Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen"

Transcriptie

1 Op weg naar data-gedreven personeelsbeslissingen AnalitiQs Quality in Research, Reporting & Analytics 0

2 "Iedere maand neemt Corporate diverse HR KPI's op in het rapport dat ze maken voor het management. Ook Finance gebruikt de informatie o.a. om een reservering te maken voor het aantal 'niet opgenomen' vakantiedagen. En iedere maand zag ik er (weer) tegenop om alle data bij elkaar te brengen die beide afdelingen daarvoor nodig hebben. Tegenwoordig wordt onze rapportage verzorgd door AnalitiQs, krijg ik automatisch een update van de voor mij belangrijkste KPI's en levert AnalitiQs ook de gewenste gegevens aan mijn collega's. Rapportage zonder zorgen. En mochten er toch vragen zijn, dan worden ze snel en accuraat door AnalitiQs beantwoord." "In ons call center werken bijna honderd medewerkers. Ondanks aandacht voor recruitment en training, kenden we een groot verloop, hetgeen veel tijd kost en gewoon duur is. Tegenwoordig gebruiken we persoonlijkheidstesten en achtergrondvragen niet meer enkel om het interview te sturen, maar voorspellen we in hoeverre een kandidaat dit werk goed zal kunnen doen én hoe groot de kans is dat de kandidaat een 'blijver' is. Hierdoor hoeven we per vacature veel minder kandidaten te interviewen en daarnaast is ons verloop sterk gedaald (en daarmee de recruitment kosten). Dankzij HR analytics." "Al jarenlang voeren we trouw een klanttevredenheidsonderzoek uit in onze winkels en houden we jaarlijks een medewerkerstevredenheidsonderzoek. Natuurlijk zagen we verschillen per winkel, maar pas sinds we deze data aan elkaar koppelen, en daarbij ook de beoordelingen, het ziekteverzuim en het verloop per winkel meenemen in de analyse, zien we het échte effect dat de medewerker heeft op de klanttevredenheid en kunnen we dit laatste effectief aanpakken door ons personeelsbeleid bij te stellen en door de managers op specifieke punten te trainen. Niet alleen de klanttevredenheid is hierdoor gestegen, maar ook de medewerkers zijn meer tevreden en blijven langer." 1

3 Organisatievraagstukken te lijf met HR Analytics De grootste uitgavenpost van menig bedrijf is personeel. Maar hoe effectief zijn de investeringen in deze talenten? Weet je echt of je de beste mensen hebt aangenomen? Hoe moet de organisatie er over enkele jaren uitzien om optimaal in te kunnen spelen op nieuwe uitdagingen en mogelijkheden in de markt? En kunnen onze medewerkers voldoen aan de nieuwe competenties en vereisten van een veranderende organisatie? HR Analytics helpt je bij het beantwoorden van deze en andere - vragen. Veel organisaties beschikken over allerlei data, verzameld in HR systemen, via onderzoek of testen. In deze data liggen nieuwe inzichten en kansen verborgen, maar om deze te ontdekken, moet de data wel op de juiste manier gebruikt worden. Met HR Analytics wordt de waarde van HR-data zichtbaar, doordat met behulp van deze gegevens efficiëntie en effectiviteit verhoogd kunnen worden. Voor de goede orde, wij zien HR analytics als een data-gedreven benadering om betere besluiten te kunnen maken inzake menselijke kant van een organisatie. Het omvat een reeks van tools en technieken, variërend van relatief eenvoudige rapportages van HR ken- en stuurgetallen tot aan, complexe, predictive analytics. Volgens recent onderzoek van i4cp gebruiken top performers onder bedrijven bijna twee keer zo vaak berekeningen gebaseerd op data voor strategische lange termijn planning dan slecht draaiende bedrijven (96% versus 47%) Bij 81% van de top bedrijven ontvangt het gehele management informatie over hun medewerkers, terwijl dit slechts bij 33% van laag scorende bedrijven het geval is. Predictive analytics voor menselijk kapitaal wordt nog weinig gebruikt. Het zal helpen besluiten te onderbouwen en onzekerheid te verminderen. Zowel top performers als overige bedrijven zoeken nog steeds manieren om vaardigheden en technologie te ontwikkelen om analytics te gebruiken. Waarom HR analytics? HR analytics heeft als primaire doel zowel de individuele performance van medewerkers als de performance van de organisatie als geheel (klanttevredenheid, medewerkersbetrokkenheid, financieel en reputatie) te verbeteren. Daarbij helpt HR analytics met strategische personeelsplanning en organisatievraagstukken, zoals: (internationale) mobiliteit, de vergrijzing en het nieuwe werken. Een bijkomend voordeel is, dat het kan helpen om te identificeren waar binnen HR géén tijd, inspanning of budget aan besteed hoeft te worden, en daarmee draagt HR analytics bij aan het verminderen van de werklast en de verhoging van de geloofwaardigheid van HR. 2

4 Aan de slag met HR analytics! Veel HR-organisaties hebben een gewenste eindbestemming in gedachten, één waar ze de mogelijkheid hebben om voorspellingen te doen over hun personeelsbestand. Ze willen bijvoorbeeld in staat zijn om de kans op omzet te voorspellen voor een bepaalde rol of individu, zodat ze specifieke retentie strategieën kunnen bedenken. Of ze willen voorspellen welke high potentials de beste kans van slagen hebben als senior leider. In onze ervaring zijn er vele stappen op de HR analytics reis en organisaties zitten op verschillende punten in dit traject (op basis van hun volwassenheid op dit gebied). Stap 0: HR Intelligence Audit Als je niet precies weet waar je staat en dus waar je moet beginnen, kun je het beste starten met een HR-Intelligence Audit. Door middel van interviews met de diverse stakeholders en analyse van beschikbare data, stel je vast hoe je het beste aan de slag kunt gaan. Een HR- Intelligence Audit levert de volgende zaken op: Een analyse boom: de (initieel) te beantwoorden bedrijfsvragen en/of te monitoren metrics inclusief de onderlinge samenhang Een dimensie map: overzicht van (potentieel) verklarende variabelen Bronanalyse: analyse van bestaande en benodigde bronnen (zowel intern als extern) Prioriteitenmatrix: belang/urgentie versus complexiteit Actieplan (korte/lange termijn): planning van projecten (scope en op te leveren resultaten) Ontwerp technische architectuur (infrastructuur en tools voor rapportages, analyses) Ontwerp organisatiestructuur: benodigde competenties en taakverdeling Briefing(s) voor onderzoek: voor de zaken die (vooralsnog) niet uit interne systemen worden gehaald, maar door enquêtes of passief onderzoek worden verkregen Stap 1: verschillend per organisatie De prioriteitenmatrix in combinatie met de beschikbare resources bepalen uiteindelijk waar je mee aan de slag gaat, het plan de campagne. Dit varieert dus per bedrijf. Sommige bedrijven zullen zich eerst (willen) storten op data kwaliteit en integriteit, met als doel accurate cijfers en organisatie brede standaarden. Andere bedrijven zijn op zoek naar (basis) rapporten, compliant, voor het eerste inzicht en het monitoren van hun talent. Weer andere bedrijven hebben de rapportage reeds op orde en/óf zoeken (eerst) antwoorden op specifieke vragen. Afhankelijk van de vraag zal met basis of predictive analytics het antwoord kunnen worden gevonden. Kortom, HR analytics is een proces, een combinatie van analyses en rapportages, dat leidt tot steeds meer inzichten en onderbouwde acties. Daarbij adviseren wij twee dingen: 1. Start met één specifieke vraag/kpi en werk die uit in rapportage of analytics 2. Integreer (uiteindelijk) predictive analytics (modellen) in je rapportages 3

5 "Enkele jaren geleden hebben we competentie management ingevoerd in ons bedrijf. Na de invoering vroegen we ons af hoe we trainingen effectief en efficiënt konden inzetten om die competenties verder te ontwikkelen die gewenst waren en die leidden tot talentvolle managers en waardevolle contributors in de organisatie. Dankzij diverse en intensieve analyses in een meerjarig project hebben we nu vastgesteld welke trainingen daadwerkelijk bijdragen en kunnen we voorspellen hoe medewerkers zich zullen ontwikkelen op basis van hun huidige competenties en de opleidingen die ze volgen." "Strategische Personeelsplanning is voor onze onderneming van groot belang omdat we een tekort verwachten aan instroom voor enkele cruciale functies. Bij de analyse van de huidige situatie, alsmede voor het doorrekenen van de diverse scenario's maken we gebruik van predictive modellen, zodat de afwegingen zo zorgvuldig mogelijk zijn gekwantificeerd, en wijzigingen in de omgevingsfactoren automatisch en snel worden doorgerekend. Zo kunnen we onze gekozen strategie tevens goed monitoren en, waar nodig, bijstellen." "Leiderschap staat hoog op de agenda in onze organisatie. Niet alleen voor het top-management maar voor alle leidinggevenden. Analyse heeft aangetoond dat er een sterke samenhang is tussen het leiderschap dat een teamleider vertoont en de performance van zijn team. Nu worden de competenties en motivatie van al onze leiders gemeten en wordt dit afgezet tegen het type leiderschap dat een team op dat moment nodig heeft. Zo kunnen we de juiste manager op het juiste moment aan het juiste team koppelen. Dit heeft geleid tot een algehele verbetering van de productiviteit en een verhoging van de betrokkenheid van onze werknemers." 4

6 Beschrijvend, verklarend én voorspellend HR analytics omvat een reeks van tools en technieken, variërend van relatief eenvoudige rapportages van HR ken- en stuurgetallen tot aan, complexe, predictive analytics. Vaak doorloop je alle stappen van beschrijvend naar verklarend of voorspellend meerdere keren om uiteindelijk de bedrijfsvragen te kunnen beantwoorden. De eerste winst in ieder HR analytics traject! De eerste, vaak minst erkende maar meest kritische, stap in ieder HR analytics proces is het onderzoeken van de beschikbare data. Naast een noodzakelijke stap, om goede analyses en/of correcte rapportages op te leveren, brengt deze stap vaak ook de eerste quick wins. In deze fase van het traject worden de structuur, de inhoud en de kwaliteit van de data geanalyseerd. Zijn de diverse bronnen te koppelen?, Welke variabelen zijn aanwezig en interessant om mee te nemen in de analyse/rapportage?, Is er veel ontbrekende data?, Zit er een logica tussen de verschillende gegeven?, Etc. Deze eerste analyse van de data (veelal beschrijvend) levert vaak directe tips op voor de HR administratie (invoerfouten en/of onhandig gebruik van het systeem), bugs in systemen en verbeterpunten voor processen. Een bijkomend voordeel van een HR analytics traject is dan ook dat de kwaliteit van de HR data (steeds) beter wordt, wat niet alleen goed is voor de analyses, maar wat ook de werkdruk op de HR afdeling verlaagt en de (interne) klanttevredenheid verhoogt. Win-Win dus! Rapportages & Analyses Na eerste analyse te hebben doorlopen, het leren kennen van de data, bestaat de rest van een HR analytics traject uit een combinatie van (eenmalige) analyses en (terugkerende) rapportages. Onze aanpak hierbij is om per bedrijfsvraag af te stemmen of dit een éénmalige analyse vereist, of dat men verwacht dit regelmatig te willen monitoren. Voor de rapportage vragen zetten we HR-CIS in, onze software waarmee je alle relevante informatie kunt weergeven, in de tijd of op een specifiek moment. Je kunt inzoomen op alle denkbare dwarsdoorsnedes en je kunt scenario s invoeren en doorrekenen. Wij houden van rapportage zonder zorgen, dat wil zeggen: Reporting as a Service (RaaS). Dit kan op afstand, vanuit ons eigen kantoor, maar ook op locatie, bij jullie. Wij bieden niet alleen een systeem maar een service, compleet met (indien nodig) handmatige stappen in het rapportage proces. En met het ondersteunen van de HR afdeling en de interne organisatie, d.w.z. het beantwoorden van vragen en training. Rapportages leveren bedrijfsvragen op. Aanvullende analyses ( on demand ) helpen deze vragen te beantwoorden. Wat moeten we doen om de performance te verbeteren?, Welke medewerkers staan op het punt onze organisatie te verlaten?, Welke competenties hebben we over twee jaar nodig, gezien de huidige ontwikkelingen?. Naast eenmalige analyses om deze zaken te verklaren en te voorspellen, kunnen we dergelijke modellen ook weer opnemen in het HR Central Intelligence Systeem, wat het gebruik van HR analytics nog vriendelijker en laagdrempeliger maakt. 5

7 "A good hockey player plays where the puck is. A great hockey player plays where the puck is going to be. Wayne Gretzky Over AnalitiQs Wat kunnen wij voor je doen? AnalitiQs levert organisaties de kennis en inzichten om beter te kunnen beslissen en tot actie over te gaan. Door onze ervaring en expertise worden mogelijke valkuilen vermeden en kan uit voorbeelden van andere organisaties worden geput. Onze aanpak wordt gekenmerkt door passie en resultaat. De combinatie van strategisch denken en hands-on uitvoering is onze favoriete manier van werken. Wij zijn natuurtalenten in het verzamelen, organiseren, structureren en analyseren van gegevens. Wij besteden echter ook veel aandacht aan kennisoverdracht en het bevorderen van de professionaliteit van HR- en lijnmanagers, zodat de klant het in de toekomst ook zelf kan! HR-Intelligence Audit, inclusief een actie plan om HR analytics te implementeren of te verbeteren AnalitiQs HR Reporting as a Service: duidelijke, begrijpelijke informatie snel beschikbaar in rapporten en dashboards. En dit alles veilig en tegen een aantrekkelijk maandbedrag Volledige of gedeeltelijke uitvoering van rapportage (inclusief data warehouse) en analytische projecten Volledige of gedeeltelijke uitvoering van (markt)onderzoekstrajecten Training en coaching in HR analytics: voor de uitbouw van de interne capaciteit Je contact bij AnalitiQs: Irma Doze Telefoon: Mail: 6

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

De ROI van Human Capital volgens Jac Fitz-enz

De ROI van Human Capital volgens Jac Fitz-enz hr academy whitepaper toegevoegde waarde van hrm Met onder meer: inhoud p6 p3 P3 P6 P9 P12 De ROI van Human Capital volgens Jac Fitz-enz Debat: HR kan de directietafel overnemen Luk Smeyers: Analytics

Nadere informatie

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement

Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Wel of niet investeren in uw ICT Hak snel én onderbouwd de knoop door dankzij applicatieportfoliomanagement Is het echt nodig om de overstap te maken naar de nieuwste versie van onze applicatie? Volgens

Nadere informatie

Raet HR Benchmark: Onderwijs special

Raet HR Benchmark: Onderwijs special Raet HR Benchmark: Onderwijs special Actuele HR-trends door de ogen van medewerkers en HR-managers uit het onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 4 Inleiding 5 1 HR prioriteiten in het onderwijs

Nadere informatie

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen

7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen 7 Aandachtspunten om een verkeerde CRM software selectie te voorkomen Organisaties die zich op dit moment (opnieuw) in een CRM software selectie traject begeven, hebben een grote uitdaging. Daar waar vroeger

Nadere informatie

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools

#trendingtopics. de cloud. In gesprek over. Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools #trendingtopics Magazine voor klanten van KPN Consulting In gesprek over de cloud Wat houdt bedrijven tegen? New Technology Adaptation Meer rendement met nieuwe tools Benefits Management Zorg dat u écht

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress

besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress slim besparen in de publieke sector, gezondheidszorg en educatie Your business technologists. Powering progress Uw opdracht is bezuinigen? Wat is SLIM? Binnen de publieke sector, gezondheidszorg en educatie

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010

Auteur: K. de Koning. Datum: november 2010 Whitepaper Effectief Verbeteren op de ICT Service Desk Bespaar door verhoging van kwaliteit Auteur: K. de Koning Datum: november 2010 Versie 1.1 Rechten: Alles uit dit document mag je gebruiken, (uit)delen,

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat

De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat De 9 stappen naar integraal klantcontact en marketing op maat Een praktisch stappenplan voor verzekeraars en intermediairs bij het omschakelen van massale marketing naar een persoonlijke benadering via

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

INTELLIGENTE MARKETING

INTELLIGENTE MARKETING INTELLIGENTE MARKETING Voor slimme marketeers In 8 stappen naar succesvolle Marketing Automation Voor veel marketeers wordt het steeds complexer om effectief te communiceren met (potentiële) klanten via

Nadere informatie

Meer Impact voor P&O-ers

Meer Impact voor P&O-ers Speciale Uitgave Meer Impact voor P&O-ers 4W-model voor Strategische Keuzes Dit is een gratis uitgave van Bureau Bohré 2 Inhoudsopgave Herken jij jezelf hierin? 3 Waarom is dit ebook voor jou interessant?

Nadere informatie

Haal je kop uit het zand!

Haal je kop uit het zand! Haal je kop uit het zand! Leren met zichtbaar resultaat Stephan Obdeijn l Metteke Lubberts Introductie Organisaties investeren veel tijd én geld in het leren en ontwikkelen van hun management en medewerkers.

Nadere informatie

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman

Whitepaper. Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Whitepaper Evolutionaire SOA Governance Raimond Brookman Hoofdkantoor Kruisboog 42 3905 TG Veenendaal Tel. 31(0)318-55 20 20 Fax 31(0)318-55 23 55 Kenniscentrum De Smalle Zijde 39 3903 LM Veenendaal Tel.

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl

Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl Risk & Compliance Continuous Auditing en Continuous Monitoring: Levert het de beloofde voordelen op? kpmg.nl 2 Continuous Section or Brochure Auditing name en Continuous Monitoring Continuous Auditing

Nadere informatie

Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven

Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven Naar een effectievere matching door sociale werkbedrijven Praktische verkenning naar de wijze waarop sociale werkbedrijven matchen en factoren die het matchingsproces beïnvloeden Den Haag, januari 2015

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO

Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO Toepassingsmogelijkheden en voordelen sociaal intranet voor het HBO en WO De ontwikkelingen in de markt gaan snel, ook in het onderwijs. Veel van die ontwikkelingen hebben te maken met de snelheid van

Nadere informatie