USP Energie Monitor. Kwartaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "USP Energie Monitor. Kwartaal 1 2015"

Transcriptie

1 USP Energie Monitor Kwartaal Rapportage Thema s: Inzicht in energieverbruik & Energiebesparende maatregelen drs. Reinier Zuydgeest Hanane Bouazzaoui Mei i15uemmvk1

2 Inhoudsopgave 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Q Thema 1: Inzicht in energieverbruik 16 4 Thema 2: Energiebesparende maatregelen 20 Meer informatie? 26 2

3 1.1 USP Energie Monitor De energiemarkt is volop in beweging en in de komende jaren zullen grote veranderingen doorzetten. In veel van deze veranderingen speelt de houding en het gedrag van de consument een belangrijke rol. USP Marketing Consultancy biedt de sector met de USP Energie Monitor daarom elk kwartaal inzicht in de houding en het gedrag van de consument. In elk kwartaal worden de volgende thema s behandeld: 1. Tevredenheid energieleveranciers/netbeheerders en overstappen 2. Inzicht in energieverbruik 3. Energielabel en energiebesparende maatregelen 4. Elektrisch rijden 5. Zon, wind en groene stroom 6. Verschuiving elektriciteitsvraag 7. Gaswinning De thema s van het eerste kwartaal van 2015 zijn inzicht in energieverbruik en energiebesparende maatregelen. Dit houdt in dat er aanvullende vragen zijn gesteld over deze thema s. Daarnaast is in de analyse ook rekening gehouden met de achtergrondkenmerken van de consumenten om onderscheid te kunnen maken tussen specifieke groepen met diverse attitudes ten aanzien van deze twee thema s. Voor de USP Energie Monitor worden elk kwartaal 300 online enquêtes afgenomen onder Nederlandse consumenten. Om ervoor te zorgen dat de resultaten representatief zijn voor de Nederlandse consument, worden de achtergrondkenmerken van de respondenten meegenomen in de benadering van deelnemers en in de analyse van de resultaten. In de rapportages van de USP Energie Monitor worden de resultaten elk kwartaal gepresenteerd waardoor trends en ontwikkelingen in de houding en het gedrag van de Nederlandse consument zichtbaar worden. 3

4 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Q Thema 1: Inzicht in energieverbruik 16 4 Thema 2: Energiebesparende maatregelen 20 Meer informatie? 26 4

5 2.1 Tevredenheid energieleveranciers en netbeheerders Sinds de liberalisering in 2004 van de energiemarkt mogen consumenten zelf hun energieleverancier kiezen. Om klanten te binden en te voorkomen dat zij overstappen naar een andere leverancier is inzicht in klanttevredenheid zeer belangrijk. Onderstaand overzicht geeft de algemene tevredenheid van consumenten weer met de energieleverancier. Daarnaast wordt inzicht geboden in de tevredenheid met de betrouwbaarheid van de levering van gas en/of elektriciteit (tevredenheid netbeheerders). In onderstaand overzicht zijn alleen de energieleveranciers en netbeheerders opgenomen met meer dan 35 metingen. In de komende kwartalen zullen, wanneer het aantal metingen het toelaat, steeds meer energieleveranciers en netbeheerders in het tevredenheidklassement worden opgenomen. Klassement tevredenheid consumenten Leverancier Rapportcijfer N Netbeheerders Rapportcijfer N 1. 7, , , , , ,

6 2.1.1 Overstappen Sinds de liberalisering van de energiemarkt in 2004 een verdubbeling van het aantal overstappers te zien. In de periode 1 juli 2012 en 1 juli 2013 maakte 13,6% van de Nederlandse huishoudens van elektriciteitsleverancier en 13,3% van gasleverancier gebruik van de mogelijkheid om over te stappen. (Bron: Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt van Autoriteit Consument & Markt). Onderstaande figuur toont de verwachtingen van de consument voor komend jaar. Daarnaast geeft het gemiddeld aantal jaar bij de huidige energieleverancier een indicatie van de dynamiek in de markt. Meer achtergronden met betrekking tot dit thema zijn terug te vinden in het volgende persbericht: Ook tevreden klanten overwegen massaal overstap energieleverancier (juli 2014). Overstappen van energieleverancier Bent u van plan om in de komende twaalf maanden over te stappen van energieleverancier? Hoeveel jaar zit u ongeveer bij uw huidige energieleverancier? 100% 7% 8% 8% 6% 4% Weet niet/ 15 geen 80% mening 10,5 51% 50% 49% 56% 59% Nee 10 9,5 8,5 8,9 60% 9,0 40%? Misschien 5 20% 33% 34% 34% 28% 25% 0% 9% 9% 8% 9% 11% Q N: 273 Q N: 276 Q N: 275 Q N: 275 Q N: 256 Ja 0 Q N: 257 Q N: 259 Q N: 251 Q N: 264 Q N: 242 6

7 2.2 Inzicht in energieverbruik Tegenwoordig bieden verbruikmanagers tal van mogelijkheden aan om consumenten meer inzicht te geven in het energieverbruik en de uiteindelijke energierekening. Een belangrijke vraag is dan uiteraard in hoeverre consumenten behoefte hebben aan meer inzicht. Of hoeveel consumenten (on)aangenaam worden verrast bij hun energie jaarrekening. Ruim driekwart (78%) van de consumenten heeft bij de laatste jaarafrekening geld terug gekregen. Voor een groot deel van de consumenten die bij moesten betalen was dit geen verrassing, zij hadden verwacht dat ze bij de laatste jaarrekening bij moesten betalen. Meer achtergronden met betrekking tot dit thema zijn terug te vinden in het volgende persbericht: 1 op de 6 huishoudens onaangenaam verrast door jaarrekening energie (maart 2014). Q N: 301 Q N: 303 Q Q Zou u meer inzicht willen hebben in uw energieverbruik? 55% 60% 58% 60% 34% 30% 32% 31% Energieverbruik 6% 7% 6% 6% Als u naar uw laatste jaarrekening kijkt, moest u dan bijbetalen of heeft u geld terug gekregen? Geld terug gekregen N: 213 Bijbetalen 14% Weet niet/ geen mening 8% Geld terug gekregen 78% Had u verwacht dat u moest bijbetalen/geld terug zou krijgen? 67% 26% N: 269 7% Q % 30% 11% Bijbetalen N: 35 56% 42% 3% Al voldoende inzicht Niet geïnteresseerd Meer inzicht gewenst Weet niet/ geen mening Ja Nee Weet niet/ geen mening 7

8 2.3.1 Energielabel Het energielabel voor woningen geeft de consument inzicht in de energiezuinigheid van de woning en standaardadviezen om de woning energiezuiniger te maken. De verhuurder of verkoper dient bij verkoop of verhuur het energielabel te overhandigen aan de nieuwe huurder of eigenaar. Maar in hoeverre zijn consumenten op de hoogte van het energielabel van de woning? Huiseigenaren die nog geen energielabel hadden, hebben begin 2015 een voorlopig energielabel ontvangen. Dit voorlopige energielabel konden de huiseigenaren zelf online omzetten in een definitief label. (Bron: Rijksoverheid). In onderstaande figuur is te zien dat er steeds meer consumenten weten wat voor energielabel de woning heeft. Energielabels Weet u wat voor energielabel uw woning heeft? 50% 40% 38% 30% 20% 19% 20% 20% 18% 10% 0% Q N: 301 Q N: 303 Q Q Q

9 2.3.2 Energiebesparende maatregelen Onderstaande figuren tonen de plannen van consumenten op dit gebied voor het komende jaar en de top drie populairste energiebesparende maatregelen. Meer achtergronden met betrekking tot energiebesparing zijn terug te vinden in het volgende persbericht: Nederlander welwillend tegenover lokale duurzame energie-initiatieven (april 2014). Energiebesparende maatregelen 100% 80% 60% Bent u van plan om in de komende twaalf maanden energiebesparende maatregelen in of aan uw woning te treffen? 7% 6% 6% 6% 8% 52% 54% 54% 53% 50% Weet niet/ geen mening Nee 40% 20% 0% 32% 32% 31% 33% 31% 9% 8% 9% 8% 11% Q N: 301 Q N: 303 Q Q Welke energiebesparende maatregelen overweegt u te treffen? Q N :132 Q Bouwkundige maatregelen Installatietechnische maatregelen Overig Misschien Ja 1. Slimme thermostaat 19% 1. Waterbesparende douchekop 18% 1. Zuinigere verlichting 37% 2. Kierdichting/tochtstrips 19% 2. Zonnepanelen 11% 2. Zuinigere huishoudelijke apparaten 26% 3. Dubbel glas 12% 3. Voorzetramen 4% 3. Zuinigere verwarmingsinstallatie 6% 9

10 2.4 Elektrisch rijden De auto zal niet snel uit het straatbeeld verdwijnen. Welke technologie in de toekomst de overhand zal krijgen, is echter nog onduidelijk. Een elektrische auto stoot minder CO2 uit dan een benzine- of dieselauto. Elektrisch rijden is altijd nog zo n 22% schoner dan gewoon rijden. Volgens CBS rijdt een Nederlander gemiddeld 37 kilometer per dag. De Rijksoverheid stimuleert elektrisch rijden omdat dit schoner en zuiniger is dan rijden op benzine of diesel. Zo hoeven automobilisten geen aanschafbelasting (BPM) te betalen als zij een elektrische auto kopen. Voorlopig zullen verbrandingsmotoren nog het grootste deel van het Nederlandse wagenpark beslaan, maar hoe lang zal dat nog zo blijven? En in hoeverre zijn de oplaadbare auto s (volledig elektrisch/plug-in hybrids) in opkomst? Meer achtergronden met betrekking tot dit thema zijn terug te vinden in het volgende persbericht: Potentie voor kwart miljoen elektrische auto s (januari 2014). Elektrisch rijden Wat voor soort auto rijdt u momenteel? En wat voor soort auto denkt u in de toekomst te gaan rijden? Q N: % 21% Q N: 301 3% 6% 63% 11% 16% Q N: % 22% Q N: 303 6% 4% 63% 14% 14% Q % 22% Q % 5% 62% 13% 16% Q % 21% Q % 6% 60% 14% 14% Q % 22% Q % 6% 59% 13% 17% Elektrisch / Plug-in hybrid Hybride Elektrisch / Plug-in hybrid Hybride Brandstof Geen auto Brandstof Geen auto Weet niet/ geen mening Weet niet/ geen mening 10

11 2.5.1 Zonne-energie Een toenemend aandeel van de energie wordt duurzaam decentraal opgewekt. Een voorbeeld hiervan is een consument die kiest voor zonnepanelen op zijn of haar woning. Doordat deze productie van elektriciteit variabel is (schijnt de zon wel of niet) ligt hier een taak voor de netbeheerders om de netten geschikt te maken voor teruglevering en vraag en aanbod van energie slimmer bij elkaar te brengen (slimme netten). De consument speelt met de keuze voor zonnepanelen een belangrijke rol in de transitie naar slimme netten. Onderstaande figuur toont de houding van de consument t.a.v. een woning met deze voorzieningen bij verhuizing. Meer achtergronden met betrekking tot dit thema zijn terug te vinden in het volgende persbericht: Consument geeft voorkeur aan huis met zonnepanelen bij verhuizing (mei 2014). Zonne-energie Zou u bij een verhuizing de voorkeur geven aan een woning met of zonder zonnepanelen/zonnecollectoren? 100% 12% 13% 13% 11% 11% 80% 60% 47% 49% 47% 47% 51% Weet niet/ geen mening Geen voorkeur 40% 5% 5% 5% 5% 4% Woning zonder zonne-energie 20% 36% 33% 35% 36% 34% Woning met zonne-energie 0% Q N: 301 Q N: 303 Q Q Q

12 2.5.2 Windenergie Een andere vorm van duurzame decentrale opwekking is windenergie. Consumenten kunnen bijvoorbeeld kiezen voor aandelen in een windmolen of groene stroom afnemen. Het aandeel windenergie in groene stroom kan uiteraard per contract verschillen. Meer achtergronden met betrekking tot dit thema zijn terug te vinden in het volgende persbericht: Dure windmolen krijgt voorkeur (februari 2014). Windenergie Bent u het eens met de volgende stelling? Er moet meer gebruik worden gemaakt van windenergie 100% 80% 60% 40% 20% 0% 72% 73% 72% Q N: 301 Q N: 303 Q % 70% Q Q

13 2.5.3 Groene stroom In Nederland wordt meer groene stroom afgenomen dan dat er geproduceerd wordt. Door een Europees overschot aan groene stroom kan er gemakkelijk in de Nederlandse vraag worden voorzien, zonder dat dit een direct stimulerend effect heeft op het duurzaam opwekken van energie. Waar geeft de Nederlandse consument de voorkeur aan? Meer achtergronden met betrekking tot dit thema zijn terug te vinden in het volgende persbericht: Nederlandse groene stroom heeft de voorkeur (december 2014). Groene stroom Geeft u de voorkeur aan groene stroom die duurzaam opgewekt is in Nederland of in het buitenland? 100% 80% 60% 5% 6% 5% 6% 7% 46% 45% 45% 46% 45% Weet niet/ geen mening Geen voorkeur 40% 20% 0% 46% 46% 47% 47% 43% Q N: 301 Q N: 303 Q Q Q Opgewekt in het buitenland Opgewekt in Nederland 13

14 2.6 Verschuiving elektriciteitsvraag Doordat steeds meer energie duurzaam decentraal opgewekt wordt (o.a. zonne- en windenergie) is het voor netbeheerders belangrijk om de vraag en het aanbod slimmer bij elkaar te brengen. Op een zonnige dag met veel wind zal er plaatselijk een piek zijn in de elektriciteitsproductie. Door consumenten te stimuleren op dergelijke momenten stroom af te nemen kunnen stroompieken worden gladgestreken zonder de bestaande netten enorm te verzwaren. In hoeverre is de consument echter bereid om een flexibele houding aan te nemen en zijn of haar energiegebruik aan te passen? Meer achtergronden met betrekking tot dit thema zijn terug te vinden in het volgende persbericht: Consument bereid energiegebruik aan te passen aan tarief (juni 2014). Verschuiving elektriciteitsvraag Zou u het gebruik van elektrische apparaten* aanpassen op de momenten dat de prijs voor elektriciteit laag is? 100% 80% 60% 40% 7% 7% 6% 6% 8% 6% 6% 5% 6% 5% 14% 13% 13% 15% 12% 34% 37% 37% 34% 36% Weet niet/ geen mening Zeker niet Waarschijnlijk niet Waarschijnlijk 20% 39% 37% 39% 39% 38% Zeker 0% Q N: 301 Q N: 303 Q Q Q *Elektrische apparaten zoals een wasmachine, droger, vaatwasser, warmtepomp of het opladen van een elektrische auto. 14

15 2.7 Gaswinning Om de kans op aardbevingen te verkleinen heeft het kabinet besloten om de gasproductie uit het Groningerveld te verminderen van bijna 54 miljard m3 in 2013 tot 40 miljard m3 in 2016 (Bron: Rijksoverheid). Onderstaande figuur toont de houding van de Nederlandse huishoudens ten aanzien van de gaswinning in Groningen. Meer achtergronden met betrekking tot dit thema zijn terug te vinden in het volgende persbericht: Van kwart Nederlanders mag gaskraan helemaal dicht (januari 2014). Gaswinning Vindt u dat Nederland moet stoppen met het winnen van aardgas onder de bodem van Groningen? 100% 80% 17% 16% 17% 16% 16% 11% 11% 11% 9% 7% Weet niet/ geen mening 60% 40% 47% 47% 47% 49% 43% Helemaal niet stoppen Verminderen 20% 26% 26% 25% 27% 34% Volledig stoppen 0% Q N: 301 Q N: 303 Q Q Q

16 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Q Thema 1: Inzicht in energieverbruik 16 4 Thema 2: Energiebesparende maatregelen 20 Meer informatie? 26 16

17 3.1 Thema 1: Inzicht in energieverbruik Het thema van dit kwartaal is inzicht in energiegebruik. Waar de Monitor (paragraaf 2.2) reeds inzicht geeft in de houding ten aanzien van het verkrijgen van inzicht in het verbruik in het algemeen, wordt in dit hoofdstuk verder ingezoomd op de energieconsument die in meer of mindere mate inzicht in het verbruik wenst. 17

18 3.2 Meer inzicht in energieverbruik Over het algemeen heeft 30% van de consumenten behoefte aan meer inzicht in het energieverbruik; 55% heeft naar eigen zeggen al voldoende inzicht in het energieverbruik. Met name consumenten die bij de laatste jaarrekening van hun energieleverancier geld terugkregen en consumenten die overwegen komend jaar niet over te stappen van energieleverancier, hebben behoefte aan meer inzicht in het energieverbruik. Ook onder de consumenten die 55 jaar of ouder zijn, is de behoefte aan meer inzicht relatief groot (70%). Zou u meer inzicht willen hebben in uw energieverbruik? Naar laatste jaarrekening energie Naar plannen om over te stappen van energieleverancier Naar leeftijd Q Bijbetalen Geld terug gekregen Wil Misschien Wil niet overstappen overstappen overstappen Jonger dan 35 jaar 35 tot 55 jaar 55 jaar en ouder N Al voldoende inzicht 55% 53% 61% 52% 52% 62% 40% 58% 70% Meer inzicht gewenst 30% 42% 29% 38% 36% 26% 39% 31% 15% Niet geïnteresseerd 11% 6% 8% 7% 6% 10% 17% 9% 8% Weet niet 4% 0% 3% 3% 6% 2% 4% 2% 8% 18

19 3.3 Mogelijkheden Energieleveranciers bieden momenteel diverse mogelijkheden aan om consumenten meer inzicht te verschaffen in hun energieverbruik. Over het algemeen vindt men het meest interessant om verbruikgegevens beschikbaar te krijgen op een thermostaat en via een app op een smartphone/tablet. Men zou het liefst gebruik willen maken van de mogelijkheid om verbruikgegevens inzichtelijk te krijgen per apparaat. Verbruikgegevens beschikbaar op thermostaat Mogelijkheden die inzicht kunnen geven in het energieverbruik Kunt u aangeven hoe interessant u deze mogelijkheden vindt? - 26% 38% 18% 15% Van welk van deze mogelijkheden zou u het liefst gebruik willen maken? - N: % Verbruikgegevens beschikbaar via app op smartphone/tablet 29% 33% 19% 16% 15% Verbruikgegevens beschikbaar via website 21% 35% 23% 17% 17% Verbruikgegevens inzichtelijk per apparaat 23% 33% 21% 19% 23% Op afstand in- of uitschakelen van verwarming en apparaten 23% 30% 18% 25% 15% Meterstanden automatisch doorgeven aan netbeheerder 21% 26% Zeer interessant Enigszins interessant Weet niet/geen mening 18% 32% Interessant Niet interessant 11% 19

20 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Q Thema 1: Inzicht in energieverbruik 16 4 Thema 2: Energiebesparende maatregelen 20 Meer informatie? 26 20

21 4.1 Thema 2: Energiebesparende maatregelen Het tweede thema van dit kwartaal is energiebesparende maatregelen. Waar de Monitor (paragraaf 2.3.2) reeds inzicht geeft in het voornemen van de consument om energiebesparende maatregelen te nemen, wordt in dit hoofdstuk verder ingezoomd op de vraag welke maatregelen men heeft getroffen in de afgelopen vijf jaar en wat de belangrijkste beweegredenen zijn geweest. 21

22 4.2 Plannen om maatregelen te treffen In totaal overweegt 42 % van de Nederlandse huishoudens om in de komende twaalf maanden energiebesparende maatregelen te treffen. Consumenten jonger dan 35 jaar (35%) en consumenten in de leeftijdscategorie 35 tot 55 jaar (43%) zijn meer geneigd om energiemaatregelen in hun woning te treffen in de komende twaalf maanden dan oudere consumenten (37%). In de afgelopen vijf jaar hebben consumenten tot 35 jaar het minst vaak energiebesparende maatregelen getroffen. De consumenten in de leeftijdscategorie jaar (48%) hebben in de afgelopen vijf jaar het vaakst energiebesparende maatregelen getroffen. Bent u van plan om in de komende twaalf maanden energiebesparende maatregelen te treffen? Naar leeftijd Zijn er in de afgelopen vijf jaar energiebesparende maatregelen getroffen in uw woning? Naar leeftijd Totaal 11% 31% 50% 8% Totaal 43% 42% 15% Jonger dan 35 jaar N:89 10% 35% 48% 6% Jonger dan 35 jaar N: 89 35% 40% 25% 35 tot 55 jaar N:145 15% 28% 50% 7% 35 tot 55 jaar N: % 43% 9% 55 jaar en ouder N:66 4% 33% 51% 12% 55 jaar en ouder N: 66 45% 41% 14% Ja Misschien Nee Weet niet/geen mening Ja Nee Weet niet/geen mening 22

23 4.3 Getroffen energiebesparende maatregelen afgelopen vijf jaar Ook wanneer gekeken wordt naar maatregelen die in de afgelopen vijf jaar getroffen zijn, zijn er duidelijke verschillen te zien als het gaat om huishoudsamenstelling. In de afgelopen vijf jaar zijn energiebesparende maatregelen het meest getroffen door partners zonder kinderen (50%). Zijn er in de afgelopen vijf jaar energiebesparende maatregelen getroffen in uw woning? Naar huishoudsamenstelling Totaal Partners zonder kinderen N: 112 Partners met kinderen N: 91 Alleenstaand N: 76 Eénoudergezin N: 12 Woont met anderen samen N: 7 43% 42% 50% 44% 39% 46% 40% 38% 42% 46% 33% 67% Ja Nee Weet niet/geen mening 15% 11% 18% 15% 23

24 4.4 Getroffen energiebesparende maatregelen Van de Nederlandse energieconsumenten die aangeven in de afgelopen vijf jaar energiebesparende maatregelen te hebben getroffen, heeft 39% zuinigere verlichting geplaatst. Daarnaast is door 34% dubbel glas toegepast. Energiebesparende maatregelen zoals het installeren van voorzetramen, zonneboilers en/of zonnecollectoren zijn minder populair. Energiebesparende maatregelen Welke energiebesparende maatregelen zijn er getroffen? N: 138 Zuinigere verlichting Dubbel glas Zuinigere huishoudelijke apparaten Kierdichting/tochtstrips Waterbesparende douchekop Gevelisolatie Zuinigere verwarmingsinstallatie Vloerisolatie Zonnepanelen Dakisolatie Slimme thermostaat (rol)luiken Voorzetramen Zonneboiler/zonnecollectoren Anders Weet niet/geen mening 0% 2% 4% 34% 26% 22% 20% 19% 16% 16% 15% 14% 10% 7% 8% 39% 24

25 4.5 Redenen treffen energiebesparende maatregelen Kostenbesparing is het meest gebruikte argument om energiebesparende maatregelen te treffen (66%). Daarnaast is het verbeteren van comfort door 34% van de Nederlandse consumenten die energiebesparende maatregelen hebben getroffen genoemd als argument. Huizenbezitters treffen voornamelijk energiebesparende maatregelen om kosten te besparen, voor het milieu en ter verbetering van het wooncomfort. Kopers treffen veel meer energiemaatregelen voor de kostenbesparing en het verbeteren van de comfort dan huurders. Waarom zijn deze maatregelen getroffen? Reden om energiebesparende maatregelen te treffen Totaal N: 138 Huurwoning N: 45 Koopwoning N: 93 Kostenbesparing 66% 50% 79% Verbeteren comfort 34% 29% 39% Milieu 26% 22% 29% CV- ketel was aan vervanging toe 17% 14% 19% Ventilatie/vocht problemen 12% 10% 14% Om geluidsoverlast te verminderen 9% 8% 11% Mensen in de omgeving nemen deze maatregel ook 3% 4% 2% Anders 5% 7% 4% Weet niet/geen mening 2% 5% 0% 25

26 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Q Thema 1: Inzicht in energieverbruik 16 4 Thema 2: Energiebesparende maatregelen 20 Meer informatie? 26 26

27 5.1 Meer informatie Naast de resultaten zoals deze zijn gepresenteerd in het voorliggende rapport, beschikken wij over tal van achtergrondkenmerken van consumenten. Voorbeelden zijn: leeftijd, huishoudsamenstelling, regio, stedelijkheid, aantal jaar in huidige woning, bouwperiode, type woning, type verwarming, energieleverancier en netbeheerder. Aanvullende analyses op basis van deze kenmerken, exclusief voor uw organisatie, behoort uiteraard tot de mogelijkheden. Voor meer informatie over de USP Energie Monitor of de mogelijkheden tot aanvullende analyses, het toevoegen van exclusieve vragen of exclusief onderzoek, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Reinier Zuydgeest Business Unit Manager T: E: Drs. Jan-Paul Schop Managing Partner T: E: Meer informatie over USP Marketing Consultancy en onze Business Unit Installatie & Energie kunt u nalezen in dit hoofdstuk of terugvinden op onze website 27

28 5.2 USP Marketing Consultancy: De specialist in uw markt Markt specialist Netwerk Maatwerk Afspraak = afspraak Klant centraal Full service Resultaat gericht Financieel gezond Marktspecialist Full service Focus Internationaal Sinds 1993 actief als Callcenter met 50 seats. Advies geven op concrete 25% omzet internationaal. marktspecialist in de bouw, dhz, installatie, energie, vastgoed en corporatie branche. Ruim veertig ervaren Online B2C en B2B panels. Groepsdiscussieruimte incl. meekijkfaciliteiten. en gefundeerde informatie vanuit de marktspecialismen in de bouw, dhz, installatie, vastgoed en corporatie branche. Recent onderzoek gedaan in o.a. Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, België, Duitsland, Scandinavië, Oost-Europa en China. medewerkers. ISO 9001 & ESOMAR. 28

29 5.3 Business Unit Installatie & Energie: Typen onderzoeken & typische opdrachten Markt ontwikkelingen Expansie mogelijkheden Merk (of bedrijfs) imago Push pull marketing Samenwerking distributie Reclame effectiviteit Medewerkers tevredenheid Brand awareness Klant tevredenheid MARKETING MANAGEMENT PROCES Markt Analyse Marketing Strategie Marketing Tactiek (Mix) Marketing Evaluatie Marktomvang bepaling Marktverkenning Trends & ontwikkelingen Behoefte onderzoek Doelgroeponderzoek Segmentatie onderzoek Positioneringonderzoek Merkstrategie Concept onderzoek Distributie onderzoek Media / bereiks onderzoek Prijsonderzoek Imago onderzoek Tevredenheids onderzoek Campagne evaluaties Haalbaarheidonderzoek 29

30 11 juni 2015, USP Marketing Consultancy B.V. De in deze uitgave vermelde gegevens zijn strikt vertrouwelijk en alle hierop betrekking hebbende auteursrechten, databankrechten en overige (intellectuele) eigendomsrechten worden uitdrukkelijk voorbehouden. USP Marketing Consultancy B.V. heeft de gegevens in deze rapportage met uiterste zorg samengesteld. USP kan geen aansprakelijkheid aanvaarden jegens de gebruiker van de informatie uit dit rapport. Gebruik van informatie uit dit rapport en de beslissingen USP Energie die Monitor daarop Q1 worden 2015 gebaseerd - i15uemmvk1 zijn voor risico van de gebruiker. 30

USP Energie Monitor. Februari 2014

USP Energie Monitor. Februari 2014 USP Energie Monitor Februari 2014 Rapportage Thema: Windenergie Ir Gerald Snoei Annemiek van de Burgt MA Februari 2014 - i14uemmvk2 Inhoudsopgave 1 Achtergrond onderzoek 2 2 Monitor: Februari 2014 4 3

Nadere informatie

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage

Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders. Rapportage Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Onderzoek Zonnepanelen voor Huurders Rapportage Amsterdam, september 2012 Woonbond Kennis- en Adviescentrum Nieuwe Achtergracht

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders

Energie in beweging. Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing. Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Energie in beweging Adviezen om consumenten aan te zetten tot energiebesparing Eindrapport De Nationale DenkTank 2009 Kennismaken zonder kaders Colofon Stichting De Nationale DenkTank, 2009 Auteurs: Deelnemers

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 26 42 58 70 86 Inhoud Voorwoord Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten Bijlagen Woord vooraf

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?*

Waar haalt u de energie vandaan?* PwC energie-enquête 2009 Waar haalt u de energie vandaan?* Onderzoek naar het energiegedrag van Nederlandse huishoudens *connectedthinking PricewaterhouseCoopers verleent sectorspecifieke diensten op de

Nadere informatie

ENERGIE- LEVERANCIERS

ENERGIE- LEVERANCIERS ENERGIE- LEVERANCIERS MEI 2012 Pagina 1 van 25 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding 5 Conclusies 6 Algemene tevredenheid 7 Tevredenheid per categorie 12 Overstappen 16 Energiebesparing en groene energie

Nadere informatie

Nederland en alternatieve energie

Nederland en alternatieve energie Nederland en alternatieve energie Door: Lars van der Hoorn en Pascal Németh Profiel: E&M met M&O Klas: A6A School: Scala College, Alphen aan den Rijn Begeleidster: Mevrouw Klijmij Datum: 22 oktober 2012

Nadere informatie

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL

Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk. Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Gerry Grooten Henri Naaijer Wilmer Porte Christian van Urk Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal ADVIESRAPPORT DUURZAAM EEXTERVEENSCHEKANAAL Voor een energieneutraal Eexterveenschekanaal Auteurs:

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN, PUBLIEKE EN PRIVATE BELANGEN DOOR DE OGEN VAN DE BURGER

HET BESTE VAN TWEE WERELDEN, PUBLIEKE EN PRIVATE BELANGEN DOOR DE OGEN VAN DE BURGER B HET BESTE VAN TWEE WERELDEN, PUBLIEKE EN PRIVATE BELANGEN DOOR DE OGEN VAN DE BURGER Marc Hertogh* & Marike van der Meij** 1. Inleiding Marktwerking in de publieke sector staat volop ter discussie. Terwijl

Nadere informatie

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014

Uitleg Zonnepanelen. Januari 2014 Uitleg Zonnepanelen Januari 2014 www.groenzonnig.nl/houten houten@groenzonnig.nl 1 Deze uitleg over zonnepanelen is gebaseerd op de kennis die we hebben opgedaan bij de voorbereiding van vele informatieavonden

Nadere informatie

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening

de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening de 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening De 6 belangrijkste misvattingen op de weg naar een 100% duurzame energievoorziening BEKENDHEID EUROPESE ENERGIEDOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER NATIONAAL BESPAARONDERZOEK ENERGIE NOVEMBER 2013 BespaarWijzer.nl Conclusies Nederlandse huishoudens kunnen gemiddeld 283 per jaar besparen op de energiekosten Veel consumenten hebben nog een traditionele

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet

Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Onderzoek naar de kwaliteit van vergelijkingssites voor elektriciteit en gas op het internet Den Haag, juni 2007 mr. P.M. Boezaard drs. M.M. van Liere mr. D.F.J.M. van Steenpaal (projectleider) Inhoudsopgave

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Elektrische auto op 1!

Elektrische auto op 1! Green Elektrische auto op 1! Onderzoek ervaringen berijders elektrische auto s in Nederland Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding en methodiek 4 Berijdersprofiel 6 De keuze voor de elektrische auto 10 Reiskeuze

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Energie vergelijken (*) online energievergelijkers. duurzaamheid.

Energie vergelijken (*) online energievergelijkers. duurzaamheid. Energie vergelijken (*) online energievergelijkers en duurzaamheid. (*) Dit is de zoekterm waar energievergelijkingssites het meeste geld voor betalen aan Google. Anderhalf miljoen mensen gebruiken jaarlijks

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB)

VISIE HEETEC. Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) VISIE HEETEC Heeten Energie Coöperatie LOKAAL DUURZAAM ENERGIE BEDRIJF (LDEB) Stichting Duurzaam Heeten www.duurzaamheeten.nl 19 maart 2011 Bladzijde 1 van 14 Inhoud Inleiding 2 Doelstellingen.... 3 Uitgangspunten.

Nadere informatie

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk

de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk de to e ko m s t va n flex Een onderzoek van tno naar flexstrategieën van Nederlandse bedrijven Sarike Verbiest Anneke Goudswaard Ellen van Wijk TNO-rapportage voor Algemene Bond Uitzendondernemingen De

Nadere informatie

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014

Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Uitgangspunten en Doelen voor de Vereniging Blijstroom Werkplan voor 2014 en 2015 Te bespreken op de Algemene Ledenvergadering op 12 februari 2014 Datum: 6 februari 2014 2 3 Deel I: Uitgangspunten en doelen

Nadere informatie

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente

Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam klimaat in de Hof van Twente Meerjaren Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2014 2017 (MUD 2014 2017) 2 Energiek Rentmeesterschap Op weg naar een duurzaam

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas

Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas Monitor consumentenmarkt elektriciteit en gas 2010 Energiekamer Nederlandse Mededingingsautoriteit Den Haag, februari 2011 Tessa Schalm Jeroen Cordeweners Matthias Noorlander Elisa Kahl Energiekamer 1/65

Nadere informatie