Geijkt Nieuws. Themadagen Interview MTI Productnieuws Training en consultancy. In dit nummer o.a.:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Geijkt Nieuws. Themadagen Interview MTI Productnieuws Training en consultancy. In dit nummer o.a.:"

Transcriptie

1 2 Uitgave van Eijkelkamp Agrisearch Equipment December 2000 Geijkt Nieuws In dit nummer o.a.: Themadagen Interview MTI Productnieuws Training en consultancy

2 Een terugblik Themadagen Eijkelkamp Agrisearch Equipment succesvol Een jaar geleden namen we een gedurfd besluit. Voor het eerst in het bestaan van de beurs Aquatech doet Eijkelkamp Agrisearch Equipment niet mee als standhouder. Want we gaan onze eigen aqua-dagen organiseren. Uiteindelijk zijn het de themadagen grond en water geworden. In eerste instantie werden drie dagen gepland. Door de grote opgave zijn het vier dagen geworden. In totaal hebben we bijna 400 klanten op bezoek gehad! Er is veel werk verzet om onze eigen beurs te organiseren; een ontmoetingsplaats van leveranciers, Eijkelkamp Agrisearch Equipment en klanten. Het geheel ondersteund door professionele lezingen over uiteenlopende vakgebieden en productdemonstraties. Informatief, onderhoudend, maar ook informeel Uit zowel de reacties van u op de dagen zelf, als uit de schriftelijke enquête blijkt een zeer hoge waardering voor de aanpak van de dagen: informatief, onderhoudend, maar ook informeel door het avondprogramma met excursie en maaltijd. Hierdoor werd veel gespreksstof gegeven en door u benut om over uiteenlopende vakgebieden te discussiëren. Tussen de bedrijven door wordt er druk kennis en ervaring uitgewisseld Wij, als Eijkelkamp Agrisearch Equipment, hebben maar één doel: zorg voor tevreden klanten (want dan zijn wij het ook). Het is onze uitdaging om toepassingen en oplossingen te verkopen die leiden tot een goed onderzoeksresultaat, waardoor het milieu - in de breedste zin van het woord- van deze wereld wordt verbeterd. Vandaar onze leus: Weet voor een goed onderzoeksresultaat, dat Eijkelkamp Agrisearch Equipment naast u staat! Jos van Zuylen Sales en Marketing Manager 2 P.S. Bent u geïnteresseerd in de enquêteresultaten, deze staan vermeld op onze internetsite.

3 Veldanalyse-set voor grond-, oppervlakte- en afvalwater en mest Al ruim anderhalf jaar brengt Eijkelkamp Agrisearch Equipment een veldanalyse-set voor mest op de markt. Mestdistributeurs en boeren zijn verplicht om in het kader van de Minas-regeling (Mineralen Aangifte Systeem) mest te bemonsteren en vervolgens te laten analyseren door een laboratorium. Bij directe aanwending op het land komt deze uitslag te laat, vandaar de vraag naar een directe gehaltebe- paling met een hoge nauwkeurigheid. De fotometer die hiervoor gebruikt wordt is multifunctioneel. Hiermee kunnen ook elementen in grond-, oppervlakte- en afvalwater onderzocht worden. Dit totaal systeem met brede inzetmogelijkheden voor verschillende markten geeft Eijkelkamp Agrisearch Equipment de mogelijkheid gunstig in te kopen. Dit betekent dat u met deze set tegen een zeer aantrekkelijke prijs een kwaliteitsfotometer kunt verkrijgen. Bouwstoffenbesluit Tijdens de Themadagen is ook de set ten behoeve van het Bouwstoffenbesluit onder de aandacht van onze bezoekers gebracht. Per 1 oktober 2000 is nu ook het handhavingsprotocol van het Bouwstoffenbesluit van kracht. Dit betekent concreet dat de overheid er nu actief mee bezig is. Er zal dan ook intensief getoetst gaan worden! Belangrijke toetsingscriteria zijn: * bepaling partijgrootte * monsternemingsplan * uitvoering van de bemonstering en de bijbehorende apparatuur. 2 Het belang van gecertificeerde projectleiders en monsternemers wordt voldoende benadrukt, maar hoe is het met uw bemonsteringsmateriaal gesteld? Zijn de inhouden van uw bemonsteringsboren reproduceerbaar? Is de partij goed ingemeten? Is de juiste bemonstering- en zeefkeuze gemaakt? (denk bijv. ook aan de scheppen voor steenachtige materiaal). Eijkelkamp Agrisearch Equipment heeft diverse meet- en bemonsteringsapparatuur samengevoegd in de set ten behoeve van het Bouwstoffenbesluit. Tijdens de themadagen viel de bijzondere belangstelling voor de clinometer op, een handig instrument om snel en nauwkeurig de partijhoogte te bepalen. Ons advies is om de apparatuur ten behoeve van het Bouwstoffenbesluit gescheiden te houden van overige apparatuur binnen uw organisatie. Op deze wijze weet u zeker dat u over de juiste apparatuur beschikt bij de uitvoering van uw bemonsteringen. Het spreekt hierna voor zich dat de gecertificeerde monsternemer ook het juiste monster aflevert. 3

4 Themadagen nader bekeken Goede manier om te netwerken! De heer J. Huinink uit Ede heeft de eerste Themadag van Eijkelkamp Agrisearch Equipment ervaringen kunnen uitwisselen met zowel leveranciers als klanten. Een prima manier om je kennis uit te breiden en gelijk te netwerken. Ik werk vier dagen op het Ministerie van Landbouw en daarnaast heb ik mijn eigen ingenieursbureau. Naast het vele bureauwerk is een dag als deze voor mij een prima gelegenheid om weer eens veldwerk te snuiven. Juist die wisselwerking is voor mij van belang. De lezingen zijn inhoudelijk goed, uiteraard spreekt het ene thema je meer aan dan het andere. Huinink vindt zijn contacten met Eijkelkamp plezierig, met name de vakkundige afhandeling van zijn vragen op deze eerste dag stemt tot tevredenheid. Winderig en nat! De heer G.L. Verbeek, medewerker waterbeheer Waterschap de Aa, vat kort en krachtig de eerste dag samen Winderig en Nat, maar voegt snel toe zeer boeiend en natte voeten waard. De heer Verbeek bezoekt de woensdag met name omdat hij zeer geïnteresseerd is in grondwatergestuurd peilbeheer. En aan deze nieuwe technologie is de eerste dag volop aandacht besteed. Vooral de diversiteit in onderwerpen vind ik interessant. Er wordt over allerlei werkvelden uitvoerig informatie gegeven. Een perfecte manier om brede kennis op te doen. Maar ook de wisselwerking klant/leverancier is belangrijk. Je kunt zo wensen en behoeften prima op elkaar afstemmen aldus Verbeek. Hij hoopt dat er in de toekomst meerdere infodagen zullen volgen. Een geslaagde dag! Een geslaagde en leerzame dag, vindt de heer A.J.J. Bolt, bodemkundig medewerker aan de Universiteit van Amsterdam. Ik heb bewust gekozen voor de eerste dag over waterkwaliteit, kwantiteit en bodemonderzoek om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Onze studenten werken dagelijks met deze equipment, voor mij dus noodzaak om bij te blijven. De heer Bolt beheert de apparatuur en is verantwoordelijk voor de inkoop op het terrein van water- en bodemonderzoek voor de Universiteit Amsterdam. Hij is al 27 jaar tevreden klant van Eijkelkamp en heeft in de loop der jaren een uitstekende band opgebouwd met het bedrijf. Het houden van deze Themadagen beantwoordt zeker aan een algemene behoefte tot kennisverbreding. Het bijwonen van deze dagen is noodzakelijk, omdat de ontwikkelingen op technisch gebied razendsnel gaan. Ook de regelgeving verandert voortdurend. De sprekers hebben zeker een toegevoegde waarde aan deze dag gegeven. Ik kom zeker volgende keer weer!, aldus een enthousiaste Bolt. Nog meer reacties zijn te lezen op onze website 4

5 5 2

6 6 De heer M. Gerritsen van MTI milieu meetdienst uit Andelst was tijdens de themadagen naast bezoeker ook spreker. Wegens de vele aanmeldingen voor de themadagen heeft Eijkelkamp Agrisearch Equipment besloten nog een extra dag te organiseren. Gerritsen sprak deze vierde dag voor de tweede maal. Zijn lezing ging over het Sonic boorsysteem, een product dat in samenwerking met MTI ontwikkeld is door Eijkelkamp. MTI is een milieukundig bureau dat zich voornamelijk bezighoudt met milieukundig veldonderzoek. Zij fungeren als verlengstuk van advies- bureaus. Eijkelkamp Agrisearch Equipment heeft het Sonic boorsysteem ontwikkeld. MTI heeft haar milieu ervaringen over het prototype naar Eijkelkamp overgebracht. Gecombineerd met de technische kennis die bij Eijkelkamp aanwezig is, is het Sonic boorsysteem ontwikkeld. Deze themadag is volgens Gerritsen bijzonder zinvol om te signaleren of het product ook echt iets voor de markt is. Het is prettig dat wij alle producten die wij nodig hebben bij Eijkelkamp kunnen afnemen. Zo kunnen wij alles bij één leverancier bestellen, en dat werkt perfect. De kwaliteit die Eijkelkamp levert is optimaal. Een bijkomend voordeel is dat Eijkelkamp dichtbij gevestigd is. Wij zijn nu al zo n 12 jaar klant bij Eijkelkamp en hebben inmiddels een nauw samenwerkingsverband opgebouwd. Themadagen; vaker doen Het principe van het Sonic boorsysteem Volgens Gerritsen zijn deze themadagen een goed initiatief geweest van Eijkelkamp. Op beurzen heb je vaak weinig tijd om goed contact te leggen met klanten, dat heb je tijdens deze dagen wel. Onderlinge contacten zijn veel gelegd, iedereen heeft verschillende ervaringen die men kan uitwisselen. Ik was ook best benieuwd naar de bezoekers van de themadagen. Ook kregen bezoekers demonstraties van nieuwe of bestaande producten. Een demonstratie laat veel meer zien dan een folder. Middels mijn lezing heb ik de bezoekers van de themadag op een uitgebreide manier over het Sonic boorsysteem kunnen informeren, aldus Gerritsen. Erg belangrijk vindt Gerritsen het verloop van zo n dag. De dag moet een zinvolle en afwisselende dagindeling hebben en moet snel voorbij gaan. Aan al deze ingrediënten voldeed deze themadag. Lezingen werden opgevolgd door demonstraties en de locatie was uitstekend. Eijkelkamp heeft deze dagen professioneel aangepakt. Het was zeker een geslaagde dag. Demonstratie tijdens de Themadagen

7 Nieuw: Digitale peilstok Waterniveaumetingen vinden tot nu toe voornamelijk op twee manieren plaats: als visuele aflezing van een peilschaal of mechanisch door middel van drukverschillen. Voor waterniveaumetingen voor met name oppervlaktewater introduceert Eijkelkamp Agrisearch Equipment de digitale peilstok. De digitale peilstok, is een stand-alone elektronisch instrument, dat de waterstanden over een bepaalde periode kan opslaan in een door de gebruiker vast te stellen tijdseenheid. Hierdoor is het mogelijk om de waterstanden over een langere periode te volgen en desgewenst in grafieken om te zetten. De opgeslagen informatie kan naar een laptop worden overgedragen met een infrarood uitleesunit. In combinatie met een communicatiemodule kan de digitale peilstok ook via Milieuonderzoekers en baggeraars kennen veelal onze appa- ratuur waarmee waterbodems Internet geprogrammeerd en uitgelezen worden. De digitale peilstok is een 1,6 meter lange vloeistofniveausensor met datalogger mogelijkheden. Er kan over een lengte van 128 cm op 0,5 cm nauwkeurig gemeten worden. De metingen worden automatisch na vaste perioden uitgevoerd en opgeslagen in het geheugen. De digitale peilstok is batterij gevoed en Slibbemonstering maar dan anders... geladen? Om hier achter te komen heeft Eijkelkamp Agrisearch Equipment een uniek product in het assortiment om tijdens het voltanken automatisch een aantal deelmonsters te verzamelen in een pot. Honderden van deze apparaten worden nu al ingezet om drijfmest te bemonsteren die tankwagens ingepompt wordt. Het systeem is meestal voorzien van een fraudebestendig kabinet waardoor de pot gevuld én afgesloten wordt zonder dat een mensenhand de inhoud van de pot kan beïnvloeden.tijdens het volpompen volgt een sensor de vullingsgraad van de tank. De besturingssoftware zorgt ervoor dat dan vijfmaal een submonster genomen wordt uit het materiaal dat door de 6 transportleiding loopt. 2 heeft geen aansluitkabels. De gegevensuitwisseling gaat via infrarood communicatie met een (laptop) PC waarop een uitleesunit is aangesloten. Toepassing De digitale peilstok kan worden ingezet bij niveaumetingen van oppervlakte-, grond-, drink-, afval- en proceswater. De digitale peilstok is beschikbaar in vier uitvoeringen: 1. Als stand-alone uitvoering, op afstand (maximaal 2 m) infrarood uitleesbaar. 2. Geïntegreerd in een klassieke peilschaal, waardoor zowel optische als elektronische aflezing mogelijk is. 3. In 4-20 ma uitvoering voor het direct aansturen van analoge besturingssystemen (bediening stuwen, gemalen, pompen en andere systemen) 4. In combinatie met de Longcat (GSM) communicatiemodule voor het uitlezen en instellen van gegevens via het Internet. De communicatiemodule kan ook gebruikt worden bij de verzameling en rapportage van andere parameters, die van belang zijn voor waterbeheersing in de breedste zijn van het woord: watertemperatuur, geleidbaarheid, troebelheid, zuurstofgehalte, waterniveaumetingen door middel van peilbuisdataloggers, meteorologische metingen, etc. afgeleverd wordt bij zuiveringsinstallaties. Een vergelijkbare opstelling wordt momenteel uitgewerkt voor het bemonsteren van vloeibaar zuiveringsslib dat elders ingedikt wordt. Analyses kunnen daarna betrouwbaar uitgevoerd worden zodat discussies tussen toeleverancier en verwerker van het slib vermeden worden. en slib bemonsterd kunnen worden zoals de Multisampler, Beeker sampler, veenboor, bodemhappers en nog veel meer... Maar steeds meer wordt slib als slurrie in tankwagens of schepen vervoerd om elders afgezet of verwerkt te worden. Welke kwaliteit slib wordt dan in- of uit- De monsters worden later geanalyseerd. Ook een debietmeter kan evenwel het bemonsteringsproces besturen. Dit laatste is met name interessant wanneer de bemonsteringsautomaat stationair opgesteld staat bij laad- of lospunten. Acht systemen bemonsteren zo kalvergier die 7

8 2 8 Eijkelkamp Training en Consultancy Reeds meerdere jaren geeft Eijkelkamp Agrisearch Equipment cursussen en trainingen. Daarnaast zijn en worden we regelmatig benaderd voor het geven van advies op diverse onderzoeksterreinen. Deze gevarieerde kennisbehoefte heeft ons ertoe gebracht de cursusen adviesactiviteiten onder te brengen in een nieuwe peiler. Per 1 januari 2001 zal Eijkelkamp Agrisearch Equipment Training en Consultancy (ETC) een feit zijn. We werken daarbij samen met het Drontense bedrijf Agro-Transfer. Door deze samenwerking zullen onze uitgebreide cursusfaciliteiten in Giesbeek optimaal ingezet gaan worden. Twee medewerkers zullen ETC bemannen. Daaronder onze productspecialist milieukundig bodemonderzoek Gerard van Dijk. Samen met de nieuw aan te trekken manager cursussen zal hij het aantal cursussen op milieuonderzoeksterrein, maar ook daarbuiten, verder uitbreiden. Al tien jaar lang worden onze cursussen in Giesbeek hoog gewaardeerd. Allerlei demonstraties zijn er mogelijk! Na het verkrijgen van de benodigde theoretische ondergrond moeten cursisten zelf veelal met de apparatuur aan de slag. We zullen in de toekomst ook cursussen samen gaan stellen met gebruikmaking van kennis van buiten. Dit alles afgestemd op de behoeften van de cursisten. Tevens kan ETC cursusfaciliteiten verhuren aan derden; zoals nu al gebeurt voor de HOT bodemcursussen. Gerard van Dijk zal zich m.i.v. 1 januari bezig houden met het geven van cursussen en het verzorgen van in en ex-companytraining. De ervaringen die daar het afgelopen jaar mee zijn opgedaan maakt duidelijk dat binnen veel bedrijven en instellingen behoefte bestaat aan een derde partij die, met kennis van zaken, veldwerkers en projectleiders voorlicht. En daarnaast discussies rond kwaliteit en te volgen procedures kan leiden. Tegen consultantstarief kan ETC vanaf 1 januari specialistische onderzoeksadviezen geven. Uiteraard ligt onze kracht daarbij in de uitgebreide praktisch theoretische kennis rond de toepassingsmogelijkheden van onderzoeksapparatuur. Ook kan ETC participeren in overleggroepen die bijvoorbeeld onderzoeksen bemonsteringstechnieken voor een bepaald project vast moeten stellen. Eijkelkamp Training en Consultancy in het kort: ETC is een samenwerking tussen Eijkelkamp Agrisearch Equipment en Agro-Transfer en wordt actief per 1 januari ETC is te benaderen voor: - cursussen op milieuonderzoeksgebied en daarbuiten; - in en ex-company training; - verhuur van cursusfaciliteiten met verwarmde demonstratieruimte en proefvelden; - consultancy op milieuonderzoeksgebied en daarbuiten; - helpdesk bij specialistische toepassingen van apparatuur. Voor meer info: Gerard van Dijk. Nu geplande ETC cursussen voor 1 e kwartaal 2001: E1 ph, Redox, EGV, O2 metingen, theorie en juist gebruik van apparatuur Dinsdag 9 januari, dinsdag 6 februari... E2 ph en EGV metingen, theorie en juist gebruik van apparatuur Dinsdag 16 januari, vrijdag 9 februari... E3 Werken met de oliedetectiepan Vrijdag 2 maart en maandag 18 juni... E4 Milieubemonstering van de bodem (basiscursus) Vrijdag 12 januari, vrijdag 30 maart... E5 Grondboringen en grondbemonsteringen, recente ontwikkelingen (voor mensen met ervaring) Vrijdag 19 januari, vrijdag 26 januari... E6 Grondwaterbemonstering, recente ontwikkelingen (voor mensen met ervaring) Vrijdag 2 februari, vrijdag 23 februari... E7 Gebruik en werking van waterbodembemonsteringsapparatuur Vrijdag 9 maart, donderdag 12 april... E8 Gebruik en werking van reststoffenbemonsteringsapparatuur Dinsdag 27 maart, vrijdag 27 april... Neem voor meer informatie contact met ons op of raadpleeg onze internetsite: C OLOFON Geijkt Nieuws is een uitgave van Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Nijverheidsstraat 30, 6987 EM Giesbeek Tel.: Fax.: Redactieadres: Eijkelkamp Agrisearch Equipment. Postbus 4, 6987 ZG Giesbeek Redactie: Leo van Swaemen Annemarie Klopper Vormgeving en realisatie: KLOPPER Marketing Communicatie Druk: Plantijn Casparie, Apeldoorn

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: sediment. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment Oktober 2002

Geijkt Nieuws. Nieuwsbrief. Thema: sediment. All it takes for environmental research. Eijkelkamp Agrisearch Equipment Oktober 2002 Eijkelkamp Agrisearch Equipment Oktober 2002 Geijkt Nieuws Nieuwsbrief Thema: sediment In dit nummer o.a.: De Beekersampler Risicogrenzen bij baggerwerkzaamheden Eijkelkamp Training & Consultancy Themadagen

Nadere informatie

met verzilting special

met verzilting special Nieuws en achtergronden 38, Voorjaar 2011 met verzilting special 100 jaar Eijkelkamp Earth Sampling Group Dit jaar is het exact 100 jaar geleden dat Hendrik Eijkelkamp zich als zelfstandig smid vestigt

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek UNC Plus Delta 29-04-2014 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van UNC Plus Delta vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens

Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Grote Bakkerstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam Tel 020 522 59 99 email info@veldkamp.net www.veldkamp.net Communicatie over de Wet Normering Topinkomens Onderzoek naar de waardering

Nadere informatie

Vliegende start in 2013

Vliegende start in 2013 nieuwsbrief #13 winter 2013 In dit nummer 1 Vliegende start in 2013 Vliegende start in 2013 Het jaar 2012 ligt alweer achter ons. We blikken terug op een jaar waarin veel gebeurde. We zijn tevreden met

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening

ASEWARE. Allemaal door dezelfde straat M AGAZINE. VvAA verbetert dienstverlening CASEWARE MAGAZINE 1 C M AGAZINE ASEWARE CaseWareMagazine is een uitgave van CaseWare Nederland bv Slimme integratie Exact Online en CaseWare Continuous monitoring verhoogt efficiency en kwaliteit Studenten

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Investeren in kennis loont!

Investeren in kennis loont! > Ondernemerspassie Investeren in kennis loont! Bedrijven die groeien hebben mensen die groeien loont. Zeker met het Ervaringscertificaat. Dat geeft precies aan hoeveel uw medewerkers weten en kunnen.

Nadere informatie

Samenvatting en eindconclusie

Samenvatting en eindconclusie HAS KennisTransfer Onderwijsboulevard 221 Postbus 90108 5200 MA s-hertogenbosch Telefoon: (073) 692 36 37 Documenttitel: Agrologistiek in het MKB Status: Definitief Opdrachtgever: Contactpersoon: Platform

Nadere informatie

Business Intelligence

Business Intelligence C In dit nummer: on TAC tueel Business Intelligence jaargang 3 nummer 3 november 2001 pag 1 Business Intelligence pag 2 De waarde van een datawarehouse pag 3 C/TAC-Align blijft vakman in SAP pag 4 Informatiesessie

Nadere informatie

Neemt ouderparticipatie af?

Neemt ouderparticipatie af? Neemt ouderparticipatie af? Stand van zaken en tips voor scholen en ouderraden Marianne Overmaat Marianne Boogaard 1 Dit onderzoek is gefinancierd uit het budget dat het ministerie van OCW jaarlijks beschikbaar

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Lexima 17-10-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012

Jaarverslag. Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Jaarverslag Stichting Gegevensautoriteit Natuur 2012 Versie definitief Datum 5 juli 2013 1 Inhoud Korte terugblik op de ontwikkeling van de NDFF en de stichting GaN... 4 De gebruikers van de NDFF... 6

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs

Opleidingen Primair Onderwijs. Ruimte voor onderwijs Opleidingen Primair Onderwijs Ruimte voor onderwijs Inhoudsopgave Rovict helpt u ruimte voor Onderwijs te scheppen! 4 ESIS webbased: goed gereedschap behoeft deskundig gebruik 6 Workshops voor bestuur

Nadere informatie

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage

Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen. Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Persoonlijke ontwikkeling door het werken in de praktijk van het Industrieel Ontwerpen Hoe ik mijn leerdoelen behaalde tijdens mijn stage Delft, 2009 Voorwoord Als studente Industrieel Ontwerpen heb ik

Nadere informatie

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a

QUERCUS PS. Quercus; inspectie op de K2a QUERCUS PS Met o.a. Testen en inspecteren (4) Inspectie-ervaring Quercus op reis Texemus Cursusplanner Explosieveiligheid Open Dag op zaterdag 18 september Nova Jaargang 12 Nr. 19 Juli 2010 NOVA Quercus;

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

Enterprise Content Management bij Evides

Enterprise Content Management bij Evides Enterprise Content Management bij Evides Inleiding Ruim tien jaar geleden werd bij Evides begonnen met de invoering van Enterprise Content Management. Hoewel veel van de documenten die men binnen het bedrijf

Nadere informatie

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden

De voordelen van SAP BusinessObjects dienden Maart 2012 Jaargang 25 #4 Trip is nu niet meer bezig met het technisch beheer van ICT Trip Advocaten & Notarissen VCD Humannet houdt heel goed de vinger aan de pols Falke & Verbaan Skednet sluit naadloos

Nadere informatie

Applicatie met uitstraling. Een leuke, aansprekende opdracht, die ook qua techniek uitdagend is INHOUD 1 APPLICATIE MET UITSTRALING

Applicatie met uitstraling. Een leuke, aansprekende opdracht, die ook qua techniek uitdagend is INHOUD 1 APPLICATIE MET UITSTRALING DE NIEUWSBRIEF VAN MX.SYSTEMS / NOVEMBER 2008 / NR.1 INHOUD 1 APPLICATIE MET UITSTRALING 2 VOORWOORD REKENCLUSTER: SNEL EN PARALLEL 3 HAVENMEESTER BART VAN ASCH OVER MX.SYSTEMS 4 WOUTER SANDERS: ICT IS

Nadere informatie

Rapportage. De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid. Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent

Rapportage. De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid. Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent Rapportage De klanttevredenheid over Infopunt Veiligheid Infopunt Veiligheid nu en in de toekomst volgens het ABC-tje: Actueel Betrokken Consequent Arnhem, 16 januari 2011. Denise Wennekes, Maya Hoogveld,

Nadere informatie

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS

TOEGANG TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT TOT PLEZIERIG WONEN RIAN VAN MALSEN HET IS MIJN EERSTE BAAN EN NA 14 JAAR WERK IK ER NOG STEEDS TechemAktueel Jaargang 18 - juni 2013 TOEGANG TOT PLEZIERIG WONEN Interview met de Sleutels SAMENWERKING VvE BELANG VVE & TECHEM BEURSDEELNAME TECHEM HELP! WARMTEMETING VERPLICHT RIAN VAN MALSEN HET IS

Nadere informatie

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen

NR.02 2015. Innovatie. Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen NR.02 2015 Innovatie Vakdag Parkmanagement, 21 mei Leergangen Ondernemersfondsen Advertentie Voorwoord en inhoud Bent u klaar voor de Participatiewet? Voorwoord Inhoud Werkgevers hebben sinds 1 januari

Nadere informatie

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8

Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Final Assessment Afstudeerportfolio jaar 4, semester 8 Luc Burggraaff 500654160 15-juni-2015 1 Voorwoord Dit rapport heb ik geschreven om aan te tonen dat ik klaar ben om te mogen afstuderen. Binnen dit

Nadere informatie