Meefinancieren van energiebesparende voorzieningen De mogelijkheden bij BLG Wonen Versie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Meefinancieren van energiebesparende voorzieningen De mogelijkheden bij BLG Wonen Versie 1-1-2016"

Transcriptie

1 Meefinancieren van energiebesparende voorzieningen De mogelijkheden bij BLG Wonen Versie Energiebesparende voorzieningen zijn in meerdere opzichten interessant: Structurele besparing tot 30% op de energierekening en dus meer geld te besteden. Comfortabeler woonklimaat qua temperatuur en geluid. Beter voor het milieu. Mogelijkheid van een hogere hypotheek door de lagere energienota. Door energiebesparende voorzieningen in uw adviestraject mee te nemen kunt u zich onderscheiden als adviseur. Algemeen Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet Welke zijn de energiebesparende voorzieningen? De volgende aanpassingen aan een bestaande woning staan in de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet als energiebesparende voorzieningen: gevelisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, leidingisolatie, energiezuinige kozijnen, deuren en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen, hoog rendement beglazing (HR++), installatie voor warmteterugwinning, energiezuinige ventilatie, inclusief hoog-rendement-ventilatoren, hoogrendementsketels, warmtepompen, zonneboilers, zonnecellen of een combinatie daarvan. Wat is een NulopdeMeter-woning? De Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet geeft daarvan de volgende definitie: een woning waarvan de ingaande en uitgaande energiestromen voor gebouwgebonden energie bij een normaal leefpatroon op jaarbasis gelijk zijn aan of lager zijn dan nul en met een additionele energieopwekkingscapaciteit voor gebruikersgebonden energie van ten minste: kwh als het een vrijstaande of half vrijstaande woning is; kwh als het een rijwoning is; of kwh als het een appartement is; Meer informatie over de Tijdelijke Regeling Hypothecair Krediet leest u hier: Een NulopdeMeter-woning voorziet dus bij een normaal gebruik tenminste in de opwekking van de gebouw- en gebruiksgebonden energie samen. De energie die daarvoor nodig is verschilt per type woning. Wat is gebouwgebonden energie? Gebouwgebonden energie is de energie voor verwarmen, koelen, verlichten en ventileren van het gebouw. Wat is gebruiksgebonden energie? Gebruiksgebonden energie is energie die afhankelijk is van het gebruik van een ruimte. Hieronder vallen bijvoorbeeld TV, computer, keukenapparatuur, wassen etc.

2 De mogelijkheden en voorwaarden verschillen per situatie. 1. Uw klant koopt of heeft een bestaande woning en gaat energiebesparende voorzieningen uitvoeren. Extra leencapaciteit (LTI): Het gedeelte van de hypotheek dat betrekking heeft op het aanbrengen van energiebesparende voorzieningen mag buiten de inkomenstoets worden gelaten. Hiervoor geldt wel een maximum van Hierbij geldt wel dat sprake dient te zijn van een (gezamenlijk) toetsinkomen van minimaal ,-. Extra leencapaciteit (LTV): de kosten van de energiebesparende voorzieningen kunnen worden meegefinancierd tot maximaal 106% van de marktwaarde van de woning (norm 2016). N.B.: de extra financiële ruimte mag uitsluitend gebruikt worden voor het financieren van de energiebesparende voorzieningen. Het is niet zo dat wanneer men voor 100 HR++ glas laat plaatsen er extra (of de volledige 4% extra op de LTV) mag gebruiken voor nietenergiebesparende maatregelen. Verder wordt er gerekend (conform NHG methodiek) met een marktwaarde ná verbouwing. Welke bewijstukken zijn nodig? Voor acceptatie: offerte voor energiebesparende verbeteringen van een gespecialiseerd bedrijf Voor uitbetaling: uitbetaling uit bouwdepot kan alleen als de nota s overeenkomen met een vóór finaal akkoord van de lening aangeleverde offerte van dit bedrijf. Toelichting: Als er sprake is van een verbouwing met energiebesparende voorzieningen zoals omschreven in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet kan de maximale bevoorschotting worden verhoogd tot 106% van de marktwaarde. Wel geldt de voorwaarde dat vóór finaal akkoord van de lening een offerte voor energiebesparende verbeteringen van een gespecialiseerd bedrijf aanwezig en door een acceptant geaccepteerd moet zijn. We houden de begrote kosten voor energiebesparende verbeteringen in bouwdepot. 2. Uw klant koopt een woning met een A++ energielabel Extra leencapaciteit (LTI): Zonder dat sprake is van het treffen van energiebesparende voorzieningen kan bij aankoop van een A++ woning maximaal buiten de inkomenstoets worden gehouden. Hierbij geldt wel dat sprake dient te zijn van een (gezamenlijk) toetsinkomen van minimaal ,-. Welke bewijsstukken zijn nodig? Voor acceptatie (alleen indien het een bestaande woning en een aanvraag met NHG betreft): Een energieprestatiecertificaat waaruit blijkt dat het een A++ woning is Een maatwerkadvies energiebesparing waaruit blijkt dat het een A++ woning is EBA-rapport van BLG Wonen waaruit blijkt dat het een A++ woning is Een EPC berekening waaruit blijkt dat de woning een EPC van 0,6 of lager heeft N.B.: Voor de aankoop van een A++ woning geldt gewoon de normale LTV norm (102% in 2016). De 106% norm geldt alleen als er nog energiebesparende maatregelen aan de woning aangebracht moeten worden. Toelichting: Uit het energieprestatiecertificaat (certificaat voor toekenning energielabel) moet blijken dat het een A++ woning is. Voor nieuwbouwwoningen zonder NHG hoeft dus geen EPC-rapport aangeleverd te worden.

3 Voorbeeld certificaat: Een maatwerkadvies energiebesparing (ook wel Energie Prestatie Advies (EPA) genoemd) of een EPC berekening mogen ook gebruikt worden als een bewijsstuk voor een A++ woning. Een EBA-rapport van BLG Wonen wordt hetzelfde behandeld als een maatwerk adviesenergiebesparing. Alle woningen waarvan de bouwvergunning op of later is aangevraagd moeten gebouwd worden met een EPC van 0,6 of lager, wat gelijk staat aan een A++ label. Bij deze woningen kan dus over het algemeen gebruik gemaakt worden van de extra ruimte. Een EPC-berekening of een gewaarmerkt afschrift daarvan kan opgevraagd worden bij bouwer of projectontwikkelaar. Als deze de EPC-berekening niet kan leveren, kan deze ook opgevraagd worden bij de gemeente. Voor nieuwbouwwoningen zonder NHG hoeft geen EPCrapport aangeleverd te worden. 3. Financiering van een NulopdeMeter-woning als uw klant een toetsinkomen van minstens euro heeft. Extra leencapaciteit: Als de hypotheek betrekking heeft op een NulopdeMeter-woning kan een bedrag van buiten beschouwing worden gelaten bij het vaststellen van de financieringslast. De gedachte hierachter is dat de consument bij een dergelijke woning geen energielasten heeft. Welke bewijsstukken zijn nodig? Voor acceptatie: 1. Een energieprestatiecertificaat waaruit blijkt dat: a. Als het een vrijstaande of half vrijstaande woning is, mag het standaard energieverbruik maximaal MJ zijn b. Als het een rijwoning is, mag het standaard energieverbruik maximaal MJ zijn c. Als het een appartement is, mag het standaard energieverbruik maximaal MJ zijn 2. Een maatwerkadvies energiebesparing waaruit het maximale energieverbruik blijkt zoals genoemd onder punt Een EBA-rapport van BLG waaruit het maximale energieverbruik waaruit het maximale energieverbruik blijkt zoals genoemd onder punt Een EPC berekening waaruit blijkt dat de woning een EPC heeft van 0 + een additionele opwekcapaciteit (die niet in de EPC berekening is meegenomen) heeft van:* a kwh als het een vrijstaande of half vrijstaande woning is; b kwh als het een rijwoning is; of c kwh als het een appartement is; 5. Een energieprestatiecontract dat nul-op-de-meter garandeert (woningeigenaar heeft dus gegarandeerd geen energiekosten)* N.B.: Voor de aankoop van een NulopdeMeter woning geldt gewoon de normale LTV norm (102% in 2016). De 106% norm geldt bij een NulopdeMeter-woning niet. Die geldt alleen als er nog energiebesparende maatregelen aan de woning aangebracht moeten worden. Het idee hier achter is dat deze maatregelen een positief effect zullen hebben op de waarde van de woning waardoor een

4 afwijking op de normale LTV gerechtvaardigd is. De hogere waarde van een nul-op-de-meter woning zal al verrekend zijn in de prijs bij aankoop van de woning en er is daarom geen reden om af te wijken van de normale LTV. Als een woning verbouwd wordt van een normale woning tot een nul-op-de-meter woning gelden gewoon de regels voor het treffen van energiebesparende maatregelen met als uitzondering dat er in plaats van 9.000, extra (op LTI) geleend kan worden. Of sprake is van een NulopdeMeter-woning moet blijken uit een energieprestatiecertificaat, met expliciete vermelding van het totaal te verwachten jaargemiddelde netto energiegebruik en met een energieprestatiegarantie van minstens 10 jaar. Aanvullende informatie Energieneutraal: jaarlijkse opwekcapaciteit van energie is minimaal even hoog als het jaarlijks gebouwgebonden energieverbruik. Nul-op-de-meter: jaarlijkse opwekcapaciteit van energie is minimaal even hoog als het jaarlijks gebouwgebonden + gebruiksgebonden energieverbruik. Omrekening gas en elektriciteit naar dezelfde eenheid van energie Om opwekcapaciteit van energie (vaak alleen elektriciteit) en energieverbruik (gas + elektriciteit) met elkaar te kunnen vergelijken moeten beiden naar een zelfde eenheid vertaald worden. Dit kan door zowel kubieke meters gas als kwh elektriciteit te vertalen naar Mega Joules (MJ). Geldigheid van EPC en maatwerkadvies energiebesparing Bij verkoop of verhuur van een woning is een energielabel in bepaalde gevallen niet verplicht. In plaats daarvan kan de huidige bewoner aan de nieuwe bewoner een Maatwerkadvies Energiebesparing of energieprestatie coëfficiënt (EPC) geven. Maatwerkadvies Energiebesparing in plaats van energielabel Is het maatwerkadvies opgesteld vóór 1 januari 2008? En is dat advies nog niet ouder dan 10 jaar? Dan mag dat bij verkoop of verhuur van de woning gebruikt worden in plaats van een energielabel. Dit kan tot 10 jaar na de datum dat het advies is opgesteld. Eerder heette het maatwerkadvies overigens Energieprestatieadvies (EPA). Let op: zijn er na een maatwerkadvies energiebesparende maatregelen getroffen? Dan kan het verstandig zijn om bij verkoop of verhuur toch een energielabel te laten opstellen. De woning zal dan waarschijnlijk een beter (groener) energielabel krijgen. EPC-berekening volstaat niet in plaats van energielabel Per 1 januari 2015 volstaat de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) niet meer bij oplevering van gebouwen. Ook dan is er een definitief energielabel nodig. Deze kunt u verkrijgen via De EPC drukt uit hoe energiezuinig de woning is. Bij nieuwbouwwoningen wordt altijd een EPC-berekening gemaakt. Alle woningen waarvan de bouwvergunning op of later is aangevraagd, moeten volgens het bouwbesluit gebouwd worden met een EPC van 0,6 of lager, dat gelijk staat aan een A++ label. Bij deze woningen kan dus over het algemeen gebruik gemaakt worden van de extra ruimte. Een EPC-berekening of een gewaarmerkt afschrift daarvan kan opgevraagd worden bij bouwer of projectontwikkelaar (alleen nodig indien het een NHG aanvraag betreft). Als deze de EPC-berekening niet kan leveren, kan deze ook opgevraagd worden bij de gemeente.

5 Kijk voor meer informatie op: elabel-gebouwen/vraag-en-antwoord/kan-ik-inplaats-van-een-energielabel-ook-eenmaatwerkadvies-of-epc-overhandigen.html Energie Bespaar Advies in 4 stappen? Uw klant begeleiden bij het toepassen van energiebesparende voorzieningen is niet moeilijk en vereist geen technische kennis. Bij Energie Bespaar Advies (EBA) regelt u als WoonAdviseur in vier stappen het doorvoeren van energiebesparende maatregelen en ontzorgt daarmee uw klanten. Klanten kunnen zelf ook actief bij het proces betrokken worden met praktische tools en tips. 4 stappen: 1. U zet de totale WoonFinanciën op een rij en bekijkt het energieaandeel daarin. 2. U bekijkt met de klant op of het huis (globaal) geschikt is voor Energiebesparende maatregelen. Zo ja, dan vraagt u voor de klant een (specifiek) EBA-rapport aan. Klanten betalen hiervoor 50 aan Susteen. BLG Wonen heeft de samenwerking met Susteen geeffectueerd om EBA rapporten op te maken. Energie Bespaar Rapport is een maatwerkadvies dat wordt opgesteld na een bezoek van een gecertificeerde adviseur van Susteen aan het huis. De klant heeft met het rapport specifiek inzicht in: de huidige energieprestatie van de woning; de verbetermaatregelen; de kosten, baten en terugverdientijden van deze maatregelen en het indicatieve energielabel voor de woning. Bij het Rapport zijn ook offertes toegevoegd. Daarmee blijkt uit het Rapport niet alleen wat de besparingen zijn maar ook wat het concreet gaat kosten om de maatregelen te realiseren. De offertes maken het voor de klant mogelijk de maatregelen snel door te voeren in plaats van te zoeken naar partijen. 3. U geeft financieel en fiscaal advies hoe de klant de maatregelen direct of in tijd kan doorvoeren. Tot de mogelijkheden horen: a. Inzet van eigen financiën, door aanwezige spaargeld of met een spaarplan b. Financiering buiten eigen middelen om: Meenemen in nieuwe hypotheek Onderhands lenen binnen bestaande hypothecaire inschrijving 2e hypotheek sluiten bovenop de bestaande 1e hypotheek Energiebespaarlening afsluiten via vb het Nationaal Energie Besparingsfonds of SVN Consumptief krediet afsluiten 4. De klant ontvangt offertes van gerenommeerde bedrijven bij het EBA-Rapport. De klant bepaalt of hij van deze offertes gebruik wil maken of liever zelf bedrijven voor de werkzaamheden benadert. Het staat de adviseur vrij om verdere offerten uit zijn eigen netwerk aan te bieden.

Tijdelijke regeling hypothecair krediet Geldend van t/m heden

Tijdelijke regeling hypothecair krediet Geldend van t/m heden Tijdelijke regeling hypothecair krediet Geldend van 01-01-2018 t/m heden Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende de inkomenscriteria voor het verstrekken

Nadere informatie

Het voordeel voor de klant berekenen bij Energiebesparende voorzieningen

Het voordeel voor de klant berekenen bij Energiebesparende voorzieningen Aangeboden door: Het voordeel voor de klant berekenen bij Energiebesparende voorzieningen Rob Timmermans MFP Het klimaatakkoord Is het van belang hoe jouw klant denkt over het klimaatakkoord? De meeste

Nadere informatie

Workshop hypothecaire financiering energiebesparende voorzieningen. Waarborgfonds Eigen Woningen oktober 2017

Workshop hypothecaire financiering energiebesparende voorzieningen. Waarborgfonds Eigen Woningen oktober 2017 Workshop hypothecaire financiering energiebesparende voorzieningen Waarborgfonds Eigen Woningen oktober 2017 Woningverduurzaming, waarom dan? 3 The big picture: urgente noodzaak voor CO 2 reductie Klimaatakkoord

Nadere informatie

Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; Wijziging Tijdelijke regeling hypothecair krediet Regeling van de Minister van Financiën van 30 oktober 2013 kenmerk: nr. FM 2013/1846 M, tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in

Nadere informatie

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.

Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet. 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1. Wijzigingen / Werkinstructie NHG 2014 & Ministeriële regeling Hypothecair krediet 30 december 2013 Operational Support / Peter Frank V1.0 1 18-12-2012 NHG 2014 Vanaf 1 januari 2014 zijn de nieuwe Voorwaarden

Nadere informatie

De Minister van Financiën, Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;

De Minister van Financiën, Gelet op artikel 115, derde lid, van het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft; (Tekst geldend op: 20-06-2013) Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende de inkomenscriteria voor het verstrekken van hypothecair krediet en regels

Nadere informatie

Financiering energiebesparende voorzieningen: een kans voor een beter hypotheekadvies. Hans Heijnen Waarborgfonds Eigen Woningen september 2017

Financiering energiebesparende voorzieningen: een kans voor een beter hypotheekadvies. Hans Heijnen Waarborgfonds Eigen Woningen september 2017 Financiering energiebesparende voorzieningen: een kans voor een beter hypotheekadvies Hans Heijnen Waarborgfonds Eigen Woningen september 2017 2 Programma Woningverduurzaming: waarom dan? Hypothecaire

Nadere informatie

Florius Verduurzaam Hypotheek

Florius Verduurzaam Hypotheek Florius Verduurzaam Hypotheek Antwoorden op veelgestelde vragen Versie voor hypotheekadviseurs Vrijdag 29 maart 2019 Meer informatie op Florius.nl Vanaf 1 april 2019 kun je voor meer informatie over de

Nadere informatie

Memo. Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen

Memo. Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen Memo Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen Onderwerp > Financieringsmogelijkheden van energiebesparingsmaatregelen bestaande bouw Opsteller > Niels van Vliet & Ellen van Acht met

Nadere informatie

Senioren verhuisregeling

Senioren verhuisregeling Senioren verhuisregeling 2 Probleem Senior wil verhuizen naar woning met lagere maandlasten, maar doorstaat annuïtaire toets niet Oplossing voor AOW-ers: werkelijke lastentoets voor senioren vanaf 10 jaar

Nadere informatie

Energie besparen in uw huis

Energie besparen in uw huis > www.vrom.nl Energie besparen in uw huis Met energiepremie en EPA-advies Energie besparen in uw huis Een comfortabel huis en toch een lagere energierekening? Dat kan prima als u energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis

Winst en comfort uit duurzaamheid. Bouw op onze kennis Winst en comfort uit duurzaamheid Bouw op onze kennis Even voorstellen "Het verschil tussen gewoon en uitzonderlijk is vaak dat kleine beetje extra, waarin samenwerking en krachtenbundeling mijn drijfveer

Nadere informatie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie

Gemeente Delft. Subsidie informatie. Bestaande stad bespaart energie Gemeente Delft Subsidie informatie Bestaande stad bespaart energie De subsidie Bestaande stad bespaart energie is bestemd voor het stimuleren van energiebesparende maatregelen en het gebruik van duurzame

Nadere informatie

Financiering, zo geregeld. Thomas Dekker - Rabobank

Financiering, zo geregeld. Thomas Dekker - Rabobank Financiering, zo geregeld Thomas Dekker - Rabobank 09-10-2018 Woningmarkt vs. Energielabel Financieringsopties Klimaatakkoord en alternatieve financieringsvormen Om te beginnen Stijging woningwaarde Kans

Nadere informatie

C (zie toelichting in bijlage)

C (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden C (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Energielabel voor woningen

Energielabel voor woningen Energielabel voor woningen Een zuinig huis? Met het energielabel zie je het zo! Energielabel voor woningen Inhoud 1. Hoe energiezuinig is uw huis 05 2. Enkele feiten op een rij 06 3. Een energielabel

Nadere informatie

Duurzaam (ver)bouwen? Uw Erkend Hypothecair Planner weet er meer van.

Duurzaam (ver)bouwen? Uw Erkend Hypothecair Planner weet er meer van. Duurzaam (ver)bouwen? Uw Erkend Hypothecair Planner weet er meer van. Gaat u een woning bouwen of verbouwen? Of gaat u een bestaande woning kopen? Dat is dan een mooie aanleiding om met ons, als uw Erkend

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 02 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 03 2. De feiten op een rij 05 3.

Nadere informatie

particulier platform woensdag 11 april 2018

particulier platform woensdag 11 april 2018 particulier platform woensdag 11 april 2018 Hans Heijnen Jonathan Parr Onderwerpen 2 Waarom woningverduurzaming? Rol hypotheekadviseur Voordelen klant & klantinzichten NHG en stimuleren woningverduurzaming

Nadere informatie

Energiebesparende voorzieningen en extra leencapaciteit.

Energiebesparende voorzieningen en extra leencapaciteit. Energiebesparende voorzieningen en extra leencapaciteit. De overheid stimuleert energiebesparende investeringen ook door bij leningen met NHG extra leencapaciteit toe te staan. Enerzijds mag er meer worden

Nadere informatie

F (zie toelichting in bijlage)

F (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden F (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

SV Koop NoM Masterclass Taxatie & Finance. 12 Oktober 2015

SV Koop NoM Masterclass Taxatie & Finance. 12 Oktober 2015 SV Koop NoM Masterclass Taxatie & Finance 12 Oktober 2015 Roland van der Klauw Voorzitter werkgroep Woningwaarde Energiesprong Platform 31 NRG031 Wocozon De belofte Wat is Nul op de Meter? Wie is daar

Nadere informatie

Bouwlokaal Energielabel, een kans voor u Kies je rol. Theun Toering

Bouwlokaal Energielabel, een kans voor u Kies je rol. Theun Toering 1 Bouwlokaal Energielabel, een kans voor u Kies je rol Theun Toering Even voorstellen Theun Toering ComforTrend Samenwerkingsverband 40 installateurs Centrale organisatie tbv Commerciële ondersteuning

Nadere informatie

Energielabel & Maatwerkadvies

Energielabel & Maatwerkadvies Energielabel & Maatwerkadvies In vijf stappen naar een groenere woning voltalimburg.nl Energielabel aanvragen Elke huiseigenaar beschikt over een (voorlopig) energielabel, gebaseerd op onder andere bouwjaar

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen 2 Slimme investeerder Familie Roubos: We wonen in een hoekhuis met veel ramen en hebben

Nadere informatie

wordt mede mogelijk gemaakt door

wordt mede mogelijk gemaakt door Welkom wordt mede mogelijk gemaakt door Het Nationaal Energiebespaarfonds Stimuleren energiebesparing in de bestaande woningbouw Vermogen: 300 miljoen Fondsperiode: tot en met eind 2018 Product: laagrentende

Nadere informatie

Hoe investeer ik slim? Regel het op Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Hoe investeer ik slim? Regel het op   Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Hoe investeer ik slim? Regel het op www.energiebespaarlening.nl Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015

energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 energiebesparing bestaande bouw Harderwijk 26 mei 2015 Marc Smijers M 06-23924330 www.smijers-energieadvies.nl info@smijers-energieadvies.nl 1 Onderwerpen Relatie tussen energielabel en energiegebruik

Nadere informatie

ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S!

ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S! ! ER IS SUBSIDIE VOOR VVE S! Goed nieuws als je jouw VvE-complex wilt isoleren! Vanaf 15 september krijg je subsidie als je twee of meer isolerende maatregelen laat uitvoeren. Wij hebben in deze folder

Nadere informatie

Ook slim investeren? Regel het nu!

Ook slim investeren? Regel het nu! Ook slim investeren? Regel het nu! Wilt u de energiekosten in de hand houden? Van uw huis een heerlijk comfortabel thuis maken? Bespaar slim! U wordt als woningeigenaar gestimuleerd om nú verstandig in

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26433 20 december 2012 Regeling van de Minister van Financiën van 12 december 2012, kenmerk: FM/2012/1887 M, houdende

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 03 1. Waarom deze brochure? Gaat u een huis verkopen of verhuren? Dan

Nadere informatie

3 Energiegebruik huidige situatie

3 Energiegebruik huidige situatie 3 Energiegebruik huidige situatie 3.1 Het Energie Prestatie Certificaat In het kader van de Europese regelgeving (EPBD) bent u verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat

Nadere informatie

B (zie toelichting in bijlage)

B (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden B (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

ONLINE KENNISMAKING MET 123GELDBESPAREN

ONLINE KENNISMAKING MET 123GELDBESPAREN ONLINE KENNISMAKING MET 123GELDBESPAREN WAT IS 123GELDBESPAREN WAT IS DE DIENST 123GELDBESPAREN Een dienst waarbij: de financieel adviseur de klant attendeert op de financiële voordelen van energiebesparende

Nadere informatie

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen

Energielabel voor woningen. Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen Energielabel voor woningen Antwoorden op de meest gestelde vragen 02 Inhoud 1. Waarom deze brochure? 03 2. De feiten op een rij 05 3.

Nadere informatie

Hoe investeer ik slim? Regel het op Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Hoe investeer ik slim? Regel het op   Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Hoe investeer ik slim? Regel het op www.energiebespaarlening.nl Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

wordt mede mogelijk gemaakt door:

wordt mede mogelijk gemaakt door: Welkom wordt mede mogelijk gemaakt door: Het Nationaal Energiebespaarfonds Stimuleren energiebesparing in de bestaande woningbouw Vermogen: 300 miljoen Fondsperiode: tot en met eind 2018 Product: laagrentende

Nadere informatie

Betere energieprestaties met Nuon Stadswarmte. Kansen voor woningcorporaties, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars

Betere energieprestaties met Nuon Stadswarmte. Kansen voor woningcorporaties, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars Betere energieprestaties met Nuon Stadswarmte Kansen voor woningcorporaties, vastgoedeigenaren en projectontwikkelaars Betere energieprestaties met stadswarmte Bestaande woningen, nieuwbouwwoningen en

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Rijkspremie Meer Met Minder

Rijkspremie Meer Met Minder Rijkspremie Meer Met Minder Officiële titel Tijdelijke stimuleringsregeling energiebesparende voorzieningen aan woningen Particuliere woningeigenaren, die ook de woning bewonen (hoofdbewoning) Investeringen

Nadere informatie

Groninger Energiepremie

Groninger Energiepremie Groninger Energiepremie Subsidie voor energiebesparende maatregelen Vraag aan vóór 1 april 2015! Wilt u uw woning verduurzamen? Lees hier of de Groninger Energiepremie iets voor u is Wat houdt de Groninger

Nadere informatie

Energielabel. SKG-IKOB gecertificeerd BRL & BRL

Energielabel. SKG-IKOB gecertificeerd BRL & BRL Energielabel SKG-IKOB gecertificeerd BRL 9500-01 & BRL 9500-03 Geachte heer/mevrouw, Hierbij ontvangt u het energielabel welke wij voor u hebben opgenomen. Dit label hebben wij vervaardigd in samenwerking

Nadere informatie

Samen geeft energie Fatima

Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Fatima Samen geeft energie Project van de gemeente Tilburg Gebaseerd op burgerinitiatief energiebesparing bij particuliere woningeigenaren groep van 20 vergelijkbare woningen in een

Nadere informatie

Verordening Stimuleringslening Nul-op-de-meterwoningen Zaanstad

Verordening Stimuleringslening Nul-op-de-meterwoningen Zaanstad Verordening Stimuleringslening Nul-op-de-meterwoningen Zaanstad De raad van de gemeente Zaanstad; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

HAAL MEER ENERGIE UIT JE HUIS START MET ENERGIEBESPARING

HAAL MEER ENERGIE UIT JE HUIS START MET ENERGIEBESPARING HAAL MEER ENERGIE UIT JE HUIS START MET ENERGIEBESPARING BEZIG MET EEN KOOPHUIS EN HYPOTHEEK? OF AAN HET KLUSSEN EN VERBOUWEN? 8 redenen om te starten met energiebesparing: Je hebt direct lagere energiekosten

Nadere informatie

Duurzaam (T)huis. Evaluatie fase 1

Duurzaam (T)huis. Evaluatie fase 1 DUURZAAM Duurzaam (T)huis DUURZAAM Evaluatie fase 1 Duurzaam (T)huis is op 9 september 2009 van start gegaan. Met Duurzaam (T)huis worden eigenaar-bewoners in de gemeente Dalfsen gestimuleerd om werk te

Nadere informatie

Masterclass Financiering verduurzaming eigen woning: gevolgen voor netto besteedbaar inkomen

Masterclass Financiering verduurzaming eigen woning: gevolgen voor netto besteedbaar inkomen Masterclass Financiering verduurzaming eigen woning: gevolgen voor netto besteedbaar inkomen Hans Dekker en Mark Dukers Programma Rol van de financieel adviseur in verduurzaming rondom wonen Wat zijn de

Nadere informatie

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF

PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF PROJECTPLAN METERS MAKEN IN DE ESHOF De Eshof op weg naar energie neutraal! = woningen Eshof naar nul op de meter = Inhoud 1. Ambitie: naar meest duurzame wijk van Elst? 2. Meten is weten: per wijk per

Nadere informatie

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening

Samenvatting. Toetskader hypothecaire kredietverlening Samenvatting Toetskader hypothecaire kredietverlening Toetskader hypothecaire kredietverlening Inleiding De AFM heeft naar aanleiding van de reacties op haar voorstellen in het consultatiedocument Toetskader

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

: Communicatie Subsidieverordening Maatregelenplan Duurzaamheid

: Communicatie Subsidieverordening Maatregelenplan Duurzaamheid Memo Aan : Van : Rienk Sijbrandij Bureau : Ruimtelijke Ordening, Wonen en Milieu Datum : 29 november 2011 Onderwerp : Communicatie Subsidieverordening Maatregelenplan Duurzaamheid De gemeenteraad van Strijen

Nadere informatie

Duurzaam Financieren. Alles wat je wilt weten over het financieren van duurzame maatregelen

Duurzaam Financieren. Alles wat je wilt weten over het financieren van duurzame maatregelen Duurzaam Financieren Alles wat je wilt weten over het financieren van duurzame maatregelen Inhoudsopgave Intro 3 Financieringsmogelijkheden 4 Rekenvoorbeelden 8 Wist je dat.. 12 Tips 15 Aan de slag 18

Nadere informatie

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen

Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen. Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Investeer slim in uw woning met energiebesparende maatregelen Aantrekkelijke rente - boetevrij aflossen Slim besparen Er zijn veel mogelijkheden om te besparen op energie! Echt slim besparen op energie

Nadere informatie

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen.

Minder energie meer comfort. Maak gebruik van de duurzaamheidslening. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen. Ook een vereniging van eigenaren kan een lening aanvragen De maatregelen verdienen zichzelf terug. Daar valt met de huidige lage rentestand niet tegenop te sparen. aldus Henk Brouwer (VVE Beheerder) van

Nadere informatie

De Nationale Hypotheek Garantie in 2017

De Nationale Hypotheek Garantie in 2017 De Nationale Hypotheek Garantie in 2017 Marcel Sippekamp, Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) November/ december 2016 De auteursrechten op deze presentatie behoren toe aan het WEW 2 Programma Korte kennismaking

Nadere informatie

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com

PDFlib PLOP: PDF Linearization, Optimization, Protection. Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com PDFlib PLOP: PDF Lineariation, Optimiation, Protection Page inserted by evaluation version www.pdflib.com sales@pdflib.com p Energielabel woning supplement* Afgegeven conform de Regeling energieprestatie

Nadere informatie

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen

De wijzigingen aan de hand van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet en de voorwaarden en normen van NHG. Specifieke wijzigingen Geachte relatie, Hieronder worden de belangrijkste wijzigingen op het acceptatiebeleid voor de IQWOON Hypotheek vermeld. Lees de nieuwe Acceptatie Handleiding 2017 aandachtig door. Het overzicht met de

Nadere informatie

Intakeformulier DELTA Op-maat advies (Energie Prestatie Advies (EPA) incl. energielabel)

Intakeformulier DELTA Op-maat advies (Energie Prestatie Advies (EPA) incl. energielabel) Intakeformulier DELTA Op-maat advies (Energie Prestatie Advies (EPA) incl. energielabel) Intake Met dit intakeformulier geeft u ons inzage in een aantal gegevens van uw woning. Dit zal de opnameduur in

Nadere informatie

Extra hypotheek voor energieneutrale woningen

Extra hypotheek voor energieneutrale woningen Extra hypotheek voor energieneutrale woningen Extra hypotheek voor energieneutrale woningen Nibud, 2011 Samenvatting In de Gedragscode Hypothecaire Financieringen bestaat er sinds 1 augustus 2011 de

Nadere informatie

Pré Wonen Postbus CA HAARLEM Etalage Geprint op : Blekersvaartweg 48 D. galerijwoning

Pré Wonen Postbus CA HAARLEM  Etalage Geprint op : Blekersvaartweg 48 D. galerijwoning Pré Wonen Postbus 2008 2002 CA HAARLEM www : www.prewonen.nl Etalage Geprint op : 24-08-2016 Adres Blekersvaartweg 48 D Postcode 2101 CD Plaats HEEMSTEDE Omschrijving Woning Type galerijwoning Wijk omschrijving

Nadere informatie

Ik ben de allergroenste

Ik ben de allergroenste Eteck maakt het nu al mogelijk voor projectontwikkelaars en woningcorporaties om nieuwbouwwoningen tegen geringe kosten energieneutraal of zelfs Nul op Meter te maken. Ik ben de allergroenste 1 van 5 Bouwbesluit

Nadere informatie

SPECIMEN. E (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw. Dit gebouw. Standaard energiegebruik voor dit gebouw. 968,3 MJ/m 2

SPECIMEN. E (zie toelichting in bijlage) Energielabel gebouw. Dit gebouw. Standaard energiegebruik voor dit gebouw. 968,3 MJ/m 2 Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige

Nadere informatie

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop)

Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) Nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen (Bron: De Hypotheekshop) De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld. Het Ministerie van

Nadere informatie

Route kaart naar aardgasvrij

Route kaart naar aardgasvrij Route kaart naar aardgasvrij Aanpak en benadering Bewoner/eigenaar: Comfort / gezondheid Lagere woonlasten Waarde / toekomst Maatregelen: Isolatie en ventilatie Installatie Duurzame energie No-Regret 2

Nadere informatie

B (zie toelichting in bijlage)

B (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden B (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

A (zie toelichting in bijlage)

A (zie toelichting in bijlage) Energielabel woning Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden A (zie toelichting in bijlage) Uw woning Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking

Nadere informatie

Is uw woning al toekomstbestendig?

Is uw woning al toekomstbestendig? Is uw woning al toekomstbestendig? Het Nieuwe Wonen: Mooi, comfortabel en gezond wonen, betaald door besparing op energie Introductie Met dit e-book willen we u op een praktische wijze informeren over

Nadere informatie

Rapportage Energiebesparingsverkenner

Rapportage Energiebesparingsverkenner Rapportage Energiebesparingsverkenner Deze rapportage biedt u een overzicht van de door u geselecteerde pakketten aan energiebesparende maatregelen en de indicatieve resultaten hiervan. In de bijlage van

Nadere informatie

NOM KienhuisHoving. 5 april Esther Hovenier Advocaat

NOM KienhuisHoving. 5 april Esther Hovenier Advocaat NOM KienhuisHoving 5 april 2016 Esther Hovenier Advocaat 2 Energieakkoord voor duurzame groei 13 september 2013 (SER) 14% hernieuwbare opwekking in 2020 16% hernieuwbare opwekking in 2023 Vermindering

Nadere informatie

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl

Energiesubsidiewijzer. www.energiesubsidiewijzer.nl Energiesubsidiewijzer www.energiesubsidiewijzer.nl Mei 2014 Inhoud 1. Subsidie... 3 Zomerdeals Friese energiepremie... 3 Stimuleringsregeling Energieprestatie Huursector (STEP)... 4 2. Lening... 5 Energiebespaarlening...

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS [Regeling vervalt per ] Geldend van t/m

SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS [Regeling vervalt per ] Geldend van t/m SUBSIDIEREGELING ENERGIEBESPARING EIGEN HUIS [Regeling vervalt per 01-01-2019.] Geldend van 01-03-2017 t/m 14-03-2017 De Minister voor Wonen en Rijksdienst, Gelet op artikel 4, eerste lid, onderdelen c,

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

Doel: energiebesparing bij woningeigenaren

Doel: energiebesparing bij woningeigenaren Achtergrond Doel: energiebesparing bij woningeigenaren Gunstig voor leefmilieu Lage energierekening Gunstig voor het wooncomfort Gunstig voor de waarde van uw huis Gunstig voor lokale economie Achtergrond

Nadere informatie

Nieuwbouwwoning

Nieuwbouwwoning 22082016 Inhoudsopgave Hypotheek voor een nieuwbouwwoning 3 Een bouwdepot voor uw nieuwbouwwoning 7 Zelfbouw en uw hypotheek 11 2 Hypotheek voor een nieuwbouwwoning Weinig onderhoud, lage energiekosten

Nadere informatie

Duurzaam Financieren. Alles wat je wilt weten over het financieren van duurzame maatregelen

Duurzaam Financieren. Alles wat je wilt weten over het financieren van duurzame maatregelen Duurzaam Financieren Alles wat je wilt weten over het financieren van duurzame maatregelen Inhoudsopgave Intro 3 Financieringsmogelijkheden 4 Rekenvoorbeelden 9 Wist je dat.. 13 Tips 16 Aan de slag 19

Nadere informatie

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen

echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen echt Nul op de meter HRsolar : Robbert van Diemen Techneco : Niels van Alphen Agenda Wie is HRsolar Zonnewarmte V1.0 De markt Zonnewarmte V2.0 Zonnewarmte NOM Wie is HRsolar Nederlandse fabrikant van complete

Nadere informatie

Voorlopig aanvraagformulier duurzaamheidslening gemeente Borger-Odoorn

Voorlopig aanvraagformulier duurzaamheidslening gemeente Borger-Odoorn Voorlopig aanvraagformulier duurzaamheidslening gemeente Borger-Odoorn Met dit formulier kunt u een duurzaamheidslening aanvragen voor uw woning in de gemeente Borger-Odoorn. Deze lening wordt afgegeven

Nadere informatie

TE KOOP. Ter Warden XD Nuenen. Bungalow 158m². Vraagprijs v.o.n.

TE KOOP. Ter Warden XD Nuenen. Bungalow 158m². Vraagprijs v.o.n. TE KOOP Ter Warden 44 5674XD Nuenen Bungalow 158m² Vraagprijs 526.500 v.o.n. KENMERKEN Vraagprijs 526.500 v.o.n. Status Beschikbaar Oplevering per direct Soort woonhuis Bungalow Bouwjaar 2018 Oppervlakte

Nadere informatie

Energielabel gebouw Dit gebouw Straat (zie bijlage) Gebruiksoppervlak Adviesbedrijf Nummer/toevoeging Opnamedatum Inschrijfnummer Postcode

Energielabel gebouw Dit gebouw Straat (zie bijlage) Gebruiksoppervlak Adviesbedrijf Nummer/toevoeging Opnamedatum Inschrijfnummer Postcode Energielabel gebouw Afgegeven conform de Regeling energieprestatie gebouwen. Veel besparingsmogelijkheden Dit gebouw Weinig besparingsmogelijkheden Labelklasse maakt vergelijking met gebouwen met overeenkomstige

Nadere informatie

EEN HOGERE HYPOTHEEK IS MOGELIJK!

EEN HOGERE HYPOTHEEK IS MOGELIJK! 1 EEN HOGERE HYPOTHEEK IS MOGELIJK! Harrie-Jan van Nunen MFP Tips & Tricks in hypothekenland Het Bemiddelingsloket 2 Volledige uitbesteding van hypotheekbemiddeling voor hypotheekadviseurs en financieel

Nadere informatie

Het energiebeleid van Habeko wonen Martin Bogerd directeur bestuurder.

Het energiebeleid van Habeko wonen Martin Bogerd directeur bestuurder. Verslag bijeenkomst 21 januari 2015 van Stichting Bewonersbelangen Habeko Wonen (SBHW) in samenwerking met Habeko wonen en gastspreekster Antoinette Vunderink van Het Energiehuis over Hoe houd ik mijn

Nadere informatie

Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden

Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden Energiezuinig en comfortabel wonen in Rijswijk; een initiatief van Stadsgewest Haaglanden Welkom door wethouder Dick Jense Rob Klokman Ecostream Wat kunt u verwachten deze avond Wat is Wonen++ Energiebesparende

Nadere informatie

Workshop financiering

Workshop financiering Workshop financiering VNG innovatieve aanpakken 6 november 2018 Thijs Franssen t.franssen@svn.nl Jolein Schorel jolein@jskwadraat.nl Waar gaan we het over hebben Huidige mogelijkheden Hypotheek Energiebespaarlening

Nadere informatie

Landelijke subsidieregelingen

Landelijke subsidieregelingen Landelijke subsidieregelingen energiebesparing en duurzame energie particuliere woningbouw Melissa Ernst Energieservicepunt Zeeland Inhoud van de presentatie 1. Energieservicepunt Zeeland 2. Subsidieregeling

Nadere informatie

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017

Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017 Verordening Duurzaamheidslening gemeente Leiderdorp 2017 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Leiderdorp Officiële naam regeling Verordening Duurzaamheidslening

Nadere informatie

Ambities duurzaam bouwen nieuwbouw

Ambities duurzaam bouwen nieuwbouw .411 1111M Publiekshal Het Rond 1, Zeist Postbus 513, 3700 AM, Zeist Telefoon 14 030 zeist@zeist.n1 www.zeist.n1 wvvw.twittter.com/gemeentezeist www.facebook.com/gemeentezeist Gemeente Zeist T.a.v de gemeenteraad

Nadere informatie

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN

ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN 4 juli 2007 19:11 uur Blz. 1 / 8 cursus Luc Volders - 2-7-2007 ENERGIE PRESTATIE ADVIES VOOR WONINGEN Opdrachtgever: FB Projectgegevens: testpand 1234AB Software: EPA-W Kernel 1.09 07-06-2007 Vabi Software

Nadere informatie

Cursus Verwarm je woning. 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten

Cursus Verwarm je woning. 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten Cursus Verwarm je woning 1. Inleiding 2. Verwarmingssysteem 3. Ventilatie 4. Subsidies en leningen 5. Uitnodiging voor bezoeken producten DUW Parkstad DUW is een initiatief van Stichting EnviAA in samenwerking

Nadere informatie

Energiezuinig wonen in Wehl. Jeroen aan het Rot verduursaam energieloket 23 november 2016

Energiezuinig wonen in Wehl. Jeroen aan het Rot verduursaam energieloket 23 november 2016 Energiezuinig wonen in Wehl Jeroen aan het Rot verduursaam energieloket 23 november 2016 Programma 1. Introductie verduursaam energieloket 2. 3. 4. 5. 6. Waarom is energiebesparing nodig? Wat is de slimste

Nadere informatie

ISOLEREN VAN DE WONING Subsidies en aanpak. Erik Alsema & Cor Hofstee Energiegroep Bunnik 24 oktober 2015

ISOLEREN VAN DE WONING Subsidies en aanpak. Erik Alsema & Cor Hofstee Energiegroep Bunnik 24 oktober 2015 ISOLEREN VAN DE WONING Subsidies en aanpak Erik Alsema & Cor Hofstee Energiegroep Bunnik 24 oktober 2015 Waarom isoleren? Investering in: - Comfort - Lagere energierekening - Toekomstwaarde van de woning

Nadere informatie

Voor onafhankelijke informatie en advies over:

Voor onafhankelijke informatie en advies over: Raoul Santibanez Voor onafhankelijke informatie en advies over: Energie besparen en energie opwekken Luchtkwaliteit in huis Comfortverbetering in huis Levensloopbestendig wonen Klimaat adaptief wonen Subsidies,

Nadere informatie

Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0

Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0 Energieprestatie in de toekomst Verdouw Beurs 2.0 ing. A.F. (André) Kruithof Oktober 2015 Programma Op weg naar 2050: doelstellingen bestaande bouw & nieuwbouw BENG-indicatoren Energiezuinigheid in de

Nadere informatie

Fase 2. NOM Nul Op de Meter. type C, D

Fase 2. NOM Nul Op de Meter. type C, D Fase 2 NOM Nul Op de Meter type C, D 232 technische omschrijving Gefeliciteerd met de aankoop van uw woning! Uw woning is een nul-op-de-meter (NOM) woning. Dit houdt in dat BAM garandeert dat uw meterstand

Nadere informatie

Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel

Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel Aanvraagformulier Stimuleringslening duurzaamheid non-profitorganisaties gemeente Zaltbommel Lees alstublieft eerst de toelichting hieronder voordat u het formulier invult 1. Gegevens aanvrager Naam organisatie:

Nadere informatie

EPA U. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel

EPA U. advies- en ingenieursbureau. Nieuwbouw kantoorpand Demostraat, Tiel Nieuwbouwkantoorpand Demostraat,Tiel EPA U Adresgegevens Fokkerstraat 39, 3905 KV Veenendaal Postbus 1152, 3900 BD Veenendaal T 0318-75 78 88 F 0318-75 78 87 info@enerpro.nl www.enerpro.nl Voorbeeldbedrijf

Nadere informatie

Ontwikkeling Nul-op-de-Meter. Stroomversnelling

Ontwikkeling Nul-op-de-Meter. Stroomversnelling Ontwikkeling Nul-op-de-Meter Dr. Ivo J. Opstelten Lector Nieuwe Energie in de Stad Expert PIAF Wonen Hogeschool Utrecht Stroomversnelling Totaal netto primair energiegebruik [PJ p] De belofte van de gebouwde

Nadere informatie