#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine"

Transcriptie

1 #HASHTAG Magazine TOPIC SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN JRB

2 Voorwoord: Iedereen heeft een mening. Ook jongeren hebben over alles wel hun mening klaarliggen. Wij vinden het belangrijk dat deze mening gehoord wordt. En willen de mening van jongeren laten horen op een eigentijdse manier. Daarom hebben wij dit magazine geschreven. #Hashtag magazine is een advies in een nieuw jasje. Wij hebben drie onderwerpen gekozen die op dit moment belangrijk zijn voor jongeren. Deze onderwerpen zijn Social Media, de stem van jongeren en Borselse jongeren anno Drie onderwerpen die ook voor de gemeente van belang zijn om de jongeren te kunnen bereiken en in de gemeente Borsele te houden. In dit magazine geven wij informatie en advies over deze onderwerpen. Wij wensen u veel plezier met het lezen van ons magazine. De redactie

3 INHOUD Wij vinden het belangrijk DAT DE GEMEENTE BORSELE AANTREKKELIJK IS VOOR jongeren, nu en in de toekomst. DAT VINDT U TOCH OOK? DE STEM VAN JONGEREN 4 Social media we gebruiken het allemaal 6 DE MEESTE ONDERVRAAGDEN WILLEN NIET WEG UIT DE GEMEENTE 10 Borselse jongeren anno 2030 En verder: Het belang van jongerenparticipatie De JongerenRaad Borsele 8 9 3

4 DE STEM VAN JONGEREN IEDEREEN HEEFT EEN STEM, OOK JONGEREN. WIJ VINDEN DAT DE STEM VAN JONGEREN, OOK JONGER DAN 18 JAAR, GEHOORD MOET WORDEN. DE JONGERENRAAD BESTAAT UIT JONGEREN IN DE LEEFTIJD VAN 13 TOT 25 JAAR. WIJ VERTEGENWOORDIGEN DE STEM VAN DE BORSELSE JONGEREN. JONGEREN ONDER DE 18 JAAR HEBBEN NOG GEEN KIESRECHT, HIERDOOR KUNNEN JONGEREN ONDER DE 18 HUN STEM NOG NIET LATEN HOREN. WIJ VINDEN HET BELANGRIJK DAT DE STEM VAN ALLE JONGEREN GEHOORD WORDT. DIT WILLEN WIJ DOEN DOOR ZELF JONGEREN ACTIEF TE BENADEREN, MAAR OOK DOOR HET COLLEGE EN DE GEMEENTERAAD TE VRAGEN ONS ACTIEF TE BETREKKEN BIJ ONDERWERPEN DIE JONGEREN AANGAAN. Jongeren hebben overal een mening over. Ze zitten in een andere fase van het leven dan volwassenen en kijken met een andere blik dan volwassenen tegen onderwerpen aan. Als volwassenen over onderwerpen beslissen die jongeren aan gaan, komt er vaak een ander antwoord uit, dan dat jongeren zouden geven. Jongeren hebben vaak hun eigen mening over onderwerpen. Die is vaak vernieuwend en soms wat ondoordacht. Maar de mening van jongeren is belangrijk en waardevol bij beslissingen. Wij vinden dat de stem van de jongeren gehoord moet worden waardoor er betere afwegingen kunnen worden gemaakt over verschillende onderwerpen. Betrek jongeren niet alleen bij onderwerpen die de jongeren zelf aan gaan maar ook bij onderwerpen die mogelijk van invloed zijn op de toekomst. De stem van jongeren is hiervoor essentieel, omdat jongeren de toekomst zijn. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente Borsele aantrekkelijk is voor jongeren, nu en in de toekomst. Dat vindt u toch ook? Jongeren vinden het belangrijk dat hun stem gehoord wordt, dat er serieus naar hen geluisterd wordt en dat er ook serieus naar hun standpunten wordt gekeken. Natuurlijk is het belangrijk voor de jongeren om te weten dat ze niet vergeten worden. Jongeren hebben nu vaak het gevoel dat hun stem minder meetelt. Dat komt doordat er erg weinig aan de jongeren wordt gevraagd. De verkiezingen zijn voor 18+ers, er is dus een grote groep jongeren die nog niet hun mening kan geven. Wij vinden het belangrijk dat dit wel gebeurt, en dat jongeren een grotere stem krijgen en zich meer betrokken voelen bij ontwikkelingen die jongeren aangaan, bijvoorbeeld de veranderingen in de zorg. De jongerenraad Borsele is een goed voorbeeld van hoe jongeren betrokken kunnen worden bij besluiten in de gemeente. Zij vertegenwoordigt de stem en belangen van jongeren in de gemeente Borsele. Een manier die de jongerenraad Borsele heeft gebruikt is het houden van een online enquête onder jongeren. Ook is de jongerenraad Borsele de straat op gegaan om de mening van de Borselse jongeren te peilen. Jongeren zijn bereid om mee te denken en te praten, dit komt doordat het over hun zelf gaat en over hun toekomst. Een mening vragen kan op een korte en krachtige manier, zodat het leuk en interessant is voor jongeren. Regelmatig geeft de jongerenraad Borsele gevraagd en of ongevraagd advies aan de gemeente. Wij doen ons best, om de mening van Borselse jongeren hierin te verwerken. De Jongerenraad wil nog actiever mee denken en praten over zaken die hun aangaan in de gemeente. We willen jongeren laten meedenken over onderwerpen die jongeren aangaan. Dit kan door middel van een dialoog met de jongerenraad Borsele, maar het kan ook vrijblijvend door een eenmalig advies of een ingevulde (online) enquête. De jongeren van nu zijn de toekomst. Zij beslissen graag mee over toekomstige ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk dat de mening van jongeren betrokken wordt bij het nemen van besluiten. Net als bij verkiezingen ontvang je nooit van iedereen hun mening, en toch worden er nog iedere keer verkiezingen gehouden. Wij vinden het belangrijk dat alle jongeren de kans krijgen hun mening te geven. Hiervoor doen wij ons best om de mening van Borselse jongeren beter in beeld te krijgen, bijvoorbeeld door een digitale enquete, een straatonderzoek en door het betrekken van andere jongerenraden. Wij hopen dat u als College en gemeenteraad ons actiever benaderd om deze mening te gebruiken in het nemen van besluiten. 4

5 ZEG NOOIT DAT HET SLECHTS JE MENING IS, WANT JE HEBT GEEN ANDERE Nikki - voorzitter van de JRB brengt haar stem uit 5

6 Social media we gebruiken het allemaal TWITTEREN, FACEBOOKEN EN WHATSAPPEN, WIJ: JONGEREN DOEN HET ALLEMAAL. WE ZIJN ER ELKE DAG MEE BEZIG OM IN CONTACT TE ZIJN MET VRIENDEN EN FAMILIE. MAAR IS HET EIGEN- LIJK WEL GOED VOOR JONGEREN, AL DIE SOCIALE MEDIA NAAST SCHOOL, WERK EN IN VRIJE TIJD? Social media is niet meer weg te denken uit ons leven. in ieder geval niet uit de het leven van de huidige generatie jongeren. We leven in een samenleving waarin social media een grote impact heeft op onze dagelijkse bezigheden, zowel positief als negatief. We gebruiken social media om contact te houden en te leggen. Voor ons leerproces thuis en op school, maar ook voor informatie en ontspanning gebruiken we social media¹. Het is jammer dat het nieuws vaak negatief is over het gebruik van social media, zoals pesten en privacy schendingen. Toch zijn er veel goede kanten aan social media. In 2011 schreef de krant Metro, dat het aantal scholieren wat zou blijven zitten, toenam door invloed van social media. Uiteindelijk bleek dat allemaal mee te vallen. Toch zien we in onderzoeken dat het merendeel van de jongeren lijdt aan concentratieproblemen wanneer ze net social media hebben gebruikt. De positieve kanten trekken minder aandacht maar zijn er wel degelijk. Natuurlijk is het belangrijk om een aantal ongeschreven regels van social media te kennen. Ook enige betrokkenheid en/of controle van ouders is helemaal niet verkeerd, om negatieve gevolgen van social media te voorkomen. Maar we mogen de positieve kanten van social media ook best eens beter bekijken. Want dankzij social media nemen bij veel jongeren de cognitieve en sociale vaardigheden toe en worden vriendschappen en het zelfvertrouwen gestimuleerd². Het is door de vele apps en netwerksites (zoals facebook en whatsapp) makkelijk om deel te nemen aan het dagelijks leven van anderen en om het eigen leven live met anderen te delen. We uiten ons in beeld en taal en ontwikkelen hiervoor onze eigen online identiteit. Dankzij vele apps en online netwerksites zijn we continu met elkaar in verbinding. dat sluit goed aan bij de veranderingen van de overheid. Door de veranderingen doen we meer zelf en samen met ons netwerk. Dankzij social media is een continue verbinding mogelijk. We zijn online nauw betrokken, continue van elkaar op de hoogte en kunnen steun geven en ontvangen tijdens belangrijke of moeilijke gebeurtenissen. En dat terwijl we onze dagelijkse bezigheden zoals school, werk en uitgaan gewoon blijven doen. Uit onderzoek blijkt dat social media bij draagt aan zelfvertrouwen, vriendschappen en sociale vaardigheden². We gebruiken games om te ontspannen en voor sociale contacten, maar tegelijkertijd is het goed voor leerprestaties, creativiteit, het doorzettingsvermogen en ruimtelijk inzicht. Ook in het leerproces op school speelt social media een belangrijke rol³. Elkaar ondersteunen met huiswerk maken en samenwerken aan werkstukken is veel makkelijker geworden. Doordat we online kunnen overleggen is de fysieke afstand geen probleem meer. En het delen van aantekeningen is ook zo geregeld via whatsapp. Bronnen: ¹Boek MediaWijs Online, 2014 M. Walrave en J. van Ouytsel, ²Boek: Schermgaande Jeugd, 2014 P. Valkenburg, ³Samen leren Tieners en sociale media, 2013 Stichting Mijn Kind Online, 4website: VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA HEEFT BUKKEN EN WACHTEN TOT HET OVER WAAIT, GEEN ZIN MENNO LANTING 6

7 Onderzoek: wat vinden jongeren van social media Social media is een breed begrip, we kunnen en willen er van alles mee. Maar wat vinden de jongeren er nu zelf van? Om deze vraag te beantwoorden hebben wij een digitale enquête gehouden onder jongeren van 12 tot 25 jaar. We hebben meer dan 100 reacties ontvangen, waarvan net iets minder dan de helft in de gemeente Borsele woont en de meerderheid en vrouw is. In deze enquête hebben we vragen gesteld over wat jongeren vinden van social media, wat het is, wat ze ermee doen, of ze sociale media belangrijker vinden dan real life contact en waarvoor ze het handig zouden vinden. Op de vraag wat jongeren verstaan onder sociale media is het antwoord duidelijk: Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram en Whatsapp zijn dé sociale media. Uit de resultaten blijkt dat er bijna geen verschil is in de antwoorden tussen jongens en meisjes. Opvallend is wel dat bijna alle jongeren aangeven liever real life contact te hebben dan via social media. Dit vinden we gezelliger, echt contact komt veel beter over, minder misverstanden en gewoon omdat je elkaar ziet. Social media wordt vooral gebruikt voor contact met vrienden. Daarna vinden ze contact met familie via social media en het bekijken van online filmpjes belangrijk. Ondanks dat de cijfers laten zien dat jongeren liever real life contact hebben, gebruikt een merendeel van de jongeren (60,5%) social media in contact met ouders. Vooral om te communiceren over afspraken zoals hoe laat iemand thuis is en over het eten, om kleine vragen te stellen en omdat het handig en snel is. De reden waarom jongeren het niet gebruiken in contact met ouders is omdat: - Ouders geen social media hebben of gebruiken; - Het niet nodig is omdat jongeren hun ouders elke dag zien; - Er liever gebeld wordt; - Het onpersoonlijk is. Naast het contact met familie en vrienden vinden jongeren het ook handig om contact te hebben met school (42,7%) en werk (24,6%). Dit zijn dagelijkse bezigheden die een grote rol spelen in het leven van jongeren. Social media blijkt hiervoor een makkelijke middel om contact te leggen met een docent, collega of baas. Wij denken dat dit ook een handig middel kan zijn voor de gemeente om jongeren te bereiken en daardoor het contact te verbeteren. Jongeren geven aan 1 tot 3 uur per dag bezig te zijn met social media. Als wij om ons heen kijken verwachten wij dat dit aantal uur hoger ligt, doordat er onbewust veel tijd in gaat zitten. Ondanks dat geeft 74,5% aan, makkelijk een dag zonder hun telefoon te kunnen. Zelfs als ze moeten kiezen tussen een week lang geen tandenpoetsen of een week lang geen social media, kiezen de meeste (76,4%) voor een week lang geen social media. Conclusie en advies Uit de resultaten van de enquête trekken wij de conclusie dat social media een leuke en praktische toevoeging is in de samenleving. Het is handig en snel in contact met vrienden en familie, en daarnaast vinden jongeren het praktisch voor contact met werk en school. Wij adviseren de gemeente om de mogelijkheden van social media te benutten omdat je hiermee makkelijk en snel jongeren bereikt. We zijn het ermee eens dat er zowel negatieve als positieve kanten aan social media zitten, maar we vinden ook dat de positieve kanten meer aandacht mogen krijgen. Social media kan bijvoorbeeld voor de gemeente bijdragen aan beter contact met jongeren en gebruikt worden als snelle informatie voorziening over bijvoorbeeld activiteiten of informatie die betrekking heeft op jongeren. Het is niet voor niks dat social media niet meer uit ons leven is weg te denken. En als we kijken naar het samenwerken aan opdrachten voor school terwijl je ver van elkaar af woont, daarvoor is social media echt de beste oplossing! 7

