Laat je. horen. Waar kan jij je mening kwijt?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Laat je. horen. Waar kan jij je mening kwijt?"

Transcriptie

1 Laat je horen Waar kan jij je mening kwijt?

2 Alles over inspraak, jongerenpartipatie en verkiezingen Alles over rechten van minderjarigen Kinderrechtencommissariaat (voor klachten over je rechten) tel Informatie over democratie, burgerrechten en politieke instellingen Vereniging van Vlaamse Jeugddiensten Vlaamse Scholierenkoepel (secundair onderwijs) Vlaamse Vereniging voor Studenten (hoger onderwijs) Vlaamse Jeugdraad Awel, luistert naar kinderen en jongeren tel. 102 of Laat je horen Waar kan jij je mening kwijt? Natuurlijk heb jij een mening over allerlei zaken op school, thuis, in je gemeente, in de jeugdclub of sportvereniging. De kans is groot dat je ideeën hebt die heel wat in beweging kunnen zetten. Maar komt het wel zover? Weet jij altijd hoe jij je mening kwijt kan? Laat je niet zomaar opzij schuiven. Er zijn heel wat mogelijkheden om je zegje te doen. Een uitgave van De Ambrassade, Leopoldstraat 25, 1000 Brussel

3 Is mijn mening belangrijk? Natuurlijk! Het Internationaal verdrag over de Rechten van het Kind zegt zeer duidelijk dat iedereen onder de 18 jaar zijn mening mag geven en mag bepalen hoe situaties kunnen verbeteren. Dat betekent dat ze op school, thuis, in de jeugd- of sportclub, maar ook in je gemeente of in Vlaanderen naar jou moeten luisteren. Niet iedereen zal dat willen, anderen weten gewoon niet hoe ze aan jongeren een mening moeten vragen. Dus is het zeer belangrijk dat je blijft zeggen waar je mee bezig bent. Dat kan via jeugdraden of leerlingenraden, maar je hebt evengoed het recht om zelf een enquête te organiseren, een brief naar de burgemeester te schrijven, een website te maken of een bijeenkomst te organiseren. Het is belangrijk dat je je mening kwijt kan, en zo leer je ook hoe democratie en inspraak werkt. Laat niet te snel je hoofd hangen als het niet onmiddellijk resultaat heeft: mee beslissen en inspraak is belangrijk in onze samenleving, maar het heeft tijd nodig. Jij zal moeten luisteren naar andere meningen net zoals anderen naar jou moeten luisteren. Net door die gesprekken breng je iets in beweging. Zeker doen! Moet men op school naar mij luisteren? Dat zal wel zijn. Onderwijs is pas echt goed als directie, leerkrachten, ouders en leerlingen samenwerken. Jouw mening over de examenregeling, lesuitstappen, of de invulling van de middagpauze is heel belangrijk. Als een school iets wil doen aan leerproblemen, pesten, drugs op school of andere problemen moet de directie ook weten hoe jullie daarover denken. Je kan leerkrachten aanspreken, een ideeënbus plaatsen, leerlingen bevragen, een eigen website of schoolkrant maken. Allemaal interessante initiatieven die jouw mening kracht geven.

4 Wat doet een leerlingenraad? Bijna alle secundaire scholen hebben een leerlingenraad. Die wordt verkozen door de leerlingen en enkel leerlingen van de school kunnen lid worden. Een leerlingenraad geeft advies en tips aan de directie over alles wat in de school belangrijk is voor de leerlingen. Een school moet geen leerlingenraad oprichten als minder dan tien procent van de leerlingen erom vraagt, of als de school een andere manier van leerlingenparticipatie heeft. In de meeste scholen is de leerlingenraad de beste manier om met de directie en de leerkrachten te overleggen. Dat kan gaan over het schoolreglement, waar jullie naartoe gaan op uitstap, de fietsenstalling, een sportploeg die je wil opstarten of een probleem met de klaslokalen. Alle leerlingen kunnen lid worden van de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK). Die brengt alle kennis van de leerlingenraden samen, zodat je kan leren van andere scholen. VSK organiseert opleidingen om je leerlingenraad perfect te organiseren, maar ze verzamelen ook alle informatie en standpunten en gaan daarmee tot bij de minister van onderwijs. Wil jouw directie niet luisteren naar jullie leerlingenraad, dan kan je ook aankloppen bij de Scholierenkoepel. Is een schoolraad hetzelfde als een leerlingenraad? Neen. Een schoolraad bestaat uit meer mensen die iets met de school te maken hebben. Niet enkel leerlingen, maar ook leerkrachten en ouders. Een schoolraad geeft advies over de werking en de organisatie van de school, over de begeleiding van leerlingen, de schoolkosten, stages, werken aan de gebouwen, projecten of samenwerkingen met andere scholen. Leerlingen kunnen ook daar hun zegje doen.

5 Kan ik mijn mening kwijt over het zwembad, het pleintje of het skatepark in mijn gemeente? Wil je je mening kwijt over wat er voor jou belangrijk is in je gemeente of stad? Elke gemeente neemt veel beslissingen over en voor jongeren, dus is het maar vanzelfsprekend dat jij daar je mening over kwijt kan. Veel gemeenten geven niet enkel informatie over wat ze gaan doen, ze vragen vooraf ook wat jongeren van bepaalde beslissingen vinden. Dat is belangrijk, want jongeren kijken anders naar de inrichting van een park of plein dan volwassenen. Inspraak leidt vaak tot creatieve invullingen zeker als het gaat over een jeugdcentrum of een cultureel centrum. Om dat goed te organiseren hebben de steden en gemeenten een jeugdraad. Die organiseert optredens, tentoonstellingen, sportactiviteiten, fuiven en uitstappen, maar zorgt ook voor workshops, cursussen, debatten en informatiemomenten. Daarnaast geeft de jeugdraad ook advies aan de gemeenteraad of aan het stadsbestuur. De jeugdraad weet het best wat de jongeren denken en waar ze mee bezig zijn en dus adviseert het over de jeugdcentra, de buurtpleinen, skate-infrastructuur, sportvelden, fietspaden, scholen, jeugdlokalen enzovoort. Met andere woorden: wil je je mening kwijt over wat er voor jou belangrijk is in je gemeente of stad, doe het dan via de gemeentelijke jeugdraad. Waar en wanneer de jeugdraad samenkomt, kom je te weten bij de jeugddienst of jeugdconsulent van je gemeente.

6 Wat als ik iets wil vertellen aan de Vlaamse minister-president? Dat je niet zomaar kan binnenvallen bij een minister zal je niet verbazen, maar toch kan je ook je mening kwijt als het over je provincie of Vlaanderen gaat. Net als de gemeentelijke jeugdraad bestaat er ook een provinciale en Vlaamse jeugdraad. De provinciale jeugdraad geeft advies aan de provincieraad, de Vlaamse jeugdraad adviseert de Vlaamse regering. De Vlaamse jeugdraad bestaat uit 24 leden die om de drie jaar verkozen worden. Kinderen, jongeren, jeugdverenigingen en jeugdraden kunnen er hun mening kwijt over het jeugdbeleid, of ze kunnen voorstellen doen om dingen op Vlaams niveau te verbeteren. De jeugdraad is niet zomaar een vrijblijvend groepje jongeren: over bepaalde thema s moet de Vlaamse regering advies vragen aan de Vlaamse jeugdraad voor ze beslissingen neemt. Jongeren kunnen dus echt wel hun stempel drukken op wat voor hen belangrijk is! Is politiek belangrijk of tijdsverspilling? Sommige jongeren hebben meer interesse in politiek dan anderen. Dat is net zoals met sport of tentoonstellingen. En je hebt niet helemaal ongelijk als je vindt dat politiek niet altijd even mooi in het nieuws komt. Je mag echter niet vergeten dat beleidsmensen - van je gemeente, je provincie, Vlaanderen, nationaal of Europees - heel veel invloed hebben op je leven. Kort samengevat beslissen de politici over de wegen waar we op rijden, of er een buurthuis of een sporthal komt, hoe ons onderwijs eruitziet, hoe snel je mag rijden en welke subsidies jij kan krijgen. Wat politici beslissen is niet onbelangrijk, want het gaat over jou en je omgeving.

7 Moet ik gaan stemmen of mag ik gaan stemmen? België heeft niet alleen stemrecht, maar ook opkomstplicht. Mensen vanaf 18 jaar hebben niet alleen het recht om hun stem uit te brengen, ze zijn verplicht om naar het stembureau te gaan. Dat heet opkomstplicht en niet stemplicht: je bent namelijk niet verplicht om te stemmen als je in het stemhokje staat. Je kan ook blanco stemmen (of ongeldig waar nog met papieren stembiljetten wordt gewerkt). Zowel blanco als ongeldige stemmen hebben geen invloed op de zetelverdeling tussen de partijen. België heeft niet alleen stemrecht, maar ook opkomstplicht

8 Wie mag er stemmen in België? In België mag je gaan stemmen voor de parlementsverkiezingen als je de Belgische nationaliteit hebt; 18 jaar of ouder bent op de dag van de verkiezingen; ingeschreven bent in het bevolkingsregister van je gemeente; niet uitgesloten of geschorst bent omwille van crimininele feiten of onbekwaam bent verklaard. Voor de gemeenteraadsverkiezingen kan je ook stemmen als je de Belgische nationaliteit niet hebt, onder bepaalde voorwaarden: Als niet-belg uit de EU kan je voor de gemeente stemmen. Je moeten je daarvoor inschrijven op de kiezerslijst van de gemeente waar je woont. Als niet-belg van buiten de EU kan je stemmen in de gemeente, als je ingeschreven bent in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van de gemeente waar je je aanvraag hebt ingediend. Je moet aantonen dat je vijf jaar ononderbroken wettelijk in België hebt verbleven. Je moet dan een verklaring ondertekenen waarin je je verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot Bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

9 Hoe vaak en wie mag ik kiezen? Kan ik een gemeenteraad bijwonen of in het parlement binnenstappen? Elke zes jaar mag je stemmen voor de gemeente- en de provincieraad. Het Vlaams Parlement en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad worden om de vijf jaar en het Belgische parlement (Kamer van Volksvertegenwoordigers en Senaat) worden om de vier jaar gekozen. Voor het Europees Parlement moet je om de vijf jaar naar de stembus. In België hebben alle burgers, dus ook jongeren, toegang tot de vergaderingen van de gemeente- en de provincieraad, het Vlaams, federaal of Belgisch en Europees parlement. Je kan die vergaderingen bijwonen en luisteren naar wat er besproken wordt. Zelf het woord nemen is niet mogelijk.

10 Wanneer kan ik zelf in de politiek gaan? Als je 18 jaar bent, kan je je kandidaat stellen voor de gemeenteraad, de provincieraad en het Vlaams Parlement. Als je 21 jaar bent, kan je dat ook voor het Belgische en Europese parlement. Volgens de regels moet je je niet aansluiten bij een politieke partij; je kan je eigen kandidatenlijst opstellen. Maar traditioneel verenigen mensen zich achter een aantal belangrijke gezamenlijke principes en doelstellingen en vormen samen een partij. In sommige gemeenten vind je wel eens partijen die een andere naam dragen dan hun nationale partij. Bovendien zijn er in de gemeentes ook partijen die je niet direct kan koppelen aan de gekende nationale partijen. Als je wil weten wat de ideeën en doelstellingen van de verschillende politieke partijen zijn, moet je eens gaan kijken op de verschillende websites. Alle politieke partijen hebben een jongerenafdeling. Daar kan je bij aansluiten voor je 18 jaar bent. Uiteraard kan je lid worden van een jongerenafdeling zonder dat je zelf in de politiek wil. Maar door deelname aan de partijwerking kan je ook proberen om een verkiesbare plaats te krijgen bij de volgende verkiezingen. Je kan je eigen kandidatenlijst opstellen

11 Jongerengids.be is de snelste weg naar alle informatie voor jongeren. Je vindt er een antwoord op al je vragen. Stap eens binnen bij het JIP! In een Jongereninformatiepunt in je buurt kan je informatie opzoeken in folders of op het internet, maar je kan er ook terecht voor een gesprek. De JIP-medewerkers helpen je met je vragen en zoeken samen een oplossing voor je probleem. Binnenstappen in een JIP is helemaal gratis. Op zoek naar het JIP in je buurt? Najaar 2012 V.U.: Marjolein Haan, Leopoldstraat 25, 1000 Brussel

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat?

Leerplicht. Naar school gaan, moet dat of mag dat? Leerplicht Naar school gaan, moet dat of mag dat? Alles over leerplicht Vlaamse Infolijn Onderwijs tel. 1700 www.ond.vlaanderen.be/ infolijn Informatiepunt ouders en leerlingen tel. 02 553 87 33 Scholen

Nadere informatie

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist

All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist All en gaan wonen of op kot gaan Wat je moet weten als je verhuist Alles over alleen gaan wonen of op kot gaan Huurdersbond www.huurdersbond.be Vlaamse regulator van de elektriciteits- en gasmarkt www.vreg.be

Nadere informatie

Gefeliciteerd! je achttiende verjaardag.

Gefeliciteerd! je achttiende verjaardag. 18 jaar! En nu?! Gefeliciteerd! Je bent nu achttien. Er zijn een heleboel anderen die de afgelopen tijd achttien zijn geworden. Niets bijzonders dus. Of toch wel? Je weet vast wel dat je nu mag stemmen

Nadere informatie

Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars.

Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Minderjarig - Meerderjarig : een groot verschil?? Thematische informatiebrochure. 6e nummer in een reeks brochures voor de Bredenaars. Inhoud: Gemeentelijke jeugddienst, tel. 059/56.19.64 Layout: Gemeentelijke

Nadere informatie

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers.

Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Voor het eerst naar school in Gent. Infogids voor Anderstalige minderjarige nieuwkomers. Dit boekje werd oorspronkelijk gemaakt door de stad Antwerpen en het Onthaalbureau Inburgering Antwerpen. Kom-Pas

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt

Informatieboekje over de Kindertelefoon. Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Informatieboekje over de Kindertelefoon Wat ik moet weten voor een spreekbeurt Landelijk Bureau Kindertelefoon Juli 2014 1 Inhoud 1 Wat is de Kindertelefoon?... 3 2 Wat doet de Kindertelefoon voor je?...

Nadere informatie

met de wmo doet iedereen gewoon mee

met de wmo doet iedereen gewoon mee De Wet maatschappelijke ondersteuning eenvoudig verteld Dit boekje met informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) legt de belangrijkste onderdelen van de Wmo uit. Wilt u meer weten over

Nadere informatie

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling)

Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Wat is OTS? (Onder ToezichtStelling) Deze folder is voor ouders van cliënten van de Welkom 2 OnderToezichtStelling Graag stellen wij ons voor. Wij zijn de William Schrikker Jeugdbescherming. Wij geven

Nadere informatie

HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS

HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HOE KRIJG JIJ PUNTEN? WAT LEERLINGEN DENKEN OVER HET EVALUATIEBELEID IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS HET ONDERZOEKSRAPPORT VAN DE VLAAMSE SCHOLIERENKOEPEL > HOE KRIJG JIJ PUNTEN? : HET ONDERZOEKSRAPPORT Onderzoek

Nadere informatie

LESPAKKET KINDERRECHTEN

LESPAKKET KINDERRECHTEN LESPAKKET KINDERRECHTEN 1 schrijf op Met dit lespakket maken kinderen in Nederland kennis met de Rechten van het Kind. Zij leren welke rechten kinderen hebben en waarom deze zo belangrijk zijn. Ook krijgen

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

De school uit, de regio in

De school uit, de regio in De school uit, de regio in Regioleren in het mbo Alle groene onderwijs- en onderzoeksinstellingen van vmbo, mbo, hbo tot en met universiteit werken samen binnen de Groene Kennis Coöperatie (GKC). In nauw

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

uitgave december 2007

uitgave december 2007 ... als je mishandeld wordt uitgave december 2007 ... als je mishandeld wordt Wat is kindermishandeling? Kindermishandeling is elke vorm van geweld 1 op een minderjarige (= een persoon jonger dan 18 jaar),

Nadere informatie

Hoe betrek je de leerlingen?

Hoe betrek je de leerlingen? Deel 3 Hoe betrek je de leerlingen? 1 WELKE IDEEËN HEBBEN MIJN LEERLINGEN IVM WERELDBURGERSCHAP?... 88 2 HOE KUNNEN MIJN LEERLINGEN AAN WERELDBURGERSCHAP WERKEN?... 96 3 MET WIE KUNNEN MIJN LEERLINGEN

Nadere informatie

EN ALS HIJ KAN LEZEN, STUUR IK M NAAR DE CHINESE LES.

EN ALS HIJ KAN LEZEN, STUUR IK M NAAR DE CHINESE LES. 3 1 2 EN ALS HIJ KAN LEZEN, STUUR IK M NAAR DE CHINESE LES. Realistisch kijken naar wat kinderen wel en niet kunnen. WAT KAN JE KIND (AL)? Natuurlijk verwacht je veel van je kind. Dat het snel nieuwe dingen

Nadere informatie

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen?

Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Wat kan de orthopedagoog of psycholoog voor jou doen? Samenwerkingsverband NIP-NVO zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 2014 1 Inhoud Voorwoord 3 Wat doet de psycholoog of orthopedagoog? 5

Nadere informatie

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning

Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Verder studeren, het kan! Ook met extra ondersteuning Colofon Eindredactie: Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs Ontwerp: www.dotplus.be De gids is een uitgave van het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Politiek in Nederland

Politiek in Nederland Nederland is een koninkrijk, een monarchie. Het land heeft ook een grondwet, een constitutie. Nederland wordt daarom een constitutionele monarchie genoemd. Nederland is ook een parlementaire democratie.

Nadere informatie

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar

Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar Ik in de mr?! Ouders in de medezeggenschapsraad krijgen wat voor elkaar advies van de mr naast zich neerleggen, maar moet dat wel motiveren. De meeste formele invloed heeft de mr bij besluiten waarbij

Nadere informatie

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan?

U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. En dan? U heeft bij de Nationale ombudsman een klacht ingediend. Daarna hoort u

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

Een spreekbeurt houden

Een spreekbeurt houden Een spreekbeurt houden Groep 4 gaat voor het eerst een spreekbeurt voorbereiden en houden. Moeilijk? Eng? Voor veel kinderen is praten met de groep als publiek wel lastig. De een maakt zich er drukker

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening

GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening GRENZEN STELLEN BIJ PUBERS: een moeilijke evenwichtsoefening 2 Grenzen stellen bij pubers Kan dat? Mag ik dat toelaten? Ben ik te streng? Ben ik ouderwets? Met deze en soortgelijke vragen worden we regelmatig

Nadere informatie

NOOIT GENOEG DE KWETSBAARHEID VAN

NOOIT GENOEG DE KWETSBAARHEID VAN TEKST: Annick Geets DE KWETSBAARHEID VAN NOOIT GENOEG Kwetsbaarheid is niet een kwestie van winnen of verliezen, maar een kwestie van inzien en accepteren dat beide bij het leven horen. Een kwestie van

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie