NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel"

Transcriptie

1 editie 5 December 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt op reguliere basis onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep C-AR. Voor meer informatie: Erwin de Jager, Projectmanager C-AR, Opmerkingen en suggesties over de Nieuwsbrief C-AR zijn welkom. In deze editie o.a.: Roadmap 2013: C-AR blikt vooruit op volgende stappen Hans Grunfeld, VEWM: Wij staan achter verbetering van facturering Gert-Jan van Boven (Nictiz): Diverse overeenkomsten C-AR en Elektronisch Patiënten Dossier Leo Dijkstra, Logica: Nieuwe koers C-AR biedt voordelen Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel De politieke onduidelijkheid over het nieuwe marktmodel heeft geen ingrijpende consequenties voor de invoering van het Centraal Aansluitingen Register (C-AR). De aangesloten netbeheerders hebben besloten om het C-AR verder te ontwikkelen binnen het bestaande marktmodel en ieder volgens zijn eigen planning in te voeren. De voordelen zijn zo groot dat we niet willen wachten, aldus Paul Corton, directielid van netbeheerder Alliander. zulk groot belang voor de netbeheerders dat deze toch wordt doorgezet. Corton: De betrokken netbeheerders hebben in grote meerderheid besloten om het C-AR toch in te voeren, maar voorlopig binnen het huidige marktmodel en ieder in zijn eigen tempo. Dat vergt wel de nodige aanpassingen en extra kosten, maar de schade valt te overzien. En op het moment dat er groen licht komt voor het nieuwe marktmodel, kunnen we zonder veel problemen overschakelen. überhaupt ter sprake kwam. De netbeheerders zijn het er al lange tijd over eens dat het beter is om hun aansluitregisters samen te voegen in één grote database. Zolang iedereen zijn eigen register heeft, is er veel meer onderling berichtenverkeer nodig en is de kans op fouten groter. Daar zijn natuurlijk allerlei tussenoplossingen Eerder dit jaar kon de Eerste Kamer het niet eens worden over de privacy rond de digitale meter, die onderdeel is van het nieuwe marktmodel voor de energiesector. Door de politieke onduidelijkheid is de invoering van het nieuwe marktmodel sterk vertraagd. Het wachten is op een nieuw voorstel van het ministerie van Economische Zaken, dat vervolgens weer door de politiek moet worden geaccordeerd. De invoering van het C-AR is echter van Goedkoper Het besluit om het C-AR tóch in te voeren, is eind november jl. door een grote meerderheid van de aangesloten netbeheerders genomen. Liander, de netbeheerder binnen Alliander, zal als eerste gaan werken met het nieuwe systeem, de andere netbeheerders zullen geleidelijk toetreden. Corton benadrukt dat de voordelen van het C-AR al vanaf het begin duidelijk waren, nog vóór dat het nieuwe marktmodel Paul Corton (Alliander): Er is een duidelijke prikkel om niet te lang te wachten

2 voor bedacht, zoals synchronisatie om de zoveel tijd, maar het is veel praktischer om alle gegevens samen te voegen. De lijnen worden korter en op termijn is het goedkoper. Daaruit is het idee van het C-AR geboren. Pas later kwam, mede op aandringen van de Tweede Kamer, de wens om het gehele marktmodel in de energiemarkt te vernieuwen. Een van de aanleidingen hiervoor was dat de politiek graag wilde dat iedere consument een digitale meter zou krijgen, zodat hij meer inzicht zou krijgen in zijn eigen verbruik en daardoor zuiniger met energie zou omgaan. Corton: Op dat moment hebben wij besloten dat het beter zou zijn om het C-AR in het nieuwe marktmodel te laten draaien. Daar hebben we alle systemen vervolgens op afgestemd. Het beste moment Over de invoering van het C-AR is Corton tot nog toe zeer te spreken. Het is een atypisch project. Een gemiddeld IT-project duurt doorgaans langer dan afgesproken en valt meestal duurder uit dan begroot. Maar het C-AR loopt keurig op schema en pakt zelfs iets voordeliger uit dan verwacht. Implementatie van het C-AR binnen het huidige marktmodel heeft zelfs een aantal voordelen, omdat partijen zelf het tijdstip kunnen aangeven wanneer ze precies met het systeem willen gaan werken. We hoeven niet meer allemaal tegelijk over naar het C-AR tegelijk met een nieuw marktmodel maar iedere netbeheerders kan zelf het beste moment uitkiezen in een bekend marktmodel. Hiermee worden de risico s van invoeren verkleind. Dit geeft ons bijvoorbeeld de mogelijkheid om eventuele kinderziektes tijdig uit het systeem te halen. Het is natuurlijk de bedoeling dat de klant niets merkt van de invoering van het C-AR. Liander verwacht eind 2010 of in de loop van 2011 als eerste netbeheerder over te gaan naar het C-AR. De andere netbeheerders zullen geleidelijk volgen en een enkeling wacht toch op het nieuwe marktmodel. Corton: De implementatie hangt een beetje af van de verschillende spelers. Maar er is een duidelijke prikkel om niet te lang te wachten. Hoe eerder we overgaan op het C-AR, hoe eerder we van de voordelen kunnen profiteren. Het is jammer dat het marktmodel niet nu ook al in werking treedt. Maar gelukkig bestaat er in de markt genoeg creativiteit om zelf tot oplossingen te komen. partijen. Iedereen kan nu zelf het meest geschikte moment kiezen om over te stappen. Dit biedt centraal voordelen: het leereffect van de eerste partij komt ten goede aan de hele sector. En ook decentraal: elke netbeheerder kan het project naadloos inpassen in haar projectenkalender, wat in deze drukke tijden een groot voordeel kan zijn. Er kan beter getest worden door het nieuwe systeem parallel te laten draaien aan het oude systeem. Daarnaast biedt het meer tijd voor de andere marktpartijen. Verscherpt inzicht Vanuit Logica zijn alle verschillende scenario s vanuit projectmanagementoptiek en technisch perspectief mogelijk. Dijkstra: Het is een feit dat het C-AR systeem, voor het nieuwe marktmodel, zijn motor al heeft laten draaien. Dat is altijd weer een spannend moment met een systeem waar inclusief ontwerp ongeveer een jaar aan is gewerkt. Niet alleen de C-AR engine draait, maar ook de services er omheen. Nu het systeem voor iedereen tastbaar is geworden in de testperiode, kan Roadmap 2013: C-AR blikt vooruit op volgende stappen iedereen zien hoe de op papier bedachte processen in de praktijk gaan lopen. Zowel bij Logica als de opdrachtgevers leidt dit tot verscherpt inzicht in de applicatie. Dat het systeem nu in het huidige, en niet het nieuwe marktmodel live gaat, is voor Logica geen grote issue. Het gaat hierbij uitsluitend om de keuzes van de opdrachtgevers, met in het achterhoofd de optimale werking van de markt. In de C-AR analogie: de auto rijdt door, de navigator kiest de route, maar de bestemming blijft hetzelfde. Leo Dijkstra (Logica) over nieuwe koers: C-AR in huidige of nieuwe marktmodel: kwestie van de beste routekeuze Het besluit om het C-AR voorlopig binnen het huidige marktmodel te laten draaien, heeft geen ingrijpende consequenties voor de techniek. Het heeft zelfs enkele voordelen, aldus Leo Dijkstra van IT-leverancier Logica. Bij de eerste visievorming over het C-AR is destijds al uitgegaan van het huidige marktmodel, zegt Dijkstra. Pas naderhand is bedacht dat het systeem beter direct binnen het nieuwe marktmodel zou kunnen worden geïmplementeerd. Nu de invoering van het nieuwe marktmodel op zich laat wachten, kan zonder veel problemen worden teruggegrepen op de oorspronkelijke koers. Dijkstra: Tijdens de visievorming over het C-AR is destijds gestart vanuit het huidige marktmodel. De vraag die Logica toen kreeg, is om te komen met een voorstel voor de transitie naar een C-AR. Om de risico s rond de implementatie van de applicatie te minimaliseren, is toen een voorstel gedaan waarin zowel de netbeheerders als de leveranciers gefaseerd kunnen overstappen op het C-AR. Dit vereiste een periode waarin zowel het C- AR als het huidige switchsysteem parallel draaien, met een koppeling. Naderhand is gekozen de implementatie met het nieuwe marktmodel te synchroniseren, maar inmiddels is duidelijk dat deze situatie is veranderd. In antwoord op de ontstane vraag is daarom teruggegrepen op het voorwerk uit de definitiestudie, waarbij EDSN samen met Logica drie varianten heeft uitgewerkt, inclusief de financiële impact. Tezamen met de nieuwe randvoorwaarden als een ongewijzigd switchsysteem is dit nu uitgekristalliseerd in een nieuw voorstel voor de implementatie. Groot voordeel Logica meent dat de nieuwe route, ondanks alle veranderingen van het plan, ook een aantal voordelen herintroduceert zoals de ontkoppeling van alle Erwin de Jager (C-AR): Het C-AR is geen doel op zich De politieke onduidelijkheid over de invoering van het nieuwe marktmodel voor de energiemarkt neemt niet weg dat binnen de stuurgroep van het C-AR hard wordt nagedacht over de volgende stappen in het project. Vanaf januari buigt de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de netbeheerders en EDSN, zich over de zogenoemde Roadmap Hierin wordt een koers uitgestippeld voor nieuwe toepassingen van het C-AR die het berichtenverkeer nog efficiënter maken en de mogelijkheid gaan bieden voor het centraal uitvoeren van het allocatie- en reconciliatieproces.. Al in de zomer van 2008 bleek uit een haalbaarheidsstudie dat de volgende stappen in de ontwikkeling van het C- AR haalbaar en wenselijk zijn. Het gaat hier met name om het gebruik van het C-AR voor de zogenoemde allocatie- en reconciliatieprocessen, oftewel de administratieve verdeling welk deel van de geleverde energie aan klanten voor rekening komt van welke leverancier. Hierbij moeten betrokken partijen een groot aantal meterstanden en aansluitgegevens uitwisselen. Een andere nieuwe toepassing is een centraal meetdataregister voor netbeheerderstaken, waar actuele en historische meetdata van energieklanten zijn opgeslagen. Behoefte Er bestaat bij de netbeheerders veel behoefte om deze volgende stappen te zetten, zegt Erwin de Jager, projectleider C-AR. Het C-AR wordt namelijk pas echt interessant als we deze nieuwe toepassingen kunnen implementeren. Het C-AR is geen doel op zich, het is de basis voor een verdere efficiëntieslag in het berichtenverkeer in de energiemarkt. In januari aanstaande gaat de stuurgroep van het C-AR aan de slag met het opstellen van de Roadmap 2013, die in het najaar van 2010 klaar moet zijn. In het plan moet helder worden hoe de nieuwe processen eruit gaan zien, hoe ze werken en hoe het ontwikkelings- en implementatietraject eruit komt te zien. Duidelijkheid De Jager hoopt wel dat er in tussentijd politieke duidelijkheid komt over de invoering van het nieuwe marktmodel, waaronder de invoering van de digitale meter. Dit is met name voor de invoering van het meetdataregister van groot belang. Het C-AR kan voorlopig binnen het huidige marktmodel draaien, maar bij het meetdataregister ligt dat iets ingewikkelder. Bij het ontwerp van het systeem moeten we wel weten of we doorgaan met de huidige meters of dat alle klanten straks een digitale meter hebben. We hopen dus op snelle duidelijkheid vanuit de politiek. 2

3 Stakeholdersronde levert waardevolle informatie op voor C-AR Een goede relatie en communicatie met de omgeving is van groot belang voor het C-AR. Met dit doel hielden projectleider Erwin de Jager en communicatieadviseur Ed Alofsen het afgelopen jaar een kennismakingsronde langs diverse stakeholders om hun mening te horen over het C-AR en informatie te geven over de stand van zaken. Zij bezochten onder andere toezichthouders, vertegenwoordigers van afnemers en andere belanghebbenden en overheidsinstanties. Wat opvalt is dat partijen goed geïnformeerd zijn over de organisatie van de energiesector en de ontwikkelingen in de energiemarkt, constateert Alofsen na afloop van de ronde. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het algemene beeld niet altijd even De Energiekamer, toezichthouder op de energiemarkt (voorheen DTe), huist in de Muzentoren in Den Haag positief is. Alofsen: Veel partijen hebben, in meer of mindere mate, een negatief beeld over de mate waarin de energiesector haar klantprocessen op orde heeft en de mate waarin de energiesector fouten in deze processen weet te voorkomen. Maar gelukkig ziet men ook wel dat hierin steeds meer verbetering optreedt. Vrijwel alle partijen menen dat de ontwikkeling van systemen als het C-AR daar positief aan kan bijdragen. De betrouwbaarheid van het berichtenverkeer is een belangrijke issue voor partijen, zowel voor de vertegenwoordigers van afnemers in de consumentenmarkt als de zakelijke markt. Ze vinden dat de netbeheerders het berichtenverkeer onopgemerkt dienen uit te voeren. Er is wel enige zorg over de migratie van Energiekamer: C-AR vermindert de kans op fouten Ton Buitelaar, Senior adviseur Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), vindt het C-AR een belangrijke stap op weg naar een beter en eenvoudiger marktmodel in de energiesector. De fysieke gegevens over aansluitingen zelf en de gegevens die nodig zijn om consumenten te laten switchen van leverancier worden in het C-AR centraal vastgelegd, zegt hij. En die uniformiteit resulteert naar verwachting in een veel soepeler verlopend proces. Wettelijke basis Het C-AR zorgt ervoor dat de uitwisseling van gegevens in klantgerelateerde processen, zoals switchen en verhuizen, sneller, efficiënter en nauwkeuriger verloopt. Dat is de stellige overtuiging van AR naar C-AR. Een vlekkeloze en voor de buitenwereld volledig onopgemerkte migratie is van groot belang. Gevoelige informatie Een ander punt van discussie is de privacy. Een aantal partijen is ongerustheid over de bescherming van privacy-gevoelige informatie. Met name het aspect van mogelijke inzage in deze gegevens door leveranciers, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, wordt als ongewenst ervaren. Goede data-security is van groot belang. Het ongewenst inbreken in systemen en verkrijgen van privacy-gevoelige informatie dient te allen tijde te worden voorkomen. Gelukkig hebben we in de gesprekken wel enige zorgen op dat punt kunnen wegnemen. de Energiekamer. Buitelaar verwacht dat de kans op fouten daardoor sterk zal verminderen. De Energiekamer geeft wel aan dat vooralsnog niet is voorzien dat het C- AR een plaats zal krijgen in de Informatiecode Elektriciteit en Gas. Deze code regelt de informatie-uitwisseling tussen de verschillende marktrollen in de energiesector. Voor de Energiekamer blijven de huidige aansluitingenregisters bij de netbeheerders de wettelijke basis. Het C-AR is dan feitelijk een volgend systeem, zegt Buitelaar. Dit betekent dat de Energiekamer de gegevens uit de AR s als uitgangspunt zal nemen, wanneer het aankomt op toezichthouden en de naleving van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. Hans Grünfeld (VEMW): Netbeheerder moet aanspreekpunt blijven VEMW staat achter een verbetering van de facturering Hans Grünfeld, directeur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) die de belangen vertegenwoordigt van zakelijke energie- en waterverbruikers, zegt achter een C-AR te staan dat resulteert in een verbetering van de facturering. Hij merkt een viertal zaken op die bij de realisatie van C-AR van belang zijn voor zijn leden. Grünfeld: In de eerste plaats wil ik opmerken dat de uitvoering van het C-AR wordt verzorgd door een derde partij, namelijk de IT-leverancier. Voor ons is het echter wél van belang dat de netbeheerder verantwoordelijk blijft voor de werkzaamheden en dat de afnemers ook bij hem terecht kunnen als er iets niet goed gaat in de berichtenafhandeling. Het is niet wenselijk dat afnemers dan van het kastje naar de muur worden gestuurd. Voor alles moet het aanspreekpunt voor de afnemer altijd de netbeheerder zijn en blijven. Kritisch kijken Tweede punt wat VEMW van belang vindt, is dat afnemers inzage moeten kunnen krijgen in het C-AR. Zij moeten in staat worden gesteld om desgewenst een overzicht aan te vragen van de eigen aansluiting, zodat zij zelf kunnen controleren of alle aansluitgegevens ook kloppen. Derde punt is, en dat hangt met het voorgaande samen, dat als er zaken niet kloppen deze op initiatief van afnemers gecorrigeerd kunnen worden. Het gaat dan meestal om fouten die voor grote afnemers ook grote consequenties kunnen hebben. Vierde en laatste punt dat voor VEMW van belang is en waarnaar wij kritisch kijken, heeft te maken met het fenomeen particuliere netten. Een industrieel bedrijf heeft achter zijn aansluiting vaak ook weer andere aangeslotenen. Van belang is daarom dat het C-AR ook derden faciliteert die op particuliere netten zijn aangesloten van bedrijven die zijn aangesloten op het openbare net. De netbeheerder zal rekening moeten houden met alle processen achter die hoofdaansluiting. C-AR presenteert casestudy tijdens Dag van de Datakwaliteit Het C-AR is gepresenteerd als een van de casestudies tijdens de Dag van de Datakwaliteit op 3 november jl.. Naast partijen als Philips, Hyves, Truvo en Kas Bank presenteerde Erwin de Jager, projectleider C-AR bij EDSN, het berichtenverkeer in de energiemarkt als één van de praktijkvoorbeelden van het denken over de toekomstige toepassingen van data en het efficiënt inrichten van systemen om die data te gebruiken. De presentatie vond plaats voor een goedgevulde zaal in het Muziektheater aan t IJ in Amsterdam. De dag werd georganiseerd door de DDMA, de branchevereniging voor dialoogmarketing. Deze organisatie vertegenwoordigd een groot aantal marktpartijen die zich bezighouden met marketing, variërend van folder tot , van telefoon tot interactieve televisie. Een uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid van de databestanden is voor deze partijen van cruciaal belang. Voor de discussie waren negen partijen, waaronder EDSN, uitgenodigd om hun specifieke case toe te lichten. EDSN was uitgenodigd voor een zogenoemde parallelsessie, waarin de aanwezigen konden kennismaken met databeheer in andere sectoren buiten de marketing. In zijn intro maakte De Jager meteen duidelijk dat de data van C-AR strikt confidentieel zijn en uiteraard niet bedoeld zijn voor marketingactiviteiten. Als voorbeeldcase biedt het berichtenverkeer in de energiemarkt niettemin interessante aanknopingspunten en lessen voor andere branches. De database van C-AR is in potentie één van de grootste van Nederland. Het schoonhouden en efficiënt beheren van de data is voor partijen in de energiemarkt van groot belang. Andere parallelsessies waren er o.a. van de Kas Bank en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), waarin informatie over 18 miljoen Nederlanders digitaal zijn opgeslagen.

4 Invoering Elektronisch Patiënten Dossier ligt vooral politiek gevoelig EPD maakt gebruik van proven technology een discussie ontstaat over de betrouwbaarheid van een dergelijk systeem, zegt Van Boven. Daardoor ga je telkens terug naar af. Dat zie je ook in de energiesector. De discussie over het nu wel of niet invoeren van de slimme meter doet elke keer weer de nodige stof opwaaien. Je ziet daardoor een dynamiek ontstaan, die losstaat van de werkelijkheid. Dat zien we heel duidelijk bij het EPD. De berichtgeving daarover zorgt telkens voor veel onrust. Vertrouwelijke patiënteninformatie zou zo op straat kunnen komen te liggen, menen criticasters. Al dit soort negatieve publiciteit geeft een enorm politiek gewicht aan het dossier. Faciliteren Het ontbreken van een adequate informatie-uitwisseling in de zorg vormt nog te vaak een beperkende factor. Van Boven: Vroeger had je te maken met één arts en één patiënt. Tegenwoordig is dat veel complexer. Nu komt het voor dat patiënten te maken kunnen hebben met wel zes verschillende zorgverleners. Heel belangrijk is dat die elkaar goed kunnen informeren. Als een specialist medicatie voorschrijft, dan moet hij weten of een patiënt ook andere medicijnen gebruikt. De zorgsector is al geruime tijd hard bezig om een inhaalslag te maken op het gebied van informatie-uitwisseling, zegt Van Boven. We zijn al enkele jaren bezig om de informatiestroom naar behoren te faciliteren met ICT. Op het moment dat we alle belangen van alle partijen binnen de gezondheidszorg op één lijn kregen en voldoende duidelijkheid hadden over de techniek, werd de discussie over de vertrouwelijkheid van gegevens opnieuw actueel. Zoiets heeft dan toch belangrijke consequenties voor de architectuur en de techniek die aan de basis ligt van het faciliteren van die complexe informatiestroom. Onacceptabele risico s Van Boven: Het is heel belangrijk dat het EPD er ook echt komt. Fouten in de informatie-uitwisseling kunnen immers leiden tot onacceptabele risico s voor betrokkenen. Er zijn genoeg voorbeelden voorhanden waaruit dat blijkt. Als Nictiz staan nu voor de opgave om het minimale neer te zetten wat er voor nodig is om de houders van persoonsgegevens met elkaar te laten communiceren. Dat betekent dat de patiëntengegevens bij de bron blijven, maar dat die tegelijkertijd op een gestandaardiseerde manier kunnen worden uitgewisseld. Die uitwisseling is vele malen veiliger en betrouwbaarder dan de huidige wijze van uitwisseling per telefoon, fax en papier. De loggegevens van de patiënt worden 15 jaar bewaard. Als patiënt kan je dus tot 15 jaar na dato zien wie er jouw gegevens heeft ingezien. Dat vormt een belangrijke waarborg tegen misbruik. Niet alleen in de energiebranche, ook in andere sectoren wordt gewerkt aan nieuwe systemen om het berichtenverkeer tussen partijen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. In de gezondheidszorg wordt al vier jaar geijverd voor de invoering van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het moet ervoor zorgen dat het berichtenverkeer tussen alle partijen in de zorgsector vlekkeloos verloopt. De invoering van het EPD moet fouten in de informatie-uitwisseling tussen huisartsen, specialisten, apotheken en overige zorgverleners in de gezondheidszorg voorkomen, zegt Gert-Jan van Boven, ditecteur van Nictiz, het Nationaal ICT Instituut in de Zorg. Iedereen die gegevens bijhoudt die voor de behandeling van een patiënt door een andere zorgverlener van belang zijn, zal uiteindelijk op het EPD worden aangesloten. Het systeem waarborgt dat deze gegevens op een gestandaardiseerde en veilige manier uitwisselbaar zijn, legt Van Boven uit. Nictiz heeft die informatie-uitwisseling voor de zorgsector vertaald in techniek en architectuur. De invoering van het EPD heeft vertraging opgelopen. Niet omdat het technisch niet uitvoerbaar zou zijn want dat is het en dat vormt dus geen probleem, zegt Van Boven - maar omdat het politiek een gevoelig onderwerp is. In die zin is het EPD min of meer vergelijkbaar met de invoering van het nieuwe markmodel in de energiesector, zegt hij. Want ook daar speelt de discussie over privacy en de gevoeligheid en vertrouwelijkheid van gegevens. De slimme meter zou die privacy schenden en netbeheerders informatie geven die in strijd is met de wet. Datzelfde komt ter sprake bij de invoering van het EPD. Politieke dynamiek Het is belangrijk voor het welslagen van het opzetten van een goede informatie-uitwisseling dat er niet tussentijds of achteraf Gert-Jan van Boven (Nictiz): Privacy is een politiek gevoelig onderwerp Eenvoudiger Het is nog wachten op een wet die het mogelijk maakt dat partijen in de gezondheidszorg zich verplicht moeten aansluiten op het EPD. De Eerste Kamer moet daarover nu beslissen. Ondertussen sluit al een groot aantal zorgverleners zich aan bij het EPD, zegt Van Boven. Het systeem ligt er en wordt dus al gebruikt. De techniek die ten grondslag ligt aan het EPD is niet het lastigste. Wat we nu uitrollen op ICT-gebied, is feitelijk proven technology, aldus Van Boven. Maar de invoering op de werkvloer heeft wel consequenties voor alle betrokkenen. Elke zorgverlener, van arts tot fysiotherapeut, moet met een chippas gaan werken. Dat vraagt natuurlijk gewenning. Zoiets speelt niet bij het Centraal Aansluitingenregister in de energiesector. Voor zover ik dat proces kan overzien, is dat minder ingewikkeld en is ook het aantal partijen dat daarbij is betrokken een stuk geringer dan bij de implementatie van het Elektronisch Patiënten Dossier.

5 C-AR retjes Afronding Acceptatietesten Release 2 Op vrijdag 30 oktober jl. zijn de laatste C-AR Acceptatietesten van release 2 afgerond. Deze testen zijn over een periode van vier maanden door EDSN én de regionale netbeheerders uitgevoerd. De software is met een dekking van 94% uitgebreid getest. Gaandeweg het testtraject zijn er bevindingen op de software geconstateerd en ook weer opgelost. De nu nog openstaande bevindingen zullen in aanloop naar een volgende C-AR release worden opgelost. Ruwweg zijn deze onder te verdelen in bevindingen op software, berichten en documentatie. Er is een goede prestatie geleverd, maar er is nog wel wat werk te doen voordat de software volledig kan worden geaccepteerd. Met het afronden van de C-AR software zijn diverse producten meegeleverd: testomgevingen (functioneel & datamigratie), gebruikers- en beheershandleidingen en een handleiding rapportages. Meer informatie en documentatie is beschikbaar via de C-AR project website op vragen stellen kan via van het huidige marktmodel zonder de uitgangspunten van en visie op het C-AR los te laten. Er zal een additionele component aan het C-AR worden toegevoegd waarbij het EDSNswitchsysteem en het C-AR beiden autonoom kunnen blijven functioneren. Willem Jan Zwart neemt afscheid van EDSN Willem Jan Zwart neemt per 1 januari 2010 afscheid als directeur van EDSN. Hij gaf sinds augustus 2005 leiding aan de organisatie. Zwart verruilt EDSN voor een positie als manager interne bedrijfsvoering bij netbeheerder Stedin. Zijn functie wordt voorlopig waargenomen door Frans Heijers, thans programmamanager en lid van het managementteam van EDSN. Onderzoek naar C-AR in huidig marktmodel In de periode juli tot en met september 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de werking van het C-AR in het huidig marktmodel. De onderzoeksopdracht richtte zich op de aanpassingen die nodig zijn om het C-AR te laten functioneren in het huidige marktmodel. Er is een zevental onderzoeksdomeinen onderzocht, te weten: strategisch kader, impact op het C-AR ontwerp, impact bij de netbeheerder, de interface tussen het switchsysteem en het C-AR, organisatie en verantwoordelijkheden, risicoanalyse en planning en kosten. Aan het onderzoek hebben alle regionale netbeheerders deelgenomen, alsmede de landelijke netbeheerder TenneT. Wekelijks is een werkgroep bijeengekomen om de onderzoeksdomeinen inhoudelijk te bespreken en de resultaten van de interne afstemming te delen. Aandachtspunt Belangrijke conclusies van het onderzoek zijn dat het C-AR zonder consequenties voor de huidige marktprocessen en berichtafhandeling in het huidige marktmodel kan worden ingevoerd en dat het C-AR kan worden aangepast aan de eisen Willem Jan Zwart verruilt EDSN voor Stedin

NIEUWSBRIEF C-AR. Frank van Dijck, voorzitter stuurgroep Centrale Marktfacilitering: C-AR is basis voor verdere efficiëntie in de energiemarkt

NIEUWSBRIEF C-AR. Frank van Dijck, voorzitter stuurgroep Centrale Marktfacilitering: C-AR is basis voor verdere efficiëntie in de energiemarkt editie 6 Juni 2010 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

Rol EDSN in de energiesector

Rol EDSN in de energiesector Rol EDSN in de energiesector Drs Gerrit Fokkema Manager Architectuur, Produkten en Services 15 november 2012 Agenda De energiemarkt Communicatie in de markt Rol EDSN Positie keten Diensten EDSN Energie

Nadere informatie

Bouwstenen voor een duurzaam reguleringskader perspectief van zakelijke energiegebruikers. Tilburg, 17 juni 2016 Hans Grünfeld

Bouwstenen voor een duurzaam reguleringskader perspectief van zakelijke energiegebruikers. Tilburg, 17 juni 2016 Hans Grünfeld Bouwstenen voor een duurzaam reguleringskader perspectief van zakelijke energiegebruikers Tilburg, 17 juni 2016 Hans Grünfeld AGENDA 1. Introductie VEMW 2. Noodzaak duurzaam reguleringskader 3. Benodigde

Nadere informatie

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014

! Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Operatie BRP Jaargang 2014, nummer 3, 1 april 2014 Samenvatting vergadering stuurgroep Operatie BRP van 27 maart 2014 Onderwerpen waarover de stuurgroep heeft gesproken De stuurgroep heeft op 27 maart

Nadere informatie

Elektronisch patiëntendossier (EPD)

Elektronisch patiëntendossier (EPD) Elektronisch patiëntendossier (EPD) ELEKTRONISCH PATIËNTENDOSSIER Landelijk EPD Het ministerie van VWS werkt aan een landelijk EPD. Dat is een systeem waarlangs zorgverleners snel en betrouwbaar medische

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier

Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Samenwerkingsovereenkomst Ondernemingsdossier Aanleiding De horeca in Eindhoven werkt al een jaar samen met de gemeente aan het terugdringen van administratieve lasten en kosten bij het aanvragen en verlenen

Nadere informatie

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water

Datum 17 januari 2014 Betreft Beantwoording vragen over het opstellen van nota's en meterstanden voor energie en water > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr.

EDSN Visie. Centraal berichtenverkeer. verduurzaming. In deze editie o.a.: Eén bron met alle benodigde informatie. Editie nr. Editie nr. 1 Mei 2012 EDSN Visie EDSN is de onafhankelijke instantie die het dataverkeer tussen partijen in de Nederlandse energiemarkt ondersteunt. EDSN Visie verschijnt drie keer per jaar en is bedoeld

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Privacy by Design bij Enexis

Privacy by Design bij Enexis Privacy by Design bij Enexis Boas Bierings Privacy Officer Enexis 7 november 2017 Bijeenkomst Privacy by Design III Georganiseerd door Privacy en Identity lab (PI.Lab) en ECP Platform voor de Informatie

Nadere informatie

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT

ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT ENERGIE BEDRIJVEN EN ICT De energiemarkt in Nederland is continu in beweging. Nieuwe toetreders veroveren marktaandeel en slimme meters, sectorwijzigingen en splitsing zorgen voor veranderingen. Energiebedrijven

Nadere informatie

Feiten en Fabels over patiëntgegevens

Feiten en Fabels over patiëntgegevens 05-11-2012 en en s over patiëntgegevens Op maandag 5 november 2012 startte de landelijke campagne om Nederlanders te informeren over het elektronisch uitwisselen van medische gegevens via de zogenaamde

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

SBR in de bancaire praktijk

SBR in de bancaire praktijk SBR in de bancaire praktijk Presentatie voor het Jaarcongres ICT Accountancy Arnold Esser, Programma Manager SBR bij de ING Leiden, 29 september 2011 Inhoudsopgave 1. Historie SBR voor banken 2. Het 4

Nadere informatie

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp

Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Sociaal plan voor cliënten Spelregels bij veranderingen herontwerp Zorgvuldig, betrokken en transparant Voor veel cliënten van Amerpoort gaat er komende jaren wat veranderen. Dat komt door ingrijpende

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

CIB Werkgroep VIPP-2

CIB Werkgroep VIPP-2 CIB Werkgroep VIPP-2 1 Documenthistorie Datum Auteur Versie Beschrijving 11-01-2017 LT 0.1 Initiële voorstel 12-01-2017 BD 0.2 Review 12-01-2017 BD 0.3 Review RB verwerkt 20-01-2017 1.0 Besluitvorming

Nadere informatie

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens

VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens VRAGEN EN ANTWOORDEN over de elektronische uitwisseling van medische gegevens Wat? In december 2011 zijn de organisaties van huisartsen(posten), apothekers en ziekenhuizen met de NPCF tot een akkoord gekomen

Nadere informatie

Handleiding voor aansluiten op Digilevering

Handleiding voor aansluiten op Digilevering Handleiding voor aansluiten op Digilevering Versie 1.0 Datum 1 augustus 2013 Status definitief Colofon Projectnaam Digilevering Versienummer 1.0 Contactpersoon Servicecentrum Logius Organisatie Logius

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper

Naar de cloud: drie praktische scenario s. Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op. whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Zet een applicatiegerichte cloudinfrastructuur op whitepaper Naar de cloud: drie praktische scenario s Veel bedrijven maken of overwegen een transitie naar de

Nadere informatie

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen?

SETU Wijzer. U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? SETU Wijzer U wilt met de SETU-standaard werken, maar waar moet u beginnen? Deze wijzer biedt u een overzicht van de SETU-standaarden en wat SETU voor u kan betekenen. Alle lichtblauwe kaarten bevatten

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht

Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht Overleg SW leveranciers PGB Trekkingsrecht SVB en VNG 26 april 2017 Agenda 26 april Mededelingen Mutatie specs 1.0 ivm BSN bij vertegenwoordiger Stuf2.1 irt GGK (12 juni) BAB1.0 (2017) berichten vanaf

Nadere informatie

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt:

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt: Autoriteit Consument en Markt Directie Energie Postbus 16326 2500 BH Den Haag Almere, 25 februari 2014 Betreft : Zienswijze Media Park Enterprise B.V. m.b.t. Ontwerpbesluit Ontheffingaanvraag elektriciteitsnet

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 55 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 23 van de Gaswet; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 59466 9 november 2016 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt van 27 oktober 2016, kenmerk ACM/DC/2016/206237, tot

Nadere informatie

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren

E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren 1/5 E-health: geef de zorgprofessional een centrale rol Waarom het noodzakelijk is dat bestuurders nieuwe zorgmethoden faciliteren Joren Roelofs en Wijnand Weerdenburg E-health heeft de toekomst, daar

Nadere informatie

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2

TARGET2 nieuwsbrief. Inhoud. De TARGET2 nieuwsbrief. Projectplanning TARGET2 TARGET2 nieuwsbrief Informatie over de migratie van TOP naar TARGET2 januari 2006, nr 2 Inhoud De TARGET2 nieuwsbrief Projectplanning TARGET2 1 1 Migratie naar TARGET2 Het testprogramma 3 3 De meest recente

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Regelingen en voorzieningen CODE 9.1.6.511 Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! brochure bronnen www.vzvz.nl, oktober 2012 De invoering door de overheid van een landelijk

Nadere informatie

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd

Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd Regelingen en voorzieningen CODE 5.1.4.22 Slimme energiemeters vanaf 1.1.2012 ingevoerd bronnen vraag en antwoord ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I), 23.2.2011, www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

T-prognoses: nut en noodzaak

T-prognoses: nut en noodzaak T-prognoses: nut en noodzaak 1 Met deze folder willen wij u als klant van TenneT meer informatie geven over het nut en de noodzaak van T(transport)-prognoses. Wat zijn T-prognoses? T-prognoses staat voor

Nadere informatie

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime

Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime Visie op Nieuw Marktmodel Wholesale Gas en het nieuwe Balanceringsregime De impact op de marktrollen shipper, leverancier en regionale netbeheerder Creating Business Ecellence. Together. Copyright Zest

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland

NIEUWSBRIEF C-AR. Frans Heijers, plaatsvervangend directeur EDSN: Geen centraal aansluitingenregister, geen nieuw marktmodel in Nederland editie 2 December 2008 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Project Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig

Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Cloud services: aantrekkelijk, maar implementeer zorgvuldig Auteur: Miranda van Elswijk en Jan-Willem van Elk Dit artikel is verschenen in COS, mei 2011 Cloud services worden steeds meer gebruikelijk.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055

Rapport. Datum: 17 februari 2011. Rapportnummer: 2011/055 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Ministerie van Economische Zaken te Den Haag (thans vallend onder de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie). Datum: 17 februari 2011 Rapportnummer:

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen?

Uw medische gegevens elektronisch delen? Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede zorg met goede informatie Ziekte, een blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen bij een onbekende

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden

Jaarplan 2014. Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Jaarplan 2014 Jaarplan 2014 Regionale Samenwerkings Organisatie Haaglanden Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling 2014... 4 3. Zorgdiensten... 4 4. Overdracht de functies van platform en projectcoordinatie...

Nadere informatie

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011

Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen. Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Programma doorontwikkeling veiligheidshuizen Informatiemanagement en privacy 21 november 2011 Presentatie Privacy Binnen het programma doorontwikkeling veiligheidshuizen is Privacy een belangrijk onderwerp.

Nadere informatie

Testomgevingen beheer

Testomgevingen beheer Testomgevingen beheer Testen brengt het verwachte resultaat en de huidige toestand bij elkaar. Het geeft aanknopingspunten om de planning te maken, het product te verbeteren en om zorgen bij belanghebbenden

Nadere informatie

Slimme communicatie onder hoogspanning

Slimme communicatie onder hoogspanning Tekst: Peter Zwetsloot Beeld: Giuseppe Toppers Slimme communicatie onder hoogspanning Op dit moment zijn er in de vrije markt voor gas en elektriciteit belangrijke ontwikkelingen. Zo wordt op 1 augustus

Nadere informatie

Inhoud van het wetsvoorstel

Inhoud van het wetsvoorstel POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN De Minister van Economische Zaken

Nadere informatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie

Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Regionale Samenwerking in de Zorg Van idee tot innovatie Voorwoord Meer dan tien jaar geleden is in Nederland de discussie over het opzetten van een landelijk elektronisch patiëntdossier gestart. Sindsdien

Nadere informatie

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA

CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA BIJLAGE CHRONOLOGISCH OVERZICHT VAN DE VOORTGANG VAN HET PROGRAMMA MODERNISERING GBA De documenten waarnaar wordt verwezen zijn opgesteld met inachtneming van de kabinetsrichtlijnen voor grote ICT-projecten.

Nadere informatie

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst

Elektronisch Patiënten Dossier. 5 oktober 2005. A. Vos L.J. Arendshorst Elektronisch Patiënten Dossier 5 oktober 2005 A. Vos L.J. Arendshorst Inhoud De Gezondheidszorg Het Elektronisch Patiënten Dossier Stellingname Praktijkvoorbeeld Conclusies De gezondheidszorg Overheid

Nadere informatie

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar

Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Project Fasering Documentatie Applicatie Ontwikkelaar Auteurs: Erik Seldenthuis Aminah Balfaqih Datum: 31 Januari 2011 Kerntaak 1 Ontwerpen van applicaties De volgordelijke plaats van de documenten binnen

Nadere informatie

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users

Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten. bridging it & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten bridging it & users Consultancy Software Training & onderzoek Consultancy CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen

Nadere informatie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie

Programme Power. De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Programme Power De weg van Portfoliomanagement naar Programmaregie Agenda Introductie Stedin Historie van Project- en Portfoliomanagement Van Portfoliomanagement naar Programmaregie Waar staan we nu Oog

Nadere informatie

uw medische gegevens elektronisch delen?

uw medische gegevens elektronisch delen? patiënteninformatie uw medische gegevens elektronisch delen? Dat kan via het LSP Ziekte, blessure of een ongeval komt vaak onverwacht. Daardoor kunt u terecht komen bij een (onbekende) arts, een andere

Nadere informatie

Projectmanagement De rol van een stuurgroep

Projectmanagement De rol van een stuurgroep Projectmanagement De rol van een stuurgroep Inleiding Projecten worden veelal gekenmerkt door een relatief standaard projectstructuur van een stuurgroep, projectgroep en enkele werkgroepen. De stuurgroep

Nadere informatie

23 april 2001, BPR2001/u64104 mr. drs. A.C.M. de Heij

23 april 2001, BPR2001/u64104 mr. drs. A.C.M. de Heij R e g i s t r a t i e k a m e r De Minister voor Grote Stedenen Integratiebeleid 23 april 2001, BPR2001/u64104 mr. drs. A.C.M. de Heij070-3811339..'s-Gravenhage, 29 mei 2001.. Onderwerp Advies over rapport

Nadere informatie

De alles-in-1 Zorgapp

De alles-in-1 Zorgapp De alles-in-1 Zorgapp Tevreden cliënten en medewerkers Impact van zorgapps op de zorgverlening Meerwaarde van zorgapps in het zorgproces De rol van de zorgverlener verandert in rap tempo door nieuwe technologie

Nadere informatie

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode!

Dragon1 EA Tool. Business case webbased EA tool. Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! Dragon1 EA Tool Business case webbased EA tool Een webbased EA tool geschikt voor elke architectuurmethode! uw organisatie, datum, versie #.#, documentstatus eigenaar/budgetverantwoordelijke: Kies op deze

Nadere informatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie

Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Whitepaper implementatie workflow in een organisatie Auteur: Remy Stibbe Website: http://www.stibbe.org Datum: 01 mei 2010 Versie: 1.0 Whitepaper implementatie workflow in een organisatie 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg

Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Elektronische gegevensuitwisseling in de zorg De Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens in de zorg Inleiding Smartphones, slimme meters, thuisbankieren en online winkelen: het gebruik

Nadere informatie

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan 8 3818 LH AMERSFOORT Den Haag, 25 januari 2017 Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf

GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf GEKKO WORKS & WILMINK POEDERCOATING B.V. Over het informatiseren van een vooruitstrevend productiebedrijf INTRODUCTIE Bas Kierkels en Dirk Wilmink Elke project is bijzonder maar de implementatie van Gekko

Nadere informatie

1 Inleiding 9. 2 De fundamenten van het zorgstelsel 11. 3 De structuren in de zorg 25. 4 De aanspraak op zorg 31. 5 De financiering van de zorg 47

1 Inleiding 9. 2 De fundamenten van het zorgstelsel 11. 3 De structuren in de zorg 25. 4 De aanspraak op zorg 31. 5 De financiering van de zorg 47 Voorwoord Wie wil begrijpen hoe het Nederlandse zorgstelsel functioneert en op zoek gaat naar informatie, dreigt er al snel in te verdrinken. Waar te beginnen? Dat geldt ook voor de regels die op de zorg

Nadere informatie

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78

Plan 5 6-11 7 - 41-43 76-78 Plan Gegevens mag het? Rechtmatig verkregen gegevens grondslagen voor rechtmatige verwerking: Ondubbelzinnige toestemming, noodzakelijk voor uitvoeren overeenkomst, wettelijke plicht, bescherming vitale

Nadere informatie

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users

IT kwaliteit helder en transparant. bridging IT & users IT kwaliteit helder en transparant bridging IT & users Acceptatiemanagement meer dan gebruikerstesten CEPO helpt al meer dan 15 jaar organisaties om integraal de kwaliteit van hun informatiesystemen en

Nadere informatie

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries

Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis. Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Eli de Vries Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar hebben weinig kennis Managers moeten beslissingen nemen over IT, maar

Nadere informatie

Ticon. De volgende generatie projectmanagement

Ticon. De volgende generatie projectmanagement De volgende generatie Optimaal Het virtueel bouwproces model binnen de GWW Virtueel bouwproces model Het fundament van Ticon is het Virtueel bouwproces model. Dit datamodel is een collectie van alle projectgegevens

Nadere informatie

Nulmeting. Energieverbruikscijfers Wijnjewoude 2008 2013 (plus verwachting 2014)

Nulmeting. Energieverbruikscijfers Wijnjewoude 2008 2013 (plus verwachting 2014) Nulmeting Energieverbruikscijfers Wijnjewoude 2008 2013 (plus verwachting 2014) Henk Janssen/februari 2015 Nulmeting Wijnjewoude in 10 jaar energieneutraal. Dat is de doelstelling van WEN. Om de komende

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF C-AR. Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen. invoering van een centraal aansluitingenregister.

NIEUWSBRIEF C-AR. Jeroen de Swart, voorzitter Netbeheer Nederland: Het echte werk moet nog beginnen. invoering van een centraal aansluitingenregister. editie 3 Februari 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt

Nadere informatie

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming!

Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! [titel folder] Uw medische gegevens elektronisch delen? Alleen met uw toestemming! Goede medische zorg Ziekte, een blessure of ongeval komen vaak onverwacht. Daardoor kunt u terechtkomen in de spreekkamer

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen

Nadere informatie

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer)

Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Invoering EMV in Nederland (en andere veranderingen in het betalingsverkeer) Presentatie voor Detailhandel Nederland 28 augustus 2009 Piet Mallekoote, Algemeen Directeur Currence Voorzitter Afstemgroep

Nadere informatie

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud.

Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Whitepaper Hybride Cloud Met z n allen naar de cloud. Inhoudstafel 1. Inleiding 2. Met z n allen naar de cloud? 3. Voordelen van een hybride cloud 4. In de praktijk: Template voor moderne manier van werken

Nadere informatie

Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper

Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper Een innovatie van Oxxio: de revolutie in energiemeting! Als u kiest voor energie van Oxxio, kiest u voor de goedkoopste

Nadere informatie

Raadsmededeling - Openbaar

Raadsmededeling - Openbaar Raadsmededeling - Openbaar Nummer : 122/2011 Datum : 18 juli 2011 B&W datum : 18 juli 2011 Portefeuillehouder : G. Berghoef Onderwerp : Modernisering gemeentelijke basisadministratie, verwerving burgerzaken

Nadere informatie

Wie kan bij uw dossier?

Wie kan bij uw dossier? Test UITWISSELING PATIËNTGEGEVENS Wie kan bij uw dossier? Er is veel onduidelijk over het Landelijk Schakelpunt, de opvolger van het gesneuvelde elektronisch patiëntendossier. Zelfs bij de miljoenen Nederlanders

Nadere informatie

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen

Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Rotor doet meer met minder mensen en met minder kopzorgen Met de komst van een nieuw management nam Rotor een ingrijpende beslissing: ITmaatwerk vervangen door standaardsoftware. Onder het motto Follow

Nadere informatie

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ

Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Tactisch beheer informatievoorziening AWBZ Spreker Sandra Landa Plaats Den datum Haag 27 januari 2012 Tactisch beheerder Wat is beheer van de informatievoorziening? In samenspraak met ketenpartijen de

Nadere informatie

Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld?

Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld? Beroepsproduct 6 Beroepsontwikkeling 2 Het Elektronisch Patiënten Dossier. Wordt dit het nieuwe toekomstbeeld? Kim Nillesen Studentnummer 478177 KAG.Nillesen@student.han.nl Tutor: Dhr. H Masselink Klas:

Nadere informatie

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni

Project invoering EPD en BSN in de zorg, Idius Felix, juni Invoering in de Zorg: GGZ Idius Felix Programma Invoering EPD en in de Zorg Bijeenkomst Invoering GGZ Nederland - 23 juni 2008 Agenda Wbsn-z: Wat betekent de wet voor zorgaanbieders in de GGZ? - Wbsn-z

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT

Projectenoverzicht Informatievoorziening en ICT MEMO Aan : College van B&W, Commissie Middelen Van : Christien Sepers en Jeroen van der Hulst Datum : 2 april 2009 Onderwerp : Voortgangsrapportage ICT-projecten april 2009 Ons kenmerk : 2009008153 Projectenoverzicht

Nadere informatie

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes

Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Baarnsche Dijk 4 D T (035) 54 80 180 3741 LR Baarn F (035) 54 80 184 www.edsn.nl Issue IC139 Correcties en verrekening foutieve captarcodes Status Vastgesteld door ALV Versienummer 1.0 Versiedatum 27 november

Nadere informatie

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0

Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Huisartsenpraktijk Bender Overschie, januari 2013 Auteur: P.P.M. Bender versie: 1.0 Informatiebeveiling Zie ook het Privacyregelement 1. Beroepsgeheim De huisartsen, psycholoog en POH s hebben als BIG

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 27 juni Inleiding

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 27 juni Inleiding De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Datum 27 juni 2017 Betreft Operatie BRP Inleiding In de voortgangsrapportage 1 van 25 november 2016 heb ik aangekondigd

Nadere informatie

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf?

Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? Plannen gemaakt? Met hulp van de standaardaanpak ImpactAnalyse in de Zorg kom je verder! Je weet wat je wilt bereiken, maar wie & wat loop je tegen het lijf? IMPACT? de ZORG? STANDAARD AANPAK 1 Inpassen

Nadere informatie

De noodzaak van een geïntegreerd ECD

De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Whitepaper 2 UNIT4 De noodzaak van een geïntegreerd ECD De noodzaak van een geïntegreerd ECD Papieren dossier maakt plaats voor geïntegreerd ECD dat multidisciplinair

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg.

Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting. www.dnwg. Is uw organisatie grootverbruiker van gas en/of elektriciteit? In deze brochure vindt u belangrijke informatie voor uw aansluiting www.dnwg.nl Wanneer wordt u aangemerkt als grootverbruiker? U valt in

Nadere informatie

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10

BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 Nieuwsbrief BeheerVisie Nieuwsbrief BeheerVisie 2015, Editie 2 Nieuws BeheerVisie ondersteunt StUF-ZKN 3.10 BeheerVisie geeft advies MeldDesk App Message Router MeldDesk Gebruikers Forum Nieuwe MeldDesk

Nadere informatie

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2

Testen. Presentatie. Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Testen Presentatie Open-i Software Services BV, Maarssen Datum : 06-07-2013 Versie : 1.2 Algemeen Tegenwoordig behoeft het belang van testen nauwelijks nog te worden uitgelegd. Binnen organisaties speelt

Nadere informatie

Privacy Persoonsgegevens

Privacy Persoonsgegevens Privacy Persoonsgegevens Praktijk voor GCK maakt onderdeel uit van Gezondheidscentrum. Dit privacyreglement met betrekking tot persoonsgegevens geldt voor alle instanties binnen het centrum. Deze informatie

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving

ICT in de zorg. Over de impact van wet- en regelgeving ICT in de zorg Over de impact van wet- en regelgeving Impact van weten regelgeving op ICT in de zorg Voldoen aan wet- en regelgeving is voor ICT-afdelingen in de zorgsector een steeds vaker terugkerend

Nadere informatie

Notitie voor de bespreking inzake de afschaffing van de mondelinge rolzitting

Notitie voor de bespreking inzake de afschaffing van de mondelinge rolzitting Notitie voor de bespreking inzake de afschaffing van de mondelinge rolzitting Peter van Swaaij Pagina 1 van 7 Inleiding In juli 2007 zal naar alle waarschijnlijkheid het wettelijk verplichte procuraat

Nadere informatie

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together.

Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Visie op Stroomopwaarts - Impact op de marktrol netbeheerder - Creating Business Excellence, Together. Creating Business Excellence, Together. Stroomopwaarts komt er aan Per 1 april 2013 worden in de energiesector

Nadere informatie

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD

RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD RAPPORTAGE Invoering landelijk EPD Rapportageperiode: januari en februari 2009 Ministerie van VWS 2 maart 2009 1 Inhoudsopgave 1 Bijzonderheden rapportageperiode... 3 1.1 Onderzoek naar invoering BSN...

Nadere informatie

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11

Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 Inhoud Inleiding 9 Voor wie is dit boek bedoeld? 10 Opbouw van dit boek 11 1 Wat is een project? 15 Niet iedere klus is een project 16 Misverstanden rond projectmatig werken 18 Wanneer pak je iets projectmatig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 299 Ziekenhuiszorg Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training

Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren. software consultancy training Rostar CAS: online personeelsplanningssoftware voor dienstenchequekantoren software consultancy training De markt heeft nood aan een flexibele en complete planningsoplossing. De invoering van de dienstencheques

Nadere informatie

DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN

DE KRACHT VAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN DEKRACHTVAN INTERACTIEF IMPLEMENTEREN PlanB II iseencompletemethodevoorhetimplementerenvanoperationalexcellenceinorganisaties.hetis integraalonderdeelvanhetoperationalexcellenceframeworkenwordtgebruiktvoorhetimplementerenvan

Nadere informatie

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen

Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Wijziging volumeherleiding gas en netverliezen Impact op administratieve processen netbeheerders 21 november 2013 Aanleiding Naar aanleiding van Kamervragen over de zogenaamde liegende gasmeter heeft NMa

Nadere informatie

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011

Vitalink. Concept en stand van zaken 19/11/2011 Vitalink Concept en stand van zaken 19/11/2011 Agenda Concept Vitalink Vitalink in de praktijk Medicatieschema als eerste module Medicatieschema: pilootproject Vragen en suggesties CONCEPT VITALINK Concept

Nadere informatie