CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING. I.1. Van aanmelding tot verwijzing. I.2. Aard dossier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING. I.1. Van aanmelding tot verwijzing. I.2. Aard dossier"

Transcriptie

1

2 CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING REGISTRATIE VAN DE NIEUW GESTARTE GEZINNEN IN 2009 Startregistratie 2009 I. Van aanmelding tot verwijzing I.1. Van aanmelding tot verwijzing Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 %2005 Sociale Dienst Jeugdrechtbank 2 18,18% 38,89% 30,77% 15,38% 20,00% Sociale Dienst CBJ 9 81,82% 61,11% 69,23% 84,62% 80,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% I.2. Aard dossier De aard (nieuw of bestaand dossier) verwijst naar de situatie voorafgaand aan de beslissing tot thuisbegeleiding. Een dossier betreft het gezinsverband dat begeleid wordt. Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 %2005 Nieuw dossier 2 18,18% 33,33% 23,08% 46,15% 20,00% Bestaand dossier 9 81,82% 66,67% 76,92% 53,85% 80,00% Minder dan 1 jaar 4 36,36% 22,22% 15,38% 23,08% 40,00% Tussen 1 en 5 jaar 4 36,36% 22,22% 38,46% 23,08% 33,33% 5 en meer 1 9,09% 22,22% 23,08% 7,69% 6,67% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% I.3. Wie is de aanmelder bij de verwijzer? (nieuw dossier) Hier worden enkel de nieuwe dossiers gescoord. De aanmelder is diegene die de gezinssituatie aanmeldt bij de verwijzer. Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 %2005 Gezin 0 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% De onmiddellijke omgeving 0 0,00% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% Een politionele of justitiële instantie 0 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% Hulpverlening buiten de BJB 1 50,00% 50,00% 66,67% 33,33% 33,33% Andere 0 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% Onbekend 1 50,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% Bemiddelingscommissie 0 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal 2 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 II. Gezinsgegevens II.1.1. Aard van het ouderlijke systeem II.1. Gezinssamenstelling Een nieuw samengesteld gezin wordt gescoord als een alleenstaande ouder meer dan 3 maanden samenwoont met een nieuwe partner. Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Oorspronkelijke gezinssamenstelling 4 36,36% 27,78% 61,54% 15,38% 26,67% Indien nee: Thuisbegeleiding bij moeder 5 45,45% 61,11% 30,77% 76,92% 53,33% Thuisbegeleiding bij vader 1 9,09% 11,11% 7,69% 7,69% 20,00% Thuisbegeleiding bij anderen 1 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Aard ouderlijk systeem bij moeder Eénoudergezin 3 60,00% 72,73% 100,00% 63,64% 66,67% Nieuw samengesteld gezin 2 40,00% 27,27% 0,00% 36,36% 22,22% Wisselende partners 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Andere 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal 5 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Aard ouderlijk systeem bij vader Eénoudergezin vader 1 100,00% 50,00% 0,00% 30,00% 66,67% Nieuw samengesteld gezin 0 0,00% 50,00% 100,00% 20,00% 16,67% Wisselende partners 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Andere 0 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% Onbekend 0 0,00% 25,00% Totaal 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% II.1.2. Kinderen Het betreft hier ALLE kinderen (zonder leeftijdsgrens) van beide partners (ook uit vorige huwelijken). Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Aantal kinderen thuis: 23 85,19% 97,83% 81,40% 92,59% 97,67% Aantal kinderen buitenshuis: 16,81% 2,17% 18,60% 7,41% 2,33% Na scheiding andere partner 4 14,81% 0,00% 6,98% 0,00% 0,00% Uit huis geplaatst binnen BJB 0 0,00% 0,00% 0,00% 7,41% 0,00% Uit huis geplaatst buiten BJB (MPI, Internaat, Kind&Gezin) 0 0,00% 0,00% 11,63% 0,00% 2,33% Zelfstandig wonend 0 0,00% 2,17% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal aantal kinderen ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00

4 II.2. Socio-economische situatie van het gezin II.2.1. Woonsituatie Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Woning in de privé 7 63,64% 61,11% 53,85% 46,15% 53,33% Sociale woning 3 27,27% 33,33% 46,15% 53,85% 46,67% Geen woning 0 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% Andere 1 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Eigendom 2 18,18% 11,11% 7,69% 7,69% 20,00% Huur 9 81,82% 88,89% 92,31% 92,31% 80,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% II.2.2. Inkomstenbronnen gezin We registreren alle inkomstenbronnen van het gezin: ook kinderbijslag, alimentatie, e.d. Inkomen uit arbeid wordt ruim bekeken: ook zwart werk en gelegenheidswerk zijn inkomsten uit arbeid. Er zijn meerdere scores mogelijk Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Arbeid 6 54,55% 44,44% 69,23% 46,15% 46,67% Vervangingsinkomen: 2 18,18% 50,00% 69,23% 76,92% 60,00% Voor arbeidsongeschiktheid 1 9,09% 22,22% 23,08% 30,77% 13,33% Voor werkloosheidsvergoeding 1 9,09% 27,78% 30,77% 38,46% 46,67% Voor pensioen 0 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% Voor weduwenpensioen 0 0,00% 0,00% 7,69% 7,69% 0,00% Voor loopbaanonderbreking 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Gewaarborgd inkomen voor bejaarden 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kinderbijslag ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Leefloon 3 27,27% 11,11% 0,00% 15,38% 0,00% Tegemoetkoming gehandicapten 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Alimentatie 1 9,09% 16,67% 15,38% 23,08% 20,00% Geen 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Andere 0 0,00% 5,56% 0,00% 15,38% 6,67% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5 II.3.1. Organisatie van het dagelijkse leven II.3. Gezinstaken II Huisvestingsproblemen Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 7 63,64% 55,56% 61,54% 61,54% 73,33% Ja 4 36,36% 44,44% 38,46% 38,46% 26,67% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% II Financiële problemen Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 4 36,36% 16,67% 15,38% 23,08% 13,33% Ja 7 63,64% 83,33% 84,62% 76,92% 86,67% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,31% Zo ja, welke? Leven van een beperkt inkomen 6 54,55% 61,11% 76,92% 38,46% 66,67% Zware schulden 6 54,55% 27,78% 46,15% 38,46% 46,67% Inadequaat budgetbeheer 3 27,27% 44,44% 46,15% 38,46% 26,67% Administratieve problemen worden gescoord als het gezin met meer dan 3 dossiers niet in orde is en dit over een langere periode. II Administratieve problemen Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen, doorgaans alles in orde door het gezin 5 45,45% 38,89% 53,85% 30,77% 33,33% Neen, doorgaans alles in orde door diensten 1 9,09% 33,33% 15,38% 30,77% 40,00% Ja 4 36,36% 27,78% 23,08% 38,46% 13,33% Onvoldoende gegevens 1 9,09% 0,00% 7,69% 0,00% 13,33% II Problemen huishoudelijke organisatie Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 6 54,55% 50,00% 53,85% 38,46% 46,67% Ja 5 45,45% 50,00% 46,15% 61,54% 53,33% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, welke? Gebrekkig onderhoud woning 1 9,09% 11,11% 38,46% 23,08% 33,33% Gebrekkige hygiëne 0 0,00% 11,11% 38,46% 7,69% 6,67% Gebrekkige verzorging van eten 1 9,09% 5,56% 30,77% 23,08% 6,67% Gebrekkige verzorging kleding 0 0,00% 5,56% 23,08% 0,00% 0,00% Geen (betr.) vast dagritme 4 36,36% 44,44% 38,46% 61,54% 20,00%

6 II.3.2. Ouderschap Met V/M wordt hier bedoeld de ouderfiguren die in het gezin aanwezig zijn en verantwoordelijkheid op dit vlak opnemen. II Opvoedingsproblemen in de relatie V/M. (meerdere scores mogelijk) Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Geen probleem 2 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Aanpak V/M niet afgestemd 3 27,27% 38,89% 53,85% 30,77% 13,33% Aanpak V/M strijdig 2 18,18% 27,78% 61,54% 23,08% 20,00% Geen overleg tussen V en M i.v.m. de aanpak 2 18,18% 27,78% 23,08% 7,69% 0,00% Overleg V/M conflictueus 2 18,18% 33,33% 46,15% 30,77% 26,67% Niet van toepassing (één-oudergezin) 5 45,45% 44,44% 30,77% 61,54% 66,67% Onbekend 0 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% II.3.3. Ontwikkeling van de ouders II Zijn er problemen op vlak van partnerrelatie? Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 Aantal %2009 %2008 %2007 Neen 1 10,00% 29,41% 7,69% 0 0,00% 20,00% 11,11% Ja 9 90,00% 70,59% 92,31% 7 100,00% 80,00% 88,89% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, met wie? Met huidige partner 5 50,00% 52,94% 61,54% 4 57,14% 70,00% 88,89% Met ex-partner 5 50,00% 41,18% 38,46% 3 42,86% 20,00% 22,22% In deze kolom bekijken we of het gezin voldoende mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing van de ouders biedt. Mentale ontplooiing: zwakbegaafdheid en mentale handicap als er problemen ervaren worden. Psychische gezondheid: psychiatrische problemen als er problemen ervaren worden. II Zijn er problemen op vlak van persoonlijke ontplooiing? Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 Aantal %2009 %2008 %2007 Neen 0 0,00% 5,88% 7,69% 1 14,29% 10,00% 0,00% Ja ,00% 94,12% 92,31% 6 85,71% 90,00% 100,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, welke? (meerdere scores mogelijk) Loopbaan, tewerkstelling 7 70,00% 52,94% 53,85% 4 57,14% 50,00% 77,78% Mentale ontplooiing 4 40,00% 29,41% 23,08% 1 14,29% 10,00% 33,33% Fysische gezondheid 5 50,00% 47,06% 46,15% 3 42,86% 50,00% 66,67% Psychische gezondheid 8 80,00% 82,35% 76,92% 6 85,71% 90,00% 66,67%

7 II.3.4. Maatschappelijk functioneren II Het gezin en de omgeving II Zijn er problemen op vlak van contacten met derden? Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 2 18,18% 5,56% 0,00% 23,08% 46,67% Ja 9 81,82% 94,44% 100,00% 76,92% 53,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, wie? Met familie 6 54,55% 61,11% 84,62% 69,23% 40,00% De buurt 5 45,45% 38,89% 30,77% 30,77% 33,33% De school 3 27,27% 33,33% 53,85% 46,15% 20,00% Het werk 2 18,18% 5,56% 7,69% 7,69% 0,00% De huiseigenaar 2 18,18% 22,22% 23,08% 7,69% 13,33% Politie en gerecht 2 18,18% 22,22% 23,08% 30,77% 20,00% Andere hulpverleners 7 63,64% 27,78% 30,77% 30,77% 26,67% Vrienden 0 0,00% 33,33% 23,08% 23,08% 6,67% II Zijn er steunfiguren op praktisch-emotioneel vlak? Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 0 0,00% 5,56% 15,38% 7,69% 13,33% Ja ,00% 94,44% 84,62% 92,31% 86,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, wie? Familieleden 10 90,91% 50,00% 69,23% 61,54% 46,67% Buren 3 27,27% 22,22% 0,00% 23,08% 26,67% Niet inwonende partner of ouder 0 0,00% 11,11% 7,69% 23,08% 13,33% Vrienden 4 36,36% 50,00% 15,38% 38,46% 40,00% Andere hulpverlener 4 36,36% 38,89% 30,77% 38,46% 20,00% Huisarts 2 18,18% 38,89% 15,38% 23,08% 20,00% Andere 1 9,09% 22,22% 30,77% 7,69% 20,00% II.3.5. Het gezin en hulpverlening II Heeft gezin regelmatig contact met andere hulpverleners? Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 1 9,09% 0,00% 7,69% 15,38% 13,33% Ja 10 90,91% 100,00% 92,31% 864,62% 86,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, met wie? Dienstverlening, bvb. Gezinszorg 0 0,00% 0,00% 38,46% 30,77% 20,00% Justitiële hulpverlening, bvb. probatie 2 18,18% 22,22% 0,00% 7,69% 26,67% Psychiatrie 4 36,36% 22,22% 15,38% 7,69% 6,67% Kind en Gezin 3 27,27% 16,67% 30,77% 7,69% 20,00% Vlaams Fonds, bvb. revalidatie, MPI 3 27,27% 11,11% 30,77% 23,08% 20,00% CLB 4 36,36% 22,22% 46,15% 23,08% 33,33% Dienst Algemeen Welzijnswerk 0 0,00% 22,22% 15,38% 7,69% 6,67% OCMW 3 27,27% 55,56% 38,46% 61,54% 33,33% CGGZ 3 27,27% 5,56% 7,69% 0,00% 26,67% Voorziening BJB 2 18,18% 5,56% 7,69% 8,00% 6,67% Andere 4 36,36% 38,89% 30,77% 30,77% 26,67%

8 II Motivatie van het gezin tot thuisbegeleiding Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Positieve motivatie 0 0,00% 16,67% 15,38% 0,00% 6,67% Neutrale motivatie 2 18,18% 11,11% 15,38% 7,69% 0,00% Geen tot weinig motivatie 6 54,55% 33,33% 46,15% 61,54% 40,00% Negatieve motivatie 0 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 13,33% Tegengestelde motivatie bij gezinsleden 3 27,27% 33,33% 23,08% 30,77% 40,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Bij deze vraag peilen we naar de kenmerken uit de definitie van Ghesquière: een multi-problemgezin is een gezin dat kampt met een chronisch complex van socio-economische en psycho-sociale problemen waarvan de betrokken hulpverleners vinden dat het weerbarstig is voor hulp. De weerbarstigheid van het gezin wordt gescoord voor hulpverlening in het algemeen, niet exclusief voor thuisbegeleiding. Op socio-economisch vlak: II Typeer je dit gezin als problematisch?. Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 4 36,36% 44,44% 38,46% 7,69% 33,33% Ja 7 63,64% 55,56% 61,54% 92,31% 66,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Op psycho-sociaal vlak: Neen 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Ja ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Qua weerbarstigheid voor hulpverlening Neen 5 45,45% 61,11% 46,15% 69,23% 60,00% Ja 6 54,55% 38,89% 53,85% 30,77% 40,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Is de problematiek chronisch? Neen 2 18,18% 22,22% 7,69% 7,69% 26,67% Ja 9 81,82% 77,78% 92,31% 92,31% 80,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 106,67%

9 III. DE KINDEREN III.1. Leeftijd van de kinderen Hier worden enkel de kinderen IN het gezin gescoord. Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Jonger dan 3 jaar 0 0,00% 6,52% 16,67% 16,00% 9,52% Tussen 3 en 6 jaar 6 26,09% 10,87% 22,22% 16,00% 23,81% Tussen 7 en 12 jaar 9 39,13% 28,26% 22,22% 24,00% 35,71% Tussen 13 en 15 jaar 5 21,74% 21,74% 25,00% 32,00% 19,05% Tussen 16 en 18 jaar 3 13,04% 21,74% 13,89% 12,00% 9,52% > 18 jaar 0 0,00% 10,87% 0,00% 0,00% 2,38% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.2. Etnische origine Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Belgisch 20 86,96% 60,87% 72,22% 96,00% 85,71% Andere EG-burger 0 0,00% 10,87% 5,56% 0,00% 0,00% Magreb-Turkse 0 0,00% 17,39% 22,22% 0,00% 9,52% Gemengde 3 13,04% 2,17% 0,00% 4,00% 4,76% Andere 0 0,00% 8,70% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.3. Onderwijsniveau van het kind (werkende kinderen: hoogst bereikte niveau) Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Nog niet schoolgaand 0 0,00% 6,52% 16,67% 16,00% 9,52% Buitengewoon kleuteronderwijs 0 0,00% 2,17% 0,00% Kleuteronderwijs 6 26,09% 8,70% 27,78% 4,00% 0,00% Buitengewoon onderwijs 3 13,04% 10,87% 11,11% 12,00% 21,43% Lager onderwijs 6 26,09% 19,57% 16,67% 8,00% 11,90% Buitengewoon secundair onderwijs 4 17,39% 2,17% 8,33% 24,00% 28,57% Secundair onderwijs 4 17,39% 45,65% 16,67% 24,00% 0,00% Deeltijds onderwijs 0 0,00% 4,35% 2,78% 8,00% 21,43% Leercontract 0 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% N.U.H.O. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% Universitair onderwijs 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,38% Andere 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

10 III.4. Hulpverleningsverleden van het kind Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 5 21,74% 21,74% 25,00% 24,00% 35,71% Ja 18 78,26% 76,09% 63,89% 76,00% 64,29% Geen gegevens 0 0,00% 2,17% 11,11% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Welke hulpverlening kwam voor? Binnen Bijzondere Jeugdbijstand 10 43,48% 47,83% 27,78% 24,00% 33,33% Onder toezicht 0 0,00% 21,74% 5,56% 0,00% 9,52% Pleeggezin 1 4,35% 10,87% 5,56% 0,00% 7,14% Residentie 3 13,04% 21,74% 16,67% 4,00% 11,90% Thuisbegeleiding 2 8,70% 15,22% 13,89% 16,00% 11,90% Dagcentrum 1 4,35% 2,17% 2,78% 4,00% 0,00% BZW 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OOC 5 21,74% 15,22% 11,11% 8,00% 9,52% Crisishulp aan huis 2 8,70% 6,52% 8,33% 12,00% 11,90% Andere 0 0,00% 4,35% 5,56% 8,00% 2,38% Buiten Bijzondere Jeugdbijstand 17 73,91% 71,74% 58,33% 52,00% 50,00% Psychiatrie 2 8,70% 8,70% 2,78% 8,00% 0,00% AWW (JAC, residentie) 0 0,00% 4,35% 2,78% 4,00% 0,00% Kind en Gezin (CKG, pleeggezin) 9 39,13% 26,09% 22,22% 12,00% 35,71% CGGZ 5 21,74% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% Vlaams Fonds (revalidatie, MPI) 5 21,74% 8,70% 5,56% 24,00% 4,76% CLB 12 52,17% 34,78% 11,11% 0,00% 14,29% Andere 1 4,35% 4,35% 27,78% 16,00% 0,00%

11 III.5 Ontwikkeling van het kind (toelichting bij de invulling van de volgende tabellen). Gezondheid Centraal staat qua gezondheid: de groei en de ontwikkeling van het kind/jongere, de behandeling van eventuele gezondheidsproblemen en handicaps, de bescherming van het kind/jongere tegen gebeurlijke ongevallen en info naar het kind/jongere toe over hoe hij gezond kan blijven. Binnen deze topic is het tevens belangrijk aandacht te schenken aan voeding, tandverzorging, persoonlijke hygiëne, lichaamsbeweging en sport bij kinderen; aangevuld met roken, alcoholgebruik, bescherming tegen zwangerschap en seksueel overdraagbare ziekte bij adolescenten en jongvolwassenen. Cognitieve ontwikkeling: onderwijs en dagbesteding In deze sector wordt bijzondere aandacht gegeven aan de schoolse vaardigheden en de problemen die zich hier kunnen voordoen. Voor adolescenten komen hier ook werkvaardigheden bij. Ook het invullen van vrije tijd komt aan bod. Voor jonge kinderen gaat het om de senso-motorische en de cognitieve ontwikkeling. (dit is o.a. ontwikkeling van communicatie, spraak en taal). Identiteit Bijzondere aandacht gaat naar het ontwikkelen van een positief zelfbeeld - zelfwaardering van kind/jongere en ontwikkeling van een eigen identiteit-persoon. Band met het gezin van herkomst. Deze dimensie geeft aandacht aan de emotionele band met het gezin van herkomst (dus ook en vooral de niet inwonende ouder). Band met de ruimere omgeving Ruimere sociale netwerken zoals contact met grootouders, ooms en tantes, vrienden van de familie enz. worden in rekening gebracht. Sociaal voorkomen Zowel de fysieke verschijning als en verzorging van het kind/jongere zijn bijzondere aandachtspunten. Draagt het kind verzorgde kledij, schoenen, hoe is de persoonlijke hygiëne? Hoe is de zelfzorg: vb. maakt de jongere een verschil in kledij tijdens de vrije tijd of op school. Emotionele ontwikkeling Bijzondere aandacht: - de specifieke vaardigheden in de omgang met leeftijdgenoten en anderen; - geïnternaliseerde problemen bij kind/jongere zoals vb. angst en depressie; Gedagsontwikkeling - geëxternaliseerde problemen bij kind/jongere zoals vb. agressie en druggebruik. Zelfzorgvaardigheden Deze vraag is bedoeld om na te gaan of het kind voor zijn/haar leeftijd voldoende zelfstandig is en of het aangemoedigd wordt bepaalde vaardigheden te verwerven. Het gaat hem om dagelijkse vaardigheden op persoonlijk, huishoudelijk en maatschappelijk vlak.

12 III.5.1. Is de gezondheid en lich. Ontw. in overeenstemming met leeftijd? Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 5 21,74% 10,87% 19,44% 16,00% 9,52% Ja 18 78,26% 89,13% 75,00% 80,00% 90,48% Onvoldoende Gegevens 0 0,00% 0,00% 5,56% 4,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.2. Is de cognitieve ontw. in overeenstemming met leeftijd? Neen 10 43,48% 15,22% 30,56% 40,00% 14,29% Ja 13 56,52% 78,26% 61,11% 56,00% 83,33% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 6,52% 8,33% 4,00% 2,38% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.3. Is de identiteitsontw. In overeenstemming met leeftijd? Neen 12 52,17% 47,83% 41,67% 44,00% 30,95% Ja 8 34,78% 50,00% 52,78% 52,00% 61,90% Onvoldoende gegevens 3 13,04% 2,17% 5,56% 4,00% 7,14% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.4. Is de band met gezin van herkomst voldoende? Neen 14 60,87% 67,39% 47,22% 64,00% 69,05% Ja 8 34,78% 32,61% 36,11% 32,00% 28,57% Onvoldoende gegevens 1 4,35% 0,00% 16,67% 4,00% 2,38% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.5. Is de band met de ruimere omgeving voldoende? Neen 12 52,17% 28,26% 47,22% 40,00% 19,05% Ja 10 43,48% 65,22% 41,67% 56,00% 69,05% Onvoldoende gegevens 1 4,35% 6,52% 11,11% 4,00% 11,90% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.6. Is sociaal voorkomen in overeenstemming met de leeftijd? Neen 5 21,74% 17,39% 22,22% 4,00% 0,00% Ja 18 78,26% 82,61% 75,00% 92,00% 100,00% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 0,00% 2,78% 4,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.7. Is emotionele ontw. In overeenstemming met de leeftijd? Neen 14 60,87% 58,70% 55,56% 60,00% 57,14% Ja 6 26,09% 39,13% 30,56% 32,00% 40,48% Onvoldoende gegevens 3 13,04% 2,17% 13,89% 8,00% 2,38% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.8. Is gedragsontw. In overeenstemming met de leeftijd? Neen 12 52,17% 32,61% 58,33% 56,00% 40,48% Ja 11 47,83% 65,22% 33,33% 40,00% 59,52% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 2,17% 8,33% 4,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.9. Is het kind voldoende zelfredzaam voor zijn leeftijd? Neen 4 17,39% 21,74% 30,56% 24,00% 16,67% Ja 19 82,61% 76,09% 58,33% 72,00% 80,95% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 2,17% 11,11% 4,00% 2,38% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13 III.6. Contacten met niet-inwonende natuurlijke ouder Aantal %2009 %2008 %2007 Niet inw. nat. ouder overleden 1 4,35% 28,26% 5,56% Niet van toepassing (beide nat. ouders in gezin) 12 52,17% 19,57% 72,22% Ja 3 13,04% 23,91% 8,33% Neen 7 30,43% 28,26% 13,89% Totaal ,00% 100,00% 100,00% IV. Moeder en vaderfiguren IV.1. Leeftijd Leeftijd moeders Leeftijd vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Jonger dan ,00% 5,88% 0,00% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tussen 21 en 30 jaar 1 10,00% 5,88% 30,77% 8,33% 1 14,29% 0,00% 11,11% 16,67% Tussen 31 en 40 jaar 4 40,00% 23,53% 38,46% 58,33% 3 42,86% 10,00% 44,44% 33,33% Tussen 41 en 50 jaar 4 40,00% 52,94% 30,77% 8,33% 3 42,86% 70,00% 22,22% 50,00% Tussen 51 en 60 jaar 1 10,00% 11,76% 0,00% 16,67% 0 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% Ouder dan 60 jaar 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 22,22% 0,00% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IV.2. Etnische origine Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Belgische 9 90,00% 64,71% 84,62% 100,00% 6 85,71% 70,00% 88,89% 100,00% Andere EG-burger 0 0,00% 17,65% 7,69% 0,00% 1 14,29% 20,00% 0,00% 0,00% Magreb-Turkse 0 0,00% 11,76% 7,69% 0,00% 0 0,00% 10,00% 11,11% 0,00% Gemengde 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Andere 1 10,00% 5,88% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IV.3. Onderwijs Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Buitengewoon lager onderwijs 1 10,00% 5,88% 23,08% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Lager onderwijs 1 10,00% 5,88% 0,00% 16,67% 1 14,29% 20,00% 22,22% 0,00% Buitengewoon secundair onderwijs 3 30,00% 17,65% 53,85% 16,67% 1 14,29% 0,00% 22,22% 16,67% Secundair onderwijs 2 20,00% 35,29% 0,00% 41,67% 3 42,86% 40,00% 22,22% 66,67% Deeltijds onderwijs 0 0,00% 5,88% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Leercontract 1 10,00% 0,00% 0,00% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% N.U.H.O. of universitair onderwijs 0 0,00% 5,88% 23,08% 0,00% 0 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% Onbekend 2 20,00% 23,53% 0,00% 16,67% 2 28,57% 30,00% 33,33% 16,67% Andere 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

14 V.4. Voornaamste dagbesteding Moeders Vaders Aantal %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Werk 4 40,00% 23,53% 38,46% 25,00% 4 57,14% 50,00% 44,44% 50,00% Eigen huishouden 4 40,00% 41,18% 30,77% 41,67% 0 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% Schoolgaand of in opleiding 0 0,00% 5,88% 7,69% 0,00% 0 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% Andere zinvolle dagbesteding (vrijwilligerswerk, 2 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% werkzoekend, verenigingsleven, ) Geen gestructureerde dagbesteding 0 0,00% 29,41% 23,08% 33,33% 3 42,86% 20,00% 44,44% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IV.5. Verliep de eigen opvoeding problematisch (meerdere scores mogelijk) Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Neen 0 0,00% 23,53% 15,38% 0,00% 1 14,29% 20,00% 0,00% 0,00% Ja 9 90,00% 41,18% 69,23% 100,00% 5 71,43% 60,00% 77,78% 100,00% Onvoldoende gegevens 1 10,00% 35,29% 15,38% 0,00% 1 14,29% 20,00% 22,22% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ouder werd tijdens zijn jeugd in een instelling of pleeggezin geplaatst Ouder werd tijdens zijn jeugd fysiek, emotioneel of seksueel mishandeld Ouder werd tijdens zijn jeugd ernstig verwaarloosd 2 20,00% 11,76% 7,69% 25,00% 3 42,86% 20,00% 66,67% 16,67% 7 70,00% 17,65% 38,46% 25,00% 2 28,57% 10,00% 22,22% 16,67% 7 70,00% 41,18% 61,54% 75,00% 3 42,86% 50,00% 55,56% 83,33% Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Kan positieve eigenschappen van de kinderen opnoemen: Goed 3 30,00% 23,53% 7,69% 41,67% 0 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% Volstaat 5 50,00% 58,82% 38,46% 41,67% 4 57,14% 50,00% 22,22% 66,67% Onvoldoende 2 20,00% 17,65% 53,85% 16,67% 3 42,86% 10,00% 77,78% 33,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Stelt duidelijke grenzen: Goed 0 0,00% 11,76% 7,69% 8,33% 1 14,29% 0,00% 0,00% 16,67% Volstaat 2 20,00% 41,18% 15,38% 8,33% 2 28,57% 50,00% 55,56% 50,00% Onvoldoende 8 80,00% 47,06% 76,92% 83,33% 4 57,14% 50,00% 44,44% 33,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Volgt goed op of de kinderen de gestelde grenzen opvolgen: Goed 0 0,00% 23,53% 7,69% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% Volstaat 2 20,00% 5,88% 0,00% 8,33% 2 28,57% 10,00% 22,22% 33,33% Onvoldoende 8 80,00% 70,59% 92,31% 83,33% 5 71,43% 90,00% 77,78% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Laat merken dat hij / zij de kinderen graag ziet: Goed 3 30,00% 35,29% 0,00% 50,00% 2 28,57% 30,00% 0,00% 16,67% Volstaat 6 60,00% 41,18% 76,92% 41,67% 2 28,57% 40,00% 44,44% 50,00% Onvoldoende 1 10,00% 23,53% 23,08% 8,33% 3 42,86% 30,00% 55,56% 33,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Kan probleemgedrag van de kinderen goed omschrijven: Goed 3 30,00% 17,65% 23,08% 33,33% 1 14,29% 20,00% 0,00% 0,00% Volstaat 2 20,00% 52,94% 46,15% 16,67% 2 28,57% 20,00% 0,00% 50,00% Onvoldoende 5 50,00% 29,41% 30,77% 50,00% 4 57,14% 60,00% 100,00% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

15 Kan probleemgedrag van de kinderen stopzetten: Goed 0 0,00% 11,76% 7,69% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Volstaat 2 20,00% 29,41% 7,69% 8,33% 2 28,57% 40,00% 33,33% 33,33% Onvoldoende 8 80,00% 58,82% 84,62% 83,33% 5 71,43% 60,00% 66,67% 66,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Kan bij probleemgedrag differentiëren naargelang de situatie: Goed 1 10,00% 11,76% 7,69% 16,67% 0 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% Volstaat 2 20,00% 41,18% 30,77% 25,00% 2 28,57% 30,00% 22,22% 33,33% Onvoldoende 7 70,00% 47,06% 61,54% 58,33% 5 71,43% 60,00% 77,78% 66,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Regels en straffen zijn gepast voor de leeftijd en overtreding: Goed 0 0,00% 23,53% 15,38% 8,33% 0 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% Volstaat 2 20,00% 29,41% 30,77% 16,67% 1 14,29% 40,00% 0,00% 16,67% Onvoldoende 8 80,00% 47,06% 53,85% 75,00% 6 85,71% 50,00% 100,00% 83,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Weet op elk moment, bij wie de kinderen zijn en tot wanneer: Goed 3 30,00% 29,41% 38,46% 41,67% 1 14,29% 0,00% 33,33% 33,33% Volstaat 5 50,00% 41,18% 15,38% 16,67% 4 57,14% 30,00% 44,44% 16,67% Onvoldoende 2 20,00% 29,41% 46,15% 41,67% 2 28,57% 70,00% 22,22% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Betrekt de kinderen bij het overleggen over en afspreken van huisregels: Goed 2 20,00% 11,76% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Volstaat 0 0,00% 23,53% 15,38% 41,67% 2 28,57% 20,00% 0,00% 33,33% Onvoldoende 6 60,00% 41,18% 38,46% 33,33% 3 42,86% 60,00% 33,33% 16,67% Niet van toepassing 2 20,00% 23,53% 46,15% 25,00% 2 28,57% 20,00% 66,67% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Helpt de kinderen om problemen op te lossen op een adequate manier: Goed 2 20,00% 5,88% 0,00% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% Volstaat 2 20,00% 23,53% 15,38% 16,67% 2 28,57% 50,00% 0,00% 16,67% Onvoldoende 6 60,00% 52,94% 61,54% 50,00% 4 57,14% 40,00% 66,67% 16,67% Niet van toepassing 0 0,00% 17,65% 23,08% 25,00% 1 14,29% 10,00% 33,33% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Bevestigt de kinderen wanneer zij positief gedrag stellen: Goed 2 20,00% 23,53% 7,69% 25,00% 1 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% Volstaat 5 50,00% 58,82% 46,15% 25,00% 1 14,29% 50,00% 22,22% 66,67% Onvoldoende 3 30,00% 17,65% 46,15% 50,00% 5 71,43% 50,00% 77,78% 33,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Beloont de kinderen op een gepaste wijze: Goed 1 10,00% 17,65% 0,00% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Volstaat 3 30,00% 52,94% 30,77% 41,67% 2 28,57% 30,00% 11,11% 66,67% Onvoldoende 6 60,00% 29,41% 69,23% 50,00% 5 71,43% 70,00% 88,89% 33,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

16 IV.6.1. Ernstig tekort aan opvoedingsvaardigheden Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 %2005 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 %2005 Ja 7 70,00% 70,59% 84,62% 91,67% 58,33% 6 85,71% 80,00% 100,00% 50,00% 100,00% Neen 3 30,00% 29,41% 15,38% 8,33% 41,67% 1 14,29% 20,00% 0,00% 50,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IV.6.2. Opvoedingsproblemen ouders Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Neen 7 70,00% 58,82% 61,54% 58,33% 3 42,86% 50,00% 33,33% 66,67% Ja 3 30,00% 41,18% 38,46% 41,67% 4 57,14% 40,00% 66,67% 16,67% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 90,00% 100,00% 100,00% Zo ja, Welke? Verwaarlozing van de kinderen 3 30,00% 17,65% 30,77% 8,33% 2 28,57% 0,00% 44,44% 16,67% Fysieke mishandeling 0 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 2 28,57% 0,00% 22,22% 16,67% Emotionele mishandeling 2 20,00% 29,41% 23,08% 33,33% 2 28,57% 30,00% 22,22% 16,67% Seksuele mishandeling 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%

17 DE EINDREGISTRATIEGEGEVENS IN KAART GEBRACHT REGISTRATIE VAN DE AFGESLOTEN GEZINNEN IN 2009 Eindregistratie 2009 Gemiddelde begeleidingsduur ,6 maanden 24,0 maanden 22,6 maanden 14,5 maanden 1. Woonplaats van het gezin Aantal %09 %08 %07 %06 %05 Gent Centrum 4 29% 40% 56% 40% 60% Randgemeenten 4 29% 33% 19% 14% 20% Overige (meer dan 10 km) 6 42% 27% 25% 36% 20% Totaal % 100% 100% 100% 100% Deze tabel gaat over de afsluiters van 1 januari tot 31 december De tabellen hieronder gaan over de afsluiters van oktober 2008 tot oktober Wie is de verwijzer Aantal %09 %08 %07 %06 %05 Sociale Dienst Jeugdrechtbank 5 42% 38% 29% 29% 13% Sociale Dienst CBJ 7 58% 63% 71% 71% 87% Totaal % 100% 100% 100% 100% 3. Samenwerkingsinstanties Netwerk Aantal %09 %08 %07 %06 %05 Familie 7 58% 50% 64% 57% 60% Buren 3 25% 38% 14% 7% 27% Steunfiguren 4 33% 44% 29% 14% 47% Andere 1 8% 25% 21% 14% 7% Onderwijs Kinderopvang 0 0% 6% 14% 0% 7% Kleuterschool 0 0% 50% 36% 7% 7% Lagere school 4 33% 56% 43% 36% 33% Middelbare school 7 58% 56% 43% 50% 33% Bijzonder onderwijs 2 17% 50% 29% 21% 40% CLB 2 17% 38% 29% 0% 33% Internaat 3 25% 0% 7% 0% 0% Andere 0 0% 6% 14% 7% 7%

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Klant. werking. werk. schrift1

Klant. werking. werk. schrift1 Klant werking schrift1 werk De provincie heeft zich gedurende 7 jaar geëngageerd in het Reset-project vanuit de vaststelling dat een aantal mensen tussen de mazen van het begeleidingsnet glippen. Wij hebben

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel --------------------------------------

JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel -------------------------------------- JAARVERSLAG 2012 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel -------------------------------------- kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Sainctelette Square 17 1000 Brussel -------------------------------------

Nadere informatie

Ouders met een verstandelijke beperking

Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Ouders met een verstandelijke beperking Een praktijkstudie Dina Joha Deze publicatie is gemaakt door het Landelijk KennisNetwerk Gehandicaptenzorg (LKNG). Het LKNG

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel

JAARVERSLAG 2010 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel JAARVERSLAG 200 Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel kindinnood@uzbrussel.be www.kindinnood.be Laarbeeklaan 0 090 Jette Inhoud I. VOORWOORD p. 3 II. HET VERTROUWENSCENTRUM KINDERMISHANDELING BRUSSEL

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Te veel problemen onder één dak

Te veel problemen onder één dak Te veel problemen onder één dak Een quickscan naar multi-probleemgezinnen in Groningen Jeanine Vosselman Louis Polstra Marcel Daalman Bureau Onderzoek Gemeente Groningen, februari 2005 Bureau Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek gezinscoaching Rotterdam

Onderzoek gezinscoaching Rotterdam Onderzoek gezinscoaching Rotterdam J. Snippe F. Schaap A. Kruize B. Bieleman ONDERZOEK GEZINSCOACHING ROTTERDAM September 2009 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON St. INTRAVAL Postadres: Postbus 1781

Nadere informatie

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten

Als het naar buiten komt, is het vaak te laat. Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie Twentse plattelandsgemeenten Als het naar buiten komt, is het vaak te laat Relationeel geweld tegen vrouwen in drie

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD

OVERZICHT VAN DE GEBRUIKTE AFKORTINGEN 81 VOORWOORD INHOUDSTAFEL VOORWOORD 2 WERKING 2014 3 FINANCIËLE EN SOCIALE HULP 5 INKOMEN 1 ONDERSTEUNING EN OPVOEDING 1 VOORDELEN EN PREMIES 1 JURIDISCH ADVIES 1 SCHULDEN 1 CRISISOPVANG 1 SOCIAAL HUREN 1 ASIELZOEKERS

Nadere informatie

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS

VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS VADEMECUM VOOR PLEEGZORGERS Een leidraad bij de administratieve aspecten van een pleegzorgsituatie van minderjarigen Pleegzorg Limburg vzw - vademecum voor pleegzorgers 2014 (versie 2) 1 Pleegzorg Limburg

Nadere informatie

Aandacht voor allochtone armoede

Aandacht voor allochtone armoede Aandacht voor allochtone armoede 1 Inhoud Inleiding...3 Aanleiding voor het project...3 Historische context...3 En de beleidscontext?...3 Maatschappelijke context...4 Een opbouwwerkproject...4 Een opbouwwerkproces

Nadere informatie

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1 RECHT OP informatie voor ouders kinderen, drugs en de wet ANTWOORD recht op antwoord 1 Auteur Filip Van Hende, advocaat Redactie Mia De Bock, stafmedewerker VAD Werkgroep Consult: Anja Michiels (VAGGA/Altox),

Nadere informatie

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN Faculteit Rechtsgeleerdheid Leuvens Instituut voor Criminologie Werkcollege Criminologische Praktijk Academiejaar 2013-2014 KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN PIJNPUNTEN BIJ DE RE-INTEGRATIE VAN GEDETINEERDEN

Nadere informatie

Preventie binnen de schuldenproblematiek

Preventie binnen de schuldenproblematiek Departement Sociaal-Agogisch Werk Optie: Maatschappelijk Werk Preventie binnen de schuldenproblematiek Een goede oplossing of verkwisting van het geld? Door: Silvia Creemers Eindwerk aangeboden tot het

Nadere informatie

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1

RECHT OP ANTWOORD. kinderen, drugs en de wet. informatie voor ouders. recht op antwoord 1 RECHT OP informatie voor ouders kinderen, drugs en de wet ANTWOORD recht op antwoord 1 Auteur Filip Van Hende, advocaat Redactie Mia De Bock, stafmedewerker VAD Werkgroep Consult: Anja Michiels (VAGGA/Altox),

Nadere informatie

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R.

Word jong en vader. Borms en M. De Wilde, 2005, 50 p. 1 Dit is Fara-uitgave van mei 2012: een herwerking van de crz-uitgave Jong en Vader, R. Word jong en vader Ben je jong en (bijna) vader? Dan is deze brochure iets voor jou. Je vindt in deze brochure informatie over wat vader worden kan betekenen voor jou, antwoord op je rechten en plichten

Nadere informatie

De Haagse Samenwerking. Eindrapport

De Haagse Samenwerking. Eindrapport De Haagse Samenwerking Eindrapport Den Haag, 11 december 2012 Colofon Projectnummer: 35378 Auteurs: Jesse Hoogenbosch Esther Klaster Timo Kruijt (stagiair) José Rijnen (tot september 2011) Yermo Wever

Nadere informatie

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag

18-minners (z)onder dak. omvang en hulpvraag omvang en hulpvraag Directie Wijk en Stad, afdeling Onderzoek en Statistiek April 2007 Inhoudsopgave 1 Samenvatting 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Uitkomsten 3 1.2.1 Omvang en samenstelling 3 1.2.2 Hulpbehoefte

Nadere informatie

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER

ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER Kapucijnenvoer 39 3000 Leuven +32(0)16 33 69 10 fax: +32(0)16 33 69 22 www.kuleuven.be ITHACA BESCHUT WONEN DE VLIER De Groof Marian Taeymans Sofie Prof. Dr. Van Audenhove Chantal Leuven oktober 2009 Inhoud

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Zwerfjongeren (z)onder dak

Zwerfjongeren (z)onder dak Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek naar de overstap van Jeugdzorg naar Maatschappelijke Opvang Niek Fransen Carolien van den Handel Lenneke Wolswinkel Zwerfjongeren (z)onder dak Casus onderzoek

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig.

Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je deze brochure nodig. Uit elkaar... En de kinderen dan? Overweeg je te scheiden? En heb je kinderen? Dan heb je

Nadere informatie

Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen

Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen OASeS Centrum Ongelijkheid, Armoede, Sociale Uitsluiting en de Stad Panel - Institut des Sciences Humaines et Sociales Onderzoek naar de OCMW-hulpverlening aan dak- en thuislozen Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Ons HULPVERLENINGSVOORSTEL Met deze brochure willen wij jou voorstellen wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten als we van start gaan met een

Nadere informatie

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle

Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle Zorgen over allochtone jongens en meisjes in Zwolle een onderzoek naar de situatie rondom de jeugdhulpverlening aan allochtone jongeren januari 2007 Steunpunt Minderheden Overijssel Colofon Uitgave: Steunpunt

Nadere informatie

Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting

Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting Eind goed, al goed? De leefsituatie van jongeren een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting L. Boendermaker Onderzoek en Beleid, nr. 167 Samenvatting en conclusies Dit rapport vormt de afsluiting

Nadere informatie