Taakherschikking mondzorg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Taakherschikking mondzorg"

Transcriptie

1 Taakherschikking mondzorg Minister Schippers van VWS wil de wet aanpassen, zodat mondhygiënisten zelfstandig behandelingen kunnen doen. Wat vinden consumenten en tandartsen hiervan? juni 2016 In opdracht van Reputatiegroep

2 Postbus AJ Maastricht tel volg ons op Flycatcher Internet Research, 2016 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan.

3 Inhoud Hoofdstuk Titel Pagina Managementsamenvatting 1 1 Resultaten consumenten 4 2 Resultaten tandartsen 14 3 Verantwoording Onderzoeksgroep en steekproef Het Flycatcher panel Onderzoeksmethode De vragenlijst Veldwerk en respons Resultaten Generaliseerbaarheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 24 Bijlagen 25

4 Management samenvatting Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de wet veranderen, waardoor mondhygiënisten zelfstandig behandelingen mogen doen, zoals het boren van gaatjes, het plaatsen van verdovingen, het maken van röntgenfoto's en op basis daarvan het stellen van een diagnose. De Reputatiegroep heeft Flycatcher gevraagd in kaart te brengen hoe Nederlandse consumenten en tandartsen hierover denken. In totaal hebben ruim 1000 consumenten en ruim 600 tandartsen aan het onderzoek deelgenomen. 1

5 Managementsamenvatting Tandartsen Uitnodigingen 1669 respons 38% Nederlanders Uitnodigingen 1693 respons 63% juni 2016 Tandartsen en Nederlanders van 18 jaar en ouder In totaal hebben ruim 1000 consumenten en ruim 600 tandartsen aan het onderzoek deelgenomen. Consumenten Drie vijfde van de respondenten bezoekt de tandarts minimaal twee keer per jaar, ruim een derde doet dit een keer per jaar of minder en slechts 6% bezoekt nooit een tandarts. De mondhygiënist wordt minder vaak bezocht. Ruim de helft doet dit zelfs nooit. Wanneer respondenten mogen kiezen wie een bepaalde behandeling uitvoert, de tandarts of de mondhygiënist, kiezen de respondenten meestal voor de tandarts. Zo wil de overgrote meerderheid het liefst dat de tandarts de algemene, periodieke controles uitvoert, gaatjes boort, verdovingen plaatst, röntgenfoto s maakt en interpreteert. Wel wil 70% dat de mondhygiënist het gebit schoonmaakt, tandsteen verwijdert en tandvlees verzorgt. 7% van de respondenten geeft aan dat de mondhygiënist het gaatje in een kies zelfstandig zou mogen boren. Indien dit 5-10% goedkoper zou zijn dan wanneer dit door de tandarts gedaan wordt, wil 13% dat de mondhygiënist het gaatje boort. Ruim twee vijfde is bereid meer te betalen voor een behandeling door een tandarts dan door een mondhygiënist, terwijl een bijna even grote groep hier niet toe bereid is. Slechts 9% van de respondenten vindt het een goed idee dat de mondhygiënist zich in de toekomst zelfstandig mag bezighouden met taken als boren. 71% heeft bezwaar tegen de wijziging in de wet, met name omdat ze van mening zijn dat mondhygiënisten een andere opleiding hebben gevolgd dan tandartsen. Tandartsen 70% van de respondenten is van mening dat de huidige samenwerking tussen tandartsen en andere zorgverleners in de mondzorg effectief verloopt. Ruim de helft delegeert op dit moment minder gecompliceerde taken aan assistenten of mondhygiënisten. Gemiddeld genomen verwachten de tandartsen dat ze 17% van hun taken aan mondhygiënisten en assistenten kunnen overlaten. Een derde van de respondenten zou een mondhygiënist een diagnose laten stellen en indicatie laten maken op basis van röntgenfoto s en ruim twee vijfde vindt dat mondhygiënisten mogen 2

6 Managementsamenvatting boren. Vrijwel iedereen hiervan vindt wel dat dit onder toezicht van de tandarts moet gebeuren. Vier vijfde is op de hoogte van de aanpassing in de wet, waardoor andere zorgverleners in de mondzorg taken die nu alleen door tandartsen mogen worden uitgevoerd, zelfstandig mogen uitvoeren. De tandartsen zijn niet erg positief over deze aanpassing. De overgrote meerderheid verwacht dat hierdoor de kwaliteit van de mondzorg en de veiligheid zal afnemen en dat de effectiviteit van de samenwerking tussen tandartsen en andere zorgverleners in de mondzorg zal verslechteren. Ruim de helft denkt dat de kosten van de consument voor de mondzorg zullen stijgen. De overgrote meerderheid van de respondenten is het dan ook niet eens met de wijziging in de wet. Consumenten: Heeft u bezwaar tegen het uitbreiden van de zelfstandige taken, zoals minister Schippers voor ogen heeft? Ja 71% Nee 29% Tandartsen: Bent u het eens met de beoogde taakherschikking en uitbreiding van zelfstandige bevoegdheden van mondhygiënisten door het ministerie van VWS? Ja 4% Nee 96% In een gecontroleerde situatie (onder een dak) kan het goed werken: afgebakende taken, opdrachten en eindverantwoordelijkheid van de tandarts. Dan voorzie ik weinig problemen. Maar als er mondhygiënisten zelfstandig als minitandarts gaan werken, zijn de gevolgen niet te zien en niet te overzien. Ook omdat de grenzen niet duidelijk zijn, misschien formeel wel, maar in de praktijk niet Respondent - tandarts 3

7 Resultaten

8 Hoofdstuk 1 Resultaten consumenten In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven door middel van tabellen en grafieken. N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Vragen over de tandarts en de mondhygiënist Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil nog voor de zomer de wet (Wet BIG) veranderen, waardoor mondhygiënisten zelfstandig behandelingen mogen doen die in de rest van de wereld alleen door tandartsen worden gedaan. Denk daarbij aan het boren van gaatjes, het maken van röntgenfoto's en op basis daarvan het stellen van een diagnose, en plaatsen van verdovingen. Tandartsassistenten en mondhygiënisten mogen dit nu soms ook al, maar alleen op verzoek en in opdracht van de tandarts (niet zelfstandig). Dat betekent dat eventuele pijnklachten na de behandeling kunnen worden opgevangen en behandeld door de tandarts. Graag willen wij, als beroepsvereniging van tandartsen, van onze patiënten horen wat zij hiervan vinden. Uw stem willen wij aan de minister en Tweede Kamerleden voorleggen. Graag vragen wij u 5 minuten van uw tijd om de volgende vragen te beantwoorden. 1. Kent u het verschil tussen een tandarts en een mondhygiënist? absoluut relatief ja % nee 90 8% totaal % 8% ja nee 92% 4

9 Resultaten 2. Hoe vaak gaat u naar de tandarts? absoluut relatief meer dan 2 keer per jaar 50 5% 2 keer per jaar % 1 keer per jaar % minder vaak dan 1 keer per jaar % nooit 62 6% totaal % 10% 6% 5% meer dan 2 keer per jaar 2 keer per jaar 25% 54% 1 keer per jaar minder vaak dan 1 keer per jaar nooit 3. Hoe vaak gaat u naar de mondhygiënist? absoluut relatief meer dan 2 keer per jaar 61 6% 2 keer per jaar % 1 keer per jaar % minder vaak dan 1 keer per jaar % nooit % totaal % 6% 16% meer dan 2 keer per jaar 52% 10% 2 keer per jaar 1 keer per jaar minder vaak dan 1 keer per jaar 15% nooit 5

10 4. Als u zou kunnen kiezen wie u behandelt, wie zou dat dan zijn? NB De kosten voor behandeling door tandarts en mondhygiënist zijn gelijk. U kunt hieronder per zorghandeling aangeven door wie u het liefst behandeld wordt. Resultaten i. uitvoeren van algemene, periodieke controles absoluut relatief de tandarts % de mondhygiënist % totaal % 14% de tandarts de mondhygiënist 86% ii. boren van gaatjes absoluut relatief de tandarts % de mondhygiënist 21 2% totaal % 2% de tandarts de mondhygiënist 98% 6

11 Resultaten iii. maken en interpreteren van röntgenfoto's absoluut relatief de tandarts % de mondhygiënist 98 9% totaal % 9% de tandarts de mondhygiënist 91% iv. plaatsen van verdovingen absoluut relatief de tandarts % de mondhygiënist 60 6% totaal % 6% de tandarts de mondhygiënist 94% 7

12 v. schoonmaken van gebit, verwijderen van tandsteen en verzorgen van tandvlees Resultaten absoluut relatief de tandarts % de mondhygiënist % totaal % 30% de tandarts de mondhygiënist 70% 5. Zou de mondhygiënist het gaatje in uw kies zelfstandig mogen boren, ook als hij/zij u niet kan helpen bij kiespijn na de behandeling? absoluut relatief ja 70 7% nee % anders, namelijk* 21 2% totaal % * zie bijlage 1 voor toelichting 2% 7% ja nee anders 91% 8

13 6. Het boren van een gaatje en het plaatsen van een vulling kost circa 75 euro. Zou u de mondhygiënist uw gaatje laten boren in plaats van de tandarts, als dit 5-10% goedkoper zou zijn? Resultaten absoluut relatief ja % nee % totaal % 13% ja nee 87% 9

14 Resultaten 7. Wat vertrouwt u de mondhygiënist toe om bij u te doen? Meerdere antwoorden mogelijk: absoluut (n=1070) relatief (n=1070) boren van gaatjes 71 7% maken van röntgenfoto's en stellen van diagnose % voorkomen van gaatjes en aandoeningen in de mond door goede en regelmatige mondverzorging en -hygiëne (bv. verwijderen van tandsteen, verzorgen van % tandvlees) en geven van advies over mondverzorging controle op problemen in de mond, bijvoorbeeld bij kiespijn en infecties % plaatsen van verdovingen % geen van bovenstaande % boren van gaatjes 7% maken van röntgenfoto's en stellen van diagnose 21% voorkomen van gaatjes en aandoeningen in de mond door goede en regelmatige mondverzorging en -hygiëne (bv. verwijderen van tandsteen, verzorgen van tandvlees) en geven van advies over mondverzorging 80% controle op problemen in de mond, bijvoorbeeld bij kiespijn en infecties 38% plaatsen van verdovingen 12% geen van bovenstaande 15% 10

15 8. Zou u bereid zijn meer te betalen voor een behandeling (bijvoorbeeld het boren van een gaatje) door een tandarts dan door een mondhygiënist? Resultaten absoluut relatief ja % nee % geen mening % totaal % 16% 44% ja nee geen mening 40% 9. Vindt u het een goed idee dat de mondhygiënist zich in de toekomst zelfstandig mag bezighouden met o.a. het boren van gaatjes, het maken van röntgenfoto's en plaatsen van verdovingen - ook als dat ertoe zou leiden dat u uiteindelijk niet meer zelf kunt kiezen door wie u wordt behandeld (tandarts of mondhygiënist)? absoluut relatief ja 99 9% nee % anders, namelijk* 39 4% totaal % * zie bijlage 2 voor toelichting 4% 9% ja nee anders 87% 11

16 Resultaten 10. Heeft u bezwaar tegen het uitbreiden van de zelfstandige taken van de mondhygiënist, zoals minister Schippers voor ogen heeft? absoluut relatief ja, want* % nee, want* % totaal % * zie bijlage 3 voor toelichting 29% ja nee 71% 11. Het aantal tandartsen daalt in de komende jaren, vooral in de grote steden. Stel dat er in de nabije omgeving (binnen een uur rijden) alleen een mondhygiënist aanwezig is, zou u dat dan een probleem vinden? absoluut relatief ja % nee % anders, namelijk* 36 3% totaal % * zie bijlage 4 voor toelichting 3% 22% ja nee anders 75% 12

17 Resultaten 12. Als er alleen een buitenlandse tandarts in de buurt is (binnen een uur rijden) en deze gebrekkig Nederlands spreekt en verstaat, wordt u dan patiënt bij deze tandarts? absoluut relatief ja % nee % anders, namelijk* % totaal % * zie bijlage 5 voor toelichting 11% 26% ja nee anders 63% Indien u nog opmerkingen heeft over het onderwerp van deze vragenlijst, kunt u daarvoor de ruimte hieronder gebruiken.* * zie bijlage 6 voor toelichting 13

18 Hoofdstuk 2 Resultaten tandartsen In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven door middel van tabellen en grafieken. N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Onderzoek over taakherschikking in de mondzorg Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft in de toekomstige Beleidsagenda Mondzorg het voornemen opgenomen om nog voor de zomer de Wet BIG aan te passen. Hierdoor krijgen andere zorgverleners in de mondzorg, zoals mondhygiënisten, zelfstandige bevoegdheden die wereldwijd alleen aan tandartsen zijn voorbehouden. Het gaat onder andere om taken als controles, het boren van gaatjes, het maken en interpreteren van röntgenfoto's en plaatsen van verdovingen. De minister baseert zich daarbij op het rapport van de Commissie Linschoten uit Dat rapport stelt dat er in de toekomst met inzet van taakherschikking nog maar de helft van het aantal tandartsen nodig zou zijn. De overheid was destijds van mening dat circa 60 procent van de taken van de tandarts door de mondhygiënist en tandartsassistent kon worden overgenomen. Voorwaarde daarbij was dat tandartsen, mondhygiënisten en tandartsassistenten onder één dak zouden werken, met de tandarts als eindverantwoordelijke. De beoogde aanpassing van de Wet BIG voor mondhygiënisten houdt geen rekening met dit teamverband dat destijds werd geadviseerd door de Commissie Linschoten. Graag zouden wij als beroepsvereniging van onze leden willen horen hoe zij staan tegenover deze wetswijziging en taakherschikking door minister Schippers. Uw stem willen wij kenbaar maken bij de minister en Tweede Kamerleden, opdat de juiste koers wordt gevaren en - als dat het geval is - ter voorkoming van onomkeerbare aanpassingen van de wet waar u als tandarts niet achter staat. Graag vragen wij 5 minuten van uw tijd om de volgende vragen te beantwoorden. Voor uw privacy worden de door u gegeven antwoorden door het onderzoeksbureau Flycatcher geanonimiseerd doorgegeven aan de ANT. 14

19 Resultaten 1. Wat is uw leeftijd? absoluut relatief % % % % 60 jaar en ouder % totaal % 19% 12% % % jaar en ouder 21% 2. Zijn er in uw praktijk één of meerdere mondhygiënisten werkzaam? absoluut relatief ja % nee % totaal % 34% ja nee 66% 15

20 3. Hoe effectief vindt u de huidige samenwerking tussen tandartsen en andere zorgverleners in de mondzorg (zoals mondhygiënisten en tandartsassistenten)? Resultaten absoluut relatief zeer ineffectief 24 4% % % % zeer effectief % totaal % zeer ineffectief 4% 2 8% 3 19% 4 41% zeer effectief 29% 4. Delegeert u op dit moment binnen uw praktijk, bijvoorbeeld omwille van efficiency, minder gecompliceerde taken aan assistenten/mondhygiënisten? absoluut relatief ja, waaronder* % nee % totaal % * zie bijlage 8 voor toelichting 43% ja 57% nee 16

21 Resultaten 5. Zou u uw mondhygiënist - als deze bij u werkzaam is/zou zijn - de diagnose en indicatie laten maken op basis van röntgenfoto's? absoluut relatief ja, maar onder toezicht van de tandarts % ja, zonder toezicht van de tandarts (zelfstandig) 14 2% nee % totaal % 31% ja, maar onder toezicht van de tandarts 67% 2% ja, zonder toezicht van de tandarts (zelfstandig) nee 6. Vindt u dat mondhygiënisten mogen boren? absoluut relatief ja, in opdracht van de tandarts en onder één dak met de tandarts % ja, volledig zelfstandig 11 2% nee, mijn grootste bezwaar is* % totaal % * zie bijlage 9 voor toelichting 40% ja, in opdracht van de tandarts en onder één dak met de tandarts ja, volledig zelfstandig 58% nee 2% 17

22 7. Hoeveel van uw taken zou u kunnen overlaten aan mondhygiënisten en assistenten (percentage van uw tijd)? Resultaten absoluut relatief 0% 48 8% 1-19% % 20-39% % 40-59% 32 5% 60-79% 7 1% 80-99% 1 0% 100% 0 0% totaal % gemiddeld* 17% * zie bijlage 10 voor frequenties 0% 8% 1-19% 47% 20-39% 39% 40-59% 5% 60-79% 1% 80-99% 0% 100% 0% 18

23 8. Bent u op de hoogte van de gedwongen taakherschikking die minister Schippers per 1 januari 2017 voor ogen heeft, waarbij de Wet BIG aangepast wordt en taken die nu alleen aan tandartsen voorbehouden zijn ook door andere zorgverleners in de mondzorg zelfstandig uitgevoerd mogen worden? Resultaten absoluut relatief ja % nee % totaal % 19% ja nee 81% 9. Wat zal volgens u het effect zijn van de taakherschikking en uitbreiding van zelfstandige bevoegdheden van mondhygiënisten op de kwaliteit van de mondzorg? absoluut relatief de kwaliteit zal afnemen % de kwaliteit blijft hetzelfde 34 5% de kwaliteit zal toenemen 7 1% geen mening 30 5% totaal % 1% 5% 5% de kwaliteit zal afnemen de kwaliteit blijft hetzelfde de kwaliteit zal toenemen geen mening 89% 19

24 10. Wat zal volgens u het effect zijn van de taakherschikking en uitbreiding van zelfstandige bevoegdheden van mondhygiënisten op de patiëntveiligheid van de mondzorg? Resultaten absoluut relatief de veiligheid zal afnemen % de veiligheid blijft hetzelfde 50 8% de veiligheid zal toenemen 5 1% geen mening 25 4% totaal % 8% 1% 4% de veiligheid zal afnemen de veiligheid blijft hetzelfde de veiligheid zal toenemen geen mening 87% 11. Hoe zal de taakherschikking en uitbreiding van zelfstandige bevoegdheden van mondhygiënisten de effectiviteit van de samenwerking tussen tandartsen en andere zorgverleners in de mondzorg volgens u beïnvloeden? Denk bijvoorbeeld aan dossieroverdracht en opvang bij calamiteiten. absoluut relatief deze zal verbeteren 9 1% deze zal ongeveer hetzelfde blijven 86 14% deze zal verslechteren % geen mening 35 6% totaal % 6% 1% 14% deze zal verbeteren deze zal ongeveer hetzelfde blijven deze zal verslechteren geen mening 79% 20

25 Resultaten 12. Wat denkt u dat het effect is van de taakherschikking en uitbreiding van zelfstandige bevoegdheden van mondhygiënisten op de kosten van de consument voor de mondzorg? absoluut relatief de kosten zullen dalen 50 8% de kosten zullen gelijk blijven % de kosten zullen stijgen % geen mening 58 9% totaal % 9% 8% 26% de kosten zullen dalen de kosten zullen gelijk blijven de kosten zullen stijgen geen mening 57% 13. Bent u het eens met de beoogde taakherschikking en uitbreiding van zelfstandige bevoegdheden van mondhygiënisten door het ministerie van VWS? absoluut relatief ja, want* 25 4% nee, want* % totaal % * zie bijlage 11 voor toelichting 4% ja nee 96% 14. Heeft u aanvullende opmerkingen over de voorgenomen taakherschikking?* * zie bijlage 12 voor toelichting 21

26 Hoofdstuk 3 Verantwoording Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wil de wet veranderen, waardoor mondhygiënisten zelfstandig behandelingen mogen doen, zoals het boren van gaatjes, het plaatsen van verdovingen, het maken van röntgenfoto's en op basis daarvan het stellen van een diagnose. De Reputatiegroep heeft Flycatcher gevraagd in kaart te brengen hoe Nederlandse consumenten en tandartsen hierover denken. Tandartsen Uitnodigingen 1669 respons 631 / 38% Nederlanders Uitnodigingen Onderzoeksgroep en steekproef Dit onderzoek kent twee doelgroepen. De eerste doelgroep van het onderzoek bestaat uit tandartsen uit Nederland. Hiervoor heeft de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) hun adressenbestand aan Flycatcher aangeleverd. De tweede doelgroep van het onderzoek bestaat uit Nederlanders van 18 jaar en ouder (consumenten). De onderzoeksgroep is geselecteerd uit het Flycatcher panel. De totale steekproef werd gestratificeerd naar geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en regio. Dit wil zeggen dat de personen in de steekproef een representatieve afspiegeling vormen van de Nederlandse bevolking van 18 jaar en ouder wat betreft de genoemde kenmerken. 3.2 Het Flycatcher panel Het Flycatcher panel bestaat uit meer dan mensen van 12 jaar en ouder die zich bereid hebben verklaard om regelmatig deel te nemen aan online onderzoeken. Panelleden ontvangen gemiddeld ongeveer acht vragenlijsten per jaar en de gemiddelde respons bedraagt ongeveer 55-65%. Als tegenprestatie krijgen ze voor een volledig ingevulde vragenlijst een aantal punten. Indien men 900 punten gespaard heeft, kunnen deze ingewisseld worden voor een cadeaubon. Flycatcher heeft als een van de eerste onderzoeksbureaus in Nederland het keurmerk ISO26362 verdiend voor access panels. Dit keurmerk bevestigt dat het Flycatcher panel voldoet aan de ISOkwaliteitseisen voor sociaalwetenschappelijk onderzoek, markt-, en opinieonderzoek. 3.3 Onderzoeksmethode Flycatcher is gespecialiseerd in online onderzoek, dat wil zeggen dat een vragenlijst via internet wordt ingevuld en verzonden. De tandartsen en geselecteerde panelleden werden door Flycatcher via benaderd om mee te doen aan het onderzoek. Door te klikken op een, voor elke respondent unieke, hyperlink in het bericht kwam men bij het onderzoek terecht. De vragenlijst was alleen toegankelijk voor tandartsen en panelleden die hiervoor een uitnodiging gekregen hebben. respons 1070 / 63% juni 2016 Nederlandse tandartsen en Nederlanders van 18 jaar en ouder 22

27 Verantwoording De vragenlijsten konden zowel op PC als op mobiel of tablet ingevuld worden 3.4 De vragenlijst De vragenlijsten zijn opgesteld door de opdrachtgever in overleg met Flycatcher. De vragenlijsten zijn door Flycatcher online geprogrammeerd. De vragenlijsten voor de tandartsen bestond uit 14 vragen. In deze vragenlijst kwamen o.a. de volgende onderwerpen aanbod: huidige samenwerking andere zorgverleners; taken andere zorgverleners; mening over de wijziging in de wet. In de vragenlijst voor de Nederlandse consumenten, die uit 12 vragen bestond, kwamen o.a. de volgende onderwerpen aanbod: bezoek tandarts en mondhygiënist; voorkeur voor wie bepaalde behandelingen uitvoert; verwachte effecten van de wijziging in de wet; mening over de wijziging in de wet. De vragenlijsten zijn door Flycatcher, via een interne pretest, uitgebreid getest voordat deze verstuurd werden, zowel inhoudelijk als technisch. Daarnaast heeft Flycatcher de opdrachtgever de mogelijkheid geboden om de gedigitaliseerde vragenlijsten via een proefaccount in te zien en te doorlopen voordat deze verstuurd werd. De vragenlijsten zijn verstuurd na definitief akkoord van de opdrachtgever op basis van het toegestuurde proefaccount. 3.5 Veldwerk en respons De vragenlijst voor de tandartsen is verstuurd op vrijdag 10 juni en kon ingevuld worden tot vrijdag 24 juni Op 15 en 21 juni zijn herinneringen verstuurd naar iedereen die de vragenlijst nog niet (volledig) had ingevuld. De vragenlijst voor de Nederlandse consumenten is verstuurd op donderdag 9 juni en kon ingevuld worden tot donderdag 16 juni Een overzicht van de respons is te vinden in de tabel. Responsoverzicht Tandartsen Consumenten Aantal personen in de steekproef Foutmeldingen (onjuist e- mailadres, 57 7 mailbox vol) Aantal netto uitnodigingen verstuurd Verwijderd wegens slechte 0 9 responskwaliteit* Vragenlijst onvolledig ingevuld / dropout* Respons Respons % (=respons / netto verstuurd) 38% 63% * De gegevens van deze respondenten zijn niet meegenomen in de resultaten. De achtergrondkenmerken van de Nederlanders zijn weergegeven in bijlage Resultaten Na afsluiten van de veldwerkperiode zijn de data door Flycatcher opgeschoond, gecontroleerd en verwerkt. Het databestand is door Flycatcher 23

28 Verantwoording gecontroleerd op responskwaliteit door o.a. te kijken naar de invultijd, consistentie van de antwoorden, open antwoorden en straightlining (van straightlining is sprake indien bijv. bij een reeks stellingen overal de eerste antwoordoptie gekozen wordt). Indien een slechte responskwaliteit wordt waargenomen, worden de resultaten van de betreffende respondent uit het databestand verwijderd (zie responsoverzicht). 3.7 Generaliseerbaarheid, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid Omdat niet alle tandartsen en Nederlanders van 18 jaar en ouder aan het onderzoek hebben deelgenomen, zullen de uitkomsten in bepaalde mate afwijken van de uitkomsten in de gehele populatie. Daarom is het belangrijk de resultaten met bepaalde waarschijnlijkheid (betrouwbaarheid) te interpreteren. Afhankelijk van het gevonden percentage (p) en het aantal respondenten (n) kunnen aan de hand van onderstaande formule de marges bepaald worden die betrekking hebben op de totale populatie tandartsen en Nederlanders van 18 jaar en ouder: p (1 p) 1,96 n (n=1070), bedraagt 3%. Dit wil zeggen dat een gevonden uitkomst in de totale populatie maximaal 3% naar boven of naar beneden kan afwijken. De maximale nauwkeurigheidsmarge van de totale groep tandartsen (n=631), bedraagt 4%. Voorbeeld: 1. Kent u het verschil tussen een tandarts en een mondhygiënist? absoluut relatief ja % nee 90 8 % totaal % In dit voorbeeld geeft 92% aan het verschil tussen een tandarts en een mondhygiënist te kennen. De marge voor de gehele populatie Nederlanders van 18 jaar en ouder is dan: 0,92 (1 0,92) 1,96 = 1,6% 1070 In dit geval kan geconcludeerd worden dat 90,4% tot 93,6% van de totale groep Nederlanders van 18 jaar en ouder het verschil tussen een tandarts en mondhygiënist kent. Indien er generalisaties worden gedaan met behulp van een van deze formule, worden de uitspraken gedaan met een betrouwbaarheid van 95%. Bij een groter aantal respondenten verandert de betrouwbaarheid niet, maar worden de marges kleiner zodat met een hogere nauwkeurigheid uitspraken kunnen worden gedaan. De maximale nauwkeurigheidsmarge van de totale groep Nederlandse consumenten 24

29 Bijlagen

30 Bijlage 1 ad vraag 5 - consumenten N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 5. Zou de mondhygiënist het gaatje in uw kies zelfstandig mogen boren, ook als hij/zij u niet kan helpen bij kiespijn na de behandeling? anders, namelijk afhankelijk van opleiding. Ik weet niet wat ze leren alleen indien ik er hierna direct aan wordt geholpen als er ook een tandarts in de praktijk aanwezig is Als het binnen een praktijk met een tandarts is, en bij problemen overlegd en doorverwezen kan worden Als hij of zij dat net zo goed kan als een tandarts Als hij/zij hier een gedegen opleiding voor heeft gevolgd en ervaring mee heeft wel als mondhygienist directe lijn heeft met tandarts wel en als mondehygienist de juiste kwalificaties heeft blijft de kiespijn dan tandarts Dat hangt af van de kwaliteit van de mondhygienist ga nooit naar een tandarts hen een kunstgebit heel kleine ingreep zou mischien kunnen ik weet het niet in geval van nood: ja Indien bekwaam ja, maar hij/ zij moet ook daarna kunnen helpen naa overleg met tandarts, het blijft een specialisme Tandarts standby weet niet weet niet tandarts altijd zelf. weet niet. ik ken alleen de tandarts. wel als ze daar speciaal voor worden opgeleid. En volgens mij zijn ze datniet! 25

31 Bijlage 2 ad vraag 9 - consumenten N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 9. Vindt u het een goed idee dat de mondhygiënist zich in de toekomst zelfstandig mag bezighouden met o.a. het boren van gaatjes, het maken van röntgenfoto's en plaatsen van verdovingen - ook als dat ertoe zou leiden dat u uiteindelijk niet meer zelf kunt kiezen door wie u wordt behandeld (tandarts of mondhygiënist)? anders, namelijk Afhankelijk van wat een mondhygiënist in de opleiding krijgt en in getraind is. Bovendien zou ik altijd willen kunnen kiezen alleen als ze daar eerst goed voor opgeleid worden alleen als ze daar toe opgeleid worden Alleen als ze er goed voor zijn opgeleid als de mondhygiënist dezelfde opleiding/kennis als de tandarts heeft, zou het eigenlijk niet uitmaken. als de mondhygienist een tandarts kan inschakelen mocht dat nodig zijn (bijvoorbeeld bij complicaties zoals pijn, niet te stoppen bloeding etc) als de mondhygiëniste daarvoor de juiste vooropleiding en trainingen voor krijgt wel als patiënt ermee instemt Als ze ervoor opgeleid worden wel als ze goed opgeleid is wel Dat hangt af van de scholing van de monhygienist dat hangt er van af of de mondhygienist er een opleiding voor heeft. dat kan ik niet beoordelen de mondhygienist moet werken onder toezicht van de tandarts foto's maken wel, andere handelingen niet Geen ervaring met mondhygiënist geen meening Geen mening geen voorkeur door wie ik word behandeld. de vrij eenvoudige dingen als gaatje boren kan de mondhygienist net zo goed, weet ik uit ervaring Hangt van de opleiding af Ik weet niet in hoeverre monthygiënisten instaat zijn dat zelfstandig te doen. Indien de kosten daarmee gedrukt worden: de tandarts is een dure specialist de mondhygiënist niet indien de kwaliteit hetzelfde is of beter wordt maakt dit mij niet uit Indien ze daar hetzelfde voor worden opgeleid en even bekwaam zijn maakt dat me niks uit. ja als deze big geregisteerd wordt ja as ze de zelfde opleiding hebben gehad als de tandarts ja, als mondhygienist bekwaam genoeg is Ja, indien de kwaliteit gewaarbord kan worden. ja, zolang hij/zij deze expertise heeft ligt aan de opleiding die erbij hoort met de juiste opleiding wel mits men er voor opgeleid is. Dan kan ik nu niet beoordelen. mits ze degelijk zijn opgeleid tandarts is fijner 26

32 Tandarts standby voor het geval dat.. weet ik niet weet niet Weet niet Weet niet 27

33 Bijlage 3 ad vraag 10 - consumenten N.B. Onderstaande opmerkingen zijn een letterlijke weergave van de reacties van de respondent en kunnen dus foutieve spelling of grammatica bevatten. 10. Heeft u bezwaar tegen het uitbreiden van de zelfstandige taken van de mondhygiënist, zoals minister Schippers voor ogen heeft? ja, want aantal 't geen tandarts 1 achtergrond en opleiding moeten dan ook naar behoren zijn. 1 Alleen controles, dat gebeurd nu namelijk dubbel. Bij problemen naar de tandarts 1 als een mondhygienist een arts is, heb ik geen bezwaar 1 als er iets fout mocht gaan, wil ik graag dat dat direkt verholpen kan worden 1 Als het maar goed gedaan wordt 1 Als het mis gaat moet de tandarts het oplossen 1 als het nu al mag in opdracht van de tandarts zie ik de meerwaarde niet. Het risico bestaat in mijn optiek dat juist zonder dit overleg/opdracht van de tandarts de kwaliteit achteruit zou kunnen gaan. Als mijn tandarts de mondhygienist van de praktijk genoeg vertrouwt heb ik er geen problemen mee, maar helemaal zelfstandig zonder kwaliteitskeurmerk oid lijkt me een slecht idee. 1 Als iets dezelfde deskundigheid vereist en opleiding waarom zou de behandeling dan goedkoper zijn en als het op een lager niveau gedaan wordt dan zou ik altijd meer vetrouwen hebben in de opleiding die eraan vooraf gegaan is. 1 als je dan pijnklachten hebt bij bv gaatjes boren kan de mondhygienist je niet helpen. 1 Als ze een tandarts opleiding zouden hebben gevolgd dan wel maar ja dan zouden ze tandarts zijn nietwaar?! 1 als ze er de papieren niet voor heeft vind ik het een kwalijke zaak 1 Als zij hiervoor gestudeerd zouden hebben, dan waren ze wel tandarts geworden. Nu weet je niet of iemand dit goed kan en is er geen controle/overzicht meer 1 ander/minder diepgaand vakgebied 1 Andere studie gehad dan een tandarts. 1 anders was ze wel tandarts geworden. Het zijn 2 verschillende vakgebieden. 1 Angst 1 ben bang dat er fouten zullen worden gemaakt 1 bepaalde taken horen bij een tandarts, andere taken bij de mondhygiënist. De opleiding voor beide beroepen is ook anders. De naam van de mondhygiënist zou in dat geval ook veranderd moeten worden in semi-tandarts 1 beroep niet te vergelijken met dat van tandarts 1 bij de mondhygiënist krijg ik altijd het gevoel dat "geldverdienen" belangrijker is dan de taken als mondhygiënist. Hiermee bedoel ik het extra geld rekenen voor voorlichting en de telkens veranderende adviezen. Kortom geen vertrouwen. 1 bij der eigen werkzaamheden houden. 1 Bij deze vraag had een geen mening optie moeten komen. Ik neig meer dan bezwaar tegen uitbreiding van alle taken. Maar sommige uitbreiding is geen probleem voor mij 1 blijf bij je vak 1 Blijft naar mijn idee een specialistische taak 1 blijkbaar is de macht van de tandartsen in den haag erg groot...veel vvd-ers? 1 boren moet toch door een tandarts gedaan worden 1 boren vind ik werk van tandarst 1 Brabchevervaging en vervuiling 1 broodroof van de tandarts 1 28

34 daar hebben ze niet voor geleerd 1 daar hebben ze toch niet voor gestudeerd 2 daar hebben ze waarschijnlijk niet de juiste opleiding voor gehad. 1 daar heeft hij/zij geen opleiding voor gehad 1 Daar is de tandarst voor. 5 daar is de tandarts voor opgeleid 1 daar is deze niet geschikt voor. 1 daar is een mondhygienist niet voor opgeleid. ik wil vakkundige hulp voor mijn gebit. 1 daar ius niet voor gestudeerd 1 daar zijn ze niet voor 1 daar zijn ze niet voor opgeleid 3 daar zijn ze niet voor opgeleid, de vraag is of ze het zelf willen 1 daar zijn ze niet voor opgeleid. Een tandarts studeert jaren om de juiste kennis op te doen en dingen in te kunnen schatten en GOED te kunnen herstellen. Mondhygiensten hebben een totaal andere opleiding, met een ander uitgangspunt en studeren heel veel korter. SLECHT idee! Gaat voor problemen zorgen, die de tandarts dan weer moet herstellen tegen hogere kosten 1 daaris de opleiding niet voldoende voor 1 daarvoor ga je naar de tandarts 1 Daarvoor wil ik gewoon bij mijn tandarts terecht kunnen 1 Dan een tandarts is een expert op dit gebied en een mondhygiënist niet. 1 dan hadden ze maar tandarts moeten worden 1 dan is het einde zoek 1 dan komen er teveel beunhazen 1 dan moeten mondhygienisten ook meer apparatuur en opleidingen krijgen/kopen 1 dan overlappen de werkzaamheden van de tandarts en de mondhygienist elkaar teveel 1 dan word het een rommeltje zoals het nu al is 1 dan wordt het feitelijk een tandarts en is het verschil in functie/bekwaamheid onduidelijk 1 dan zou de monhygienist zich moeten specialiseren. 1 Dat brengt de tandarts functie in gevaar. Schoenmaker blijf bij je leest. 1 dat gaat ten koste van de kwaliteit 1 dat is de taak van de tandarts 1 dat is een devaluatie van het vak 1 dat is hun werk niet 1 dat is niet een goede zaak 1 dat is niet hun taak 1 dat is niet nodig 1 dat is niet verantwoord 1 Dat is werk voor een tandarts 1 Dat vind ik geen werk voor de mondhygienist 1 dat zorgt voor nog meer verwarring 1 de beroepsgroep is niet opgeleid voor dergelijke taken. 1 de ervaring van een tandarts in deze gevallen is veel groter dan die van de mondhygieniste 1 de expertise is minder 1 de mond hygiënit moet niet op de stoel van de tandarts gaan zitten. 1 De mondhygienis is geen arts en vertrouw ik daarom minder. 1 De mondhygiënisch heeft niet de juiste opleiding 1 de mondhygiënist heeft veel minder verstand van zaken, zo heeft dit mij al een kies gekost, door de onkundigheid van een mondhygiënist, dus die vertrouw ik niet meer 1 De mondhygienist is daar niet voor opgeleid 1 de mondhygiënist is geen specialist 1 de mondhygienist is hier niet bekwaam voor 1 De mondhygienist is hier niet voor opgeleid 2 de mondhygiënist is hier niet voor opgeleid en heeft hier geen ervaring mee. 1 29

35 de mondhygiënist krijgt er dan taken bij die bij het beroep van tandarts horen 1 De mondhygienist moet gewoon zijn eigenwerk blijven doen en de tandarts ook 1 de mondhygieniste is voor tandsteen en niet voor andere zaken 1 de mondhygienste is er voor preventie en tandheelkundige behandelingen laat ik liever aan de tandarts over 1 de opleiding is anders en heb bewust voor een tandarts gekozen 1 de opleiding is er niet na 1 De opleiding is niet hetzelfde 1 de opleiding is niet relevant 1 de opleiding van de mondhygiënist is er niet naar om dit soort taken uit te voeren. 1 de opleiding van de mondhygienist omvat dit alles niet6 1 de opleiding van monhygiënist moet deze nieuwe handelingen dan ook goed aanleren 1 de opleiding zal dan eerst moeten worden aangepast 1 de opleidingen van tandarts en mondhygiënist verschillen waarschijnlijk teveel 1 De studie tandheelkunde duurt niet voor niets zo lang 1 de studie voor tandarts duurt niet voor niks zo lang. 1 de tandarts heeft daar veel meer ervaring mee 1 de tandarts heeft daar voor gestudeerd en de mondhygiënist niet. 1 de tandarts heeft daarvoor de juiste opleiding 1 DE TANDARTS HEEFT EEN 6/7 STUDIE GEVOLGD DUS WEET HET BESTE 1 de tandarts heeft er meer verstand van 1 De tandarts heeft gestudeerd voor deze taken. 1 de tandarts heeft jaren gestudeerd en kan beter beoordelen. met je gebit mogen geen fouten gemaakt worden daar is het te kostbaar voor 1 de tandarts heeft jaren lang gestuurd om te mogen/kunnen boren enz. 1 de tandarts heet de meeste kennis. 1 De tandarts is beter opgeleid 2 de tandarts is beter opgeleid hiervoor 1 de tandarts is de allrounde behandelaar en daar ben je mee vertrouwd. 1 De tandarts is de ÄRTS" de mondhygiëniste is voor gebitsreiniging. 1 de tandarts is de expert 1 de tandarts is er niet voor niks 1 De tandarts is gespecialiseerd in boren enz. mondhygienist niet neem ik aan anders zou die ook tandarts zijn neem ik aan. 1 De tandarts is juist gespeciliaseerd in dit soort werkzaamheden. 1 De tandarts is kundiger. 1 de tandarts is meer bevoegd en heeft meer opleiding 1 de tandarts is meer ervaren 1 de tandarts kan mij heel goed inschatten. weet met mij om te gaan ivm stress. tandarts levert kwaliteit meer dan een mondhygieniste 1 de tandarts moet de 'echte' behandelingen blijven doen 1 de tandarts zekf heeft de juiste opleiding gedaan en de mondhygeniste niet! 1 de tandartsen zijn specifiek opgeleid en zien meer dan de monthygienistes 1 de tandartsopleiding is er niet voor niets en is anders dan die voor een mondhygiënist 1 de verhouding m.b.t. de opleiding deugt dan niet 1 Denk dat kennis tekort schiet 1 deskundigheid 1 deskundigheid ontbreekt 1 Deze behandelingen worden niet voor niets door een tandarts gedaan 1 deze is daar niet voor opgeleid 1 deze mensen zijn hier niet voor opgeleid 1 deze persoon is er meestal niet voldoende voor opgeleid 1 deze persoon kan daarna niet helpen met de kiespijn. Ik wil dat 1 persoon alles doet. 1 30

36 deze zijn hier niet voor opgeleid 1 diagnose is voorbehouden aan een arts en ook de behandeling. een mondhygieniste werkt onder supervisie van een tandarts. 1 Die heeft er ( meer ) voor gestudeerd 1 die zijn geen tandarts 2 Dient de tandarts te doen 1 dit gaat mij te ver 1 dit gaat problemen opleveren voor patienten en het holt het beroep tandarts uit. Je laat een verpleegster toch ook geen operatie uitvoeren! 1 Dit hoort bij de tandarts 1 dit is een taak voor de tandarts. Want de mondhygiënist kan niet eens helpen bij klachten achteraf, van zijn/haar eigen handelen. 1 Dit is ingegeven door financiële overwegingingen en niet uit zorg voor de patiënt. 1 dit is niet meer dan een bezuiniging. Het lijkt me erg vervelend als ik eerst door de mondhygiënist geholpen wordt en daarna alsnog door de tandarts geholpen moet worden. 1 dit is onverantwoord 1 dit is voor de tandarts 1 dit kan een kostenbesparing voor de patiënt opleveren 1 Dit moet door een kundige arts worden gedaan 1 dit zijn geen taken voor een mondhygienist, die is hierin niet gespecialiseerd 1 Dit zijn handelingen van een tandarts!!!! 1 dit zijn taken van de tandarts 1 Dit zijn taken van een tandarts. Ik vind dat je niet aan zijn functieomschrijving moet gaan rommelen. 1 Dit zou alleen moeten mogen als de mondhygiënist een uitgebreidere opleiding krijgt om de kwaliteit van een behandeling te waarborgen 1 doen ze het wel goed 1 drukt de kosten 1 een artsenopleiding is toch wel even wat anders 1 een gedege opleiding is nodig voor zulke behandelingen 1 een mondhygiënist heeft niet dezelfde opleiding als een tandarts, anders was het wel een tandarts geworden. 1 een mondhygiënist is geen arts en heeft daardoor ook een minder uitgebreide kennis. 1 een mondhygienist is geen medicus 1 Een mondhygiënist is geen tandarts 1 een mondhygiënist is hier niet perse voor opgeleid 1 een mondhygiënist is hier onvoldoende voor opgeleid en zal altijd onder supervisie van een tandarts moeten werken 1 een mondhygiënist is i.t.t. een tandarts geen arts. De taken die de minister voor ogen horen, behoren m.i. thuis bij een (tand)arts. 1 Een mondhygiënist is nu eenmaal geen tandarts, het verschil moet er blijven 1 een mondhygiënist moet zich alleen bezighouden met de verzorging van tanden, kiezen en tandvlees en niet met gaatjes of erger. Je laat ook geen hartoperatie uitvoeren door een huisarts. 1 Een mondhygiëniste heeft andere taken en opleiding ik zie het als volgt een tandarts is een arts een mondhygiëniste is een gespecialiseerde verpleegkundige dan wel doktersassistent of poh'er 1 Een mondhygieniste is geen arts 1 Een niet-arts mag geen injecties geven. 1 Een tandarts heeft daar niet voor niets voor geleerd 1 een tandarts heeft daar voor gestudeerd 1 een tandarts heeft daarvoor een opleiding 1 een tandarts heeft een andere opleiding gevolgd en kan evt. pijnklachten na behandeling ook vaak verhelpen. 1 een tandarts heeft een dermate uitgebreidere opleiding gehad met betrekking tot het gebit, dat de tandarts logischerwijs ook kundiger is in de controle en behandeling van het gebit. 1 Een tandarts heeft een hele andere opleiding dan ee mondhygiëniste 1 Een tandarts heeft een langere en gespecialiseerde studie gedaan 1 31

37 een tandarts heeft een opleiding gehad en een mondhygiënst niet 1 Een tandarts heeft een studie gevolgt een dure ook dus hoog in opleiding ziet eerder zaken als iemand naar een kaakchirurg zou moeten..dank zij Door een doorsturen is er in het verleden kanker ondekt 1 Een tandarts heeft een veel langer voor zijn functie moeten studeren en is dus kundiger. 1 een tandarts heeft er voor geleerd, een mondhygiënist niet. Ik weet zeker dat Schippers het ook niet zou laten gebeuren bij haar zelf of haar kinderen. Wat een belachelijk idee. 1 een tandarts heeft er voor geleerd. Men acepteerd geen behandelingen van alternatieve genezers omdat ze geen arts zijn en zouden dit wel acepteren???? 1 Een tandarts heeft meer expertise en een langere en bredere opleiding 1 een tandarts heeft meer geleerd ervoor 1 een tandarts heeft meer kennis van boren van gaatjes etc. 1 Een tandarts heeft meer verstand van zaken...je laat je auto ook niet onderhouden door het tankstation 1 Een tandarts heeft niet voor niets de juiste opleiding 1 een tandarts heeft specifiekere opleiding. 1 een tandarts heeft wat dat betreft meer ervaring naar mijn mening. Hij heeft ook daartoe de opleiding gehad. 1 een tandarts heet niet voor niets tandarts, met bijbehorende opleiding 1 een tandarts in opgeleid om deze tandzorg te leveren en heeft hier ervaring mee. Een mondhygiëniste in hier niet voor opgeleid en heeft deze ervaring ook niet 1 een tandarts is er jarenlang voor opgeleid, een mondhygiënist niet. 1 een tandarts is hier speciaal voor opgeleid. een mondhygieniste niet 1 een tandarts is niet voor niets een tandarts en een mondhygieniste niet voor niets lager geschoold!!!! 1 Een tandarts is veel beter gespecialiseerd en heet daarom niets voor niets "Tandarts" 1 een tandarts is voor dit doel opgeleid, een mondhygienist niet. 1 een tandarts lijkt er meer verstand van te hebben 1 een tandarts moet gewoon zijn werk doen 1 een tandarts moet voor het gebit zorgen 1 een tandarts volgt een veel langer scholingstraject als een mondhygienist 1 een tandarts weet er veel mer van en heeft er een opleiding voor gehad. 1 Een tandartsstudie is er niet voor niets! Dit is waanzin! 1 Een trucje leren kan iedereen, maar duiden van een context is iets anders. 1 egel en kwaliteit van mondzorg en deskundigheid verschillende beroepsgroepen wordt niet gekeken. Ik laat mijn blindedarm ook niet verwijderen door een hoofd verpleegkundige :) 1 eigen (slechte) ervaring 1 Elke discipline heeft zijn of haar kennis en ervaring 1 en tandarts is er voor opgeleid 1 er is een opleiding voor nodig 1 Er is geen tandarts die de eindverantwoordelijkheid draagt en, bij mijn weten, niemand aanwezig die een dergelijke opleiding heeft gedaan waarbij eindverantwoordelijkheid mogelijk is. 1 Er is niet voor niets een lange opleiding tot tandarts nodig om alle taken van een tandarts uit te voeren 1 er is niet voor niets een tandarts en een mondhygiëniste. Hun taken mogen wat mij betreft gewoon gelijk blijven. Ik zie weinig toegevoegde waarde van de uitbreiding van zelfstandige taken. 1 er is niet voor niks een verschil tussen deze twee beroepen. Tandarts heeft meer kennis en een andere opleiding en mag dan ook meer doen 1 er moet voor gestudeerd zijn 1 er niet voor geleerd heb 1 er worden meer taken bij de mondhygiënist neergelegd, maar de tandarts blijft eindverantwoordelijke op het moment dat er complicaties optreden. Oftewel: de mondhygiënist mag meer gaan doen, krijgt beter betaald, maar heeft niet de verantwoordelijkheid als het mis gaat. 1 Er zijn verschillende niveaus in opleidingen 1 er zit m.i. een groot verschil in opleiding tussen tandarts en mondhygiëniste 1 er zit wel degelijk verschil in opleiding tussen een mondhygiëniste en een tandartsopleiding 1 er zullen tandartsen verdwijnen 1 Ervaring 1 32

38 ervaring ontbreekt 1 Expertise 1 Expertise ligt bij mondhygiene 1 Ga toch liever naar de tandarts voor gaatjes 1 gaat ten koste van de kwalieteid 1 gaat ten koste van de kwaliteit 1 gaat ten koste van de tandarts 1 gebrek aan vertrouwen 1 geeft onduidelijkheid 1 geen ervaring 1 geen goed idee 1 geen goede opleiding 1 geen idee 1 geen kennis 1 geen opleiding 3 Geen opleiding voor volledige behandeling 1 geen oplijding voor gehad 1 geen tandarts studie 1 Geen tandartsopleiding 1 Geen universitair geschoolde 1 geen vertrouwen 3 geen vertrouwen in mondhygiënist v.w.b. deze taken. Deze is daarvoor niet opgeleid! 1 geen want 1 geldklopperij 1 Gevalletje, schoenmaker blijf bij je leest 1 gewoon lekker bij de tandarts houden 1 gezien het risico bij problemen, complicaties 1 Gezien opleidingsniveau van de mondhygiënist 1 heb daar geen vertrouwen in. 1 heb er geen vertrouwen in 1 heb hekel aan dit soort mensen 1 Heb het idee dat ze er niet voor opgeleid zijn 1 Hebben die er ook voor geleerd? 1 heeft er niet voor geleerd 1 heeft er niet voor gestudeerd 1 heeft geen tandarts opleiding 1 heeft niet de juiste opleiding daarvoor gevolgd. 1 heeft niet de opleiding als een tandarts 1 heeft niet de volledig kwaliteiten van een tandarts voor bepaalde handelingen 1 heeft ze niet voor gestudeerd 1 heeft ze totaal de opleiding niet voor!!!! 1 het belangrijkste is het vertrouwen voor de patient is het vertrouwen in de tandarts, en niet zomaar doorgestuurd worden naar een mondhygienist 1 het beroep van tandarts wordt hiermee ondermijnd. 1 het gaat alleen om geld besparen 1 het gaat om professionele taken waar studie, ervaring, vaardigheden. En houding aan ten grondslag liggen. 1 het gaat uiteindelijk toch alleen maar om bezuinigingen 1 het holt ook het beroep van tandarts uit 1 het is altijd handig als ze wat meer kunnen 1 het is geen arts 2 het is geen kosten besparing 1 het is minder betrouwbaar 1 33

39 Het is niet voor niets dat er een verschil is tussen een tandarts en mondhygiënist, als een mondhygiënist andere taken wil uitvoeren moet Hij/zij de opleiding tot tandarts maar doen. Lukt dit niet is dat niet zonder reden. Als er fouten gemaakt worden is de patiënt daar de dupe van 1 het is niet voor niets een echt beroep met een dure studie!!!!! 1 het is niet voor niks dat in de rest van de wereld alleen tandartsen dit soort behandelingen mogen uitvoeren 1 het lijkt me dat de kwaliteit van het vak achteruitgaat, met alle gevolgend voor de patiënt 1 het lijkt me verwarrend als de taken van de twee zo ver overlappen 1 Het lijkt mij dat de tandarts een uitgebreidere opleiding heeft genoten 1 Het moet zo blijven 1 het slaat nergens op 1 het vak is heel anders 1 het verschil is er niet voor niets altijd geweest 1 het verschil tussen tandarts en mondhygiënist komt te vervallen 1 Het verzorgen van een gebit moet gewoon door een volleerde tandarts gedaan worden. 1 het wordt er niet makkelijker of veiliger door 1 het zijn tandarts taken!! 1 hetl lijkt mij dat de mondhygieniste hiervoor niet is opgeleid (ik weet niet goed het verschil in kwalificatie van mondhygienist en tandarts 1 hiervoor zijn ze niet opgeleid 1 hij /zij is geen Tandarts 1 hij of zij is daar niet toe opgeleid 1 hij/zij is er onvoldoende voor opgeleid. 1 hoewel er een tekort is aan tandartsen, gaat deze regeling ongetwijfeld ten koste van het aantal studenten dat tandarts wil worden. Bovendien twijfel ik aan de vakkundigheid van mondhygiënistenn. Tandartsen hebben jarenlang gestudeerd om het werk te mogen uitvoeren, en ik heb ernstige twijfels over of mondhygiënisten wel precies weten wat ze doen als ze gaatjes gaan boren en vullingen plaatsen. Mijn gebit is mij erg dierbaar, dus ik laat daar niet zomaar iemand aan sleutelen. 1 hoort bij de tandarts 2 hoort een tandarts te doen en heeft een tandarts nog minder te doen 1 hou ik niet van 1 ieder heeft zijn eigen specialiteit. Samen werken, lijkt me beter. 1 ieder heeft zijn eigen taak, tandarts is hiervoor hoog opgeleid 1 ieder heeft zijn specialisme en zullen elkaar moeten aanvullen 1 Ieder heeft zijn taak. Dus laat de tandarts de tandarts zijn ect ect 1 ieder zijn expertise! 1 Ieder zijn specialiteit 2 Ieder zijn specialiteit,mondhygienist spreekt voor zich hygiene van de mond 1 ieder zijn vak 20 ieder zijn vak. uiteindelijk gaan de mh-en evenveel geld vragen 1 Ieder zijn vak. Veel mondhygienisten besteden hun werk nu al uit. 1 Ieder zijn vakgebied 1 ieder zijn/haar deskundigheid 1 Ieder zijn/haar specialisatie 1 Iedereen moet zich bij zijn eigen taken blijven 1 Iemand moet goed onderlegd zijn om mij medisch te behandelen 1 ik ben bang voor gevolgschade als er iets fout gaat. 1 ik ben ervoor als tandarts de laatste controles uitvoert, dus onder leiding van 1 Ik ben niet voldoende geinformeerd over de kunde vd mondhygienisy 1 ik betaal al genoeg 1 ik betwijfel of ze kundig genoeg zijn. 1 Ik denk dat de tandarts mij beter kan helpen 1 34

40 ik denk dat het de behandelingen alleen maar duurder zal maken ipv het beoogde goedkoper... ze zijn hier niet voor opgeleid 1 ik denk dat ze er minder bekwaam in zijn, maar weet niet in hoeverre dat reeel is. 1 Ik denk dat ze niet in alle dingen goed zijn begijd en daar voor geleerd hebben 1 ik denk niet dat dit voordeel heeft voor de patient. Ik zou het niet vertrouwen. 1 ik ga liever naar de tandarts 1 IK ga naar de tandarts en niet de mondhygieniest 1 ik heb afspraken met mijn tandarts 1 ik heb al een tandarts 1 ik heb de voo5rkeur voor de tandarts 1 ik heb een speciale ziekte en de tandarts weet daar alleen maar mee om te gaan 1 ik heb er geen vertrouwen in 1 ik heb er geen vertrouwen in dat de kennis en kunde gelijk staat aan die van de tandarts 1 ik heb het gevoel dat de deskundigheid daar niet aanwezig is. 1 ik heb liever een tandarts 1 ik heb meer vertrouwen in de tandarts 4 ik heb meer vertrouwen in de tandarts hoewel de mondhygieniste ook goed werk doet. 1 ik heb meer vertrouwen in een tandarts, die veel meer ervaring heeft 1 ik heb mijn twijfels over het opleidingsniveau van de mondhygienist in vergelijking met de tandarts 1 ik heb niet zo een vertrouwen daar in 1 ik heb te vaak gehoord dat die mondhygiënist mensen pijn doet en mensen niet serieus neemt 1 ik ken alleen de tandarts, geen idee hoe een mondhygiënist te werk gaat. 1 ik laat mij het liefst door de tandarts zelf behandelen 1 ik lees niet dat zij daar gericht voor worden opgeleid. 1 ik twijfel of de hygiënist voldoende competenties bezig om dit te doen 1 Ik vertrouw alleen de tandarts 2 ik vertrouw beter op de tandarts die er jaren voor geleerd heeft 1 Ik vertrouw de expertise van mijn tandarts 1 ik vertrouw de kennis en vakmanschap van de tandarts meer 1 ik vertrouw de tandarts beter met dit soort dingen. Mondhygienisten hebben niet dezelfde kennis als tandartsen 1 ik vertrouw deze zorg niet 1 ik vertrouw een tandarts meer 1 ik vertrouw hierin de tandarts meer, aangezien hij er beter voor is opgeleid 1 Ik vertrouw mijn gebit graag toe aan een tandheelkundig specialist, een arts met de opleiding die daarvoor nodig is. Maar niet aan iemand met een lagere kennis of opleiding. 1 ik vind dat alleen een (tand)arts bevoegd zou mogen zijn om te injecteren, boren en röntgenfoto's te mogen nemen. 1 Ik vind dat de tandarts voldoende kundig is om uit te maken of ik naar de mondhygienist moet..het gaat m.i alleen maar duurder worden. 1 ik vind dat deze taken gescheiden moeten blijven. Specialisme moet er blijven 1 ik vind dat geen goed idee, ieder zijn eigen vak 1 ik vind dat het moet blijven zoals het nu is, ik ben bang dat de mondhygienist niet de vakkennis van de tandarts heeft 1 ik vind dat iedereen binnen zijn eigen vakgebied actief moet zijn. 1 Ik vind die hele mondhygienist overbodig!schippers net als al die andere ministers niet goed bij d'r hoofd 1 ik vind dit de taak van een tandarts 1 ik vind dit een taak van de tandarts 1 ik vind een duidelijk afbakening belangrijk en taken moeten in verhouding staan met deskundigheid en ervaring. 1 Ik vind het nu al irritant dat ik bij een controle eerst naar de mondhygiëniste moet, anders kijkt de tandarts niet. Wat mij betreft kan die mondhygiëniste weer weg! 1 ik vind het nu te algemeen gesteld. Een mondhygienist kan onder de juiste voorwaarden best een uitbreiding krijgen 1 35

Onderzoek over het eten van vlees en vis

Onderzoek over het eten van vlees en vis Onderzoek over het eten van vlees en vis Zijn consumenten bewust bezig met de hoeveelheid vlees en vis die zij eten? Herkennen ze of er vlees of vis in een product zit en willen zij geholpen worden bij

Nadere informatie

Internetpeiling ombuigingen

Internetpeiling ombuigingen Internetpeiling ombuigingen In opdracht van: Gemeente Sittard-Geleen januari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert

Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert Onderzoek Uw wijk en het Centrum van Weert In opdracht van Wonen Limburg en Gemeente Weert november 2015 www.flycatcher.eu Er wordt momenteel hard aan gewerkt het centrum leefbaarder te maken waardoor

Nadere informatie

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen

Voorzieningen Bewonerspanel Roerdalen Voorzieningen april 2011 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. P.O. Box

Nadere informatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Burgerparticipatie In opdracht van gemeente Roerdalen februari 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder

Nadere informatie

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Accommodatiebeleid

Bewonerspanel Roerdalen Onderzoek Accommodatiebeleid Onderzoek Accommodatiebeleid In opdracht van gemeente Roerdalen oktober 2012 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op: Toelichting onderwerp: jaar: Security scan 2010 maand: februari opdrachtgever: Flycatcher onderzoeksgroep: Nederlanders van 12 jaar en ouder veldwerkperiode 02-02-2010 / 10-02-2010 reminder verstuurd op:

Nadere informatie

Communicatie Bewonerspanel Roerdalen

Communicatie Bewonerspanel Roerdalen Communicatie december 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Inhoud

Nadere informatie

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D.

Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand van zaken 2013. Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. Dit factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (Anne E.M. Brabers, Margreet Reitsma-van Rooijen en Judith D. de Jong. Inzicht in zorgrekeningen door verzekerden: stand

Nadere informatie

STEMWIJZER MONDZORG 2017

STEMWIJZER MONDZORG 2017 THEMA S IN DE MONDZORG Taakherschikking Een groot deel van het werk van de tandarts zou overgenomen kunnen worden door de mondhygiënist. Denk hierbij aan veelvoorkomende handelingen zoals boren, verdoven

Nadere informatie

Centrum van Horst Wonen Limburg

Centrum van Horst Wonen Limburg Centrum van Horst Wonen Limburg januari 2013 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet

Nadere informatie

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100%

Geslacht respondenten CBS 2011* man 49% 49% vrouw 51% 51% totaal 100% 100% Verantwoording onderzoek "4 en 5 mei" Veldwerkperiode: woensdag 11 april tot woensdag 18 april. Aantal uitgenodigd: 15628 Aantal onbezorgbaar: 197 Netto verstuurd: 15431 Respons: 7597 49% Onvolledig ingevulde

Nadere informatie

Informatie voorafgaande aan een kaakchirurgische behandeling

Informatie voorafgaande aan een kaakchirurgische behandeling Mondziekten, kaak- en aangezichtschirurgie i Informatie voorafgaande aan een kaakchirurgische behandeling Patiënteninformatie Slingeland Ziekenhuis Deze tekst is deels overgenomen van de Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3

Burgerpanel Horst aan de Maas - Meting 3 Rapportage Burgerpanel meting 3: Juni 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Horst aan de Maas Dhr. F. Geurts Utrecht, juli 2013 DUO Market Research drs. Aart van Grootheest drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0

Cliëntervaringsonderzoek Jeugd. Gemeente Bloemendaal. 5 oktober 2016 V1.0 Cliëntervaringsonderzoek 2015 Jeugd Gemeente Bloemendaal 5 oktober 2016 V1.0 Inhoudsopgave Doelstelling Blz. 3 Werkwijze Blz. 4 Onderzoeksdoelgroep Blz. 5 Resultaten cliëntervaringsonderzoek Blz. 6 Toegang

Nadere informatie

NEDERLANDERS & MEDIATION

NEDERLANDERS & MEDIATION NEDERLANDERS & MEDIATION Een kwantitatief onderzoek onder Nederlanders in opdracht van de Nederlandse Mediatorsvereniging en de Mediatorsfederatie Nederland JORIS DE JONGH WOUTER SMIT AMSTERDAM, MEI 2017

Nadere informatie

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht?

Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? Taal- en rekenniveau jongeren toch niet zo slecht als gedacht? N.B. In geval van afronding kan het voorkomen dat de som van de aantallen afwijkt van het totaal. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Compensatie eigen risico is nog onbekend

Compensatie eigen risico is nog onbekend Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding (M. Reitsma-van Rooijen, J. de Jong. Compensatie eigen risico is nog onbekend Utrecht: NIVEL, 2009) worden gebruikt. U

Nadere informatie

Evaluatie Komop! Campagne

Evaluatie Komop! Campagne Evaluatie Komop! Campagne Hoe beoordelen deelnemers de Komop! Campagne en de bijbehorende online game? En in welke mate heeft de campagne bijgedragen aan het bewustzijn en gedragsverandering? augustus

Nadere informatie

E-Health en de huisarts. Digitaal Stadspanel Rotterdam. Achtergrond. Methode. Contact met de huisarts

E-Health en de huisarts. Digitaal Stadspanel Rotterdam. Achtergrond. Methode. Contact met de huisarts E-Health en de huisarts Digitaal Stadspanel Rotterdam Achtergrond Een taak van de gemeente is het bevorderen van de gezondheid van haar inwoners. In haar nota Publieke Gezondheid 2016-2020 Rotterdam Vitale

Nadere informatie

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS)

Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers. Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) Algemene tevredenheidsmeting UM Medewerkers Deelrapport: Faculty of Arts and Social Sciences (FASoS) juli 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 1.1 Doelstelling van het onderzoek 1 1.2 De vragenlijst 1 1.3

Nadere informatie

ONDERZOEK. Kent de Nederlander zijn rechten in de zorg?

ONDERZOEK. Kent de Nederlander zijn rechten in de zorg? ONDERZOEK In dit onderzoeksverslag treft u een samenvatting aan van het onderzoek Clientenrechten.nl; voor uw recht in de zorg. Vijf samenwerkende partijen hebben de opdracht voor dit onderzoek gegeven

Nadere informatie

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld

Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Door Cliënten Bekeken voor Gezondheidscentra Gezondheidscentrum Twekkelerveld Dit onderzoek is uitgevoerd door: ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV in opdracht van: Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie

Nadere informatie

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden

Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Kiezersonderzoek 2017 Onderzoek naar stemgedrag van gemeentepanelleden Bestuursstaf Advies en ondersteuning Venlo, juli 2017 Onderzoek & Statistiek 2 Samenvatting In maart 2018 vinden er in Venlo gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Floriande

Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Floriande Ervaringen van patiënten met de gezondheidscentra Haarlemmermeer Gezondheidscentrum Floriande Rapportage patiëntervaringen E. Til MSc Dr. C.P. van Linschoten december 2016 Gezondheidscentrum Floriande,

Nadere informatie

Informatie over de vrije tarieven in 2012 Tarieven worden prijzen en verrichtingen worden prestaties.

Informatie over de vrije tarieven in 2012 Tarieven worden prijzen en verrichtingen worden prestaties. Informatie over de vrije tarieven in 2012 Tarieven worden prijzen en verrichtingen worden prestaties. U heeft in de media kunnen vernemen dat de prijzen in de tandartspraktijken per 1 Januari 2012 zullen

Nadere informatie

Kaakchirurgie. Implantaten in de kaak

Kaakchirurgie. Implantaten in de kaak Kaakchirurgie Implantaten in de kaak Inleiding Uw specialist heeft zojuist met u gesproken over de mogelijkheid om één of meerdere implantaten in uw kaak/kaken aan te brengen. In deze folder leest u wat

Nadere informatie

Wat patiënten van. Kies & Co vinden

Wat patiënten van. Kies & Co vinden Wat patiënten van Kies & Co vinden December 2015 Aanleiding onderzoek Om de kwaliteit van haar dienstverlening te monitoren en waar mogelijk verder te verbeteren laat Tandartspraktijk Kies & Co periodiek

Nadere informatie

Onderzoek kindermarketing (on)gezonde producten

Onderzoek kindermarketing (on)gezonde producten Onderzoek kindermarketing (on)gezonde producten Hoe staan ouders van kinderen t/m 17 jaar tegenover kindermarketing voor (on)gezonde producten? En in hoeverre heeft kindermarketing effect op de voorkeuren

Nadere informatie

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde Het Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) is een onderdeel van het Radboudumc te Nijmegen. In dit centrum werken tandartsen, tandartsassistenten en mondhygiënisten

Nadere informatie

RAPPORT HUURDERSPANEL PEILING ONLINE VERHUISTOOL

RAPPORT HUURDERSPANEL PEILING ONLINE VERHUISTOOL RAPPORT HUURDERSPANEL PEILING 1 2019 ONLINE VERHUISTOOL Ymere Februari Maart 2019 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolvenl wwwresearch2evolvenl

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 28 t/m 39. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 28 t/m 39 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 29 september 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting

Nadere informatie

RAPPORT KLANTPANEL PEILING HUURVERHOGING COMPACT WONEN DIGITAAL HUURDERSPANEL. Ymere December 2017/Januari 2018

RAPPORT KLANTPANEL PEILING HUURVERHOGING COMPACT WONEN DIGITAAL HUURDERSPANEL. Ymere December 2017/Januari 2018 RAPPORT KLANTPANEL PEILING 3 2017 HUURVERHOGING COMPACT WONEN DIGITAAL HUURDERSPANEL Ymere December 2017/Januari 2018 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035)

Nadere informatie

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus'

Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Opzet en uitvoering onderzoek 'Motie Straus' Aansluiting mbo-opleidingen op de arbeidsmarkt gev16-0731mr/bes_alg 1 1. Inleiding Aanleiding en achtergrond onderzoek Op 14 oktober 2015 heeft Tweede Kamerlid

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente Haarlem februari 2019 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2018 Gemeente Haarlem Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over 2018.

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 4 2015 DIENSTVERLENING Gemeente Oirschot Oktober 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin

JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin JEUGD WERKLOOSHEID 1-METING Onderzoek naar de perceptie van jeugdwerkloosheid onder jongeren in opdracht van het Ministerie VWS - Jeugd en Gezin FERNANDO MC DOUGAL MSC ODETTE VLEK MSC AMSTERDAM, AUGUSTUS

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2016 AFVAL Gemeente Oirschot Januari - Februari 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2018 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 11 oktober 2018 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Infectie bij een implantaat

Infectie bij een implantaat Infectie bij een implantaat Patiënteninformatie 1. Wat is het? U heeft een implantaat gekregen. Sommige mensen krijgen een ontsteking in de mond rondom dit implantaat. De oorzaken en gevolgen worden in

Nadere informatie

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE

BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING WEBSITE BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 1 2016 WEBSITE Gemeente Wijdemeren Juni/juli 2016 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Flitspeiling plastic tasjes

Flitspeiling plastic tasjes Flitspeiling plastic tasjes Rapportage flitspeiling plastic tasjes 17 mei 2016 Inhoudsopgave Voorwoord Management summary Resultaten Kennis maatregel Reclamebekendheid Beoordeling reclame Gedrag n.a.v.

Nadere informatie

Beroepen in beweging

Beroepen in beweging Vooraf In juni 2015 heeft de ANT haar standpunt Werkzaamheden Assisterend Personeel uitgebracht. Het document is een goede basis om in overleg met opleidingsinstituten en tandartsen tot een voor de patiënt

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren

Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Rapport Consumentenonderzoek 2016 Keurmerk Klantgericht Verzekeren Stichting toetsing verzekeraars Datum: 8 februari 2016 Projectnummer: 2015522 Auteur: Marit Koelman Inhoud 1 Achtergrond onderzoek 3 2

Nadere informatie

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net

Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net Zorgen ouders mediagebruik kinderen Mediawijzer.net februari 2017 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171773 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl Groningen / Haarlem W: www.kienonderzoek.nl twitter.com/panelwizardnl

Nadere informatie

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen

Goede zorg van groot belang. Nederlanders staan open voor private investeringen Goede zorg van groot belang Nederlanders staan open voor private investeringen Index 1. Inleiding p. 3. Huidige en toekomstige gezondheidszorg in Nederland p. 6 3. Houding ten aanzien van private investeerders

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek parkeerregeling Scheveningen Hellingweg

Evaluatieonderzoek parkeerregeling Scheveningen Hellingweg Evaluatieonderzoek parkeerregeling Scheveningen Hellingweg DRAAGVLAKONDERZOEK PARKEERREGELING SCHEVENINGEN HELLINGWEG Alex Feijt The Research Company BV Maart 2019 In opdracht van: Gemeente Den Haag The

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Cliëntervaringsonderzoek Wmo RAPPORTAGE Gemeente IJsselstein mei 2018 RESULTAAT KWALITEIT CONTACT 2017 Gemeente IJsselstein Deze samenvatting presenteert de belangrijkste uitkomsten van het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo over

Nadere informatie

Hogeschool Zuyd - Alumni

Hogeschool Zuyd - Alumni Hogeschool Zuyd - Alumni (werk)situatie alumni 2007 november 2007 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever

Nadere informatie

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO

BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO BURGERPANEL VEENENDAAL PEILING 1 2015 WMO Gemeente Veenendaal Juli 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 12 t/m 15. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 12 t/m 15 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 15 april 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK

EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK EVALUATIEPEILING BURGERPANEL MOERDIJK Gemeente Moerdijk Juli 2019 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Piet Heinkade 55 1019 GM Amsterdam 020-3084800 Rapportnummer 2019/101 Datum Juli 2019 Opdrachtgever

Nadere informatie

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD

WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD WAKKER DIER: (ON)WETENDHEID OVER JONG DIER OP BORD De perceptie van jonge dieren volgens de Nederlandse consument Judith de Roij van Zuijdewijn Karin Ursem 31369 Intomart GfK 2012 Wakker Dier Jonge dieren

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Burgerparticipatie bij het toezicht op de kwaliteit van zorg Behorende bij de volgende publicatie

Nadere informatie

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn

Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanttevredenheid consultatiebureaus Careyn Klanten van Careyn over het consultatiebureau Inhoud: 1. Conclusies 2. Algemene dienstverlening 3. Het inloopspreekuur 4. Telefonische dienstverlening 5. Persoonlijk

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 16 t/m 19. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 16 t/m 19 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 17 mei 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015

Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers. Rapportage november 2015 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Rapportage november 2015 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 3 Onderzoek studentenreisproduct minderjarige mbo'ers Achtergrond en onderzoeksverantwoording

Nadere informatie

Kaakimplantaten zijn kunstwortels gemaakt van een speciaal soort metaal (titanium). De kaakchirurg plaatst de kunstwortels in de kaak.

Kaakimplantaten zijn kunstwortels gemaakt van een speciaal soort metaal (titanium). De kaakchirurg plaatst de kunstwortels in de kaak. patiënteninformatie kaakimplantaten kunstwortels in de kaak U heeft met uw arts besproken dat u een kaakimplantaat laat plaatsen in het OLVG. Wat zijn kaakimplantaten? Hoe worden ze gemaakt en geplaatst?

Nadere informatie

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013

Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis. juni 2013 Onderzoek arbeidsongeschiktheid (samenvatting) In opdracht van Loyalis juni 2013 Samenvatting Een derde ervaart vaker stress dan 3 jaar geleden» Een derde van de werkende bevolking geeft aan dat ze regelmatig

Nadere informatie

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent

Onze Nieuwe cursus Paro-preventieassistent In deze uitgave: In deze nieuwsbrief DentalFlash de nieuwe cursus Paro-preventieassistent, zorg goed voor je lichaam, de veiligheid op de werkvloer in het geding, Sandra Schrijft en veel geslaagde cursisten.

Nadere informatie

Rapport Onderzoek Lerarentekort

Rapport Onderzoek Lerarentekort Rapport Onderzoek Lerarentekort In opdracht van: PO-Raad Utrecht, juli 2019 Postbus 681 3500 AR Utrecht Telefoon: 030 263 10 80 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl website: www.duo-onderwijsonderzoek.nl

Nadere informatie

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion

Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat tevredenheidsonderzoek externe relaties Odion Resultaat externe tevredenheidsmeting Pagina 1 Rinske Rill en Dea Bobeldijk. 21 mei 1 Inhoud Samenvatting... 1. Inleiding... 4 2. Aantallen respondenten...

Nadere informatie

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga

NVZ Imago-onderzoek. Opdrachtgever: Datum: voorjaar drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga NVZ Imago-onderzoek Opdrachtgever: NVZ Datum: voorjaar 2016 Uitgevoerd door: Auteurs: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Boekee, drs. S. Buitinga Inhoud 1. Achtergrond Doelstelling 2. Imago, tevredenheid

Nadere informatie

Cliëntervaringsonderzoek

Cliëntervaringsonderzoek RAPPORTAGE Zorg Intens februari 2019 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Aanleiding en doel... 1 Aanpak onderzoek... 1 Leeswijzer... 2 Resultaten... 3 Introductie... 3 Afspraken over uw thuiszorg en/of begeleiding...

Nadere informatie

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK

CLIËNTERVARINGSONDERZOEK CLIËNTERVARINGSONDERZOEK WMO Gemeente Eindhoven Juni 2016 Inleiding Aanleiding Gemeenten zijn volgens de Wmo 2015 artikel 2.5.1 verplicht om een cliëntervaringsonderzoek (CEO) uit te (laten) voeren. Het

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Mondzorg 2014 1 Mondzorg Bij Interpolis ZorgActief houden wij de informatie over uw zorgverzekering graag glashelder. Daarom informeren wij u met deze brochure over onze uitgebreide

Nadere informatie

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers.

Rapport monitor Opvang asielzoekers. week 20 t/m 23. Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers. Rapport monitor Opvang asielzoekers week 20 t/m 23 Onderzoek naar houding van Nederlanders t.a.v. de opvang van asielzoekers 10 juni 2016 Projectnummer: 20672 Inhoudsopgave Voorwoord Samenvatting Resultaten

Nadere informatie

VOOR AL UW TANDHEELKUNDIGE ANTWOORDEN. Tiffany Claus. Cliënttevredenheidsonderzoek 2016 LIJKEN MIJN TANDEN WITTER MET RODE LIPPENSTIFT?

VOOR AL UW TANDHEELKUNDIGE ANTWOORDEN. Tiffany Claus. Cliënttevredenheidsonderzoek 2016 LIJKEN MIJN TANDEN WITTER MET RODE LIPPENSTIFT? VOOR AL UW TANDHEELKUNDIGE ANTWOORDEN Tiffany Claus M O N D Z O R G Cliënttevredenheidsonderzoek 2016 LIJKEN MIJN TANDEN WITTER MET RODE LIPPENSTIFT? Index POETS IK ZO GOED? DEEL 1 Openingstijden praktijk

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenzorg Overdag

Werkinstructies voor de CQI Huisartsenzorg Overdag Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de kwaliteit van zorg in de huisartspraktijk tijdens kantooruren te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst

Nadere informatie

Rapportage cliëntervaringsonderzoek

Rapportage cliëntervaringsonderzoek Rapportage cliëntervaringsonderzoek Versie 2.0.0 Drs. J.J. Laninga december 2017 www.triqs.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Leeswijzer... 4 Methode... 5 Uitkomsten meting... 6 Samenvatting...

Nadere informatie

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets

Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Inzicht in hoe Nederland aankijkt tegen het gebruik van de mobiele telefoon op de fiets Rapport voor Ministerie van Infrastructuur en Milieu 19 januari 2017 Inhoudsopgave Conclusies Resultaten Bijlagen

Nadere informatie

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013

RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL. GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 RAPPORT BURGERPANEL BUSSUM PEILING 1 2013 DE GEMEENTELIJKE WEBSITE WWW.BUSSUM.NL GEMEENTE BUSSUM Januari 2013 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Noorderweg 2 1221 AA Bussum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Evaluatie deelname burgerpanel November 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer 2015 / 164 Datum November 2015

Nadere informatie

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils.

Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs bij Nederlandse publiek (18 jaar en ouder). Joep Wils. Grote Bickersstraat 7 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 22 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Muziek telt! Onderzoek naar behoefte en imago van muziekonderwijs

Nadere informatie

Informatie voor bezoekers

Informatie voor bezoekers Informatie voor bezoekers Centrum Bijzondere Tandheelkunde Jellinek Een specialistische afdeling van Arkin Heinzestraat 2 1071 SK Amsterdam Telefoon 020 5901666 Welkom op het CBT Jellinek Het CBT Jellinek

Nadere informatie

Mondzorg Tanden poetsen

Mondzorg Tanden poetsen Mondzorg Tanden poetsen Gezonde tanden en kiezen zijn heel belangrijk voor je gezondheid. Gezonde tanden en kiezen heb je nodig om eten goed te kauwen en makkelijk door te slikken. Maak je tanden, kiezen,

Nadere informatie

OPSIS OOGZIEKENHUIS PRIVACYREGLEMENT. Patiënt bij Opsis Oogziekenhuis

OPSIS OOGZIEKENHUIS PRIVACYREGLEMENT. Patiënt bij Opsis Oogziekenhuis OPSIS OOGZIEKENHUIS PRIVACYREGLEMENT Patiënt bij Opsis Oogziekenhuis PRIVACYREGELING OPSIS OOGZIEKENHUIS Als patiënt heeft u het recht op bescherming van uw medische gegevens. Een zorgverlener (oogarts,

Nadere informatie

Openbare ruimte Bewonerspanel Roerdalen

Openbare ruimte Bewonerspanel Roerdalen Openbare ruimte november 2010 Flycatcher Internet Research, 2004 Dit materiaal is auteursrechtelijk beschermd en kopiëren zonder schriftelijke toestemming van de uitgever is dan ook niet toegestaan. Postbus

Nadere informatie

Zorgbarometer 7: Flexwerkers

Zorgbarometer 7: Flexwerkers Zorgbarometer 7: Flexwerkers Onderzoek naar de positie van flexwerkers in de zorg Uitgevoerd door D. Langeveld, MSc Den Dolder, mei 2012 Pagina 2 Het auteursrecht op dit rapport berust bij ADV Market Research

Nadere informatie

Onderzoek voor de KNOV

Onderzoek voor de KNOV Onderzoek voor de KNOV Inhoud 1 Samenvatting 3 Onderzoeksverantwoording 6 3 Behandeling en begeleiding tijdens de 10 zwangerschap 4 Beoordeling 17 1 Samenvatting Samenvatting - 1 Behandeling en begeleiding

Nadere informatie

Burgerpanel Wijdemeren

Burgerpanel Wijdemeren BURGERPANEL WIJDEMEREN PEILING 3 2019 DORPENBELEID Gemeente April-mei 2019 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID

INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING VEILIGHEID INWONERSPANEL REUSEL-DE MIERDEN PEILING 1 2016 VEILIGHEID Gemeente Reusel-De Mierden December 2016-Januari 2017 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27

Nadere informatie

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag

Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Publieksonderzoek Eerlijke bloemen met Moederdag Rapportage Datum: 2 mei 2016 Opdrachtgever: Jorrit Visser, Hivos Auteur: Claudia Ros, InfoResult Hivos onderzoek: Eerlijke bloemen met Moederdag 1 Inhoud

Nadere informatie

Over hun tandarts (en mondhygiënist) en de tandartspraktijk,

Over hun tandarts (en mondhygiënist) en de tandartspraktijk, Over hun tandarts (en mondhygiënist) en de tandartspraktijk, 2013-2018 Inleiding Onder de naam Patiëntenvertellen biedt bureau Klantenvertellen tandartsen sinds 2013 een elektronische patiëntenenquête

Nadere informatie

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR

BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR BURGERPANEL OIRSCHOT PEILING 1 2015 DE GROENE CORRIDOR Gemeente Oirschot Maart 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl

Nadere informatie

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis

Werkinstructies voor de CQI Reumatoïde Artritis Werkinstructies voor de 1. De vragenlijst Waarvoor is de bedoeld? De is bedoeld om de ervaren kwaliteit van reumazorg te meten vanuit het perspectief van de patiënt. De vragenlijst kan worden gebruikt

Nadere informatie

Peiling vermoedens kindermishandeling Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid

Peiling vermoedens kindermishandeling Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid Peiling vermoedens kindermishandeling Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Justitie en Veiligheid januari 2019 Contact: Maaike Jongsma T: 050-3171777 E: maaikejongsma@kienonderzoek.nl

Nadere informatie

Flitspeiling begeleid wonen

Flitspeiling begeleid wonen Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 fax 020 622 15 44 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net Flitspeiling begeleid wonen Bart Koenen, Valerie Vieira

Nadere informatie

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp

Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Cliënt ervaringsonderzoek Jongeren en ouders met Jeugdhulp Zwolle 2016 Status: definitief Versie 8-11-2016 Voor nadere informatie: Madelinde Tuk, senior Adviseur en Onderzoeker m.tuk@zwolle.nl 038 498

Nadere informatie

ANALYSE PATIËNTERVARINGEN ELZ HAAKSBERGEN

ANALYSE PATIËNTERVARINGEN ELZ HAAKSBERGEN ANALYSE PATIËNTERVARINGEN ELZ HAAKSBERGEN Dr. C.P. van Linschoten Drs. P. Moorer Definitieve versie 27 oktober 2014 ARGO BV Inhoudsopgave 1. INLEIDING EN VRAAGSTELLING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Vraagstelling...

Nadere informatie

Centrum Bijzondere Tandheelkunde Midden-Brabant

Centrum Bijzondere Tandheelkunde Midden-Brabant Inschrijfformulier afdeling angstbegeleiding (1) Naam + voorletter: Geboortedatum: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon/mobiel: BSN nummer: Naam eigen tandarts: Naam huisarts: M / V Omschrijf in het

Nadere informatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie

ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND. Attitude van de Nederlander in kaart gebracht. Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie ELEKTRICITEITSBRONNEN IN NEDERLAND Attitude van de Nederlander in kaart gebracht Onderzoek in opdracht van de Nederlandse Wind Energie Associatie COLOFON Uitgevoerd in opdracht van: Nederlandse Wind Energie

Nadere informatie

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering

Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Tabellenboek 'Bekendheid van verzekerden met de polisvoorwaarden en de inhoud van de zorgverzekering Behorende

Nadere informatie

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS

GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS GELDZAKEN VOOR NU EN STRAKS Uitstelgedrag onder financiële consumenten Juni 2015 1 Inhoudsopgave 3 6 Management Summary Grafische samenvatting Opvallende resultaten Onderzoeksresultaten Uitstelgedrag Zorg

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Combinatiefunctionarissen december 2015 Opgemaakt en uitgevoerd door: Helma Veenstra ReviewPartner 06-22977641 helma@reviewpartner.nl Inhoudsopgave Toelichting onderzoek 3 Wijken

Nadere informatie

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs

Onderzoek. Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Onderzoek Het provisieverbod & gebruik financieel adviseurs Rapportage Publieksmonitor: module provisieverbod December 2012 Samenvatting (1/2) 1. Bekendheid provisieverbod laag Nog niet veel Nederlanders

Nadere informatie

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD)

Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Evaluatie Elektronisch Patiëntendossier (EPD) Index 1. Samenvatting en conclusies 2. Inleiding 3. Bekendheid EPD 4. Kennis over het EPD 5. Houding ten aanzien van het EPD 6. Informatiebehoefte 7. Issue

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Lerarentekort

Rapportage Onderzoek Lerarentekort Rapportage Onderzoek Lerarentekort In opdracht van: Contactpersoon: PO-Raad Onika Pinkus Utrecht, juli 2018 Postbus 681 3500 AR Utrecht Telefoon: 0302631080 e-mail: info@duo-onderwijsonderzoek.nl website:

Nadere informatie

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Dorp. ARGO BV juni Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til

Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Dorp. ARGO BV juni Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Zorg in Houten: ervaringen met de samenwerking in Medisch Centrum Dorp juni 2014 Drs. B.P. te Velde Drs. E.Til Inhoud HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Uitvoering van het onderzoek...

Nadere informatie