Alles over klussen en verbouwen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Alles over klussen en verbouwen"

Transcriptie

1 Alles over klussen en verbouwen U wilt uw woning graag aanpassen en inrichten naar uw eigen smaak, zodat u zich er helemaal thuis voelt. Misschien is nieuw behang op de muren voor u genoeg. Maar het kan ook zijn dat u een nieuwe keuken wilt plaatsen. Als u een verandering aan wilt brengen in uw woning is het belangrijk om vooraf te weten of u toestemming van ons nodig heeft voor deze werkzaamheden. Of dat u sommige veranderingen kunt laten uitvoeren door Velison Wonen. Hiervoor gelden wel een aantal regels. Ons uitgangspunt is het belang van de goede staat van de woning, voor zowel u als huurder als voor Velison Wonen. In deze folder leest u alles over de mogelijkheden en de voorwaarden die we hieraan stellen. Zelf klussen Voor veranderingen die eenvoudig en tegen relatief lage kosten ongedaan gemaakt kunnen worden en een minimale invloed hebben op de kwaliteit van de woning, hoeft u geen toestemming aan te vragen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan schilderwerk, behangen, raambekleding of vloerbedekking. Voor ingrijpende veranderingen moet u wel altijd toestemming aanvragen en soms heeft u ook een vergunning van de gemeente nodig. Hierbij kunt u denken aan verbouwingen, aanbouwen, verwijderen van muren en andere ingrijpende klussen die u niet zomaar ongedaan kunt maken. In sommige gevallen kunt u een vergoeding krijgen voor deze veranderingen. In de kruisjeslijst, achter in deze folder, is een overzicht van de meest voorkomende aanvragen voor veranderingen opgenomen. Staat uw gewenste verandering er niet bij, neem dan contact op met onze medewerkers. Een verandering door Velison Wonen In een aantal gevallen kan Velison Wonen de door u gewenste verandering uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van een dakraam of centrale verwarming. De kosten voor deze verbeteringen kunt u in één keer betalen of mits de huurprijs dit toelaat via een huurverhoging. Dit is afhankelijk van het soort verandering en uw woning. In de kruisjeslijst vindt u de veranderingen die u door Velison Wonen kunt laten uitvoeren. Voor meer informatie over deze mogelijkheden, kunt u contact opnemen met onze medewerkers. Voor een groot aantal veranderingen heeft Velison Wonen opgesteld. Hierin staat omschreven hoe een verandering uitgevoerd moet worden en welke voorwaarden Velison Wonen hieraan stelt. U mag de verandering zonder overleg aanbrengen, maar u dient de voorwaarden in acht te nemen. Raadpleeg dus eerst de voordat u aan de slag gaat. U kunt de downloaden van onze website of opvragen bij onze medewerkers. Spelregels Het is natuurlijk belangrijk dat u veilig woont in een woning die technisch in orde is. Dat is ook onze verantwoordelijkheid. Daarom hebben we spelregels opgesteld waaraan iedereen, die zelf in zijn huis aan de slag gaat, zich moet houden. Afhankelijk van de verandering moet u eerste schriftelijk toestemming aanvragen. De verandering moet voldoen aan de voorwaarden die in de betreffende zijn vastgelegd (indien van toepassing). De verandering die u aanbrengt moeten veilig, bouwkundig en technisch verantwoord zijn. Alles over (zelf) aangebrachte veranderingen,

2 De veranderingen mogen niet in strijd zijn met wettelijke bepalingen, regels en voorschriften van de gemeente, de brandweer, nutsbedrijven en Bouw- en Woningtoezicht. Als er voor een verandering een vergunning nodig is van de gemeente of een meldingsplicht geldt, dan moet u dat zelf regelen. De veranderingen aan gasleidingen en installaties worden door een erkend installateur uitgevoerd. U moet een factuur kunnen overleggen. De veranderingen veroorzaken geen overlast voor buren en omwonenden. Eventuele onderhoudsgevoelige onderdelen blijven goed bereikbaar. Voor schade (en hieruit voortvloeiende kosten) als gevolg van de werkzaamheden of de aanwezigheid van de verandering bent u zelf aansprakelijk. De door u aan te brengen veranderingen vallen niet onder de collectieve opstalverzekering van Velison Wonen. U moet zelf bij uw verzekeringsmaatschappij informeren of u zich etra moet verzekeren in verband met de door u aangebrachte verandering. Velison Wonen verstrekt geen tegemoetkoming in de kosten, subsidie of vergoeding. De verhuurbaarheid en de waarde van de woning nemen door de veranderingen niet af. Bij appartementencompleen met huurders en kopers voldoen eventuele woningaanpassingen ook aan de regels van de Vereniging Van Eigenaren die opgenomen zijn in het huishoudelijk reglement. In sommige gevallen wordt pas toestemming gegeven nadat Velison Wonen de gewenste aangevraagde verandering in de ledenvergadering heeft besproken. Bij beeldbepalende of monumentale panden kunnen specifieke en/of afwijkende regels van toepassing zijn. Vraag dit na bij één van onze medewerkers. Klusplannen? Vraag eerst toestemming! Heeft u plannen voor veranderingen in uw woning, kijk dan eerst in de kruisjeslijst of u toestemming nodig heeft of dat er van toepassing zijn. Ook voor veranderingen die door Velison Wonen geplaatst kunnen worden, kunt u de kruisjeslijst raadplegen. In beide gevallen kunt u uw aanvraag indienen met het Aanvraagformulier (zelf) aangebrachte veranderingen. U kunt dit formulier invullen op onze website of opvragen bij ons kantoor. Indien van toepassing ontvangen we ook graag een situatie- of bouwtekening en een materiaalstaat van uw plannen. Het formulier kunt u op kantoor inleveren of opsturen naar Velison Wonen, Postbus 352, 1970 AJ te IJmuiden of mailen naar Uw aanvraag in behandeling Bij ingrijpende verbouwingen en vaak bij veranderingen die door Velison Wonen geplaatst worden, komt de opzichter eerst bij u op huisbezoek. Hij bespreekt dan met u hoe de klus uitgevoerd moet/zal worden. Als u in aanmerking komt voor toestemming van uw aanvraag, ontvangt u binnen zes weken van ons een brief met twee overeenkomsten waarin de voorwaarden staan waaraan de verandering moet voldoen. Er staat bijvoorbeeld in of de verandering mag blijven zitten als u de woning verlaat en of u de verandering ter overname aan de volgende huurder mag aanbieden. Ook staat erin of u een vergoeding ontvangt als u gaat verhuizen. De overeenkomsten dient u getekend terug te sturen. Nadat wij deze hebben ontvangen, krijgt u definitief toestemming. Verandering aangebracht zonder toestemming Als u een verandering heeft aangebracht waar u geen toestemming voor heeft aangevraagd, dan kunt u dit alsnog doen volgens bovenstaande werkwijze. De opzichter bepaalt dan of uw aangebrachte verandering bij het verlaten van de woning mag blijven zitten of ter overname aangeboden kan worden. Hiermee voorkomt u discussies en onduidelijkheden als u gaat verhuizen. Alles over (zelf) aangebrachte veranderingen,

3 Voor veranderingen waar u vooraf geen toestemming voor heeft aangevraagd, krijgt u geen vergoeding. Als u een verandering heeft aangebracht die niet veilig, bouwkundig en technisch verantwoord is, dan moet u deze verwijderen. Onderhoud aan de verandering Velison Wonen is als verhuurder verantwoordelijk voor het regulier onderhoud aan de woning. Dat betekent dat Velison Wonen de woning onderhoudt in de staat zoals deze is vastgesteld aan het begin van de huurperiode. Op het moment dat u de woning betrok, hebben wij deze staat samen met u vastgesteld. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud aan alle door u zelf aangebrachte veranderingen aan de woning. Ook de kosten voor onderhoud (en/of vervanging) hiervan komen voor uw eigen rekening. In het geval een verandering aan de standaarduitvoering van de woning door normale slijtage of veroudering moet worden vervangen, verzorgt Velison Wonen de vervanging met materialen uit ons standaard assortiment. Te slopen of te renoveren woningen Woont u in een woning waarvan u weet dat deze gesloopt of ingrijpend gerenoveerd gaat worden? Dan adviseren we u geen grote veranderingen aan te brengen. Doet u dat toch, dan is dit altijd voor eigen risico en kunt u geen aanspraak maken op een vergoeding. Weet u de toekomstplannen voor uw comple niet, vraag dit dan altijd na bij onze medewerkers. Het kan teleurstellingen voorkomen, wanneer u van plan bent een investering te doen. Verhuizen Als u de verandering vooraf bij Velison Wonen heeft aangevraagd, dan hebben wij u al schriftelijk laten weten of de verandering bij verhuizing mag blijven zitten. We controleren altijd de (onderhouds)staat waarin de verandering zich bevindt en of deze voldoet aan de gestelde voorwaarden die in de overeenkomst zijn vastgelegd. Als u geen schriftelijke toestemming heeft voor de verandering, dan wordt deze alsnog beoordeeld en wordt bekeken of u deze mag laten zitten, deze moet verwijderen of ter overname aan de volgende huurder mag aanbieden. U komt dan nooit in aanmerking voor een vergoeding. Als een verandering niet mag blijven zitten bent u verantwoordelijk voor het weghalen van de verandering en het herstellen van de situatie in de oorspronkelijke staat. De kosten van gevolgschade komen voor uw rekening. Meer informatie over het opzeggen en het verlaten van uw woning leest u in onze folder Alles over huur opzeggen. Overname Als een verandering niet mag blijven zitten als u de woning verlaat, dan krijgt u in veel gevallen toestemming om het ter overname aan te bieden aan de volgende huurder. De verantwoordelijkheid en het onderhoud van de verandering ligt dan volledig bij de nieuwe huurder. De afspraken over een overgenomen verandering worden met de nieuwe huurder vastgelegd. Indien de nieuwe huurder de verandering niet overneemt, moet u bij het verlaten van de woning de verandering verwijderen en de schade herstellen. Voor zelf aangebrachte veranderingen die de kwaliteit van de woning naar objectieve maatstaven verbeteren, verstrekt Velison Wonen in een aantal gevallen een vergoeding. Dit betreft veranderingen die leiden tot een vermeerdering van de huurprijs. Bij het aanvragen van toestemming/advies hoort u of u bij verhuizing in aanmerking komt voor een vergoeding. Dit wordt dan in een overeenkomst vastgelegd. Alles over (zelf) aangebrachte veranderingen,

4 Als u gaat verhuizen, controleren we altijd de (onderhouds)staat waarin de verandering zich bevindt en of deze voldoet aan de gestelde voorwaarden die in de overeenkomst zijn vastgelegd. Indien dit niet het geval is, kan Velison Wonen besluiten geen vergoeding uit te keren. Spelregels vergoeding Om voor een vergoeding in aanmerking te komen zijn in ieder geval onderstaande voorwaarden van toepassing. Bij uw aanvraag kunnen aanvullende voorwaarden bepaald worden. Er is vooraf toestemming verleend en dit is vastgelegd in een overeenkomst. Bij het verlenen van de toestemming is overeengekomen dat een vergoeding mogelijk is. De verandering is kwalitatief goed uitgevoerd. De verandering voldoet aan de bouw-, onderhouds- en verhuurtechnische voorwaarden en eisen. Indien de verandering een vervanging is van een onderdeel van/aan de standaarduitrusting van de woning, mag deze bij de vervanging niet jonger zijn dan vijf jaar (bijvoorbeeld een keuken). De verandering is bij het verlaten van de woning jonger dan tien jaar. De investering is 1000,- of hoger. U kunt bij verhuizing aantonen wat de leeftijd is van de verandering, door originele facturen en/of kassabonnen te overleggen. Hoogte vergoeding De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op de door de huurder aan te tonen feitelijke kostprijs van materialen gemaimeerd op de geldende normprijs die Velison Wonen voor de verandering heeft vastgesteld. Deze normprijs is gebaseerd op de kosten voor Velison Wonen om een standaardvoorziening te plaatsen. Er geldt een maimale vergoeding van 5000,- per woning. De vergoeding die daadwerkelijk wordt uitgekeerd, wordt bepaald aan de hand van de resterende levensduur en neemt elk jaar op basis van lineaire afschrijving af. De maimale levensduur is tien jaar. Dit is een financieel afschrijftermijn en geen technisch afschrijftermijn. Ouderdom van verandering Afschrijvingspercentage Percentage vergoeding Tot en met 1 jaar 15 % 85 % Tussen 1 en 2 jaar 30 % 70 % Tussen 2 en 3 jaar 40 % 60 % Tussen 3 en 4 jaar 50 % 50 % Tussen 4 en 5 jaar 60 % 40 % Tussen 5 en 6 jaar 70 % 30 % Tussen 6 en 7 jaar 80 % 20 % Tussen 7 en 8 jaar 90 % 10 % Tussen 8 en 9 jaar 95 % 5 % Tussen 9 en 10 jaar 100 % 0 % Bij het aanvragen van toestemming/advies hoort u of u bij verhuizing in aanmerking komt voor een vergoeding. Dit wordt in een overeenkomst vastgelegd. Als u gaat verhuizen, controleren we altijd de (onderhouds)staat waarin de verandering zich bevindt en of deze voldoet aan de gestelde voorwaarden die in de overeenkomst zijn vastgelegd. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding kijken we naar het afschrijftermijn en de kosten die u voor het materiaal heeft gemaakt. U dient natuurlijk wel de facturen aan ons te overleggen. Meer informatie over de vergoedingenregeling vindt u achter in deze folder bij Alles over de vergoedingenregeling. Alles over (zelf) aangebrachte veranderingen,

5 Klusadvies U kunt altijd bij ons terecht voor technisch advies over de woningveranderingen die u wilt aanbrengen. We kunnen u adviseren over materiaalkeuze, constructie en werkwijze. Voor sommige aanpassingen raden wij dit zelfs dringend aan. U kunt een afspraak maken met een medewerker van onze afdeling Vastgoed. Deze medewerker komt dan bij u langs om de mogelijkheden met u te bespreken. Asbest Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden. Maar de stof zit nog wel verwerkt in talloze woningen. Voor u gaat verbouwen, is het daarom goed om te weten waar u asbest kunt aantreffen. Asbesthoudend is voornamelijk gebruikt in gevels, dakbeschot, in en rondom schoorstenen en in of bij de cv-installatie. Verder komt dit materiaal soms voor op galerijen van flats en als golfplaat op schuren en garages. Asbest komt ook voor in sommige soorten vinyltegels en vensterbanken. Er gelden strenge voorschriften voor het verwijderen van asbest en voor het lozen van asbesthoudend afval. Verwijder asbest nooit zelf. Een aanvraag voor een zelf aan te brengen verandering wordt altijd afgekeurd als er een vermoeden bestaat dat u asbest tegenkomt tijdens de werkzaamheden. Meer informatie over asbest kunt u vinden op onze website of u kunt aan onze medewerkers vragen. Ook kunt u terecht bij de gemeente of de Milieudienst IJmond. Vragen? Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (0255) , stuur een aan of breng een bezoek aan ons kantoor aan het Sluisplein 25, 1975 AG te IJmuiden. Deze folder geeft algemene informatie. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Alles over (zelf) aangebrachte veranderingen,

6 Toestemming nodig Mag blijven, mits Mag NIET blijven Ter overname Door Velison Wonen mogelijk Kruisjeslijst (zelf) aangebrachte veranderingen In de kruisjeslijst zijn de meest voorkomende aanvragen voor veranderingen opgenomen. Staat uw gewenste verandering er niet bij, vraag dan informatie bij onze medewerkers. Toestemming nodig: U dient schriftelijk toestemming aan te vragen op het daarvoor bestemde formulier. Velison Wonen bepaalt op basis van beleid of u wel of geen toestemming krijgt. : Voor de verandering zijn aanwezig. Hierin staan de voorwaarden waar de verandering aan moet voldoen. U mag de verandering zonder overleg aanbrengen, maar u dient de voorwaarden in acht te nemen. Mag blijven, mits: De verandering wordt overgenomen door Velison Wonenals deze voldoet aan de voorwaarden. Mag niet blijven: U moet de verandering verwijderen en de schade herstellen. Bij verhuizing mag de verandering niet ter overname worden aangeboden. Ter overname: U mag de verandering ter overname aanbieden aan de nieuwe huurder, waarbij de verantwoordelijkheid volledig bij de nieuwe huurder komt te liggen. Indien de nieuwe huurder de verandering niet overneemt, moet u de verandering verwijderen en de schade herstellen. Door Velison Wonen: U kunt een aanvraag doen, afhankelijk van het beleid voor uw comple, om de verandering door Velison Wonen te laten plaatsen tegen een maandelijkse huurverhoging of betaling van een eenmalige bijdrage. mogelijk: Voor de verandering kan Velison Wonen een vergoeding kan toekennen. Meerdere kruisjes: Indien er een kruisje staat bij mag blijven, mits en bij ter overname dan zijn meerdere opties mogelijk. Afhankelijk van de aard van de verandering en de wijze van uitvoering, wordt dan bij de aanvraag bepaald wat van toepassing is. Verandering Vloerbedekking Laminaat, parket Linoleum, marmoleum, kurk Plavuizen / tegels Tapijt / vinyl Wand Gipsplaten Lambrisering / schroten Steenstrips Granol, sierpleister, structuurverf Wit- en pasteltinten Donkere en felle kleuren Schouw verwijderen Vaste kast verwijderen Wand verwijderen, plaatsen of verplaatsen Alles over (zelf) aangebrachte veranderingen,

7 Toestemming nodig Mag aanwezig blijven, mits Mag NIET blijven Ter overname Door Velison Wonen mogelijk Verandering Plafond Gipsplaten Inbouwspots Ornamenten Schroten Verlaagd plafond / systeemplafond Andere kleuren dan wit Kozijn, raam, deur Andere deurkrukken dan standaard Inbraakwerende voorzieningen Vervangen, verwijderen of veranderen binnendeur / -kozijn Harmonica- of schuifdeur aanbrengen Harmonica- of schuifdeur verwijderen Aanbrengen openslaande deuren Deur-/raamhorren aanbrengen Dichtmaken kozijnen Glas-in-lood / sierglas Kattenluik Judasoog (spion) Tochtstrippen Vensterbank aanbrengen, vervangen of verbreden Buitenzijde gevel/dak Uitbouw (schuur, garage, serre, bijkeuken) Afdak Carport Zonnescherm,rolluiken eengezinswoningen Zonnescherm, rolluiken meergezinswoningen Dakkapel, dakraam Dakterras Elektra, gas, water Buitenkraan Aansluitpunt buitenverlichting Wijzigen of toevoegen schakelaars of stopcontacten Elektra in garage / berging Etra elektragroep (elektrisch koken, vaatwasser, wasdroger) Gasleiding wijzigen / aanbrengen Vaatwasser- / wasmachine- / drogeraansluiting Close-in-boiler Isolatie Isolatieglas Voorzetwanden Isolatie gevel, dak, vloer Alles over (zelf) aangebrachte veranderingen,

8 Toestemming nodig Mag blijven, mits Mag NIET blijven Ter overname Door Velison Wonen mogelijk Verandering Installaties Cv-installatie aanbrengen Radiator verplaatsen / vervangen / verwijderen Vloerverwarming Thermostaat(kraan) CV Mechanische ventilatie Afzuigkap plaatsen Afzuigkap vervangen Open haard / houtkachel / gevelkachel Voorzethaard (elektrisch) Boiler Schotel- of zendantenne Airco Zonnepanelen Keuken, toilet, badkamer Tegels vervangen en /of uitbreiden Douchebak plaatsen Douchewand / -cabine plaatsen Vast douchezitje Handgrepen / wandbeugels Ligbad plaatsen Wastafel vervangen (Etra) fonteintje / wastafel aanbrengen Badmeubel plaatsen Toilet vervangen Hangend toilet plaatsen Toilet plaatsen Vervangen / uitbreiden aanrechtblad, keukenblok, kasten, deurtjes Kraan vervangen / plaatsen Inbouwapparatuur plaatsen Tuin Schutting / poort / heg * Vaste planten / struiken * Bomen / hoge struiken incl. stronken * Vasthechtende klimplanten tegen gevel * Bestrating wijzigen of uitbreiden * Vijver / zitkuil * Fontein * Etra verlichting Waslijnen / waspalen Schuur / berging vergroten Schuur / berging plaatsen * Zie onze folder Alles over het tuinbeleid. Alles over (zelf) aangebrachte veranderingen,

9 Toestemming nodig Mag blijven, mits Mag NIET blijven Ter overname Door Velison Wonen mogelijk Verandering Overigen Vaste trap 2 e etage Trapleuning Sauna / jacuzzi / zwembad Dierenverblijf Alles over (zelf) aangebrachte veranderingen,

Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting-

Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting- Overzicht van veranderingen in of aan de woning - een toelichting- In dit overzicht staan verschillende woningaanpassingen. Bij iedere aapassing is aangegeven of u toestemming nodig heeft en of de aanpassing

Nadere informatie

Spelregels bij woningaanpassingen

Spelregels bij woningaanpassingen Spelregels bij woningaanpassingen In dit overzicht staan verschillende woningaanpassingen. Bij iedere aanpassing is aangeven of u toestemming nodig heeft en of de aanpassing in de woning kan blijven als

Nadere informatie

Verbouwen naar eigen wens

Verbouwen naar eigen wens Wonen zonder zorgen Verbouwen naar eigen wens woning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning v ning veranderen - wat kan en wat mag Zelf uw woning

Nadere informatie

Ik wil mijn woning veranderen

Ik wil mijn woning veranderen Ik wil mijn woning veranderen Let even op de spelregels Wie weet wilt u een dakraam plaatsen om op zolder meer licht te hebben. Het kan ook zijn dat u uw badkamer wilt verfrissen met nieuwe tegels. Dat

Nadere informatie

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning

Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Brabantse Waard over het aanbrengen van wijzigingen in uw woning Inhoudsopgave 3 Spelregels voor het zelf aanbrengen of veranderen van voorzieningen in uw woning 4 Wat zijn Zelf Aangebrachte Voorzieningen?

Nadere informatie

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen

Klussen en verbouwen. zelf aangebrachte veranderingen Klussen en verbouwen zelf aangebrachte veranderingen Het motto van Intermaris is: maak van uw huis uw thuis. Hiermee geven wij aan dat wij het belangrijk vinden dat u in uw woning de vrijheid heeft om

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Wilt u uw woning naar uw eigen wensen aanpassen? Tegenwoordig is dat geen probleem. Als u even van tevoren met ons overlegt, dan zijn er veel mogelijkheden. Voor het aanbrengen

Nadere informatie

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen?

Wonen op maat. Wat moet u doen als u uw woning wilt veranderen? > Wonen op maat Wonen op maat In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is het belangrijk dat

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. De spelregels

Zelf uw woning veranderen. De spelregels Zelf uw woning veranderen De spelregels U maakt van uw huis uw thuis. Alleen al door de inrichting die u kiest, brengt u een eigen sfeer in uw woning. Misschien wilt u een stap verder gaan en wilt u ook

Nadere informatie

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken U wilt een eigen plek, die voldoet aan al uw wensen? Dat kan! Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom kunt u uw woning

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen

Wonen op maat. Zelf veranderingen aanbrengen Wonen op maat Zelf veranderingen aanbrengen 1 In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij een woningverandering is

Nadere informatie

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken

Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken Klussen mag (ZAV) Voorwaarden om van uw woning uw eigen stek te maken U wilt een eigen plek, die voldoet aan al uw wensen? Dat kan! Wij vinden het belangrijk dat u zich thuis voelt. Daarom kunt u uw woning

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname

Zelf Aangebrachte Voorziening. Toestemming. Overname Klussen in huis 2 Een luxe keuken.. Een riant ligbad.. Een mooi tuinhuisje.. Natuurlijk richt u uw woning graag naar eigen smaak in. Woonservice Urbanus begrijpt dit en staat daar in principe positief

Nadere informatie

EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken

EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken EigenWijs Verbouwen Van een huis uw eigen thuis maken. Het kán, ook als u huurt! Een nieuwe keuken, badkamer of een houten vloer. Veranderingen die

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Wilt u iets veranderen aan uw woning? RWS biedt u de mogelijkheid om uw woning naar uw eigen smaak in te richten zodat u zich er thuis voelt. Veranderingen die u zelf

Nadere informatie

Woningverandering/ ZAV beleid

Woningverandering/ ZAV beleid 1 april 2011 Woningverandering/ ZAV beleid Baston Mercurion 20 6903 PZ Zevenaar Postbus 54 6900 AB Zevenaar Tel: 0316-58 03 58 Fax: 0316-52 38 30 info@baston.nl www.baston.nl Maak van uw huis een thuis

Nadere informatie

Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua

Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua Klussen in de woning Zelf Aangebrachte Veranderingen (ZAV) beleid Woningstichting Sint Antonius van Padua Wilt u uw woning naar eigen wens opknappen of zelf veranderingen aanbrengen in uw huurwoning? Woningstichting

Nadere informatie

ZAV KLUSSEN NAAR WENS

ZAV KLUSSEN NAAR WENS KLUSSEN NAAR WENS De algemene spelregels Wilt u uw woning aanpassen aan uw persoonlijke smaak en woonwensen? Dat kan. WormerWonen vindt het goed als huurders veranderingen of voorzieningen aanbrengen in

Nadere informatie

Veel voorkomende veranderingen

Veel voorkomende veranderingen uitgave juli 2015 Veel voorkomende veranderingen Wel of niet achterlaten in de woning? Bijlage bij de folder Veranderingen aan de woning Indeling woningen JA NEE JA NEE Kattenluik * Verwijderen/aanbrengen

Nadere informatie

Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet?

Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? 48 Huren bij Stadgenoot Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Hoofdstuk 5 van dit boekje gaat over zelf klussen in uw woning. Lees het goed door voor u begint. In de tabel op de volgende pagina

Nadere informatie

Zelf klussen FORMULIER. Wat mag wel en niet

Zelf klussen FORMULIER. Wat mag wel en niet FORMULIER Zelf klussen Wat mag wel en niet Hieronder vindt u een overzicht van de meest voor komende veranderingen. In de kolommen geven wij u helder aan wat u mag aanpassen met of zonder toestemming van

Nadere informatie

Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen.

Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen. Wonen op maat Zelf uw woning en woonomgeving inrichten naar uw wensen. In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zelf uw woning en woonomgeving wilt veranderen en aan uw eigen wensen wilt

Nadere informatie

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan.

Is een verandering gevaarlijk of hinderlijk? Of zorgt de verandering voor overlast? Dan is de verandering niet toegestaan. UW WONING AANPASSEN? Alle regelingen op een rij Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. Hieronder leest u over de mogelijkheden en de spelregels.

Nadere informatie

Het Klus ABC van Sité

Het Klus ABC van Sité Alle veranderingen en aanpassingen aan uw woning in één duidelijk overzicht! Het Klus ABC van Sité Thuis in woondiensten Welkom thuis! Uw huis, u wilt er graag een thuis van maken. Huurt u bij Sité dan

Nadere informatie

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet?

Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Gids voor goed wonen 53 Tabel 1 Zelf klussen: wat mag wel, wat mag niet? Hoofdstuk 5 van dit boekje gaat over zelf klussen in uw woning. Lees het goed door voor u begint. In de tabel op de volgende pagina

Nadere informatie

Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak Tel Regels bij het klussen

Kranepoort 4A 2831 AK Gouderak Tel Regels bij het klussen Kranepoort 4A 2831 AK ouderak el. 088 022 59 00 www.wsgouderak.nl Regels bij het klussen wand Dragende wand verwijderen Wand verwijderen Wand plaatsen noodzakelijk Wand verplaatsen aste kast slopen Schoorsteen

Nadere informatie

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen

Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Algemene KlusWijzer: Zelf aangebrachte veranderingen Nergens voelt u zich lekkerder dan in uw eigen huis. En dat wilt u naar uw eigen smaak inrichten. Area begrijpt dat. Wij leveren als vertrouwd kwalitatief

Nadere informatie

Klussen en verbouwen. Vraag advies aan onze opzichter. Vuistregels over asbest. Overname van aanpassing bij verhuizen.

Klussen en verbouwen. Vraag advies aan onze opzichter. Vuistregels over asbest. Overname van aanpassing bij verhuizen. Klussen en verbouwen Wat is wel en niet toegestaan op het gebied van klussen en verbouwen? Heeft u wel of geen toestemming vooraf nodig voor uw verbouwing? Raadpleeg de klustabellen (vanaf pagina 20) en

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Woonstichting Etten-Leur Bredaseweg 1 Postbus 140 4870 AC ETTEN-LEUR (076) 502 46 00 www.woonwel.nl IBAN NL84RABO0114877777 KvK 20073996 ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN Zelf uw woning naar wens veranderen

Nadere informatie

Woningverandering/ ZAV beleid

Woningverandering/ ZAV beleid Baston Wonen informatie Maak van uw huis een thuis Woningverandering/ ZAV beleid Een eigen thuis Iedereen woont op zijn of haar eigen manier. Bij Baston Wonen vinden wij dat heel vanzelfsprekend. Wij geven

Nadere informatie

Zelf aan de slag in uw woning. Tips, richtlijnen en adviezen

Zelf aan de slag in uw woning. Tips, richtlijnen en adviezen Zelf aan de slag in uw woning Tips, richtlijnen en adviezen U wilt zelf in uw woning veranderingen aanbrengen? Wanneer het gaat om kleine aanpassingen heeft u daarvoor geen toestemming van Woonmeij nodig.

Nadere informatie

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS

KLUSOVERZICHT LAURENTIUS Wilt u een klus aanvragen? Ga naar /zelf-klussen INDELING Aan- of bijbouwen ja in overleg in overleg ja 1 ja Ontwerp en uitvoering in overleg met en afhankelijk van goedkeuring Laurentius. Dakkapel plaatsen

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming?

Veranderingen aan de woning. Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten? En hoort

Nadere informatie

Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd.

Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd. Klussenoverzicht Let op: sommige wijzigingen kunnen wel in eengezinswoningen, maar niet in etagewoningen/appartementen worden uitgevoerd. Pré Wonen houdt zich het recht voor in bepaalde gevallen anders

Nadere informatie

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet

ZAV-wijzer. Overzicht mogelijke veranderingen. onderhoud bij een volgende huurder. Goedkeuringsrapport of nota nodig. Geen toestemming en mag niet Aan- en verbouw van de woning Aanbouw/bijkeuken aan woning Ja Ja 4500,- 20 1 Ja Ontwerp en uitvoering in overleg met Volksbelang Afdak of luifel aanbrengen aan woning Ja Nee - - 3 Nee Bij alleen overname

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen

Zelf uw woning veranderen Zelf uw woning veranderen U richt uw woning natuurlijk in naar eigen smaak en wens. Maar soms wilt u ook wat wijzigen in of aan de woning zelf. Wij werken daar graag aan mee. Voordat u aan de slag gaat

Nadere informatie

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk

Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd mogelijk Woning aanpassen Uw woning naar eigen wens aanpassen dat is bijna altijd Fijn wonen in uw ideale huis U woont het fijnst wanneer u uw woning naar eigen smaak kunt inrichten met leuke meubels, bijpassende

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) NOVEMBER 2015 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Als u wilt klussen in uw woning, geeft Woonpartners u daar graag de ruimte voor. Voor het aanbrengen van veranderingen

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ ZAV beleid. Maak van uw huis een thuis Baston Wonen informatie Maak van uw huis een thuis Woningverandering/ ZAV beleid Vooraf toestemming verplicht In het overzicht vanaf pagina 5, kunt u lezen of toestemming vooraf verplicht is. Is toestemming

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning U huurt een woning van Centrada. Als huurder kunt u de woning aanpassen naar uw eigen smaak. Misschien wilt u een luxe keuken plaatsen, of zou een dakkapel voor die extra ruimte

Nadere informatie

Zelf klussen. in uw huis

Zelf klussen. in uw huis Zelf klussen in uw huis voorwaarden en toestemming Wilt u zelf een nieuwe keuken of een bad installeren, parket leggen of ergens een wand tussen plaatsen of verwijderen? Dat kan! Aan het zelf klussen in

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet

Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Veranderen onder voorwaarden Let ook op overheidsregels Staat de door u geplande verandering niet Klusrecht Zelf veranderingen aanbrengen ( klusrecht ) Aan de binnenzijde van uw gehuurde woning mag u veranderingen en toevoegingen aanbrengen, onder de voorwaarde dat deze zonder noemenswaardige kosten

Nadere informatie

ZAV zelf aangebrachte veranderingen

ZAV zelf aangebrachte veranderingen ZAV zelf aangebrachte veranderingen In deze folder leest u meer over de voorzieningen die u zelf in uw woning kunt aanbrengen en de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Veranderen mag! Mensen zijn allemaal

Nadere informatie

Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen WBV VAN ERFGOOIERS

Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen WBV VAN ERFGOOIERS WBV VAN ERFGOOIERS Ons beleid voor: Zelf aangebrachte voorzieningen Zelf klussen in uw huurwoning U wilt iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een nieuwe keuken, een andere badkamer

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huis

Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Plaatsen close-in-boiler* Plaatsen thermostaatkraan c.v.* * Voor alle onderdelen aangaande gas, water en elektra geldt dat bij vertrek de aanleg wordt gekeurd op kosten van Wonen

Nadere informatie

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken.

Aanpassingen met toestemming Wanneer wij spreken over zelf aangebrachte voorzieningen gaat dit voornamelijk over het aanpassen van onroerende zaken. Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont natuurlijk graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom kan het

Nadere informatie

regionaal & betrokken Woning veranderen

regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal & betrokken Woning veranderen Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nou niet van een mooiere badkamer,

Nadere informatie

klussen in de woning wegwijzer

klussen in de woning wegwijzer klussen in de woning wegwijzer Welke klussen kan ik in mijn huurwoning zelf doen en welke niet? Wat zijn hiervoor de richtlijnen? Voor welke klussen kan ik een krijgen? Mogen veranderingen blijven zitten

Nadere informatie

Zelf aangebrachte woningveranderingen

Zelf aangebrachte woningveranderingen thuis in wonen! Zelf aangebrachte woningveranderingen Woningveranderingen In deze folder leest u wat de mogelijkheden zijn als u zélf uw woning wilt veranderen en aan wilt passen aan uw eigen wensen. Bij

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huurwoning

Zelf klussen in uw huurwoning Zelf klussen in uw huurwoning U wilt iets aan uw huurwoning veranderen zodat deze beter bij u past. Een keuken, een andere badkamer of misschien wel een dakkapel. Wij geven u graag de gelegenheid om zelf

Nadere informatie

Veranderingen aan de woning

Veranderingen aan de woning uitgave juli 2015 Veranderingen aan de woning Mag ik klussen in mijn woning? En hoe regel ik toestemming? De Zes Kernen wil graag dat u van uw woning kunt genieten. Wilt u uw woning naar eigen smaak inrichten?

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Informatie over veranderingen in uw woning Zelf klussen in uw woning Klussen mag! Veel mensen denken dat je in een huurhuis niets naar eigen wens mag veranderen. Doe je dit wel

Nadere informatie

Zelf klussen in uw huis

Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Zelf klussen in uw huis Wonen Delden wil dat u zich thuis voelt in uw woning. Als dat betekent dat u hiervoor veranderingen wilt aanbrengen in uw woning, dan mag dat van ons. Echter,

Nadere informatie

UW WONING AANPASSEN? alle regelingen op een rijtje. WBO Wonen. Thuis in de stad.

UW WONING AANPASSEN? alle regelingen op een rijtje. WBO Wonen. Thuis in de stad. UW WONING AANPASSEN? alle regelingen op een rijtje WBO Wonen. Thuis in de stad. Openslaande deuren naar de tuin of een vijver aanleggen? Er mag veel, ook als u een woning huurt. In deze folder leest u

Nadere informatie

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ Maak van uw huis een thuis. ZAV beleid

Baston Wonen. informatie. Woningverandering/ Maak van uw huis een thuis. ZAV beleid Baston Wonen informatie Maak van uw huis een thuis Woningverandering/ ZAV beleid Vooraf toestemming verplicht In het overzicht vanaf pagina 5, kunt u lezen of toestemming vooraf verplicht is. Is toestemming

Nadere informatie

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com

Kluswijzer. Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Kluswijzer Wat mag wel en wat mag niet? www.devooruitgang.com Wat mag u veranderen aan uw woning? Voor welke veranderingen heeft u toestemming nodig? In deze brochure vindt u de spelregels en handige tips.

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

Algemene eisen voor iedere klus Voor iedere klus geldt een aantal algemene eisen.

Algemene eisen voor iedere klus Voor iedere klus geldt een aantal algemene eisen. Zelf klussen Zelf klussen U wilt uw woning naar uw eigen smaak inrichten. Graag geven wij u veel vrijheid om te klussen. Vroeger moest u als u ging verhuizen de verandering vaak weer ongedaan maken. Tegenwoordig

Nadere informatie

Zelf uw woning veranderen. In deze folder leest u wat u zelf mag veranderen. U richt uw woning natuurlijk in naar eigen

Zelf uw woning veranderen. In deze folder leest u wat u zelf mag veranderen. U richt uw woning natuurlijk in naar eigen Zelf uw woning veranderen U richt uw woning natuurlijk in naar eigen smaak en wens. Maar soms wilt u ook wat wijzigen in of aan de woning zelf. Wij werken daar graag aan mee. Voordat u aan de slag gaat,

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017

Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) MAART 2017 Zelf aangebrachte veranderingen (ZAV) Als u wilt klussen in uw woning, geeft Woonpartners u daar graag de ruimte voor. Voor het aanbrengen van veranderingen

Nadere informatie

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen

Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Toelichting Overzicht van meest voorkomende aanpassingen Indeling woning Verwijderen niet dragende binnenmuur Verwijderen dragende binnenmuur berekening nodig van erkend constructeur Verwijderen van vaste

Nadere informatie

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje

Zelf klussen Woningaanpassingen volgens het boekje Woningaanpassingen volgens het boekje Soms wilt u uw woning aan uw eigen smaak aanpassen. Plicht Getrouw doet daar niet moeilijk over. Wanneer handige doe-het-zelvers verbeteringen willen aanbrengen of

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Huurcontract en regelgeving Zelf klussen in uw woning U wilt graag uw huis aan uw persoonlijke smaak en wensen aanpassen. Wellicht wilt u een andere kleur schilderwerk of een nieuw behang. Deze eenvoudige

Nadere informatie

Wonen naar Wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens

Wonen naar Wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen naar Wens Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen Wateringen maakt Wonen naar Wens eenvoudig Eigen haard is goud waard. Oost-west, thuis best. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens.

Nadere informatie

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken

W Wo on niing v ng e v rander e en randeren regionaal & betrokken regionaal & betrokken Woning veranderen regionaal regionaal & betrokken betrokken Woning veranderen U huurt een woning van R&B Wonen, een verstandige keuze en hopelijk naar alle tevredenheid. Maar wie droomt er nu niet van

Nadere informatie

Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag

Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag Wonen naar wens! Uw huurwoning veranderen over wat kan en wat mag Ieder woont op zijn eigen manier en naar eigen smaak. Een eigen huis kan helemaal naar eigen inzicht en wens verbouwd worden. Ook bij huurwoningen

Nadere informatie

Wonen naar wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens

Wonen naar wens. Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen naar wens Uw huurwoning helemaal naar eigen wens Wonen Wateringen maakt Wonen naar Wens eenvoudig Probleemloos aan de slag met het klus-beleid van Wonen Wateringen Bouwmarkten en doe-het-zelf zaken

Nadere informatie

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen

A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen x x Schuifpui aanbrengen. Afdak Luifel / afdak aanbrengen. Bel Elektrische bel aanbrengen A Aanbouw Aan-/uitbouw woning aanbrengen Schuifpui aanbrengen Afdak Luifel / afdak aanbrengen Antenne Antenne / zendmast aanbrengen* Schotelantenne aanbrengen* B Beglazing (zie isolatie) Bel Elektrische

Nadere informatie

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning. Vanaf 1 juni 2017

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning. Vanaf 1 juni 2017 Klussen in uw woning Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning Vanaf 1 juni 2017 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 TOESTEMMING VRAGEN VOOR VERANDERINGEN... 3 Kleine veranderingen...

Nadere informatie

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent...

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent... Klussen en verbeteren waar je thuis bent... Maak van uw huis uw thuis Wij vinden het belangrijk dat u zich heem voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. In

Nadere informatie

Waarom spelregels? Wijzigingen Toestemming vragen De spelregels op een rij

Waarom spelregels? Wijzigingen Toestemming vragen De spelregels op een rij ZELF AANBRENGEN VAN VERANDERINGEN (ZAV) In uw woning brengt u een belangrijk deel van uw tijd door. U wilt uw woning daarom ongetwijfeld naar uw eigen smaak inrichten, zodat het prettig wonen is. Veel

Nadere informatie

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN

Omschrijving (per categorie, alfabetisch) 1 2 3 4 5 6 A ALGEMEEN A ALGEMEEN 1. Aansluitingen Aardlekschakelaar Gekeurd door erkend installateur. Airco (buitenunit) Elektra (uitbreiding groepen) Gekeurd door erkend installateur. Elektra berging Gekeurd door erkend installateur.

Nadere informatie

Mag ik iets aan mijn woning veranderen?

Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Plezierig wonen is heel belangrijk. Als u een huis huurt van Woningstichting Hellendoorn, heeft u alle ruimte om uw huis

Nadere informatie

Zelf klussen in uw woning

Zelf klussen in uw woning Zelf klussen in uw woning Talis vindt het belangrijk dat u uw woning naar eigen inzicht kunt veranderen. Aan de andere kant hebben wij er belang bij om uw woning weer goed te kunnen verhuren als u gaat

Nadere informatie

Overzicht mogelijke veranderingen

Overzicht mogelijke veranderingen Aan- en verbouw van de woning Aanbouw/bijkeuken aan woning Ja Ja 4.500,- 20 1 Ja Ontwerp en uitvoering in overleg met Viveste Afdak of luifel aanbrengen aan woning Ja Nee - - 3 Nee Bij alleen overname

Nadere informatie

Klussen in uw huurwoning

Klussen in uw huurwoning Klussen in uw huurwoning Handig samen met Openbaar Belang! Het is belangrijk dat u zich helemaal thuis voelt in uw huis en er met veel plezier woont. Daarom vindt Openbaar Belang het belangrijk dat u zelf

Nadere informatie

Klussen in en om uw woning

Klussen in en om uw woning Klussen Klussen in en om uw woning Inhoudsopgave 5 6 7 Wat mag u zelf doen? Algemene Voorwaarden en regels De eisen van andere instanties Welbions adviseert en helpt Belangrijk om te weten Veiligheid Overlast

Nadere informatie

Heeft u vragen? Als er onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met het team Woonbeheer, telefoon (010) 519 14 91.

Heeft u vragen? Als er onduidelijkheden zijn kunt u contact opnemen met het team Woonbeheer, telefoon (010) 519 14 91. Wilt u iets veranderen in uw woning, bijvoorbeeld uw keuken of badkamer? Dat kan, want ook in een huurwoning kunt u tegenwoordig veel aanpassen. In deze Klussenlijst hebben we voor u op een rijtje gezet

Nadere informatie

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan

uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan www.eigenhaard.nl uw woning verbouwen toestemming spelregels verhuizen stappenplan inhoudsopgave Verbouwen? 4 Toestemming van Eigen Haard 6 Spelregels 9 Verhuizen 10 Stappenplan 12 Uitgave november 2007

Nadere informatie

Uw woning zelf veranderen

Uw woning zelf veranderen Uw woning zelf veranderen Natuurlijk wilt u zich thuis voelen in uw woning. QuaWonen geeft u de vrijheid om uw woning aan te passen aan uw eigen smaak en wensen. Daarom kan er heel veel als het gaat om

Nadere informatie

Klussen mag. Voorwaarden voor het zelf veranderen van uw woning.

Klussen mag. Voorwaarden voor het zelf veranderen van uw woning. Klussen mag. Voorwaarden voor het zelf veranderen van uw woning. Uw eigen woning wilt u het liefst helemaal naar uw eigen smaak aanpassen. Misschien wilt u een dakraam, een andere keuken of een nieuwe

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen onbelemmerd de ruimte 2 Wonen in je eigen huis Iedereen wil zich prettig voelen in zijn huis. Hij wil de woning aanpassen aan zijn persoonlijke smaak en wensen. In een koopwoning

Nadere informatie

Zelf Aangebrachte Voorzieningen

Zelf Aangebrachte Voorzieningen Zelf Aangebrachte Voorzieningen Veranderingen aanbrengen in uw huurwoning In deze brochure kunt u ons beleid lezen over Zelf Aangebrachte Voorzieningen (ZAV). Hoewel we de brochure met uiterste zorg hebben

Nadere informatie

Uw woning veranderen of verbouwen

Uw woning veranderen of verbouwen Uw woning veranderen of verbouwen Voorwoord U huurt een woning bij Tablis Wonen. Wij willen graag dat u er prettig woont. U wilt graag verbouwen of iets blijvend veranderen, zodat u nog meer kunt genieten

Nadere informatie

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig?

Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Aanpassingen en veranderingen van de woning: waarvoor heeft u toestemming nodig? Omschrijving aanpassing Toestemming noodzakelijk Mag blijven zitten (als technisch in orde) Verwijderen of plaatsen van

Nadere informatie

Zelf uw woning aanpassen. Klussen met Maasvallei

Zelf uw woning aanpassen. Klussen met Maasvallei Zelf uw woning aanpassen Klussen met Maasvallei Zelf uw woning Lorem ipsum dolor sit amet aanpassen Als huurder heeft u het recht uw woning aan uw persoonlijke smaak en wensen aan te passen. Maasvallei

Nadere informatie

Uw woning aanpassen aan uw eigen wensen!

Uw woning aanpassen aan uw eigen wensen! Uw woning aanpassen aan uw eigen wensen! Wilt u veranderingen aanbrengen in huis, zoals een nieuwe keuken of een ligbad plaatsen of wilt u een tussenwand verwijderen? SWZ geeft u de ruimte om uw woning

Nadere informatie

Zelf klussen in huis, ZELF KLUSSEN IN HUIS

Zelf klussen in huis, ZELF KLUSSEN IN HUIS ZELF KLUSSEN IN HUIS Zelf klussen in huis Als huurder wilt u uw woning graag naar uw persoonlijke smaak en wensen inrichten. Iedereen woont graag in een woning waarin hij of zij zich thuis voelt. Daarom

Nadere informatie

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV)

ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) ZELF AANGEBRACHTE VOORZIENINGEN (ZAV) Mag ik iets aan mijn woning veranderen? Veranderen, aanpassen of verbouwen van uw huurwoning Wat mag wel en wat mag niet? Of u nu een woning huurt of huiseigenaar

Nadere informatie

Zelf aangebrachte veranderingen

Zelf aangebrachte veranderingen Zelf aangebrachte veranderingen Beter Wonen wil staan voor haar naam. De woningen die wij verhuren hebben een goede kwaliteit. Bewoners vinden het echter steeds vaker belangrijk om hun woning naar eigen

Nadere informatie

wonen met karakter inhoud

wonen met karakter inhoud Lefier wil graag dat u comfortabel woont. We willen u meer bieden dan alleen onderdak; we willen dat u zich thuis voelt. Thuis in een goede woning en een prettige woonomgeving. Thuis, waar u woont volgens

Nadere informatie

Klussen in uw woning. huurdersinfo

Klussen in uw woning. huurdersinfo huurdersinfo 3 Gratis klusadvies 3 Voorwaarden 4 Toestemming vooraf? 5 Woningverbetering tegen huurverhoging 5 Overzicht aanpassingen 12 Onderhoudssituatie volgende huurder 12 Voorbeelden vergoeding 13

Nadere informatie

Spelregels versie 2 (december 2013)

Spelregels versie 2 (december 2013) Spelregels versie 2 (december 2013) Wonen op maat U huurt een woning van St. Joseph en heeft nog een woonwens. Dat kan uiteenlopen van een dakraam, zonnepanelen op het dak of een nieuwe erfafscheiding.

Nadere informatie

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning

Klussen in uw woning. Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning Klussen in uw woning Spelregels voor het aanbrengen van veranderingen in uw woning Inhoudsopgave TOESTEMMING VRAGEN VOOR VERANDERINGEN...3 Kleine veranderingen...3 Overige veranderingen...3 Toestemming

Nadere informatie

Lek en Waard Wonen. Veranderingen in en aan uw woning. Wat moet u weten?

Lek en Waard Wonen. Veranderingen in en aan uw woning. Wat moet u weten? Lek en Waard Wonen Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Veranderingen in en aan uw woning Door uw woning naar uw eigen smaak, wensen en inzicht in te richten, maakt u van uw huis een thuis.

Nadere informatie

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent...

Klussen en verbeteren. waar je thuis bent... Klussen en verbeteren waar je thuis bent... Maak van uw huis uw thuis Wij vinden het belangrijk dat u zich heem voelt in uw woning. Daarom kunt u de woning naar eigen smaak inrichten en veranderen. In

Nadere informatie

Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten?

Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Veranderingen in en aan uw woning Wat moet u weten? Door uw woning naar uw eigen smaak, wensen en inzicht in te richten, maakt u van uw huis een thuis. Daarom wil Woningbouwvereniging Nieuw-Lekkerland

Nadere informatie

KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Klussen in overleg met Woonlinie Wel of geen toestemming Bij het verlaten van de woning

KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Klussen in overleg met Woonlinie Wel of geen toestemming Bij het verlaten van de woning KLUS GERUST Zelf werken aan de woning Veel mensen, veel wensen. De meeste mensen willen het huis waarin zij wonen graag aanpassen aan hun persoonlijke smaak. Voor bewoners van een huurwoning kan dat soms

Nadere informatie

Zelf veranderingen aanbrengen

Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen Zelf veranderingen aanbrengen PAGINA 2 ZELF VERANDERINGEN AANBRENGEN Zelf veranderingen aanbrengen Uw huis is een plek waar u zich thuis voelt. U wilt uw woning naar eigen

Nadere informatie