KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS. Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?"

Transcriptie

1 KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving?

2 PASSEND ONDERWIJS... MINDER NIEUW DAN HET LIJKT De invoering van passend onderwijs. Al tijden wordt erover gepraat. Per 1 augustus 2014 is het zover. Idee achter passend onderwijs is om zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen. Omdat het de beste voorbereiding is op een vervolgopleiding en het kinderen stimuleert om zo goed mogelijk mee te doen in de samenleving. Wat betekent de invoering van passend onderwijs voor uw school? En in het bijzonder: voor u, in en buiten de klas? Wat komt er op u af? Wat verandert er en hoe snel? Om hoeveel leerlingen gaat het? Welke extra ondersteuning is nodig om iedereen mee te laten doen? Ter geruststelling: passend onderwijs is minder nieuw dan het lijkt. De kunst is vooral om per 1 augustus met andere ogen naar leerlingen te kijken. Kennis, kunde en vaardigheden gerichter in te zetten. Zeker voor kinderen die net dat beetje meer aandacht of structuur nodig hebben. Kijkt u op uw school met andere ogen? Dan krijgt passend onderwijs vanzelf vorm. Veel plezier met het lezen van dit boekje. Doe er uw voordeel mee! Jeroen Rood Directeur Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. 3

3 WAT HEEFT EEN LEERLING... NODIG? Stap voor stap De invoering van passend onderwijs doet veel stof opwaaien. Over alle ver anderingen bijvoorbeeld. Maar wat is feit en wat is fabel? Het is bijvoorbeeld niet zo dat na 1 augustus 2014 veel meer leerlingen opeens extra ondersteuning nodig hebben. Althans, niet op korte termijn. Passend onderwijs ontwikkelt zich stap voor stap. Veranderingen vinden de komende jaren geleidelijk plaats. Daar speelt de school op in. Met hulp van interne en externe partijen. Van hebben naar nodig hebben Belangrijkste verandering zit m in de benadering van leerlingen. Tot nu toe is altijd gekeken naar wat ze hebben. Vanaf het nieuwe schooljaar naar wat ze aan ondersteuning nodig hebben. Een leerling krijgt nu nog het labeltje ADHD opgeplakt als hij druk is. Per 1 augustus verandert de insteek. Is een leerling druk? Wat heeft hij dan liefst op een structurele manier nodig om het druk zijn te verminderen? Dat is waar passend onderwijs in de kern om draait. Zorgplicht in het kort Per 1 augustus 2014 hebben alle scholen een zorgplicht. Meer dan voorheen zijn ze verantwoordelijk voor de juiste ondersteuning van hun leerlingen. Dit moet onder meer leiden tot een daling van het aantal thuiszitters en een minder vanzelfsprekende overstap van leerlingen naar het speciaal onderwijs. 5

4 REGULIER WAAR KAN... SPECIAAL ALS HET ECHT MOET VSO blijft bestaan De invoering van passend onderwijs betekent niet dat leerlingen die normaal gesproken voortgezet speciaal onderwijs (VSO) volgen, automatisch naar een reguliere school gaan. Ook is passend onderwijs niet bedoeld om het aantal VSO-leerlingen drastisch te verlagen. Het VSO blijft in zijn huidige omvang bestaan, omdat er altijd leerlingen zijn voor wie speciaal onderwijs de beste optie is. Wel wordt regelmatig gekeken of VSO-leerlingen zich zo ontwikkelen, dat zij naar het reguliere onderwijs kunnen. Uitwisselen expertise Per 1 augustus 2014 wisselen speciaal en regulier onderwijs onderling meer expertise uit. Hierin spelen de voormalige ambulant begeleiders een belangrijke rol. Zij ondersteunen individuele of groepjes leerlingen, helpen docenten beter in te spelen op specifieke ondersteuningsbehoeften. Ook het samenwerkingsverband biedt hulp. Zij kijkt samen met de scholen welke extra ondersteuning nodig is om passend onderwijs nog passender te maken. Goed op weg! Binnen het Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. gaan bijna leerlingen naar het voortgezet onderwijs. Van deze groep volgen 950 leerlingen speciaal onderwijs. Dit is 3,39%; iets minder dan het landelijke percentage van 3,5%. 7

5 GOEDE BASIS OF... NET DAT BEETJE EXTRA Basisondersteuning of Net als nu zorgen scholen straks voor basisondersteuning om hun leerlingen optimaal te laten presteren. Dat kan door huiswerkbegeleiding, een faal angsttraining of een cursus sociale vaardigheden. In sommige gevallen is hulp van een intern zorgteam vereist. In meer complexe situaties van een maatschappelijk werker of van jeugdhulpverlening. extra ondersteuning? Sommige leerlingen hebben niet genoeg aan alleen maar basisondersteuning. Vanwege een fysieke beperking, een complex leerprobleem, een cognitieve achterstand of een ingewikkelde thuissituatie. Tot nu toe gingen (veel van) deze leerlingen min of meer vanzelfsprekend naar het Flexcollege of het VSO. Die tijd is voorbij. In eerste instantie kijkt de school of het deze leerlingen meer of andere vormen van ondersteuning kan bieden. Van ambulant begeleider naar ondersteuner Met de invoering van passend onderwijs verandert de rol en daarmee de naam van de ambulant begeleider in ondersteuner. De school bepaalt hoe de ondersteuner zijn specifieke kennis inzet om leerlingen te begeleiden en de bekwaamheden van het team versterkt. 9

6 GELD... VOOR EXTRA ONDER STEUNING OP MAAT Ondersteuningspakket Iedere school krijgt een basisbudget waarmee het de ondersteuning van leerlingen inricht en organiseert. Heeft een school extra ondersteuning nodig? Dan kan het hiervoor extra budget aanvragen: het ondersteuningspakket. Dit pakket stelt de school in staat om maatwerk te bieden in de ondersteuning van leerlingen die het nodig hebben. Dat kan een specifiek leerarrangement zijn. Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) Heeft een leerling niet genoeg aan basisondersteuning en is extra ondersteuning nodig? Dan maakt de school een plan waarin staat wat een leerling nodig heeft om uiteindelijk het diploma te halen. Dit plan het ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) wordt opgesteld met de ouders, de leerling en als het nodig is, met jeugdzorg en eventuele andere betrokkenen. In het OPP staat ook vermeld welke acties mentoren en verantwoordelijke docenten, afdelings leiders en bijvoorbeeld jeugdhulpverlening ondernemen. Er vindt geregeld een evaluatie plaats van het OPP. Ouders meer betrokken Passend onderwijs is een zaak van de school én de ouders. Meer dan voorheen zijn ouders nauwer betrokken bij en medeverantwoordelijk voor het leerproces van hun kind. Zeker als sprake is van extra ondersteuning van hun zoon of dochter. 11

7 ONDER STEUNING IN DE KLAS... JA OF NEE? Ondersteuningsbehoeftenmatrix De ene leerling heeft een grotere ondersteuningsbehoefte dan de andere. In ons samenwerkingsverband hebben we alle mogelijke ondersteuningsbehoeften opgesomd en ondergebracht in de Ondersteuningsbehoeftenmatrix. Domeinen en niveaus De ondersteuningsbehoeften zijn verdeeld in vijf domeinen: de organisatie van het onderwijs, leren leren, sociaal en emotioneel functioneren, praktische redzaamheid en communicatie. Per domein zijn vier niveaus te onderscheiden. Hoe hoger het niveau, des te intensiever de ondersteuningsbehoefte van een leerling. De school verzorgt en bekostigt zelf niveau 1 en 2. Dat kan een cursus sociale vaardigheden zijn of een wekelijks voortgangsgesprek. Bij niveau 3 is intensieve of specialistische ondersteuning nodig. Hier springt het samenwerkingsverband financieel bij. Op niveau 4 zijn ondersteuningsbehoeften zo dat speciaal onderwijs in beeld komt. Geen ingewikkelde procedures meer De Ondersteuningsbehoeftenmatrix en het gesprek over wat de leerling nodig heeft, bepalen uiteindelijk de bijdrage van het samenwerkingsverband. Ingewikkelde procedures behoren tot het verleden. 13

8 PASSEND ONDERWIJS... SAMEN WERKT HET Toekenning extra ondersteuning Sommige leerlingen hebben zoveel ondersteuning nodig dat de school niet alleen voor de benodigde hulp kan zorgen. In dit geval roept het de hulp van het samenwerkingsverband in. Een consulent van het samenwerkingsverband gaat rond de tafel met school, ouders en leerling om samen een oplossing te zoeken. Ondersteuningsplatform De consulenten van het samenwerkingsverband zijn lid van het Ondersteuningsplatform. Zij ondersteunen de scholen bij een aanvraag voor een ondersteuningspakket of een toelaatbaarheidsverklaring voor het VSO. In overleg met school, ouders en samenwerkingsverband vindt toekenning van een ondersteuningspakket plaats. Uiteindelijk beslist het samenwerkingsverband of een leerling toelaatbaar is tot het VSO. Ondersteuningsplan (OP) In het Samenwerkingsverband Nijmegen en omgeving werken alle VO- en VSO-scholen samen aan de invoering van passend onderwijs. Hoe, dat staat beschreven in het Ondersteuningsplan. Dit plan is goedgekeurd door de besturen van het samenwerkingsverband. Ook ouders en medewerkers van de scholen, verzameld in de Ondersteuningsplanraad (OPR), hebben met het Ondersteuningsplan ingestemd. 15

9 KIJKEN MET ANDERE OGEN... PASSEND ONDERWIJS Hoe werkt het in het samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen en omgeving? Dit boekje is een uitgave van: Samenwerkingsverband V(S)O Nijmegen e.o. Postbus BB Nijmegen Streekweg 20 Nijmegen T (024) Tekst 123-tekst/Pieter Matthijssen, Nijmegen Grafisch ontwerp Wunderbar/Raphaela Puhl, Nijmegen Druk Van Eck en Oosterink, Dodewaard Nijmegen, mei 2014

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school

Zoveel mogelijk kinderen samen naar school Zoveel mogelijk kinderen samen naar school 2 inleiding De wet is gewijzigd en dat brengt vernieuwingen met zich mee op de basisschool. Met de invoering van de wet Passend Onderwijs per 1 augustus 2014

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen

Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Hoe zit het met? informatie over welzijn en zorg in de gemeente Wijchen Inhoudsopgave Even voorstellen 4 Voorwoord 6 Hoe is de zorg veranderd? 8 In vijf stappen naar hulp en zorg 13 Wat kunt u zelf oplossen?

Nadere informatie

Checklist: Op je plaats in het VO of VSO?! Informatie en tips voor ouders van zorgleerlingen die een school voor voortgezet onderwijs moeten kiezen.

Checklist: Op je plaats in het VO of VSO?! Informatie en tips voor ouders van zorgleerlingen die een school voor voortgezet onderwijs moeten kiezen. Checklist: Op je plaats in het VO of VSO?! Informatie en tips voor ouders van zorgleerlingen die een school voor voortgezet onderwijs moeten kiezen. Uw kind zit in groep 8 en heeft extra zorg nodig; wat

Nadere informatie

Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen

Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen Onderwijsgeschillen Scholen zijn zeer welwillend, maar ze weten soms niet wat ze moeten doen Leon t Hart Het eerste jaar zal het nog wel druk worden. Maar als na verloop van tijd de lijnen wat duidelijker

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie

Wat kan Altra bieden?

