Is er met standaardisatie geld te verdienen?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Is er met standaardisatie geld te verdienen?"

Transcriptie

1 Is er met standaardisatie geld te verdienen? De businesscase van standaardisatie, theorie en toepassing Nico Westpalm van Hoorn Voorzitter Forum Standaardisatie ECP Jaarcongres 14 november 2013

2 De businesscase van standaardisatie College door: Prof. Dr. Piet Ribbers, hoogleraar Bestuurlijke Informatiekunde aan de Universiteit van Tilburg. Dr. Joris Hulstijn, docent en onderzoeker aan de faculteit Techniek, Bestuur en Management van de Technische Universiteit Delft. 2 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

3 De businesscase van standaardisatie 3 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

4 Is er met standaardisatie geld te verdienen? Prof. Dr. P.M.A. Ribbers Dr. J. Hulstijn ECP Jaarcongres 14 november 2013

5 De Businesscase Volgens Wikipedia: In de businesscase wordt de zakelijke afweging beschreven om een project of taak te beginnen. In de businesscase worden de kosten, risico s tegen de baten afgewogen. 5 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

6 De Businesscase Volgens Wikipedia: In de businesscase wordt de zakelijke afweging beschreven om een project of taak te beginnen. In de businesscase worden de kosten, risico s tegen de baten afgewogen. Stelling: Adoptie en Implementatie van standaarden is afhankelijk van een gedegen business case 6 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

7 Een verhaal over pinguïns 7 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

8

9

10 Twee scenario s 10 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

11

12

13 Of als het goed gaat het bandwagon effect 13 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

14

15

16

17

18 The Penguin Effect Penguins who must enter the water to find food often delay doing so because they fear the presence of a predator. Each would prefer some other penguin to test the water first *) *) Farell & Salone, 1986; Weitzel, Beimbaum et al., 2006; zie ook: E.Folmer, Jack Verhoosel: State of the Art on Semantic IS Standardization, Interoperability & Quality 18 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

19 (Economische) Effecten van IT standaarden.. Verschillende effecten ook afhankelijk van de standaard, bijv.: Schaalvoordelen (een organisatie standaardiseert op een merk en een leverancier) Transactiekosten door interoperabiliteit Markt-strategische effecten door transparantie of door Lock-in 19 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

20 (Economische) Effecten van IT standaarden Op verschillende niveau s Bijv. De individuele organisatie De bedrijfstak en de bedrijfskolom De BV-Nederland 20 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

21 (Economische) Effecten van IT standaarden Op verschillende niveau s Adoptie start op het niveau van de individuele organisatie Van Pinguïn-effect, Indien men er baat bij heeft naar Bandwagon-effect en naar Network-effect Network-effect: hoe meer er meedoen, hoe meer voordelen voor het individu Anders dan bij de Pinguïns. 21 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

22 Coördinatie in de keten - interoperabiliteit Basic raw material Manufact uring Assembly Whole sale Retail Consumer 22 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

23 Coördinatie in de keten - interoperabiliteit Basic raw material Manufact uring Assembly Whole sale Retail Consumer # Adoptie van standaarden afhankelijk van kosten / baten per schakel # Kosten / Baten van Standaarden mogelijk per schakel verschillend 23 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

24 De Business Case op Bedrijfsniveau: kijk naar Processen 24 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

25 The IT Business Value model (Melville et al, MISq 2004) 25 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

26 The IT Business Value model (Melville et al, MISq 2004) 26 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

27 Doelen en Maatregelen Financieel Perspectief Klant Perspectief Visie Missie Strategie Proces- en Organisatie Perspectief Perspectief van de lerende organisatie R.S.Kaplan, D.P.Norton: Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System. HBR (January- February 1996) 27 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

28 De business case van een standaard 28 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

29 De Business Case van een standaard op Bedrijfsniveau Kosten Invoeren van de standaard (legacy?) Governance, beheer van de standaard Baten Tangible (Transactie)kostenverlaging Marktvoordelen Intangible Flexibilisering Procesversnelling Procesverbetering 29 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

30 Casus: XBRL Kloos, M., J. Hulstijn, M. Seck and M. Janssen (2013). XBRLdriven Business Process Improvement: a simulation study in the accounting domain. Proceedings of MokMASD, Madrid, Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

31 XBRL XBRL (extensible Business Reporting Language) is een XML standaard voor financiële rapportage Cruciaal is de semantiek (betekenis). Deze wordt gegeven in de vorm van een gedeeld begrippenkader (bijv. IFRS, of SBR-NL, ) SBR (Standard Business Reporting): is bedoeld om rapportage van bedrijven te standaardiseren en verbeteren De standaard kan echter ook gebruikt worden voor verbetering van interne bedrijfsprocesen. Doel: laat zien hoe adoptie van XBRL de interne bedrijfsprocessen van een intermediar kan verbeteren 31 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

32 Standard Business Reporting Store once, report many times Software leverancier DigiPoort Intermediair Belastingdienst Bedrijf CBS K v K. Gedeelde Taxonomie Banken Portaal Bank A Bank B 32 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

33 Casus Middelgroot accountancy kantoor Verbeter processen voor verwerking financiële rapportage 1. Proces van samenstellen en indienen jaarrekeningen (JR) 2. Proces van aangifte van vennootschapsbelasting (VB) Aanpak: simulatie Modelleer het bedrijfproces Identificeer verbeterpunten (Lean, BPR, theory of constraints) Discrete event simulatie (ARENA) Evaluatie 33 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

34 Casus SBR heeft fiscale begrippen en begrippen voor financiële verslaglegging geharmoniseerd (Wet Samenval 2008) 0. Bijhouden Boekhouding Klant Kamer van Koophandel Belastingdienst Kantoor Accountancy Afdeling Fiscale Afdeling JR VB 1. Opdracht en planning 5. Stel aangifte samen 2. Stel proefbalans samen 6. Beoordeel concept Aangifte 3. Maak en controleer concept jaarrekening 7. Klant Akkoord? 4. Aanpassen en indienen 8. Indienen 34 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

35 IT landschap 35 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

36 Procesverbetering Theory of constraints: verwijder of vermijd knelpunten Lean: verminder verspilling Verminder aantal contactpunten met klant; directe feedback Verminder fouten Verminder meervoudige controles; kan deels geautomatiseerd Business Process Redesign: volledig herontwerp Gegevens verzamelen door klant (vergelijk EasyJet) Deel informatie vroeg in het proces, om fouten later te voorkomen Integreer software; voorkom fouten 36 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

37 Eigenschappen accountants O1. Kwaliteit is cruciaal (voldoen aan standaarden) O2. Niet tastbaar product (financiële dienstverlening) O3. Kennisintensief domein O4. Veel maatwerk O5. Gedecentraliseerde structuur; XBRL verbetert delen informatie O6. Complex IT-landschap; XBRL maakt standardisatie mogelijk 37 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

38 Simulatie in ARENA 38 Beter verbonden... Succesverhalen over interoperabiliteit

39 Expert panel 39 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

40 Resultaten Resultaten simulaties Kortere doorlooptijd: minder processtappen, minder correcties, meer tegelijk doen en dus minder wachttijd, zorgt voor een 10% afname van de totale doorlooptijd (6 dagen). Hogere efficientie: door data niet opnieuw in te voeren, door minder controles en betere inzet (gemengde teams) zijn minder mensen nodig, terwijl de kwaliteit (in principe) gelijk blijft. Andere uitkomsten (bevestigd door het panel) hogere datakwaliteit: snellere feedback en ingebouwde controles hogere mate van zekerheid: ingebouwde controles en benchmarks klanttevredenheid: snellere respons, minder moeite, minder fouten agile: XBRL maakt hergebruik data en aanpassingen makkelijker eenvoudiger onderhoud: minder complex IT landschap 40 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

41 Vier scenario s 1. Steun op de klant (stap 0 en 1): verbeter de kwaliteit van de gegevens van de klant, door betere software en software interoperabiliteit, en door de klant verantwoordelijk te maken voor datakwaliteit (prijsvoordelen) 2. Voeg de JR en VB processen samen (stap 4 en 5, 6, 7), door gebruik te maken van XBRL en SBR. Dit leidt tot minder afhankelijkheden, meer gelijktijdig werk, en minder specialisten om op te wachten. 3. Verminder het aantal kwaliteitscontroles, door assistenten meer verantwoordelijkheid te geven en verbandscontroles in te bouwen in de software (stap 3,4,5). Dat kan vanwege hogere datakwaliteit. 4. Reduceer de complexiteit van het IT landschap, door gebruik te maken van een paar meervoudig inzetbare applicaties in plaats van meerdere specifieke applicaties. Dat kan vanwege de standaardisatie. 41 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

42 Vier scenario s 1. Steun op de klant 3. Verminder kwaliteitscontroles 2.Voeg JR en VB samen 4. Minder applicaties; meer koppeling 0. Bijhouden Boekhouding Klant Kamer van Koophandel Belastingdienst Kantoor 1. Opdracht en planning 2. Stel proefbalans samen 3. Maak en controleer concept jaarrekening 4. Aanpassen en indienen 5. Stel aangifte samen 6. Beoordeel concept Aangifte 7. Klant Akkoord 8. Indienen 42 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

43 Conclusies SBR en XBRL bieden allerlei mogelijkheden om interne processes te verbeteren, maar het kost moeite en inventiviteit deze te realiseren De baten en de lasten zijn niet evenredig verdeeld: software leveranciers en bedrijven moeten investeren, terwijl intermediairs en overheidspartijen er baat bij kunnen hebben Het verdienmodel moet investeringen versterken, niet beperken: steun op de klant zou bijvoorbeeld kunnen worden beloond met lagere en vaste prijzen. 43 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

44 Referenties Bharosa, N., M. Janssen, R. van Wijk, N. de Winne, H. van der Voort, J. Hulstijn and Y.-H. Tan (2013). Tapping into existing information flows: The transformation to compliance by design in business-to-government information exchange. Government Information Quarterly 30(1): S9-S18 Debreceny, R., C. Felden, B. Ochocki and M. Piechocki (2009). XBRL for Interactive Data: Engineering the Information Value Chain. Springer. Kloos, M. (2012). Business Process Management in an Accounting Firm, Msc Thesis, Delft University of Technology. Kloos, M., J. Hulstijn, M. Seck and M. Janssen (2013). XBRL-driven Business Process Improvement: a simulation study in the accounting domain. Proceedings of (MokMASD 2013). Madrid. Melse, E. and J. Weltevreden (2013). SBR In Bedrijf: een onderzoek naar de mogelijkheden van standard business reporting voor MKBbedrijven in nederland, Hogeschool van Amsterdam. 44 Forum Standaardisatie tbv ECP Jaarcongres 2013

Het inbouwen van regelgeving in bedrijfsprocessen en informatiesystemen *

Het inbouwen van regelgeving in bedrijfsprocessen en informatiesystemen * Het inbouwen van regelgeving in bedrijfsprocessen en informatiesystemen * J. Hulstijn 1. Inleiding Regelgeving wordt op allerlei manieren ingebouwd in informatiesystemen. Niet alleen bij handhavers en

Nadere informatie

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP?

WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Financial accounting: WIE STELT DE XBRL-JAARREKENING 2016 VAN UW ONDERNEMING OP? Als de voorgenomen wetswijziging doorgaat 1 is het na 2016 niet meer mogelijk om een jaarrekening op papier bij de Kamer

Nadere informatie

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND

SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Economie en Management SBR IN BEDRIJF EEN ONDERZOEK NAAR DE MOGELIJKHEDEN VAN STANDARD BUSINESS REPORTING VOOR MKB-BEDRIJVEN IN NEDERLAND Dr. Eric Melse MBA en Dr. Jesse Weltevreden COLOFON SBR IN BEDRIJF

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Tax Control Framework

Tax Control Framework Tax Control Framework Van risicogericht naar "in control": het werk verandert DV 401-1Z*1PL 12345 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Internationale ontwikkelingen Corporate Governance

Nadere informatie

en kwaliteitsverbetering

en kwaliteitsverbetering Future Proof Efficiency realiseren van structurele besparingen en kwaliteitsverbetering Your business technologists. Powering progress Introductie De huidige economische ontwikkelingen en de verwachtingen

Nadere informatie

De selectie van een Business Process Management Suite (BPMS) vanuit de architectuur

De selectie van een Business Process Management Suite (BPMS) vanuit de architectuur De selectie van een Business Process Management Suite (BPMS) vanuit de architectuur Student: Arno Vonk Studentnummer: 837564742 Datum: 3 juli 2015 The selection of Business Process Management Suite (BPMS)

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

SBR als impuls voor sneller en completer inzicht

SBR als impuls voor sneller en completer inzicht Trends in werkkapitaal SBR als impuls voor sneller en completer inzicht Altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in het werkkapitaal Vanaf 2013 is de elektronische aangifte inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

De invloed van processtandaardisatie op bedrijfsmodellen van dienstverlenende organisaties

De invloed van processtandaardisatie op bedrijfsmodellen van dienstverlenende organisaties De invloed van processtandaardisatie op bedrijfsmodellen van dienstverlenende organisaties Scriptie begeleiding door: Begeleider: : Dr. Frank Wijen Meelezer : Prof. Dr. Ir. Eric van Heck 5 september 2012

Nadere informatie

Programma Kwaliteit en Innovatie Eindrapportage Validatie en Advies. 25 juni 2013

Programma Kwaliteit en Innovatie Eindrapportage Validatie en Advies. 25 juni 2013 Programma Kwaliteit en Innovatie Eindrapportage Validatie en Advies 25 juni 2013 Leeswijzer en status document Dit document is de hoofdrapportage van de advisering van BCG aan het programma KEI Het document

Nadere informatie

Onderzoek naar de toepasbaarheid van REA business patterns in een webgeoriënteerd framework voor administratieve toepassingen

Onderzoek naar de toepasbaarheid van REA business patterns in een webgeoriënteerd framework voor administratieve toepassingen Onderzoek naar de toepasbaarheid van REA business patterns in een webgeoriënteerd framework voor administratieve toepassingen Feasibility study of REA business patterns in a web oriented framework for

Nadere informatie

Sogeti Nederland B.V.

Sogeti Nederland B.V. Het SMART-principe is management- of pedagogenjargon voor het eenvoudig en eenduidig opstellen en controleren van doelstellingen. Doelstellingen zijn formuleringen van doelen. Specifiek; De doelstelling

Nadere informatie

Geen SOA zonder business case

Geen SOA zonder business case Geen SOA zonder business case Piet Jan Baarda Senior Informatie Architect Sogeti Nederland B.V. pietn.baarda@sogeti.nl Versie 1.1 7 november 2008 De laatste ren is er enorm veel belangstelling voor Service-Oriented

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

OPENHEID VAN ORGANISATIES EN DE DIGITALE ARCHITECTUUR: OVERLEVEN OF HET VERSCHIL MAKEN

OPENHEID VAN ORGANISATIES EN DE DIGITALE ARCHITECTUUR: OVERLEVEN OF HET VERSCHIL MAKEN OPENHEID VAN ORGANISATIES EN DE DIGITALE ARCHITECTUUR: OVERLEVEN OF HET VERSCHIL MAKEN OPENBARE LES 27 MAART 2009 DR. IR. JOHAN VERSENDAAL LECTORAAT/ EXTENDED ENTERPRISE STUDIES ING. WIEBE WIERSEMA LECTORAAT/

Nadere informatie

Stoppen met operationeel inkopen

Stoppen met operationeel inkopen Stoppen met operationeel inkopen Als ketenintegratie nog geen onderdeel is van uw strategie dan is nu het moment om te beginnen. TRADECLOUD B.V. Molengraaffsingel 12 2629JD Delft The Netherlands 0031-15-30

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Continuous delivery Maturity model

Continuous delivery Maturity model AMIS Edisonbaan 15 Postbus 24 3430 AA Nieuwegein T +31(0) 30 601 60 00 E info@amis.nl I amis.nl BTW nummer NL8117.70.400.B69 KvK nummer 30114159 Statutair gevestigd te Enschede Continuous delivery Maturity

Nadere informatie

Efficiency in de theaterbranche

Efficiency in de theaterbranche Versie: Openbaar Efficiency in de theaterbranche de Oosterpoort & de Stadsschouwburg Groningen 15 Juni 2009, J.G.A. van der Poel s0041866 Faculteit BBT, Universiteit Twente Begeleid door: Dr. Ir. C.P.

Nadere informatie

IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie

IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie IS ER EEN ROL VOOR IT-AUDITORS? Realiseren van businessvoordelen uit bedrijfs-it-standaardisatie HVeel Hoe kunnen organisaties de beoogde businessvoordelen van IT-standaardisatie realiseren? Een bedrijven

Nadere informatie

Waarom XBRL belangrijk is voor accountants!

Waarom XBRL belangrijk is voor accountants! Waarom XBRL belangrijk is voor accountants! Een gezamenlijke uitgave van het Koninklijk NIVRA en XBRL Nederland Deze publicatie is samengesteld voor leden en derden. De publicatie heeft geen status in

Nadere informatie

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag

e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag September 2013 Deloitte Consulting, Den Haag e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie e-overheid vanuit het perspectief van de burger Navigeren naar adoptie 3 Voorwoord Informatie-

Nadere informatie

Unified Communications

Unified Communications Unified Communications Een case studie naar de invloed van Unified Communications op het business model 2 september 2010 Eline Wijbenga Universiteit Twente, Enschede, Nederland Bachelor Bedrijfskunde Begeleiders

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Toegevoegde waarde van process mining

Toegevoegde waarde van process mining process mining i Toegevoegde waarde van process mining Zinvol of niet voor uw situatie? Process mining maakt procesmodellen uit ruwe data. Maar wat heb je er precies aan? Een overzicht en concrete voorbeelden.

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Effectiviteit van GRC -Tools

Effectiviteit van GRC -Tools - Ali Çolak & Hasib Haq Post Graduate IT-Audit Opleiding VU Team 945 VU Coach: Rob Christiaanse Bedrijfscoach Guillaume Speear RE CISA Alex van Doorn RE RA Auteurs: Ali Çolak Hasib Haq Student Nr: 1689908

Nadere informatie

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren

Samenvatting I-Tracks: IT and Management. Hoofdstuk 1 : Mintzberg. 1.1 Organisatiestructuren Samenvatting I-Tracks: IT and Management Hoofdstuk 1 : Mintzberg 1.1 Organisatiestructuren Organisatiestructuur: de wijze waarop we taken hebben verdeeld en de coördinatie van deze taken hebben ingericht.

Nadere informatie