b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "b1 Ç) provinsje fryslân provincie fryslân"

Transcriptie

1 provinsje fryslân provincie fryslân b1 Ç) postbus hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) telefax: (058) Provinciale Staten van Fryslân Postbus HM LEEUWARDEN provinciefryslan.nl Leeuwarden, 4 november 2013 Verzonden, NOV. 2Oi Ons kenmerk Afdeling Behandeld door Uw kenmerk Bij lage (n) : Kennis en Ekonomy G. Venema! (058)29258 Onderwerp : Stand van zaken initiatiefvoorstel Versnelde verbetering energiepresta tie bestaande woningvoorraad Geachte Statenleden, Op 3juli 2013 heeft u een initiatiefvoorstel van de VVD-fractie aangenomen. Het initiatiefvoorstel beoogt een versnelde verbetering van de energieprestatie van Friese woningen. Met een subsidieregeling wilt u de werkgelegenheid in de Friese bouw- en instal latiesector een flinke impuls geven. Hiervoor heeft Provinciale Staten 11,85 miljoen be schikbaar gesteld. Wij informeren u graag over de Friese energiepremie voor particuliere woningeigenaren. En wij geven aan hoe wij motie 661 hebben meegenomen bij de totstandkoming van deze regeling. Initiatiefvoorstel De VVD wil een eenvoudige subsidieregeling met een snel werkgelegenheidseffect in de hele bouwkolom. In het initiatiefvoorstel ligt de focus op het verbeteren van de hele schil van een huis. Daarom wordt voorgesteld om de premie meer dan evenredig te laten stijgen, wanneer meer maatregelen in een keer worden uitgevoerd. De VVD is nauw betrokken bij de uitwerking van de regeling. Friese energiepremie Vanaf 1 november 2013 is er de Friese energiepremie voor particuliere woningeigenaren. Woningeigenaren kunnen de energiepremie aanvragen voor gevel-, spouw,- dak- en vloerisolatie. Ook zonneboilers en HR++ glas inclusief kozijn komen in aanmerking voor de ener giepremie. Huizenbezitters kunnen tot maximaal krijgen voor deze energiebesparende maatregelen. Voor één energiebesparende maatregel is er een energiepremie van 350. Een woningeigenaar ontvangt 800 voor twee maatregelen, voor drie en voor vier of meer maatregelen. -1/2- Ons kenmerk:

2 provinsje fryslân provincie fryslân In de bijgevoegde brochure vindt u meer informatie over de Friese energiepremie. Deze brochure is online beschikbaar voor Friese marktpartijen. Daarnaast hebben we de Friese bouwkolom geïnformeerd over de subsidieregeling. t:: 1 Motie 661 ( ) De motie is als volgt: Yn de fierdere ütwurking fan It inisjatyfttstei VVD Verbetering energieprestatie woningvoorraad wurde ek subsydzjemooglikheden foar sinnepanelen meinommen. We hebben ervoor gekozen om zonnepanelen niet subsidiabel te stellen. Het doel van de subsidieregeling is de werkgelegenheid in de bouwkolom stimuleren. Voor particuliere wo ningeigenaren zijn zonnepanelen een rendabele investering. Een subsidie op zonnepanelen werkt dus marktverstorend. Branche-organisatie Uneto VNI is daarom ook geen voorstander van subsidie op zonnepanelen. In de nota Sinnestroom 2012 zetten we om die reden in op financiële arrangementen niet zijnde subsidie. We gaan ervan uit dat motie 661 hiermee is afgehandeld. Nationaal Energiebespaarfonds In december 2013 start het Rijk met het Nationaal Energiebespaaronds van 300 miljoen. Hier kunnen particuliere huizenbezitters een lening aanvragen voor energiebesparende maatregelen. Dit zijn bijvoorbeeld andere dakisolatie, vloerisolatie, gevelisolatie, zonneboi Iers, hoog rendement beglazing en energiezuinige kozijnen. De lening heeft een looptijd van 7 of 10 jaar en varieert tussen de en De rente is aftrekbaar en ligt waarschijn lijk tussen 3 en 3,5 procent. Dat is afhankelijk van de hoogte en looptijd van de lening. De Friese energiepremie en de lening kunnen gecombineerd worden ingezet. Het Friese bedrijfsleven kan hier op inspelen met een extra aantrekkelijk aanbod. Mon itori ng We monitoren de effecten van de regeling. We kijken naar het aantal verbeterde woningen. Dit berekenen we op basis van het aantal gehonoreerde subsidieaanvragen. Hieruit blijkt de behoefte aan de regeling. Daarnaast houden we de energiebesparing van de verbeterde woningen bij. Dit berekenen we op basis van de uitgevoerde maatregelen en het totaal aan tal labelstappen. Tenslotte kijken we naar het werkgelegenheidseffect. Dit berekenen we op basis van de uitgelokte investering. We informeren u in het voorjaar van 2014 en In het van 2016 ontvangt u een korte eindrapportage. u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. rde Staten van Fryslân, drs. A.J. van den Berg, is H.M. van Gils, loco-secretaris Ons kenmerk:

3 Friese energiepremie voor woningeigenaren

4 Friese energiepremie voor woningeigenaren Wilt u meer wooncomfort en tegelijkertijd een lagere energierekening? Als inwoner van de provincie Fryslân kunt u voor energiebesparende maatregelen subsidie krijgen. Vanaf 1 november 2013 is er de Friese energiepremie. U kunt tot maximaal subsidie krijgen voor energiebesparende maatregelen. In onderstaand overzicht staan de maatregelen die voor subsidie in aanmerking komen. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient u eigenaar en bewoner te zijn van een woning in Fryslân. Bijkomende voorwaarde is dat de woning minimaal één jaar oud moet zijn en minimaal één jaar bewoond. Energiebesparende maatregelen De Friese energiepremie geldt voor de volgende energiebesparende maatregelen: n gevelisolatie met een isolatiewaarde (R 2.5); n dakisolatie met een isolatiewaarde (R 2.5); n vloerisolatie met een isolatiewaarde (R 2.5); n spouwmuurisolatie met een isolatiewaarde (R 1.3); n HR++ glas inclusief kozijnen (U 1,2 of een spouw 15 mm.); n zonneboiler. Subsidieplafond en verdeling Het subsidieplafond voor de subsidieregeling Friese energiepremie bedraagt 11,2 miljoen. Daarvan is er 1,4 miljoen beschikbaar voor zonneboilers. De verdeling gaat op volgorde van binnenkomst. Er geldt een maximum subsidiebedrag van per adres. Wurkje foar Fryslân De Friese energiepremie is één van de projecten uit het programma Wurkje foar Fryslân. Hiermee doet de provincie Fryslân een ongekende investering van 300 miljoen (Nuon-middelen) in de mienskip. Met het programma Wurkje foar Fryslân willen we op korte termijn de Friese economie een impuls geven. Op lange termijn gaan we voor economische structuurversterking. Het doel is om tijdelijke arbeidsplaatsen in Fryslân te creëren tot en met En tot vaste arbeidsplaatsen in Hoe we dat gaan doen kunt u lezen in de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân op

5 Kwantiteitseisen per maatregel per type woning Vrijstaand Twee onder Rijwoning Rijwoning Appartement één kap -hoek -tussen Dakisolatie opp. 35 m² opp. 30 m² opp. 30 m² opp. 25 m² opp. 25 m² Gevelisolatie opp. 60 m² opp. 50 m² opp. 30 m² opp. 15 m² opp. 15 m² Spouwmuurisolatie opp. 60 m² opp. 50 m² opp. 30 m² opp. 15 m² opp. 15 m² Vloerisolatie opp. 35 m² opp. 28 m² opp. 25 m² opp. 25 m² opp. 25 m² HR++glas opp. 12 m² opp. 12 m² opp. 10 m² opp. 8 m² opp. 8 m² Wat leveren energiebesparende maatregelen u op? Met energiebesparende maatregelen creëert u lagere energielasten, meer wooncomfort en mogelijk stijgt de waarde van uw woning. Ook draagt u bij aan een beter klimaat. De meeste energiebesparende maatregelen verdient u na verloop van tijd vanzelf weer terug dankzij de lagere energierekening. Hoogte van de Friese energiepremie AAantal energiebesparende maatregelen Friese energiepremie Eén maatregel 350 Twee maatregelen 800 Drie maatregelen Vier of meer maatregelen Hoe kunt u subsidie aanvragen? Vanaf 1 november 2013 kunnen woningeigenaren de Friese energiepremie aanvragen. Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de subsidieregeling uit. Meer informatie over de voorwaarden van de Friese energiepremie staat op Hier kunt u ook uw aanvraag digitaal indienen. Voor vragen kunt u bellen: Dit nummer is bereikbaar op werkdagen van uur.

6 Voorwaarde: geen verplichting aangaan U komt alleen in aanmerking voor subsidie als u nog geen verplichting bent aangegaan. Een verplichting aangaan is bijvoorbeeld een opdracht geven of akkoord gaan met een offerte. Het is niet mogelijk om subsidie te ontvangen voor al uitgevoerde energiebesparende maatregelen. Een handtekening op een offerte wordt beschouwd als een verplichting. Procedure Friese energiepremie Voordat u aankopen doet of opdrachten verstrekt, moet u uw aanvraag digitaal indienen. Het aanvraagtraject bestaat uit verschillende stappen. Deze worden hier kort uitgelegd. Aanvragen Via kunt u digitaal subsidie aanvragen. Op deze website wordt u via een aantal inhoudelijke vragen door het aanvraagtraject geleid. Hier wordt gevraagd naar de energiebesparende maatregel(en) die u gaat toepassen. Het tweede onderdeel van de aanvraag bestaat uit het invullen van uw NAW-gegevens. Zodra u alle vragen naar waarheid heeft ingevuld ondertekent u uw aanvraag met uw DigiD. Hiervoor is het noodzakelijk dat u in het bezit bent van een DigiD. Nadat uw aanvraag is verwerkt, ontvangt u een verleningsbeschikking. In deze beschikking staat het subsidiebedrag dat voor u is gereserveerd. Hierin staat ook dat de volgende documenten/bewijzen bewaard dienen te worden: n Offerte(s) n Opdrachtbevestiging aan de installateur n Factuur of kwitantie n Betaalbewijs (bijvoorbeeld een kopie van uw bankafschrift) n Foto van de energiebesparende maatregel Gereedmelding doorgeven Zodra de energiebesparende maatregelen zijn geïnstalleerd en betaald, kunt u dit digitaal aan ons doorgeven. Binnen 9 maanden na de ontvangst van de beschikking dient u het project te hebben afgerond. U geeft dan via de website aan dat het project gereed is. Na gereedmelding en controle wordt uw subsidie uitbetaald. Kunt u geld lenen voor energiebesparende maatregelen? De provincie Fryslân heeft een duurzaamheidslening. Particuliere woningeigenaren kunnen gebruik maken van de lening voor het nemen van energiebesparende maatregelen. De rente van de lening is maximaal 2,4 %. Dat is veel lager dan het rentetarief van banken. Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2013 worden ingediend. Het SNN verstrekt de lening. Een uitgebreide omschrijving van de regeling, voorwaarden en het aanvraagformulier staan op De aanvrager van een lening moet eigenaar én bewoner zijn van een woning in Noord-Nederland. Bijkomende voorwaarde is dat de woning vóór 1995 is gebouwd en opgeleverd. Het rentevoordeel bedraagt maximaal 3% korting op het actuele, commerciële rentetarief. De kosten voor de energiebesparende maatregelen moeten minimaal bedragen. De lening is maximaal De rente staat vast gedurende de gehele looptijd van 10 tot 15 jaar Provincie Fryslân, alle rechten voorbehouden.

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

Rijkspremie Meer Met Minder

Rijkspremie Meer Met Minder Rijkspremie Meer Met Minder Officiële titel Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen Particuliere woningeigenaren, die ook de woning bewonen (hoofdbewoning) Investeringen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Slim Energie Thuis. Isoleren en duurzaam energie opwekken thuis. Nu tijdelijk met 900 euro premie of via aantrekkelijke provinciale lening

Slim Energie Thuis. Isoleren en duurzaam energie opwekken thuis. Nu tijdelijk met 900 euro premie of via aantrekkelijke provinciale lening Slim Energie Thuis Isoleren en duurzaam energie opwekken thuis Nu tijdelijk met 900 euro premie of via aantrekkelijke provinciale lening 2 Slim Energie Thuis Een energiezuinig, comfortabel huis verlaagt

Nadere informatie

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen

Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen Financiële steun voor het realiseren van energiebesparing bij huurwoningen STEP-subsidie en FEH-lening uitgelegd In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Verhuurt u

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht

Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht Energiesubsidiewijzer Totaaloverzicht Laatst bijgewerkt op: 08-07-2015 Inhoudsopgave 1. BTW tarief 6%... 5 2. VvE Energiebespaarlening... 5 3. Subsidieregeling voor zonneboilers, na-isolatie en groene

Nadere informatie

Zodat u uw woning duurzaam kunt verbeteren. uw groene lening onze specialiteit

Zodat u uw woning duurzaam kunt verbeteren. uw groene lening onze specialiteit Zodat u uw woning duurzaam kunt verbeteren uw groene lening onze specialiteit Inhoud 5 Welkom GreenLoans. De juiste lening voor uw groene wensen. Wilt u uw energierekening verlagen met klimaatvriendelijke

Nadere informatie

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL

STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL STAPPENPLAN AANSCHAF ZONNE-COLLECTOREN INDIVIDUEEL Introductie De ontwikkelingen op het gebied van zonne-energie staan nooit stil. Heeft u ook belangstelling, dan kunt u zich als deelnemer aansluiten bij

Nadere informatie

Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde

Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde Stimuleringslening Duurzame Particuliere Woningverbetering in Vlagtwedde 1 Inhoudsopgave Waarom renoveren Voor wie? Renovatiemogelijkheden Deelnemen Welke aannemer en/of installateur? Vergunning aanvragen

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

SVn NIEUWS. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie

SVn NIEUWS. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie SVn NIEUWS 01 2014 2 Column Stef Blok 2 Energiebespaar 5 Inzet Duurzaam lening heidslening Slim investeren met de Energiebespaarlening 6 ED en FRED Vervolg Pluslening Info Starterslening 8 PWV Informatiemap

Nadere informatie

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen

Regelingen en subsidies. Snor- en bromfietsen Regelingen en subsidies Snor- en bromfietsen 13-03- 2012 Voorwoord De elektrische scooter is stil en schoon. Een reden waarom gemeenten, provincies en de overheid elektrische snor- en bromfiets subsidiëren.

Nadere informatie

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening Een steuntje in de rug voor woningkopers en...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning

Duurzaamheidslening. voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning Duurzaamheidslening voor het verduurzamen en/of energiezuinig maken van uw woning INHOUD Voor wie? 3 Waarom investeren? 3 Waarom lenen? 4 Welke aannemer of installateur? 4 Welke maatregelen? 4 Het energiebesparingsadvies

Nadere informatie

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers

De Starterslening. van woningcorporaties. Een steuntje in de rug voor woningkopers De Starterslening van woningcorporaties Een steuntje in de rug voor woningkopers n...baarn...barendrecht...barneveld...beemster...bergen...bergen op Zoom...Berkelland...Bernheze...Bernisse...Best...Beverwijk...Binnenmaas...Blaricum...

Nadere informatie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie

Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit. Veenergie Energiesprong Veenkoloniën Investeren in woonwaarde en gebiedskwaliteit Veenergie 2 INHOUD 1. HET VERTREKPUNT... 5 DRENTHE... 5 FOCUS VEENKOLONIËN... 5 2. DE UITDAGING... 7 TIJD VOOR ACTIE!... 7 3. DE

Nadere informatie

Het juiste krediet voor uw groene wensen

Het juiste krediet voor uw groene wensen Het juiste krediet voor uw groene wensen Wat vindt u waar? In deze brochure leest u alles wat u moet weten over de groene leningen van GreenLoans. Klik op de link van uw keuze en lees meer. 1 2 3 4 Daarom

Nadere informatie

Zodat u kunt wonen zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt wonen zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt wonen zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Credivance. Méér dan krediet. Bent u op zoek naar een passende finacieringsoplossing om uw woonwensen te realiseren? Zoekt u een goed

Nadere informatie

Rijplezier met Renault Zeker en op maat gefinancierd. Particulier

Rijplezier met Renault Zeker en op maat gefinancierd. Particulier Rijplezier met Zeker en op maat gefinancierd Particulier Hartelijk dank voor uw interesse in een financiering op maat bij Financial Services. Deze algemene brochure biedt u meer inzicht in wie Financial

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden.

Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. Energielijn voor verhuurders 0900-0170 EnergieKrant Samen energie besparen Nieuws en informatie over investeren in energiebesparing door beleggers in woningen, appartementen en bedrijfspanden. 03 Het ministerie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een

De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een De starterslening 2015 De Starterslening U wilt een woning kopen. Dat kan een nieuwbouwwoning, een bestaande koopwoning of uw huidige huurwoning zijn. Als u een bepaalde woning op het oog heeft, kunt u

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar

Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar Aanvraag Duurzaamheidslening particuliere eigenaar 1. Gegevens Gegevens aanvrager 1 Naam en voorletters Geboortedatum Burgerservicenummer (BSN) Adres Postcode/woonplaats Telefoonnummer E-mailadres Gegevens

Nadere informatie

Handreiking PV-privé. Zonnepanelen voor de medewerkers

Handreiking PV-privé. Zonnepanelen voor de medewerkers Handreiking PV-privé Zonnepanelen voor de medewerkers Vijfstappenplan PV-privé Meer dan 100 medewerkers van de gemeente Leeuwarden doen mee aan PV-privé. In april 2012 startte de gemeente deze zonnepanelenactie

Nadere informatie

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit

Zodat u kunt rijden zoals u wilt. uw lening onze specialiteit Zodat u kunt rijden zoals u wilt uw lening onze specialiteit Inhoud Alpha Credit Nederland. Dé autofinancierder van Nederland. Wilt u uw auto of motor financieren met een lening van Alpha Credit Nederland?

Nadere informatie

Ook slim investeren? Regel het nu!

Ook slim investeren? Regel het nu! Ook slim investeren? Regel het nu! Wilt u de energiekosten in de hand houden? Van uw huis een heerlijk comfortabel thuis maken? Bespaar slim! U wordt als woningeigenaar gestimuleerd om nú verstandig in

Nadere informatie