Wat kan Altra bieden? Wat kan Altra bieden? Specialistische jeugd & opvoedhulp Passend onderwijs Speciaal onderwijs Aanmelden voor specialistische jeugdhulp van Altra: 06-11759999 of aanmeldpunt@altra.nl Aanmelden voor crisishulp:

Nadere informatie

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs

Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Ouders over hun positie in Passend Onderwijs Opdrachtgever: POLSO Utrecht, februari 2009 Oberon Postbus 1423 3500 BK Utrecht tel. 030-2306090 fax 030-2306080

Nadere informatie

leerling passend onderwijs maken we samen

leerling passend onderwijs maken we samen Om de Om de leerling 1 leerling passend onderwijs maken we samen Inhoud Doorgaande lijnen... 1 Zorgwekkend ziekteverzuim... 2 Thuiszitters... 3 Van VSO naar arbeid... 4 Bovenschoolse arrangementen... 5

Nadere informatie

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen

op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen lachten op school hoe los je ze op? voor iedereen die op school met klachten te maken kan krijgen Klachten op school Soms vinden op school gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen of personeelsleden

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Iedereen heeft een eigen verhaal

Iedereen heeft een eigen verhaal informatie voor ouders Iedereen heeft een eigen verhaal > Goed om te weten als uw kind tijdelijk bij JJC verblijft Uw zoon of dochter gaat tijdelijk naar JJC in Den Haag. Wij gaan uw kind intensief begeleiden

Nadere informatie

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs

Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader van passend onderwijs Bijtijds erbij zijn! Handreiking vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in het kader

Nadere informatie

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT

Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Handreiking voor een effectief en efficiënt zorgteam of ZAT Praktische tips voor het verhogen van de kwaliteit van zorgteams en ZAT's in het primair onderwijs Handreiking voor een effectief en efficiënt

Nadere informatie

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN

ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN ALS UW KIND BETROKKEN IS BIJ PESTEN Pesten komt veel voor. In Nederland wordt één op de vijf kinderen gepest. Of ze pesten zelf. Daarnaast zijn veel kinderen als meeloper betrokken bij pesten. Kinderen

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Focus op Onderwijstraject

Focus op Onderwijstraject Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend onderwijstraject voor, tijdens en na gesloten verblijf Focus op onderwijstraject 2 Focus op Onderwijstraject Een handreiking voor een doorlopend

Nadere informatie

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1

Werkdocument14 januari 2014 Pagina 1 Verbinding Passend Onderwijs Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Een plan tot samenwerking tussen de Rotterdamse scholen aangesloten bij de ondersteuningsorganisaties PPO en Koers VO en het wijkteam Werkdocument14

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs

Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Inclusief onderwijs en de praktijk in de klas in het voortgezet onderwijs Samenvattend Rapport 2005 European Agency for Development in Special Needs Education Dit rapport is geschreven en uitgegeven door

Nadere informatie

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking

Zag je het maar. Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Zag je het maar Kansen voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Dit is een folder van het netwerk Gewoon meedoen. Het netwerk bestaat uit elf (branche)- organisaties die samenwerken en eraan

Nadere informatie

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams

Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Samenwerkend Toezicht Jeugd Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Toegang tot jeugdhulp vanuit de wijkteams Utrecht, april 2015 Over Samenwerkend Toezicht Jeugd In Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs DE STAAT VAN HET ONDERWIJS De staat van het onderwijs ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS APRIL 2014 INSPECTIE VAN HET ONDERWIJS ONDERWIJSVERSLAG 2012/2013 oor u ligt het nderwijsverslag

Nadere informatie

Advies. De school en leerlingen met gedrags problemen

Advies. De school en leerlingen met gedrags problemen Advies De school en leerlingen met gedrags problemen De school en leerlingen met gedrags problemen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen?

Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? Hoe gaan we om met onze best presterende leerlingen? DE HUIDIGE PRAKTIJK IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS, MET VOORBEELDEN EN VRAGEN TER INSPIRATIE Inhoud 3 Aandacht voor best presterende leerling

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie