DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE JUNI Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 1 van 12

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE 1.1 28 JUNI 2009. Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 1 van 12"

Transcriptie

1 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE JUNI 2009 Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 1 van 12

2 1 2 Adres Postcode en Woonplaats Plaats, datum Betreft : Dienstverleningsdocument Geachte heer of mevrouw, Graag bevestigen wij hierbij uw wens om van onze dienstverlening gebruik te gaan maken. Op > datum < heeft u ons opdracht gegeven om u te mogen begeleiden in de advisering of advisering en bemiddeling van uw financiële plan. In onze adviezen houden wij rekening met uw wensen en doelstellingen, onderzoeken wij de mogelijkheden en vergelijken premies, rentes en voorwaarden van de verschillende hypotheken, levensverzekeringen en andere financiële productoplossingen. Tevens zullen wij rekening houden met de sociale en fiscale wetgeving zoals deze op dit moment en voor u van toepassing is. Wij hechten er veel belang aan u uit te leggen wat onze dienstverlening ten aanzien van bovengenoemd verzoek exact inhoudt. Het advies of het advies- en bemiddelingstraject waar u voor heeft gekozen in onderstaande tabel, staat beschreven op de bijlage welke een onlosmakelijk geheel vormt met dit document. Onze Dienstverlening Advies altijd o.b.v. declaratie Voor akkoord Advies en Voor akkoord Bemiddeling Provisie Declaratie 1. Hypotheekplan op basis van aankoop of herfinanciering van uw wonin g Hypotheekplan op basis van een 2 e hypotheek of verhoging binnen de hypothecaire inschrijving, indien uw eerste hypotheek via onze bemiddeling loopt ontvangt u een korting van 500,- 3. Financiële planning op basis van aankoop of herfinanciering van uw woning Financiële planning op basis van een 2 e hypotheek of verhoging binnen de hypothecaire inschrijving Scan / financiële foto op basis van financiële planning Scan ten behoeve van een second opinion Analyse haalbaarheid en fiscaliteit vermogensopbouw en -doelstellingen Scan verzekeringsportefeuille en vergelijken premies en voorwaarden Abonnement voor onderhoud en service van uw hypotheekplan 300 per jaar 400 per jaar 10. Abonnement voor onderhoud en service van uw financiële planning 400 per jaar 500 per jaar 11. Abonnement onderhoud en service van uw verzekeringsportefeuille ( max. 3 verzekeringen excl. auto verzekering) 150 per jaar 200 per jaar 12. Abonnement onderhoud en service van uw verzekeringsportefeuille ( meer dan 3 verzekeringen of incl. autoverzekering) 250 per jaar 300 per jaar Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 2 van 12

3 13. Analyse inkomensrisico s 500,- 750,- 14. Analyse pensioensituatie 750, ,- 15. Anders, nl. U heeft de keuze uit verschillende mogelijkheden om voor onze dienstverlening te betalen: 1. Provisie: wij ontvangen onze beloning via de geldverstrekker, verzekeraar of beleggingsinstelling en zullen deze verrekenen met de afgesproken vergoeding. Indien de provisieontvangsten niet toereikend zijn ontvangt u van ons een aanvullende nota voor het verschil. Indien de provisieontvangsten meer bedragen dan de afgesproken vergoeding dan heeft u recht op onze adviesuren in de vorm van ons abonnement voor onderhoud en service van uw financieel plan. Mochten de provisieontvangsten de afgesproken vergoeding ruimschoots overtreffen dan maken wij graag met u een afspraak over de wijze van verrekenen van uw tegoed. 2. Declaratie: u ontvangt van ons een nota welke u aan ons dient te betalen. Wij zullen aan de geldverstrekker, verzekeraar of beleggingsinstelling voor zover mogelijk alle provisie uit de prijs van uw hypotheek, levensverzekering en andere financiële producten laten halen. Indien dit nog niet geheel mogelijk is zullen wij de provisieontvangsten verrekenen met onze nota en alleen het verschil bij u in rekening brengen. De keuze voor welke dienstverlening u kiest uitsluitend advies of advies- en bemiddeling en de beloningsvorm (provisie of declaratie) mag u nu maken maar kunt u ook na het adviestraject beslissen. Onze prijzen zijn gebaseerd op een gemiddeld aantal advies- en bemiddelingsuren voor de verschillende dienstverleningen. Mochten in uw geval deze uren afwijken (een tekort of een overschot aan uren) dan zullen wij dit tijdig bij u melden en met u overleggen. Vriendelijk verzoeken wij u om eventuele relevante informatie die uw persoon aangaat en die mogelijk van invloed kan zijn op een aan u te verstrekken advies, zo spoedig mogelijk schriftelijk aan ons mede te delen. Ook van eventuele wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden dient u ons steeds tijdig op de hoogte te brengen. Op onze werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Vemaco BV h/o Peter Janssen MFP financieel advies van toepassing. Een exemplaar daarvan treft u bijgaand aan. Volledigheidshalve treft u tevens een exemplaar van onze dienstenwijzer aan. Vriendelijk verzoek ik u om deze opdrachtbevestiging voor akkoord te ondertekenen. Na ontvangst van uw akkoord en van de hiervoor opgevraagde informatie zullen wij onze werkzaamheden aanvangen. Mocht u ondertussen nog vragen hebben, aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen. Met vriendelijke groet, Vemaco BV h/o Peter Janssen MFP financieel advies Voor akkoord: Peter Janssen / Thomas Ploemen Naam relatie Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 3 van 12

4 Naam relatie 2 Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 4 van 12

5 1. Hypotheekplan op basis van aankoop of herfinanciering van uw woning Daarnaast informeren wij u over de verschillende hypotheekvormen, levensverzekeringen, beleggingsproducten en andere financiële producten, voor zover voor uw situatie van toepassing. Toetsingen en analyses maken in kader van haalbaarheid van uw wensen. Het onderzoeken en vergelijken van de premies, rentes en voorwaarden van hypotheek- en aflossingsmogelijkheden; Het onderzoeken en vergelijken van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van lang leven (pensioensituatie), arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Advisering en motivatie ten aanzien van de keuze van de af te sluiten hypotheek en/ of andere financiële producten en van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van uw pensioensituatie, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Doornemen en tekenen definitief advies, offerte(s), bankgarantie, overbrugging en alle overige benodigde formulieren Het controleren van de hypotheekakte en notarisafrekening en de verzorging van de contacten tussen de geldverstrekker en de notaris Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 5 van 12

6 2. Hypotheekplan op basis van 2 e hypotheek of verhoging binnen de hypothecaire inschrijving Daarnaast informeren wij u over de verschillende hypotheekvormen, levensverzekeringen, beleggingsproducten en andere financiële producten, voor zover voor uw situatie van toepassing. Toetsingen en analyses maken in kader van haalbaarheid van uw wensen. Het onderzoeken en vergelijken van de premies, rentes en voorwaarden van hypotheek- en aflossingsmogelijkheden; Het onderzoeken en vergelijken van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van lang leven (pensioensituatie), arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Advisering en motivatie ten aanzien van de keuze van de af te sluiten hypotheek en/ of andere financiële producten en van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van uw pensioensituatie, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Doornemen en tekenen definitief advies, offerte(s), bankgarantie, overbrugging en alle overige benodigde formulieren Het controleren van de hypotheekakte en notarisafrekening en de verzorging van de contacten tussen de geldverstrekker en de notaris Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 6 van 12

7 3. Financiële planning op basis van aankoop of herfinanciering van uw woning Daarnaast informeren wij u over de verschillende hypotheekvormen, levensverzekeringen, beleggingsproducten en andere financiële producten, voor zover voor uw situatie van toepassing. Toetsingen en uitgebreide analyses maken in kader van haalbaarheid van uw wensen en afdekken van uw inkomensrisico s bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen; Het onderzoeken en vergelijken van de premies, rentes en voorwaarden van hypotheek- en aflossingsmogelijkheden; Het onderzoeken en vergelijken van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van lang leven (pensioensituatie), arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Advisering en motivatie ten aanzien van de keuze van de af te sluiten hypotheek en/ of andere financiële producten en van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van uw pensioensituatie, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Doornemen en tekenen definitief advies, offerte(s), bankgarantie, overbrugging en alle overige benodigde formulieren. Het controleren van de notarisstukken, polissen, en alle relevante documenten. Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 7 van 12

8 4. Financiële planning op basis van 2 e hypotheek of verhoging binnen de hypothecaire inschrijving Daarnaast informeren wij u over de verschillende hypotheekvormen, levensverzekeringen, beleggingsproducten en andere financiële producten, voor zover voor uw situatie van toepassing. Toetsingen en uitgebreide analyses maken in kader van haalbaarheid van uw wensen en afdekken van uw inkomensrisico s bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen; Het onderzoeken en vergelijken van de premies, rentes en voorwaarden van hypotheek- en aflossingsmogelijkheden; Het onderzoeken en vergelijken van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van lang leven (pensioensituatie), arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Advisering en motivatie ten aanzien van de keuze van de af te sluiten hypotheek en/ of andere financiële producten en van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van uw pensioensituatie, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Doornemen en tekenen definitief advies, offerte(s), bankgarantie, overbrugging en alle overige benodigde formulieren. Het controleren van de notarisstukken, polissen, en alle relevante documenten. Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 8 van 12

9 5. Scan / financiële foto op basis van financiële planning Daarnaast informeren wij u over de verschillende hypotheekvormen, levensverzekeringen, beleggingsproducten en andere financiële producten, voor zover voor uw situatie van toepassing. Toetsingen en uitgebreide analyses maken in kader van haalbaarheid van uw wensen en afdekken van uw inkomensrisico s bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen; Het onderzoeken en vergelijken van de premies, rentes en voorwaarden van hypotheek- en aflossingsmogelijkheden; Het onderzoeken en vergelijken van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van lang leven (pensioensituatie), arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Advisering en motivatie ten aanzien van de keuze van de af te sluiten hypotheek en/ of andere financiële producten en van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van uw pensioensituatie, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Doornemen en tekenen definitief advies, offerte(s), bankgarantie, overbrugging en alle overige benodigde formulieren. Het controleren van de notarisstukken, polissen, en alle relevante documenten. Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 9 van 12

10 6. Scan ten behoeve van een second opinion Wij controleren de inventarisatie van uw financiële situatie, uw risicobereidheid, uw financiële ervaring en uw wensen Daarnaast adviseren wij u over de gekozen hypotheekvorm(en), levensverzekeringen, beleggingsproducten en andere financiële producten. Toetsingen en uitgebreide analyses maken in kader van haalbaarheid van uw wensen en afdekken van uw inkomensrisico s bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen; Het onderzoeken en vergelijken van de premies, rentes en voorwaarden van hypotheek- en aflossingsmogelijkheden; Het onderzoeken en vergelijken van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van lang leven (pensioensituatie), arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Advisering en motivatie ten aanzien van de keuze van de af te sluiten hypotheek en/ of andere financiële producten en van eventuele aanvullende voorzieningen gericht op het betaalbaar houden van de woonlasten ingeval van uw pensioensituatie, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of overlijden. Doornemen en tekenen definitief advies, offerte(s), bankgarantie, overbrugging en alle overige benodigde formulieren. Het controleren van de notarisstukken, polissen, en alle relevante documenten. Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 10 van 12

11 7. Analyse haalbaarheid en fiscaliteit vermogensopbouw en vermogensdoelstellingen Daarnaast informeren wij u over de verschillende beleggingsproducten en andere financiële producten ten behoeve van uw vermogensopbouw. Toetsingen en uitgebreide analyses maken in kader van haalbaarheid van uw wensen en afdekken van uw inkomensrisico s bij overlijden, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, pensioen; Het onderzoeken en vergelijken van de premies en inleg van vermogensopbouwproducten; Advisering en motivatie ten aanzien van uw financiële producten en aanvullende voorzieningen. Doornemen en tekenen definitief advies, offerte(s), en alle overige benodigde formulieren. Het controleren van de polissen, en alle relevante documenten. Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 11 van 12

12 8. Scan verzekeringsportefeuille en vergelijken premies en voorwaarden Wij inventariseren uw huidige verzekeringsportefeuille; Daarnaast informeren wij u over de verschillende verzekeringen, voor zover voor uw situatie van toepassing. Toetsingen en uitgebreide analyses maken in kader van haalbaarheid van uw wensen; Het onderzoeken en vergelijken van de premies en voorwaarden; Advisering en motivatie ten aanzien van de keuze van de reeds door u afgesloten verzekeringen en motivatie met betrekking tot eventuele aanvullende of over te sluiten verzekeringen. Voorbereiden noodzakelijke correspondentie en contacten met verzekeraars; Doornemen en tekenen definitief advies, offerte(s), bankgarantie, overbrugging en alle overige benodigde formulieren 5. Nazorgtraject Het controleren van de polissen, en alle relevante documenten. Peter Janssen MFP financieel advies Dienstverleningsdocument versie 1.0 mei 2009 Pagina 12 van 12

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V.

DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. DIENSTENWIJZER Excellent Groep B.V. Geachte relatie, Ons kantoor hecht veel waarde aan goede voorlichting over onze dienstverlening, werkwijze en beloning. Op de activiteiten van ons kantoor is onder andere

Nadere informatie

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4. Onze werkwijze. Pagina 5. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6

Inleiding Pagina 3. Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4. Onze werkwijze. Pagina 5. Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid en aandelenbelang.

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER FinFlux b.v.

DIENSTENWIJZER FinFlux b.v. DIENSTENWIJZER FinFlux b.v. INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER INLEIDING... 3 ONZE BEDRIJFSFILOSOFIE... 4 ADVIESVRIJHEID, ONAFHANKELIJKHEID EN AANDELENBELANG... 4 ONZE WERKWIJZE (SCHEMATISCH)... 5 VOOR WELK

Nadere informatie

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten

Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Dienstverleningswijzer Van Houwelingen Financiële Diensten Versie 2014.5 Inhoudsopgave Dienstverleningswijzer Inleiding... 3 Dienstverleningsdocument... 4 Onze Dienstverlening... 4 Hoe worden wij beloond?...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER

INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER DIENSTENWIJZER INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid, onafhankelijkheid

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V.

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. 2015 DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Zakelijke Verzekeringen TBG Advies B.V. Ohmweg 57 G 2952 BD Alblasserdam Tel. 078-6920100 www.tbgadvies.nl Dienstverleningsdocument TBG Advies B.V. TBG Advies B.V. hecht aan

Nadere informatie

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters

ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters ONZE DIENSTVERLENING Alles wat u moet weten van de Financiële Meesters Onze Dienstverlening V1, 2013 Pagina 1 Onze Dienstverlening V1, 2014 Inleiding Financiële Meesters Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Naast algemene informatie over vindt u in dit Dienstverleningsdocument uitgebreide informatie over onze dienstverlening, de beloning die wij daarvoor ontvangen en onze klachtenregeling.

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Fienancy

Dienstverleningsdocument Fienancy Dienstverleningsdocument Fienancy U overweegt een beroep te doen op onze dienstverlening. Fienancy behartigt uw belangen op het terrein van de financiële dienstverlening. Op onze activiteiten is onder

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Vleeshouwers Financieel Adviesbureau B.V Versie september 2014 Dienstverleningsdocument Vleeshouwers Financieel Adviesbureau bv. versie 4-2014 1 Inhoudsopgave dienstverleningsdocument

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk

DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk DIENSTENWIJZER De Nooijer Adviesdesk INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop

Dienstverleningsdocument Advidens en KredietShop Geachte relatie, U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. De voordelen van Advidens en KredietShop

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform de Wet op het Financieel Toezicht bieden wij u, voorafgaand aan het

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Welkom Wij van t Sorgh & Huis Bv staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij ons kantoor. Uw keuze voor t Sorgh & Huis Bv is een

Nadere informatie

Advieswijzer FAC Hypotheken

Advieswijzer FAC Hypotheken Advieswijzer FAC Hypotheken Inhoudsopgave Inhoudsopgave......1 1. WIE ZIJN WIJ? 2 2. ADVIESWIJZER.. 2 A. Inventarisatiefase...2 B. Analysefase... 3 C. Adviesfase.. 3 D. Uitvoeringsfase.. 3 E. Nazorgfase...

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies

Dienstverleningsdocument Holland Geldadvies Holland Geldadvies Harderwijkerstraat 43 3881 ED PUTTEN Tel.: 0341-355.462 Fax: 0848.672.679 www. hollandgeldadvies.nl info@hollandgeldadvies.nl AFM vergunning: 12016528 Dienstverleningsdocument Holland

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF

DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF DIENSTENWIJZER Kemperman Verzekeringen VOF Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Kemperman Verzekeringen VOF, Beatrixplein 1, 7031 AJ Wehl. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn BV Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn BV. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER De Fijter Advies

DIENSTENWIJZER De Fijter Advies DIENSTENWIJZER De Fijter Advies INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5

Wie zijn wij? DVD 2013.1 Burgt en Partners bv Pagina 1 van 5 Wie zijn wij? Burgt en Partners bv Veldmaarschalk Montgomeryweg 23 Postbus 153 3769 BG Soesterberg 3769 ZK Soesterberg Telefoonnummer: 0346 331534 Fax: 0346 331505 E-mail: info@burgtenpartners.nl Internetadres:

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Van Maurik Hypotheken (onderdeel van Maurik Financiele Diensten bv) Herenstraat 24 2282 BT RIJSWIJK T 010 4129026 W www.vanmaurik.nl E info@vanmaurik.nl Informatie over onze dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk

DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk DIENSTENWIJZER Ondernemers Adviesdesk INHOUDSOPGAVE DIENSTENWIJZER Inleiding Pagina 3 Onze bedrijfsfilosofie Pagina 4 Onze werkwijze. Pagina 5 Voor welk advies kunt u bij ons terecht Pagina 6 Adviesvrijheid,

Nadere informatie

Wanneer u kiest voor Roger Mordang Financieel Advies als adviseur en/of bemiddelaar, doet u zaken met een onafhankelijke, professionele organisatie.

Wanneer u kiest voor Roger Mordang Financieel Advies als adviseur en/of bemiddelaar, doet u zaken met een onafhankelijke, professionele organisatie. Dienstenwijzer Wij stellen ons graag aan u voor Roger Mordang Financieel Advies is gericht op het adviseren en bemiddelen van hypothecaire- en consumptieve financieringen, levensverzekeringen, spaar- en

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep Welkom Hartelijk welkom bij Van Bruggen Adviesgroep. We staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij één van onze 50 kantoren, verspreid over Nederland. Uw keuze voor Van Bruggen

Nadere informatie

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument

vtwfinance.nl info@vtwfinance.nl Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Inleiding Op de activiteiten van onze onderneming is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt, is dat wij u tijdig informeren over

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning.

DIENSTENWIJZER. Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Struijs Financial Planning. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie