#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "#HASHTAG JRB SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN TOPIC. Magazine"

Transcriptie

1 #HASHTAG Magazine TOPIC SOCIAL MEDIA DE STEM VAN BORSELSE JONGEREN JRB

2 Voorwoord: Iedereen heeft een mening. Ook jongeren hebben over alles wel hun mening klaarliggen. Wij vinden het belangrijk dat deze mening gehoord wordt. En willen de mening van jongeren laten horen op een eigentijdse manier. Daarom hebben wij dit magazine geschreven. #Hashtag magazine is een advies in een nieuw jasje. Wij hebben drie onderwerpen gekozen die op dit moment belangrijk zijn voor jongeren. Deze onderwerpen zijn Social Media, de stem van jongeren en Borselse jongeren anno Drie onderwerpen die ook voor de gemeente van belang zijn om de jongeren te kunnen bereiken en in de gemeente Borsele te houden. In dit magazine geven wij informatie en advies over deze onderwerpen. Wij wensen u veel plezier met het lezen van ons magazine. De redactie

3 INHOUD Wij vinden het belangrijk DAT DE GEMEENTE BORSELE AANTREKKELIJK IS VOOR jongeren, nu en in de toekomst. DAT VINDT U TOCH OOK? DE STEM VAN JONGEREN 4 Social media we gebruiken het allemaal 6 DE MEESTE ONDERVRAAGDEN WILLEN NIET WEG UIT DE GEMEENTE 10 Borselse jongeren anno 2030 En verder: Het belang van jongerenparticipatie De JongerenRaad Borsele 8 9 3

4 DE STEM VAN JONGEREN IEDEREEN HEEFT EEN STEM, OOK JONGEREN. WIJ VINDEN DAT DE STEM VAN JONGEREN, OOK JONGER DAN 18 JAAR, GEHOORD MOET WORDEN. DE JONGERENRAAD BESTAAT UIT JONGEREN IN DE LEEFTIJD VAN 13 TOT 25 JAAR. WIJ VERTEGENWOORDIGEN DE STEM VAN DE BORSELSE JONGEREN. JONGEREN ONDER DE 18 JAAR HEBBEN NOG GEEN KIESRECHT, HIERDOOR KUNNEN JONGEREN ONDER DE 18 HUN STEM NOG NIET LATEN HOREN. WIJ VINDEN HET BELANGRIJK DAT DE STEM VAN ALLE JONGEREN GEHOORD WORDT. DIT WILLEN WIJ DOEN DOOR ZELF JONGEREN ACTIEF TE BENADEREN, MAAR OOK DOOR HET COLLEGE EN DE GEMEENTERAAD TE VRAGEN ONS ACTIEF TE BETREKKEN BIJ ONDERWERPEN DIE JONGEREN AANGAAN. Jongeren hebben overal een mening over. Ze zitten in een andere fase van het leven dan volwassenen en kijken met een andere blik dan volwassenen tegen onderwerpen aan. Als volwassenen over onderwerpen beslissen die jongeren aan gaan, komt er vaak een ander antwoord uit, dan dat jongeren zouden geven. Jongeren hebben vaak hun eigen mening over onderwerpen. Die is vaak vernieuwend en soms wat ondoordacht. Maar de mening van jongeren is belangrijk en waardevol bij beslissingen. Wij vinden dat de stem van de jongeren gehoord moet worden waardoor er betere afwegingen kunnen worden gemaakt over verschillende onderwerpen. Betrek jongeren niet alleen bij onderwerpen die de jongeren zelf aan gaan maar ook bij onderwerpen die mogelijk van invloed zijn op de toekomst. De stem van jongeren is hiervoor essentieel, omdat jongeren de toekomst zijn. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente Borsele aantrekkelijk is voor jongeren, nu en in de toekomst. Dat vindt u toch ook? Jongeren vinden het belangrijk dat hun stem gehoord wordt, dat er serieus naar hen geluisterd wordt en dat er ook serieus naar hun standpunten wordt gekeken. Natuurlijk is het belangrijk voor de jongeren om te weten dat ze niet vergeten worden. Jongeren hebben nu vaak het gevoel dat hun stem minder meetelt. Dat komt doordat er erg weinig aan de jongeren wordt gevraagd. De verkiezingen zijn voor 18+ers, er is dus een grote groep jongeren die nog niet hun mening kan geven. Wij vinden het belangrijk dat dit wel gebeurt, en dat jongeren een grotere stem krijgen en zich meer betrokken voelen bij ontwikkelingen die jongeren aangaan, bijvoorbeeld de veranderingen in de zorg. De jongerenraad Borsele is een goed voorbeeld van hoe jongeren betrokken kunnen worden bij besluiten in de gemeente. Zij vertegenwoordigt de stem en belangen van jongeren in de gemeente Borsele. Een manier die de jongerenraad Borsele heeft gebruikt is het houden van een online enquête onder jongeren. Ook is de jongerenraad Borsele de straat op gegaan om de mening van de Borselse jongeren te peilen. Jongeren zijn bereid om mee te denken en te praten, dit komt doordat het over hun zelf gaat en over hun toekomst. Een mening vragen kan op een korte en krachtige manier, zodat het leuk en interessant is voor jongeren. Regelmatig geeft de jongerenraad Borsele gevraagd en of ongevraagd advies aan de gemeente. Wij doen ons best, om de mening van Borselse jongeren hierin te verwerken. De Jongerenraad wil nog actiever mee denken en praten over zaken die hun aangaan in de gemeente. We willen jongeren laten meedenken over onderwerpen die jongeren aangaan. Dit kan door middel van een dialoog met de jongerenraad Borsele, maar het kan ook vrijblijvend door een eenmalig advies of een ingevulde (online) enquête. De jongeren van nu zijn de toekomst. Zij beslissen graag mee over toekomstige ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk dat de mening van jongeren betrokken wordt bij het nemen van besluiten. Net als bij verkiezingen ontvang je nooit van iedereen hun mening, en toch worden er nog iedere keer verkiezingen gehouden. Wij vinden het belangrijk dat alle jongeren de kans krijgen hun mening te geven. Hiervoor doen wij ons best om de mening van Borselse jongeren beter in beeld te krijgen, bijvoorbeeld door een digitale enquete, een straatonderzoek en door het betrekken van andere jongerenraden. Wij hopen dat u als College en gemeenteraad ons actiever benaderd om deze mening te gebruiken in het nemen van besluiten. 4

