarden mogen wat mij betreft zo snel mogelijk aan de kant worden gezet. Beschik je eenmaal over C-AR, dan is dat dé enige databron en dus dé enige waarheid. Alles wat daarvan afwijkt is fout. Centraliseren Op langere termijn wordt C-AR de basis van alle overige processen, voorziet Algra. Met C-AR ben je in staat om meerdere processen te centraliseren. Als eerste zijn dat het allocatie- en reconciliatie proces. Die zouden wat mij betreft zo gauw mogelijk gecentraliseerd moeten worden. Verder kun je denken aan andere mogelijkheden van zo n centraal systeem. Zoals de centralisering van allerlei bedrijfsspecifieke rapportages, waarmee je inzicht krijgt in je eigen administratieve performance. Maar ook marktanalyses, ook die kun je gecentraliseerd (en dus goedkoper) uitvoeren. En beschik je eenmaal over een centraal aansluitingenregister, dan kun je ook in marktprocessen veel makkelijker veranderingen aanbrengen. In de huidige situatie is dat praktisch veel moeilijker uitvoerbaar. Want wil je nu het marktmodel veranderen, dan zal iedereen zijn systemen moeten aanpassen. Hij betreurt het dat de beheerder van het gastransportnet, GTS, niet meedoet aan het C-AR, terwijl de evenknie voor elektriciteit, TenneT, wel is aangesloten. GTS geeft aan dat zij iets andere processen heeft, en dat hun huidige systemen goed op orde zijn. Dat is ook wel zo, maar ik vind dat ze op den duur met precies dezelfde centrale systemen moeten gaan werken. Dat komt de uniformiteit van het berichtenverkeer in de sector ten goede. 2

3 Projectleider Erwin de Jager over technische implementatie: Start bouw van het C-AR is een nieuwe mijlpaal Liane Vlaskamp, manager algemene zaken Cogas: Centralisatie is noodzakelijk om werkprocessen optimaal te laten verlopen aantal marktrollen en bedrijven die belangrijk. Die gaat over de vraag: als ten die je binnenkrijgt, en het raakt maken van IT-maatwerk is het essentieel erbij betrokken zijn. dat centrale systeem er straks staat, hoe de uitkomst van het allocatie- en het dat je vooraf gedetailleerd definieert moeten wij er dan mee gaan werken? reconciliatieproces. Anders gezegd: ze wat je wilt bouwen. Daarnaast moeten Alle netbeheerders in Nederland moe- Dit speelt zowel op het gebied van beïnvloedt je winst- en verliesrekening. de netbeheerders hun werkprocessen ten in de toekomst snel en moeiteloos IT als op het gebied van organisatie Naast het optimaal onderhoud van en IT-middelen op orde hebben. Het kunnen communiceren via het C-AR, binnen de aangesloten bedrijven. Met het net en de zorg dat alle klanten is belangrijk dat er vanuit de netbe- waarin de aansluitgegevens van zo n de projectleiders van de netbeheerders altijd over stroom en gas beschikken, heerders projectleiders komen, die met 14 miljoen elektriciteits- en gasklanten zijn we hierover volop in overleg. bestaat de core business van Cogas uit wat er centraal wordt ontworpen en worden ondergebracht. We leggen een goede facilitering van de markt, gebouwd in hun eigen organisatie aan op dit moment de laatste hand aan Elkaar infomeren zegt Vlaskamp. Ervoor zorgen dat de de slag gaan. Dat is wat mij betreft ook systeemdocumentatie, waarmee de De projectorganisatie van C-AR transportstromen goed verlopen, klan- de boodschap aan de stuurgroepleden: ontwerpfase wordt afgerond. Daarmee speelt hierbij vooral een ondersteu- ten stroom en gas op tijd krijgen en dat zorg ervoor dat er goed wordt samenge- is het moment aangebroken voor de nende en coördinerende rol. Wij leveranciers het administratieve proces werkt en gecommuniceerd en definieer start van de bouw van het C-AR. gaan ze niet vertellen wat ze moeten Liane Vlaskamp (CoGas): C-AR valt of adequaat kunnen afhandelen, dat is zeer goed wat je wilt gaan bouwen, doen, wij zijn meer het platform waar staat met goede samenwerking en commu- marktfacilitering. Dat hele traject moet zodat we straks daadwerkelijk kunnen Interesse uit Zweden de bedrijven elkaar ontmoeten, waar nicatie tussen alle betrokken partijen efficiënt en effectief verlopen. gaan draaien met het centraal aansluitin- Het is een omvangrijk project, dat door ze elkaar informeren over hoe ze De centralisatie van het aansluitingenre- genregister. diverse belangstellenden vanuit binnen- bepaalde dingen oplossen en hoe ze Cogas maakt werk van C-AR. Dat blijkt gister heeft, naast alles wat daar onte- en buitenland wordt gevolgd. Erwin kunnen samenwerken. Het doel van niet alleen uit het feit dat de netbeheer- genzeggelijk voor pleit, voor een kleinere Consument de Jager, projectleider C-AR: Bijvoor- het projectleidersoverleg is elkaar in- der uit Oost-Nederland is vertegen- netbeheerder als Cogas toch ook een De consument - de eindgebruiker - zal beeld vanuit de gezondheidszorg en de formeren over de status en de voort- woordigd in de C-AR-stuurgroep, maar schaduwzijde, meent Vlaskamp. Wan- niets van C-AR gaan merken, zegt Vlas- telecomsector is al interesse getoond. En gang en de mogelijkheden om zoveel ook uit het besef dat centralisatie in de neer een bepaald onderdeel binnen onze kamp. Toch benadrukt zij dat die wel ook landen als Zweden en België bekij- mogelijk samen te werken. Verder markt noodzakelijk is om werkproces- werkprocessen wordt gecentraliseerd, in sterke mate gebaat is bij een centraal ken met belangstelling of de ontwikke- hebben we hier een servicedesk, die sen optimaler en foutloos te laten verlo- en omdat medewerkers meerdere taken aansluitingenregister. Vlaskamp: Het Erwin de Jager, projectleider C-AR: Dit lingen in de Nederlandse energiesector straks alle vragen over het C-AR zal pen. Dat is voor kleinere netbeheerders hebben, betekent dat tegelijkertijd dat is natuurlijk niet zo dat een klant vanuit systeem is uniek voor Nederland voor hun situatie toepasbaar zijn. kunnen beantwoorden. niet anders dan voor grote, aldus Liane wij moeten beoordelen hoe werkzaam- automatiseringsoogpunt is geïnteres- Vlaskamp, manager algemene zaken heden en taken opnieuw moeten worden seerd waar en hoe zijn gegevens zijn De bouw van het centrale aansluitin- Cruciale fase Druk bij Cogas: Een collectieve inspanning georganiseerd. Dit vraagt veel flexibiliteit opgeslagen, in welke databases en in genregister voor de energiesector (C- Het project is nu in een cruciale fase De aangesloten netbeheerders heb- om te komen tot betere werkprocessen van een kleinere netbeheerder. welke systemen. Maar als hij belt naar AR) gaat beginnen. Nu alle betrokken aangekomen, aldus De Jager: Er zijn ben dan ook vooral een eigen verant- levert voordeel op voor de energie- zijn energieleverancier of netbeheerder, partijen het eens zijn over het ontwerp eigenlijk twee grote ontwikkelingen. woordelijkheid om de voortgang van markt. Zo hoeft niet elke netbeheerder Goed op weg dan moet hij wel direct een antwoord en de aanpak, belandt het project in de De ene is natuurlijk het opleveren van het project te ondersteunen. De Jager: afzonderlijk te bedenken hoe de IT- Kijkend naar de technische invulling op zijn vragen krijgen. Stel dat iemand technische implementatiefase. Project- het centrale systeem. Daar zijn inmid- Iedereen is het aan zichzelf en de processen moeten worden ingericht. In van C-AR, constateert Vlaskamp dat een verhuizing doorgeeft, dan moet hij leider Erwin de Jager is enthousiast dels duidelijke functioneel-technische anderen verplicht om het C-AR tot een gezamenlijkheid kunnen we de markt het proces al een eind goed op weg snel en foutloos geholpen worden. In over de ambitieuze opgave. We gaan afspraken over gemaakt. Het is nu zaak succes te maken. Als iemand zijn werk- beter faciliteren. is. Vlaskamp: Tegelijkertijd blijf ik die zin biedt C-AR een groot voordeel aan de slag met het bouwen van een om van de technische documentatie zaamheden niet uitvoert, dan werkt het realistisch en merk ik dat er nog heel voor de consument. Processen tussen de centraal systeem dat gezien het grote naar de bouw te gaan, iedereen goed te gewoon niet. Iedereen heeft ook de ver- Core-business wat moet gebeuren om ervoor te zorgen diverse marktpartijen die tot op heden aantal informatiestromen en berichten blijven informeren, om mogelijke vra- antwoordelijkheid om elkaar te melden Vlaskamp noemt markfacilitering een dat er straks een goed functionerend soms niet altijd soepel verlopen, zijn uniek is in Nederland. Niet alleen door gen te beantwoorden en de voortgang hoe ver hij is en zo nodig samen te zoe- belangrijk onderdeel van de bedrijfspro- centraal aansluitingenregister staat. Zo straks glashelder. Dat is het grote voor- de hoeveelheid gegevens, maar ook zo goed mogelijk te begeleiden. ken naar oplossingen. Iedereen voelt cessen van Cogas. Vlaskamp: Marktfa- is het maken van een centrale applicatie deel wat de klant er van gaat merken. de intensiteit waarmee deze worden De tweede ontwikkeling waarvoor we die druk, en dat komt de samenwerking cilitering raakt je financiële stroom, de geen sinecure, want daarvoor moet eerst Een goed functionerend C-AR is dus gebruikt en de complexiteit van het nu staan met het C-AR is minstens zo alleen maar ten goede. factureringsstroom en dus de opbrengs- IT-maatwerk ontworpen worden. Bij het van levensbelang.

4 Ben Voorhorst, operationeel directeur TenneT: C-AR is de basis voor nieuwe ontwikkelingen in de sector Ben Voorhorst (TenneT): Met C-AR nemen we voorgoed afscheid van bestaande dialecten C-AR is een noodzakelijke stap om te komen tot een nieuw en goed functionerend marktmodel, zegt Ben Voorhorst, operationeel directeur van hoogspanningsnetbeheerder TenneT. De realisatie van een centraal aansluitingenregister is de basis voor het nemen van verdere stappen. Want de komende jaren zullen er nog tal van nieuwe zaken opgepakt moeten worden binnen de energiesector. Zaken die gerelateerd zijn aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding, de rol die de consument daarbij speelt en de uitrol van de slimme meter. C-AR moet uiteindelijk het fundament worden voor die nieuwe ontwikkelingen. TenneT is op twee manieren bij C-AR betrokken, vertelt Voorhorst. Wij zijn netbeheerder van het landelijk transportnet en hebben circa honderd aansluitingen in het aansluitingenregister. Het gaat daarbij om centrales en aansluitingen van grootverbruikers van volt en hoger, zoals die van Corus en Shell. Ook wij maken gebruik van de diensten van C-AR om richting de programmaverantwoordelijke partijen (PV-partijen) en de energieleveranciers die interface te geven aan netbeheerders voor het raadplegen van het aansluitregister en het uitvoeren van mutaties. Hoogste niveau Daarnaast is TenneT afhankelijk van een aantal zaken die door C-AR geserviced worden. In het aansluitregister wordt bijgehouden wie op enig moment een leverancier en een PVpartij is van een aansluiting. Die gegevens worden door de netbeheerder gebruikt om aan een leverancier het verbruik te kunnen toerekenen. Het totaal aan gegevens op landelijk niveau moet ervoor zorgen dat de juiste hoeveelheden uiteindelijk bij de goede leveranciers terecht komen. Dit allocatie- en reconciliatieproces op het hoogste niveau wordt door TenneT uitgevoerd. Vertroebeling Voorhorst: Ik ben blij dat nu met een wijziging in het marktmodel de netbeheerders bij elkaar zijn gekomen om gezamenlijk aan een centraal aansluitingenregister te gaan werken en zich daarvoor in te gaan zetten. Daardoor ontstaat de situatie dat voor leveranciers en PV-partijen nu werkelijk één systeem in het leven wordt geroepen en dat er afscheid wordt genomen van alle dialecten die er zijn. Want het zijn juist die dialecten die vaak kleine nuanceverschillen veroorzaken, waardoor de procesafhandeling vaak net niet identiek is. De afspraken die destijds binnen de sector zijn gemaakt waren net niet uniform genoeg en niet uniform genoeg geïmplementeerd, met als gevolg dat er vertraging en vertroebeling optrad. Dat behoort met C-AR voorgoed tot het verleden. Gepaste afstand TenneT staat in haar betrokkenheid toch iets verder af van C-AR dan de regionale netbeheerders, zegt Voorhorst. Onze positie is anders dan die de netbeheerder. Wij zijn een partner die op gepaste afstand de ontwikkelingen van C-AR volgt. Mijn beeld is dat alle netbeheerders zich uitermate positief opstellen tegenover C-AR. Men onderkent het grote belang ervan. Voor met name de kleinere netbeheerders betekent C- AR een relatief forse inspanning die zij moeten leveren. Maar uiteindelijk ziet iedereen heel duidelijk de voordelen die met C-AR zijn gemoeid. Er is een sectorbreed committment en netbeheerders tonen een intensieve betrokkenheid. Dat ook is noodzakelijk voor een goede start van het systeem. Vervolgstappen Voorhorst: C-AR is een onontbeerlijke ontwikkeling die goed past bij het nieuwe marktmodel. Het is stap één. Zoals ik al zei vormt het het fundament voor nieuwe ontwikkelingen. Zo is het noodzakelijk dat er verder wordt gewerkt aan het nieuwe allocatie- en reconciliatieproces. Dat zijn in 2003/2004 complexe processen gebleken. Die twee processen moeten nu zeker samen met C-AR opgepakt worden. C-AR is een hele belangrijke stap en daarop volgen nieuwe uitdagingen die we alleen kunnen bouwen boven op de functionaliteit die we nu met C-AR gaan realiseren. Die vervolgstappen zijn noodzakelijk om voor de komende tien jaar de infrastructuur neer te zetten die nodig is om enerzijds de Raymond Essers (Logica): We stellen hoge eisen aan het systeemontwerp van C-AR Raymond Essers (Logica): Gedegen voorbereiding op alle fronten De ontwerpfase van het C-AR project is bijna afgerond. Het ontwerpteam legt op dit moment de laatste hand aan de documenten voor het systeemontwerp en het ontwikkelteam is gestart met het opstellen van de technische detailontwerpen. Voordat het projectteam met de bouw kan starten, moet echter nog wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Projectmanager Raymond Essers van Logica: Omdat het systeemontwerp aan hoge eisen moet voldoen, vindt er een formeel en gedegen review proces plaats, waarbij architecten, ontwerpers, ontwikkelaars, testers en beheerders de documenten toetsen op verschillende criteria zoals volledigheid, correctheid, eenduidigheid, schaalbaarheid, onderhoudbaarheid en beheersbaarheid. leveranciers hun werk te kunnen laten doen en anderzijds netbeheerders maximaal te kunnen faciliteren. Maar ze zijn ook nodig om te zorgen dat consument en leverancier het spel nog beter kunnen spelen in een maatschappij waar duurzame energie een steeds belangrijkere plaats inneemt. Gedetailleerd Ook zijn diverse interactieve sessies georganiseerd waarin de architectuur, het datamodel en de grafische user interface uitgebreid en gedetailleerd zijn toegelicht en besproken met de projectwerkgroep en diverse vertegenwoordigers van de regionale netbeheerders. Op basis van het systeemontwerp stellen de Logicaontwikkelaars op dit moment de technische detailontwerpen op. Om te toetsen of het systeemontwerp en de technische detailontwerpen voldoende basis vormen om met de realisatie van het systeem te kunnen starten, voert een senior architect van Logica een formele design review uit. We bereiden ons dus op alle fronten heel goed voor om met de daadwerkelijke bouw te starten., aldus Essers.

5 C-AR retjes Implementatiewerkgroep C-AR van start Op woensdag 14 januari jl. is een start gemaakt met de implementatiewerkgroep. Hierin zitten specialisten van de netbeheerders die samen een aanpak vormgeven voor de implementatie van het C-AR bij de netbeheerders. Als eerste onderwerp is het dataplan opgepakt. Hierin komt te staan op welke wijze de migratie van data naar het C-AR wordt aangepakt. Er wordt een migratiescript bedacht dat moet werken voor álle netbeheerders. Logica zal de eerste gebruiker zijn van dit migratiescript ten behoeve van haar systeemtesten. Na het dataplan zal de implementatiewerkgroep doorgaan met het opstellen van een organisatieplan. Hierin zal het vooral gaan over de wijze waarop het gebruik en beheer van het C-AR gaat worden geregeld. De werkgroep komt wekelijks bij EDSN bij elkaar. Projectwerkgroep blijft actief Met het op 5 december jl. vastgestelde Functioneel Ontwerp C-AR, zit het meeste werk erop voor de Project werkgroep C-AR. Er blijven echter nog een paar belangrijke taken over. Zo heeft de werkgroep nu de rol als Quality Assurance op de inhoud. Eventuele wijzigingen op het ontwerp worden hier besproken. Vragen die tijdens de bouw van het C-AR naar boven komen, worden door de projectwerkgroep behandeld. Daarna zal de werkgroep een rol hebben in de test en acceptatie van het centrale systeem. De Projectwerkgroep is op woensdag 7 januari jl. weer gestart. De werkgroep komt tweewekelijks bij EDSN bij elkaar. C-AR en het Energie Marktportaal (E-MP) Het Centraal Aansluitingenregister dat de regionale netbeheerders bij EDSN laten ontwikkelen en beheren, heeft de weg vrij gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuw communicatieplatform voor de berichtenuitwisseling in de energiesector bij EDSN. Het oude EDSN switchsysteem wordt daarmee de facto vervangen door het Energie Marktportaal (E-MP). Het E-MP is net als het C-AR gebaseerd op de processen volgens het nieuwe marktmodel (Stroomopwaarts). C-AR en E-MP worden beiden door Logica ontwikkeld op hetzelfde technische platform, waardoor er een kwaliteits- en efficiëntieslag mogelijk wordt gemaakt in de afhandeling van het berichtenverkeer. De vereniging Nederlandse Energie Data Uitwisseling (NEDU) heeft op 21 januari jl. voorgesteld om voor de aansturing van de uitvoering van dit project bij EDSN een projectstuurgroep en projectwerkgroep in te stellen. Kick-off projectleiders C-AR Op 16 december jl. waren alle projectleiders C-AR van de netbeheerders bij EDSN voor een kick-off. Nu de ontwerpfase bij EDSN wordt afgerond, kunnen ook de netbeheerders aan de slag met de aanpassingen in hun eigen systemen. Afgesproken is om elkaar vierwekelijks bij EDSN te zien en dat er tussen iedere meeting een conference call wordt gehouden. Doel is om elkaar te informeren over de voortgang van de projecten en samen te werken waar mogelijk. Die samenwerking geldt bijvoorbeeld op het terrein van het testen. Er zal een coördinator worden aangesteld die namens de netbeheerders een gezamenlijke testaanpak met EDSN en Logica zal vormgeven.

NIEUWSBRIEF C-AR. Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland

NIEUWSBRIEF C-AR. Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland editie 2 December 2008 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Project Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief

Nadere informatie

Bijlage Marktverkenning Centralisatie. Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R

Bijlage Marktverkenning Centralisatie. Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R Bijlage Marktverkenning Centralisatie Meetdata Periodiek, meetdata telemetrie en A&R Achtergrondinformatie Centralisatie MDP, A&R, MDT Datum 27-02-2015 1 Inleiding Regionale netbeheerders hebben hun activiteiten

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Rob van Rees, directeur Greenchoice: C-AR: meer efficiency in de keten

NIEUWSBRIEF C-AR. Rob van Rees, directeur Greenchoice: C-AR: meer efficiency in de keten editie 4 April 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr.

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr. Editie nr. 1 Mei 2012 EDSN Visie EDSN is de onafhankelijke instantie die het dataverkeer tussen partijen in de Nederlandse energiemarkt ondersteunt. EDSN Visie verschijnt drie keer per jaar en is bedoeld

Nadere informatie

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime De impact op de marktrollen shipper, leverancier en regionale netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag Postadres

Nadere informatie

Rol EDSN in de energiesector

Rol EDSN in de energiesector Rol EDSN in de energiesector Drs Gerrit Fokkema Manager Architectuur, Produkten en Services 15 november 2012 Agenda De energiemarkt Communicatie in de markt Rol EDSN Positie keten Diensten EDSN Energie

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Status Vastgesteld door ALV Versienummer 1.0 Versiedatum 27 november

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel editie 5 December 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer!

Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! brochure.indd 1 07-02-12 11:02 brochure.indd 2 07-02-12 11:02 Arrix Optimus, de SharePoint specialist Deel meer, doe meer! Arrix optimus is

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst

Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst enexis.nl Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst Bedrijfsplan 2012 Ons vakmanschap voor de klant, nu en in de toekomst Bedrijfsplan 2012 Een goed net Tevreden klanten 2. Verbeteren interne

Nadere informatie

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan.

Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. JAARPLAN 2014 Inleiding Volgens goed gebruik worden de activiteiten en aandachtspunten binnen de vereniging ingericht op een planmatige aanpak vertaald in dit jaarplan. De vereniging heeft vertrouwen in

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening

Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening Gemeente Amsterdam digitaliseert dienstverlening De overheid zet zwaar in op e-government, bijvoorbeeld door verbetering van de digitale dienstverlening aan de burger. De gemeente Amsterdam pakt deze vernieuwingsslag

Nadere informatie

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet!

Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Ik ga het niet doen, en mijn mensen ook niet! Wat zijn de belangrijkste eisen en uitdagen van jouw organisatie in de komende 6 maanden? Welke kritische succesfactoren worden er gesteld? Waar liggen de

Nadere informatie

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur

Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Professional services organisaties Altijd en overal grip op uw projecten, van verkoop tot factuur Kritische opdrachtgever verwacht meer De opdrachtgever van vandaag is kritisch, verlangt toegevoegde waarde

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint

Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint Veelgemaakte fouten bij de inzet van SharePoint Vincent Somers Paul Keijzers Oprichter, directeur Orangehill Online- & IT-professional Oprichter, directeur KbWorks Online Business Consultant Intranet Publieksomgevingen

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Zijn ERP Systemen log?

Zijn ERP Systemen log? Zijn ERP Systemen log? Intelligent op weg Waar gaat het om? ERP is een verzamelnaam voor toepassingen welke door organisaties worden gebruikt ter ondersteuning van de primaire bedrijfsprocessen. Een aantal

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel

Ontwikkelaar ICT. Context. Doel Ontwikkelaar ICT Doel Ontwikkelen en ontwerpen van ICT-producten, binnen overeen te komen dan wel in een projectplan vastgelegde afspraken ten aanzien van tijd, budget en kwaliteit, opdat overeenkomstig

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Frank van Dijck, voorzitter stuurgroep Centrale Marktfacilitering: C-AR is basis voor verdere efficiëntie in de energiemarkt

NIEUWSBRIEF C-AR. Frank van Dijck, voorzitter stuurgroep Centrale Marktfacilitering: C-AR is basis voor verdere efficiëntie in de energiemarkt editie 6 Juni 2010 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

Haaglanden Medisch Centrum

Haaglanden Medisch Centrum Cloud oplossing in Haaglanden Medisch Centrum 26 september 2016 Agenda I. Introductie Haaglanden MC II. Situatieschets (voor implementatie) III. Probleemstelling huidige situatie IV. Doelstelling V. Pakket

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004. Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage Juni 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Concept 1.1 2 augustus 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

WHITE PAPER. Business Solutions

WHITE PAPER. Business Solutions WHITE PAPER Business Solutions De keuze van de strategie/aanpak is be-palend voor de complexiteit en doorlooptijd van een implementatie. Introductie Uw organisatie staat op het punt om een standaard software

Nadere informatie

KIM. Slimme acties ondernemen

KIM. Slimme acties ondernemen KIM Slimme acties ondernemen CONTROLE KWIJT? Herkent u dit soort ervaringen ook? Uw organisatie heeft allerlei systemen in huis, maar Niemand weet echt meer hoe het systeem exact werkt Voor kleine wijzigingen

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Privacy by Design bij Enexis

Privacy by Design bij Enexis Privacy by Design bij Enexis Boas Bierings Privacy Officer Enexis 7 november 2017 Bijeenkomst Privacy by Design III Georganiseerd door Privacy en Identity lab (PI.Lab) en ECP Platform voor de Informatie

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 1 augustus 2013 DPM Communicatie gereguleerde Versie 7.0 Versiebeheer

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

T-prognoses: nut en noodzaak

T-prognoses: nut en noodzaak T-prognoses: nut en noodzaak 1 Met deze folder willen wij u als klant van TenneT meer informatie geven over het nut en de noodzaak van T(transport)-prognoses. Wat zijn T-prognoses? T-prognoses staat voor

Nadere informatie

De SolidWorks QuickStart Module

De SolidWorks QuickStart Module SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele organisatie. De SolidWorks QuickStart Module

Nadere informatie

dutch building better//energy markets

dutch building better//energy markets building better//energy markets Alliander versnelling van de energietransitie Opzetten van een nieuwe dienst in een zelfstandige BV; inbrengen van gewenst ondernemerschap Vertalen van mogelijkheden nieuwe

Nadere informatie

Case Closed. Foto: Roy Beusker

Case Closed. Foto: Roy Beusker Case Closed Foto: Roy Beusker De Nationale Postcode Loterij, de Sponsor Bingo Loterij en de BankGiro Loterij vormen gezamenlijk de Goede Doelen Loterijen in Nederland. Deze loterijen streven ernaar een

Nadere informatie

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression

xpression stappen voor succesvolle implementatie en migratie! ITvisors is gecertificeerd implementatiepartner van EMC xpression xpression Klanten willen steeds vaker via internet of mobile devices met organisaties communiceren. Organisaties zijn dus genoodzaakt om hun communicatie hierop aan te passen. Want een betere communicatie

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op marktrol leverancier - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt

Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt Hoe u met e-hrm verzuimkosten aanpakt In deze whitepaper worden een aantal concrete tips gegeven welke rol HR kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening en het zorgen voor kostenreductie.

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U

LIPSS LIPSS LIPSS LIPSS 21-9-2011. Inhoud van de presentaties. Inhoud van de presentaties. De sprekers. DOEL & RESULTAAT voor U Open ICT ketenplatform voor naadloze informatievoorziening in het logistieke systeem van de groothandelaar in bloemen en planten. De sprekers Kenlog : de bedrijfskunde Coena : de IT technologie DOEL &

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS )

ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) ADVANCED KNOWLEDGE SERVICES (AKS ) EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA OM COMPLEXITEIT TE BEHEERSEN DEMO AKS BUSINESS BENEFITS: VAKANTIEDAGEN SOP EEN KRACHTIG NIEUW BUSINESS IMPROVEMENT PARADIGMA

Nadere informatie

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT

HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT Exact Online CASE STUDY HOE EEN BEDRIJF 180 GRADEN DRAAIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY HOE TENSING BINNEN 1 JAAR 180 GRADEN DRAAIDE Tensing, een mobility en Geo- ICT software

Nadere informatie

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009

Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Tips & Tricks: Tip van de maand januari 2009 Project Management met Teamcenter 2007 Door: Ramon van Raak Beheert u complexe projecten dan weet u als geen ander dat de projectvoorbereiding de basis legt

Nadere informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie

SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks QuickStart Algemene informatie SolidWorks 3D CAD software biedt intuïtieve oplossingen voor alle aspecten van uw designproces. De SolidWorks producten kunnen worden toegepast binnen de hele

Nadere informatie

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT

Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT 24 november 2010 Procesgerichte IT BPM de link tussen bedrijf en IT ir. Martin R. Meijer senior BPM/EAI consultant Agenda Business Process Management, een historisch overzicht BPM als bindmiddel geschikte

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Problematiek in projecten

Problematiek in projecten Problematiek in projecten Het project bouwt andere producten dan afgesproken Het project valt duurder uit dan begroot Het project loopt langer dan gepland Het product sluit niet aan bij de werksituatie

Nadere informatie

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS

HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS EEN PRAKTISCHE AANPAK BUSINESS ANALYSE CENTER OF EXCELLENCE - SYNERGIO Inhoudsopgave 1 HERGEBRUIK VAN REQUIREMENTS... 3 1.1 GEBRUIKEN VERSUS HERGEBRUIKEN... 4 2 STRATEGIE...

Nadere informatie

Sitecore Author Experience

Sitecore Author Experience Sitecore Author Experience In 3 stappen naar blijere CMS-gebruikers bij CZ Sitecore User Group Nederland, 8 december 2015 10-12-2015 Bas Evers (@everbass) Agenda Over (digitaal) CZ Contentstrategie bij

Nadere informatie

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik

STROOMOPWAARTS. Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik ALV NEDU 20170118-008.1.2 STROOMOPWAARTS Gezamenlijk stapsgewijs naar een beter functionerend marktmodel voor kleinverbruik DPM Communicatie gereguleerde Versie 9.0 18 januari 2017 Versiebeheer V. Naam

Nadere informatie

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS)

AERIUS II. Mark Wilmot Product Owner AERIUS. Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) AERIUS II Mark Wilmot Product Owner AERIUS Ministerie van EL&I Programma Directie Natura 2000 Programma Stikstof (PAS) m.j.wilmot@mineleni.nl Inhoud Toelichting AERIUS II Project Demo Agile / Scrum proces

Nadere informatie

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX

ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX ISS verbetert grip op de organisatie met Microsoft Dynamics AX Met Microsoft Dynamics AX verbetert het Institute of Social Studies zijn backofficeprocessen. Rapportages zijn nu direct beschikbaar en hoeven

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Nieuw marktmodel biedt klant meer duidelijkheid, transparantie en eenvoud

Nieuw marktmodel biedt klant meer duidelijkheid, transparantie en eenvoud Editie nr. 2 September 2012 EDSN Visie EDSN is de onafhankelijke instantie die het dataverkeer tussen partijen in de Nederlandse energiemarkt ondersteunt. De nieuwsbrief verschijnt drie keer per jaar en

Nadere informatie

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen

De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen De organisatorische (trein)reis naar een Shared Service Center bij de Nederlandse Spoorwegen Rotterdam, 13 april 2017 Carlo Zwinkels Van decentraal naar centraal Van fysiek naar digitaal Van handmatig

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen

Enterprise Resource Planning. Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 3 Planning, ontwerp en implementatie van Enterprise Resource Planning-systemen Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstelling

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking

Persoonlijke gegevens. Werkgevers / Projecten. Certificering. Werkervaring. E.H.B. (Ewout) Vocking Persoonlijke gegevens Naam E.H.B. (Ewout) Vocking Bedrijfsnaam Vandaag IT Consultancy Adres Albert Cuypstraat 51 Woonplaats en Postcode 8021 DV, Zwolle K.v.K. nummer 53699394 Geboortedatum 8 juli 1982

Nadere informatie

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit

Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Proactief en voorspellend beheer Beheer kan effi ciënter en met hogere kwaliteit Beheer kan efficiënter en met hogere kwaliteit Leveranciers van beheertools en organisaties die IT-beheer uitvoeren prijzen

Nadere informatie

Whitepaper ERP Vreemde ogen

Whitepaper ERP Vreemde ogen Whitepaper ERP Vreemde ogen Citrien Procesconsult Braamweg 77 3768 CE SOEST T 06 14 27 19 97 W www.roaldvanderheide.nl E info@roaldvanderheide.nl Vraagstelling Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door :

Risico s bij ERP. SYSQA B.V. Almere. Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Risico s bij ERP SYSQA B.V. Almere Datum : 6 mei 2013 Status : Definitief Versie : 2.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 13 Titel Risico s bij ERP Versie 2.0 Datum 06-05-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de B&U Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Inspirerende cases. CASE 6 Voxtron en Microsoft bij RealDolmen

Inspirerende cases. CASE 6 Voxtron en Microsoft bij RealDolmen Inspirerende s CASE Voxtron en Microsoft bij RealDolmen Voxtron bij RealDolmen: grootste Lync-integratie in België RealDolmen ontstond in 2008 na de fusie van ICT-integratoren Real Software en Dolmen.

Nadere informatie

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR

BEVEILIGINGSARCHITECTUUR BEVEILIGINGSARCHITECTUUR Risico s onder controle Versie 1.0 Door: drs. Ir. Maikel J. Mardjan MBM - Architect 2011 cc Organisatieontwerp.nl AGENDA Is een beveiligingsarchitectuur wel nodig? Oorzaken beveiligingsincidenten

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Klantbeheer CRM Exact Synergy Enterprise Krachtiger Klantbeheer CRM 1 Inleiding Waar gaat het om? De klant komt op de eerste plaats. Maar geldt dat voor al uw klanten? En om hoeveel (potentiële) klanten gaat het; tientallen,

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT

SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT SAMEN VOOR DE SUIKERBUURT Concept Spelregels voor het Winning Team Bewoners van de Suikerbuurt en Steelande Wonen slaan de handen ineen. In projectteam Suikerbuurt werken ze samen aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Slimme communicatie onder hoogspanning

Slimme communicatie onder hoogspanning Tekst: Peter Zwetsloot Beeld: Giuseppe Toppers Slimme communicatie onder hoogspanning Op dit moment zijn er in de vrije markt voor gas en elektriciteit belangrijke ontwikkelingen. Zo wordt op 1 augustus

Nadere informatie

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl

Project methodiek. Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft. T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Project methodiek Auxilium BV Oude Delft 48 2611 CD Delft T: 015-261 23 16 F: 015-213 34 83 E: info@auxilium.nl Inhoud 1 PROJECTMETHODIEK... 3 1.1 TIME-BOXING... 3 1.2 USER-STORIES EN STORY-POINTS... 3

Nadere informatie

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest:

Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: MEEST GESTELDE VRAGEN UBL KETENTEST Hieronder staan de meest gestelde vragen in het kader van de UBL Ketentest: 1. Wat is de UBL Ketentest? De UBL Ketentest is de werktitel van een initiatief van Gerard

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP

Curriculum Vitae. Interim Specialist implementatie SSC. Interim Specialist implementatie SAP Curriculum Vitae Interim Specialist implementatie SSC Interim Specialist implementatie SAP Delfin Finance Contactpersoon: Mark Simons Telefoonnummer: +31 (0)6 523 76 775 E-mail: m.simons@delfin.eu Algemeen

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING

GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE EEN STAD VAN ONTWIKKELING GEMEENTE ALMERE Een pioniersstad. Zo kun je Almere wel noemen. Zo n veertig jaar geleden werden de eerste huizen er gebouwd. Inmiddels wonen er meer dan 200.000

Nadere informatie

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248)

Case NedTrain. Nationale Controllersdag 2011. Bussum, 16 juni 2011. Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Case NedTrain Nationale Controllersdag 2011 Bussum, 16 juni 2011 Presentatie door: Carlo Zwinkels (06-1495 5248) Agenda Introductie Project Resultaten Vragen Het bedrijf - NedTrain NedTrain is een 100%

Nadere informatie

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest

Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Procesvalidatie voor een veiliger ketentest Johan Vink TestNet Voorjaarsevenement 2010 Agenda Inleiding Typering project & testaanpak Werkwijze business proces Probleem De opdracht voor het testteam Probleemanalyse

Nadere informatie

Kennisdeling Procesmanagement

Kennisdeling Procesmanagement Kennisdeling Procesmanagement Transparantie in Kwaliteit: succes gegarandeerd op basis van de (Referentie) InformatieArchitectuur André Wessels ROC van Twente Jan Kouwenhoven Mavim/The Weels Inventors

Nadere informatie

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp.

Whitepaper. Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten. ..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK. www.implementatie-erp. Whitepaper Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie te vergroten..het effect van vreemde ogen.. VERTROUWELIJK W E www.implementatie-erp.nl info@opdic.nl Hoe de kans op een succesvolle ERP-implementatie

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO

BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance. Hier komt tekst Lokale overheid, eigen PMO BPUG najaar seminar: De rol van PMO in P3 governance Hier komt tekst Lokale overheid, Hier eigen komt governance, ook tekst eigen PMO INHOUD 1. INLEIDING 2. ORGANISATIE Gemeente Utrecht Project en Programma

Nadere informatie

Betekent SOA het einde van BI?

Betekent SOA het einde van BI? Betekent SOA het einde van BI? Martin.vanden.Berg@sogeti.nl 18 september 2007 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is de impact van SOA op BI? Sogeti Nederland B.V. 1 Agenda Wat is SOA? Wat is BI? Wat is

Nadere informatie

Gedetailleerde versie info@mirada.nl

Gedetailleerde versie info@mirada.nl Gedetailleerde versie info@mirada.nl Mirada BV Agenda Wat is Time IT? Wanneer heb je Time IT nodig? Hoe gebruik je Time IT? Implementatie en test trajecten Van chaos naar Structuur.. Wat is Time IT Het

Nadere informatie

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014

Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen. voor BALV 17 november 2014 Motie Ondersteuning Standaardisatie Uitvoeringsprocessen voor BALV 17 november 2014 Gemeente Zaanstad namens gemeenten Zwolle, Leeuwarden, Amersfoort, Haarlemmermeer, Rotterdam, Utrecht, Enschede en Apeldoorn

Nadere informatie

Medewerker administratieve processen en systemen

Medewerker administratieve processen en systemen processen en systemen Doel Voorbereiden, analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, beheren en evalueren van procedures en inrichting van het administratieve proces en interne controles, rekening houdend met

Nadere informatie

Careon Levensloop waardeert Microsoft Dynamics CRM als een zeer goed zittend confectiepak

Careon Levensloop waardeert Microsoft Dynamics CRM als een zeer goed zittend confectiepak Careon Levensloop waardeert Microsoft Dynamics CRM als een zeer goed zittend confectiepak De implementatie van Microsoft Dynamics CRM bij Careon Levensloop bewijst dat CRM snel, flexibel en tegen lage

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

Data Warehouse. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Data Warehouse Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 DOEL VAN

Nadere informatie

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005

ERP Testing. HP Nijhof. Testmanager. Testnet November 2005 ERP Testing HP Nijhof Testmanager Testnet November 2005 Solution Sales Meeting7 November 2005 1 Agenda Waarom pakketten testen? Schaarse middelen? Ideale ERP test situatie Vragen 2 De centrale vraag ERP

Nadere informatie

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV

Visie op. Sector Release 2011. De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke. Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Visie op Sector Release 2011 De impact op de marktrol Meetverantwoordelijke Creating Business Excellence. Together. Copyright Zest Utilities BV Aanleiding en doel Periodiek worden in de energiesector middels

Nadere informatie

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is:

Projectmatig betekent: op de wijze van een project. Je moet dus eerst weten wat een project is. Een eenvoudige definitie van project is: Projectmatig werken Inhoudsopgave Projectmatig werken vs. niet-projectmatig werken... 1 Projectmatig werken... 1 Niet projectmatig werken... 2 Waarom projectmatig werken?... 2 Hoe herken je wanneer projectmatig

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d.

In artikel 8 vervallen, onder vervanging van de komma aan het slot van onderdeel b in een punt, de onderdelen c en d. Regeling van de Minister van Economische Zaken van 8 februari 2013, nr. WJZ/ 12357329, tot wijziging van enkele regelingen in verband met uitvoering van het marktmodel De Minister van Economische Zaken;

Nadere informatie