BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL"

Transcriptie

1 BEPAAL UW COMMUNICATIESTIJL Deze vragenlijst bestaat uit achttien maal twee stellingen. U verdeelt per koppel stellingen telkens 3 punten: - Als A heel kenmerkend is voor u en B totaal niet, geeft u A een 3 en B een 0. - Als A meer zegt over u dan B, geeft u A een 2 en B een 1. - Als B erg karakteristiek is voor u en A absoluut niet, geeft u B een 3 en A een 0. - Als B meer over u vertelt dan A, geeft u B een 2 en A een 1. 1A. Ik maak meestal gemakkelijk contact met mensen en bouw zonder problemen een persoonlijke relatie met hen op. 1B. Ik maak meestal niet zo gemakkelijk contact met mensen en bouw niet zo gauw een persoonlijke relatie met hen op. 2A. Ik reageer meestel rustig en bedaard. 2B. Ik reageer meestel snel en spontaan. 3A. Ik waak er meestal voor dat anderen mijn tijd in beslag nemen. 3B. Ik heb er niet zoveel problemen mee als anderen mijn tijd in beslag nemen. 4A. Bij informele bijeenkomsten neem ik meestal het initiatief en stel mijzelf voor. 4B. Bij informele bijeenkomsten wacht ik meestal af tot anderen naar mij toe komen en zich aan mij voorstellen. 5A. In een gesprek richt ik mij meestal op de interesses van anderen, zelfs als we daardoor van het oorspronkelijke onderwerp afdwalen. 5B. Normaal gesproken concentreer ik mij in een gesprek alleen op het onderwerp of de taak waarover we het hebben. 6A. Gewoonlijk ben ik niet zo assertief en kan ik geduld opbrengen als iemand veel tijd nodig heeft. 6B. Gewoonlijk ben ik assertief en soms heb ik weinig geduld als iemand veel tijd nodig heeft. 7A. Meestal baseer ik mijn beslissingen op feiten of bewijzen. 7B. Meestal ga ik bij beslissingen op mijn gevoel af, of laat ik ze afhangen van mijn ervaringen of mijn relatie met iemand. 8A. Ik neem vaak het woord tijdens groepsgesprekken. 8B. Ik neem niet vaak het woord tijdens groepsgesprekken. 9A. Ik werk het liefst met anderen samen en help hen waar nodig. 9B. Ik werk het liefst alleen of bepaal de gang van zaken voor anderen.

2 10A. Ik stel over het algemeen vragen en kijk eerst een beetje de kat uit de boom. 10B. Over het algemeen steek ik mijn mening niet onder stoelen of banken. 11A. Mijn aandacht gaat voornamelijk uit naar ideeën, concepten of resultaten. 11B. Mijn aandacht gaat voornamelijk uit naar personen, interactie en gevoelens. 12A. Ik gebruik meestal gebaren, gezichtsuitdrukkingen en intonatie om mijn betoog kracht bij te zetten. 12B. Ik gebruik zelden gebaren, gezichtsuitdrukkingen en intonatie om mijn betoog kracht bij te zetten. 13A. Over het algemeen accepteer ik het standpunt (ideeën, gevoelens, belangen) van anderen. 13B. Over het algemeen accepteer ik het standpunt (ideeën, gevoelens, belangen) van anderen niet. 14A. Op risico s en verandering reageer ik meestal voorzichtig en voorspelbaar. 14B. Op risico s en verandering reageer ik meestal temperamentvol en onvoorspelbaar. 15A. Ik houd mijn persoonlijke gevoelens en gedachten graag voor me en deel ze alleen met anderen als ik dat per se wil. 15B. Ik vind het gewoon mijn gevoelens met anderen te delen en te bespreken en doe dat met gemak. 16A. Ik ben vaak op zoek naar nieuwe of andere ervaringen en situaties. 16B. Ik kies vaak bekende of vergelijkbare situaties en relaties. 17A. Ik sta meestal open voor de bezigheden, belangen en interesses van anderen. 17B. Ik ben meestal gericht op mijn eigen zaken, belangen en interesses. 18A. Op conflicten reageer ik meestal traag en indirect. 18B. Op conflicten reageer ik meestel snel en direct. Open Gesloten Direct Indirect 1A = 1B = 2B = 2A = 3B = 3A = 4A = 4B = 5A = 5B = 6B = 6A = 7B = 7A = 8A = 8B = 9A = 9B = 10B = 10A = 11B = 11A = 12A = 12B = 13A = 13B = 14B = 14A = 15B = 15A = 16A = 16B = 17A = 17B = 18B = 18A = Totaal: Totaal: Totaal: Totaal:

3 Vergelijk nu de scores tussen open en direct. Welke is hoger? En tussen direct en indirect? Open en direct: motivator Open en indirect: verzorger Gesloten en indirect: analyticus Gesloten en indirect: regisseur Als u uw score omzet in onderstaande kolom ziet u meteen ook je substijl. direct Motiverende Regiserende Motiverende Regisserende open gesloten Motiverende Zorger Regisserende Zorger Motiverende Analyticus Regisserende Analyticus Zorger Zorger indirect Analyticus Analyticus

4 De analyticus De analyticus hecht waarde aan logisch denken, correct en accuraat optreden, gedetailleerde gegevens en veiligheid. De analyticus komt over als weloverwogen, beheerst en logisch denkend. Hij neemt besluiten na zorgvuldige afweging van alle alternatieven. Om de risico's van een besluit te minimaliseren, verzamelt en verwerkt de analyticus op systematische wijze informatie. Bij zijn afwegingen houdt hij wel het doel voor ogen. Mensen met een analytische stijl worden gezien als gedisciplineerde personen die goed kunnen luisteren en het initiatief aan anderen overlaten, zonder zich daarbij afhankelijk op te stellen. De analyticus komt het best tot zijn recht in werksituaties waar alles goed is georganiseerd. Hij leeft op als zijn werkzaamheden bestaan uit het oplossen van problemen, in het bijzonder als hij op het betreffende terrein deskundig is. Algemene indruk: vragend en ingehouden -zoekt structuur, zekerheid en bewijzen vóórdat hij een beslissing neemt -vermijdt risico's en tracht de kans op fouten zoveel mogelijk te beperken -komt rustig en bescheiden over en toont weinig emotie in contact met anderen -neemt niet snel het initiatief in gezelschap -werkt gedisciplineerd, serieus en zakelijk -lost problemen systematisch op op basis van feiten en logica -maakt optimaal gebruik van bestaande procedures en ideeën vóór hij iets nieuws probeert -gaat grondig en behoedzaam te werk -de nadruk op systematiek en procedures kan ertoe leiden dat anderen de analyticus beschouwen als te langzaam -de emotionele ingetogenheid kan overkomen als koel en berekenend Communicatie met analytici Analytici voelen zich prettig wanneer ze te werk kunnen gaan met een hoge graad van objectiviteit. Let er daarom in de communicatie met hen op, dat u goed voorbereid bent en alle relevante feiten overzichtelijk presenteert. De analyticus moet in zijn ogen voldoende tijd kunnen besteden aan zijn werkzaamheden. Geef hun daarom de ruimte om de klus in eigen tempo te klaren. Door feitelijke, goed gedocumenteerde, gedetailleerde informatie aan te dragen, kunt u hen helpen beslissingen te nemen. Onderstaand overzicht kunt u gebruiken als checklist, waarmee u kunt bepalen wat u in communicatie met analytici vooral moet doen of nalaten. Doen... -Geef hun genoeg tijd -Bereid zaken goed voor -Zorg voor schriftelijke stukken -Wees op tijd -Houd u bij het onderwerp -Besteed aandacht aan feiten en details -Ga stapsgewijs en systematisch te werk -Maak heldere afspraken -Moedig hen aan Tijdsdruk Informeel gedrag Vleierij Vaagheid Uitweiden Overdrijven Improviseren Voor hen beslissen

5 DE REGISSEUR of DE STUURDER De stuurder hecht waarde aan: een doe-klimaat, direct, kort en bondig optreden, efficiënte werkwijze, korte-termijn resultaat en speelruimte. Een stuurder neemt snel het initiatief en behoudt dat. Hij benadert zijn werk en zijn collega's zakelijk en resultaatgericht. De stuurder wordt gezien als besluitvaardig. Zonder aarzelingen corrigeert en confronteert hij anderen met nieuwe ideeën, maar ook bijvoorbeeld met wijzigingen in zijn plannen en afspraken. De stuurder gaat recht op zijn doel af en komt snel in actie. Risico's ziet hij als een uitdaging. Anderen ervaren de stuurder als iemand die weet wat hij wil en dat ook kort en krachtig kan overbrengen. Daarbij toont hij weinig gevoelens. Algemene indruk: stellend en ingehouden - neemt gemakkelijk de leiding - ziet risico's als een uitdaging en neemt snel beslissingen - efficiënt, hard werkend en gericht op resultaten - direct en ter zake in de omgang met anderen - laat weinig persoonlijke gevoelens blijken - komt snel in actie - laat zich niet snel uit het veld slaan - kan drammerig of dominant overkomen - besteedt weinig tijd aan luisteren naar anderen De stuurder onder stress: - stuurt aan op een confrontatie - richt zich puur op resultaten - zoekt naar verklaringen - dramt door, - wordt sterk ponerend en veeleisend Communicatie met stuurders Stuurders verwachten van u dat u direct 'to the point' komt. Zij hechten aan een efficiënt gebruik van tijd en willen dat anderen rekening houden met hun planning. Bij mensen met deze stijl is het zakelijke gedeelte belangrijker dan het persoonlijke. Zij geven de voorkeur aan rationele oplossingen en zijn voornamelijk geïnteresseerd in `wat het oplevert'. Stuurders stellen het op prijs als het werk snel en goed wordt uitgevoerd. Voorzie hen daarom tijdig met overzichtelijke informatie en zorg ervoor dat de ideeën of oplossingen die u aandraagt, aansluiten op hun probleem. Als uw plannen of ideeën verschillen van die van hen, maak dan duidelijk op welke manier uw plannen hen verder zullen helpen. Het is zaak dat u keuzemogelijkheden op zo'n manier aanbiedt dat zij het gevoel hebben de allerbeste beslissing te nemen. Doen.. - Gebruik tijd efficiënt - Bereid uw zaken goed voor, richt discussie op belangrijkste feiten - Wees concreet, kort en bondig, houd oogcontact, houd u bij het onderwerp - Praat over belangen en resultaten op korte termijn - Bied enkel opties met voor- en nadelen Laat de beslissing aan hen over - Tijdverspilling, uitweiden over details, persoonlijk contact - Informeel gedrag, verward gedrag, afleiden van de zaak - Beslissing voor hen nemen - Passieve houding

6 De ZORGER of De aimabel De aimabel, ook wel Relatiebouwer genoemd, hecht waarde aan: een acceptatieklimaat, vriendschap en loyaliteit, behulpzame opstelling en een indirecte benadering. Een aimabel persoon wordt gezien als rustig en ondersteunend; iemand die warm en vriendelijk luistert en met wie u gemakkelijk kunt opschieten. Een aimabel stelt prijs op persoonlijk contact, is behulpzaam en coöperatief: hij wil graag met anderen samenwerken om dingen voor elkaar te krijgen. Mensen met een aimabele stijl bereiken hun doel door eerst sterke persoonlijke banden te smeden. Een aimabel persoon zoekt graag steun en feedback bij anderen als hij beslissingen moet nemen en hakt de knoop pas door als hij zeker weet dat er een breed draagvlak is voor zijn plannen. Algemene indruk: vragend en uitend accepteert anderen verregaand om maar met de zaak vooruit te kunnen werkt rustig en is coöperatief is gemakkelijk te leren kennen en is prettig om mee samen te werken neigt ertoe de kans op een interpersoonlijk conflict te vermijden begeleidt, geeft raad en verleent steun aan anderen straalt vertrouwen uit en geeft blijk van vertrouwen in anderen verplaatst zich in de ander kan moeilijk zelfstandig knopen doorhakken besteedt veel tijd aan relationele aspecten Communicatie met aimabelen Aimabelen verwachten van u dat u de zaken open en eerlijk benadert en dat u oprechte belangstelling toont voor hun persoon. Ze voelen zich onprettig bij een koude, puur zakelijke benadering. Om een aimabel op z'n gemak te stellen neemt u de tijd voor het ontwikkelen van een persoonlijke band, of breekt u het ijs door het gesprek te beginnen met een korte persoonlijke opmerking. Aimabelen houden er niet van als ze opgejaagd of onder druk gezet worden. Luister naar hen, stel hen gerust en geef hun persoonlijke steun. Aimabelen zijn bedachtzame mensen die zich zorgen maken over de juistheid van hun beslissingen. Verzeker hen daarom van de voordelen van hun beslissing. Doen... Houd gelijkmatig tempo Leg en onderhoud persoonlijk contact Luister goed en laat dit merken Stel u informeel op Ontspan en overleg Betrek hen bij gesprek Toon u geduldig en moedig hen aan Bied steun Houd verantwoordelijkheden zuiver Word het eens over doelen en planning Onder druk zetten Te stellig gedrag Met de deur in huis vallen Abrupt gedrag Koel-zakelijk gedrag Aan lot overlaten Overbescherming Te lang keuvelen

7 DE MOTIVATOR of De expressief De expressief hecht waarde aan: inspiratie-klimaat, persoonlijk contact, vlotte en onderhoudende communicatie en aansprekende voorbeelden. Een expressief persoon wordt gezien als intuïtief, inspirerend en openhartig; iemand die het prettig vindt in gezelschap het initiatief te nemen. Hij komt over als iemand die afgaat op gevoelens bij het nemen van beslissingen, snel geraakt is en bereid is tot het delen van emoties, inzichten en toekomstvisies. Een expressief heeft graag publiek en houdt van applaus of erkenning als beloning voor prestaties. Een expressief komt het best uit de verf in een open sfeer waarin contacten met anderen een belangrijke rol spelen. Hij besteedt graag veel tijd aan het motiveren, inspireren en overtuigen van anderen, werkt doelgericht en gedijt het best in een omgeving waarin hij niet beperkt wordt door complexe structuren en langdurige procedures. Algemene indruk: stellend en uitend snel geraakt, vrolijk en praatgraag is enthousiast en uit emoties prestatiegericht, neemt risico's, competitief en bezield toekomstgericht, creatief en inspirerend stimuleert en motiveert anderen en stelt hen op hun gemak deelt ideeën, toekomstbeelden en enthousiasme met anderen komt vlot en energiek over ambitieus en doelgericht werkt soms planloos en chaotisch het nemen van risico's en het afgaan op gevoelens kan door anderen worden beschouwd als impulsief kan de indruk wekken niet erg praktisch te zijn en slordig Communicatie met expressieven Expressieven verwachten van u dat u het contact tot stand laat komen in een open, vriendelijke sfeer en dat u tolerant bent tegenover de wat nonchalante manier waarop zij met uw en hun eigen tijd omgaan. Ze lijken soms opzettelijk een onbezorgde, ontspannen houding aan te nemen. Als ze echter eenmaal een beslissing genomen hebben, zien ze het liefst snelle vorderingen en tastbare resultaten. Wees open en oprecht in het delen van gedachten en gevoelens en vermijd details zoveel mogelijk. Vraag naar hun ideeën en geef blijk van erkenning voor hun inzichten, dromen en daden (of juich hen daarvoor zelfs toe). Ze verwachten dit soort steun van u en zolang u hun die geeft, waarderen ze u zeer. Ze willen u graag aardig vinden en ze zijn blij wanneer u laat blijken dat u oprecht in hen geïnteresseerd bent. Doen... Houd tempo erin Leg eerst persoonlijk contact Neem tijd voor grapje en afleiding Praat over mensen en wat hen beweegt Laat iets van uzelf zien Ontdek hun toekomstbeelden Maak samenwerking leuk en doelgericht Vraag naar hun mening Concentreer u op de grote lijn Maak taakafspraken Formeel gedrag Te veel over feiten praten Te veel tijd besteden aan details Meteen met concrete planning komen Dromen over de toekomst afkappen Volledig in dromen meegaan Neerbuigend toespreken

Whitepaper. Waarom begrijp je me niet?

Whitepaper. Waarom begrijp je me niet? Whitepaper Waarom begrijp je me niet? Beter samenwerken door het (h)erkennen van communicatiestijlen Brigitte Heldeweg, Gert van Grunsven en Manon Désar Waarom begrijp je me niet? Beter samenwerken door

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Omgaan met de verschillende menstypen

Omgaan met de verschillende menstypen Omgaan met de verschillende menstypen Ieder mens is uniek en valt niet in een hokje te stoppen. Toch kunnen modellen met enkele menstypen je helpen om je communicatie te optimaliseren: je kunt je aanpassen

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie Gedragsanalyse Management Versie Grensbeeklaan 6, 2 Berchem Tel: +32 ()3 242 49 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager Rapport voor: N. Voorbeeld Datum invoer 27-03 - 2010 E-mail Bedrijf / afdeling Groep Functie info@onlinetalentmanager.com Bank Voorbeeld Vestigingsmanager 1 Online Talent Manager N. Voorbeeld / QTFPA Inleiding

Nadere informatie

De ZELF-CONFRONTATIE

De ZELF-CONFRONTATIE De ZELF-CONFRONTATIE De ZELF-CONFRONTATIE gaat over de PERSOONLIJKE KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN waarover u als ondernemer dient te beschikken. Deze ZELF-CONFRONTATIE is geen test of een ander meetinstrument!

Nadere informatie

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl

Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl Samenvatting boek: Dromen, Durven, Doen - Ben Tiggelaar Gemaakt door: Nelleke Griffioen, depassiepraktijk.nl 1. Bewust en onbewust gedrag De meeste mensen houden hun voornemens niet vol, en zeker niet

Nadere informatie

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4.

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4. INHOUDSOPGAVE Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2 1. Inleiding veranderkunde 3 2. Veranderen van gedragspatronen 4 3. Feedback 5 4. Trainer/coach 9 Module Insights Discovery 10 1. Inleiding

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

360º scan Henk van Bijsterveld

360º scan Henk van Bijsterveld 360º scan Henk van Bijsterveld Rapport Inleiding Dit rapport toont de resultaten van het beheersingsniveau van de competenties behorende bij jou gekozen competenties. Ook krijg je bij elke competentie

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg

De 10 tips voor. Persoonlijk Leiderschap. Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg De 10 tips voor Persoonlijk Leiderschap Volg je eigen weg Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Persoonlijk

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie

PROFESSIONEEL PRESENTEREN

PROFESSIONEEL PRESENTEREN 0 Syllabus PROFESSIONEEL PRESENTEREN KNMG in samenwerking met Van der Zeeuw Tekst en Training, www.focusoptekst.nl 1 Inhoud Voorwoord... 2 1. Voorbereiding en opbouw... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Stappenplan

Nadere informatie

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken

Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Coachend Leidinggeven Waaier met informatie en tips voor gezond en efficiënt werken Relatie Coachen Communicatie Aan de slag Aandacht geven Aandacht aan iemand geven betekent jezelf open stellen voor wat

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8. Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem

GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8. Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8 Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem Informatie en bestellen Impuls van Hamelstraat 62 3762 JE Soest 035-6033344 info@impulsonline.nl http://www.impulsonline.nl

Nadere informatie

1 WAT IS ONDERHANDELEN?

1 WAT IS ONDERHANDELEN? Het onderwerp Onderhandelen is een alom aanwezige activiteit waar vele mensen dagelijks mee geconfronteerd worden. Mensen onderhandelen met de werkgever over arbeidsvoorwaarden, met de directe chef over

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie