Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde"

Transcriptie

1 Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde 1

2 Inhoudsopgave Waarom renoveren Voor wie? Renovatiemogelijkheden Deelnemen Welke aannemer en/of installateur? Vergunning aanvragen Contactgegevens Leveringsvoorwaarden 2

3 Het klimaat verandert in rap tempo. Om dit tegen te gaan wil Nederland en dus ook Vlagtwedde in % minder CO2 uitstoten. Om dit te bereiken zullen forse stappen genomen dienen te worden. De Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering is een aantrekkelijke lening met een lage rente voor particuliere woningbezitters. Vlagtwedde zal deze lening inzetten om hun klimaatdoelstellingen te verwezenlijken en de bestaande woningvoorraad energiezuiniger te maken. Niet alleen aantrekkelijk voor Vlagtwedde maar ook voor u als woningbezitter die een energiezuiniger huis krijgt waardoor de energielasten zullen dalen. De lasten van de lening zullen voor u als woningbezitter in de meeste gevallen geheel, of voor een groot deel wegvallen tegen de verlaging van de energierekening. Vlagtwedde kent een gedateerd woningbezit gekoppeld aan een relatief hoge EPC wat weer inhoudt dat deze woningen niet energiezuinig zijn. Wat is de energieprestatiecoëfficiënt (EPC)? Nieuwe gebouwen moeten aan bepaalde eisen voldoen op het gebied van energiezuinigheid. Dit wordt uitgedrukt in de energieprestatiecoëfficiënt (EPC). Hoe lager de EPC, hoe zuiniger het gebouw. De EPC-berekening is onbeperkt geldig tenzij het pand ingrijpend gerenoveerd wordt. De EPC is sinds 1995 een instrument van het Nederlandse klimaatbeleid. Door energiebesparing en toepassing van duurzame energie wordt de verbranding van fossiele brandstoffen beperkt. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de vermindering van de Nederlandse uitstoot van CO2. Het is van belang om de CO2-uitstoot te verminderen om zo klimaatverandering tegen te gaan. Bewoners/eigenaren worden geconfronteerd met stijgende woonlasten voor wat gas en elektriciteit betreft terwijl het comfort niet toeneemt. Potentiële kopers van een woning zullen het netto woonlastenverhaal meenemen in hun koopbeslissing; dus niet alleen het hypotheekbedrag maar ook de energiekosten (nu en op termijn). Energiegunstige woningen zijn derhalve op termijn beter verkoopbaar dan energieongunstige woningen en de komende jaren zullen de effecten van het Nederlandse duurzaamheidbeleid steeds meer merkbaar gaan worden voor wat betreft de belasting op energie gekoppeld aan het energieverbruik. 3

4 Waarom renoveren? Een groot gedeelte van de woningen in de gemeente Vlagtwedde heeft een WOZ waarde van maximaal ,-. Een groot deel van deze woningen is gebouwd vóór Woningen die in een tijd zijn gebouwd waarin geen rekening is gehouden met levensloop, duurzaamheid en energiebesparing. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan: enkel glas, loden leidingen, asbest of het ontbreken van isolatie in vloeren en muren, maar ook achterstallig schilderwerk. De gemeente Vlagtwedde wil graag bijdragen aan het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en is daarom het project Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering gestart Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering Binnen het project Duurzame Particuliere Woningverbetering kunnen woningeigenaren gebruik maken van een Stimuleringsregeling Volkhuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) voor woningverbetering. Op grond van deze regeling kunt u een aantrekkelijke lening krijgen voor het opknappen van de woning. U kunt maximaal ,- en minimaal 2.500,- lenen met een rentekorting van 3% op de huidige marktrente. Dit rentepercentage wordt vastgelegd voor de gehele looptijd van de lening (maximaal 15 jaar). De leningsvoorwaarden kunt u terugvinden verderop in de brochure Voor wie? Voor het project Duurzame Particuliere Woningverbetering komen alle woningen in Vlagtwedde met een WOZ waarde van maximaal ,- in aanmerking en die gebouwd zijn vóór

5 Renovatiemogelijkheden Voor het renoveren van de woning zijn een aantal mogelijkheden die kunnen leiden tot verbetering van uw woning en/of energiebesparing. Hierbij kunt u denken aan onder andere de volgende renovatiemogelijkheden: Gevelrenovatie Schilderwerk Metsel- en voegwerk Dakrenovatie Verwijderen asbest en/of loden leidingen Dubbel glas Kunststofkozijnen Isolatie van vloeren en daken Wanneer u wensen of plannen heeft is het aan te raden om deze met de gemeente Vlagtwedde te bespreken. Aan de hand van de voorwaarden wordt dan samen met u gekeken of uw plan in aanmerking komt voor deze lening. Deelnemen Wilt u deelnemen aan het project Duurzame Particuliere Woningverbetering? Wij zetten voor u een aantal stappen op een rij om deel te nemen. Woonwensen U kunt een vrijblijvende afspraak maken met de gemeente Vlagtwedde om in gesprek te gaan over uw woonomstandigheden en daarbij wordt gekeken naar uw wensen en/of plannen die u heeft voor het verbeteren van uw woning. Offertes aanvragen Wanneer u concrete plannen heeft voor de renovatie van uw woning kunt u offertes aanvragen bij één of meerdere bedrijven, zodat u een goede vergelijking kunt maken. Wanneer u een keuze heeft gemaakt kunt u dit doorgeven aan de gemeente Vlagtwedde. 5

6 Lening aanvragen De gemeente Vlagtwedde wijst u de lening toe. Deze lening wordt toegewezen onder voorbehoud van een positieve krediettoets door SVn. De gemeente Vlagtwedde stuurt samen met de verzoeker de complete aanvraag met alle gegevens naar SVn. De SVn voert een financiële toets uit en wanneer deze tot een positieve kredietbeoordeling leidt, brengt de SVn een offerte uit. Bouwdepot Wanneer u de offerte accepteert kunt u de renovatie inplannen. U kunt de aannemer opdracht geven om de renovatie uit te voeren. De lening wordt gestort in een bouwdepot. Vanuit het bouwdepot wordt op basis van originele nota s uitbetaald door de SVn. Voor meer informatie en voorwaarden over de lening verwijzen wij u naar de leningsvoorwaarden verderop in deze brochure. Welke aannemer en/of installateur? U kunt de renovatie laten uitvoeren door een bedrijf naar uw keuze. Daarnaast kunt u er ook voor kiezen om de renovatie zelf uit te voeren. Wanneer u de renovatie zelf uitvoert worden uitsluitend de kosten voor het materiaal vergoed. Vergunning aanvragen Wanneer u in of om uw woning wilt gaan bouwen of verbouwen of iets anders in uw woonomgeving wilt veranderen zoals het kappen van een boom of een inrit aanleggen, dan heeft u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Er is één loket voor het indienen van diverse aanvragen voor vergunningen en ontheffingen. Deze zijn gebundeld in één omgevingsvergunning. U vraagt de omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dit kan digitaal of op papier. 6

7 Omgevingsloket online Op kunt u een vergunningencheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet maken. Na de vergunningencheck kunt u eventueel uw aanvraag doen. Dit kan door een digitaal formulier in te vullen of het ingevulde formulier te downloaden of af te drukken en naar de gemeente te sturen. Voor het digitaal versturen van uw aanvraag heeft u een DigiD inlogcode nodig. Meer informatie over DigiD vindt u op 7

8 Contact Bezoekadres Vlagtwedde Dorpsstraat 1, 9551 AB Sellingen Postadres Postbus 14, 9550 AA Sellingen (0599) Stimuleringsregeling Volkhuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) Postbus DA Hoevenlaken

9 Leningsvoorwaarden 1. Indien de lening betrekking heeft op een woning met het bouwjaar van 1980 of daarvoor en een WOZ waarde van maximaal ,- 2. Indien de kosten van aannemers, erkende installateurs en leveranciers betrekking hebben op: A. energiebesparende maatregelen; B. het treffen van voorzieningen tot opheffen van gebreken aan het casco van de woning; C. het treffen van voorzieningen ten behoeve van de verhoging van het wooncomfort. 3. Indien de maatregelen zoals genoemd onder ad. 2 worden verricht door middel van zelfwerkzaamheid, worden uitsluitend de kosten van de materialen vergoed. 4. De hoogte van de lening bedraagt minimaal 2.500,- en maximaal ,-. 5. De looptijd van de lening bedraagt maximaal 15 jaar en het betreft een lening op annuïteitsbasis. 6. Het college stelt de hoogte van de lening vast op basis van de door de aanvrager meegeleverde kostenraming en het advies van de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) 7. De lening wordt verstrekt onder de algemene voorwaarden van de SVn. 8. Extra kosten die in de lening kunnen worden meegenomen zijn: SVnfinancieringskosten voor het verkrijgen van de lening, de kosten voor het laten maken van het energie prestatie advies (EPA), de kosten voor de omgevingsvergunning en kosten voor een bouwkundige opleveringskeuring. 9. De lening wordt verstrekt zolang het plafond van het Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering zoals in de verordening 9

10 Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering Vlagtwedde is vastgelegd nog niet is bereikt. gemeente Aanvraag en toekenning 1. De eigenaar/bewoner die zijn woning wil aanpassen m.b.v. een SVn-lening vraagt offertes aan bij een aannemer en of installateur. 2. De eigenaar-bewoner dient alle medewerking te verlenen ter verkrijging van een SVn-lening en alle medewerking te verlenen aan de SVn-vereisten. 3. De gemeente toetst de aanvraag aan de hand van de verordening Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering gemeente Vlagtwedde en deze beleidsregels. 4. De gemeente wijst de lening toe. De lening wordt verstrekt onder uitdrukkelijk voorbehoud van een positieve krediettoets door SVn. De toekenning van de lening is de formele beschikking van de gemeente. 5. De aanvrager stuurt de complete aanvraag met alle gegevens naar de SVn. 6. De financiële toets wordt gedaan door de SVn. 7. Indien stap 6 leidt tot een positieve kredietbeoordeling, brengt de SVn een offerte uit. 8. Na acceptatie van de offerte door de aanvrager wordt de lening gestort in een bouwdepot. 9. De aanvrager dient de declaratie en de originele nota s in bij de gemeente. Na materiële controle door de gemeente betaalt SVn de declaraties uit aan de aanvrager. 10. Na gereedmelding van de werkzaamheden en de laatste betaling uit het bouwdepot, wordt het bouwkrediet in opdracht van de gemeente beëindigd. De gemeente stelt SVn hiervan in kennis. 11. De gemeente zal na gereedmelding controleren of de werkzaamheden conform het ingediende plan zijn uitgevoerd. Indien de uitgevoerde werkzaamheden geheel of gedeeltelijk afwijken van het ingediende plan kan dit aanleiding zijn om de hoogte van de toegekende lening geheel of gedeeltelijk te herzien. De gemeente zal niet controleren op de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden, dit is en blijft de verantwoordelijkheid van de eigenaar/bewoner. 10

11 Verdeelregels Het beschikbare totale budget voor deze leningen wordt verdeeld op basis van de volgorde van ontvangst van de leningaanvragen en voor zover het leningenplafond nog niet is bereikt. Ingangsdatum Deze beleidsregels zijn van toepassing op aanvragen voor leningen particuliere woningverbeteringen. De ingangsdatum is 1 januari Disclaimer Deze folder is met grootst mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen, toch kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend. 11

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning

Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning Duurzaamheidslening voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning INHOUD Voor wie? 3 Waarom investeren? 3 Waarom lenen? 4 Welke aannemer of installateur? 4 Welke maatregelen? 4 Het energiebesparingsadvies

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht

Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht Laatst bijgewerkt op: 08-07-2015 Inhoudsopgave 1. BTW tarief 6%... 5 2. VvE Energiebespaarlening... 5 3. Subsidieregeling voor zonneboilers, na-isolatie en groene

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

SVn NIEUWS. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie

SVn NIEUWS. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie SVn NIEUWS 01 2014 2 Column Stef Blok 2 Energiebespaar 5 Inzet Duurzaam lening heidslening Slim investeren met de Energiebespaarlening 6 ED en FRED Vervolg Pluslening Info Starterslening 8 PWV Informatiemap

Nadere informatie

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Stimuleringslening en Algemene bepalingen voor geldleningen SVN0305A Inhoudsopgave Algemeen 4 De lening 4 1. Wat is een Stimuleringslening? 4 2. De voorwaarden 4

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Zelf duurzaam en energiezuinig bouwen: de gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar

Zelf duurzaam en energiezuinig bouwen: de gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar Particuliere nieuwbouw in Lelystad Zelf duurzaam en energiezuinig bouwen: de gemeente Lelystad stelt subsidie beschikbaar Zelf een woning bouwen in Lelystad? De gemeente stimuleert duurzaam- en energiezuinig

Nadere informatie

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument

Monumentaal wonen. gids voor eigenaren van een rijksmonument Monumentaal wonen gids voor eigenaren van een rijksmonument Informatie aangeboden door Nationaal Restauratiefonds, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Ook slim investeren? Regel het nu!

Ook slim investeren? Regel het nu! Ook slim investeren? Regel het nu! Wilt u de energiekosten in de hand houden? Van uw huis een heerlijk comfortabel thuis maken? Bespaar slim! U wordt als woningeigenaar gestimuleerd om nú verstandig in

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Nadere regels subsidie en lening particuliere woningverbetering Rotterdam 2012 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelezen het voorstel van de directeur van de dienst

Nadere informatie

Uw monument en de Belastingdienst

Uw monument en de Belastingdienst Uw monument en de Belastingdienst De fiscale faciliteiten voor het restaureren en het onderhouden van uw monumentenpand LET OP! Deze productbrochure bevat gedateerde informatie. Kijk voor actuele en volledige

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening

36-7514-426 B/1006. Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening 36-7514-426 B/1006 Prospectus en overige productinformatie Persoonlijke Lening Inhoudsopgave pag. InterBank, de juiste keuze voor uw lening 3 InterBank op internet 4 Uw adviseur 4 PROSPECTUS 5 Prospectus

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek

Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Voorwaarden Florius Profijt Hypotheek Florius is de grootste gespecialiseerde hypotheekverstrekker van Nederland. Ons aanbod bestaat uit moderne en flexibele woninghypotheken met zeer goede voorwaarden.

Nadere informatie

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE

ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ALGEMENE HYPOTHEEKINFORMATIE ADVIES MET HET LUYTEN ADVIESGROEP betrouwbaar beter Bredaseweg 65 Kantoorgebouw de Havik 4872 LA ETTEN-LEUR Tel. (076) 5021087 Fax (076) 5021604 Email info@luyten.nl Internet

Nadere informatie

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren.

Dienstverlening particulieren. informatiegids over onze dienstverlening. specifiek voor particulieren. Dienstverlening particulieren informatiegids over onze dienstverlening specifiek voor particulieren. Dienstverleningsdocument voor particulieren In dit document geven wij uitgebreide informatie over onze

Nadere informatie

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid

46 oktober 2010. compact. De Energie BV. Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid De Energie BV Corporaties aan de slag met duurzaamheid 46 oktober 2010 compact Inhoud Voorwoord 3 1 Waarom een Energie BV?

Nadere informatie

Algemene toelichting op de verordening

Algemene toelichting op de verordening Algemene toelichting op de verordening Beleid Op 8 mei 2012 heeft het College beleid vastgesteld voor de ontwikkeling van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) binnen de gemeente. In het

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen

Voorwoord. Carla Bode, Wethouder Wonen Woonvisie 2011 2016 Voorwoord...2 Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Woonbeleid en zijn omgeving...4 Hoofdstuk 2 Woonmonitor 2009...5 Hoofdstuk 3 Visie en doelstellingen wonen...7 Hoofdstuk 4 Woningbouwprogramma...8

Nadere informatie