Geijkt. Nieuws. Capacity Building. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, maart All it takes for environmental research.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geijkt. Nieuws. Capacity Building. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, maart 2006. All it takes for environmental research."

Transcriptie

1 23 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, maart 2006 Geijkt Nieuws Thema: Capacity Building In dit nummer o.a.: Capacity building Nieuwe penetrologger Goedkopere peilapparaten Kennisuitwisseling middels Tempus In-line filters Buitenlandse consultancy activiteiten Geijkt Nieuws in 2006 Website informatie Diver cursus in België All it takes for environmental research

2 Capacity building Eijkelkamp geeft, door haar producten aan te bieden in combinatie met de kennis van Eijkelkamp Training & Consultancy, steeds meer vorm aan de zogenoemde deskundigheidsbevordering (capacity building). De doelstelling van deze activiteit is om de afnemers van Eijkelkamp optimaal gebruik te laten maken van de door hen te gebruiken instrumenten en daarnaast kennisoverdracht richting technici, wetenschappers, onderzoekers, studenten en veldwerkers te realiseren. De activiteiten van Eijkelkamp zijn toegespitst op de volgende vakgebieden: Milieukunde Landbouw Watermanagement Opleidingen Ook speelt ETC een rol binnen bestaande opleidingsprogramma s op o.a. MBO, HBO en universitair niveau en bij maatwerktrainingen voor internationale consultants en instituten. Deze opleidingen kunnen zowel in het binnenland als ook bij onze partners in het buitenland worden georganiseerd. Faciliteiten Eijkelkamp Training & Consultancy beschikt over de volgende faciliteiten: Kennis van internationale normen. Eijkelkamp Training & Consultancy is deelnemer in verschillende commissies m.b.t. opstellen en interpretatie van (internationale) normen Een netwerk van beschikbare trainers Twee eigen trainers / consultants Eigen opleidingscentrum voor theorie en praktijk Een groeiend netwerk van internationale distributeurs die ook weer ter plaatse in eigen land trainingen opzetten (onder begeleiding van Eijkelkamp Training & Consultancy). GEIJKT NIEUWS 23, , Aanvullende rol Eijkelkamp Training & Consultancy heeft een uitgebreide expertise op het gebied van training en consultancy in huis en wil dit graag ten dienste stellen van partners die hiervan gebruik willen maken. De consultancytak van ETC kan een aanvullende rol spelen in het proces van capacity building bij internationale organisaties en internationale netwerken. Voorbeelden van dergelijke samenwerking leest u elders in deze nieuwsbrief. Cursus bodemclassificatie 2

3 PRODUCTNIEUWS Nieuwe penetrologger De indringingsweerstand is een maat ter bepaling van het draagvermogen en de doorwortelbaarheid van de bodem. Het meten van de indringingsweerstand van de bodem kan bij een groot aantal metingen het best geschieden met een elektronische penetrometer met datalogger, waarbij de meetgegevens direct opgeslagen en bewerkt kunnen worden in de datalogger. Hiervoor heeft Eijkelkamp de penetrologger ontwikkeld. Toepassingen De penetrologger is een elektronische penetrometer met ingebouwde datalogger voor opslag en bewerking van een groot aantal meetgegevens (1500 sonderingen) en kan worden toepast in zowel de agrarische- als de civiel-technische sector voor: Algemeen bodemkundig onderzoek Fundatietechniek Geschiktheidsbeoordelingen voor landbouwkundige doeleinden Onderzoek naar (te verwachten) groeiomstandigheden voor planten Opsporen van verdichte (mogelijk ondoorlaatbare) bodemlagen Onderzoek naar slechte groeiomstandigheden Controle van kunstmatige verdichtingen Controle op berijdbaarheid en betreedbaarheid van gronden. PRODUCTNIEUWS Goedkopere peilapparaten Waterniveaumetingen vormen de basis van een hydrologisch bodemonderzoek. De peilapparaten van Eijkelkamp zijn betrouwbare instrumenten die vooral worden ingezet voor het meten van het grondwaterniveau in peilbuizen. De metingen worden met de hand uitgevoerd en afgelezen. Nieuw! De range peilapparaten t/m zijn met ingang van heden een stuk goedkoper. Eijkelkamp kan u deze instrumenten door inkoopvoordeel nu tegen een scherpere verkoopprijs aanbieden. Behalve scherpere verkoopprijs is er niets essentieels veranderd. Nieuw! De nieuwe penetrologger beschikt over GPS, waarbij de coördinaten worden opgeslagen in de interne logger van de penetrologger. Optioneel is een bodemvochtmeting met behulp van een externe bodemvochtsensor. De nieuwe penetrologger is nu volop leverbaar! Penetrologger Peilapparaten 3

4 Kennisuitwisseling middels Tempus GEIJKT NIEUWS 23, , Tempus staat voor Trans-European mobility scheme for university studies en stelt universiteiten in de EU sinds 1990 in staat om samen te werken met universiteiten o.a. uit de Baltische staten, oost Europa en centraal Azië op het gebied van moderniseringsprojecten in het hoger onderwijs. Tegenwoordig is het steeds belangrijker om het begrip tussen de verschillende culturen te vergroten en samen te werken op het gebied van kennisuitwisseling. De Tempus projecten vallen uiteen in drie categorieën, waarbij het hoofdtype Gezamenlijke Europese projecten betreft, waarbij de actoren het mogelijk maken het hoger onderwijs in de EU staten buiten de academische instituten te trekken en hierdoor de kennis meer te kunnen delen. De categorie Structurele en aanvullende projecten zijn korte termijn samenwerkingsverbanden die bedoeld zijn om het nationale hoge onderwijs aan te passen en een kader te ontwikkelen. Hierbij komen zaken als kwaliteitsgarantie en goed management op de universiteiten aan de orde. Ten slotte zorgen de Individuele mobiliteits bijdragen ervoor dat personeel in samenwerkende partnerlanden deelneemt aan trainingen en conferenties in het buitenland om Europese leraren te assisteren bij het geven van trainingen in het buitenland, passend binnen de Tempus doelstellingen. Eerste project Mevrouw Ir. Ewa Wietsma-Lacka is internationaal Projectleider bij Wageningen Universiteit, Centrum Water en Klimaat sinds 1991 en haar eerste Tempus project heette eveneens EWA, wat stond voor Environment Water Agriculture soils, waarbij geld beschikbaar werd gesteld voor Polen, Hongarije en Tsjechië. Inlevingsvermogen Ewa vertelt: Zelf kwam ik in de zomer van 1981 naar Nederland, waar ik in Wageningen 2 maanden zou gaan studeren middels een uitwisselingsprogramma. Ik ben echter nooit meer terug gegaan en woon met man en kinderen nog steeds in Wageningen. Na mijn afstuderen ben ik via een baan bij een Nederlands agentschap van een Pools bedrijf en mijn werkzaamheden als technisch auteur bij Philips wederom bij de Universiteit terechtgekomen in mijn huidige baan. Deze baan is op mijn lijf geschreven, omdat ik precies weet wat de buitenlandse studenten allemaal voelen en denken als ze vanuit een totaal andere cultuur voor het eerst in Nederland aan komen. Ik heb de cultuurverschillen destijds zelf ervaren en kan me hierdoor heel goed inleven. Partners Zelf afkomstig uit Polen, erkent zij als geen ander het belang van het beschikbaar stellen van financiële middelen om de universiteiten door de overgangsperiode na de communistische val te helpen en studenten te stimuleren om naar het buitenland te gaan, wat voorheen bijna niet mogelijk was. Daarnaast kon er via het EWA project door de Universiteit van Wageningen apparatuur voor laboratoria in deze landen worden gekocht. Dit was mijn eerste kennismaking met Eijkelkamp. De samenwerking verliep vanaf het begin prettig omdat ik me niet hoefde af te vragen hoe de apparatuur het beste op de plaats van bestemming kwam. Eijkelkamp heeft jarenlange ervaring in het internationaal ondernemen, dus dit was een taak die ik makkelijk kon loslaten. Daarnaast heeft de Eijkelkamp apparatuur wereldwijd een goede reputatie. Eijkelkamp is dan inmiddels ook een officiële vaste partner van Tempus geworden. 4

5 Het is prachtig om te zien hoe er met kleine stapjes in de goede richting, grote successen met deze vorm van capacity building kan worden geboekt. Zo kan ik me herinneren dat ik nadat ik de eerste keer een bepaalde locatie bezocht had en een kapotte wc aantrof die bij een later bezoek was omgedoopt tot compleet waterlaboratorium. Dan weet je waar je het voor doet, aldus mevrouw Wietsma. Capacity Buiding Het belang van capacity building ligt in het feit dat het leveren van goede apparatuur op zich niet voldoende is om een project te laten slagen. Dan komt het belang van goede training met deze apparatuur om de hoek kijken. Dit is iets wat Eijkelkamp met haar aandacht voor capacity building ook duidelijk illustreert, aldus mevrouw Wietsma. Uzbekistan Eind januari 2006 was mevrouw Wietsma in het kader van het zogenaamde TEAM project, waarbij TEAM staat voor Training Environment Assessment Monitoring, met een groep uit Oezbekistan op bedrijfsbezoek bij Eijkelkamp. De groep bestond uit diverse parlementsleden, een rector en medewerkers van het ministerie en het was een eerste oriëntatiebezoek aan Europa, waarbij Nederland en Oostenrijk werden bezocht. Uitleg in showroom van Eijkelkamp. PRODUCTNIEUWS In-line filters De filtratie van grondwater direct in het veld is nodig om analyses, op ondermeer de zware metalen, later in het lab mogelijk te maken. Er zijn vier wegwerpfilters voor in-line filtratie beschikbaar, twee met een beperkte, één met een medium en één met een zeer grote capaciteit. Het kleinste filter is de Deze heeft een effectieve filtratie van een beperkte kwantiteit van grondwater met niet al te veel kleine deeltjes. Voordelen zijn o.a.: Efficiënt: reinigen en wisselen van het filter membraan is niet nodig Betrouwbaarheid: elke filter wordt op kwaliteit getest Makkelijk toepasbaar: eenmalig gebruik maakt reinigen overbodig Hoge opbrengst door grote poreusheid 5

6 Buitenlandse capacity building projecten Eijkelkamp Training & Consultancy krijgt steeds meer werk in het buitenland. Dat gaat vaak verder dan het verzorgen van van dit project en de bijdrage van ETC bestond uit het installeren van 5 e-sense telemetrie meetstations voor het meten van regenval en waterstanden in het stroomgebied van de rivier Siret in Roemeens Moldavië. Naast installatie van de meetstations was ETC ook verantwoordelijk voor het opleiden van de medewerkers van Apele Romana, het waterschap dat verantwoordelijk is voor onderhoud en verwerking van de door de meetstations verwerkte data. Doel van dit telemetrie systeem is dat er middels hoogwateralarmeringen vroegtijdig gewaarschuwd kan worden voor overstromingen en dat de plaatselijke overheid voldoende tijd heeft om de noodzakelijke maatregelen te nemen. GEIJKT NIEUWS 23, , Roemenië de praktische trainingen. De helft van de tijd gaat op aan haar zogenoemde consultancy activiteiten, zoals bij de volgende projecten het geval was: Roemenië Voorjaar en zomer 2005 waren catastrofaal voor Roemenië. Meer dan 7 keer werd het land getroffen door ernstige overstromingen, waarbij helaas ook tientallen doden te betreuren waren. Met behulp van Nederlandse subsidie zijn er twee projecten gestart o.a. het flood prevention project. Arcadis Euroconsult is penvoerder Ghana In oktober reisde ETC medewerker Jan Frank Mars af naar de KNUST universiteit in Kumasi Ghana. In het kader van het UNESCO-IHE Water Supply Environmental Sanitation project heeft ETC een training verzorgd aan lab technici en MSc studenten. Het betrof hier een training in hydrologische, meteoapparatuur met bijbehorende software pakketten. Daarnaast is er ook een training geweest in het nemen van grondmonsters en het bepalen van het percentage bodemvocht in het veld en in het laboratorium. Deze training was niet alleen gefocust op het gebruik van de apparatuur, maar er is ook uitgebreid aandacht geweest voor interpretatie van de verkregen meetwaarden en hoe deze data het best verwerkt kunnen worden. Uit de evaluatie van de training bleek dat deze zowel door de deelnemers als ook door de begeleidende staf zeer gewaardeerd is. Oezbekistan In Oezbekistan is ETC betrokken bij een Tempus project waardoor 600 Oezbeken bijgeschoold zullen gaan worden op het gebied van (grensoverschrijdende) regelgeving met betrekking tot milieukwaliteit. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor milieumetingen (bodem, oppervlaktewater en lucht). ETC gaf een presentatie tijdens de grondleggende conferentie en leverde een bijdrage in het stadium dat de trainers van daar getraind moesten worden in het gebruik van moderne onderzoeksmiddelen. Bezoek Ghana 6

7 Geijkt Nieuws in 2006 Deze uitgave van Geijkt Nieuws wordt vanuit een nieuwe database naar u gezonden. Hoewel dit nieuwe CRM systeem Eijkelkamp een hoop extra mogelijkheden biedt, zult u hier waarschijnlijk verder niets van merken. Waar u wel wat van kunt merken, is het volgende: Talen Deze uitgave van Geijkt Nieuws verschijnt voor het eerst behalve in het Engels, Duits en Nederlands, nu ook in het Spaans en Chinees (alleen digitaal). Mocht u liever een andere taal ontvangen, laat u dat dan via bijgaand antwoordformulier even weten, dan ontvangt u de volgende uitgave in de taal van uw voorkeur. Digitaal Het is ook mogelijk Geijkt Nieuws als digitaal bestand in plaats van de papieren versie te ontvangen. Als dit uw voorkeur heeft, kunt u dit tevens via het antwoordformulier kenbaar maken. Internet Alle eerdere uitgaven van Geijkt Nieuws vindt u op onder nieuws / nieuwsletter. Zo hoeft u dus nooit wat te missen. Website informatie Alle Eijkelkamp apparatuur wordt voorzien van duidelijke handleidingen en / of productinformatie in een voor u leesbare taal. Maar wist u dat u als u over een bepaald product meer of extra informatie nodig heeft, u hiervoor ook prima terecht kunt op De Eijkelkamp website is niet langer alleen in het Nederlands en Engels beschikbaar, maar zal binnenkort ook helemaal in het Duits te volgen zijn. Een extra service voor onze klanten in de Duitstalige landen. ecommerce Begin 2006 zal de ecommerce module van Eijkelkamp verder worden uitgebreid. Klanten met een inlogcode en een via Eijkelkamp verkregen autorisatie zullen dan nóg eenvoudiger en sneller een bestelling kunnen plaatsen. Andere sites Ook de holding Eijkelkamp Earth Sampling Group B.V. en het zusterbedrijf SonicSampDrill B.V. beschikken sinds begin 2006 over een website. U vindt deze op: en

8 Diver nieuws Divercursus op locatie In Divernieuws deze keer aandacht voor de Diver cursus van ETC die zowel in Giesbeek als bij u op locatie wordt gegeven. Zo gingen Sebastian Flamant (Account Manager van Eijkelkamp) en Jan Frank Mars (Eijkelkamp Training & Consultancy) enkele weken geleden naar België om daar op verzoek een Diver cursus aan de Universiteit van Gent te geven. De 9 deelnemers waren afkomstig uit België en Nederland en zijn werkzaam bij o.a. enkele consultancybureaus, VITO en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De reden tot deelname was verschillend. Zo waren er enkele nieuwe Divergebruikers, maar ook ervaren gebruikers die tegen bepaalde onduidelijkheden aanliepen of beter wilden leren doorgronden. Bovendien krijgt u inzicht in de ruime toepassingsmogelijkheden van deze automatische (grond)water logger. Duur en inhoud De cursus duurt 1 dag en bestaat uit 4 uur theorie en 2 uur praktijk. Na afloop krijgt u een certificaat van deelname en heeft u gedurende twee maanden het recht om Eijkelkamp Training & Consultancy onbetaald om advies te vragen over de in de training behandelde onderwerpen. De inhoud van deze leerzame cursus: De verschillende apparatuur, de werking, meetbereiken en meetnauwkeurigheden GEIJKT NIEUWS 23, , Cursus waterbodembemonstering Cursus bij Van Walt omgaan met het Diver softwareprogramma LoggerDataManager (LDM). De cursus bleek een dusdanig succes, dat Eijkelkamp Training & Consultancy in 2006 in ieder geval op herhaling gaat in België. En misschien wel op uw locatie? De cursus Wat houdt de cursus in? In de Diver gebruikerscursus leert u hoe er met de moderne automatische (grond)water datalogger, de Diver, gewerkt wordt en hoe u met de software omgaat. U begrijpt na de cursus hoe de Diver werkt en welke instellingen belangrijk zijn. U krijgt na de cursus juiste luchtdrukgecompenseerde data en uitgedrukt t.o.v. een vast punt. Cursus bodemclassificatie Softwareworkshop en voorbereiding van de installatie in het veld Installatiemogelijkheden en -vereisten Uitlezing van Divers met behulp van de DiverMate Barometrische luchtdrukcompensatie bij Divers Bekijken en exporteren van meetgegevens Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eijkelkamp Training & Consultancy op of Goede investering Als u investeert in Divers, doet u dat niet zonder reden. U krijgt namelijk een veel grotere meetdichtheid en kunt daarom veel beter hydrologische processen interpreteren. Ook kan het veldwerk sterk gereduceerd worden en kunt u uw data snel en accuraat presenteren aan derden. Maar is het verantwoord fors te investeren zonder dat een juist gebruik gegarandeerd wordt? Tijdens de cursus leert u in 1 dag Divers en de bijbehorende LDM software te 8 C O L O F O N Geijkt Nieuws is een uitgave van Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Nijverheidsstraat 30, 6987 EM Giesbeek T F E Redactieadres: Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Postbus 4, 6987 ZG Giesbeek Redactie: Laura van der Lecq Drukwerk: Drukkerij Hooiberg, Epe

met verzilting special

met verzilting special Nieuws en achtergronden 38, Voorjaar 2011 met verzilting special 100 jaar Eijkelkamp Earth Sampling Group Dit jaar is het exact 100 jaar geleden dat Hendrik Eijkelkamp zich als zelfstandig smid vestigt

Nadere informatie

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: sediment. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment Oktober 2002

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: sediment. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment Oktober 2002 Eijkelkamp Agrisearch Equipment Oktober 2002 Geijkt Nieuws Nieuwsbrief Thema: sediment In dit nummer o.a.: De Beekersampler Risicogrenzen bij baggerwerkzaamheden Eijkelkamp Training & Consultancy Themadagen

Nadere informatie

Geijkt Nieuws. Themadagen Interview MTI Productnieuws Training en consultancy. In dit nummer o.a.:

Geijkt Nieuws. Themadagen Interview MTI Productnieuws Training en consultancy. In dit nummer o.a.: 2 Uitgave van Eijkelkamp Agrisearch Equipment December 2000 Geijkt Nieuws In dit nummer o.a.: Themadagen Interview MTI Productnieuws Training en consultancy Een terugblik Themadagen Eijkelkamp Agrisearch

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. open Campus B.V.

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. open Campus B.V. Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering open Campus B.V. 9-9-2014 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

Platformonafhankelijk

Platformonafhankelijk Oktober 2011 Nieuwsbrief voor het voortgezet onderwijs Directe toegang tot digitaal lesmateriaal via SOM MagnaView Cum Laude in de praktijk Rapportages in SOM Voor ieder wat wils Appsentie voor de ipad

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Optimaal. Hiermee kan elk bedrijf minimaal 10% extra kosten besparen. In dit nummer: 2013 - NR: Interview met CEO CleanLeaseFortex Eric Dietz

Optimaal. Hiermee kan elk bedrijf minimaal 10% extra kosten besparen. In dit nummer: 2013 - NR: Interview met CEO CleanLeaseFortex Eric Dietz 2013 - NR: 3 Optimaal is een uitgave van You Improve Optimaal Interview met CEO CleanLeaseFortex Eric Dietz Hiermee kan elk bedrijf minimaal 10% extra kosten besparen In dit nummer: BPM (Business Process

Nadere informatie

GeijktNieuws. Sediment & erosie. All it takes for environmental research. Actualiteiten 34

GeijktNieuws. Sediment & erosie. All it takes for environmental research. Actualiteiten 34 GeijktNieuws Actualiteiten 34 Eijkelkamp Agrisearch Equipment, februari 2009 Thema: Sediment & erosie WUR actief in erosieonderzoek Nieuw waterbodembesluit Training: Waterbodembemonstering Productnieuws:

Nadere informatie

TAAL X VAK = SUCCES 2

TAAL X VAK = SUCCES 2 TAAL X VAK = SUCCES 2 Eindverslag van het project 'Docenten aan zet bij taal in alle vakken' 2012/2013 Inhoud Voorwoord 3 Inleiding 4 Opbrengsten 6 Evaluatie 11 Conclusie en aanbevelingen 14 Bijlage 1

Nadere informatie

ILLUSTRATIE VOORZIJDE

ILLUSTRATIE VOORZIJDE uitgave 3 juni 2014 ILLUSTRATIE VOORZIJDE Open for Support, afgekort O4S, is een leverancier van datacenter diensten. O4S levert geen individuele diensten of producten. Wij leveren een uniek totaalconcept

Nadere informatie

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid

CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN. Opening nieuw kantoor. door virtualisatie. datacenters met zeer hoge snelheid CENTRIC MAGAZINE ICT INFRA STRUCTUREN JAARGANG 7, NUMMER 3, RAVU: Business Intelligence is een proces Opening nieuw kantoor Moordrecht Saxion bespaart fors door virtualisatie Glasvezelring verbindt datacenters

Nadere informatie

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden

VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inhoudsopgave VMS Handleiding Invoeren van Veilig Incident Melden Inleiding 4 1. Ter achtergrond: De basiselementen van een VMS 6 2. Waarom Veilig Incidenten

Nadere informatie

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF

DIGI TAAL HAN. Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers. Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF DIGI TAAL n u m m e r 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 Peggy de Jong vraagt om centrale opslagcapaciteit Bij de SU ICT werken Erkende Verhuizers Gebruikersonderzoek HAN-Scholar en HAN-DPF HAN digitale mening

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten

De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten. Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten De effecten van lean management op de kwaliteit van arbeid en de organisatie binnen gemeenten Onderzoeksrapport A+O fonds Gemeenten Alma Vermeulen November 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3&4 2. Lean

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013

Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Cursussen kwaliteitsmanagement voor laboratoria 2013 Zet de standaard Voor het hele spectrum aan scholing in kwaliteitsmanagement Avans + & Lab-QAcademy: Samen voor UW kwaliteit 1. Praktisch omgaan met

Nadere informatie

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science

De alumni van Informatica vertellen. Leiden Institute of Advanced Computer Science De alumni van Informatica vertellen Leiden Institute of Advanced Computer Science Bekijk je mogelijkheden op onze website www.studereninleiden.nl en vind je studie Als je de opleiding Informatica in Leiden

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Jaarverslag Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Versie definitief Datum 5 juli 2013 1 Inhoud Korte terugblik op de ontwikkeling van de NDFF en de stichting GaN... 4 De gebruikers van de NDFF... 6

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand

Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten. Rapportage flitspanelbestand Resultaat- en ontwikkelgesprekken op universiteiten Rapportage flitspanelbestand Over het CAOP Het CAOP is hét kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. Het CAOP

Nadere informatie

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner

ERK&OPLEIDING. Organisatieveranderingen. Management- en leiderschapsontwikkeling. Erkende maatwerkopleidingen. NCOI als kritische partner FEBRUARI 2012 - NUMMER 3 speciale uitgave VAN NCOI Opleidingsgroep ERK&OPLEIDING Organisatieveranderingen NCOI als kritische partner Management- en leiderschapsontwikkeling Case van Timeos Erkende maatwerkopleidingen

Nadere informatie

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs

Vier in balans monitor 2013. De laatste stand van zaken van ict en onderwijs Vier in balans monitor 2013 De laatste stand van zaken van ict en onderwijs 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Onderwijs en ict 1.1 Uitdagingen voor excellent onderwijs 1.2 Ict: nieuwe mogelijkheden met hoge

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie