Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015"

Transcriptie

1 Versie Subsidieaanvraagformulier Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015 (voor het invullen aub eerst het gehele formulier doornemen) Raadhuisplein 2 Postbus AM Ermelo t f e i GEGEVENS AANVRAGER Naam M V Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer Rekeningnummer Ten name van Plaats. A. GEGEVENS WONING 1) Bent u de eigenaar EN bewoner van de woning? Ja Nee (dan is deze regeling niet op u van toepassing) Hebt u voor dezelfde woning op basis van de isolatiesubsidieverordening van 2010, 2011, 2012 of isolatiesubsidie ontvangen? 4) Ja, op basis van de subsidieverordening woningisolatie 2010 ja, op basis van de subsidieverordening woningisolatie 2011 Ja op basis van de subsidieverordening woningisolatie 2012 Ja op basis van de subsidieverordening woningisolatie Nee 1

2 B. HET SOORT ISOLATIE, HET OPPERVLAK AAN ISOLATIE EN DE KOSTEN VAN DE ISOLATIE Het juiste vakje aanvinken welke maatregel of maatregelen u wilt (laten) uitvoeren, om hoeveel m 2 het gaat (a.u.b. afronden op hele vierkante meters) en geef een inschatting van de kosten. U moet een offerte of een kopie daarvan bijvoegen. Bij het zelf uitvoeren graag een inschatting van de kosten (exclusief de loonkosten!). Vloerisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m 2 K/W 2) Aantal vierkante meters:. m 2 De kosten van deze isolatiemaatregel:.. Dakisolatie met een isolatiewaarde (Rd-waarde) van minimaal 2,5 m 2 K/W 2) Aantal vierkante meters:. m 2 De kosten van deze isolatiemaatregel:.. Gevelisolatie door het isoleren van nog niet geïsoleerde muren door: - het aanbrengen spouwmuurisolatie in bestaande spouw; - het aanbrengen van andere gevelisolatie waarbij de isolatiewaarde (Rd-waarde) minimaal 2,5 m 2 K/W is. 2) Aantal vierkante meters:. m 2 De kosten van deze isolatiemaatregel:.. Het vervangen van enkel of dubbel glas door het plaatsen van HR++ - glas of HR+++-glas 3) Aantal vierkante meters:..m 2 De kosten van deze isolatiemaatregel zijn:. 2

3 C. HET TOTALE BEDRAG VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG Let op:- beantwoord de vragen in dit blok alleen in als u GEEN gebruik maakt van de BURENBONUS 5) - vraagt u wel burenbonus aan? Ga dan direct door naar de vragen in het volgende blok (Blok D). Hoe hoog zijn de totale kosten van de hiervoor vermelde isolatiemaatregelen en voor hoeveel euro vraagt u subsidie aan? Vink het vakje aan dat op u van toepassing is en vul zelf de gevraagde bedragen in en bereken zelf het subsidiebedrag dat u aanvraagt. Let op: leest u eerst de vragen voordat u antwoorden gaat aanvinken en invullen. De totale kosten van de isolatiemaatregelen zijn groter dan 1.500,00 namelijk: Ik heb niet eerder isolatiesubsidie van de gemeente ontvangen. Het subsidiebedrag dat ik aanvraag is 1/3 e van de kosten met een maximum van 500,00. Het subsidiebedrag dat ik aanvraag 4) is daarom:.. De totale kosten van de isolatiemaatregelen zijn groter dan 1.500,00 namelijk:.. Ik heb wel eerder isolatiesubsidie van de gemeente ontvangen namelijk:... - Het subsidiebedrag dat ik dus aanvraag 4) is 500,00 minus de eerder verstrekte subsidie:... De totale kosten van de isolatiemaatregelen zijn minder dan 1.500,00 namelijk: Ik heb niet eerder isolatiesubsidie van de gemeente ontvangen. Het subsidiebedrag dat ik aanvraag 4) is 1/3 e van de investering namelijk: De totale kosten van de isolatiemaatregelen zijn minder dan 1.500,00 namelijk:... Ik heb wel eerder isolatiesubsidie van de gemeente ontvangen namelijk:... - Het subsidiebedrag dat ik dus aanvraag 4) is 1/3 e van de investering minus de eerder verstrekte subsidie waardoor ik in totaal aan subsidie aanvraag:.. 3

4 D. HET TOTALE BEDRAG VAN DE SUBSIDIEAANVRAAG Let op: - beantwoord de vragen in dit blok alleen als u WEL gebruik maakt van de BURENBONUS 5); - vraagt u geen burenbonus aan en hebt u de vragen in Blok C beantwoord? Ga dan door naar de vragen in het volgende blok (Blok E). Hoe hoog zijn de totale kosten van de hiervoor vermelde isolatiemaatregelen en voor hoeveel euro vraagt u subsidie aan? Vink het vakje aan dat op u van toepassing is en vul zelf de gevraagde bedragen in en bereken zelf het subsidiebedrag dat u aanvraagt. Let op: leest u eerst de vragen voordat u antwoorden gaat aanvinken en invullen. De totale kosten van de isolatiemaatregelen zijn groter dan 1.500,00 namelijk: Ik heb niet eerder isolatiesubsidie van de gemeente ontvangen. Het subsidiebedrag dat ik aanvraag is 1/3 e van de kosten met een maximum van 750,00. Het subsidiebedrag dat ik aanvraag 5) is daarom:.. De totale kosten van de isolatiemaatregelen zijn groter dan 1.500,00 namelijk:.. Ik heb wel eerder isolatiesubsidie van de gemeente ontvangen namelijk:... - Het subsidiebedrag dat ik dus aanvraag 5) is 750,00 minus de eerder verstrekte subsidie:... De totale kosten van de isolatiemaatregelen zijn minder dan 1.500,00 namelijk: Ik heb niet eerder isolatiesubsidie van de gemeente ontvangen. Het subsidiebedrag dat ik aanvraag 5) is 1/3 e van de investering namelijk: De totale kosten van de isolatiemaatregelen zijn minder dan 1.500,00 namelijk:... Ik heb wel eerder isolatiesubsidie van de gemeente ontvangen namelijk:... - Het subsidiebedrag dat ik dus aanvraag 5) is 1/3 e van de investering minus de eerder verstrekte subsidie waardoor ik in totaal aan subsidie aanvraag:.. Om in aanmerking te komen voor de burenbonus dient u hier de adresgegevens van de overige indieners van het gezamenlijke subsidieaanvraagformulier en het subsidie-uitkeringsformulier te noteren. Let op: Alle individuele aanvragen dienen te zijn voorzien van adresgegevens en dienen gelijktijdig bij de gemeente Ermelo ingediend te worden. Als er in totaal meer dan 6 aanvragers zijn (inclusief uzelf) dan dient u de adresgegevens op een los bijgevoegd A4-tje bij te voegen. Naam Adres Woonplaats Aanvrager nr. 1.. Aanvrager nr. 2.. Aanvrager nr. 3 Aanvrager nr. 4.. Aanvrager nr. 5. 4

5 E. DE BIJLAGEN (tenminste 1 vakje aanvinken en stukken bijvoegen!) Een bedrijf gaat voor u de isolatiewerkzaamheden verrichten. In dit geval moet u een offerte/offertes bij de aanvraag voegen waarop duidelijk staat aangegeven: a. het soort isolatie (met vermelding van Rd-waarde van de isolatie) EN b. het aantal vierkante meters isolatie EN c. de kosten die direct verbonden zijn aan (de aanschaf en het aanbrengen van) de isolatie U gaat zelf de isolatiewerkzaamheden verrichten. In dit geval moet u een realistische kostenraming bij de aanvraag voegen waarop duidelijk staat aangegeven: a. het soort isolatie (met vermelding van Rd-waarde van de isolatie) EN b. het aantal vierkante meter te isoleren oppervlak EN c. de kosten die verbonden zijn aan (de aanschaf van) de isolatie 2) F. ONDERTEKENING Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend Plaats Datum Handtekening 5

6 TOELICHTING BIJ NUMMERS IN AANVRAAGFORMULIER 1) Met dit subsidieaanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen als u uw bestaande woning wilt gaan isoleren. U moet eigenaar van de woning zijn en officieel op dat adres staan ingeschreven. De subsidieregeling is niet van toepassing op uitbreiding van woningen (bijvoorbeeld d.m.v. een serre of de realisatie van een dakkapel) en nieuwbouw. Daar zijn namelijk automatisch de landelijke geldende isolatienormen uit het Bouwbesluit op van toepassing. 2) U dient het isolatie-oppervlak en de isolatiewaarde over te nemen van uw factuur. Staat het niet op de factuur? Vraagt u dan een schriftelijk bewijs van uw leverancier en voeg dat aan de stukken toe. Voor wat betreft de isolerende waarde van de isolatie gaat het NIET om de Rcwaarde maar om de Rd-waarde. De isolatie van de vloer van de niet-verwarmde vliering wordt beschouwd als dakisolatie. U kunt deze isolatie laten aanbrengen of u kunt dit zelf doen. De eigenaar die in eigen beheer energiebesparende verbeteringen aan de woning aanbrengt voert de werkzaamheden deskundig en veilig uit. De eigenaar is hiervoor zelf verantwoordelijk. 3) Het nieuwe glas heeft een maximale U-waarde van 1,2 W/m2K; 4) Als u op grond van de isolatiesubsidieveordening van 2010, 2011, 2012 of een subsidie van de gemeente Ermelo hebt ontvangen voor hetzelfde adres dan geldt de volgende regel: de hoogte van de uiteindelijke subsidie wordt berekend op basis van het berekende subsidiebedrag (1/3 e van de investering met een maximum van 500,00) verminderd met eerder toegekende subsidie(s). Als u niet eerder een isolatiesubsidie bij de gemeente hebt aangevraagd is het subsidiebedrag 1/3 e van de investering met een maximum van 500,00. Als er sprake is van een burenbonus geldt een maximum van 750,00 en geldt hetgeen staat vermeld onder 5) 5) Een burenbonus kan worden aangevraagd indien minimaal zes woningeigenaren (buren) gelijktijdig subsidie aanvragen. Buren zijn in de regel mensen die in de gemeente Ermelo wonen; u hoeft dus niet letterlijk buren van elkaar te zijn. Er geldt dan een subsidie ter hoogte van 1/3 e van de investering met een maximum van 750,00. Als u op grond van de isolatiesubsidieregeling van 2010, 2011, 2012 of een subsidie van de gemeente Ermelo hebt ontvangen voor hetzelfde adres dan geldt de volgende regel: de hoogte van de uiteindelijke subsidie wordt berekend op basis van het berekende subsidiebedrag (1/3e van de investering met een maximum van 750,00) verminderd met eerder toegekende subsidie(s). Als u niet eerder een isolatiesubsidie bij de gemeente hebt aangevraagd is het subsidiebedrag 1/3e van de investering met een maximum van 750,00. Let op: a. Als een of meerdere aanvragers in de loop van het traject alsnog afzien van het aanbrengen van de maatregel komt de burenbonus automatisch te vervallen voor alle gezamenlijk ingediende aanvragen als het totale aantal aanvragen daarmee minder dan zes in aantal wordt. b. Het subsidiebedrag wordt pas uitgekeerd als bij alle bij de aanvraag betrokken woningen de isolatiemaatregelen zijn getroffen, de maatregelen correct zijn uitgevoerd en als alle verantwoordingsformulieren binnen de gestelde termijnen en op een correcte wijze bij de gemeente zijn ingediend. Het volledig ingevulde en ondertekende formulier kunt u sturen naar: Gemeente Ermelo T.a.v. de afdeling Publiekszaken Postbus AM Ermelo Als u de gegevens niet digitaal aanlevert a.u.b. ook op de envelop vermelden: "betreft: Subsidieregeling isolatiemaatregelen woningen 2015". 6

7 Procedure en werkwijze - Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomen. - Aanvragen kunnen met terugwerkende kracht worden ingediend voor werkzaamheden die zijn uitgevoerd vanaf 1 januari Toekenning van de subsidies vindt plaats op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. De subsidieprocedure bestaat grofweg uit vijf delen: Stap 1: Aanvraag De aanvrager vult het aanvraagformulier in en stuurt het naar de gemeente. Offerte(s) en/of inschatting van de eigen kosten bijvoegen. De aanvrager ontvangt een automatische ontvangstbevestiging met daarop de datum van ontvangst. Stap 2: Besluit tot subsidieverlening De gemeente neemt op basis van de door aanvrager ingediende gegevens een besluit tot subsidieverlening. Daarmee wordt aan de aanvrager kenbaar gemaakt dat het subsidiegeld (tijdelijk) voor hem/haar is gereserveerd. Let op: In deze fase van de procedure vindt nog geen inhoudelijke toetsing van uw aanvraag plaats! Er wordt enkel geld voor u gereserveerd. Stap 3: Melden en uitvoering Nadat de aanvrager de brief heeft ontvangen waarin de subsidie wordt verleend dient deze de isolerende maatregel(en) uit te (laten) voeren. Dat moet gebeuren binnen 12 weken na dagtekening van de brief tot subsidieverlening. Uiterlijk 2 werkdagen vóór het verrichten van de werkzaamheden dienen de voorgenomen werkzaamheden te worden gemeld bij de afdeling Realisatie en Beheer, team handhaving, via telefoonnummer (0341) Het uitvoeren van de werkzaamheden wordt steekproefsgewijs gecontroleerd. Stap 4: Verantwoording aanvrager richting gemeente De aanvrager stuurt binnen 12 weken na dagtekening van de brief tot subsidieverlening met het Subsidie-uitkeringsformulier de volgende gegevens naar de gemeente: 1. Factuur/facturen van de gerealiseerde isolatiemaatregelen en 2. Betaalbewijzen (bankafschrift) van de gerealiseerde isolatiemaatregelen Na ontvangst verstuurt de gemeente een automatische schriftelijke ontvangstbevestiging met daarop de datum van ontvangst. Stap 5: Toetsing en uitkering De gemeente toetst (binnen 6 weken na ontvangst) het aanvraagformulier, het subsidie-uitkeringsformulier en alle bijlagen aan de gestelde voorwaarden en gaat over tot het subsidievaststelling en uitkering. Aanvrager ontvangt daarvan schriftelijk bericht. Let op! a. Als de factuur afwijkt van de offerte dient dat actief schriftelijk door de aanvrager bij de gemeente te worden gemeld op het Subsidie-uitkeringsformulier. Overgangsregeling Isolatiemaatregelen die tussen 1 januari 2015 en het in werking treden van deze regeling zijn getroffen komen in principe voor isolatiesubsidie in aanmerking (mits aan de voorwaarden wordt voldaan). In dat geval kunt u het Subsidieaanvraagformulier en het Subsidie-uitkeringsformulier (met bijbehorende bijlagen) tegelijk bij de gemeente indienen. Uiteraard vervalt in dit geval de regel dat de voorgenomen werkzaamheden uiterlijk 2 werkdagen voor aanvang bij de gemeente moeten worden gemeld. 7

8 Bij wie moet u zijn voor nadere informatie? Procedurele informatie Afdeling Publiekszaken tel. (0341) Melding van werkzaamheden en informatie over isolerende maatregelen Afdeling Realisatie en Beheer, team handhaving tel. (0341) Algemene projectinhoudelijke informatie Afdeling Realisatie en Beheer, team beheer en grondzaken, de heer H. van Pijkeren tel. (0341)

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht;

Gedeputeerde staten van Utrecht; Gelet op artikel 5 van de Stimuleringsregeling subsidies Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht; Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 1 september 2009, (nr. 2009int247458) houdende nadere regels op grond van de Stimuleringsregeling Duurzaamheid, Energie en Klimaat provincie Utrecht (Nadere

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET 2013-2016

TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET 2013-2016 TOELICHTING BIJ AANVRAAG DUURZAAMHEIDSLENING EN SUBSIDIE DUURZAME ENERGIEPAKKET 2013-2016 Rente en aflossing van de duurzaamheidslening Eigenaren/bewoners van een (op)geleverde woning in Diemen komen in

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen

AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen AANVRAAGFORMULIER Duurzame warmte voor bestaande woningen Dit formulier kunt u sturen naar: SenterNovem Afdeling Duurzame Warmte Postbus 10073 8000 GB ZWOLLE Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren

Nadere informatie

Aanvraagformulier MKB Energieleningen

Aanvraagformulier MKB Energieleningen Aanvraagformulier MKB Energieleningen Dit aanvraagformulier is de eerste stap om een energielening met een rentekorting aan te vragen. Op basis van deze aanvraag besluit de provincie of de activiteiten

Nadere informatie

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar.

Voor 2012 is per adres een maximale subsidie van 5.000,- beschikbaar. AANVRAAGFORMULIER Versie april 2012 Doelstelling De gemeente Utrecht stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en stelt in het kader van de stimuleringsmaatregelen voor schoon vervoer een bedrage

Nadere informatie

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis:

Afhandeling premie. Bezorg alles tijdig aan Eandis: REG-premieaanvraag 2015 Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren Vervanging van enkel of dubbel glas Combinatiepremie voor gelijktijdige investering in muurisolatie

Nadere informatie

b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân

b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân provinsje fryslân provincie fryslân b1 Ç) postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 Provinciale Staten van Fryslân Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

Nadere informatie

THUIS ISOLEREN EN DUURZAAM ENERGIE OPWEKKEN

THUIS ISOLEREN EN DUURZAAM ENERGIE OPWEKKEN THUIS ISOLEREN EN DUURZAAM ENERGIE OPWEKKEN Tot 1.050,- premie of aantrekkelijke lening EERST RESERVEREN, DAN PAS ISOLEREN! www.slimenergiethuis.nl SLIM Energie Thuis Een energiezuinig, comfortabel huis

Nadere informatie

Rijkspremie Meer Met Minder

Rijkspremie Meer Met Minder Rijkspremie Meer Met Minder Officiële titel Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen Particuliere woningeigenaren, die ook de woning bewonen (hoofdbewoning) Investeringen

Nadere informatie

Dossier SUBSIDIES. Helpteksten voor het werken in het SUBSIDIEPORTAAL

Dossier SUBSIDIES. Helpteksten voor het werken in het SUBSIDIEPORTAAL Dossier SUBSIDIES Helpteksten voor het werken in het SUBSIDIEPORTAAL Algemeen: het dossier Subsidies. In het dossier Subsidies is te lezen wat het subsidiebeleid is van VWS, hoe een subsidie is aan te

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN AANVRAAGFORMULIER VOOR INSTANDHOUDINGSSUBSIDIE GEMEENTELIJKE MONUMENTEN Met dit formulier kunt u een financiële bijdrage aanvragen voor de instandhouding van een gemeentelijk monument: - subsidie van de

Nadere informatie

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Lotgenotencontact en informatievoorziening Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Disclaimer Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden

Nadere informatie

Handleiding indienen subsidieaanvraag

Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag Handleiding indienen subsidieaanvraag versie 4.2.3 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Voordat u kunt beginnen 4 2.1 Aanmaken inlogaccount Subsidieportaal 4 3. Inloggen

Nadere informatie

Gemeentelijke duurzame energielijst 2011 Waterland Voor de Gemeentelijke subsidieregeling duurzame energie 2011

Gemeentelijke duurzame energielijst 2011 Waterland Voor de Gemeentelijke subsidieregeling duurzame energie 2011 Gemeentelijke duurzame energielijst 2011 Waterland Voor de Gemeentelijke subsidieregeling duurzame energie 2011 Subsidieregeling De procedure tot aanvraag, subsidiebeschikking, termijnen, aanvraagcriteria

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie

REG. Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren. REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw. Afhandeling premie Art.nr. 45755: REGpremie Combinatiepremie 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning, wooneenheid of woongebouw REG 2014 Na-isolatie van spouwmuren of buitenmuren of Vervanging van enkel of dubbel

Nadere informatie

Een klacht of bezwaar indienen.

Een klacht of bezwaar indienen. Een klacht of bezwaar indienen. Hoe doet u dat? Een klacht is geen bezwaar, een bezwaar is geen klacht Klacht Een klacht maakt u telefonisch aan het CIZ kenbaar of schriftelijk (per post). U richt uw klacht

Nadere informatie

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen STEP-subsidie en FEH-lening uitgelegd In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verhuurt u

Nadere informatie

Artikel 3 Uitvoering De uitvoering van deze verordening berust bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland of haar rechtsopvolger.

Artikel 3 Uitvoering De uitvoering van deze verordening berust bij de Milieudienst Kop van Noord-Holland of haar rechtsopvolger. Subsidieverordening duurzame energie gemeente Schagen 2012-2016 Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. duurzame-energielijst 2012-2016: lijst met voorzieningen, incl.

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht

Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht Laatst bijgewerkt op: 08-07-2015 Inhoudsopgave 1. BTW tarief 6%... 5 2. VvE Energiebespaarlening... 5 3. Subsidieregeling voor zonneboilers, na-isolatie en groene

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorwaarden

Uitvoeringsvoorwaarden Uitvoeringsvoorwaarden Opdrachtgeverschap per 1 april 2003 Met ingang van 1 januari 2003 zijn werkgevers verantwoordelijk voor de reïntegratie van arbeidsgehandicapte werknemers naar arbeid in het bedrijf

Nadere informatie

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015

Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 Informatie Gemeentelijke belastingen 2015 U ontvangt van ons een biljet waarop de gemeentelijke belastingaanslagen (onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing en afvalstoffenheffing) en de beschikking Wet

Nadere informatie

Thuis isoleren en duurzaam energie opwekken

Thuis isoleren en duurzaam energie opwekken Thuis isoleren en duurzaam energie opwekken Slim Energie Thuis Tot 900 premie of aantrekkelijke lening Slim Energie Thuis Een energiezuinig, comfortabel huis verhoogt uw woongenot. Bovendien is het gunstig

Nadere informatie

Vrijwillige voortzetting na ontslag

Vrijwillige voortzetting na ontslag Aanvraagformulier Vrijwillige voortzetting na ontslag Waarom dit formulier? U bent (gedeeltelijk) ontslagen. Dat heeft als gevolg dat u minder of geen pensioen opbouwt bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118

Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Raadsvergadering d.d. Casenummer R.V. Nummer Raadsvoorstel 2 april 2009 AB09.00204 RV2009-118 Gemeente Bussum Vaststellen Subsidieverordening duurzame energie maatregelen aan bestaande woningen in particulier

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Zon-PV

Veelgestelde vragen Zon-PV Veelgestelde vragen Zon-PV Hier vindt u de veelgestelde vragen over zon-pv en de antwoorden daarop. De vragen en de antwoorden zijn aangepast op de SDE-regeling 2010. Algemene vragen over zon-pv 1. In

Nadere informatie

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Particulieren die na 20 juni 2013 een zonnestroomsysteem realiseren of gerealiseerd hebben kunnen ondernemer voor de btw worden. Hierdoor kunt

Nadere informatie

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE

SOEST. U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! GEMEENTE SOEST U Heeft heeft u een klacht? Laat het ons weten! 1 GEMEENTE Van uw klacht of signaal kunnen wij leren! De gemeente Soest wil haar dienstverlening voortdurend verbeteren. Toch kan het gebeuren dat

Nadere informatie

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier?

*050441201* Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie. Belastingdienst. Voor instellingen. Waarom dit formulier? Belastingdienst Verzoek Teruggaaf energiebelasting en opslag duurzame energie Voor instellingen Waarom dit formulier? Met dit formulier kunt u als instelling teruggaaf vragen van 50% van de energiebelasting

Nadere informatie

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening

1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Starterslening 1.6 Procedures en Gemeentelijke Uitvoeringsregels Let op: Deze procedures en uitvoeringsregels gelden ook voor (A) Procedures Het proces van het verstrekken van de door de gemeente valt uiteen in een vijftal

Nadere informatie