Items voorgaande Reliability Usergroup meetings

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Items voorgaande Reliability Usergroup meetings"

Transcriptie

1 Items voorgaande Reliability Usergroup meetings Onderwerp + korte antwoorden. Uitgebreide antwoorden; PowerPoint presentaties, Voorbeeld datasets, Voorbeeld Analyses, Word documenten, Excel voorbeeld berekeningen etc. zijn op aanvraag beschikbaar. Mei 2011 Wat is het optimale onderhoudsinterval? o Aan de hand van de Weibull en de inzetgegevens is een kosten-optimaal onderhoudspunt te berekenen voor alle faalvormen met een Bèta > 1 indien de preventieve vervangingskosten lager zijn dan de correctieve kosten.. Je hebt nooit een werkelijk Random Sample of prototype. Hoe kan je Worst- Case Samples selecteren? o Als je de faalvorm (mechanisme!) weet dan kan je mogelijk een grenssample laten maken. o Uiteindelijk is de aanname dat je sample een Random gouden sample is, en dat je de statistische Confidence bounds gebruikt om voor de spreiding in je serie te compenseren. Let op; dit is alleen de statistische onzekerheid, niet de volledige onzekerheid o Worst case hangt samen met specificatie: een sample is worst case in vergelijking met andere samples, gemeten naar een bepaalde specifieke eis. Bij meerdere samples is het dus gewoon rangschikken op de eis en de slechtste nemen. Bij 1 sample (prototype) kan dat natuurlijk niet, zelfs niet bij twee. Je moet iets over de verdeling van de samples weten om te kunnen bepalen of worst case statistisch significant verschillend is van best case (BOB vs WOW analyse). Is er geen significant verschil, dan lijkt mij worst case onderzoek nauwelijks zin hebben.

2 Hoe het aantal samples te bepalen voor een acceptatie test gebaseerd op nul falen? o Zero-One failure test strategie als in de WinSmith Software. Weibull (of andere verdeling) met een aanname van de spreiding (Bèta voor de Weibull) gecombineerd met Binominale Confidence Kans op optreden. Een van de dingen waar we mee worstelen is het opzetten van een vibratie levensduur test. Hoe lang zou deze moeten duren, en hoe zit het met de acceleratie factor? o Een vermoeiingstest kan opgezet worden met behulp van de Wöhler vergelijking oftewel de SN curve. S^k.n = Constant. o Een toepassingsvoorbeeld is behandeld. o Wisselvast aantonen is voor sommige materialen niet of zeer moeizaam te realiseren. Alu. Is mogelijk bij 2x 10^7 wisselingen wisselvast, Staal vaak bij 1 tot 2 x 10^6. Kunststof mogelijk nooit! (kruip ) Een nul falen test plan, berekend met de RVP-tool, waarbij ik meerdere faalvormen heb roept bij mij nog steeds vragen op. o De RVP sheet is nog een keer toegelicht. Als er sprake is van een enkele duidelijk overheersende faalvorm dan is het delen van de Reliability target (requirement) door het aantal faalvormen niet interessant. De requirement dan per faalvorm laten gelden, en de Confidence op 90% zetten. o En inderdaad, als de Systeem requirement R90C90 is, dan zijn de requirements voor de onderdelen scherper, en dient er dus meer en/of langer getest te worden om dit aan te tonen! Je runt een life test en er duiken nieuwe failure modes op wat nu? o Zie presentatie What If Failures Occur? Alternatief voor Weibull; Crow-AMSAA voor slechte data, meerdere faalvormend door elkaar en proces analyses.

3 o Wanneer en hoe om te schakelen naar Crow-AMSAA? Aan de hand van de data van Product X laten zien hoe de gegevens omgezet moeten worden voor het Crow-AMSAA format. o Crow-AMSAA is met name van toepassing als er meedere faalvormen door elkaar aanwezig zijn Of als je denkt met een Batch te maken te hebben! o Hoe stel ik een veld test plan op? Hoeveel stuks en hoe lang moet de test lopen om met een bepaalde kans een faalpercentage te gaan ontdekken? o De Field-test calculator is toegelicht. De Excel file is voor de liefhebber beschikbaar. Hoe kan ik een SN-curve, gebaseerd op mijn test data, maken in WinSmith Weibull Software? Kan dat ook voor verschillende materialen en verschillende B- Levels? Kan ik Confidence bounds op de plots tekenen? o Voorbeeld SN-curve creëren is gemaakt aan de hand van PlayTIME data. Verschillende B-levels kunnen op een plot getekend worden. Confidence bounds zijn niet beschikbaar.

4 Wat te doen als de Abernethy Risk Analysis Failures Now veel hoger is dan wat je hebt aan defecten? o Batch analyse is stap 1. (Zie aparte presentatie) Vergelijk Bèta MRR versus MLE. Huidige risico op 90% lower Confidence versus werkelijke uitval. ACH (Aggregate Cumulative Hazard) plot. o De Wauben correctie is een mogelijkheid, als je de portie geïnfecteerde weet. o Lukt het niet de Batch te lokaliseren dan is Crow-AMSAA de beste methodiek voor het voorspellen van het aantal defecten in de tijd. (Kaplan-Meier is ook een optie voor voorspelling van defecten per kalender maand!) o Alternatief is de Bèta waarde aannemen op basis van de defecten, daarmee de faalvorm kunnen inschatten! o Soms kan MLE een (lagere) betere Bèta geven. Die aanhouden voor de forecast is een laatste optie. Rapportage van Reliability status naar management. o Met tools uit de training werken we nu met metrics als Confidence on meeting requirements of Probability of detection.

5 Confidence level [%] Confidence in reliability, Development contribution 80% 70% 60% 50% 40% Planned Actual target 30% 20% 10% 0% o Voordeel is dat Reliability status en planning (timing!) inzichtelijk wordt, maar de genoemde begrippen en inhoud kunnen ook verwarring oproepen. September 2011 Gestructureerd een FMEA opstellen, hoe werkt dat? o Presentatie Design-FMEA doorgenomen. Structureel werken en denken in functies + het niet voldoen aan deze functies is de leidraad. o Parameter Diagram is een nuttig hulpmiddel om het systeem eenduidig in kaart te brengen. o Zie AIAG standaard Design / Proces FMEA.

6 De relatie tussen een FHA of HAZOP naar FTA naar FMEA en dan weer door naar DVP&R? Welke volgorde, waarom en met welk doel doen we iets. o Begin op hoogste niveau; HAZOP om de grote gevaren eenduidig in kaart te brengen. o Voor deze veiligheid items (of andere belangrijke topgebeurtenissen) daarna een FTA opstellen. o Alle delen moeten ook in de FMEA komen die je daarna kan maken. o De acties uit alle tools worden samengevoegd in de DVP&R. o Doel: Voorkomen dat de fouten die we kunnen verzinnen gaan optreden. November 2011 Hoe de levensduur te bepalen voor hardware defecten waarbij er een grote periode kan liggen tussen de eerste indicatie dat het part aan het eind van de levensduur is en de daadwerkelijke vervanging van het onderdeel? o Inspectie Optie kan tot een betere fit leiden. Beter is om eenduidige afkeurcriteria op te stellen en aan de hand hiervan de delen te vervangen. Hoe kunnen de software hits (reset) in de tijd gebruikt worden bij het bepalen van de Software betrouwbaarheid? o Crow-AMSAA

7 Mijn Crow-AMSAA is gebaseerd op feiten vanuit het veld, en laat trends zien. Ik probeer de verbeteringen die de Crow-AMSAA laat zien te verklaren op basis van manufacturing data. Ik krijg de ontwikkelaars niet zover dat ze hier ook werkelijk mee aan de slag gaan. Hoe kan ik aantonen dat knikken in de Crow- AMSAA grafieken significant zijn? o In veel gevallen is een knik inderdaad te koppelen aan een datum, en daarmee aan een gebeurtenis in de tijd. Denk aan een productie proces update, het doorvoeren van een ontwerpverandering, het invoeren van andere controle methodieken, invoeren van een preventief onderhoud strategie etc. o Of de knik significant is kan middels de fit - p% aangetoond worden. De complete dataset in een enkele Crow-AMSAA plot geeft vaak een fit p%< 10. Door de data in de knik te splitsen in twee clusters moet de fit voor beide sets > 10% worden. Ik heb een Weibull analyse met een stijl naar vlak verloop. Volgens APPENDIX F in "The new Weibull handboek" zou dit kunnen duiden op een batch. Ik zou dan echter ook een tweede stijl gebied moeten zien, na het vlakke gedeelte... maar dat ontbreekt in mijn dataset. o Inderdaad een Batch indicatie. De Bèta van deel 2 (het vlakke deel) is echter nog steeds > 1 en mogelijk is dit al de faalvorm die het werkelijke einde levensduur van het ontwerp bepaald. o In sommige plots zien we een Bèta van ~1 (Random uitval) na de knik. Kan zijn dat er nog een hele verzameling van faalvormen door elkaar aan het optreden is. o De tweede knik die wordt verwacht zou dan de uiteindelijke faalvorm moeten zijn die echt einde levensduur van het ontwerp is. In dit geval is er mogelijk nog niet lang (diep) genoeg gemeten. De einde levensduur faalvorm moet nog komen, of zit nu nog in de ruis van de andere faalvormen. Systeem niveau testen en onderdeel verbeteringen. Wij zijn bezig om in totaal Systeemniveau testen ook een nieuwe generatie onderdeel X mee te testen. Er zitten een groot aantal delen X in een systeem. Een dergelijk test duurt typisch enkele weken en in deze testen wordt ook naar de levensduur van de X-en gekeken. Na afsluiten van een totaaltest kijken we wat we geleerd hebben en worden verbeterstappen voorgesteld in het ontwerp. Een volgende totaaltest vindt pas weer plaats als de verbeteringen zijn toegepast. Om nu de voortgang in Reliability te toetsen lijkt me een Crow AMSAA aanpak geschikt. Waar ik mee zit is hoe om te gaan met een goede maat voor MTBF bij dit soort testen. o Voor zowel het complete systeem als voor onderdeel X dient een goede waarde voor de X-as van de Weibull of Crow-AMSAA plot bepaald te worden. Tijd in uren is in dit geval niet relevant. Het aantal sets output lijkt wel een goede maatstaaf te zijn. o Voor onderdeel X kan per serie een Weibull gemaakt worden. Deze kunnen onderling vergeleken worden om de verbetering te beoordelen. De sets achter elkaar in een CA plot laat de betrouwbaarheidsgroei (als die er is) zien.

8 o Voor het totale systeem de Crow-AMSAA methodiek toepassen. Maart 2012 Life Data Analysis; Relatie tussen Test data en Veld data. Presentatie van analyse resultaten van klantenklachten Weibulls gekoppeld aan productie eindcontrole Weibulls. Er is best informatie te halen is uit de klanten feedback ondanks dat dergelijke data vaak vervuild zijn. o Met vuile data is toch een redelijke voorspelling van de werkelijke veldperformance te maken. Vooral de vorm van de Weibull plot (Bèta en knikken) geeft een eerste indicatie of de velduitval overeenkomt met de voorspellingen op basis van de eerdere test resultaten. o Alleen de werkelijke gegevens van de defecten zijn bekend, niet de leeftijd van de rest van de vloot. Door het toepassen van de VDI Sudden Death Verfahren methodiek wordt een projectie gemaakt van de werkelijke veldperformance op basis van de defecten. Deze methodiek wordt ook wel de Dauser Shift genoemd Het resultaat kan in de buurt van de werkelijke veldperformance liggen, maar kan er ook fors naast zitten. Zie Weibull handboek Hoofdstuk 5.7 figuur 5.4. Beter is om zelf een inschatting te maken van de leeftijd van de niet defecten en die als suspensies op te voeren. De genoemde Sudden Death Verfahren methodiek probeert dit te benaderen op basis van de in te geven fabricage batches in de tijd. o Dus; niet de eerste aanbeveling, maar in elk geval beter dan geen analyse! De resulterende plot kan gespiegeld worden aan de levensduur eisen om een indicatie te krijgen of we wel/geen veldprobleem hebben. Wanneer ik in de analyse "Renewal" aanvink, m.a.w. een defecte component wordt vervangen, moet ik dan toch in de data een nieuwe component invoeren met een runtime gerekend vanaf het verwisselen van de defecte component, of doet de software dit voor mij, omdat ik "Renewal" heb ingevuld? Is dit bij Weibull en C-A failure-forecasting hetzelfde? o o De software voegt zelf nieuwe units toe als vervanger van de berekende defecten. Als met vernieuwing wordt gekozen dan werkt dat in beide methodieken. Bij het bepalen van het optimale vervangingstijdstip wordt denk ik geen rekening gehouden met de totale runtime van de complete installatie waar het component deel van uit maakt. o Inderdaad, er wordt alleen voor het betroffen component (op basis van zijn eigen Weibull ) berekend wat het optimale vervangingspunt kan zijn. Wanneer mag ik bij de Crow-AMSAA methodiek de Instantaneous MTBF gebruiken? Wanneer iedere fout definitief wordt gerepareerd, gemodificeerd, of is er een andere regel? o Als er inderdaad sprake is van reparatie etc. De momentane MTBF is de huidige tijd tussen de defecten als je vanaf nu gaat meten.

9 Mag ik de Instantaneous MTBF ook gebruiken bij een bèta > 1, want dan is die slechter dan de cumulatieve MTBF en betekent dit dan dat de fouten alleen gerepareerd worden en niet definitief worden opgelost/gemodificeerd? Hoe deze MTBF nu te interpreteren? o Ja, dat mag! o Een CA Bèta > 1 is zeker mogelijk; de complete trend is dan nog steeds dat je complete systeem steeds slechter wordt c.q. verouderd, ondanks dat je series met reparaties aan het doorvoeren ben. Batch Analysis; Handmatig en met de geïntegreerde Software methodiek. o Zie voorbeeld analyse: Batch Analysis Sample March 2012.pptx Failure forecasting, inclusief het volgen van de realisatie ten opzichte van mijn voorspelling. Hoe werkt dat? o Forecast data naar Excel exporteren Dan daar volgen! Optimaal vervangingspunt berekeningen. Hoe dit ook al weer met de Software te doen? o Zie 18wheeler case o Minimale kosten bij mijl vervangen. o Wat is de beste correctieve actie en welke kostenbesparing wordt er gerealiseerd door preventief te vervangen?

10 Step-stress testen; Hoe een test plan op te zetten. Hoe de resultaten te analyseren? o Aan de hand van PlayTIME voorbeeld toegelicht. Wat is de Confidence in mijn uitval percentage van 1,5% als ik defecten heb gemeten op een populatie van stuks na 12 maanden. o Confidence wordt bepaald door je aantal punten op je plot, niet door de fit van de Weibull lijn door de punten. Zie antwoord in file: Confidence on B(1,5) with samples. o Met 90% Confidence de B(1,5) is tussen 1,48% en 1,52%. o Echter, hoe zeker ben je van de genoemde 1,5% uitval?

11 Juni 2012 Failure forecasting vanuit klantenreturn data. Ik heb 3 modellen die verschillende waardes geven voor de te verwachte uitval bij 2 jaar, op basis van mijn 1 jaar garantie gegevens. 3 uitkomsten die verschillend zijn (klein beetje tot heel veel) Welk model te kiezen, of juist het gemiddelde van de 3 te nemen? Wat te doen? o Methode 1: Dauser Shift : Meest onnauwkeurig, dus niet toepassen. o Methode 2: MCMC Marcov Chain Monte Carlo simulatie. Lijkt OK, mogelijk te optimistisch door de Gibbs sampling methodiek. Wel is het inzetprofiel van de klanten mooi mee te modelleren. o Methode 3: Weibull plots van de 8 afzonderlijke faalvormen: Goed, echter de aanname dat alle klanten dezelfde draaiuren hebben is jammer De werkelijke verdeling is bekend, zie methode 2. Voorstel is dit ook voor de Weibull plots (suspensions) te gebruiken. o Waarom is er geen Crow-AMSAA gebruikt als 4 e methodiek? Alle faalvormen door elkaar versus alle cumulatieve draaiuren, en extrapoleren maar naar 2 jaar gebruik! Rigide en eenvoudig ALT resultaten. Voorbeelden waar de Bèta niet constant is bij verschillende stressoren maar de Physics of Failure wel. (data is vertrouwelijk) o Toepassen van de MRR methode om de plots (met relatief weinig datapunten) te maken in plaats van MLE laat zien dat de Bèta s toch redelijk in de buurt van de verwachting komen te liggen en dat de afwijkingen tussen de 4 sets op verschillende niveaus getest niet onoverkomelijk zijn. o Grootste onnauwkeurigheid lijkt in de gekozen methodiek te zitten in dit geval. Dit ondanks dat Meeker het hier niet mee eens zou zijn Zie Paper: Weibull MRR vs MLE Meeker 2009 o Voorbeeld plot, data PlayTIME, echter strekking komt vrijwel overeen met de werkelijke data die besproken is.

12 Ik heb een specifieke vraag uit een test set, waarin de uitval van 1 set wordt gemeten onder een toenemende belasting: -eerst een lage belasting -vervolgens een hogere belasting. Dit kan handig zijn als blijkt dat de uitval bij de lage belasting te langzaam gaat en er is weinig testmateriaal. Omdat de belasting is opgevoerd tijdens de test is de vraag hoe met de uitvalstatistiek om te gaan van de 2e set? -kan dit door simpelweg een t0 te introduceren? o Deze manier van testen lijkt op een step-stress test, echter met slechts 2 stappen in de spanning. De data kan echter uitgewerkt worden met de Weibull Software. Aanname voor het model van het faalmechanisme kan in dit geval Inverse Power zijn. Wordt vervolgd Presentatie beoordeling garantiedata. (data is vertrouwelijk) o Mooi resultaat; 10 verschillende Weibull plots, een aantal nog met meerdere faalvormen in een plot die niet verder gesplitst kunnen worden aan de hand van de beschikbare gegevens. Inschatting van de mechanismen is wel mogelijk. o Waarom is er geen Crow-AMSAA methodiek toegepast? Klant was niet op zoek naar trend analyse, maar wilde weten welke faalvormen er in het systeem zaten om deze bij een nieuwe ontwikkeling tegen te gaan. o De vraag is nu wel of de gerealiseerde systeem MTBF inderdaad beter is geworden als gevolg van de doorgevoerde wijzigingen, en ook of deze MTBF op het niveau is dat voor de nieuwe unit gevraagd is. Wordt vervolg

EGEMIN AUTOMATION. PPA presentatie 2013. 1 PPA presentatie 2013 Versie 2.0 Egemin International www.egemin-automation.com

EGEMIN AUTOMATION. PPA presentatie 2013. 1 PPA presentatie 2013 Versie 2.0 Egemin International www.egemin-automation.com EGEMIN AUTOMATION PPA presentatie 2013 1 PPA presentatie 2013 Versie 2.0 Egemin International www.egemin-automation.com VOORSTELLEN Luc van de Pol Business Unit Manager Life Cycle Services Afdeling process

Nadere informatie

Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk

Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk Investeringsvraagstuk 6kV installatie Optimizer+ in de praktijk Optimizer+ is het revolutionaire hulpmiddel voor het opstellen, beheersen en optimaliseren van uw onderhoudsconcept. De softwaretool stelt

Nadere informatie

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars

Voorspel uw toekomstige. afzet met Sales & Operations Planning. Rene van Luxemburg. Ilja Kempenaars Voorspel uw toekomstige Rene van Luxemburg Ilja Kempenaars afzet met Sales & Operations Planning Break-out sessie Break-out sessie S.&.O.P. & Forecasting Forecast Pro applicatie Effectief? Ja! Duur? Nee!

Nadere informatie

Principe Maken van een Monte Carlo data-set populatie-parameters en standaarddeviaties standaarddeviatie van de bepaling statistische verdeling

Principe Maken van een Monte Carlo data-set populatie-parameters en standaarddeviaties standaarddeviatie van de bepaling statistische verdeling Monte Carlo simulatie In MW\Pharm versie 3.30 is een Monte Carlo simulatie-module toegevoegd. Met behulp van deze Monte Carlo procedure kan onder meer de betrouwbaarheid van de berekeningen van KinPop

Nadere informatie

Test rapportage Waarom eigenlijk?

Test rapportage Waarom eigenlijk? Testrapportage Boodschappers van de koning? Test rapportage Waarom eigenlijk? TestNet voorjaarsevenement 2015 Jurian van de Laar Jurian van de Laar @JurianvdL 30 april 2015 @JurianvdL Jurian van de Laar

Nadere informatie

Het voorspellen van de levensduur van LED verlichting met gebruik van omgevingstesten En enkele voorbeelden van faal mechanismen

Het voorspellen van de levensduur van LED verlichting met gebruik van omgevingstesten En enkele voorbeelden van faal mechanismen Het voorspellen van de levensduur van LED verlichting met gebruik van omgevingstesten En enkele voorbeelden van faal mechanismen Boudewijn Jacobs Philips Lighting 3 december 2015 Toename in foutmodes Onze

Nadere informatie

Monte Carlo-analyses waarschijnlijkheids- en nauwkeurigheidsberekeningen van

Monte Carlo-analyses waarschijnlijkheids- en nauwkeurigheidsberekeningen van Waarom gebruiken we Monte Carlo analyses? Bert Brandts Monte Carlo-analyses waarschijnlijkheids- en nauwkeurigheidsberekeningen van gebeurtenissen kunnen een bruikbaar instrument zijn om de post Onvoorzien

Nadere informatie

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel

Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel Hoofdstuk 26: Modelleren in Excel 26.0 Inleiding In dit hoofdstuk leer je een aantal technieken die je kunnen helpen bij het voorbereiden van bedrijfsmodellen in Excel (zie hoofdstuk 25 voor wat bedoeld

Nadere informatie

ONDERHOUDSCONCEPTEN TOOL (IBC)

ONDERHOUDSCONCEPTEN TOOL (IBC) ONDERHOUDSCONCEPTEN TOOL (IBC) Hedendaagse onderhouds- en operationele ploegen moeten tot in detail begrijpen wat er fout zou kunnen gaan, hoe dat kan gebeuren, de waarschijnlijkheid, de operationele en

Nadere informatie

AMC seminar 10 oktober 2013. Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium National Aerospace Laboratory NLR

AMC seminar 10 oktober 2013. Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium National Aerospace Laboratory NLR Maintenance Performance voor Life Cycle Management Carla Andela (carla.andela@nlr.nl) Collaborative Engineering Systems department Nationaal Lucht-en Ruimtevaart laboratorium AMC seminar 10 oktober 2013

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Klantonderzoek: statistiek!

Klantonderzoek: statistiek! Klantonderzoek: statistiek! Statistiek bij klantonderzoek Om de resultaten van klantonderzoek juist te interpreteren is het belangrijk de juiste analyses uit te voeren. Vaak worden de mogelijkheden van

Nadere informatie

Het schatten van een kansverdeling uit een rij met data.

Het schatten van een kansverdeling uit een rij met data. KPI S MET WEIBULL Het schatten van een kansverdeling uit een rij met data. Hoe vaak komt het niet voor dat er gegevens beschikbaar zijn om kpi's mee te berekenen? Een setje data met levertijden, doorlooptijden,

Nadere informatie

College 3 Meervoudige Lineaire Regressie

College 3 Meervoudige Lineaire Regressie College 3 Meervoudige Lineaire Regressie - Leary: Hoofdstuk 8 p. 165-169 - MM&C: Hoofdstuk 11 - Aanvullende tekst 3 (alinea 2) Jolien Pas ECO 2012-2013 'Computerprogramma voorspelt Top 40-hits Bron: http://www.nu.nl/internet/2696133/computerprogramma-voorspelt-top-40-hits.html

Nadere informatie

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid

Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Robuustheid regressiemodel voor kapitaalkosten gebaseerd op aansluitdichtheid Dr.ir. P.W. Heijnen Faculteit Techniek, Bestuur en Management Technische Universiteit Delft 22 april 2010 1 1 Introductie De

Nadere informatie

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk.

Op de computer kan naar eigen inzicht software op worden geïnstalleerd, een andere besturingssysteem is mogelijk. Planningsfase 1. Afspraken maken over doelstelling en randvoorwaarden De doelstelling van het project: De doelstelling van het project: het maken van het gewenste product. De doelstelling van de student:

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011

Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Business Case Beverages Group Verkiezing Supply Chain Professional 2011 Patrick Gunther 11 April 2011 Business Case Patrick Gunther April 2011 1 1. Inleiding Deze business case geeft een overzicht van

Nadere informatie

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Enkelvoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

Introductie testtooling Wink

Introductie testtooling Wink Introductie testtooling Wink SYSQA B.V. Almere Datum : 10-04-2013 Status : 1.0 Opgesteld door : Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 16 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Opbouw... 3 2 Wink... 4 2.1 Wat

Nadere informatie

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden

Meervoudige ANOVA Onderzoeksvraag Voorwaarden Er is onderzoek gedaan naar rouw na het overlijden van een huisdier (contactpersoon: Karolijne van der Houwen (Klinische Psychologie)). Mensen konden op internet een vragenlijst invullen. Daarin werd gevraagd

Nadere informatie

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International

Succes = Noodzaak x Visie x Draagvlak 2. Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International Succes = x Visie x Draagvlak 2 Case: Implementatie Requirements Lifecycle management bij Rabobank International dinsdag 3 oktober 2006 Spider Congres Agenda Inventarisatie SPI-knelpunten Implementatie

Nadere informatie

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen

Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Klachten en Meldingen Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Management Klachten en Meldingen System Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen van Inception Borgen Verbeteren Systemen

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands

Samenvatting Nederlands Samenvatting Nederlands 178 Samenvatting Mis het niet! Incomplete data kan waardevolle informatie bevatten In epidemiologisch onderzoek wordt veel gebruik gemaakt van vragenlijsten om data te verzamelen.

Nadere informatie

Betrouwbaarheid en faalkansverdelingen

Betrouwbaarheid en faalkansverdelingen Colibri Advies www.colibri-advies.nl Betrouwbaarheid en faalkansverdelingen Basistheorie betrouwbaarheid en faalkansverdelingen Pagina van 23 ir. Martine van den Boomen MBA Colibri Advies 3-5-27 Basistheorie

Nadere informatie

Resultaten EAM Barometer 2010

Resultaten EAM Barometer 2010 1 van 14 Resultaten EAM Barometer 2010 Beschikt Onderhoudend Nederland over een onderhoudsbesturingssysteem? Onderdeel Opgenomen Toelichting Rappotage resultaten onderzoek Individuele resultaten deelnemer

Nadere informatie

dr. Katrien Antonio en dr. Richard Plat AAG RBA

dr. Katrien Antonio en dr. Richard Plat AAG RBA dr. Katrien Antonio en dr. Richard Plat AAG RBA 1 Micro-Level Stochastic Loss Reserving Katrien Antonio (UvA) Richard Plat (Richard Plat Consultancy) 2 Agenda Introductie Schadereservering Huidige technieken

Nadere informatie

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN

VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN VEILIGHEIDSVOORRADEN BEREKENEN 4 Soorten berekeningen 12 AUGUSTUS 2013 IR. PAUL DURLINGER Durlinger Consultancy Management Summary In dit paper worden vier methoden behandeld om veiligheidsvoorraden te

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. De omvang van een steekproef bepalen

Hoofdstuk 13. De omvang van een steekproef bepalen Hoofdstuk 13 De omvang van een steekproef bepalen Steekproefnauwkeurigheid Steekproefnauwkeurigheid: verwijst naar hoe dicht een steekproefgrootheid (bijvoorbeeld het gemiddelde van de antwoorden op een

Nadere informatie

Conclusies. Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes. KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi.

Conclusies. Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes. KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi. Lotos-Euros v1.7: validatierapport voor 10 en bias-correctie Martijn de Ruyter de Wildt en Henk Eskes KNMI, afdeling Chemie en Klimaat Telefoon +31-30-2206431 e-mail mruijterd@knmi.nl Conclusies Bias-correctie:

Nadere informatie

Release notes MobiScout

Release notes MobiScout Release notes MobiScout versie 1.5.81 Release versie 1.5.81 Grafische rit voortgang kolom toegevoegd aan het rittenscherm. Grafisch planboard voor test geïmplementeerd. Milestone typen in het dienstenscherm

Nadere informatie

LED drivers. Betrouwbaarheid, levensduur en omgevingsvariabelen. Tom van Rossum 2 december 2014

LED drivers. Betrouwbaarheid, levensduur en omgevingsvariabelen. Tom van Rossum 2 december 2014 LED drivers Betrouwbaarheid, levensduur en omgevingsvariabelen Tom van Rossum 2 december 2014 LED drivers Betrouwbaarheid en verwachte levensduur Testmethoden Mean Time Between Failure Demonstrated Mean

Nadere informatie

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA

De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA De online bedrijfsanalysetool PARTNERPROGRAMMA MKB ondernemer wil duiding cijfers & strategisch advies van zijn accountant Uitkomst wetenschappelijk onderzoek onder ondernemers Klantonderzoek SRA en Universiteit

Nadere informatie

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw

Handleiding. Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw Handleiding Model ter ondersteuning van investeringsbeslissingen in de bouw 09-07-2009 Introductie... 3 Tabblad Inleiding... 4 Hoofdalternatieven... 5 Subalternatief... 6 Bouwdata... 6 Gebouwen... 6 Tabblad

Nadere informatie

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft

Elbo Technology BV Versie 1.1 Juni 2012. Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 Gebruikershandleiding PassanSoft Versie 1.1 Juni 2012 2 Inhoud: Opstart scherm PassanSoft... 1 Het hoofdmenu van PassanSoft wordt geopend... 4 Verklaring extra knoppen weergegeven

Nadere informatie

Overzicht kwaliteitsregistraties in Nederland

Overzicht kwaliteitsregistraties in Nederland Leids Universitair Medisch Centrum MIC2016, Antwerpen 25 november 2016 Organisatie Leids Universitair Medisch Centrum Afdeling Medische Statistiek en Bioinformatica Moleculaire Epidemiologie Medische Statistiek

Nadere informatie

Samenvatting. Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie

Samenvatting. Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie Samenvatting Het gebruik van ultrafiltratie (UF) membranen als oppervlakte water zuiveringstechnologie is in de laatste vijftien jaar enorm toe genomen. Ultrafiltratie membranen zijn gemakkelijk op te

Nadere informatie

Software Test Plan. Yannick Verschueren

Software Test Plan. Yannick Verschueren Software Test Plan Yannick Verschueren November 2014 Document geschiedenis Versie Datum Auteur/co-auteur Beschrijving 1 November 2014 Yannick Verschueren Eerste versie 1 Inhoudstafel 1 Introductie 3 1.1

Nadere informatie

Project: Kennisdocument Onderwerp: p90 Datum: 23 november 2009 Referentie: p90 onzekerheid Wat betekent de p90 (on)zekerheid?

Project: Kennisdocument Onderwerp: p90 Datum: 23 november 2009 Referentie: p90 onzekerheid Wat betekent de p90 (on)zekerheid? Project: Kennisdocument Onderwerp: p90 Datum: 23 november 2009 Referentie: p90 onzekerheid Wat betekent de p90 (on)zekerheid? De p90 onzekerheid staat in het kader van de garantieregeling voor aardwarmte

Nadere informatie

Hierbij is het steekproefgemiddelde x_gemiddeld= en de steekproefstandaardafwijking

Hierbij is het steekproefgemiddelde x_gemiddeld= en de steekproefstandaardafwijking Opdracht 9a ----------- t-procedures voor een enkelvoudige steekproef Voor de meting van de leesvaardigheid van kinderen wordt als toets de Degree of Reading Power (DRP) gebruikt. In een onderzoek onder

Nadere informatie

Risico s binnen een project

Risico s binnen een project Risico s binnen een project Alles loopt op wieltjes Je hebt de zaak vanuit alle hoeken onderzocht. Je hebt het al 1000x gedaan Alles is vanzelfsprekend Je weet perfect wat je aan het doen bent, je bent

Nadere informatie

Toelichting Ankeronderzoek met Referentiesets. Ankeronderzoek. Beschrijving ankeronderzoek. Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014

Toelichting Ankeronderzoek met Referentiesets. Ankeronderzoek. Beschrijving ankeronderzoek. Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014 Toelichting Saskia Wools & Anton Béguin, Cito 2014 Ankeronderzoek Deze handleiding bevat een korte beschrijving van ankeronderzoeken. In het algemeen geldt dat meer informatie te vinden is in het boek

Nadere informatie

introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets

introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets introductie Wilcoxon s rank sum toets Wilcoxon s signed rank toets toetsende statistiek week 1: kansen en random variabelen week : de steekproevenverdeling week 3: schatten en toetsen: de z-toets week : het toetsen van gemiddelden: de t-toets week 5: het toetsen van varianties:

Nadere informatie

Voorbeeld visualisatie rapportage

Voorbeeld visualisatie rapportage Voorbeeld visualisatie rapportage Van dms Jeffrey Slort 1 e Barendrechtseweg 108 j.slort@vandms.nl 2992 XC BARENDRECHT 0620146404 IBAN: NL97INGB0004527010 KvK Nr. 530112321 www.vandms.nl BIC: INGBNL2A

Nadere informatie

EOQ Met Beperkingen. Of waarom Lagrange zich er niet mee moet bemoeien

EOQ Met Beperkingen. Of waarom Lagrange zich er niet mee moet bemoeien EOQ Met Beperkingen Of waarom Lagrange zich er niet mee moet bemoeien Ir. Paul Durlinger Steven Pauly 17 Februari 2016 1 Management Summary Wanneer we voor een SKU (Stock Keeping Unit) een seriegrootte

Nadere informatie

Oplossingen Datamining 2II15 Juni 2008

Oplossingen Datamining 2II15 Juni 2008 Oplossingen Datamining II1 Juni 008 1. (Associatieregels) (a) Zijn de volgende beweringen juist of fout? Geef een korte verklaring voor alle juiste beweringen en een tegenvoorbeeld voor alle foute be-weringen:

Nadere informatie

MA!N Rapportages en Analyses

MA!N Rapportages en Analyses MA!N Rapportages en Analyses Auteur Versie CE-iT 1.2 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Microsoft Excel Pivot analyses... 4 2.1 Verbinding met database... 4 2.2 Data analyseren... 5 2.3 Analyses verversen... 6

Nadere informatie

Labo IDP. In dit labo gaan we IDP gebruiken voor het analyseren van logische circuits. XOR Q AND. Figuur 1: Een logisch circuit.

Labo IDP. In dit labo gaan we IDP gebruiken voor het analyseren van logische circuits. XOR Q AND. Figuur 1: Een logisch circuit. Labo IDP In dit labo gaan we IDP gebruiken voor het analyseren van logische circuits. K L A XOR N B XOR P M D AND Q AND C O OR E R R Tuesday 15 December 2009 Figuur 1: Een logisch circuit. Veronderstel

Nadere informatie

Flowserve Corporation. Innovatie Event Ki< MPi - 7 december 2016 Nieuw, on-line diagnose systeem voor meertraps pompen Jan Verhoeven

Flowserve Corporation. Innovatie Event Ki< MPi - 7 december 2016 Nieuw, on-line diagnose systeem voor meertraps pompen Jan Verhoeven Flowserve Corporation Innovatie Event Ki< MPi - 7 december 2016 Nieuw, on-line diagnose systeem voor meertraps pompen Jan Verhoeven 1 Innovatie bij Flowserve Flowserve, wereldwijd leverancier van centrifugaal

Nadere informatie

Classification - Prediction

Classification - Prediction Classification - Prediction Tot hiertoe: vooral classification Naive Bayes k-nearest Neighbours... Op basis van predictor variabelen X 1, X 2,..., X p klasse Y (= discreet) proberen te bepalen. Training

Nadere informatie

Risk Assessment bij datamanagement systemen. Historische data. Uw waardevolste bezit. Dick van der Geest

Risk Assessment bij datamanagement systemen. Historische data. Uw waardevolste bezit. Dick van der Geest Risk Assessment bij datamanagement systemen Historische data Uw waardevolste bezit Dick van der Geest Agenda Introductie Eurotherm Waarom data opslaan? Welke parameters Traditioneel data monitoring systeem

Nadere informatie

Toegang tot HiSPARC gegevens jsparc bibliotheek Data retrieval 3.1 Downloaden van data

Toegang tot HiSPARC gegevens jsparc bibliotheek Data retrieval 3.1 Downloaden van data Data analyse HiSPARC Data retrieval A.P.L.S. de Laat 1 Toegang tot HiSPARC gegevens De data opslag van HiSPARC meetgegevens gebeurt op het Nikhef en bestaat uit een paar databases. Als eerst is er de ruwe

Nadere informatie

Onderhoud en vervanging

Onderhoud en vervanging Wet- en regelgeving Onderhoud en vervanging Algemeen Elk gebouw heeft onderhoud nodig, dus ook Scoutinggebouwen. Een goed Scoutinggebouw biedt een veilig en betrouwbaar onderkomen voor de leden en het

Nadere informatie

Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding)

Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding) Praktijkadvies incidenten melden aan de CMR (inclusief handleiding) Stichting Patiënt- en Medicatieveiligheid / CMR - juli 2012 Inhoudsopgave: 1. Quickstart - 3-2. Introductie - 5-3. Waarom incidenten

Nadere informatie

Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011

Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011 Brochure Contracten Brochure Contracten versie 2.01 19 september 2011 Omschrijving Contracten Geometius biedt u de mogelijkheid om op diverse niveaus uw apparatuur door ons te laten onderhouden, en u te

Nadere informatie

Gebruikershandleiding POM demonstrator

Gebruikershandleiding POM demonstrator Demonstrator Gebruikershandleiding POM demonstrator De POM demonstrator is verkrijgbaar door een mailtje naar info@geo3.nl te versturen. Geo3-software uitpakken en installeren De POM demonstrator software

Nadere informatie

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX

EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX EEN SIMULATIESTUDIE VAN DE SCHEDULE CONTROL INDEX Universiteit Gent Faculteit economie en bedrijfskunde Student X Tussentijds Rapport Promotor: prof. dr. M. Vanhoucke Begeleider: Y Academiejaar 20XX-20XX

Nadere informatie

Optimizer+ Modern onderhoudsmanagement in relatie tot doelstellingen

Optimizer+ Modern onderhoudsmanagement in relatie tot doelstellingen Optimizer+ Optimizer+ is hét revolutionaire hulpmiddel voor het opstellen, beheersen en optimaliseren van onderhoudsconcepten. Met Optimizer+ onderbouwt u concrete doelstellingen op het gebied van bedrijfszekerheid,

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Vectron Commander 7 koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 4 maart 2013 Definitief Carol Esmeijer Inleiding In document wordt de koppeling tussen

Nadere informatie

Klachten en Meldingen. Managementdashboard

Klachten en Meldingen. Managementdashboard Welkom bij de demonstratie van het Welkom bij de systeem demonstratie van Welkom bij de systeem demonstratie van het Management Klachten en Meldingen System Managementdashboard Systemen van Inception Borgen

Nadere informatie

Toegepaste data-analyse: sessie 3

Toegepaste data-analyse: sessie 3 Toegepaste data-analyse: sessie 3 Mixed Models II: Actor-partner model Corr (Yij, Yik) = σσ 2 kkkkkkkkkkkk σσ 2 kkkkkkkkkkkk+ σσ 2 rrrrrr Je kan deze data niet modelleren a.d.h.v. lineaire regressie. Er

Nadere informatie

ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE

ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY KALENDER 2013 HOLLAND INNOVATIVE Academy 2013 ACADEMY 2013 is toonaangevend wanneer het gaat om het begeleiden van organisaties bij Projectmanagement, Product- & Procesontwikkeling en Reliability

Nadere informatie

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl

TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Testers helpen ontwikkelaars of andersom? TestNet Voorjaarsevenement 2010 Jurian van de Laar 12 mei 2010 info@improveqs.nl Improve Quality Services B.V. 2 Agenda Hoe veilig is een muur? Past Scrum ook

Nadere informatie

Design thinking bij Ondernemersplein. Ondernemer centraal bij het ontwerpen en creëren van content.

Design thinking bij Ondernemersplein. Ondernemer centraal bij het ontwerpen en creëren van content. Design thinking bij Ondernemersplein Ondernemer centraal bij het ontwerpen en creëren van content. MILLA VAN DER HAVE EN FRANKLIN HEIJNEN Hoofdredacteur Ondernemersplein Creative director Deloitte Digital

Nadere informatie

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions

Introductie. NAV performance. Derk Jan Oelemans. Manager Development, BI en E-Business Qurius Business Solutions Introductie Microsoft Global Partner of the Year 2007 NAV performance Manager, BI en E-Business Qurius Business Solutions Performance domeinen Functionele alternatieven Datamodel wijzigingen standaard

Nadere informatie

De juiste requirements juist

De juiste requirements juist De juiste requirements juist Een voorwaarde voor succesvolle applicatie ontwikkeling Arno van Herk Managing partner Synergio B.V. a.van.herk@synergio.nl 2011 Een brug naar onze presentatie Uniface is Compuware's

Nadere informatie

Risico analyse uitvoeren op het laboratorium. PUOZ Labdag 4 december 2014 Workshop leiders Joris van den Heuvel en Oscar Smeets

Risico analyse uitvoeren op het laboratorium. PUOZ Labdag 4 december 2014 Workshop leiders Joris van den Heuvel en Oscar Smeets Risico analyse uitvoeren op het laboratorium PUOZ Labdag 4 december 2014 Workshop leiders Joris van den Heuvel en Oscar Smeets Programma Workshop 13.45-13.55 Welkom en inleiding 13.55-14.25 Aan de slag

Nadere informatie

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE

EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE EIGENSCHAPPEN CONVERGED HARDWARE Eigenschappen Converged Hardware 1 van 8 Document Informatie Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 29-09-2015 Draft Remco Nijkamp 0.2 29-09-2015 Volgende Versie opgesteld

Nadere informatie

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

Kwaliteitskosten onderzoek. Aanpak. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Kwaliteitskosten onderzoek Aanpak Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 KWALITEITSKOSTEN...

Nadere informatie

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey

Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey Samenwerking en innovatie in het MKB in Europa en Nederland Een exploratie op basis van het European Company Survey ICOON Paper #1 Ferry Koster December 2015 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in de relatie

Nadere informatie

SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION. Powered by LucaNet

SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION. Powered by LucaNet SNEL & EENVOUDIG CONSOLIDEREN MET EXACT CONSOLIDATION Powered by LucaNet Astrid van den Oever Henk Schobben Sander van Triet Agenda Uitdagingen & Behoeften Samenwerking voor het beste resultaat Exact Consolidation

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY

KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY ACADEMY KALENDER 2014 HOLLAND INNOVATIVE ACADEMY 2014 Nieuw in 2014: RF6: Software Reliability Yellow Belt Design for Six Sigma Advanced Statistics Course ACADEMY 2014 is toonaangevend wanneer het gaat

Nadere informatie

GECONTROLEERDE BLOOTSTELLING? TOON HET AAN! 13 april 2016

GECONTROLEERDE BLOOTSTELLING? TOON HET AAN! 13 april 2016 GECONTROLEERDE BLOOTSTELLING? TOON HET AAN! 13 april 2016 Agenda REACH - Zorgstoffen Eisen aan het blootstellingscenario Onderbouwing met meetgegevens Conclusies Zorgstoffen onder REACH SVHC: substance

Nadere informatie

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN

KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Gepubliceerd in: Maandblad Reïntegratie nr. 9, 2007, p. 6-10 KOSTENEFFECTIVITEIT RE-INTEGRATIETRAJECTEN Drs. Maikel Groenewoud 2007 Regioplan Beleidsonderzoek Nieuwezijds Voorburgwal 35 1012 RD Amsterdam

Nadere informatie

BTW Code Conversie Legal Eagle Standaard versie 2.18.x naar Sdu uitgevers

BTW Code Conversie Legal Eagle Standaard versie 2.18.x naar Sdu uitgevers versie 2.18.x naar 2.19.0 2012 Sdu uitgevers Inhoudsopgave BTW Conversie Legal Eagle Standaard... 3 Gebruikershandleiding Legal BTW Code Conversie Legal Eagle Standaard versie 2.18.x naar 2.19.0 Voor de

Nadere informatie

Op weg naar betere forecasting voor huurauto s optimalisatie. Door Maxim Ivashkov

Op weg naar betere forecasting voor huurauto s optimalisatie. Door Maxim Ivashkov Op weg naar betere forecasting voor huurauto s optimalisatie Door Maxim Ivashkov Voorwoord Plansis wil iedereen bedanken die aan dit onderzoek hebben meegewerkt: Charles Koks, Leun Pronk, Johan Tisscher,

Nadere informatie

Wat is nieuw in Enterprise Guide

Wat is nieuw in Enterprise Guide Enterprise Guide 42 4.2 Lieve Goedhuys Copyright 2009 SAS Institute Inc. All rights reserved. Wat is nieuw in Enterprise Guide Vereenvoudigde interface Gebruikersinterface i Project recovery Conditionele

Nadere informatie

End-to-End testen: de laatste horde

End-to-End testen: de laatste horde End-to-End testen: de laatste horde Dieter Arnouts Agenda Begrip End-to-End testen in het test proces Praktische aanpak End-to-End Test Omgeving Uitdagingen End-to-End testen: De laatste horde 11/10/2010

Nadere informatie

Simultane Product en Productieontwikkeling

Simultane Product en Productieontwikkeling Simultane Product en Productieontwikkeling Pascal Pollet, 24/10/2013 11.11.13 1 Sirris > WIE? Collectief Centrum van de Technologische Industrie 2400 lidbedrijven 130 Experten met high tech infrastructuur

Nadere informatie

Tools voor itemanalyse

Tools voor itemanalyse Tools voor itemanalyse Wido La Heij Cognitieve Psychologie laheij@fsw.leidenuniv.nl Klazine Verdonschot ICT en Onderwijscoach kverdonschot@fsw.leidenuniv.nl De weg naar het Grade Center Menu van de toetskolom

Nadere informatie

Towers Watson Replica. Complexe modellen eenvoudig gemaakt

Towers Watson Replica. Complexe modellen eenvoudig gemaakt Towers Watson Replica Complexe modellen eenvoudig gemaakt Towers Watson Replica Complexe modellen eenvoudig gemaakt Regelgeving verhoogt de druk De huidige regelgeving verhoogt de druk op verzekeraars

Nadere informatie

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check

Risk Based Testing. TestNet Voorjaarsbijeenkomst. Johan Vink. A reality check Risk Based Testing A reality check TestNet Voorjaarsbijeenkomst Johan Vink Even voorstellen - Johan Vink - 42 jaar testervaring - 15 jaar betaald - Test competence leader Risk Based Testing, a reality

Nadere informatie

Electronic Design & Manufacturing Program Connectronics (Division of Connect Group N.V.) EMS Printed Board Assemblage

Electronic Design & Manufacturing Program Connectronics (Division of Connect Group N.V.) EMS Printed Board Assemblage Connectronics (Division of Connect Group N.V.) EMS Printed Board Assemblage IMEC Leuven 16 september 2010 Bart Allaert Overzicht van de presentatie Korte voorstelling van Connectronics Samenwerking Connectronics

Nadere informatie

gegevens analyseren Welk onderzoekmodel gebruik je? Quasiexperiment ( 5.5) zonder controle achtergronden

gegevens analyseren Welk onderzoekmodel gebruik je? Quasiexperiment ( 5.5) zonder controle achtergronden een handreiking 71 hoofdstuk 8 gegevens analyseren Door middel van analyse vat je de verzamelde gegevens samen, zodat een overzichtelijk beeld van het geheel ontstaat. Richt de analyse in de eerste plaats

Nadere informatie

Vermoeiingsbeproeving

Vermoeiingsbeproeving Laskennis opgefrist (nr. 69) Vermoeiingsbeproeving Deel 1: Inleiding en ontwikkeling Vermoeiing als specifiek faalmechanisme is vanaf het vroegste begin van de 19e eeuw onderkend. Het was echter de ontwikkeling

Nadere informatie

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform

Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Nieuwe Sales Forecast en Demand Planning op het HANA platform Al meer dan tien jaar geleden lanceerde SAP APO, het supply chain planning systeem wat in vele bedrijven wereldwijd wordt gebruikt voor sales

Nadere informatie

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen

ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen ARE methodiek Het ontwikkelen van Informatie Elementen WI1: Het opstarten van het project Milestone 1 WI2: Ontwikkel een Vison WI3: Modelleer het Business Domain WI4: Creëer een Glossary WI7: Beheer wijzigingen

Nadere informatie

Instructiedocument prijslijsten

Instructiedocument prijslijsten Indien u een prijs of prijzen wilt uitvragen bij de aanbieders kunt u dat doen onder de tab Prijslijst. In Negometrix wordt er onderscheidt gemaakt tussen twee soorten prijslijsten: Een gedetailleerde

Nadere informatie

ONGERUBRICEERD -2- Memorandum ASAQ

ONGERUBRICEERD -2- Memorandum ASAQ -2- -3- Samenvatting Dit document bevat een toelichting op de onzekerheid berekening van een Datron 4910 solid state zenerreferentie 10 V four wire bufferd output. De Datron 4910 is aantoonbaar herleidbaar

Nadere informatie

Eventing. Introductie. Regel verwerking. Basis structuur

Eventing. Introductie. Regel verwerking. Basis structuur Eventing Eventing...1 Introductie...1 Regel verwerking...1 Basis structuur...1 Waar of Onwaar...2 AND en OR...2 Haakjes...3 Operatoren...3 Apparaten...3 Functies...4 Acties...4 Parameters van apparaten

Nadere informatie

10 Stappen op weg naar Lubrication Reliability

10 Stappen op weg naar Lubrication Reliability 10 Stappen op weg naar Lubrication Reliability Ter bevordering van bedrijfs- en machine betrouwbaarheid en om een World Class Maintenance niveau te bereiken. Een hoe te gids voor Maintenance en Reliability

Nadere informatie

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering

Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Gain Automation Technology Specialist in technische en industriële automatisering Inleiding Ontwikkeling KPI-dashboard Voorbeelden Samenvatting Even voorstellen Paul Janssen: Senior Technical Consultant

Nadere informatie

Wind Werkt...met Weibull

Wind Werkt...met Weibull Wind Werkt Prof.dr. Gerard J.W. van Bussel Leerstoel Windenergie 9 Januari Wind Werkt...met Weibull Prof.dr. Gerard J.W. van Bussel Leerstoel Windenergie 9 Januari Wie weet wat Weibull functies zijn?.

Nadere informatie

User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch.

User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch. User accounts maken in een Wandy Hotspot, d.m.v. een batch. Bij het in gebruik nemen van een Wandy Hotspot is het aanmaken van gebruikers een tijdrovende klus. Om snel veel accounts aan te maken hebben

Nadere informatie

Mofverbindingen & Diagnostiek

Mofverbindingen & Diagnostiek Mofverbindingen & Diagnostiek Uitkomsten jaarbijeenkomst 2014 Deceptie 5 pitches Geen/beperkt aandacht voor beheer van netten, exploitatie 2 (exploitatie) sub-werkgroepen met beperkte aanmeldingen (1-3)

Nadere informatie

Testen, kwaliteitsvoorspelling & statistiek

Testen, kwaliteitsvoorspelling & statistiek Testen, kwaliteitsvoorspelling & statistiek 1 Merellaan 5 3722 AK Bilthoven tel: +31(0)30 225 36 37 fax: +31(0)30 225 36 49 www.refis.nl info@refis.nl 2 kortere time-to-market hogere eisen aan producten

Nadere informatie

ESLog Supply Chain Management Blok 8

ESLog Supply Chain Management Blok 8 ESLog Supply Chain Management Blok 8 Voorraadbeheer Inhoud: - Vraagvoorspelling - Aggregatieniveau en voorspellingshorizon - Keuze voorspellingsmethode - Bedrijfskolom locaties voorraden - Afhankelijke

Nadere informatie

Excellerend Kwartaaltip 2015-3

Excellerend Kwartaaltip 2015-3 Draaitabellen III Draaitabel over meerdere tabbladen In de voorgaande twee kwartaaltips heb ik wat mogelijkheden laten zien van een draaitabel die gegevens samenvat vanuit één tabel. Maar wat moet je nu

Nadere informatie