Voortgangsrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapport 2014 2015"

Transcriptie

1 Citizenne maakt leren plezant Voortgangsrapport Vormingplus Citizenne vzw - Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel - 02/

2 INLEIDING 2014 was een indrukwekkend jaar voor Citizenne. Waarom? 1) Citizenne maakte door een breed aanbod aan educatieve activiteiten vaak het verschil voor mensen. Citizenne reikt mensen tools, inzichten en kennis aan zodat ze sterker staan in het dagelijks leven. Citizenne werkt laagdrempelig en toegankelijk zodat het superdivers publiek van Brussel ook bij Citizenne een realiteit is. Via de sociaal-culturele methodiek maakt Citizenne vaak heikele thema s (vb. geweld in familiale context) bespreekbaar. 2) Er werden innovatieve projecten gelanceerd: AYAY-CAFES, Citizenne goes India, Citizenne goes Zinneke, Be Ssst, Schatten van Mensen, Salon Souvenir, Forumtheater tegen geweld, Citizenne zorgde hierbij steeds voor een innovatieve insteek via een aangepaste sociaal-culturele methodiek. 3) Naast een kwalitatieve groei door nieuwe educatieve projecten werd ook de voorziene kwantitatieve groei gerealiseerd. Ten opzichte van het werkingsjaar 2013 werd een groei in de deelnames gerealiseerd van 58%. In het aantal uren bedroeg de groei 46% ten opzichte van ) De opstart van het beleidsplanningsproces is een gelegenheid om de werking tegen het licht van de behoeften van de regio te houden. De eerste stap was dan ook de opmaak van een uitgebreide en grondige omgevingsanalyse en stakeholdersbevraging. 5) We vierden feest! Want een 10-jarig bestaan is de gelegenheid om te verbinden en netwerken aan te halen. Ook een Best of werd gelanceerd in het najaar. We bevroegen ons publiek over welke activiteiten ze nog eens wilden georganiseerd zien. Zo werden de festiviteiten rond 10-jaar Citizenne ook echte knooppuntmomenten waarbij mensen die elkaar in het dagelijks leven nooit zouden ontmoeten, elkaar vonden wordt een jaar van experiment en voorbereiding op wat komen zal in de nieuwe beleidsperiode Zo zal Citizenne in 2015 haar stempel nalaten met het Be Ssst-festival op 25, 26 en 27 september In de werking willen we in 2015 (nog) sneller en spitanter inspelen op de actualiteit, aansluiten bij de gebeurtenissen in de stad. Een mooi voorbeeld is het Dar Es Salaam-project: 3 gespreksavonden over de islam, moslims en het samenleven in de superdiverse stad Brussel. Daarnaast ook een burger-oproep om mee het debat te voeren over de beeldvorming van de islam in Brussel. Met het project Nederlands, een kans! zet Citizenne in op de ontwikkeling van een toolbox voor taalstimulering in niet-formele activiteiten. Dit experiment wordt opgezet in 2015 in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel. Het belooft een spannend 2015 te worden. Veel leesplezier! het Citizenne-team 1

3 I. V+ Citizenne in projecten Foto: #silentbox aan het Centraal Station

4 We lichten kort enkele belangrijke en innovatieve projecten toe die hebben bijgedragen tot een inhoudelijk succesvol Uiteraard is dit niet de volledige werking Een overzicht van alle activiteiten en projecten die het afgelopen jaar gerealiseerd werden, vindt u achteraan als bijlage. SCHATTEN VAN MENSEN Een initiatief van Erfgoedcel Brussel en Citizenne i.s.m. Academie Anderlecht en BON vzw Dit project bracht erfgoed en ambacht tot leven via een educatieve insteek. Van januari tot april zocht een learning community van nieuwsgierige Brusselaars naar het verhaal achter het ambacht. Deze verhalen werden via een fototentoonstelling en een publicatie in de picture gezet tijdens een intensieve projectweek in mei. Het brede publiek kon meegenieten van ambacht en erfgoed in Brussel via allerlei bezoeken, wandelingen, ateliers, lezingen en een feest. BE SSST #SILENTBOX I.s.m. Waerbeke vzw, Trage Wegen vzw, Korei vzw & BrukselBinnensteBuiten vzw Be Ssst zet de kracht van stilte en rust in Brussel in de kijker. Citizenne nam dit project begin 2014 over van Waerbeke vzw. We experimenteerden, tastten de grenzen van stilte af om Brusselaars de kracht van rust, ruimte en stilte te laten ervaren. Hoe? Via workshops en activiteiten willen we mensen laten ervaren, delen en leren. In 2014 o.a. stille wandelingen op zondag, Yoga, Thai Chi, De kunst van het wonderlijk waarnemen, Via interventies in de publieke ruimte willen we inzetten op bewustmaken en prikkelen. In 2014 was er een street art interventie tegen pollutie. Zie ook artikel Interventies voor visuele rust, in Brussel Deze Week, donderdag 11 december Via installaties in de publieke ruimte zetten we in op verwondering en beleving. De hype van 2014 was ongetwijfeld onze #SilentBox: een geluidsarme, doorzichtige box die we installeerden op verschillende drukke plekken in de stad. In de #silentbox kon je genieten van 10 minuten welverdiende rust en stilte in hartje Brussel: op het Muntplein, de Varkensmarkt, aan het Centraal Station,... Je nam plaats en hoorde even helemaal niets meer. In contact met de omgeving of liever als in een cocon? Met zicht op de wolken of met gesloten ogen? Je bepaalde zelf je ervaring in de #silentbox. In de zomermaanden ontstond een unieke samenwerking met de Bond Zonder Naam. De #SilentBox ging op tournee door Vlaanderen met TONY!, de jongerenbrigade van BZN. De #SilentBox was te zien en te beleven op het Sfinx-festival, de Cultuurmarkt in Antwerpen, Theater aan Zee in Oostende, enz. Onze #silentbox bleef vorig voorjaar niet onopgemerkt. Integendeel. Veel passanten maakten gretig gebruik van dit unieke aanbod. En ook de pers kwam de box uittesten. We konden rekenen op reportages bij TV Brussel, Télé Bruxelles, L'avenir, Dailymotion, Le Soir, De Morgen, De Standaard Meer info over de Silent Box: 2

5 CITIZENNE goes INDIA I.s.m. Bon vzw, Joker, ViaViaCafé, Micromarché Na Europalia India in het najaar van 2013 kon de learning community die Citizenne oprichtte met mensen uit de Indische gemeenschap in Brussel en andere geïnteresseerde Brussellaars, er maar niet genoeg van krijgen. Ze besloten ook in juni 2014 een Beleef India in Brussel -week te organiseren. En zo gebeurde het, Citizenne ging een week lang Indisch! Met Indische kookworkshops, een heus cricket-tornooi, concertjes, culturele en religieuze workshops, AYAY-CAFES Act Yourself! I.s.m. Public vzw AYAY! zet frustraties over de publieke ruimte om in constructieve acties. In het najaar 2014 lanceerden we de AYAY-cafés. Momenten waar Brusselaars elkaar inspireerden en experimenteerden met ideeën om als burger acties te ondernemen. Voor denkers en doeners dus. Elk café vertrok vanuit één thema: verkeersveiligheid, claim de ongebruikte publieke ruimte, delen en geven. SALON SOUVENIR Een initiatief van GC De Vaartkapoen en Caleidoscoop i.s.m. Citizenne Salon Souvenir was een salon geheel in jaren 60 Marokko meets België -stijl, waar eerste generatie Marokkaanse migranten herinneringen ophaalden. Ondertussen hebben we een vierde generatie Marokkaanse Belgen. En de geschiedenis valt vaak tussen de plooien van de generaties. Salon Souvenir was dan ook een ontroerende dialoog tussen verschillende generaties Brusselaars al dan niet met Marokkaanse roots. Een dialoog waarin verhalen, geschiedenis en emoties tot leven kwamen. Het salon reisde bovendien naar plekken die bepaalde onderwerpen belichaamden: - HUB thema: Onderwijs - La Fonderie thema: Ambacht en Tewerkstelling - MAS tentoonstelling Heilige plaatsen, heilige boeken thema: Religie - Rusthuis Prins van Luik Thema: Oud worden FORUMTHEATER tegen GEWELD I.s.m. Caleidoscoop en GC De Vaartkapoen Waarom? Drie doden per week door partnergeweld kopt De Morgen 27 januari. Straf toch!?! Naast de hoeksteen van de samenleving blijkt het gezin ook de gevaarlijkste plek op aarde te zijn (Kris Smet in boek Liefde met alle geweld). Zeker voor vrouwen en kinderen. Het is alleen verdomd moeilijk om ermee om te gaan. Hoe ga je als moeder om met een tienerdochter die je verwijt haar vader te hebben weggejaagd? Hoe ga je om met een echtgenoot die zich op de arbeidsmarkt volstrekt nutteloos voelt en zich dan maar thuis wil laten gelden? Hoe ga je als buurvrouw om met het constante geschreeuw aan de andere kant van de muur? 3

6 Wat? Er zijn geen kant en klare antwoorden, geen oplossingen die voor het rapen liggen en ons collectief geweten kunnen sussen. Het vraagstuk geweld is er een dat tijd vraagt. En ruimte om er over te praten. Los van schuld en schaamte. Die ruimte en tijd willen we creëren via de methode van het forumtheater. Het is een vorm van theater maken waarin het draait om democratie, om het opheffen van de tegenstelling tussen "sterk" en "zwak". Publiek en spelers worden opgeroepen niet langer genoegen te nemen met een ongewenste situatie maar de verantwoording te nemen een verandering teweeg te brengen. De acteurs reiken in het stuk een maatschappelijk dilemma aan waarmee het publiek al inspringend in het stuk, zelf aan de slag gaat. Er wordt geen oplossing geboden, maar de mogelijkheden tot verandering worden al doende ontdekt door het publiek. In het forumtheater is het publiek dus de baas. Wie? Acht vrouwen onder begeleiding van een regisseur. Niemand speelt zichzelf. Scenario s zijn uit het leven gegrepen. Brainstorm rond geweld: volgens hen zijn er twee oorzaken: liefde en geld. Acht weken lang kwamen wij samen om deze scenes te maken. Enkele opwarmers zorgden meteen voor sfeer, dramaoefeningen om aan zelfvertrouwen te winnen. Citizenne was facilitator, zorgde voor de sociale cohesie en bracht educatieve elementen in. Resultaat? De succesvolle première vond plaats op 25 november 2014 in GC VK voor publiek van maar liefst 80 vrouwen. In februari 2015 trad men nogmaals op in Pole Nord in Brussel voor 50 vrouwen. De voorstelling werd gesmaakt want ook in GC De Rinck in Anderlecht staat een opvoering gepland en een internationale carrière wenkt met een voorstelling in Amsterdam. 4

7 Foto: Feest 10 jaar Citizenne II. Analyse van de werking 2014 aan de hand van de beoordelingselementen

8 1. Publieksbereik + 2. Het bereiken van kansengroepen Omwille van de specificiteit van het werkingsterrein van Citizenne, zijnde de Brusselse context, en de keuzes in het Beleidsplan , vormen kansengroepen voor Citizenne een integraal onderdeel van het publieksbereik. Beide beoordelingselementen worden dan ook samen behandeld. REFERENTIE OMGEVINGANALYSE BRUSSEL: Brussel is een stad van minderheden. Mensen komen van heinde en verre aangespoeld, zijn hier reeds vele generaties geworteld of komen net aan om hier hun leven verder te zetten. De achtergronden zijn etnischcultureel zeer divers. De sociaal-economische realiteit in Brussel is schrijnend: 20% van de actieve bevolking in het Brussels Gewest is werkloos, bij jongeren (<25 jaar) loopt dit op naar 25%. In sommige armere regio s van Brussel (Schaarbeek, Molenbeek, ) schuurt de werkloosheid aan tegen de grens van 50%. (zie omgevingsanalyse, Beleidsplan Citizenne ) REFERENTIE BELEIDSPLAN : Bovenstaande krachtlijnen uit de omgevingsanalyse van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verantwoorden volgende keuze van Citizenne: Citizenne blijft er voor kiezen om de participatie aan vorming te bevorderen voor steeds meer (nieuwe) groepen en zo de sociale realiteit van de Brusselse bevolking ook in het vormingslandschap weerspiegeld te zien. Citizenne kiest voor een inclusieve werking en dus een mix van publieken. Mix naar origine, socio-economisch, leeftijd, Deze mix is een voorwaarde voor sociale cohesie. (Keuze 2 uit het Beleidsplan ) Citizenne blijft er voor kiezen om te investeren in mensen die vormingsdrempels ervaren. We werken prioritair met mensen die weinig of geen toegang hebben tot vorming. (Keuze 1 uit het Beleidsplan ) RESULTATEN WERKING 2014: 5

9 : DEELNAMES + GROEIPERCENTAGE % 271% % % 203% % 218% % 24% 20% 1% Aantal Groei sinds Ontstaan Groei Beleidsperiode 414% % 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Citizenne kent opnieuw een grote stijging in het aantal deelnames: 58% ten opzichte van het werkingsjaar De geplande kwantitatieve groei werd dus gerealiseerd. Ten opzichte van het eerste volwaardig werkingsjaar 2005 zien we een groei van 414%. Ten opzichte van het begin van de huidige beleidsperiode zien we een groei van 90%. De activiteiten in 2014 tellen gemiddeld 15 deelnemers. De stijging in het aantal deelnames is uiteraard gerelateerd aan de stijging met 46% van het aantal uren. Dit werd mogelijk gemaakt door de investering in twee tijdelijke extra personeelsleden. Citizenne investeerde in 2014 ook in netwerkactiviteiten en/of knooppuntmomenten waarbij sociale cohesie centraal staat. Deze activiteiten kenden heel wat succes. Brusselaars met diverse etnisch-culturele en sociaal-economische achtergronden hebben op gelijkwaardige manier deelgenomen aan een vormingsproces- of activiteit. We streven er naar in ons bereik een afspiegeling te zijn van de Brusselse bevolking. In onze activiteiten zien we dat dit ieder jaar meer en meer het geval is. In 54% van de activiteiten werd een mix aan Brusselaars met diverse etnisch-culturele achtergrond bereikt. In de andere helft spitsen we onze activiteiten toe op specifieke rollen die mensen in hun leven al dan niet gewenst opgeplakt krijgen: kansarm, student, vrijwilliger, ouder, intermediair,. 6

10 Vrouwen of mannen 7% Leerkrachten&Opvoeders Kortgeschoolden 4% Senioren 1% Andere 2% Doelgroepwerking 2014 Vrijwilligers 10% Brusselse mix 41% Intermediairs 11% Studenten/jongeren 2% Ouders 7% Kansarmen 1% Etnisch-culturele achtergrond 13% Uiteraard hebben mensen meervoudige en samengestelde identiteiten en kan men in een grootstedelijke context zeker niet verengen tot een etnisch culturele achtergrond, of gelijk welke andere enkelvoudige identiteit. Registratie-vereisten dwingen ons echter steeds meer te gaan focussen op deze enkelvoudige identiteiten. We willen echter benadrukken dat dit zeer moeilijk is in de Brusselse context en dat dit tevens niet het juiste beeld geeft van het sociaal-cultureel werk waarvoor deze organisatie staat. PRIORITEITEN WERKING 2015: o o o De keuzes uit het beleidsplan zoals hierboven beschreven blijven gehandhaafd. We blijven focussen op universele rollen die mensen vervullen. Als gevolg van de besparingen zal er in 2015 een kwantitatieve inkrimping zijn van de werking. Zowel wat betreft activiteiten, uren als deelnames. 7

11 3. Diversiteit van het aanbod REFERENTIE OMGEVINSANALYSE BRUSSEL: Brussel heeft een indrukwekkend cultuurnetwerk met een internationale reputatie. De stad wordt vooral als internationaal centrum beschouwd als het gaat over disciplines als hedendaagse dans, opera en ook meer en meer in de plastische kunsten. Naast de grote cultuurdisciplines en cultuurhuizen kent Brussel ook een dicht cultuurnetwerk op wijkniveau met een traditie van participatieve cultuur. Daarnaast kent Brussel een rijk verenigingsleven met talrijke sociaal-culturele organisaties, zowel formeel erkend door verschillende overheden ((inter)nationaal, regionaal, lokaal, ) als niet-formeel georganiseerd. Het cultuurcentrum Brussel met haar 22 Nederlandstalige gemeenschapscentra vallen onder het lokaal cultuurbeleid van de VGC. Ze zijn verspreid over het gewest en bieden diverse cursussen, workshops en voorstellingen aan. In 2010 vonden in alle gemeenschapscentra samen activiteiten plaats, goed voor deelnemers. Van die activiteiten werd 38,6% door de centra zelf georganiseerd. Het zijn de educatieve activiteiten die het meest georganiseerd werden en goed waren voor het grootst aantal deelnemers. REFERENTIE BELEIDSPLAN : Citizenne kiest er voor om complementair te werken met wat al is in Brussel. Citizenne vertaalt wat leeft in haar netwerken en learning communities in publieksgerichte activiteiten. (Spoor 2 in het beleidsplan) Citizenne kiest voor creativiteit, vernieuwing en experiment. (Keuze 3 uit het Beleidsplan) RESULTATEN WERKING 2014: De inhouden van ons aanbod zijn geënt op behoeften in de regio omdat zij bepaald worden door de werking met diverse learning communities, sleutelfiguren en stakeholders. Dit resulteert in een divers aanbod naar inhouden en thema s. THEMA's 2014 Creativiteit en hobby's Gezondheid en zorg Cultuureducatie Persoon en relaties Samenleving Zingeving, religie en filosofie Voeding Interculturele vorming Andere 8

12 Citizenne werkt in deze beleidsperiode ook met transversale thema s: diversiteit, empowerment en grootstedelijkheid. Dit garandeert ook een voldoende divers aanbod rond de krijtlijnen van het beleidsplan. Ook de structuur van de werking maakt dat zowel individuen, praktijkwerkers als organisaties hun gading vinden in ons aanbod: Voor jou: hieronder vind je al onze workshops, cursussen, uitstappen, voor Brusselaars die willen bijleren over de wereld, de stad en zichzelf. Naast de talrijke activiteiten die resulteren uit projecten (zie project- en activiteitenfiches) telt ons aanbod ook een aantal vaste waarden. We blijven de grote behoefte merken aan trainingen en workshops rond sociale vaardigheden. De vaak complexe en diverse grootstedelijke context is hier niet vreemd aan. Ons publieksgericht aanbod wordt dan ook gekenmerkt door een groot aandeel sociale vaardigheden onder de noemer Versterk jezelf. Naast een aantal vaste waarden proberen we ook daar nieuwe thema s en nieuwe methoden. Voor organisaties/op maat: Citizenne organiseert ook vorming op maat van intermediairs. Het brede Brusselse sociaal-culturele werkveld kan rekenen op onze expertise in Communicatie Sociale competenties Interculturaliteit/diversiteit en grootstedelijke competenties Waarderend Werken of Appreciative Inquiry Talentmanagement In 2014 werkte Citizenne samen met Het Punt (Brussels Steunpunt voor Vrijwilligers) in het kader van de Vrijwilligersacademie. We gaven een aantal trainingen: In 2014 startte Citizenne ook een samenwerking met het Brussels Coach Café. Eén keer in de maand willen we in de eerste plaats coaches, trainers en begeleiders van groepen inspireren. Maar deze sessies zijn ook toegankelijk voor een breed publiek dat zich aangesproken voelt. In projecten: In onze projecten werken wij met mensen gedurende een langere tijd. Met ouders uit een oudercomité, met een groep Brusselleerders, met de vrouwen van Nasci, met vrijwilligers rond Zinneke, met de Indische gemeenschap PRIORITEITEN WERKING 2015: o De keuzes en sporen uit het beleidsplan blijven gehandhaafd: Spoor 1: Citizenne maakt vorming samen met groepen in de stad. We steunen hiervoor op de principes van de learning communities en empowerment. Spoor 2: Citizenne vertaalt wat leeft in haar netwerken en learning communities in publieksgerichte activiteiten. 9

13 o o o SD 1.1: Citizenne werkt procesmatig met learning communities. Citizenne gaat aan de slag met de veelheid aan netwerken van deze mensen/groepen en maakt positieve verbindingen SD 2.1: Citizenne ontwikkelt een behoeftegericht aanbod. SD 2.2: We vertalen wat leeft in onze netwerken naar meso en macroniveau. Bijvoorbeeld door activiteiten uit learning communities te programmeren in open aanbod. 10

14 4. Maatschappelijke verantwoording van het aanbod RESULTATEN WERKING 2014: Education is the most powerful weapon you can use to change the world N. Mandela Het is in de geest van deze uitspraak dat Citizenne sinds 2003 vorming ontwikkelt samen met Brussellaars. En hierin schuilt meteen ook onze belangrijkste maatschappelijke verantwoording: Citizenne geeft toegang tot vorming aan mensen die normaal gezien drempels ervaren of uitgesloten worden uit het bestaande vormingslandschap. Citizenne maakt leren plezant! De eerste zin van onze missie en die staat er niet zo maar. Niet alleen de inhoud staat centraal, maar Citizenne zorgt ook voor interactieve leercontexten die aansluiten bij wat mensen nodig hebben om steeds te blijven groeien en zo regisseur te worden van hun eigen leven en omgeving. Citizenne geeft zo kansen tot participatie aan vorming, aan de stad en aan de samenleving! De inhouden van het aanbod worden grotendeels bepaald door wat aan de oppervlakte komt in de werking met learning communities en groepen. Zo ontwikkel je een divers aanbod dat heel dicht aanleunt bij de behoeften van mensen. Burgerschap, sociale vaardigheden, sterkte-ontwikkeling zijn hierin zowat de rode draden. Maar ook geschiedenis (herdenking WOI), politiek n.a.v. de verkiezingen, actualiteit, erfgoed, enz. kwamen aan bod. Met het citizenne goes zinneke -project storten we ons helemaal in het wijkleven. Citizenne besloot deel te nemen aan dit grootschalige sociaal-artistieke project omwille van de belangrijke maatschappelijke meerwaarde en de sociale dynamiek die het teweeg brengt in de Brusselse wijken. Zowel in het kader van het citizenne goes zinneke project als binnen de zinnekeparade zelf en werken wij rond thema s die maatschappelijk relevant zijn voor de deelnemers. De ateliers en activiteiten van dit project zijn voor de deelnemers een ruimte voor ontmoeting en vormen een creatieve uitlaatklep om samen maatschappelijke problemen aan te kaarten. Onze deelname aan de zinnekeparade brengt citizenne en de deelnemers in contact met een diversiteit aan organisaties en mensen. Het samenwerken met deze organisaties stimuleert de interactie tussen verschillende maatschappelijke groepen die in het dagelijkse leven niet zo gemakkelijk met elkaar in contact komen: jongeren, ouderen, sans papiers, mensen met een beperking, allen met diverse etnisch-culturele en socio-economische achtergronden. PRIORITEITEN WERKING 2015: o De keuzes en sporen uit het beleidsplan blijven gehandhaafd. o We maken samen met mensen/groepen vorming en sluiten daardoor sterk aan bij hun vragen en behoeften. o We blijven een inclusief vormingsaanbod uitbouwen met toegang voor mensen die momenteel de weg in het bestaande vormingslandschap moeilijk vinden 11

15 5. Het aantal uren programma s RESULTATEN WERKING 2014: In 2014 realiseerde Citizenne een kwalitatief vormingspakket bestaande uit: AANTAL UREN + ACTIVITEITEN 2014 uren activiteiten ,5 718,5 676, , publieksgerichte activiteiten (PGA) in 2014, t.o.v. 121 in uren vorming in 2014, t.o.v. 815 in deelnames in 2014, t.o.v in 2013 REFERENTIE BELEIDSPLAN : Citizenne kiest voor een kwalitatieve en duurzame werking (Keuze 5 uit het Beleidsplan) Citizenne pleit voor de combinatie van een kwantitatieve en kwalitatieve registratie. De cijfers op zich vertellen immers niets over de effecten van vorming en mogelijke veranderingen die deze met zich meebrengen in de omgeving en context van deelnemers. PRIORITEITEN WERKING 2015: o o o De keuzes en sporen uit het beleidsplan blijven gehandhaafd. In 2014 plannen we om minstens opnieuw op het niveau van 2013 te zitten, zowel wat betreft het aantal activiteiten, het aantal uren vorming als het aantal deelnames. Nieuwe projecten en bijkomende medewerkers moeten dit mogelijk maken. Citizenne werkt een mee, samen met de andere vormingpluscentra, aan een systeem van gegevensregistratie in overleg met de Vlaamse administratie. 12

16 6. Professionele uitbouw REFERENTIE BELEIDSPLAN : Citizenne kiest voor een cultuur gebaseerd op zelfsturing en empowerment (Keuze 11 uit het beleidsplan) RESULTATEN WERKING 2014: De werking van Vormingplus Citizenne wordt ontwikkeld door een professioneel team. Een hoge betrokkenheid bij de werking en het werkveld, goesting en motivatie kenmerken het team. Op 31 december 2014 bestond het team uit 9,2 VTE: 1 VTE coördinatie: An Macharis 5,6 VTE educatieve medewerkers: Najila Aloui Sigrid Vandeput Erika Rau Benedicte Serroen Fatima Bouchataoui Philippe Renders Ilse Verhamme => voltijds educatief medewerker => 4/5 de educatief medewerker => 3/5 de educatief medewerker => voltijds educatief netwerker => 3/5 de tijdelijke projectmedewerkster Ouderparticipatie, mede dankzij DAC-middelen => 4/5 de tijdelijke projectmedewerker Be Ssst en opvolging beleidsplanningsproces => 4/5 de educatief medewerker 0,6 VTE externe communicatie: Cathelyne Van Overstraeten 1 VTE administratie, boekhouding en personeel: Magda Van Cauter 1 VTE onthaal en inschrijvingen: Samira Agazar Besparingen (bestaande + bijkomende in 2015), investeringen en aanwending DAC-middelen 2013 was het laatste jaar waarin de besparingen zwaar doorwogen op het personeelsbestand. In de eerste helft van 2013 werd gewerkt met een minimale bezetting van 3 VTE educatieve medewerkers. Dit verklaart gedeeltelijk ook de kwantitatieve terugval in de inhoudelijke werking in Begin 2013 besloot de Raad van Bestuur opnieuw te investeren door bijkomende aanwervingen zodat een kwaliteitsvolle en relevante werking kon gegarandeerd blijven, inclusief een groeiperspectief. Hiervoor werden in 2014 de opgebouwde reserves (voorzieningen en bestemde fondsen) gebruikt en worden de DAC-middelen aangewend. In 2014 waren er 2 tijdelijke projectmedewerkers (1,4 VTE) en kwam er een educatief medewerkster (0,8 VTE) bij. De DAC-middelen werden in 2014 enerzijds geïnvesteerd in bijkomende educatieve versterking onder de vorm van 2 projectmedewerkers. Anderzijds werden de DAC-middelen ook aangewend voor de financiering van het bestaande personeel. (zie ook loontabel in de bijlagen). In 2015 worden we geconfronteerd met een bijkomende besparing van 5,2%. De Raad van Bestuur zal in het voorjaar 2015 bekijken hoe we deze bijkomende besparingen opvangen. 13

17 Teamwerking en -ontwikkeling De teamwerking en ontwikkeling is gebaseerd op de concepten rond talentontwikkeling en waarderend werken. We proberen daarbij te leren van dingen die werken, onze talenten zo efficiënt mogelijk in te zetten en aan te wenden, te kiezen voor onze sterktes en deze te versterken. Uiteraard volgen we daarbij zoveel mogelijk de PDCA-cirkel waardoor er een permanente evaluatie en bijsturing van de werking ontstaat. Het kader wordt gevormd door het beleidsplan en de jaarlijkse concretisering ervan in de voortgangsrapporten. 2x per jaar januari en 2-daagse in augustus - wordt de werking door het gehele team geëvalueerd en getoetst aan het beleidsplan/actieplan Maandelijks zit het volledige team samen om de werking te sturen Maandelijks is er ook een educatief team. Hier worden keuzes in het educatieve werk gemaakt en bewaakt. Het fungeert tevens als intervisie. Op het wekelijkse flex edutje worden dringende educatieve (aan)vragen behandeld. Het is als het ware een helpdesk onder collega s. Zie ook beoordelingselement 14. Principes van Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) De teamontwikkeling bevat tevens een aantal vaste pijlers die de professionaliteit verhogen: Nieuwe medewerkers kunnen rekenen op een vast aanspreekpunt binnen het team dat hen de eerste weken/maanden begeleidt. De jaarlijkse functioneringsgesprekken met de coördinator staan in teken van evaluatie en groei. Ook de persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) worden er bijgestuurd. Indien nodig worden ook interne coachingstrajecten georganiseerd. Iedere medewerker volgt bijscholing d.m.v. studiedagen, vormingen en opleidingen, in functie van zijn persoonlijk ontwikkelingsplan. Beheersorganen en beleidsplanningsproces Zowel de inhoudelijke werking, de financiële middelen als de personeelsbestand wordt nauwgezet opgevolgd door de Raad van Bestuur die zo n 6x per jaar samen komt. De Algemene Vergadering komt tweemaal per jaar samen: in het najaar en in maart. We proberen hier een evenwicht te vinden tussen de formele taken en een inhoudelijke betrokkenheid. In het nieuwe beleidsplanningsproces dat opgestart werd in 2014 en gefinaliseerd zal worden in 2015, zullen beide organen intensief betrokken worden. We kiezen voor een participatief beleidsplanningsproces waarin omgevingsanalyse en stakehodersbevragingen belangrijke elementen zijn. PRIORITEITEN WERKING 2015: o De sporen en keuzes uit het beleidsplan blijven gehandhaafd. o Kennisdeling en versterking van het educatief metier blijven belangrijk. o Beleidsplanningsproces wordt afgerond in het voorjaar

18 7. Netwerkvorming REFERENTIE BELEIDSPLAN : Citizenne bouwt haar netwerk en kennis van de regio verder uit. Citizenne stimuleert en zet hiertoe samenwerkingen op met individuen, formele en informele groepen en organisaties in de stad (Spoor 4 uit het beleidsplan) Citizenne kiest voor samenwerking op verschillende niveaus (Keuze 7 uit het beleidsplan) Netwerkvorming is de basis van de werking van Citizenne. Citizenne verstevigt en bouwt in deze beleidsperiode haar netwerk verder uit, dit zowel via eerste- als tweedelijnswerk. We doen dit op verschillende manieren: samenwerking, werken met sleutelfiguren en vrijwilligers, vinger aan de pols houden in het stedelijk gebeuren, RESULTATEN WERKING 2014: Citizenne blijft kiezen voor een werking waarin samenwerking een belangrijk gegeven is. In 90% van de activiteiten werd samengewerkt met één of meerdere partners. Dit is een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar. Citizenne investeerde in 2014 expliciet in netwerkactiviteiten. Er waren 49 knooppuntmomenten goed voor 158 uur en 1249 deelnemers. In deze knooppuntmomenten worden mensen verbonden die elkaar in het dagelijks leven niet spontaan zouden tegen komen. Naast deze publieksgerichte netwerkactiviteiten, investeerde Citizenne ook in de uitbouw van haar netwerk door niet-publieksgerichte gesprekken en ontmoetingen met formele en niet-formeel georganiseerde partners. In totaal betreft het 172 gesprekken. De uitbouw van een stevig netwerk blijft in deze beleidsperiode een prioritaire keuze. Citizenne oriënteert zich niet enkel op de Nederlandstalige Brusselaars, maar gaat op zoek naar waardevolle samenwerkingen en partners binnen de ganse Brusselse bevolking, zowel binnen als buiten het sociaal-culturele werkveld. Samenwerkingen verlopen ook op basis van echte partnerships, zoals bij de vele zelforganisaties die de stad rijk is. De verbindende reflexen zijn belangrijk zowel naar de formele organisaties en naar de vele informele groepen die Brussel rijk is. Vb. wijkcomités, protest- en burgerbewegingen, Vaak groeit een netwerk ook op een organische manier. Niet door van bovenaf thema s te lanceren maar door met mensen het gesprek aan te gaan en van daaruit linken te leggen. Hier speelt het informele een belangrijke rol, zowel in aanpak als in het leggen van contacten met burgers, collectieven die los van een organisatiestructuur een engagement in de stad opnemen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om als netwerk-organisatie vertegenwoordigd te zijn in een aantal formele overlegstructuren binnen de regio en de sector: o Advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk VGC o Advieswerkgroep Etnisch-culturele Minderheden VGC (heropstart 2015) o Algemene Vergadering/Raad van Bestuur Het Punt vzw, Steunpunt voor vrijwilligerswerk 15

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT

2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT 2014-2015 VOORTGANGSRAPPORT Vormingplus Oost-Brabant vzw Paul van Ostaijenlaan 22-24 3001 Heverlee www.vormingplusoostbrabant.be INHOUD INLEIDING 2014 was het jaar dat we 10 kaarsjes uitbliezen. Op zaterdag

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2011-2012

Voortgangsrapport 2011-2012 Voortgangsrapport 2011-2012 P. 2 Voortgangsrapport 2011-2012. Inleiding en situering. P.4 1. Verslag actieplan 2011. P.6 SD 1. Vormingplus Limburg ontwikkelt een breed en evenwichtig vormingsaanbod. SD

Nadere informatie

Leerbehoeftenonderzoek

Leerbehoeftenonderzoek Leerbehoeftenonderzoek regio Mechelen Eric Goubin (Memori) Marc Rubben (Memori) m.m.v. Fanny Matheusen (Cimic) Suzanne Monkasa (Cimic) Inhoud Inleiding 3 1. Basisbegrippen 5 2. Doelen, leerbehoeften en

Nadere informatie

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be

BELEIDSPLAN 2012-2016. Danspunt vzw. Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be BELEIDSPLAN 2012-2016 Abrahamstraat 13-9000 GENT - info@danspunt.be - www.danspunt.be INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 1. VOORSTELLING 4 1. Coördinaten 4 2. Beknopte Historiek 4 3. De Bestuursorganen 6 4. Het

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

Voortgangsrapport 2009-2010

Voortgangsrapport 2009-2010 Voortgangsrapport 2009-2010 Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw 1 2 Volkshogeschool Gent-Eeklo vzw Dit voortgangsrapport 2009-2010 werd op de Algemene Vergadering van 24 maart 2010 te Gent goedgekeurd. René

Nadere informatie

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN

FORUM VOOR ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE FORUM VOOR VOOR FORUM VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN FORUM ABRAHAMSTRAAT 13, B-9000 GENT WWW.AMATEURKUNSTEN.BE VOOR FORUM VOOR 2014 FORUM VOOR VOORTGANGSRAPPORT AMATEURKUNSTEN AMATEURKUNSTEN 2015 AMATEURKUNSTEN I N H O U D 1/ FORUM VOOR AMATEURKUNSTEN Strategische

Nadere informatie

Doorgroeien in cultuur

Doorgroeien in cultuur Doorgroeien in cultuur conceptnota cultuureducatie Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Pascal Smet, Vlaams minister van Onderwijs, Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel Doorgroeien

Nadere informatie

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT?

EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? 2015 Publicatie Minderhedenforum EEN WORKSHOP GEVEN OVER DIVERSITEIT IN PARTICIPATIEFORA: HOE DOE JE DAT? Kathleen Vandendaele, Wouter Verstraete Verantwoordelijke uitgever: Hüseyin Aydinli 2 INHOUDSTAFEL

Nadere informatie

CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI

CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI CULTUURREGIO PAJOTTENLAND & ZENNEVALLEI BELEIDSPLAN INTERGEMEENTELIJKE ERFGOEDWERKING 2015-2020 Beersel, Bever, Dilbeek, Drogenbos, Galmaarden, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Liedekerke, Linkebeek, Pepingen,

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede

Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Samen n koffie en dan actie! 9 praktijkverhalen over sport, bewegen en mensen in armoede Putte Vorselaar Diest Lier Gent Willebroek Brugge Sint-Niklaas Herent INHOUDSTAFEL 2 voorwoord 3-4 Inleiding 5-6

Nadere informatie

Vorming met kansengroepen: praktijkvoorbeelden en reflecties. vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen

Vorming met kansengroepen: praktijkvoorbeelden en reflecties. vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen Vorming met kansengroepen: praktijkvoorbeelden en reflecties vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen Voorwoord Voor u ligt een portfolio, waarin vormingplus Midden en Zuid West-Vlaanderen alle praktijkvoorbeelden

Nadere informatie

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12

BINNENKRANT. Heemkunde Vlaanderen, actieplan 2008 2. Studiedag vrijwilligers en archief op woensdag 16 april 2008 te Brussel 12 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2007 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk

Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk Levenslust met Resultaat! de kracht van een levendig netwerk een verkenning van de GG&GD naar mentale gezondheid in opdracht van Mirjam Mascini en uitgevoerd door Noor Bongers Levenslust met Resultaat

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Reportage: Een carriere in het circus: De ideale versiertruc. 074 onderwijs, jeugd en cultuur. 076 Onderzoek: Europa en de toegang van jongeren

Reportage: Een carriere in het circus: De ideale versiertruc. 074 onderwijs, jeugd en cultuur. 076 Onderzoek: Europa en de toegang van jongeren pag 2 inhoud inhoud pag 3 inhoud Voorwoord: Er hangt iets in de lucht, 007 Reportage: Een carriere in het circus: 064 er bloeit iets moois... hoe begin je eraan? Inleiding: De Nieuwe Smakers 009 De ideale

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

1 e halfjaarverslag 2014

1 e halfjaarverslag 2014 1 e halfjaarverslag 2014 Januari - juni 2014 SCw Leiderdorp INHOUDSOPGAVE Pagina 2 1. Inleiding Pagina 3 2. Trends en samenvatting Pagina 6. 3. Kinderwerk Pagina 9. 4. Jongerenwerk 16- Pagina 14. 5. Accommodatie

Nadere informatie

samen voor heel Amsterdam

samen voor heel Amsterdam samen voor heel Amsterdam beleidsplan 2015-2018 samen voor heel Amsterdam Beleidsplan 2015-2018 Stichting Openbare Bibliotheek Amsterdam 1. Inleiding 4 2. Onze omgeving 5 2.1 De Bibliotheekwet 5 2.2 Bibliotheek

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw

JAARVERSLAG 2008. Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw JAARVERSLAG 2008 Strategische Projectenorganisatie Kempen vzw voorwoord vzw SPK vierde in 2008 zijn 20ste verjaardag, en dit bleef niet onopgemerkt. Met de uitgave van een prachtig boek, de realisatie

Nadere informatie

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD

INTERNETTENPROJECT Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs INHOUD Internettenproject gerealiseerd door de pedagogische begeleidingsdiensten van GO!, OVSG, POV, VSKO en Vocvo Vormgeven aan een zorg- en diversiteitsbeleid in het volwassenenonderwijs CONCEPTUEEL KADER 2009-2010

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond

Jaarverslag 2012. Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Jaarverslag 2012 Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond Voorwoord Dit jaarverslag geeft u een beeld van de activiteiten

Nadere informatie

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s.

Van eigen activiteiten zoals de Masterclass Politiek en de Worldconnectors tot de grote mondiale thema s. Over dit jaarverslag Leeswijzer Welkom op het online jaarverslag van NCDO Voor het eerst in onze geschiedenis presenteren wij het jaarverslag uitsluitend online. Daarmee maken wij het u als lezer gemakkelijker

Nadere informatie

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4

EVC 2. EEN DIVA IN VLAANDEREN 3 3. HET CIVIELE EFFECT 4 EVC, wie doet mee? EVC INLEIDING en BRONNEN 1. WAT IS EVC 1-3 1.1 Naar een nieuw begrip van leren 1.2 Competenties versus kennis en vaardigheden 1.3 Sleutelvaardigheden 1.4 Doelstellingen in een notendop

Nadere informatie