Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: sediment. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment Oktober 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: sediment. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment Oktober 2002"

Transcriptie

1 Eijkelkamp Agrisearch Equipment Oktober 2002 Geijkt Nieuws Nieuwsbrief Thema: sediment In dit nummer o.a.: De Beekersampler Risicogrenzen bij baggerwerkzaamheden Eijkelkamp Training & Consultancy Themadagen 2002 Multisampler Divernews: OTD-Diver All it takes for environmental research

2 Waterbodemonderzoek met de Beekersampler 2 VanderHelm Milieubeheer is een adviesburo voor bodemonderzoek en sanering. VanderHelm Milieubeheer is gevestigd in Pijnacker en maakt onderdeel uit van de groep VanderHelm Bedrijven. De VanderHelm Bedrijven zijn actief op het gebied van grondverzet, grond en puin zeven, groen- en sloophout verkleinen, bodem- en tanksanering en zoals gezegd bodemonderzoek en advisering. Naast allerlei vormen van bodemonderzoek en partijbemonsteringen van grond en bouwstoffen, worden door VanderHelm Milieubeheer ook veel slibbemonsteringen van waterbodems uitgevoerd. Hierbij wordt veel gebruik gemaakt van de Beekersampler van Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Profielbeschrijving De Beekersampler is een apparaat voor het steken van ongeroerde monsters van onderwaterbodems. De monsters worden in een transparante buis gestoken. De oorspronkelijke gelaagdheid van de bodem in het monster blijft behouden. Hierdoor kan een duidelijke profielbeschrijving gemaakt worden. Voor het steken van een monster wordt op de onderzijde van de monsterbuis een steekkop met een gehard stalen snijrand geplaatst. Op de bovenzijde van de buis wordt een kraag geplaatst. Steekkop en opzetstuk worden met spanbanden aan elkaar bevestigd, waarbij de buis er stevig tussen wordt geklemd. Door deze constructie kan met buizen van verschillende lengtes gewerkt worden (tot max. 1,5 meter). Langs de binnenkant van de steekkop bevindt zich een opblaasbaar rubber membraan dat vóór het ophalen van het monster op druk gebracht wordt, zodat het monster aan de onderkant ingesloten is. Met behulp van verlengstangen en een bovenstuk met slagkop kan de sedimentsteker in de bodem worden gedrukt of gehamerd. Zuiger Het probleem van compactie van het monster is bij de Beekersampler opgelost door gebruik te maken van een zuiger. Deze wordt voor de monsterneming in de steekkop geplaatst. Als de steekkop zich bovenaan het te bemonsteren sediment bevindt, wordt de zuiger door middel van een kabel op een stationaire hoogte gehouden (bijvoorbeeld door de kabel aan de reling van een boot te fixeren). Als de buis nu naar beneden gedrukt wordt, gaat de zuiger niet mee. De buis wordt dus over de zuiger heen in het sediment gedrukt. De door de zuiger veroorzaakte lichte onderdruk doet het samendrukkend effect van de wandwrijving vrijwel geheel te niet. Samendrukking Monsters gestoken met de sedimentsteker hebben slechts een samendrukking tot maximaal 4 à 5%. Andere steekapparaten hebben soms een samendrukking van wel 30% of meer. Nadat de monsternemingsbuizen afgesloten zijn kunnen de monsters met behulp van het hydropneumatische los- en verdeelsysteem rustig worden opgedeeld in kleinere, ongeroerde monsters ten behoeve van dieptegerelateerde analyses. Voordelen De Beekersampler heeft de volgende algemene voordelen: Zeer complete set met een uitgebreide handleiding. De gelaagdheid en dichtheid van het monster blijft behouden. Door de forse diameter van het monster is er relatief weinig wandversmering. De sedimentsteker heeft een laag gewicht en een eenvoudige bediening. Hierdoor kunnen een groot aantal monsters per dag gestoken worden. Door de persluchtreservoirs en grote slangkoppelingen kent de sedimentsteker een maximale mobiliteit en een breed GEIJKT

3 toepassingsgebied. Geschikt voor verschillende sedimenten: van waterig slib tot ongeconsolideerd zand in ongeacht welke bodemopbouw. Eenvoudige en beheerste verwijdering en/of opdeling van het monster met behulp van het hydropneumatische los- en verdeelsysteem. De standaardset is geschikt voor gebruik in maximaal 5 meter diep water. Met behulp van extra verlengstangen zijn diepere monsternemingen incidenteel mogelijk. De praktijk Willem van der Eijk en Tjeerd Stoker zijn veldmedewerkers bij VanderHelm Milieubeheer te Pijnacker en maken deel uit van een team van circa 15 personen. Zij voeren veel slibbemonsteringen uit, onder andere in opdracht van het Hoogheemraadschap. Van der Eijk en Stoker maken hierbij veelvuldig gebruik van de Beekersampler en zien als het grote voordeel van dit instrument het opblaasbare rubber membraan waarmee het materiaal op de juiste plek in de buis blijft. Daarnaast vindt Van der Eijk het handig dat de monsters op grote diepte genomen kunnen worden en dat je dwars door de buizen heen kunt kijken en hierdoor direct kunt zien waaruit het monster is samengesteld. Dieper Voor grotere diepten moet de Beekersampler in combinatie met een onderwaterframe gebruikt worden. De Beekersampler kan in dit frame geplaatst worden, waarna het geheel aan een kabel naar de bodem kan zakken. De verdere bediening vindt dan pneumatisch plaats. Door het activeren van de pneumatische hamer wordt de Beekersampler in de bodem getrild. Met de Beekersampler kunnen in combinatie met het frame monsters gestoken worden van zachte onderwaterbodems tot een waterdiepte van 35 meter in traag stromend water. Het frame is geschikt voor bodemonderzoek van rivieren, meren en de zee. Wanneer de stroming echter te sterk is, dan kunnen verzwaringsgewichten worden aangebracht. De monsters worden in een transparante kunststof buis gestoken, waarbij de oorspronkelijke gelaagdheid en dichtheid van de bodem in het monster behouden blijft. Hierdoor kan een duidelijke profielbeschrijving gemaakt worden. Flink opschieten 50 mm de nieuwe pulsboor van 50 mm tot het verleden! Pulsboor - Standaard de kunststof klepuitvoering, waarbij het grind de klep niet zal laten klemmen. De boring loopt dus niet vast en hierdoor kan men flink opschieten. De pulsboor 50 mm zit inmiddels standaard in de handbediende pulsboorset. met de pulsboor Iedereen die regelmatig pulsboringen verricht, krijgt er wel eens mee te maken: een puls die vastloopt in de verbuizing door de aanwezigheid van kleine kiezelsteentjes of fijn grind. Dat probleem behoort met De pulsboor wordt ingezet in combinatie met een verbuizing. Het gat wordt voorgeboord en vervolgens wordt er met de puls ruimte onder de buis gecreëerd. Het klepje brengt het water in beweging en neemt het zand mee, wat daarna bezinkt in de pulsboor. Tot op heden wordt voornamelijk de 63 mm puls gebruikt. Deze bestaat zowel in een stalen als in een kunststof klepuitvoering. De stalen uitvoering is met name geschikt voor boringen in de fijnere zandsoorten, terwijl de puls met een kunststof klep vooral gebruikt wordt in grovere zandsoorten en bij fijn grind. Door de inzet van de 50 mm pulsboor ontstaat er meer ruimte rondom de puls en de binnenzijde van de verbuizing. Dit voorkomt het klemeffect. De 50 mm pulsboor is overigens alleen uitgerust in 3

4 4 Risicogrenzen bij baggerwerkzaamheden De subsidieregeling baggerplannen bebouwd gebied, waarbij gemeenten en waterschappen subsidie krijgen voor baggerplannen, is inmiddels met twee jaar verlengd. Deze regeling is één van de maatregelen die momenteel worden genomen om de forse achterstand in baggeren in te halen. De laatste cijfers spreken over een achterstand van circa 400 miljoen kubieke meter te baggeren specie. De trend is tegenwoordig dat niet zozeer de kwaliteit van het slib als wel de kwantiteit hiervan telt. Toch blijkt de meest gangbare onderzoeksapparatuur hier nog niet op berekend, terwijl hier juist wel de hoge kosten liggen. Een gesprek met de heer Didier van Det, sinds augustus vorig jaar zelfstandig ondernemer en als freelancer bij veel waterbodemprojecten betrokken. In deze hoedanigheid komt Van Det veelvuldig in aanraking met de apparatuur van Eijkelkamp, zoals de Beekersampler, de zuigerboor, multisampler en de Van Veenhappers. Eijkelkamp Welkome aanvulling Na de opleiding Milieubeheer aan Als zelfstandige geeft Van Det zelf Larenstein, ging Didier van Det via geen inhoudelijke adviezen en is Arcadis naar Royal Haskoning, alwaar daarmee ook geen concurrent voor hij 7,5 jaar ervaring op het gebied de grotere adviesbureaus, maar van waterbodem en natuurontwikkeling als projectmedewerker en Van Det verhuurt zijn diensten aan veelal juist een welkome aanvulling. de grotere adviesbureaus en overheden, wanneer deze kampen met ondercapaciteit of behoefte hebben aan aanvullende deskundigheid. De huidige initiatieven leiden ertoe dat er in de komende 10 jaar veel baggerwerken uitgevoerd zullen worden, waarbij Didier van Det behulpzaam kan zijn. projectleider opdeed. Het bedrijf en de producten van Eijkelkamp, leerde ik eigenlijk al vanaf dag één kennen. Zodra op school het woord bodemkunde viel, had je eigenlijk direct een boor van Eijkelkamp Agrisearch Equipment in je hand, aldus Van Det. GEIJKT Normen Van Det: Nederland blijkt qua normering, gericht op het vaststellen van de milieukwaliteit, nog steeds voorop te lopen. De discussie over de huidige klassenindeling (klasse 0-4) is echter in volle gang. De huidige normen zijn te weinig gericht op ecotoxicologische wordt herzien. Werkelijk risico Risicogrenzen risico s, terwijl blijkt dat juist deze risico s het meest aanwezig zijn in watergangen. In de Vierde Nota Waterhuishouding is al aangegeven dat de huidige normering mogelijk De huidige klassenindeling geeft een maat voor de (chemische) verontreiniging, waarbij tevens een koppeling is gemaakt met het verspreidingsbeleid. De mate van verontreiniging zegt weinig over de biologische beschikbaarheid en daarmee over de werkelijke risico s. Door AKWA, Advies- en Kenniscentrum Waterbodems, wordt momenteel een nieuwe aanpak voor de normering van waterbodems bedacht. Hierbij wordt naar een chemisch-analytische kwaliteitsbeoordeling op basis van (bio-)-beschikbaarheid gekeken en daarnaast een effectgerichte beoordeling zoals bio-assays en biomarkers als veldinventarisaties gedaan. De huidige klassenindeling zal op termijn worden vervangen door risicogrenzen (ER ernstig risico, MTR-maximaal toelaatbaar risico, VR-verwaarloosbaar risico). Van Det: Ook bij deze nieuwe beoordelingsmethode zal onderzoek van de waterbodemkwaliteit onontbeerlijk zijn. Hierbij speelt de gangbare bemonsteringsapparatuur een grote rol. Ik verwacht dat - onder andere voor het bepalen van de biobeschikbaarheid - andere technieken moeten worden ontwikkeld. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan het bemonsteren van poriewater. Hier ligt volgens mij wederom een aardige uitdaging voor Eijkelkamp!.

5 Nu ook in het buitenland! Grensverleggend: Eijkelkamp Training & Consultancy Eijkelkamp Training & Consultancy ontwikkelt en vermarkt kennis op het gebied van landbouw en milieu. Het is een intermediair voor kennis en opleidingsvragen van Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV en haar klanten. De juiste match Eijkelkamp Training & Consultancy is de intermediair voor kennis en opleidingsvragen en ziet het als haar uitdaging om de juiste match te maken tussen uw vraag en haar aanbod. Om dit te realiseren kan zij terugvallen op een uitgebreid netwerk van deskundigen in de verschillende vakgebieden. Zo is er altijd iemand die precies aan uw vraag tegemoet kan komen. De medewerkers van Eijkelkamp Training & Consultancy beschikken over een flinke dosis ervaring op het gebied van cursussen en trainingen. Daarnaast hebben zij een sterke feeling met de praktijk. Nu ook in het buitenland! Onze internationaal van belang zijnde cursussen zijn gereed om in het Engels gegeven te worden. De cursussen worden in Giesbeek gehouden en zijn zodanig gepland dat het mogelijk is voor cursisten om meerdere cursussen aansluitend te volgen. Het voordeel is dat deelnemers fors besparen op reiskosten. Naast de cursussen in Nederland is het ook mogelijk om deze cursussen (of zelfs cursussen op maat) op locatie in uw eigen land te geven. In dat geval zijn datum en prijs van het betreffende land op aanvraag beschikbaar. Het betreft het volgende pakket: 3-daagse cursus: Environmental soil and groundwater research. (3-4-5 maart en oktober 2003) Inhoud: werken met een hypothese en bemonsteringsplan, milieukundige beschrijving van een boorprofiel, grond bemonstering, installeren van peilbuizen, monsterneming van drijfen zaklagen, voorpompen met ph en EGV metingen. Bemonsteren van peilbuizen voor vluchtige verbindingen en met filtratie gebruikmakend van verschillende pompen. Kosten 1.470,- inclusief hotel Aanvullingen Bovenstaande cursus kan aansluitend gecombineerd worden met onderstaande cursussen. Op deze manier kan bij Eijkelkamp Training & Consultancy, in een zeer korte tijd en met minimale investering, functionele kennis en vaardigheden opgedaan worden. De onderstaande cursussen kunnen aansluitend gevolgd worden: ph / Redox (Eh) / EC/ DO Measurements in the field (6 maart en 23 oktober 2003) Principes, theorie, kalibratie, onderhoud, temperatuurinvloed, metingen. Metingen in (grond)water en aan grond. Kosten 40,- inclusief hotel Additional environmental soil and waste research techniques (7 maart en 24 oktober 2003) Bemonsteren van bodemgas en bodemvocht, sediment, afval (vloeibaar, pasteus, vast), olieconcentraties in grond in het veld bepalen. Kosten 40,- inclusief hotel Automatic measurement of water level and water quality (27-28 februari en oktober 2003) Werken met moderne automatische data-loggers zoals Divers, Sewers en de Longcat digitale peilstok. Elementaire oppervlakte- en grondwaterhydrologie maakt ook deel uit van deze cursus. Kosten 80,- inclusief hotel Growth conditions for plants (10-11 maart en oktober 2003) Bodemvocht, irrigatie - drainage, zoutgehalte van de bodem, infiltratie metingen, penetratie weerstand voor wortels, zuurstof beschikbaarheid in de bodem. Kosten 80,- inclusief hotel Train your didactical skills (12 maart en 2 oktober 2003) Vaardigheden verwerven voor kennis overdracht. Presentatie technieken, selectie van onderwijs materiaal, organiseren, interacties en praktische vaardigheden, het meten van kennis. Kosten 40,- inclusief hotel Aanmelden Voor de 3-daagse cursus, al dan niet voorzien van de aanvullende trainingen, kunt u zich op twee manieren aanmelden. Via de Eijkelkamp distributeur in uw land óf direct via bijgaand faxinvulformulier. Voor specifieke vragen of aanmeldingen kunt u de contactpersonen van Eijkelkamp Training & Consultancy telefonisch bereiken via: +31 (0) of Voor meer gedetailleerde cursusbeschrijvingen, ook van onze vele Nederlandstalige cursussen verwijzen wij u naar. 5

6 6 Aankondiging Themadagen 2002 Wegens het grote succes van twee jaar geleden heeft Eijkelkamp Agrisearch Equipment b.v. besloten dit jaar de zogenoemde themadagen te herhalen. Deze themadagen zijn ter vervanging van een aantal beurzen waaraan Eijkelkamp voorheen deelnam en vinden plaats op 30, 31 oktober en 1 november De deelname aan zowel het dag- als het avondprogramma is geheel kosteloos! Noteert u deze data dus alvast in uw agenda of meld u aan via bijgaand faxinvulformulier Multisampler voor zeer uiteenlopende materialen De bemonstering van reststoffen en chemicaliën stelt zeer speciale eisen aan de vorm en uitvoering van de monsternemer, alsmede Uiteenlopend GEIJKT aan de `kwaliteit van het materiaal waaruit de monsternemer is samengesteld. Voor monsternemingen van zowel nat, steekvast als vloeibaar materiaal is de multisampler ontwikkeld. Het apparaat maakt deel uit van een complete monsternemingsset. Met de multisampler kunnen, op anaërobe wijze, monsters genomen worden in zeer uiteenlopende natte materialen, zowel vast als vloeibaar. Voordelen: Snelle en eenvoudige monsterneming Minimum aan samendrukking waardoor laagdiktes en opbouw behouden blijven Door de transparante monsterbuis is het monster onmiddellijk visueel te beoordelen Mogelijkheid van dieptespecifieke monsterneming (zonder vermenging met vloeistoffen) Nauwkeurige mengmonsterneming in één arbeidsgang mogelijk Monsterbuis eenvoudig te verwisselen en te reinigen Ongeroerde monsterneming (met snijring) of met geringe roering (bij gebruik kogelklep) Toepassingen: De multisampler is ontwikkeld om monsternemingen mogelijk te maken uit open water, waterzuiveringsbassins, bezinkbedden, kristallisatiebaden, riolen en bodems onder water, ten behoeve van biologisch en chemisch-fysisch onderzoek. Kabelbediende monsternemers Het bemonsteren van waterbodems op grotere diepten monsternemers. Van Veen bodemhappers uitvoeringen zijn handbediend. hoog) tempo en geopend naar beneden gelaten. grijpers vanzelf. - K a l e n d e r Aquatech 2 t/m 4 oktober Themadagen Giesbeek 30 oktober t/m 1 november stand 1562 ASSS 11 t/m 14 november voor waterbodems gebeurt met de kabelbediende De roestvrijstalen van Veen bodemhappers worden gebruikt voor het nemen van geroerde monsters van de bodem van meren, rivieren, etc. Er zijn diverse uitvoeringen leverbaar. De kleinere Aan de oppervlakte worden de grijpers geopend en vastgezet met behulp van een haak. De van Veen bodemhapper wordt dan in een gelijkmatig (niet te In de grijperhelften zitten gaten om tijdens het neerlaten van de monsternemer de lucht te laten ontsnappen. Zodra de grijpers de bodem raken zal de haak de grijpers loslaten. Tijdens het ophalen van het touw sluiten de Ifest (De Belgische Milieubeurs), 22 t/m 25 oktober

7 Hij is er weer: de nieuwe catalogus! De eerste exemplaren van de nieuwe engelstalige Eijkelkamp Agrisearch Equipment catalogus zijn zojuist van de pers gerold. De catalogus beslaat het totale productassortiment en kent dezelfde handige indeling als zijn voorganger, maar is voorzien van een totaal nieuw gezicht. Beschikt u nog niet over de nieuwe catalogus? Vraag deze dan snel aan via het bijgaande faxinvulformulier! sedimenten meegevoerd. water getransporteerd. hoeveelheid door het water - Monsternemers voor stromend sediment Door stromend water worden De lichtere deeltjes worden in een zwevende toestand door het Voor de bemonstering van dit stromende sediment, ten behoeve van berekeningen van de totale meegevoerde sedimenten, zijn diverse monsternemers beschikbaar. Watermonsternemer Watertrap De monsternemer Watertrap is ontworpen voor het nemen van een representatief monster uit stromend water tot een diepte van maximaal ca. 25 meter. Met het roestvast stalen apparaat wordt bemonsterd door op een bepaalde diepte en op een bepaald moment een kolom water in te sluiten. neming opgenomen. Massief - Gebruik Voordelen monsters nemen. sedimentmonster- Semi-geroerde Voor het nemen van semi-geroerde monsters in meer of minder moerassige veengronden of in slappe, natte (onderwater-)bodems met o.a. venig materiaal zijn een aantal speciale monsternemers in het programma van Eijkelkamp Één van die monsternemers is de zogenoemde veenboor, die eigenlijk een soort steekmonsterboor is. De veenboor wordt met handkracht de grond ingeduwd. Het bemonsteringsdeel is half cilindervormig uitgevoerd. De veenboor onderscheidt zich van de standaard steekmonsterboren doordat de punt massief is. Het steekmonsterdeel wordt afgesloten door een om de booras scharnierende plaat (vin) en is aan een zijde voorzien van een snijrand. De half cirkelvormige monstercilinder is bij het in de grond brengen van de boor afgesloten door deze vin. Aangekomen op de juiste bemonsteringsdiepte wordt de hele boor 180º gedraaid. De vin blijft tijdens het draaien stil staan, waardoor de halve cilinder wordt gevuld en vervolgens weer wordt afgesloten. De veenboor kan slechts worden toegepast in slappe tot zeer slappe grond. Om het geheel zo stabiel mogelijk te maken zijn de verbindingen tussen de verlengstukken en het boven- en onderstuk uitgevoerd als conische schroefdraadverbinding. De voordelen van de veenboor ten opzichte van andere gutsboren zijn: Op bijna elke gewenste diepte kan men een semi-geroerd monster van 50 cm lengte naar boven halen. Men kan onder de grondwaterspiegel en onder oppervlaktewater Doordat de vin de halve cilinder goed afsluit, kunnen monsters genomen worden uit redelijk onsamenhangende bodemlagen. 7

8 Nieuws OTD-Diver: Betrouwbaar zuurstof in grondwater meten Martin van den Hoorn is sinds jaar werkzaam bij het team Zoetwaterecosystemen van de afdeling Ecologie en Milieu van Alterra te Wageningen. Dit team, bestaande uit zo n 10 mensen, vormt binnen Alterra de basiskenniseenheid op het gebied van aquatische ecologie. Het team werkt aan aquatisch ecologische onderwerpen voor verschillende opdrachtgevers. eerste gezicht identiek lijken te zijn toch verschillen in macrofaunasamenstelling vertonen. M. van den Hoorn legt uit: Zo blijkt een bepaalde macrofaunasoort in de ene beek wel goed stand te kunnen houden en in de andere beek niet te kunnen overleven. Het is echter niet duidelijk welke factoren er precies voor zorgen dat sommige soorten verdwijnen en andere in aantal toenemen. De afgelopen decennia wordt macrofauna veel door waterbeheerders gebruikt voor nu de sleutelfactoren die de aanof afwezigheid van zeldzame macro-invertebraten (ongewervelde soorten) bepalen?. Doel Het uiteindelijke doel van het vergaren van kennis omtrent relaties tussen sleutelfactoren en soorten is het verbeteren van monitoringsprogramma s, beoordelingssystemen, graadmeters en voorspellingstechnieken, het optimaliseren van normeringen en het herstel van sloten en beken. 8 Project Keylinks De uitvoering van onderzoek vindt plaats door deskundigen van het team, vaak ook in samenwerking met andere afdelingen binnen Alterra of collega kennisinstituten. Het onderzoek is met name gericht op het vergroten van de kennis van de ecologische relaties en het ecologisch functioneren van oppervlaktewateren, als sloten, beken, vennen en rivieren. Belangrijke ecologische parameters zijn o.a. zuurstof en temperatuur. Het team werkt graag met de OTD-Diver. De OTD- Diver heeft het grote voordeel dat deze niet frequent behoeft te worden geijkt en tevens niet hoeft te worden geroerd. Wij hebben inmiddels dan ook 13 OTD Divers aangeschaft, waarvan er 6 operationeel zijn voor het huidige project Keylinks, aldus Martin van den Hoorn. Sleutelfactoren In het Keylinks project wordt met gebruik van OTD-Divers onderzocht waarom drie locaties die op het GEIJKT Unieke eigenschappen OTD-Diver Compact (3 sensoren in 1 behuizing, Ø 22 mm) Hoge nauwkeurigheid (0,1 mg/l) Stabiele metingen Geen zuurstofgebruik door sensor Geen membranen Geen onderhoud Roeren niet nodig Niet gevoelig voor H 2 S Levensduur batterij 5-6 jaar de beoordeling van de Nederlandse oppervlaktewateren. Veel macro-fauna-onderzoeken die in Nederland zijn uitgevoerd, zijn tot nu toe voornamelijk van beschrijvende aard geweest. Bestaande gegevens hebben het echter niet mogelijk gemaakt om veel causale verbanden tussen milieuvariabelen en soorten te achterhalen. De hoofdvraag van het project Keylinks is: Wat zijn Inzetbaarheid OTD-Diver Het team Zoetwaterecosystemen doet onderzoek in verschillende watertypen en richt zich op verschillende organismengroepen. De combinatie van het watertype en de organismengroep bepaalt de aard van de onderzoeksthema s die in projecten aan de orde komen. De OTD-Diver is hierbij een uitstekend hulpmiddel om systeemparameters zoals zuurstof en temperatuur eenvoudig in de tijd kunnen volgen. C OLOFON Geijkt Nieuws is een uitgave van Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Nijverheidsstraat 30, 687 EM Giesbeek T F E Redactieadres: Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Postbus 4, 687 ZG Giesbeek Redactie: Laura van der Lecq Drukwerk: Drukkerij Hooiberg, Epe

Geijkt. Nieuws. Meten en Monitoren. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, december 2005. All it takes for environmental research.

Geijkt. Nieuws. Meten en Monitoren. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, december 2005. All it takes for environmental research. 22 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, december 2005 Geijkt Nieuws Thema: Meten en Monitoren In dit nummer o.a.: SonicSampDrill B.V. e-sense in het Verenigd Koninkrijk Grondwatermonitoring Waterbodem-/sedimentapparatuur

Nadere informatie

driepoten gebruiksaanwijzing All it takes for environmental research

driepoten gebruiksaanwijzing All it takes for environmental research driepoten gebruiksaanwijzing Inhoud Over deze gebruiksaanwijzing... 2 1 Beschrijving... 2 2 Technische specificaties... 2 3 Veiligheid... 3 Ingebruikneming en bediening... 3.1 Lichte driepoot (02.01.01)...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING VEENBOOR SET

GEBRUIKSAANWIJZING VEENBOOR SET GEBRUIKSAANWIJZING 04.09 VEENBOOR SET Inhoud Over deze gebruiksaanwijzing... 2 1. Beschrijving... 2 1.1 Veenboor... 2 1.2 Edelmanboor, combinatie-type... 3 1.3 Hulpstukken... 3 2. Veiligheid... 3 3. Gebruik...

Nadere informatie

Algemeen Milieukundig Bodemonderzoek

Algemeen Milieukundig Bodemonderzoek Basisuitrusting ten behoeve van Algemeen Milieukundig Bodemonderzoek van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research Kennis van de kwaliteit van de bodem, het grondwater en

Nadere informatie

Geijkt Nieuws. Themadagen Interview MTI Productnieuws Training en consultancy. In dit nummer o.a.:

Geijkt Nieuws. Themadagen Interview MTI Productnieuws Training en consultancy. In dit nummer o.a.: 2 Uitgave van Eijkelkamp Agrisearch Equipment December 2000 Geijkt Nieuws In dit nummer o.a.: Themadagen Interview MTI Productnieuws Training en consultancy Een terugblik Themadagen Eijkelkamp Agrisearch

Nadere informatie

e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research

e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research e+ WATER L De e+ WATER L (Level) sensor is een intelligente en nauwkeurige sensor voor het meten en registreren van

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD vastgesteld door het AC Bodembeheer

WIJZIGINGSBLAD vastgesteld door het AC Bodembeheer - 1 - WIJZIGINGSBLAD vastgesteld door het AC Bodembeheer Van toepassing op : AS SIKB 2000, versie 2.8 van 12 december 2013 Versie en datum vaststelling : 2, 10 maart 2016 Het bestuur van SIKB heeft op

Nadere informatie

Toelichting bij NEN 5720 'Verkennend waterbodemonderzoek' (i.c.m. NEN 5717)

Toelichting bij NEN 5720 'Verkennend waterbodemonderzoek' (i.c.m. NEN 5717) Toelichting bij NEN 5720 'Verkennend waterbodemonderzoek' (i.c.m. NEN 5717) Voorwoord In 2009 zijn NEN 5720:2009 'Bodem - Waterbodem - Strategie voor het uitvoeren van verkennend onderzoek - Onderzoek

Nadere informatie

Geijkt. Nieuws PRODUCT. All it takes for environmental research

Geijkt. Nieuws PRODUCT. All it takes for environmental research PRODUCT S P E C I A L 29 Eijkelkamp Agrisearch Equipment, september 2007 Geijkt Nieuws In dit nummer o.a. Apparatuur voor bodemonderzoek Penetrologger Bodemfysisch onderzoek in het laboratorium Apparatuur

Nadere informatie

Steekapparaat voor vluchtige stoffen

Steekapparaat voor vluchtige stoffen Steekapparaat voor vluchtige stoffen 04.10 Steker voor grond met vluchtige stoffen Onderdelen van de set: Steker, uitdrukker, uitdrukvoetje, steekringen, doppen, zakjes, stickers en potjes (barcodestickers

Nadere informatie

Funderingen. Willy Naessens 7

Funderingen. Willy Naessens 7 Funderingen Willy Naessens 7 1. Funderingen op staal of volle grond Inleiding Aanzet van funderingen op draagkrachtige grond op geringe diepte. Hier kan men een onderscheid maken tussen prefab funderingen

Nadere informatie

12.42 multisampler. Inhoud Over deze gebruiksaanwijzing...1

12.42 multisampler. Inhoud Over deze gebruiksaanwijzing...1 gebruiksaanwijzing 12.42 multisampler Inhoud Over deze gebruiksaanwijzing...1 1. Korte beschrijving...1 2. Ingebruikneming en ontsmetting...2 3. Gebruik...3 3.1 Het nemen van slib en sedimentmonsters...3

Nadere informatie

De (on)zichtbare waterbodem inzichtelijk gemaakt.

De (on)zichtbare waterbodem inzichtelijk gemaakt. De (on)zichtbare waterbodem inzichtelijk gemaakt. Brede informatie over het aanwezige sediment in de waterbodem biedt kansen voor nuttige toepassingen. Medusa Koos de Vries devries@medusa-online.com Tel:

Nadere informatie

HET NEMEN, VERPAKKEN EN CONSERVEREN VAN GRONDMONSTERS

HET NEMEN, VERPAKKEN EN CONSERVEREN VAN GRONDMONSTERS 5 10 Protocol 2010 15 HET NEMEN, VERPAKKEN EN CONSERVEREN VAN GRONDMONSTERS 20 25 30 35 40 45 Versie 2.0, 27-9-2001 Pagina 1 van 8 Inhoud 50 1 PLAATS VAN DIT PROTOCOL IN HET KWALITEITSZORGSYSTEEM...3 1.1

Nadere informatie

I Voor kunststof en houten draaikiepramen

I Voor kunststof en houten draaikiepramen Inzethor I Voor kunststof en houten draaikiepramen Eigenschappen: > Plaatsen zonder boren of schroeven > In verstek gezaagde hoeken > Flensdikte slechts 0,8 mm > Op maat gemaakt > Afwijkende vormen mogelijk

Nadere informatie

Geijkt. Nieuws SEDIMENT & EROSIE. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Maart 2005. All it takes for environmental research.

Geijkt. Nieuws SEDIMENT & EROSIE. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Maart 2005. All it takes for environmental research. 19 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Maart 2005 Geijkt Nieuws Thema: SEDIMENT & EROSIE In dit nummer o.a.: Sediment steekmonsternemer Regenvalsimulator Maak kennis met ETC Monsternemers Winderosie

Nadere informatie

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC

Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC MONTAGEHANDLEIDING BELANGRIJKE INFORMATIE Voor de montage van de Bear County schutting Garden Design WPC Lees de hele handleiding aandachtig. Als de hierin vermelde instructies niet worden opgevolgd, is

Nadere informatie

Programma 2011-2012. Eijkelkamp Training & Consultancy. Training leidt tot kwalificatie

Programma 2011-2012. Eijkelkamp Training & Consultancy. Training leidt tot kwalificatie Programma 2011-2012 Eijkelkamp Training & Consultancy Training leidt tot kwalificatie Eijkelkamp Training & Consultancy biedt trainingen aan binnen de volgende aandachtsgebieden: Milieukundig onderzoek,

Nadere informatie

Geijkt. Nieuws. Capacity Building. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, maart 2006. All it takes for environmental research.

Geijkt. Nieuws. Capacity Building. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, maart 2006. All it takes for environmental research. 23 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, maart 2006 Geijkt Nieuws Thema: Capacity Building In dit nummer o.a.: Capacity building Nieuwe penetrologger Goedkopere peilapparaten Kennisuitwisseling

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research C o m p a n y P r o f i l e All it takes for environmental research H i s t o r i e Van dorpssmederij tot Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV is een internationale organisatie

Nadere informatie

TerraSen Bodemvochtstation

TerraSen Bodemvochtstation TerraSen Bodemvochtstation Dacom PO Box 2243 7801 CE Emmen Nederland info@dacom.nl www.dacom.nl Versie: INS.TSS.NL15.V1.0, 01-10-2015 Installatiehandleiding Door de aankoop van dit apparaat bezit je een

Nadere informatie

GeijktNieuws. Sediment & erosie. All it takes for environmental research. Actualiteiten 34

GeijktNieuws. Sediment & erosie. All it takes for environmental research. Actualiteiten 34 GeijktNieuws Actualiteiten 34 Eijkelkamp Agrisearch Equipment, februari 2009 Thema: Sediment & erosie WUR actief in erosieonderzoek Nieuw waterbodembesluit Training: Waterbodembemonstering Productnieuws:

Nadere informatie

passie voor water BRONBORINGEN Het beste water uit eigen bron Uw onderneming verdient water van topkwaliteit!

passie voor water BRONBORINGEN Het beste water uit eigen bron Uw onderneming verdient water van topkwaliteit! passie voor water BRONBORINGEN Het beste water uit eigen bron Uw onderneming verdient water van topkwaliteit! PASSIE VOOR WATER Opgeruimd staat netjes Bij het boren van uw bron halen we heel wat kubieke

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Zaandam. Opdrachtnr. : HA /

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Zaandam. Opdrachtnr. : HA / Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: project aan de Aubade en de Vurehout te Opdrachtnr. : HA-010270/20105441 Datum rapport : 2 november 2012 Veldrapport betreffende grondonderzoek ten

Nadere informatie

Werfix BVBA. Drenotube drainage: beschrijving systeem

Werfix BVBA. Drenotube drainage: beschrijving systeem Drenotube drainage: beschrijving systeem DRENOTUBE is een geocomposiet (samenstelling van verschillende materialen) ter vervanging van de klassieke Franse drainage. Ze bestaat uit 4 elementen. 1. Een golvende

Nadere informatie

PERSLUCHTGEREEDSCHAP VOOR BOUW EN INDUSTRIE

PERSLUCHTGEREEDSCHAP VOOR BOUW EN INDUSTRIE PERSLUCHTGEREEDSCHAP VOOR BOUW EN INDUSTRIE VOEGENHAMERS Spytze MP1 - Compacte lichtgewicht hamer - Gewicht slechts 1,4 kg. - Zeer snelle slag - Ideaal voor lichte hakwerkzaamheden. Spytze MD16 - Directe

Nadere informatie

Hierbij zenden wij u de rapportage betreffende een project aan het Oppad te Oud-Loosdrecht.

Hierbij zenden wij u de rapportage betreffende een project aan het Oppad te Oud-Loosdrecht. Gemeente Wijdemeren T.a.v. mevrouw Koelemeij Postbus 190 1230 AD Loosdrecht Almelo, 4 september 2012 Onderwerp: project aan het Oppad te Oud-Loosdrecht Geachte mevrouw Koelemeij, Hierbij zenden wij u de

Nadere informatie

Sedimentatie in Harderwijker Bocht ten gevolge van de strekdam bij Strand Horst Noord

Sedimentatie in Harderwijker Bocht ten gevolge van de strekdam bij Strand Horst Noord Sedimentatie in Harderwijker Bocht ten gevolge van de strekdam bij Strand Horst Noord In het gebied tussen de strekdammen bij Strand Horst Noord en de bebouwing van Harderwijk ligt een klein natuurgebied

Nadere informatie

07 Steeksets voor grondmonsterringen

07 Steeksets voor grondmonsterringen 07 Steeksets voor grondmonsterringen GEBRUiksaanwijzing Inhoud Over deze gebruiksaanwijzing... 2 1. Inleiding... 2 2. Beschrijving... 2 2.1 Monsterringen... 2 2.2 Steekset met open ringhouder (07.53.SA)...

Nadere informatie

Smart Monitoring Innovatie van waterkwaliteitsbeoordeling. Milo de Baat

Smart Monitoring Innovatie van waterkwaliteitsbeoordeling. Milo de Baat Smart Monitoring Innovatie van waterkwaliteitsbeoordeling Milo de Baat ILOW Symposium 15 februari 2017 KRW waterkwaliteitsbeoordeling Chemische status? Ecologische status Chemische analyse 45 prioritaire

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING 14.27 BODEMVOCHTMEETSYSTEEM WATERMARK

GEBRUIKSAANWIJZING 14.27 BODEMVOCHTMEETSYSTEEM WATERMARK GEBRUIKSAANWIJZING 14.27 BODEMVOCHTMEETSYSTEEM WATERMARK Inhoudsopgave Over deze gebruiksaanwijzing... 2 1. Beschrijving... 2 2. Vragen die men zich voor de installatie dient te stellen... 2 3. Het installeren

Nadere informatie

TA-COMPACT-P. Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV)

TA-COMPACT-P. Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV) Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV) IMI TA / Regelafsluiters / De drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter verzekert u van

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. : Krediet baggerwerken. Toelichting

RAADSVOORSTEL. : Krediet baggerwerken. Toelichting RAADSVOORSTEL Onderwerp : Krediet baggerwerken Toelichting De Subbiedregeling is in het leven geroepen om het verrichten van baggerwerk in het stedelijk gebied te stimuleren. In veel Nederlandse gemeenten

Nadere informatie

Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV)

Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV) Gecombineerde regel- en inregelafsluiters voor eindunits Drukgecompenseerde regel- en inregelafsluiter (PIBCV) Pressurisation & Water Quality Balancing & Control Thermostatic Control ENGINEERING ADVANTAGE

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Handlieren. gebruiksaanwijzingen. All it takes for environmental research

Handlieren. gebruiksaanwijzingen. All it takes for environmental research Handlieren gebruiksaanwijzingen 1 2 3 4 5 6 7 8 Inhoud Over deze gebruiksaanwijzing... 2 1. Korte beschrijving... 2 2. Technische specificaties... 2 3. Veiligheid... 3 4. Ingebruikneming... 3 4.1 Ingebruikneming

Nadere informatie

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: Project aan de Looweg te Uden. Opdrachtnr. : HA

Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: Project aan de Looweg te Uden. Opdrachtnr. : HA Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: te Opdrachtnr. : HA- Datum rapport : oktober Veldrapport betreffende grondonderzoek ten behoeve van: te Opdrachtnr. : HA- Datum rapport : oktober

Nadere informatie

Watermanagement Catalogus

Watermanagement Catalogus Watermanagement Catalogus Onderzoeksapparatuur voor watermanagement Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research Inhoud Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV, een dochter van Eijkelkamp

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Geijkt Nieuws. Special: Kernproducten. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment September 2004

Geijkt Nieuws. Special: Kernproducten. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment September 2004 Eijkelkamp Agrisearch Equipment September 2004 Geijkt Nieuws Special: Kernproducten In dit nummer o.a.: Peilbuizen SonicSampDrill Penetrometers e-sense, communicatie met instrumenten in het veld Bodemfysisch

Nadere informatie

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen

Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen Startgids 061 Nieuw product aanmaken en wijzigen In deze startgids wordt uitleg gegeven hoe u nieuwe producten kunt aanmaken en wijzigen in de Safe Concept webapplicatie. Inhoud Een nieuw product aanmaken

Nadere informatie

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam

Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt te Amsterdam Notitie Projectleider drs. A.J. (Arjan) Varkevisser Adviseur drs I.A. (Inger) de Groot Datum 19 november 2013 Kenmerk N001-1217942AJA-vvv-V01-NL Beschrijving geohydrologische situatie Vondelpark en Willemsparkbuurt

Nadere informatie

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441

Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 Notitie Contactpersoon Wietske Terpstra Datum 25 oktober 2011 Kenmerk N001-4817394TER-mfv-V01-NL Infiltratieonderzoek autobedrijf Van den Brink Rosendaalsestraat 437-441 1 Inleiding Autobedrijf Van den

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken

Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Gebruiksaanwijzing Gaasbakken Augustus 2013 001_NL Gebruiksvoorschrift F1 F2 F3 Er bestaan drie uitvoeringen gaasbakken. De 4983 heeft een verhoogde bodem. De 4980 en de 4984 hebben een verstevigde bodem

Nadere informatie

PRESENTATIE PLATFORMDAG VOOR TOEZICHTHOUDERS BODEM EN GROND

PRESENTATIE PLATFORMDAG VOOR TOEZICHTHOUDERS BODEM EN GROND PRESENTATIE PLATFORMDAG VOOR TOEZICHTHOUDERS BODEM EN GROND HOE KOMEN DE MEETWAARDEN VAN ASBEST IN GROND TOT STAND EN HOE BETROUWBAAR ZIJN DEZE MEETWAARDEN? JAAP VAN DER BOM DIRECTEUR/SECRETARIS BRANCHEVERENIGING

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TWEEDELIGE WORTELBOOR SET

GEBRUIKSAANWIJZING TWEEDELIGE WORTELBOOR SET GEBRUIKSAANWIJZING 05.02 TWEEDELIGE WORTELBOOR SET Inhoudsopgave Over deze gebruiksaanwijzing... 2 Inleiding... 2 1. Beschrijving... 2 1.1 Wortelboor... 2 1.2 Edelmanboor en Riversideboor... 3 1.3 Prikstok...

Nadere informatie

KEURING KUNSTGRASVELDEN. Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag.

KEURING KUNSTGRASVELDEN. Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag. KEURING KUNSTGRASVELDEN Uitloging zink in het drainage water en de drainage laag. eindrapport Opdrachtgever / Client RecyBEM B.V. t.a.v. de heer drs. C. van Oostenrijk Postbus 418 2260 AK LEIDSCHENDAM

Nadere informatie

Betreft: k-waarde bepaling Molenweg 2 te Epe 1/3

Betreft: k-waarde bepaling Molenweg 2 te Epe 1/3 Kruse Milieu BV Bezoekadres: Huyerenseweg 33 7678 SC Geesteren Internet: info@krusegroep.nl www.krusegroep.nl Ad Fontem T.a.v. de heer J. Klompmaker Hoofdstraat 43 7625 PB Zenderen Postadres: Postbus 51

Nadere informatie

Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze!

Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze! Raineo : de oplossing voor het beheer van regenwater Vanaf nu is wateroverlast geen natuurverschijnsel, maar een keuze! Parkeren of aanleggen? 2 Raineo : wateroverlast is een keuze! Wij ervaren allemaal

Nadere informatie

3-kanaals systeem beschermt kabels en leidingen met een uitwendige diameter tot 57,2 mm

3-kanaals systeem beschermt kabels en leidingen met een uitwendige diameter tot 57,2 mm kabelgoten en slangenbruggen KABELGOTEN HD 2, 3, 4, 5-kanaals sytemen Geschikt voor vrachtauto s en vorkheftrucks in industriële situaties. Kabelgoten HD hebben een scharnierend deksel, dat het plaatsen

Nadere informatie

Handleiding voor toepassing van de Impressor buizen van Elektropa Kunststoffen B.V. onder spoordijken van de Nederlandse Spoorwegen.

Handleiding voor toepassing van de Impressor buizen van Elektropa Kunststoffen B.V. onder spoordijken van de Nederlandse Spoorwegen. Handleiding voor toepassing van de Impressor buizen van Elektropa Kunststoffen B.V. onder spoordijken van de Nederlandse Spoorwegen. Versie : 1.1 Titel : PVC Impressor Persboorbuizen Elektropa Kunststoffen

Nadere informatie

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp

BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp BODEMINSPECTIE OP ASBEST aan de Harskamperweg 84 te Harskamp Opdrachtgever : Bart Boon Barneveld BV Adres : Barnseweg 124 Postcode, plaats : 3771 RP Barneveld Contactpersoon : Dhr. H. van Grootheest Telefoonnummer

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter PCE-PMI 2

GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter PCE-PMI 2 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 53 737 01 92 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pcebrookhuis.nl GEBRUIKSAANWIJZING Absolute vochtigheidsmeter

Nadere informatie

04.03 Tweedelige gutsboor model P

04.03 Tweedelige gutsboor model P Gebruiksaanwijzing 04.03 Tweedelige gutsboor model P Over deze gebruiksaanwijzing Wanneer tekst volgt op een markering (zoals links afgebeeld) betekent dit dat er een belangrijke aanwijzing volgt.! Tekst

Nadere informatie

Slijtvaste onderwater pompen

Slijtvaste onderwater pompen Slijtvaste onderwater pompen HET VERSCHIL Onze reeks omvat meer dan 100 verschillende modellen van centrifugaalpompen, voor het verpompen van zware vloeistoffen met vaste en schurende bestanddelen. Meer

Nadere informatie

Sinds 1982 ervaring in roestvast stalen reparatieklemmen

Sinds 1982 ervaring in roestvast stalen reparatieklemmen Sinds 1982 ervaring in roestvast stalen reparatieklemmen Leenders Repair clamps Type L3A Type L1A, L2A en L3A klemmen zijn roestvast stalen reparatie klemmen met aftakking voor het repareren van gebroken

Nadere informatie

Hybride voortstuwing sloep met ballen

Hybride voortstuwing sloep met ballen Hybride voortstuwing sloep met ballen Sloep met ballen is een overnaads geklonken aluminium reddingssloep van 8,25 m met een gewicht van circa 2500 kilo. Voor deze sloep ben ik op zoek naar een hybride

Nadere informatie

Slijtvaste onderwaterpompen met woelkop

Slijtvaste onderwaterpompen met woelkop Slijtvaste onderwaterpompen met woelkop HET VERSCHIL Het TOYO programma omvat ruim 135 robuuste centrifugaalpompen voor het verpompen van zware vloeistoffen met vaste en schurende bestanddelen. De pompen

Nadere informatie

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding Bedienings- en montagehandleiding Woord vooraf Deze handleiding geeft inzicht in de werking, de montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. U dient zich tijdens plaatsing en montage

Nadere informatie

Technische uitvoering van damwanden, steigers en meerpalen

Technische uitvoering van damwanden, steigers en meerpalen Technische uitvoering van damwanden, steigers en meerpalen Damwanden Damwand wordt in de waterbouw toegepast om water en grond te scheiden, veelal langs een oever waar een bepaalde waterdiepte vereist

Nadere informatie

TerraSen Bodemvochtstation

TerraSen Bodemvochtstation TerraSen Bodemvochtstation Of ga naar www.dacom.nl Installatiefilm Dacom PO Box 2243 7801 CE Emmen Nederland info@dacom.nl www.dacom.nl Versie: april 2016 Installatiehandleiding Door de aankoop van dit

Nadere informatie

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen Notitie / Memo Aan: Kees de Vries Van: Anke Luijben en Jasper Jansen Datum: 25 januari 2017 Kopie: Ons kenmerk: WATBE5026-136N001D0.2 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Water

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. PCE Brookhuis B.V.

GEBRUIKSAANWIJZING. PCE Brookhuis B.V. PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING ph-meter PCE-PH20S

Nadere informatie

INFILTRATIE-ONDERZOEK. locatie. DEMERTHOFJE (fase 2) te MAASTRICHT

INFILTRATIE-ONDERZOEK. locatie. DEMERTHOFJE (fase 2) te MAASTRICHT INFILTRATIE-ONDERZOEK locatie DEMERTHOFJE (fase 2) te MAASTRICHT Infiltratie-onderzoek Demerthofje (fase 2) te Maastricht INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 1 2. UITVOERING WERKZAAMHEDEN... 2 3. INFILTRATIE-ONDERZOEK...

Nadere informatie

Aquatische ecologie. Module 1: Ecologische principes van watersystemen. Lesdag 1. drs. M. Maessen (Grontmij)

Aquatische ecologie. Module 1: Ecologische principes van watersystemen. Lesdag 1. drs. M. Maessen (Grontmij) lesdag onderwerp docent(en) Module 1: Ecologische principes van watersystemen Lesdag 1 Ochtend - Watersysteem - Van mondiaal tot lokaal - Kringlopen en balansen - Hydrologische kringloop - Relatie grondwater

Nadere informatie

BAM - Bemonsterings- en analysemethodes voor bodem in het kader van het mestdecreet Bodem Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof

BAM - Bemonsterings- en analysemethodes voor bodem in het kader van het mestdecreet Bodem Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof - Bemonsterings- en analysemethodes voor bodem in het kader van het mestdecreet Bodem Bepaling van snel vrijkomende organische stikstof VERSIE 3.0 juni 2010 Pagina 1 van 5 BAM/deel 1/12 1 PRINCIPE Het

Nadere informatie

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: meten en monitoren. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment Juni 2002

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: meten en monitoren. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment Juni 2002 Eijkelkamp Agrisearch Equipment Juni 2002 Geijkt Nieuws Nieuwsbrief Thema: meten en monitoren In dit nummer o.a.: Nominatie Export Award After-Sales-Service Demonstratie Sonic Interview Sialtech e-sense

Nadere informatie

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0

Algemene. Montagerichtlijnen. Elektrische Bediende. Beveiligingsrolluiken. NCP AMR augustus 2007 versie 1.0 Algemene Montagerichtlijnen Elektrische Bediende Beveiligingsrolluiken Algemene montage richtlijnen elektrische beveiligingsrolluiken Inleiding: Een rolluik is zo sterk als zijn bevestiging toelaat. Vandaar

Nadere informatie

MWW - Waternood-DAN - EKO. Hanneke Keizer Piet Verdonschot Karin Didderen

MWW - Waternood-DAN - EKO. Hanneke Keizer Piet Verdonschot Karin Didderen MWW - Waternood-DAN - EKO Hanneke Keizer Piet Verdonschot Karin Didderen Maatregel Wijzer Waterbeheer Inleiding Implementatie van zowel WB21 als KRW vraagt om waterhuishoudkundige maatregelen Talrijke

Nadere informatie

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Wat is grondwater Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt in de ruimte tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels. Indien deze poriën geheel met water

Nadere informatie

INFILTRATIE, DROOG & NAT. Verticaal infiltreren in de onverzadigde en verzadigde zone

INFILTRATIE, DROOG & NAT. Verticaal infiltreren in de onverzadigde en verzadigde zone INFILTRATIE, DROOG & NAT Verticaal infiltreren in de onverzadigde en verzadigde zone Afkoppelen en verticaal infiltreren Sijpelende buis als wapen. Het klimaat verandert. Hevige regenval komt steeds vaker

Nadere informatie

TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren

TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren TIGERTURF KUNSTGRAS Leginstructie kunstgras zelf installeren 1. Ondergrond Kunstgras moet geïnstalleerd worden op een stabiele en goed drainerende ondergrond zonder onkruid. De opbouw van de ondergrond

Nadere informatie

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS

GROUNDWATER IS OUR BUSINESS GRUNDWATER IS UR BUSINESS Mini-Diver Kostenefficiënt De Mini-Diver is gebaseerd op een ingenieus en bewezen concept en geldt als een zeer betrouwbaar instrument voor autonome metingen en registratie van

Nadere informatie

EINDMONTAGE VAN DE SCHOKDEMPERS

EINDMONTAGE VAN DE SCHOKDEMPERS EINDMONTAGE VAN DE SCHOKDEMPERS DE TWEEDE ACHTERSTE SCHOKDEMPER VOLTOOIT HET SCHOK- DEMPERPAAR AAN DE ACHTERKANT. NA HET IN ELKAAR ZETTEN VAN DE LOSSE ONDERDELEN VOLGT DE EINDMONTAGE AAN DE ACHTERSTE OPHANGING.

Nadere informatie

vacurex het einde van uw erectieprobleem handleiding elektrische pomp Gebruiksvriendelijk en succes verzekerd! vacuüm erectie systemen

vacurex het einde van uw erectieprobleem handleiding elektrische pomp Gebruiksvriendelijk en succes verzekerd! vacuüm erectie systemen het einde van uw erectieprobleem Gebruiksvriendelijk en succes verzekerd! handleiding elektrische pomp hoe gebruikt u de Vacurex elektrische pomp? Lees voor gebruik de handleiding goed door Inhoud van

Nadere informatie

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600.

De projectlocatie ligt globaal op de coördinaten: X = 140.650 en Y = 447.600. Bijlage I Technische beoordeling van de vergunningsaanvraag van Ontwikkelingsverband Houten C.V. voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een parkeerkelder onder het nieuw realiseren

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be

PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be PROBETON vzw Beheersorganisme voor de controle van de betonproducten PROBETON vzw Aarlenstraat 53/B9 1040 Brussel Tel.: +32 (0)2 237 60 20 Fax : +32 (0)2 735 63 56 mail@probeton.be www.probeton.be TECHNISCHE

Nadere informatie

Onderzoek van de drakenfiguur

Onderzoek van de drakenfiguur Onderzoek van de drakenfiguur Voordat een begin gemaakt werd met de behandeling en de restauratie van de loden drakenfiguur zijn eerst alle zichtbare gegevens fotografisch vastgelegd. Om details goed te

Nadere informatie

Nauwkeurige dieptemetingen

Nauwkeurige dieptemetingen Nauwkeurige dieptemetingen overwegingen & een methode drs. ir. Eric Weijters www.weijters.net Het inmeten van een wrakveld Een in onze Nederlandse wateren goed bruikbare methode om scheepswrakken in te

Nadere informatie

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007

14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw Kenmerk N001-4524746BTM-V01 06-12-2007 14. Geohydrologie Zuidbuurt eemnes Tauw 06-12-2007 Notitie Concept Contactpersoon Maaike Bevaart Datum 6 december 2007 Geohydrologie Zuidbuurt Eemnes 1 Inleiding Ter voorbereiding op de ontwikkeling van

Nadere informatie

PAMLOCK trekvaste verbinding

PAMLOCK trekvaste verbinding Pagina 1 van 1 versie 01-12-2004 PAMLOCK trekvaste verbinding Kogelvergrendeling in borgkamer Conformator Borgring STANDARD rubberring Lasril De PAMLOCK trekvaste verbinding STD-Pk is ontworpen voor twee

Nadere informatie

HardheidsTester HLJ - 2100. Art. Nr. 906.804. Gebruiksaanwijzing

HardheidsTester HLJ - 2100. Art. Nr. 906.804. Gebruiksaanwijzing HardheidsTester HLJ - 2100 Art. Nr. 906.804 Gebruiksaanwijzing Lees alle instructies in deze handleiding voor gebruik aandachtig door en volg ze nauwkeurig op. Bewaar deze handleiding voor eventuele raadpleging.

Nadere informatie

Infiltratieblok DA88 met inspectie mogelijkheid. Infiltratiekratten

Infiltratieblok DA88 met inspectie mogelijkheid. Infiltratiekratten Infiltratieblok DA88 met inspectie mogelijkheid Infiltratiekratten Eigentijds infiltreren De laatste decennia is er een aanzienlijke toename aan bebouwde oppervlakte (bebouwing en bestrating). Hierdoor

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING TM-STW. Tensiometer voor o.a. steenwol met elektronische uitgang

GEBRUIKSAANWIJZING TM-STW. Tensiometer voor o.a. steenwol met elektronische uitgang GEBRUIKSAANWIJZING TM-STW Tensiometer voor o.a. steenwol met elektronische uitgang GEBRUIKSAANWIJZING TENSIOMETERS Voorwoord Gefeliciteerd met de aanschaf van uw Nieuwkoop Tensiometer. Het principe van

Nadere informatie

Optima Canopy accessoires voor het ophangen

Optima Canopy accessoires voor het ophangen Optima Canopy accessoires voor het ophangen Accessoirekits - toepassingen vereisen altijd meer dan één kit. Bepaal zorgvuldig wat u nodig heeft. Itemnummer inhoud kit BPCS5450G Ophangkit voor de bouwkundige

Nadere informatie

Geijkt. Nieuws. Bodem. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Juni 2005. All it takes for environmental research. Thema:

Geijkt. Nieuws. Bodem. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Juni 2005. All it takes for environmental research. Thema: 20 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Juni 2005 Geijkt Nieuws Thema: Bodem In dit nummer o.a.: Verbeterde Veenboor Nieuwe Penetrologger! Bodemmonsternameapparatuur Maak kennis met Eijkelkamp

Nadere informatie

FUNDERING. Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL. Advies en handige tips KERAMIEK. verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS

FUNDERING. Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL. Advies en handige tips KERAMIEK. verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS FUNDERING Draagvaste ondergrond VOEGMIDDEL Advies en handige tips KERAMIEK verwerkingsadvies MBI KERAMISCHE TERRASTEGELS Verwerking Keramische terrastegels met Tubag mortels ALGEMEEN Het Zandbed Wanneer

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING YOUBOARD-TOUCH

INSTALLATIE HANDLEIDING YOUBOARD-TOUCH INSTALLATIE HANDLEIDING VERSIE A 2010 INSTALLATIE HANDLEIDING YOUBOARD-TOUCH INHOUD: A] ALGEMENE INFORMATIE pag 2 B] AFMETINGEN YOUBOARD-TOUCH pag 3 C] ONDERDELEN YOUBOARD-TOUCH pag 4 D] CONTRAGEWICHT

Nadere informatie

FVOEREN RIOLEN PROFESSIONEEL REINIGEN

FVOEREN RIOLEN PROFESSIONEEL REINIGEN Setting the standard VOOR HET PROFESSIONEEL REINIGEN VAN FVOEREN RIOLEN overzicht verenmachines krachtige elektromotoren perfecte kwaliteit van ontstoppingsveren met riocore kern betrouwbaar vierkant veerkoppelingssysteem

Nadere informatie

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud

Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Veelgestelde vragen schouw buitengewoon onderhoud Wat is buitengewoon onderhoud? Het buitengewoon onderhoud omvat het op de juiste afmetingen (breedte, diepte en helling van taluds) houden van een watergang.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: HYDROSTATICA

Hoofdstuk 2: HYDROSTATICA ysica hoofdstuk : Hydrostatica e jaar e graad (uur) - 95 - Hoofdstuk : HYDROSTTIC. Inleiding: Bouw van een stof.. ggregatietoestanden De zuivere stoffen die we kennen kunnen in drie verschijningsvormen

Nadere informatie

Geotechnisch onderzoek

Geotechnisch onderzoek Raadgevend Ingenieursbureau Wiertsema & Partners bv Feithspark 6, 9356 BZ Tolbert Postbus 27, 9356 ZG Tolbert Tel.: 0594 51 68 64 Fax: 0594 51 64 79 E-mail: info@wiertsema.nl Internet: www.wiertsema.nl

Nadere informatie

Signaal inbouw BB22 D02 / BB21

Signaal inbouw BB22 D02 / BB21 Signaal inbouw BB22 D02 / BB21 Gevulkaniseerde rubberen verkeerszuil max. 420 mm Montagebuis ø 48 t.b.v. verkeersbord D02 820 mm Reflecterende koker. BB22 / BB21 DG) 100 mm Rubberen flexibele binnenkern

Nadere informatie

Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek. Ons kenmerk HEE141.0001. Datum 19 november 2013. Behandeld door Bert Hage

Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek. Ons kenmerk HEE141.0001. Datum 19 november 2013. Behandeld door Bert Hage Toelichting Betreft Herbouw Lidl te Hoensbroek Ons kenmerk HEE141.0001 Datum 19 november 2013 Behandeld door Bert Hage Inleiding en doel In opdracht van Lidl Nederland GmbH heeft Kragten opdracht gekregen

Nadere informatie

Artikelnr. 018902 018903

Artikelnr. 018902 018903 Postbus 6223 4000 HE TIEL Franklinstaat 13a 4004 JK TIEL Telefoon 0344 67 30 20 Fax 0344 67 30 29 E-mail: info@teleflex.nl Internet: www.teleflex.nl MONTAGEVOORSCHRIFT VOOR UITZETRAMEN KETTINGTYPE Artikelnr.

Nadere informatie

NEN Gijsbert Schuur

NEN Gijsbert Schuur - 2011 Gijsbert Schuur 1 Inhoud presentatie Waarom de norm wijzigen Essentie van de nieuwe aanpak Uitvoering Alternatieven 2 Waarom de norm wijzigen? 3 Waarom wijzigen Peilbuiswater bevat bij sterk pompen

Nadere informatie

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal

ZEUS PYRO. Werking volgens onderdruk principe. Rendement 82-90% Geringe afmetingen. Ingebouwde veiligheidskoelspiraal ZEUS PYRO Werking volgens onderdruk principe Rendement 82-90% Geringe afmetingen Ingebouwde veiligheidskoelspiraal Hoogwaardig keramisch vuurbeton LACFIRE 1800/20 SiC Aslade kan geledigd tijdens het verwarmingsbedrijf

Nadere informatie

AXIS 213 PTZ Network Camera Capacitor Vervanging

AXIS 213 PTZ Network Camera Capacitor Vervanging AXIS 213 PTZ Network Camera Capacitor Vervanging De "NO VIDEO" -fout (linksboven hoek) is gebruikelijk in deze nokken. 6 caps in de video module zal worden vervangen. Let op: uiterst fijne solderen mee!

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-IR 100

GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer PCE-IR 100 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Infrarood Thermometer

Nadere informatie