NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NIEUWSBRIEF C-AR. Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel"

Transcriptie

1 editie 5 December 2009 NIEUWSBRIEF C-AR De Nieuwsbrief C-AR is bedoeld om direct betrokkenen en stakeholders te informeren over de voortgang van het Centraal Aansluitingenregister. De Nieuwsbrief verschijnt op reguliere basis onder verantwoordelijkheid van de Stuurgroep C-AR. Voor meer informatie: Erwin de Jager, Projectmanager C-AR, Opmerkingen en suggesties over de Nieuwsbrief C-AR zijn welkom. In deze editie o.a.: Roadmap 2013: C-AR blikt vooruit op volgende stappen Hans Grunfeld, VEWM: Wij staan achter verbetering van facturering Gert-Jan van Boven (Nictiz): Diverse overeenkomsten C-AR en Elektronisch Patiënten Dossier Leo Dijkstra, Logica: Nieuwe koers C-AR biedt voordelen Paul Corton, directielid Alliander: C-AR gaat door ondanks politieke onduidelijkheid over nieuwe marktmodel De politieke onduidelijkheid over het nieuwe marktmodel heeft geen ingrijpende consequenties voor de invoering van het Centraal Aansluitingen Register (C-AR). De aangesloten netbeheerders hebben besloten om het C-AR verder te ontwikkelen binnen het bestaande marktmodel en ieder volgens zijn eigen planning in te voeren. De voordelen zijn zo groot dat we niet willen wachten, aldus Paul Corton, directielid van netbeheerder Alliander. zulk groot belang voor de netbeheerders dat deze toch wordt doorgezet. Corton: De betrokken netbeheerders hebben in grote meerderheid besloten om het C-AR toch in te voeren, maar voorlopig binnen het huidige marktmodel en ieder in zijn eigen tempo. Dat vergt wel de nodige aanpassingen en extra kosten, maar de schade valt te overzien. En op het moment dat er groen licht komt voor het nieuwe marktmodel, kunnen we zonder veel problemen overschakelen. überhaupt ter sprake kwam. De netbeheerders zijn het er al lange tijd over eens dat het beter is om hun aansluitregisters samen te voegen in één grote database. Zolang iedereen zijn eigen register heeft, is er veel meer onderling berichtenverkeer nodig en is de kans op fouten groter. Daar zijn natuurlijk allerlei tussenoplossingen Eerder dit jaar kon de Eerste Kamer het niet eens worden over de privacy rond de digitale meter, die onderdeel is van het nieuwe marktmodel voor de energiesector. Door de politieke onduidelijkheid is de invoering van het nieuwe marktmodel sterk vertraagd. Het wachten is op een nieuw voorstel van het ministerie van Economische Zaken, dat vervolgens weer door de politiek moet worden geaccordeerd. De invoering van het C-AR is echter van Goedkoper Het besluit om het C-AR tóch in te voeren, is eind november jl. door een grote meerderheid van de aangesloten netbeheerders genomen. Liander, de netbeheerder binnen Alliander, zal als eerste gaan werken met het nieuwe systeem, de andere netbeheerders zullen geleidelijk toetreden. Corton benadrukt dat de voordelen van het C-AR al vanaf het begin duidelijk waren, nog vóór dat het nieuwe marktmodel Paul Corton (Alliander): Er is een duidelijke prikkel om niet te lang te wachten

2 voor bedacht, zoals synchronisatie om de zoveel tijd, maar het is veel praktischer om alle gegevens samen te voegen. De lijnen worden korter en op termijn is het goedkoper. Daaruit is het idee van het C-AR geboren. Pas later kwam, mede op aandringen van de Tweede Kamer, de wens om het gehele marktmodel in de energiemarkt te vernieuwen. Een van de aanleidingen hiervoor was dat de politiek graag wilde dat iedere consument een digitale meter zou krijgen, zodat hij meer inzicht zou krijgen in zijn eigen verbruik en daardoor zuiniger met energie zou omgaan. Corton: Op dat moment hebben wij besloten dat het beter zou zijn om het C-AR in het nieuwe marktmodel te laten draaien. Daar hebben we alle systemen vervolgens op afgestemd. Het beste moment Over de invoering van het C-AR is Corton tot nog toe zeer te spreken. Het is een atypisch project. Een gemiddeld IT-project duurt doorgaans langer dan afgesproken en valt meestal duurder uit dan begroot. Maar het C-AR loopt keurig op schema en pakt zelfs iets voordeliger uit dan verwacht. Implementatie van het C-AR binnen het huidige marktmodel heeft zelfs een aantal voordelen, omdat partijen zelf het tijdstip kunnen aangeven wanneer ze precies met het systeem willen gaan werken. We hoeven niet meer allemaal tegelijk over naar het C-AR tegelijk met een nieuw marktmodel maar iedere netbeheerders kan zelf het beste moment uitkiezen in een bekend marktmodel. Hiermee worden de risico s van invoeren verkleind. Dit geeft ons bijvoorbeeld de mogelijkheid om eventuele kinderziektes tijdig uit het systeem te halen. Het is natuurlijk de bedoeling dat de klant niets merkt van de invoering van het C-AR. Liander verwacht eind 2010 of in de loop van 2011 als eerste netbeheerder over te gaan naar het C-AR. De andere netbeheerders zullen geleidelijk volgen en een enkeling wacht toch op het nieuwe marktmodel. Corton: De implementatie hangt een beetje af van de verschillende spelers. Maar er is een duidelijke prikkel om niet te lang te wachten. Hoe eerder we overgaan op het C-AR, hoe eerder we van de voordelen kunnen profiteren. Het is jammer dat het marktmodel niet nu ook al in werking treedt. Maar gelukkig bestaat er in de markt genoeg creativiteit om zelf tot oplossingen te komen. partijen. Iedereen kan nu zelf het meest geschikte moment kiezen om over te stappen. Dit biedt centraal voordelen: het leereffect van de eerste partij komt ten goede aan de hele sector. En ook decentraal: elke netbeheerder kan het project naadloos inpassen in haar projectenkalender, wat in deze drukke tijden een groot voordeel kan zijn. Er kan beter getest worden door het nieuwe systeem parallel te laten draaien aan het oude systeem. Daarnaast biedt het meer tijd voor de andere marktpartijen. Verscherpt inzicht Vanuit Logica zijn alle verschillende scenario s vanuit projectmanagementoptiek en technisch perspectief mogelijk. Dijkstra: Het is een feit dat het C-AR systeem, voor het nieuwe marktmodel, zijn motor al heeft laten draaien. Dat is altijd weer een spannend moment met een systeem waar inclusief ontwerp ongeveer een jaar aan is gewerkt. Niet alleen de C-AR engine draait, maar ook de services er omheen. Nu het systeem voor iedereen tastbaar is geworden in de testperiode, kan Roadmap 2013: C-AR blikt vooruit op volgende stappen iedereen zien hoe de op papier bedachte processen in de praktijk gaan lopen. Zowel bij Logica als de opdrachtgevers leidt dit tot verscherpt inzicht in de applicatie. Dat het systeem nu in het huidige, en niet het nieuwe marktmodel live gaat, is voor Logica geen grote issue. Het gaat hierbij uitsluitend om de keuzes van de opdrachtgevers, met in het achterhoofd de optimale werking van de markt. In de C-AR analogie: de auto rijdt door, de navigator kiest de route, maar de bestemming blijft hetzelfde. Leo Dijkstra (Logica) over nieuwe koers: C-AR in huidige of nieuwe marktmodel: kwestie van de beste routekeuze Het besluit om het C-AR voorlopig binnen het huidige marktmodel te laten draaien, heeft geen ingrijpende consequenties voor de techniek. Het heeft zelfs enkele voordelen, aldus Leo Dijkstra van IT-leverancier Logica. Bij de eerste visievorming over het C-AR is destijds al uitgegaan van het huidige marktmodel, zegt Dijkstra. Pas naderhand is bedacht dat het systeem beter direct binnen het nieuwe marktmodel zou kunnen worden geïmplementeerd. Nu de invoering van het nieuwe marktmodel op zich laat wachten, kan zonder veel problemen worden teruggegrepen op de oorspronkelijke koers. Dijkstra: Tijdens de visievorming over het C-AR is destijds gestart vanuit het huidige marktmodel. De vraag die Logica toen kreeg, is om te komen met een voorstel voor de transitie naar een C-AR. Om de risico s rond de implementatie van de applicatie te minimaliseren, is toen een voorstel gedaan waarin zowel de netbeheerders als de leveranciers gefaseerd kunnen overstappen op het C-AR. Dit vereiste een periode waarin zowel het C- AR als het huidige switchsysteem parallel draaien, met een koppeling. Naderhand is gekozen de implementatie met het nieuwe marktmodel te synchroniseren, maar inmiddels is duidelijk dat deze situatie is veranderd. In antwoord op de ontstane vraag is daarom teruggegrepen op het voorwerk uit de definitiestudie, waarbij EDSN samen met Logica drie varianten heeft uitgewerkt, inclusief de financiële impact. Tezamen met de nieuwe randvoorwaarden als een ongewijzigd switchsysteem is dit nu uitgekristalliseerd in een nieuw voorstel voor de implementatie. Groot voordeel Logica meent dat de nieuwe route, ondanks alle veranderingen van het plan, ook een aantal voordelen herintroduceert zoals de ontkoppeling van alle Erwin de Jager (C-AR): Het C-AR is geen doel op zich De politieke onduidelijkheid over de invoering van het nieuwe marktmodel voor de energiemarkt neemt niet weg dat binnen de stuurgroep van het C-AR hard wordt nagedacht over de volgende stappen in het project. Vanaf januari buigt de stuurgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de netbeheerders en EDSN, zich over de zogenoemde Roadmap Hierin wordt een koers uitgestippeld voor nieuwe toepassingen van het C-AR die het berichtenverkeer nog efficiënter maken en de mogelijkheid gaan bieden voor het centraal uitvoeren van het allocatie- en reconciliatieproces.. Al in de zomer van 2008 bleek uit een haalbaarheidsstudie dat de volgende stappen in de ontwikkeling van het C- AR haalbaar en wenselijk zijn. Het gaat hier met name om het gebruik van het C-AR voor de zogenoemde allocatie- en reconciliatieprocessen, oftewel de administratieve verdeling welk deel van de geleverde energie aan klanten voor rekening komt van welke leverancier. Hierbij moeten betrokken partijen een groot aantal meterstanden en aansluitgegevens uitwisselen. Een andere nieuwe toepassing is een centraal meetdataregister voor netbeheerderstaken, waar actuele en historische meetdata van energieklanten zijn opgeslagen. Behoefte Er bestaat bij de netbeheerders veel behoefte om deze volgende stappen te zetten, zegt Erwin de Jager, projectleider C-AR. Het C-AR wordt namelijk pas echt interessant als we deze nieuwe toepassingen kunnen implementeren. Het C-AR is geen doel op zich, het is de basis voor een verdere efficiëntieslag in het berichtenverkeer in de energiemarkt. In januari aanstaande gaat de stuurgroep van het C-AR aan de slag met het opstellen van de Roadmap 2013, die in het najaar van 2010 klaar moet zijn. In het plan moet helder worden hoe de nieuwe processen eruit gaan zien, hoe ze werken en hoe het ontwikkelings- en implementatietraject eruit komt te zien. Duidelijkheid De Jager hoopt wel dat er in tussentijd politieke duidelijkheid komt over de invoering van het nieuwe marktmodel, waaronder de invoering van de digitale meter. Dit is met name voor de invoering van het meetdataregister van groot belang. Het C-AR kan voorlopig binnen het huidige marktmodel draaien, maar bij het meetdataregister ligt dat iets ingewikkelder. Bij het ontwerp van het systeem moeten we wel weten of we doorgaan met de huidige meters of dat alle klanten straks een digitale meter hebben. We hopen dus op snelle duidelijkheid vanuit de politiek. 2

3 Stakeholdersronde levert waardevolle informatie op voor C-AR Een goede relatie en communicatie met de omgeving is van groot belang voor het C-AR. Met dit doel hielden projectleider Erwin de Jager en communicatieadviseur Ed Alofsen het afgelopen jaar een kennismakingsronde langs diverse stakeholders om hun mening te horen over het C-AR en informatie te geven over de stand van zaken. Zij bezochten onder andere toezichthouders, vertegenwoordigers van afnemers en andere belanghebbenden en overheidsinstanties. Wat opvalt is dat partijen goed geïnformeerd zijn over de organisatie van de energiesector en de ontwikkelingen in de energiemarkt, constateert Alofsen na afloop van de ronde. Daarbij moet wel worden aangetekend dat het algemene beeld niet altijd even De Energiekamer, toezichthouder op de energiemarkt (voorheen DTe), huist in de Muzentoren in Den Haag positief is. Alofsen: Veel partijen hebben, in meer of mindere mate, een negatief beeld over de mate waarin de energiesector haar klantprocessen op orde heeft en de mate waarin de energiesector fouten in deze processen weet te voorkomen. Maar gelukkig ziet men ook wel dat hierin steeds meer verbetering optreedt. Vrijwel alle partijen menen dat de ontwikkeling van systemen als het C-AR daar positief aan kan bijdragen. De betrouwbaarheid van het berichtenverkeer is een belangrijke issue voor partijen, zowel voor de vertegenwoordigers van afnemers in de consumentenmarkt als de zakelijke markt. Ze vinden dat de netbeheerders het berichtenverkeer onopgemerkt dienen uit te voeren. Er is wel enige zorg over de migratie van Energiekamer: C-AR vermindert de kans op fouten Ton Buitelaar, Senior adviseur Energiekamer van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), vindt het C-AR een belangrijke stap op weg naar een beter en eenvoudiger marktmodel in de energiesector. De fysieke gegevens over aansluitingen zelf en de gegevens die nodig zijn om consumenten te laten switchen van leverancier worden in het C-AR centraal vastgelegd, zegt hij. En die uniformiteit resulteert naar verwachting in een veel soepeler verlopend proces. Wettelijke basis Het C-AR zorgt ervoor dat de uitwisseling van gegevens in klantgerelateerde processen, zoals switchen en verhuizen, sneller, efficiënter en nauwkeuriger verloopt. Dat is de stellige overtuiging van AR naar C-AR. Een vlekkeloze en voor de buitenwereld volledig onopgemerkte migratie is van groot belang. Gevoelige informatie Een ander punt van discussie is de privacy. Een aantal partijen is ongerustheid over de bescherming van privacy-gevoelige informatie. Met name het aspect van mogelijke inzage in deze gegevens door leveranciers, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden, wordt als ongewenst ervaren. Goede data-security is van groot belang. Het ongewenst inbreken in systemen en verkrijgen van privacy-gevoelige informatie dient te allen tijde te worden voorkomen. Gelukkig hebben we in de gesprekken wel enige zorgen op dat punt kunnen wegnemen. de Energiekamer. Buitelaar verwacht dat de kans op fouten daardoor sterk zal verminderen. De Energiekamer geeft wel aan dat vooralsnog niet is voorzien dat het C- AR een plaats zal krijgen in de Informatiecode Elektriciteit en Gas. Deze code regelt de informatie-uitwisseling tussen de verschillende marktrollen in de energiesector. Voor de Energiekamer blijven de huidige aansluitingenregisters bij de netbeheerders de wettelijke basis. Het C-AR is dan feitelijk een volgend systeem, zegt Buitelaar. Dit betekent dat de Energiekamer de gegevens uit de AR s als uitgangspunt zal nemen, wanneer het aankomt op toezichthouden en de naleving van de Informatiecode Elektriciteit en Gas. Hans Grünfeld (VEMW): Netbeheerder moet aanspreekpunt blijven VEMW staat achter een verbetering van de facturering Hans Grünfeld, directeur van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) die de belangen vertegenwoordigt van zakelijke energie- en waterverbruikers, zegt achter een C-AR te staan dat resulteert in een verbetering van de facturering. Hij merkt een viertal zaken op die bij de realisatie van C-AR van belang zijn voor zijn leden. Grünfeld: In de eerste plaats wil ik opmerken dat de uitvoering van het C-AR wordt verzorgd door een derde partij, namelijk de IT-leverancier. Voor ons is het echter wél van belang dat de netbeheerder verantwoordelijk blijft voor de werkzaamheden en dat de afnemers ook bij hem terecht kunnen als er iets niet goed gaat in de berichtenafhandeling. Het is niet wenselijk dat afnemers dan van het kastje naar de muur worden gestuurd. Voor alles moet het aanspreekpunt voor de afnemer altijd de netbeheerder zijn en blijven. Kritisch kijken Tweede punt wat VEMW van belang vindt, is dat afnemers inzage moeten kunnen krijgen in het C-AR. Zij moeten in staat worden gesteld om desgewenst een overzicht aan te vragen van de eigen aansluiting, zodat zij zelf kunnen controleren of alle aansluitgegevens ook kloppen. Derde punt is, en dat hangt met het voorgaande samen, dat als er zaken niet kloppen deze op initiatief van afnemers gecorrigeerd kunnen worden. Het gaat dan meestal om fouten die voor grote afnemers ook grote consequenties kunnen hebben. Vierde en laatste punt dat voor VEMW van belang is en waarnaar wij kritisch kijken, heeft te maken met het fenomeen particuliere netten. Een industrieel bedrijf heeft achter zijn aansluiting vaak ook weer andere aangeslotenen. Van belang is daarom dat het C-AR ook derden faciliteert die op particuliere netten zijn aangesloten van bedrijven die zijn aangesloten op het openbare net. De netbeheerder zal rekening moeten houden met alle processen achter die hoofdaansluiting. C-AR presenteert casestudy tijdens Dag van de Datakwaliteit Het C-AR is gepresenteerd als een van de casestudies tijdens de Dag van de Datakwaliteit op 3 november jl.. Naast partijen als Philips, Hyves, Truvo en Kas Bank presenteerde Erwin de Jager, projectleider C-AR bij EDSN, het berichtenverkeer in de energiemarkt als één van de praktijkvoorbeelden van het denken over de toekomstige toepassingen van data en het efficiënt inrichten van systemen om die data te gebruiken. De presentatie vond plaats voor een goedgevulde zaal in het Muziektheater aan t IJ in Amsterdam. De dag werd georganiseerd door de DDMA, de branchevereniging voor dialoogmarketing. Deze organisatie vertegenwoordigd een groot aantal marktpartijen die zich bezighouden met marketing, variërend van folder tot , van telefoon tot interactieve televisie. Een uitstekende kwaliteit en betrouwbaarheid van de databestanden is voor deze partijen van cruciaal belang. Voor de discussie waren negen partijen, waaronder EDSN, uitgenodigd om hun specifieke case toe te lichten. EDSN was uitgenodigd voor een zogenoemde parallelsessie, waarin de aanwezigen konden kennismaken met databeheer in andere sectoren buiten de marketing. In zijn intro maakte De Jager meteen duidelijk dat de data van C-AR strikt confidentieel zijn en uiteraard niet bedoeld zijn voor marketingactiviteiten. Als voorbeeldcase biedt het berichtenverkeer in de energiemarkt niettemin interessante aanknopingspunten en lessen voor andere branches. De database van C-AR is in potentie één van de grootste van Nederland. Het schoonhouden en efficiënt beheren van de data is voor partijen in de energiemarkt van groot belang. Andere parallelsessies waren er o.a. van de Kas Bank en de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), waarin informatie over 18 miljoen Nederlanders digitaal zijn opgeslagen.

4 Invoering Elektronisch Patiënten Dossier ligt vooral politiek gevoelig EPD maakt gebruik van proven technology een discussie ontstaat over de betrouwbaarheid van een dergelijk systeem, zegt Van Boven. Daardoor ga je telkens terug naar af. Dat zie je ook in de energiesector. De discussie over het nu wel of niet invoeren van de slimme meter doet elke keer weer de nodige stof opwaaien. Je ziet daardoor een dynamiek ontstaan, die losstaat van de werkelijkheid. Dat zien we heel duidelijk bij het EPD. De berichtgeving daarover zorgt telkens voor veel onrust. Vertrouwelijke patiënteninformatie zou zo op straat kunnen komen te liggen, menen criticasters. Al dit soort negatieve publiciteit geeft een enorm politiek gewicht aan het dossier. Faciliteren Het ontbreken van een adequate informatie-uitwisseling in de zorg vormt nog te vaak een beperkende factor. Van Boven: Vroeger had je te maken met één arts en één patiënt. Tegenwoordig is dat veel complexer. Nu komt het voor dat patiënten te maken kunnen hebben met wel zes verschillende zorgverleners. Heel belangrijk is dat die elkaar goed kunnen informeren. Als een specialist medicatie voorschrijft, dan moet hij weten of een patiënt ook andere medicijnen gebruikt. De zorgsector is al geruime tijd hard bezig om een inhaalslag te maken op het gebied van informatie-uitwisseling, zegt Van Boven. We zijn al enkele jaren bezig om de informatiestroom naar behoren te faciliteren met ICT. Op het moment dat we alle belangen van alle partijen binnen de gezondheidszorg op één lijn kregen en voldoende duidelijkheid hadden over de techniek, werd de discussie over de vertrouwelijkheid van gegevens opnieuw actueel. Zoiets heeft dan toch belangrijke consequenties voor de architectuur en de techniek die aan de basis ligt van het faciliteren van die complexe informatiestroom. Onacceptabele risico s Van Boven: Het is heel belangrijk dat het EPD er ook echt komt. Fouten in de informatie-uitwisseling kunnen immers leiden tot onacceptabele risico s voor betrokkenen. Er zijn genoeg voorbeelden voorhanden waaruit dat blijkt. Als Nictiz staan nu voor de opgave om het minimale neer te zetten wat er voor nodig is om de houders van persoonsgegevens met elkaar te laten communiceren. Dat betekent dat de patiëntengegevens bij de bron blijven, maar dat die tegelijkertijd op een gestandaardiseerde manier kunnen worden uitgewisseld. Die uitwisseling is vele malen veiliger en betrouwbaarder dan de huidige wijze van uitwisseling per telefoon, fax en papier. De loggegevens van de patiënt worden 15 jaar bewaard. Als patiënt kan je dus tot 15 jaar na dato zien wie er jouw gegevens heeft ingezien. Dat vormt een belangrijke waarborg tegen misbruik. Niet alleen in de energiebranche, ook in andere sectoren wordt gewerkt aan nieuwe systemen om het berichtenverkeer tussen partijen zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. In de gezondheidszorg wordt al vier jaar geijverd voor de invoering van een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Het moet ervoor zorgen dat het berichtenverkeer tussen alle partijen in de zorgsector vlekkeloos verloopt. De invoering van het EPD moet fouten in de informatie-uitwisseling tussen huisartsen, specialisten, apotheken en overige zorgverleners in de gezondheidszorg voorkomen, zegt Gert-Jan van Boven, ditecteur van Nictiz, het Nationaal ICT Instituut in de Zorg. Iedereen die gegevens bijhoudt die voor de behandeling van een patiënt door een andere zorgverlener van belang zijn, zal uiteindelijk op het EPD worden aangesloten. Het systeem waarborgt dat deze gegevens op een gestandaardiseerde en veilige manier uitwisselbaar zijn, legt Van Boven uit. Nictiz heeft die informatie-uitwisseling voor de zorgsector vertaald in techniek en architectuur. De invoering van het EPD heeft vertraging opgelopen. Niet omdat het technisch niet uitvoerbaar zou zijn want dat is het en dat vormt dus geen probleem, zegt Van Boven - maar omdat het politiek een gevoelig onderwerp is. In die zin is het EPD min of meer vergelijkbaar met de invoering van het nieuwe markmodel in de energiesector, zegt hij. Want ook daar speelt de discussie over privacy en de gevoeligheid en vertrouwelijkheid van gegevens. De slimme meter zou die privacy schenden en netbeheerders informatie geven die in strijd is met de wet. Datzelfde komt ter sprake bij de invoering van het EPD. Politieke dynamiek Het is belangrijk voor het welslagen van het opzetten van een goede informatie-uitwisseling dat er niet tussentijds of achteraf Gert-Jan van Boven (Nictiz): Privacy is een politiek gevoelig onderwerp Eenvoudiger Het is nog wachten op een wet die het mogelijk maakt dat partijen in de gezondheidszorg zich verplicht moeten aansluiten op het EPD. De Eerste Kamer moet daarover nu beslissen. Ondertussen sluit al een groot aantal zorgverleners zich aan bij het EPD, zegt Van Boven. Het systeem ligt er en wordt dus al gebruikt. De techniek die ten grondslag ligt aan het EPD is niet het lastigste. Wat we nu uitrollen op ICT-gebied, is feitelijk proven technology, aldus Van Boven. Maar de invoering op de werkvloer heeft wel consequenties voor alle betrokkenen. Elke zorgverlener, van arts tot fysiotherapeut, moet met een chippas gaan werken. Dat vraagt natuurlijk gewenning. Zoiets speelt niet bij het Centraal Aansluitingenregister in de energiesector. Voor zover ik dat proces kan overzien, is dat minder ingewikkeld en is ook het aantal partijen dat daarbij is betrokken een stuk geringer dan bij de implementatie van het Elektronisch Patiënten Dossier.

5 C-AR retjes Afronding Acceptatietesten Release 2 Op vrijdag 30 oktober jl. zijn de laatste C-AR Acceptatietesten van release 2 afgerond. Deze testen zijn over een periode van vier maanden door EDSN én de regionale netbeheerders uitgevoerd. De software is met een dekking van 94% uitgebreid getest. Gaandeweg het testtraject zijn er bevindingen op de software geconstateerd en ook weer opgelost. De nu nog openstaande bevindingen zullen in aanloop naar een volgende C-AR release worden opgelost. Ruwweg zijn deze onder te verdelen in bevindingen op software, berichten en documentatie. Er is een goede prestatie geleverd, maar er is nog wel wat werk te doen voordat de software volledig kan worden geaccepteerd. Met het afronden van de C-AR software zijn diverse producten meegeleverd: testomgevingen (functioneel & datamigratie), gebruikers- en beheershandleidingen en een handleiding rapportages. Meer informatie en documentatie is beschikbaar via de C-AR project website op vragen stellen kan via van het huidige marktmodel zonder de uitgangspunten van en visie op het C-AR los te laten. Er zal een additionele component aan het C-AR worden toegevoegd waarbij het EDSNswitchsysteem en het C-AR beiden autonoom kunnen blijven functioneren. Willem Jan Zwart neemt afscheid van EDSN Willem Jan Zwart neemt per 1 januari 2010 afscheid als directeur van EDSN. Hij gaf sinds augustus 2005 leiding aan de organisatie. Zwart verruilt EDSN voor een positie als manager interne bedrijfsvoering bij netbeheerder Stedin. Zijn functie wordt voorlopig waargenomen door Frans Heijers, thans programmamanager en lid van het managementteam van EDSN. Onderzoek naar C-AR in huidig marktmodel In de periode juli tot en met september 2009 is een onderzoek uitgevoerd naar de werking van het C-AR in het huidig marktmodel. De onderzoeksopdracht richtte zich op de aanpassingen die nodig zijn om het C-AR te laten functioneren in het huidige marktmodel. Er is een zevental onderzoeksdomeinen onderzocht, te weten: strategisch kader, impact op het C-AR ontwerp, impact bij de netbeheerder, de interface tussen het switchsysteem en het C-AR, organisatie en verantwoordelijkheden, risicoanalyse en planning en kosten. Aan het onderzoek hebben alle regionale netbeheerders deelgenomen, alsmede de landelijke netbeheerder TenneT. Wekelijks is een werkgroep bijeengekomen om de onderzoeksdomeinen inhoudelijk te bespreken en de resultaten van de interne afstemming te delen. Aandachtspunt Belangrijke conclusies van het onderzoek zijn dat het C-AR zonder consequenties voor de huidige marktprocessen en berichtafhandeling in het huidige marktmodel kan worden ingevoerd en dat het C-AR kan worden aangepast aan de eisen Willem Jan Zwart verruilt EDSN voor Stedin

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle.

nucleaire veiligheid. Ze mikt nu op verbeteringen na elke periodieke controle. dinsdag 2 juli 2013 - jaargang 16 nummer 6 Energie Actueel verschijnt 10 keer per jaar Oplage 3.000 Abonneren via www.energieactueel.nl De klant staat bij ons altijd centraal Duurzame educatie In Etten-Leur

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Een helder marktmodel voor klant en energiesector

Een helder marktmodel voor klant en energiesector Een helder marktmodel voor klant en energiesector Inhoudsopgave 1 Voorstel op hoofdlijnen 3 2 Uitwerking Leveranciersmodel 7 3 Uitwerking Metermarkt 12 4 Bewaking administratieve kwaliteit energiebranche

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur

VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur VERSLAG VAN DE HOORZITTING, 23 FEBRUARI 2012, 10.10 11.35 uur Zaaknummer: 103755 Inzake: Consultatie Modelcontract Aanwezig namens de Raad van Bestuur Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna de Raad

Nadere informatie

Werken aan programma s

Werken aan programma s Werken aan programma s Hoofdstuk 4: Beslissen Een programma vraagt voortdurend om het maken van keuzes. Starten we deze nieuwe activiteiten op, gaan we door op de ingezette koers of moeten we die misschien

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

Architectuur analyse van de slimme meter

Architectuur analyse van de slimme meter Master Thesis Architectuur analyse van de slimme meter Doelstellingen, privacy en security Auteur: ing. Hans van Bijnen (s0826006) Onderwijsinstelling: Radboud Universiteit Nijmegen Faculteit: Faculteit

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen

ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ICT Security in de praktijk voorbeelden en aanbevelingen van deskundigen 4 4 4 4 4 Colofon 4

Nadere informatie

De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis

De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis 146 De informatiemaatschappij in transitie Aloys van Balen en Tommy Heijnis Aloys van Balen is managing director van GEA en management consultant. Hij is specialist in strategische advisering op het gebied

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine maart 2010 jaargang 14 nummer 1 www.vnsg.nl Paneldiscussie over GRC Nog genoeg kansen voor SAP pagina 28 Zelfde pakket, nieuwe leverancier SAP BPC voor

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012

1-1-2 onder de loep ALS ELKE SECONDE TELT. Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het alarmnummer en de storingen in 2012 ALS ELKE SECONDE TELT 1-1-2 onder de loep Een onderzoek naar de opbouw en organisatie van het

Nadere informatie

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers

Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Gedragscode Behandeling Letselschade: versie voor slachtoffers Inleiding Na een ernstig ongeval staat uw leven op zijn kop. Er is het persoonlijke leed. En dan moet er ook nog van alles worden geregeld.

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

De tien valkuilen van procesinrichting

De tien valkuilen van procesinrichting Mens en organisatie De tien valkuilen van procesinrichting.4 De tien valkuilen van procesinrichting Veel procesimplementaties mislukken ondanks het feit dat er al veel over het onderwerp is gepubliceerd.

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

ZORG OVERHEID FINANCE

ZORG OVERHEID FINANCE ZORG OVERHEID FINANCE 1 Total Specific Solutions is het enige bedrijf in Europa dat specifieke software maakt voor meerdere specifieke markten. Door meer markten onder één vlag te bedienen vindt een optimale

Nadere informatie

Nieuwe telefoonvoorzieningen. Erasmus MC. Groningen eerste van 26 regiokorpsen in Nederland met beleid voor mobiel bellen

Nieuwe telefoonvoorzieningen. Erasmus MC. Groningen eerste van 26 regiokorpsen in Nederland met beleid voor mobiel bellen Nieuwe telefoonvoorzieningen voor Erasmus MC Groningen eerste van 26 regiokorpsen in Nederland met beleid voor mobiel bellen KLM: Portofooncommunicatie is voor ons van groot belang Strict magazine is een

Nadere informatie

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom

E-mailmanagement. Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants. Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom E-mailmanagement Wie denkt aan e-mailmanagement, mailt met BMConsultants Jackie van de Loo BMConsultants Chris Bellekom Informatiebureau Bellekom Inhoudsopgave Voorwoord 1 1. Introductie 2 1.1 Doel en

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Interim. Creëren. Herinrichten. Presenteren. Ombuigen. Sponsoren. Leiden. Informeren. Financieel Interim Management Advies

Interim. Creëren. Herinrichten. Presenteren. Ombuigen. Sponsoren. Leiden. Informeren. Financieel Interim Management Advies Interim NR 2 2008 Creëren Herinrichten Presenteren Ombuigen Sponsoren Leiden Informeren Financieel Interim Management Advies Specialist in Freelance Financiële Professionals INTERIM TIMES 2 2008 Colofon

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 372 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter uitvoering van richtlijn nr. 2003/54/EG, (PbEG L 176), verordening nr. 1228/2003

Nadere informatie

Het einde van de papieren werkbon

Het einde van de papieren werkbon Foutloze invoering 4PS Construct bij Klop Verhuur Nieuwsbrief van 4PS - september 2009 Het einde van de papieren werkbon Er viel nog een behoorlijke winst te behalen in vereenvoudiging en versnelling van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 374 Wijziging van de Wet houdende wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet ter verbetering van de werking van de elektriciteitsen

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie