Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning"

Transcriptie

1 Duurzaamheidslening voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning

2 INHOUD Voor wie? 3 Waarom investeren? 3 Waarom lenen? 4 Welke aannemer of installateur? 4 Welke maatregelen? 4 Het energiebesparingsadvies 4 Tips voor energiebesparing 5 Wel of geen vergunning? 6 De financiering 6 De financiële kenmerken van de Duurzaamheidslening 7 Het aanvragen van de Duurzaamheidslening 8 De spelregels op een rij 10 Tip energiezuinig verlichten 11 Meer informatie 13 Lijst van duurzaamheidsmaatregelen 14 Voorlopige aanvraag Duurzaamheidslening particulier 19 Voorlopige aanvraag Duurzaamheidslening Vereniging van Eigenaren 21 2

3 Heeft u een eigen huis of appartement en wilt u energie besparen of de woning verduurzamen? Gemeente Lelystad helpt u bij het investeren in energiebesparende maatregelen en biedt een financieel aantrekkelijke regeling aan. Door de Duurzaamheidslening krijgen particuliere woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren (appartementengebouwen) een steuntje in de rug bij het treffen van energiebesparende maatregelen of systemen, zoals isolatie of het duurzaam opwekken van energie. Door de Duurzaamheidslening wordt het extra aantrekkelijk om deze maatregelen te financieren, omdat de rente van de lening 3% lager ligt dan de marktrente (dit betreft de door SVn vastgestelde rente). Voor wie? De Duurzaamheidslening geldt voor inwoners van Lelystad, die eigenaarbewoner zijn van woningen of appartementen (deel uitmakend van een VvE) gebouwd voor 1995*. Het grootste voordeel kan worden verkregen in gebouwen met een bouwvergunning van voor 1 januari In dat jaar is namelijk de energieprestatienorm ingevoerd voor nieuwbouw en sindsdien zijn woningen dus energiezuiniger opgeleverd. Daarnaast is een verwarmingsketel gemiddeld na 15 jaar aan vervanging toe. In Lelystad gaat het om circa woningen en appartementen. deze datum bedraagt dat ,- (dat is 80% van de maximale hypotheek die verstrekt wordt op basis van de Nationale Hypotheek Garantie). Waarom investeren? Het treffen van deze maatregelen zorgt enerzijds voor lagere woonlasten door een lager energieverbruik, een hoger wooncomfort en een beter binnenklimaat. Anderzijds zorgt het voor een beter milieu door een lagere uitstoot van broeikasgassen. Kortom, nu investeren zorgt voor besparen én een beter milieu! Een andere voorwaarde voor de Duurzaamheidslening is de WOZwaarde van de woning. Deze mag niet meer bedragen dan ,- voor aanvragen tot 1 juli 2014 en na * alleen voor maatregelen die behoren tot de noemer duurzame opwekking van energie zoals zonnepanelen/zonneboiler geldt een uitzondering: hier is geen bouwjaar aan gekoppeld. 3

4 Waarom lenen? Een verbouwing of aanpassing van de woning kost geld. Vaak sluiten woningeigenaren leningen af tegen een hoge rente of ze vragen een extra hypotheek aan. De gemeente wil graag dat u duurzaam verbouwt en zorgt er daarom voor dat u goedkoop en betrouwbaar kunt lenen. Welke aannemer of installateur? U kunt de werkzaamheden laten uitvoeren door een aannemer of installateur van uw keuze. Wij adviseren u diverse offertes op te vragen om zo een goede vergelijking te maken. Let verder bij uw keuze op de garanties en keurmerken van het materiaal en/of de uitvoering. Als u werkzaamheden zelf wilt uitvoeren, kunt u alleen materiaalkosten opvoeren uit de lening. Welke maatregelen? De maatregelen die kunnen worden gefinancierd uit de Duurzaamheidslening staan vermeld in de Lijst van Duurzaamheidsmaatregelen. Voor een aantal maatregelen dient een energiebesparingsadvies te worden ingediend. Het energiebesparingsadvies Voor maatregelen die behoren tot de noemer Energiebesparing, binnenklimaat en warmteterugwinning (zie Lijst van Duurzaamheidsmaatregelen) dient een energiebesparingsadvies te worden ingediend. Dit advies dient aan te tonen dat met het treffen van de maatregelen (of een combinatie van maatregelen) het energielabel van de woning tenminste één klasse verbetert. De meest voorkomende maatregelen waarvoor dit geldt zijn: isolatie, nieuwe kozijnen in combinatie met dubbel glas en bijvoorbeeld een nieuwe ketel. Dit energiebesparingsadvies wordt ook wel EPAadvies of maatwerkadvies energiebesparing genoemd. Als u een energiebesparingsadvies aanvraagt, komt er een adviseur bij u langs die uw mogelijkheden voor energiebesparing op een rij zet. U ontvangt een helder rapport van mogelijke maatregelen die energie besparen, meer wooncomfort opleveren en het binnenklimaat van uw woning verbeteren. In dit rapport staan ook de kosten, opbrengsten en terugverdientijden vermeld. Daarnaast dient er (als onderdeel van dit rapport) een energielabel te worden 4

5 Tip energiebesparing Goede isolatie is de basis voor zuinig stoken Zuiniger stoken en een hr-combiketel leveren wel gasbesparing op in huizen met slechte isolatie, maar isolatie is de basis voor een energiezuinige woning. Bovendien kan een woning met goede isolatie toe met een cv met lagere stookcapaciteit. Isolatie bespaart dus dubbel: door minder warmteverlies en doordat een lager stookvermogen nodig is. Het energielabel voor woningen geeft met de klassen A++ (groen, zeer zuinig) tot en met G (rood, zeer onzuinig) aan hoe energiezuinig een woning is in vergelijking met soortgelijke woningen. opgesteld van de woning in huidige staat en na het toepassen van de maatregelen. Gemiddeld kost een energiebesparingsadvies 200,- tot 300,-. U mag deze kosten financieren uit de lening, maar dient ze eerst zelf te betalen. Het kan voorkomen dat het advies aantoont dat uw woning geen energielabel stijgt. In dat geval komt u niet in aanmerking voor de Duurzaamheidslening. Daarom raden wij u aan vooraf te overleggen met de adviseur om zodoende een reeële inschatting te Ventilatie is belangrijk Laat behalve de isolatie ook de ventilatie controleren. Slechte isolatie en ventilatie veroorzaken namelijk temperatuursschommelingen, tocht en vochtproblemen. In zulke huizen zijn bewoners geneigd de thermostaat juist hoger te zetten, in plaats van lager. Goede ventilatie maakt zuinig stoken behalve effectiever, ook beter vol te houden. In goed geïsoleerde woningen is actieve ventilatie via een klepraam, ventilatieroosters of een ventilatiesysteem noodzakelijk voor uw gezondheid, maar gebeurt vaak onvoldoende. Luchtverversing is nodig voor de aanvoer van zuurstof en voor de afvoer van vocht en schadelijke stoffen. Ventilatie kost wel wat energie maar is geen verspilling: het is hard nodig voor uw gezondheid. Bron: Milieu Centraal 5

6 kunnen maken van de haalbaarheid. U kunt ook een goede indicatie krijgen via een handige gratis tool van Senter Novem (onderdeel Agentschap NL) die naast de energiebesparing ook het energielabel in beeld brengt. Een energiebesparingsadvies is altijd nuttig om inzicht te krijgen in de besparingsmogelijkheden van de woning. Als u deze echter speciaal laat opstellen voor de lening, dan zou het vervelend zijn als achteraf blijkt dat u niet aan de voorwaarden voldoet. Het advies dient te worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf met een zogeheten Beoordelingsrichtlijn (BRL) certificaat. U kunt de telefoongids raadplegen of kijk op de website of voor meer informatie over het energiebesparingsadvies en het vinden van een gecertificeerd bedrijf. Wel of geen vergunning nodig? Voor sommige maatregelen is mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Denk bijv. aan het plaatsen van nieuwe kozijnen aan de voorzijde van de woning met daarbij een andere indeling dan de bestaande. Op de website nl kunt u zelf nagaan of een vergunning nodig is. Wilt u meer weten over de regelgeving omtrent het plaatsen van zonnepanelen en/of zonnecollectoren dan vindt u deze op de website (zoekfunctie: zonnepanelen ). Liever persoonlijk contact? In het paviljoen Wonen en Ondernemen in het stadhuis kunt u persoonlijk advies krijgen over vergunningen en de regelgeving. U kunt hier terecht op werkdagen van tot uur, in de middag op afspraak of telefonisch via nummer De financiering De door de gemeente verstrekte Duurzaamheidsleningen worden beheerd door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn). SVn is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk. Zij beheren diverse fondsen waaruit leningen worden verstrekt die bijdragen aan kwaliteitsverbetering van de woonen leefomgeving. Meer informatie vindt u op de website: 6

7 De financiële kenmerken van de Duurzaamheidslening zijn: De rente is gebaseerd op het door SVn gepubliceerde 10 of 15 jaar vaste rentetarief (gekoppeld aan de looptijd van de lening) met daarop een korting van 3%. De rente staat gedurende de gehele looptijd vast. Het minimale rentepercentage is 0,5%. De leningsvorm is annuïtair. Oftewel, u betaalt maandelijks een gelijk bedrag bestaande uit een deel aflossing en een deel rente en aan het eind van de looptijd houdt u geen restschuld over. De lening bedraagt voor een woning minimaal 2.500,- en maximaal ,-. Voor een Vereniging van Eigenaren (VvE) bedraagt het minimale bedrag ,- en in totaal maximaal ,-. Per appartement bedraagt deze maximaal ,-. De lening heeft een looptijd van 10 jaar voor bedragen tot 7.500,- en een looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. Voor bedragen boven de ,- (VvE) wordt een notariële akte opgemaakt. Voor particuliere woningen geldt een onderhandse akte. SVn berekent 2% financieringskosten (afsluit- en bouwkredietprovisie). Indien nodig mag u de kosten voor het energiebesparingsadvies en eventuele bouwvergunningskosten meefinancieren in de lening. Dat geldt ook voor notariskosten bij een VvE. Eenmaal toegewezen leningen kunnen niet worden verhoogd. Leent u bij onvoorziene kosten liever iets meer. Een teveel kan altijd op het eind terugvloeien in de lening. Vervroegde aflossing is te allen tijde toegestaan en is boetevrij. Bij verkoop van de woning dient de restantschuld ineens en in zijn geheel te worden afgelost. 7

8 Het aanvragen van de Duurzaamheidslening 1) Voorlopige aanvraag indienen bij gemeente Vul het formulier Voorlopige aanvraag in en stuur deze naar de gemeente inclusief de benodigde bijlagen. U mag het ook toesturen per . Maakt u liever een persoonlijke afspraak, dan kan dat. Daarnaast kan een berekening gemaakt worden van de daadwerkelijke kosten per maand. 2) De gemeente controleert uw aanvraag Indien uw aanvraag akkoord is ontvangt u een voorlopige toewijzingsbrief waarin wij de lening toewijzen onder voorbehoud van een positieve krediettoets door SVn. U ontvangt tevens het SVn-aanvraagformulier en een checklist voor het indienen van gegevens voor deze financiële toetsing. 3) Aanvraag indienen bij SVn - U kunt vervolgens zelf de lening bij SVn aanvragen. Indien SVn akkoord gaat ontvangt u een offerte ter ondertekening. Indien u akkoord gaat, retourneert u de getekende offerte naar SVn. - Voor particulieren geldt dat bedragen tot ,- niet via de notaris hoeven te passeren, u ontvangt van SVn een onderhandse akte die u getekend kunt retourneren. - Voor een VvE geldt dat er een notariële akte dient te worden opgemaakt. 4) Lening beschikbaar SVn stelt het leningsbedrag beschikbaar middels een bouwkrediet. Vanaf dit moment betaalt u elke maand rente en aflossing. U kunt de werkzaamheden (laten) uitvoeren en de originele nota s met een declaratieformulier van SVn indienen bij de gemeente. De gemeente controleert de nota en laat deze door SVn uitbetalen. Na betaling van de laatste nota, geeft de gemeente SVn opdracht het bouwkrediet te sluiten. 8

9 9

10 De spelregels nog eens op een rij U dient eigenaar-bewoner te zijn van de betreffende woning of het appartement. Er geldt een maximale WOZ-waarde voor de woning of het appartement. Uw woning of het appartement dient gebouwd te zijn voor Alleen voor maatregelen voor duurzame opwekking van energie zoals zonnepanelen/zonneboiler geldt een uitzondering: hier is geen bouwjaar aan gekoppeld. De lening geldt voor maatregelen die zijn genoemd in de Lijst van Duurzaamheidsmaatregelen en dienen te voldoen aan de daarin gestelde normen. Voor maatregelen zoals bedoeld onder Energiebesparing, binnenklimaat en warmteterugwinning zal een energiebesparingsadvies moeten worden ingediend. Dit advies dient aan te tonen dat met het treffen van de maatregelen het energielabel van de woning met tenminste één klasse verbetert. Dit geldt dus niet voor maatregelen bedoeld onder Waterbesparing, Duurzame opwekking van energie en Biodiversiteit (zie Lijst van Duurzaamheidsmaatregelen). De werkzaamheden mogen op het moment dat u de lening aanvraagt, nog niet zijn uitgevoerd. Een financiële toetst maakt onderdeel uit van de aanvraag (toets op basis van inkomen, huidige hypotheekhoogte en eventuele reeds afgesloten leningen). Deze toetsing wordt uitgevoerd door SVn de gemeente kan indien u dat wenst een voortoets verrichten. U mag slechts eenmaal van de Duurzaamheidslening gebruikmaken. Het betreft bestaande bouw, geen nieuwbouw. 10

11 Tip energiezuinig verlichten Maak optimaal gebruik van daglicht in uw huis, dan is wellicht minder verlichting nodig. Doe lampen uit als u een ruimte verlaat (ook als dat kort is). Laat ook energiezuinige lampen niet onnodig aan. Vervang gloeilampen door energiezuinige lampen; start met lampen die vaak aan zijn en veel watt hebben. Gooi gloeilampen en halogeenlampen in de vuilnisbak. Lever afgedankte spaarlampen, tlbuizen, led-lampen en armaturen apart in. Bron: Milieu Centraal 11

12 Contactgegevens Gemeente Lelystad Afd. Dienstverlening Team Veiligheid, Toezicht en Ondersteuning Postbus AB Lelystad Tel Alle informatie over de Duurzaamheidslening is ook te vinden op onze website: 12

13 Meer informatie Meer informatie op internet Kijk voor nog meer tips of informatie over energiebesparing op de website Stichting Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijks leven. Ziet u op tegen het gedoe rond energie besparen? Meer Met Minder biedt u uitgebreide informatie, hulp bij subsidies en financiering én hulp bij uitvoering Vereniging Eigen Huis biedt praktische informatie aan en tips over energie besparen op Het rijk, gemeenten en provincies bieden subsidies en financiële regelingen voor energiebesparing. Kijk voor subsidies in uw regio op Het rijk biedt ook veel informatie op de eigen pagina: Voor meer informatie of advies kunt u ook terecht bij het Servicepunt Energie Lokaal Flevoland (SELF), te vinden op: 13

14 lijst van duurzaamheidsmaatregelen Energiebesparing, binnenklimaat en warmteterugwinning 1) Energiebesparing door isolatie a) Kierdichting; b) Dakisolatie met een R-waarde, die groter is dan 2,50 m 2.K/W; c) Vloerisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m 2.K/W; d) Gevelisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 2,50 m 2.K/W; e) Spouwmuurisolatie met een R-waarde, die groter is dan of gelijk aan 1,3 m 2.K/W; f) Isolerende beglazing (met Ugl-waarde die kleiner is dan 1,3 W/m 2.K). Dit betreft HR++ glas; g) Isolerende buitendeuren (met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m 2.K); h) Draaiend raam met thermische onderbreking, die samen met de beglazing een Uw-waarde (Uraam) heeft, die kleiner is dan of gelijk aan 1,7 W/m 2.K; i) Geïsoleerde buitendeur met een U-waarde die kleiner of gelijk is aan 2,0 W/m 2.K; j) Deuren, ramen en kozijnen van duurzaam geproduceerd hout (FSC keurmerk), van kunststof of van aluminium in combinatie met isolerende beglazing en/of isolerende buitendeuren; k) Leidingisolatie verwarmingssysteem. 14

15 2) Energiebesparing bij ruimteverwarming en/of het verwarmen van tapwater a) Warmtepompen i) Warmtepompboiler voor het verwarmen van tapwater, bestaande uit een warmtepomp en een warmteopslagvat; ii) Elektrische warmtepomp voor ruimteverwarming, in combinatie met b); iii) Gaswarmtepomp voor ruimteverwarming, in combinatie met b). b) Lage temperatuur centraal verwarmingsysteem (LTV-systeem) waarvan de ontwerp aanvoertemperatuur (Taanvoer) maximaal 55 C bedraagt; c) Microwarmtekracht systemen; d) HR-(combi)ketel; e) Thermostatische mengkraan voor de douche. 3) Warmteterugwinning a) Installatie voor het terugwinnen van warmte uit ruimteventilatielucht, inclusief het daarbij behorende kanaalwerk en de luchtbehandelingskast, met een energetisch rendement van ten minste 80%; b) Installatietechnische aanpassingen om warmte uit douchewater terug te winnen. 4) Binnenklimaat a) Ventilatie door een vraaggestuurd ventilatiesysteem met CO2-of vochtsensoren; b) Zelfregulerende ventilatieroosters. 5) Energiezuinige verlichting (energielabel A). Hieronder wordt verstaan het toepassen van: a) (armaturen voor het gebruik van) spaarlampen; b) (armaturen voor het gebruik van) LED lampen; c) Hoog frequent (HF) verlichting; d) Daglichtgestuurde verlichting; 15

16 e) Schakeling van verlichting door aanwezigheidsdetectie. 6) Energiezuinige gelijkstroom pompen en ventilatoren (energielabel A) Waterbesparing 1) Waterbesparend toilet met maximaal 6 liter spoelbak met spoelonderbreker; 2) Voorziening voor de opvang en gebruik van hemelwater voor toiletspoeling en/of de wasmachine; 3) Waterdoorlatende verharding op het erf bij vervanging van gesloten verharding; 4) Regenton met aansluiting op de regenpijp. Duurzame opwekking van energie 1) Zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s); 2) Kachel of ketel voor verbranding van houtpellets voor het verwarmen van CV-water, niet zijnde een open haard; 3) Zonneboiler voor het verwarmen van tapwater met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren, eventueel een pomp en een warmteopslagvat; 4) Combi-zonneboiler voor het verwarmen van tapwater en voor ruimteverwarming met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren, een pomp en een warmte opslagvat met een geïntegreerde CV-brander. 16

17 Biodiversiteit 1) Vegetatiedak; dak waarop een laag substraat wordt gelegd, met daarop tenminste een begroeiing van vetplanten, kruiden (sedum), grassen, etc. 2) Nestgelegenheid voor dieren (vleermuizen, vogels etc.). Hieronder vallen: a) Vogelvide onder schuin dak; b) Dakpannen voor gierzwaluw/huismus, mits de dakhelling en de zonoriëntatie voldoet (zie bouw_gierzwaluwdakpannen.html); c) Ingemetselde neststenen voor vogels; d) Ingemetselde vleermuisverblijven, al dan niet met doorgang naar de spouw. Voor duurzaamheidsmaatregelen zoals bedoeld onder energiebesparing, binnenklimaat en warmteterugwinning zal een EPA-maatwerkadvies moeten worden ingediend, wat tevens aantoont dat met het treffen van deze maatregelen, het energielabel van de woning met tenminste één klasse verbetert. Lijst van maatregelen, technieken en voorzieningen: zoals bedoeld in artikel 8 van de Verordening Duurzaamheidsleningen Gemeente Lelystad

18 18

19 voorlopige aanvraag duurzaamheidslening Particulier Aanvrager Naam Adres Pc/plaats Tel.nr. Bouwjaar woning Aanvraag ingediend op: (datum) Handtekening: 19

20 Maatregelen Te treffen duurzaamheidsmaatregelen Kostenopgave Periode uitvoering Totaalbedrag Bijsluiten - Offerte(s) van de te treffen maatregelen, niet ouder dan zes maanden. - In geval van duurzaamheidsmaatregelen, zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, sub a, van de verordening, zal een EPA-maatwerkadvies moeten worden ingediend. Dit zijn maatregelen die behoren tot Energiebesparing, binnenklimaat en warmteterugwinning (zie Lijst van Maatregelen). Indienen U kunt de voorlopige aanvraag voor de Duurzaamheidslening indienen bij: Gemeente Lelystad Afd. Dienstverlening Team Veiligheid, Toezicht en Ondersteuning Postbus AB Lelystad Of per 20

21 voorlopige aanvraag duurzaamheidslening Vereniging van Eigenaren Aanvrager Naam Adres Pc/plaats Tel.nr. Bouwjaar appartement Aanvraag ingediend op (datum) Handtekening 21

22 Maatregelen Te treffen duurzaamheidsmaatregelen Kostenopgave Periode uitvoering Totaalbedrag Bijsluiten - Offerte(s) van de te treffen maatregelen, niet ouder dan zes maanden. - In geval van duurzaamheidsmaatregelen, zoals bedoeld in artikel 8, lid 1, sub a, van de verordening, zal een EPA-maatwerkadvies moeten worden ingediend. Dit zijn maatregelen die behoren tot Energiebesparing, binnenklimaat en warmteterugwinning (zie Lijst van Maatregelen). - (kopie) identiteitsbewijs van bestuursleden van de VvE; - Splitsingsakte(n); - (Huishoudelijke) reglement(en) en statuten; - Een overzicht van de afwijkende en/of aanvullende bepalingen en regelingen in de Splitsingsakte ten opzichte van het geldende landelijke Modelreglement VvE; - Een goedgekeurd verslag van de ledenvergadering, waarin het besluit is genomen over de voorgenomen investeringen met betrekking tot de duurzaamheidsmaatregelen waarvoor een duurzaamheidslening VvE wordt aangevraagd; - De jaarstukken (jaarrekeningen) van de Vereniging van Eigenaren (van de afgelopen twee boekjaren) alsmede het Meerjaren Onderhoud Plan (MOP); - Een statusoverzicht van het onderhoudsfonds; - Een specificatie van de Servicekosten en een lijst van eigenaren (in het bijzonder daarop aangemerkt de eigenaar-bewoners) van het in de splitsing betrokken appartementengebouw; - Informatie over het betalingsgedrag van de leden; - Voor zover van toepassing gegevens van de (externe) beheerder. Indienen U kunt de voorlopige aanvraag voor de Duurzaamheidslening indienen bij: Gemeente Lelystad, Afd. Dienstverlening, Team Veiligheid, Toezicht en Ondersteuning Postbus 91, 8200 AB Lelystad Of per 22

23 23

24

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis

Met gemak energie besparen. Mijn energieplan. Energieadvies op maat. plaats hier de foto van het huis Met gemak energie besparen. Mijn energieplan Energieadvies op maat plaats hier de foto van het huis Energieadvies op maat met Meer Met Minder HR++-glas of een voorzetraam? Een HR-ketel of slimmer stoken

Nadere informatie

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens

Nadere informatie

energiebesparing Pak nu uw kans! Ook in een huurwoning kunt u tegenwoordig veel aanpassen. Overleg wel eerst met uw verhuurder.

energiebesparing Pak nu uw kans! Ook in een huurwoning kunt u tegenwoordig veel aanpassen. Overleg wel eerst met uw verhuurder. energiebesparing Energie besparen is niet moeilijk, als u weet waar u op moet letten. Bovendien maakt u uw huis een stuk comfortabeler door energiebesparende maatregelen. Pak nu uw kans! Ook in een huurwoning

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

energiebesparing in een historische woning

energiebesparing in een historische woning energiebesparing in een historische woning Bespaar energie in uw historische woning. Behaal snel resultaat met eenvoudige maatregelen, zie de quick wins op pagina 6. dakisolatie pagina 8 duurzame energie

Nadere informatie

Een betaalbare hypotheek: nu en straks

Een betaalbare hypotheek: nu en straks Een betaalbare hypotheek: nu en straks Informatie voor starters op de woningmarkt Contactorgaan Hypothecair Financiers (CHF) Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) 2013 Inhoudsopgave [Heading

Nadere informatie

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A

d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A d.d. 1 januari 2015 Toelichting op een Starterslening en Algemene bepalingen voor hypothecaire leningen SVN0306A Inhoudsopgave Algemeen 4 1. Wie is de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse

Nadere informatie

Ook slim investeren? Regel het nu!

Ook slim investeren? Regel het nu! Ook slim investeren? Regel het nu! Wilt u de energiekosten in de hand houden? Van uw huis een heerlijk comfortabel thuis maken? Bespaar slim! U wordt als woningeigenaar gestimuleerd om nú verstandig in

Nadere informatie

Acceptatie handleiding

Acceptatie handleiding Acceptatie handleiding Aegon Hypotheken Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Algemeen 4 2.1 Aanvragers 4 2.2 Maximaal aantal aanvragers 4 2.3 Aansprakelijkheid 4 2.4 Borgstelling 4 2.5 Mede hoofdelijk schuldenaar

Nadere informatie

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek.

Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Triodos Bank. Waar u op moet letten bij het zoeken van de juiste hypotheek. Vragen? Heeft u vragen, neemt u dan contact op met Triodos Bank via telefoon 030 693 65 11 of mail naar info@triodos.nl. Een

Nadere informatie

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003

Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Tijdelijke Regeling Energiepremies 2003 Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 18 december 2002, nr. MJZ2003106146, houdende regels inzake het verstrekken

Nadere informatie

Het groene boekje. Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert.

Het groene boekje. Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert. Het groene boekje Duurzaam is mooi. En nog mooier als het wat oplevert. Bespaartips in en rondom het huis Inleiding 5 Verwachte besparing gemiddelde eengezinswoning 6 A. BESPAREN IN EEN HANDOMDRAAI 9 Verwarmen

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013

Veelgestelde vragen over zonnepanelen. februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen februari 2013 Veelgestelde vragen over zonnepanelen april 2013 Inleiding Veelgestelde vragen over zonnepanelen Steeds meer mensen wekken zelf groene energie op met

Nadere informatie

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is

I Waarom Slimmer Kopen slimmer is I Waarom Slimmer Kopen slimmer is De prijs, de hoge maandlasten en de risico s. Dat zijn doorgaans de redenen die iemand ervan weerhouden een (andere) woning te kopen. Geldt dat ook voor u? In dat geval

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING

QUICKSCAN ENERGIEBESPARING QUICKSCAN ENERGIEBESPARING Dit document wordt u aangeboden door de gemeente Wormerland en Produbo. Contactpersoon: Ruud Kos Ruud@produbo.nl 0641862826 INHOUDSOPGAVE 1. Intro... 3 2. uitgangspunten... 3

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat

Grat is. B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Grat is iding handle bondoon voor W isat ies n lidorga % B esparen op s er v icekos ten: he t kan! Servicekosten langs de meetlat Veel huurders betalen per maand een bedrag aan servicekosten. Daarvoor

Nadere informatie

Startadvies Energiebesparing

Startadvies Energiebesparing Startadvies Stephanusplein 1, 7772 BR Hardenberg Startadvies : Op basis van de besparingscheck (zie bijlage) heeft uw woning een indicatief energielabel F. Het energielabel voor woningen loopt van A tot

Nadere informatie

Isoleren. Wilt u een comfortabele en energiezuinige woning? Isoleren helpt! De isolatiematerialen moeten wel op de juiste manier worden aangebracht.

Isoleren. Wilt u een comfortabele en energiezuinige woning? Isoleren helpt! De isolatiematerialen moeten wel op de juiste manier worden aangebracht. Isoleren De Verbouwwijzer is een initiatief van BouwGarant, Vereniging Eigen Huis, Milieu Centraal en SBR Wilt u een comfortabele en energiezuinige woning? Isoleren helpt! De isolatiematerialen moeten

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

uw eerste koopwoning

uw eerste koopwoning uw eerste koopwoning Waar krijgt u mee te maken? We waren al begonnen met zoeken naar een huis. En toen merkten we wat we allemaal moesten regelen. Er komt heel wat kijken bij een nieuwe woning. Vooral

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET:

INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: INFORMATIEBROCHURE ZONNEWIJDE BREDA IN SAMENWERKING MET: Wat als je zelf graag zonne- energie wil opwekken maar geen geschikt dak hebt? Breda DuurSaam heeft het initiatief genomen om iedereen de mogelijkheid

Nadere informatie

Zodat u kunt wonen zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt wonen zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt wonen zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Credivance. Méér dan krediet. Bent u op zoek naar een passende finacieringsoplossing om uw woonwensen te realiseren? Zoekt u een goed

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

samen onder één dak Vve's duurzaam

samen onder één dak Vve's duurzaam samen onder één dak Vve's renoveren duurzaam inhoudsopgave 2 3 colofon Opdrachtgever: Energiesprong SEV, Jasper van den Munckhof Tekst: Vincent Gruis, Peter Budde Redactie: Christine Algera Eindredactie:

Nadere informatie