NIEUWSBRIEF C-AR. Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen. invoering van een centraal aansluitingenregister.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF C-AR. Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen. invoering van een centraal aansluitingenregister."

Transcriptie

1 editie 3 Februari 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt op reguliere basis onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep C-AR. Voor meer informatie: Erwin de Jager, Projectmanager C-AR, Opmerkingen en suggesties over de Nieuwsbrief C-AR zijn welkom. In deze editie o.a.: Ale Jan Algra, GasTerra: Met C-AR behoren fouten straks voorgoed tot het verleden Erwin de Jager, C-AR: Start bouw van het C-AR is een nieuwe mijlpaal Liane Vlaskamp, Cogas: Centralisatie is noodzakelijk Ben Voorhorst, TenneT: C-AR is de basis voor nieuwe ontwikkelingen Raymond Essers, Logica: We stellen hoge eisen aan systeemontwerp C-AR Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen Jeroen de Swart, voorzitter van Netbeheer Nederland en directeur van netwerkbedrijf Stedin, is blij dat het is gelukt om met alle netbeheerders goede afspraken te maken over de invoering van een centraal aansluitingenregister. Met C-AR wordt een grote vooruitgang geboekt, zegt hij, want er wordt afscheid genomen van alle verschillende manieren waarop nu nog marktprocessen worden afgehandeld. Iedere partij heeft nu haar eigen aansluitregister en eigen manier waarop zij een aantal van die marktprocessen afhandelt. In theorie wordt het met C-AR veel simpeler, eenduidiger en transparanter als die processen straks centraal worden aangestuurd. Hij benadrukt dat, nu de implementatiefase nadert, het meest cruciale onderdeel van het project in zicht komt. We zullen nog een hele reis moeten afleggen om uit al die afzonderlijke systemen tot eenzelfde systeem te Jeroen de Swart (Netbeheer Nederland): Iedereen zal moeten wennen aan een nieuwe manier van werken komen. Dat zal naar mijn verwachting niet zonder vallen en opstaan gaan. Er ligt in theorie een concept dat er op papier geweldig uitziet. Maar uiteindelijk gaat het om de implementatie van zo n systeem en dat is vaak vooral hard werken en met kleine stapjes progressie boeken. Als ik realistisch ben, verwacht ik dat juist die implementatie van C-AR het moeilijkste deel is. Maar uiteindelijk zal dat, daar ben ik van overtuigd, zeker gaan lukken. Verandering Het kritische punt van C-AR zit volgens De Swart niet zozeer in het bouwen van een database, maar veel meer in het aansluiten van bedrijfsprocessen van de individuele bedrijven op het centraal aansluitingenregister. De Swart: Die bestaande bedrijfsprocessen ondergaan zelf ook weer veranderingen (o.a. door het nieuwe marktmodel) voordat ze in C-AR worden geïnte-

2 greerd. Dat betekent dat veel processen en processtappen veranderen en dat ook medewerkers moeten wennen aan een nieuwe manier van werken. Dat vraagt van iedereen de nodige inspanning. Elke partij zal een eigen oplossing moeten verzinnen voor haar eigen probleem. We moeten daarbij heel scherp in het oog houden dat het niet C-AR is dat die problemen oplost. C-AR maakt die slechts inzichtelijk, waarna de oplossing door betrokkenen zelf zal moeten worden gevonden. Spaghetti C-AR is een deel van het geheel, zegt De Swart. Zowel het programmaplan Stroomopwaarts, dat door de energiesector is opgestart, als C-AR vormt één pakket van maatregelen. Alles hangt met alles samen. Het is net een bord spaghetti, je kunt niet één sliertje eruit trekken. Daarom is het ook zo belangrijk dat Stroomopwaarts en C-AR één projectenprogramma zijn. C-AR zal geen succes zijn zonder Stroomopwaarts en vice versa. De essentie van C-AR is dat het helpt om marktprocessen op een efficiënte manier af te handelen, zegt De Swart. Dat betekent weinig fouten in de berichten tussen netbeheerders en leveranciers, weinig uitval, transparant, snel en eenduidig. Ik ben ervan overtuigd, en ik zal daarin zeker niet de enige zijn, dat C-AR een sterke basis biedt om andere processen te verbeteren. Stedin Vanuit zijn directeurschap bij Stedin kijkt De Swart iets anders aan tegen de invoering van het centraal aansluitingenregister. De Swart: Als je kijkt naar Deelname GTS zou C-AR ingewikkelder maken Alle netbeheerders in Nederland nemen deel aan het C-AR, op één na: Gas Transport Services (GTS), de beheerder van het landelijke gastransportnet. Peter van Wesenbeeck, Coördinator Meten, Allocatie & Reconciliatie van GTS, legt uit waarom: Dat GTS haar aansluitingenregister (AR) niet in het CAR heeft geïntegreerd, heeft een heel rationele achtergrond. Het AR van GTS moet andersoortige en complexere transacties kunnen faciliteren dan het AR van een regionale netbeheerder, want het bedient een heel ander soort klanten, met andere jaarvolumes etcetera. Opname van het AR van GTS in het CAR zou het CAR dus veel ingewikkelder gemaakt hebben. Die extra complexiteit in de performance van Stedin, dan is de noodzaak voor C-AR bij ons iets minder aanwezig. Wij zijn best blij dat C-AR Jeroen de Swart (Netbeheer Nederland): Stroomopwaarts en C-AR niet los van elkaar zien er komt, we doen ook enthousiast mee, maar het had voor ons ook wat later kunnen komen. Dat wil overigens niet zeggen dat we getwijfeld hebben om nu wel of niet aan C-AR mee te doen. Het staat ook voor Stedin als een paal boven water dat C-AR voor de hele sector uiteindelijk de beste oplossing is. Wat volgens De Swart nu vooral alle aandacht vraagt, is het implementeren van de processen bij de verschillende bedrijven. Daar ligt de grote uitdaging, zegt hij. En daar zullen we collectief onze energie in moeten steken. een systeem voor vele miljoenen gasaansluitingen haal je je dan op de hals om per saldo een groep van 350 aangeslotenen te faciliteren. Dat is niet logisch. Het gezamenlijke CAR is nu eenmaal opgezet vanuit de regionale netbeheerders (RNB), benadrukt Wesenbeeck: Deze hebben daar dan ook een logische financiële incentive voor: het leveranciersmodel per 2010 maakt dat er in de aansluitregisters aanpassingen nodig waren. Aangezien GTS geen afnemers in het kleinverbruiksegment heeft, speelt dit punt voor GTS niet. Integendeel: de AR van GTS maakt onderdeel uit van een geïntegreerde ICT-architectuur, waardoor ontvlechting niet zonder risico s is voor het correct functioneren van de processen. Ale Jan Algra, (GasTerra): Met C-AR behoren fouten straks voorgoed tot het verleden Ale Jan Algra, manager IT bij Gas- Terra, is enthousiast over de invoering van een centraal aansluitingenregister. Algra: Wij vinden het als GasTerra een bijzonder goed initiatief. C-AR had er van mij al jaren eerder mogen zijn, in plaats van de vele losse aansluitregisters waar we tot nog toe mee te maken hebben. Als C-AR binnen afzienbare tijd van start gaat, is dat een grote stap voorwaarts. Ook GasTerra heeft indirect te maken met aansluitregisters, zegt Algra. Wij zijn een grote handelaar, we kopen en verkopen gas. Daarnaast zijn we ook shipper en vanuit die hoedanigheid hebben we indirect veel met aansluitregisters te maken, omdat wij bij vele aansluitingen in Nederland als shipper genoteerd staan. Verder levert GasTerra in de regionale netten ook rechtstreeks gas aan een beperkt aantal grote klanten en treden we zelf op als gasleverancier. Bron van alle goed en kwaad Algra heeft een ongezouten mening over de veelheid aan aansluitregisters waarmee al jaren noodgedwongen gewerkt moet worden. Ze zijn de bron van alle goed en kwaad, meent hij. Als er iets verkeerd in zo n aansluitregister staat, bijvoorbeeld een verkeerde leverancier of een verkeerd standaard jaarverbruik, dan werkt dat door in alle daarop volgende processen. Eén foutje heeft grote gevolgen voor de allocatie en de facturering van GasTerra aan de leverancier en de facturering van de leverancier aan de klant, maar ook in de transportfacturering van de Gas Transport Services (GTS) naar de shipper. Het is dus heel erg belangrijk dat alles wat in die aansluitingsregisters staat goed is. Administratieve ellende De administratieve ellende is vaak niet te overzien, zegt hij, als er een fout zit in een aansluitingenregister. Zo n fout wordt vaak pas ontdekt als de klant een factuur krijgt en vervolgens bij ons of de leverancier aanklopt. Dan moet het hele proces opnieuw gedaan worden. Volgens Algra komt dat nu wel minder vaak voor dan enkele jaren terug, maar nog steeds kan het proces verder verbeterd worden. Algra: C-AR biedt daarvoor de uitkomst. Hoe eerder het wordt ingevoerd, hoe beter. Dé enige waarheid Hij ziet korte- en langetermijnvoordelen van C-AR. Algra: Ik denk dat C-AR op korte termijn heel goed zou zijn voor de vermindering van fouten in het proces en voor de snelheid van de uitvoering van de processen. Bovendien dwingt C-AR standaardisatie af. De huidige veelheid aan berichten- Ale Jan Algra (GasTerra): C-AR vertegenwoordigt straks dé enige echte waarheid standaarden mogen wat mij betreft zo snel mogelijk aan de kant worden gezet. Beschik je eenmaal over C-AR, dan is dat dé enige databron en dus dé enige waarheid. Alles wat daarvan afwijkt is fout. Centraliseren Op langere termijn wordt C-AR de basis van alle overige processen, voorziet Algra. Met C-AR ben je in staat om meerdere processen te centraliseren. Als eerste zijn dat het allocatie- en reconciliatie proces. Die zouden wat mij betreft zo gauw mogelijk gecentraliseerd moeten worden. Verder kun je denken aan andere mogelijkheden van zo n centraal systeem. Zoals de centralisering van allerlei bedrijfsspecifieke rapportages, waarmee je inzicht krijgt in je eigen administratieve performance. Maar ook marktanalyses, ook die kun je gecentraliseerd (en dus goedkoper) uitvoeren. En beschik je eenmaal over een centraal aansluitingenregister, dan kun je ook in marktprocessen veel makkelijker veranderingen aanbrengen. In de huidige situatie is dat praktisch veel moeilijker uitvoerbaar. Want wil je nu het marktmodel veranderen, dan zal iedereen zijn systemen moeten aanpassen. Hij betreurt het dat de beheerder van het gastransportnet, GTS, niet meedoet aan het C-AR, terwijl de evenknie voor elektriciteit, TenneT, wel is aangesloten. GTS geeft aan dat zij iets andere processen heeft, en dat hun huidige systemen goed op orde zijn. Dat is ook wel zo, maar ik vind dat ze op den duur met precies dezelfde centrale systemen moeten gaan werken. Dat komt de uniformiteit van het berichtenverkeer in de sector ten goede. 2

3 Projectleider Erwin de Jager over technische implementatie: Start bouw van het C-AR is een nieuwe mijlpaal Liane Vlaskamp, manager algemene zaken Cogas: Centralisatie is noodzakelijk om werkprocessen optimaal te laten verlopen aantal marktrollen en bedrijven die belangrijk. Die gaat over de vraag: als ten die je binnenkrijgt, en het raakt maken van IT-maatwerk is het essentieel erbij betrokken zijn. dat centrale systeem er straks staat, hoe de uitkomst van het allocatie- en het dat je vooraf gedetailleerd definieert moeten wij er dan mee gaan werken? reconciliatieproces. Anders gezegd: ze wat je wilt bouwen. Daarnaast moeten Alle netbeheerders in Nederland moe- Dit speelt zowel op het gebied van beïnvloedt je winst- en verliesrekening. de netbeheerders hun werkprocessen ten in de toekomst snel en moeiteloos IT als op het gebied van organisatie Naast het optimaal onderhoud van en IT-middelen op orde hebben. Het kunnen communiceren via het C-AR, binnen de aangesloten bedrijven. Met het net en de zorg dat alle klanten is belangrijk dat er vanuit de netbe- waarin de aansluitgegevens van zo n de projectleiders van de netbeheerders altijd over stroom en gas beschikken, heerders projectleiders komen, die met 14 miljoen elektriciteits- en gasklanten zijn we hierover volop in overleg. bestaat de core business van Cogas uit wat er centraal wordt ontworpen en worden ondergebracht. We leggen een goede facilitering van de markt, gebouwd in hun eigen organisatie aan op dit moment de laatste hand aan Elkaar infomeren zegt Vlaskamp. Ervoor zorgen dat de de slag gaan. Dat is wat mij betreft ook systeemdocumentatie, waarmee de De projectorganisatie van C-AR transportstromen goed verlopen, klan- de boodschap aan de stuurgroepleden: ontwerpfase wordt afgerond. Daarmee speelt hierbij vooral een ondersteu- ten stroom en gas op tijd krijgen en dat zorg ervoor dat er goed wordt samenge- is het moment aangebroken voor de nende en coördinerende rol. Wij leveranciers het administratieve proces werkt en gecommuniceerd en definieer start van de bouw van het C-AR. gaan ze niet vertellen wat ze moeten Liane Vlaskamp (CoGas): C-AR valt of adequaat kunnen afhandelen, dat is zeer goed wat je wilt gaan bouwen, doen, wij zijn meer het platform waar staat met goede samenwerking en commu- marktfacilitering. Dat hele traject moet zodat we straks daadwerkelijk kunnen Interesse uit Zweden de bedrijven elkaar ontmoeten, waar nicatie tussen alle betrokken partijen efficiënt en effectief verlopen. gaan draaien met het centraal aansluitin- Het is een omvangrijk project, dat door ze elkaar informeren over hoe ze De centralisatie van het aansluitingenre- genregister. diverse belangstellenden vanuit binnen- bepaalde dingen oplossen en hoe ze Cogas maakt werk van C-AR. Dat blijkt gister heeft, naast alles wat daar onte- en buitenland wordt gevolgd. Erwin kunnen samenwerken. Het doel van niet alleen uit het feit dat de netbeheer- genzeggelijk voor pleit, voor een kleinere Consument de Jager, projectleider C-AR: Bijvoor- het projectleidersoverleg is elkaar in- der uit Oost-Nederland is vertegen- netbeheerder als Cogas toch ook een De consument - de eindgebruiker - zal beeld vanuit de gezondheidszorg en de formeren over de status en de voort- woordigd in de C-AR-stuurgroep, maar schaduwzijde, meent Vlaskamp. Wan- niets van C-AR gaan merken, zegt Vlas- telecomsector is al interesse getoond. En gang en de mogelijkheden om zoveel ook uit het besef dat centralisatie in de neer een bepaald onderdeel binnen onze kamp. Toch benadrukt zij dat die wel ook landen als Zweden en België bekij- mogelijk samen te werken. Verder markt noodzakelijk is om werkproces- werkprocessen wordt gecentraliseerd, in sterke mate gebaat is bij een centraal ken met belangstelling of de ontwikke- hebben we hier een servicedesk, die sen optimaler en foutloos te laten verlo- en omdat medewerkers meerdere taken aansluitingenregister. Vlaskamp: Het Erwin de Jager, projectleider C-AR: Dit lingen in de Nederlandse energiesector straks alle vragen over het C-AR zal pen. Dat is voor kleinere netbeheerders hebben, betekent dat tegelijkertijd dat is natuurlijk niet zo dat een klant vanuit systeem is uniek voor Nederland voor hun situatie toepasbaar zijn. kunnen beantwoorden. niet anders dan voor grote, aldus Liane wij moeten beoordelen hoe werkzaam- automatiseringsoogpunt is geïnteres- Vlaskamp, manager algemene zaken heden en taken opnieuw moeten worden seerd waar en hoe zijn gegevens zijn De bouw van het centrale aansluitin- Cruciale fase Druk bij Cogas: Een collectieve inspanning georganiseerd. Dit vraagt veel flexibiliteit opgeslagen, in welke databases en in genregister voor de energiesector (C- Het project is nu in een cruciale fase De aangesloten netbeheerders heb- om te komen tot betere werkprocessen van een kleinere netbeheerder. welke systemen. Maar als hij belt naar AR) gaat beginnen. Nu alle betrokken aangekomen, aldus De Jager: Er zijn ben dan ook vooral een eigen verant- levert voordeel op voor de energie- zijn energieleverancier of netbeheerder, partijen het eens zijn over het ontwerp eigenlijk twee grote ontwikkelingen. woordelijkheid om de voortgang van markt. Zo hoeft niet elke netbeheerder Goed op weg dan moet hij wel direct een antwoord en de aanpak, belandt het project in de De ene is natuurlijk het opleveren van het project te ondersteunen. De Jager: afzonderlijk te bedenken hoe de IT- Kijkend naar de technische invulling op zijn vragen krijgen. Stel dat iemand technische implementatiefase. Project- het centrale systeem. Daar zijn inmid- Iedereen is het aan zichzelf en de processen moeten worden ingericht. In van C-AR, constateert Vlaskamp dat een verhuizing doorgeeft, dan moet hij leider Erwin de Jager is enthousiast dels duidelijke functioneel-technische anderen verplicht om het C-AR tot een gezamenlijkheid kunnen we de markt het proces al een eind goed op weg snel en foutloos geholpen worden. In over de ambitieuze opgave. We gaan afspraken over gemaakt. Het is nu zaak succes te maken. Als iemand zijn werk- beter faciliteren. is. Vlaskamp: Tegelijkertijd blijf ik die zin biedt C-AR een groot voordeel aan de slag met het bouwen van een om van de technische documentatie zaamheden niet uitvoert, dan werkt het realistisch en merk ik dat er nog heel voor de consument. Processen tussen de centraal systeem dat gezien het grote naar de bouw te gaan, iedereen goed te gewoon niet. Iedereen heeft ook de ver- Core-business wat moet gebeuren om ervoor te zorgen diverse marktpartijen die tot op heden aantal informatiestromen en berichten blijven informeren, om mogelijke vra- antwoordelijkheid om elkaar te melden Vlaskamp noemt markfacilitering een dat er straks een goed functionerend soms niet altijd soepel verlopen, zijn uniek is in Nederland. Niet alleen door gen te beantwoorden en de voortgang hoe ver hij is en zo nodig samen te zoe- belangrijk onderdeel van de bedrijfspro- centraal aansluitingenregister staat. Zo straks glashelder. Dat is het grote voor- de hoeveelheid gegevens, maar ook zo goed mogelijk te begeleiden. ken naar oplossingen. Iedereen voelt cessen van Cogas. Vlaskamp: Marktfa- is het maken van een centrale applicatie deel wat de klant er van gaat merken. de intensiteit waarmee deze worden De tweede ontwikkeling waarvoor we die druk, en dat komt de samenwerking cilitering raakt je financiële stroom, de geen sinecure, want daarvoor moet eerst Een goed functionerend C-AR is dus gebruikt en de complexiteit van het nu staan met het C-AR is minstens zo alleen maar ten goede. factureringsstroom en dus de opbrengs- IT-maatwerk ontworpen worden. Bij het van levensbelang.

4 Ben Voorhorst, operationeel directeur TenneT: C-AR is de basis voor nieuwe ontwikkelingen in de sector Ben Voorhorst (TenneT): Met C-AR nemen we voorgoed afscheid van bestaande dialecten C-AR is een noodzakelijke stap om te komen tot een nieuw en goed functionerend marktmodel, zegt Ben Voorhorst, operationeel directeur van hoogspanningsnetbeheerder TenneT. De realisatie van een centraal aansluitingenregister is de basis voor het nemen van verdere stappen. Want de komende jaren zullen er nog tal van nieuwe zaken opgepakt moeten worden binnen de energiesector. Zaken die gerelateerd zijn aan de transitie naar een duurzame energiehuishouding, de rol die de consument daarbij speelt en de uitrol van de slimme meter. C-AR moet uiteindelijk het fundament worden voor die nieuwe ontwikkelingen. TenneT is op twee manieren bij C-AR betrokken, vertelt Voorhorst. Wij zijn netbeheerder van het landelijk transportnet en hebben circa honderd aansluitingen in het aansluitingenregister. Het gaat daarbij om centrales en aansluitingen van grootverbruikers van volt en hoger, zoals die van Corus en Shell. Ook wij maken gebruik van de diensten van C-AR om richting de programmaverantwoordelijke partijen (PV-partijen) en de energieleveranciers die interface te geven aan netbeheerders voor het raadplegen van het aansluitregister en het uitvoeren van mutaties. Hoogste niveau Daarnaast is TenneT afhankelijk van een aantal zaken die door C-AR geserviced worden. In het aansluitregister wordt bijgehouden wie op enig moment een leverancier en een PVpartij is van een aansluiting. Die gegevens worden door de netbeheerder gebruikt om aan een leverancier het verbruik te kunnen toerekenen. Het totaal aan gegevens op landelijk niveau moet ervoor zorgen dat de juiste hoeveelheden uiteindelijk bij de goede leveranciers terecht komen. Dit allocatie- en reconciliatieproces op het hoogste niveau wordt door TenneT uitgevoerd. Vertroebeling Voorhorst: Ik ben blij dat nu met een wijziging in het marktmodel de netbeheerders bij elkaar zijn gekomen om gezamenlijk aan een centraal aansluitingenregister te gaan werken en zich daarvoor in te gaan zetten. Daardoor ontstaat de situatie dat voor leveranciers en PV-partijen nu werkelijk één systeem in het leven wordt geroepen en dat er afscheid wordt genomen van alle dialecten die er zijn. Want het zijn juist die dialecten die vaak kleine nuanceverschillen veroorzaken, waardoor de procesafhandeling vaak net niet identiek is. De afspraken die destijds binnen de sector zijn gemaakt waren net niet uniform genoeg en niet uniform genoeg geïmplementeerd, met als gevolg dat er vertraging en vertroebeling optrad. Dat behoort met C-AR voorgoed tot het verleden. Gepaste afstand TenneT staat in haar betrokkenheid toch iets verder af van C-AR dan de regionale netbeheerders, zegt Voorhorst. Onze positie is anders dan die de netbeheerder. Wij zijn een partner die op gepaste afstand de ontwikkelingen van C-AR volgt. Mijn beeld is dat alle netbeheerders zich uitermate positief opstellen tegenover C-AR. Men onderkent het grote belang ervan. Voor met name de kleinere netbeheerders betekent C- AR een relatief forse inspanning die zij moeten leveren. Maar uiteindelijk ziet iedereen heel duidelijk de voordelen die met C-AR zijn gemoeid. Er is een sectorbreed committment en netbeheerders tonen een intensieve betrokkenheid. Dat ook is noodzakelijk voor een goede start van het systeem. Vervolgstappen Voorhorst: C-AR is een onontbeerlijke ontwikkeling die goed past bij het nieuwe marktmodel. Het is stap één. Zoals ik al zei vormt het het fundament voor nieuwe ontwikkelingen. Zo is het noodzakelijk dat er verder wordt gewerkt aan het nieuwe allocatie- en reconciliatieproces. Dat zijn in 2003/2004 complexe processen gebleken. Die twee processen moeten nu zeker samen met C-AR opgepakt worden. C-AR is een hele belangrijke stap en daarop volgen nieuwe uitdagingen die we alleen kunnen bouwen boven op de functionaliteit die we nu met C-AR gaan realiseren. Die vervolgstappen zijn noodzakelijk om voor de komende tien jaar de infrastructuur neer te zetten die nodig is om enerzijds de Raymond Essers (Logica): We stellen hoge eisen aan het systeemontwerp van C-AR Raymond Essers (Logica): Gedegen voorbereiding op alle fronten De ontwerpfase van het C-AR project is bijna afgerond. Het ontwerpteam legt op dit moment de laatste hand aan de documenten voor het systeemontwerp en het ontwikkelteam is gestart met het opstellen van de technische detailontwerpen. Voordat het projectteam met de bouw kan starten, moet echter nog wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Projectmanager Raymond Essers van Logica: Omdat het systeemontwerp aan hoge eisen moet voldoen, vindt er een formeel en gedegen review proces plaats, waarbij architecten, ontwerpers, ontwikkelaars, testers en beheerders de documenten toetsen op verschillende criteria zoals volledigheid, correctheid, eenduidigheid, schaalbaarheid, onderhoudbaarheid en beheersbaarheid. leveranciers hun werk te kunnen laten doen en anderzijds netbeheerders maximaal te kunnen faciliteren. Maar ze zijn ook nodig om te zorgen dat consument en leverancier het spel nog beter kunnen spelen in een maatschappij waar duurzame energie een steeds belangrijkere plaats inneemt. Gedetailleerd Ook zijn diverse interactieve sessies georganiseerd waarin de architectuur, het datamodel en de grafische user interface uitgebreid en gedetailleerd zijn toegelicht en besproken met de projectwerkgroep en diverse vertegenwoordigers van de regionale netbeheerders. Op basis van het systeemontwerp stellen de Logicaontwikkelaars op dit moment de technische detailontwerpen op. Om te toetsen of het systeemontwerp en de technische detailontwerpen voldoende basis vormen om met de realisatie van het systeem te kunnen starten, voert een senior architect van Logica een formele design review uit. We bereiden ons dus op alle fronten heel goed voor om met de daadwerkelijke bouw te starten., aldus Essers.

5 C-AR retjes Implementatiewerkgroep C-AR van start Op woensdag 14 januari jl. is een start gemaakt met de implementatiewerkgroep. Hierin zitten specialisten van de netbeheerders die samen een aanpak vormgeven voor de implementatie van het C-AR bij de netbeheerders. Als eerste onderwerp is het dataplan opgepakt. Hierin komt te staan op welke wijze de migratie van data naar het C-AR wordt aangepakt. Er wordt een migratiescript bedacht dat moet werken voor álle netbeheerders. Logica zal de eerste gebruiker zijn van dit migratiescript ten behoeve van haar systeemtesten. Na het dataplan zal de implementatiewerkgroep doorgaan met het opstellen van een organisatieplan. Hierin zal het vooral gaan over de wijze waarop het gebruik en beheer van het C-AR gaat worden geregeld. De werkgroep komt wekelijks bij EDSN bij elkaar. Projectwerkgroep blijft actief Met het op 5 december jl. vastgestelde Functioneel Ontwerp C-AR, zit het meeste werk erop voor de Project werkgroep C-AR. Er blijven echter nog een paar belangrijke taken over. Zo heeft de werkgroep nu de rol als Quality Assurance op de inhoud. Eventuele wijzigingen op het ontwerp worden hier besproken. Vragen die tijdens de bouw van het C-AR naar boven komen, worden door de projectwerkgroep behandeld. Daarna zal de werkgroep een rol hebben in de test en acceptatie van het centrale systeem. De Projectwerkgroep is op woensdag 7 januari jl. weer gestart. De werkgroep komt tweewekelijks bij EDSN bij elkaar. C-AR en het Energie Marktportaal (E-MP) Het Centraal Aansluitingenregister dat de regionale netbeheerders bij EDSN laten ontwikkelen en beheren, heeft de weg vrij gemaakt voor de ontwikkeling van een nieuw communicatieplatform voor de berichtenuitwisseling in de energiesector bij EDSN. Het oude EDSN switchsysteem wordt daarmee de facto vervangen door het Energie Marktportaal (E-MP). Het E-MP is net als het C-AR gebaseerd op de processen volgens het nieuwe marktmodel (Stroomopwaarts). C-AR en E-MP worden beiden door Logica ontwikkeld op hetzelfde technische platform, waardoor er een kwaliteits- en efficiëntieslag mogelijk wordt gemaakt in de afhandeling van het berichtenverkeer. De vereniging Nederlandse Energie Data Uitwisseling (NEDU) heeft op 21 januari jl. voorgesteld om voor de aansturing van de uitvoering van dit project bij EDSN een projectstuurgroep en projectwerkgroep in te stellen. Kick-off projectleiders C-AR Op 16 december jl. waren alle projectleiders C-AR van de netbeheerders bij EDSN voor een kick-off. Nu de ontwerpfase bij EDSN wordt afgerond, kunnen ook de netbeheerders aan de slag met de aanpassingen in hun eigen systemen. Afgesproken is om elkaar vierwekelijks bij EDSN te zien en dat er tussen iedere meeting een conference call wordt gehouden. Doel is om elkaar te informeren over de voortgang van de projecten en samen te werken waar mogelijk. Die samenwerking geldt bijvoorbeeld op het terrein van het testen. Er zal een coördinator worden aangesteld die namens de netbeheerders een gezamenlijke testaanpak met EDSN en Logica zal vormgeven.

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr.

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr. Editie nr. 1 Mei 2012 EDSN Visie EDSN is de onafhankelijke instantie die het dataverkeer tussen partijen in de Nederlandse energiemarkt ondersteunt. EDSN Visie verschijnt drie keer per jaar en is bedoeld

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland

NIEUWSBRIEF C-AR. Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland editie 2 December 2008 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Project Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Frank van Dijck, voorzitter stuurgroep Centrale Marktfacilitering: C-AR is basis voor verdere efficiëntie in de energiemarkt

NIEUWSBRIEF C-AR. Frank van Dijck, voorzitter stuurgroep Centrale Marktfacilitering: C-AR is basis voor verdere efficiëntie in de energiemarkt editie 6 Juni 2010 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel

NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel editie 5 December 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening

Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Kosten-batenwebtool voor investeringen in e-dienstverlening Auteur: KING Datum: 2010 Versie: 0.9 Datum: 21 december 2010 2 Inhoud 1. E-overheid: de kosten en de baten Nieuwegein: Meer grip op ict-investeringen

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

1. Inleiding 3. 2. Wat is de Triple A-architectuur? 4. 3. Hoe kan ik kennismaken met Triple A? 8. 4. Voor wie is Triple A nuttig?

1. Inleiding 3. 2. Wat is de Triple A-architectuur? 4. 3. Hoe kan ik kennismaken met Triple A? 8. 4. Voor wie is Triple A nuttig? Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is de -architectuur? 4 3. Hoe kan ik kennismaken met? 8 4. Voor wie is nuttig? 11 5. Doelmatig veranderen met 14 6. Fase 1: Wat wil ik en hoe kom ik daar? 16

Nadere informatie

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle.

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle. dinsdag 2 juli 2013 - jaargang 16 nummer 6 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl De klant staat bij ons altijd centraal Duurzame educatie In Etten-Leur

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers.

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers. Besturen van IT-dienstverleners door de klant Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers 3.2 Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers. 127 Nadat in veel organisaties het infrastructuur

Nadere informatie

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten

Hoe? Zo! Sturen op ict-projecten Hoe? Zo! Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe relevant zijn ict-projecten voor het management? 4 2 Hoe zorgen we voor betrokkenheid van het management bij ict? 7 3 Hoe nemen we goede besluiten over ict-investeringen?

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

SHARED SERVICE MANAGEMENT

SHARED SERVICE MANAGEMENT SHARED SERVICE MANAGEMENT Service Management Simplified 2 SHARED SERVICE MANAGEMENT CONTENTS 03 AMPHIA DRAAGT ZORG VOOR DE TOEKOMST 07 KIES U ROUTE NAAR EEN PROFESSIONELERE DIENSTVERLENING 11 EEN STAP

Nadere informatie

P alladio Gezond tegenwicht Palladio

P alladio Gezond tegenwicht Palladio Gezond tegenwicht Jaarboek 2009 2010 Voorwoord Voor de vierde achtereenvolgende keer brengt Palladio groep een jaarboek uit. We beogen met dit jaarboek een overzicht te geven van onze visie en ervaringen,

Nadere informatie

Antwoord & kleine gemeenten

Antwoord & kleine gemeenten Antwoord & kleine gemeenten Opdrachtgever e-overheid voor Burgers (ICTU) in opdracht van ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Den Haag, juni 2010 De informatie in deze publicatie is

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Een helder marktmodel voor klant en energiesector

Een helder marktmodel voor klant en energiesector Een helder marktmodel voor klant en energiesector Inhoudsopgave 1 Voorstel op hoofdlijnen 3 2 Uitwerking Leveranciersmodel 7 3 Uitwerking Metermarkt 12 4 Bewaking administratieve kwaliteit energiebranche

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel beheerder en BiSL Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. De functioneel

Nadere informatie

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek

Niet over één nacht ijs. Imtech kiest voor partnership met 4PS. Klantenspecial. 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Klantenspecial Nieuwsbrief van 4PS - februari 2009 Niet over één nacht ijs Imtech kiest voor partnership met 4PS 4PS Construct - de marktstandaard in de bouw en installatietechniek Inhoud Investeren of

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Beter sturen en beter plannen

Beter sturen en beter plannen 4PSMAGAZINE Het magazine met nieuws over Microsoft Dynamics NAV 4PS Construct Integrale ERP software voor de Bouw, GWW en Installatietechniek UITGAVE 17 - maart 2014 Beter sturen en beter plannen 4PS Construct

Nadere informatie

dromen procesmanagement in 2009

dromen procesmanagement in 2009 dromen procesmanagement in 2009 voorwoord inhoud het realiseren van dromen in 2009 het realiseren van dromen in 2009 3 onderzoeksopzet 5 onderzoeksresultaten 9 conclusies 16 control synthese: 1 + 1 = 1

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

MCTL - Managing Computer Technology Library

MCTL - Managing Computer Technology Library 16. TAAKGEBIED TESTEN Testen is een vakgebied dat werkzaamheden omvat die zich uitstrekken van diep in de techniek tot diep in de gebruikersorganisatie. Binnen MCTL wordt uitsluitend het functionele deel

Nadere informatie