nr. 66 mei 2013 Nederland: een belastingparadijs? De sectordesks van Govers Efficënter werken met digitale salarisadministratie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nr. 66 mei 2013 Nederland: een belastingparadijs? De sectordesks van Govers Efficënter werken met digitale salarisadministratie"

Transcriptie

1 nr. 66 mei 2013 Nederland: een belastingparadijs? De sectordesks van Govers Efficënter werken met digitale salarisadministratie

2 ALGEMEEN Signaal is een uitgave van Govers Accountants/Adviseurs, bestemd voor relaties en andere belangstellenden. Eén zwaluw De digitale overheid Redactie: Redactieadres: drs. Kamiel Lemmens Govers Accountants/Adviseurs drs. Desirée van der Beemdstraat 25 Heijden-Lemmerlijn RA Postbus 657 mr. Manfred Maas FB 5600 AR Eindhoven Paul Mencke RA FB Telefoon: (040) Wil Geraedts FB Fax: (040) mr. Henk de Ruyter Advies, eindredactie en productiebegeleiding: het Hoofdstation, Eindhoven Drukwerk: Lecturis, Eindhoven Overname van artikelen is toegestaan mits met schriftelijke toestemming en dan integraal en met bronvermelding. Attentie Signaal wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en beoogt zo recent mogelijke informatie te verschaffen. Veel zaken zijn echter uitermate complex en aan voortdurende aanpassingen onderhevig. Daardoor kan het voorkomen dat informatie uit deze uitgave niet meer aansluit op de actualiteit. Wij kunnen geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor hetgeen u naar aanleiding van de inhoud van deze publicatie zonder deskundig advies onderneemt. Voor nadere informatie kunt u altijd contact met ons opnemen. Voor vragen en/of opmerkingen over Signaal bezoekt u INHOUD pagina 3 De digitale overheid pagina 4-5 De sectordesks van Govers Efficiënter werken met digitale salarisadministratie pagina 6 Wettelijke basis om klanten aan betalingstermijnen te houden pagina 7 Wijzigingen aftrek eigen woningschuld pagina 8 De eigen bijdrage voor de zorg in de AWBZ? pagina 9 Nederland: een belastingparadijs? pagina 10 Stichtingen - deze veranderingen spelen er Welvaart, zo beweren sommige mensen, is de beste remedie tegen oorlog. En daar is veel voor te zeggen. Immers: landen waarvan de economieën sterk met elkaar vervlochten zijn, hebben er geen belang bij met elkaar op de vuist te gaan. Ze zouden zich dan namelijk in hun eigen voet schieten. Europa heeft na de Tweede Wereldoorlog een stormachtige economische groei doorgemaakt, met het geruïneerde en compleet verwoeste Duitsland als fiere koploper en kartrekker. Ten oosten van Nederland voltrok zich een heus Wirtschaftswunder. Ook de rest van Europa ging een tijd van grote voorspoed tegemoet. En afgezien van de Balkanoorlog is er sinds de Tweede Wereldoorlog ook niet meer op grote schaal in Europa gevochten. Toeval? Waarom doet Duitsland het goed? Allereerst omdat de binnenlandse bestedingen op peil zijn gebleven. Duitsland telt ruim 81 miljoen inwoners en die kopen bij voorkeur Duitse waar, vanwege hun uitmuntende kwaliteit. Een andere reden dat de Duitse economie fier overeind blijft, is dat de wereldeconomie het helemaal niet zo slecht doet. Oké, Europa sukkelt en de Verenigde Staten hebben ook wel eens betere jaren gekend, maar elders floreren economieën als nooit te voren. Denk aan Brazilië, Rusland, Turkije, India en China. En waar meer geld beschikbaar is, willen mensen een auto. Liefst van Duitse makelij. Duitsland verdient veel geld met zware industrie en dat is opmerkelijk. Veel Nederlandse bedrijven hevelden hun productie de afgelopen jaren immers over naar lagelonenlanden. Wat opvalt is dat steeds meer bedrijven hierop terugkomen, omdat de in Zuidoost-Azië geproduceerde goederen van te lage kwaliteit zijn, omdat de uitval te hoog is en omdat het hele proces van produceren en verschepen veel te veel tijd en geld kost. Wim van der Leegte, de succesvolle ondernemer en eigenaar van de VDL-groep, zag dat altijd al aankomen. Eigenwijs als hij is, hield hij de productie van zijn vele bedrijven hier. En gezegd moet worden dat we steeds meer bedrijven hun productie zien terughalen, vooral de productie van artikelen met heel hoge kwaliteitsnormen die in kleine oplagen en met relatief weinig arbeidskracht worden gemaakt. Naast blijvende investeringen en innovaties - robotisering en automatisering - zijn goede kredietverlening, arbeidsflexibiliteit en het verhogen van de instroom bij de technische opleidingen van wezenlijk belang. Halen we daarmee ook een florerende economie terug naar Nederland? Het is te hopen. Eén zwaluw maakt helaas nog geen zomer. Paul van Vroonhoven Ook de overheid gaat met de tijd mee. Communicatie met de burgers wordt daarom steeds meer onderhouden via de elektronische snelweg en steeds minder per brief en per telefoon. Nagenoeg alle overheden hebben al een eigen site om bepaalde zaken af te werken. Voor de centrale overheid ligt verdergaande bundeling in de rede. Wettelijke bescherming van gegevens die via deze weg worden verstuurd is daarom ook een noodzaak geworden. Grondwettelijke bescherming Er staat een Grondwetswijziging op stapel waarin, naar verwachting per 1 januari 2014, het huidige brief-, telefoonen telegraafgeheim zal worden vervangen door een brief- en communicatiegeheim. U bent dan niet alleen beschermd als u communiceert via brief, telegraaf of telefoon, maar ook bij: - communicatie via ; - communicatie via sociale media; - opslag van gegevens en documenten in de cloud ; - het opzoeken van informatie met een zoekmachine op internet. Deze bescherming zal gelden voor alle bedrijven en consumenten. Politie en inlichtingen-/veiligheidsdiensten kunnen onder bepaalde voorwaarden om het brief- en telecommunicatiegeheim heen.de ingangsdatum kan uiteraard nog wijzigen. Ondernemersplein.nl: het digitale overheidsloket voor ondernemers. De huidige informatie-, voorlichtings- en ondersteuningsinfrastructuur op het gebied van (internationaal) ondernemerschap en innovatie was aan een grondige modernisering en stroomlijning toe. Het scheelt veel tijd en moeite als je op een plek alle overheidszaken kunt regelen. Sinds november 2012 is een eerste gezamenlijke website klaar voor gebruik. Deze site wordt langzaamaan verder uitgebouwd tot het digitale Ondernemersplein. Dit Ondernemers plein moet uiterlijk op 1 januari 2014 van start gaan. Cor en Janus, bedankt! Het nieuwe centraal bestuurde zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) vormt de basis voor Ondernemersplein.nl en wordt via de rijksbegroting gefinancierd.op dit digitale loket wordt alle (overheids)informatie over ondernemerschap aangeboden aan (startende) bedrijven. Men kan er subsidies aanvragen, het Handelsregister raadplegen, aangeven of bedrijfsgegevens aan derden mogen worden doorgegeven, enz. Het Ondernemers plein is tevens onderdeel van de samenvoeging van de 12 regionale Kamers van Koophandel en Syntens, die nauw gaan samenwerken met Agentschap NL en het daaronder vallende Antwoord voor bedrijven. De nieuwe organisatie sluit hiermee ook aan op de nieuwe SBR-standaard (Standard Business Reporting). Via Verbeter ondernemersplein.nl kan eenieder aangeven wat hij/zij van het Ondernemersplein verwacht en welke informatie men graag op het Ondernemersplein wil hebben. We kunnen met zijn allen thuis vanuit de luie stoel steeds meer regelen, doorgeven en aanvragen. Makkelijk, snel en efficiënt. Dat aan deze stroom van gegevens ook (grond)wettelijke bescherming wordt gegeven is normaal. Criticasters onder ons zullen hun twijfel hebben bij de bundeling op dezelfde website, waardoor men de toegang tot meerdere instanties tegelijkertijd, zeker gezien de recent steeds meer voorkomende cyber aanvallen, kwetsbaar maakt. Laten we hopen dat de informatici hiertegen binnenkort afdoende maatregelen kunnen treffen. De afgelopen tijd hebben twee collega s ons verlaten: Janus Huijbregts en Cor van Limpt. Janus geniet na een lange carrière van zijn pensioen.cor heeft ervoor gekozen om over te stappen naar een functie buiten de accountancy. Cor en Janus: bedankt voor jullie inzet in al die jaren en voor de goede samenwerking. We wensen jullie veel geluk en nog een lange, goede gezondheid. Janus, geniet van je welverdiende rust en Cor: veel succes met je nieuwe stap. Bestuur en medewerkers van Govers en ANB. Volg ons via PAGINA 2 PAGINA 3 SIGNAAL NR 66 MEI 2013

3 De sectordesks van Govers In 1927 maakte de regio Eindhoven al een explosieve groei mee. Reden voor Piet Govers om vanuit Den Haag terug te keren naar zijn geboortegrond, om er een accountantskantoor te vestigen. Vijfentachtig jaren later is die dynamiek er nog steeds. In een grote regio rondom Eindhoven werken ondernemingen samen in sterk ontwikkelde waardeketens. Om recht te doen aan de bijzondere omstandigheden waarin onze klanten werken, hebben we sectordesks opgericht, onder meer voor de sectoren High Tech, Automotive, Food, Bouw. Het mooie is, dat hoe meer je je verdiept in een sector, hoe meer je gefascineerd raakt door de bijzondere prestaties die er in geleverd worden. In dit artikel beschrijven we enkele observaties. Als de toeleverancier eenzijdig afhankelijk is van de OEM-er, kan de machtsbalans verstoord raken. Dit kan ten koste gaan van de winstgevendheid van de toeleverancier. OEM-ers en toeleveranciers Binnen de High Tech sector zien we dat de waardeketens aangestuurd worden door eindfabrikanten zoals ASML, Philips Health, FEI, Vanderlande. Deze bedrijven ontwikkelen en verkopen als Original Equipment Manufacturer (OEM-er) hun eigen producten onder eigen naam. Omdat de OEM-ers het grootste deel van de eigenlijke productiewerkzaamheden uitbesteden aan toeleveranciers, is het van belang dat ze een regisseursrol vervullen. ASML is hierbij sterk richtinggevend, wat zichtbaar is in haar value sourcing methodiek, die er voor moet zorgen dat alle toeleveranciers voldoen aan de eisen van kwaliteit, logistiek, technologie en financiën. Het is onze ervaring dat toeleveranciers die goed scoren op de eerste drie elementen (kwaliteit, logistiek en technologie), een discussie op het gebied van de winstverdeling niet uit de weg hoeven te gaan. Wij ondersteunen onze klanten graag bij het verzilveren van de toegevoegde waarde die ze als toeleverancier leveren. Machtsbalans De wederzijdse afhankelijkheid tussen toeleverancier en OEM-er is hierbij een aandachtspunt. Omdat er op een technologisch zeer hoog niveau wordt samengewerkt, kan een (directe of eerstelijns) toeleverancier slechts een relatief beperkt aantal OEMers bedienen. Als de toeleverancier echter eenzijdig afhankelijk is van de OEM-er, kan de machtsbalans verstoord raken. Dit kan ten koste gaan van de winstgevendheid van de toeleverancier. Naast de verdeling van de toegevoegde waarde is ook de betalingsmoraal een aandachtspunt. Om hun eigen werkkapitaal te verbeteren, kunnen grote inkopende partijen in de verleiding komen om hun betalingstermijnen te verlengen. Op deze manier vervangen ze rentedragende leningen van banken door gratis krediet van leveranciers. Dat is een zorgelijke ontwikkeling. Weliswaar ontwikkelen banken supply chain financiering om in de ontstane behoefte van toeleveranciers te voorzien, maar helaas is dat eerder een bevestiging van de verslechterde betalingsmoraal dan een herstel naar reguliere termijnen. We hebben vooralsnog nog geen aanwijzingen dat de wijziging in de wettelijke betalingstermijn een gunstig effect heeft. Veranderende concurrentieverhoudingen Met de ontwikkeling van de waardeketens is ook het besef gegroeid dat niet zozeer de onderlinge concurrentie binnen de keten leidend moet zijn, maar de concurrentie van de regionale keten met die elders in de wereld. Uitgangspunt van de samenwerking moet zoveel mogelijk een win-win aanpak zijn. Een zero sum benadering (waarbij de winst van de een het verlies van de ander is) kan uiteindelijk Efficiënter werken met digitale salarisadministratie destructief zijn. Een mooi voorbeeld van een win-win aanpak is de groeiende samenwerking van toeleveranciers binnen de coöperatieve vereniging Brainport Industries. Dit samenwerkingsverband spant zich onder andere in om het industriële ecosysteem in onze regio onder de aandacht te brengen van buitenlandse opdrachtgevers. Standaarden Binnen alle waardeketens speelt regelgeving, normering en toezicht een steeds belangrijker rol. Soms heeft die een wettelijke basis, soms komt die van de OEM-er als ketenregisseur. ASML heeft de beschreven Value Sourcing aanpak, die inmiddels wordt uitgebreid naar andere OEM-ers. De medische sector kent haar eigen ISO standaard In de food kennen we HACCP en andere standaarden. De kwaliteitssystemen en de uitkomsten van audits kunnen nuttig zijn voor onze accountantscontrole. Kruisbestuiving Een inspirerend fenomeen is de kruisbestuiving tussen sectoren. In een streven naar verhoging van de arbeidsproductiviteit is productieautomatisering en robotisering al vroeg ingezet in de automotive, vervolgens ook in de High Tech, en nu worden er ook toepassingen in de food ontwikkeld. Verder zien we dat de cleanrooms die in de High Tech gebruikt worden om stofdeeltjes in de lucht te verminderen, ook in de voedingsindustrie succesvol ingezet worden. Topklasse Een andere ontwikkeling die we toejuichen is het streven naar ondernemen op world class niveau. Heel lang zijn de operationele prestaties en hun financiële uitkomsten vergeleken met benchmarks op basis van branchegemiddelden. Uiteindelijk leidt een dergelijke beoordeling tot de ultieme zesjescultuur. Inmiddels is het besef gegroeid dat een branchegemiddelde een slechte norm is, de helft van de ondernemers doet het immers beter. Inmiddels is het besef gegroeid dat een branchegemiddelde een slechte norm is, de helft van de ondernemers doet het immers beter. Gelukkig beschouwen steeds meer ondernemingen het branchegemiddelde als een minimum waar de eigen onderneming (ver) boven moet presteren. Een goede benchmark moet immers niet gerust stellen maar uitdagen! Wij prijzen ons gelukkig om te kunnen werken voor inspirerende ondernemingen die de top zijn in hun sector, of onderweg zijn daarnaar toe. We spannen ons dan ook graag in om te weten wat onze klanten bezig houdt. Naast de genoemde sectoren hebben we sectordesks ingericht voor onderwijsinstellingen (primair en voortgezet onderwijs) en voor de hippische branche. Paul Mencke RA SALARISADMINISTRATIE Salarisadministratie is een gevoelig ding. De data moeten kloppen en op tijd verwerkt worden. Organisaties willen over actuele overzichten kunnen beschikken en deze liefst digitaal ter beschikking kunnen stellen waar ze nodig zijn. Het kan, met ANB Salaris Online, een gebruiksvriendelijke en complete online oplossing! ANB Salaris Online vormt met de module Employee Self Service een totaaloplossing. U kunt het gebruiken om de loonmutaties van uw onderneming via internet aan te leveren en u kunt het gebruiken als HRM-module voor uw personeel. Belangrijk is dat u met ANB Salaris Online altijd een actueel overzicht heeft van de gegevens. Belangrijk is ook dat u bepaalt welke taken u in huis uitvoert en welke u efficiënter aan ons overlaat. Bovendien kunt u ANB Salaris Online uitbreiden met de module Employee Self Service (ESS) om loonstroken, jaaropgaven en andere documenten digitaal ter beschikking te stellen aan uw werknemers. De voordelen van ANB Salaris Online: Flexibele en online samenwerking met ons. U ervaart laagdrempelige navigatie en gebruiksgemak. In één oogopslag de openstaande mutaties inzien. Nieuwe mutaties kunt u zelf invoeren op het tijdstip dat u dat uitkomt. Dit voorkomt fouten en bespaart werk. Digitale dossiervorming en het geautoriseerd online beschikbaar stellen van relevante documenten aan uw werknemers en aan ons. Met de vooraf ingevulde contractgegevens kunnen de data van nieuwe werknemers gemakkelijk worden ingevoerd. Uitgebreide managementinformatie in de vorm van digitale rapportages, analyses en stuurinformatie. Deze informatie is eenvoudig naar Excel of PDF te exporteren. Uw gegevens worden geautomatiseerd aangeleverd bij uitvragende partijen zoals Belastingdienst en pensioenuitvoerders. Handige aanpasbare signaleringsfunctie voor het aflopen van lease- en arbeidscontracten, verjaardagen, verzuim, jubilea, etc. U kunt de loonstroken, jaaropgaven en andere documenten digitaal beschikbaar stellen aan uw werknemers (met de module ESS). Dat scheelt portokosten en verwerkingstijd. Employee Self Service ESS vormt samen met ANB Salaris Online één totaaloplossing en biedt uw werknemers: toegang tot de loonstroken, jaaropgaven en andere documenten; de mogelijkheid om hun persoonsgegevens te raadplegen en/ of te wijzigen; het kunnen aanvragen van verlof of inzien van verlofrechten. De informatie die toegankelijk is via het ESS portaal, is ook met behulp van een app op een smartphone of een tablet beschikbaar. Bent u geïnteresseerd in het gebruik van ANB Salaris Online? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder van Govers Accountants Adviseurs of met uw relatiebeheerder van ANB. Robert Meijer Teamleider Salarisadministratie PAGINA 4 PAGINA 5 SIGNAAL NR 66 MEI 2013

4 FISCAAL Wijzigingen aftrek eigen woningschuld Vanaf 1 januari 2013 gelden er diverse nieuwe regels voor de aftrek van hypotheekrente van de eigen woning. Hieronder zetten we de belangrijkste regels voor hypotheekrenteaftrek op een rijtje. De wijzigingen betreffen geldleningen die vanaf 2013 worden opgenomen. Voor hypotheken die op 31 december 2012 al bestonden, verandert er dus niets. Ook niet als u verhuist en uw hypotheek meeneemt of wanneer de hypotheek wordt overgesloten, waarbij u rechtstreeks van de ene naar de andere hypotheeknemer (de bank) overstapt. Wettelijke basis om klanten aan betalingstermijnen te houden Met ingang van 16 maart 2013 is een wettelijke regeling van kracht geworden voor betalingstermijnen. Tot op heden bestond alleen de wettelijke regel dat een betalingstermijn niet onredelijk mocht zijn, maar deze leidde regelmatig tot een verschillende uitleg. Want wat is redelijk en wie bepaalt dat dan? Nieuwe regels (business-to-business; B2B) De nieuwe regels gelden voor overeenkomsten tussen bedrijven en voor overeenkomsten tussen bedrijven en overheden, die zijn gesloten op of na 16 maart Als u contractueel niets regelt, geldt de wettelijke regeling en moet de factuur worden betaald uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur. Een betalingstermijn van 30 tot maximaal 60 dagen is mogelijk indien deze expliciet contractueel is overeengekomen. Voor contractuele betalingstermijnen van langer dan 60 dagen is vereist dat kan worden aangetoond dat die voor geen der partijen nadelig is. Dit zal in de praktijk echter zeer moeilijk zijn. Conclusie is dan ook dat een factuur normaal gesproken uiterlijk 30 dagen na de dag van ontvangst van de factuur, moet worden betaald. Afwijken van deze termijn is erg lastig. Geen of te late betaling Als de factuur niet of te laat wordt betaald mag de schuldeiser een standaardvergoeding voor incassokosten vragen. Een aanmaning is hiervoor niet nodig. Is er niets afgesproken over de hoogte van de vergoeding, dan is de vergoeding een percentage van de rekening. Het minimumbedrag van de vergoeding is 40. Daarnaast mag er uiteraard een vergoeding ter hoogte van de wettelijke rente in rekening worden gebracht. De wettelijke rente bij levering aan bedrijven en overheidsinstellingen is per 1 januari 2013 vastgesteld op 7,75 procent. Geen minimumbetalingstermijn Er is en er komt geen wettelijke minimumbetalingstermijn. U maakt hierover zelf afspraken met de tegenpartij. U kunt zelfs afspreken vooraf te betalen. Hierbij geldt dan nog steeds dat de betalingstermijn niet onredelijk mag zijn. Gezien deze wettelijke regelingen lijkt het ons verstandig dat u op korte termijn uw leverings- en betalingsvoorwaarden laat controleren. Daarbij kan eventueel worden verwezen naar de wettelijke regeling en worden bepaald dat eventuele afwijkingen daarvan, zoals bijvoorbeeld een verlenging van de termijn naar 60 dagen of meer, per overeenkomst expliciet moeten worden overeengekomen. Voorwaarden Om voor aftrek in aanmerking te komen moeten (nieuwe) leningen aan de volgende voorwaarden voldoen: De looptijd is maximaal 30 jaar; De lening moet tijdens de looptijd ten minste annuïtair (volgens een door de Belastingdienst goedgekeurd aflossingsschema) volledig worden afgelost (zie ook hieronder); De aflossing moet contractueel zijn overeengekomen; De aflossing moet daadwerkelijk plaats vinden. Resultaten uit het verleden zijn niet leidend. Het gaat om de toekomstige mogelijkheden en risico s. Zware straf op niet tijdig aflossen Als u niet aan het aflossingsschema voldoet, kunt u het verzuim herstellen. Als u het verzuim niet (tijdig) herstelt, heeft dat grote gevolgen voor u. In dat geval gaat de gehele hypotheek van box 1 naar box 3, waardoor er helemaal geen aftrek van hypotheekrente in box 1 meer mogelijk is! Om aan de aflossingsverplichtingen te kunnen (blijven) voldoen, mag u een tweede lening afsluiten tot maximaal 50% van de woningwaarde. Deze lening kunt u binnen 35 jaar aflossen. De rente op deze lening mag u niet aftrekken. Wel geldt deze lening als een schuld in box 3. Banken verstrekken hun hypotheekgegevens jaarlijks rechtstreeks aan de Belastingdienst. Deze verplichting geldt vanaf dit jaar ook als de hypotheek door andere partijen worden verstrekt zoals ouders en de eigen B.V. Als niet aan deze voorwaarde wordt voldaan dan is de hypotheekrente in het betreffende jaar niet aftrekbaar (zelfs niet als deze fout in een later jaar wordt hersteld). Overgangsrecht De oude fiscale regels blijven ook gelden in de volgende situaties: Er is vóór 2013 een onherroepelijke koopovereenkomst gesloten en zowel de levering als de geldlening worden in 2014 gerealiseerd; De woning is in 2012 verkocht, er wordt nu tijdelijk gehuurd en in 2013 wordt een nieuw huis aangeschaft; Er is in 2012 een verbouwing begonnen waarvoor pas in 2013 de financiering is geregeld. De verbouwing moet wel in 2013 zijn voltooid. Versoepelingen Gelukkig zijn er ook versoepelingen aangebracht: Mensen die na verkoop van hun woning met een restschuld blijven zitten, mogen de rente over deze restschuld maximaal 10 jaar lang aftrekken in box 1. Het moet gaan om restschulden die zijn ontstaan van 29 oktober 2012 tot en met 31 december Twee crisismaatregelen zijn met een jaar verlengd. Wanneer bij verhuizing de oude woning nog niet is verkocht, dan blijft de hypotheekrente voor de oude woning nog aftrekbaar in het jaar zelf en de daaropvolgende drie jaren (dat waren er twee). Ook de herleving van hypotheekrenteaftrek na tijdelijke verhuur wordt met één jaar verlengd. De verlenging van deze crisismaatregel geldt tot 1 januari Mr. Manfred Maas FB PAGINA 6 PAGINA 7 SIGNAAL NR 66 MEI 2013

5 FISCAAL FISCAAL Hoe zit het met De eigen bijdrage voor de zorg in de AWBZ? Nederland: een belastingparadijs? Weet u nog dat mensen van de regering hun huis moesten opeten? Zo heette het als mensen in de vorige eeuw hun vermogen moesten aanspreken om een eigen bijdrage te leveren aan zorgkosten, bijvoorbeeld een verblijf in een AWBZ-instelling. Vanaf dit jaar is de eigen bijdrage voor verblijf in een AWBZinstelling weer mede afhankelijk van het vermogen. Meer vermogen betekent meer zelf betalen. De eigen bijdrage kan behoorlijk oplopen. Eet u ook uw eigen woning op? Lage en hoge eigen bijdrage Er bestaat verschil tussen een lage eigen bijdrage en een hoge eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage geldt onder andere gedurende de eerste zes maanden van het verblijf of wanneer de partner nog thuis woont. De lage eigen bijdrage bedraagt in 2013 minimaal 152 en maximaal 797,80 per maand. De hoge eigen bijdrage kan in 2013 oplopen tot maximaal 2.189,20 per maand. Het is dus belangrijk om de berekening daarvan en de invloed van het vermogen daarop eens nader te bekijken. Meetellen van vermogen De eigen bijdrage wordt berekend op basis van het verzamelinkomen van uw (eventuele) partner en u van twee jaar voorafgaand aan het jaar van betaling. Voor 2013 wordt dus gekeken naar Als u geen aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan, dan wordt gekeken naar het totaal van uw salaris en/ of uitkering. Vanaf 2013 telt naast het verzamel inkomen, waarin al een fictief rendement over het aanwezige vermogen is opgenomen (box 3), nog een extra deel van het vermogen mee. Als u vermogen in box 3 heeft, dan telt 8% van de grondslag sparen en beleggen mee. Dat is het deel van het vermogen in box 3 boven het heffingvrije vermogen. Omdat er in het verzamelinkomen al rekening gehouden wordt met een forfaitair rendement van 4% van het vermogen, betekent dit feitelijk dat 12% van het vermogen boven het heffingvrije bedrag meetelt als inkomen voor de bepaling van de eigen bijdrage. Naar onze mening een wel erg hoog percentage. Zaken die niet onder het vermogen in box 3 vallen, zijn onder andere: - De eigen woning die als hoofdverblijf geldt; - Roerende zaken voor eigen gebruik (zoals de auto of de inboedel); - Gespaarde bedragen in de levensloopregeling/ spaarloonregeling. Op de site van het CAK ( kunt u zelf op basis van het inkomen/vermogen in 2011 een berekening maken van de hoogte van de eigen bijdrage in De regeling houdt de gemoederen bezig. De Tweede Kamer heeft begin april laten blijken het onredelijk te vinden dat uitkeringen voor bijvoorbeeld letselschade en het persoonsgebonden budget meetellen voor de eigen bijdrage. Ook voor de onverkochte eigen woning (die dus niet meer als hoofdverblijf ter beschikking staat, maar door de moeilijke woningmarkt ook nog niet verkocht is) zou er een (tijdelijke) versoepeling moeten komen. Wellicht dat er op deze punten dus nog nadere regelgeving komt. Neem tijdig maatregelen Overwogen kan worden om nu al maatregelen te nemen om te voorkomen dat in de toekomst bij opname in een AWBZinstelling het eigen vermogen moet worden opgegeten. Daarbij kunt u denken aan het verlagen van het vermogen middels een testament (bij eerste overlijden) en aan schenkingen die het vermogen verlagen. Ook voor ouders met een gehandicapt kind kan de vermogenstoets bij het opmaken van een testament een reden zijn om het vermogen van een gehandicapt kind te beperken. Mr. Manfred Maas FB De laatste tijd horen we nogal eens de bewering dat Nederland een belastingparadijs zou zijn. En dat met de huidige tarieven en lastenverhogingen! Zit er een grond van waarheid in deze bewering? Wat is een belastingparadijs? Het reguliere (oude) begrip belastingparadijs is bedoeld voor een land waar men (bijna) geen belasting betaalt. Bijvoorbeeld omdat bepaalde belastingen daar niet (of tegen extreem laag tarief) geheven worden of omdat een buitenlandse onderneming een bepaalde periode belastingvrij blijft door afspraken met de overheid. Nederland kan zeker niet zomaar als belastingparadijs bestempeld worden. Binnen die categorie valt Nederland zeker niet. Een meer moderne opvatting is: een land met een regelgeving die ruimte laat om aan het betalen van belasting te ontkomen. Met name grote internationale ondernemingen zouden daar gebruik van maken. Geldt dit voor Nederland? Historie Nederland heeft een van de meest uitgebreide verdragennetwerken van de wereld. Er bestaan met veel landen afspraken over wie, waarover en wanneer, belasting mag heffen. De hoofdregel is: belast inkomsten waar ze worden verdiend, waar de winstgevende activiteiten worden verricht. Ook onze eigen regelingen van de deelnemingsvrijstelling en de objectvrijstelling gaan uit van dit principe. Zou Nederland over deze winsten ook belasting heffen, dan zou dat dubbele heffing betekenen en zouden we onszelf uit de markt prijzen. Nederland verschilt wel van een aantal andere landen doordat wij geen zogenoemde bronheffingen kennen over naar het buitenland betaalde rente en over royalty s. Van oudsher ziet onze fiscus rente als een vergoeding voor het ter beschikking stellen van geld en een royalty als een vergoeding voor het gebruik van andermans vindingen. Als zodanig zijn het normale bedrijfskosten en waarom zou men daar dan een extra (in casu dubbele) heffing op loslaten? Hoofdkantoren van internationals In Nederland zijn veel hoofdkantoren gevestigd van grote internationals. Die hoofdkantoren managen de dochterondernemingen in het buitenland. Zij krijgen daarvoor veelal een vergoeding. Na aftrek van kosten blijft er dan vaak een zeer lage winst of zelfs verlies over. Dat is allemaal volgens de regels. Een aantal grote internationale ondernemingen maakt echter wel slim gebruik van de combinatie van het grote Nederlandse verdragennetwerk (met name de deelnemingsvrijstelling) en het ontbreken van bronheffingen op rente en royalty s. Wij heffen daar niet over omdat deze opbrengsten ons niet toekomen (zie hiervoor). Dit werkt zo. Men bouwt een complexe, bijna ondoorzichtige internationale structuur op, veelal met gebruikmaking van (sub)licenties en financieringen. De geldstromen lopen soms meerdere malen via de Nederlandse (hoofd)kantoren, zonder bronheffing. Dat mag. Het probleem is dat de uiteindelijke winsten, soms voor een groot deel bestaande uit de opbrengsten van octrooien en patenten, regelmatig in landen neerslaan waar geen of minimaal belasting wordt geheven. Vaak worden ze daar ook gestald en niet verder uitgekeerd naar de landen waar de uiteindelijke investeerders wonen. Hierover is dan wereldwijd slechts zeer weinig belasting betaald (heel lage effective tax-rate ). Van belang is om te constateren dat de Nederlandse regelingen feitelijk in overeenstemming zijn met de internationale opvattingen daarover. Ook het opleggen van bronheffingen wordt niet als verplicht beschouwd, ook al doet een aantal landen dat wel. Is dit op te lossen? Het voorgaande maakt duidelijk dat bedrijven in een aantal gevallen oneigenlijk gebruik maken van de internationale en nationale regels om te komen tot een zo laag mogelijke belastingheffing over de zogenoemde wereldwinst. Er is brede consensus dat alle ondernemingen, tenminste daar waar zij hun activiteiten ontplooien, een fair share aan de belastingheffing moeten bijdragen. Dit vraagt om internationale samenwerking. Door automatisering van internationale informatieuitwisseling, door verplichte transparantie bij ondernemingen en door verregaande anti-misbruik bepalingen zou men (internationaal) tot een goed gezamenlijk beleid tegen dit soort praktijken moeten kunnen komen. Daarvoor moeten alle partijen samenwerken en het is de vraag of de landen die uiteindelijk het voordeel hebben van deze praktijken, dit voordeel zullen willen opgeven. Nederland kan naar mijn mening zeker niet zomaar als belastingparadijs bestempeld worden. Bepaalde Nederlandse regels worden echter wel oneigenlijk gebruikt om heffingen in internationale trajecten te voorkomen of op zijn minst fors te verlagen. Mogelijk moeten wij uiteindelijk toch in bepaalde situaties en onder bepaalde omstandigheden overgaan tot het opleggen van bronheffingen om het doorsluizen van geldstromen binnen internationale structuren een halt toe te roepen of in te perken. PAGINA 8 SIGNAAL NR 66 MEI 2013

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5

EINDEJAARSTIPS 2015 1/5 EINDEJAARSTIPS 2015 Particulieren...2 Vermogenstoets voor zorgtoeslag en kindgebonden budget... 2 Verlaag uw box 3 grondslag... 2 Hypotheekrente vooruit betalen... 2 Let op lagere hypotheekrente in hoogste

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo

Eigen bijdrage 2016. Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Eigen bijdrage Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M,

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen. Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, Omzetbelasting. Kleine ondernemersregeling Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 26 maart 2013, nr. BLKB/2013/400M, De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting

Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Vragen en antwoorden Intermediairdagen 2012 sessie Inkomstenbelasting Eigenwoningschuld Vraag 1: Kan een eigenwoningschuld vrijwillig in box 3 worden geplaatst? Nee, dat is niet mogelijk. Een schuld aangegaan

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

Toelichting jaaropgave hypotheken

Toelichting jaaropgave hypotheken Toelichting jaaropgave hypotheken U heeft de jaaropgave(n) van uw hypotheek over 2014 ontvangen. Maar welke informatie vindt u eigenlijk op deze jaaropgave? En hoe zit het met de aftrek van de hypotheekrente?

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ. Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl

VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ. Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl VAN AWBZ NAAR WMO EN WLZ Gebr. V. Doornelaan 86, Horst Tel: 077-3978222 Email: info@delaatgulikers.nl onderwerpen Algemene informatie AWBZ (is basis voor WLZ en WMO) De vermogensinkomensbijtelling en het

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning

Kapitaalverzekeringen en de eigen woning Kapitaalverzekeringen en de eigen woning De Kapitaalverzekering Eigen Woning (KEW), Spaarrekening Eigen Woning (SEW) en Beleggingsrecht Eigen Woning (BEW) Met een KEW, SEW en BEW kunt u onder bepaalde

Nadere informatie

Belastingvrij schenken

Belastingvrij schenken Belastingvrij schenken extra voordelig? Heeft u de mogelijkheid, dan kan schenken bij leven verstandig zijn. Dat is niet alleen leuk voor kinderen en kleinkinderen, maar zo beperkt u ook de toekomstige

Nadere informatie

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland

Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland April 2017 Mr. P. Homan Belastingadviseur E-mail: p.homan@edo.nl Internet: www.edo.nl Fiscale informatie over vakantiewoning in Nederland Bij de aankoop van een vakantiewoning in Nederland komt een aantal

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning

Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Nederland belastingparadijs voor uw 2 e en 1 e woning Second Home juni 2015 - Antwerpen Maurice De Clercq - Niek Op den Kamp - Harjit Singh ESJ Accountants & Belastingadviseurs Agenda 1. Een tweede woning

Nadere informatie

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen

Eigen bijdrage 2016. Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Eigen bijdrage 2016 Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Wlz Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige

Nadere informatie

Eindejaarslezing Voorbereid op de toekomst?! 23 november 2017

Eindejaarslezing Voorbereid op de toekomst?! 23 november 2017 Eindejaarslezing Voorbereid op de toekomst?! 23 november 2017 Sprekers Bas Pijnaker - Leidt fiscale groep Govers - Sinds 1 nov 2013 werkzaam bij Govers Mr. F.J.W.A. (Manfred) Maas RB - Leidt fiscale groep

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer

Eigen woning in Strop of paradijs? advieswijzer Eigen woning in 2017 Strop of paradijs? advieswijzer In deze advieswijzer: Voor de eigen woning gelden stringente fiscale regels. Een lening voor de eigen woning moet bijvoorbeeld aan aflossingseisen voldoen

Nadere informatie

BTW-nieuwtjes 20-2013

BTW-nieuwtjes 20-2013 BTW-nieuwtjes 20-2013 van vilsteren BTW advies bv Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum E-mail: info@btwadvies.com Website: www.btwadvies.com Telefoon: 026-7071710 KvK Arnhem 09136209 1. Vragen en antwoorden

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

Brochure Recreatiewoning

Brochure Recreatiewoning Brochure Recreatiewoning 1. Algemeen 2. 2. De Markt 2. 3. Hoofdverblijf 2. 4. Financiering van de recreatiewoning 3. 5. Aankoop van de recreatiewoning 4. 6. Financieren via uw woonhuis 4. 7. Hypotheekrenteaftrek

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion

FISCALE TIPS & BLUNDERS. 2016 1e druk Copyright Finovion FISCALE TIPS & BLUNDERS 2016 1e druk Copyright Finovion Wij heten u van harte welkom. WELKOM Dit handzame boekje met financiële blunders en fiscale tips ontvangt u van Finovion. Wij zijn een ondernemend

Nadere informatie

Uw hypotheek en de Belastingdienst

Uw hypotheek en de Belastingdienst Handleiding bij uw belastingaangifte 2011 Uw hypotheek en de Belastingdienst De jaaropgave en uw belastingaangifte 2011 Binnenkort vult u uw belastingaangifte over 2011 in. Om het voor u gemakkelijker

Nadere informatie

Kleiner wonen: Mr. Kees Roest FB

Kleiner wonen: Mr. Kees Roest FB Kleiner wonen: kopen of huren? Inleiding Kopen of huren. Is deze vraag nu actueel of van alle dag? Vergelijk koophuis en huur huis, maar wel appels en appels, peren met peren vergelijken Kopen Voor en

Nadere informatie

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen

Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Hallo SBR, vaarwel papieren jaarrekeningen Vanaf 2017 (boekjaar 2016) is het zover. Jaarrekeningen kunnen alleen nog maar via Standard Business Reporting worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Actualiteiten rond de eigen woning. Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl

Actualiteiten rond de eigen woning. Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl Actualiteiten rond de eigen woning Erasmus Universiteit Rotterdam 12 februari 2014 Alumni Mfp jelle@duoberg.nl 1 Belastbare inkomsten uit eigen woning Voordeel uit eigen woning Aftrekbare kosten (-/-)

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper

Verenigingen en Stichtingen Blijf op de hoogte. whitepaper Verenigingen en Stichtingen 2017 Blijf op de hoogte whitepaper In dit whitepaper: Als bestuurder zet u zich in voor uw vereniging of stichting. Daarom wilt u op de hoogte blijven van alle actualiteiten.

Nadere informatie

Praktische handleiding bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2006. Uw hypotheek en de fiscus

Praktische handleiding bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2006. Uw hypotheek en de fiscus Praktische handleiding bij het invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2006 Uw hypotheek en de fiscus Ook AEGON maakt het u makkelijker Voor het doen van uw aangifte inkomstenbelasting 2006 hebben

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

Fiscale eindejaarstips

Fiscale eindejaarstips Fiscale eindejaarstips Accountantskantoor Utrecht B.V. www.acckantoorutrecht.nl Jan Speld en Jan Verwoert Eindejaarstips 2012 Doteren aan Fiscale Oudedagsreserve tot maximaal 9.382 (vorig jaar 11.882)

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

E-HRM voor administratiekantoren

E-HRM voor administratiekantoren E-HRM voor administratiekantoren Uitbreiding van uw dienstenportfolio 2 Voorwoord In november 2010 heeft Raet onder directies van accountancy- en administratiekantoren een online onderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan

Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan. Opzet van het beleidsplan Leidraad voor het opstellen van een beleidsplan Om te kunnen worden aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (hierna: ANBI) dient de instelling onder andere te beschikken over een actueel beleidsplan.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

de Kredieter Hypotheken & financiële planning

de Kredieter Hypotheken & financiële planning de Kredieter Hypotheken & financiële planning de Kredieter Martin van de Biezen Erkend hypotheek adviseur / Gecertificeerd financieel planner Specialisatie: Hypotheken & financiële planning vdbiezen@kredieter.nl

Nadere informatie

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014)

FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) FISCAL EINDEJAARTIPS VOOR HET FAMIILEBEDRIJF(2014) Het einde van het jaar is weer in zicht. Bedrijfsopvolging.nl heeft wat fiscale tips voor familiebedrijven op een rij gezet. Schenken Ieder jaar kunt

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN

ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Staalbankiers N.V. Postbus 327 2501 CH DEN HAAG ACHTERGRONDINFORMATIE STAALBANKIERS HYPOTHECAIRE LENING IN ZWITSERSE FRANKEN Deze achtergrondinformatie bij de Staalbankiers hypothecaire lening in Zwitserse

Nadere informatie

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook!

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! Cursusgids belastingontwijking Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! "Belastingen, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker". Aldus de slogan waarmee de Belastingdienst ons jarenlang

Nadere informatie

Van der Helm Consultancy

Van der Helm Consultancy Eindejaarstips 2011 Van der Helm Consultancy Graag presenteert Van der Helm Consultancy u de Eindejaarstips 2011 Wat moet u echt nog deze laatste maand doen, of juist niet, om voordeel te behalen? Mocht

Nadere informatie

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen

Schenken, lenen. en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Schenken, lenen en nog 5 andere manieren om uw kind te helpen Bent u op zoek naar een manier om uw kind financieel te steunen? Bijvoorbeeld om die dure studie te betalen, die mooie woning te kunnen financieren

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Hypotheek in barre tijden

Hypotheek in barre tijden Regelingen en voorzieningen CODE 4.2.2.52 Hypotheek in barre tijden bronnen www.veh.nl, persbericht d.d. 3.11.2012 Geldgids juni 2012 N.B. Sinds de publicatie van onderstaand artikel is er voor huiseigenaren

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015

Eigen bijdrage Zorg thuis 2015 Eigen bijdrage Zorg thuis 0 Deze folder gaat over de eigen bijdrage voor zorg thuis. Deze eigen bijdrage betaalt u in de volgende gevallen: U ontvangt zorg of ondersteuning thuis zoals hulp bij het huishouden

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet langdurige zorg Verblijf in een zorginstelling Persoonsgebonden budget Volledig of modulair pakket thuis Beschermd wonen (Wmo) www.hetcak.nl

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl

Inkomstenbelasting. 16 december 2013. Intermediairdagen.nl Intermediairdagen 2013 Inkomstenbelasting 201113 De eigen woning Eigenwoningregeling Schenkvrijstelling Eigenwoningschuld 2013 Schuld aangegaan in verband met eigen woning Contractueel verplicht ten minste

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig.

ZELFSTANDIG MAAR NIET ALLEEN Als adviseurs opereren de accountants, juristen en fiscalisten van de Scheers Groep volledig zelfstandig. GROOT BOEK REKENEN EN REDENEREN Mensen maken cijfers en letters. De Scheers Groep maakt er getallen en woorden van. Doortimmerd en doordacht. Het samenwerkingsverband van de Scheers Groep bundelt een schat

Nadere informatie

Startersbrochure YKV accountants & adviseurs

Startersbrochure YKV accountants & adviseurs Startersbrochure YKV accountants & adviseurs Wilhelminalaan 10 2405 ED Alphen aan den Rijn 0172-443674 Rietbaan 2b 2908 LP Capelle aan den IJssel 010-4219228 www.ykv.nl Over YKV accountants & adviseurs

Nadere informatie

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT

TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW BEHEER VERMOGENSOPBOUWPRODUCTEN Archivering van de documenten inzake vermogensopbouwproducten

Nadere informatie

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief

Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Vragen en antwoorden verhoging btw-tarief Onlangs is een wetswijziging aangenomen waardoor het algemene btw-tarief in Nederland van 19% naar 21% zal worden verhoogd. In de praktijk leidt dit tot verschillende

Nadere informatie

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten

Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Handleiding wettelijke regeling inzake de vergoeding voor de buitengerechtelijke incassokosten Versie 1.1 22 augustus 2012 Handleiding buitengerechtelijke incassokosten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2.

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Regelingen en voorzieningen CODE 1.4.3.528 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 brochure bronnen de brochure Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 van het CAK (uitgave november 2012). De brochure is ook

Nadere informatie

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden

AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening. Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening Voorwaarden Voorwaarden AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening De AEGON Direct uitkerende lijfrenterekening is een geblokkeerde spaarrekening. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Webinar tips bij belastingaangifte

Webinar tips bij belastingaangifte Webinar tips bij belastingaangifte Leuk dat u het Webinar Tips voor uw belastingaangifte van 22 maart heeft bijgewoond. Hierbij alle tips die zijn gegeven in het webinar. Handig om terug te lezen. Algemeen

Nadere informatie

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris

mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris mr. S.H. Hoogeveen Kandidaat-notaris Uw vermogen in 2015, voorbereid op de toekomst Het beheren van uw vermogen Belastingen Eigen bijdrages De volgende generatie Het beheren van uw vermogen Wie mag uw

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

Transparante Vennootschap

Transparante Vennootschap Transparante Vennootschap Er is een Transparante Vennootschap (hierna: TV) ingevoerd. Een TV is een naamloze vennootschap (hierna NV) of een besloten vennootschap (hierna: BV) die verzcht heeft om voor

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen

RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen RJ-Uiting 2014-7: ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen Inleiding RJ-Uiting 2014-7 bevat de ontwerp-richtlijn 630 Commerciële stichtingen en verenigingen. De Raad voor de Jaarverslaggeving

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen

Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Boek 4 Hoofdstuk 7: De overheid en ons inkomen Valt het mee of tegen? a Als Yara een appartement koopt moet ze een hypotheek afsluiten. Hiervoor betaalt ze iedere maand een bepaald bedrag. Dit zijn haar

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Na ontvangst van de aanmelding kan de Ondernemer een aanbod aan de Ouder doen. Daarnaast kan de Ondernemer de Ouder op de wachtlijst plaatsen.

Na ontvangst van de aanmelding kan de Ondernemer een aanbod aan de Ouder doen. Daarnaast kan de Ondernemer de Ouder op de wachtlijst plaatsen. Toelichting Algemene Voorwaarden Kinderopvang Artikelsgewijze toelichting op de Algemene Voorwaarden Kinderopvang (AVK) 1. In dit artikel zijn de definities waarvan in de voorwaarden wordt uitgegaan opgenomen.

Nadere informatie

Fiscaal memo (aangifte 2015)

Fiscaal memo (aangifte 2015) Fiscaal memo (aangifte 2015) 1. Inleiding AmsterdamGold heeft het genoegen u hierbij een memorandum te verstrekken waarin enkele fiscale aspecten worden behandeld, die bij aanschaf, bezit en verkoop van

Nadere informatie

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten.

Hierna vind je, kort en bondig, onze algemene gegevens, informatie over onze dienstverlening en waar je terecht kunt met klachten. Dienstenwijzer A. Inleiding De verzekeringsbedrijfstak hecht waarde aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen. Conform de eisen van de Wft (Wet financieel toezicht) heeft ons kantoor een dienstenwijzer

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting op de Algemene Voorwaarden Kinderopvang (AVK)

Artikelsgewijze toelichting op de Algemene Voorwaarden Kinderopvang (AVK) Toelichting Algemene Voorwaarden Kinderopvang Artikelsgewijze toelichting op de Algemene Voorwaarden Kinderopvang (AVK) 1. In dit artikel zijn de definities waarvan in de voorwaarden wordt uitgegaan opgenomen.

Nadere informatie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie Belastingwijzigingen 2014 Voor elk wat wils Henk van den Brink FB Fiscalist Flynth Zwaagdijk-Oost Programma Zelfstandigenaftrek Eigen woning Wijzigingen belasting-

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van onze onderneming: Caesar adviseurs DIENSTENWIJZER December 2012 Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet op het Financieel Toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013

Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Eigen bijdrage Zorg met Verblijf 2013 Woont u in een zorginstelling? Bijvoorbeeld in een verzorgingshuis, een psychiatrische inrichting of een andere instelling waar u verzorgd, verpleegd of begeleid wordt?

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier.

Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Hoe berekent het CAK uw eigen bijdrage? U leest het hier. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Ondersteuning vanuit de Wmo Hulpmiddelen en voorzieningen Persoonsgebonden budget Wmo www.hetcak.nl Inhoud.

Nadere informatie

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl

Workshop Echtscheiding. Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl Workshop Echtscheiding Erasmus Universiteit Rotterdam 19 juni 2015 jevandenberg@ese.eur.nl 1 Algemeen Een op de drie huwelijken strandt Gemiddeld 14,5 jaar (CBS, 2013) Reden genoeg om na te gaan wat de

Nadere informatie

AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT

AFSPRAKEN MET ACCOUNTANT 4.1.1. WELKE AFSPRAKEN MAKEN MET UW ACCOUNTANT? U gaat in zee met een accountant, boekhouder of andere adviseur. Welke afspraken kunt u maken zodat u niets vergeet? Welke vragen komen op u af? AFSPRAKEN

Nadere informatie

voor ondernemers www.planje.nl

voor ondernemers www.planje.nl ondernemers 1. Renteaftrek overname holdings Bij overname via een koopholding met een financiering, kan de rente ten laste van de winst van de werkmaatschappij worden gebracht, via het aangaan van een

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst van

Informatiebijeenkomst van Welkom Informatiebijeenkomst van Fiscale- en administratieve dienstverlening: - verzorging financiële administraties - samenstellen jaarrekeningen - verzorging loonadministraties - verzorging aangifte

Nadere informatie

Uw hypotheek en de belasting in 2014

Uw hypotheek en de belasting in 2014 Uw hypotheek en de belasting in 2014 Hier vindt u een toelichting op het jaaroverzicht van uw BLG Hypotheek. Ook leest u hier de belangrijkste fiscale regels die in 2014 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken (starter)

Algemene informatie hypotheken (starter) Algemene informatie hypotheken (starter) Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: Hypotheekvormen... 2 Annuïteitenhypotheek... 2 Lineaire hypotheek... 2 Leningvormen... 2 Doorlopend

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2014, 3 e jaargang, 7 e editie Inhoud 1. Erfenis: overtreffen de schulden de bezittingen? 2. Schenken: de huidige situatie en mogelijkheden 3. Ondernemer

Nadere informatie