Tarievenlijst. Hypotheken & Consumptief krediet OUDEMANS. Hypotheek & ZO / Oudemans Assurantiën BV. Baarzenstraat GD VUGHT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarievenlijst. Hypotheken & Consumptief krediet OUDEMANS. Hypotheek & ZO / Oudemans Assurantiën BV. Baarzenstraat 47 5262 GD VUGHT 073-656 66 90"

Transcriptie

1 Tarievenlijst Hypotheken & Consumptief krediet OUDEMANS Hypotheek & ZO / Oudemans Assurantiën BV Baarzenstraat GD VUGHT Telefoon: Fax: E- mail: KvK nummer: AFM nummer: Kifid nummer:

2 Kosten van dienstverlening Onze overheid is van mening dat er zo min mogelijk financiële banden mogen bestaan tussen de aanbieder en adviseur. Zij geeft er de voorkeur aan dat adviseurs rechtstreeks beloond worden door klanten. Sinds 1 januari 2013 geldt voor de meeste producten een wettelijk verbod op provisiebetaling. In dit document zetten wij onze dienstverlening en onze kosten voor u op een rij. Voor een aantal producten, zoals bij een consumptief krediet, is het wettelijk niet toegestaan om kosten bij u in rekening te brengen. In dat geval zijn onze kosten verrekend in de prijs van het product en worden deze door de aanbieder aan ons betaald in de vorm van doorlopende provisie. U betaalt nooit te veel voor een goed advies! Adviseren is meer dan het aanbevelen van een product! Dat is slechts een onderdeel van ons totale adviestraject. Voordat u een product afsluit beoordelen we eerst of het product past bij uw financiële situatie, uw wensen en uw doelstellingen. U weet bij ons vooraf wat u verschuldigd bent. U hoeft daarom niet bang te zijn dat wij ons laten leiden door de hoogte van provisies. Hiermee heeft u de garantie dat ons advies altijd onafhankelijk tot stand komt! De stappen in onze dienstverlening Ons advies- en bemiddelingstraject verdelen wij in de volgende stappen: Stap 1: Kennismaken Stap 2: Inventarisatie Stap 3: Advies Stap 4: De invulling van het advies d.m.v. producten Stap 5: De bemiddeling, de totstandkoming, van de producten Stap 6: Controle Stap 7: Beheer en nazorg Stap 2 tot en met 4 noemen we de adviesfase Stap 5 tot en met 6 de bemiddelingsfase Stap 7 is het beheertraject Kennismaking kost geen geld Voordat we samen het traject aangaan is het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij en vertrouwen heeft in uw adviseur en zeker weet dat we elkaar goed begrijpen. Als u dat gevoel niet heeft aan het begin van het traject, dan hoeft u ons natuurlijk niets te betalen. Ons kennismakingsgesprek is daarom altijd gratis. Aan de volgende stappen zijn kosten verbonden. Vastleggen van afspraken Voordat we de volgende stap in het proces zetten, maken we duidelijke afspraken met u. Deze afspraken leggen wij voor u vast in de Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Hierin staat wat u van ons mag verwachten en hoe hoog de kosten zijn en wanneer u deze kosten verschuldigd bent. Soms blijkt in het kennismakingsgesprek dat we direct concrete zaken voor u kunnen regelen, zonder dat een vervolgafspraak noodzakelijk is. In dat geval rekenen wij een tarief van 85,- per uur, exclusief 5% kantoorkosten. Hiervoor ontvangt u een nota na afronding van de opdracht.

3 Hoe worden onze kosten bepaald? Ons uitgangspunt is dat wij de kosten rechtstreeks bij u in rekening brengen. Aan het einde van het traject ontvangt u van ons een nota. Deze nota dient u binnen 2 weken na uitreiking aan ons te voldoen. In sommige situaties, bijvoorbeeld in geval van een nieuwe hypotheek, geven wij u uitstel van betaling tot aan passeerdatum. Wij verrekenen onze kosten dan via de notarisafrekening. De hoogte van de nota is afhankelijk van het aantal te besteden uren. Naast een vergoeding op basis van uurtarief, bieden wij u ook de mogelijkheid aan om te kiezen voor een vast, verrichtingentarief. Beide systemen kennen voordelen. Aan u de keuze! Uw keuze leggen we vast in de Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Vergoeding o.b.v. uurtarief U betaalt ons de daadwerkelijk bestede uren tegen een vooraf afgesproken uurtarief. Het aantal uren dat benodigd is, is afhankelijk van (de complexiteit) van uw vraag. Vooraf zullen wij u een indicatie geven van het aantal te verwachten uren. We maken vooraf een inschatting van de totale kosten, maar de precieze kosten zijn pas achteraf bekend. Deze kunnen zowel lager als hoger zijn, dan de inschatting. Voor de bemiddeling, de totstandkoming, van producten rekenen wij soms een vast bedrag. Wij kiezen hiervoor, zodat u niet afhankelijk bent van de werkwijze, doorlooptijden en mogelijke inefficiëntie bij aanbieders. Vergoeding o.b.v. vaste tarieven Als u liever vooraf exact wilt weten wat u ons verschuldigd bent, dan bieden wij u de mogelijkheid aan om een vaste prijsafspraak te maken. Deze prijs hebben we bepaald op basis van onze ervaringscijfers en het gemiddeld aantal te verwachten uren. Deze bedragen zijn dus vast ongeacht de daadwerkelijke tijd die wij eraan besteden. Per productgroep hebben we een overzicht gemaakt wat u van ons mag verwachten en wat de tarieven zijn. U treft deze aan in deze tarievenkaart. Na het afsluiten van uw hypotheek of verzekering Ook na het afsluiten van financiële producten kunt u blijven rekenen op onze dienstverlening. Wij bieden wij u de mogelijkheid aan om een servicepakket af te nemen. Voor een vast bedrag per maand bieden wij u dan alle noodzakelijke ondersteuning en kunt u met al uw vragen bij ons terecht zonder dat u wordt geconfronteerd met extra nota. Daarnaast vindt minimaal 1 keer per jaar een onderhoudsgesprek plaats. Het afnemen van een servicepakket is niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen om een beroep op ons te doen op het moment dat u daar behoefte aan heeft of dat u vragen heeft. In dat geval brengen wij de daadwerkelijke bestede uren bij u in rekening tegen het op dat moment geldend uurtarief (thans 85,- per uur, exclusief 5% kantoorkosten).

4 Bemiddelen zonder adviseren (execution only) Heeft u reeds een bestaand financieel product dat u enkel wil omzetten? Of bent u van mening dat u zelfstandig uw wensen kunt bepalen? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een product via ons af te sluiten enkel op basis van uw wensen. Wij geven u in dat geval geen advies, maar begeleiden u enkel met de totstandkoming van het product. Deze vorm van dienstverlening staat bekend onder de naar execution only. Execution only is bedoeld voor mensen die volledig op de hoogte zijn en reeds ervaring hebben met bepaalde financiële producten en weten wat het beste bij hen past, alsmede voor mensen die geen behoefte hebben aan advies, bijvoorbeeld omdat ze al elders advies hebben ingewonnen. Kiest u voor bemiddeling op basis van execution only dan blijft u, ook na het afsluiten of oversluiten, zelf verantwoordelijk. Kiest u voor bemiddeling zonder advies, dan betekent dit dat u zelf: Voldoende kennis moet hebben van hypotheken en van het afsluitproces Verantwoordelijk bent voor de keuze van het product en de vorm Moet beoordelen of het maandbedrag binnen uw budget past Moet inschatten of u bij onvoorziene omstandigheden, zoals arbeidsongeschiktheid of werkloosheid het maandbedrag nog steeds kunt dragen en zelf voorzorgsmaatregelen neemt om deze risico's te beperken Zorg draagt voor het tijdig ingaan of passeren van het product Kennistoets Voor sommige producten, zoals een hypotheek of consumptief krediet heeft de wetgever bepaald dat u eerst een kennistoets moet doen, alvorens u een product kunt afnemen op basis van execution only. Deze toets dient om u inzicht te geven of uw geschikt bent om het product af te sluiten zonder advies. Heeft u reeds een advies via een andere adviseur ontvangen, dan vragen wij u om een kopie van dit advies aan ons te overleggen. Schriftelijke vastlegging Kiest u voor bemiddeling zonder advies, dan leggen wij deze keuze vast in de Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. U dient voor akkoord te tekenen. Wat zijn onze kosten? Kiest u voor bemiddeling zonder advies, dan betaalt u ons alleen de bemiddelings- en begeleidingskosten. Hierbij bieden wij u de keuze om te kiezen voor betaling tegen uurtarief of voor een vast tarief. Deze kosten zijn afhankelijk van het soort product en staan vermeld in deze tarievenlijst.

5 Productgroep Hypotheken Wat kunt u van ons verwachten? Advisering Fase 2 Inventarisatie Fase 3 Advies Fase 4 Invulling Bemiddeling Fase 5 Bemiddeling Fase 6 Controle Beheer Fase 7 Beheer U ontvangt een inventarisatierapport met daarin vermeld uw wensen, doelstellingen, kennis en ervaring alsmede uw risicobereidheid. Daarnaast ontvangt u een financieel analyserapport met daarin vermeld de betaalbaarheid van uw hypotheek nu en in de situaties bij ziekte, werkeloosheid, overlijden, pensioen en einde renteaftrek. Dit rapport wordt met u besproken en zo nodig bijgesteld. Op basis van bovenstaande punten wordt door ons een advies gemaakt. Indien u zich herkent in het advies zullen wij overgaan tot het zoeken van productoplossing bij dit advies. Aan de hand van het advies gaan wij op zoek naar de best passende productoplossing(en) binnen ons pallet van dat moment. U ontvangt een overzicht van de gekozen producten, de daarbij behorende offertes en productinformatie, alsmede een overzicht van de maandelijkse lasten (bruto/netto lasten berekening). In deze fase vragen wij de offerte(s) voor u aan en bespreken deze met u. Indien u akkoord gaat accepteert u de offerte(s) en gaan we de benodigde stukken verzamelen die nodig zijn om de hypotheek en aanverwante producten tot stand te laten komen. U ontvangt van ons periodiek terugkoppeling over de status van uw aanvraag tot en met de definitieve beoordeling door de bank. In deze fase hebben wij ook overleg met de notaris. U ontvangt van ons (kopie) polissen en overeenkomsten die door u zijn afgesloten. Ook controleren wij of de aktes (hypotheek-, leveringsakte en evt. samenlevingsovereenkomst en/of testament) juist zijn opgesteld. Wij maken met u een afspraak over het beheer van de door u afgesloten producten. Wat zijn onze kosten? Afsluiten Advies- en Bemiddelingskosten * Kantoorkosten hypotheek begeleidingkosten Hypotheek 85,- per uur 895,- 5% notabedrag (nieuwe klant) Hypotheek 85,- per uur 895,- 5% notabedrag (bestaande klant) Hypotheek 85,- per uur 895,- 5% notabedrag (extra lening) Hypotheek 85,- per uur 575,- 5% notabedrag (omzetting) Second opinion en 85,- per uur N.v.t. 5% notabedrag overige vragen * De bemiddelingskosten zijn inclusief kosten serviceprovider, exclusief eventuele bankkosten.

6 Afsluiten hypotheek Vast tarief * Hypotheek (nieuwe klant) 2.600,- Hypotheek (bestaande klant) 2.250,- Hypotheek (extra lening) 2.250,- Hypotheek (omzetting) Afh. van soort aanpassing Second opinion N.v.t. * Het vaste tarief is inclusief kosten serviceprovider, exclusief eventuele bankkosten. Beheer na afsluiten Kosten Dienstverlening hypotheek Service overeenkomst 17,50 per maand Eén keer per jaar vindt er een onderhoudsgesprek plaats en helpen wij u bij de aangifte inkomstenbelasting *. Daarnaast helpen wij u met al uw vragen over uw hypotheek volgens het fair use - principe. Overige situaties 85,- per uur + 5% kantoorkosten In geval van aanpassing of omzetting van uw hypotheek betaalt u ons alleen bemiddelingskosten. U roept onze dienstverlening in, op het moment dat u daar behoefte aan heeft of vragen heeft over uw hypotheek. Bijproducten via Oudemans Assurantiën BV in Vught Het advies en de bemiddeling in vermogensopbouwproducten en woonlastenbeschermers, waaronder overlijdensrisicoverzekering, alsmede uw schadeverzekeringen worden verzorgd door Oudemans Assurantiën BV in Vught. Oudemans Assurantien BV ontvangt van ons een kopie van de adviesrapport(ten). Inzake de kosten voor advies en bemiddeling van deze producten, maakt Oudemans Assurantiën BV een losse afspraak met u. Serviceproducten Naast de hiervoor genoemde dienstverlening bieden wij u de volgende serviceproducten aan: Serviceproducten Bankgarantie t.b.v. aankoop Taxatieservice Bankgarantie- en taxatieservice Aanvragen of wijzigen voorlopige teruggave Kosten 200,- 347,50 inclusief validatie 525,- 25,- (per aanvraag / wijziging) Kosten dienstverlening De Financiële Makelaar Voor de bemiddeling in hypotheken maken wij gebruik van de diensten van De Financiële Makelaar BV. De Financiële Makelaar is een serviceorganisatie die ons toegang geeft tot nagenoeg de gehele markt van aanbieders en u en ons ondersteunt bij de totstandkoming van uw hypotheek. De Financiële Makelaar rekent voor haar dienstverlening kosten aan u. Deze kosten bent u alleen verschuldigd indien de hypotheek daadwerkelijk passeert of omzetting tot stand komt. De vermelde bemiddelingskosten zijn inclusief de kosten die wij moeten betalen aan De Financiële Makelaar. Meer informatie over de dienstverlening van De Financiële Makelaar, treft u aan op

7 Productgroep Kredieten & Persoonlijke leningen Wat kunt u van ons verwachten? Advisering Fase 2 Inventarisatie Fase 3 Advies Fase 4 Invulling Bemiddeling Fase 5 Bemiddeling Fase 6 Controle Beheer Fase 7 Beheer U ontvangt een inventarisatierapport met daarin vermeld uw wensen, doelstellingen, kennis en ervaring alsmede uw risicobereidheid. Op basis van bovenstaande punten wordt door ons een advies gemaakt. Aan de hand van het advies gaan wij op zoek naar de best passende productoplossing(en) binnen ons pallet van dat moment. U ontvangt een overzicht van de gekozen producten, de daarbij behorende offertes en productinformatie, alsmede een opgave van de maandelijkse lasten. In deze fase vragen wij het krediet voor u aan en bespreken het voorstel met u. Indien u akkoord gaat, accepteert u de offerte en gaan we de benodigde stukken verzamelen die nodig zijn om het krediet en eventuele aanverwante producten tot stand te laten komen. U ontvangt van ons periodiek terugkoppeling over de status van uw aanvraag tot en met de definitieve beoordeling door de bank. U ontvangt een (kopie) van de overeenkomst die door u is afgesloten. Wij maken met u een afspraak over het beheer van de door u afgesloten producten. Wat zijn onze kosten? De wetgever heeft bepaald dat wij in geval van consumptieve kredieten, persoonlijke leningen en WOZ- kredieten enkel op basis van provisie, betaald door de bank, beloond mogen worden. Provisie wordt berekend door een procentuele opslag op het rentetarief. De hoogte van de opslag is afhankelijk van de hoofdsom van het krediet. De provisie ontvangen wij zolang het krediet loopt en niet in betalingsachterstand is. De provisie is exclusief de kosten voor advies en bemiddeling in beschermingsproducten. Hiervoor gelden de kosten zoals vermeld bij Productgroep beschermingsproducten. Kredietbemiddeling met advies Krediet hoofdsom Doorlopende vergoeding 0,- tot 5.000,- 2,40 per maand 5.000,- tot ,- 1,90 per maand ,- tot ,- 1,50 per maand ,- tot ,- 1,10 per maand > ,- 0,75 per maand Kredietbemiddeling zonder Advies (execution only) Krediet hoofdsom Doorlopende vergoeding 0,- tot 5.000,- 1,90 per maand 5.000,- tot ,- 1,50 per maand ,- tot ,- 1,10 per maand ,- tot ,- 0,75 per maand > ,- 0,30 per maand

8 Beheer Kosten Dienstverlening Uurloon 85,- per uur + 5% kantoorkosten U roept onze dienstverlening in, op het moment dat u daar behoefte aan heeft of vragen heeft over uw krediet. Servicepakket Krediet 5,- per maand Eén keer per jaar vindt er een onderhoudsgesprek plaats en helpen wij u met al uw vragen over uw krediet volgens het fair use - principe. De zekerheid van een servicepakket Ook na de totstandkoming van uw hypotheek of krediet kunt u blijven vertrouwen op onze dienstverlening. Wij bieden u de mogelijkheid aan van een servicepakket. Voor een vast bedrag per maand bieden wij u alle gevraagde en noodzakelijke ondersteuning, zonder dat u voor financiële verrassingen komt te staan. In plaats daarvan kunt u ook kiezen om ons in te roepen op het moment dat u daar behoefte aan heeft. In dat geval brengen wij de daadwerkelijke bestede uren bij u in rekening tegen het op dat moment geldend uurtarief van thans 85,- per uur, exclusief 5% kantoorkosten. Uw keuze leggen we vast in de Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Wij bieden verschillende servicepakket aan. Aan u de keuze welk pakket het beste bij u past. Servicepakket Kosten Onze dienstverlening Servicepakket Hypotheek 17,50 per maand Eén keer per jaar vindt er een onderhoudsgesprek plaats en helpen wij u bij de aangifte inkomsten- belasting *. Servicepakket Krediet Daarnaast helpen wij u met al uw vragen over uw hypotheek volgens het fair use - principe. In geval van aanpassing of omzetting van uw hypotheek betaalt u ons alleen bemiddelingskosten. 5,- per maand Eén keer per jaar vindt er een onderhoudsgesprek plaats en helpen wij u met al uw vragen over uw krediet volgens het fair use - principe. * Aangifte IB geldt alleen voor particulieren en geschiedt bij ons op kantoor. Mijn Servicepakket Bij het afsluiten van een servicepakket bieden wij u online toegang tot de website Op deze site treft u de inhoud aan van onze serviceafspraken en kunt u al uw producten inzien. Ook ontvangt u periodiek een nieuwsbrief met interessante zaken. De maandelijkse incasso van het servicepakket hebben wij uitbesteed aan de De Financiële Makelaar BV. Aan deze uitbesteding zitten voor u geen extra kosten. Wij zijn en blijven uw aanspreekpunt voor al uw aanvragen.

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Wegwijs bij De Hypotheekshop

Wegwijs bij De Hypotheekshop Wegwijs bij De Hypotheekshop In deze Wegwijs geeft De Hypotheekshop u een omschrijving van haar dienstverlening. We zetten voor u op een rij wie we zijn en wat u van ons kan en ook mág verwachten. Wie

Nadere informatie

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters Onze Dienstverlening V1, 2013 Pagina 1 Onze Dienstverlening V1, 2014 Inleiding Financiële Meesters Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014

Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Dienstenspecificatie TDA Assurantiën B.V. 2014 Het team van de TDA groep is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. De persoonlijke situatie en wensen van u als klant staan in onze werkwijze centraal.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier

Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier Dienstverleningsdocument QP Advies VOF Particulier U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document informeren wij u over onze dienstenwijzer, onze dienstverlening,

Nadere informatie

D I E N S T E N W I J Z E R

D I E N S T E N W I J Z E R D I E N S T E N W I J Z E R Voor u ligt de dienstenwijzer van B & R Advies BV. Naast algemene informatie over ons kantoor vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING

Let op! Geld lenen kost geld. Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Let op! Geld lenen kost geld Dienstverleningsdocument VAN DIJK LEASE & FINANCIERING Geachte cliënt, Wij willen u graag informeren over de dienstverlening van Van Dijk Lease & Financiering en onze werkwijze.

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep Welkom Hartelijk welkom bij Van Bruggen Adviesgroep. We staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij één van onze 50 kantoren, verspreid over Nederland. Uw keuze voor Van Bruggen

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand aan het

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Welkom Wij van t Sorgh & Huis Bv staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij ons kantoor. Uw keuze voor t Sorgh & Huis Bv is een

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Versie 2014.5 Inhoudsopgave Dienstverleningswijzer Inleiding... 3 Dienstverleningsdocument... 4 Onze Dienstverlening... 4 Hoe worden wij beloond?...

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK

DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK DIENSTENWIJZER HELDER HUIS HYPOTHEEK Inhoudsopgave 1 1. Wie zijn wij? 2 2. Werkwijze 2 Kennismaking 2 Oriëntatie 2 Inventarisatie en analyse 3 Advies 3 Bemiddeling 3 Nazorg 3 3. Onze kwaliteit 3 4. Wat

Nadere informatie

Informatie over de dienstverlening

Informatie over de dienstverlening Informatie over de dienstverlening Hartelijk welkom bij KantoorVanBeek! Elke financieel adviseur is verplicht om schriftelijk een omschrijving van zijn dienstverlening aan u te overhandigen. Daarom zetten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten?

Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij en wat mag u van ons verwachten? Wie zijn wij? Folkertsma Financiële Diensten Franeker is een onafhankelijke assurantie- en hypothekenadviseur. Wij adviseren en bemiddelen bij de totstandkoming

Nadere informatie

Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters.

Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Dienstverleningsdocument Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door: De Rekenmeesters. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze dienstverlening, werkwijze en beloning.

Nadere informatie

Dienstverlening & werkwijze

Dienstverlening & werkwijze Dienstverlening & werkwijze Welkom bij Bergman & Postma Financieel Advies Met trots presenteren wij u ons bedrijf en onze werkwijze. Met deze brochure geven wij u inzicht in ons bedrijf en onze dienstverlening.

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V.

RAB Dienstverleningsdocument/Dienstenwijzer/A.V. Algemeen Introductie Vanaf 1 juli 2009 moeten adviseurs en bemiddelaars aan hun klanten een dienstverleningsdocument overhandigen bij complexe producten en hypotheken. Het dienstverleningsdocument is een

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door H&H hypotheekadviseurs, met kantoren in Arnhem, Kronenburgpromenade 30, 6831 EA en in Westervoort, Dorpstraat 88,

Nadere informatie

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden.

2. Verzekeringen die een (vaste) som geld uitkeren als u of één van uw gezinsleden blijvend invalide wordt of komt te overlijden. Bovensmilde, maart 2012 Onderwerp: Dienstenwijzer Combivé Verzekeringen en www.hondengeleiderspolis.nl A. Inleiding Via dit document geven wij weer op welke manier wij werken. Wij geven hierin bij u aan

Nadere informatie

Mandema en Partners B.V.

Mandema en Partners B.V. Mandema en Partners B.V. Onze dienstverlening, dienstverleningsdocumenten en Algemene Voorwaarden WWW.MANDEMA.NL Relevante informatie voor u U treft hier een informatiepakket aan dat belangrijk is om te

Nadere informatie

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN

Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. UW FINANCIEEL PLAN Een advies kan niet los gezien worden van uw gehele financiële situatie. (Pre) Pensioen Sparen en beleggen Zorg, inkomen en ontslag Echtscheiding UW FINANCIEEL PLAN Hypotheek en leningen Huwelijkse voorwaarden

Nadere informatie

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel.

Ons bedrijf en medewerkers van ons bedrijf zijn aangesloten bij: ADFIZ, SEH, AFM, KIFID en we zijn ingeschreven in de kamer van koophandel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Bergwerff Assurantiën B.V. Hollandsch Diep 61, 2904 EP Capelle aan den IJssel. Wij maken deel uit van Bergwerff Adviesgroep.

Nadere informatie

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN

Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Hypotheekshop Wijchen B.V. Handelend onder de naam: De Hypotheekshop Kasteellaan 52 6602 DG WIJCHEN Telefoon: 024 649 50 25 Fax: 024 649 50 01 E-mail: wijchen1375@hypotheekshop.nl Internet: www.hypotheekshop.nl/wijchen

Nadere informatie