CIJFERGEGEVENS DADERPROJECT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIJFERGEGEVENS DADERPROJECT"

Transcriptie

1 Deel 1

2 CIJFERGEGEVENS DADERPROJECT Voor de bespreking van de cijfergegevens verwijzen we naar het jaarverslag. In het deel Leerproject is een bespreking van de meest opvallende cijfers opgenomen. Hier worden enkel nog enkele korte vaststellingen toegevoegd. 1. Verwijzers Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 JRB Gent 21 57% 54% 66% 67% 49% JRB Oudenaarde 5 14% - 10% 3% 5% JRB Dendermonde 10 27% 38% 17% 20% 38% Andere JRB 1 3% 8% 7% 10% 8% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Het leeuwenaandeel van doorverwijzingen blijft vanuit JRB Gent komen, Dendermonde levert een kwart van de jongeren. Vanuit Oudenaarde kregen we dit jaar 5 doorverwijzingen. 2. Leeftijd bij start Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % jaar 3 8% 4% 10% 3% 5% 13 jaar 9 25% - 10% 3% 11% 14 jaar 5 14% 21% 22% 23% 19% 15 jaar 5 14% 17% 24% 10% 14% 16 jaar 8 22% 33% 20% 27% 27% 17 jaar 6 17% 25% 15% 33% 24% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% We merken een opvallende verjonging van de doorverwezen jongeren: 1 op 3 is jonger dan 14 jaar. Er werden ook procentueel minder 17-jarigen doorverwezen. 3. Duur dossier BJB (sinds eerste tussenkomst) Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 Geen gegevens - - 4% - 10% - Nieuw dossier (eerste tussenkomst) 25 68% 25% 56% 50% 41% Tot 1 jaar 5 14% 25% 15% 7% 8% Tussen 1 en 5 jaar 4 11% 21% 15% 20% 24% Meer dan 5 jaar 3 8% 21% 7% 13% 22% Geen gegevens - - 4% 7% - 5% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Opvallend is de zeer grote groep jongeren waarbij BJB voor het eerst tussenkomt. Gezien ook de vorige tabel lijkt het erop dat jeugdrechters het leerproject gaan zien als een maatregel voor jongeren die voor het eerst in contact komen met systemen van sociale controle. Bekijk ook tabel 16. We zijn ervan overtuigd dat het leerproject meest kans heeft om succesvol te zijn bij first offenders en zijn dus zeer tevreden met deze evolutie.

3 4. Woonst bij aanmelding Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 Thuis bij ouder(s) 28 76% 54% 76% 73% 73% Familie 1 3% 8% 5% 7% 3% Vrienden Bij partner Dakloos Woont alleen - - 8% Woont alleen met begeleiding Residentie buiten BJB 5 14% 8% 5% - 5% Onthaal en oriëntatie (OOOC) % 3% 3% Pleeggezin 1 3% Gemeenschapsinrichting % - - Andere residentiële voorziening BJB 2 5% 13% - 3% 11% Psychiatrie Andere - - 4% 2% 10% - Geen gegevens - - 4% 2% 3% 5% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Driekwart van de jongeren woont thuis, wat neerkomt op het gewone gemiddelde, behalve dan in Hulpverleningsverleden Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 Jongere heeft nog geen hulpverlening gehad 21 57% 28% 46% 47% 24% Jongere kreeg enkel ambulante hulp 9 24% 14% 10% 10% 30% Jongere kreeg (ook) residentiële hulp uitsluitend binnen de BJB 3 8% 10% 17% 3% 5% uitsluitend buiten de BJB % 8% zowel binnen als buiten de BJB 3 8% 28% 20% 27% 24% Geen gegevens 1 3% 3% 7% 7% 8% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% 6. Aantal plaatsingen Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 Geen 24 65% 54% 54% 60% 49% 1 tot % 21% 29% 13% 27% Meer dan 3 2 5% 21% 10% 20% 19% Geen gegevens 1 3% 4% 7% 7% 5% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Nog steeds 1 op 3 jongeren werd reeds geplaatst. 7. Aard van de residentiële opvang (meerdere items mogelijk) Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 Onthaal- en oriëntatiecentrum 3 8% 8% 22% 30% 27% Gemeenschapsinrichting 4 11% 11% 22% 20% 11% Pleeggezin 2 5% 5% 2% 3% 5% Andere instelling BJB 6 16% 16% 17% 23% 32% Psychiatrie - - 0% 7% 3% 5% Therapeutische gemeenschap - - 0% Opvang in kader AWW Andere 1 3% 13% 5% - - We merken enerzijds dat we in het Leerproject jongeren aantrekken die voor het eerst overtredingen begaan en in de BJB terecht komen. Anderzijds blijkt uit bovenstaande tabellen ook dat nog steeds een belangrijk aantal jongeren jongeren met een geschiedenis van hulpverlening en plaatsingen naar het Leerproject worden verwezen.

4 8. Geslacht Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 Jongen 35 95% 88% 90% 97% 92% Meisje 2 5% 13% 10% 3% 8% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Kortom: meisjes worden hoogst uitzonderlijk doorverwezen. 9. Nationaliteit Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 Belg 30 81% 88% 76% 90% 54% EG-burger - - 4% 2% - 3% Buiten de EG 7 19% 8% 22% 10% 43% Geen gegevens TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Vier op vijf van de jongeren is Belgisch. 10. Huidig onderwijsniveau Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 Lager onderwijs 2 5% - 12% 3% - Bijzonder onderwijs 9 24% 17% 15% 23% 24% Deeltijds onderwijs 6 16% 29% 20% 13% 16% Leercontract 1 3% - 5% 17% 5% Beroepsonderwijs 8 22% 25% 22% 17% 38% Technisch Onderwijs 3 8% 8% 2% 10% 11% Kunstonderwijs 1 3% ASO 3 8% - 10% - - HOBU Universiteit Jongere is leerplichtig, volgt geen onderwijs % - - Jongere zoekt werk % - Jongere werkt Geen gegevens 4 11% 21% 7% 10% 5% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% 11. Hoogst geslaagde jaar Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 Tot 6 de jaar LO 9 24% 8% 20% 10% 27% 1 ste MO 6 16% 17% 17% 7% 14% 2 de MO 5 14% 21% 20% 37% 22% 3 de MO 6 16% 21% 20% 23% 14% 4 de MO 4 11% 8% 5% 7% 8% 5 de MO 1 3% - 5% 7% 11% 6 de MO % - - Geen gegevens 6 16% 25% 12% 10% 5% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% 12. Aantal schoolwisselingen sinds start MO Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 Geen gegevens 4 11% - 17% 30% 16% Geen 11 30% 21% 10% 17% 22% 1 tot % 46% 63% 30% 38% Meer dan 3 1 3% 13% 10% 23% 24% Geen gegevens 3 8% 21% TOTAAL % 100% 100% 100% 100%

5 Een zeer beperkt aantal jongeren volgt nog ASO. De grootste groepen zijn Bijzonder Onderwijs en Beroepsonderwijs. 13. Inkomen Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 Geen eigen inkomen 32 86% 83% 80% 73% 76% Inkomen uit werk 3 8% - 2% 3% - Inkomen uit opleiding (leerco, stage) 2 5% 13% 12% 17% 19% Inkomen uit werkloosheid Inkomen via OT (BZW) Andere Geen gegevens - - 4% 5% 7% 5% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% 14. Delicten geregistreerd op politieniveau Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 Verkeersdelicten % - Vermogensdelicten 1 3% 25% 46% 33% 5% Gewelddelicten 7 19% 46% 66% 43% 24% Zedendelicten 19 51% 46% 34% 37% 38% Drugdelicten 1 3% 4% 2% 3% 3% Meer dan één categorie 9 24% - 46% 3% 30% 15. Aanleiding tot de maatregel Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 Vermogensdelicten 2 5% 12% 29% 27% 16% Gewelddelicten 8 22% 44% 39% 30% 46% Geweld- en vermogensdelicten 3 8% Zedendelicten 21 57% 44% 32% 43% 38% Geweld- en zedendelicten 3 8% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Voor het eerst voegen we gemengde categorieën toe. Voorheen waren die dossiers er ook maar werden ze door ons toegewezen aan wat ons het belangrijkste delict leek. Merk dat 2 op 3 jongeren voor (onder meer) zedendelicten naar het leerproject worden verwezen. 16. Eerdere contacten met Jeugdrechtbank naar aanleiding van delicten Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 Geen 29 78% 46% 59% 63% 27% Een 3 8% 17% 15% 7% 14% Meerdere 4 11% 33% 17% 17% 22% Geen gegevens 1 3% 4% 10% 13% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% 17. Woonverband ouders totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 Ouders wonen samen 12 32% 25% 27% 40% 43% Eén of beide ouders nieuw samengesteld gezin 6 16% 21% 20% 13% 14% Beide ouders apart 15 41% 21% 39% 27% 32% Eén ouder overleden 2 5% 17% 10% 7% - Beide ouders overleden 1 3% % Eén ouder onbekend 1 3% Beide ouders onbekend % - Geen gegevens % 5% 10% 5% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Niet zelden is de (turbulente) gezinssituatie een element in het samenspel van factoren die leiden tot het delict.

6 18. Beroepssituatie ouders Totaal % 2006 % 2005 % 2004 % 2003 % 2002 Kader of directie % 10% - Zelfstandige 3 8% 4% 5% 7% 3% Bediende 5 14% 13% 12% 17% 3% Arbeider 18 49% 50% 49% 43% 41% Gelegenheidswerk 1 3% % Werkloos 7 19% 13% 17% 7% 24% Invalide % 3% 5% Huisvrouw - - 4% 5% - 8% Overleden 1 3% % Geen gegevens 2 5% 17% 7% 13% 8% TOTAAL % 100% 2% 100% 100% We scoren hier de beroepssituatie van de ouder die het hoogst scoort op de tabel, voor zo ver die bekend is. De verhoudingen zijn nagenoeg dezelfde als vorig jaar.

7 Deel 2

8 CIJFERGEGEVENS BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN Inleiding Voor de registratie bij start wordt gekeken naar de jongeren van wie de begeleiding startte in Het betreft 24 jongeren. Bij de registratie van de contacten kijken we naar de jongeren die in de loop van 2006 in begeleiding waren. De registratie van de afsluiters gaat over 26 jongeren waarvan de begeleiding afsloot in Bij vergelijking van start- en eindsituatie vergelijken we de situaties van deze concrete jongeren bij start en afsluiten. Er zijn dus geen cliëntgegevens bij start of afsluiten geregistreerd over 1 jongere die startte in 2003, 3 jongeren die startten in 2004 en 3 jongeren in 2005, en van wie de begeleiding op 31 december 2006 nog niet was afgesloten. Deze cijfergegevens worden jaarlijks geëvalueerd met de Federatie Diensten Begeleid Wonen. Wanneer er vanuit de praktijk aangevoeld wordt dat er tekorten zitten, kan voorgesteld worden om een aantal mogelijkheden toe te voegen. In 2006 werd binnen de werkgroep registratie van de Federatie op verschillende punten bijgestuurd. Je zal dit merken, o.a. in de topics 3.2, 5.3.2, 5.3.3, 6.6, Registratie bij start 1. AANMELDINGSGEGEVENS 1.1. Wie is de aanmelder? Sociale Dienst Jeugdrechtbank Gent 9 38% 62% 35% 35% 23% Andere Sociale Diensten Jeugdrechtbank % - 8% Sociale Dienst CBJ Gent 14 58% 38% 55% 61% 65% Andere Sociale Diensten CBJ 1 4% - 5% - - Subtotaal verwijzer BJB % 100% 100% 96% 96% Subtotaal voorzieningen BJB % - Subtotaal andere residentiële opvang % Subtotaal andere voorzieningen Subtotaal netwerk Andere TOTAAL % 100% 100% 100% 100% 1.2. Tijd van aanmelding tot start Tot 1 maand 15 63% 31% 45% 52% 35% 1 maand 1 dag - 2 maand 6 25% 46% 45% 26% 35% 2 maand 1 dag - 3 maand 3 13% 15% 10% 13% 23% 3 maand 1 dag - 4 maand - - 8% - - 4% 4 maand 1 dag - 5 maand maand 1 dag - 6 maand maand 1 dag - 7 maand Meer dan 7 maand 1 dag % 4% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% We noteren hoeveel tijd verloopt tussen de aanmelding bij onze dienst en de effectieve start van de begeleiding. De start van de begeleiding valt niet altijd samen met de start van het zelfstandig wonen. Soms wordt in overleg met de verwijzer beslist om de begeleiding al eerder op te starten. De aanmeldingen gebeuren vanuit de Centrale Wachtlijst. Wij hebben er geen zicht op hoe lang de jongeren al op de wachtlijst stonden alvorens zij bij ons aangemeld werden. We zien dat alle jongeren binnen de 3 maanden starten met de begeleiding. Bij het grootste deel (63%) van onze jongeren start de begeleiding zelfs al binnen de maand. Opvallend is wel dat 14 van de 24 jongeren (zie 5.3.1) nog niet alleen woonden bij de formele start van de begeleiding.

9 1.3. Verwijzers CBJ-Gent 14 58% 38% 55% 61% 65% Ander CBJ 1 4% - 5% - - Jeugdrechtbank Gent 9 38% 62% 35% 39% 27% Andere jeugdrechtbanken % - 8% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% De opvallende verschuiving die we vorig jaar zagen, zet zich dit jaar niet verder. In 2006 waren er opnieuw meer aanmeldingen van het comité dan van de jeugdrechtbank. We kregen voor het eerst een verwijzing van het comité van Oostende. 2. HULPVERLENINGSGESCHIEDENIS 2.1. Duur dossier Bijzondere Jeugdbijstand Nieuw dossier 6 25% 15% 15% 17% 4% Minder dan 6 maanden 2 8% % 4% Minder dan 1 jaar 3 13% - 25% 13% 8% 1 tot 5 jaar 7 29% 38% 40% 48% 38% 5 tot 10 jaar 3 13% 23% 15% - 8% 10 tot 15 jaar 2 8% 15% 5% - 27% Meer dan 15 jaar 1 4% 8% - 4% 12% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% We gaan na hoeveel tijd er verlopen is sinds de eerste opening van een dossier in de Bijzondere Jeugdbijstand (BJB). Iets meer dan de helft van onze jongeren wordt al langer dan 1 jaar binnen de Bijzondere Jeugdbijstand geholpen Woonsituatie bij aanmelding Gemeenschapsinst. / De Grubbe 1 4% 15% 10% 4% 8% Instelling BJB 2 8% 15% 10% 4% 4% Onthaal-Oriëntatie 1 4% 8% - 9% - Pleeggezin 2 8% - 25% 9% 12% Oikoten Psychiatrie Crisisopvang % - Gevangenis Andere residentiële opvang % - 9% 8% Residentiële opvang gehandicapten 1 4% Residentiële opvang NBBM 1 4% Residentiële opvang in het AWW - - Gesloten asielcentrum - - Subtotaal 8 33% 54% 45% 39% 31% Gezin 7 29% 8% 25% 30% 38% Familie 2 8% 8% 10% 17% 4% Kennissen 4 17% 23% 10% 13% 12% Alleen - - 8% 5% - 15% Zwerft 2 8% - 5% - - Partner 1 4% Subtotaal 16 66% 46% 55% 61% 69% TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10 We noteren hier waar de jongere op het moment van de aanmelding verblijft. 33% van de jongeren wordt rechtstreeks aangemeld vanuit een residentiële opvang. Dat wil zeggen dat er dit jaar meer jongeren (67%) waren die niet geplaatst waren op moment dat ze bij ons terecht komen Hulpverleningsgeschiedenis Jongere heeft geen hulpverlening gehad 3 12% 8% 10% 17% - Jongere heeft wel hulpverlening gehad 21 88% 92% 90% 83% 12% Onbekend - - Jongere heeft uitsluitend ambulante hulp gehad 5 21% % 12% Jongere heeft residentiële hulp gehad: Uitsluitend binnen BJB 5 21% 38% 30% 26% 38% Uitsluitend buiten BJB 1 4% - 15% 13% 8% Zowel binnen als buiten BJB 11 46% 54% 45% 30% 42% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Welke hulpverlening kwam voor? Binnen bijzondere jeugdbijstand Pleeggezin 7 29% 15% 30% 17% 35% Residentie 8 33% 77% 40% 26% 42% Gemeenschapsinstelling 5 21% 31% 25% 9% 15% OOOC 12 50% 77% 55% 26% 50% Thuisbegeleiding 7 29% 23% 5% - Dagcentrum % 10% 9% BZW % 4% Crisishulp aan huis 5 21% - - 4% Onthemend project 1 4% 15% Andere binnen BJB % 26% Onder toezicht 1 4% HCA (herstelbemidd., LP, gemeenschapsdienst) - - Buiten bijzondere jeugdbijstand Pleeggezin - - 8% 10% - Residentie 9% Andere residentiële opvang gehandicapten 1 4% % MPI 2 8% 8% 15% 4% 27% Residentiële opvang AWW 2 8% Residentiële drughulpverlening 1 4% Gesloten asielcentrum 1 4% Residentiële opvang vluchtelingen - - Internaat 3 13% Andere residentiële opvang - - Psychiatrie 2 8% 8% - 13% 8% Dienst geestelijke gezondheidszorg % 20% 9% Revalidatiecentrum 1 4% - 10% 4% CKG 1 4% 8% 10% 4% Andere buiten BJB 15% 10% 17% 35% Ambulante hulpverlening CAW - - Ambulante drughulpverlening 2 8% Andere ambulante therapeutische hulpverl. 5 21% We willen graag weten welke hulpverlening de jongere in het verleden kreeg. Onder het totaal vermelden we welke hulpverlening, zowel binnen als buiten de Bijzondere Jeugdbijstand, voorkwam. Slechts 3 jongeren hadden voordien nog geen beroep gedaan op één of andere vorm van hulpverlening.

11 2.4. Aantal plaatsingen Geen 5 21% 8% 20% 52% 19% % 15% 25% 17% 23% % 15% 15% 9% 12% 3 2 8% 38% 15% 4% 19% 4 1 4% - 5% 4% 12% % 4% 8% 6 1 4% 8% 10% 4% 4% % 8 2 8% 8% % 5% Meer dan % - Onbekend - - TOTAAL % 100% 100% 100% 100% 5 jongeren werden geen enkele keer geplaatst door een instantie van de BJB. De andere 19 jongeren werden minstens 1 keer geplaatst. 3. IDENTITEITSKENMERKEN 3.1. Geslacht Jongen 15 63% 54% 65% 48% 42% Meisje 9 38% 46% 35% 52% 58% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% We namen dit jaar iets meer jongens in begeleiding Etnische origine Belgische 22 92% 69% 55% 65% 92% Andere EU-burger Andere Europ. Landen (behalve Turkijke) - - Magreb - Turkse % - - Afrikaanse landen (behalve Magreb) 2 8% Aziatische landen (behalve Turkijke) - - Noord-Amerikaans - - Latijns-Amerikaans - - Oceanisch - - Gemengde - - 8% 5% 13% Andere - - 8% 40% 22% 8% Onbekend - - TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Na de laatste wijziging in 2003 waarbij we niet meer de nationaliteit maar de etnische origine scoren, werden dit jaar opnieuw een aantal mogelijkheden toegevoegd. De stijging van het aantal jongeren met een andere etnische origine die we de voorbije jaren zagen, is dit jaar weer gedaald. Enkel 2 van de aangemelde jongeren waren van vreemde origine: 1 jongere werd geboren in Eritrea en 1 komt uit Congo maar heeft wel de Belgische nationaliteit.

12 3.3. Leeftijd bij start 17 jaar - 17 jaar 6 maand 13 54% 38% 35% 57% 42% 17 jaar 6 maand 18 jaar 8 33% 54% 45% 35% 46% 18 jaar - 18 jaar 6 maand 3 13% - 15% 9% 4% 18 jaar 6 maand 19 jaar % jaar - 19 jaar 6 maand % 19 jaar 6 maand 20 jaar - - 8% jaar - 20 jaar 6 maand % 20 jaar 6 maand 21 jaar Ouder dan Onbekend - - TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Net zoals de vorige jaren is de groep van jongeren die nog geen 18 jaar is, het grootst. Ruim de helft van de jongeren is zelfs nog geen 17 jaar en 6 maanden. 4. GEZIN VAN HERKOMST 4.1. Woonverband ouders Ouders wonen samen 6 25% - 25% 17% 12% Eén van de ouders overleed en de ander apart 1 4% 15% - - 8% Eén van de ouders overleed, ander nieuwe relatie 1 4% 15% - 13% 4% Beide ouders overleden % - Ouders apart 1 4% 8% 5% 9% 8% Eén of beide ouders hebben nieuwe partner 14 58% 54% 45% 43% 50% Eén ouder apart, over ander geen gegevens - - 8% 5% 13% 4% Eén ouder overleden, andere geen gegevens % - 4% Beide ouders geen gegevens 1 4% - 10% - 4% Andere % Onbekend - - TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Gezinnen waarin één of beide ouders een nieuwe partner hebben blijft de grootste groep. Een jongere had geen enkele informatie meer over zijn ouders. Hij verloor contact met zijn ouders, reeds in zijn land van herkomst Beroep ouders Eén of beide ouders werken: Kader of directie 1 4% - 15% - - Zelfstandige 5 21% - 10% 9% 15% Bediende 3 13% 23% - 13% 12% Arbeider 8 33% 15% 25% 39% 27% Subtotaal 17 71% 38% 50% 61% 54% Invalide 3 13% 8% 15% 13% 12% Werkloos 2 8% 38% 10% 26% 12% Gelegenheidswerk Huisvrouw - - 8% 10% - 12% Overleden Subtotaal 5 21% 54% 35% 39% 35% Geen gegevens 2 8% 8% 15% - 12% TOTAAL % 100% 100% 100% 100%

13 We noteren de door ons gekende beroepssituatie van de natuurlijke ouder die op dit lijstje het hoogst scoort. Als we het maar van één ouder weten, noteren we die situatie. In tegenstelling tot vorig jaar hebben 71% van onze jongeren minstens 1 werkende ouder waarvan 5 ouders een zelfstandige activiteit uitoefenen. 5. SOCIO-ECONOMISCHE SITUATIE JONGERE 5.1. Onderwijssituatie Onderwijsniveau Jongere volgt nog opleiding: OKAN (onthaalklas anderstaligen Nederlands) - - Bijzonder onderwijs 1 4% - 5% 4% 8% Deeltijds onderwijs 6 25% 23% 20% 26% 15% Beroepsonderwijs 8 33% 15% 20% 48% 27% Leercontract 3 13% - 15% - 4% Secundair technisch en kunstonderwijs 1 4% 15% 15% 17% 31% Secundair algemeen vormend onderwijs % HOBU - - 8% Universiteit Subtotaal 19 79% 62% 75% 96% 88% Jongere beëindigde een opleiding met succes: Lager onderwijs - - OKAN (onthaalklas anderstaligen Nederlands) - - Bijzonder onderwijs Beroepsonderwijs Leercontract Deeltijds onderwijs Secundair technisch of kunstonderwijs Secundair Algemeen vormend HOBU - - Universiteit - - Tweede kansonderwijs - - Voorbereiding op middenjury - - Ander volwassenonderwijs - - Subtotaal Jongere stopte een opleiding zonder ze te beëindigen: Lager onderwijs - - OKAN (onthaalklas anderstaligen Nederlands) - - Bijzonder onderwijs 2 8% 15% - - 4% Deeltijds onderwijs 1 4% 8% 5% - 4% Beroepsonderwijs 2 8% 8% 20% - 4% Leercontract - - 8% - 4% - Secundair technisch of kunstonderwijs Secundair algemeen vormend onderwijs H.O.B.U Universiteit - - Tweede kansonderwijs - - Voorbereiding op middenjury - - Ander volwassenenonderwijs - - Subtotaal 5 21% 38 25% 4% 12% TOTAAL 100% 100% 100% 100% 100% 100%

14 Hier noteren we de officiële situatie bij start. Een jongere die ingeschreven is op school maar niet of nauwelijks gaat, valt dus in de categorie jongere volgt nog opleiding. De groep schoolgaande jongeren is gestegen. 19 jongeren volgen nog onderwijs. Vooral het deeltijds onderwijs en het beroepsonderwijs scoren hoog Hoogst geslaagde jaar Tot 6 de L.O % ste M.O % - 4% 4% 2 de M.O. 3 13% 46% 10% 13% 19% 3 de M.O. 7 29% - 55% 30% 15% 4 de M.O. 4 17% 15% 20% 43% 27% 5 de M.O. 4 17% 15% 10% 4% 31% 6 de M.O. 1 4% de specialisatiejaar Attest 1ste jaar D.O. 1 4% Attest 2 de jaar D.O. - - Attest 3 de jaar D.O ste jaar leercontract 1 4% 2 de jaar leercontract 1 4% 3 de jaar leercontract - - HOBU Universiteit Andere 1 4% - - 4% 4% Niet vergelijkbaar onderwijs in buitenland 1 4% 8% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Deze en de volgende tabellen geven een zicht op de schoolloopbaan van de jongeren. We kunnen sinds dit jaar iets specifieker scoren omdat deeltijds onderwijs en leercontract werd toegevoegd Aantal schoolwisselingen sinds start Middelbaar Onderwijs Geen gegevens 2 8% - 15% 4% 12% Geen 4 17% 15% 10% 9% 8% % - 10% 13% 38% % 8% 20% 17% 15% 3 2 8% 38% 15% 30% 15% % - 10% 4% 4% % 5% 17% 4% % 5% 4% 4% % - - Meer dan Niet vergelijkbaar onderwijs in buitenland 1 4% 8% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% 4 jongeren veranderden in het middelbaar onderwijs niet van school. Anderen wisselden tussen 1 en 4 keer.

15 Schoolse achterstand Geen gegevens 2 8% - - 4% - Niet vergelijkbaar onderwijs in buitenland - - 8% Geen 7 29% 15% 10% 9% 12% 1 jaar 2 8% - 20% 43% 27% 2 jaar 6 25% 31% 45% 26% 35% 3 jaar 4 17% 15% 15% 9% 4% 4 jaar of meer 3 13% 31% 5% 9% 23% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% 7 jongeren zitten nog op jaar. Iets meer dan de helft van de jongeren heeft 2 of meer jaren achterstand op school opgelopen Statuut Vast werk Tijdelijk werk Deeltijds werk 1 4% Deeltijds leren, deeltijds werken 1 4% 8% 5% 9% - Subtotaal 2 8% 8% 5% 9% - Student 10 42% 69% 45% 70% 69% Leercontract 3 13% - 10% - 4% Deeltijds leren/deeltijds werkloos 5 21% 15% 15% 17% 15% Beroepsopleiding Subtotaal 18 75% 85% 70% 87% 88% Uitkeringsgerechtigd werkloos Ziektevergoeding Wachttijd % - 4% Niet-uitkeringsgerechtigd 4 17% 8% 20% 4% 8% Subtotaal 4 17% 8% 25% 9% 12% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Hier noteren we het officiële statuut van de jongere. Een jongere die ingeschreven is, maar niet naar school gaat, wordt genoteerd als student. De groep van voltijdse studenten daalt in vergelijking met 2005, terwijl er opnieuw meer jongeren deeltijds onderwijs (al dan niet gecombineerd met werken) of leercontract volgen. Dit is het statuut bij start, in praktijk is er 1 jongere die wel ingeschreven is maar niet meer naar school gaat (zie tabel 6.1.1) Financiële situatie Inkomensbron Inkomensbron Geen eigen inkomen 1 4% Basisinkomen uit werk 4 17% 8% 5% 4% - Basisinkomen door opleiding 1 4% - 10% 0% 4% Basisinkomen door werkloosheidsvergoeding Basisinkomen O.T % 85% 75% 83% 81% Basisinkomen OCMW 2 8% 8% 10% 9% 15% Andere 1 4% Onbekend - - Totaal % 100% 100% 100% 100% Werk 4 17% 8% 10% 4% - Leercontract 2 8% - 10% - 4%

16 Kinderbijslag 1 4% - - 4% 12% Kinderbijslag eigen kind 1 4% - 5% - - Stempelgeld Ouders 2 8% % 8% Partner 1 4% O.T % 85% 90% 91% 85% OCMW 3 13% 8% 10% 9% 15% Ziektevergoeding Andere 2 8% Het eerste deel van bovenstaande tabel geeft aan van waaruit de jongere zijn basisinkomen verwerft. Onder het totaal worden de verschillende bronnen vermeld waaruit het inkomen is samengesteld. Andere betreft het onderhoudsgeld van vader dat de 2 jongeren rechtstreeks ontvangen Bedrag van de inkomsten Geen - - Minder dan leefloon 2 8% Leefloon of onderhoudstoelagen 14 58% 85% 75% 96% 92% Leefloon % 8% 5% - 4% 700, % 8% 20% 4% 4% Vanaf 825,01 en meer 4 17% Onbekend - - TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Drie van onze jongeren hadden bij start een inkomen dat hoger ligt dan het leefloon. Dit is dank zij de vrijstelling die kan verleend worden op inkomen uit deeltijds werk voor minderjarigen die een onderhoudstoelage krijgen van de Vlaamse Gemeenschap Spaartegoed Geen 7 29% 23% 35% 65% 35% Tot % 8% 10% 13% 8% Tussen 205, % 8% 15% 13% 4% Tussen 500, % - 8% Tussen 750, % Tussen 1250, % 8% 15% 4% - Vanaf 2500,01 en meer 3 13% 46% 5% - 23% Onbekend 5 21% - 10% 4% 12% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Dit is het spaargeld waarover de jongere beschikt, meestal uit een spaarboekje waarop 1/3 van de kinderbijslag tijdens plaatsingen werd gestort. 71% van de jongeren had spaargeld. Dat belet niet dat er bij sommige jongeren een 2 de inkomstenbron moest gezocht worden omdat er te weinig spaargeld was. Zeven jongeren hadden geen eigen spaargeld en haalden een startkapitaal uit andere bronnen (zie 5.2.4) Bron startgeld Geen startgeld 5 21% 8% 15% 26% 12% Wel startgeld 19 79% 92% 85% 74% 88% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Eigen spaargeld 10 42% 69% 55% 30% 58% Waarborg vorige woonst % - - Thuis 3 13% 8% 10% 4% 4% Familie 5 21% - 10% 13% 12% Vriend % Lening CAB % 4% -

17 Startpremie Oikoten Steun Couturierfonds 2 8% 15% 35% 26% 23% OCMW 3 13% - 10% 17% 4% Andere 1 4% 8% - 4% 4% De 7 jongeren die geen eigen spaargeld hadden, vonden ook het nodige startkapitaal. Eén jongere kreeg financiële steun van haar grootouders. Twee jongeren kregen een lening van het OCMW. Eén jongere kon voldoende geld sparen van haar onderhoudstoelage voor het betalen van een waarborg. Een andere jongere ging een lening aan bij het Couturierfonds. De overige 2 jongeren hadden geen spaargeld nodig. Een jongere kon een gemeubelde kamer huren via familie waardoor hij geen extra geld nodig had en 1 jongere vond een kamer bij vrienden Woonsituatie Woonst bij start begeleiding Woont (nog) niet alleen 14 58% 46% 40% 35% 23% Depannage CAB 4 17% 15% 5% 17% 12% Woont reeds alleen 6 25% 39% 55% 48% 65% Onbekend - - TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Sinds de regelgeving dat expliciet mogelijk maakt, starten veel jongeren al officieel met BZW terwijl ze nog geen eigen woonst hebben. In 2006 zijn dat meer als de helft (58%) van onze jongeren. Daarnaast zijn er ook nog 4 jongeren gestart in onze depannagewoning. Dat wil zeggen dat er slechts 6 jongeren reeds een eigen woonst hadden gevonden bij start Duur tussen officiële start BZW en start zelfstandig wonen 2006 Woont alleen bij start 9 38% 1 dag tot 1 week 3 13% 1 week en 1 dag tot 2 weken 1 4% 2 weken en 1 dag tot 1 maand 2 8% 1 maand en 1 dag tot 2 maand 4 17% 2 maand en 1 dag tot 3 maand 2 8% Langer dan 3 maand 1 4% Geen eigen woonst gevonden 2 8% Onbekend - - TOTAAL % Pas sinds dit jaar scoren we de duur tussen de officiële start van BZW en het effectief gaan alleen wonen van de jongere. Op die manier krijgen we een iets duidelijker zicht op hoe lang het duurt vooraleer een jongere woonst vindt. Zoals je ziet wonen slechts 9 van de 24 jongeren alleen bij de officiële start van BZW. Wat de andere jongeren betreft, vinden 6 jongeren binnen de maand een eigen woonst, 6 jongeren tussen 1 maand en 3 maanden, bij 1 jongere duurde het langer dan 3 maanden. Bij twee jongeren werd er kort na de start van BZW toch gekozen voor een andere oplossing. Woonst vinden was toen geen optie meer.

18 Eerste eigen woonsituatie Kamer 2 8% 8% Studio 15 63% 23% Appartement 2 8% 8% Sociaal appartement Huis 2 8% - Andere - - Geen eigen woning gevonden 3 13% Onbekend - - TOTAAL % Ook deze tabel is nieuw. Het toont ons dat de meerderheid van onze jongeren uiteindelijk hun intrek nemen in een studio. Drie jongeren vonden geen woonst. Bij 2 jongeren sloot de begeleiding kort na de start weer af (zie 5.3.2), 1 jongere nam eind 2006 zijn intrek in onze depannagewoning en is op dit moment nog op zoek Huurprijs zonder EGW Tot % 10% % Tussen 150, % - Tussen 175, % 4% Tussen 200, % % 9% Tussen 225, % - 31% 12% 26% Tussen 250, % 20% 37% 12% 13% Tussen 275, % - 25% 12% 17% Tussen 300, % 70% 6% 29% 13% Tussen 325, % 100% 100% 100% 100% Vanaf 350,01 en meer 4 17% Geen eigen woning gevonden 3 13% Onbekend - - TOTAAL % Deze tabel telt enkel de jongeren die reeds een eigen woonst hebben. Jongeren in de depannagewoning (huurprijs 164 per maand) zijn niet opgenomen in de tabel. We registreren de huurprijs van de eerste woonst die de jongere zelf huurt, ongeacht of die al van bij de start wordt gehuurd. Het vinden van een betaalbare woning blijft moeilijk. Vaak moeten jongeren tevreden zijn met een kleine studio. Twee jongeren konden via vrienden of familie goedkoper (tot 150) huren. 6. PROBLEEMSITUATIE 6.1. Tijdsbesteding Gestructureerde dagbesteding Voltijdse dagbesteding 12 50% 38% 55% 70% 65% Deeltijdse dagbesteding 7 29% - 10% 4% 4% Geen gestructureerde dagbesteding 5 21% 62% 35% 26% 31% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Het gaat hier om de reële situatie, in tegenstelling tot tabel waarin we het officiële statuut als uitgangspunt hebben. Een jongere die wel als student ingeschreven is, maar nooit naar school gaat, wordt ingedeeld in geen gestructureerde dagbesteding. We zien dat 62% van de jongeren geen gestructureerde dagbesteding heeft.

19 Verenigingsleven Geen 23 96% 77% 85% 91% 73% Wel 1 4% 23% 15% 9% 27% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Er is slechts 1 jongere die bij de start van de begeleiding lid is van een vereniging, nl. een jeugdhuis Belangrijkste problemen rond vrije tijd Geen aangekondigde problemen 9 38% 31% 35% 35% 31% Wel problemen 15 63% 69% 65% 65% 69% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Geen structuur 8 33% 38% 30% 35% 19% Verveling 3 13% 15% 25% 4% 15% Sociaal isolement 4 17% 8% 25% 4% 12% Normoverschrijdend gedrag 3 13% 46% 20% 17% 12% Zwaar uitgaan 2 8% 31% 10% 4% 8% Drugs 3 13% 31% 20% 30% 8% Risicosituaties 4 17% 23% 15% 17% 19% Te druk 1 4% 8% 5% 9% 4% Andere 2 8% - - 4% 4% Heel gelijklopend met de vorige jaren zien we dat bij een groot deel van de jongeren bij de start van de begeleiding problemen rond vrije tijd worden aangekondigd of vastgesteld. Deze problemen kunnen heel divers zijn Vaardigheden Geen probleem 6 25% 8% 15% 26% 15% Huishouden is probleem (1) - - 8% 5% - 4% Administratie is probleem (2) 11 46% 62% 55% 48% 35% Administratie en huishouden zijn probleem (3) 5 21% 23% 20% 26% 42% Helemaal niet zelfredzaam (4) 2 8% - 5% - 4% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Voor 75% van de jongeren worden problemen inzake administratie aangekondigd (2), (3) en (4). Bij 29% van de jongeren signaleert men dat huishoudelijke vaardigheden niet voldoende verworven zijn (1), (3) en (4). Er zijn 6 jongeren die over voldoende vaardigheden beschikken Budgetteren Geen probleem 4 17% 8% 20% 22% 27% Technisch probleem 9 38% 31% 40% 17% 31% Probleem qua prioriteiten 11 46% 62% 40% 61% 42% TOTAAL % 100% 100% 100% 100% Bij de meerderheid (84%)van de jongeren loopt het budgetteren bij de start van de begeleiding moeilijk.

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel --------------------------------------

JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel -------------------------------------- JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel -------------------------------------- kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Sainctelette Square 17 1000 Brussel -------------------------------------

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1 RECHT OP informatie voor ouders kinderen, drugs en de wet ANTWOORD recht op antwoord 1 Auteur Filip Van Hende, advocaat Redactie Mia De Bock, stafmedewerker VAD Werkgroep Consult: Anja Michiels (VAGGA/Altox),

Nadere informatie

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1 RECHT OP informatie voor ouders kinderen, drugs en de wet ANTWOORD recht op antwoord 1 Auteur Filip Van Hende, advocaat Redactie Mia De Bock, stafmedewerker VAD Werkgroep Consult: Anja Michiels (VAGGA/Altox),

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel JAARVERSLAG 200 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Laarbeeklaan 0 090 Jette Inhoud I. VOORWOORD p. 3 II. HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuvens Instituut voor Criminologie Werkcollege Criminologische Praktijk Academiejaar 2013-2014 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

Nadere informatie

Te veel problemen onder één dak

Te veel problemen onder één dak Te veel problemen onder één dak Een quickscan naar multi-probleemgezinnen in Groningen Jeanine Vosselman Louis Polstra Marcel Daalman Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, februari 2005 Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag omvang en hulpvraag Directie Wijk en Stad, afdeling Onderzoek en Statistiek April 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Omvang en samenstelling 3 1.2.2 Hulpbehoefte

Nadere informatie

De Haagse Samenwerking. Eindrapport

De Haagse Samenwerking. Eindrapport De Haagse Samenwerking Eindrapport Den Haag, 11 december 2012 Colofon Projectnummer: 35378 Auteurs: Jesse Hoogenbosch Esther Klaster Timo Kruijt (stagiair) José Rijnen (tot september 2011) Yermo Wever

Nadere informatie

Onderzoek gezinscoaching Rotterdam

Onderzoek gezinscoaching Rotterdam Onderzoek gezinscoaching Rotterdam J. Snippe F. Schaap A. Kruize B. Bieleman ONDERZOEK GEZINSCOACHING ROTTERDAM September 2009 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Wat te doen bij een scheiding?

Wat te doen bij een scheiding? Wat te doen bij een scheiding? Deze brochure is een gezamenlijk initiatief van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, in het kader van het luisternetwerk van

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Ons HULPVERLENINGSVOORSTEL Met deze brochure willen wij jou voorstellen wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten als we van start gaan met een

Nadere informatie

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle een onderzoek naar de situatie rondom de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren januari 2007 Steunpunt Minderheden Overijssel Colofon Uitgave: Steunpunt

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Vademecum Ongeplande Zwangerschap

Vademecum Ongeplande Zwangerschap Vademecum Ongeplande Zwangerschap Sociale en juridische informatie i.v.m. ongeplande zwangerschap crz Kapucijnenvoer 33 3000 Leuven 016 33 69 54 www.crz.be Voorwoord Sinds de wet op zwangerschapsafbreking

Nadere informatie