Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Transcriptie

1 Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten PS HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Duurzaamheidsfonds Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beknopte samenvatting van inhoud voorstel: Bij de Voorjaarsnota 2009 (PS ) is ingestemd om een bedrag van 500 mln. van de verkoop opbrengst Nuon te bestemmen voor investeringen. In eerste instantie in de huidige periode een indicatief bedrag van 150 mln. Door middel van het Statenvoorstel Gelderse investeringsagenda (PS ) zien we mogelijkheden om 102 mln. hiervan daadwerkelijk te investeren. In dit initiatiefvoorstel stellen wij in eerste instantie voor het resterende bedrag van 40 miljoen ter beschikking te stellen aan Duurzaamheidsfonds Gelderland. De provincie Gelderland wordt gevraagd om dit bedrag renteloos ter beschikking te stellen aan dit fonds. Vanwege het revolving karakter van dit fonds blijft het geld beschikbaar voor duurzaamheid. Duurzaamheidsfonds Gelderland biedt een eenvoudig en verantwoord financieringsinstrument voor particuliere eigenaren, non-profit organisaties, woningcorporaties en leden van midden- en kleinbedrijf (MKB) om te komen tot het investeren in energiebesparende maatregelen aan de (huur)woning of het woongebouw. Om tot een opzet te komen van een projectorganisatie of het onderbrengen van de duurzaamheidslening bij Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) wordt een eenmalige bijdrage van ,- uit het investeringsbudget onttrokken. Na de opstartfase kan de projectorganisatie gefinancierd worden uit de jaarlijkse rentebaten (2%). Aan Provinciale Staten ===== 1. Klimaatbeleid Met het door Provinciale Staten vastgesteld klimaatprogramma heeft Gelderland haar ambities op het gebied van milieu en klimaat duidelijk geconcretiseerd. Het zijn niet alleen de ambities die daarmee worden verwoord, maar door dit programma worden de ambities juist ook vertaald in concrete plannen. Het klimaatprogramma gaat uit van een integrale aanpak op het gebied van een duurzame woon-, werk- en leefomgeving en duurzame economische ontwikkeling voor alle Gelderse inwoners en bedrijven. Met name gestoeld op partnerschap van de provinciale overheid richting bedrijfsleven en lagere overheden. Dit heeft tot doel het verminderen van de CO 2 -uitstoot, met een klimaatneutrale energiehuishouding in 2050 als einddoel. Dat stelt hoge eisen aan de inzet van Gedeputeerde Staten als regievoerder van de ambtelijke organisatie. Maar het stelt ook hoge eisen aan Provinciale Staten in het faciliteren en initiëren van ondersteuning in zowel planvorming, concretisering en uitvoering van plannen die leiden tot duurzame investeringen welke een bijdrage leveren aan het concretiseren van de gestelde doelen. Inlichtingen bij dhr. P. Plug, tel. (0318) adres:

2 Met het vigerende klimaatprogramma kunnen initiatiefnemers een beroep doen op de provincie voor ondersteuning, zowel in ambtelijke zin alsook in de vorm van subsidie voor onderzoek en uitvoering. De provincie Gelderland biedt subsidies op het gebied van: haalbaarheidsstudies, planontwikkeling en kennisuitwisseling; innovatieve projecten en projecten die substantieel bijdragen aan onze doelstellingen voor energiebesparing, duurzame energie en aanpassing aan klimaatverandering; investering in energie-infrastructuur (warmtevoorziening); projecten die bijdragen aan een klimaatbestendige inrichting. 2. Budget Provinciale Staten van Gelderland hebben ingestemd met de verkoop van de NUON aandelen. Bij de Voorjaarsnota 2009 (PS ) is ingestemd om een bedrag van 500 mln. van de verkoop opbrengst NUON te bestemmen voor investeringen. In eerste instantie in de huidige periode een indicatief bedrag van 150 mln. Door middel van het Statenvoorstel Gelderse investeringsagenda (PS ) zien we mogelijkheden om 102 mln. hiervan daadwerkelijk te investeren. Wat een belangrijke rol speelt bij het inzetten van de zogenaamde NUON gelden is niet alleen de zichtbaarheid ervan voor Gelderse gemeenten maar ook de directe zichtbaarheid ervan voor de Gelderse burgers en ondernemers. We vinden het belangrijk dat de gelden zorgvuldig worden besteed en ook resultaat bieden in deze toch al moeilijke economische tijd. Naast het vastzetten van het zogenaamde stamkapitaal, het investeringsgeld, zodat dit in de toekomst steeds weer rente oplevert, vinden wij het ook belangrijk middelen tijdelijk in te zetten om daarmee duurzame investeringen van particulieren, ondernemers en nonprofitorganisaties te ondersteunen. In dit initiatiefvoorstel stellen wij in eerste instantie voor een bedrag van 40 miljoen ter beschikking te stellen aan Duurzaamheidsfonds Gelderland. De provincie Gelderland wordt gevraagd om dit bedrag renteloos ter beschikking te stellen aan dit fonds. Vanwege het revolving karakter van dit fonds blijft het geld beschikbaar voor duurzaamheid. 3. Duurzaamheidsfonds Gelderland Duurzaamheidsfonds Gelderland biedt een eenvoudig en verantwoord financieringsinstrument voor particuliere eigenaren, non-profitorganisaties, woningcorporaties en leden van midden en klein bedrijf (MKB) om te komen tot het investeren in energiebesparende maatregelen aan de (huur)woning of het woongebouw. Op deze wijze kan de provincie Gelderland een directe partner zijn om duurzaamheid te bevorderen en te stimuleren en daar waar nodig een mogelijke ondersteuning geven. Al een aantal gemeenten binnen en buiten Gelderland gingen ons voor, zoals Apeldoorn, Amersfoort, Boxtel, Dalfsen, Delft, Eindhoven, Enschede, Hardenberg, Koggenland en Nijmegen. Maar ook de provincies Overijssel en Friesland hebben ieder op hun eigen wijze een aanzet gegeven in de (co)financieringen en stimulering van duurzame investeringen. 2

3 Energiebesparende maatregelen in en aan bestaande woningen en gebouwen dragen niet alleen bij aan de beoogde duurzaamheid, de opdracht om te komen tot terugdringen van CO 2 en een energieneutrale gemeente en/of provincie. Ook de bewoners en gebruikers van het gebouw hebben profijt bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Daarbij kan gedacht worden aan een lagere energierekening, meer wooncomfort en een beter binnenklimaat. Vaak ontbreekt het bij particuliere huiseigenaren, non-profitorganisaties, huurders en MKB aan directe financiële middelen om in energiebesparende maatregelen te kunnen investeren. Een financiële impuls en ondersteuning vanuit de provincie in de vorm van een laagrentende lening kan hen daarbij helpen, ondersteunen en net het laatste zetje geven om tot de investering over te gaan. Met het Duurzaamheidsfonds Gelderland kunnen inwoners van Gelderland, nonprofitorganisaties, leden van MKB en huurders van woningen via de woningcorporatie de noodzakelijke energiebesparing in bestaande (koop)woningen en utiliteitsgebouwen uitvoeren tegen aantrekkelijke voorwaarden en door middel van een zeer lage rente geld lenen voor het treffen van energiebesparende maatregelen in en aan de (eigen) woning of gebouw. Hoe ziet het Duurzaamheidsfonds Gelderland eruit? De provincie Gelderland verstrekt duurzaamheidsleningen aan particulieren, nonprofitorganisaties, MKB en woningcorporaties voor financiering van energiebesparende- en duurzame maatregelen aan de (eigen) woning of gebouw. Doelgroep Een meerderjarig natuurlijk persoon of woningcorporatie, die eigenaar-bewoner is van een in de provincie Gelderland gelegen (permanente) woning. De woning/het pand heeft een WOZwaarde van maximaal ,-. Gebouwen tot 2000m 3 die in gebruik zijn bij non-profitorganisaties of MKB. Voorwaarden Duurzaamheidsfonds Gelderland, de eigenaar betaalt alleen rente. Duurzaamheidsfonds Gelderland heeft een looptijd van 10 jaar tot bedragen van maximaal 7.500,- en een maximale looptijd van 15 jaar voor grotere bedragen. De lening bedraagt minimaal 2.500,- en maximaal ,-. De rente is 2%. Geen hypotheek; de leningen worden onderhands verstrekt. Leningen worden alleen verstrekt na positieve financiële (BKR-) krediettoets. De lening moet worden afgelost bij verhuizing of overlijden van de eigenaar. Wanneer al op andere wijze subsidie is verkregen, is deze regeling niet van toepassing. Maatregelen A. Isolatie Vloer- gevel- en dakisolatie Spouwmuurisolatie Isolerende beglazing Isolerende raamkozijnen 3

4 B. Warmteterugwinning Voorziening om warmte uit douchewater terug te winnen. Warmteterugwinning via diverse installaties. C. Duurzame energieopwekking Zon-pv-systeem, bestaande uit één of meerdere zonnepanelen met fotovoltaïsche zonnecellen en de daarbij behorende spanningsomvormer(s). Zonneboilersysteem voor het verwarmen van tapwater en/of ruimteverwarming met behulp van zonlicht, bestaande uit één of meerdere zonnecollectoren en een warmteopslagvat met een al dan niet geïntegreerde CV-brander. Kleinschalige windturbines. D. Energie-efficiënt HR-ketel en/of HRe-ketel. Micro-warmtekrachtsysteem. Warmtepomp. Drukgestuurd of CO 2 -gestuurd ventilatierooster. Energiezuinige gelijkstroompompen en -ventilatoren. E. Water Infiltratievoorziening voor hemelwater. Opvang hemelwater in reservoir voor gebruik voor toiletspoeling. Vegetatiedak. Grijswatersysteem. En eventueel andere in de markt bewezen energiebesparende maatregelen. 4. Uitvoeringsorganisatie Om tot uitvoering te kunnen komen van aanvraag lening, toetsing, verstrekking en incasseren van de rentebaten en aflossing kan een organisatie c.q. afdeling opgericht te worden die uitvoering geeft aan Duurzaamheidsfonds Gelderland. Een apart in te richten projectbureau kan onder de regie van de provincie de uitvoering ter hand nemen. De diensten van het projectbureau dienen in de uitwerking van het initiatiefvoorstel nog nader beschreven te worden en kan eventueel via een aanbesteding in de markt uitgezet worden. Maar ook kan gedacht worden aan gebruik maken van de mogelijkheid om de uitvoering te laten lopen via SVn. Zij zijn bekend met het verstrekken van duurzaamheidsleningen voor verschillende gemeenten. Om tot een opzet te komen van een projectorganisatie of het onderbrengen van de duurzaamheidslening bij SVn wordt een eenmalige bijdrage uit het investeringbudget onttrokken. Na de opstartfase kan de projectorganisatie gefinancierd worden uit de jaarlijkse rentebaten (2%). 4

5 5. Communicatie Na vaststelling van dit initiatiefvoorstel dient in de uitwerking door het projectbureau een communicatieplan opgesteld te worden ten aanzien van het duurzaamheidsfonds, zodat alle inwoners van Gelderland geïnformeerd worden over de gebruiksmogelijkheden. Arnhem, 9 december zaaknr Provinciale Staten van Gelderland P. Plug - ChristenUnie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid

Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Financiële regelingen voor lokaal klimaatbeleid Inhoudsopgave Inleiding 5 Thema 1: Duurzame overheid en andere thema s 7 Thema 2: Duurzame energieproductie

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee!

Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! Format beschrijving teamresultaat DO IT! 2008/2009 1.0 Projectnaam : onder deze titel zal over het resultaat gepubliceerd/gecommuniceerd worden Energieparticipatie goed voor milieu en portemonnee! 1.1

Nadere informatie

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder )

Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Convenant Energiebesparing bestaande gebouwen ( Meer met Minder ) Partijen: 1. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie, mevrouw drs. Ella Vogelaar, te dezen handelend als bestuursorgaan; 2. De Minister

Nadere informatie

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol.

Watt? En nu verder. Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie Overijssel HOOFDRAPPORT 1. team Beleidsinformatie team Concerncontrol. Watt? En nu verder Tussenevaluatie Energiebeleid Provincie HOOFDRAPPORT 1 team Beleidsinformatie team Concerncontrol Juni 2013 1 De tussenevaluatie Energiebeleid provincie is gebaseerd op een kwantitatief

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder?

Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018. Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Terugblik 2011-2013 Vooruitblik 2014-2018 Wat hebben we bereikt? Hoe gaan we verder? Inhoud 3 Inleiding 4 Activiteiten en projecten 2011-2013 6 1 Energiebesparing 8 2 Windenergie 12 3 Zonne-energie 14

Nadere informatie

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven

Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Achtergronddocument voor het Programma van eisen voor het duurzame-energiebedrijf Eindhoven Tensor Energy B.V. Eindhoven, januari 2011 Pagina 1 van 29 Achtergronddocument voor het Programma van eisen Duurzame-EnergieBedrijf

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018

Duurzaam dichter bij de Rotterdammer. Programma Duurzaam 2015-2018 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 Consultatiedocument maart 2015 Duurzaam dichter bij de Rotterdammer Programma Duurzaam 2015-2018 2 Programma Duurzaam 2015-2018 Programma

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND

MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 6 september 2011 MILIEU & KLIMAAT UITVOERINGSPROGRAMMA BERKELLAND 2011-2014 INHOUDSOPGAVE Samenvatting... 3 1 Inleiding... 5 1.1 Doelstelling... 5 1.2 Wettelijk kader en besluitvorming... 5 1.3 Verantwoording...

Nadere informatie

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf

Hart voor goed wonen. Ondernemingsplan. Huis & Erf Hart voor goed wonen Ondernemingsplan 2014 2017 Huis & Erf Inhoud einddoel Einddoel 3 Inleiding 4 Breed inzetbaar 1. Hart voor de omgeving 6 Flexibele omvang Aanspreekbaar Multidisciplinair Proactief 2.

Nadere informatie

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN

BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN BEDRIJFSPLAN RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE RIJN EN IJSSEL ENERGIE COÖPERATIE BEDRIJFSPLAN 1 2 Dit bedrijfsplan is opgesteld door Green Spread in opdracht van de gemeente Arnhem. Oktober 2012 Utrechtseweg

Nadere informatie

Geachte leden van Provinciale Staten,

Geachte leden van Provinciale Staten, Geachte leden van Provinciale Staten, Hierbij nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn bij de sector dag Woningmarkt op donderdag 29 augustus a.s. van 13.00-17.00 uur in WTC EXPO te Leeuwarden. (ingang

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015

Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE EN WONINGCORPORATIES 2011-2015 coverfoto: renovatiewerkzaamheden aan de Cantondreef Bouwen aan de stad UTRECHTSE SAMENWERKINGSAFSPRAKEN GEMEENTE

Nadere informatie

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen

Masterplan Zon-PV. Rendabele exploitatie van zonnepanelen Masterplan Zon-PV Rendabele exploitatie van zonnepanelen 2 1. Inhoud 1. Inhoud 3 8. Particuliere woningeigenaren 49 2. Inleiding 5 8.1 Voorbeeld-business-case 49 3. Investering en exploitatie 9 8.2 Hindernissen

Nadere informatie

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers.

Andere zaken die vanzelfsprekend ook een rol spelen zijn: Ambitie, Draagvlak bij bewoners, Kennis en kunde in de bouwkolom, incl. de opdrachtgevers. In het kader van de Energiesprong heeft een discussie bij de woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten plaatsgevonden. Hierbij kwam aan de orde waar OFW als koploper tegenaan loopt bij de volgende stap

Nadere informatie

Aan de slag met Hernieuwde Energie!

Aan de slag met Hernieuwde Energie! Aan: Gedeputeerde Staten van Utrecht en Provinciale Staten van Utrecht Archimedeslaan 6 3508 TH Utrecht Datum: 1 september 2014 Ons kenmerk: PCL 2014/01 Onderwerp: PCL Advies over duurzame energie en netwerksamenleving

Nadere informatie

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3

Inhoud... 2. Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 1 Inhoud Inhoud... 2 Hoofdstuk 1. Inleiding... 3 Ambitie... 3 Hoofdstuk 2. Rol van de gemeente... 5 Proces en samenwerking... 5 De gemeente als verbinder... 6 Hoofdstuk 3. Speerpunten duurzaamheidsagenda...

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt

Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie van Nieuwe organisatievormen en financieringsconstructies in de Nederlandse zonnestroommarkt Inventarisatie door ARCADIS in opdracht van Agentschap NL 1 INLEIDING Hoewel de prijzen van zonnepanelen

Nadere informatie

Ook slim investeren? Regel het nu!

Ook slim investeren? Regel het nu! Ook slim investeren? Regel het nu! Wilt u de energiekosten in de hand houden? Van uw huis een heerlijk comfortabel thuis maken? Bespaar slim! U wordt als woningeigenaar gestimuleerd om nú verstandig in

Nadere informatie

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten

ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met gemeenten De energieke samenleving in praktijk Beleidsstudie Energiecoöperaties: ambities, handelingsperspectief en interactie met

Nadere informatie