Items voorgaande Reliability Usergroup meetings

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Items voorgaande Reliability Usergroup meetings"

Transcriptie

1 Items voorgaande Reliability Usergroup meetings Onderwerp + korte antwoorden. Uitgebreide antwoorden; PowerPoint presentaties, Voorbeeld datasets, Voorbeeld Analyses, Word documenten, Excel voorbeeld berekeningen etc. zijn op aanvraag beschikbaar. Mei 2011 Wat is het optimale onderhoudsinterval? o Aan de hand van de Weibull en de inzetgegevens is een kosten-optimaal onderhoudspunt te berekenen voor alle faalvormen met een Bèta > 1 indien de preventieve vervangingskosten lager zijn dan de correctieve kosten.. Je hebt nooit een werkelijk Random Sample of prototype. Hoe kan je Worst- Case Samples selecteren? o Als je de faalvorm (mechanisme!) weet dan kan je mogelijk een grenssample laten maken. o Uiteindelijk is de aanname dat je sample een Random gouden sample is, en dat je de statistische Confidence bounds gebruikt om voor de spreiding in je serie te compenseren. Let op; dit is alleen de statistische onzekerheid, niet de volledige onzekerheid o Worst case hangt samen met specificatie: een sample is worst case in vergelijking met andere samples, gemeten naar een bepaalde specifieke eis. Bij meerdere samples is het dus gewoon rangschikken op de eis en de slechtste nemen. Bij 1 sample (prototype) kan dat natuurlijk niet, zelfs niet bij twee. Je moet iets over de verdeling van de samples weten om te kunnen bepalen of worst case statistisch significant verschillend is van best case (BOB vs WOW analyse). Is er geen significant verschil, dan lijkt mij worst case onderzoek nauwelijks zin hebben.

2 Hoe het aantal samples te bepalen voor een acceptatie test gebaseerd op nul falen? o Zero-One failure test strategie als in de WinSmith Software. Weibull (of andere verdeling) met een aanname van de spreiding (Bèta voor de Weibull) gecombineerd met Binominale Confidence Kans op optreden. Een van de dingen waar we mee worstelen is het opzetten van een vibratie levensduur test. Hoe lang zou deze moeten duren, en hoe zit het met de acceleratie factor? o Een vermoeiingstest kan opgezet worden met behulp van de Wöhler vergelijking oftewel de SN curve. S^k.n = Constant. o Een toepassingsvoorbeeld is behandeld. o Wisselvast aantonen is voor sommige materialen niet of zeer moeizaam te realiseren. Alu. Is mogelijk bij 2x 10^7 wisselingen wisselvast, Staal vaak bij 1 tot 2 x 10^6. Kunststof mogelijk nooit! (kruip ) Een nul falen test plan, berekend met de RVP-tool, waarbij ik meerdere faalvormen heb roept bij mij nog steeds vragen op. o De RVP sheet is nog een keer toegelicht. Als er sprake is van een enkele duidelijk overheersende faalvorm dan is het delen van de Reliability target (requirement) door het aantal faalvormen niet interessant. De requirement dan per faalvorm laten gelden, en de Confidence op 90% zetten. o En inderdaad, als de Systeem requirement R90C90 is, dan zijn de requirements voor de onderdelen scherper, en dient er dus meer en/of langer getest te worden om dit aan te tonen! Je runt een life test en er duiken nieuwe failure modes op wat nu? o Zie presentatie What If Failures Occur? Alternatief voor Weibull; Crow-AMSAA voor slechte data, meerdere faalvormend door elkaar en proces analyses.

3 o Wanneer en hoe om te schakelen naar Crow-AMSAA? Aan de hand van de data van Product X laten zien hoe de gegevens omgezet moeten worden voor het Crow-AMSAA format. o Crow-AMSAA is met name van toepassing als er meedere faalvormen door elkaar aanwezig zijn Of als je denkt met een Batch te maken te hebben! o Hoe stel ik een veld test plan op? Hoeveel stuks en hoe lang moet de test lopen om met een bepaalde kans een faalpercentage te gaan ontdekken? o De Field-test calculator is toegelicht. De Excel file is voor de liefhebber beschikbaar. Hoe kan ik een SN-curve, gebaseerd op mijn test data, maken in WinSmith Weibull Software? Kan dat ook voor verschillende materialen en verschillende B- Levels? Kan ik Confidence bounds op de plots tekenen? o Voorbeeld SN-curve creëren is gemaakt aan de hand van PlayTIME data. Verschillende B-levels kunnen op een plot getekend worden. Confidence bounds zijn niet beschikbaar.

