Geijkt. Nieuws. Capacity Building. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, maart All it takes for environmental research.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geijkt. Nieuws. Capacity Building. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, maart 2006. All it takes for environmental research."

Transcriptie

1 23 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, maart 2006 Geijkt Nieuws Thema: Capacity Building In dit nummer o.a.: Capacity building Nieuwe penetrologger Goedkopere peilapparaten Kennisuitwisseling middels Tempus In-line filters Buitenlandse consultancy activiteiten Geijkt Nieuws in 2006 Website informatie Diver cursus in België All it takes for environmental research

2 Capacity building Eijkelkamp geeft, door haar producten aan te bieden in combinatie met de kennis van Eijkelkamp Training & Consultancy, steeds meer vorm aan de zogenoemde deskundigheidsbevordering (capacity building). De doelstelling van deze activiteit is om de afnemers van Eijkelkamp optimaal gebruik te laten maken van de door hen te gebruiken instrumenten en daarnaast kennisoverdracht richting technici, wetenschappers, onderzoekers, studenten en veldwerkers te realiseren. De activiteiten van Eijkelkamp zijn toegespitst op de volgende vakgebieden: Milieukunde Landbouw Watermanagement Opleidingen Ook speelt ETC een rol binnen bestaande opleidingsprogramma s op o.a. MBO, HBO en universitair niveau en bij maatwerktrainingen voor internationale consultants en instituten. Deze opleidingen kunnen zowel in het binnenland als ook bij onze partners in het buitenland worden georganiseerd. Faciliteiten Eijkelkamp Training & Consultancy beschikt over de volgende faciliteiten: Kennis van internationale normen. Eijkelkamp Training & Consultancy is deelnemer in verschillende commissies m.b.t. opstellen en interpretatie van (internationale) normen Een netwerk van beschikbare trainers Twee eigen trainers / consultants Eigen opleidingscentrum voor theorie en praktijk Een groeiend netwerk van internationale distributeurs die ook weer ter plaatse in eigen land trainingen opzetten (onder begeleiding van Eijkelkamp Training & Consultancy). GEIJKT NIEUWS 23, , Aanvullende rol Eijkelkamp Training & Consultancy heeft een uitgebreide expertise op het gebied van training en consultancy in huis en wil dit graag ten dienste stellen van partners die hiervan gebruik willen maken. De consultancytak van ETC kan een aanvullende rol spelen in het proces van capacity building bij internationale organisaties en internationale netwerken. Voorbeelden van dergelijke samenwerking leest u elders in deze nieuwsbrief. Cursus bodemclassificatie 2

3 PRODUCTNIEUWS Nieuwe penetrologger De indringingsweerstand is een maat ter bepaling van het draagvermogen en de doorwortelbaarheid van de bodem. Het meten van de indringingsweerstand van de bodem kan bij een groot aantal metingen het best geschieden met een elektronische penetrometer met datalogger, waarbij de meetgegevens direct opgeslagen en bewerkt kunnen worden in de datalogger. Hiervoor heeft Eijkelkamp de penetrologger ontwikkeld. Toepassingen De penetrologger is een elektronische penetrometer met ingebouwde datalogger voor opslag en bewerking van een groot aantal meetgegevens (1500 sonderingen) en kan worden toepast in zowel de agrarische- als de civiel-technische sector voor: Algemeen bodemkundig onderzoek Fundatietechniek Geschiktheidsbeoordelingen voor landbouwkundige doeleinden Onderzoek naar (te verwachten) groeiomstandigheden voor planten Opsporen van verdichte (mogelijk ondoorlaatbare) bodemlagen Onderzoek naar slechte groeiomstandigheden Controle van kunstmatige verdichtingen Controle op berijdbaarheid en betreedbaarheid van gronden. PRODUCTNIEUWS Goedkopere peilapparaten Waterniveaumetingen vormen de basis van een hydrologisch bodemonderzoek. De peilapparaten van Eijkelkamp zijn betrouwbare instrumenten die vooral worden ingezet voor het meten van het grondwaterniveau in peilbuizen. De metingen worden met de hand uitgevoerd en afgelezen. Nieuw! De range peilapparaten t/m zijn met ingang van heden een stuk goedkoper. Eijkelkamp kan u deze instrumenten door inkoopvoordeel nu tegen een scherpere verkoopprijs aanbieden. Behalve scherpere verkoopprijs is er niets essentieels veranderd. Nieuw! De nieuwe penetrologger beschikt over GPS, waarbij de coördinaten worden opgeslagen in de interne logger van de penetrologger. Optioneel is een bodemvochtmeting met behulp van een externe bodemvochtsensor. De nieuwe penetrologger is nu volop leverbaar! Penetrologger Peilapparaten 3

4 Kennisuitwisseling middels Tempus GEIJKT NIEUWS 23, , Tempus staat voor Trans-European mobility scheme for university studies en stelt universiteiten in de EU sinds 1990 in staat om samen te werken met universiteiten o.a. uit de Baltische staten, oost Europa en centraal Azië op het gebied van moderniseringsprojecten in het hoger onderwijs. Tegenwoordig is het steeds belangrijker om het begrip tussen de verschillende culturen te vergroten en samen te werken op het gebied van kennisuitwisseling. De Tempus projecten vallen uiteen in drie categorieën, waarbij het hoofdtype Gezamenlijke Europese projecten betreft, waarbij de actoren het mogelijk maken het hoger onderwijs in de EU staten buiten de academische instituten te trekken en hierdoor de kennis meer te kunnen delen. De categorie Structurele en aanvullende projecten zijn korte termijn samenwerkingsverbanden die bedoeld zijn om het nationale hoge onderwijs aan te passen en een kader te ontwikkelen. Hierbij komen zaken als kwaliteitsgarantie en goed management op de universiteiten aan de orde. Ten slotte zorgen de Individuele mobiliteits bijdragen ervoor dat personeel in samenwerkende partnerlanden deelneemt aan trainingen en conferenties in het buitenland om Europese leraren te assisteren bij het geven van trainingen in het buitenland, passend binnen de Tempus doelstellingen. Eerste project Mevrouw Ir. Ewa Wietsma-Lacka is internationaal Projectleider bij Wageningen Universiteit, Centrum Water en Klimaat sinds 1991 en haar eerste Tempus project heette eveneens EWA, wat stond voor Environment Water Agriculture soils, waarbij geld beschikbaar werd gesteld voor Polen, Hongarije en Tsjechië. Inlevingsvermogen Ewa vertelt: Zelf kwam ik in de zomer van 1981 naar Nederland, waar ik in Wageningen 2 maanden zou gaan studeren middels een uitwisselingsprogramma. Ik ben echter nooit meer terug gegaan en woon met man en kinderen nog steeds in Wageningen. Na mijn afstuderen ben ik via een baan bij een Nederlands agentschap van een Pools bedrijf en mijn werkzaamheden als technisch auteur bij Philips wederom bij de Universiteit terechtgekomen in mijn huidige baan. Deze baan is op mijn lijf geschreven, omdat ik precies weet wat de buitenlandse studenten allemaal voelen en denken als ze vanuit een totaal andere cultuur voor het eerst in Nederland aan komen. Ik heb de cultuurverschillen destijds zelf ervaren en kan me hierdoor heel goed inleven. Partners Zelf afkomstig uit Polen, erkent zij als geen ander het belang van het beschikbaar stellen van financiële middelen om de universiteiten door de overgangsperiode na de communistische val te helpen en studenten te stimuleren om naar het buitenland te gaan, wat voorheen bijna niet mogelijk was. Daarnaast kon er via het EWA project door de Universiteit van Wageningen apparatuur voor laboratoria in deze landen worden gekocht. Dit was mijn eerste kennismaking met Eijkelkamp. De samenwerking verliep vanaf het begin prettig omdat ik me niet hoefde af te vragen hoe de apparatuur het beste op de plaats van bestemming kwam. Eijkelkamp heeft jarenlange ervaring in het internationaal ondernemen, dus dit was een taak die ik makkelijk kon loslaten. Daarnaast heeft de Eijkelkamp apparatuur wereldwijd een goede reputatie. Eijkelkamp is dan inmiddels ook een officiële vaste partner van Tempus geworden. 4

5 Het is prachtig om te zien hoe er met kleine stapjes in de goede richting, grote successen met deze vorm van capacity building kan worden geboekt. Zo kan ik me herinneren dat ik nadat ik de eerste keer een bepaalde locatie bezocht had en een kapotte wc aantrof die bij een later bezoek was omgedoopt tot compleet waterlaboratorium. Dan weet je waar je het voor doet, aldus mevrouw Wietsma. Capacity Buiding Het belang van capacity building ligt in het feit dat het leveren van goede apparatuur op zich niet voldoende is om een project te laten slagen. Dan komt het belang van goede training met deze apparatuur om de hoek kijken. Dit is iets wat Eijkelkamp met haar aandacht voor capacity building ook duidelijk illustreert, aldus mevrouw Wietsma. Uzbekistan Eind januari 2006 was mevrouw Wietsma in het kader van het zogenaamde TEAM project, waarbij TEAM staat voor Training Environment Assessment Monitoring, met een groep uit Oezbekistan op bedrijfsbezoek bij Eijkelkamp. De groep bestond uit diverse parlementsleden, een rector en medewerkers van het ministerie en het was een eerste oriëntatiebezoek aan Europa, waarbij Nederland en Oostenrijk werden bezocht. Uitleg in showroom van Eijkelkamp. PRODUCTNIEUWS In-line filters De filtratie van grondwater direct in het veld is nodig om analyses, op ondermeer de zware metalen, later in het lab mogelijk te maken. Er zijn vier wegwerpfilters voor in-line filtratie beschikbaar, twee met een beperkte, één met een medium en één met een zeer grote capaciteit. Het kleinste filter is de Deze heeft een effectieve filtratie van een beperkte kwantiteit van grondwater met niet al te veel kleine deeltjes. Voordelen zijn o.a.: Efficiënt: reinigen en wisselen van het filter membraan is niet nodig Betrouwbaarheid: elke filter wordt op kwaliteit getest Makkelijk toepasbaar: eenmalig gebruik maakt reinigen overbodig Hoge opbrengst door grote poreusheid 5

6 Buitenlandse capacity building projecten Eijkelkamp Training & Consultancy krijgt steeds meer werk in het buitenland. Dat gaat vaak verder dan het verzorgen van van dit project en de bijdrage van ETC bestond uit het installeren van 5 e-sense telemetrie meetstations voor het meten van regenval en waterstanden in het stroomgebied van de rivier Siret in Roemeens Moldavië. Naast installatie van de meetstations was ETC ook verantwoordelijk voor het opleiden van de medewerkers van Apele Romana, het waterschap dat verantwoordelijk is voor onderhoud en verwerking van de door de meetstations verwerkte data. Doel van dit telemetrie systeem is dat er middels hoogwateralarmeringen vroegtijdig gewaarschuwd kan worden voor overstromingen en dat de plaatselijke overheid voldoende tijd heeft om de noodzakelijke maatregelen te nemen. GEIJKT NIEUWS 23, , Roemenië de praktische trainingen. De helft van de tijd gaat op aan haar zogenoemde consultancy activiteiten, zoals bij de volgende projecten het geval was: Roemenië Voorjaar en zomer 2005 waren catastrofaal voor Roemenië. Meer dan 7 keer werd het land getroffen door ernstige overstromingen, waarbij helaas ook tientallen doden te betreuren waren. Met behulp van Nederlandse subsidie zijn er twee projecten gestart o.a. het flood prevention project. Arcadis Euroconsult is penvoerder Ghana In oktober reisde ETC medewerker Jan Frank Mars af naar de KNUST universiteit in Kumasi Ghana. In het kader van het UNESCO-IHE Water Supply Environmental Sanitation project heeft ETC een training verzorgd aan lab technici en MSc studenten. Het betrof hier een training in hydrologische, meteoapparatuur met bijbehorende software pakketten. Daarnaast is er ook een training geweest in het nemen van grondmonsters en het bepalen van het percentage bodemvocht in het veld en in het laboratorium. Deze training was niet alleen gefocust op het gebruik van de apparatuur, maar er is ook uitgebreid aandacht geweest voor interpretatie van de verkregen meetwaarden en hoe deze data het best verwerkt kunnen worden. Uit de evaluatie van de training bleek dat deze zowel door de deelnemers als ook door de begeleidende staf zeer gewaardeerd is. Oezbekistan In Oezbekistan is ETC betrokken bij een Tempus project waardoor 600 Oezbeken bijgeschoold zullen gaan worden op het gebied van (grensoverschrijdende) regelgeving met betrekking tot milieukwaliteit. Daarnaast zal er veel aandacht zijn voor milieumetingen (bodem, oppervlaktewater en lucht). ETC gaf een presentatie tijdens de grondleggende conferentie en leverde een bijdrage in het stadium dat de trainers van daar getraind moesten worden in het gebruik van moderne onderzoeksmiddelen. Bezoek Ghana 6

7 Geijkt Nieuws in 2006 Deze uitgave van Geijkt Nieuws wordt vanuit een nieuwe database naar u gezonden. Hoewel dit nieuwe CRM systeem Eijkelkamp een hoop extra mogelijkheden biedt, zult u hier waarschijnlijk verder niets van merken. Waar u wel wat van kunt merken, is het volgende: Talen Deze uitgave van Geijkt Nieuws verschijnt voor het eerst behalve in het Engels, Duits en Nederlands, nu ook in het Spaans en Chinees (alleen digitaal). Mocht u liever een andere taal ontvangen, laat u dat dan via bijgaand antwoordformulier even weten, dan ontvangt u de volgende uitgave in de taal van uw voorkeur. Digitaal Het is ook mogelijk Geijkt Nieuws als digitaal bestand in plaats van de papieren versie te ontvangen. Als dit uw voorkeur heeft, kunt u dit tevens via het antwoordformulier kenbaar maken. Internet Alle eerdere uitgaven van Geijkt Nieuws vindt u op onder nieuws / nieuwsletter. Zo hoeft u dus nooit wat te missen. Website informatie Alle Eijkelkamp apparatuur wordt voorzien van duidelijke handleidingen en / of productinformatie in een voor u leesbare taal. Maar wist u dat u als u over een bepaald product meer of extra informatie nodig heeft, u hiervoor ook prima terecht kunt op De Eijkelkamp website is niet langer alleen in het Nederlands en Engels beschikbaar, maar zal binnenkort ook helemaal in het Duits te volgen zijn. Een extra service voor onze klanten in de Duitstalige landen. ecommerce Begin 2006 zal de ecommerce module van Eijkelkamp verder worden uitgebreid. Klanten met een inlogcode en een via Eijkelkamp verkregen autorisatie zullen dan nóg eenvoudiger en sneller een bestelling kunnen plaatsen. Andere sites Ook de holding Eijkelkamp Earth Sampling Group B.V. en het zusterbedrijf SonicSampDrill B.V. beschikken sinds begin 2006 over een website. U vindt deze op: en

8 Diver nieuws Divercursus op locatie In Divernieuws deze keer aandacht voor de Diver cursus van ETC die zowel in Giesbeek als bij u op locatie wordt gegeven. Zo gingen Sebastian Flamant (Account Manager van Eijkelkamp) en Jan Frank Mars (Eijkelkamp Training & Consultancy) enkele weken geleden naar België om daar op verzoek een Diver cursus aan de Universiteit van Gent te geven. De 9 deelnemers waren afkomstig uit België en Nederland en zijn werkzaam bij o.a. enkele consultancybureaus, VITO en het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. De reden tot deelname was verschillend. Zo waren er enkele nieuwe Divergebruikers, maar ook ervaren gebruikers die tegen bepaalde onduidelijkheden aanliepen of beter wilden leren doorgronden. Bovendien krijgt u inzicht in de ruime toepassingsmogelijkheden van deze automatische (grond)water logger. Duur en inhoud De cursus duurt 1 dag en bestaat uit 4 uur theorie en 2 uur praktijk. Na afloop krijgt u een certificaat van deelname en heeft u gedurende twee maanden het recht om Eijkelkamp Training & Consultancy onbetaald om advies te vragen over de in de training behandelde onderwerpen. De inhoud van deze leerzame cursus: De verschillende apparatuur, de werking, meetbereiken en meetnauwkeurigheden GEIJKT NIEUWS 23, , Cursus waterbodembemonstering Cursus bij Van Walt omgaan met het Diver softwareprogramma LoggerDataManager (LDM). De cursus bleek een dusdanig succes, dat Eijkelkamp Training & Consultancy in 2006 in ieder geval op herhaling gaat in België. En misschien wel op uw locatie? De cursus Wat houdt de cursus in? In de Diver gebruikerscursus leert u hoe er met de moderne automatische (grond)water datalogger, de Diver, gewerkt wordt en hoe u met de software omgaat. U begrijpt na de cursus hoe de Diver werkt en welke instellingen belangrijk zijn. U krijgt na de cursus juiste luchtdrukgecompenseerde data en uitgedrukt t.o.v. een vast punt. Cursus bodemclassificatie Softwareworkshop en voorbereiding van de installatie in het veld Installatiemogelijkheden en -vereisten Uitlezing van Divers met behulp van de DiverMate Barometrische luchtdrukcompensatie bij Divers Bekijken en exporteren van meetgegevens Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Eijkelkamp Training & Consultancy op of Goede investering Als u investeert in Divers, doet u dat niet zonder reden. U krijgt namelijk een veel grotere meetdichtheid en kunt daarom veel beter hydrologische processen interpreteren. Ook kan het veldwerk sterk gereduceerd worden en kunt u uw data snel en accuraat presenteren aan derden. Maar is het verantwoord fors te investeren zonder dat een juist gebruik gegarandeerd wordt? Tijdens de cursus leert u in 1 dag Divers en de bijbehorende LDM software te 8 C O L O F O N Geijkt Nieuws is een uitgave van Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Nijverheidsstraat 30, 6987 EM Giesbeek T F E Redactieadres: Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Postbus 4, 6987 ZG Giesbeek Redactie: Laura van der Lecq Drukwerk: Drukkerij Hooiberg, Epe

Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, juni 2007. Geijkt. Nieuws. Thema:

Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, juni 2007. Geijkt. Nieuws. Thema: Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, juni 2007 28 Geijkt Nieuws Thema: Meten en monitoren e-sense bij TNO e+ WATER L in korea Training & Consultancy in Kroatië Bezoek WMO Genève Nederlands Watermuseum

Nadere informatie

e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research

e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research e+ WATER L van Eijkelkamp Agrisearch Equipment All it takes for environmental research e+ WATER L De e+ WATER L (Level) sensor is een intelligente en nauwkeurige sensor voor het meten en registreren van

Nadere informatie

Geijkt. Nieuws. Water. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, september 2005. All it takes for environmental research.

Geijkt. Nieuws. Water. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, september 2005. All it takes for environmental research. 21 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, september 2005 Geijkt Nieuws Thema: Water In dit nummer o.a.: Nieuwe directie e+ RAIN project in Roemenië Vloer- en straatpotten Andere distributeur Zuid-Afrika

Nadere informatie

GeijktNieuws. Consultancy en (bodem)laboratoria. All it takes for environmental research. Actualiteiten 32. Thema: Basisbenodigdheden voor een

GeijktNieuws. Consultancy en (bodem)laboratoria. All it takes for environmental research. Actualiteiten 32. Thema: Basisbenodigdheden voor een GeijktNieuws Actualiteiten 32 Eijkelkamp Agrisearch Equipment, juni 2008 Thema: Consultancy en (bodem)laboratoria Basisbenodigdheden voor een bodemfysisch laboratorium Uitslag prijsvraag ontwerp een grondwaterbemonsteringskar

Nadere informatie

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics

Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics Lange cursus beschrijving van de cursus: ITIL basics ALGEMEEN Het inrichten van een ICT Beheerorganisatie is een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Het resultaat is afhankelijk van veel aspecten.

Nadere informatie

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: Water. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment September 2003

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: Water. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment September 2003 13 Eijkelkamp Agrisearch Equipment September 2003 Geijkt Nieuws Nieuwsbrief Thema: Water In dit nummer o.a.: e-sense De waterkringloop Overstromingen in Roemenië Eijkelkamp Training & Consultancy Productnieuws

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research C o m p a n y P r o f i l e All it takes for environmental research H i s t o r i e Van dorpssmederij tot Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV Eijkelkamp Agrisearch Equipment BV is een internationale organisatie

Nadere informatie

Stages in het buitenland

Stages in het buitenland Stages in het buitenland Ben jij op zoek naar een spetterende buitenlandervaring? Of zoek je gewoon een stage? AIESEC helpt je hierbij. In dit document vind je alle informatie, die je nodig hebt om het

Nadere informatie

Geijkt. Nieuws PRODUCT. All it takes for environmental research

Geijkt. Nieuws PRODUCT. All it takes for environmental research PRODUCT S P E C I A L 29 Eijkelkamp Agrisearch Equipment, september 2007 Geijkt Nieuws In dit nummer o.a. Apparatuur voor bodemonderzoek Penetrologger Bodemfysisch onderzoek in het laboratorium Apparatuur

Nadere informatie

OFFSHORE OUTSOURCING Het benutten van nieuwe kansen?

OFFSHORE OUTSOURCING Het benutten van nieuwe kansen? OFFSHORE OUTSOURCING Het benutten van nieuwe kansen? Paul Tjia GPI Consultancy Universiteit Twente, 15 december 2004 Trend 1: aandacht in de pers Trend 2: groeiend gebruik van offshore diensten In Nederland

Nadere informatie

GeijktNieuws. Water (kwaliteit en kwantiteit) All it takes for environmental research. Actualiteiten 33

GeijktNieuws. Water (kwaliteit en kwantiteit) All it takes for environmental research. Actualiteiten 33 GeijktNieuws Actualiteiten 33 Eijkelkamp Agrisearch Equipment, oktober 2008 Thema: Water (kwaliteit en kwantiteit) EU-ontwikkelingsproject Bemonsteren met Dead Sea Works Automatisering van het meetnetwerk

Nadere informatie

Geijkt. Nieuws. Meten en Monitoren. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, december 2005. All it takes for environmental research.

Geijkt. Nieuws. Meten en Monitoren. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, december 2005. All it takes for environmental research. 22 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, december 2005 Geijkt Nieuws Thema: Meten en Monitoren In dit nummer o.a.: SonicSampDrill B.V. e-sense in het Verenigd Koninkrijk Grondwatermonitoring Waterbodem-/sedimentapparatuur

Nadere informatie

Eijkelkamp Agrisearch Equipment Juni 2001. Thema: Bodemerosie. In dit nummer o.a.:

Eijkelkamp Agrisearch Equipment Juni 2001. Thema: Bodemerosie. In dit nummer o.a.: 4 Eijkelkamp Agrisearch Equipment Juni 2001 Thema: Bodemerosie In dit nummer o.a.: Interview met prof. dr. ir. Leo Stroosnijder (Universiteit Wageningen) Samenwerking Sonic & Wizard R&D aan het woord Training

Nadere informatie

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: Water. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment December 2004

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: Water. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment December 2004 18 Eijkelkamp Agrisearch Equipment December 2004 Geijkt Nieuws Nieuwsbrief Thema: Water In dit nummer o.a.: Redoxpotentiaal bepalen Water is leven Maak kennis met de R&D afdeling e+ WATER L Eijkelkamp

Nadere informatie

Tradinco Academy Cursus Programma

Tradinco Academy Cursus Programma Tradinco Academy Cursus Programma Calibration made simple 01/2014 page : 1 Index Inleiding The art of Calibration Kalibratie Management Kalibratie Instrumentatie Het gebruik van Instrumenten AutoCal Kalibratie

Nadere informatie

1. Human Factor Management Training... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel training... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4

1. Human Factor Management Training... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel training... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Human Factor Management Training... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel training... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1. Inhoud... 4 2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal...

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Post HBO Financieel Management & Leadership De Post HBO opleiding Financieel Management & Leadership duurt onge veer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in

Nadere informatie

Het hoger onderwijs verandert

Het hoger onderwijs verandert achelor & master Sinds september 2004 is de hele structuur van het hoger onderwijs veranderd. Die nieuwe structuur werd tegelijkertijd ingevoerd in andere Europese landen. Zo sluiten opleidingen in Vlaanderen

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: meten en monitoren. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment Juni 2002

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: meten en monitoren. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment Juni 2002 Eijkelkamp Agrisearch Equipment Juni 2002 Geijkt Nieuws Nieuwsbrief Thema: meten en monitoren In dit nummer o.a.: Nominatie Export Award After-Sales-Service Demonstratie Sonic Interview Sialtech e-sense

Nadere informatie

FMEA Measurement systems analysis Statistische procesbeheersing

FMEA Measurement systems analysis Statistische procesbeheersing Opleiding FMEA Measurement systems analysis Statistische procesbeheersing DataLyzer International Tel: 040-2940980 Email: sales@datalyzer.com Internet: www.datalyzer.com FMEA Voorkomen kwaliteitsproblemen

Nadere informatie

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go

Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork maakt leren toegankelijker met Springest Go Stork lanceerde in 2014 een online leerportal voor zijn medewerkers. Sindsdien kunnen medewerkers zelfstandig opleidingen zoeken en boeken binnen het aanbod

Nadere informatie

SNIJDERS HERITAGE BROCHURE KENNIS VAN MEDISCHE LOGISTIEKE SYSTEMEN & LABORATORIUM APPARATUUR

SNIJDERS HERITAGE BROCHURE KENNIS VAN MEDISCHE LOGISTIEKE SYSTEMEN & LABORATORIUM APPARATUUR SNIJDERS HERITAGE BROCHURE KENNIS VAN MEDISCHE LOGISTIEKE SYSTEMEN & LABORATORIUM APPARATUUR Meer dan 50 jaar geleden startte Jaap Snijders in een kelder in Rotterdam zijn éénmans zaak. Hij laste en verchroomde

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 28, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 1 2 Probleemstelling & Doelstelling 2 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar.

Van de 367 Wageningse respondenten zijn er 156 man (43%) en 211 vrouw (57%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 27 jaar. Resultaten NAE 2015 Samenvatting: De NAE (vroeger: WO-Monitor) is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt

Nadere informatie

Geijkt. Nieuws. Bodem. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Juni 2005. All it takes for environmental research. Thema:

Geijkt. Nieuws. Bodem. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Juni 2005. All it takes for environmental research. Thema: 20 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, Juni 2005 Geijkt Nieuws Thema: Bodem In dit nummer o.a.: Verbeterde Veenboor Nieuwe Penetrologger! Bodemmonsternameapparatuur Maak kennis met Eijkelkamp

Nadere informatie

Samen gaan we voor kwaliteit en service

Samen gaan we voor kwaliteit en service MHI Trainingen Samen gaan we voor kwaliteit en service Mitsubishi Heavy Industries_Trainingen Samen gaan we voor kwaliteit en service Hoewel de kennis in onze branche bij installateurs en adviseurs de

Nadere informatie

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6

2. Lessen... 2.1 Onderwerpen... 2.2 Lesmateriaal... 2.3 Discussie... 2.4 Naslagwerk... 3. Programma... 6 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Human Factor Management IntroductieTraining... 4 1.1 Doel HFM... 4 1.2 Doel introductietraining... 4 1.3 Doelgroep... 4 1.4 Duur... 4 1.5 Inhoud... 4 2. Lessen... 2.1 Onderwerpen...

Nadere informatie

WEBBASED SERVICES 2016 INTRODUCTIE & TOELICHTING OP ONLINE E-LEARNING & E-GAP ANALYSIS

WEBBASED SERVICES 2016 INTRODUCTIE & TOELICHTING OP ONLINE E-LEARNING & E-GAP ANALYSIS WEBBASED SERVICES 2016 INTRODUCTIE & TOELICHTING OP ONLINE E-LEARNING & E-GAP ANALYSIS PROJECT VOLLEDIG LEVERINGSPROGRAMMA IN RELATIE TOT ISO 9001 & ISO 14001 INFORMATIE, E-LEARNING, TRAINING, E-GAP ANALYSIS,

Nadere informatie

Trainingen. Laat kennis werken. de juiste richting... trainingen

Trainingen. Laat kennis werken. de juiste richting... trainingen Trainingen Laat kennis werken de juiste richting... 1 De juiste richting... met Geometius Trainingen voor landmeters & geo-specialisten Hands-on en interactief kenmerken de die wij verzorgen. Gegeven door

Nadere informatie

Coach voor leren en ontwikkeling

Coach voor leren en ontwikkeling Specialisatie Coach voor leren en ontwikkeling MSc Education and Child Studies Faculteit der Sociale Wetenschappen Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Coach voor leren en ontwikkeling MSc

Nadere informatie

Indeling hoger onderwijs

Indeling hoger onderwijs achelor & master Sinds enkele jaren is de structuur van het hoger onderwijs in België afgestemd op die van andere Europese landen. Hierdoor kan je makkelijker switchen tussen hogescholen en universiteiten

Nadere informatie

Managementsimulatie UTOPIA

Managementsimulatie UTOPIA Managementsimulatie UTOPIA Algemeen Managers en leidinggevend personeel worden steeds vaker tijdens hun werk geconfronteerd met problematische situaties van een complexe en dynamische aard. Beslissingen

Nadere informatie

Leones. Business Case Service Management Tool

Leones. Business Case Service Management Tool Leones Business Case Service Management Tool Inhoudsopgave 1. AFBAKENING... 3 1.1 DOEL... 3 1.2 AANNAMES... 3 1.3 HUIDIGE SITUATIE... 3 1.4 PROBLEEMSTELLING... 3 1.5 WAT ALS ER NIETS GEBEURT?... 3 2. OPTIES...

Nadere informatie

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten

Exam Scheduler. Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Exam Scheduler Optimaliseer de examenervaring van uw studenten Optimaliseer de examenervaring van uw studenten met de software Exam Scheduler van Scientia. Examenplanning in het hoger en voortgezet onderwijs

Nadere informatie

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren.

aan de leverancier zijde oplossingen om alle processen te optimaliseren. Product Data Manager zet zich in voor digitale uitwisseling van gegevens tussen partijen. Inkooporders, artikelinformatie, prijsmutaties, voorraadpositie, pakbonnen, facturen, orderbevestigingen; er gaat

Nadere informatie

Brochure brain trainingen. Speed Reading Haal meer uit uw geheugen

Brochure brain trainingen. Speed Reading Haal meer uit uw geheugen 1 Brochure brain trainingen Speed Reading Haal meer uit uw geheugen 2 Inhoudsopgave Over MTcompany...... 3 Training 1: Speed Reading... 3 Training 2: Haal meer uit uw geheugen... 4 Begeleiding na de training...

Nadere informatie

Merken Wageningen UR en richtlijnen voor gebruik

Merken Wageningen UR en richtlijnen voor gebruik Merken Wageningen UR en richtlijnen voor gebruik Corporate Communicatie, mei 2013 Wageningen UR voert een strikt merkenbeleid. Dat is nodig, want daarmee kan de organisatie bouwen aan een grotere bekendheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2

Inhoudsopgave. Copyright ADEF, 2009 2 2. Kwaliteitszorg Inhoudsopgave Evaluatieformulier voor de EVC-assessor 3 Toelichting 4 Training assessoren inclusief terugkombijeenkomsten 4 Beoordeling portfolio s 5 Criteriumgerichte interviews (portfoliogesprekken)

Nadere informatie

Onderwijs en Kennisoverdracht

Onderwijs en Kennisoverdracht Onderwijs en Kennisoverdracht Ontwikkelingen in de duurzame landbouw in Suriname Prof. Tiny van Boekel, Decaan voor Onderwijs/Vice-rector, Wageningen University & Research Centre, NL Inhoud lezing Ontwikkelingen

Nadere informatie

Geijkt. Nieuws. Water management. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, juni 2006. All it takes for environmental research.

Geijkt. Nieuws. Water management. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, juni 2006. All it takes for environmental research. 24 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, juni 2006 Geijkt Nieuws Thema: Water management In dit nummer o.a.: e-sense projecten Open Interface e-sense direct Optimaal meetnet Nieuwe Diver Data Kabel

Nadere informatie

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten,

1. Jurriaan Vogel. 2. Mark van Wijgerden. Waarde medestudenten, 1. Jurriaan Vogel Als derdejaarsstudent Bedrijfseconomie mag ik dit jaar al namens Student Party ECCO in de faculteitsraad van Tilburg School of Economics and Management plaatsnemen. Hier hebben we al

Nadere informatie

RIKILT Institute of Food Safety

RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety In het kort Referentie instituut Metingen & Advies Onderzoek RIKILT Institute of Food Safety RIKILT Institute of Food Safety is onderdeel van de internationale kennisorganisatie

Nadere informatie

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA

Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Klantgegevens uit Microsoft Dynamics CRM via Mobile CRM beschikbaar op PDA Sigma distributiepartner Colours & Coatings wil alle klantgegevens centraal opslaan en op PDA's beschikbaar hebben voor de buitendienstmedewerkers.

Nadere informatie

programmeerbaar van 1 per minuut tot 1 per 255 minuten + 10 jaar of 3.000.000 loggings van 1 dag en 21 uur tot 483 dagen

programmeerbaar van 1 per minuut tot 1 per 255 minuten + 10 jaar of 3.000.000 loggings van 1 dag en 21 uur tot 483 dagen TEMPSTICK Data Logger Het Tempstick systeem bestaat uit een temperatuur datalogger, PC software en een interface. De Tempstick temperatuur datalogger is een miniatuur temperatuurmeter. De behuizing is

Nadere informatie

TRAININGEN. Laat kennis werken DE JUISTE RICHTING...

TRAININGEN. Laat kennis werken DE JUISTE RICHTING... Laat kennis werken DE JUISTE RICHTING... 1 De juiste richting... met Geometius trainingen Trainingen voor landmeters & geo-specialisten Hands-on en interactief kenmerken de trainingen die wij verzorgen.

Nadere informatie

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage

Alle meetgegevens. Altijd en overal. Op iedere smartphone, tablet of PC. Het WiFi dataregistratiesysteem testo Saveris 2. Analyse & Rapportage Analyse & Rapportage Coldstore east 14.09.2014 tot 16.09.2014 Grafische weergave 14/09/2014 15/09/2014 16/09/2014 Data logger 1 ( C) Data logger 2 ( C) Data logger 3 ( C) Tabelvorm weergave Alarmen Alle

Nadere informatie

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids

Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Make it work! Virtuele mobiliteit in internationale stages integreren: een snelgids Wat? Internationale stages worden steeds belangrijker in de context van de internationalisering van hoger onderwijs en

Nadere informatie

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning

Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Ministerie van VROM Kennisplein Omgevingsvergunning Online enquête Kennisplein Omgevingsvergunning Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode IPC 660 http://omgevingsvergunning.vrom.nl

Nadere informatie

VRAGENLIJST Risico Perceptie

VRAGENLIJST Risico Perceptie Dit PDF document is klaar voor gebruik. Vergeet na het invullen van de vragen niet het document op te slaan en het naar het onderstaande e-mailadres te sturen: maria.carmona@hzg.de Onderwerp: QUESTIONNAIRE

Nadere informatie

Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter.

Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter. Samen zaken doen wordt gemakkelijker en efficiënter. 2 Eenvoudigweg beter. Betere eenvoud. We willen samen zaken doen beter en eenvoudiger maken met een modern, wereldwijd ERP-systeem dat ons helpt om

Nadere informatie

bewezen hacks om betere cijfers te halen

bewezen hacks om betere cijfers te halen 10 bewezen hacks om betere cijfers te halen Luister muziek terwijl je studeert Als je tijdens het studeren naar muziek met een hoog tempo luistert, leer je beter. Daar kwamen onderzoekers van de universiteit

Nadere informatie

Credit Management en Excel

Credit Management en Excel Credit Management en Excel Debiteurenbeheer of het opstellen van debiteuren rapportages, het zijn terugkerende werkzaamheden op iedere creditmanagement afdeling. Werkzaamheden die lang niet altijd goed

Nadere informatie

driepoten gebruiksaanwijzing All it takes for environmental research

driepoten gebruiksaanwijzing All it takes for environmental research driepoten gebruiksaanwijzing Inhoud Over deze gebruiksaanwijzing... 2 1 Beschrijving... 2 2 Technische specificaties... 2 3 Veiligheid... 3 Ingebruikneming en bediening... 3.1 Lichte driepoot (02.01.01)...

Nadere informatie

Het Technasium is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen projectmatig en probleemoplossend werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven.

Het Technasium is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen projectmatig en probleemoplossend werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Wat is het technasium? Het Technasium is een vorm van onderwijs waarbij leerlingen projectmatig en probleemoplossend werken aan echte opdrachten uit het bedrijfsleven. Hoe werkt het? De leerlingen krijgen

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Geijkt Nieuws. Special: Kernproducten. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment September 2004

Geijkt Nieuws. Special: Kernproducten. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment September 2004 Eijkelkamp Agrisearch Equipment September 2004 Geijkt Nieuws Special: Kernproducten In dit nummer o.a.: Peilbuizen SonicSampDrill Penetrometers e-sense, communicatie met instrumenten in het veld Bodemfysisch

Nadere informatie

International Business & Marketing

International Business & Marketing Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25148 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als medewerker marketing & communicatie werk

Nadere informatie

Enterprise Foundation. Optimaliseer het roosterproces om strategische doelen te behalen

Enterprise Foundation. Optimaliseer het roosterproces om strategische doelen te behalen Enterprise Foundation Optimaliseer het roosterproces om strategische doelen te behalen Optimaliseer het roosterproces met behulp van de roosteroplossing Enterprise Foundation en zorg dat strategische doelen

Nadere informatie

Geert Vandepitte Verantwoordelijke Vlaanderen

Geert Vandepitte Verantwoordelijke Vlaanderen Geert Vandepitte Verantwoordelijke Vlaanderen presentatie ISAGRI het bedrijf ISA systeem manier van werken PRODUCTEN ISA GPS perceelsmeting ISA 360 gps ISATEELT teeltregistratie ISA app smartphone ENKELE

Nadere informatie

Serie handleidingen. "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti

Serie handleidingen. LbD4All (Leren door Ontwikkeling voor iedereen) AUTHENTICITEIT. Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Serie handleidingen "LbD4All" ("Leren door Ontwikkeling voor iedereen") AUTHENTICITEIT Door Kristina Henriksson, Päivi Mantere & Irma Manti Deze publicatie werd gefinancierd door de Europese Commissie.

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Beste Bezoeker, U vindt meer informatie over onze organisatie op onze website

Beste Bezoeker, U vindt meer informatie over onze organisatie op onze website Aardoom & de Jong Nieuwsbrief juni 2011 Beste Bezoeker, Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van Aardoom & de Jong - werving en selectie. Zoals u al eerder heeft kunnen lezen zijn wij (Maarten Aardoom en

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar.

Van de 293 Wageningse respondenten zijn er 109 man (37%) en 184 vrouw (63%). De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 28 jaar. Resultaten NAE 2016 Samenvatting: De NAE is een vragenlijst die wordt afgenomen onder recent afgestudeerden (1-1,5 jaar na afstuderen) van de universiteiten in Nederland. De NAE wordt uitgevoerd door DESAN,

Nadere informatie

AviAtion Logistics 2011-2012

AviAtion Logistics 2011-2012 AviAtion Logistics 2011-2012 T TECHNIEK Aviation Logistics 2011-2012 Aviation Logistics: Slimme organisatie op de grond en in de lucht. De luchtvaart is een dynamische wereld. Het op vluchtschema laten

Nadere informatie

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB

Connect Social Business. Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Connect Social Business Plan van Aanpak voor mijn stage bij ConnectSB Joey Kaan September 21, 2014 Inhoudsopgave 1 Achtergronden 4 2 Probleemstelling & Doelstelling 5 2.1 Leren Professioneel Functioneren..................

Nadere informatie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie

Diver Telemetrie. Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Telemetrie Draadloze grondwater- en oppervlaktewaterdata transmissie Maximaliseer datakwaliteit Verminder operationele kosten Near real-time informatie -NETZ BEHEER 3 UW DATA IN STAPPEN Introductie -NETZ

Nadere informatie

Deel 8. internationale vergelijking

Deel 8. internationale vergelijking Deel internationale vergelijking INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Koreaanse ICT geleidt water van regen tot kraan

Koreaanse ICT geleidt water van regen tot kraan Innovatie Attaché Seoel Peter Wijlhuizen, mei 2014, meer informatie: pw@nost-korea.com Koreaanse ICT geleidt water van regen tot kraan Inleiding Met bijna twee maal zoveel neerslag als Nederlands, lijkt

Nadere informatie

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management

Exact Synergy Enterprise. Krachtiger Financieel Management Exact Synergy Enterprise Krachtiger Financieel Management 1 Inleiding Waar gaat het om? Makkelijke vragen zijn vaak het moeilijkst te beantwoorden. Als het hectische tijden zijn, moet u soms veel beslissingen

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Post HBO Branded Content Strategie

Post HBO Branded Content Strategie Post HBO Branded Content Strategie De Post HBO opleiding Branded Content Strategie duurt ongeveer 5 maanden en omvat 10 colleges van 3 uur. U volgt de opleiding met 10-15 studenten in Utrecht. Hierin volgt

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts

Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Voorwaarden en licentieovereenkomst voor gebruikers van Vodafone Contacts Dit is een licentieovereenkomst tussen jou, de eindgebruiker van Vodafone Contacts, en Vodafone voor het gebruik van de Vodafone

Nadere informatie

Leergang Ambtelijk Secretaris II

Leergang Ambtelijk Secretaris II Cursusdag 1 09:30 uur Kennismaking We starten de leergang met een uitgebreide kennismaking. We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze.

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut

NFI Academy. Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Sleutel tot de expertise van het Nederlands Forensisch Instituut NFI Academy Kennis voor een succesvolle forensische keten Forensisch onderzoek wordt steeds belangrijker voor de opsporing en

Nadere informatie

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward

De zorg is onze passie, verbeteren ons vak. Productive Ward Productive Ward Verbeter de kwaliteit, veiligheid en doelmatigheid van uw zorg door reductie van verspilling Brochure Productive Ward CBO 2012 CBO, Postbus 20064, 3502 LB UTRECHT Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Handleiding Student Presentatie Poster

Handleiding Student Presentatie Poster Handleiding Student Presentatie Poster Je hebt een Mobility Grant van de faculteit EWI ontvangen. Als tegenprestatie dien je een posterpresentatie voor het Study Abroad Event te maken. We vragen je tekst

Nadere informatie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie

PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER. PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER PM Academie PM ACADEMIE: EEN UITGEBALANCEERDE MIX VAN KENNIS, ERVARING, NETWERK EN PLEZIER Na een succesvol voorjaarsprogramma,

Nadere informatie

Premaster Managementwetenschappen

Premaster Managementwetenschappen Premaster Managementwetenschappen Studeren om hogerop te komen Zelfstandig naar een masteropleiding toe werken, maar toch ook weer niet alleen. Studeren in modulen, op momenten dat het je zelf uitkomt,

Nadere informatie

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING

Deel 8 INTERNATIONALE VERGELIJKING Deel INTERNATIONALE VERGELIJKING INTERNATIONALE VERGELIJKING Internationale onderwijsstatistieken zijn gebaseerd op een standaardterminologie, standaardconcepten, -definities en -classificaties, en dit

Nadere informatie

Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi

Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi Presenteren & Promoveren Presentatietraining voor promovendi Ik kon na de training echt vol vertrouwen, met rust en enthousiasme mijn proefschrift verdedigen! Spies&Spreken Glasfabriek, Daalsedwarsweg

Nadere informatie

Tickets.com - introductie

Tickets.com - introductie Tickets.com - introductie Tickets.com, voorheen Select Ticketing Systems, is een fusie van een aantal kaartverkoopsysteemleveranciers en bestaat in Nederland sinds 1993. [leverancier] Tegenwoordig is Tickets.com

Nadere informatie

2. Beter nu dan later

2. Beter nu dan later Daarom Duits 1. Engels is niet voldoende Natuurlijk is kennis van de Engelse taal essentieel, maar: Englisch ist ein Muss, Deutsch ist ein Plus. Uit een enquête onder bedrijven die actief zijn in Duitsland

Nadere informatie

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, TIPS & TRUCS. Uw gewasbeschermingslijst UP-TO-DATE!

Veel leesplezier, en neemt u vooral contact met ons op voor uw vragen en opmerkingen, TIPS & TRUCS. Uw gewasbeschermingslijst UP-TO-DATE! Nieuwsbrief HERFST 2013 Meneer, Mevrouw, Geachte klant, Hierbij vindt u de Herfst editie van uw Isagri Nieuwsbrief! Deze nieuwsbrief geeft u elk seizoen handige tips & trucs, informatie en nieuwtjes. Veel

Nadere informatie

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG

EXPERTS MEET THE. Seminars voor financials in de zorg WWW.BAKERTILLYBERK.NL/FINANCE4CARE DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG MEET THE EXPERTS KENNISMAKING MET LEAN IN DE ZORG: ANDERS DENKEN VOOR EFFICIËNTERE ZORG DOOR DR. VINCENT WIEGEL OP 16 OKTOBER 2014 VERBINDENDE CONTROL DOOR MR. DR. HARRIE AARDEMA OP 6 NOVEMBER 2014 INKOOP

Nadere informatie

EASY LANGUAGES. Engels in Melbourne - Lyceum. Bestemming. - Leeftijd: 18+

EASY LANGUAGES. Engels in Melbourne - Lyceum. Bestemming. - Leeftijd: 18+ EASY LANGUAGES Engels in Melbourne - Lyceum - Leeftijd: 18+ Minimaal 2 weken Australië's meest levendige stad Studeren tussen de Australische studenten Standaard Engels & IELTS voorbereiding Warm welkom

Nadere informatie

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0

Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Verkooporganisatie van Danica maakt verkoopkansen inzichtelijk met Microsoft Dynamics CRM 3.0 Om betere verkoopresultaten te behalen koos Danica voor Microsoft Dynamics CRM 3.0. Vanaf de invoering zijn

Nadere informatie

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat:

Kennis na het volgen van de training. Na het volgen van deze training bent u in staat: Training Trainingscode Duur Gepubliceerd Taal Type Leermethode Kosten SF2015V8 4 dagen 02/02/2015 Nederlands & Engels Developer, basis Invidueel & klassikaal Op aanvraag Deze training richt zich op het

Nadere informatie

CATERING. IC2 Innovative Computer Consultancy

CATERING. IC2 Innovative Computer Consultancy CATERING IC2 Innovative Computer Consultancy iconnect Catering is een zeer compleet programma voor het verwerken van bestellingen van lunches en maaltijden via internet. Het programma is ontwikkeld door

Nadere informatie

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat

Call. Implementatie zorgprogramma Slaapstraat Call Implementatie zorgprogramma Slaapstraat 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding en positie van de call binnen de Hersenstichting. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, hersenaandoeningen

Nadere informatie

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline.

Exact Online BUSINESS CASE MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING. De 5 tips van Marc Vosse. www.exactonline. BUSINESS CASE Exact Online MET EXACT ONLINE MEER FOCUS OP ACCOUNTMANAGEMENT EN ADVISERING De 5 tips van Marc Vosse www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY DE 5 TIPS VAN MARC VOSSE Voor

Nadere informatie

FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT

FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT FACTUREN VERWERKEN WORDT KINDERSPEL INVOICE MANAGEMENT Voor MKB en Non-profit organisaties INVOICE MANAGEMENT Steeds meer organisaties ontvangen hun facturen per e-mail. Deze facturen worden geprint en

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Customer Relationship Management De cursus Customer Relationship Management (CRM) duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van

Nadere informatie

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS

FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS ONLINE 2015-16 CURSUS FOOTBALL BUSINESS FUNDAMENTALS MAAK VAN JE PASSIE VOOR VOETBAL JE BEROEP De cursus is een goede introductie in het voetbalmanagement, want het helpt je om verschillende situaties

Nadere informatie

Top Cursus Verontreinigde Bodems

Top Cursus Verontreinigde Bodems Verder kijken dan je werkveld breed is... cursusfolder Top Cursus Verontreinigde Bodems Actuele Beleidsontwikkelingen & Innovatieve Technologieën (MSc Level) Introductie Bodembeleid vormt een belangrijk

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Geijkt. Nieuws. Klimaat. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, december 2006. All it takes for environmental research.

Geijkt. Nieuws. Klimaat. Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, december 2006. All it takes for environmental research. 26 Nieuwsbrief Eijkelkamp Agrisearch Equipment, december 2006 Geijkt Nieuws Thema: Klimaat In dit nummer o.a.: CAH en Eijkelkamp naar Ghana e+ sensoren CeraDiver en CTD-Diver Product- en verkoopnieuws

Nadere informatie