8 JONGERENPARTICIPATIE Het betrekken van de stem van jongeren bij zaken die hen aangaan is een vorm van jongerenparticipatie. Participatie gaat om meedoen. Meedoen en leren meedoen zijn belangrijk in de ontwikkeling van jongeren. Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek en schrijver van het boek Kinderen als medeburger stelt dat de mogelijkheid voor kinderen, jeugd en jongeren, om actief mee te denken en invloed te hebben op hun eigen bestaan onmisbaar is voor hun welzijn, gezondheid en ontwikkelingskansen. Naast de bijdrage aan de ontwikkeling van jongeren is jeugdparticipatie een belangrijk middel om de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving te vergroten. Uit een masterthesis naar de politieke participatie van gemeentelijke jongerenraden genaamd: Gemeentelijke jongerenraden: een serieuze stem?! blijkt dat jongerenraden onvoldoende terugkoppeling ervaren over de besluitvorming en resultaten die hieruit voorvloeien. Waardoor jongerenraden weinig inzicht hebben op hun invloed in het gemeentelijk beleid. De jongerenraad Borsele deelt deze mening over de terugkoppeling. We willen meer energie en activiteiten inzetten om de stem en mening van jongeren te delen met het college en de gemeenteraad. Zodat de stem van Borselse jongeren, met nieuwe inzichten en ideeën betrokken wordt bij zaken die hen aangaan en van invloed zijn op beslissingen die gemaakt worden. Maar we willen ook terug krijgen wat er met de ideeën en inzichten van jongeren gedaan wordt. Betrokkenheid en goede terugkoppeling over wat er met adviezen gedaan wordt is een stimulans voor ons om actief en gemotiveerd te blijven. Door heel Nederland zien we steeds meer initiatieven ontstaan om jongeren actief te betrekken bij besluiten en bij het organiseren van evenementen. De JongerenRaad Borsele (JRB) was een van de eerste jongerenraden in heel Nederland en in 2013 had de JRB ook de eer om haar 10 jarig jubileum te vieren, iets om trots op te zijn. De gemeente Borsele liep hier mee ver vooruit op andere gemeentes. De jongerenraad is dan ook iets waar de gemeente zuinig op moet zijn. Gelukkig zien steeds meer gemeentes dat en komen er steeds meer jongerenraden, platformen, bijeenkomsten en andere jongereninitiatieven bij. Hieronder een aantal voorbeelden van nieuwe jongeren initiatieven in Nederland. d aa nr J re ge n o l xe e T

9 De JongerenRaad Borsele De JongerenRaad Borsele houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten en evenementen zoals de MovieTour en Spectra. Spectra en de Movietour zijn jaarlijks terugkomende evenementen en lopen zo goed dat het mogelijk is deze structureel te organiseren. Spectra is een bandjes-competitie voor beginnende bands. Tijdens meerdere voorrondes bewijzen zij zich om vervolgens kans te maken op een finaleplaats. De finale wordt gehouden tijdens Klomppop. Bij Spectra wordt er samengewerkt met het cultureel jongerencentrum de Klomp in Ovezande. Op deze manier is Spectra meer dan alleen een evenement van de jongerenraad. Een ander jaarlijks terugkomend evenement is de MovieTour. Tijdens de MovieTour rijdt er een bus langs de Borselse dorpen en brengt iedereen die wilt naar de bioscoop in Vlissingen. Voor de MovieTour worden werken we samen met de jeugdsozen. Iedereen die mee wil kan zich opgeven via de jeugdsoos. Daarnaast hebben we ook eenmalige evenementen georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is YouthDJ waarbij jongeren onder de 16 alcoholvrij konden stappen in de jeugdsoos in Heinkenszand. Een ander voorbeeld is het Frisfreest, een Ladiesnight of Graaf je Rot. Naast al deze evenementen houdt de JRB zich ook bezig met adviseren. Het college wordt gevraagd of ongevraagd geadviseerd door de jongerenraad. Voorbeelden hiervan zijn adviezen over de bezuinigingen, het sociale domein, de veranderingen in de zorg, maar ook fietsveiligheid. Een aantal jaar geleden hebben we hiervoor een film gemaakt. Een film over fietsveiligheid die nog steeds actief gebruikt wordt en ook in Belgie! De JRB is betrokken geweest bij het project Borsele Dit gaat tenslotte over de huidige generatie jongeren. Er is toen advies gevraagd aan de JRB en wij hebben advies gegeven. Ook bij duurzaam Diekendamme is de JRB betrokken geweest. Wij vinden het belangrijk dat de mening van jongeren meer gehoord wordt en hiervoor willen wij vaker gebruik maken van ons recht om ongevraagd advies te geven. Ons magazine #Hashtag is hier het begin van! Het begin van een actievere adviesrol van de JRB, waarbij ook de achterban (Borselse jongeren) actiever geraadpleegd wordt. De jongerenraad doet dit natuurlijk niet zomaar. Zij staat voor het belang van de Borselse jongeren en wil deze stem actief uitdragen naar het college. Dit willen we doen op een eigentijdse manier. Bij deze actieve adviesrol verwacht de JRB ook een serieuze reacties terug. Reacties waar wij als jongerenraad mee verder kunnen en die we kunnen terugkoppelen naar onze achterban. Want de Borselse jongeren willen gehoord worden en hun stem laten horen. 9

10 JONG IN BORSELE ANNO KLINKT MISSCHIEN NOG VER WEG, MAAR OVER 15 JAAR IS HET AL ZO VER. OOK 15 JAAR KLINKT NOG BEST LANG, MAAR ER KUNNEN IN DIE TIJD ZOVEEL DINGEN VERANDEREN. DE HUIDIGE GENERATIE JONGEREN IS DAN TUSSEN DE 30 EN 40 JAAR, MISSCHIEN EEN GROOT DEEL GETROUWD EN HEEFT KINDEREN. DE INTERESSES VAN JONGEREN ZIJN NU AL LASTIG IN TE SCHATTEN, DUS DAT IS NOG LASTIGER VOOR OVER 15 JAAR. MAAR TOCH GAAN WE KIJKEN WAT DE JONGEREN IN TOEKOMST, ANNO 2030 GRAAG WILLEN IN DE GEMEENTE BORSELE. Bereikbare kernen door goed openbaar vervoer, betaalbare starterswoningen, overal gratis wifi; het zijn zomaar drie dingen die jongeren erg graag willen zien in de gemeente Borsele. Drie totaal uiteenlopende ontwikkelingen die de gemeente aantrekkelijker kan maken voor jongeren. De JongerenRaad Borsele (JRB) heeft mensen op straat gevraagd waarom zij in de gemeente Borsele wonen, wat de gemeente zo aantrekkelijk maakt en wat ze willen veranderen om hier over 15 jaar nog te wonen. In dit straatonderzoek zijn ongeveer 50 mensen uit verschillende leeftijds-categorieën en uit de verschillende kernen van de gemeente ondervraagd. De leeftijdscategorieën lopen uiteen van jongeren tussen de 10 en 25 jaar (de JRB doelgroep), maar ook volwassenen tot een jaar of 50. Aan deze laatste groep is vooral de vraag gesteld, waarom wonen jullie nog steeds in de gemeente Borsele? DE MEESTE ONDERVRAAGDEN WILLEN NIET WEG UIT DE GEMEENTE Wat blijkt, de meeste ondervraagden willen niet weg uit de gemeente. Zij wonen naar hun zin, vinden het leefklimaat prettig, maar hebben soms wel wat aandachtspunten. Er is een duidelijk verschil tussen de inwoners van de kleinere kernen, zoals Ovezande, Nieuwdorp en s-heerenhoek. Zij maken zich voornamelijk zorgen over de voorzieningen op de dorpen. Zij hechten hier veel waarde aan, en niet alleen om het aanbod van die voorzieningen. Want voorzieningen zoals een supermarkt, een basisschool of een soos zoals De Klomp zorgen ervoor dat mensen zich met elkaar verbonden voelen. Deze voorzieningen hebben een grotere betekenis dan alleen het oorspronkelijke aanbod. Vooral in deze kernen zijn dat de plekken waar je elkaar tegen komt. Deze voorzienin-gen dragen bij aan de leefbaarheid in de kernen en worden als zeer waardevol beschouwd. De ondervraagde inwoners van de grotere kernen Heinkenszand en s-gravenpolder zien dit probleem veel minder. Het draagvlak voor de voorzieningen is hier groot genoeg waardoor het risico op verdwijnen veel kleiner is. Zij hebben veel meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, en zien hier zeker het belang van. Ook in deze kernen moeten voorzieningen in stand gehouden worden. Het voorzieningen niveau in deze kernen is voldoende volgens de ondervraagden, wel geven zij aan dat het voor de gemeente goed zou zijn als er een grootschaligere voorziening komt, zoals een middelbare school. Er is een duidelijk verschil tussen de oudere jongeren (16+) en de jonge jongeren (16-). De jongste groep wil vooral kleine dingen op hun eigen dorp, zo bestaat er de wens voor een pannakooi in Ovezande. De leerlingen van de basisschool willen dit erg graag. Er is ook meerdere keren geroepen dat het zwembad Stelleplas een overkapping moet krijgen, zodat er ook in de winter gezwommen kan worden of een speelbos. De 16+ers denken vooral aan de gemeente in het algemeen. Zo geven verschillende jongeren aan dat een middelbare school in de gemeente een hele goede aanvulling zou zijn. Zeker voor jongeren die lange stukken moeten fietsen en die nu, door de dienstregeling van Connexxion, ook moeilijker met de bus in Goes kunnen komen. Een boven gemeentelijke voorziening, zoals een middelbare school, zou jongeren meer naar de gemeente kunnen laten trekken en bekend maken met de gemeente en met de activiteiten die er zijn. de 16+ers denken vooral aan de gemeente in het algemeen 10

11 De ondervraagde inwoners van de grotere kernen Heinkenszand en s-gravenpolder zien dit probleem veel minder. Het draagvlak voor de voorzieningen is hier groot genoeg waardoor het risico op verdwijnen veel kleiner is. Zij hebben veel meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, en zien hier zeker het belang van. Ook in deze kernen moeten voorzieningen in stand gehouden worden. Het voorzieningen niveau in deze kernen is voldoende volgens de ondervraagden, wel geven zij aan dat het voor de gemeente goed zou zijn als er een grootschaligere voorziening komt, zoals een middelbare school. Er is een duidelijk verschil tussen de oudere jongeren (16+) en de jonge jongeren (16-). De jongste groep wil vooral kleine dingen op hun eigen dorp, zo bestaat er de wens voor een pannakooi in Ovezande. veel De mensen leerlingen van kennen de basisschool de willen dit erg graag. Er is ook meerdere keren geroepen dat het zwembad Stelleplas een overkapping moet krij-gen, zodat er ook in de winter gezwommen kan worden alternatieven of een speelbos. De 16+ers niet den-ken vooral aan de gemeente in het algemeen. Zo geven verschillende en jongeren maken aan dat er een dus middelbare school in de gemeente een hele goede aanvulling zou zijn. Zeker voor jongeren die lange stukken moeten fietsen en die nu, door de dienstregeling van Con-nexxion, geen ook gebruik moeilijker met van de bus in Goes kunnen komen. Een boven gemeentelijke voorziening, zoals een middelbare school, zou jongeren meer naar de gemeente kunnen laten Een veel trekken genoemd en bekend punt maken is de nieuwe met de dienstregeling gemeente en met de activiteiten die er zijn. van Connexxion. Ondanks dat de gemeente hier weinig Een aan veel kan genoemd doen wordt punt er is toch de nieuwe gevraagd dienstregeling of de van Connexxion. Ondanks dat de gemeente gemeente hier weinig hun invloed aan kan kan doen gebruiken wordt er om toch tot gevraagd een of de gemeente hun invloed kan gebruiken om goed tot alternatief een goed te alternatief komen voor te de komen kleinere voor de kleinere kernen en voor de dorpen die verder weg liggen. kernen en Ook voor moeten de dorpen alternatieven die verder goed weg bekend liggen. gemaakt worden. Veel mensen kennen de alternatieven niet Ook moeten alternatieven en maken er dus goed geen bekend gebruik gemaakt van. worden. Veel mensen kennen de alternatieven niet en maken Een belangrijke er dus geen reden gebruik waarvoor van. jongeren willen blijven in een bepaalde woonplaats of gemeente is werkgelegenheid. Dit geldt voor Borsele, maar zeker voor veel andere ge-meenten. Dicht bij het Een belangrijke werk wonen reden is een waarvoor belangrijke jongeren overweging willen voor waar ze gaan wonen. Natuurlijk zit je niet ver van blijven Goes in een en Middelburg, bepaalde woonplaats maar men of is gemeente nu eenmaal is min-der snel bereid om lange afstanden voor het werkgelegenheid. werk af te leggen. Dit geldt De dagelijkse voor Borsele, bewegingen maar zeker met de auto of het openbaar vervoer mogen niet te voor lang veel zijn. andere Zo rijd gemeenten. men wel Dichtbij 2 uur naar het Amsterdam werk voor een concert in de Ziggo Dome, maar niet wonen voor is een het werk. belangrijke overweging voor waar ze gaan wonen. Natuurlijk zit je niet ver van Goes en Middelburg, De JongerenRaad maar men Borsele is nu eenmaal vindt de min-der stem van snel jongeren erg belangrijk. Zo belangrijk dat wij er graag bereid voor om zorgen lange afstanden dat deze stem voor breed het werk uitgedragen af te wordt. Een straatonderzoek draagt bij aan het bereiken leggen. De van dagelijkse de jongeren bewegingen en het horen met de van auto hun of mening. Zo kan de JRB ervoor zorgen dat het college, de het openbaar stem van vervoer de jongeren mogen te horen niet te krijgt. lang zijn. Zo rijdt men wel 2 uur naar Amsterdam voor een concert in de Ziggo Dome, maar niet voor het werk. De JongerenRaad Borsele vindt de stem van jongeren erg belangrijk. Zo belangrijk, dat wij er graag voor zorgen dat deze stem breed uitgedragen wordt. Een straatonderzoek draagt bij aan het bereiken van de jongeren en het horen van hun mening. Zo kan de JRB ervoor zorgen dat het college, de stem van de jongeren te horen krijgt. 11

12

13 13

14 Nawoord: Na maanden van dromen over ons eigen magazine en weken van hard werken is het eindelijk klaar: #Hashtag Omdat we zo n actieve werkgroep hadden ging het samenwerken erg goed. We hebben veel geleerd over het schrijven van een tijdschrift, en manieren om jongeren naar hun mening te vragen. We hebben de mening gevraagd van onze achterban, de Borselse jongeren gevraagd via een enquête en straatonderzoek. Want we doen het natuurlijk voor hun! Hun mening telt en deze willen wij als JongenRaad Borsele zo vaak mogelijk laten horen. Voor ons als werkgroep was dit een leerzame ervaring. Wij willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen met het verwezenlijken van #Hashtag. Wij hopen dat u met veel plezier ons magazine heeft gelezen. Reacties zijn welkom: De redactie PARTICIPATIE VAN JONGEREN IS BELANGRIJK OM EEN BETERE AANSLUITING TUSSEN BELEID EN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN TE REALISEREN JOUW ZEELAND 14

15 COLOFON EN LEZERSSERVICE Hoofdredactie: Nikki Molhoek, Niels Kampstra Niels Harthoorn, Saphira Joossen Eindredactie: Jongerenraad Borsele, Rohan de Geus en Lindy Priester Vormgeving: Niels Kampstra Foto s: Lindy Priester Artikelen: - De stem van jongeren: Nikki Molhoek (met meelezen van Jouw Zeeland) - Social Media we gebruiken het allemaal: Niels Harthoorn - Borselse jongeren anno 2030: Niels Kampstra Aan dit nummer werkten mee: Nikki Molhoek, Niels Kampstra, Niels Harthoorn, Saphira Joossen, Wessel Jung, andere leden van JongerenRaad Borsele, Ambtelijk secretaris JongerenRaad, Advieseur JongerenRaad en alle respondenten van de enquête en het straatonderzoek Uitgever: JongerenRaad Borsele Drukkerij: Het Vrijwilligershuis Borsele te s-gravenpolder Redactieadres: Gemeente Borsele, Postbus 1, 4450 AA, Heinkenszand, t.n.v. JongerenRaad Borsele Meer informatie: Copyright: 2015 # Hashtag, 19 mei 2015, 1e jaargang, nummer 1, Limited Edition, # Hashtag is een eenmalig uitgegeven tijdschrift van de JongerenRaad Borsele, Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder toestemming. Disclaimer: De redactie is niet aansprakelijk voor gegevens door derden verstrekt. De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit. Wet op privacy: De personen die hebben meegewerkt aan het tijdschrift # Hashtag zijn overeengekomen dat de privacy niet geschonden mag worden. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de JongerenRaad Borsele. Handelsartikelen: Wilt u een extra exemplaar van deze uitgave, download het digitale exemplaar via de website: 15

16 JRB SOCIAL MEDIA# KEEP IN

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

ADVIESRAPPORT. Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn. 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!] ADVIESRAPPORT Vrijwilligerstekort verminderen op korte termijn Opdrachtgever: BCGO! Auteur: Lieuwe Geesing & Johnny Ligtlee Groningen: Maart 11 1 Inhoudsopgaven: 2 februari 2011 [ADVIESRAPPORT BC GO!]

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Professionals en ondersteuning

Professionals en ondersteuning Professionals en ondersteuning bij mediaopvoeding 1 2013 Nederlands Jeugdinstituut / Stichting Mijn Kind Online Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND

JONGEREN RAPPORTEREN OVER KINDERRECHTEN IN NEDERLAND Inhoudsopgave Inleiding Praat mee met je rechten! Jonge vluchtelingen Kinderen in armoede Gehandicapte kinderen Jongeren in de jeugdzorg 1 Inleiding Dit is een rapport waarin jongeren in Nederland hun

Nadere informatie

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar.

Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Gezond? Dat is als je je goed voelt. Een verkenning van de behoefte aan preventieve gezondheidszorg onder jongeren van 13 tot 19 jaar. Een publicatie van het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) Churchilllaan

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs?

Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? Hoe veranderen sociale media en smartphones het onderwijs? 2 Index Onderzoek Tieners en sociale media........... 3 Sociale media in het onderwijs.................. 6 Facebook = liken en leren........................

Nadere informatie

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk

Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha de Winter Marije Koeman Alieke Hofland Marloes van Verseveld Opvoeden als netwerken in de multi-etnische wijk Mariëtte de Haan Micha

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden

Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Marketing om jonge vrijwilligers te vinden en binden Voor je ligt het boekje ivolunteer. Wij adviseren dit boekje te gebruiken samen met het boek Verovering van de jongerenmarkt, uitgegeven door MOVISIE

Nadere informatie

Samen leren. tieners en sociale Media

Samen leren. tieners en sociale Media Samen leren tieners en sociale Media sociale media geeft je vleugels. volgens mijn vader is het allemaal nepperij. niet demensionaal. een face to face is echt en demensionaal (meisje, 16 jaar). Samen leren

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep

Eerst. lukken. dacht ik dat gaat niet. Humanitas MentorMaatjes onder de loep Eerst dacht ik dat gaat niet lukken Humanitas MentorMaatjes onder de loep Mentormaatjes zijn jonge en gemotiveerde vrijwilligers in de leeftijd van 18 en 35 jaar die leerlingen ondersteunen bij wie het

Nadere informatie

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning

Wmo. Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Wet maatschappelijke ondersteuning. Wet maatschappelijke ondersteuning Wmo Meedoen is belangrijk! Wmo-krant gemeente Voorst Meedoen is ontmoeten De gemeente heeft besloten deze krant uit te brengen om inzicht te geven in de nieuwe mogelijkheden van ondersteuning van mensen

Nadere informatie

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen

Het goede voorbeeld. Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat. Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Het goede voorbeeld Leefbare buurten door de inzet van jongeren van de straat Nanne Boonstra & Ron van Wonderen Juni 2009 2 Verwey- Jonker Instituut Inhoudsopgave Samenvatting 5 1. Inleiding 15 2. De jongeren

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli

Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Beleidsplan 2014-2015 51ste bestuur der Studievereniging Machiavelli Van links naar rechts Robin Verhey Roderick Witjas Sammie Peters Maxim Sonnega Vincenzo Gomes Eva Kristel Michiel Piersma Coördinator

Nadere informatie

Mediawijsheid voor schoolbestuurders

Mediawijsheid voor schoolbestuurders Mediawijsheid voor schoolbestuurders Inhoudsopgave Vooraf 3 De mediawijze school 4 Stap voor stap naar mediawijsheid 10 Interview Jan Fasen, Connect College in Echt 14 Interview Pim van Leeuwen, OBS Lucebert

Nadere informatie

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland

Inwoners aan zet. Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie. Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland Inwoners aan zet Nota burgerinitiatief en burgerparticipatie Hoe we van burgerinitiatief en burgerparticipatie een succes maken in Lansingerland 1 Voorwoord De gemeenteraad en het college van Lansingerland

Nadere informatie

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND

KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND KINDEREN IN ARMOEDE IN NEDERLAND Datum: 25 juni 2013 Rapportnummer: KOM4/2013 Kinderen in armoede in Nederland Verwey-Jonker Instituut Majone Steketee Trudi Nederland Jodi Mak Renske van der Gaag Maxine

Nadere informatie

Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs

Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs Mediawijs omgaan met social media in het primair onderwijs Robert Verscheijden 2183018 +31631559623 Met dit onderzoek wordt voldaan aan een deel van de vereisten voor een graad in Bachelor of Education

Nadere informatie

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden

Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Praktijkleren 1 van 11-11-2013 t/m 31-01-2014 Advies ter verbetering van de saamhorigheid & het leefplezier in Alandsbeek te Leusden Melanie Boerhout & Peeke Hilhorst Studentnummer Melanie Boerhout: 1631255

Nadere informatie

lesbrief internet WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL

lesbrief internet WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL WWW.VOORKOM.NL @VOORKOM.NL inhoud KENNISMAKING MET INTERNET JOUW PC PERSOONSGEGEVENS DINGEN DIE JE OP DE PC KUNT DOEN MSN HET GEVAAR VAN DE WEBCAM ONLINE PESTEN GAMEN E MAILEN OP INTERNET SURFEN PROFIELSITES

Nadere informatie

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst

Cluster. Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst Cluster Jongerenmarketing Oog voor het verleden, blik naar de toekomst voorwoord De afgelopen jaren heeft het Cluster Jongerenmarketing geprobeerd een beter beeld te krijgen van jongeren en hoe deze doelgroep

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars TAALCOACHING: MEER DAN TAAL ALLEEN Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Nadere informatie

Bouwstenen voor een goed gesprek

Bouwstenen voor een goed gesprek Bouwstenen voor een goed gesprek Handreiking participatie binnen de prestatievelden 7, 8 en 9 van de Wmo colofon Colofon Dit is een uitgave van Panteia in samenwerking met de Werkplaats Maatschappelijke

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie