CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING. I.1. Van aanmelding tot verwijzing. I.2. Aard dossier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING. I.1. Van aanmelding tot verwijzing. I.2. Aard dossier"

Transcriptie

1

2 CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING REGISTRATIE VAN DE NIEUW GESTARTE GEZINNEN IN 2009 Startregistratie 2009 I. Van aanmelding tot verwijzing I.1. Van aanmelding tot verwijzing Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 %2005 Sociale Dienst Jeugdrechtbank 2 18,18% 38,89% 30,77% 15,38% 20,00% Sociale Dienst CBJ 9 81,82% 61,11% 69,23% 84,62% 80,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% I.2. Aard dossier De aard (nieuw of bestaand dossier) verwijst naar de situatie voorafgaand aan de beslissing tot thuisbegeleiding. Een dossier betreft het gezinsverband dat begeleid wordt. Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 %2005 Nieuw dossier 2 18,18% 33,33% 23,08% 46,15% 20,00% Bestaand dossier 9 81,82% 66,67% 76,92% 53,85% 80,00% Minder dan 1 jaar 4 36,36% 22,22% 15,38% 23,08% 40,00% Tussen 1 en 5 jaar 4 36,36% 22,22% 38,46% 23,08% 33,33% 5 en meer 1 9,09% 22,22% 23,08% 7,69% 6,67% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% I.3. Wie is de aanmelder bij de verwijzer? (nieuw dossier) Hier worden enkel de nieuwe dossiers gescoord. De aanmelder is diegene die de gezinssituatie aanmeldt bij de verwijzer. Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 %2005 Gezin 0 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% De onmiddellijke omgeving 0 0,00% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% Een politionele of justitiële instantie 0 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% Hulpverlening buiten de BJB 1 50,00% 50,00% 66,67% 33,33% 33,33% Andere 0 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% Onbekend 1 50,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% Bemiddelingscommissie 0 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal 2 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 II. Gezinsgegevens II.1.1. Aard van het ouderlijke systeem II.1. Gezinssamenstelling Een nieuw samengesteld gezin wordt gescoord als een alleenstaande ouder meer dan 3 maanden samenwoont met een nieuwe partner. Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Oorspronkelijke gezinssamenstelling 4 36,36% 27,78% 61,54% 15,38% 26,67% Indien nee: Thuisbegeleiding bij moeder 5 45,45% 61,11% 30,77% 76,92% 53,33% Thuisbegeleiding bij vader 1 9,09% 11,11% 7,69% 7,69% 20,00% Thuisbegeleiding bij anderen 1 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Aard ouderlijk systeem bij moeder Eénoudergezin 3 60,00% 72,73% 100,00% 63,64% 66,67% Nieuw samengesteld gezin 2 40,00% 27,27% 0,00% 36,36% 22,22% Wisselende partners 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Andere 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal 5 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Aard ouderlijk systeem bij vader Eénoudergezin vader 1 100,00% 50,00% 0,00% 30,00% 66,67% Nieuw samengesteld gezin 0 0,00% 50,00% 100,00% 20,00% 16,67% Wisselende partners 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Andere 0 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% Onbekend 0 0,00% 25,00% Totaal 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% II.1.2. Kinderen Het betreft hier ALLE kinderen (zonder leeftijdsgrens) van beide partners (ook uit vorige huwelijken). Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Aantal kinderen thuis: 23 85,19% 97,83% 81,40% 92,59% 97,67% Aantal kinderen buitenshuis: 16,81% 2,17% 18,60% 7,41% 2,33% Na scheiding andere partner 4 14,81% 0,00% 6,98% 0,00% 0,00% Uit huis geplaatst binnen BJB 0 0,00% 0,00% 0,00% 7,41% 0,00% Uit huis geplaatst buiten BJB (MPI, Internaat, Kind&Gezin) 0 0,00% 0,00% 11,63% 0,00% 2,33% Zelfstandig wonend 0 0,00% 2,17% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal aantal kinderen ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00

4 II.2. Socio-economische situatie van het gezin II.2.1. Woonsituatie Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Woning in de privé 7 63,64% 61,11% 53,85% 46,15% 53,33% Sociale woning 3 27,27% 33,33% 46,15% 53,85% 46,67% Geen woning 0 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% Andere 1 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Eigendom 2 18,18% 11,11% 7,69% 7,69% 20,00% Huur 9 81,82% 88,89% 92,31% 92,31% 80,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% II.2.2. Inkomstenbronnen gezin We registreren alle inkomstenbronnen van het gezin: ook kinderbijslag, alimentatie, e.d. Inkomen uit arbeid wordt ruim bekeken: ook zwart werk en gelegenheidswerk zijn inkomsten uit arbeid. Er zijn meerdere scores mogelijk Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Arbeid 6 54,55% 44,44% 69,23% 46,15% 46,67% Vervangingsinkomen: 2 18,18% 50,00% 69,23% 76,92% 60,00% Voor arbeidsongeschiktheid 1 9,09% 22,22% 23,08% 30,77% 13,33% Voor werkloosheidsvergoeding 1 9,09% 27,78% 30,77% 38,46% 46,67% Voor pensioen 0 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% Voor weduwenpensioen 0 0,00% 0,00% 7,69% 7,69% 0,00% Voor loopbaanonderbreking 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Gewaarborgd inkomen voor bejaarden 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kinderbijslag ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Leefloon 3 27,27% 11,11% 0,00% 15,38% 0,00% Tegemoetkoming gehandicapten 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Alimentatie 1 9,09% 16,67% 15,38% 23,08% 20,00% Geen 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Andere 0 0,00% 5,56% 0,00% 15,38% 6,67% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5 II.3.1. Organisatie van het dagelijkse leven II.3. Gezinstaken II Huisvestingsproblemen Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 7 63,64% 55,56% 61,54% 61,54% 73,33% Ja 4 36,36% 44,44% 38,46% 38,46% 26,67% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% II Financiële problemen Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 4 36,36% 16,67% 15,38% 23,08% 13,33% Ja 7 63,64% 83,33% 84,62% 76,92% 86,67% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,31% Zo ja, welke? Leven van een beperkt inkomen 6 54,55% 61,11% 76,92% 38,46% 66,67% Zware schulden 6 54,55% 27,78% 46,15% 38,46% 46,67% Inadequaat budgetbeheer 3 27,27% 44,44% 46,15% 38,46% 26,67% Administratieve problemen worden gescoord als het gezin met meer dan 3 dossiers niet in orde is en dit over een langere periode. II Administratieve problemen Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen, doorgaans alles in orde door het gezin 5 45,45% 38,89% 53,85% 30,77% 33,33% Neen, doorgaans alles in orde door diensten 1 9,09% 33,33% 15,38% 30,77% 40,00% Ja 4 36,36% 27,78% 23,08% 38,46% 13,33% Onvoldoende gegevens 1 9,09% 0,00% 7,69% 0,00% 13,33% II Problemen huishoudelijke organisatie Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 6 54,55% 50,00% 53,85% 38,46% 46,67% Ja 5 45,45% 50,00% 46,15% 61,54% 53,33% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, welke? Gebrekkig onderhoud woning 1 9,09% 11,11% 38,46% 23,08% 33,33% Gebrekkige hygiëne 0 0,00% 11,11% 38,46% 7,69% 6,67% Gebrekkige verzorging van eten 1 9,09% 5,56% 30,77% 23,08% 6,67% Gebrekkige verzorging kleding 0 0,00% 5,56% 23,08% 0,00% 0,00% Geen (betr.) vast dagritme 4 36,36% 44,44% 38,46% 61,54% 20,00%

6 II.3.2. Ouderschap Met V/M wordt hier bedoeld de ouderfiguren die in het gezin aanwezig zijn en verantwoordelijkheid op dit vlak opnemen. II Opvoedingsproblemen in de relatie V/M. (meerdere scores mogelijk) Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Geen probleem 2 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Aanpak V/M niet afgestemd 3 27,27% 38,89% 53,85% 30,77% 13,33% Aanpak V/M strijdig 2 18,18% 27,78% 61,54% 23,08% 20,00% Geen overleg tussen V en M i.v.m. de aanpak 2 18,18% 27,78% 23,08% 7,69% 0,00% Overleg V/M conflictueus 2 18,18% 33,33% 46,15% 30,77% 26,67% Niet van toepassing (één-oudergezin) 5 45,45% 44,44% 30,77% 61,54% 66,67% Onbekend 0 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% II.3.3. Ontwikkeling van de ouders II Zijn er problemen op vlak van partnerrelatie? Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 Aantal %2009 %2008 %2007 Neen 1 10,00% 29,41% 7,69% 0 0,00% 20,00% 11,11% Ja 9 90,00% 70,59% 92,31% 7 100,00% 80,00% 88,89% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, met wie? Met huidige partner 5 50,00% 52,94% 61,54% 4 57,14% 70,00% 88,89% Met ex-partner 5 50,00% 41,18% 38,46% 3 42,86% 20,00% 22,22% In deze kolom bekijken we of het gezin voldoende mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing van de ouders biedt. Mentale ontplooiing: zwakbegaafdheid en mentale handicap als er problemen ervaren worden. Psychische gezondheid: psychiatrische problemen als er problemen ervaren worden. II Zijn er problemen op vlak van persoonlijke ontplooiing? Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 Aantal %2009 %2008 %2007 Neen 0 0,00% 5,88% 7,69% 1 14,29% 10,00% 0,00% Ja ,00% 94,12% 92,31% 6 85,71% 90,00% 100,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, welke? (meerdere scores mogelijk) Loopbaan, tewerkstelling 7 70,00% 52,94% 53,85% 4 57,14% 50,00% 77,78% Mentale ontplooiing 4 40,00% 29,41% 23,08% 1 14,29% 10,00% 33,33% Fysische gezondheid 5 50,00% 47,06% 46,15% 3 42,86% 50,00% 66,67% Psychische gezondheid 8 80,00% 82,35% 76,92% 6 85,71% 90,00% 66,67%

7 II.3.4. Maatschappelijk functioneren II Het gezin en de omgeving II Zijn er problemen op vlak van contacten met derden? Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 2 18,18% 5,56% 0,00% 23,08% 46,67% Ja 9 81,82% 94,44% 100,00% 76,92% 53,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, wie? Met familie 6 54,55% 61,11% 84,62% 69,23% 40,00% De buurt 5 45,45% 38,89% 30,77% 30,77% 33,33% De school 3 27,27% 33,33% 53,85% 46,15% 20,00% Het werk 2 18,18% 5,56% 7,69% 7,69% 0,00% De huiseigenaar 2 18,18% 22,22% 23,08% 7,69% 13,33% Politie en gerecht 2 18,18% 22,22% 23,08% 30,77% 20,00% Andere hulpverleners 7 63,64% 27,78% 30,77% 30,77% 26,67% Vrienden 0 0,00% 33,33% 23,08% 23,08% 6,67% II Zijn er steunfiguren op praktisch-emotioneel vlak? Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 0 0,00% 5,56% 15,38% 7,69% 13,33% Ja ,00% 94,44% 84,62% 92,31% 86,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, wie? Familieleden 10 90,91% 50,00% 69,23% 61,54% 46,67% Buren 3 27,27% 22,22% 0,00% 23,08% 26,67% Niet inwonende partner of ouder 0 0,00% 11,11% 7,69% 23,08% 13,33% Vrienden 4 36,36% 50,00% 15,38% 38,46% 40,00% Andere hulpverlener 4 36,36% 38,89% 30,77% 38,46% 20,00% Huisarts 2 18,18% 38,89% 15,38% 23,08% 20,00% Andere 1 9,09% 22,22% 30,77% 7,69% 20,00% II.3.5. Het gezin en hulpverlening II Heeft gezin regelmatig contact met andere hulpverleners? Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 1 9,09% 0,00% 7,69% 15,38% 13,33% Ja 10 90,91% 100,00% 92,31% 864,62% 86,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, met wie? Dienstverlening, bvb. Gezinszorg 0 0,00% 0,00% 38,46% 30,77% 20,00% Justitiële hulpverlening, bvb. probatie 2 18,18% 22,22% 0,00% 7,69% 26,67% Psychiatrie 4 36,36% 22,22% 15,38% 7,69% 6,67% Kind en Gezin 3 27,27% 16,67% 30,77% 7,69% 20,00% Vlaams Fonds, bvb. revalidatie, MPI 3 27,27% 11,11% 30,77% 23,08% 20,00% CLB 4 36,36% 22,22% 46,15% 23,08% 33,33% Dienst Algemeen Welzijnswerk 0 0,00% 22,22% 15,38% 7,69% 6,67% OCMW 3 27,27% 55,56% 38,46% 61,54% 33,33% CGGZ 3 27,27% 5,56% 7,69% 0,00% 26,67% Voorziening BJB 2 18,18% 5,56% 7,69% 8,00% 6,67% Andere 4 36,36% 38,89% 30,77% 30,77% 26,67%

8 II Motivatie van het gezin tot thuisbegeleiding Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Positieve motivatie 0 0,00% 16,67% 15,38% 0,00% 6,67% Neutrale motivatie 2 18,18% 11,11% 15,38% 7,69% 0,00% Geen tot weinig motivatie 6 54,55% 33,33% 46,15% 61,54% 40,00% Negatieve motivatie 0 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 13,33% Tegengestelde motivatie bij gezinsleden 3 27,27% 33,33% 23,08% 30,77% 40,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Bij deze vraag peilen we naar de kenmerken uit de definitie van Ghesquière: een multi-problemgezin is een gezin dat kampt met een chronisch complex van socio-economische en psycho-sociale problemen waarvan de betrokken hulpverleners vinden dat het weerbarstig is voor hulp. De weerbarstigheid van het gezin wordt gescoord voor hulpverlening in het algemeen, niet exclusief voor thuisbegeleiding. Op socio-economisch vlak: II Typeer je dit gezin als problematisch?. Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 4 36,36% 44,44% 38,46% 7,69% 33,33% Ja 7 63,64% 55,56% 61,54% 92,31% 66,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Op psycho-sociaal vlak: Neen 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Ja ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Qua weerbarstigheid voor hulpverlening Neen 5 45,45% 61,11% 46,15% 69,23% 60,00% Ja 6 54,55% 38,89% 53,85% 30,77% 40,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Is de problematiek chronisch? Neen 2 18,18% 22,22% 7,69% 7,69% 26,67% Ja 9 81,82% 77,78% 92,31% 92,31% 80,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 106,67%

9 III. DE KINDEREN III.1. Leeftijd van de kinderen Hier worden enkel de kinderen IN het gezin gescoord. Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Jonger dan 3 jaar 0 0,00% 6,52% 16,67% 16,00% 9,52% Tussen 3 en 6 jaar 6 26,09% 10,87% 22,22% 16,00% 23,81% Tussen 7 en 12 jaar 9 39,13% 28,26% 22,22% 24,00% 35,71% Tussen 13 en 15 jaar 5 21,74% 21,74% 25,00% 32,00% 19,05% Tussen 16 en 18 jaar 3 13,04% 21,74% 13,89% 12,00% 9,52% > 18 jaar 0 0,00% 10,87% 0,00% 0,00% 2,38% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.2. Etnische origine Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Belgisch 20 86,96% 60,87% 72,22% 96,00% 85,71% Andere EG-burger 0 0,00% 10,87% 5,56% 0,00% 0,00% Magreb-Turkse 0 0,00% 17,39% 22,22% 0,00% 9,52% Gemengde 3 13,04% 2,17% 0,00% 4,00% 4,76% Andere 0 0,00% 8,70% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.3. Onderwijsniveau van het kind (werkende kinderen: hoogst bereikte niveau) Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Nog niet schoolgaand 0 0,00% 6,52% 16,67% 16,00% 9,52% Buitengewoon kleuteronderwijs 0 0,00% 2,17% 0,00% Kleuteronderwijs 6 26,09% 8,70% 27,78% 4,00% 0,00% Buitengewoon onderwijs 3 13,04% 10,87% 11,11% 12,00% 21,43% Lager onderwijs 6 26,09% 19,57% 16,67% 8,00% 11,90% Buitengewoon secundair onderwijs 4 17,39% 2,17% 8,33% 24,00% 28,57% Secundair onderwijs 4 17,39% 45,65% 16,67% 24,00% 0,00% Deeltijds onderwijs 0 0,00% 4,35% 2,78% 8,00% 21,43% Leercontract 0 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% N.U.H.O. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% Universitair onderwijs 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,38% Andere 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

10 III.4. Hulpverleningsverleden van het kind Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 5 21,74% 21,74% 25,00% 24,00% 35,71% Ja 18 78,26% 76,09% 63,89% 76,00% 64,29% Geen gegevens 0 0,00% 2,17% 11,11% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Welke hulpverlening kwam voor? Binnen Bijzondere Jeugdbijstand 10 43,48% 47,83% 27,78% 24,00% 33,33% Onder toezicht 0 0,00% 21,74% 5,56% 0,00% 9,52% Pleeggezin 1 4,35% 10,87% 5,56% 0,00% 7,14% Residentie 3 13,04% 21,74% 16,67% 4,00% 11,90% Thuisbegeleiding 2 8,70% 15,22% 13,89% 16,00% 11,90% Dagcentrum 1 4,35% 2,17% 2,78% 4,00% 0,00% BZW 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OOC 5 21,74% 15,22% 11,11% 8,00% 9,52% Crisishulp aan huis 2 8,70% 6,52% 8,33% 12,00% 11,90% Andere 0 0,00% 4,35% 5,56% 8,00% 2,38% Buiten Bijzondere Jeugdbijstand 17 73,91% 71,74% 58,33% 52,00% 50,00% Psychiatrie 2 8,70% 8,70% 2,78% 8,00% 0,00% AWW (JAC, residentie) 0 0,00% 4,35% 2,78% 4,00% 0,00% Kind en Gezin (CKG, pleeggezin) 9 39,13% 26,09% 22,22% 12,00% 35,71% CGGZ 5 21,74% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% Vlaams Fonds (revalidatie, MPI) 5 21,74% 8,70% 5,56% 24,00% 4,76% CLB 12 52,17% 34,78% 11,11% 0,00% 14,29% Andere 1 4,35% 4,35% 27,78% 16,00% 0,00%

11 III.5 Ontwikkeling van het kind (toelichting bij de invulling van de volgende tabellen). Gezondheid Centraal staat qua gezondheid: de groei en de ontwikkeling van het kind/jongere, de behandeling van eventuele gezondheidsproblemen en handicaps, de bescherming van het kind/jongere tegen gebeurlijke ongevallen en info naar het kind/jongere toe over hoe hij gezond kan blijven. Binnen deze topic is het tevens belangrijk aandacht te schenken aan voeding, tandverzorging, persoonlijke hygiëne, lichaamsbeweging en sport bij kinderen; aangevuld met roken, alcoholgebruik, bescherming tegen zwangerschap en seksueel overdraagbare ziekte bij adolescenten en jongvolwassenen. Cognitieve ontwikkeling: onderwijs en dagbesteding In deze sector wordt bijzondere aandacht gegeven aan de schoolse vaardigheden en de problemen die zich hier kunnen voordoen. Voor adolescenten komen hier ook werkvaardigheden bij. Ook het invullen van vrije tijd komt aan bod. Voor jonge kinderen gaat het om de senso-motorische en de cognitieve ontwikkeling. (dit is o.a. ontwikkeling van communicatie, spraak en taal). Identiteit Bijzondere aandacht gaat naar het ontwikkelen van een positief zelfbeeld - zelfwaardering van kind/jongere en ontwikkeling van een eigen identiteit-persoon. Band met het gezin van herkomst. Deze dimensie geeft aandacht aan de emotionele band met het gezin van herkomst (dus ook en vooral de niet inwonende ouder). Band met de ruimere omgeving Ruimere sociale netwerken zoals contact met grootouders, ooms en tantes, vrienden van de familie enz. worden in rekening gebracht. Sociaal voorkomen Zowel de fysieke verschijning als en verzorging van het kind/jongere zijn bijzondere aandachtspunten. Draagt het kind verzorgde kledij, schoenen, hoe is de persoonlijke hygiëne? Hoe is de zelfzorg: vb. maakt de jongere een verschil in kledij tijdens de vrije tijd of op school. Emotionele ontwikkeling Bijzondere aandacht: - de specifieke vaardigheden in de omgang met leeftijdgenoten en anderen; - geïnternaliseerde problemen bij kind/jongere zoals vb. angst en depressie; Gedagsontwikkeling - geëxternaliseerde problemen bij kind/jongere zoals vb. agressie en druggebruik. Zelfzorgvaardigheden Deze vraag is bedoeld om na te gaan of het kind voor zijn/haar leeftijd voldoende zelfstandig is en of het aangemoedigd wordt bepaalde vaardigheden te verwerven. Het gaat hem om dagelijkse vaardigheden op persoonlijk, huishoudelijk en maatschappelijk vlak.

12 III.5.1. Is de gezondheid en lich. Ontw. in overeenstemming met leeftijd? Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 5 21,74% 10,87% 19,44% 16,00% 9,52% Ja 18 78,26% 89,13% 75,00% 80,00% 90,48% Onvoldoende Gegevens 0 0,00% 0,00% 5,56% 4,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.2. Is de cognitieve ontw. in overeenstemming met leeftijd? Neen 10 43,48% 15,22% 30,56% 40,00% 14,29% Ja 13 56,52% 78,26% 61,11% 56,00% 83,33% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 6,52% 8,33% 4,00% 2,38% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.3. Is de identiteitsontw. In overeenstemming met leeftijd? Neen 12 52,17% 47,83% 41,67% 44,00% 30,95% Ja 8 34,78% 50,00% 52,78% 52,00% 61,90% Onvoldoende gegevens 3 13,04% 2,17% 5,56% 4,00% 7,14% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.4. Is de band met gezin van herkomst voldoende? Neen 14 60,87% 67,39% 47,22% 64,00% 69,05% Ja 8 34,78% 32,61% 36,11% 32,00% 28,57% Onvoldoende gegevens 1 4,35% 0,00% 16,67% 4,00% 2,38% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.5. Is de band met de ruimere omgeving voldoende? Neen 12 52,17% 28,26% 47,22% 40,00% 19,05% Ja 10 43,48% 65,22% 41,67% 56,00% 69,05% Onvoldoende gegevens 1 4,35% 6,52% 11,11% 4,00% 11,90% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.6. Is sociaal voorkomen in overeenstemming met de leeftijd? Neen 5 21,74% 17,39% 22,22% 4,00% 0,00% Ja 18 78,26% 82,61% 75,00% 92,00% 100,00% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 0,00% 2,78% 4,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.7. Is emotionele ontw. In overeenstemming met de leeftijd? Neen 14 60,87% 58,70% 55,56% 60,00% 57,14% Ja 6 26,09% 39,13% 30,56% 32,00% 40,48% Onvoldoende gegevens 3 13,04% 2,17% 13,89% 8,00% 2,38% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.8. Is gedragsontw. In overeenstemming met de leeftijd? Neen 12 52,17% 32,61% 58,33% 56,00% 40,48% Ja 11 47,83% 65,22% 33,33% 40,00% 59,52% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 2,17% 8,33% 4,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.9. Is het kind voldoende zelfredzaam voor zijn leeftijd? Neen 4 17,39% 21,74% 30,56% 24,00% 16,67% Ja 19 82,61% 76,09% 58,33% 72,00% 80,95% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 2,17% 11,11% 4,00% 2,38% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13 III.6. Contacten met niet-inwonende natuurlijke ouder Aantal %2009 %2008 %2007 Niet inw. nat. ouder overleden 1 4,35% 28,26% 5,56% Niet van toepassing (beide nat. ouders in gezin) 12 52,17% 19,57% 72,22% Ja 3 13,04% 23,91% 8,33% Neen 7 30,43% 28,26% 13,89% Totaal ,00% 100,00% 100,00% IV. Moeder en vaderfiguren IV.1. Leeftijd Leeftijd moeders Leeftijd vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Jonger dan ,00% 5,88% 0,00% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tussen 21 en 30 jaar 1 10,00% 5,88% 30,77% 8,33% 1 14,29% 0,00% 11,11% 16,67% Tussen 31 en 40 jaar 4 40,00% 23,53% 38,46% 58,33% 3 42,86% 10,00% 44,44% 33,33% Tussen 41 en 50 jaar 4 40,00% 52,94% 30,77% 8,33% 3 42,86% 70,00% 22,22% 50,00% Tussen 51 en 60 jaar 1 10,00% 11,76% 0,00% 16,67% 0 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% Ouder dan 60 jaar 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 22,22% 0,00% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IV.2. Etnische origine Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Belgische 9 90,00% 64,71% 84,62% 100,00% 6 85,71% 70,00% 88,89% 100,00% Andere EG-burger 0 0,00% 17,65% 7,69% 0,00% 1 14,29% 20,00% 0,00% 0,00% Magreb-Turkse 0 0,00% 11,76% 7,69% 0,00% 0 0,00% 10,00% 11,11% 0,00% Gemengde 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Andere 1 10,00% 5,88% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IV.3. Onderwijs Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Buitengewoon lager onderwijs 1 10,00% 5,88% 23,08% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Lager onderwijs 1 10,00% 5,88% 0,00% 16,67% 1 14,29% 20,00% 22,22% 0,00% Buitengewoon secundair onderwijs 3 30,00% 17,65% 53,85% 16,67% 1 14,29% 0,00% 22,22% 16,67% Secundair onderwijs 2 20,00% 35,29% 0,00% 41,67% 3 42,86% 40,00% 22,22% 66,67% Deeltijds onderwijs 0 0,00% 5,88% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Leercontract 1 10,00% 0,00% 0,00% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% N.U.H.O. of universitair onderwijs 0 0,00% 5,88% 23,08% 0,00% 0 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% Onbekend 2 20,00% 23,53% 0,00% 16,67% 2 28,57% 30,00% 33,33% 16,67% Andere 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

14 V.4. Voornaamste dagbesteding Moeders Vaders Aantal %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Werk 4 40,00% 23,53% 38,46% 25,00% 4 57,14% 50,00% 44,44% 50,00% Eigen huishouden 4 40,00% 41,18% 30,77% 41,67% 0 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% Schoolgaand of in opleiding 0 0,00% 5,88% 7,69% 0,00% 0 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% Andere zinvolle dagbesteding (vrijwilligerswerk, 2 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% werkzoekend, verenigingsleven, ) Geen gestructureerde dagbesteding 0 0,00% 29,41% 23,08% 33,33% 3 42,86% 20,00% 44,44% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IV.5. Verliep de eigen opvoeding problematisch (meerdere scores mogelijk) Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Neen 0 0,00% 23,53% 15,38% 0,00% 1 14,29% 20,00% 0,00% 0,00% Ja 9 90,00% 41,18% 69,23% 100,00% 5 71,43% 60,00% 77,78% 100,00% Onvoldoende gegevens 1 10,00% 35,29% 15,38% 0,00% 1 14,29% 20,00% 22,22% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ouder werd tijdens zijn jeugd in een instelling of pleeggezin geplaatst Ouder werd tijdens zijn jeugd fysiek, emotioneel of seksueel mishandeld Ouder werd tijdens zijn jeugd ernstig verwaarloosd 2 20,00% 11,76% 7,69% 25,00% 3 42,86% 20,00% 66,67% 16,67% 7 70,00% 17,65% 38,46% 25,00% 2 28,57% 10,00% 22,22% 16,67% 7 70,00% 41,18% 61,54% 75,00% 3 42,86% 50,00% 55,56% 83,33% Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Kan positieve eigenschappen van de kinderen opnoemen: Goed 3 30,00% 23,53% 7,69% 41,67% 0 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% Volstaat 5 50,00% 58,82% 38,46% 41,67% 4 57,14% 50,00% 22,22% 66,67% Onvoldoende 2 20,00% 17,65% 53,85% 16,67% 3 42,86% 10,00% 77,78% 33,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Stelt duidelijke grenzen: Goed 0 0,00% 11,76% 7,69% 8,33% 1 14,29% 0,00% 0,00% 16,67% Volstaat 2 20,00% 41,18% 15,38% 8,33% 2 28,57% 50,00% 55,56% 50,00% Onvoldoende 8 80,00% 47,06% 76,92% 83,33% 4 57,14% 50,00% 44,44% 33,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Volgt goed op of de kinderen de gestelde grenzen opvolgen: Goed 0 0,00% 23,53% 7,69% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% Volstaat 2 20,00% 5,88% 0,00% 8,33% 2 28,57% 10,00% 22,22% 33,33% Onvoldoende 8 80,00% 70,59% 92,31% 83,33% 5 71,43% 90,00% 77,78% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Laat merken dat hij / zij de kinderen graag ziet: Goed 3 30,00% 35,29% 0,00% 50,00% 2 28,57% 30,00% 0,00% 16,67% Volstaat 6 60,00% 41,18% 76,92% 41,67% 2 28,57% 40,00% 44,44% 50,00% Onvoldoende 1 10,00% 23,53% 23,08% 8,33% 3 42,86% 30,00% 55,56% 33,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Kan probleemgedrag van de kinderen goed omschrijven: Goed 3 30,00% 17,65% 23,08% 33,33% 1 14,29% 20,00% 0,00% 0,00% Volstaat 2 20,00% 52,94% 46,15% 16,67% 2 28,57% 20,00% 0,00% 50,00% Onvoldoende 5 50,00% 29,41% 30,77% 50,00% 4 57,14% 60,00% 100,00% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

15 Kan probleemgedrag van de kinderen stopzetten: Goed 0 0,00% 11,76% 7,69% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Volstaat 2 20,00% 29,41% 7,69% 8,33% 2 28,57% 40,00% 33,33% 33,33% Onvoldoende 8 80,00% 58,82% 84,62% 83,33% 5 71,43% 60,00% 66,67% 66,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Kan bij probleemgedrag differentiëren naargelang de situatie: Goed 1 10,00% 11,76% 7,69% 16,67% 0 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% Volstaat 2 20,00% 41,18% 30,77% 25,00% 2 28,57% 30,00% 22,22% 33,33% Onvoldoende 7 70,00% 47,06% 61,54% 58,33% 5 71,43% 60,00% 77,78% 66,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Regels en straffen zijn gepast voor de leeftijd en overtreding: Goed 0 0,00% 23,53% 15,38% 8,33% 0 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% Volstaat 2 20,00% 29,41% 30,77% 16,67% 1 14,29% 40,00% 0,00% 16,67% Onvoldoende 8 80,00% 47,06% 53,85% 75,00% 6 85,71% 50,00% 100,00% 83,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Weet op elk moment, bij wie de kinderen zijn en tot wanneer: Goed 3 30,00% 29,41% 38,46% 41,67% 1 14,29% 0,00% 33,33% 33,33% Volstaat 5 50,00% 41,18% 15,38% 16,67% 4 57,14% 30,00% 44,44% 16,67% Onvoldoende 2 20,00% 29,41% 46,15% 41,67% 2 28,57% 70,00% 22,22% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Betrekt de kinderen bij het overleggen over en afspreken van huisregels: Goed 2 20,00% 11,76% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Volstaat 0 0,00% 23,53% 15,38% 41,67% 2 28,57% 20,00% 0,00% 33,33% Onvoldoende 6 60,00% 41,18% 38,46% 33,33% 3 42,86% 60,00% 33,33% 16,67% Niet van toepassing 2 20,00% 23,53% 46,15% 25,00% 2 28,57% 20,00% 66,67% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Helpt de kinderen om problemen op te lossen op een adequate manier: Goed 2 20,00% 5,88% 0,00% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% Volstaat 2 20,00% 23,53% 15,38% 16,67% 2 28,57% 50,00% 0,00% 16,67% Onvoldoende 6 60,00% 52,94% 61,54% 50,00% 4 57,14% 40,00% 66,67% 16,67% Niet van toepassing 0 0,00% 17,65% 23,08% 25,00% 1 14,29% 10,00% 33,33% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Bevestigt de kinderen wanneer zij positief gedrag stellen: Goed 2 20,00% 23,53% 7,69% 25,00% 1 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% Volstaat 5 50,00% 58,82% 46,15% 25,00% 1 14,29% 50,00% 22,22% 66,67% Onvoldoende 3 30,00% 17,65% 46,15% 50,00% 5 71,43% 50,00% 77,78% 33,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Beloont de kinderen op een gepaste wijze: Goed 1 10,00% 17,65% 0,00% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Volstaat 3 30,00% 52,94% 30,77% 41,67% 2 28,57% 30,00% 11,11% 66,67% Onvoldoende 6 60,00% 29,41% 69,23% 50,00% 5 71,43% 70,00% 88,89% 33,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

16 IV.6.1. Ernstig tekort aan opvoedingsvaardigheden Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 %2005 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 %2005 Ja 7 70,00% 70,59% 84,62% 91,67% 58,33% 6 85,71% 80,00% 100,00% 50,00% 100,00% Neen 3 30,00% 29,41% 15,38% 8,33% 41,67% 1 14,29% 20,00% 0,00% 50,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IV.6.2. Opvoedingsproblemen ouders Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Neen 7 70,00% 58,82% 61,54% 58,33% 3 42,86% 50,00% 33,33% 66,67% Ja 3 30,00% 41,18% 38,46% 41,67% 4 57,14% 40,00% 66,67% 16,67% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 90,00% 100,00% 100,00% Zo ja, Welke? Verwaarlozing van de kinderen 3 30,00% 17,65% 30,77% 8,33% 2 28,57% 0,00% 44,44% 16,67% Fysieke mishandeling 0 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 2 28,57% 0,00% 22,22% 16,67% Emotionele mishandeling 2 20,00% 29,41% 23,08% 33,33% 2 28,57% 30,00% 22,22% 16,67% Seksuele mishandeling 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%

17 DE EINDREGISTRATIEGEGEVENS IN KAART GEBRACHT REGISTRATIE VAN DE AFGESLOTEN GEZINNEN IN 2009 Eindregistratie 2009 Gemiddelde begeleidingsduur ,6 maanden 24,0 maanden 22,6 maanden 14,5 maanden 1. Woonplaats van het gezin Aantal %09 %08 %07 %06 %05 Gent Centrum 4 29% 40% 56% 40% 60% Randgemeenten 4 29% 33% 19% 14% 20% Overige (meer dan 10 km) 6 42% 27% 25% 36% 20% Totaal % 100% 100% 100% 100% Deze tabel gaat over de afsluiters van 1 januari tot 31 december De tabellen hieronder gaan over de afsluiters van oktober 2008 tot oktober Wie is de verwijzer Aantal %09 %08 %07 %06 %05 Sociale Dienst Jeugdrechtbank 5 42% 38% 29% 29% 13% Sociale Dienst CBJ 7 58% 63% 71% 71% 87% Totaal % 100% 100% 100% 100% 3. Samenwerkingsinstanties Netwerk Aantal %09 %08 %07 %06 %05 Familie 7 58% 50% 64% 57% 60% Buren 3 25% 38% 14% 7% 27% Steunfiguren 4 33% 44% 29% 14% 47% Andere 1 8% 25% 21% 14% 7% Onderwijs Kinderopvang 0 0% 6% 14% 0% 7% Kleuterschool 0 0% 50% 36% 7% 7% Lagere school 4 33% 56% 43% 36% 33% Middelbare school 7 58% 56% 43% 50% 33% Bijzonder onderwijs 2 17% 50% 29% 21% 40% CLB 2 17% 38% 29% 0% 33% Internaat 3 25% 0% 7% 0% 0% Andere 0 0% 6% 14% 7% 7%

18 Gezondheid Aantal %09 %08 %07 %06 %05 Huisdokter 2 17% 31% 50% 21% 20% Andere arts 4 33% 13% 14% 0% 27% Psychiater 2 17% 38% 36% 0% 13% Ziekenhuis 2 17% 13% 29% 14% 20% Kind en Gezin 1 8% 31% 14% 0% 13% Andere 2 17% 31% 50% 0% 20% Huisvesting Sociale huisvestingsmaatschappij 3 25% 19% 29% 14% 40% Immobiliën 0 0% 13% 7% 0% 13% Eigenaar 2 17% 6% 7% 0% 7% Andere 0 0% 19% 7% 7% 20% Financiën en administratie Deurwaarder 1 8% 13% 7% 0% 7% Incassobureau 1 8% 19% 21% 0% 13% Schuldeiser 1 8% 25% 21% 0% 13% Advocaat 0 0% 50% 14% 14% 20% Bank 0 0% 13% 36% 7% 0% Kinderbijslag 1 8% 38% 43% 14% 40% Mutualiteit 0 0% 44% 21% 0% 27% Schuldbemiddelaar 2 17% 6% 7% 7% 7% Andere 1 8% 13% 21% 0% 0% Tewerkstelling RVA 0 0% 19% 14% 0% 7% VDAB 0 0% 13% 7% 7% 13% Vakbond 0 0% 31% 14% 0% 13% Andere 0 0% 0% 7% 0% 0% Werkgever 0 0% 13% 21% 7% 33% Tewerkstellingsprojecten 0 0% 25% 29% 7% 20% Politie 3 25% 63% 36% 50% 53% Gerechtelijke diensten 4 33% 44% 14% 14% 13% Andere Hulpverleners OCMW 6 50% 50% 64% 36% 60% Gezinszorg 3 25% 19% 36% 21% 20% Psychiatrie 4 33% 19% 29% 14% 27% AWW (ambulant, residentieel) 1 8% 44% 36% 7% 13% CLB 7 58% 63% 50% 50% 60% CGGZ 1 8% 6% 21% 21% 20% Vlaams Fonds 2 17% 50% 29% 7% 20% Hulpverlening Bijzondere Jeugdzorg 7 58% 56% 29% 14% 53% Kind en Gezin (CKG, ) 1 8% 44% 36% 7% 7% Vertrouwenscentrum 0 0% 13% 29% 7% 60% Andere 2 17% 19% 7% 21% 20%

19 4. Doelrealisatie 4.1. Voorwaardelijke doelen Aantal %09 %08 %07 %06 Werd expliciet gewerkt rond doelen op vlak van motivatie? i.v.m de opvoedingssituatie? Ja 11 92% 94% 93% 86% Neen 1 8% 6% 7% 14% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 2 17% 6% 29% 7% Ja, deels 8 67% 63% 57% 64% Neen 1 8% 25% 7% 14% Totaal 11 92% 94% 93% 86% i.v.m. het dagelijks leven? Ja 9 75% 94% 79% 64% Neen 3 25% 6% 21% 36% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 1 8% 19% 36% 0% Ja, deels 6 50% 56% 36% 43% Neen 2 17% 19% 7% 21% Totaal 9 75% 94% 79% 64% i.v.m. ontwikkeling van de kinderen? Ja 10 83% 94% 79% 93% Neen 2 17% 6% 21% 7% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 1 8% 0% 29% 14% Ja, deels 9 75% 88% 36% 50% Neen 0 0% 6% 14% 29% Totaal 10 83% 94% 79% 93% i.v.m. persoonlijke ontwikkeling van de ouder? Ja 9 75% 81% 93% 79% Neen 3 25% 19% 7% 21% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 0 0% 0% 36% 0% Ja, deels 5 42% 56% 50% 64% Neen 4 33% 25% 7% 14% Totaal 9 75% 81% 93% 79% i.v.m. maatschappelijk functioneren? Ja 11 92% 81% 86% 86% Neen 1 8% 19% 14% 14% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 0 0% 0% 14% 7% Ja, deels 8 67% 63% 64% 57% Neen 3 25% 19% 7% 21% Totaal 11 92% 81% 86% 86%

20 Aantal %09 %08 %07 %06 Werd expliciet gewerkt rond doelen op vlak van de hulpverleningsrelatie? Ja 9 75% 69% 86% 71% Neen 3 25% 31% 14% 29% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 3 25% 6% 50% 7% Ja, deels 6 50% 44% 29% 57% Neen 0 0% 19% 7% 7% Totaal 9 75% 69% 86% 71% 4.2. Hulpverleningsdoelen Werd in het gezin expliciet gewerkt rond hulpverleningsdoelen? i.v.m.de opvoedingsituatie? Ja 11 92% 88% 93% 79% Neen 1 8% 13% 7% 21% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 4 33% 13% 7% 0% Ja, deels 7 58% 75% 79% 57% Neen 0 0% 0% 7% 21% Totaal 11 92% 88% 93% 79% i.v.m. het dagelijks leven? Ja 9 75% 75% 79% 71% Neen 3 25% 25% 21% 29% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 3 25% 6% 29% 7% Ja, deels 6 50% 56% 50% 29% Neen 0 0% 13% 0% 36% Totaal 9 75% 75% 79% 71% i.v.m. ontwikkeling van de kinderen? Ja % 94% 93% 79% Neen 0 0% 6% 7% 21% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 1 8% 13% 14% 0% Ja, deels 11 92% 75% 79% 64% Neen 0 0% 6% 0% 14% Totaal % 94% 93% 79% i.v.m. persoonlijke ontwikkeling van de ouders? Ja 6 50% 56% 86% 71% Neen 6 50% 44% 14% 29% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 0 0% 0% 14% 0% Ja, deels 6 50% 44% 71% 64% Neen 0 0% 6% 0% 7% Totaal 6 50% 50% 86% 71% i.v.m. maatschappelijk functioneren? Ja 8 67% 75% 79% 57% Neen 4 33% 25% 21% 43% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 0 0% 0% 29% 7% Ja, deels 7 58% 63% 50% 36% Neen 1 8% 13% 0% 14% Totaal 8 67% 75% 79% 57%

CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING. I.1. Van aanmelding tot verwijzing

CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING. I.1. Van aanmelding tot verwijzing CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING REGISTRATIE VAN DE NIEUW GESTARTE GEZINNEN IN 2007 Startregistratie 2007 I. Van aanmelding tot verwijzing I.1. Van aanmelding tot verwijzing Aantal %2007 %2006 %2005 %2004

Nadere informatie

1. AANMELDINGSGEGEVENS

1. AANMELDINGSGEGEVENS CIJFERGEGEVENS BEGELEID ZELFST ANDIG WONEN Inleiding Voor de registratie bij start wordt gekeken naar de jongeren van wie de begeleiding startte in 2010. Het betreft 17 jongeren. Bij de registratie van

Nadere informatie

Inleiding. Registratie bij start

Inleiding. Registratie bij start CIJFERGEGEVENS BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN Inleiding Voor de registratie bij start wordt gekeken naar de jongeren van wie de begeleiding startte in 2004. Het betreft 20 jongeren. Bij de registratie van

Nadere informatie

Centrum voor Ambulante Begeleiding vzw

Centrum voor Ambulante Begeleiding vzw Centrum voor Ambulante Begeleiding vzw CIJFERGEGEVENS BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN Inleiding Voor de registratie bij start wordt gekeken naar de jongeren van wie de begeleiding startte in 2008. Het betreft

Nadere informatie

CIJFERGEGEVENS DADERPROJECT

CIJFERGEGEVENS DADERPROJECT Deel 1 CIJFERGEGEVENS DADERPROJECT Voor de bespreking van de cijfergegevens verwijzen we naar het jaarverslag. In het deel Leerproject is een bespreking van de meest opvallende cijfers opgenomen. Hier

Nadere informatie

Controleer altijd eerst de start en einddatum van de bijstandsovereenkomsten van de cliënten.

Controleer altijd eerst de start en einddatum van de bijstandsovereenkomsten van de cliënten. Handleiding: Jaarverslag begeleid wonen 2010 Gelieve na te zien of alle cliënten die uw dienst in de loop van 2010 verlaten hebben uitgeschreven zijn en de nieuwe cliënten ook correct geregistreerd staan

Nadere informatie

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes Deel 3: JEZ residentiële voorziening bis Capaciteit 0 meisjes 3.. Organigram van JEZ 3.2. Statistische gegevens JEZ 59 3.. Organigram van JEZ 60 3.2. Statistische gegevens JEZ 3.2.. Bezettingsgraad Tabel

Nadere informatie

Deel 3: JEZ11 1 ORGANOGRAM VAN JEZ11 2 STATISTISCHE GEGEVENS JEZ11. Jaarverslag

Deel 3: JEZ11 1 ORGANOGRAM VAN JEZ11 2 STATISTISCHE GEGEVENS JEZ11. Jaarverslag Deel : JEZ ORGANOGRAM VAN JEZ STATISTISCHE GEGEVENS JEZ Jaarverslag 0 8 ORGANOGRAM Directeur Adjunctdirecteur Verantwoordelijke Psychologisch stafmedewerker Begeleider creatieve en dramatherapie Hoofdbegeleider

Nadere informatie

t Pasrel vzw Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum voor de bijzondere jeugdzorg.

t Pasrel vzw Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum voor de bijzondere jeugdzorg. t Pasrel vzw Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum voor de bijzondere jeugdzorg. Maatschappelijke zetel: Bergensesteenweg 570A, 1070 Anderlecht Ondernemingsnummer: 0448.072.494 JAARVERSLAG 2010 Werkjaar

Nadere informatie

HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2014

HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2014 HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2014 1 AANTAL AANTAL CLIENTEN M V TOT % M % V overgedragen dossiers (lopende 1082 357 1.439 75,2 24,8 begeleiding op 01.01.2014) nieuwe dossiers (1 contact met 904

Nadere informatie

SIGNAALLIJST KINDERARMOEDE

SIGNAALLIJST KINDERARMOEDE SIGNAALLIJST KINDERARMOEDE 1 Inleiding Als hulpverlener kom je regelmatig situaties tegen waarin je signalen opneemt die erop kunnen wijzen dat een kind in een maatschappelijke kwetsbare positie verkeert.

Nadere informatie

[TELE-ONTHAAL IN CIJFERS]

[TELE-ONTHAAL IN CIJFERS] [TELE-ONTHAAL IN CIJFERS] JAARVERSLAG 24 7. 69.42 7.78 68.895 69.874 22.5 7.99 6. 9.59 6.76 JAARVERSLAG 24 76.2 7.44 75.979 74.998 75.644 25.86 2.77 22.2 6.799.45 ALGEMEEN +. Aantal oproepen en gesprekken

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

t Pasrel vzw Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum voor de bijzondere jeugdzorg.

t Pasrel vzw Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum voor de bijzondere jeugdzorg. t Pasrel vzw Onthaal-, Oriëntatie- en Observatiecentrum voor de bijzondere jeugdzorg. Maatschappelijke zetel: Bergensesteenweg 570A, 1070 Anderlecht Ondernemingsnummer: 0448.072.494 JAARVERSLAG 2011 IDENTIFICATIEGEGEVENS

Nadere informatie

DEEL 3: JEZ11 1 ORGANOGRAM VAN JEZ11 2 STATISTISCHE GEGEVENS JEZ11. Jaarverslag

DEEL 3: JEZ11 1 ORGANOGRAM VAN JEZ11 2 STATISTISCHE GEGEVENS JEZ11. Jaarverslag DEEL 3: JEZ ORGANOGRAM VAN JEZ STATISTISCHE GEGEVENS JEZ Jaarverslag 8 ORGANOGRAM Directeur Adjunctdirecteur Verantwoordelijke Psychologisch stafmedewerker Begeleider creatieve en dramatherapie Hoofdbegeleider

Nadere informatie

Jaarverslag FTO 2013: CIJFERBIJLAGEN

Jaarverslag FTO 2013: CIJFERBIJLAGEN Jaarverslag FTO 2013: CIJFERBIJLAGEN I. ALGEMEEN 1. Aantal oproepen per jaar (telefoon + chat) 128.000 126.000 124.000 122.000 125510 124158 126492 125252 125861 122899 121226 121377 122112 120.000 118.000

Nadere informatie

Onthaalformulier Perron70

Onthaalformulier Perron70 1 Onthaalformulier Perron70 Psychosociaal Revalidatiecentrum Asse 1. Informatief Datum aanvraag: Gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen via mail of per post. steven.van.laeken@fracarita.org

Nadere informatie

De Zelfmoordlijn in cijfers 2012

De Zelfmoordlijn in cijfers 2012 De Zelfmoordlijn in cijfers De Zelfmoordlijn is een erkende en anonieme nooddienst voor mensen die aan zelfdoding denken, hun omgeving en nabestaanden na zelfdoding. De vrijwillige beantwoorder tracht

Nadere informatie

Pleeggrootouders maken het verschil

Pleeggrootouders maken het verschil Pleeggrootouders maken het verschil Indeling presentatie Kader onderzoek Opzet en verloop onderzoek Resultaten Conclusies Discussie Onderzoeksvraag Wat zijn de ervaringen van grootouders wanneer zij als

Nadere informatie

*Dit is het percentage ten opzichte van het totale aantal dialogen (23.507). Let wel, in één dialoog kunnen meerdere thema's aan bod komen.

*Dit is het percentage ten opzichte van het totale aantal dialogen (23.507). Let wel, in één dialoog kunnen meerdere thema's aan bod komen. THEMA'S TOP 10 TOTAAL thema rangorde aantal % van totaal* relatie tot ouders 1 3401 15% verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 2 3380 15% vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 3 1936 8% problemen of ruzie

Nadere informatie

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes

Deel 3: JEZ11 residentiële voorziening 1bis Capaciteit 10 meisjes Vereniging Ons Tehuis voor Zuid-West-Vlaanderen: jaarverslag Deel : JEZ residentiële voorziening bis Capaciteit meisjes.. Organogram van JEZ.. Statistische gegevens JEZ - 7 - Vereniging Ons Tehuis voor

Nadere informatie

Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be << 1. ALGEMENE INFORMATIE

Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be << 1. ALGEMENE INFORMATIE Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be

Nadere informatie

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing

Nadere informatie

Statistische gegevens Kompas Crisis 2006. 1. aantal opnames per jaar 193. 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110

Statistische gegevens Kompas Crisis 2006. 1. aantal opnames per jaar 193. 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110 Pagina 1 Statistische gegevens Kompas Crisis 2006 1. aantal opnames per jaar 193 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110 3. aantal intakes per geslacht man 158 81,87% vrouw 35 18,13% 4. Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

contactpersoon Mieke Deltomme dossier

contactpersoon Mieke Deltomme dossier 1 Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare vzw contactpersoon Mieke Deltomme 051 26 22 50 Mieke.svk@skynet.be dossier corr adres: SVK regio Roeselare, Botermarkt 2, 8800 Roeselare van maandag tot vrijdag

Nadere informatie

Evaluatie van het nieuwe opvolgingsststelsel voor werkzoekenden: Tabellenboek Luik 2: Geschorsten

Evaluatie van het nieuwe opvolgingsststelsel voor werkzoekenden: Tabellenboek Luik 2: Geschorsten Vraag 1: Heeft u vorige week gedurende minstens 1 uur betaald werk verricht? (Q1) Vlaanderen Wallonië Brussel Ja, als werknemer 62 18% 31 27% 24 13% 7 17% Ja, als PWA'er 7 2% 2 2% 3 2% 2 5% Ja, als zelfstandige

Nadere informatie

Deel 2: HDO 1 ORGANOGRAM 2 STATISTISCHE GEGEVENS. Jaarverslag

Deel 2: HDO 1 ORGANOGRAM 2 STATISTISCHE GEGEVENS. Jaarverslag Deel : HDO ORGANOGRAM STATISTISCHE GEGEVENS Jaarverslag 9 ORGANOGRAM Directeur Adjunct-directeur Zorgcoördinatoren Moduleverantwoordelijke "Verblijf & Autonoom Wonen" Moduleverantwoordelijke "Dag- en Contextbegeleiding"

Nadere informatie

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Té-jongeren : intersectorale zoektocht, 27 november 2012 Vooraf Werking BJB wordt bepaald door het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand Typisch

Nadere informatie

Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname)

Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname) SiBO Schoolloopbanen in het BasisOnderwijs Dekenstraat 2 B 3000 Leuven Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname) Naam en gegevens van het kind waarover deze vragenlijst gaat: Contactpersoon: Meer

Nadere informatie

Activiteitencentrum Sava. Ontmoetingscentrum t Evenwicht

Activiteitencentrum Sava. Ontmoetingscentrum t Evenwicht Activiteitencentrum Sava & Ontmoetingscentrum t Evenwicht Beste, Deze bundel is bedoeld om u kandidaat te stellen als arbeidszorgmedewerker. Om een optimale afstemming te kunnen maken tussen uw vraag en

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in Nieuwland in Brugge Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Brugge. Casus 1 Verschillende

Nadere informatie

Inhoud registratiesysteem Private Voorzieningen

Inhoud registratiesysteem Private Voorzieningen Inhoud registratiesysteem Private Voorzieningen De inhoud die hier wordt voorgesteld is het resultaat van een nauwe samenwerking met en inbreng van expertise uit de werkgroep registratie. Dit is pas realiteit

Nadere informatie

de Bijzondere Jeugdzorg in een internationale ti context

de Bijzondere Jeugdzorg in een internationale ti context Doelstellingen Vlaamse hulpverleningstrajecten l t in de Bijzondere Jeugdzorg in een internationale ti context t Studiedag SWVG Leuven, 2 december 2010 Ad hoc project SWVG Onderzoekers: Kiran Vanbinst,

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

INTAKEVRAGENLIJST VOLWASSENEN. U wordt vriendelijk verzocht deze vragenlijst uit te printen, in te vullen en mee te nemen naar het intakegesprek.

INTAKEVRAGENLIJST VOLWASSENEN. U wordt vriendelijk verzocht deze vragenlijst uit te printen, in te vullen en mee te nemen naar het intakegesprek. INTAKEVRAGENLIJST VLWASSENEN U wordt vriendelijk verzocht deze vragenlijst uit te printen, in te vullen en mee te nemen naar het intakegesprek. Toelichting: Het doel van deze vragenlijst is voorafgaand

Nadere informatie

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw: Situering Voorziening Bijzondere Jeugdbijstand Mobiele/ semi-ambulante hulpverlening bij Problematische opvoedingssituaties (POS): hoofdzakelijk

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG

TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG Een casus wordt ingebracht in het casus-overleg door middel van het formulier Schriftelijke aanmelding casus-overleg. Dit formulier wordt

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB. Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg

Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB. Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg Opvang Kinderdienst Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg Gezinnen raken tijdelijk uit hun evenwicht : een onverwachte ziekte, mentale of fysieke

Nadere informatie

Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context.

Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context. Opvang en begeleiding voor minderjarigen en hun context. Minor-Ndako wil kinderen en jongeren uit alle windstreken weerbaar en sterker maken voor de toekomst. Toelichting werking: Eligo Gent Verschillende

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT Gelieve deze fiche volledig in te vullen en te mailen naar info@tvgent.be. Voor enkele gegevens (bijv. sectoren en deelsectoren) in deze fiche verwijzen we naar annex die u op het einde van de fiche vindt.

Nadere informatie

Thuiszorg. informatiepunt

Thuiszorg. informatiepunt Thuiszorg 2 informatiepunt Inhoud 1 De Vlaamse Sociale bescherming... 4 1.1 Wat is de Vlaamse Sociale bescherming?... 4 1.2 De tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)... 4 1.2.1 Wat en voor wie?... 4

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING

AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING AFSPRAKENNOTA COLLECTIEVE SCHULDENREGELING Duidelijke informatie, wederzijdse communicatie en goede afspraken zijn van groot belang voor een vlot verloop van de collectieve schuldenregeling. Deze afsprakennota

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. t Pasrel vzw Maatschappelijke zetel: Bergensesteenweg 570A 1070 ANDERLECHT - Ondernemingsnummer 0448.072.494 - www.tpasrel.

JAARVERSLAG 2012. t Pasrel vzw Maatschappelijke zetel: Bergensesteenweg 570A 1070 ANDERLECHT - Ondernemingsnummer 0448.072.494 - www.tpasrel. JAARVERSLAG 2012 t Pasrel vzw Maatschappelijke zetel: Bergensesteenweg 570A 1070 ANDERLECHT - Ondernemingsnummer 0448.072.494 - www.tpasrel.be IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE VZW Naam: Adres maatschappelijke

Nadere informatie

Jeugdzorg in ontwikkeling

Jeugdzorg in ontwikkeling Jeugdzorg in ontwikkeling Prof. Dr. J. Vanderfaeillie De Maeyer Skrållan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie 21-2-2014 pag. 2 Inhoud Aanleiding voor

Nadere informatie

FACTSHEET PLEEGZORG 2012

FACTSHEET PLEEGZORG 2012 FACTSHEET PLEEGZORG 2012 In Nederland worden veel kinderen door familieleden of bekenden opgevoed wanneer dat door omstandigheden in de thuissituatie niet mogelijk is. Bij deze informele zorg is geen jeugdzorg-

Nadere informatie

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp)

Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Aanvraagformulier (RMI / Maatschappelijke Hulp) Dossier-verantwoordelijke : Datum van aanvraag : A) Identificatie Naam : Taal : Frans / Nederlands Voornaam : Tel. : Geboortedatum en geboorteplaats : Nationaliteit:

Nadere informatie

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Wat is een CKG? Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (IVA Kind en Gezin) Mobiele begeleiding Ambulante begeleiding Residentiële

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten

WEGWIJS VOOR studenten. Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR studenten Versie januari 2017 Studenten WEGWIJS VOOR STUDENTEN in tien stappen... Wanneer ben ik student binnen de OCMW wetgeving? Tot welk OCMW moet ik me richten voor mijn eerste hulpaanvraag?

Nadere informatie

HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2011

HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2011 HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2011 1 AANTAL AANTAL CLIENTEN M V TOT % M % V overgedragen dossiers (lopende 992 342 1.334 74,4 25,6 begeleiding op 01.01.'11) nieuwe dossiers (1 contact met 858 337

Nadere informatie

Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen

Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen 1. Wonen Hoe beleeft de cliënt zijn huidige woonsituatie? Zijn er belemmeringen bij huidige woonsituatie, zo ja welke en welke beperkingen

Nadere informatie

Deel 5: Opvoedingsondersteuning

Deel 5: Opvoedingsondersteuning Deel : Opvoedingsondersteuning ORGANOGRAM INLEIDING 3 STATISTISCHE GEGEVENS Jaarverslag 04 0 ORGANOGRAM Directeur Adjunct-directeur Verantwoordelijke / Hergomoderator HCA-dienst Ouders Steunen in Opvoeden

Nadere informatie

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen

Met vereende kracht naar een nieuwe jeugdhulp in Vlaanderen Met vereende kracht naar een nieuwe in Vlaanderen Een woordje geschiedenis 1998: commissie ad hoc Bijzondere Jeugdzorg 1999: maatschappelijke beleidsnota BJZ 1999-2004: experimentele pilootregio s 2004:

Nadere informatie

Strategische studie. Plurimedia Produkten - Attitudes. Socio-demografische vragenlijst

Strategische studie. Plurimedia Produkten - Attitudes. Socio-demografische vragenlijst Strategische studie Plurimedia Produkten - Attitudes Socio-demografische vragenlijst 2010-2011 Socio-demografische vragenlijst GEZINSSAMENSTELLING Vraag 100: Met hoeveel gezinsleden woont u meestal samen

Nadere informatie

Strategieën om te werken aan effectieve jeugdzorg

Strategieën om te werken aan effectieve jeugdzorg Strategieën om te werken aan effectieve jeugdzorg Evidence based practice 1. Invoeren bewezen effectieve interventies; 2. Wetenschappelijk onderzoeken veelbelovende eigen interventies; 3. Consolideren

Nadere informatie

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper

Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Verslag dialoogmoment verontrusting en maatschappelijke noodzaak: 15/03/2016 in VOT in Ieper Dit verslag is een synthese van de drie de groepen tijdens het dialoogmoment in Ieper. Casus 1 Er is verwaarlozing

Nadere informatie

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag

Aanvraag om gewaarborgde gezinsbijslag Correspondentieadres: FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel Onthaal: B- van 9 tot 16.30 uur Telefoon: dagelijks van 8 tot 16.30 uur (dinsdag van 8 tot 12 uur) Afzender FAMIFED Trierstraat 9 B-1000 Brussel

Nadere informatie

Huurprijsberekening:

Huurprijsberekening: Huurprijsberekening: Vanaf 1 januari 2008 wordt de berekening geregeld door het Sociale huurbesluit van 12 oktober 2007. Elk jaar wordt aan de huurder gevraagd hun inkomensgegevens te bezorgen aan de dienst

Nadere informatie

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt?

Wat is er in uw situatie veranderd dat u juist nu naar het loket komt? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 9. Startvraag A B C D E F G H Start van het proces: Klant komt in het loket Startvraag Waar kan ik u mee helpen? Antwoord van de klant De klant vertelt zijn verhaal in zijn eigen

Nadere informatie

De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld. Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012

De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld. Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012 De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012 Inhoud 1. Registratiesysteem en gegevensverzameling... 3 1.1 Waarom een Vlaams registratiesysteem?...

Nadere informatie

Introductie Registratieformulieren SMW-MBO

Introductie Registratieformulieren SMW-MBO Introductie Registratieformulieren SMW-MBO Bij de registratieformulieren gaat het zowel om aanmelding als volgregistratie. We onderscheiden respectievelijk formulieren ten behoeve van: 1. Aanmelding en

Nadere informatie

Thuisbegeleidingsdienst Tarag vzw

Thuisbegeleidingsdienst Tarag vzw Thuisbegeleidingsdienst Tarag vzw Wij bieden zorg op maat en dit op ieder zijn eigen tempo en mogelijkheden. Voor ons is het erg belangrijk om eerst en vooral een vertrouwensrelatie op te bouwen om dan

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST

BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST Breda BIOGRAFISCHE VRAGENLIJST Toelichting op de vragenlijst: Ter voorbereiding op uw eerste gesprek bij onze praktijk ontvangt u hierbij een vragenlijst. Sommige vragen kunt u beantwoorden door het omcirkelen

Nadere informatie

nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod

nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 723 van LORIN PARYS datum: 16 juni 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Gemeenschapsinstellingen - Onderwijsaanbod Jongeren in een gemeenschapsinstelling

Nadere informatie

ALGEMENE GEGEVENS. Datum aanmelding: Dit gezinsplan is opgesteld samen met:

ALGEMENE GEGEVENS. Datum aanmelding: Dit gezinsplan is opgesteld samen met: VAN : DATUM: ALGEMENE GEGEVENS 1 Datum aanmelding: Dit gezinsplan is opgesteld samen met: 1. Samenstelling van mijn gezin (evt. genogram of sociogram invullen als bijlage) Naam Relatie tot het kind m/v

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

Registratie arbeidszorg

Registratie arbeidszorg Registratie arbeidszorg 2010-2014 Redactie: Marc Boons, Jo Bellens Toelichting Dit rapport bevat de belangrijkste bevindingen van de cijfers uit het registratiesysteem dat de Ronde Tafel Arbeidszorg heeft

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg

Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Samenwerking JGZ - Jeugdzorg Marian van Leeuwen 19 november 2012 Doelen JGZ (bron NCJ) 1. preventieve gezondheidszorg bieden aan alle kinderen in Nederland van 0-19 jaar. 2. De lichamelijke, psychische,

Nadere informatie

INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN

INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN Personalia kandidaat Naam Voorletters Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoon E-mail Geslacht Geboorteplaats Burgerlijke staat Rijbewijs Vervoer BSN Identiteitsbewijs

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid

Synthese en strategische analyse nulmeting dak-en thuisloosheid Datum: 22/01/2015 Auteur: Danny Lescrauwaet Versie: 01 Herkomst: Nulmeting dak-en thuisloosheid Doel: ter informatie Bestemming: werkgroep thuisloosheid en wonen Synthese en strategische analyse nulmeting

Nadere informatie

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon.

Vertegenwoordiging Bij vertegenwoordiging zal de bewindvoerder - al dan niet in overleg zelf de beslissingen nemen voor de beschermde persoon. Beschermmaatregelen 1. Het begrip bewind rechterlijke beschermingsmaatregel voor elke meerderjarige onbekwame persoon wegens zijn gezondheidstoestand - al dan niet tijdelijk - niet in staat om geheel of

Nadere informatie

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1. Kwartiermaken Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1 Inhoudstafel 1. Kwartiermaken?? 2. Hoeveel plaats is er nodig 3. Hoe moet de plek eruit zien 4.

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

Verslag van het intakegesprek familie JayJay

Verslag van het intakegesprek familie JayJay Verslag van het intakegesprek familie JayJay Het intakegesprek heeft plaatsgevonden op Aanwezigen: moeder + kinderen, consulente JRB, begeleiders Verontschuldigd: Verslag verstuurd naar 1. Identificatiegegevens:

Nadere informatie

TOVEREN MET JONGEREN IN WOELIGE TIJDEN

TOVEREN MET JONGEREN IN WOELIGE TIJDEN TOVEREN MET JONGEREN IN WOELIGE TIJDEN RUBEN 14 JAAR pestsituatie sociaal isolement suïcidale gedachten laag zelfbeeld beperkte sociale vaardigheden relationele problemen gebrek aan ondersteuning Bloemen

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Dringende Medische Hulpverlening

Dringende Medische Hulpverlening Versie nr: 1 Laatste wijziging: 30-06-2007 1. Waartoe dient deze fiche? 2. Wat is dringende medische hulp? 3. Wie heeft recht op dringende medische hulp? 4. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om aanspraak

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin Doelgroepanalyse Centrum voor en Gezin Efua Campbell & Inez Berends December 2013 PI Research is gevraagd om voor het Centrum voor en Gezin van de Bascule een doelgroepanalyse uit te voeren. Aan de hand

Nadere informatie

Aanmelding budgetbeheer

Aanmelding budgetbeheer Aanmelding budgetbeheer afdeling budgetbeheer Met dit formulier verzoekt u BTB uw budgetbeheer op zich te nemen. Het intakeformulier is bedoeld om uw financiële situatie goed in kaart te kunnen brengen.

Nadere informatie

Toeslag op de kinderbijslag

Toeslag op de kinderbijslag Toeslag op de kinderbijslag De gegevens die u op dit formulier invult, worden verzameld voor de vestiging van het recht op kinderbijslag en de betaling ervan. Ze worden beschermd door de wet verwerking

Nadere informatie

Klant bij OCMW Antwerpen

Klant bij OCMW Antwerpen Klant bij OCMW Antwerpen Wat doe jij? Wat doen wij? 1 Inhoud 1. Het ontstaan van het OCMW... 4 2. De werking van OCMW Antwerpen... 5 2.1. Waar vind je OCMW Antwerpen... 5 2.2. Hoe helpt OCMW Antwerpen?...

Nadere informatie

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Datum melding: Medewerker: Datum gesprek: Gegevens cliënt Naam cliënt(en) /melders Man Vrouw Echtpaar Kinderen (aantal) Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Vraag 4 Wat vind jij de meest geschikte houding? Vergelijk je antwoord met dat van je medestudenten. Typ het antwoord in in het antwoordformulier.

Vraag 4 Wat vind jij de meest geschikte houding? Vergelijk je antwoord met dat van je medestudenten. Typ het antwoord in in het antwoordformulier. Open vragen bij Casus Marco Vraag 1 Bekijk scène 1 nogmaals. Wat was jouw eerste reactie op het gedrag van Marco in het gesprek met de medewerker van Bureau HALT? Wat roept zijn gedrag op aan gedachten,

Nadere informatie

Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013

Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013 Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013 U hebt al onze vragen nu beantwoord. U mag nu de enquêteur roepen, om samen met u de laatste gegevens in te vullen. Dank u wel voor uw medewerking. GEZINSSAMENSTELLING

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

Signalenlijst KOPP. Vooraf

Signalenlijst KOPP. Vooraf Signalenkaart Kopp Deze kaart is een bewerking door CGG Mandel en Leie Kortrijk en de regionale werkgroep Kopp- Zuid West-Vlaanderen van de kopp-signalenkaart van CGG Vlaams- Brabant Oost Vestiging Leuven.

Nadere informatie

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10 AANMELDING VOOR DE ADOPTIE VAN EEN KIND VAN DE FAMILIE UIT HET BUITENLAND Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een kind van je familie dat in het buitenland verblijft. In te vullen door

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT- WONINGZOEKERS

INSCHRIJVINGSFORMULIER KANDIDAAT- WONINGZOEKERS Sociaal Verhuurkantorenplatform West- Limburg vzw SVPWL vzw Marktplein 9 bus 21 3550 Heusden- Zolder Tel: 011/73 64 83-85 Fax: 011/73 41 39 E-mail: info@svpwl.be Website: www.svpwl.be IBAN: BE05 7845 8435

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders Inschrijving door: Datum aanmelding: 1. Gegevens aanmelder Domicilie adres Naam: Adres: Voornaam: Telefoon/Gsm: E-mailadres: Geslacht: Man Vrouw Geboortedatum:

Nadere informatie

Vragenlijst: Socio-demo 2011-2012

Vragenlijst: Socio-demo 2011-2012 Vragenlijst: Socio-demo U hebt al onze vragen nu beantwoord. U mag nu de enquêteur roepen, om samen met u de laatste gegevens in te vullen. Dank u wel voor uw medewerking. GEZINSSAMENSTELLING Vraag 100

Nadere informatie