5 ZEG NOOIT DAT HET SLECHTS JE MENING IS, WANT JE HEBT GEEN ANDERE Nikki - voorzitter van de JRB brengt haar stem uit 5

6 Social media we gebruiken het allemaal TWITTEREN, FACEBOOKEN EN WHATSAPPEN, WIJ: JONGEREN DOEN HET ALLEMAAL. WE ZIJN ER ELKE DAG MEE BEZIG OM IN CONTACT TE ZIJN MET VRIENDEN EN FAMILIE. MAAR IS HET EIGEN- LIJK WEL GOED VOOR JONGEREN, AL DIE SOCIALE MEDIA NAAST SCHOOL, WERK EN IN VRIJE TIJD? Social media is niet meer weg te denken uit ons leven. in ieder geval niet uit de het leven van de huidige generatie jongeren. We leven in een samenleving waarin social media een grote impact heeft op onze dagelijkse bezigheden, zowel positief als negatief. We gebruiken social media om contact te houden en te leggen. Voor ons leerproces thuis en op school, maar ook voor informatie en ontspanning gebruiken we social media¹. Het is jammer dat het nieuws vaak negatief is over het gebruik van social media, zoals pesten en privacy schendingen. Toch zijn er veel goede kanten aan social media. In 2011 schreef de krant Metro, dat het aantal scholieren wat zou blijven zitten, toenam door invloed van social media. Uiteindelijk bleek dat allemaal mee te vallen. Toch zien we in onderzoeken dat het merendeel van de jongeren lijdt aan concentratieproblemen wanneer ze net social media hebben gebruikt. De positieve kanten trekken minder aandacht maar zijn er wel degelijk. Natuurlijk is het belangrijk om een aantal ongeschreven regels van social media te kennen. Ook enige betrokkenheid en/of controle van ouders is helemaal niet verkeerd, om negatieve gevolgen van social media te voorkomen. Maar we mogen de positieve kanten van social media ook best eens beter bekijken. Want dankzij social media nemen bij veel jongeren de cognitieve en sociale vaardigheden toe en worden vriendschappen en het zelfvertrouwen gestimuleerd². Het is door de vele apps en netwerksites (zoals facebook en whatsapp) makkelijk om deel te nemen aan het dagelijks leven van anderen en om het eigen leven live met anderen te delen. We uiten ons in beeld en taal en ontwikkelen hiervoor onze eigen online identiteit. Dankzij vele apps en online netwerksites zijn we continu met elkaar in verbinding. dat sluit goed aan bij de veranderingen van de overheid. Door de veranderingen doen we meer zelf en samen met ons netwerk. Dankzij social media is een continue verbinding mogelijk. We zijn online nauw betrokken, continue van elkaar op de hoogte en kunnen steun geven en ontvangen tijdens belangrijke of moeilijke gebeurtenissen. En dat terwijl we onze dagelijkse bezigheden zoals school, werk en uitgaan gewoon blijven doen. Uit onderzoek blijkt dat social media bij draagt aan zelfvertrouwen, vriendschappen en sociale vaardigheden². We gebruiken games om te ontspannen en voor sociale contacten, maar tegelijkertijd is het goed voor leerprestaties, creativiteit, het doorzettingsvermogen en ruimtelijk inzicht. Ook in het leerproces op school speelt social media een belangrijke rol³. Elkaar ondersteunen met huiswerk maken en samenwerken aan werkstukken is veel makkelijker geworden. Doordat we online kunnen overleggen is de fysieke afstand geen probleem meer. En het delen van aantekeningen is ook zo geregeld via whatsapp. Bronnen: ¹Boek MediaWijs Online, 2014 M. Walrave en J. van Ouytsel, ²Boek: Schermgaande Jeugd, 2014 P. Valkenburg, ³Samen leren Tieners en sociale media, 2013 Stichting Mijn Kind Online, 4website: VOOR HET GEBRUIK VAN SOCIAL MEDIA HEEFT BUKKEN EN WACHTEN TOT HET OVER WAAIT, GEEN ZIN MENNO LANTING 6

7 Onderzoek: wat vinden jongeren van social media Social media is een breed begrip, we kunnen en willen er van alles mee. Maar wat vinden de jongeren er nu zelf van? Om deze vraag te beantwoorden hebben wij een digitale enquête gehouden onder jongeren van 12 tot 25 jaar. We hebben meer dan 100 reacties ontvangen, waarvan net iets minder dan de helft in de gemeente Borsele woont en de meerderheid en vrouw is. In deze enquête hebben we vragen gesteld over wat jongeren vinden van social media, wat het is, wat ze ermee doen, of ze sociale media belangrijker vinden dan real life contact en waarvoor ze het handig zouden vinden. Op de vraag wat jongeren verstaan onder sociale media is het antwoord duidelijk: Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram en Whatsapp zijn dé sociale media. Uit de resultaten blijkt dat er bijna geen verschil is in de antwoorden tussen jongens en meisjes. Opvallend is wel dat bijna alle jongeren aangeven liever real life contact te hebben dan via social media. Dit vinden we gezelliger, echt contact komt veel beter over, minder misverstanden en gewoon omdat je elkaar ziet. Social media wordt vooral gebruikt voor contact met vrienden. Daarna vinden ze contact met familie via social media en het bekijken van online filmpjes belangrijk. Ondanks dat de cijfers laten zien dat jongeren liever real life contact hebben, gebruikt een merendeel van de jongeren (60,5%) social media in contact met ouders. Vooral om te communiceren over afspraken zoals hoe laat iemand thuis is en over het eten, om kleine vragen te stellen en omdat het handig en snel is. De reden waarom jongeren het niet gebruiken in contact met ouders is omdat: - Ouders geen social media hebben of gebruiken; - Het niet nodig is omdat jongeren hun ouders elke dag zien; - Er liever gebeld wordt; - Het onpersoonlijk is. Naast het contact met familie en vrienden vinden jongeren het ook handig om contact te hebben met school (42,7%) en werk (24,6%). Dit zijn dagelijkse bezigheden die een grote rol spelen in het leven van jongeren. Social media blijkt hiervoor een makkelijke middel om contact te leggen met een docent, collega of baas. Wij denken dat dit ook een handig middel kan zijn voor de gemeente om jongeren te bereiken en daardoor het contact te verbeteren. Jongeren geven aan 1 tot 3 uur per dag bezig te zijn met social media. Als wij om ons heen kijken verwachten wij dat dit aantal uur hoger ligt, doordat er onbewust veel tijd in gaat zitten. Ondanks dat geeft 74,5% aan, makkelijk een dag zonder hun telefoon te kunnen. Zelfs als ze moeten kiezen tussen een week lang geen tandenpoetsen of een week lang geen social media, kiezen de meeste (76,4%) voor een week lang geen social media. Conclusie en advies Uit de resultaten van de enquête trekken wij de conclusie dat social media een leuke en praktische toevoeging is in de samenleving. Het is handig en snel in contact met vrienden en familie, en daarnaast vinden jongeren het praktisch voor contact met werk en school. Wij adviseren de gemeente om de mogelijkheden van social media te benutten omdat je hiermee makkelijk en snel jongeren bereikt. We zijn het ermee eens dat er zowel negatieve als positieve kanten aan social media zitten, maar we vinden ook dat de positieve kanten meer aandacht mogen krijgen. Social media kan bijvoorbeeld voor de gemeente bijdragen aan beter contact met jongeren en gebruikt worden als snelle informatie voorziening over bijvoorbeeld activiteiten of informatie die betrekking heeft op jongeren. Het is niet voor niks dat social media niet meer uit ons leven is weg te denken. En als we kijken naar het samenwerken aan opdrachten voor school terwijl je ver van elkaar af woont, daarvoor is social media echt de beste oplossing! 7

8 JONGERENPARTICIPATIE Het betrekken van de stem van jongeren bij zaken die hen aangaan is een vorm van jongerenparticipatie. Participatie gaat om meedoen. Meedoen en leren meedoen zijn belangrijk in de ontwikkeling van jongeren. Micha de Winter, hoogleraar pedagogiek en schrijver van het boek Kinderen als medeburger stelt dat de mogelijkheid voor kinderen, jeugd en jongeren, om actief mee te denken en invloed te hebben op hun eigen bestaan onmisbaar is voor hun welzijn, gezondheid en ontwikkelingskansen. Naast de bijdrage aan de ontwikkeling van jongeren is jeugdparticipatie een belangrijk middel om de betrokkenheid van jongeren bij de samenleving te vergroten. Uit een masterthesis naar de politieke participatie van gemeentelijke jongerenraden genaamd: Gemeentelijke jongerenraden: een serieuze stem?! blijkt dat jongerenraden onvoldoende terugkoppeling ervaren over de besluitvorming en resultaten die hieruit voorvloeien. Waardoor jongerenraden weinig inzicht hebben op hun invloed in het gemeentelijk beleid. De jongerenraad Borsele deelt deze mening over de terugkoppeling. We willen meer energie en activiteiten inzetten om de stem en mening van jongeren te delen met het college en de gemeenteraad. Zodat de stem van Borselse jongeren, met nieuwe inzichten en ideeën betrokken wordt bij zaken die hen aangaan en van invloed zijn op beslissingen die gemaakt worden. Maar we willen ook terug krijgen wat er met de ideeën en inzichten van jongeren gedaan wordt. Betrokkenheid en goede terugkoppeling over wat er met adviezen gedaan wordt is een stimulans voor ons om actief en gemotiveerd te blijven. Door heel Nederland zien we steeds meer initiatieven ontstaan om jongeren actief te betrekken bij besluiten en bij het organiseren van evenementen. De JongerenRaad Borsele (JRB) was een van de eerste jongerenraden in heel Nederland en in 2013 had de JRB ook de eer om haar 10 jarig jubileum te vieren, iets om trots op te zijn. De gemeente Borsele liep hier mee ver vooruit op andere gemeentes. De jongerenraad is dan ook iets waar de gemeente zuinig op moet zijn. Gelukkig zien steeds meer gemeentes dat en komen er steeds meer jongerenraden, platformen, bijeenkomsten en andere jongereninitiatieven bij. Hieronder een aantal voorbeelden van nieuwe jongeren initiatieven in Nederland. d aa nr J re ge n o l xe e T

9 De JongerenRaad Borsele De JongerenRaad Borsele houdt zich bezig met het organiseren van activiteiten en evenementen zoals de MovieTour en Spectra. Spectra en de Movietour zijn jaarlijks terugkomende evenementen en lopen zo goed dat het mogelijk is deze structureel te organiseren. Spectra is een bandjes-competitie voor beginnende bands. Tijdens meerdere voorrondes bewijzen zij zich om vervolgens kans te maken op een finaleplaats. De finale wordt gehouden tijdens Klomppop. Bij Spectra wordt er samengewerkt met het cultureel jongerencentrum de Klomp in Ovezande. Op deze manier is Spectra meer dan alleen een evenement van de jongerenraad. Een ander jaarlijks terugkomend evenement is de MovieTour. Tijdens de MovieTour rijdt er een bus langs de Borselse dorpen en brengt iedereen die wilt naar de bioscoop in Vlissingen. Voor de MovieTour worden werken we samen met de jeugdsozen. Iedereen die mee wil kan zich opgeven via de jeugdsoos. Daarnaast hebben we ook eenmalige evenementen georganiseerd. Een voorbeeld hiervan is YouthDJ waarbij jongeren onder de 16 alcoholvrij konden stappen in de jeugdsoos in Heinkenszand. Een ander voorbeeld is het Frisfreest, een Ladiesnight of Graaf je Rot. Naast al deze evenementen houdt de JRB zich ook bezig met adviseren. Het college wordt gevraagd of ongevraagd geadviseerd door de jongerenraad. Voorbeelden hiervan zijn adviezen over de bezuinigingen, het sociale domein, de veranderingen in de zorg, maar ook fietsveiligheid. Een aantal jaar geleden hebben we hiervoor een film gemaakt. Een film over fietsveiligheid die nog steeds actief gebruikt wordt en ook in Belgie! De JRB is betrokken geweest bij het project Borsele Dit gaat tenslotte over de huidige generatie jongeren. Er is toen advies gevraagd aan de JRB en wij hebben advies gegeven. Ook bij duurzaam Diekendamme is de JRB betrokken geweest. Wij vinden het belangrijk dat de mening van jongeren meer gehoord wordt en hiervoor willen wij vaker gebruik maken van ons recht om ongevraagd advies te geven. Ons magazine #Hashtag is hier het begin van! Het begin van een actievere adviesrol van de JRB, waarbij ook de achterban (Borselse jongeren) actiever geraadpleegd wordt. De jongerenraad doet dit natuurlijk niet zomaar. Zij staat voor het belang van de Borselse jongeren en wil deze stem actief uitdragen naar het college. Dit willen we doen op een eigentijdse manier. Bij deze actieve adviesrol verwacht de JRB ook een serieuze reacties terug. Reacties waar wij als jongerenraad mee verder kunnen en die we kunnen terugkoppelen naar onze achterban. Want de Borselse jongeren willen gehoord worden en hun stem laten horen. 9

10 JONG IN BORSELE ANNO KLINKT MISSCHIEN NOG VER WEG, MAAR OVER 15 JAAR IS HET AL ZO VER. OOK 15 JAAR KLINKT NOG BEST LANG, MAAR ER KUNNEN IN DIE TIJD ZOVEEL DINGEN VERANDEREN. DE HUIDIGE GENERATIE JONGEREN IS DAN TUSSEN DE 30 EN 40 JAAR, MISSCHIEN EEN GROOT DEEL GETROUWD EN HEEFT KINDEREN. DE INTERESSES VAN JONGEREN ZIJN NU AL LASTIG IN TE SCHATTEN, DUS DAT IS NOG LASTIGER VOOR OVER 15 JAAR. MAAR TOCH GAAN WE KIJKEN WAT DE JONGEREN IN TOEKOMST, ANNO 2030 GRAAG WILLEN IN DE GEMEENTE BORSELE. Bereikbare kernen door goed openbaar vervoer, betaalbare starterswoningen, overal gratis wifi; het zijn zomaar drie dingen die jongeren erg graag willen zien in de gemeente Borsele. Drie totaal uiteenlopende ontwikkelingen die de gemeente aantrekkelijker kan maken voor jongeren. De JongerenRaad Borsele (JRB) heeft mensen op straat gevraagd waarom zij in de gemeente Borsele wonen, wat de gemeente zo aantrekkelijk maakt en wat ze willen veranderen om hier over 15 jaar nog te wonen. In dit straatonderzoek zijn ongeveer 50 mensen uit verschillende leeftijds-categorieën en uit de verschillende kernen van de gemeente ondervraagd. De leeftijdscategorieën lopen uiteen van jongeren tussen de 10 en 25 jaar (de JRB doelgroep), maar ook volwassenen tot een jaar of 50. Aan deze laatste groep is vooral de vraag gesteld, waarom wonen jullie nog steeds in de gemeente Borsele? DE MEESTE ONDERVRAAGDEN WILLEN NIET WEG UIT DE GEMEENTE Wat blijkt, de meeste ondervraagden willen niet weg uit de gemeente. Zij wonen naar hun zin, vinden het leefklimaat prettig, maar hebben soms wel wat aandachtspunten. Er is een duidelijk verschil tussen de inwoners van de kleinere kernen, zoals Ovezande, Nieuwdorp en s-heerenhoek. Zij maken zich voornamelijk zorgen over de voorzieningen op de dorpen. Zij hechten hier veel waarde aan, en niet alleen om het aanbod van die voorzieningen. Want voorzieningen zoals een supermarkt, een basisschool of een soos zoals De Klomp zorgen ervoor dat mensen zich met elkaar verbonden voelen. Deze voorzieningen hebben een grotere betekenis dan alleen het oorspronkelijke aanbod. Vooral in deze kernen zijn dat de plekken waar je elkaar tegen komt. Deze voorzienin-gen dragen bij aan de leefbaarheid in de kernen en worden als zeer waardevol beschouwd. De ondervraagde inwoners van de grotere kernen Heinkenszand en s-gravenpolder zien dit probleem veel minder. Het draagvlak voor de voorzieningen is hier groot genoeg waardoor het risico op verdwijnen veel kleiner is. Zij hebben veel meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, en zien hier zeker het belang van. Ook in deze kernen moeten voorzieningen in stand gehouden worden. Het voorzieningen niveau in deze kernen is voldoende volgens de ondervraagden, wel geven zij aan dat het voor de gemeente goed zou zijn als er een grootschaligere voorziening komt, zoals een middelbare school. Er is een duidelijk verschil tussen de oudere jongeren (16+) en de jonge jongeren (16-). De jongste groep wil vooral kleine dingen op hun eigen dorp, zo bestaat er de wens voor een pannakooi in Ovezande. De leerlingen van de basisschool willen dit erg graag. Er is ook meerdere keren geroepen dat het zwembad Stelleplas een overkapping moet krijgen, zodat er ook in de winter gezwommen kan worden of een speelbos. De 16+ers denken vooral aan de gemeente in het algemeen. Zo geven verschillende jongeren aan dat een middelbare school in de gemeente een hele goede aanvulling zou zijn. Zeker voor jongeren die lange stukken moeten fietsen en die nu, door de dienstregeling van Connexxion, ook moeilijker met de bus in Goes kunnen komen. Een boven gemeentelijke voorziening, zoals een middelbare school, zou jongeren meer naar de gemeente kunnen laten trekken en bekend maken met de gemeente en met de activiteiten die er zijn. de 16+ers denken vooral aan de gemeente in het algemeen 10

11 De ondervraagde inwoners van de grotere kernen Heinkenszand en s-gravenpolder zien dit probleem veel minder. Het draagvlak voor de voorzieningen is hier groot genoeg waardoor het risico op verdwijnen veel kleiner is. Zij hebben veel meer mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, en zien hier zeker het belang van. Ook in deze kernen moeten voorzieningen in stand gehouden worden. Het voorzieningen niveau in deze kernen is voldoende volgens de ondervraagden, wel geven zij aan dat het voor de gemeente goed zou zijn als er een grootschaligere voorziening komt, zoals een middelbare school. Er is een duidelijk verschil tussen de oudere jongeren (16+) en de jonge jongeren (16-). De jongste groep wil vooral kleine dingen op hun eigen dorp, zo bestaat er de wens voor een pannakooi in Ovezande. veel De mensen leerlingen van kennen de basisschool de willen dit erg graag. Er is ook meerdere keren geroepen dat het zwembad Stelleplas een overkapping moet krij-gen, zodat er ook in de winter gezwommen kan worden alternatieven of een speelbos. De 16+ers niet den-ken vooral aan de gemeente in het algemeen. Zo geven verschillende en jongeren maken aan dat er een dus middelbare school in de gemeente een hele goede aanvulling zou zijn. Zeker voor jongeren die lange stukken moeten fietsen en die nu, door de dienstregeling van Con-nexxion, geen ook gebruik moeilijker met van de bus in Goes kunnen komen. Een boven gemeentelijke voorziening, zoals een middelbare school, zou jongeren meer naar de gemeente kunnen laten Een veel trekken genoemd en bekend punt maken is de nieuwe met de dienstregeling gemeente en met de activiteiten die er zijn. van Connexxion. Ondanks dat de gemeente hier weinig Een aan veel kan genoemd doen wordt punt er is toch de nieuwe gevraagd dienstregeling of de van Connexxion. Ondanks dat de gemeente gemeente hier weinig hun invloed aan kan kan doen gebruiken wordt er om toch tot gevraagd een of de gemeente hun invloed kan gebruiken om goed tot alternatief een goed te alternatief komen voor te de komen kleinere voor de kleinere kernen en voor de dorpen die verder weg liggen. kernen en Ook voor moeten de dorpen alternatieven die verder goed weg bekend liggen. gemaakt worden. Veel mensen kennen de alternatieven niet Ook moeten alternatieven en maken er dus goed geen bekend gebruik gemaakt van. worden. Veel mensen kennen de alternatieven niet en maken Een belangrijke er dus geen reden gebruik waarvoor van. jongeren willen blijven in een bepaalde woonplaats of gemeente is werkgelegenheid. Dit geldt voor Borsele, maar zeker voor veel andere ge-meenten. Dicht bij het Een belangrijke werk wonen reden is een waarvoor belangrijke jongeren overweging willen voor waar ze gaan wonen. Natuurlijk zit je niet ver van blijven Goes in een en Middelburg, bepaalde woonplaats maar men of is gemeente nu eenmaal is min-der snel bereid om lange afstanden voor het werkgelegenheid. werk af te leggen. Dit geldt De dagelijkse voor Borsele, bewegingen maar zeker met de auto of het openbaar vervoer mogen niet te voor lang veel zijn. andere Zo rijd gemeenten. men wel Dichtbij 2 uur naar het Amsterdam werk voor een concert in de Ziggo Dome, maar niet wonen voor is een het werk. belangrijke overweging voor waar ze gaan wonen. Natuurlijk zit je niet ver van Goes en Middelburg, De JongerenRaad maar men Borsele is nu eenmaal vindt de min-der stem van snel jongeren erg belangrijk. Zo belangrijk dat wij er graag bereid voor om zorgen lange afstanden dat deze stem voor breed het werk uitgedragen af te wordt. Een straatonderzoek draagt bij aan het bereiken leggen. De van dagelijkse de jongeren bewegingen en het horen met de van auto hun of mening. Zo kan de JRB ervoor zorgen dat het college, de het openbaar stem van vervoer de jongeren mogen te horen niet te krijgt. lang zijn. Zo rijdt men wel 2 uur naar Amsterdam voor een concert in de Ziggo Dome, maar niet voor het werk. De JongerenRaad Borsele vindt de stem van jongeren erg belangrijk. Zo belangrijk, dat wij er graag voor zorgen dat deze stem breed uitgedragen wordt. Een straatonderzoek draagt bij aan het bereiken van de jongeren en het horen van hun mening. Zo kan de JRB ervoor zorgen dat het college, de stem van de jongeren te horen krijgt. 11

12

13 13

14 Nawoord: Na maanden van dromen over ons eigen magazine en weken van hard werken is het eindelijk klaar: #Hashtag Omdat we zo n actieve werkgroep hadden ging het samenwerken erg goed. We hebben veel geleerd over het schrijven van een tijdschrift, en manieren om jongeren naar hun mening te vragen. We hebben de mening gevraagd van onze achterban, de Borselse jongeren gevraagd via een enquête en straatonderzoek. Want we doen het natuurlijk voor hun! Hun mening telt en deze willen wij als JongenRaad Borsele zo vaak mogelijk laten horen. Voor ons als werkgroep was dit een leerzame ervaring. Wij willen iedereen bedanken die ons heeft geholpen met het verwezenlijken van #Hashtag. Wij hopen dat u met veel plezier ons magazine heeft gelezen. Reacties zijn welkom: De redactie PARTICIPATIE VAN JONGEREN IS BELANGRIJK OM EEN BETERE AANSLUITING TUSSEN BELEID EN DE LEEFWERELD VAN JONGEREN TE REALISEREN JOUW ZEELAND 14

15 COLOFON EN LEZERSSERVICE Hoofdredactie: Nikki Molhoek, Niels Kampstra Niels Harthoorn, Saphira Joossen Eindredactie: Jongerenraad Borsele, Rohan de Geus en Lindy Priester Vormgeving: Niels Kampstra Foto s: Lindy Priester Artikelen: - De stem van jongeren: Nikki Molhoek (met meelezen van Jouw Zeeland) - Social Media we gebruiken het allemaal: Niels Harthoorn - Borselse jongeren anno 2030: Niels Kampstra Aan dit nummer werkten mee: Nikki Molhoek, Niels Kampstra, Niels Harthoorn, Saphira Joossen, Wessel Jung, andere leden van JongerenRaad Borsele, Ambtelijk secretaris JongerenRaad, Advieseur JongerenRaad en alle respondenten van de enquête en het straatonderzoek Uitgever: JongerenRaad Borsele Drukkerij: Het Vrijwilligershuis Borsele te s-gravenpolder Redactieadres: Gemeente Borsele, Postbus 1, 4450 AA, Heinkenszand, t.n.v. JongerenRaad Borsele Meer informatie: Copyright: 2015 # Hashtag, 19 mei 2015, 1e jaargang, nummer 1, Limited Edition, # Hashtag is een eenmalig uitgegeven tijdschrift van de JongerenRaad Borsele, Niets uit deze uitgave mag geheel of gedeeltelijk worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt worden zonder toestemming. Disclaimer: De redactie is niet aansprakelijk voor gegevens door derden verstrekt. De uitgever sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van druk- en zetfouten uit. Wet op privacy: De personen die hebben meegewerkt aan het tijdschrift # Hashtag zijn overeengekomen dat de privacy niet geschonden mag worden. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de JongerenRaad Borsele. Handelsartikelen: Wilt u een extra exemplaar van deze uitgave, download het digitale exemplaar via de website: 15

16 JRB SOCIAL MEDIA# KEEP IN

JONGEREN IN GELDERLAND OVER

JONGEREN IN GELDERLAND OVER JONGEREN IN GELDERLAND OVER een sterk bestuur en hun gemeente Aanleiding De provincie Gelderland werkt samen met VNG Gelderland aan het project Sterk Bestuur Gelderland (SBG). In het project wordt het

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in Amersfoort

Jongerenparticipatie in Amersfoort Jongerenparticipatie in Amersfoort gemeente Amersfoort Ben van de Burgwal november 2013 Samenvatting De gemeente wil Amersfoortse jongeren meer betrekken bij zaken die hen aangaan. We hebben via digitaal

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Mediawijs. OBS de Ranonkel 5 april 2016

Mediawijs. OBS de Ranonkel 5 april 2016 Mediawijs OBS de Ranonkel 5 april 2016 Daan Rooijakkers Herkenbaar? Definitie Wat is mediawijsheid? De wereld verandert en wordt complexer. Mensen hebben kennis, vaardigheden en mentaliteit nodig om

Nadere informatie

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Sint Corneliusschool Venhorst I.s.m. Jackey Meeng en Jorieke Vierwinden Politie Veghel

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Sint Corneliusschool Venhorst I.s.m. Jackey Meeng en Jorieke Vierwinden Politie Veghel Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Sint Corneliusschool Venhorst I.s.m. Jackey Meeng en Jorieke Vierwinden Politie Veghel Share the fun: uw kind en nieuwe media ONDERWERPEN:

Nadere informatie

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk

Plan van aanpak. Jongerenraad Moerdijk Plan van aanpak Jongerenraad Moerdijk Inhoud Aanleiding... 3 Jongerengemeenteraad 2015... 3 Beleid... 3 Missie... 3 De rol van de jongerenraad in gemeente Moerdijk... 3 Wat heeft de jongerenraad nodig?...

Nadere informatie

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel

Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel Esther Göring - Adviseur Lezen en Media/Mediacoach Ouderavond Basisschool Brukelum Aarle-Rixtel Share the fun: uw kind en nieuwe media ONDERWERPEN: INTERNET: Social media Wat is het en hoe wordt het gebruikt

Nadere informatie

Sportief Hwagveld. Dinsdag 25 nov 2014

Sportief Hwagveld. Dinsdag 25 nov 2014 R.K. BASISSCHOOL OP T HWAGVELD Past. Dom. Hexstraat 16 631 HG MEERSSEN Telefoon 043 364813 info.hwagveld@innovo.nl 0 Dinsdag 5 nov 014 Sportief Hwagveld Sinds april van dit jaar heeft HC NEW STYLE in Meerssen

Nadere informatie

Onderzoek Fysiek-Digitaal

Onderzoek Fysiek-Digitaal Onderzoek Fysiek-Digitaal woensdag 25 oktober 2017 Analyse en conclusie Enquête Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen of een fysiek component zoals een fotoboek vol met herinneringen nog in

Nadere informatie

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni

13/6/2012 TRANSCRIPT RIET INTERVIEW. Sanni 13/6/2012 INTERVIEW TRANSCRIPT RIET Naam interviewer Naam respondent Pseudoniem respondent Datum interview 30-05-2012 Plaats interview Alkmaar Begintijd interview 12.00 Eindtijd interview 13.20 Leeftijd

Nadere informatie

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan

Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 Zorg pakken we samen aan Jaarplan ASVZ 2016 eenvoudige versie Dit is het jaarplan van ASVZ. Hierin schrijft ASVZ op wat we in 2016 gaan doen, en wat beter of anders kan in de zorg. Het

Nadere informatie

MEDIAWIJSHEID SOCIAL MEDIA WAT MOETEN WE ERMEE? Susanne van Rootselaar Mediacoach & Antipestcoördinator

MEDIAWIJSHEID SOCIAL MEDIA WAT MOETEN WE ERMEE? Susanne van Rootselaar Mediacoach & Antipestcoördinator MEDIAWIJSHEID SOCIAL MEDIA WAT MOETEN WE ERMEE? Susanne van Rootselaar Mediacoach & Antipestcoördinator PROGRAMMA Even voorstellen Mediawijsheid Stellingen (Social) Media Jeugd en Social Media Begeleiding

Nadere informatie

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam ! De gemeente Appingedam wil jongeren actiever laten participeren in beleidsvorming, zodat ze beter kan inspelen op de behoeften van jongeren. Om dit

Nadere informatie

s Heeren Loo Samen mediawijs Met elkaar in gesprek over het gebruik van (social) media s Heeren Loo Advisium September 2017

s Heeren Loo Samen mediawijs Met elkaar in gesprek over het gebruik van (social) media s Heeren Loo Advisium September 2017 s Heeren Loo Samen mediawijs Met elkaar in gesprek over het gebruik van (social) media s Heeren Loo Advisium September 2017 Inleiding De wereld verandert. Er zijn steeds nieuwe digitale ontwikkelingen.

Nadere informatie

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016

Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Vragenlijst Delft Internet Panel Delftse Participatie Aanpak 2016 Introductie In de uitnodigingsmail komt: In 2019 wordt de Omgevingswet landelijk ingevoerd. Die wet vervangt alle wet- en regelgeving voor

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen

Rapportage. Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen Rapportage Onderzoek: mediawijsheid onder ouders en kinderen In opdracht van: Mediawijzer.net Datum: 22 november 2013 Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies

Nadere informatie

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs!

Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Mediawijsheid: digitaal aan de slag in het onderwijs! Informatie avond over mediawijsheid/sociale media op school Media zijn voor kinderen en jongeren de gewoonste zaak van de wereld. Ze nemen informatie

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

Je mag toch geen suiker? Dat dacht mijn oma. Na drie jaar... Had ze een hele vieze taart voor me gemaakt, terwijl de hele familie iets lekkers at.

Je mag toch geen suiker? Dat dacht mijn oma. Na drie jaar... Had ze een hele vieze taart voor me gemaakt, terwijl de hele familie iets lekkers at. ~1~ s n a l a b n i Happy A ls ouder van een kind met een chronische ziekte weet u vast als geen ander hoe moeilijk de balans is tussen goede zelfzorg en een prettig en gelukkig leven. Om er achter te

Nadere informatie

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg

Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Is jouw maand ook altijd iets te lang? Onderzoek Jongerenpanel Tilburg Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Tilburg DIMENSUS beleidsonderzoek December 2012 Projectnummer 507 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Rapport nieuwe drank- en horecawet

Rapport nieuwe drank- en horecawet Rapport nieuwe drank- en horecawet Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Enquête 5 Bevindingen 5 Aanbevelingen 7 Vragenlijst enquête 8 1 Colofon Jongerenraad JONG Roosendaal Bloemenmarkt 12 4701 JB Roosendaal

Nadere informatie

Overzicht. Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media.

Overzicht. Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media. Overzicht Wat zijn social media? Voorbeelden van social media. Social media in de ICT-lessen. De gevaren van social media. Mindreader Wat zijn social media? Social media is een verzamelbegrip voor online

Nadere informatie

Succesvol campagne voeren

Succesvol campagne voeren Succesvol campagne voeren Spread the word, spread the feeling! Campagne voeren: íedereen kan het! In deze toolkit vind je tips voor het campagne voeren. Dit is gegarandeerd het leukste onderdeel van jouw

Nadere informatie

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid

18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid 18 tips om te werken aan je eigen inzetbaarheid Goed, gezond en gemotiveerd aan het werk tot je pensioen? Dat bereik je door kansen te pakken op het werk. Leer aan de hand van onderstaande punten hoe je

Nadere informatie

Mediaopvoeding: in gesprek over media. Justine Pardoen

Mediaopvoeding: in gesprek over media. Justine Pardoen Mediaopvoeding: in gesprek over media Justine Pardoen JUSTINE@OUDERS.NL Ouders Online Mijn Kind Online Mediaopvoeding.nl Bureau Jeugd en Media MEDIA EN ONZE AANDACHT STEEDS JONGER... WAAR GAAT HET HEEN?

Nadere informatie

Samen Sterk Voor Uw Belang

Samen Sterk Voor Uw Belang Samen Sterk Voor Uw Belang Verkiezingsprogramma GemeenteBelangen 2014 2018 Speerpunten www.gemeentebelangen-aalten.nl Samen sterk voor uw belang Verkiezingsprogramma 2014 2018 GemeenteBelangen werkt actief

Nadere informatie

HET LEIDERDORPPANEL OVER...

HET LEIDERDORPPANEL OVER... HET LEIDERDORPPANEL OVER... Resultaten peiling 13: Meedenken en meedoen in de openbare ruimte april 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 13 e peiling met het burgerpanel van

Nadere informatie

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT

Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 SAMEN BOUWEN AAN BARENDRECHT Herijking Strategische Visie Barendrecht 2025 Samen bouwen COLOFON Deze uitgave is tot stand gekomen met dank aan de inzet van

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361

Initiatiefvoorstel. Status: besluitvormend. Agendapunt: * Instelling Jongerenraad. Datum: 22 juni 2015. Decosnummer: 361 Initiatiefvoorstel Status: besluitvormend Agendapunt: * Onderwerp: Instelling Jongerenraad Datum: 22 juni 2015 Portefeuillehouder: drs. H.C.P. Noten Decosnummer: 361 Informant: Jan Rooijakkers j.rooijakkers@dalfsen.nl

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Aan de slag met. Facebook. en Twitter!

Aan de slag met. Facebook. en Twitter! Aan de slag met Facebook en Twitter! Social media Social Media is een verzamelnaam voor alle online toepassingen waarmee het mogelijk is om informatie te delen. Dit kan in tekst (nieuws, artikelen), geluid

Nadere informatie

1 Ben of word jij weleens gepest?

1 Ben of word jij weleens gepest? Onderzoeksresultaten TipHorstaandeMaas.nl Pesten Pesten is van alle generaties. Het kan bijna overal plaatsvinden en is daarom dichterbij dan mensen soms denken 8 1 Ben of word jij weleens gepest? 7 6

Nadere informatie

De stem van ouders. succesvolle samenwerking. voor. Sardes Special

De stem van ouders. succesvolle samenwerking. voor. Sardes Special De stem van ouders voor succesvolle samenwerking Sardes Special Nummer 22 november 2017 Arline Spierenburg De Staat van de Ouder in het primair en voortgezet onderwijs In het voorjaar van 2017 voerde Ouders

Nadere informatie

Lesbrief verslaving aan games of sociale media

Lesbrief verslaving aan games of sociale media Lesbrief verslaving aan games of sociale media Tijd: 45 55 minuten Leerjaar 1-Profiel1,2,3 Introduceer het onderwerp kort: gamen en actief zijn op sociale media zijn superleuk. Hoe komt dat eigenlijk?

Nadere informatie

De logo s heb ik zelf gemaakt.

De logo s heb ik zelf gemaakt. Voorwoord: Mijn tijdschrift gaat vooral over YouTube, want dat is een van mijn grootste hobby s. Ook zit er veel van mijn persoonlijkheid in. Voor deze opdracht heb ik vooral naar mezelf gekeken en het

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Meepraten en meedoen!

Meepraten en meedoen! Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers Meepraten en meedoen! Philadelphia voor alle relaties Het beste uit jezelf Jouw mening vinden wij belangrijk Jij bent cliënt van Philadelphia.

Nadere informatie

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers

Wmo krant Nummer 1. Samen tot goede oplossingen komen. Wmo is meedoen. voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Wmo krant Nummer 1 voor cliënten van Syndion voor ouders / vertegenwoordigers Samen tot goede oplossingen komen Voor u ligt de Wmo-krant van Syndion. We hebben deze krant gemaakt omdat er veel verandert

Nadere informatie

Maak kennis met de debiteur van morgen. Raad. Daad. Resultaat.

Maak kennis met de debiteur van morgen. Raad. Daad. Resultaat. Maak kennis met de debiteur van morgen Raad. Daad. Resultaat. Maak kennis met de debiteur van morgen Wat vandaag succesvol is, kan morgen minder effectief zijn. In de schuldenproblematiek is het belangrijk

Nadere informatie

RESEARCH PROJECT CONTEXT DOELGROEP NADIA GROENEWALD 13 MAART 2016 G&I1B GROEP 5

RESEARCH PROJECT CONTEXT DOELGROEP NADIA GROENEWALD 13 MAART 2016 G&I1B GROEP 5 RESEARCH PROJECT CONTEXT DOELGROEP NADIA GROENEWALD 13 MAART 2016 G&I1B GROEP 5 Inleiding In het project Context Van Venster Naar Poort is ons de mogelijkheid gegeven om een interactieve installatie/game

Nadere informatie

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN

TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN TOOLKIT SOCIAL MEDIA SPORTWEKEN Introductie Iedereen is tegenwoordig sociaal en dat maakt Social Media een krachtig middel om het proefsporten op jouw sportclub te promoten. Jij weet als geen ander hoe

Nadere informatie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie

PROJECT PLAN. Contact across Cultures - DigiHouse. Introductie PROJECT PLAN Contact across Cultures - DigiHouse Introductie Vanuit de stichting Contact across Cultures willen wij graag het project DigiHouse opzetten. Dit project is ontstaan vanuit onze deelname aan

Nadere informatie

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016

Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016 Buurt-voor-Buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016 Status: definitief februari 2017 Voor informatie of nadere toelichting kunt u contact opnemen met Madelinde Tuk Senior adviseur/onderzoeker Gemeente Zwolle,

Nadere informatie

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen

Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Advies aan de stuurgroep CJG & Gemeente Assen Aanleiding De gemeente Assen en Stuurgroep CJG willen de komende periode meer zicht krijgen op de wensen en behoeftes van jongeren uit Assen als het gaat om

Nadere informatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie

Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Nieuwsbrief Resultaten evaluatie Toen het project 2030 werd gestart, is aan de gemeenteraad toegezegd dat na vier afgeronde en het project geëvalueerd zou worden. In april heeft het projectteam 2030 een

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Facebook, Twitter en andere Sociale Media

Facebook, Twitter en andere Sociale Media Facebook, Twitter en andere Sociale Media Sociale Media zijn belangrijke promotiemiddelen geworden. Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Hyves en LinkedIn zijn voorbeelden van Sociale Media op het

Nadere informatie

12 december De eerste kennismaking

12 december De eerste kennismaking 12 december 2016 De eerste kennismaking Beste wethouder, Wij zijn de jongeren van Jeugd Vertegenwoordigd van Voorschoten. De naam van ons project hebben we zelf bedacht. Samen met een professionele ontwerper

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)!

ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 29 ouders)! 18 responses View all Publish analytics 18 responses ipad enquête - ouders - 18 reacties (van 9 ouders) Summary View all responses Publish analytics In welke mate ziet u uw zoon of dochter de ipad thuis

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS?

Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Gewoon zo! WONEN: HOE ONTMOET JE BUURTBEWONERS? Inhoud WELKE INFORMATIE VIND JE IN DIT BOEKJE? Bladzijde 3 - Waarom een boekje over je buurt? Bladzijde 4 - Ontdek je buurt Bladzijde 6 - Een buurtkaart

Nadere informatie

Participatie van jeugd en ouders in gemeenten

Participatie van jeugd en ouders in gemeenten Participatie van jeugd en ouders in gemeenten E-panel De digitale vragenlijst is uitgezet onder wethouders en beleidsmedewerkers Jeugd, projectleiders Transitie Jeugd, CJG-coördinatoren en via hen CJG-medewerkers

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Werkblad. Les 1 Jouw droom wordt zichtbaar

Werkblad. Les 1 Jouw droom wordt zichtbaar Werkblad Les 1 Jouw droom wordt zichtbaar Korte cursus Politica op social media Met jouw ideeën en jouw waarden heb jij alles in handen om mee te bouwen aan het welzijn en geluk van mensen in jouw gemeente,

Nadere informatie

PBS. Door: René Krechting (adjunct-directeur)

PBS. Door: René Krechting (adjunct-directeur) PBS Door: René Krechting (adjunct-directeur) Het schooljaar 2012-2013 is begonnen en de eerste periode zit er inmiddels alweer bijna op. Elke klas is direct in het begin van het schooljaar op introductiekamp

Nadere informatie

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013

Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Adviesrapport Decentralisatie Jeugdzorg Wageningen 2013 Jongerenraad Wageningen Adviesnr. : 1 Datum : 29-05-2013 Colofon De Jongerenraad, een adviesorgaan van de gemeente Wageningen, is geïnstalleerd in

Nadere informatie

Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007

Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007 Media aandacht naar aanleiding van artikel profielsites Lectoraat elearning zomer 2007 http://youngmarketing.web-log.nl/youngmarketing/2007/06/profielsites_ve.html 15 juni 2007 Profielsites versterken

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke

Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Pedagogisch beleidsplan buitenschoolse opvang het Zwammeke Inhoud 1. Inleiding 2. Onze visie 3. Doelstellingen 4. Pedagogische uitgangspunten voor het kind 5. Pedagogische uitgangspunten voor de groepsleiding

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten De gedragscode Gevolgen en sancties voor medewerkers en leerlingen

Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding Uitgangspunten De gedragscode Gevolgen en sancties voor medewerkers en leerlingen Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Wat zijn sociale media? 3 Uitgangspunten 4 De gedragscode 5 Voor de leerlingen 5 Voor de medewerkers 5 Voor de ouders/verzorgers 6 Gevolgen en sancties voor medewerkers

Nadere informatie

Wat levert het de school en de kinderen op om hieraan mee te doen?

Wat levert het de school en de kinderen op om hieraan mee te doen? Veelgestelde vragen We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van alle informatie nog steeds vragen hebt. Daarom hebben we hier een en ander voor je op een rijtje gezet. Staat jouw vraag er niet bij?

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen

Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Gemeente Beesel en haar inwoners presenteren: Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Visie Blij in Beesel, vandaag, morgen en overmorgen Een visie die van u is; die het (toekomst)beeld van inwoners

Nadere informatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Jeugdparticipatie

Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005. Jeugdparticipatie Stichting Jeugd en Jongerenwerk Midden-Holland 2005 Jeugdparticipatie Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Wat is jeugdparticipatie 4 Hoofdstuk 2 Waarom jeugdparticipatie 6 Hoofdstuk 3 Stappenplan voor

Nadere informatie

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië!

SchoolConnect. Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect Een vriendschap tussen jullie school en een school in Ethiopië! SchoolConnect SchoolConnect is een programma van stichting Joni. Het is een samenwerkingsverband tussen scholen in Nederland

Nadere informatie

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze?

Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Workshop C Waarom is stemmen belangrijk en hoe maak ik mijn keuze? Korte omschrijving workshop In deze workshop ontdekken de deelnemers

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

voor Hagenaars met een beperking

voor Hagenaars met een beperking Brengen en halen, dat is kort gezegd wat Voorall doet: kennis doorgeven aan iedereen die er iets aan kan hebben, informatie halen bij mensen en organisaties die het kunnen weten, en advies geven aan instanties

Nadere informatie

Alles weten over. Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code!

Alles weten over. Twitter?  Bekijk onze website met de Qr-code! Alles weten over Twitter? Bekijk onze website met de Qr-code! www.communicatiedatbenjij.weebly.com Twitter De snelste en makkelijkste manier om dichtbij hetgeen te blijven waar jij om geeft. Als er in

Nadere informatie

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten

Waar winkelen de inwoners van de gemeente Ede? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten Waar winkelen de inwoners van de gemeente? Een onderzoek op basis van 304 winkelmomenten In opdracht van de SGP Door Studentenpool Bestuurlijke Bedrijfskunde Academie Mens & Organisatie Christelijke Hogeschool

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

tips voor zorgverleners 1. geef speciale aandacht aan oudere kinderen in het kinderziekenhuis tips voor jongeren

tips voor zorgverleners 1. geef speciale aandacht aan oudere kinderen in het kinderziekenhuis tips voor jongeren tips en verbeterpunten tips en verbeterpunten tips e Uit het onderzoek Op Eigen Benen Verder zijn een aantal duidelijke aanbevelingen naar voren gekomen. De meeste kunnen vertaald worden naar verbeterpunten

Nadere informatie

Wil jij minderen met social media?

Wil jij minderen met social media? Wil jij minderen met social media? Uitgave van Stichting Be Aware Januari 2016 Hulpboekje social media 1 Hoe sociaal zijn social media eigenlijk? Je vindt dat je teveel tijd doorbrengt op social media.

Nadere informatie

Ik en de maatschappij. Online

Ik en de maatschappij. Online Ik en de maatschappij Online Colofon Uitgeverij: Edu Actief b.v. 0522-235235 info@edu-actief.nl www.edu-actief.nl Auteur: Mieke Lens Inhoudelijke redactie: Ina Berlet Eindredactie: Daphne Ariaens Titel:

Nadere informatie

De kunst van samen vernieuwen

De kunst van samen vernieuwen De kunst van samen vernieuwen Cultuuragenda gemeente Zutphen 2016 Kunst, cultuur en erfgoed geven kleur aan Zutphen. Ze zorgen voor een leefbare en dynamische samenleving, sociale en economische vitaliteit

Nadere informatie

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology

Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Smartphone Onderzoek OTYS Recruiting Technology Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Uitkomst enquête... 4 Conclusie.... 9 2 Inleiding Inleiding Een smartphone is een mobiele telefoon

Nadere informatie

Werkblad. Les 2 Ik help mijn ideale fan

Werkblad. Les 2 Ik help mijn ideale fan Werkblad Les 2 Ik help mijn ideale fan Korte cursus Politica op social media Vorige les formuleerde je jouw politieke droom en deelde je deze op social media. Deze week gaan we kijken naar wie jouw fans

Nadere informatie

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel

Oppasoma s en opa s. Resultaten GGD Gezondheidspanel Oppasoma s en opa s Resultaten GGD Gezondheidspanel Waarom een onderzoek over oppasoma s en opa s? Tegenwoordig doen ouders vaak een beroep op oma en opa als het gaat om opvang van de kleinkinderen. De

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Communicatie verenigingen KNVB 2014

Communicatie verenigingen KNVB 2014 1 Communicatie verenigingen KNVB 2014 1. Achtergrond van de notitie: veranderde rollen De kern van de bestuurlijke vernieuwing is het realiseren van een efficiëntere besluitvorming in het amateurvoetbal.

Nadere informatie

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab

Aanjagers 1 december 2015 Ctylab Ctylab zoekt aanjager(s) Je hebt misschien al eens van ons gehoord. Een online platform voor klein nieuws en frisse ideeën uit je eigen omgeving. Nu doen we dat nog op Facebook met een kleine groep. Maar

Nadere informatie

Resultaten leden-enquête 2015. Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015

Resultaten leden-enquête 2015. Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015 Resultaten leden-enquête 2015 Algemene Leden Vergadering 18 juni 2015 Respons 177 e-mail uitnodigingen verstuurd (225 leden) Overige leden zijn uitgenodigd via website en FaceBook 80 enquêtes zijn ingevuld

Nadere informatie

De Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving

De Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving De Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving juni 2017 PANEL FRYSLÂN Panel Fryslân is onderdeel van het Fries Sociaal Planbureau Omgevingswet en betrokkenheid bij de leefomgeving Na 2019 gaat er

Nadere informatie

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE

> TAALWERKBLAD PARTICIPATIE TAALWERKBLAD PARTICIPATIE aanpak coach cultuur deelnemen doel eigenschappen heden integreren kwaliteiten meedoen mentor nu plan samenleving toekomst vaardigheden verleden verwachtingen wensen DE WERKWOORDSTIJDEN

Nadere informatie

De sociale draagkracht van de dorpen in Borsele

De sociale draagkracht van de dorpen in Borsele De sociale draagkracht van de dorpen in Borsele Frans Thissen Universiteit van Amsterdam Myrthe Vooraf Leefbaarheid, sociale cohesie en community care: Moeilijke begrippen voor betrekkelijk gewone zaken

Nadere informatie

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik

A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Mediawijsheid A1) Kennismakingsgesprek over sociale media en internetgebruik Ik heb samen met de kinderen een gesprek gevoerd over de sociale media en het internet gebruik. Ik heb voor mezelf thuis een

Nadere informatie

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei

Kübra Ozisik. Marjolein Kolstein. Mei Kübra Ozisik Mei 2017 Marjolein Kolstein www.os-groningen.nl @basisvoorbeleid BASIS VOOR BELEID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Samenvatting 2 1. Inleiding 4 2. Resultaten 5 2.1 Respons 5 2.2 Bekendheid

Nadere informatie

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel

NSMA Whitepaper. 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel NSMA Whitepaper 10 tips voor een goed verzorgd en vindbaar LinkedIn profiel Voorwoord Beste lezer, Met deze gratis whitepaper bieden we een aantal handige tips voor het opbouwen van een goed verzorgd en

Nadere informatie

Bestuursplan Geervliet

Bestuursplan Geervliet Bestuursplan Geervliet Samen verder Remco Geervliet Voorzitter Mieke de Wit Algemeen Secretaris Zeno Thijsse Penningmeester Mitchel Eijkemans Secretaris Organisatie Thijs van Rens Secretaris Politiek Marceline

Nadere informatie

Auteur L.H.P.T. van der Veen Wijkgemeente Drachten Oost Status: Definitief

Auteur L.H.P.T. van der Veen Wijkgemeente Drachten Oost Status: Definitief Auteur L.H.P.T. van der Veen Wijkgemeente Drachten Oost 27-10-2014 Status: Definitief 1. Inhoud 1. Inhoud... 1 2. Inleiding... 2 3. Opbouw van dit rapport... 2 4. Vraagstelling:... 3 5. Resultaten algemeen...

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u?

Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Een bewonerscommissie opzetten, iets voor u? Meedenken en meedoen Portaal wil graag dat u tevreden bent over uw woning en woonomgeving. Om dit goed te organiseren, is informatie over uw woonomgeving erg

Nadere informatie

André Bolhuis ter gelegenheid van afsluitende bijeenkomst. Het afblazen van de Olympische Spelen 2028 in Nederland heeft veel

André Bolhuis ter gelegenheid van afsluitende bijeenkomst. Het afblazen van de Olympische Spelen 2028 in Nederland heeft veel De toekomst van de sport in Nederland, André Bolhuis ter gelegenheid van afsluitende bijeenkomst Olympisch Vuur. Het afblazen van de Olympische Spelen 2028 in Nederland heeft veel losgemaakt in Nederland.

Nadere informatie

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer

Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 1 2 Kate Brunton van ESI LIVE noemt zich > Chief Business Development Officer 3 Indelen in groepjes van 3 Het is maandagmorgen 30 oktober 2017.gisteren was de closingparty van DDW 2017, staan kan je amper

Nadere informatie

Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers. Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf

Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers. Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf Medezeggenschap voor cliënten, ouders en belangenbehartigers Meepraten en meedoen! Het beste uit jezelf Jouw mening vinden wij belangrijk Jij bent cliënt van Philadelphia. Wij willen je zo goed mogelijk

Nadere informatie

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING

ONLINE MARKETING ANGELCOACHING ONLINE MARKETING ANGELCOACHING MARCA VAN DEN BROEK Met mijn bedrijf AngelCoaching zet ik me in voor succesvol ondernemen als kunstenaar//creatief. WAAR GAAT HET OM? Zichtbaarheid Onderscheidend (en authentiek)

Nadere informatie

De reis van de mantelzorger. Branddoctors 2017 Vertrouwelijk Niets uit dit document mag worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf

De reis van de mantelzorger. Branddoctors 2017 Vertrouwelijk Niets uit dit document mag worden gepubliceerd zonder toestemming vooraf De reis van de mantelzorger 09/03/17 1 Natuurlijk zorg ik graag voor jou Leun gerust op mij Al ga ik soms een beetje maar aan mijzelf voorbij Ik weet beter, dan wie dan ook, wat jij precies bedoelt Het

Nadere informatie

Waarde-volle zorg is ook nog JONG!

Waarde-volle zorg is ook nog JONG! Waarde-volle zorg is ook nog JONG! LOC maakte een nieuwe visie op de zorg. Die heet Waarde-volle zorg. Allerlei mensen herkennen zich daar in. Dat komt doordat die gaat over dingen die voor ons allemaal

Nadere informatie