Tarievenlijst. Hypotheken & Consumptief krediet OUDEMANS. Hypotheek & ZO / Oudemans Assurantiën BV. Baarzenstraat GD VUGHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tarievenlijst. Hypotheken & Consumptief krediet OUDEMANS. Hypotheek & ZO / Oudemans Assurantiën BV. Baarzenstraat 47 5262 GD VUGHT 073-656 66 90"

Transcriptie

1 Tarievenlijst Hypotheken & Consumptief krediet OUDEMANS Hypotheek & ZO / Oudemans Assurantiën BV Baarzenstraat GD VUGHT Telefoon: Fax: E- mail: KvK nummer: AFM nummer: Kifid nummer:

2 Kosten van dienstverlening Onze overheid is van mening dat er zo min mogelijk financiële banden mogen bestaan tussen de aanbieder en adviseur. Zij geeft er de voorkeur aan dat adviseurs rechtstreeks beloond worden door klanten. Sinds 1 januari 2013 geldt voor de meeste producten een wettelijk verbod op provisiebetaling. In dit document zetten wij onze dienstverlening en onze kosten voor u op een rij. Voor een aantal producten, zoals bij een consumptief krediet, is het wettelijk niet toegestaan om kosten bij u in rekening te brengen. In dat geval zijn onze kosten verrekend in de prijs van het product en worden deze door de aanbieder aan ons betaald in de vorm van doorlopende provisie. U betaalt nooit te veel voor een goed advies! Adviseren is meer dan het aanbevelen van een product! Dat is slechts een onderdeel van ons totale adviestraject. Voordat u een product afsluit beoordelen we eerst of het product past bij uw financiële situatie, uw wensen en uw doelstellingen. U weet bij ons vooraf wat u verschuldigd bent. U hoeft daarom niet bang te zijn dat wij ons laten leiden door de hoogte van provisies. Hiermee heeft u de garantie dat ons advies altijd onafhankelijk tot stand komt! De stappen in onze dienstverlening Ons advies- en bemiddelingstraject verdelen wij in de volgende stappen: Stap 1: Kennismaken Stap 2: Inventarisatie Stap 3: Advies Stap 4: De invulling van het advies d.m.v. producten Stap 5: De bemiddeling, de totstandkoming, van de producten Stap 6: Controle Stap 7: Beheer en nazorg Stap 2 tot en met 4 noemen we de adviesfase Stap 5 tot en met 6 de bemiddelingsfase Stap 7 is het beheertraject Kennismaking kost geen geld Voordat we samen het traject aangaan is het is belangrijk dat u een goed gevoel heeft bij en vertrouwen heeft in uw adviseur en zeker weet dat we elkaar goed begrijpen. Als u dat gevoel niet heeft aan het begin van het traject, dan hoeft u ons natuurlijk niets te betalen. Ons kennismakingsgesprek is daarom altijd gratis. Aan de volgende stappen zijn kosten verbonden. Vastleggen van afspraken Voordat we de volgende stap in het proces zetten, maken we duidelijke afspraken met u. Deze afspraken leggen wij voor u vast in de Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Hierin staat wat u van ons mag verwachten en hoe hoog de kosten zijn en wanneer u deze kosten verschuldigd bent. Soms blijkt in het kennismakingsgesprek dat we direct concrete zaken voor u kunnen regelen, zonder dat een vervolgafspraak noodzakelijk is. In dat geval rekenen wij een tarief van 85,- per uur, exclusief 5% kantoorkosten. Hiervoor ontvangt u een nota na afronding van de opdracht.

3 Hoe worden onze kosten bepaald? Ons uitgangspunt is dat wij de kosten rechtstreeks bij u in rekening brengen. Aan het einde van het traject ontvangt u van ons een nota. Deze nota dient u binnen 2 weken na uitreiking aan ons te voldoen. In sommige situaties, bijvoorbeeld in geval van een nieuwe hypotheek, geven wij u uitstel van betaling tot aan passeerdatum. Wij verrekenen onze kosten dan via de notarisafrekening. De hoogte van de nota is afhankelijk van het aantal te besteden uren. Naast een vergoeding op basis van uurtarief, bieden wij u ook de mogelijkheid aan om te kiezen voor een vast, verrichtingentarief. Beide systemen kennen voordelen. Aan u de keuze! Uw keuze leggen we vast in de Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Vergoeding o.b.v. uurtarief U betaalt ons de daadwerkelijk bestede uren tegen een vooraf afgesproken uurtarief. Het aantal uren dat benodigd is, is afhankelijk van (de complexiteit) van uw vraag. Vooraf zullen wij u een indicatie geven van het aantal te verwachten uren. We maken vooraf een inschatting van de totale kosten, maar de precieze kosten zijn pas achteraf bekend. Deze kunnen zowel lager als hoger zijn, dan de inschatting. Voor de bemiddeling, de totstandkoming, van producten rekenen wij soms een vast bedrag. Wij kiezen hiervoor, zodat u niet afhankelijk bent van de werkwijze, doorlooptijden en mogelijke inefficiëntie bij aanbieders. Vergoeding o.b.v. vaste tarieven Als u liever vooraf exact wilt weten wat u ons verschuldigd bent, dan bieden wij u de mogelijkheid aan om een vaste prijsafspraak te maken. Deze prijs hebben we bepaald op basis van onze ervaringscijfers en het gemiddeld aantal te verwachten uren. Deze bedragen zijn dus vast ongeacht de daadwerkelijke tijd die wij eraan besteden. Per productgroep hebben we een overzicht gemaakt wat u van ons mag verwachten en wat de tarieven zijn. U treft deze aan in deze tarievenkaart. Na het afsluiten van uw hypotheek of verzekering Ook na het afsluiten van financiële producten kunt u blijven rekenen op onze dienstverlening. Wij bieden wij u de mogelijkheid aan om een servicepakket af te nemen. Voor een vast bedrag per maand bieden wij u dan alle noodzakelijke ondersteuning en kunt u met al uw vragen bij ons terecht zonder dat u wordt geconfronteerd met extra nota. Daarnaast vindt minimaal 1 keer per jaar een onderhoudsgesprek plaats. Het afnemen van een servicepakket is niet verplicht. U kunt er ook voor kiezen om een beroep op ons te doen op het moment dat u daar behoefte aan heeft of dat u vragen heeft. In dat geval brengen wij de daadwerkelijke bestede uren bij u in rekening tegen het op dat moment geldend uurtarief (thans 85,- per uur, exclusief 5% kantoorkosten).

4 Bemiddelen zonder adviseren (execution only) Heeft u reeds een bestaand financieel product dat u enkel wil omzetten? Of bent u van mening dat u zelfstandig uw wensen kunt bepalen? Dan bieden wij u de mogelijkheid om een product via ons af te sluiten enkel op basis van uw wensen. Wij geven u in dat geval geen advies, maar begeleiden u enkel met de totstandkoming van het product. Deze vorm van dienstverlening staat bekend onder de naar execution only. Execution only is bedoeld voor mensen die volledig op de hoogte zijn en reeds ervaring hebben met bepaalde financiële producten en weten wat het beste bij hen past, alsmede voor mensen die geen behoefte hebben aan advies, bijvoorbeeld omdat ze al elders advies hebben ingewonnen. Kiest u voor bemiddeling op basis van execution only dan blijft u, ook na het afsluiten of oversluiten, zelf verantwoordelijk. Kiest u voor bemiddeling zonder advies, dan betekent dit dat u zelf: Voldoende kennis moet hebben van hypotheken en van het afsluitproces Verantwoordelijk bent voor de keuze van het product en de vorm Moet beoordelen of het maandbedrag binnen uw budget past Moet inschatten of u bij onvoorziene omstandigheden, zoals arbeidsongeschiktheid of werkloosheid het maandbedrag nog steeds kunt dragen en zelf voorzorgsmaatregelen neemt om deze risico's te beperken Zorg draagt voor het tijdig ingaan of passeren van het product Kennistoets Voor sommige producten, zoals een hypotheek of consumptief krediet heeft de wetgever bepaald dat u eerst een kennistoets moet doen, alvorens u een product kunt afnemen op basis van execution only. Deze toets dient om u inzicht te geven of uw geschikt bent om het product af te sluiten zonder advies. Heeft u reeds een advies via een andere adviseur ontvangen, dan vragen wij u om een kopie van dit advies aan ons te overleggen. Schriftelijke vastlegging Kiest u voor bemiddeling zonder advies, dan leggen wij deze keuze vast in de Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. U dient voor akkoord te tekenen. Wat zijn onze kosten? Kiest u voor bemiddeling zonder advies, dan betaalt u ons alleen de bemiddelings- en begeleidingskosten. Hierbij bieden wij u de keuze om te kiezen voor betaling tegen uurtarief of voor een vast tarief. Deze kosten zijn afhankelijk van het soort product en staan vermeld in deze tarievenlijst.

5 Productgroep Hypotheken Wat kunt u van ons verwachten? Advisering Fase 2 Inventarisatie Fase 3 Advies Fase 4 Invulling Bemiddeling Fase 5 Bemiddeling Fase 6 Controle Beheer Fase 7 Beheer U ontvangt een inventarisatierapport met daarin vermeld uw wensen, doelstellingen, kennis en ervaring alsmede uw risicobereidheid. Daarnaast ontvangt u een financieel analyserapport met daarin vermeld de betaalbaarheid van uw hypotheek nu en in de situaties bij ziekte, werkeloosheid, overlijden, pensioen en einde renteaftrek. Dit rapport wordt met u besproken en zo nodig bijgesteld. Op basis van bovenstaande punten wordt door ons een advies gemaakt. Indien u zich herkent in het advies zullen wij overgaan tot het zoeken van productoplossing bij dit advies. Aan de hand van het advies gaan wij op zoek naar de best passende productoplossing(en) binnen ons pallet van dat moment. U ontvangt een overzicht van de gekozen producten, de daarbij behorende offertes en productinformatie, alsmede een overzicht van de maandelijkse lasten (bruto/netto lasten berekening). In deze fase vragen wij de offerte(s) voor u aan en bespreken deze met u. Indien u akkoord gaat accepteert u de offerte(s) en gaan we de benodigde stukken verzamelen die nodig zijn om de hypotheek en aanverwante producten tot stand te laten komen. U ontvangt van ons periodiek terugkoppeling over de status van uw aanvraag tot en met de definitieve beoordeling door de bank. In deze fase hebben wij ook overleg met de notaris. U ontvangt van ons (kopie) polissen en overeenkomsten die door u zijn afgesloten. Ook controleren wij of de aktes (hypotheek-, leveringsakte en evt. samenlevingsovereenkomst en/of testament) juist zijn opgesteld. Wij maken met u een afspraak over het beheer van de door u afgesloten producten. Wat zijn onze kosten? Afsluiten Advies- en Bemiddelingskosten * Kantoorkosten hypotheek begeleidingkosten Hypotheek 85,- per uur 895,- 5% notabedrag (nieuwe klant) Hypotheek 85,- per uur 895,- 5% notabedrag (bestaande klant) Hypotheek 85,- per uur 895,- 5% notabedrag (extra lening) Hypotheek 85,- per uur 575,- 5% notabedrag (omzetting) Second opinion en 85,- per uur N.v.t. 5% notabedrag overige vragen * De bemiddelingskosten zijn inclusief kosten serviceprovider, exclusief eventuele bankkosten.

6 Afsluiten hypotheek Vast tarief * Hypotheek (nieuwe klant) 2.600,- Hypotheek (bestaande klant) 2.250,- Hypotheek (extra lening) 2.250,- Hypotheek (omzetting) Afh. van soort aanpassing Second opinion N.v.t. * Het vaste tarief is inclusief kosten serviceprovider, exclusief eventuele bankkosten. Beheer na afsluiten Kosten Dienstverlening hypotheek Service overeenkomst 17,50 per maand Eén keer per jaar vindt er een onderhoudsgesprek plaats en helpen wij u bij de aangifte inkomstenbelasting *. Daarnaast helpen wij u met al uw vragen over uw hypotheek volgens het fair use - principe. Overige situaties 85,- per uur + 5% kantoorkosten In geval van aanpassing of omzetting van uw hypotheek betaalt u ons alleen bemiddelingskosten. U roept onze dienstverlening in, op het moment dat u daar behoefte aan heeft of vragen heeft over uw hypotheek. Bijproducten via Oudemans Assurantiën BV in Vught Het advies en de bemiddeling in vermogensopbouwproducten en woonlastenbeschermers, waaronder overlijdensrisicoverzekering, alsmede uw schadeverzekeringen worden verzorgd door Oudemans Assurantiën BV in Vught. Oudemans Assurantien BV ontvangt van ons een kopie van de adviesrapport(ten). Inzake de kosten voor advies en bemiddeling van deze producten, maakt Oudemans Assurantiën BV een losse afspraak met u. Serviceproducten Naast de hiervoor genoemde dienstverlening bieden wij u de volgende serviceproducten aan: Serviceproducten Bankgarantie t.b.v. aankoop Taxatieservice Bankgarantie- en taxatieservice Aanvragen of wijzigen voorlopige teruggave Kosten 200,- 347,50 inclusief validatie 525,- 25,- (per aanvraag / wijziging) Kosten dienstverlening De Financiële Makelaar Voor de bemiddeling in hypotheken maken wij gebruik van de diensten van De Financiële Makelaar BV. De Financiële Makelaar is een serviceorganisatie die ons toegang geeft tot nagenoeg de gehele markt van aanbieders en u en ons ondersteunt bij de totstandkoming van uw hypotheek. De Financiële Makelaar rekent voor haar dienstverlening kosten aan u. Deze kosten bent u alleen verschuldigd indien de hypotheek daadwerkelijk passeert of omzetting tot stand komt. De vermelde bemiddelingskosten zijn inclusief de kosten die wij moeten betalen aan De Financiële Makelaar. Meer informatie over de dienstverlening van De Financiële Makelaar, treft u aan op

7 Productgroep Kredieten & Persoonlijke leningen Wat kunt u van ons verwachten? Advisering Fase 2 Inventarisatie Fase 3 Advies Fase 4 Invulling Bemiddeling Fase 5 Bemiddeling Fase 6 Controle Beheer Fase 7 Beheer U ontvangt een inventarisatierapport met daarin vermeld uw wensen, doelstellingen, kennis en ervaring alsmede uw risicobereidheid. Op basis van bovenstaande punten wordt door ons een advies gemaakt. Aan de hand van het advies gaan wij op zoek naar de best passende productoplossing(en) binnen ons pallet van dat moment. U ontvangt een overzicht van de gekozen producten, de daarbij behorende offertes en productinformatie, alsmede een opgave van de maandelijkse lasten. In deze fase vragen wij het krediet voor u aan en bespreken het voorstel met u. Indien u akkoord gaat, accepteert u de offerte en gaan we de benodigde stukken verzamelen die nodig zijn om het krediet en eventuele aanverwante producten tot stand te laten komen. U ontvangt van ons periodiek terugkoppeling over de status van uw aanvraag tot en met de definitieve beoordeling door de bank. U ontvangt een (kopie) van de overeenkomst die door u is afgesloten. Wij maken met u een afspraak over het beheer van de door u afgesloten producten. Wat zijn onze kosten? De wetgever heeft bepaald dat wij in geval van consumptieve kredieten, persoonlijke leningen en WOZ- kredieten enkel op basis van provisie, betaald door de bank, beloond mogen worden. Provisie wordt berekend door een procentuele opslag op het rentetarief. De hoogte van de opslag is afhankelijk van de hoofdsom van het krediet. De provisie ontvangen wij zolang het krediet loopt en niet in betalingsachterstand is. De provisie is exclusief de kosten voor advies en bemiddeling in beschermingsproducten. Hiervoor gelden de kosten zoals vermeld bij Productgroep beschermingsproducten. Kredietbemiddeling met advies Krediet hoofdsom Doorlopende vergoeding 0,- tot 5.000,- 2,40 per maand 5.000,- tot ,- 1,90 per maand ,- tot ,- 1,50 per maand ,- tot ,- 1,10 per maand > ,- 0,75 per maand Kredietbemiddeling zonder Advies (execution only) Krediet hoofdsom Doorlopende vergoeding 0,- tot 5.000,- 1,90 per maand 5.000,- tot ,- 1,50 per maand ,- tot ,- 1,10 per maand ,- tot ,- 0,75 per maand > ,- 0,30 per maand

8 Beheer Kosten Dienstverlening Uurloon 85,- per uur + 5% kantoorkosten U roept onze dienstverlening in, op het moment dat u daar behoefte aan heeft of vragen heeft over uw krediet. Servicepakket Krediet 5,- per maand Eén keer per jaar vindt er een onderhoudsgesprek plaats en helpen wij u met al uw vragen over uw krediet volgens het fair use - principe. De zekerheid van een servicepakket Ook na de totstandkoming van uw hypotheek of krediet kunt u blijven vertrouwen op onze dienstverlening. Wij bieden u de mogelijkheid aan van een servicepakket. Voor een vast bedrag per maand bieden wij u alle gevraagde en noodzakelijke ondersteuning, zonder dat u voor financiële verrassingen komt te staan. In plaats daarvan kunt u ook kiezen om ons in te roepen op het moment dat u daar behoefte aan heeft. In dat geval brengen wij de daadwerkelijke bestede uren bij u in rekening tegen het op dat moment geldend uurtarief van thans 85,- per uur, exclusief 5% kantoorkosten. Uw keuze leggen we vast in de Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening. Wij bieden verschillende servicepakket aan. Aan u de keuze welk pakket het beste bij u past. Servicepakket Kosten Onze dienstverlening Servicepakket Hypotheek 17,50 per maand Eén keer per jaar vindt er een onderhoudsgesprek plaats en helpen wij u bij de aangifte inkomsten- belasting *. Servicepakket Krediet Daarnaast helpen wij u met al uw vragen over uw hypotheek volgens het fair use - principe. In geval van aanpassing of omzetting van uw hypotheek betaalt u ons alleen bemiddelingskosten. 5,- per maand Eén keer per jaar vindt er een onderhoudsgesprek plaats en helpen wij u met al uw vragen over uw krediet volgens het fair use - principe. * Aangifte IB geldt alleen voor particulieren en geschiedt bij ons op kantoor. Mijn Servicepakket Bij het afsluiten van een servicepakket bieden wij u online toegang tot de website Op deze site treft u de inhoud aan van onze serviceafspraken en kunt u al uw producten inzien. Ook ontvangt u periodiek een nieuwsbrief met interessante zaken. De maandelijkse incasso van het servicepakket hebben wij uitbesteed aan de De Financiële Makelaar BV. Aan deze uitbesteding zitten voor u geen extra kosten. Wij zijn en blijven uw aanspreekpunt voor al uw aanvragen.

OUDEMANS. Dienstverleningsdocument. Hypotheken & Consumptief krediet. Hypotheek & ZO / Oudemans Assurantiën BV. Baarzenstraat 47 5262 GD VUGHT

OUDEMANS. Dienstverleningsdocument. Hypotheken & Consumptief krediet. Hypotheek & ZO / Oudemans Assurantiën BV. Baarzenstraat 47 5262 GD VUGHT Dienstverleningsdocument Hypotheken & Consumptief krediet OUDEMANS Hypotheek & ZO / Oudemans Assurantiën BV Baarzenstraat 47 5262 GD VUGHT Telefoon: Fax: E- mail: KvK nummer: AFM nummer: Kifid nummer:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie

Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Dienstverleningsdocument Totaalbeheer B.V. ten behoeve van bemiddeling op basis van fee en provisie Financieel adviseurs Postbus 303 3330 AH Zwijndrecht Burg. de Bruïnelaan 131 3331 AD Zwijndrecht t 078-610

Nadere informatie

DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 1

DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 1 DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 1 DUIJFF EN HUNNEMAN / FINPLAN.NL Diensten van ons kantoor. 2 Duijff en Hunneman Financiële Dienstverlening Matsijslaan 27 1701 NK Heerhugowaard

Nadere informatie

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES DIENSTVERLENINGSDOCUMENT PARTICULIERE RELATIES Statutaire naam : Muller Dame Assurantiën B.V. Handelsnaam kantoor : Muller Dame Assurantiën B.V. Kantooradres : Kijckerweg 105 Postcode en vestigingsplaats

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Tarieven en werkzaamheden Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële)

Nadere informatie

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening

Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching. Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Dienstverlening Document Helmhorst Financiële Coaching Duidelijkheid en transparantie over dienstverlening Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening, levenverzekering

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 8.2 10-2-2016 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

Naam partner: Adres: Adres: ( ) een passende hypotheeklening voor de aankoop van een woning

Naam partner: Adres: Adres: ( ) een passende hypotheeklening voor de aankoop van een woning Versie 23 juni 2017. OPDRACHT TOT DIENSTVERLENING Klant/Klanten: Naam: Naam partner: Adres: Adres: Postcode/Plaats: Postcode/Plaats: Opdracht U geeft VOF Inzicht-fd hierbij de opdracht om u te adviseren

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand aan het

Nadere informatie

Verzekerd van persoonlijke aandacht

Verzekerd van persoonlijke aandacht Verzekerd van persoonlijke aandacht Per maand: BAsis-serviCe abonnement 15.00 netto tarieven op schadeverzekeringen 18.15 incl. assurantiebelasting Digitale polismap U krijgt toegang tot uw eigen online

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) EB Verzekeringen Smederijstraat 2 4814 DB BREDA www.ebverzekeringen.nl tel:0161 801 000 fax:0161 801 003 info@ebverzekeringen.nl Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting

Nadere informatie

klantinformatie document

klantinformatie document klantinformatie document Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent dan ook op geen enkele wijze aan dit document gebonden.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v.

Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Dienstverleningsdocument Boutkan Assurantiën b.v. Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van Advies Brabant. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Als u besluit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop Geachte relatie, U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. De voordelen van Advidens en KredietShop

Nadere informatie

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/Dienstverleningsdocument Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u vooraf aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken. In

Nadere informatie

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening!

Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Klantinformatie document Altijd het beste advies voor een voordelige lening! Dit document is puur informatief en wij hebben hierin tevens ons dienstverleningsdocument en dienstenwijzer verwerkt. U bent

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 2011

Dienstverleningsdocument versie 2011 INDFIA Financieel Adviesbureau Vest 195 3311 TV Dordrecht T. 0180 625857 F. 0800 7528834 E. info@indfia.nl AFM 12016014 K.v.K. 243.378.18 ING bank 67.40.19.105 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie zijn wij?

Nadere informatie

Bijlage: inhoud service abonnementen (februari 2016)

Bijlage: inhoud service abonnementen (februari 2016) Bijlage: inhoud service abonnementen () Dienstverlening Brons Zilver Goud Kosten per maandincasso 7,50 22,50 27,50 Je-Eerste-Huis pakket Continue begeleiding op financieel gebied bij de zoektocht naar

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE 1.1 28 JUNI 2009. Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 1 van 12

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE 1.1 28 JUNI 2009. Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 1 van 12 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE 1.1 28 JUNI 2009 Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 1 van 12 1 2 Adres Postcode en Woonplaats Plaats, datum Betreft

Nadere informatie

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument

Inventariseren. Analyseren. Advies. Bemiddeling. Nazorg. Dienstverleningsdocument Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een (hypothecaire) geldlening, een spaarplan, een levensverzekering of enig ander verzekeringsproduct. Ons kantoor kan u hierbij ondersteunen. Onze dienstverlening

Nadere informatie

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart)

Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Wie zijn wij? Muurling Assurantiën BV (Muurling Het Financiële Hart) Hermesweg 15 8861 VN Harlingen T:0517-414590 F:0517-415958 a.muurling@muurling.eu www.muurling.eu KVK Leeuwarden 01089938 Wij zijn adviseurs

Nadere informatie

Verzekerd van persoonlijke aandacht

Verzekerd van persoonlijke aandacht Verzekerd van persoonlijke aandacht Per maand: BAsis-serviCe abonnement 15.00 netto tarieven op schadeverzekeringen 18.15 incl. assurantiebelasting Digitale polismap U krijgt toegang tot uw eigen online

Nadere informatie

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Dienstenwijzer/ Dienstverleningsdocument Rijnmond Hypotheekwijzer BV Telefoon: 0102460000 Uw adviseur: Email adres: Ton Onder de Linden tonderdelinden@hypotheekwijzer.com Wat kunt u van de Hypotheekwijzer

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie

INFORMATIEDOCUMENT. INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie INFORMATIEDOCUMENT INZAKE DIENSTVERLENING MIDDEN NEDERLAND HYPOTHEKEN B.V. Versie 9.1 1-3-2017 Informatie over onze dienstverlening Midden Nederland Hypotheken B.V. vindt het belangrijk u vooraf een goed

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 Dienstverleningsdocument Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van

Nadere informatie

Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument.

Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument. Toelichting Veritas Maastricht Dienstverleningsdocument. Veritas Maastricht hecht grote waarde aan goede voorlichting op het gebied van onze dienstverlening. Daarnaast eist de Wet op het financieel toezicht

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Van Munnen & De Haan DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

Van Munnen & De Haan DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Munnen & De Haan DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Statutaire naam Van Munnen & De Haan Handelsnamen kantoor Van Munnen & De Haan PassendHypotheekadvies.nl PassendPensioenadvies.nl Van Munnen & De Haan Consultancy

Nadere informatie

De Independent Dienstenwijzerr. Particuliere klanten

De Independent Dienstenwijzerr. Particuliere klanten r Particuliere klanten Wie zijn wij? Independent Insurances B.V. Telefoon: E-mail: Twitter: Facebook: LinkedIn: YouTube: Openingstijden Independent-kantoren: Maandag 09:00 tot 18:00 070-414 04 04 Dinsdag

Nadere informatie

Dienstenwijzer en tarieven Bastinck & van Doesum 2015

Dienstenwijzer en tarieven Bastinck & van Doesum 2015 Dienstenwijzer en tarieven Bastinck & van Doesum 2015 Inleiding Deze dienstenwijzer van Bastinck & van Doesum is voor u samengesteld om u een duidelijk beeld te geven wie wij zijn en beschrijft tevens

Nadere informatie

VERANDERINGEN IN BETALING VOOR FINANCIEEL ADVIES een klacht Hoe moet je een klacht indienen over je

VERANDERINGEN IN BETALING VOOR FINANCIEEL ADVIES een klacht Hoe moet je een klacht indienen over je VERANDERINGEN IN BETALING VOOR FINANCIEEL ADVIES een klacht Hoe moet je een klacht indienen over je Met ingang van 2013 worden er door de AFM (Autoriteit Financiële Markten) veranderingen doorgevoerd in

Nadere informatie

dienst verlenings document

dienst verlenings document dienst verlenings document S a n Gi o r g i l a a n 5 5644 DS Ei n d h o v e n Te l e f o o n 040-2155420 Fa x 040-2155429 w w w. v a n a v e z a a t h. c o m E-m a i l i n f o @ v a n a v e z a a t h.

Nadere informatie

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn:

levensverzekeringen schadeverzekeringen spaarrekeningen hypotheken kredieten beleggen in fondsen Onze adresgegevens zijn: van Hagedoorn Assurantiën. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en onze werkwijze. In dit document geven wij u een beschrijving van onze diensten en de tarieven. Wie

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Met dit document willen wij ons aan u voorstellen en u informeren over de manier waarop wij onze dienstverlening, werkwijze en beloning hebben ingericht. Als u besluit om van onze

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDCUMENT HET AGI HUYS BV - VERSIE KTBER 2013 - Inleiding ns kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. nze dienstverlening kan bestaan uit enkel

Nadere informatie

In dit tarievenoverzicht wordt nader ingegaan op het beloningsmodel dat wij hanteren en de hoogte van onze tarieven.

In dit tarievenoverzicht wordt nader ingegaan op het beloningsmodel dat wij hanteren en de hoogte van onze tarieven. Tarieven Binnen onze adviesgebieden Hypotheek, Pensioen & Inkomen en Vermogen werken wij met vaste tarieven voor onze dienstverlening. Wij informeren u graag over dit beloningsmodel alsmede onze tarieven.

Nadere informatie

Trium Finance houdt zich onder meer bezig met de advisering over- en bemiddeling in:

Trium Finance houdt zich onder meer bezig met de advisering over- en bemiddeling in: ONAFHANKELIJK EN ZELFSTANDIG Trium Finance is een volledig zelfstandig en onafhankelijk financieel adviesbureau en heeft geen contractuele verplichtingen om producten of diensten van een bepaalde bank

Nadere informatie

Hypotheek Dienstverleningsdocument - VERSIE 01-01-2013 -

Hypotheek Dienstverleningsdocument - VERSIE 01-01-2013 - Hypotheek Dienstverleningsdocument - VERSIE 01-01-2013 - Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening. Ons kantoor kan u hierbij ondersteuning verlenen. Onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument

Dienstenwijzer en Dienstverleningsdocument Doel Met dit document willen wij u vóór ons advies en of bemiddeling informeren over onze financiële dienstverlening. Wie zijn wij, wat doen wij en hoe worden wij beloond. Aanvullend op dit document hebben

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst & dienstenwijzer

Dienstverleningsovereenkomst & dienstenwijzer CANDOR Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen van een financieel product, naast

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument CAN Assurantiën B.V. Molukkenstraat 68 3531 WE UTRECHT Tel: 030 296 14 81 Fax: 030 296 42 87 www.canassurantien.nl KvK: 30181022 1 P a g i n a Dienstverleningsdocument ten behoeve

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële) overeenkomst/opdracht tot dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie

De Independent Dienstenwijzer

De Independent Dienstenwijzer Wie zijn wij en wat doen wij voor onze klanten? OMDAT VERTROUWEN NIET VANZELFSPREKEND IS. Wie zijn wij? Independent Duinrand B.V. Ruysdaelplein 42 2282BJ Rijswijk Telefoon: 070-324 67 88 Fax: 070-415 05

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dit document wordt u aangeboden door: Finaccoord Hypotheken en Verzekeringen, Han Stijkelplein 15, 2597NS Den Haag Introductie: U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening

Nadere informatie

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters Onze Dienstverlening V1, 2013 Pagina 1 Onze Dienstverlening V1, 2014 Inleiding Financiële Meesters Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: Tuinte Hypotheken, De Tuin 23, 1611 KR Bovenkarspel. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument ( DVD ) V1-PHV-05022013 Het dienstverleningsdocument is een informatief document waarin wij u aangeven wie wij zijn en wat onze werkwijze is. Ook wordt

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wind Financieel Advies Van Maasdijkstraat 4 8441 CM HEERENVEEN T. 0513624195 F. 0513628429 E. info@windfinancieeladvies.nl Inleiding U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Met dit dienstverleningsdocument informeren wij u over Hemmen Advies. Naast algemene informatie vindt u hier informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij ontvangen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ

DIENSTENWIJZER WIE ZIJN WIJ DIENSTENWIJZER Als u met ons in zee gaat is het goed dat u meer weet over ons kantoor en wat u van ons kunt verwachten. In deze dienstenwijzer geven we u hier duidelijkheid over. U vindt antwoorden op

Nadere informatie

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV

Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV Dienstenwijzer Bloemendal Assurantiën BV 2014 DIENSTENWIJZER BLOEMENDAL ASSURANTIËN (DVD) U bent zich momenteel aan het oriënteren op de markt voor financiële dienstverlening. Om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Hypotheek advies protocol E & H Adviesgroep BV

Hypotheek advies protocol E & H Adviesgroep BV Hypotheek advies protocol E & H Adviesgroep BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is bij het adviseren en bemiddelen bij hypotheken.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding

Dienstverleningsdocument. Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding Dienstverleningsdocument Opmaat Verlaan Woerden V.O.F. Inleiding OPMAAT Verlaan is actief op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen, financiële planning en allerlei aanverwante producten.

Nadere informatie

Contactgegevens. Boekweit Financiële Diensten Riekevoort 16 5121 SC Rijen Tel: 0161-851390 Gsm: 06-13348338 www.boekweitfd.nl.nl info@boekweitfd.

Contactgegevens. Boekweit Financiële Diensten Riekevoort 16 5121 SC Rijen Tel: 0161-851390 Gsm: 06-13348338 www.boekweitfd.nl.nl info@boekweitfd. Kantoorpresentatie Contactgegevens Boekweit Financiële Diensten Riekevoort 16 5121 SC Rijen Tel: 0161-851390 Gsm: 06-13348338 www.boekweitfd.nl.nl info@boekweitfd.nl Volg Boekweit FD via: Even voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0

Dienstverleningsdocument voor Financieel Advies 2.0 voor Financieel Advies 2.0 Wie ik ben en wat ik doe Hubrien is een onafhankelijk en zelfstandig Financieel Advies en Life Planning kantoor, eigendom van Hubrien Meijaard. Mijn belangrijkste doel is om

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Wie zijn wij? Park Adviesgroep Postbus 421 2260 AK Leidschendam Bezoekadres Parkweg 243 2271 BB Voorburg Tel. : 070-7110265 Fax : 070-7110266 Email : info@parkadviesgroep.nl Internet : www.parkadviesgroep.nl

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wft nummer 12008346 Pagina 1 van 8 Geachte cliënt, U oriënteert zich op de mogelijkheden van een hypothecaire geldlening en/of diverse verzekeringen. Ons kantoor kan u hierbij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Dienstverleningsdocument (DVD) Postbus 179 AFM 12020125 9470 AD Zuidlaren KvK 01165328 Bank 47.69.93.024 T 050 85 38 417 F 050 23 04 045 www.shassurantie.nl info@shassurantie.nl Geachte relatie, Dit document

Nadere informatie

Foto kantoor of personeel. Zilverberg 29 6718 DB Ede T 088 88 33 300 info@vilaadvies.nl

Foto kantoor of personeel. Zilverberg 29 6718 DB Ede T 088 88 33 300 info@vilaadvies.nl Foto kantoor of personeel Zilverberg 29 6718 DB Ede T 088 88 33 300 info@vilaadvies.nl Onze waarden Blijvend Deskundig Persoonlijk Totaaladvies Betrokken Onafhankelijk Op reis Gezin Wonen Thema Gebeurtenis

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT LAROC Financieel Advies Carlo van der Heijden Mogen wij ons even voorstellen? Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door: LAROC Financieel Advies. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningsovereenkomst

Dienstverleningsovereenkomst Dienstverleningsovereenkomst Inhoudsopgave: Wat doen wij voor u Wie zijn wij Onze bereikbaarheid Registratie AFM Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) Kamer van Koophandel De uitvoering

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Nadere informatie

onze dienstenwijzer 0

onze dienstenwijzer 0 onze dienstenwijzer onze dienstenwijzer 0 Inhoud Inhoud...1 Wie zijn wij?...2 Hoe gaan wij te werk bij complexe producten, zoals hypotheken of pensioenen...7 Veranderingen in jouw situatie...7 Wat verwachten

Nadere informatie

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument van

Dienstenwijzer & Dienstverleningsdocument van Doel Met dit document willen wij u vóór ons advies en of bemiddeling informeren over onze financiële dienstverlening. Wie zijn wij, wat doen wij en hoe worden wij beloond. Wie zijn wij Schrijner Assurantiën

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens De

Nadere informatie

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden.

U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Servicecertificaat Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Ons doel is het advies

Nadere informatie

Versie 2011-07-05. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld:

Versie 2011-07-05. De volgende onderwerpen worden in dit document behandeld: Waarom dit dienstverleningsdocument en deze dienstenwijzer? Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. Dit dienstverleningsdocument (en tevens dienstenwijzer)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Handelsnaam kantoor : Landman Assurantiën b.v. Statutaire naam : Landman Assurnatiën b.v. Adres : Scheldestraat 12 Vestigingsplaats : 1823 WB Alkmaar Land : Nederland E-mail

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie,

Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Dienstverleningsdocument Van Gestel Assurantiën bv. Geachte relatie, Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd op het gebied van hypotheken, verzekeringen, bankspaarproducten, pensioenen en andere financiële

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (DVD)

Dienstverleningsdocument (DVD) Well Insured B.V. 2593 AG Den Haag T. 070 362 74 37 F. 070 362 84 32 Dienstverleningsdocument (DVD) Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Financieel Comfort B.V., Hoornplantsoen 50, 2652 BM Berkel en Rodenrijs. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u voorafgaand aan het sluiten/kopen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER BYANNELIES

DIENSTENWIJZER BYANNELIES DIENSTENWIJZER BYANNELIES DIENSTENWIJZER BYANNELIES WAAROM DEZE DIENSTENWIJZER? Ik wil mij graag aan je voorstellen en je informeren over wie ik ben en hoe mijn werkwijze is. Deze dienstenwijzer geeft

Nadere informatie

Advieswijzer Hypotheken

Advieswijzer Hypotheken Advieswijzer Hypotheken Deze advieswijzer is een puur informatief document en verplicht u niet om bepaalde diensten af te nemen van ons kantoor of om een financieel product af te sluiten. Conform de Wet

Nadere informatie

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV

Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Onze kerngegevens: Naam: Netto Direct.nl, onderdeel van Valckenstaete Financiële Diensten BV Bezoekadres: Postadres: Steenweg 61 Postbus 44 4181 AK Waardenburg 4180 BA Waardenburg Telefoon: 0418-65 10

Nadere informatie

Inleiding. Wie zijn wij? Welke diensten verrichten wij? Arbeidsongeschiktheidsverzekering Betaal- en spaarrekeningen Gevolmachtigd agent

Inleiding. Wie zijn wij? Welke diensten verrichten wij? Arbeidsongeschiktheidsverzekering Betaal- en spaarrekeningen Gevolmachtigd agent Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren over onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Hypotheken Verzekeringen Pensioenen Financieel Advies Dienstverleningsdocument Van Huit Financiële Diensten Kantoor : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Postadres : Eindhovensingel 72, 6844 CN ARNHEM Telefoon

Nadere informatie

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV

<<>> HOBRO Hypotheken & Assurantiën BV Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door : Hobro Hypotheken & Assurantiën Paukenstraat 10 5402 HK Uden T 0413-251546 RABO 15.54.64.485 KvK 16059596 AFM 12008498 info@hb-hypotheek.nl www.hb-hypotheek.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop Geachte relatie, U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. De voordelen van Advidens en KredietShop

Nadere informatie

RISICO S AFDEKKEN. Dienstverleningsdocument. versie 2.0/oktober 2014 Compliance

RISICO S AFDEKKEN. Dienstverleningsdocument. versie 2.0/oktober 2014 Compliance RISICO S AFDEKKEN Dienstverleningsdocument versie 2.0/oktober 2014 Compliance Meeùs Assurantiën BV is dochteronderneming van Meeùs Groep BV, onderdeel van Aegon. Meeùs Groep BV is geregistreerd bij de

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN DIENSTVERLENINGSDOCUMENT MSK GROEP VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN Dit Dienstverleningsdocument wordt u aangeboden door MSK Groep Verzekeringen & Hypotheken, Haven 17, 3143 BB Maassluis. Wij willen ons graag

Nadere informatie

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze

Let op! In dit document beschrijven we wat we normaal gesproken doen en wat de gemiddelde prijs is van deze diensten. Deze Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag In dit document staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverleners hebben ook zo n document. Zo kunt u ons vergelijken met

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument (dvd)

Dienstverleningsdocument (dvd) Dienstverleningsdocument (dvd) Hulsebosch Assurantiën b.v. Stokdijkkade 13 2671 GW Naaldwijk T 0174-624111 F 0174-620744 E hulsebosch@hulsebosch.nl I www.hulsebosch.nl Hulsebosch Assurantiën hecht aan

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie november 2011 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie