duurzaamheid en energiebesparing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "duurzaamheid en energiebesparing"

Transcriptie

1 Hofpanel Resultaten peiling 16: 1 duurzaamheid en energiebesparing februari Inleiding Vanaf 13 december 2012 tot en met 6 januari 2013 konden leden van het Hofpanel het burgerpanel van de gemeente Hof van Twente deelnemen aan de peiling over duurzaamheid en energiebesparing. Hof van Twente wil een duurzame gemeente worden. In 2035 moet de gemeente energieneutraal zijn, wat wil zeggen dat er in Hof van Twente evenveel energie wordt opgewekt als er wordt verbruikt. In de Hofpeiling is gevraagd naar de mening over energieopwekking en energiebesparing en welke maatregelen panelleden nemen of van plan zijn te gaan nemen. Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling. In totaal zijn er panelleden uitgenodigd om aan de peiling deel te nemen. Uiteindelijk vulden 605 van hen de vragenlijst volledig in, een respons van 27 procent. Er deden meer mannen (64 procent) dan vrouwen (36 procent) mee. Tweederde (68 procent) van de panelleden is 50 jaar of ouder. Om over- en ondervertegenwoordiging van bevolkingsgroepen te corrigeren, zijn de resultaten van de peiling herwogen naar leeftijd, geslacht en woonkern. Een grote meerderheid van de panelleden (89 procent) vond het onderwerp van deze peiling interessant. Over het algemeen geldt dat leden van een burgerpanel, zoals het Hofpanel, meer maatschappelijk geïnteresseerd en betrokken zijn. Bij een thema als duurzaamheid en energiebesparing moet bij de interpretatie van de resultaten hiermee rekening worden gehouden. Achtereenvolgens komen in deze nieuwsbrief aan de orde: het belang van duurzaamheid, het energiegebruik en energiebesparende maatregelen, energieopwekkende maatregelen, de bekendheid met gemeentelijke doelstellingen en energieprojecten, het oordeel over de energiecorporatie, de bereidheid om samen met buren in energie te investeren en tenslotte een eventueel andere houding als ondernemer dan als bewoner. Waar relevant, worden resultaten nader geanalyseerd op achtergrondkenmerken, waaronder of men huurder of huiseigenaar is. In de bijlage is een responsverantwoording opgenomen. Voor een volledig overzicht van de open antwoorden wordt verwezen naar de Excel-sheets. 1

2 2. Belang van duurzaamheid in Hof van Twente Vrijwel het gehele panel onderschrijft de stelling, dat duurzaam omgaan met energie belangrijk is voor de toekomst. Viervijfde vindt dat de gemeente moet investeren in duurzaam omgaan met energie (ondanks de economische crisis) en dat het de verantwoordelijkheid is van iedereen om een duurzame ontwikkeling in de gemeente tot stand te brengen. Figuur 1 Mening over stellingen over duurzaamheid (n=603). Het is van groot belang voor de toekomst dat we in Hof van Twente duurzaam omgaan met energie 93% 5% Ondanks de economische crisis moet de gemeente investeren in duurzaam omgaan met energie 82% 7% Het is de verantwoordelijkheid van een ieder om een duurzame ontwikkeling in Hof van Twente tot stand te brengen. 82% 5% (zeer) mee eens neutraal (zeer) mee oneens Er zijn verschillen tussen verschillende groepen wat betreft hun instemming met de voorgelegde stellingen. Huurders onderschrijven de stellingen wat vaker dan gemiddeld en ondernemers juist minder. Naar mate de leeftijd van de panelleden toeneemt, is de instemming met de stellingen groter. Tabel 1 Instemming met stellingen (% (zeer) mee eens). duurzame ontwikkeling is verantwoordelijkheid van ieder¹ voor de toekomst duurzaam omgaan met energie gemeente moet investeren in duurzaam omgaan met energie huurders 1 Zie voor exacte formulering stellingen figuur jaar jaar 50 jaar e.o. niethuurders ondernemers nietondernemers 83% 80% 67% 79% 83% 75% 82% 9 92% 8 91% 92% 89% 93% 8 81% 62% 78% 83% 78% 82% 3. Energiegebruik en genomen energiebesparende maatregelen Tweederde van het Hofpanel is vaak bewust zuinig met energie en een vijfde is dit altijd (figuur 2). Voor een belangrijk deel zeggen panelleden die bewust zuinig zijn met energie dat ze besparende maatregelen hebben genomen, zoals het aanbrengen van isolatie of spaarlampen. Ook aanpassingen in het gedrag worden veel genoemd, zoals de thermostaat lager zetten, warme kleding dragen, verlichting niet onnodig laten branden en korter douchen. 2

3 Figuur 2 Hoe vaak bent u bewust zuinig met energie? (n=603) 20% 1% 18% 62% altijd vaak soms nooit Tussen de verschillende groepen zijn kleine verschillen wat betreft hun omgang met energie. Ouderen zijn vaker bewust zuinig met energie en huurders wat minder (tabel 2). Tabel 2 Bewust zuinig omgaan met energie huurders jaar jaar 50 jaar e.o. niethuurders ondernemers nietondernemers altijd 19% 1 19% 15% 18% vaak 55% 63% 63% 62% 61% 62% 62% soms 2 19% 2 23% 19% 21% 20% nooit 0% 1% 0% 1% 0% 1% 1% De helft van de leden van het Hofpanel vindt dat de eigen energiebesparende maatregelen voldoende zijn, maar tweevijfde denkt dat eigen maatregelen niet voldoende zijn figuur 3). Over de burgers van de gemeente in het algemeen is het panel minder positief, al zegt de helft niet te weten of de inwoners van Hof van Twente voldoende energiebesparende maatregelen nemen. Panelleden die wel een mening geven, vinden vooral dat de burgers niet genoeg maatregelen nemen. De stimulerende maatregelen die de gemeente en andere overheden nemen, worden door een meerderheid van het panel als onvoldoende beoordeeld. Figuur 3 Bent u het eens met de volgende stellingen over duurzaam omgaan met energie? (n=603) Ik neem voldoende energiebesparende maatregelen 5 40% Burgers in Hof van Twente nemen voldoende energiebesparende maatregelen 38% 5 De gemeente Hof van Twente stimuleert het nemen van energiebesparende maatregelen voldoende 57% 28% Andere overheden (zoals Rijk, provincie) stimuleren het nemen van energiebesparende maatregelen voldoende 10% 6 20% ja nee, niet genoeg nee, te veel weet niet 3

4 Vrijwel alle leden van het Hofpanel hebben dubbel glas op de benedenverdieping. Ook een HR - verwarmingsketel komt in de woningen van de panelleden veel voor. Het minst vaak wordt gekozen voor het gebruik van openbaar vervoer om energie te besparen. Tweederde van het panel past deze maatregel niet toe en is het ook niet plan. Het gebruik van een kleinere of zuiniger auto wordt relatief vaak overwogen. Een derde van de panelleden gebruikt al een kleinere of zuiniger auto en eveneens een derde overweegt dit te gaan doen (figuur 4). Naast de voorgelegde energiebesparende maatregelen konden panelleden ook opgeven welke aanvullende maatregelen ze nemen. Hierbij werden veel energieopwekkende maatregelen genoemd welke hierna aan bod komen. Verder worden de nodige gedragsalternatieven genoemd, zoals de verwarming minder hoog zetten, warmere kleding dragen en bepaalde apparaten (bijvoorbeeld de wasdroger) niet aanschaffen of minder gebruiken. Figuur 4 Maakt u gebruik van de volgende energiebesparende maatregelen in uw huishouden? (n min =582) Dubbelglas benedenverdieping 9 Hoog rendement (HR) verwarmingsketel 9 Spaarlampen 87% 10% Dubbelglas bovenverdieping 7 Dakisolatie 77% 1 10% Energiezuinige apparatuur (A label) 70% 2 Gevelisolatie 69% 15% 15% (Meer) gebruik van de fiets 6 20% Waterbesparende douchekop en kranen 6 19% Vloerisolatie Groene stroom 60% 50% 19% 19% 22% 31% Kleinere/zuiniger auto % (Meer) reizen met openbaar vervoer 6 ja wordt overwogen/ misschien in toekomst nee Kostenbesparing is over het algemeen de belangrijkste reden voor het nemen van een maatregel om energie te besparen (figuur 5). Dat geldt vooral voor het aanbrengen van isolatie en dubbelglas en voor de aanschaf van een HR ketel. Voor plaatsing van een HR-ketel geldt ook dat de oude ketel aan vervanging toe was. Voor het afnemen van groene stroom en het (vaker) reizen met openbaar vervoer of fiets geldt dat het milieueffect de belangrijkste reden is. Onder andere redenen wordt vaak genoemd dat de maatregel of voorziening al in de woning aanwezig was. 4

5 Figuur 5 Wat was voor u de belangrijkste reden om onderstaande energiebesparende maatregelen te nemen of waarom overweegt u dat? Groene stroom (n=349) 73% 5% (Meer) reizen met openbaar vervoer (n=146) 48% 25% 2 (Meer) gebruik van de fiets (n=452) 40% 35% 23% Energiezuinige apparatuur (n=513) 32% 48% Spaarlampen (n=546) 30% 49% 15% Waterbesparende douchekop en kranen (n=423) 29% 51% 7% Kleinere/zuiniger auto (n=265) 28% 51% Dubbelglas benedenverdieping (n=586) 7% 52% 2 Hoog rendement (HR) verwarmingsketel (n=569) 52% 27% Dubbelglas bovenverdieping (n=464) 5 22% Dakisolatie (n=466) 60% 8% 3% 23% Gevelisolatie (n=421) 60% 2 Vloerisolatie (n=370) 58% 5% 27% beter voor milieu kostenbesparing moest vervangen worden subsidieregeling anders De kosten die met het nemen van de maatregelen gemoeid zijn, vormen de belangrijkste reden om isolatie of dubbel glas niet aan te brengen (tabel 3). Voor de meeste andere maatregelen geldt dat er nog geen vervanging nodig wordt geacht. Voor het niet afnemen van groene stroom is gebrek aan informatie een relatief belangrijke reden en voor het niet gebruiken van waterbesparende douchekop en kranen geldt dat de maatregel relatief vaak niet als mogelijkheid bij de panelleden is opgekomen. Tabel 3 Wat is voor u de belangrijkste reden om onderstaande energiebesparende maatregelen nu niet te nemen? te duur niet aan te veel weet er te niet aan weet niet/ vervanging toe anders werk weinig van gedacht nvt dubbelglas bovenverdieping (n=112) 47% 25% 2% 2% 0% 19% 5% vloerisolatie (n=192) 43% 9% 2% 3% 20% 5% gevelisolatie (n=138) 41% 8% 5% 9% 3% 29% dakisolatie (n=106) 40% 18% 12% 2% 3% 21% dubbelglas benedenverdieping (n=14) 37% 23% 0% 0% 3 0% groene stroom (n=219) 2 3% 3% 18% 2 21% (meer) reizen met OV (n=420) 20% 2% 10% 2% 1% 48% 18% spaarlampen (n=37) 1 5 0% 0% 2 3% energiezuinige apparatuur (n=66) 1 65% 0% 7% 2% 7% HR- verwarmingsketel (n=18) 12% 32% 0% 1% 0% 23% 32% waterbesparende douchekop en kranen (n=161) 8% 37% 1% 28% 9% kleinere/ zuiniger auto (n=311) 8% 55% 1% 0% 1% 27% 9% (meer) gebruik van de fiets (n=133) 0% 2% 12% 1% 5% 57% 23% 5

6 4. Energieopwekkende maatregelen Een derde van het Hofpanel zou zeker in zonnepanelen willen investeren en de helft overweegt dit nu of in de toekomst te doen. De investering in een zonneboiler wordt in even sterke mate overwogen, maar hier zijn minder panelleden zover dat ze nu zouden willen investeren. Tweederde van het panel is niet van plan om te gaan investeren in biovergisting, en daarmee is dit de minst waarschijnlijke investering. Desgevraagd noemen panelleden nog andere maatregelen, waaronder vooral het benutten van aardwarmte. Figuur 6 In welke energieopwekkende maatregelen zou u willen investeren? (n min =570) Zonnepanelen (PV cellen) 3 49% 1 Stoken op hout 2 20% 5 Zonneboilers 20% 49% 30% Windenergie 15% 31% 5 Biovergisting 10% 2 6 ja wordt overwogen/misschien in toekomst nee Huurders zijn minder geneigd om te gaan investeren in energieopwekkende maatregelen, vanzelfsprekend ook omdat ze daar minder toe in staat zijn, omdat ze de woning niet bezitten. Ondernemers zijn vaker van plan dan gemiddeld om te investeren in zonnepanelen, zonneboilers en stoken op hout. Tabel 4 Geneigdheid om te investeren in energieopwekkende maatregelen (% ja en wordt overwogen/misschien in de toekomst). nietondernemers huurders niet-huurders ondernemers zonnepanelen % 82% zonneboilers 55% 72% 7 69% stoken op hout 31% % windenergie 40% 47% 42% 47% biovergisting 32% 37% 35% 3 Als een investering in biovergisting is gepland of wordt overwogen, is dat vooral omdat dit beter is voor het milieu. Dit geldt ook voor een investering in windenergie en (in mindere mate) in een zonneboiler. Een investering in zonnepanelen en vooral het stoken op hout wordt vooral voorgenomen of overwogen, omdat dit geld oplevert (figuur 7). Een relatief groot deel van het panel stookt al op hout en meldt dit onder anders. 6

7 Figuur 7 Wat is voor u de belangrijkste reden om in onderstaande energieopwekkende maatregelen te investeren of waarom overweegt u dat? Biovergisting (n=64) 60% 21% Windenergie (n=104) 57% 2 15% Zonneboilers (n=163) 43% 35% 1 Zonnepanelen - PV cellen (n=301) 33% 40% 22% Stoken op hout (n=152) 61% 2 beter voor milieu levert geld op subsidieregeling anders De belangrijkste reden om geen investering in zonneboilers of zonnepanelen te doen of te overwegen, is dat dit teveel zou kosten (tabel 5). Voor biovergisting en windenergie zijn redenen van praktische aard belangrijk bij het afzien van een investering (geen plaats, geen productie van grondstoffen voor vergisting), maar ook (zeker bij windenergie) de overlast die hiermee gepaard gaat. Stoken op hout wordt vooral te bewerkelijk gevonden om een investering te doen, maar er wordt ook relatief vaak getwijfeld aan een gunstig milieueffect van deze maatregel. Verder geldt voor de mogelijkheden om energie op te wekken (met uitzondering van zonnepanelen) dat er vaak informatie ontbreekt om een investering te doen of te overwegen. Tabel 5 Wat is voor u de belangrijkste reden om nu niet in onderstaande energieopwekkende maatregelen te investeren? weet er te niet aan weet te duur te veel werk anders weinig van gedacht niet/nvt zonnepanelen (n=275) 47% 2% 2% 30% zonneboilers (n=374) 37% 21% stoken op hout (n=393) 8% 22% 2% 32% 23% windenergie (n=424) 20% 2% 27% 29% biovergisting (n=423) 10% 2 5% 21% 37% 7

8 5. Energiedoelstelling Hof van Twente Een derde van het Hofpanel kende vóór de peiling de gemeentelijke doelstelling om in 2035 energieneutraal te zijn (figuur 8). Het project Duurzame gemeente is bekender. Bijna de helft van het panel kent dit project. Ouderen zijn vaker bekend met het project dan jongeren. De bekendheid onder 50-plussers is 48 procent, terwijl die onder jongeren tot 30 jaar 16 procent is. Figuur 8 Bekendheid met gemeentelijke energiedoelstelling en met project Duurzame gemeente (n=603). Kent doelstelling "Gemeente Hof van Twente in 2035 energieneutraal" 31% Kent het project "Duurzame gemeente" 4 De belangrijkste informatiebron voor het project Duurzame gemeente is het Hofweekblad. Een derde van het panel las hierin over het project. In andere lokale media, waaronder TC Tubantia, las 20 procent iets over het project. Andere informatiebronnen zijn aanzienlijk minder belangrijk. Ouderen weten vaker over het project door artikelen in het Hofweekblad en TC Tubantia dan jongeren. Van de 50-plussers heeft 41 procent van het project gehoord door artikelen in het Hofweekblad en 24 procent door publicaties in TC Tubantia. Ook de thema-avonden in het gemeentehuis worden vaker door ouderen genoemd (8 procent). Jongeren tot 30 jaar noemen vaker dan ouderen de overige informatiebronnen, al gaat het om kleine aantallen, maar ook bij hen zijn de artikelen in het Hofweekblad en in de TC Tubantia de belangrijkste informatiebronnen. Een andere bron van informatie is een persoonlijk gesprek met een ambtenaar of beroepsmatige informatie. Figuur 9 Op welke manier(en) heeft u van het project duurzame gemeente gehoord of gelezen? (n=603) artikelen in Hofweekblad artikelen in andere lokale media zoals TC Tubantia subsidieregeling zonnepanelen thema-avonden in gemeentehuis subsidieregeling zonne-energie subsidieregeling isolatie subsidieregeling energiescans anders niet van gehoord 7% 5% 3% 1% 20% 3 57% 0% 25% 50% 75% 6. Energiecorporatie Binnen de gemeente is een aantal particulieren bezig met het opzetten van een energiecoöperatie. De coöperatie wil mensen binnen de Hof van Twente gaan helpen met het duurzaam maken van hun energieverbruik. Ze zetten daarbij voor de korte termijn in op enerzijds het verminderen van het energieverbruik en anderzijds op het gezamenlijk inkopen van duurzame energie. 8

9 Tweederde van het panel vindt het opzetten van zo n coöperatie een goed idee en slechts 6 procent vindt het geen goed idee. Wel zegt ruim een kwart hierover geen mening te kunnen geven (figuur 10). Panelleden die een energiecoöperatie een goed idee vinden, noemen relatief vaak het argument dat gezamenlijkheid meer (inkoop)macht betekent en dat er zo makkelijker aan voldoende kennis te komen is. Tegenstanders van het idee vinden het te ingewikkeld of leggen de prioriteit bij besparen in plaats van (gezamenlijk) inkopen. Figuur 10 Vindt u het opzetten van een dergelijke energiecoöperatie een goed idee? (n=603) 28% 6 ja nee weet niet Een op de tien panelleden heeft belangstelling om deel te nemen aan de energiecoöperatie en de helft heeft misschien belangstelling. Ruim een derde van de panelleden is er mee akkoord dat de energiecoöperatie contact opneemt als ze van start gaat. Figuur 11 Heeft u belangstelling om deel te nemen aan de energiecoöperatie? 37% 52% ja misschien nee Huurders hebben minder belangstelling om deel te nemen aan de coöperatie. Vier procent wil zeker deelnemen en 48 procent misschien. Ondernemers hebben meer belangstelling dan gemiddeld. Een op de tien wil zeker deelnemen en 57 procent misschien. 7. Met buren investeren in duurzaam omgaan met energie Bijna de helft van het Hofpanel zou samen met de buren willen investeren in het duurzaam omgaan met energie, maar het aandeel dat dat niet zou willen is iets groter (figuur 12). Panelleden die gezamenlijk zouden willen investeren, willen dat vooral doen door het met de buren inkopen van zonnepanelen. 9

10 Figuur 12 Zou u gezamenlijk met uw buren willen investeren in duurzaam omgaan met energie? 53% 47% ja nee 8. Houding en gedrag als ondernemer Een deel van het panel (16 procent) is (ook) ondernemer, waarvan de meeste in Hof van Twente. In geringe mate is het gedrag en de houding als ondernemer anders dan als bewoner (figuur 13). Het verschil in gedrag en houding wordt gemotiveerd door (1) de belangrijkere rol van kosten in een onderneming, door (2) verplichtingen als ondernemer (representatie, klantvriendelijkheid) en door (3) de specifieke werkzaamheden van het bedrijf (bijvoorbeeld activiteiten in de energiebranche). Figuur 13 Heeft u als ondernemer een andere houding en gedrag ten aanzien van duurzaam omgaan met energie dan als bewoner? (n=94) 19% 81% ja nee 10

11 Bijlage 1. Responsoverzicht Woonsituatie % ik woon in een eigen koopwoning 8 ik huur een woning van een woningcorporatie (bijvoorbeeld Viverion) 10% ik huur een woning van een particuliere verhuurder 3% ik woon thuis bij mijn ouders of verzorgers 1% anders 3% n=603 Wel/geen ondernemer? % ja, in Hof van Twente 1 ja, in andere gemeente 2% Nee 8 n=603 Leeftijd % % e.o. 59% onbekend n=603 Geslacht % man 55% vrouw 31% onbekend 1 n=603 Woonplaats % Ambt Delden Bentelo 2% Delden 3 Diepenheim 7% Goor 2 Hengevelde Markelo 21% onbekend 2% n=603 11

Bewonerspanel. Peiling. Energie,, september 2011. Tweederde stroom van Eneco. Bijna kwart heeft groen gas én groene stroom

Bewonerspanel. Peiling. Energie,, september 2011. Tweederde stroom van Eneco. Bijna kwart heeft groen gas én groene stroom Bewonerspanel Peiling Energie,, september 2011 Het Programma Utrechtse Energie wil door energiebesparing en het opwekken van duurzame energie de uitstoot van CO2 in de stad in 2020 met tenminste 30% verminderen.

Nadere informatie

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden

Energie. 1 Conclusies. Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden Energie Energiebesparing en duurzame energie in de Drechtsteden De gemeenten in de regio Drechtsteden werken samen aan klimaat- en energiebeleid. Ingezet wordt op energiebesparing en toename van gebruik

Nadere informatie

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012

Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Onderzoek Week van de Energierekening Gfk i.o. Milieu Centraal oktober 2012 Achtergrond bij onderzoek In het onderzoek is gebruik gemaakt van een aselecte steekproef van 1.038 huishoudens. Deze steekproef

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 8: woninginbraak augustus 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 8 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013

Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Deventer Digipanel Energiebesparend gedrag Juni 2013 Uitgave : Team Kennis en Verkenning Naam : Jaap Barink Telefoonnummer : (0570) 693369 Mail : j.barink@deventer.nl 2 Introductie Team Kennis en Verkenning

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER

BURGERPANEL CAPELLE OVER BURGERPANEL CAPELLE OVER duurzaamheid Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 14 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling ging over duurzaamheid.

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma

Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Hoofdstuk 31. Klimaatprogramma Samenvatting Ruim zeven op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Dit is iets minder dan vorig jaar. Qua belangrijkheid

Nadere informatie

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU

BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU BURGERPANEL HUIZEN PEILING 1 2015 MILIEU Gemeente Huizen Januari/februari 2015 Colofon Uitgave: Research 2Evolve Tesselschadelaan 15A 1217 LG Hilversum Tel: (035) 623 27 89 info@research2evolve.nl www.research2evolve.nl

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Rapportage Energiezuinige Woningen

Rapportage Energiezuinige Woningen Rapportage Energiezuinige Woningen Start peiling : 21 mei 2013 Einde peiling : 3 juni 2013 Aantal uitnodigingen tot deelname : circa 150 Aantal deelnemers peiling : 58 Respons : circa 30% Amersfoort, juli

Nadere informatie

Resultaten peiling 17: detailhandel

Resultaten peiling 17: detailhandel Hofpanel Resultaten peiling 17: detailhandel Maart 2013 1. Inleiding Van 10 tot en met 17 maart 2013 is er onder het Hofpanel een peiling gehouden over detailhandel. De gemeente Hof van Twente werkt aan

Nadere informatie

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over energie en energiebesparing. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over energie en energiebesparing Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van

Nadere informatie

Duurzaamheid & energiebesparing

Duurzaamheid & energiebesparing Duurzaamheid & energiebesparing Resultaten peiling EnschedePanel Juni 2013 Samenvatting Eind maart is een peiling onder het EnschedePanel gehouden over duurzaamheid. In totaal hebben 2.224 panelleden aan

Nadere informatie

Bewonerspanel Energie

Bewonerspanel Energie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Energie Novemberpeiling 2014: Energie De gemeente Utrecht ondersteunt bewoners, bedrijven

Nadere informatie

Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008

Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008 Bijlage bij schriftelijke vraag nr. 841 van Joke Schauvliege - Gendergerelateerde resultaten uit de REG-enquête 2008 In het face-to-face onderzoek uitgevoerd in maart en april 2008, werden in totaal 1.026

Nadere informatie

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl

Bespaar-toptips. die watt opleveren. samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptips die watt opleveren samen@heuvelrugenergie.nl www.heuvelrugenergie.nl Bespaar-toptip 1 Waterbesparende douchekop (max. 8L per minuut doe de emmerproef om dit te testen) ± 90 p.j. De groenste

Nadere informatie

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch

Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011. Gemeente s-hertogenbosch Mening inwoners over energiebesparing en duurzame energie Omnibusonderzoek 2011 Gemeente s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek&Statistiek Januari 2012 Samenvatting In het Omnibusonderzoek van 2011 onder bewoners

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Klimaatverandering

Hoofdstuk 15. Klimaatverandering Hoofdstuk 15. Klimaatverandering Samenvatting Acht op de tien Leidenaren is van mening dat het klimaat de laatste tien jaar aan het veranderen is. Qua belangrijkheid staat het onderwerp klimaatverandering

Nadere informatie

2013, peiling 2 juli 2013

2013, peiling 2 juli 2013 resultaten 2013, peiling 2 juli 2013 Van 14 mei tot en met 26 mei 2013 is een peiling onder het HengeloPanel gehouden. Van de 2.715 panelleden die waren uitgenodigd, hebben 1.615 leden de vragenlijst ingevuld.

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016,

Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu. Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Energiescan.nu info@energiescan.nu www.energiescan.nu Naam: Adres: Postcode Factuurnr.: Boekel, 6 januari 2016, Beste, Bedankt voor het invu llen van de Energiescan. Voor u ligt het adviesrapport. Op basis

Nadere informatie

Betrokkenheid klimaat en duurzaamheid in de wijk Rozendaal

Betrokkenheid klimaat en duurzaamheid in de wijk Rozendaal Betrokkenheid klimaat en duurzaamheid in de wijk Rozendaal Verslag van enquête onder bewoners Februari 2010 Inleiding In de wijk Rozendaal in Leusden is een bewonersinitiatief ontstaan, genaamd het energieteam

Nadere informatie

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier

Resultaten Enquête Duurzame Energie Metslawier Inleiding: Begin mei 23 is door Dorpsbelang Metslawier/DOM Metslawier een enquête huis aan huis verspreid. Doel van deze enquête is het inzichtelijk maken van de vraag van dorpsbewoners naar middelen om

Nadere informatie

Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart. Opiniepeiling Ons Groene Hert

Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart. Opiniepeiling Ons Groene Hert Nijmegenaren over energiebesparing vanuit het hart Opiniepeiling Ons Groene Hert Gemeente Nijmegen Afdeling Onderzoek en Statistiek Augustus 2008 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond en doel onderzoek

Nadere informatie

Duurzaamheid en afvalinzameling

Duurzaamheid en afvalinzameling Duurzaamheid en afvalinzameling in Hendrik-Ido-Ambacht De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht gaat een campagne opzetten om inwoners te stimuleren om meer te doen aan energiebesparing en afvalscheiding. Om de

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 6: Afvalscheiding november 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de zesde peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011

Bewonerspanel. Windenergie. Oktoberpeiling eiling 2011 Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Oktoberpeiling eiling 2011 Van 24 oktober t/m 6 november 2011 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op

Duurzaamheid is meer dan emotie het levert ook geld op 1. Wat is het gemiddelde water-, elektra- en gasverbruik voor een huishouden en wat kost dat per jaar, per maand? Hoeveel betaalt u daarvan aan belasting? Bij een gemiddeld huishouden van 2,2 personen

Nadere informatie

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding

Windenergie in Noord. 5 e panelmeting stadsdeel Noord. Inleiding Windenergie in Noord 5 e panelmeting stadsdeel Noord Inleiding Eind 2009 heeft O+S voor stadsdeel Noord een bewonerspanel opgezet. Dit panel telt momenteel 344 leden. O+S heeft vier keer een enquête uitgezet

Nadere informatie

Klimaat en energiebesparing

Klimaat en energiebesparing Concerncontrol Team Onderzoek & Statistiek Klimaat en energiebesparing Omnibusonderzoek 2006 en 2010 Omnibusonderzoek 2010, Team O en S Gemeente Alkmaar pagina 1 Onderzoekskader Omnibusonderzoeken 2006

Nadere informatie

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015

Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Welkom Energie besparen en opwekken met PV panelen ECOPARK DE LIMES, ALPHEN AAN DEN RIJN, 16 JULI 2015 Een beter klimaat begint bij jezelf! Erik de Ruijter, Coöperatie EnergiekAlphen SAMEN, LOKAAL EN DUURZAAM

Nadere informatie

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15

Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Achterbanbijeenkomst AH Woon 20 april 2015 Haren, Vries, Nieuw-Roden, Annen 20-04-15 Agenda 1. Welkomstwoord voorzitter AH Woon. 2. Huurbeleid 2015 en verder 3. Wat heeft AH Woon gedaan 4. Pauze 5. Er

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011

Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 Afvalscheidingsgedrag Enschede September 2011 1. Achtergrond De gemeente doet onderzoek naar de wijze waarop ze het scheiden van afval kan verbeteren. Dit vormt een onderdeel van het nieuwe afvalbeleid

Nadere informatie

Vragenlijst met scores in procenten

Vragenlijst met scores in procenten Vragenlijst met scores in procenten Het percentage tussen haakjes is het aandeel respondenten dat de vraag heeft beantwoord. De gemeente Amersfoort wil als stad in 2030 CO2-neutraal te zijn. Dit betekent

Nadere informatie

Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025

Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025 Duurzame energie Fryslân Quickscan 2020 & 2025 Willemien Veele Cor Kamminga 08-04-16 www.rijksmonumenten.nl Achtergrond en aanleiding Ambitie om in 2020 16% van de energie duurzaam op te wekken in Fryslân

Nadere informatie

Bewonerspanel Energie

Bewonerspanel Energie Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Energie Een derde van geïnformeerde panelleden treft energiemaatregelen Zeven op de tien (69%)

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

BURGERPANEL CAPELLE OVER...

BURGERPANEL CAPELLE OVER... BURGERPANEL CAPELLE OVER... profiel nieuwe burgemeester Mei 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 15 e peiling met het burgerpanel van Gemeente Capelle aan den IJssel. Deze peiling

Nadere informatie

Energie besparen en opwekken Westereng en Oostereng Bussum 26-5-2015

Energie besparen en opwekken Westereng en Oostereng Bussum 26-5-2015 Energie besparen en opwekken Westereng en Oostereng Bussum 26-5-2015 Wat kunt u verwachten? Welkom door wethouder Watt Nu: mogelijkheden energie opwekken Hoom: mogelijkheden energie besparen Maatregelen:

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 4: meedoen met groen en bomenbeleid februari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 4e peiling met het burgerpanel van Capelle

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling over groen en buitenruimte, duurzame energie en het carillon Mei 2014 Deze notitie beschrijft de resultaten van de 2e peiling met het burgerpanel van Lansingerland

Nadere informatie

33% 67% 5% 17% 46% 15% 17% ALLE RESULTATEN KLANTPEILING ENERGIEZUINIG WONEN NOVEMBER 2015. 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd?

33% 67% 5% 17% 46% 15% 17% ALLE RESULTATEN KLANTPEILING ENERGIEZUINIG WONEN NOVEMBER 2015. 1. Wat is uw geslacht? 2. Wat is uw leeftijd? ALLE RESULTATEN KLANTPEILING ENERGIEZUINIG WONEN NOVEMBER 2015 1. Wat is uw geslacht? 33% 67% man vrouw 2. Wat is uw leeftijd? 46% 5% 17% 15% 17% 18 tot 30 jaar 31 tot 40 jaar 41 tot 50 jaar 51 tot 60

Nadere informatie

USP Energie Monitor. Kwartaal 1 2015

USP Energie Monitor. Kwartaal 1 2015 USP Energie Monitor Kwartaal 1 2015 Rapportage Thema s: Inzicht in energieverbruik & Energiebesparende maatregelen drs. Reinier Zuydgeest Hanane Bouazzaoui Mei 2015 - i15uemmvk1 Inhoudsopgave 1 Achtergrond

Nadere informatie

Lekker wonen, lagere lasten

Lekker wonen, lagere lasten Lekker wonen, lagere lasten Lees hoe u energie kunt besparen met het energiepakket van Woonservice. Het energiepakket Een huishouden is gemiddeld 150,- per maand kwijt aan energie. Dat is een kwart van

Nadere informatie

Figuur 1 Hoe vaak heeft u de afgelopen 3 maanden een vraag gehad over opvoeden, opgroeien of de ontwikkeling van uw kinderen?

Figuur 1 Hoe vaak heeft u de afgelopen 3 maanden een vraag gehad over opvoeden, opgroeien of de ontwikkeling van uw kinderen? Hofpanel Resultaten peiling 13 over LOES, Centrum voor Jeugd en Gezin Inleiding De gemeente Hof van Twente wil graag dat inwoners gebruik kunnen maken van goede informatie over opgroeien en opvoeden. Daarvoor

Nadere informatie

De toekomst van het stadhuis

De toekomst van het stadhuis De toekomst van het stadhuis Resultaten peiling EnschedePanel 13 januari 2012 1. Achtergrond In 2001 heeft de gemeente Enschede het stadskantoor aan de Hengelosestraat in gebruik genomen. Sinds die tijd

Nadere informatie

Resultaten onderzoek Duurzaam wonen februari 2012

Resultaten onderzoek Duurzaam wonen februari 2012 Digitaal panel Ymere Resultaten onderzoek Duurzaam wonen februari 2012 4 maart 2012 Reactie van de milieucoördinator van Ymere, Paul Tuijp: Het onderzoek laat duidelijk zien dat de leden van het klantenpanel

Nadere informatie

Het EnschedePanel over duurzaamheid

Het EnschedePanel over duurzaamheid Het EnschedePanel over duurzaamheid Resultaten peiling EnschedePanel 7 april 2010 Over dit onderzoek De leden van het EnschedePanel zijn enkele vragen voorgelegd over het stimuleren van duurzaam gedrag.

Nadere informatie

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING

ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING ALPHENPANEL OVER ZONDAGSOPENSTELLING nieuwsbrief Februari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het. Deze peiling ging over de zondagsopenstelling. De gemeenteraad

Nadere informatie

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u!

Hoe kan ik energie besparen? De Woningstichting helpt u! energie besparen = woonlasten verlagen VRAGEN? Bent u geïnteresseerd in één van de mogelijkheden die in deze brochure zijn beschreven, heeft u nog vragen of wilt u meer weten over de kosten? Vul dan het

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis

Energiebesparingswijzer. STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012. Geld besparen met handige energietips voor thuis Energiebesparingswijzer STIJLGIDS COMMUNICATIE VERSIE 01 _Oktober 2012 Geld besparen met handige energietips voor thuis Energie besparen, snel verdiend! Ieder jaar betaal je veel geld voor een warm huis,

Nadere informatie

Oosterhout Nieuwe Energie

Oosterhout Nieuwe Energie Oosterhout Nieuwe Energie Wat willen wij bereiken met ONE Oosterhout 100% Duurzame Energie Betaalbaar Lokaal opgewekt Met lokale ondernemingen Oftewel:. samen met inwoners van Oosterhout, op het grondgebied

Nadere informatie

Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam

Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam pagina 1 / 5 Rekenkamer Metropool Amsterdam T.a.v. de heer J. de Ridder Postbus 202 1000 AE Amsterdam Datum: 15 maart 2016 Kenmerk: 201/0007, JvdV Archiefnummer: 5.90/3 Betreft: Bestuurlijke Reactie op

Nadere informatie

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012

ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 ENERGIE ENQUÊTE VOORJAAR 2012 2 INHOUD Management samenvatting... 3 Respondenten... 3 Conclusies... 4 1. Inleiding... 6 2. Uitkomsten per vraag... 6 2.1 Energie en energiebesparing binnen de organisatie...

Nadere informatie

Burgerpanel Lansingerland

Burgerpanel Lansingerland Burgerpanel Lansingerland Resultaten peiling 1: P+R, hotel Rottemeren, identiteit dorpskernen, flexwerkplekken en burgerparticipatie december 2013 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van

Nadere informatie

INWONERSPANEL: NAAR EEN DUURZAAM EDE

INWONERSPANEL: NAAR EEN DUURZAAM EDE INWONERSPANEL: NAAR EEN DUURZAAM EDE 1. INLEIDING 1.1. ACHTERGROND EN OPZET VAN HET ONDERZOEK De gemeente Ede werkt aan duurzaamheidbeleid voor de komende jaren en heeft vooralsnog gekozen voor 5 speerpunten.

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 1

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 1 informatie MOLENBUURT FASE 1 NOVEMBER 2015 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2016 wil Intermaris bij 20 woningen aan de Stellingmolen, Weidemolen en

Nadere informatie

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014

2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 2 e Monitor Energie Besparen Gooi en Vecht Resultaten op 31 december 2014 Inleiding Het doel van het project Energie Besparen Gooi en Vecht is om in drie jaar tijd 2.500 tot 4.000 woningen te verduurzamen.

Nadere informatie

Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers

Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers Wat kunnen we in Pijnacker-Nootdorp doen tegen klimaatverandering? Richard Smokers Hoeveel CO 2 -reductie is nodig? doel nieuwe kabinet: in 2020 30% minder CO 2 -uitstoot dan in 1990 UN-IPCC: stabilisatie

Nadere informatie

Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort

Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort Binnenklimaat: energie efficiënte oplossingen besparing door comfort Rob Nagel Honeywell Dag van de Installatie VSK, Jaarbeurs Utrecht 2 februari 2010 Binnenklimaat besparing door comfort Woningmarkt in

Nadere informatie

USP Energie Monitor. Oktober 2014

USP Energie Monitor. Oktober 2014 USP Energie Monitor Oktober 2014 Rapportage Thema: Energiebesparende maatregelen drs. Henri Busker Jeroen de Gruijl MA Oktober 2014 - i14uemmvk10 Inhoudsopgave 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Oktober

Nadere informatie

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2

Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid. Energiebesparende maatregelen. informatie MOLENBUURT FASE 2 informatie MOLENBUURT FASE 2 JANUARI 2016 Energiebesparende maatregelen Samen investeren in energiebesparing en duurzaamheid In 2016 wil Intermaris bij 40 woningen aan de Paltrokmolen in Purmerend de vloer

Nadere informatie

Tabellenboek Wijkkranten

Tabellenboek Wijkkranten Tabellenboek Wijkkranten Sociaal Geografisch Bureau bureau voor beleidsonderzoek en statistiek Dordrecht drs. J.M.A. Schalk januari 2007 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Maatschappelijke

Nadere informatie

Energiebesparing begint hier!

Energiebesparing begint hier! Energiebesparing begint hier! Zoetermeer, 17 juli 2014 Lou Lit & Pim Halkes 4 HOME 2 Thermografie, Lekkage onderzoek en Energiebesparing advies. Doelstelling: - Terugdringen Co2 uitstoot - Lagere energienota

Nadere informatie

Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015

Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015 Energiedata woningen bij het VEA 28 september 2015 INHOUD BRONNEN ENERGIEDATA HUISHOUDENS VEA AANTAL RESULTATEN VEA-ENQUETE HUISHOUDENS 2015 INTERFEDERALE SAMENWERKING ENERGIEDATA DOELEINDEN DATAVERZAMELING

Nadere informatie

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN

Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Alphen aan den Rijn, Boskoop, Rijnwoude Samen, lokaal en duurzaam! ENERGIEK ALPHEN AAN DEN RIJN Energiek Alphen aan den Rijn AGENDA 1. Opening 2. Wie en wat is Energiek Alphen aan den Rijn 3. Gemeente

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015

Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Bijlage nota gs: 502478/502484 Uitvoeringsregeling subsidie duurzaam renoveren Noord- Holland 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van, nr., tot vaststelling van de Uitvoeringsregeling

Nadere informatie

Onderzoek Burgerpanel maart 2013

Onderzoek Burgerpanel maart 2013 Rapportage Onderzoek Burgerpanel maart 2013 In opdracht van: Contactpersoon: Gemeente Heerhugowaard Patrick Blokzijl Utrecht, maart 2013 DUO Market Research Drs. Aart van Grootheest Drs. Marjan den Ouden

Nadere informatie

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen

Rapportage Energiebus. BC Kleine Jan, Huizen Rapportage Energiebus BC Kleine Jan, Huizen Type woningen: 54 eengezinswoningen met een oppervlak van 100 m2. Bouwjaar: 1957 Op verzoek van: Bewonerscommissie Verhuurder: De Alliantie Datum bezoek: 21-6-2013

Nadere informatie

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding

Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven. 1 Inleiding Bijlage I 20111278-07 Investeringen en energielasten Energiesprong woningbouw Maria van Bourgondiëlaan te Eindhoven Datum Referentie Behandeld door 13 december 2011 20111278-07 P. Smoor/LSC 1 Inleiding

Nadere informatie

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen.

Wij informeren u graag over de mogelijkheden, tips en handige weetjes op het gebeid van duurzaamheid en vooral wat ook zelf kunt doen. Investeren in duurzaamheid In de samenleving is er steeds meer aandacht voor duurzaamheid en energiebesparing. We gaan de komende jaren actief inzetten op duurzaam beheren. Energiezuinig wonen. Niet alleen

Nadere informatie

Zondagsopenstelling in Oud-West

Zondagsopenstelling in Oud-West Zondagsopenstelling in Oud-West Rapportage Project: 8131 In opdracht van: Stadsdeel Oud-West dr. Clemens Wenneker dr. Willem Bosveld Weesperstraat 79 Postbus 658 1018 VN Amsterdam 1000 AR Amsterdam Telefoon

Nadere informatie

Wonen in een energieneutrale woning

Wonen in een energieneutrale woning Wonen in een energieneutrale woning Als u kiest voor een huurwoning aan de Eltenseweg in Stokkum, kiest u voor een energieneutrale woning. Dat betekent dat uw energielasten een stuk lager zullen zijn dan

Nadere informatie

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder

Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Parlementaire enquête: Meer rechten voor de huurder Negende peiling Huurderspanel Woonwaard Woonwaard december 2014 Inleiding Aanleiding en doel onderzoek Woonwaard peilt periodiek de mening van de huurders

Nadere informatie

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco

Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Rapport Wat vinden Nederlanders van de Nul op de Meter woningen? PR-onderzoek in opdracht van Eneco Project: 15083773 Datum: 22 december 2015 Inhoudsopgave 2 Onderzoeksopzet 4 Conclusies 6 Belangrijkste

Nadere informatie

Nieuws onder de zon. Onderwerpen. Handicom Solar. december 2013. Haal het zonnetje in huis

Nieuws onder de zon. Onderwerpen. Handicom Solar. december 2013. Haal het zonnetje in huis Contents 1 Chapter... 1.1 paragraph... 1.2 paragraph... 1.2.1 sub paragraph... 1.2.2 sub paragraph... 1.3 paragraph... Nieuws onder de zon Haal het zonnetje in huis december 2013 Onderwerpen 1. Energie

Nadere informatie

ECO Oostermoer in oprichting

ECO Oostermoer in oprichting Samen sterk voor een leefbaar en duurzaam platteland ECO Oostermoer in oprichting Nieuwsbrief 18 juni 2012 Voor u ligt de eerste nieuwsbrief van ECO Oostermoer, waarin wij u nader informeren over de stand

Nadere informatie

U kunt energie besparen. De belangrijkste en meest urgente verbeterpunten worden in onderstaande tabel weergegeven.

U kunt energie besparen. De belangrijkste en meest urgente verbeterpunten worden in onderstaande tabel weergegeven. Dhr. Jansen Voorbeeldstraat 26 9411 VR Voorbeeldstad Beilen: 11 april 2014 Uw adviseur: Floris van Dijk Geachte heer Jansen, Op 2 april 2014 is uw woning door mij onderzocht om de mogelijkheden voor het

Nadere informatie

Inbraakpreventie in Westfriesland

Inbraakpreventie in Westfriesland Inbraakpreventie in Westfriesland uitkomsten van een peiling onder inwoners Westfriese gemeenten Juni 2014 Belangrijkste uitkomsten Risico-perceptie De zes gemeenten die deel uit maken van het politiedistrict

Nadere informatie

Amsterdam-Noord en de recessie

Amsterdam-Noord en de recessie Amsterdam-Noord en de recessie Sinds november 2009 kunnen bewoners van Amsterdam-Noord lid worden van het digitale bewonerspanel. In deze rapportage worden de resultaten van de eerste meting gepresenteerd.

Nadere informatie

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum

Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Voorbeeldstraat 1 in Hilversum Klantnummer 11111VA1 Contactpersoon Kasper van Heteren Energie prestatie adviseur woningen (EPA-W) Johannes Frölich E-mailadres kasper.van.heteren@maakjehuishoom.nl Datum

Nadere informatie

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne

Raymond Roeffel Directeur Trineco. Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Raymond Roeffel Directeur Trineco Regelgeving, Organisatie en beheermodellen rondom Zonne Agenda Waarom zonnestroom? Wet en regelgeving rondom zonnesystemen Salderingstarieven De meest voorkomende situaties

Nadere informatie

Samen Besparen we ons Rijk

Samen Besparen we ons Rijk Samen Besparen we ons Rijk Voor iedere geïnteresseerde bewoner van de Rivierenwijk deel 1 te Deventer DE BEWONERSCOMMISSIE ZET ZICH VOOR U IN! Een unieke kans om energie te besparen, aangeboden door de

Nadere informatie

Klantgerichte oplossingen voor. duurzame. woningverbetering

Klantgerichte oplossingen voor. duurzame. woningverbetering Klantgerichte oplossingen voor Energie besparende duurzame maatregelen woningverbetering Rapportage T.b.v. Actieagenda Bouw; werkgroep Klantgerichte woningverbetering Ronald Provoost, Helene Hallebeek

Nadere informatie

Ontwerp Gezonde Systemen

Ontwerp Gezonde Systemen Ontwerp Gezonde Systemen Het huidige zonne-inkomen gebruiken De cycli van de natuur worden aangedreven door de energie van de zon. Bomen en planten vervaardigen voedsel op zonlicht. De wind kan worden

Nadere informatie

Wonen in een energieneutrale woning

Wonen in een energieneutrale woning Wonen in een energieneutrale woning Als u kiest voor een huurwoning in Plantsoensingel Noord, kiest u voor een energieneutrale woning. Dat betekent dat uw energielasten een stuk lager zullen zijn dan u

Nadere informatie

Advies BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid. Portaal Utrecht. mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum

Advies BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid. Portaal Utrecht. mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en Adviescentrum 1 BAG Duurzaamheid en betaalbaarheid Portaal Utrecht 1 mei 2012 John van Veen senior adviseur Woonbond Kennis- en centrum Inleiding Op 4 april jongstleden is een groep van veertien huurders van Portaal

Nadere informatie

Digitale huismodule. Quintel Intelligence. Inleiding

Digitale huismodule. Quintel Intelligence. Inleiding Inleiding s Ochtends word je gewekt door je smartphone. Je doet een lamp aan en zet de verwarming een graadje hoger. Snel onder de douche, haar föhnen. Dan kopje thee zetten of een glas melk uit de koelkast

Nadere informatie

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015

Almere. Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Uitkomsten van de zoektocht naar dé klimaatneutrale gemeente in Flevoland 2015 Natuur en Milieufederatie Flevoland heeft ook dit jaar weer een verkenning gedaan naar het klimaatneutrale gehalte van de

Nadere informatie

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen

Huis & Erf steekt energie in uw woning. Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Isolatiemaatregelen Huis & Erf steekt energie in uw woning Huis & Erf steekt energie in uw woning in de vorm van een compleet isolatiepakket voor uw hele woning.

Nadere informatie

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen

Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Duurzaam Sportcomplex De Tukkers Albergen Voorbeeldproject voor een gecombineerde inzet van duurzame energiebronnen voor de productie van warmte en elektriciteit Fleringen 26 sept. 2013 Eddy Bramer Bertus

Nadere informatie

Subsidieplafond Bedrijven 495.000, - (incl. woningbouwverenigingen, dorpshuizen, scholen, sportverenigingen)

Subsidieplafond Bedrijven 495.000, - (incl. woningbouwverenigingen, dorpshuizen, scholen, sportverenigingen) Subsidieregeling duurzame investeringen door bedrijven Doel: Lokale economische activiteit stimuleren en tegelijk bijdrage leveren aan doelstelling duurzaam bouwen. In dat kader moeten investeringen betrekking

Nadere informatie

Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok

Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok Rapportage kwantitatieve resultaten project Blok voor Blok December 2013 Van: werkgroep Monitoring Aan: projectgroep Blok voor Blok 0. Inleiding Deze rapportage is tot stand gekomen op basis van aangeleverde

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Hoe kunnen we oudbouw woningen energieneutraal maken?

Hoe kunnen we oudbouw woningen energieneutraal maken? Groen Links Zuid Holland, 11 oktober 2014 Hoe kunnen we oudbouw woningen energieneutraal maken? Lessons learned 20x Energieneutraal Samenwerking Gemeente Den Haag, gemeente Delft en Stadsgewest Haaglanden

Nadere informatie

Energiebespaar Tips!

Energiebespaar Tips! Energiebespaar Tips! Hieronder vind u een aantal tips waarmee u op uw energierekening vele euro s kunt besparen. De tips zijn verdeeld in de verschillende onderdelen waaraan u energie verbruikt in uw huis.

Nadere informatie

Slim besparen, doe je samen!

Slim besparen, doe je samen! Slim besparen, doe je samen! Welkom Programma: 1. Opening, voorzitter dorpsraad Marco Hesp 2. Buurkracht, Patricia Vinclair 3. Buurtscan/Buurtadvies, Jaap Stel Kies Groen Licht Pauze 4. Uitleg duurzaam

Nadere informatie