Rijkspremie Meer Met Minder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rijkspremie Meer Met Minder"

Transcriptie

1 Rijkspremie Meer Met Minder Officiële titel Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen Particuliere woningeigenaren, die ook de woning bewonen (hoofdbewoning) Investeringen in energiebesparende maatregelen in de woning, op basis van een maatwerkadvies Subsidie Verbetering van de Energie Index (EI) met tenminste 0.50: 300,00; Verbetering Van de EI met tenminste 0.75: 750,00 Ingangsdatum Regeling 16 juli 2010 Einddatum regeling 31 december 2011 Via uw Meer Met Minder-aanbieder is het? Als de energiebesparende maatregelen die u neemt op basis van een Maatwerkadvies Energiebesparing leiden tot een verbetering van de Energie Index (EI) van tenminste 0.50, kunt u daarvoor een subsidie van 300,00 ontvangen. Lukt het u om de EI met tenminste 0.75 te verbeteren, dan ontvangt u een subsidie van 750,00. U dient dus eerst een officieel maatwerkadvies met energielabel te laten opstellen. zijn de voorwaarden voor de Rijkspremie Meer Met Minder? U bent eigenaar én bewoner van de woning waarvoor de subsidie wordt aangevraagd. Het gaat daarbij om de woning waar u volgens de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) staat ingeschreven. Het betreft een woning in Nederland. De maatregelen vloeien voort uit een officieel maatwerkadvies mét een energielabelcertificaat. U dient binnen één jaar na de subsidieaanvraag de werkzaamheden te hebben afgerond en het vaststellingsverzoek te hebben ingediend via uw Meer Met Minder-aanbieder. Welke maatregelen u neemt, maakt voor de subsidie niet uit. De subsidie is gekoppeld aan de EI (verbetering van tenminste 0.50 of 0.75). Hoe u dat doet, mag u zelf bepalen. Hoe werkt het? 1. Op de pagina MMM-aanbieders kiest u een MMM-aanbieder bij u in de buurt. 2. Uw Meer Met Minder-aanbieder vraagt bij Meer Met Minder de subsidie aan. Hiervan ontvangt u een bevestiging. Verwacht u een EI-verbetering van minimaal 0.50 te kunnen halen, vraag dan 300,00 aan. Verwacht u een EI-verbetering van tenminste 0.75 te kunnen halen, vraag dan 750,00 aan. 3. Uw Meer Met Minder-aanbieder laat voor uw huis een Maatwerkadvies (met een Energielabelcertificaat) opstellen en het energielabel registreren. Zorg ervoor dat het label binnen vier weken na de aanvraag is geregistreerd, anders vervalt uw aanvraag. 4. U kiest de energiebesparende maatregelen die bij uw situatie passen. 5. Op basis van het Maatwerkadvies en de gekozen maatregelen kan uw Meer Met Minder-aanbieder voor offerte(s) zorgen. Het is aan u de keuze of u van deze ondersteuning gebruik wenst te maken.

2 6. Uw Meer Met Minder-aanbieder begeleidt de uitvoering van de maatregelen, of voert deze zelf uit. Als u ervoor kiest zélf de regie in handen te houden, en de werkzaamheden door anderen te laten uitvoeren, is dit uiteraard ook mogelijk. 7. Uw Meer Met Minder-aanbieder laat na afloop een nieuw Energielabel opstellen en registreren. Daarmee meldt hij bij Meer Met Minder dat de werkzaamheden zijn afgerond. 8. U ontvangt van uw Meer Met Minder-aanbieder een vaststellingsverzoek. U controleert uw persoonlijke gegevens en ondertekent dit. Het formulier dient als basis voor het toekennen van de subsidie. Dit formulier dient opgestuurd te worden naar Meer Met Minder. 9. Meer Met Minder controleert de gegevens en de gerealiseerde EI-verbetering. Realiseert u een EI-verbetering van ten minste 0,50 dan wordt een subsidie van 300,00 toegekend. Realiseert u een EI-verbetering van ten minste 0,75 dan ontvangt u 750,00 aan subsidie. 10. U krijgt voordat de subsidie wordt uitgekeerd een brief van Agentschap NL. Deze brief is de officiële subsidievaststelling. De subsidie wordt daarna automatisch binnen zes weken op uw bankrekening gestort.

3 Regeling groenprojecten Particuliere woningeigenaren, die ook de woning bewonen Aanzienlijke rentekorting op het lenen van geld om zonnecellen (fotovoltaïsch), zonnecollectoren en warmtepompen te kopen. De regeling is ook van kracht als de energieprestatie van de woning met minimaal 4 labelsprongen wordt verbeterd. Subsidie De rente op de lening wordt hierdoor lager (indicatie: ±1,5% korting) Ingangsdatum regeling 1 juli 2009 Einddatum regeling Via gecertificeerde bank of kredietverstrekker Let op: Geld lenen kost geld is het? Naast de prijsverlagende maatregelen (subsidieregelingen en btw-verlaging) wil de overheid het voor mensen aantrekkelijker maken om een lening af te sluiten voor groene investeringen. Het gaat dan om korting op de marktrente voor leningen die woningeigenaren aangaan voor investeringen in energiebesparing. De Regeling Groenprojecten heeft daarbij specifiek betrekking op zonnecellen (fotovoltaïsch), zonnecollectoren en warmtepompen; of u weet uw woning 4 of 5 energielabelsprongen te verbeteren. Waarom investeren in energiebesparing? Met energiebesparende maatregelen creëert u lagere maandlasten, meer wooncomfort en stijgt mogelijk de waarde van uw woning. En: u draagt bij aan een beter klimaat! De meeste energiebesparende maatregelen verdient u in de loop van de tijd vanzelf weer terug, dankzij de lagere energierekening. Hoe werkt de Regeling Groenprojecten? De Regeling Groenprojecten bestaat al langer. Tot voor kort waren alleen leningen mogelijk voor investeringen vanaf Met de aanpassing van deze Regeling Groenprojecten (per juli 2009) vervalt deze ondergrens. Ook is vanaf dat moment een langere looptijd toegestaan: vijftien jaar in plaats van tien jaar. De rentekorting is afhankelijk van de betrokken bank of kredietverstrekker, maar bedraagt ongeveer 1,5%. Door de Regeling Groenprojecten te combineren met een Energiebesparingskrediet, kunt u nog voordeliger een lening afsluiten voor zonnecellen (fotovoltaïsch), zonnecollectoren en warmtepompen. Uitgebreide informatie over voorwaarden en werking van de Regeling Groenprojecten vindt u via de site van Agentschap NL. Hoe werkt de Regeling Groenprojecten, als het h gaat om die 4 labelsprongen?

4 U kunt van dezelfde rentekorting voor een lening uit de Regeling Groenprojecten gebruik maken als door uw investeringen in maatregelen uw woning 4 of 5 labelsprongen zuiniger wordt. is een labelsprong? Het energielabel woningen lijkt op het energielabel voor koelkasten en andere apparaten. Het geeft met klassen (A tot en met G) en kleuren (groen tot en met rood) aan hoe energiezuinig een huis is ten opzichte van andere soortgelijke woningen. Energielabel A (donkergroen) is zuinig, energielabel G (rood) is onzuinig. Door het energielabel ziet u in een oogopslag of een woning zuinig of onzuinig is ten opzichte van andere woningen van hetzelfde type. De verwachting is dat zuinige woningen makkelijker verkocht of verhuurd worden, en dat de waarde ervan stijgt. Dat is een extra reden om te investeren in energiebesparing. Meer informatie via: Een labelsprong betekent dus dat uw woning een klasse zuiniger wordt; bijvoorbeeld van een energielabel D naar een C-woning. Vier labelsprongen betekent dus bijvoorbeeld van een energielabel F naar een B-woning. Bij wie kan ik terecht voor een aanvraag voor de Regeling Groenprojecten? U kunt de Regeling Groenprojecten op hypothecaire basis aanvragen bij: Triodos Groenfonds U kunt ook een lening aanvragen op basis van de Regeling Groenprojecten, en wel bij: ABN AMRO Groenbank ASN Groenprojectenfonds ING Groenbank Rabo Groen Bank Wilt u de Regeling Groenprojecten aanvragen op basis van consumptief krediet, dan kan dat bij de onderstaande instellingen. Hier kunt u eventueel de combinatie maken met het Energiebesparingskrediet: GreenLoans Telefoon: Internet: Freo EcoLening Extra Telefoon: (lokaal tarief) Website:

5 Energiebesparingkrediet esparingkrediet Particuliere woningeigenaren, die ook de woning bewonen De overheid staat garant voor leningen ten behoeve van energiebesparende maatregelen Subsidie De rente op de lening wordt hierdoor lager (indicatie: 1%) Ingangsdatum regeling 1 juli 2009 Einddatum regeling 31 december 2011 Via gecertificeerde bank of kredietverstrekker Let op: Geld lenen kost geld is het? Naast de prijsverlagende maatregelen (subsidieregelingen en btw-verlaging isolatie) wil de overheid het voor mensen aantrekkelijker maken om een lening af te sluiten voor groene investeringen. Het gaat dan om korting op de marktrente voor leningen die woningeigenaren aangaan voor investeringen in energiebesparing. Het Energiebesparingkrediet biedt het voordeel van een lagere rente, omdat het Rijk garant staat voor de lening. Waarom investeren in energiebesparing? Met energiebesparende maatregelen creëert u lagere maandlasten, meer wooncomfort en stijgt mogelijk de waarde van uw woning. En: u draagt bij aan een beter klimaat! De meeste energiebesparende maatregelen verdient u in de loop van de tijd vanzelf weer terug, dankzij de lagere energierekening. Hoe werkt een Energiebesparingkrediet? Het Energiebesparingkrediet biedt het voordeel van een lagere rente, omdat het Rijk garant staat voor de lening. Deze lening vraagt u aan bij een daarvoor gecertificeerde bank of andere kredietverstrekker. De looptijd van de lening is maximaal vijftien jaar. De rentekorting is afhankelijk van de betrokken bank of kredietverstrekker, maar bedraagt ongeveer 1%. Door een Energiebesparingkrediet te combineren met de Regeling Groenprojecten kan het rentepercentage nog meer omlaag. Zo kunt u nog voordeliger een lening afsluiten voor zonnecellen (fotovoltaïsch), zonnecollectoren, warmtepompen of voor een verbetering van het energielabel met 4 of 5 sprongen. zijn de voorwaarden voor een Energiebesparingkrediet? U bent eigenaar én bewoner van de woning waarvoor de lening ten behoeve van de energiebesparende maatregelen wordt aangevraagd. Het gaat om een woning in Nederland. De aanvraag is gedaan tussen 1 juli 2009 en 31 december De looptijd van de lening is maximaal vijftien jaar.

6 Bij wie kan ik terecht voor een Energiebesparingkrediet? Op dit moment bieden de volgende instellingen het Energiebesparingkrediet aan: GreenLoans Telefoon: Internet: Freo EcoLening Telefoon: (lokaal tarief) Website: Voor welke energiebesparende maatregelen kan ik met een Energiebesparingkrediet geld lenen? Vloer-, gevel- en dakisolatie met een Rc-waarde, die voldoet aan de eisen van het bouwbesluit (tot 1 januari 2010 groter dan of gelijk aan 2,50 m2k/w en vanaf 1 januari 2010 groter dan of gelijk aan 3,50 m2k/w). Indien alleen sprake is van spouwmuurisolatie, dan is een Rc-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,3 m2k/w, genoeg. Ramen, deuren, kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen inclusief beglazing met Ugl-waarde die kleiner of gelijk is dan de eisen van bouwbesluit (vanaf 1 januari ,20 W/m2K, tot 1 januari 2010 gelden soepelere eisen). Voorziening om warmte uit douchewater terug te winnen. Zon-pv-systeem, bestaande uit één of meerdere zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de bijbehorende spanningsomvormer(s). Zonneboilersysteem voor het verwarmen van tapwater en/of ruimteverwarming via zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat met een al dan niet geïntegreerde CV-brander. HR-ketel met een minimaal rendement van 120% bovenwaarde. Warmtepomp gestookt door gas of elektriciteit ten behoeven van ruimte- en/of tapwaterverwarming met een warmtepompkeurmerk. Energiezuinige gelijkstroompompen en -ventilatoren. Drukgestuurd of CO2-gestuurd ventilatierooster.

7 Duurzaamheidslening Subsidie Ingangsdatum regeling Einddatum regeling particuliere woningeigenaren, die ook de woning bewonen via een aantal gemeenten in Nederland kunt u goedkoper lenen voor energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. de rente op de lening wordt hierdoor met 3% verlaagd via uw gemeente Let op: Geld lenen kost geld is het? De Duurzaamheidslening is een lening via uw gemeente, met een aantrekkelijke rentekorting voor energiebesparende maatregelen in en aan uw woning. De lening is gemeente-gebonden en is niet overal beschikbaar. Waarom investeren in energiebesparing? Met energiebesparende maatregelen creëert u lagere maandlasten, meer wooncomfort en stijgt mogelijk de waarde van uw woning. En: u draagt bij aan een beter klimaat! De meeste energiebesparende maatregelen verdient u in de loop van de tijd vanzelf weer terug, dankzij de lagere energierekening. Hoe werkt een Duurzaamheidslening? U leent de eerste drie jaar aflossingsvrij en tegen een vaste lage rente. Na die drie jaar gaat u rente en aflossing betalen. De Duurzaamheidslening heeft een looptijd van 10 jaar tot een bedrag van 7.500,- en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. Welk bedrag u ook leent, u krijgt altijd 3% rentekorting. zijn de voorwaarden voor een Duurzaamheidslening? U bent eigenaar én bewoner van de woning waarvoor de lening ten behoeve van de energiebesparende maatregelen wordt aangevraagd. De woning staat in één van de deelnemende gemeenten. De lening is gebonden aan bepaalde gemeenten en er gelden ook weer specifieke voorwaarden per deelnemende gemeente. U kunt minimaal 2.500,- en maximaal ,- lenen. Bij wie kan ik terecht voor een Duurzaamheidslening? Welke maatregelen komen in aanmerking voor de Duurzaamheidslening? Dat verschilt per gemeente en staat vermeld in de Duurzaamheidsverordening van uw gemeente. Meer informatie? Via

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning

Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning Duurzaamheidslening voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning INHOUD Voor wie? 3 Waarom investeren? 3 Waarom lenen? 4 Welke aannemer of installateur? 4 Welke maatregelen? 4 Het energiebesparingsadvies

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht

Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht Laatst bijgewerkt op: 08-07-2015 Inhoudsopgave 1. BTW tarief 6%... 5 2. VvE Energiebespaarlening... 5 3. Subsidieregeling voor zonneboilers, na-isolatie en groene

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten PS2009-997 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Duurzaamheidsfonds Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Ook slim investeren? Regel het nu!

Ook slim investeren? Regel het nu! Ook slim investeren? Regel het nu! Wilt u de energiekosten in de hand houden? Van uw huis een heerlijk comfortabel thuis maken? Bespaar slim! U wordt als woningeigenaar gestimuleerd om nú verstandig in

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl

Voorwaarden. Hypotheek. Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001. Hypotheek. fbto.nl Voorwaarden Hypotheek Uw rechten en plichten, van offerte tot en met aflossing nummer 15/001 > Hypotheek fbto.nl Voorwaarden FBTO Hypotheek Inhoud Inhoud Wie zijn wij? 7 Uitleg van woorden 8 Algemeen 10

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Prospectus Crediam Lenen

Prospectus Crediam Lenen Prospectus Crediam Lenen Prospectus 1 Wat extra ruimte is wel zo prettig. Ook financieel. Voor geplande of juist onverwachtse uitgaven. Want wat is er vervelender dan dat u juist op dát moment geen geld

Nadere informatie

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN

PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN PEUGEOT AUTOFINANCIERING AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN UW AUTO GOED FINANCIEREN, DAT SCHEELT EEN HOOP ZORGEN. EN SPAREN VOOR UW NIEUWE AUTO HOEFT NIET.

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

Een hypotheek die past bij uw leven

Een hypotheek die past bij uw leven AEGON Hypotheken Een hypotheek die past bij uw leven Inhoudsopgave Een eigen huis, een eigen hypotheek 4 AEGON Bankspaarhypotheek 7 AEGON SpaarHypotheek 8 AEGON LevenHypotheek 10 AEGON Levensloop Hypotheek

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

Groen beleggen. Groene financiering van milieuvriendelijke projecten. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving

Groen beleggen. Groene financiering van milieuvriendelijke projecten. >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groen beleggen Groene financiering van milieuvriendelijke projecten >> Als het gaat om milieu en leefomgeving Groene financiering in het kort Voor wie Bedrijven, instellingen en natuurlijke personen die

Nadere informatie

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning

hypotheken Kies de beste lening voor uw woning hypotheken Kies de beste lening voor uw woning kies de beste lening voor uw woning Een hypotheek is een lening voor uw woning Over geld lenen en terugbetalen. 04 Uw woning en de belasting Welke belastingvoordelen

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN

CITROËN FINANCIAL SERVICES. Autofinanciering CITROËN AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN CITROËN Autofinanciering AANTREKKELIJKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN LEKKER RIJDEN, RIJDEN ZONDER ZORGEN Uw auto goed financieren, dat scheelt een hoop zorgen. En sparen voor uw nieuwe auto hoeft niet. Bij

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek

Bijlage: Toelichtingen en tips. 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek Bijlage: Toelichtingen en tips Toelichting Tip 1 - Verloop en tijdsduur 1a - Heeft de adviseur u van tevoren uitgelegd welke stappen u allemaal moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Het afsluiten

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw

woont duurzaam Wageningen Samen komen we verder nog aanleveren Win 50 incl. advi Kijk op p.! Win met energie! Droogmolens in Nieuw Wageningen woont duurzaam Samen komen we verder Win 50,aan verli chting, incl. advi es Kijk op p.! 13 nog aanleveren Win met energie! 5 Droogmolens in Nieuw Kortenoord 7 Energieneutraal, iets voor u? 8

Nadere informatie