Voortgangsrapport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voortgangsrapport 2014 2015"

Transcriptie

1 Citizenne maakt leren plezant Voortgangsrapport Vormingplus Citizenne vzw - Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel - 02/

2 INLEIDING 2014 was een indrukwekkend jaar voor Citizenne. Waarom? 1) Citizenne maakte door een breed aanbod aan educatieve activiteiten vaak het verschil voor mensen. Citizenne reikt mensen tools, inzichten en kennis aan zodat ze sterker staan in het dagelijks leven. Citizenne werkt laagdrempelig en toegankelijk zodat het superdivers publiek van Brussel ook bij Citizenne een realiteit is. Via de sociaal-culturele methodiek maakt Citizenne vaak heikele thema s (vb. geweld in familiale context) bespreekbaar. 2) Er werden innovatieve projecten gelanceerd: AYAY-CAFES, Citizenne goes India, Citizenne goes Zinneke, Be Ssst, Schatten van Mensen, Salon Souvenir, Forumtheater tegen geweld, Citizenne zorgde hierbij steeds voor een innovatieve insteek via een aangepaste sociaal-culturele methodiek. 3) Naast een kwalitatieve groei door nieuwe educatieve projecten werd ook de voorziene kwantitatieve groei gerealiseerd. Ten opzichte van het werkingsjaar 2013 werd een groei in de deelnames gerealiseerd van 58%. In het aantal uren bedroeg de groei 46% ten opzichte van ) De opstart van het beleidsplanningsproces is een gelegenheid om de werking tegen het licht van de behoeften van de regio te houden. De eerste stap was dan ook de opmaak van een uitgebreide en grondige omgevingsanalyse en stakeholdersbevraging. 5) We vierden feest! Want een 10-jarig bestaan is de gelegenheid om te verbinden en netwerken aan te halen. Ook een Best of werd gelanceerd in het najaar. We bevroegen ons publiek over welke activiteiten ze nog eens wilden georganiseerd zien. Zo werden de festiviteiten rond 10-jaar Citizenne ook echte knooppuntmomenten waarbij mensen die elkaar in het dagelijks leven nooit zouden ontmoeten, elkaar vonden wordt een jaar van experiment en voorbereiding op wat komen zal in de nieuwe beleidsperiode Zo zal Citizenne in 2015 haar stempel nalaten met het Be Ssst-festival op 25, 26 en 27 september In de werking willen we in 2015 (nog) sneller en spitanter inspelen op de actualiteit, aansluiten bij de gebeurtenissen in de stad. Een mooi voorbeeld is het Dar Es Salaam-project: 3 gespreksavonden over de islam, moslims en het samenleven in de superdiverse stad Brussel. Daarnaast ook een burger-oproep om mee het debat te voeren over de beeldvorming van de islam in Brussel. Met het project Nederlands, een kans! zet Citizenne in op de ontwikkeling van een toolbox voor taalstimulering in niet-formele activiteiten. Dit experiment wordt opgezet in 2015 in samenwerking met het Huis van het Nederlands Brussel. Het belooft een spannend 2015 te worden. Veel leesplezier! het Citizenne-team 1

3 I. V+ Citizenne in projecten Foto: #silentbox aan het Centraal Station

4 We lichten kort enkele belangrijke en innovatieve projecten toe die hebben bijgedragen tot een inhoudelijk succesvol Uiteraard is dit niet de volledige werking Een overzicht van alle activiteiten en projecten die het afgelopen jaar gerealiseerd werden, vindt u achteraan als bijlage. SCHATTEN VAN MENSEN Een initiatief van Erfgoedcel Brussel en Citizenne i.s.m. Academie Anderlecht en BON vzw Dit project bracht erfgoed en ambacht tot leven via een educatieve insteek. Van januari tot april zocht een learning community van nieuwsgierige Brusselaars naar het verhaal achter het ambacht. Deze verhalen werden via een fototentoonstelling en een publicatie in de picture gezet tijdens een intensieve projectweek in mei. Het brede publiek kon meegenieten van ambacht en erfgoed in Brussel via allerlei bezoeken, wandelingen, ateliers, lezingen en een feest. BE SSST #SILENTBOX I.s.m. Waerbeke vzw, Trage Wegen vzw, Korei vzw & BrukselBinnensteBuiten vzw Be Ssst zet de kracht van stilte en rust in Brussel in de kijker. Citizenne nam dit project begin 2014 over van Waerbeke vzw. We experimenteerden, tastten de grenzen van stilte af om Brusselaars de kracht van rust, ruimte en stilte te laten ervaren. Hoe? Via workshops en activiteiten willen we mensen laten ervaren, delen en leren. In 2014 o.a. stille wandelingen op zondag, Yoga, Thai Chi, De kunst van het wonderlijk waarnemen, Via interventies in de publieke ruimte willen we inzetten op bewustmaken en prikkelen. In 2014 was er een street art interventie tegen pollutie. Zie ook artikel Interventies voor visuele rust, in Brussel Deze Week, donderdag 11 december Via installaties in de publieke ruimte zetten we in op verwondering en beleving. De hype van 2014 was ongetwijfeld onze #SilentBox: een geluidsarme, doorzichtige box die we installeerden op verschillende drukke plekken in de stad. In de #silentbox kon je genieten van 10 minuten welverdiende rust en stilte in hartje Brussel: op het Muntplein, de Varkensmarkt, aan het Centraal Station,... Je nam plaats en hoorde even helemaal niets meer. In contact met de omgeving of liever als in een cocon? Met zicht op de wolken of met gesloten ogen? Je bepaalde zelf je ervaring in de #silentbox. In de zomermaanden ontstond een unieke samenwerking met de Bond Zonder Naam. De #SilentBox ging op tournee door Vlaanderen met TONY!, de jongerenbrigade van BZN. De #SilentBox was te zien en te beleven op het Sfinx-festival, de Cultuurmarkt in Antwerpen, Theater aan Zee in Oostende, enz. Onze #silentbox bleef vorig voorjaar niet onopgemerkt. Integendeel. Veel passanten maakten gretig gebruik van dit unieke aanbod. En ook de pers kwam de box uittesten. We konden rekenen op reportages bij TV Brussel, Télé Bruxelles, L'avenir, Dailymotion, Le Soir, De Morgen, De Standaard Meer info over de Silent Box: 2

5 CITIZENNE goes INDIA I.s.m. Bon vzw, Joker, ViaViaCafé, Micromarché Na Europalia India in het najaar van 2013 kon de learning community die Citizenne oprichtte met mensen uit de Indische gemeenschap in Brussel en andere geïnteresseerde Brussellaars, er maar niet genoeg van krijgen. Ze besloten ook in juni 2014 een Beleef India in Brussel -week te organiseren. En zo gebeurde het, Citizenne ging een week lang Indisch! Met Indische kookworkshops, een heus cricket-tornooi, concertjes, culturele en religieuze workshops, AYAY-CAFES Act Yourself! I.s.m. Public vzw AYAY! zet frustraties over de publieke ruimte om in constructieve acties. In het najaar 2014 lanceerden we de AYAY-cafés. Momenten waar Brusselaars elkaar inspireerden en experimenteerden met ideeën om als burger acties te ondernemen. Voor denkers en doeners dus. Elk café vertrok vanuit één thema: verkeersveiligheid, claim de ongebruikte publieke ruimte, delen en geven. SALON SOUVENIR Een initiatief van GC De Vaartkapoen en Caleidoscoop i.s.m. Citizenne Salon Souvenir was een salon geheel in jaren 60 Marokko meets België -stijl, waar eerste generatie Marokkaanse migranten herinneringen ophaalden. Ondertussen hebben we een vierde generatie Marokkaanse Belgen. En de geschiedenis valt vaak tussen de plooien van de generaties. Salon Souvenir was dan ook een ontroerende dialoog tussen verschillende generaties Brusselaars al dan niet met Marokkaanse roots. Een dialoog waarin verhalen, geschiedenis en emoties tot leven kwamen. Het salon reisde bovendien naar plekken die bepaalde onderwerpen belichaamden: - HUB thema: Onderwijs - La Fonderie thema: Ambacht en Tewerkstelling - MAS tentoonstelling Heilige plaatsen, heilige boeken thema: Religie - Rusthuis Prins van Luik Thema: Oud worden FORUMTHEATER tegen GEWELD I.s.m. Caleidoscoop en GC De Vaartkapoen Waarom? Drie doden per week door partnergeweld kopt De Morgen 27 januari. Straf toch!?! Naast de hoeksteen van de samenleving blijkt het gezin ook de gevaarlijkste plek op aarde te zijn (Kris Smet in boek Liefde met alle geweld). Zeker voor vrouwen en kinderen. Het is alleen verdomd moeilijk om ermee om te gaan. Hoe ga je als moeder om met een tienerdochter die je verwijt haar vader te hebben weggejaagd? Hoe ga je om met een echtgenoot die zich op de arbeidsmarkt volstrekt nutteloos voelt en zich dan maar thuis wil laten gelden? Hoe ga je als buurvrouw om met het constante geschreeuw aan de andere kant van de muur? 3

6 Wat? Er zijn geen kant en klare antwoorden, geen oplossingen die voor het rapen liggen en ons collectief geweten kunnen sussen. Het vraagstuk geweld is er een dat tijd vraagt. En ruimte om er over te praten. Los van schuld en schaamte. Die ruimte en tijd willen we creëren via de methode van het forumtheater. Het is een vorm van theater maken waarin het draait om democratie, om het opheffen van de tegenstelling tussen "sterk" en "zwak". Publiek en spelers worden opgeroepen niet langer genoegen te nemen met een ongewenste situatie maar de verantwoording te nemen een verandering teweeg te brengen. De acteurs reiken in het stuk een maatschappelijk dilemma aan waarmee het publiek al inspringend in het stuk, zelf aan de slag gaat. Er wordt geen oplossing geboden, maar de mogelijkheden tot verandering worden al doende ontdekt door het publiek. In het forumtheater is het publiek dus de baas. Wie? Acht vrouwen onder begeleiding van een regisseur. Niemand speelt zichzelf. Scenario s zijn uit het leven gegrepen. Brainstorm rond geweld: volgens hen zijn er twee oorzaken: liefde en geld. Acht weken lang kwamen wij samen om deze scenes te maken. Enkele opwarmers zorgden meteen voor sfeer, dramaoefeningen om aan zelfvertrouwen te winnen. Citizenne was facilitator, zorgde voor de sociale cohesie en bracht educatieve elementen in. Resultaat? De succesvolle première vond plaats op 25 november 2014 in GC VK voor publiek van maar liefst 80 vrouwen. In februari 2015 trad men nogmaals op in Pole Nord in Brussel voor 50 vrouwen. De voorstelling werd gesmaakt want ook in GC De Rinck in Anderlecht staat een opvoering gepland en een internationale carrière wenkt met een voorstelling in Amsterdam. 4

7 Foto: Feest 10 jaar Citizenne II. Analyse van de werking 2014 aan de hand van de beoordelingselementen

8 1. Publieksbereik + 2. Het bereiken van kansengroepen Omwille van de specificiteit van het werkingsterrein van Citizenne, zijnde de Brusselse context, en de keuzes in het Beleidsplan , vormen kansengroepen voor Citizenne een integraal onderdeel van het publieksbereik. Beide beoordelingselementen worden dan ook samen behandeld. REFERENTIE OMGEVINGANALYSE BRUSSEL: Brussel is een stad van minderheden. Mensen komen van heinde en verre aangespoeld, zijn hier reeds vele generaties geworteld of komen net aan om hier hun leven verder te zetten. De achtergronden zijn etnischcultureel zeer divers. De sociaal-economische realiteit in Brussel is schrijnend: 20% van de actieve bevolking in het Brussels Gewest is werkloos, bij jongeren (<25 jaar) loopt dit op naar 25%. In sommige armere regio s van Brussel (Schaarbeek, Molenbeek, ) schuurt de werkloosheid aan tegen de grens van 50%. (zie omgevingsanalyse, Beleidsplan Citizenne ) REFERENTIE BELEIDSPLAN : Bovenstaande krachtlijnen uit de omgevingsanalyse van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, verantwoorden volgende keuze van Citizenne: Citizenne blijft er voor kiezen om de participatie aan vorming te bevorderen voor steeds meer (nieuwe) groepen en zo de sociale realiteit van de Brusselse bevolking ook in het vormingslandschap weerspiegeld te zien. Citizenne kiest voor een inclusieve werking en dus een mix van publieken. Mix naar origine, socio-economisch, leeftijd, Deze mix is een voorwaarde voor sociale cohesie. (Keuze 2 uit het Beleidsplan ) Citizenne blijft er voor kiezen om te investeren in mensen die vormingsdrempels ervaren. We werken prioritair met mensen die weinig of geen toegang hebben tot vorming. (Keuze 1 uit het Beleidsplan ) RESULTATEN WERKING 2014: 5

9 : DEELNAMES + GROEIPERCENTAGE % 271% % % 203% % 218% % 24% 20% 1% Aantal Groei sinds Ontstaan Groei Beleidsperiode 414% % 450% 400% 350% 300% 250% 200% 150% 100% 50% 0% Citizenne kent opnieuw een grote stijging in het aantal deelnames: 58% ten opzichte van het werkingsjaar De geplande kwantitatieve groei werd dus gerealiseerd. Ten opzichte van het eerste volwaardig werkingsjaar 2005 zien we een groei van 414%. Ten opzichte van het begin van de huidige beleidsperiode zien we een groei van 90%. De activiteiten in 2014 tellen gemiddeld 15 deelnemers. De stijging in het aantal deelnames is uiteraard gerelateerd aan de stijging met 46% van het aantal uren. Dit werd mogelijk gemaakt door de investering in twee tijdelijke extra personeelsleden. Citizenne investeerde in 2014 ook in netwerkactiviteiten en/of knooppuntmomenten waarbij sociale cohesie centraal staat. Deze activiteiten kenden heel wat succes. Brusselaars met diverse etnisch-culturele en sociaal-economische achtergronden hebben op gelijkwaardige manier deelgenomen aan een vormingsproces- of activiteit. We streven er naar in ons bereik een afspiegeling te zijn van de Brusselse bevolking. In onze activiteiten zien we dat dit ieder jaar meer en meer het geval is. In 54% van de activiteiten werd een mix aan Brusselaars met diverse etnisch-culturele achtergrond bereikt. In de andere helft spitsen we onze activiteiten toe op specifieke rollen die mensen in hun leven al dan niet gewenst opgeplakt krijgen: kansarm, student, vrijwilliger, ouder, intermediair,. 6

10 Vrouwen of mannen 7% Leerkrachten&Opvoeders Kortgeschoolden 4% Senioren 1% Andere 2% Doelgroepwerking 2014 Vrijwilligers 10% Brusselse mix 41% Intermediairs 11% Studenten/jongeren 2% Ouders 7% Kansarmen 1% Etnisch-culturele achtergrond 13% Uiteraard hebben mensen meervoudige en samengestelde identiteiten en kan men in een grootstedelijke context zeker niet verengen tot een etnisch culturele achtergrond, of gelijk welke andere enkelvoudige identiteit. Registratie-vereisten dwingen ons echter steeds meer te gaan focussen op deze enkelvoudige identiteiten. We willen echter benadrukken dat dit zeer moeilijk is in de Brusselse context en dat dit tevens niet het juiste beeld geeft van het sociaal-cultureel werk waarvoor deze organisatie staat. PRIORITEITEN WERKING 2015: o o o De keuzes uit het beleidsplan zoals hierboven beschreven blijven gehandhaafd. We blijven focussen op universele rollen die mensen vervullen. Als gevolg van de besparingen zal er in 2015 een kwantitatieve inkrimping zijn van de werking. Zowel wat betreft activiteiten, uren als deelnames. 7

11 3. Diversiteit van het aanbod REFERENTIE OMGEVINSANALYSE BRUSSEL: Brussel heeft een indrukwekkend cultuurnetwerk met een internationale reputatie. De stad wordt vooral als internationaal centrum beschouwd als het gaat over disciplines als hedendaagse dans, opera en ook meer en meer in de plastische kunsten. Naast de grote cultuurdisciplines en cultuurhuizen kent Brussel ook een dicht cultuurnetwerk op wijkniveau met een traditie van participatieve cultuur. Daarnaast kent Brussel een rijk verenigingsleven met talrijke sociaal-culturele organisaties, zowel formeel erkend door verschillende overheden ((inter)nationaal, regionaal, lokaal, ) als niet-formeel georganiseerd. Het cultuurcentrum Brussel met haar 22 Nederlandstalige gemeenschapscentra vallen onder het lokaal cultuurbeleid van de VGC. Ze zijn verspreid over het gewest en bieden diverse cursussen, workshops en voorstellingen aan. In 2010 vonden in alle gemeenschapscentra samen activiteiten plaats, goed voor deelnemers. Van die activiteiten werd 38,6% door de centra zelf georganiseerd. Het zijn de educatieve activiteiten die het meest georganiseerd werden en goed waren voor het grootst aantal deelnemers. REFERENTIE BELEIDSPLAN : Citizenne kiest er voor om complementair te werken met wat al is in Brussel. Citizenne vertaalt wat leeft in haar netwerken en learning communities in publieksgerichte activiteiten. (Spoor 2 in het beleidsplan) Citizenne kiest voor creativiteit, vernieuwing en experiment. (Keuze 3 uit het Beleidsplan) RESULTATEN WERKING 2014: De inhouden van ons aanbod zijn geënt op behoeften in de regio omdat zij bepaald worden door de werking met diverse learning communities, sleutelfiguren en stakeholders. Dit resulteert in een divers aanbod naar inhouden en thema s. THEMA's 2014 Creativiteit en hobby's Gezondheid en zorg Cultuureducatie Persoon en relaties Samenleving Zingeving, religie en filosofie Voeding Interculturele vorming Andere 8

12 Citizenne werkt in deze beleidsperiode ook met transversale thema s: diversiteit, empowerment en grootstedelijkheid. Dit garandeert ook een voldoende divers aanbod rond de krijtlijnen van het beleidsplan. Ook de structuur van de werking maakt dat zowel individuen, praktijkwerkers als organisaties hun gading vinden in ons aanbod: Voor jou: hieronder vind je al onze workshops, cursussen, uitstappen, voor Brusselaars die willen bijleren over de wereld, de stad en zichzelf. Naast de talrijke activiteiten die resulteren uit projecten (zie project- en activiteitenfiches) telt ons aanbod ook een aantal vaste waarden. We blijven de grote behoefte merken aan trainingen en workshops rond sociale vaardigheden. De vaak complexe en diverse grootstedelijke context is hier niet vreemd aan. Ons publieksgericht aanbod wordt dan ook gekenmerkt door een groot aandeel sociale vaardigheden onder de noemer Versterk jezelf. Naast een aantal vaste waarden proberen we ook daar nieuwe thema s en nieuwe methoden. Voor organisaties/op maat: Citizenne organiseert ook vorming op maat van intermediairs. Het brede Brusselse sociaal-culturele werkveld kan rekenen op onze expertise in Communicatie Sociale competenties Interculturaliteit/diversiteit en grootstedelijke competenties Waarderend Werken of Appreciative Inquiry Talentmanagement In 2014 werkte Citizenne samen met Het Punt (Brussels Steunpunt voor Vrijwilligers) in het kader van de Vrijwilligersacademie. We gaven een aantal trainingen: In 2014 startte Citizenne ook een samenwerking met het Brussels Coach Café. Eén keer in de maand willen we in de eerste plaats coaches, trainers en begeleiders van groepen inspireren. Maar deze sessies zijn ook toegankelijk voor een breed publiek dat zich aangesproken voelt. In projecten: In onze projecten werken wij met mensen gedurende een langere tijd. Met ouders uit een oudercomité, met een groep Brusselleerders, met de vrouwen van Nasci, met vrijwilligers rond Zinneke, met de Indische gemeenschap PRIORITEITEN WERKING 2015: o De keuzes en sporen uit het beleidsplan blijven gehandhaafd: Spoor 1: Citizenne maakt vorming samen met groepen in de stad. We steunen hiervoor op de principes van de learning communities en empowerment. Spoor 2: Citizenne vertaalt wat leeft in haar netwerken en learning communities in publieksgerichte activiteiten. 9

13 o o o SD 1.1: Citizenne werkt procesmatig met learning communities. Citizenne gaat aan de slag met de veelheid aan netwerken van deze mensen/groepen en maakt positieve verbindingen SD 2.1: Citizenne ontwikkelt een behoeftegericht aanbod. SD 2.2: We vertalen wat leeft in onze netwerken naar meso en macroniveau. Bijvoorbeeld door activiteiten uit learning communities te programmeren in open aanbod. 10

14 4. Maatschappelijke verantwoording van het aanbod RESULTATEN WERKING 2014: Education is the most powerful weapon you can use to change the world N. Mandela Het is in de geest van deze uitspraak dat Citizenne sinds 2003 vorming ontwikkelt samen met Brussellaars. En hierin schuilt meteen ook onze belangrijkste maatschappelijke verantwoording: Citizenne geeft toegang tot vorming aan mensen die normaal gezien drempels ervaren of uitgesloten worden uit het bestaande vormingslandschap. Citizenne maakt leren plezant! De eerste zin van onze missie en die staat er niet zo maar. Niet alleen de inhoud staat centraal, maar Citizenne zorgt ook voor interactieve leercontexten die aansluiten bij wat mensen nodig hebben om steeds te blijven groeien en zo regisseur te worden van hun eigen leven en omgeving. Citizenne geeft zo kansen tot participatie aan vorming, aan de stad en aan de samenleving! De inhouden van het aanbod worden grotendeels bepaald door wat aan de oppervlakte komt in de werking met learning communities en groepen. Zo ontwikkel je een divers aanbod dat heel dicht aanleunt bij de behoeften van mensen. Burgerschap, sociale vaardigheden, sterkte-ontwikkeling zijn hierin zowat de rode draden. Maar ook geschiedenis (herdenking WOI), politiek n.a.v. de verkiezingen, actualiteit, erfgoed, enz. kwamen aan bod. Met het citizenne goes zinneke -project storten we ons helemaal in het wijkleven. Citizenne besloot deel te nemen aan dit grootschalige sociaal-artistieke project omwille van de belangrijke maatschappelijke meerwaarde en de sociale dynamiek die het teweeg brengt in de Brusselse wijken. Zowel in het kader van het citizenne goes zinneke project als binnen de zinnekeparade zelf en werken wij rond thema s die maatschappelijk relevant zijn voor de deelnemers. De ateliers en activiteiten van dit project zijn voor de deelnemers een ruimte voor ontmoeting en vormen een creatieve uitlaatklep om samen maatschappelijke problemen aan te kaarten. Onze deelname aan de zinnekeparade brengt citizenne en de deelnemers in contact met een diversiteit aan organisaties en mensen. Het samenwerken met deze organisaties stimuleert de interactie tussen verschillende maatschappelijke groepen die in het dagelijkse leven niet zo gemakkelijk met elkaar in contact komen: jongeren, ouderen, sans papiers, mensen met een beperking, allen met diverse etnisch-culturele en socio-economische achtergronden. PRIORITEITEN WERKING 2015: o De keuzes en sporen uit het beleidsplan blijven gehandhaafd. o We maken samen met mensen/groepen vorming en sluiten daardoor sterk aan bij hun vragen en behoeften. o We blijven een inclusief vormingsaanbod uitbouwen met toegang voor mensen die momenteel de weg in het bestaande vormingslandschap moeilijk vinden 11

15 5. Het aantal uren programma s RESULTATEN WERKING 2014: In 2014 realiseerde Citizenne een kwalitatief vormingspakket bestaande uit: AANTAL UREN + ACTIVITEITEN 2014 uren activiteiten ,5 718,5 676, , publieksgerichte activiteiten (PGA) in 2014, t.o.v. 121 in uren vorming in 2014, t.o.v. 815 in deelnames in 2014, t.o.v in 2013 REFERENTIE BELEIDSPLAN : Citizenne kiest voor een kwalitatieve en duurzame werking (Keuze 5 uit het Beleidsplan) Citizenne pleit voor de combinatie van een kwantitatieve en kwalitatieve registratie. De cijfers op zich vertellen immers niets over de effecten van vorming en mogelijke veranderingen die deze met zich meebrengen in de omgeving en context van deelnemers. PRIORITEITEN WERKING 2015: o o o De keuzes en sporen uit het beleidsplan blijven gehandhaafd. In 2014 plannen we om minstens opnieuw op het niveau van 2013 te zitten, zowel wat betreft het aantal activiteiten, het aantal uren vorming als het aantal deelnames. Nieuwe projecten en bijkomende medewerkers moeten dit mogelijk maken. Citizenne werkt een mee, samen met de andere vormingpluscentra, aan een systeem van gegevensregistratie in overleg met de Vlaamse administratie. 12

16 6. Professionele uitbouw REFERENTIE BELEIDSPLAN : Citizenne kiest voor een cultuur gebaseerd op zelfsturing en empowerment (Keuze 11 uit het beleidsplan) RESULTATEN WERKING 2014: De werking van Vormingplus Citizenne wordt ontwikkeld door een professioneel team. Een hoge betrokkenheid bij de werking en het werkveld, goesting en motivatie kenmerken het team. Op 31 december 2014 bestond het team uit 9,2 VTE: 1 VTE coördinatie: An Macharis 5,6 VTE educatieve medewerkers: Najila Aloui Sigrid Vandeput Erika Rau Benedicte Serroen Fatima Bouchataoui Philippe Renders Ilse Verhamme => voltijds educatief medewerker => 4/5 de educatief medewerker => 3/5 de educatief medewerker => voltijds educatief netwerker => 3/5 de tijdelijke projectmedewerkster Ouderparticipatie, mede dankzij DAC-middelen => 4/5 de tijdelijke projectmedewerker Be Ssst en opvolging beleidsplanningsproces => 4/5 de educatief medewerker 0,6 VTE externe communicatie: Cathelyne Van Overstraeten 1 VTE administratie, boekhouding en personeel: Magda Van Cauter 1 VTE onthaal en inschrijvingen: Samira Agazar Besparingen (bestaande + bijkomende in 2015), investeringen en aanwending DAC-middelen 2013 was het laatste jaar waarin de besparingen zwaar doorwogen op het personeelsbestand. In de eerste helft van 2013 werd gewerkt met een minimale bezetting van 3 VTE educatieve medewerkers. Dit verklaart gedeeltelijk ook de kwantitatieve terugval in de inhoudelijke werking in Begin 2013 besloot de Raad van Bestuur opnieuw te investeren door bijkomende aanwervingen zodat een kwaliteitsvolle en relevante werking kon gegarandeerd blijven, inclusief een groeiperspectief. Hiervoor werden in 2014 de opgebouwde reserves (voorzieningen en bestemde fondsen) gebruikt en worden de DAC-middelen aangewend. In 2014 waren er 2 tijdelijke projectmedewerkers (1,4 VTE) en kwam er een educatief medewerkster (0,8 VTE) bij. De DAC-middelen werden in 2014 enerzijds geïnvesteerd in bijkomende educatieve versterking onder de vorm van 2 projectmedewerkers. Anderzijds werden de DAC-middelen ook aangewend voor de financiering van het bestaande personeel. (zie ook loontabel in de bijlagen). In 2015 worden we geconfronteerd met een bijkomende besparing van 5,2%. De Raad van Bestuur zal in het voorjaar 2015 bekijken hoe we deze bijkomende besparingen opvangen. 13

17 Teamwerking en -ontwikkeling De teamwerking en ontwikkeling is gebaseerd op de concepten rond talentontwikkeling en waarderend werken. We proberen daarbij te leren van dingen die werken, onze talenten zo efficiënt mogelijk in te zetten en aan te wenden, te kiezen voor onze sterktes en deze te versterken. Uiteraard volgen we daarbij zoveel mogelijk de PDCA-cirkel waardoor er een permanente evaluatie en bijsturing van de werking ontstaat. Het kader wordt gevormd door het beleidsplan en de jaarlijkse concretisering ervan in de voortgangsrapporten. 2x per jaar januari en 2-daagse in augustus - wordt de werking door het gehele team geëvalueerd en getoetst aan het beleidsplan/actieplan Maandelijks zit het volledige team samen om de werking te sturen Maandelijks is er ook een educatief team. Hier worden keuzes in het educatieve werk gemaakt en bewaakt. Het fungeert tevens als intervisie. Op het wekelijkse flex edutje worden dringende educatieve (aan)vragen behandeld. Het is als het ware een helpdesk onder collega s. Zie ook beoordelingselement 14. Principes van Integrale Kwaliteitszorg (IKZ) De teamontwikkeling bevat tevens een aantal vaste pijlers die de professionaliteit verhogen: Nieuwe medewerkers kunnen rekenen op een vast aanspreekpunt binnen het team dat hen de eerste weken/maanden begeleidt. De jaarlijkse functioneringsgesprekken met de coördinator staan in teken van evaluatie en groei. Ook de persoonlijke ontwikkelingsplannen (POP) worden er bijgestuurd. Indien nodig worden ook interne coachingstrajecten georganiseerd. Iedere medewerker volgt bijscholing d.m.v. studiedagen, vormingen en opleidingen, in functie van zijn persoonlijk ontwikkelingsplan. Beheersorganen en beleidsplanningsproces Zowel de inhoudelijke werking, de financiële middelen als de personeelsbestand wordt nauwgezet opgevolgd door de Raad van Bestuur die zo n 6x per jaar samen komt. De Algemene Vergadering komt tweemaal per jaar samen: in het najaar en in maart. We proberen hier een evenwicht te vinden tussen de formele taken en een inhoudelijke betrokkenheid. In het nieuwe beleidsplanningsproces dat opgestart werd in 2014 en gefinaliseerd zal worden in 2015, zullen beide organen intensief betrokken worden. We kiezen voor een participatief beleidsplanningsproces waarin omgevingsanalyse en stakehodersbevragingen belangrijke elementen zijn. PRIORITEITEN WERKING 2015: o De sporen en keuzes uit het beleidsplan blijven gehandhaafd. o Kennisdeling en versterking van het educatief metier blijven belangrijk. o Beleidsplanningsproces wordt afgerond in het voorjaar

18 7. Netwerkvorming REFERENTIE BELEIDSPLAN : Citizenne bouwt haar netwerk en kennis van de regio verder uit. Citizenne stimuleert en zet hiertoe samenwerkingen op met individuen, formele en informele groepen en organisaties in de stad (Spoor 4 uit het beleidsplan) Citizenne kiest voor samenwerking op verschillende niveaus (Keuze 7 uit het beleidsplan) Netwerkvorming is de basis van de werking van Citizenne. Citizenne verstevigt en bouwt in deze beleidsperiode haar netwerk verder uit, dit zowel via eerste- als tweedelijnswerk. We doen dit op verschillende manieren: samenwerking, werken met sleutelfiguren en vrijwilligers, vinger aan de pols houden in het stedelijk gebeuren, RESULTATEN WERKING 2014: Citizenne blijft kiezen voor een werking waarin samenwerking een belangrijk gegeven is. In 90% van de activiteiten werd samengewerkt met één of meerdere partners. Dit is een stijging van 6% ten opzichte van vorig jaar. Citizenne investeerde in 2014 expliciet in netwerkactiviteiten. Er waren 49 knooppuntmomenten goed voor 158 uur en 1249 deelnemers. In deze knooppuntmomenten worden mensen verbonden die elkaar in het dagelijks leven niet spontaan zouden tegen komen. Naast deze publieksgerichte netwerkactiviteiten, investeerde Citizenne ook in de uitbouw van haar netwerk door niet-publieksgerichte gesprekken en ontmoetingen met formele en niet-formeel georganiseerde partners. In totaal betreft het 172 gesprekken. De uitbouw van een stevig netwerk blijft in deze beleidsperiode een prioritaire keuze. Citizenne oriënteert zich niet enkel op de Nederlandstalige Brusselaars, maar gaat op zoek naar waardevolle samenwerkingen en partners binnen de ganse Brusselse bevolking, zowel binnen als buiten het sociaal-culturele werkveld. Samenwerkingen verlopen ook op basis van echte partnerships, zoals bij de vele zelforganisaties die de stad rijk is. De verbindende reflexen zijn belangrijk zowel naar de formele organisaties en naar de vele informele groepen die Brussel rijk is. Vb. wijkcomités, protest- en burgerbewegingen, Vaak groeit een netwerk ook op een organische manier. Niet door van bovenaf thema s te lanceren maar door met mensen het gesprek aan te gaan en van daaruit linken te leggen. Hier speelt het informele een belangrijke rol, zowel in aanpak als in het leggen van contacten met burgers, collectieven die los van een organisatiestructuur een engagement in de stad opnemen. Daarnaast vinden wij het ook belangrijk om als netwerk-organisatie vertegenwoordigd te zijn in een aantal formele overlegstructuren binnen de regio en de sector: o Advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk VGC o Advieswerkgroep Etnisch-culturele Minderheden VGC (heropstart 2015) o Algemene Vergadering/Raad van Bestuur Het Punt vzw, Steunpunt voor vrijwilligerswerk 15

19 o o o o o o o o Algemene Vergadering Brusselleer (NT2) Algemene Vergadering/Raad van Bestuur Den Teirlinck vzw (Dagcentrum mensen met mentale beperking) Algemene Vergadering Huis van het Nederlands Brussel Werkoverleg Muntpunt vzw Project Voorportaalfunctie, VGC en Thomas More (CIMIC) Algemene Vergadering De Welzijnskapoen (GC De Vaartkapoen) Algemene Vergadering/Raad van Bestuur Socius vzw Algemene Vergadering Waerbeke vzw PRIORITEITEN WERKING 2015: o o De sporen en keuzes van het beleidsplan blijven gehandhaafd. We blijven er naar streven om in minstens 80% van de activiteiten in samenwerking te organiseren. 16

20 8. Beschikbare infrastructuur REFERENTIE BELEIDSPLAN : Citizenne kiest voor een huisvesting die aansluit bij haar werking (Keuze 13 uit het Beleidsplan) RESULTATEN WERKING 2014: Citizenne is tot midden 2016 gehuisvest in de Micromarché. De plek zelf is een unieke, karaktervolle locatie nabij het Sint-Katelijneplein in het centrum van Brussel. Een plek die uitstekend past bij onze identiteit: laagdrempelig, uitnodigend tot interactie en ontmoeting, dynamisch, kleurrijk en zichtbaar. We delen de site met fijne buren: Micromarché: flexibele kantoorruimte voor kleinere vzw s Arte Nativa: Braziliaanse zelforganisatie Reiscafé ViaVia FabLab: motor voor innovatie Het Punt: vrijwilligerssteunpunt voor Brussel Door middel van gezamenlijke projecten proberen we elkaars inhoudelijke werking te versterken en de zichtbaarheid te verhogen. In 2013 werden samen met Het Punt de vrijwilligersacademie gestart en in 2014 verder uitgebouwd. Ook met de Arte Nativa werd Happy Ours Brasil georganiseerd. Met o.m. het ViaVia-reiscafé werd een Indische week georganiseerd als uitloper van Europalia India. PRIORITEITEN WERKING 2015: o o De sporen en keuzes uit het beleidsplan blijven gehandhaafd. In 2015 start de zoektocht naar een nieuwe huisvesting. Gesprekken met mogelijke partners worden gevoerd. 17

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek

Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek Algemeen verslag denkdag 15 juni 2015 de Kriekelaar Schaarbeek 1 Inleiding 2 Op 15 juni 2015 verzamelden de leden van de advieswerkgroep Sociaal-Cultureel Werk en vertegenwoordigers van regionale koepelverenigingen

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen

zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen onze hogeschool is een op kwaliteit georiënteerde instelling voor hoger onderwijs, onderzoek en dienstverlening zorgen voor kwaliteit altijd, overal en door iedereen reflecteren PDCA-cirkel motor van verandering

Nadere informatie

12 december 2012. Vormingsinstellingen. Infomoment visitatoren

12 december 2012. Vormingsinstellingen. Infomoment visitatoren 12 december 2012 Vormingsinstellingen Infomoment visitatoren Sociaal-culturele vormingsinstellingen Volkshogescholen of Vormingpluscentra Gespecialiseerde vormingsinstellingen Syndicale vormingsinstellingen

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties

sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties 12 december 2012 www.socius.be sociaal-culturele methodiek en vier functies: 10 kwesties de kwestie ondertussen op het terrein info? 1. Dans der

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2012 tot en met 31 december 2012 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie

Opdrachtsverklaring Missie - Visie Opdrachtsverklaring Missie - Visie 1. Missie Sint-Lodewijk biedt aangepast onderwijs en/of begeleiding op maat aan kinderen, jongeren en volwassenen met een motorische beperking. Ook het gezin en breder

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Onthaalvorming: missie en strategie

Onthaalvorming: missie en strategie Onthaalvorming: missie en strategie 1 Gent in 2020? Welke stad is Gent in 2020? Wat vind jij belangrijk voor deze stad? Wat moet er zeker blijven? En wat wil je absoluut veranderd zien? Wat moeten we doen

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

Opvoedingsondersteuning via zelforganisaties van etnischculturele

Opvoedingsondersteuning via zelforganisaties van etnischculturele Opvoedingsondersteuning via zelforganisaties van etnischculturele minderheden Isabel Van Maele en Macarena Gomez (Internationaal Comité vzw) Annelies Wouters (ANB) 1 Programma Voorstellingsrondje van de

Nadere informatie

Interview met minister Joke Schauvliege

Interview met minister Joke Schauvliege Interview met minister Joke Schauvliege over de rol en de toekomst van etnisch-culturele federaties in Vlaanderen. Dertien etnisch-cultureel diverse federaties zijn erkend binnen het sociaalcultureel werk.

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Jaarverslag EXPOO 2014

Jaarverslag EXPOO 2014 Jaarverslag EXPOO 2014 EXPOO, het Expertisecentrum Opvoedingsondersteuning van de Vlaamse overheid, bouwt mee aan een positieve leefomgeving waar het voor kinderen en jongeren goed is om op te groeien.

Nadere informatie

Brede School De Brede Stroom

Brede School De Brede Stroom 18 maart 2016 Symposium: De ruimte als derde pedagoog Brede School De Brede Stroom An Claeys, Onderwijscentrum Brussel Lore Arnauts, Brede School De Brede Stroom & De Haven Agenda Verwachtingen Brede School

Nadere informatie

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie?

Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? Hoe kan u strategie implementeren en tot leven brengen in uw organisatie? De externe omgeving wordt voor meer en meer organisaties een onzekere factor. Het is een complexe oefening voor directieteams om

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 590 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 7 OKTOBER 2015 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 7 oktober 2015 INTEGRAAL VERSLAG Hebben aan

Nadere informatie

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs

Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs Naar een nieuw organisatiemodel voor de Brusselse Jeugdhuizen- en clubs p. 1 Doelstellingen reorganisatie > Sterkere jeugdhuizensector in Brussel > Meer jeugdhuizen > Beter en gelijkwaardig statuut voor

Nadere informatie

[ew32] 4 SUG s. Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game. Nieuwe tendensen binnen digitale participatie

[ew32] 4 SUG s. Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game. Nieuwe tendensen binnen digitale participatie Nieuwe tendensen binnen digitale participatie [ew32] Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game 4 SUG s SUG GROOTSTE AANDACHT NAAR HET PROCES Het ParticipatieProces DE TOOLS LearningLabs #WORK

Nadere informatie

Beleidslijnen

Beleidslijnen Beleidslijnen 2013-2014 De Spil is er klaar voor! Wij willen de komende 6 jaar gestaag werken aan de kwaliteit van onze werking zodat De Spil in Roeselare een cultuurcentrum van en voor iedere Roeselarenaar

Nadere informatie

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel Inhoud Vooraf: Steunpunt Diversiteit en Leren 1. Wat is een Brede School? 2. Welke impact ervaren de proefprojecten? 3. Brede school in de toekomst 4. Standpunt VVJ Brede School in Vlaanderen en Brussel

Nadere informatie

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau

Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw. Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Onthaalbureau Inburgering Limburg vzw Presentatie voor ERSV (18/12/2012) AI in het Onthaalbureau Inhoud 1. Wat doet Onthaalbureau Inburgering Limburg? 2. VuurWerkt als methode voor perspectiefbepaling

Nadere informatie

LANG ZULLEN WE LEZEN!

LANG ZULLEN WE LEZEN! LANG ZULLEN WE LEZEN! Onze missie We prikkelen mensen om zich te ontplooien. We bieden iedereen de gelegenheid om kennis op te doen, te delen, anderen te ontmoeten en geïnspireerd te raken. Zo leveren

Nadere informatie

Vormingplus. Verhoog je kansen, zet ons in. Vormingplus Citizenne vzw Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel 02/2030800 www.citizenne.be info@citizenne.

Vormingplus. Verhoog je kansen, zet ons in. Vormingplus Citizenne vzw Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel 02/2030800 www.citizenne.be info@citizenne. Vormingplus? Verhoog je kansen, zet ons in Voortgangsrapport 2012 2013 Vormingplus Citizenne vzw Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel 02/2030800 www.citizenne.be info@citizenne.be INHOUD I. V+ Citizenne in 7

Nadere informatie

PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014

PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014 PIAAC daagt het Plan Geletterdheid uit! Workshop Studiedag PIAAC 20 maart 2014 Welkom Wie zijn de experten te gast? Wie zijn wij? Wat gaan we doen in deze workshop? 1. Presentatie: verwezenlijkingen en

Nadere informatie

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan

Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan Concreet aan de slag: checklist strategisch vto-beleidsplan De weg is belangrijker dan de wegwijzer Tussen de wil om het huidige vormingsbeleid meer af te stemmen op de uitdagingen inzake toenemende kwaliteitseisen

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

de Belangrijkste Tekening ter Wereld

de Belangrijkste Tekening ter Wereld de Belangrijkste Tekening ter Wereld Karl Mor+er Crea+ef Expert ThinkBuzan Licensed Instructor Accredited Gebaseerd op : The Most Important Graph in the World Tony Buzan # de Belangrijkste Tekening ter

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven

DIVERSITEIT IN het onderwijs. Ondersteuning op maat van. onderwijs initiatieven DIVERSITEIT IN het onderwijs Ondersteuning op maat van onderwijs initiatieven Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid

Nadere informatie

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK

v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK v.u.: Ward Van Hoorde, Kwatrechtsteenweg 168, 9260 Wetteren opdrachtsverklaring SINT-LODEWIJK OPDRACHTSVERKLARING SINT- LODEWIJK cliënt-organisatie-medew MISSIE SINT-LODEWIJK - biedt aangepast onderwijs

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

tekst voor voorbereiding forum visie

tekst voor voorbereiding forum visie + Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen vzw Aromagebouw / Vooruitgangstraat 323 bus 6 (3 de verdieping) / 1030 Brussel / tel. 02-204 06 50 / fax : 02-204 06 59 info@vlaams-netwerk-armoede.be

Nadere informatie

10 tips voor meer diversiteit in overleg

10 tips voor meer diversiteit in overleg 10 tips voor meer diversiteit in overleg Changemakers: 10 tips voor meer diversiteit in overleg Parlement, gemeenteraad, oudercomité, sportraad ze blinken zelden uit in diversiteit. Nochtans is onze samenleving

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

Najaar Vormingsaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisa es in Brussel.

Najaar Vormingsaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisa es in Brussel. Najaar 2014 Vormingsaanbod voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisa es in Brussel www.hetpuntbrussel.be Het Punt vzw is jouw steunpunt voor vrijwilligerswerk in Brussel. Via het aanbieden van een vacaturebank,

Nadere informatie

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014

KureghemNet is een project van MAKS vzw. Computerles Programmaboekje sep dec 2014 @ KureghemNet is een project van MAKS vzw Computerles Programmaboekje sep dec 2014 2 Iedereen mee met de PC Heb je nog nooit een computer gebruikt en wil je de basis leren? Zoek je werk of wil je beter

Nadere informatie

Diverse school, diverse kansen

Diverse school, diverse kansen Diverse school, diverse kansen Stel je buur de volgende 3 vragen: 1. Hoe kom jij in aanraking met diversiteit in onderwijs? 2. Wat is het eerste gevoel dat jij hebt wanneer je denkt aan diversiteit? 3.

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 651 (2016-2017) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2016-2017 30 NOVEMBER 2016 VRAAG Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van woensdag 30 november 2016 INTEGRAAL VERSLAG Hebben

Nadere informatie

Cultuureducatie, geen vak apart

Cultuureducatie, geen vak apart Cultuureducatie, geen vak apart Uitvoeringsplan Theo Thijssen Inleiding Op Educatief Centrum Theo Thijssen wordt gewerkt aan een ononderbroken ontwikkeling van kinderen van 0-13 jaar. Het ondernemend leren

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016

Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen. Ronde van Vlaanderen 2016 Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie opvang en vrijetijd van kinderen Ronde van Vlaanderen 2016 2 - VVSG - Ronde van Vlaanderen maart 2016 Inhoud Op Vlaamse regering (18 december 2015) goedgekeurde

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon

Zet je in als vrijwilliger voor Plan België. Foto: Plan / Denis Closon Foto: Plan / Denis Closon Zet je in als vrijwilliger voor Plan België Foto: Plan / Daniel Silva het Plan Zet je in als vrijwilliger voor Plan België en verander de toekomst van kinderen en hun gemeenschap

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016. Bijlage nr. 1 Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0442 25-03-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Begrippenkader bij het collegebesluit nr. 20152016-0442 van 25 maart 2016 houdende de uitvoering van de verordening

Nadere informatie

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk

Verduidelijkende nota van de beoordelingscommissie sociaal-artistiek werk Deze verduidelijkende nota is voorzien in het draaiboek artistieke beoordeling Kunstendecreet. Dit draaiboek is een gemeenschappelijk werkdocument voor alle partijen die betrokken zijn bij de advisering

Nadere informatie

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen

We zien een datagedreven wereld vol kansen. Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien een datagedreven wereld vol kansen Toepassingscentrum voor big data oplossingen We zien succesvolle organisaties groeien door big data 50% van de meest succesvolle organisaties Volg ons op twitter:

Nadere informatie

EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting

EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting EFRO Luik Ondernemende Innovatieve Partnerschappen/Ecosystemen in Studentensteden: toelichting Wat? Een ondernemend innovatief partnerschap ( ecosysteem ) binnen een studentenstad wordt door Agentschap

Nadere informatie

Centrumverantwoordelijke (gemeenschapscentrum De Linde) & regionaal stafmedewerker (regio noord)

Centrumverantwoordelijke (gemeenschapscentrum De Linde) & regionaal stafmedewerker (regio noord) Adjunct van de directeur (niveau A) Centrumverantwoordelijke (gemeenschapscentrum De Linde) & regionaal stafmedewerker (regio noord) Algemene directie Cultuur Jeugd en Sport - entiteit Gemeenschapscentra

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Initiatiefnemer: Opnemen van een coördinerende functie voor het Nederlandstalig onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw KOCB Projectomschrijving

Nadere informatie

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel.

Onze visie op cliënten, medewerkers en organisatie vertrekt vanuit 6 waarden: Cliëntgestuurd, Integer, Inclusief, Open, Participatief, Professioneel. missie en VISIE Het GielsBos wil een veilige en geborgen thuis bieden aan volwassenen en kinderen met een beperking. We bieden deze mensen en hun leefomgeving een brede ondersteuning vanuit ervaring en

Nadere informatie

steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk ONTDEK ONS AANBOD VOOR 2016

steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk ONTDEK ONS AANBOD VOOR 2016 steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk ONTDEK ONS AANBOD VOOR 2016 Onze samenleving is voortdurend in beweging. Oude vormen, gewoontes en patronen worden in vraag gesteld. Deze evoluties brengen niet

Nadere informatie

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN

COMMUNICEREN VANUIT JE KERN COMMUNICEREN VANUIT JE KERN Wil je duurzaam doelen bereiken? Zorg dan voor verbonden medewerkers! Afgestemde medewerkers zijn een belangrijke aanjager voor het realiseren van samenwerking en innovatie

Nadere informatie

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop

De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013. Bevindingen in een notendop De school een aantrekkelijke plek voor leren en werken in 2030? Leer- & ontwerplab 24-28/08/2013 Bevindingen in een notendop Traject in 4 fasen FASE 1 VERKENNEN Literatuurstudie Analyse diepteinterviews

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving

Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Bewegen tot leren: Perspectieven voor een krachtige leeromgeving Jouw ervaring Neem iets in gedachten dat je nu goed kunt en waarvan je veel plezier hebt in je werk: Vertel waartoe je in staat bent. Beschrijf

Nadere informatie

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken

De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken 1 De Onthaalouderacademie Wat is de Onthaalouderacademie? De Onthaalouderacademie: onthaalouders sterker maken De sector van de kinderopvang is in beweging. Er worden heel wat initiatieven genomen om de

Nadere informatie

Piet Mondriaan. Inspirators voor de toekomst

Piet Mondriaan. Inspirators voor de toekomst Piet Mondriaan 74 VSO DE HELDRING IN AMSTERDAM: MEER ZELFVERTROUWEN DANKZIJ CULTURELE EDUCATIE 75 Dankzij culturele educatie krijgen onze leerlingen meer zelfvertrouwen en zijn ze gelukkiger. Naam: VSO

Nadere informatie

Training Resultaatgericht Coachen

Training Resultaatgericht Coachen Training Resultaatgericht Coachen met aandacht voor zingeving Herken je dit? Je bent verantwoordelijk voor de gang van zaken op je werk. Je hebt alle verantwoordelijkheid, maar niet de bijbehorende bevoegdheden.

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Informatienota voor vrijwilligers

Informatienota voor vrijwilligers Vormingplus Citizenne VZW Steenkoolkaai 9, 1000 Brussel Tel : 02/203 08 00 info@citizenne.be Ondernemingsnummer : BE0860.442.953 Doelstelling van de organisatie Informatienota voor vrijwilligers Vormingplus

Nadere informatie

Begeleiden van de cliënt van waar hij is naar waar hij wil zijn, een dynamische interactie

Begeleiden van de cliënt van waar hij is naar waar hij wil zijn, een dynamische interactie De resultaatsgebieden beschrijven de belangrijkste domeinen waarop van de functiehouder resultaten verwacht worden. Het gaat hierbij om de permanente en belangrijkste resultaatgebieden die samen minstens

Nadere informatie

[Excelleren door. Ambitie is Van deze digitale tijd zijn. Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie

[Excelleren door. Ambitie is Van deze digitale tijd zijn. Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie [Excelleren door Uitdaging] Uw organisatie bij de tijd door inzet van nieuwe marketing en communicatie Ze trekken in duizelingwekkende snelheid voorbij, de digitale vernieuwingen. Vandaag in, kan morgen

Nadere informatie

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de

Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg : We hebben gezocht naar een titel die meteen naar de kern van de zaak gaat en die omvattend is voor de 1 Inleiding door dr. Walter Krikilion, voorzitter Werkgroep Ethiek in de Kliniek van ICURO - Symposium Spanningsvelden bij toegankelijkheid van zorg 19 oktober 2012 - Hasselt Beste deelnemers, Als Werkgroep

Nadere informatie

Identiteit van de Koos Meindertsschool

Identiteit van de Koos Meindertsschool Identiteit van de Koos Meindertsschool 1. Identiteit - het karakter van de school Wij zijn een open school waarin een ieder gelijkwaardig is. Wij heten elk kind welkom op de Koos Meindertsschool, ongeacht

Nadere informatie

Voorbeelden compententieprofiel mentor

Voorbeelden compententieprofiel mentor BIJLAGE 1 Voorbeelden compententieprofiel mentor Voorbeeld 1 Meetindicator voor competenties en gedragingen van een mentor, opgesteld door Ryhove, beschutte werkplaats in Gent (PH= persoon met een handicap)

Nadere informatie

Opbouw sessie. Kader en reeds afgelegd traject. Kwaliteit en diversiteit in cultuureducatie: een uitdaging voor de Commissie Groeien in Cultuur

Opbouw sessie. Kader en reeds afgelegd traject. Kwaliteit en diversiteit in cultuureducatie: een uitdaging voor de Commissie Groeien in Cultuur Opbouw sessie Kwaliteit en diversiteit in cultuureducatie: een uitdaging voor de Commissie Groeien in Cultuur Maandag 27 mei 2013 Kader en reeds afgelegd traject Wat als ik een commissielid was? denkoefening

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006

Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 Openbare bibliotheek Ingelmunster Actieplan 2006 1 1. Cultuurparticipatie 1.1. De bibliotheek moet de culturele participatie van de inwoners verhogen: - Leesclub : praktische organisatie Minimaal 6 leden,

Nadere informatie

Interne mobiliteit. 2011 Karin Verhaest en Herwig Deconinck voor www.italento.be

Interne mobiliteit. 2011 Karin Verhaest en Herwig Deconinck voor www.italento.be Interne mobiliteit Zorg voor uitstapjes voor je medewerkers. Dit kan verschillende vormen aannemen. Bijv. af en toe een andere taak opnemen in een andere dienst of afdeling (bijv. in een RVT helpt een

Nadere informatie

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE

SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel SOCIALE EN BURGERSCHAPSCOMPETENTIE Algemene vorming op het einde van de derde graad secundair onderwijs Voor de sociale

Nadere informatie

Audiovisuele Mediacademie

Audiovisuele Mediacademie Audiovisuele Mediacademie mediarte.be, als spil voor talentmanagement in de audiovisuele sector mediacademie.be, als regisseur, moderator, facilitator en monitor voor talentmanagement in de audiovisuele

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften

Dorpsraad Kermt. Visietekst. 1. Situering. 2. Behoeften Dorpsraad Kermt Visietekst 1. Situering Meer en meer burgers krijgen het gevoel dat de ziel verdwijnt uit onze deelgemeente. De toekomstplannen die er voor onze deelgemeente gemaakt worden, liggen onvoldoende

Nadere informatie

Oproep tot vrijwilligers

Oproep tot vrijwilligers Oproep tot vrijwilligers DoucheFLUX vzw stelt zinvolle activiteiten voor om de armen vooruit te helpen als een werkelijk maatschappelijke partij, om hen een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te

Nadere informatie

Opleidingsprogramma DoenDenken

Opleidingsprogramma DoenDenken 15-10-2015 Opleidingsprogramma DoenDenken Inleiding Het opleidingsprogramma DoenDenken is gericht op medewerkers die leren en innoveren in hun organisatie belangrijk vinden en zich daar zelf actief voor

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Turnhouts initiatief Organisatie: Turnhout 2012 vzw Aanpak: 1 jaar voor openingsevenement: draagvlak creëren 3 maanden vooraf: intensieve

Turnhouts initiatief Organisatie: Turnhout 2012 vzw Aanpak: 1 jaar voor openingsevenement: draagvlak creëren 3 maanden vooraf: intensieve Turnhouts initiatief Organisatie: Turnhout 2012 vzw Aanpak: 1 jaar voor openingsevenement: draagvlak creëren 3 maanden vooraf: intensieve promocampagne Terugkerend, doorlopend en permanent aanbod met hoogtepunten

Nadere informatie

Waar en hoe begint het verhaal?

Waar en hoe begint het verhaal? Brede School Helmet Coördinator: Tina Smout Email: tsmout@klaveren7.be Waar en hoe begint het verhaal? Helmet = wijk in Schaarbeek, Brussel veel kleuren en geuren, maar ook veel maatschappelijke uitdagingen

Nadere informatie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie

Culture market. 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie Culture market 29 > 30.08.2014 Nederlandse versie INHOUD 19.02.2014 presentatie inhoud deelneming organisatie BRUSSELS CREATIVE FORUM : een project voor Brussel presentatie CULTUREEL BORRELEN IN BRUSSEL

Nadere informatie

participatie donderdag 7 maart - leuven vrijwilligerswerk netwerk participatie 4de conferentie van het www.netwerkparticipatie.be

participatie donderdag 7 maart - leuven vrijwilligerswerk netwerk participatie 4de conferentie van het www.netwerkparticipatie.be participatie 4de conferentie van het netwerk participatie donderdag 7 maart - leuven vrijwilligerswerk Vrijwilligers: We zijn met zo n 1.200.000 in Vlaanderen, onze samenleving draait erop. In sport, jeugdwerk,

Nadere informatie

Competentieprofiel medewerker BAAL

Competentieprofiel medewerker BAAL Het competentieprofiel is opgebouwd uit enerzijds de algemene competenties vanuit het ruime werkkader van vzw Jongerenwerking Pieter Simenon en anderzijds uit de beroepsspecifieke competenties gericht

Nadere informatie

Evaluatie Dertien Dagen Dialoog 2013 Tilburg in Dialoog 1 t/m 15 november 2013

Evaluatie Dertien Dagen Dialoog 2013 Tilburg in Dialoog 1 t/m 15 november 2013 Evaluatie Dertien Dagen Dialoog 2013 Tilburg in Dialoog 1 t/m 15 november 2013 Kernactiviteit De kernactiviteit van de Stichting Tilburg in Dialoog is het organiseren van de Week van de Dialoog. In deze

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2017-2021 OPENDOEK inspireert creëert verbreedt - verlegt grenzen De toekomst dient zich uit eigen beweging aan, vooruitgang niet P. Henningsen Beleidsplantraject Bevraging leden (april 16)

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Samen Inburgeren. Samen Inburgeren is gebaseerd op het concept inburgeringscoaching dat staat voor het ondersteunen van inburgeraars.

Samen Inburgeren. Samen Inburgeren is gebaseerd op het concept inburgeringscoaching dat staat voor het ondersteunen van inburgeraars. Samen Inburgeren Aangeleverd door Vormingplus regio Antwerpen 29 maart 2011 De Vlaamse overheid stimuleert het tot stand komen van lokale ontmoetingsinitiatieven in Vlaanderen en Brussel onder de naam

Nadere informatie

Charter van gebruiker POD MI

Charter van gebruiker POD MI Charter van gebruiker POD MI Een charter aangaan is meer dan het droogweg meedelen van de werking van een nieuw project. Het is een overeenkomst, een engagement. Het houdt verwachtingen in voor de toekomst.

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING

SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLEIGEN VISIE OP KWALITEITSVOLLE VAKGROEPWERKING SCHOOLJAAR 2015-2016 1. Visie op kwaliteitsvolle vakgroepwerking Een school beschikt over voldoende beleidsvoerend vermogen als ze in staat is om zelfstandig

Nadere informatie

Principles of AI. Images of the Future Positive Images Positive Actions. Stories unite across generations

Principles of AI. Images of the Future Positive Images Positive Actions. Stories unite across generations Principles of AI Constructionist Principle Principle of Simultaneity Open Book Poetic Principle Anticipatory Principle Positive Principle Narrative Principle Words Create Worlds: We move in the direction

Nadere informatie

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin

Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen. Vodo50. Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Voor Ondernemers Door Ondernemers in Groningen Vodo50 Groningen, september 2014 Martijn van der Tuin Aanleiding Nederland en Groningen moeten het voor de groei van de economie vooral hebben van actieve

Nadere informatie

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity

Randstad Diversity. voor een succesvol diversiteitsbeleid. www.randstad.be/diversity Randstad Diversity voor een succesvol diversiteitsbeleid www.randstad.be/diversity inhoud Randstad en diversiteit Wat is diversiteit? Waarom diversiteit? Onze dienstverlening Coaching 22 Consulting onze

Nadere informatie

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl

Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl Evaluatierapport Terugkomdagen 2014 Nationale Opleiding MediaCoach Februari 2015 www.nomc.nl De terugkomdagen Najaar 2014 van de Nationale Opleiding MediaCoach werden als goed en zelfs uitstekend beoordeeld,

Nadere informatie

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG TIJD VOOR FAMILIEPARTICIPATIE IN GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG Fed. Project Participatie patiënten- & familievertegenwoordiging Similes Francophone asbl - Similes Vlaanderen vzw UilenSpiegel vzw - Psytoyens

Nadere informatie

Samenwerken aan integratie. Titeltekst

Samenwerken aan integratie. Titeltekst Samenwerken aan integratie Titeltekst Samenwerken aan integratie 1. W13 2. Vluchtelingen en wonen 3. Vluchtelingen en werk 4. Vluchtelingen en scholing 5. Vluchtelingen en sociale participatie W13 W13

Nadere informatie

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden

Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Bruggenbouwers Linko ping, Zweden Het Bruggenbouwers project wordt in de Zweedse stad Linköping aangeboden en is één van de succesvolle onderdelen van een groter project in die regio. Dit project is opgezet

Nadere informatie

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent

Missie & visie Opvoedingswinkel Gent Missie & visie Opvoedingswinkel Gent 1 Inhoudstafel... 1 Missie & visie Opvoedingswinkel Gent... 1 Inhoudstafel... 1 Intro... 3 1. Missie... 4 2. Doelgroep... 4 3. Werking... 4 4. Beleidskader... 5 5.

Nadere informatie

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE

INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Contact: Gallaitstraat 86 bus 23 1030 Brussel 02/201.17.07 02/201.07.19 info@cultuurcentra.be www.cultuurcentra.be Document 020 24/02/2005 INTERNATIONAAL CULTUURBELEID EEN VVC-BIJDRAGE Inleiding In het

Nadere informatie