4 Wat te doen als de Abernethy Risk Analysis Failures Now veel hoger is dan wat je hebt aan defecten? o Batch analyse is stap 1. (Zie aparte presentatie) Vergelijk Bèta MRR versus MLE. Huidige risico op 90% lower Confidence versus werkelijke uitval. ACH (Aggregate Cumulative Hazard) plot. o De Wauben correctie is een mogelijkheid, als je de portie geïnfecteerde weet. o Lukt het niet de Batch te lokaliseren dan is Crow-AMSAA de beste methodiek voor het voorspellen van het aantal defecten in de tijd. (Kaplan-Meier is ook een optie voor voorspelling van defecten per kalender maand!) o Alternatief is de Bèta waarde aannemen op basis van de defecten, daarmee de faalvorm kunnen inschatten! o Soms kan MLE een (lagere) betere Bèta geven. Die aanhouden voor de forecast is een laatste optie. Rapportage van Reliability status naar management. o Met tools uit de training werken we nu met metrics als Confidence on meeting requirements of Probability of detection.

5 Confidence level [%] Confidence in reliability, Development contribution 80% 70% 60% 50% 40% Planned Actual target 30% 20% 10% 0% o Voordeel is dat Reliability status en planning (timing!) inzichtelijk wordt, maar de genoemde begrippen en inhoud kunnen ook verwarring oproepen. September 2011 Gestructureerd een FMEA opstellen, hoe werkt dat? o Presentatie Design-FMEA doorgenomen. Structureel werken en denken in functies + het niet voldoen aan deze functies is de leidraad. o Parameter Diagram is een nuttig hulpmiddel om het systeem eenduidig in kaart te brengen. o Zie AIAG standaard Design / Proces FMEA.

6 De relatie tussen een FHA of HAZOP naar FTA naar FMEA en dan weer door naar DVP&R? Welke volgorde, waarom en met welk doel doen we iets. o Begin op hoogste niveau; HAZOP om de grote gevaren eenduidig in kaart te brengen. o Voor deze veiligheid items (of andere belangrijke topgebeurtenissen) daarna een FTA opstellen. o Alle delen moeten ook in de FMEA komen die je daarna kan maken. o De acties uit alle tools worden samengevoegd in de DVP&R. o Doel: Voorkomen dat de fouten die we kunnen verzinnen gaan optreden. November 2011 Hoe de levensduur te bepalen voor hardware defecten waarbij er een grote periode kan liggen tussen de eerste indicatie dat het part aan het eind van de levensduur is en de daadwerkelijke vervanging van het onderdeel? o Inspectie Optie kan tot een betere fit leiden. Beter is om eenduidige afkeurcriteria op te stellen en aan de hand hiervan de delen te vervangen. Hoe kunnen de software hits (reset) in de tijd gebruikt worden bij het bepalen van de Software betrouwbaarheid? o Crow-AMSAA

7 Mijn Crow-AMSAA is gebaseerd op feiten vanuit het veld, en laat trends zien. Ik probeer de verbeteringen die de Crow-AMSAA laat zien te verklaren op basis van manufacturing data. Ik krijg de ontwikkelaars niet zover dat ze hier ook werkelijk mee aan de slag gaan. Hoe kan ik aantonen dat knikken in de Crow- AMSAA grafieken significant zijn? o In veel gevallen is een knik inderdaad te koppelen aan een datum, en daarmee aan een gebeurtenis in de tijd. Denk aan een productie proces update, het doorvoeren van een ontwerpverandering, het invoeren van andere controle methodieken, invoeren van een preventief onderhoud strategie etc. o Of de knik significant is kan middels de fit - p% aangetoond worden. De complete dataset in een enkele Crow-AMSAA plot geeft vaak een fit p%< 10. Door de data in de knik te splitsen in twee clusters moet de fit voor beide sets > 10% worden. Ik heb een Weibull analyse met een stijl naar vlak verloop. Volgens APPENDIX F in "The new Weibull handboek" zou dit kunnen duiden op een batch. Ik zou dan echter ook een tweede stijl gebied moeten zien, na het vlakke gedeelte... maar dat ontbreekt in mijn dataset. o Inderdaad een Batch indicatie. De Bèta van deel 2 (het vlakke deel) is echter nog steeds > 1 en mogelijk is dit al de faalvorm die het werkelijke einde levensduur van het ontwerp bepaald. o In sommige plots zien we een Bèta van ~1 (Random uitval) na de knik. Kan zijn dat er nog een hele verzameling van faalvormen door elkaar aan het optreden is. o De tweede knik die wordt verwacht zou dan de uiteindelijke faalvorm moeten zijn die echt einde levensduur van het ontwerp is. In dit geval is er mogelijk nog niet lang (diep) genoeg gemeten. De einde levensduur faalvorm moet nog komen, of zit nu nog in de ruis van de andere faalvormen. Systeem niveau testen en onderdeel verbeteringen. Wij zijn bezig om in totaal Systeemniveau testen ook een nieuwe generatie onderdeel X mee te testen. Er zitten een groot aantal delen X in een systeem. Een dergelijk test duurt typisch enkele weken en in deze testen wordt ook naar de levensduur van de X-en gekeken. Na afsluiten van een totaaltest kijken we wat we geleerd hebben en worden verbeterstappen voorgesteld in het ontwerp. Een volgende totaaltest vindt pas weer plaats als de verbeteringen zijn toegepast. Om nu de voortgang in Reliability te toetsen lijkt me een Crow AMSAA aanpak geschikt. Waar ik mee zit is hoe om te gaan met een goede maat voor MTBF bij dit soort testen. o Voor zowel het complete systeem als voor onderdeel X dient een goede waarde voor de X-as van de Weibull of Crow-AMSAA plot bepaald te worden. Tijd in uren is in dit geval niet relevant. Het aantal sets output lijkt wel een goede maatstaaf te zijn. o Voor onderdeel X kan per serie een Weibull gemaakt worden. Deze kunnen onderling vergeleken worden om de verbetering te beoordelen. De sets achter elkaar in een CA plot laat de betrouwbaarheidsgroei (als die er is) zien.

8 o Voor het totale systeem de Crow-AMSAA methodiek toepassen. Maart 2012 Life Data Analysis; Relatie tussen Test data en Veld data. Presentatie van analyse resultaten van klantenklachten Weibulls gekoppeld aan productie eindcontrole Weibulls. Er is best informatie te halen is uit de klanten feedback ondanks dat dergelijke data vaak vervuild zijn. o Met vuile data is toch een redelijke voorspelling van de werkelijke veldperformance te maken. Vooral de vorm van de Weibull plot (Bèta en knikken) geeft een eerste indicatie of de velduitval overeenkomt met de voorspellingen op basis van de eerdere test resultaten. o Alleen de werkelijke gegevens van de defecten zijn bekend, niet de leeftijd van de rest van de vloot. Door het toepassen van de VDI Sudden Death Verfahren methodiek wordt een projectie gemaakt van de werkelijke veldperformance op basis van de defecten. Deze methodiek wordt ook wel de Dauser Shift genoemd Het resultaat kan in de buurt van de werkelijke veldperformance liggen, maar kan er ook fors naast zitten. Zie Weibull handboek Hoofdstuk 5.7 figuur 5.4. Beter is om zelf een inschatting te maken van de leeftijd van de niet defecten en die als suspensies op te voeren. De genoemde Sudden Death Verfahren methodiek probeert dit te benaderen op basis van de in te geven fabricage batches in de tijd. o Dus; niet de eerste aanbeveling, maar in elk geval beter dan geen analyse! De resulterende plot kan gespiegeld worden aan de levensduur eisen om een indicatie te krijgen of we wel/geen veldprobleem hebben. Wanneer ik in de analyse "Renewal" aanvink, m.a.w. een defecte component wordt vervangen, moet ik dan toch in de data een nieuwe component invoeren met een runtime gerekend vanaf het verwisselen van de defecte component, of doet de software dit voor mij, omdat ik "Renewal" heb ingevuld? Is dit bij Weibull en C-A failure-forecasting hetzelfde? o o De software voegt zelf nieuwe units toe als vervanger van de berekende defecten. Als met vernieuwing wordt gekozen dan werkt dat in beide methodieken. Bij het bepalen van het optimale vervangingstijdstip wordt denk ik geen rekening gehouden met de totale runtime van de complete installatie waar het component deel van uit maakt. o Inderdaad, er wordt alleen voor het betroffen component (op basis van zijn eigen Weibull ) berekend wat het optimale vervangingspunt kan zijn. Wanneer mag ik bij de Crow-AMSAA methodiek de Instantaneous MTBF gebruiken? Wanneer iedere fout definitief wordt gerepareerd, gemodificeerd, of is er een andere regel? o Als er inderdaad sprake is van reparatie etc. De momentane MTBF is de huidige tijd tussen de defecten als je vanaf nu gaat meten.

9 Mag ik de Instantaneous MTBF ook gebruiken bij een bèta > 1, want dan is die slechter dan de cumulatieve MTBF en betekent dit dan dat de fouten alleen gerepareerd worden en niet definitief worden opgelost/gemodificeerd? Hoe deze MTBF nu te interpreteren? o Ja, dat mag! o Een CA Bèta > 1 is zeker mogelijk; de complete trend is dan nog steeds dat je complete systeem steeds slechter wordt c.q. verouderd, ondanks dat je series met reparaties aan het doorvoeren ben. Batch Analysis; Handmatig en met de geïntegreerde Software methodiek. o Zie voorbeeld analyse: Batch Analysis Sample March 2012.pptx Failure forecasting, inclusief het volgen van de realisatie ten opzichte van mijn voorspelling. Hoe werkt dat? o Forecast data naar Excel exporteren Dan daar volgen! Optimaal vervangingspunt berekeningen. Hoe dit ook al weer met de Software te doen? o Zie 18wheeler case o Minimale kosten bij mijl vervangen. o Wat is de beste correctieve actie en welke kostenbesparing wordt er gerealiseerd door preventief te vervangen?

10 Step-stress testen; Hoe een test plan op te zetten. Hoe de resultaten te analyseren? o Aan de hand van PlayTIME voorbeeld toegelicht. Wat is de Confidence in mijn uitval percentage van 1,5% als ik defecten heb gemeten op een populatie van stuks na 12 maanden. o Confidence wordt bepaald door je aantal punten op je plot, niet door de fit van de Weibull lijn door de punten. Zie antwoord in file: Confidence on B(1,5) with samples. o Met 90% Confidence de B(1,5) is tussen 1,48% en 1,52%. o Echter, hoe zeker ben je van de genoemde 1,5% uitval?

11 Juni 2012 Failure forecasting vanuit klantenreturn data. Ik heb 3 modellen die verschillende waardes geven voor de te verwachte uitval bij 2 jaar, op basis van mijn 1 jaar garantie gegevens. 3 uitkomsten die verschillend zijn (klein beetje tot heel veel) Welk model te kiezen, of juist het gemiddelde van de 3 te nemen? Wat te doen? o Methode 1: Dauser Shift : Meest onnauwkeurig, dus niet toepassen. o Methode 2: MCMC Marcov Chain Monte Carlo simulatie. Lijkt OK, mogelijk te optimistisch door de Gibbs sampling methodiek. Wel is het inzetprofiel van de klanten mooi mee te modelleren. o Methode 3: Weibull plots van de 8 afzonderlijke faalvormen: Goed, echter de aanname dat alle klanten dezelfde draaiuren hebben is jammer De werkelijke verdeling is bekend, zie methode 2. Voorstel is dit ook voor de Weibull plots (suspensions) te gebruiken. o Waarom is er geen Crow-AMSAA gebruikt als 4 e methodiek? Alle faalvormen door elkaar versus alle cumulatieve draaiuren, en extrapoleren maar naar 2 jaar gebruik! Rigide en eenvoudig ALT resultaten. Voorbeelden waar de Bèta niet constant is bij verschillende stressoren maar de Physics of Failure wel. (data is vertrouwelijk) o Toepassen van de MRR methode om de plots (met relatief weinig datapunten) te maken in plaats van MLE laat zien dat de Bèta s toch redelijk in de buurt van de verwachting komen te liggen en dat de afwijkingen tussen de 4 sets op verschillende niveaus getest niet onoverkomelijk zijn. o Grootste onnauwkeurigheid lijkt in de gekozen methodiek te zitten in dit geval. Dit ondanks dat Meeker het hier niet mee eens zou zijn Zie Paper: Weibull MRR vs MLE Meeker 2009 o Voorbeeld plot, data PlayTIME, echter strekking komt vrijwel overeen met de werkelijke data die besproken is.

12 Ik heb een specifieke vraag uit een test set, waarin de uitval van 1 set wordt gemeten onder een toenemende belasting: -eerst een lage belasting -vervolgens een hogere belasting. Dit kan handig zijn als blijkt dat de uitval bij de lage belasting te langzaam gaat en er is weinig testmateriaal. Omdat de belasting is opgevoerd tijdens de test is de vraag hoe met de uitvalstatistiek om te gaan van de 2e set? -kan dit door simpelweg een t0 te introduceren? o Deze manier van testen lijkt op een step-stress test, echter met slechts 2 stappen in de spanning. De data kan echter uitgewerkt worden met de Weibull Software. Aanname voor het model van het faalmechanisme kan in dit geval Inverse Power zijn. Wordt vervolgd Presentatie beoordeling garantiedata. (data is vertrouwelijk) o Mooi resultaat; 10 verschillende Weibull plots, een aantal nog met meerdere faalvormen in een plot die niet verder gesplitst kunnen worden aan de hand van de beschikbare gegevens. Inschatting van de mechanismen is wel mogelijk. o Waarom is er geen Crow-AMSAA methodiek toegepast? Klant was niet op zoek naar trend analyse, maar wilde weten welke faalvormen er in het systeem zaten om deze bij een nieuwe ontwikkeling tegen te gaan. o De vraag is nu wel of de gerealiseerde systeem MTBF inderdaad beter is geworden als gevolg van de doorgevoerde wijzigingen, en ook of deze MTBF op het niveau is dat voor de nieuwe unit gevraagd is. Wordt vervolg

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper

Bing Ads Handleiding. een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding een Yargon whitepaper Bing Ads Handleiding hoofdstukken Basis 1. Inleiding Bing Ads 2 2. Instellingen Bing Ads 4 3. Wegwijs in Bing Ads 6 4. Een Bing Ads campagne opzetten 8 5. Campagne

Nadere informatie

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt

Eindverslag. Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project Saxshirt Thijs ter Haar Jesse Kerkhoven Tom Kostense Koen Mulder Jaap Westera 27 juni 2014 1 Eindverslag Ademhaling en hartslag meten voor project

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving De mens in de IT-organisatie Analytic Trouble Shooting, The best practice for problem solving 5.5 Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving Voor het oplossen van (al dan niet technische)

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie

DE ROL VAN TOPMANAGEMENT IN VOORRAADBEHEER. -Een pragmatische aanpak-

DE ROL VAN TOPMANAGEMENT IN VOORRAADBEHEER. -Een pragmatische aanpak- DE ROL VAN TOPMANAGEMENT IN VOORRAADBEHEER -Een pragmatische aanpak- Ir. paul durlinger Augustus 2014 De rol van Topmanagement in Voorraadbeheer Managementsamenvatting- Voorraadhoogte en servicegraad naar

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica

IN3405 - Bachelorproject. Factureringsproces. 18 juli 2008. Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica IN3405 - Bachelorproject Factureringsproces Hidde Boomsma 1174371 Elger Lambert 1154273 18 juli 2008 Technische Universiteit Delft Faculteit EWI Technische Informatica Examen Commissie Yom Schutte Arjen

Nadere informatie

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam

Contingency Planning Universiteit van Amsterdam Contingency Planning Universiteit van Amsterdam B. Eenink bas@os3.nl D.J. van Helmond dirkjan@os3.nl 29 maart 2006 Samenvatting Veel MKB-bedrijven zijn niet voorbereid op ramp-scenario s die hen kunnen

Nadere informatie

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V.

Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Testproces verbetering (TPV) Handvat voor het doorvoeren van verbeteringen in testprocessen SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 18 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 4 1.1 ALGEMEEN... 4 1.2 DOELGROEP...

Nadere informatie

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES

6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een Architectuur voor business en IT Joost bentvelsen 6 BEST PRACTISES VOOR HET KOPPELEN VAN APPLICATIES De waarde van een architectuur

Nadere informatie

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken

Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken Probleemoplossing door analyse van de hoofdoorzaken: Effectieve processen en hulpmiddelen kiezen Bij productie- en verpakkingsactviteiten genereert niet

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces

Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Testing at OnGuard Invoeren van gestructureerde testmethodes in een bestaand software ontwikkelproces Ing. R.J.C. Backus Eenjarige Master Software Engineering Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper June 22, 2009 Abstract In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT

WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING BUSINESS AGILITY ITERATIEVE AANPAK ONTWIKKELSTRAAT WAT BETEKENT BUSINESS AGILITY VOOR UW ONTWIKKELSTRAAT? SAMENVATTING Voor het bereiken van business agility is meer nodig dan een juiste architectuur en is een iteratieve aanpak essentieel. Daarvoor is

Nadere informatie

Botrytisvoorspeller in gerbera

Botrytisvoorspeller in gerbera Botrytisvoorspeller in gerbera Praktijkervaringen met het gebruik van de Botrytisvoorspeller van Wageningen UR Glastuinbouw via LetsGrow.com Frank van der Helm 1 en Pieter de Visser 1 1 Wageningen UR glastuinbouw

Nadere informatie

Scriptie onderzoeksemester

Scriptie onderzoeksemester Scriptie onderzoeksemester Auteurs Opdrachtgever Hugo Zonderland esser-emmerik Document Opdrachtgever Scriptie onderzoeksemester esser-emmerik Herman Versteegt herman@esser-emmerik.nl Wouter van Emmerik

Nadere informatie

Bacheloropdracht Universiteit Twente

Bacheloropdracht Universiteit Twente Universiteit Twente Een onderzoek naar efficiëntieverhoging in het productieproces bij VOB Hardenberg Naam: Studentnummer: s1009524 Studie: Bedrijfskunde Opleidingsinstelling: Universiteit Twente Bedrijf:

Nadere informatie

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand

Zorg op Afstand. Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 1 2 Zorg op Afstand Ontwikkeling meetinstrument klantervaringen zorg op afstand 3 Colofon Publicatie Zorg op Afstand, Ontwikkeling

Nadere informatie

Management dashboards

Management dashboards Management dashboards Stuurinstrument of vrijblijvend speeltje? Marcel Kruger Inleiding De omvang van organisaties is de laatste decennia door globalisering, fusies en overnames sterk toegenomen. Geen

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

INTRUSION DETECTION SYSTEMS

INTRUSION DETECTION SYSTEMS INTRUSION DETECTION SYSTEMS WWW.GOVCERT.NL POSTADRES Postbus 84011 2508 AA Den Haag BEZOEKADRES Wilhelmina van Pruisenweg 104 2595 AN Den Haag TELEFOON 070 888 75 55 FAX 070 888 75 50 E-MAIL info@govcert.nl

Nadere informatie

Informatiebeveiliging in economisch perspectief

Informatiebeveiliging in economisch perspectief Informatiebeveiliging in economisch perspectief Doelmatig investeren in de informatiebeveiliging van een webwinkel Bachelor thesis Informatica & Economie Begeleider: Dr. Ir. J. van den Berg Auteur: John

Nadere informatie

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER

TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER TESTKRANT MAGAZINE VOOR DE NEDERLANDSE TESTER Visual management binnen de testafdeling Meer resultaat en plezier met Kanban Derk-Jan de Grood En ook artikelen van Erik van Veenendaal Jeroen Mengerink Bryan

Nadere informatie

Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners

Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners Het gebruik van datamining als predictive analytic voor dienstverleners Juni 2014 Bachelor scriptie Informatiekunde Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica Universiteit van Amsterdam J.R. Tromp

Nadere informatie

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Zet de standaard Voor het hele spectrum aan scholing in kwaliteitsmanagement Avans + & Lab-QAcademy: Samen voor UW kwaliteit 1. Praktisch omgaan met

Nadere informatie