Monitor. DVI krijgt opvolger: DisplayPort. Het

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Monitor. DVI krijgt opvolger: DisplayPort. Het"

Transcriptie

1 - Augustus 2005 Column Materiedeskundigheid Cees Takkenberg 2 Thema.Net.NET als basis voor gedistribueerde applicatiese Evert van Dam 4 Monitor 7 Thema.Net.Net, de lijm voor Connected ICT Stef van Hooijdonk 8 Juridisch Moeizame automatisering in de politieorganisatie Wouter Koelewijn en Hugo Kielman 10 Ontwikkelingen, achtergronden en trends op het gebied van informatiekunde, automatisering en informatica Serie Shared Service Centers Operationeel Risico Management als Shared Business Process Jürgen van Grinsven, Marijn Janssen en Maarten Houtzager 13 DVI krijgt opvolger: DisplayPort Er is nieuwe informatie verschenen over de aankomende standaard DisplayPort, die zowel VGA als DVI moet gaan opvolgen. Het voorstel, dat onder andere door ATi, nvidia, Dell, HP en Samsung is ontwikkeld, is onlangs bij de VESA ingediend voor evaluatie. Deze review zal minstens een halfjaar in beslag nemen, en verwacht wordt dan ook dat de eerste producten die DisplayPort ondersteunen op zijn vroegst over een jaar zullen verschijnen. Het voordeel van de nieuwe standaard zit vooral in de verhoogde bandbreedte. Via een dunnere kabel kan er dankzij een 'low-voltage differential signal' maximaal 10,8 gigabit per seconde verstuurd worden, waardoor er voor grote schermen zoals de Cinema Display van Apple niet meer twee losse kabels nodig zijn om de maximale resolutie te halen. Tevens kan er naast beeld ook audio en 'interactieve communicatie' (denk bijvoorbeeld aan de terugvoer van een touch screen of afstandsbediening) door de DisplayPort heen, waardoor het aantal kabels achter de pc weer extra kan afnemen. De beeldkwaliteit gaat volgens de ontwerpers omhoog, omdat niet langer voor ieder frame het complete scherm getekend wordt, maar alleen de wijzigingen ten opzichte van het vorige beeld worden doorgegeven. Als extra voordeel zou dit nog stroom kunnen besparen in laptops ook. Opvallend is overigens dat de specificatie ook een optionele kopieerbeveiliging vermeldt. Hiermee komt men enigszins tegemoet aan de wensen van de entertainmentindustrie, maar door de beveiliging optioneel te maken wil de VESA de technologie niet opdringen en wordt dit overgelaten aan de geïnteresseerde bedrijven in de film- en muziekindustrie. Het is echter onduidelijk hoe DisplayPort zich verhoudt tot de HDMI-technologie. Hoewel DisplayPort dus duidelijk voordelen heeft boven DVI, verwacht niet iedereen dat het een groot succes wordt. De geïnstalleerde markt van VGA en DVI is zo enorm groot dat de overgang moeizaam zal verlopen. Bovendien is er dit keer een concurrerende standaard met een behoorlijke voorsprong: HDMI. Bron: Cdrinfo

2 Column Cees Takkenberg Materiedeskundigheid In het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw liep het studentenaantal voor de studie Bestuurlijke Informatiekunde sterk terug. Het lijkt erop dat deze instroom van nieuwe studenten nauw is gecorreleerd met de economische cyclus met een periodetijd van ruwweg tien jaren en dus ook nu weer in een dieptepunt zit. Er waren ook calamiteiten in de ICTbranche. Een grote en voorheen zeer succesvolle leverancier van hardware ging failliet en een toenmalige goeroe riep luid in de pers dat hij genoeg had van dozen en draadjes en oplossingen wilde zien. Sinds die tijd zien we dan ook in de reclame-uitingen van dienstverleners in de ICT de kreet solutions opduiken. Vroeger, denk aan de tachtiger jaren, leek het voor deze dienstverleners niet belangrijk in welk veld ze opereerden. De automatisering werd voornamelijk vanuit de techniek aangevlogen. Pogingen om breder te kijken, bijvoorbeeld door toepassing van informatieplanning, vonden geen vervolg in de ICT-projecten. De enige uitzondering (die bij mij bekend was) was het toenmalige CMG (inmiddels opgegaan in Logica-CMG) dat vroegtijdig zogenaamde competence centres oprichtte waarin de materiedeskundigheid in een bepaalde branche werd gebundeld. Materiedeskundigheid blijkt heden ten dage een sleutelrol te spelen in de ICT-dienstverlening. Bij de werving van nieuwe studenten BIK werd in 1991 geconstateerd dat het erg moeilijk bleek de essentie van de studie in simpele beelden en/of bewoordingen over te dragen. Er is daarom indertijd het BIK-logo ontwikkeld (het BIK-brilletje) waarin de spanning tussen het ICT-domein en het bedrijfsdomein tot uiting komt en de Bikker als reddende bruggenbouwende engel wordt opgevoerd. Ook de helicopterview van de Bikker is toentertijd ontstaan en er zijn vergevorderde plannen geweest om tijdens de wervingsdagen een echte parachutist op de campus te laten landen. Deze helicopterview stamt nog uit de tijd van de oprichting van studies BIK in Nederland en werd toen ook wel aangeduid met de Angelsaksische term boundary spanning (bruggen slaan tussen disciplines). In de helicopterview wordt gesuggereerd dat de Bikker materiedeskundig zou moeten zijn. Hij wordt immers geacht vier actoren met elkaar te laten communiceren: managers, technische specialisten, materiedeskundigen en gebruikers. Terugkijkend op de vele afstudeersessies die ik de afgelopen vijftien jaar heb mogen meemaken zie ik het helicoptermodel onvoldoende terug en dit is dan ook een poging de discussie over de inhoud en vormgeving van de studie te prikkelen. Als je een lerende organisatie wilt zijn, moet je in staat zijn jezelf voortdurend te transformeren om hiermee tegemoet te komen aan de eisen van een turbulente omgeving. Als eerste constateer ik dat in het kader van het BIK-logo ongeveer 90% van de studenten kiest voor een bedrijfsmatige invalshoek en dat ICT-techniek nauwelijks in het eindverslag ter sprake komt. Tegenwoordig spreekt men in het vakgebied voortdurend over architecturen en dit komt nauwelijks aan de orde. Als tweede komt de invalshoek van de manager onvoldoende in de studie naar voren. Natuurlijk heeft iedereen het boek van Daft gelezen en kent iedereen de ideeën van Mintzberg, maar daar blijft het bij. Speciaal de zachte invalshoeken zoals van Schein (Culture and leadership) zijn in de praktijk van het dagelijkse leven eyeopeners. Als derde punt van kritiek ontbreekt het aan inzichten voor het omgaan met gebruikers; dit is nagenoeg een witte vlek die nader onderzoek nodig maakt. Ten slotte, en daar gaat het in dit artikel om, is de materiedeskundigheid bij Informatiekunde slechts ontwikkeld in bedrijfseconomische zin. Aan boekhouden, jaarrekening en administratieve organisatie wordt ruime aandacht gegeven. Er is echter nog veel meer en zelfs zoveel dat keuzes moeten worden gemaakt. Bij het ontwerp van BIK in Groningen (rond 1978) was al sprake van een driedeling in de materie: financieel IS, Logistiek IS en Commercieel IS. Het financieel IS is het meest gestandaardiseerd in de vorm van boekhoudpakketten als EXACT. In de sectoren Logistiek en Commercie slaat echter de diversiteit toe. Zo zijn er fundamentele verschillen tussen massaproductie, serieproductie en enkelstuksproductie. Moeten onze studenten ook op de hoogte zijn van de vitale processen binnen de belastingdienst, ziekenhuizen, banken, verzekeraars en pensioenfondsen? Ik kan op deze vragen geen sluitend antwoord geven en slechts de knuppel in het hoenderhok werpen. We zien in de wereld van bedrijfssoftware een sterke specialisatie waarin op basis van best practice referentiemodellen zijn ontwikkeld. We weten ook dat het invoeren van die pakketten vaak mislukt: trouwens meestal niet door de software maar vanwege de drastische veranderingen in de processen van de betrokken organisa- 2 Augustus 2005

3 IT kort Inzoomen op je eigen achtertuin Op earth.google.com kun je gratis een programma downloaden waarmee je op elke gewenste plek van de aardbol kunt inzoomen. tie. De implementatie van deze complexe pakketten vereist een grondige kennis van de materie alsmede de competenties verbonden met substantiële veranderingsprocessen. Hier zou de Informatiekundige een sterke rol kunnen spelen. Vóór BIK was er een beroepsstudie AMBI (Automatisering en Mechanisering van de Bestuurlijke Informatie) met een groot aantal modules, die het totale veld probeerden af te dekken. In een van de sleutelmodules probeerde men de studenten vertrouwd te maken met de materie door vijf verschillende voorbeeldsystemen te presenteren. Tegenwoordig zou men zich kunnen richten op pakketten zoals van SAP, ORACLE, JDEdwards etc. Voor gebruikers zijn deze pakketten weinig inzichtelijk en komt het neer op knopjes indrukken of vinkjes zetten. Een wetenschappelijke opleiding zou de black boxes moeten openbreken en de relatie met toepasselijke theorieën leggen. Het aantal domeinen met specifieke eigenschappen is zeer groot. Je kunt niet alles vooraf leren, maar een keuze van n materiedomeinen uit m stuks met enkele verplichte domeinen en de rest een vrije keuze van de student zou een optie kunnen zijn. BIK en daarna Informatiekunde kent een traditie van trendsetter in onderwijsvernieuwing. Daarom zou men kunnen overwegen de exercities met bedrijfspakketten te koppelen aan het nieuwe leren. Dit nieuwe leren ligt in lijn met het mobiliseren van de energie in de student, waar we al jaren mee bezig zijn. Door studenten een uitdagende opdracht te geven en een hoge mate van zelfstandigheid/keuzevrijheid zou men al onderzoekend een pakket kunnen doorgronden. Essentieel is het leggen van de reeds genoemde relatie tussen het pakket en de theorie. Docenten komen dan vooral in een coachende rol en zullen even hard moeten leren als de studenten. De praktijk toont aan dat motivatie een enorme energie kan vrij maken en dat onderzoekend leren echt leuk en fascinerend kan zijn. Eerst even de minpuntjes. De aan elkaar geplakte satellietbeelden zijn nog niet overal even scherp, de beelden soms een paar jaar oud. Zo zijn grote delen van Amsterdam slechts met weinig detail te bekijken en ontbreken de werkzaamheden voor de Noord-Zuidlijn bij het Centraal Station. En een blik op de noordpool levert een vreemd lijnenspel op doordat de randen van veel satellietbeelden daar samenkomen. Maar dat zijn allemaal kleinigheden. Het is, zacht uitgedrukt, een bijzondere ervaring om virtueel op de aarde af te vliegen en een paar honderd meter boven je huis te blijven zweven. Of boven het hotel waar je een kamer hebt geboekt. Op sommige plaatsen zijn de beelden zo gedetailleerd dat je mensen kunt zien. En het programma kan je ook vertellen waar in de buurt je restaurants kunt vinden, of boekhandels. Vast niet allemaal, maar handig blijft het. En het biedt commerciële mogelijkheden, natuurlijk. Voor het eerst dit jaar is het aantal niet-werkende ICT'ers dat op zoek is naar een baan weer licht opgelopen. Eind juli telde Nederland werkloze automatiseerders, de maand ervoor waren dit er nog Dat heeft het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) vanochtend bekendgemaakt. In juli 2004 lag het aantal werkloze ICT'ers dat op zoek was naar een baan met nog ruim 10 procent hoger dan juli van dit jaar. De afgelopen anderhalf jaar daalde de werkloosheid onder automatiseerders elke t Zonder breedbandverbinding moet je er niet aan beginnen, want het programma haalt de benodigde informatie tijdens het surfen over de aardbol op van de centrale server. Microsoft heeft overigens een soortgelijke service, MSN Virtual Earth, die ongeveer hetzelfde doet maar minder soepel overkomt. En de National Geographic Society wil later dit jaar een eigen aardbol uitbrengen, met gekoppelde natuur- en milieu-informatie. Ruimtetoerisme is echt ZOOM nergens voor nodig. Werkloosheid onder ICT ers loopt weer op maand licht. Daar lijkt nu dus een einde aan gekomen. De stijging van de werkloosheid onder ICT'ers is met 0,3 procent iets minder dan gemiddeld; het totaal aantal niet-werkende werkzoekenden steeg de afgelopen maand namenlijk met 0,4 procent tot Verder maakte het CWI bekend dat over de eerste zeven maanden van dit jaar 30 procent meer vacatures zijn aangemeld door werkgevers dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Het aantal in 2005 verleende ontslagvergunningen kwam tot en met juli uit op , dat is ruim 8 procent minder dan in de eerste zeven maanden van Augustus

4 Thema.Net.NET als basis voor gedistribueerde applicaties De eerdere artikelen in deze reeks over het.net hebben een goed beeld gegeven van de meer algemene aspecten van het.net Framework. Doel van dit artikel is om een overzicht te bieden van de praktische mogelijkheden van het Framework voor het realiseren van modulaire, gedistribueerde applicaties in technische systemen. Met name.net Remoting blijkt een geschikt raamwerk voor het maken van dergelijke toepassingen. Aan de hand van een aantal voorbeelden worden de mogelijkheden geschetst en zal de link met de hardware worden gelegd. Het.NET Framework is nog volop in ontwikkeling. Een aantal toekomstige ontwikkelingen wordt besproken. Een Evert van Dam leverancier heeft een groot aantal frisdrankautomaten opgesteld door heel Nederland. Om de automaten regelmatig bij te vullen rijdt hij dagelijks langs alle locaties. Als hij merkt dat de koeling van een automaat niet meer werkt, maakt hij hiervan een notitie voor de monteur zodat deze het apparaat later kan repareren. Hij merkt echter dat een apparaat vaak helemaal niet bijgevuld hoeft te worden op het moment dat hij het bezoekt. Bovendien gaat een defect apparaat ten koste van de kwaliteit van het product. Hij zou willen dat hij op afstand kon zien hoeveel frisdank is verkocht en gewaarschuwd willen worden als het apparaat defect is. Dat bespaart hem veel tijd en geld. Remote monitoring and control Het op afstand monitoren van apparatuur, diagnostiek van machinegedrag, besturing op afstand en data-acquisitie staat niet voor niets de laatste tijd volop in de belangstelling. Denk daarbij aan de communicatie tussen machines, het zogenaamde Machine-to-Machine (M2M) concept en interactie met gebruikers die, onafhankelijk van waar zij zich bevinden, willen beschikken over allerhande informatie. Het.NET platform lijkt zich daar goed voor te lenen. Microsoft zegt zelf daarover: Microsoft.NET is software that connects people, information, systems, and devices. [1] Globaal kan een onderscheid worden gemaakt in Remote monitoring en Remote control. Remote monitoring Op klantvraag: iedere keer dat een geautoriseerde gebruiker informatie opvraagt, wordt deze door het apparaat verzonden. Gebeurtenis gestuurd: iedere keer dat een bepaalde gebeurtenis optreedt, wordt deze gemeld aan een geautoriseerde gebruiker. Bij grenswaardebewaking: iedere grenswaardeoverschrijding van een procesvariabele wordt gemeld aan een geautoriseerde gebruiker. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een SMS-bericht. Weten waar apparaten en/of goederen zich bevinden: kan leiden tot kostenreductie omdat een te grote voorraad wordt voorkomen en goederenstromen optimaal kunnen worden geregeld. Remote Control Het volledig op afstand bedienen van een apparaat. Zo kan bijvoorbeeld het resultaat van een monitoring-actie leiden tot het bijsturen van het apparaat. Voorbeelden van Remote monitoring en control zijn het beheer van het klimaat van gebouwen, status van liften, waterstanden of verwarmingsinstallaties. [2] Het.NET Framework is een goede basis voor het snel realiseren van modulaire gedistribueerde applicaties 4 Augustus 2005

5 Remote-service.com Communications Connectivity HHH Internet H Machine Connectivator.NET remoting in de praktijk Information Technology Webbrowser Hosting Remote-service.com Host Zolang ervoor wordt gezorgd dat de interface van bepaalde modules identiek is, zijn deze onderling uitwisselbaar. Als de OCR-module moet worden vervangen door die van een andere fabrikant, is dat met een geringe inspanning mogelijk. Het.NET platform biedt de mogelijkheid met een minimumhoeveelheid code (zelfs bestaande) applicaties te voorzien van een remoting interface om dit mogelijk te maken. Het bovengenoemde voorbeeld van een automatisch snelheidscontrolesysteem laat de belangrijkste kenmerken zien van een technisch gedistribueerd systeem dat gebruik maakt van het.net Framework: Het systeem is opgedeeld in modules: monitoring, verwerking en presentatie vinden plaats in gescheiden applicaties..net Remoting Iedereen die wel eens over de A2 rijdt, kent de camera s die daar hangen ten behoeve van de trajectcontrole. Lussen in de weg registreren op basis van de verstoring van een elektrisch veld ondermeer de lengte van een passerend voertuig. Dat geeft een indicatie van de categorie waartoe het voertuig behoort. Een infrarood camera maakt een digitale foto van het kenteken, waarna OCR (optical character recognition) software het kenteken analyseert. Op basis van het kenteken kan worden bepaald wat de nationaliteit van het voertuig is en het geeft aanvullende informatie over de voertuigcategorie. Vrachtwagens mogen nu eenmaal niet harder dan 80 kilometer per uur waar voor personenwagens een limiet van 100 kilometer per uur geldt. Een eind verderop wordt de meting herhaald. De gemiddelde snelheid kan worden berekend en op basis daarvan kan het systeem bepalen of een voertuig in overtreding is. Een foto van het voertuig en overige informatie wordt verstuurd naar een centrale computer van het bureau verkeershandhaving van het openbaar ministerie. [3] Veel van deze functionaliteit is gerealiseerd met behulp van het.net framework. Kleinere applicaties, met een specifieke functionaliteit, bijvoorbeeld het automatisch herkennen van het kenteken, voeren een deelbewerking uit op de gegevens en sturen de bewerkte informatie door naar een andere applicatie. De communicatie tussen deze applicaties vindt plaats met gebruik van.net remoting..net remoting is een infrastructuur die het mogelijk maakt dat applicaties met elkaar communiceren. Daarbij is het onbelangrijk of de applicaties op één en dezelfde computer, binnen hetzelfde netwerk of zelfs daarbuiten actief zijn. De gegevens die worden verstuurd, kunnen zowel binair als in tekstformaat (XML) zijn opgemaakt..net remoting is een infrastructuur die het mogelijk maakt dat applicaties met elkaar communiceren Communicatie: de applicaties zijn via het netwerk verbonden. Hierbij wordt zowel gebruik gemaakt van ISDN-lijnen als van het netwerk. Distributie: de applicaties zijn niet per se gebonden aan één computer. Een computer aan de wegkant registreert de binnenkomende informatie, het verwerken ervan vindt plaats op een computer op een andere locatie. Interactie met hardware. Externe apparaten stellen informatie beschikbaar of worden aangestuurd vanuit het centrale systeem. Dat heeft voor de leverancier van het systeem een groot aantal voordelen, waarvan er hier enkele worden genoemd: Opnieuw te gebruiken en uitwisselbaar: modules kunnen eenvoudig opnieuw worden gebruikt, vervangen door een andere module of worden weggelaten. Schaalbaar en betrouwbaar: processorintensieve applicaties kunnen eenvoudig worden overgezet op een andere computer. Bij uitval van een computer kan een applicatie op een andere computer de functionaliteit overnemen, dit is alleen een kwestie van het opzetten van een nieuwe verbinding. Ook kan het van belang zijn dat een systeem minder kwetsbaar wordt doordat er minder gegevens lokaal worden opgeslagen. Denk daarbij aan vandalisme waarmee men bij automatische verkeerscontrolesystemen regelmatig te maken krijgt. Augustus

6 Thema.Net Beveiliging: het.net platform biedt de mogelijkheid van het versleutelen van gegevens. Voor een snelheidscontrolesysteem is het van belang dat de integriteit van gegevens is gewaarborgd. Onafhankelijke programmeertaal:.net modules kunnen in verschillende talen worden geschreven, waaronder C#, C++, J# die onderling probleemloos kunnen samenwerken doordat gebruik wordt gemaakt van een intermediate language. Daardoor kan eenvoudiger worden geput uit een groep ontwikkelaars die beschikbaar is voor het realiseren van het product. In principe platformonafhankelijk: het.net framework is bijvoorbeeld ook beschikbaar voor Linux (Mono). Dit kan van belang zijn voor fabrikanten die gebruik maken van Open Source producten. Al met al leidt dit tot kortere ontwikkeltijden, lagere kosten en een grotere up-time van systemen. User interfaces Wat een technisch systeem ook als functionaliteit biedt, op een gegeven moment is interactie met een gebruiker gewenst. Voor het besturen van het systeem, de huidige status of voor het visualiseren van meetgegevens. Een belangrijk aspect van het.net framework is dat met behulp van standaardcomponenten snel een grafische user interface kan worden gerealiseerd (Rapid Application Development: RAD). Door de gebruikersinterface los te koppelen van de onderliggende functionaliteit kan deze al in een vroeg stadium in een project worden gebouwd en aan de eindgebruiker worden gepresenteerd (Prototyping). Daarna kan steeds een deel van de onderliggende functionaliteit worden toegevoegd. Ook hierin toont het.net framework dus zijn modulaire karakter. Dit wordt nog benadrukt door de user interface te realiseren als een webpagina die vanaf een willekeurige computer kan worden benaderd. Hiervan wordt gebruikt gemaakt bij veel Remoting monitoringen control toepassingen..net modules kunnen in verschillende talen worden geschreven Koppeling met hardware Technische software kenmerkt zich door een koppeling met een of andere hardware. Over het algemeen is de software in het te monitoren of aan te sturen apparaat niet voorzien van het.net platform. Voor de communicatie wordt dan ook meestal gebruikt gemaakt van standaard seriële interfaces als RS-232/242 of een netwerkverbinding. Zo communiceert in een automatisch snelheidscontrolesysteem een.net applicatie via RS-232 met de elektronica van de lussen in de weg. De huidige versie van het.net platform kent geen geïntegreerde ondersteuning voor RS-232 verbindingen. Daarvoor kan bijvoorbeeld gebruik worden gemaakt van third-party componenten die dit ondersteunen. Deze kunnen eenvoudig door drag-anddrop aan een applicatie worden toegevoegd..net compact framework Naast het standaard.net framework is er ook het.net Compact Framework dat speciaal bedoeld is voor handheld devices zoals Pocket PC s en mobiele telefoons. Zoals de naam al aangeeft is dit een compacte versie van het.net framework met een beperkte functionaliteit. Zo bezit het huidige compact framework niet de mogelijkheden van remoting. Het grote voordeel van deze apparaten is echter dat ze compact zijn en dus overal te gebruiken. Als ze voorzien zijn van een draadloze internetverbinding, GSM/GPRS via een mobiele telefoon of WiFi, kunnen ze eenvoudig contact maken met een server waarop een.net remoting applicatie draait. Data-acquisitie kan bijvoorbeeld via de seriële poort van het apparaat. Op die manier kan het apparaat op locatie gegevens verzamelen en die doorsturen aan een centrale computer. Net zo gemakkelijk kan informatie bij die server worden opgevraagd. Ook kan een gebruiker via zijn mobile device gealarmeerd worden. Bij het gebruik van het.net Compact Framework bij het besturen van een machine wordt vaak een zekere mate van real-time gedrag verwacht. Een definitie van een real-time systeem is dat het systeem binnen een voorspelbare tijd op een voorspelbare manier reageert op een (externe) gebeurtenis. De Just-In-Time (JIT) compiler en de Garbage Collector waarbij je met het.net Framework te maken hebt, lijken slecht met real-time gedrag samen te kunnen gaan. Echter, nader onderzoek [4] laat zien dat het.net Compact Framework ook hierin aardig kan presteren. De nabije toekomst.net framework 2.0 Op dit moment is het het.net framework 2.0 die de huidige versie 1.1. zal gaan opvolgen in een bèta-fase. Het.NET framework 2.0 kent een groot aantal verbeteringen en toevoegingen, onder meer een 64-bit platform ondersteuning. Maar ook standaardondersteuning van de seriële poort zal worden toegevoegd waardoor de interactie met diverse hardware uniformer zal worden. Indigo Indigo [5] is het nieuwe, door Microsoft gepresenteerde framework voor het maken van servicegeoriënteerde applicaties, waarmee berichten tussen applicaties kunnen worden uitgewisseld. Een groot aantal Microsoft technologieën voor gedistribueerde applicaties worden daarmee onder één noemer gebracht. De vraag zou dan ook kunnen worden gesteld of.net Remoting niet op korte termijn zal gaan verdwijnen. Dat is niet het geval. Nieuwe gedistribueerde systemen zullen zeker met behulp van de Indigo infrastructuur gerealiseerd gaan worden. Voor de genoemde technische systemen blijft.net Remoting echter een goed keuze. Naast het standaard.net framework is er ook.net Compact Framework, speciaal bedoeld voor handheld devices 6 Augustus 2005

7 Software factories [6] Net als andere systemen wordt ook in technische applicaties gebruik gemaakt van vaak terugkomende, herbruikbare softwaremodules. Waar het nu al gebruikelijk is om een grafische gebruikers interface met behulp van standaardcomponenten en een toolbox in elkaar te zetten, gebeurt dat nog nauwelijks met standaardcode. Als er sprake is van een specifiek domein is dat echter ook mogelijk. Een grafische ontwikkelomgeving als LabVIEW [7] is daar een voorbeeld van. Software factories en Domain Specific Languages zijn Microsofts antwoord daarop. Codemodules kunnen visueel worden geplaatst en aan elkaar gekoppeld waardoor applicaties nog sneller kunnen worden ontwikkeld. De focus ligt daarbij niet op het ontwikkelen van code, maar op het ontwerp van een compleet systeem. Een domeinspecifiek systeem als automatische verkeerscontrole zal zo kunnen gaan worden ontwikkeld. Conclusie Het.NET Framework is een goede basis voor het snel realiseren van modulaire gedistribueerde applicaties. Dankzij de enorme standaardfunctionaliteit die het.net framework biedt, heeft het gebruik ervan ook al zijn weg gevonden naar meer technische applicaties. Verwijzingen: 1. NET Framework overview: technologyinfo/overview/ 2. Remote service: 3. Automatic Traffic Control: 4. Real-time gedrag van het.net Compact Framework: 5. Indigo: default.aspx 6. Software factories: softwarefactories/ 7. LabVIEW: Evert van Dam werkt als Software Designer bij Imtech ICT Technical Systems. Vingernagel ingezet als diskette Japanse onderzoekers van de universiteit van Tokushima hebben een methode ontwikkeld om gegevens op te slaan op vingernagels, meldt PC World. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een laser die in een staat is veranderingen in de vingernagel aan te brengen in een zeer korte lichtpuls, in de orde van grootte van femtoseconden (10 tot de macht -15). Die wijzigingen kunnen vervolgens uitgelezen worden door de vingernagel te belichten met een blauwe laser en de reflecties te meten met een CDD sensor of een lenzensysteem. In principe moeten op een nagel meerdere lagen aan te brengen zijn met in ieder laag zo'n 5 megabyte aan gegevens. De onderzoekers denken dat hun systeem in de toekomst gebruikt kan worden om identificatiegegevens op te slaan op het menselijk lichaam. Voordat de mens als wandelende USB-stick kan gaan fungeren, moeten de kosten nog wel omlaag gebracht worden. Daarnaast wordt onderzocht of ook andere lichaamsdelen, zoals de huid en de tanden, zich lenen voor gegevensopslag met deze techniek. Niet alleen om nagelbijters terwille te zijn, maar ook omdat de nagel met zijn gegevens in ongeveer een half jaar uitgegroeid is. Apple boos om videopresentatie Apple heeft een aantal websites gesommeerd links te verwijderen naar de video waarin te zien is hoe pc-gebruikers OS X op x86- systemen kunnen laten draaien. Één van de sites die een boze brief van Apple heeft ontvangen, is de Franse Mac- Bidouille.com. In een toelichting laat de redactie weten aan het verzoek van Apple te hebben voldaan 'omdat het verwijderen van de video niets aan de berichtgeving verandert', aldus AppleInsider.com. In de video wordt uitgelegd hoe het mogelijk is om OS X op elke Intel- en AMD-pc te draaien. Hiervoor moet de Apple Trusted Platform Module (tpm) chipbeveiliging worden omzeild. De truc met de tpm-beveiliging kwam aan het licht nadat Apple in juni had aangekondigd te zullen overstappen op Intel-chips voor de volgende generatie Macintoshes. Hierbij kregen ontwikkelaars een testexemplaar van Mac OS X voor Intel-chips. D Bron: Webwereld Augustus

8 Thema.Net.Net, de lijm voor Connected ICT Een van de belangrijkste thema s binnen hedendaagse organisaties en bedrijven is de information worker. Dit is een medewerker binnen een organisatie wiens bezigheden grotendeels bestaan uit het werken met en analyseren van de gegevens en informatie uit de organisatie. Het is voor organisaties van cruciaal belang dat haar information workers de juiste informatie op het juiste moment krijgen. Dáár ligt vooral de kerntaak van de ICT-afdeling. Met de komst van het.net Framework is het voor moderne ICT-specialisten mogelijk om deze kerntaak ook te verwezenlijken. De impact van het.net Framework op: de samenwerking van programmeurs en experts de samenwerking van (server)producten de integratie van systemen en de automatisering van processen worden in de hier volgende vier onderdelen beschreven. Hoe dit allemaal leidt tot betere ICT-oplossingen voor de information worker, komt in het laatste onderdeel aan de orde..net integreert programmeurs Sinds.NET Framework zijn intrede heeft gedaan kunnen programmeurs samenwerken aan hetzelfde systeem zonder dezelfde programmeertaal- of omgeving te gebruiken. Zolang hun omgeving en taal maar Microsoft Intermediate Language (MS-IL, vergelijkbaar met Java Bytecode) produceert, kunnen de componenten elkaar verstaan. In de praktijk zijn overigens veel Microsoft programmeurs overgestapt op C# of VB.Net binnen de Visual Studio IDE (programmeer omgeving). 8 Augustus 2005 Stef van Hooijdonk Het.NET Framework biedt een (in zogeheten namespaces) gestructureerde bibliotheek met duizenden standaardcomponenten die programmeurs kunnen gebruiken, ongeacht welke taal ze kiezen. Componenten voor het gebruik van XML, remoting, services, windows en web applications stellen de.net-programmeur in staat moderne standaarden en technieken snel, robuust en uniform te gebruiken. Het maakt niet uit of een programmeur een drie-tier, een client-server of een service-oriented oplossing ontwikkelt, met behulp van het.net Framework, de Visual Studio IDE en de standaard.net componentenverzameling kan hij zich meer focussen op de echte problematiek en het bedrijfsmatige doel van zijn project..net integreert producten Het.NET Framework is inmiddels ook terug te vinden in veel van de serverproducten van Microsoft. Kort na de introductie van het.net Framework in 2002 kwamen de eerste serverproducten met een nieuwe versie waarmee oplossingen konden worden bewerkstelligd met het.net Framework. Onder andere ingegeven door het eat your own dogfood -principe, maar daarom niet minder nuttig en noodzakelijk: Microsoft Content Management Server (MSCMS), Microsoft Commerce Server (MSCS), Microsoft BizTalk Server (BS). Deze serverproducten werden al meteen in 2002 voorzien van een.net Framework compatible versie. Vanuit de Visual Studio IDE is het mogelijk om de volledige Application Programmers Interface (API) van deze producten binnen een.net-oplossing te gebruiken en aan te sturen. In 2003 kwam Microsoft SharePoint Portal Server (SPS) met een compleet nieuwe.net versie. Ten slotte kwam Microsoft CRM Server (MSCRM) in begin 2004 als eerste volledig op het.net-framework gebaseerd product. Tegelijk met al dit geweld van nieuwe versies kwamen ook de eerste integraties: een SPS en MSCMS connector (Spark): een connector om vanuit SPS content uit het MSCMS weer te geven en andersom; een MSCMS, BizTalk en MSCS oplossing genaamd Microsoft Solution for Internet Business (MSIB): een complete voorbeeldimplementatie voor een e-commerce oplossing. Grote afwezige in dit lijstje is Microsoft SQL Server. In de loop der jaren na de lancering van het.net Framework zijn er wel al.net uitbreidingen op SQL Server geweest: Notification Services en Het.NET Framework biedt een gestructureerde bibliotheek met duizenden standaardcomponenten

kiezen architectuur Corporaties Voor beter procesbeheer testen Automatisering testproces noodzaak integratie Zorghervorming VS leunt op IT

kiezen architectuur Corporaties Voor beter procesbeheer testen Automatisering testproces noodzaak integratie Zorghervorming VS leunt op IT Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, april 2010 4 testen Automatisering testproces noodzaak integratie Zorghervorming VS leunt op IT praktijk Zorg

Nadere informatie

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken

magazine Macaw IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken Macaw magazine IT nieuws, trends en ontwikkelingen KPMG Client Navigator digitaal platform voor online samenwerken nr 2 najaar 2009 02 03 Colofon Inhoud Herstelalfabet Macaw Magazine is een uitgave van

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing

Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een onafhankelijke special van Reflex Uitgeverij Cloud Computing Een ontmoeting met de cloud Pagina 4 Trends in IT Pagina 6 Informatie achter slot en grendel Pagina 12 Glasvezel: hogesnelheidslijn voor

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom

Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Onderzoek naar gebruik open standaarden en open source software in de overheid en (semi) publieke sector Op aanvraag van Ministerie van Economische Zaken, DG Energie en Telecom Alphen (NB), 4 juli 2007

Nadere informatie

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare

Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning. De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger. Eindredactie: Jaap de Mare Operational Excellence vereist excellente procesondersteuning De eisen aan bedrijfsvoeringsystemen worden steeds hoger Eindredactie: Jaap de Mare Bronnen De inhoud van dit boek is grotendeels gebaseerd

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur

GESLOTEN RIJKSCLOUD. Functionele Doelarchitectuur GESLOTEN RIJKSCLOUD Functionele Doelarchitectuur Status Definitief, vastgesteld in ICCIO Versie 1.0 Datum 27 juni 2013 Samenvatting Aanleiding Cloud computing is, kortgezegd, het met een computer, tablet

Nadere informatie

Cloud computing in het onderwijs

Cloud computing in het onderwijs SURFnet Kennisnet Innovatieprogramma SURFnet bv Postbus 19035 3501 DA Utrecht Telefoon 030 2 305 305 Fax 030 2 305 329 admin@surfnet.nl www.surfnet.nl Stichting Kennisnet Postbus 778 2700 AT Zoetermeer

Nadere informatie

Many core processoren Ander besturingssysteem gewenst. Legal look Antwoord op juridische vragen. Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows

Many core processoren Ander besturingssysteem gewenst. Legal look Antwoord op juridische vragen. Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows Het vakblad over ontwerpen, bouwen, testen en moderniseren van bedrijfsapplicaties Jaargang 2, januari 2010 1 Legal look Antwoord op juridische vragen Migratie Bank gaat van mainframe naar Windows Persoonlijk

Nadere informatie

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers

De Y-Generatie. en het bedrijfsnetwerk. Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers De Y-Generatie en het bedrijfsnetwerk Peter Hartman André Poeltuyn Edwin Vos Erik Vollers Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Customer Service & Customer Experience

Customer Service & Customer Experience Optimalisatie van Customer Service & Customer Experience NewRatio B.V. Copyright: Amsterdam NewRatio Office: / BiXyte Atrium - Strawinskylaan Datum: 3051-1077 05-02-2012 ZX Amsterdam Auteurs: Rotterdam

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt

Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt Telecommunicatiediensten voor het koppelen van locaties in de zakelijke markt In opdracht van: OPTA Project: 2010.047 Publicatienummer: 2010.047.1021 Datum: Utrecht, augustus 2010 Auteurs: ir. ing. Reg

Nadere informatie

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26

Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine. Frank Kruisheer Forbo Flooring: Ik opereer op het snijvlak van de organisatie en de ICT pagina 26 Hét vakblad voor SAP-gebruikend Nederland magazine december 2008 jaargang 12 nummer 5 www.vnsg.nl Enterprise Support Succes internationale samenwerking pagina 33 Waterland Ziekenhuis Online met specialisten

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND

ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Cloud www.cloudworks.nu nummer 3 april 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing PUBLIC, PRIVATE OF HYBRIDE? ONDERZOEK: PRIVACYBELEID IN NEDERLAND Over persoonsgegevens in de cloud EN VERDER:

Nadere informatie

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4

1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 Inhoudsopgave 1. MANAGEMENTSAMENVATTING 1 2. STAAT DE BURGER BIJ U CENTRAAL 2 3. E-OVERHEID, DE WEG NAAR OPTIMALE DIENSTVERLENING 4 4. BOUWSTENEN VAN DE E-OVERHEID 7 5. NORA ARCHITECTPRINCIPES 9 6. HET

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars.

Oracle. Open World? www.weloveit.nl. Ga jij mee naar: Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars. Oplage 15.000 3e jaargang nummer 3 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Cloud Computing voor de waterschappen

Cloud Computing voor de waterschappen Cloud Computing voor de waterschappen Een notitie in opdracht van het i-platform Versie: 1.0 Concept Publicatiedatum: 28 oktober 2013 Auteur: Peter de Leeuw Ons kenmerk: Versiehistorie Versie Status Datum

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop

CLOUD COMPUTING MINOR EAD 15/1/2010. Versie: 1.0. Opdrachtgever: Rody Middelkoop 15/1/2010 Versie: 1.0 Opdrachtgever: Rody Middelkoop MINOR EAD CLOUD COMPUTING Cloud Computing en Enterprise Application Development Studenten: Thijs Smeenk Joris Peters Matthijs Bloemendal Student nr.:

Nadere informatie

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.)

Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) Weven en Waven. Op naar digitopia? Frans van der Reep (red.) Dirk de Wit (red.) De contouren van het adaptieve bedrijf Rob van de Wetering en Gerard van der Zaal, O&i De wereld om ons heen is veranderlijk.

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

WHITE PAPER MEER WINST MET SERVOY

WHITE PAPER MEER WINST MET SERVOY WHITE PAPER MEER WINST MET SERVOY Toepassing van arbeid besparende ontwikkeltechnieken voor de bouw, beheer en gebruik van moderne webapplicaties die bedrijfsprocessen verbeteren, kosten besparen, opbrengsten

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening.

Basisbouwblokken maken het datacenter. De impact van overheidsregulering. Freonvrij koelen van datacenters. management. energievoorziening. In samenwerkingen met datacenterworks september 2009 management Basisbouwblokken maken het datacenter energievoorziening De impact van overheidsregulering koeling Freonvrij koelen van datacenters en verder

Nadere informatie