Brochure service dienstverlening

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brochure service dienstverlening"

Transcriptie

1 Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken

2 Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten waaronder bemiddeling in hypotheken voor zowel particuliere als zakelijke relaties. Wij bieden onze relaties de mogelijkheid tot het sluiten van een Hypotheek service overeenkomst. Dit betekent dat onze dienstverlening aangaande hypotheken en aanverwante complexe financiële producten tegen een gereduceerd tarief wordt aangeboden. Binnen de Hypotheek service behartigen wij uw belangen op het gebied van hypotheken tegen een vast tarief per maand voor een periode van minimaal twee jaar. Hieronder leest u onder meer welke werkzaamheden wij voor u verrichten binnen het hypotheek abonnement. De kenmerken van de Hypotheek service: 1. De Hypotheek service is bestemd voor de particuliere relatie. 2. Per huisadres één Hypotheek service. 3. De Hypotheek service is een overeenkomst met ons kantoor. 4. Een periodieke controle waarin gekeken wordt of het bestaand hypothecair krediet zich verhoudt tot het actuele aanbod van geldverstrekkers. 5. Eens in de twee jaar bieden wij u een gesprek aan om te controleren of het oorspronkelijke advies nog aansluit bij uw persoonlijke situatie. Tevens vindt er controle plaats of de bestaande vermogensopbouwproducten, levensverzekeringen en betalingsbeschermers zich qua kosten en rendement ontwikkelen conform de verwachting ten tijde van het advies. 6. De mogelijkheid om gedurende De Hypotheek service kosteloos vragen te stellen. 7. Toegang tot de digitale polis map. 8. Archivering van de documenten inzake de hypothecaire overeenkomst en de vermogensopbouwproducten, zoals levensverzekeringen en betalingsbeschermers, met betrekking tot uw woning. 9. Korting bij het afsluiten en vergelijken van financiële producten. Welke werkzaamheden verrichten wij voor u bij de start van de Hypotheek service? Na afsluiting van de Hypotheek service verrichten wij de volgende werkzaamheden voor u: 1. Controle of het bestaande hypothecaire krediet nog passend is bij uw actuele persoonlijke situatie. 2. Wij onderzoeken of er mogelijk risico s zijn op het gebied van de hypotheek welke u thans niet heeft geregeld maar welke u, gelet op uw persoonlijke situatie, wellicht wel zou willen verzekeren. Mocht dit het geval zijn dan doen wij voorstellen voor de verzekeringsvorm. Tevens doen wij een voorstel voor de verzekeringsmaatschappij welke naar ons oordeel en ervaring aansluit bij uw wensen. 3. Een controle waarin gekeken wordt of het bestaand hypothecair krediet zich verhoudt tot het actuele aanbod van geldverstrekkers. 4. Eventuele omzetting naar ons agentschap bij de betreffende geldvertrekker en/of verzekeraar regelen wij voor u. Hier kunnen mogelijk opstartkosten aan verbonden zijn. 2

3 Wat gebeurt er bij een uitkering van een overlijdens-, arbeidsongeschiktheids- of WW verzekering? Uiteraard spreken wij de wens uit dat het u niet zal overkomen. Maar een ieder kan hier betrokken bij raken. 1. U kunt ons altijd bereiken om uw schade te melden. 2. Uw schademelding wordt door ons doorgeleid naar de betreffende verzekeraar waar uw verzekeringen zijn ondergebracht. 3. Wij behartigen uw belangen en bemiddelen in de afwikkeling van uw schade en onderhouden contacten tussen u en de verzekeraar. 4. Wij spannen ons namens u in om te bereiken dat de verzekeringsmaatschappij de schade snel en correct afhandelt. 5. Indien er tussen u en de verzekeringsmaatschappij discussies ontstaan over de oorzaak van de schade of hoogte van schadevergoeding dan behartigen wij uw belangen. Hierbij is onze inzet dat u die schadevergoeding ontvangt waarop u naar de letter en geest van de polisvoorwaarden recht heeft. Welke werkzaamheden verrichten wij verder gedurende de Hypotheek service? Naast de hierboven omschreven werkzaamheden doen wij voor u nog meer: 1. Periodiek ontvangt u van ons een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij u over actuele onderwerpen op het gebied van de financiële dienstverlening die mogelijk voor u relevant zijn. 2. Wij hebben een uitgebreid netwerk van advocaten, fiscalisten, notarissen, accountants en andere deskundigen. Afhankelijk van uw vraag kunnen wij snel de juiste deskundige voor u selecteren en voor een introductie zorgdragen. Overzicht hypotheek- en aanverwante producten Hypotheek Overlijdensrisicoverzekering Bankspaarrekening Beleggingsrekening / -verzekering Spaarhypotheekverzekering Woonlastenverzekering (arbeidsongeschiktheid / WW) 3

4 Verzekeringen service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten waaronder bemiddeling in schadeverzekeringen voor zowel particuliere als zakelijke relaties. Wij bieden onze totaal relaties de mogelijkheid tot een verzekeringen service. Dit betekent dat alle niet complexe schadeverzekeringen zonder provisie worden aangeboden. Binnen de Verzekeringen service behartigen wij uw belangen op het gebied van schadeverzekeringen tegen een vast tarief per maand voor een periode van minimaal twee jaar. Hieronder leest u onder meer welke werkzaamheden wij voor u verrichten binnen de Verzekeringen service. De kenmerken van de Verzekeringen service : 1. De Verzekeringen service is bestemd voor de particuliere relatie. 2. Per huisadres één abonnement. 3. De onder de Verzekeringen service vallende schadeverzekeringen worden zonder provisie aangeboden, ervan uitgaande dat de verzekeraar dit ondersteunt. 4. De Verzekeringen service is een overeenkomst met ons kantoor. 5. De samenstelling van het aangeboden verzekeringspakket is zorgvuldig gekozen en biedt goede voorwaarden, uitstekende dekking en lage premies. 6. Regelmatig worden de diverse verzekeraars met elkaar vergeleken op onder meer voorwaarden, dekking en premie. 7. Eens in de twee jaar bieden wij u een gesprek aan waarin wij controleren of uw verzekeringspakket nog aansluit bij uw persoonlijke situatie. 8. De mogelijkheid om gedurende de Verzekeringen service kosteloos vragen te stellen. 9. Archivering van uw polissen, aanvragen en mutaties. 10. U krijgt toegang tot de Digitale Polis map. 11. Korting bij het afsluiten en vergelijken van financiële producten. 4

5 Welke werkzaamheden verrichten wij voor u bij de start van de Verzekeringen service? Alvorens u goed te kunnen begeleiden hebben wij een overzicht nodig van al uw verzekeringen. U dient er daarom zorg voor te dragen dat wij (een kopie van) recente polisbladen ontvangen van de elders lopende verzekeringen. Na afsluiting van De Verzekeringen service verrichten wij de volgende werkzaamheden voor u: 5. De reeds via ons kantoor lopende schadeverzekeringen worden omgezet naar een variant zonder provisie. 6. Wij vergelijken, de niet via ons kantoor lopende verzekeringen, op prijs en voorwaarden met het aanbod van onze verzekeraars. Als wij u een betere aanbieding kunnen doen zullen wij, na uw akkoord, de verzekeringen zo snel mogelijk oversluiten. Als de elders lopende verzekeringen voor u gunstiger zijn, zullen wij deze als tussenpersoon overnemen. Op het moment dat de eventuele provisierechten over gaan naar ons kantoor, zullen wij de polis omzetten naar een variant zonder provisie. 7. Wij onderzoeken tevens of er mogelijk risico s zijn op het gebied van schadeverzekeringen welke u thans niet verzekerd heeft maar welke u, gelet op uw persoonlijke situatie, wellicht wel zou willen verzekeren. Mocht dit het geval zijn dan doen wij voorstellen voor de verzekeringsvorm. Tevens doen wij een voorstel voor de verzekeringsmaatschappij welke naar ons oordeel en ervaring aansluit bij uw wensen. 8. U krijgt van ons een advies inzake al uw particuliere schadeverzekeringen. Bij het opstellen van dit advies letten wij onder meer op de volgende zaken: Uw bestaande verzekeringen; Eventueel deze verzekeringen aan te passen of te beëindigen; Mogelijk ontbrekende verzekeringen af te sluiten; De ervaringen met de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen die wij in ons advies betrekken; De premies, eigen risico s en overige condities zoals de verzekeringsmaatschappijen die wij in ons advies betrekken hanteren; Onze ervaringen voor de wijze waarop individuele verzekeringsmaatschappijen normaal gesproken schades afwikkelen. Dit zowel ten aanzien van de snelheid als de mate waarin de verzekeraar de polisvoorwaarden interpreteert; Eventuele omzetting naar ons agentschap en/of omzetting naar de verzekeraar van uw pakket regelen wij voor u. Indien het opstarten van het abonnement complex is, kunnen wij extra kosten in rekening brengen. Wij zullen dit vooraf met u afstemmen en pas na uw akkoord de werkzaamheden opstarten. 5

6 Welke werkzaamheden verrichten wij voor u bij het afsluiten of aanpassen van verzekeringen? Het kan zijn dat u een nieuwe schadeverzekering wilt afsluiten. Bijvoorbeeld na aankoop van een (andere) auto. Of wellicht dient een bestaande schadeverzekering te worden aangepast. Hieronder treft u een overzicht van de werkzaamheden die wij voor u in dat geval verrichten: Overigens verrichten wij onderstaande werkzaamheden ook voor relaties zonder abonnement. 1. Wij selecteren de verzekeringsmaatschappij welke naar ons oordeel en ervaring een aanbod kan doen dat goed aansluit bij uw persoonlijke situatie. Hierbij letten wij op zowel de polisvoorwaarden alsmede op de hoogte van de premie. Ook betrekken wij in onze keuze de ervaringen die wij met de betreffende verzekeringsmaatschappij hebben ten aanzien van de wijze waarop zij schades afwikkelen. 2. Wij begeleiden u bij het correct aanvragen van de verzekering. Hierbij is het onze intentie er voor te zorgen dat u de juiste gegevens aan de verzekeraar verstrekt zodat hierover na een eventuele schade geen discussies met de verzekeraar kunnen ontstaan. 3. Wij verzorgen namens u alle contacten met de verzekeraar in het kader van het aanvragen en/of aanpassen van de verzekeringen. Deze contacten kunnen zowel schriftelijk als mondeling zijn. 4. Alle vragen die u heeft ten aanzien van het afsluiten of het aanpassen van particuliere schadeverzekeringen, kunt u aan ons stellen. In de meeste gevallen zullen wij u direct het antwoord kunnen geven. In de overige gevallen nemen wij namens u contact op met de verzekeraar. Nadat wij het antwoord van de verzekeraar hebben vernomen informeren wij u daarover. 5. De verzekeringsdocumenten die de verzekeraar opstelt controleren wij. Hierbij letten wij vooral op de vraag of aanpassingen die u wenst correct door de verzekeringsmaatschappij zijn doorgevoerd, maar ook of de juiste premie aan u wordt doorgerekend. 6. Wij archiveren het dossier. 7. Wij administreren de verzekering in uw digitale polis map. 8. Extra werkzaamheden die buiten het abonnement vallen worden apart gefactureerd conform de tarievenlijst. 6

7 Wat gebeurt er bij schade? Uiteraard spreken wij de wens uit dat het u niet zal overkomen. Maar een ieder kan betrokken raken bij een schade. Indien uw verzekeringspakket correct is samengesteld, zult u in de meeste situaties verzekerd zijn bij schade. Na een schade verrichten wij voor u binnen het verzekeringsabonnement de volgende werkzaamheden: 1. U kunt ons altijd bereiken om uw schade te melden. 2. Uw schademelding wordt door ons doorgeleid naar de betreffende verzekeraar waar uw verzekeringen zijn ondergebracht. 3. Wij behartigen uw belangen en bemiddelen in de afwikkeling van uw schade en onderhouden contacten tussen u en alle betrokken partijen. 4. Wij spannen ons, namens u, in om te bereiken dat de verzekeringsmaatschappij de schade snel en correct afhandelt. 5. Indien er tussen u en de overige betrokken partijen discussies ontstaan over de oorzaak van de schade of hoogte van schadevergoeding dan behartigen wij uw belangen. Hierbij is onze inzet dat u die schadevergoeding ontvangt waarop u naar de letter en geest van de polisvoorwaarden recht heeft. Welke werkzaamheden verrichten wij verder gedurende de Verzekeringen service? Naast de hierboven omschreven werkzaamheden doen wij voor u nog meer: 1. Periodiek ontvangt u van ons een digitale nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief informeren wij u over actuele onderwerpen op het gebied van de financiële dienstverlening die mogelijk voor u relevant zijn. 2. Wij kunnen u in contact brengen met bedrijven waarmee wij goede ervaringen hebben op het gebied van beveiliging en schadepreventie. 3. Wij hebben een uitgebreid netwerk van advocaten, fiscalisten, notarissen, accountants en andere deskundigen. Afhankelijk van uw vraag kunnen wij snel de juiste deskundige voor u selecteren en voor een introductie zorgen. 7

8 Comfort service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten waaronder bemiddeling in hypotheken en schadeverzekeringen voor zowel particuliere als zakelijke relaties. Wij bieden onze relaties de mogelijkheid tot het sluiten van de Comfort service. Dit betekent dat onze dienstverlening aangaande alle schadeproducten (niet complex), hypotheken en aanverwante producten (complex) veelal gratis is, of wordt aangeboden tegen een gereduceerd tarief. Binnen de Comfort service behartigen wij uw belangen op het gebied van schadeverzekeringen en hypotheken tegen een vast tarief per maand voor een periode van minimaal twee jaar. Hieronder leest u onder meer welke werkzaamheden wij voor u verrichten binnen het comfort abonnement. De Kenmerken van de Comfort service, gelijk aan Hypotheek en Verzekeringen service. Welke werkzaamheden verrichten wij voor u bij de start van de Comfort service? Gelijk aan Hypotheek en Verzekeringen service. Welke werkzaamheden verrichten wij voor u bij het afsluiten of aanpassen van de verzekering, hypotheek en aanverwante producten? Gelijk aan Hypotheek en Verzekeringen service. Wat gebeurt er bij schade? Gelijk aan Hypotheek en Verzekeringen service. Welke werkzaamheden verrichten wij verder gedurende het abonnement? Gelijk aan Hypotheek en Verzekeringen service. Algemene voorwaarden Op al onze diensten, waaronder ook dit abonnement, zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden kunt u van onze website downloaden. Uiteraard zenden wij u deze ook graag op verzoek zonder kosten toe. Bij eventuele onduidelijkheden of tegenstrijdigheden prevaleren onze algemene voorwaarden. Tarievenlijst In onderstaand schema treft u een overzicht aan van de vergoedingen die u aan Haaker & Daas betaalt voor advies en bemiddeling van de meest voorkomende financiële producten en diensten. In de linker kolom staan de standaard tarieven voor de diensten die wij aanbieden. Daarnaast is het mogelijk om te kiezen voor een abonnement waardoor er een lager tarief gehanteerd wordt. * Tarief geldt indien de eerste hypotheek ook via ons kantoor gesloten is. ** Om voor deze producten tot een gedegen advies te komen is een analyse van uw persoonlijke financiële situatie noodzakelijk. Een financieel rapport biedt hierbij uitkomst en is dus een voorwaarde bij afname van deze producten. De prijs van de af te sluiten producten is exclusief de kosten voor een financieel rapport. 8

9 Overzicht vergoedingen Haaker & Daas, versie juni 2013 Standaard tarieven Hypotheek service Verzekeringen (-service ) Comfort service Alleenstaand n.v.t. 12,- per maand 25,- per maand 50,- per maand Gezin n.v.t. 12,- per maand 30,- per maand 55,- per maand Financieel Rapport / DPM Financieel Rapport 450,- 225,- 225,- Gratis! Digitale Polismap 20,- Gratis! Gratis! Gratis! Schadeverzekeringen - niet complex Advies & Bemiddeling Provisie Provisie Gratis! Gratis! Schadeafhandeling Gratis! Gratis! Gratis! Gratis! Nazorg Gratis! Gratis! Gratis! Gratis! Eigen woning / Hypotheek Hypotheek (incl. Financieel Rapport) 2 e Hypotheek / * Onderhandse verhoging ** 1500, ,- 1500,- 1500,- 750,- 375,- 375,- Gratis! Wijziging Hypotheek ** 750,- 375,- 375,- Gratis! Ontslag hoofdelijke aansprakelijkheid ** 500,- 250,- 250,- Gratis! Woonlasten verzekeringen ** 350,- per contract 175,- per contract 175,- per contract Gratis! Nazorg Hypotheek Uurtarief Gratis! Gratis Gratis! Pensioen / Nabestaanden Overlijdensrisico ** 350,- per contract 175,- per contract 175,- per contract Gratis! Uitvaartverzekering 350,- per contract 350,- per contract 175,- per contract Gratis! Lijfrente opbouw ** 250,- per contract 250,- per contract 150,- per contract Gratis! Gouden Handdruk ** 350,- per contract 350,- per contract 250,- per contract Gratis! Lijfrente uitkerend ** 250,- per contract 250,- per contract 150,- per contract Gratis! Pensioen advisering ** 135,- per uur 135,- per uur 135,- per uur 135,- per uur Nazorg Uurtarief Gratis! Gratis! Gratis! Inkomen Arbeidsongeschiktheidsverz. (incl. Financieel Rapport) 1250,- 1250,- 1250,- 400,- per contract Schadeafhandeling inkomen Uurtarief Uurtarief Uurtarief Gratis! Nazorg Uurtarief Gratis! Gratis! Gratis! Vermogensplanning Beleggingsrekening ** 350,- 350,- 175,- Gratis! Vermogensbegeleiding tot ** Vermogensbegeleiding vanaf ** Uurtarief Uurtarief Uurtarief Gratis! Uurtarief Uurtarief Uurtarief Gratis! Spaarrekening Provisie Provisie Provisie Provisie Diensten buiten abonnement Zakelijke financieringen 2500,- 2500,- 2500,- 2500,- Consumptief krediet Provisie Provisie Provisie Provisie Uurtarief (overige diensten) 110,- 110,- 110,- 110,- 9

BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V.

BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V. BASIS SERVICEABONNEMENT VOORWAARDEN VOOR DE PARTICULIERE RELATIE VAN ESCALERA VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN B.V. Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten

Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Abonnementsvoorwaarden Folkertsma Financiële Diensten Inleiding Folkertsma Financiële Diensten biedt consumenten aan om hun belangen op het gebied van particuliere schadeverzekeringen te behartigen door

Nadere informatie

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011

VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 TOELICHTING DIENSTVERLENINGVOORWAARDEN VOOR PARTICULIERE KLANTEN VAN HALBERTSMA VAN DEN BOOM 2011 Inleiding Halbertsma van den Boom biedt, als financieel dienstverlener, consumenten aan om hun belangen,

Nadere informatie

Toelichting abonnementsvormen Van t Riet

Toelichting abonnementsvormen Van t Riet Toelichting abonnementsvormen Van t Riet Bij Van t Riet kiest u voor dienstverlening op maat. U bepaalt wat u van ons verwacht als uw financiële dienstverlener en kiest daarmee voor het service-abonnement

Nadere informatie

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet

versie 201505 Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Toelichting service-overeenkomsten Van t Riet Bij Van t Riet kiest u voor dienstverlening op maat. U bepaalt wat u van ons verwacht als uw financiële dienstverlener en kiest daarmee voor de service-overeenkomst

Nadere informatie

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN

NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN TOELICHTING SPECIFIEKE DIENSTEN ZOALS GENOEMD IN HET ABONNEMENT NAZORG HYPOTHECAIR KREDIET EN VERMOGENSOPBOUW ALSMEDE ADVIES EN BEMIDDELING AAN WONING GERELATEERDE SCHADEVERZEKERINGEN Dienstverlening schadeverzekeringen

Nadere informatie

Model Abonnementsvoorwaarden

Model Abonnementsvoorwaarden Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten

Nadere informatie

DienstverleningsdocumenT

DienstverleningsdocumenT DienstverleningsdocumenT ASYA FINANCE BosenLommerweg 307 1055 Dx Amsterdam Tel : 020-612 22 16 Fax : 020-612 10 81 Site: www.asyafinance.nl KvK : 34161409 A S Y A F I N A N C E F I N A N C I E L A D V

Nadere informatie

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1

Hypoinsur Dienstenwijzer -2015. Pagina 1 Hypoinsur - Dienstenwijzer Wij hechten grote waarde aan helderheid en transparantie, duidelijke uitleg over onze werkwijze en beloning. Om u vooraf te informeren over onze dienstverlening, ontvangt u dit

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is als onafhankelijk intermediair gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Zowel aan particulieren als ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Graag willen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Multias Adviesgroep B.V. Postadres: Postbus 310 2100 AH HEEMSTEDE Bezoekadres: Nijverheidsweg 37 2102 LK HEEMSTEDE Telefoon: 023-7502795 Fax: 023-7502792 www.multias.nl info@multias.nl

Nadere informatie

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten

Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Service certificaat Advidens en Kredietshop Het beheer van particuliere financiële producten Versie januari 2011 Advidens en KredietShop 1 van 9 Informatie over onze dienstverlening Wij streven naar helderheid

Nadere informatie

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013

Wij zijn u graag van dienst. Dienstverleningsdocument 2013 Wij zijn u graag van dienst Dienstverleningsdocument 2013 Waarom dit dienstverleningsdocument? Ons kantoor hecht veel waarde aan een goede voorlichting op het gebied van financiële dienstverlening. Conform

Nadere informatie

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl

Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant. www.zichtadviseurs.nl Informatiebrochure Zicht Ons advies is helder en onze manier van werken is transparant www.zichtadviseurs.nl Welkom bij Zicht! Wij zijn u graag van dienst Inhoudsopgave Over Zicht pagina 3 Onze aandachtsgebieden

Nadere informatie

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn

Met vriendelijke groet, Blauw & Florijn Voor u ligt de dienstenwijzer van Blauw & Florijn. Hiermee willen we u graag een kijkje in onze keuken geven. Wij zetten in dit document op een rij wat u van ons mag verwachten. Ook laten we zien wat wij

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep Welkom Hartelijk welkom bij Van Bruggen Adviesgroep. We staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij één van onze 50 kantoren, verspreid over Nederland. Uw keuze voor Van Bruggen

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Geachte cliënt, Hierbij vindt u ons Dienstverleningsdocument zoals die geldt vanaf 01-01-2013. Onderwerp: A. Inleiding. B. Wie zijn wij? C. Onze diensten. C1 Algemeen. C2 Schadeverzekeringen.

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl

DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl DIENSTENWIJZER/DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Buitenerf 118-4824 HK Breda - 06-25086676 www.venadvies.nl info@venadvies.nl Voordat u besluit om van onze dienstverlening gebruik te maken wilt u weten waar u aan

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV

Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV Dienstverleningsdocument en dienstenwijzer Krooswijk & Van Hoof Financieel Advies BV U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In deze brief leggen wij u graag uit hoe wij werken

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. DIENSTENWIJZER Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Senders Verzekeringen Hypotheken en Levensloop planning, Molenstraat 40, 5242 HA, Rosmalen. Wij willen ons hiermee graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep Welkom Hartelijk welkom bij Van Bruggen Adviesgroep. We staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij één van onze 50 kantoren, verspreid over Nederland. Uw keuze voor Van Bruggen

Nadere informatie

Dienstverleningsoverzicht De Jong Assurantiën bv

Dienstverleningsoverzicht De Jong Assurantiën bv Dienstverleningsoverzicht De Jong Assurantiën bv Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Wij willen u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. Uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep

Dienstenwijzer Van Bruggen Adviesgroep Welkom Hartelijk welkom bij Van Bruggen Adviesgroep. We staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij één van onze 50 kantoren, verspreid over Nederland. Uw keuze voor Van Bruggen

Nadere informatie

U Nieuwe DAG opdracht geeft tot het verrichtten van de afgesproken werkzaamheden, zijnde:

U Nieuwe DAG opdracht geeft tot het verrichtten van de afgesproken werkzaamheden, zijnde: Overeenkomst dienstverlening Nieuwe DAG B.V., handelend onder de naam Nieuwe DAG, gevestigd te Amsterdam aan de Krijn Taconiskade 414, geregistreerd bij de AFM (nummer 12040603) en bij DSI (nummer 31248).

Nadere informatie

Brochure abonnementen Viisi Finance

Brochure abonnementen Viisi Finance Brochure abonnementen Viisi Finance Brochure abonnementen Viisi Finance Een nieuw huis, een nieuwe uitdaging in uw carrière, trouwen, gezinsuitbreiding, u ontvangt een nalatenschap... Uw wensen en behoeften

Nadere informatie

Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten...

Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten... Introductie... 3 Onze dienstverlening... 3 Kortingen... 3 Gemiddeld 20% korting op premies... 3 Extra korting op adviesuren... 4 Extra Diensten... 4 Chatten met een adviseur... 4 Klantenservice... 4 Mobiele

Nadere informatie

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht.

Adviesgebieden Onze dienstverlening aan particulieren is onderverdeeld in een tweetal adviesgebieden. Deze worden hieronder toegelicht. Dienstverleningsdocument particulier inclusief dienstenwijzer (januari 2013) Van Geijn Assurantiën BV Weltertuynstraat 66 6419 CV Heerlen T 045-528 58 78 F 045-528 58 79 E info@paulvangeijn.nl I www.paulvangeijn.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv

Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Dienstverleningsdocument t Sorgh & Huis Bv Welkom Wij van t Sorgh & Huis Bv staan graag voor u klaar. Voor al uw financiële zaken kunt u terecht bij ons kantoor. Uw keuze voor t Sorgh & Huis Bv is een

Nadere informatie

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn:

A. Wie zijn wij? Lidmaatschappen en registraties Ons kantoor is bij verschillende organisaties geregistreerd. De belangrijkste zijn: Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw persoonlijke

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u informeren over onze werkwijze. In onze werkwijze staat u als klant centraal. In dit dienstverleningsdocument

Nadere informatie