CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING. I.1. Van aanmelding tot verwijzing. I.2. Aard dossier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING. I.1. Van aanmelding tot verwijzing. I.2. Aard dossier"

Transcriptie

1

2 CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING REGISTRATIE VAN DE NIEUW GESTARTE GEZINNEN IN 2009 Startregistratie 2009 I. Van aanmelding tot verwijzing I.1. Van aanmelding tot verwijzing Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 %2005 Sociale Dienst Jeugdrechtbank 2 18,18% 38,89% 30,77% 15,38% 20,00% Sociale Dienst CBJ 9 81,82% 61,11% 69,23% 84,62% 80,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% I.2. Aard dossier De aard (nieuw of bestaand dossier) verwijst naar de situatie voorafgaand aan de beslissing tot thuisbegeleiding. Een dossier betreft het gezinsverband dat begeleid wordt. Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 %2005 Nieuw dossier 2 18,18% 33,33% 23,08% 46,15% 20,00% Bestaand dossier 9 81,82% 66,67% 76,92% 53,85% 80,00% Minder dan 1 jaar 4 36,36% 22,22% 15,38% 23,08% 40,00% Tussen 1 en 5 jaar 4 36,36% 22,22% 38,46% 23,08% 33,33% 5 en meer 1 9,09% 22,22% 23,08% 7,69% 6,67% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% I.3. Wie is de aanmelder bij de verwijzer? (nieuw dossier) Hier worden enkel de nieuwe dossiers gescoord. De aanmelder is diegene die de gezinssituatie aanmeldt bij de verwijzer. Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 %2005 Gezin 0 0,00% 0,00% 0,00% 33,33% 66,67% De onmiddellijke omgeving 0 0,00% 16,67% 0,00% 16,67% 0,00% Een politionele of justitiële instantie 0 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% Hulpverlening buiten de BJB 1 50,00% 50,00% 66,67% 33,33% 33,33% Andere 0 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% 0,00% Onbekend 1 50,00% 0,00% 33,33% 0,00% 0,00% Bemiddelingscommissie 0 0,00% 16,67% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal 2 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

3 II. Gezinsgegevens II.1.1. Aard van het ouderlijke systeem II.1. Gezinssamenstelling Een nieuw samengesteld gezin wordt gescoord als een alleenstaande ouder meer dan 3 maanden samenwoont met een nieuwe partner. Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Oorspronkelijke gezinssamenstelling 4 36,36% 27,78% 61,54% 15,38% 26,67% Indien nee: Thuisbegeleiding bij moeder 5 45,45% 61,11% 30,77% 76,92% 53,33% Thuisbegeleiding bij vader 1 9,09% 11,11% 7,69% 7,69% 20,00% Thuisbegeleiding bij anderen 1 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Aard ouderlijk systeem bij moeder Eénoudergezin 3 60,00% 72,73% 100,00% 63,64% 66,67% Nieuw samengesteld gezin 2 40,00% 27,27% 0,00% 36,36% 22,22% Wisselende partners 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Andere 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,11% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal 5 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Aard ouderlijk systeem bij vader Eénoudergezin vader 1 100,00% 50,00% 0,00% 30,00% 66,67% Nieuw samengesteld gezin 0 0,00% 50,00% 100,00% 20,00% 16,67% Wisselende partners 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Andere 0 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 0,00% Onbekend 0 0,00% 25,00% Totaal 1 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% II.1.2. Kinderen Het betreft hier ALLE kinderen (zonder leeftijdsgrens) van beide partners (ook uit vorige huwelijken). Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Aantal kinderen thuis: 23 85,19% 97,83% 81,40% 92,59% 97,67% Aantal kinderen buitenshuis: 16,81% 2,17% 18,60% 7,41% 2,33% Na scheiding andere partner 4 14,81% 0,00% 6,98% 0,00% 0,00% Uit huis geplaatst binnen BJB 0 0,00% 0,00% 0,00% 7,41% 0,00% Uit huis geplaatst buiten BJB (MPI, Internaat, Kind&Gezin) 0 0,00% 0,00% 11,63% 0,00% 2,33% Zelfstandig wonend 0 0,00% 2,17% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal aantal kinderen ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00

4 II.2. Socio-economische situatie van het gezin II.2.1. Woonsituatie Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Woning in de privé 7 63,64% 61,11% 53,85% 46,15% 53,33% Sociale woning 3 27,27% 33,33% 46,15% 53,85% 46,67% Geen woning 0 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% Andere 1 9,09% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Eigendom 2 18,18% 11,11% 7,69% 7,69% 20,00% Huur 9 81,82% 88,89% 92,31% 92,31% 80,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% II.2.2. Inkomstenbronnen gezin We registreren alle inkomstenbronnen van het gezin: ook kinderbijslag, alimentatie, e.d. Inkomen uit arbeid wordt ruim bekeken: ook zwart werk en gelegenheidswerk zijn inkomsten uit arbeid. Er zijn meerdere scores mogelijk Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Arbeid 6 54,55% 44,44% 69,23% 46,15% 46,67% Vervangingsinkomen: 2 18,18% 50,00% 69,23% 76,92% 60,00% Voor arbeidsongeschiktheid 1 9,09% 22,22% 23,08% 30,77% 13,33% Voor werkloosheidsvergoeding 1 9,09% 27,78% 30,77% 38,46% 46,67% Voor pensioen 0 0,00% 0,00% 7,69% 0,00% 0,00% Voor weduwenpensioen 0 0,00% 0,00% 7,69% 7,69% 0,00% Voor loopbaanonderbreking 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Gewaarborgd inkomen voor bejaarden 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Kinderbijslag ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Leefloon 3 27,27% 11,11% 0,00% 15,38% 0,00% Tegemoetkoming gehandicapten 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Alimentatie 1 9,09% 16,67% 15,38% 23,08% 20,00% Geen 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Andere 0 0,00% 5,56% 0,00% 15,38% 6,67% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5 II.3.1. Organisatie van het dagelijkse leven II.3. Gezinstaken II Huisvestingsproblemen Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 7 63,64% 55,56% 61,54% 61,54% 73,33% Ja 4 36,36% 44,44% 38,46% 38,46% 26,67% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% II Financiële problemen Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 4 36,36% 16,67% 15,38% 23,08% 13,33% Ja 7 63,64% 83,33% 84,62% 76,92% 86,67% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 92,31% Zo ja, welke? Leven van een beperkt inkomen 6 54,55% 61,11% 76,92% 38,46% 66,67% Zware schulden 6 54,55% 27,78% 46,15% 38,46% 46,67% Inadequaat budgetbeheer 3 27,27% 44,44% 46,15% 38,46% 26,67% Administratieve problemen worden gescoord als het gezin met meer dan 3 dossiers niet in orde is en dit over een langere periode. II Administratieve problemen Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen, doorgaans alles in orde door het gezin 5 45,45% 38,89% 53,85% 30,77% 33,33% Neen, doorgaans alles in orde door diensten 1 9,09% 33,33% 15,38% 30,77% 40,00% Ja 4 36,36% 27,78% 23,08% 38,46% 13,33% Onvoldoende gegevens 1 9,09% 0,00% 7,69% 0,00% 13,33% II Problemen huishoudelijke organisatie Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 6 54,55% 50,00% 53,85% 38,46% 46,67% Ja 5 45,45% 50,00% 46,15% 61,54% 53,33% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, welke? Gebrekkig onderhoud woning 1 9,09% 11,11% 38,46% 23,08% 33,33% Gebrekkige hygiëne 0 0,00% 11,11% 38,46% 7,69% 6,67% Gebrekkige verzorging van eten 1 9,09% 5,56% 30,77% 23,08% 6,67% Gebrekkige verzorging kleding 0 0,00% 5,56% 23,08% 0,00% 0,00% Geen (betr.) vast dagritme 4 36,36% 44,44% 38,46% 61,54% 20,00%

6 II.3.2. Ouderschap Met V/M wordt hier bedoeld de ouderfiguren die in het gezin aanwezig zijn en verantwoordelijkheid op dit vlak opnemen. II Opvoedingsproblemen in de relatie V/M. (meerdere scores mogelijk) Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Geen probleem 2 18,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Aanpak V/M niet afgestemd 3 27,27% 38,89% 53,85% 30,77% 13,33% Aanpak V/M strijdig 2 18,18% 27,78% 61,54% 23,08% 20,00% Geen overleg tussen V en M i.v.m. de aanpak 2 18,18% 27,78% 23,08% 7,69% 0,00% Overleg V/M conflictueus 2 18,18% 33,33% 46,15% 30,77% 26,67% Niet van toepassing (één-oudergezin) 5 45,45% 44,44% 30,77% 61,54% 66,67% Onbekend 0 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 0,00% II.3.3. Ontwikkeling van de ouders II Zijn er problemen op vlak van partnerrelatie? Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 Aantal %2009 %2008 %2007 Neen 1 10,00% 29,41% 7,69% 0 0,00% 20,00% 11,11% Ja 9 90,00% 70,59% 92,31% 7 100,00% 80,00% 88,89% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, met wie? Met huidige partner 5 50,00% 52,94% 61,54% 4 57,14% 70,00% 88,89% Met ex-partner 5 50,00% 41,18% 38,46% 3 42,86% 20,00% 22,22% In deze kolom bekijken we of het gezin voldoende mogelijkheden tot persoonlijke ontplooiing van de ouders biedt. Mentale ontplooiing: zwakbegaafdheid en mentale handicap als er problemen ervaren worden. Psychische gezondheid: psychiatrische problemen als er problemen ervaren worden. II Zijn er problemen op vlak van persoonlijke ontplooiing? Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 Aantal %2009 %2008 %2007 Neen 0 0,00% 5,88% 7,69% 1 14,29% 10,00% 0,00% Ja ,00% 94,12% 92,31% 6 85,71% 90,00% 100,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, welke? (meerdere scores mogelijk) Loopbaan, tewerkstelling 7 70,00% 52,94% 53,85% 4 57,14% 50,00% 77,78% Mentale ontplooiing 4 40,00% 29,41% 23,08% 1 14,29% 10,00% 33,33% Fysische gezondheid 5 50,00% 47,06% 46,15% 3 42,86% 50,00% 66,67% Psychische gezondheid 8 80,00% 82,35% 76,92% 6 85,71% 90,00% 66,67%

7 II.3.4. Maatschappelijk functioneren II Het gezin en de omgeving II Zijn er problemen op vlak van contacten met derden? Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 2 18,18% 5,56% 0,00% 23,08% 46,67% Ja 9 81,82% 94,44% 100,00% 76,92% 53,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, wie? Met familie 6 54,55% 61,11% 84,62% 69,23% 40,00% De buurt 5 45,45% 38,89% 30,77% 30,77% 33,33% De school 3 27,27% 33,33% 53,85% 46,15% 20,00% Het werk 2 18,18% 5,56% 7,69% 7,69% 0,00% De huiseigenaar 2 18,18% 22,22% 23,08% 7,69% 13,33% Politie en gerecht 2 18,18% 22,22% 23,08% 30,77% 20,00% Andere hulpverleners 7 63,64% 27,78% 30,77% 30,77% 26,67% Vrienden 0 0,00% 33,33% 23,08% 23,08% 6,67% II Zijn er steunfiguren op praktisch-emotioneel vlak? Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 0 0,00% 5,56% 15,38% 7,69% 13,33% Ja ,00% 94,44% 84,62% 92,31% 86,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, wie? Familieleden 10 90,91% 50,00% 69,23% 61,54% 46,67% Buren 3 27,27% 22,22% 0,00% 23,08% 26,67% Niet inwonende partner of ouder 0 0,00% 11,11% 7,69% 23,08% 13,33% Vrienden 4 36,36% 50,00% 15,38% 38,46% 40,00% Andere hulpverlener 4 36,36% 38,89% 30,77% 38,46% 20,00% Huisarts 2 18,18% 38,89% 15,38% 23,08% 20,00% Andere 1 9,09% 22,22% 30,77% 7,69% 20,00% II.3.5. Het gezin en hulpverlening II Heeft gezin regelmatig contact met andere hulpverleners? Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 1 9,09% 0,00% 7,69% 15,38% 13,33% Ja 10 90,91% 100,00% 92,31% 864,62% 86,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Zo ja, met wie? Dienstverlening, bvb. Gezinszorg 0 0,00% 0,00% 38,46% 30,77% 20,00% Justitiële hulpverlening, bvb. probatie 2 18,18% 22,22% 0,00% 7,69% 26,67% Psychiatrie 4 36,36% 22,22% 15,38% 7,69% 6,67% Kind en Gezin 3 27,27% 16,67% 30,77% 7,69% 20,00% Vlaams Fonds, bvb. revalidatie, MPI 3 27,27% 11,11% 30,77% 23,08% 20,00% CLB 4 36,36% 22,22% 46,15% 23,08% 33,33% Dienst Algemeen Welzijnswerk 0 0,00% 22,22% 15,38% 7,69% 6,67% OCMW 3 27,27% 55,56% 38,46% 61,54% 33,33% CGGZ 3 27,27% 5,56% 7,69% 0,00% 26,67% Voorziening BJB 2 18,18% 5,56% 7,69% 8,00% 6,67% Andere 4 36,36% 38,89% 30,77% 30,77% 26,67%

8 II Motivatie van het gezin tot thuisbegeleiding Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Positieve motivatie 0 0,00% 16,67% 15,38% 0,00% 6,67% Neutrale motivatie 2 18,18% 11,11% 15,38% 7,69% 0,00% Geen tot weinig motivatie 6 54,55% 33,33% 46,15% 61,54% 40,00% Negatieve motivatie 0 0,00% 5,56% 0,00% 0,00% 13,33% Tegengestelde motivatie bij gezinsleden 3 27,27% 33,33% 23,08% 30,77% 40,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Bij deze vraag peilen we naar de kenmerken uit de definitie van Ghesquière: een multi-problemgezin is een gezin dat kampt met een chronisch complex van socio-economische en psycho-sociale problemen waarvan de betrokken hulpverleners vinden dat het weerbarstig is voor hulp. De weerbarstigheid van het gezin wordt gescoord voor hulpverlening in het algemeen, niet exclusief voor thuisbegeleiding. Op socio-economisch vlak: II Typeer je dit gezin als problematisch?. Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 4 36,36% 44,44% 38,46% 7,69% 33,33% Ja 7 63,64% 55,56% 61,54% 92,31% 66,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Op psycho-sociaal vlak: Neen 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Ja ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Qua weerbarstigheid voor hulpverlening Neen 5 45,45% 61,11% 46,15% 69,23% 60,00% Ja 6 54,55% 38,89% 53,85% 30,77% 40,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Is de problematiek chronisch? Neen 2 18,18% 22,22% 7,69% 7,69% 26,67% Ja 9 81,82% 77,78% 92,31% 92,31% 80,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 106,67%

9 III. DE KINDEREN III.1. Leeftijd van de kinderen Hier worden enkel de kinderen IN het gezin gescoord. Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Jonger dan 3 jaar 0 0,00% 6,52% 16,67% 16,00% 9,52% Tussen 3 en 6 jaar 6 26,09% 10,87% 22,22% 16,00% 23,81% Tussen 7 en 12 jaar 9 39,13% 28,26% 22,22% 24,00% 35,71% Tussen 13 en 15 jaar 5 21,74% 21,74% 25,00% 32,00% 19,05% Tussen 16 en 18 jaar 3 13,04% 21,74% 13,89% 12,00% 9,52% > 18 jaar 0 0,00% 10,87% 0,00% 0,00% 2,38% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.2. Etnische origine Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Belgisch 20 86,96% 60,87% 72,22% 96,00% 85,71% Andere EG-burger 0 0,00% 10,87% 5,56% 0,00% 0,00% Magreb-Turkse 0 0,00% 17,39% 22,22% 0,00% 9,52% Gemengde 3 13,04% 2,17% 0,00% 4,00% 4,76% Andere 0 0,00% 8,70% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.3. Onderwijsniveau van het kind (werkende kinderen: hoogst bereikte niveau) Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Nog niet schoolgaand 0 0,00% 6,52% 16,67% 16,00% 9,52% Buitengewoon kleuteronderwijs 0 0,00% 2,17% 0,00% Kleuteronderwijs 6 26,09% 8,70% 27,78% 4,00% 0,00% Buitengewoon onderwijs 3 13,04% 10,87% 11,11% 12,00% 21,43% Lager onderwijs 6 26,09% 19,57% 16,67% 8,00% 11,90% Buitengewoon secundair onderwijs 4 17,39% 2,17% 8,33% 24,00% 28,57% Secundair onderwijs 4 17,39% 45,65% 16,67% 24,00% 0,00% Deeltijds onderwijs 0 0,00% 4,35% 2,78% 8,00% 21,43% Leercontract 0 0,00% 0,00% 0,00% 4,00% 0,00% N.U.H.O. 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,76% Universitair onderwijs 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,38% Andere 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

10 III.4. Hulpverleningsverleden van het kind Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 5 21,74% 21,74% 25,00% 24,00% 35,71% Ja 18 78,26% 76,09% 63,89% 76,00% 64,29% Geen gegevens 0 0,00% 2,17% 11,11% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Welke hulpverlening kwam voor? Binnen Bijzondere Jeugdbijstand 10 43,48% 47,83% 27,78% 24,00% 33,33% Onder toezicht 0 0,00% 21,74% 5,56% 0,00% 9,52% Pleeggezin 1 4,35% 10,87% 5,56% 0,00% 7,14% Residentie 3 13,04% 21,74% 16,67% 4,00% 11,90% Thuisbegeleiding 2 8,70% 15,22% 13,89% 16,00% 11,90% Dagcentrum 1 4,35% 2,17% 2,78% 4,00% 0,00% BZW 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% OOC 5 21,74% 15,22% 11,11% 8,00% 9,52% Crisishulp aan huis 2 8,70% 6,52% 8,33% 12,00% 11,90% Andere 0 0,00% 4,35% 5,56% 8,00% 2,38% Buiten Bijzondere Jeugdbijstand 17 73,91% 71,74% 58,33% 52,00% 50,00% Psychiatrie 2 8,70% 8,70% 2,78% 8,00% 0,00% AWW (JAC, residentie) 0 0,00% 4,35% 2,78% 4,00% 0,00% Kind en Gezin (CKG, pleeggezin) 9 39,13% 26,09% 22,22% 12,00% 35,71% CGGZ 5 21,74% 0,00% 0,00% 0,00% 14,29% Vlaams Fonds (revalidatie, MPI) 5 21,74% 8,70% 5,56% 24,00% 4,76% CLB 12 52,17% 34,78% 11,11% 0,00% 14,29% Andere 1 4,35% 4,35% 27,78% 16,00% 0,00%

11 III.5 Ontwikkeling van het kind (toelichting bij de invulling van de volgende tabellen). Gezondheid Centraal staat qua gezondheid: de groei en de ontwikkeling van het kind/jongere, de behandeling van eventuele gezondheidsproblemen en handicaps, de bescherming van het kind/jongere tegen gebeurlijke ongevallen en info naar het kind/jongere toe over hoe hij gezond kan blijven. Binnen deze topic is het tevens belangrijk aandacht te schenken aan voeding, tandverzorging, persoonlijke hygiëne, lichaamsbeweging en sport bij kinderen; aangevuld met roken, alcoholgebruik, bescherming tegen zwangerschap en seksueel overdraagbare ziekte bij adolescenten en jongvolwassenen. Cognitieve ontwikkeling: onderwijs en dagbesteding In deze sector wordt bijzondere aandacht gegeven aan de schoolse vaardigheden en de problemen die zich hier kunnen voordoen. Voor adolescenten komen hier ook werkvaardigheden bij. Ook het invullen van vrije tijd komt aan bod. Voor jonge kinderen gaat het om de senso-motorische en de cognitieve ontwikkeling. (dit is o.a. ontwikkeling van communicatie, spraak en taal). Identiteit Bijzondere aandacht gaat naar het ontwikkelen van een positief zelfbeeld - zelfwaardering van kind/jongere en ontwikkeling van een eigen identiteit-persoon. Band met het gezin van herkomst. Deze dimensie geeft aandacht aan de emotionele band met het gezin van herkomst (dus ook en vooral de niet inwonende ouder). Band met de ruimere omgeving Ruimere sociale netwerken zoals contact met grootouders, ooms en tantes, vrienden van de familie enz. worden in rekening gebracht. Sociaal voorkomen Zowel de fysieke verschijning als en verzorging van het kind/jongere zijn bijzondere aandachtspunten. Draagt het kind verzorgde kledij, schoenen, hoe is de persoonlijke hygiëne? Hoe is de zelfzorg: vb. maakt de jongere een verschil in kledij tijdens de vrije tijd of op school. Emotionele ontwikkeling Bijzondere aandacht: - de specifieke vaardigheden in de omgang met leeftijdgenoten en anderen; - geïnternaliseerde problemen bij kind/jongere zoals vb. angst en depressie; Gedagsontwikkeling - geëxternaliseerde problemen bij kind/jongere zoals vb. agressie en druggebruik. Zelfzorgvaardigheden Deze vraag is bedoeld om na te gaan of het kind voor zijn/haar leeftijd voldoende zelfstandig is en of het aangemoedigd wordt bepaalde vaardigheden te verwerven. Het gaat hem om dagelijkse vaardigheden op persoonlijk, huishoudelijk en maatschappelijk vlak.

12 III.5.1. Is de gezondheid en lich. Ontw. in overeenstemming met leeftijd? Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 % 2005 Neen 5 21,74% 10,87% 19,44% 16,00% 9,52% Ja 18 78,26% 89,13% 75,00% 80,00% 90,48% Onvoldoende Gegevens 0 0,00% 0,00% 5,56% 4,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.2. Is de cognitieve ontw. in overeenstemming met leeftijd? Neen 10 43,48% 15,22% 30,56% 40,00% 14,29% Ja 13 56,52% 78,26% 61,11% 56,00% 83,33% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 6,52% 8,33% 4,00% 2,38% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.3. Is de identiteitsontw. In overeenstemming met leeftijd? Neen 12 52,17% 47,83% 41,67% 44,00% 30,95% Ja 8 34,78% 50,00% 52,78% 52,00% 61,90% Onvoldoende gegevens 3 13,04% 2,17% 5,56% 4,00% 7,14% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.4. Is de band met gezin van herkomst voldoende? Neen 14 60,87% 67,39% 47,22% 64,00% 69,05% Ja 8 34,78% 32,61% 36,11% 32,00% 28,57% Onvoldoende gegevens 1 4,35% 0,00% 16,67% 4,00% 2,38% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.5. Is de band met de ruimere omgeving voldoende? Neen 12 52,17% 28,26% 47,22% 40,00% 19,05% Ja 10 43,48% 65,22% 41,67% 56,00% 69,05% Onvoldoende gegevens 1 4,35% 6,52% 11,11% 4,00% 11,90% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.6. Is sociaal voorkomen in overeenstemming met de leeftijd? Neen 5 21,74% 17,39% 22,22% 4,00% 0,00% Ja 18 78,26% 82,61% 75,00% 92,00% 100,00% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 0,00% 2,78% 4,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.7. Is emotionele ontw. In overeenstemming met de leeftijd? Neen 14 60,87% 58,70% 55,56% 60,00% 57,14% Ja 6 26,09% 39,13% 30,56% 32,00% 40,48% Onvoldoende gegevens 3 13,04% 2,17% 13,89% 8,00% 2,38% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.8. Is gedragsontw. In overeenstemming met de leeftijd? Neen 12 52,17% 32,61% 58,33% 56,00% 40,48% Ja 11 47,83% 65,22% 33,33% 40,00% 59,52% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 2,17% 8,33% 4,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% III.5.9. Is het kind voldoende zelfredzaam voor zijn leeftijd? Neen 4 17,39% 21,74% 30,56% 24,00% 16,67% Ja 19 82,61% 76,09% 58,33% 72,00% 80,95% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 2,17% 11,11% 4,00% 2,38% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

13 III.6. Contacten met niet-inwonende natuurlijke ouder Aantal %2009 %2008 %2007 Niet inw. nat. ouder overleden 1 4,35% 28,26% 5,56% Niet van toepassing (beide nat. ouders in gezin) 12 52,17% 19,57% 72,22% Ja 3 13,04% 23,91% 8,33% Neen 7 30,43% 28,26% 13,89% Totaal ,00% 100,00% 100,00% IV. Moeder en vaderfiguren IV.1. Leeftijd Leeftijd moeders Leeftijd vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Jonger dan ,00% 5,88% 0,00% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tussen 21 en 30 jaar 1 10,00% 5,88% 30,77% 8,33% 1 14,29% 0,00% 11,11% 16,67% Tussen 31 en 40 jaar 4 40,00% 23,53% 38,46% 58,33% 3 42,86% 10,00% 44,44% 33,33% Tussen 41 en 50 jaar 4 40,00% 52,94% 30,77% 8,33% 3 42,86% 70,00% 22,22% 50,00% Tussen 51 en 60 jaar 1 10,00% 11,76% 0,00% 16,67% 0 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% Ouder dan 60 jaar 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 22,22% 0,00% Onbekend 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IV.2. Etnische origine Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Belgische 9 90,00% 64,71% 84,62% 100,00% 6 85,71% 70,00% 88,89% 100,00% Andere EG-burger 0 0,00% 17,65% 7,69% 0,00% 1 14,29% 20,00% 0,00% 0,00% Magreb-Turkse 0 0,00% 11,76% 7,69% 0,00% 0 0,00% 10,00% 11,11% 0,00% Gemengde 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Andere 1 10,00% 5,88% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IV.3. Onderwijs Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Buitengewoon lager onderwijs 1 10,00% 5,88% 23,08% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Lager onderwijs 1 10,00% 5,88% 0,00% 16,67% 1 14,29% 20,00% 22,22% 0,00% Buitengewoon secundair onderwijs 3 30,00% 17,65% 53,85% 16,67% 1 14,29% 0,00% 22,22% 16,67% Secundair onderwijs 2 20,00% 35,29% 0,00% 41,67% 3 42,86% 40,00% 22,22% 66,67% Deeltijds onderwijs 0 0,00% 5,88% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Leercontract 1 10,00% 0,00% 0,00% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% N.U.H.O. of universitair onderwijs 0 0,00% 5,88% 23,08% 0,00% 0 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% Onbekend 2 20,00% 23,53% 0,00% 16,67% 2 28,57% 30,00% 33,33% 16,67% Andere 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

14 V.4. Voornaamste dagbesteding Moeders Vaders Aantal %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Werk 4 40,00% 23,53% 38,46% 25,00% 4 57,14% 50,00% 44,44% 50,00% Eigen huishouden 4 40,00% 41,18% 30,77% 41,67% 0 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% Schoolgaand of in opleiding 0 0,00% 5,88% 7,69% 0,00% 0 0,00% 20,00% 0,00% 0,00% Andere zinvolle dagbesteding (vrijwilligerswerk, 2 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 11,11% 0,00% werkzoekend, verenigingsleven, ) Geen gestructureerde dagbesteding 0 0,00% 29,41% 23,08% 33,33% 3 42,86% 20,00% 44,44% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IV.5. Verliep de eigen opvoeding problematisch (meerdere scores mogelijk) Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Neen 0 0,00% 23,53% 15,38% 0,00% 1 14,29% 20,00% 0,00% 0,00% Ja 9 90,00% 41,18% 69,23% 100,00% 5 71,43% 60,00% 77,78% 100,00% Onvoldoende gegevens 1 10,00% 35,29% 15,38% 0,00% 1 14,29% 20,00% 22,22% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Ouder werd tijdens zijn jeugd in een instelling of pleeggezin geplaatst Ouder werd tijdens zijn jeugd fysiek, emotioneel of seksueel mishandeld Ouder werd tijdens zijn jeugd ernstig verwaarloosd 2 20,00% 11,76% 7,69% 25,00% 3 42,86% 20,00% 66,67% 16,67% 7 70,00% 17,65% 38,46% 25,00% 2 28,57% 10,00% 22,22% 16,67% 7 70,00% 41,18% 61,54% 75,00% 3 42,86% 50,00% 55,56% 83,33% Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Kan positieve eigenschappen van de kinderen opnoemen: Goed 3 30,00% 23,53% 7,69% 41,67% 0 0,00% 40,00% 0,00% 0,00% Volstaat 5 50,00% 58,82% 38,46% 41,67% 4 57,14% 50,00% 22,22% 66,67% Onvoldoende 2 20,00% 17,65% 53,85% 16,67% 3 42,86% 10,00% 77,78% 33,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Stelt duidelijke grenzen: Goed 0 0,00% 11,76% 7,69% 8,33% 1 14,29% 0,00% 0,00% 16,67% Volstaat 2 20,00% 41,18% 15,38% 8,33% 2 28,57% 50,00% 55,56% 50,00% Onvoldoende 8 80,00% 47,06% 76,92% 83,33% 4 57,14% 50,00% 44,44% 33,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Volgt goed op of de kinderen de gestelde grenzen opvolgen: Goed 0 0,00% 23,53% 7,69% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% Volstaat 2 20,00% 5,88% 0,00% 8,33% 2 28,57% 10,00% 22,22% 33,33% Onvoldoende 8 80,00% 70,59% 92,31% 83,33% 5 71,43% 90,00% 77,78% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Laat merken dat hij / zij de kinderen graag ziet: Goed 3 30,00% 35,29% 0,00% 50,00% 2 28,57% 30,00% 0,00% 16,67% Volstaat 6 60,00% 41,18% 76,92% 41,67% 2 28,57% 40,00% 44,44% 50,00% Onvoldoende 1 10,00% 23,53% 23,08% 8,33% 3 42,86% 30,00% 55,56% 33,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Kan probleemgedrag van de kinderen goed omschrijven: Goed 3 30,00% 17,65% 23,08% 33,33% 1 14,29% 20,00% 0,00% 0,00% Volstaat 2 20,00% 52,94% 46,15% 16,67% 2 28,57% 20,00% 0,00% 50,00% Onvoldoende 5 50,00% 29,41% 30,77% 50,00% 4 57,14% 60,00% 100,00% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

15 Kan probleemgedrag van de kinderen stopzetten: Goed 0 0,00% 11,76% 7,69% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Volstaat 2 20,00% 29,41% 7,69% 8,33% 2 28,57% 40,00% 33,33% 33,33% Onvoldoende 8 80,00% 58,82% 84,62% 83,33% 5 71,43% 60,00% 66,67% 66,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Kan bij probleemgedrag differentiëren naargelang de situatie: Goed 1 10,00% 11,76% 7,69% 16,67% 0 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% Volstaat 2 20,00% 41,18% 30,77% 25,00% 2 28,57% 30,00% 22,22% 33,33% Onvoldoende 7 70,00% 47,06% 61,54% 58,33% 5 71,43% 60,00% 77,78% 66,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Regels en straffen zijn gepast voor de leeftijd en overtreding: Goed 0 0,00% 23,53% 15,38% 8,33% 0 0,00% 10,00% 0,00% 0,00% Volstaat 2 20,00% 29,41% 30,77% 16,67% 1 14,29% 40,00% 0,00% 16,67% Onvoldoende 8 80,00% 47,06% 53,85% 75,00% 6 85,71% 50,00% 100,00% 83,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Weet op elk moment, bij wie de kinderen zijn en tot wanneer: Goed 3 30,00% 29,41% 38,46% 41,67% 1 14,29% 0,00% 33,33% 33,33% Volstaat 5 50,00% 41,18% 15,38% 16,67% 4 57,14% 30,00% 44,44% 16,67% Onvoldoende 2 20,00% 29,41% 46,15% 41,67% 2 28,57% 70,00% 22,22% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Betrekt de kinderen bij het overleggen over en afspreken van huisregels: Goed 2 20,00% 11,76% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Volstaat 0 0,00% 23,53% 15,38% 41,67% 2 28,57% 20,00% 0,00% 33,33% Onvoldoende 6 60,00% 41,18% 38,46% 33,33% 3 42,86% 60,00% 33,33% 16,67% Niet van toepassing 2 20,00% 23,53% 46,15% 25,00% 2 28,57% 20,00% 66,67% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Helpt de kinderen om problemen op te lossen op een adequate manier: Goed 2 20,00% 5,88% 0,00% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% Volstaat 2 20,00% 23,53% 15,38% 16,67% 2 28,57% 50,00% 0,00% 16,67% Onvoldoende 6 60,00% 52,94% 61,54% 50,00% 4 57,14% 40,00% 66,67% 16,67% Niet van toepassing 0 0,00% 17,65% 23,08% 25,00% 1 14,29% 10,00% 33,33% 50,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Bevestigt de kinderen wanneer zij positief gedrag stellen: Goed 2 20,00% 23,53% 7,69% 25,00% 1 14,29% 0,00% 0,00% 0,00% Volstaat 5 50,00% 58,82% 46,15% 25,00% 1 14,29% 50,00% 22,22% 66,67% Onvoldoende 3 30,00% 17,65% 46,15% 50,00% 5 71,43% 50,00% 77,78% 33,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% Beloont de kinderen op een gepaste wijze: Goed 1 10,00% 17,65% 0,00% 8,33% 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Volstaat 3 30,00% 52,94% 30,77% 41,67% 2 28,57% 30,00% 11,11% 66,67% Onvoldoende 6 60,00% 29,41% 69,23% 50,00% 5 71,43% 70,00% 88,89% 33,33% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

16 IV.6.1. Ernstig tekort aan opvoedingsvaardigheden Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 %2005 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 %2005 Ja 7 70,00% 70,59% 84,62% 91,67% 58,33% 6 85,71% 80,00% 100,00% 50,00% 100,00% Neen 3 30,00% 29,41% 15,38% 8,33% 41,67% 1 14,29% 20,00% 0,00% 50,00% 0,00% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% IV.6.2. Opvoedingsproblemen ouders Moeders Vaders Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Aantal %2009 %2008 %2007 %2006 Neen 7 70,00% 58,82% 61,54% 58,33% 3 42,86% 50,00% 33,33% 66,67% Ja 3 30,00% 41,18% 38,46% 41,67% 4 57,14% 40,00% 66,67% 16,67% Onvoldoende gegevens 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% Totaal ,00% 100,00% 100,00% 100,00% 7 100,00% 90,00% 100,00% 100,00% Zo ja, Welke? Verwaarlozing van de kinderen 3 30,00% 17,65% 30,77% 8,33% 2 28,57% 0,00% 44,44% 16,67% Fysieke mishandeling 0 0,00% 0,00% 0,00% 8,33% 2 28,57% 0,00% 22,22% 16,67% Emotionele mishandeling 2 20,00% 29,41% 23,08% 33,33% 2 28,57% 30,00% 22,22% 16,67% Seksuele mishandeling 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0,00% 10,00% 0,00% 0,00%

17 DE EINDREGISTRATIEGEGEVENS IN KAART GEBRACHT REGISTRATIE VAN DE AFGESLOTEN GEZINNEN IN 2009 Eindregistratie 2009 Gemiddelde begeleidingsduur ,6 maanden 24,0 maanden 22,6 maanden 14,5 maanden 1. Woonplaats van het gezin Aantal %09 %08 %07 %06 %05 Gent Centrum 4 29% 40% 56% 40% 60% Randgemeenten 4 29% 33% 19% 14% 20% Overige (meer dan 10 km) 6 42% 27% 25% 36% 20% Totaal % 100% 100% 100% 100% Deze tabel gaat over de afsluiters van 1 januari tot 31 december De tabellen hieronder gaan over de afsluiters van oktober 2008 tot oktober Wie is de verwijzer Aantal %09 %08 %07 %06 %05 Sociale Dienst Jeugdrechtbank 5 42% 38% 29% 29% 13% Sociale Dienst CBJ 7 58% 63% 71% 71% 87% Totaal % 100% 100% 100% 100% 3. Samenwerkingsinstanties Netwerk Aantal %09 %08 %07 %06 %05 Familie 7 58% 50% 64% 57% 60% Buren 3 25% 38% 14% 7% 27% Steunfiguren 4 33% 44% 29% 14% 47% Andere 1 8% 25% 21% 14% 7% Onderwijs Kinderopvang 0 0% 6% 14% 0% 7% Kleuterschool 0 0% 50% 36% 7% 7% Lagere school 4 33% 56% 43% 36% 33% Middelbare school 7 58% 56% 43% 50% 33% Bijzonder onderwijs 2 17% 50% 29% 21% 40% CLB 2 17% 38% 29% 0% 33% Internaat 3 25% 0% 7% 0% 0% Andere 0 0% 6% 14% 7% 7%

18 Gezondheid Aantal %09 %08 %07 %06 %05 Huisdokter 2 17% 31% 50% 21% 20% Andere arts 4 33% 13% 14% 0% 27% Psychiater 2 17% 38% 36% 0% 13% Ziekenhuis 2 17% 13% 29% 14% 20% Kind en Gezin 1 8% 31% 14% 0% 13% Andere 2 17% 31% 50% 0% 20% Huisvesting Sociale huisvestingsmaatschappij 3 25% 19% 29% 14% 40% Immobiliën 0 0% 13% 7% 0% 13% Eigenaar 2 17% 6% 7% 0% 7% Andere 0 0% 19% 7% 7% 20% Financiën en administratie Deurwaarder 1 8% 13% 7% 0% 7% Incassobureau 1 8% 19% 21% 0% 13% Schuldeiser 1 8% 25% 21% 0% 13% Advocaat 0 0% 50% 14% 14% 20% Bank 0 0% 13% 36% 7% 0% Kinderbijslag 1 8% 38% 43% 14% 40% Mutualiteit 0 0% 44% 21% 0% 27% Schuldbemiddelaar 2 17% 6% 7% 7% 7% Andere 1 8% 13% 21% 0% 0% Tewerkstelling RVA 0 0% 19% 14% 0% 7% VDAB 0 0% 13% 7% 7% 13% Vakbond 0 0% 31% 14% 0% 13% Andere 0 0% 0% 7% 0% 0% Werkgever 0 0% 13% 21% 7% 33% Tewerkstellingsprojecten 0 0% 25% 29% 7% 20% Politie 3 25% 63% 36% 50% 53% Gerechtelijke diensten 4 33% 44% 14% 14% 13% Andere Hulpverleners OCMW 6 50% 50% 64% 36% 60% Gezinszorg 3 25% 19% 36% 21% 20% Psychiatrie 4 33% 19% 29% 14% 27% AWW (ambulant, residentieel) 1 8% 44% 36% 7% 13% CLB 7 58% 63% 50% 50% 60% CGGZ 1 8% 6% 21% 21% 20% Vlaams Fonds 2 17% 50% 29% 7% 20% Hulpverlening Bijzondere Jeugdzorg 7 58% 56% 29% 14% 53% Kind en Gezin (CKG, ) 1 8% 44% 36% 7% 7% Vertrouwenscentrum 0 0% 13% 29% 7% 60% Andere 2 17% 19% 7% 21% 20%

19 4. Doelrealisatie 4.1. Voorwaardelijke doelen Aantal %09 %08 %07 %06 Werd expliciet gewerkt rond doelen op vlak van motivatie? i.v.m de opvoedingssituatie? Ja 11 92% 94% 93% 86% Neen 1 8% 6% 7% 14% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 2 17% 6% 29% 7% Ja, deels 8 67% 63% 57% 64% Neen 1 8% 25% 7% 14% Totaal 11 92% 94% 93% 86% i.v.m. het dagelijks leven? Ja 9 75% 94% 79% 64% Neen 3 25% 6% 21% 36% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 1 8% 19% 36% 0% Ja, deels 6 50% 56% 36% 43% Neen 2 17% 19% 7% 21% Totaal 9 75% 94% 79% 64% i.v.m. ontwikkeling van de kinderen? Ja 10 83% 94% 79% 93% Neen 2 17% 6% 21% 7% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 1 8% 0% 29% 14% Ja, deels 9 75% 88% 36% 50% Neen 0 0% 6% 14% 29% Totaal 10 83% 94% 79% 93% i.v.m. persoonlijke ontwikkeling van de ouder? Ja 9 75% 81% 93% 79% Neen 3 25% 19% 7% 21% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 0 0% 0% 36% 0% Ja, deels 5 42% 56% 50% 64% Neen 4 33% 25% 7% 14% Totaal 9 75% 81% 93% 79% i.v.m. maatschappelijk functioneren? Ja 11 92% 81% 86% 86% Neen 1 8% 19% 14% 14% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 0 0% 0% 14% 7% Ja, deels 8 67% 63% 64% 57% Neen 3 25% 19% 7% 21% Totaal 11 92% 81% 86% 86%

20 Aantal %09 %08 %07 %06 Werd expliciet gewerkt rond doelen op vlak van de hulpverleningsrelatie? Ja 9 75% 69% 86% 71% Neen 3 25% 31% 14% 29% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 3 25% 6% 50% 7% Ja, deels 6 50% 44% 29% 57% Neen 0 0% 19% 7% 7% Totaal 9 75% 69% 86% 71% 4.2. Hulpverleningsdoelen Werd in het gezin expliciet gewerkt rond hulpverleningsdoelen? i.v.m.de opvoedingsituatie? Ja 11 92% 88% 93% 79% Neen 1 8% 13% 7% 21% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 4 33% 13% 7% 0% Ja, deels 7 58% 75% 79% 57% Neen 0 0% 0% 7% 21% Totaal 11 92% 88% 93% 79% i.v.m. het dagelijks leven? Ja 9 75% 75% 79% 71% Neen 3 25% 25% 21% 29% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 3 25% 6% 29% 7% Ja, deels 6 50% 56% 50% 29% Neen 0 0% 13% 0% 36% Totaal 9 75% 75% 79% 71% i.v.m. ontwikkeling van de kinderen? Ja % 94% 93% 79% Neen 0 0% 6% 7% 21% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 1 8% 13% 14% 0% Ja, deels 11 92% 75% 79% 64% Neen 0 0% 6% 0% 14% Totaal % 94% 93% 79% i.v.m. persoonlijke ontwikkeling van de ouders? Ja 6 50% 56% 86% 71% Neen 6 50% 44% 14% 29% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 0 0% 0% 14% 0% Ja, deels 6 50% 44% 71% 64% Neen 0 0% 6% 0% 7% Totaal 6 50% 50% 86% 71% i.v.m. maatschappelijk functioneren? Ja 8 67% 75% 79% 57% Neen 4 33% 25% 21% 43% Totaal % 100% 100% 100% Zo ja, werden deze gerealiseerd? Ja, volledig 0 0% 0% 29% 7% Ja, deels 7 58% 63% 50% 36% Neen 1 8% 13% 0% 14% Totaal 8 67% 75% 79% 57%

CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING. I.1. Van aanmelding tot verwijzing

CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING. I.1. Van aanmelding tot verwijzing CIJFERGEGEVENS THUISBEGELEIDING REGISTRATIE VAN DE NIEUW GESTARTE GEZINNEN IN 2007 Startregistratie 2007 I. Van aanmelding tot verwijzing I.1. Van aanmelding tot verwijzing Aantal %2007 %2006 %2005 %2004

Nadere informatie

1. AANMELDINGSGEGEVENS

1. AANMELDINGSGEGEVENS CIJFERGEGEVENS BEGELEID ZELFST ANDIG WONEN Inleiding Voor de registratie bij start wordt gekeken naar de jongeren van wie de begeleiding startte in 2010. Het betreft 17 jongeren. Bij de registratie van

Nadere informatie

Centrum voor Ambulante Begeleiding vzw

Centrum voor Ambulante Begeleiding vzw Centrum voor Ambulante Begeleiding vzw CIJFERGEGEVENS BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN Inleiding Voor de registratie bij start wordt gekeken naar de jongeren van wie de begeleiding startte in 2008. Het betreft

Nadere informatie

Inleiding. Registratie bij start

Inleiding. Registratie bij start CIJFERGEGEVENS BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN Inleiding Voor de registratie bij start wordt gekeken naar de jongeren van wie de begeleiding startte in 2004. Het betreft 20 jongeren. Bij de registratie van

Nadere informatie

CIJFERGEGEVENS DADERPROJECT

CIJFERGEGEVENS DADERPROJECT Deel 1 CIJFERGEGEVENS DADERPROJECT Voor de bespreking van de cijfergegevens verwijzen we naar het jaarverslag. In het deel Leerproject is een bespreking van de meest opvallende cijfers opgenomen. Hier

Nadere informatie

SIGNAALLIJST KINDERARMOEDE

SIGNAALLIJST KINDERARMOEDE SIGNAALLIJST KINDERARMOEDE 1 Inleiding Als hulpverlener kom je regelmatig situaties tegen waarin je signalen opneemt die erop kunnen wijzen dat een kind in een maatschappelijke kwetsbare positie verkeert.

Nadere informatie

[TELE-ONTHAAL IN CIJFERS]

[TELE-ONTHAAL IN CIJFERS] [TELE-ONTHAAL IN CIJFERS] JAARVERSLAG 24 7. 69.42 7.78 68.895 69.874 22.5 7.99 6. 9.59 6.76 JAARVERSLAG 24 76.2 7.44 75.979 74.998 75.644 25.86 2.77 22.2 6.799.45 ALGEMEEN +. Aantal oproepen en gesprekken

Nadere informatie

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be

Info avond. Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be Info avond Pleegzorg Oost-Vlaanderen Kortrijksepoortstraat 252 B 9000 Gent 0471/91.91.02 www.pleegzorgoostvlaanderen.be SAMENWERKINGSVERBAND Open Gezin Open Thuis Open Haard Opvang Dienst Gezinsplaatsing

Nadere informatie

Onthaalformulier Perron70

Onthaalformulier Perron70 1 Onthaalformulier Perron70 Psychosociaal Revalidatiecentrum Asse 1. Informatief Datum aanvraag: Gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen via mail of per post. steven.van.laeken@fracarita.org

Nadere informatie

De Zelfmoordlijn in cijfers 2012

De Zelfmoordlijn in cijfers 2012 De Zelfmoordlijn in cijfers De Zelfmoordlijn is een erkende en anonieme nooddienst voor mensen die aan zelfdoding denken, hun omgeving en nabestaanden na zelfdoding. De vrijwillige beantwoorder tracht

Nadere informatie

Pleeggrootouders maken het verschil

Pleeggrootouders maken het verschil Pleeggrootouders maken het verschil Indeling presentatie Kader onderzoek Opzet en verloop onderzoek Resultaten Conclusies Discussie Onderzoeksvraag Wat zijn de ervaringen van grootouders wanneer zij als

Nadere informatie

Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname)

Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname) SiBO Schoolloopbanen in het BasisOnderwijs Dekenstraat 2 B 3000 Leuven Vragenlijst voor de ouders (mondelinge afname) Naam en gegevens van het kind waarover deze vragenlijst gaat: Contactpersoon: Meer

Nadere informatie

*Dit is het percentage ten opzichte van het totale aantal dialogen (23.507). Let wel, in één dialoog kunnen meerdere thema's aan bod komen.

*Dit is het percentage ten opzichte van het totale aantal dialogen (23.507). Let wel, in één dialoog kunnen meerdere thema's aan bod komen. THEMA'S TOP 10 TOTAAL thema rangorde aantal % van totaal* relatie tot ouders 1 3401 15% verliefdheid/ aanmaken/afwijzen 2 3380 15% vriendschap/ vrienden helpen/ vrienden maken 3 1936 8% problemen of ruzie

Nadere informatie

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB)

Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Aanbod Bijzondere Jeugdbijstand (BJB) Té-jongeren : intersectorale zoektocht, 27 november 2012 Vooraf Werking BJB wordt bepaald door het decreet van 7 maart 2008 inzake bijzondere jeugdbijstand Typisch

Nadere informatie

Statistische gegevens Kompas Crisis 2006. 1. aantal opnames per jaar 193. 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110

Statistische gegevens Kompas Crisis 2006. 1. aantal opnames per jaar 193. 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110 Pagina 1 Statistische gegevens Kompas Crisis 2006 1. aantal opnames per jaar 193 2. aantal nieuwe cliënten per jaar 110 3. aantal intakes per geslacht man 158 81,87% vrouw 35 18,13% 4. Gemiddelde leeftijd

Nadere informatie

Inhoud registratiesysteem Private Voorzieningen

Inhoud registratiesysteem Private Voorzieningen Inhoud registratiesysteem Private Voorzieningen De inhoud die hier wordt voorgesteld is het resultaat van een nauwe samenwerking met en inbreng van expertise uit de werkgroep registratie. Dit is pas realiteit

Nadere informatie

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou

Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen. Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Kennismaking met Begeleid Zelfstandig Wonen Wat mag jij van het BZW-team verwachten... en wat verwachten wij van jou Begeleid Zelfstandig Wonen In deze brochure leggen we uit wat jij van het BZW -team

Nadere informatie

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn

De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen. Kristel Bovijn De werking van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Oost- Vlaanderen Kristel Bovijn Vertrouwenscentrum Kindermishandeling (VK) Het VK is het meldpunt voor vermoedens van kindermishandeling, -verwaarlozing

Nadere informatie

Activiteitencentrum Sava. Ontmoetingscentrum t Evenwicht

Activiteitencentrum Sava. Ontmoetingscentrum t Evenwicht Activiteitencentrum Sava & Ontmoetingscentrum t Evenwicht Beste, Deze bundel is bedoeld om u kandidaat te stellen als arbeidszorgmedewerker. Om een optimale afstemming te kunnen maken tussen uw vraag en

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT

INFORMATIEFICHE AFNEMERS 2014 TOLK- EN VERTAALSERVICE GENT Gelieve deze fiche volledig in te vullen en te mailen naar info@tvgent.be. Voor enkele gegevens (bijv. sectoren en deelsectoren) in deze fiche verwijzen we naar annex die u op het einde van de fiche vindt.

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be << 1. ALGEMENE INFORMATIE

Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be << 1. ALGEMENE INFORMATIE Treatment Demand Indicator (TDI) Addibru Formulier Versie 2.0 >> http://tdi.wiv-isp.be

Nadere informatie

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid

Daidalos vzw. Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw Veiligheidsondersteunend beleid Daidalos vzw: Situering Voorziening Bijzondere Jeugdbijstand Mobiele/ semi-ambulante hulpverlening bij Problematische opvoedingssituaties (POS): hoofdzakelijk

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. t Pasrel vzw Maatschappelijke zetel: Bergensesteenweg 570A 1070 ANDERLECHT - Ondernemingsnummer 0448.072.494 - www.tpasrel.

JAARVERSLAG 2012. t Pasrel vzw Maatschappelijke zetel: Bergensesteenweg 570A 1070 ANDERLECHT - Ondernemingsnummer 0448.072.494 - www.tpasrel. JAARVERSLAG 2012 t Pasrel vzw Maatschappelijke zetel: Bergensesteenweg 570A 1070 ANDERLECHT - Ondernemingsnummer 0448.072.494 - www.tpasrel.be IDENTIFICATIEGEGEVENS VAN DE VZW Naam: Adres maatschappelijke

Nadere informatie

Jeugdzorg in ontwikkeling

Jeugdzorg in ontwikkeling Jeugdzorg in ontwikkeling Prof. Dr. J. Vanderfaeillie De Maeyer Skrållan Faculteit Psychologie en Educatiewetenschappen Vakgroep Klinische en Levenslooppsychologie 21-2-2014 pag. 2 Inhoud Aanleiding voor

Nadere informatie

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak

Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Integrale Jeugdhulpverlening: een nieuw plan in de maak Document opgesteld door: vzw de Keeting vzw Recht-Op Kroonstraat 64/66 Lange Lobroekstraat 34 2800 Mechelen 2060 Antwerpen email: info@dekeeting.be

Nadere informatie

HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2011

HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2011 HULPVERLENING CAD LIMBURG JAARVERSLAG 2011 1 AANTAL AANTAL CLIENTEN M V TOT % M % V overgedragen dossiers (lopende 992 342 1.334 74,4 25,6 begeleiding op 01.01.'11) nieuwe dossiers (1 contact met 858 337

Nadere informatie

Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB. Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg

Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB. Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg Opvang Kinderdienst Bijzondere Jeugdbijstand Op verwijzing van CBJ en JRB Kind en Gezin Gezinsondersteunende pleegzorg Gezinnen raken tijdelijk uit hun evenwicht : een onverwachte ziekte, mentale of fysieke

Nadere informatie

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First?

Housing First. Housing First juli 2013 Pag. 1 van 5. Wat is Housing First? Housing First Wat is Housing First? Het aanbieden van een individuele woonst én langdurige begeleiding aan mensen die chronisch dakloos zijn en kampen met een verslavings en/of psychiatrische problematiek.

Nadere informatie

WOONCLUB KORTRIJK De woonclub ondersteunt mensen in kansarmoede of in een kwetsbare positie bij het zoeken van een woning op de private en/of sociale huurmarkt De werking Op 9 november 2009 ging de woonclub

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG

TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG TOELICHTING OP HET AANMELDINGSFORMULIER VOOR HET CASUS-OVERLEG Een casus wordt ingebracht in het casus-overleg door middel van het formulier Schriftelijke aanmelding casus-overleg. Dit formulier wordt

Nadere informatie

Brevet van rechthebbende

Brevet van rechthebbende Identificatie van de volgende instelling Kenmerk van de werkgever Brevet van rechthebbende Identificatie van het oorspronkelijke fonds Naam van de beheerder verantwoordelijk voor het dossier e-mail : tel.

Nadere informatie

Huurprijsberekening:

Huurprijsberekening: Huurprijsberekening: Vanaf 1 januari 2008 wordt de berekening geregeld door het Sociale huurbesluit van 12 oktober 2007. Elk jaar wordt aan de huurder gevraagd hun inkomensgegevens te bezorgen aan de dienst

Nadere informatie

De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld. Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012

De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld. Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012 De West-Vlaamse Arbeidszorgmedewerker in beeld Rapport Steunpunt Arbeidszorg betreffende het werkingsjaar 2012 Inhoud 1. Registratiesysteem en gegevensverzameling... 3 1.1 Waarom een Vlaams registratiesysteem?...

Nadere informatie

Strategieën om te werken aan effectieve jeugdzorg

Strategieën om te werken aan effectieve jeugdzorg Strategieën om te werken aan effectieve jeugdzorg Evidence based practice 1. Invoeren bewezen effectieve interventies; 2. Wetenschappelijk onderzoeken veelbelovende eigen interventies; 3. Consolideren

Nadere informatie

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren.

Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Klik hier als u een datum wilt invoeren. Klik hier als u tekst wilt invoeren. Algemene Gegevens Gegevens klant Naam Geboortedatum BSN Klantnummer Zijn er kinderen aanwezig? Gegevens aanbieder Nee Ja, hoeveel? Klik hier als u tekst wilt invoeren. Naam ondersteuner Contactgegevens

Nadere informatie

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag

Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Gestichtstraat 4 9000 Gent 09/2401325 Ambulante begeleidingsdienst ZigZag Binnen ambulante begeleidingsdienst ZigZag onderscheiden wij twee types van ondersteuning in

Nadere informatie

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen

nota Toepassing van het decreet Integrale Jeugdhulp voor voogden van niet begeleide minderjarige vreemdelingen nota nota aan de Dienst Voogdij, federale overheidsdienst Justitie datum 1 maart 2014 uw kenmerk naam lijnmanager Lucien Rahoens naam auteur Virna Saenen onderwerp toepassing van het decreet Integrale

Nadere informatie

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis.

Wat vinden wij belangrijk? Er zijn een aantal zaken die wij erg belangrijk vinden in Van Celsthuis. Onze opdracht Wij willen met behulp van verschillende vormen van hulpverlening voor kinderen, jongeren en hun gezinnen met ernstige opvoedingsproblemen de meest kwalitatieve hulpverlening op maat realiseren,

Nadere informatie

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis:

Het thuisbegeleidingsaanbod vanuit Dienst Ambulante Begeleiding gebeurt vanuit verschillende teams, ieder met hun eigen handicap specifieke kennis: Donkweg 9, 3520 Zonhoven, 0/55 99 60 dab@wegwijs.stijn.be - www.dab.stijn.be Als thuisbegeleidingsdienst bevinden we ons in een zich wijzigend en evoluerend landschap waarvan de grote contouren getrokken

Nadere informatie

PERS MAP. Jongerenwelzijn

PERS MAP. Jongerenwelzijn PERS MAP Jongerenwelzijn INHOUD PERSMAP Jongerenwelzijn begeleidt jongeren in een problematische opvoedingssituatie (POS) en jongeren die een als misdrijf omschreven feit (MOF) hebben gepleegd. WAT IS

Nadere informatie

De sociale plattegrond

De sociale plattegrond De sociale plattegrond Sector: Agentschap Jongerenwelzijn Spreker: Tom Elen (Agentschap Jongerenwelzijn) H1 - Opdracht Agentschap Jongerenwelzijn (beleidsdomein = WVG) Afdeling Preventie- en Verwijzersbeleid

Nadere informatie

EVF project NBBM Mobiele begeleiding van niet begeleide buitenlandse minderjarigen.

EVF project NBBM Mobiele begeleiding van niet begeleide buitenlandse minderjarigen. Ambulant Ambulant Begeleidingspunt Begeleidingspunt Begeleid Zelfstandig Wonen Begeleid Zelfstandig Wonen EVF project NBBM Mobiele begeleiding van niet begeleide buitenlandse minderjarigen. EVF project

Nadere informatie

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes

Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (CKG) De Hummeltjes Wat is een CKG? Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning (IVA Kind en Gezin) Mobiele begeleiding Ambulante begeleiding Residentiële

Nadere informatie

Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013

Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013 Vragenlijst Socio-Demo 2012-2013 U hebt al onze vragen nu beantwoord. U mag nu de enquêteur roepen, om samen met u de laatste gegevens in te vullen. Dank u wel voor uw medewerking. GEZINSSAMENSTELLING

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand?

Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Infoblad - werknemers Wat is uw gezinstoestand? Waarover gaat dit infoblad? In dit infoblad leggen we uit wat uw gezinstoestand als werkloze is. Eerst bespreken we de mogelijke situaties. Aan de hand van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48

Jaarverslag 2014. ML 3 TK 3 LH 7 GV 5 VL 6 TH 6 EW 6 ZK 5 Individueel Beschut Wonen 7 Totaal 48 Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1, 336 Bierbeek Aanloopadres: Vital Decosterstraat 86, 3 Leuven Tel: 16 24 8 www.vzwwalden.be In dit verslag vindt u een overzicht voor het jaar 14 van de werking van

Nadere informatie

Vragenlijst: Socio-demo 2011-2012

Vragenlijst: Socio-demo 2011-2012 Vragenlijst: Socio-demo U hebt al onze vragen nu beantwoord. U mag nu de enquêteur roepen, om samen met u de laatste gegevens in te vullen. Dank u wel voor uw medewerking. GEZINSSAMENSTELLING Vraag 100

Nadere informatie

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015

1. Kwartiermaken. Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid. PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1. Kwartiermaken Kwartiermakenvoor mensen met een psychische kwetsbaarheid PsycEvent Duffel 7 mei 2015 1 Inhoudstafel 1. Kwartiermaken?? 2. Hoeveel plaats is er nodig 3. Hoe moet de plek eruit zien 4.

Nadere informatie

Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen

Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen Checklist vraagverheldering: Leefgebieden met bijbehorende vragen 1. Wonen Hoe beleeft de cliënt zijn huidige woonsituatie? Zijn er belemmeringen bij huidige woonsituatie, zo ja welke en welke beperkingen

Nadere informatie

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking

Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Het Gesprek de hulpvraagverduidelijking Datum melding: Medewerker: Datum gesprek: Gegevens cliënt Naam cliënt(en) /melders Man Vrouw Echtpaar Kinderen (aantal) Adres Postcode en woonplaats Geboortedatum

Nadere informatie

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld

Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld Aanvraag om vooruitbetaling van gewaarborgd kraamgeld door de aanstaande moeder in te vullen datum dossiernr. contact telefoon fax e-mail dossierbeheerder Met dit formulier kunt u als moeder vooruitbetaling

Nadere informatie

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen.

In deze brochure beschrijven we wat video-hometraining inhoudt en welke gezinnen hiervoor in aanmerking komen. Amarilis Thuisbegeleidingsdienst Amarilis biedt video-hometraining aan. Dit is een intensieve methodiek waarbij gebruik gemaakt wordt van video-opnames in het gezin met als doel de contactuele-, relationele-

Nadere informatie

INTAKEVRAGENLIJST VOLWASSENEN. U wordt vriendelijk verzocht deze vragenlijst uit te printen, in te vullen en mee te nemen naar het intakegesprek.

INTAKEVRAGENLIJST VOLWASSENEN. U wordt vriendelijk verzocht deze vragenlijst uit te printen, in te vullen en mee te nemen naar het intakegesprek. INTAKEVRAGENLIJST VLWASSENEN U wordt vriendelijk verzocht deze vragenlijst uit te printen, in te vullen en mee te nemen naar het intakegesprek. Toelichting: Het doel van deze vragenlijst is voorafgaand

Nadere informatie

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG

EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGdZORG 2 Inleiding In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg. We leggen uit wat het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg is, wie er werken

Nadere informatie

Pagina 1 AMBULANTE DRUGZORG KOMPAS

Pagina 1 AMBULANTE DRUGZORG KOMPAS Pagina 1 AMBULANTE DRUGZORG KOMPAS STATISTIEKEN 2006 Pagina 2 Nieuwe dossiers Totaal ADIEPER ADKORTRIJK ADMENEN ADROESELARE ADWAREGEM ADTORHOUT 401 401 46 161 19 103 47 25 100,00% 11,47% 40,15% 4,74% 25,69%

Nadere informatie

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.

D/2006/3241/145. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel. REALISATIE Kinderrechtswinkels, vzw Hoogstraat 81, 9000 Gent krw.koepel@kinderrechtswinkel.be www.kinderrechtswinkel.be EINDREDACTIE Karin Maes VERANTWOORDELIJKE UITGEVER Marc Morris, secretaris-generaal.

Nadere informatie

Instrument Risicotaxatie Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Instrument Risicotaxatie Seksueel grensoverschrijdend gedrag Instrument Risicotaxatie Seksueel grensoverschrijdend gedrag Naam jeugdige: Geboortedatum: Sekse jeugdige: Man Vrouw Datum van invullen: Ingevuld door: Over dit instrument Dit instrument is een hulpmiddel

Nadere informatie

Begeleid wonen. november 2014

Begeleid wonen. november 2014 Begeleid wonen november 2014 Doelgroep Volwassenen (+18) met een beperking mentaal motorisch visueel auditief autismespectrumstoornis (ASS) niet aangeboren hersenletsel (NAH) al dan niet met bijkomende

Nadere informatie

INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN

INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN INTEGRAAL LOOPBAAN BEGELEIDINGSPLAN Personalia kandidaat Naam Voorletters Roepnaam Adres Postcode en woonplaats Telefoon E-mail Geslacht Geboorteplaats Burgerlijke staat Rijbewijs Vervoer BSN Identiteitsbewijs

Nadere informatie

Hartholt Bewindvoering

Hartholt Bewindvoering Postbus 3 8140 AA Heino Tel. 0572-390333 Fax. 0572-390311 Email infobb@hartholtbewindvoering.nl Intakeformulier cliënten Budgetbeheer Het intakeformulier is bedoeld om de volledige financiële situatie

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning

Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Aanvraag van een tegemoetkoming in de huurprijs van een woning Wonen Antwerpen Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 ANTWERPEN AANVRAAGFORM HUUR ANT 20121207 Bezoektijd: alleen na telefonische afspraak

Nadere informatie

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet?

Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Stijging criminaliteit meisjes Criminele meisjes: Specifieke zorg en aandacht of niet? Anne-Marie Slotboom Vrije Universiteit Amsterdam 1 BRISBANE 2010 - Steeds meer jonge meisjes tussen tien en veertien

Nadere informatie

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE

HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE OBSERVATOIRE DE LA SANTÉ ET DU SOCIAL BRUXELLES OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN BRUSSEL HET THEMATISCH RAPPORT LE RAPPORT THÉMATIQUE Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest

Nadere informatie

In te vullen door de behandelend geneesheer (bij voorkeur psychiater) en. terug te zenden t.a.v. de coördinerend psychiater van vzw Pro Mente:

In te vullen door de behandelend geneesheer (bij voorkeur psychiater) en. terug te zenden t.a.v. de coördinerend psychiater van vzw Pro Mente: vzw PRO MENTE Beschut Wonen in de geestelijke gezondheidszorg AANMELDINGSFORMULIER Tel: +32(0)3 766 67 09 Fax: +32(0)3 766 10 59 team@promente.be www.promente.be Hazewindstraat 41 9100 Sint-Niklaas vzw

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Introductie Registratieformulieren SMW-MBO

Introductie Registratieformulieren SMW-MBO Introductie Registratieformulieren SMW-MBO Bij de registratieformulieren gaat het zowel om aanmelding als volgregistratie. We onderscheiden respectievelijk formulieren ten behoeve van: 1. Aanmelding en

Nadere informatie

2. Identificatiegegevens van de patiënt. Handtekening van de patiënt* De patiënt verklaart akkoord te zijn met de organisatie van dit overleg

2. Identificatiegegevens van de patiënt. Handtekening van de patiënt* De patiënt verklaart akkoord te zijn met de organisatie van dit overleg . 1. Identificatie aanvrager Datum aanvraag*:... aanvrager*:... Organisatie/discipline*:... 2. Identificatiegegevens van de patiënt (invullen of het kleefbriefje V.I. aanbrengen) en voornaam*:... *:...

Nadere informatie

LEERRECHT in het SBSO

LEERRECHT in het SBSO LEERRECHT in het SBSO Alle jongeren vanaf 13 jaar tot 21 jaar kunnen als regelmatige leerling in het buitengewoon secundair onderwijs worden toegelaten op basis van een inschrijvingsverslag. streeft ernaar

Nadere informatie

Aanmelding budgetbeheer

Aanmelding budgetbeheer Aanmelding budgetbeheer afdeling budgetbeheer Met dit formulier verzoekt u BTB uw budgetbeheer op zich te nemen. Het intakeformulier is bedoeld om uw financiële situatie goed in kaart te kunnen brengen.

Nadere informatie

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG

JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG JIJ EN HET ONDERSTEUNINGS CENTRUM JEUGDZORG 2 JIJ EN HET ONDERSTEUNINGSCENTRUM JEUGDZORG / 3 INLEI DING In deze brochure vind je informatie over het Ondersteuningscentrum jeugdzorg. We leggen uit wat het

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders

Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders Inschrijvingsformulier kandidaat-huurders Inschrijving door: Datum aanmelding: 1. Gegevens aanmelder Domicilie adres Naam: Adres: Voornaam: Telefoon/Gsm: E-mailadres: Geslacht: Man Vrouw Geboortedatum:

Nadere informatie

TDI Formulier Belgische register van de indicator van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol (Ziekenhuis versie 3.0.

TDI Formulier Belgische register van de indicator van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol (Ziekenhuis versie 3.0. TDI Formulier Belgische register van de indicator van de behandelingsaanvragen betreffende drugs en alcohol (Ziekenhuis versie 3.0.) IDENTIFICATIE VAN DE REGISTRATIE CI2. CI4. Naam van het programma /

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER initiatieven Beschut Wonen Oost - Vlaanderen

AANMELDINGSFORMULIER initiatieven Beschut Wonen Oost - Vlaanderen AANMELDINGSFORMULIER initiatieven Beschut Wonen Oost - Vlaanderen Naam kandidaat : Dit formulier is bedoeld om een aanvraag te doen voor één of meerdere initiatieven beschut wonen binnen de provincie Oost-Vlaanderen.

Nadere informatie

Voorstelling Team Verslavingszorg

Voorstelling Team Verslavingszorg 27/05/2015 Voorstelling Team Verslavingszorg Ivo Vanschooland Doelgroep De afdeling staat open voor mannen en vrouwen uit gans Vlaanderen en Nederland met problemen gekoppeld aan misbruik of afhankelijkheid

Nadere informatie

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin

Doelgroepanalyse Centrum voor Trauma en Gezin Doelgroepanalyse Centrum voor en Gezin Efua Campbell & Inez Berends December 2013 PI Research is gevraagd om voor het Centrum voor en Gezin van de Bascule een doelgroepanalyse uit te voeren. Aan de hand

Nadere informatie

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM)

SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) SVK s SHM s Sociaal Huisvestingsmaatschappij (SHM) -Bouwen woningen -Langlopend contract -Bij inschrijving onderaan de lijst -Huurprijs gekoppeld aan inkomen 2 SVK s SHM s Sociaal Verhuurkantoor -Huurt

Nadere informatie

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10 AANMELDING VOOR DE ADOPTIE VAN EEN KIND VAN DE FAMILIE UIT HET BUITENLAND Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een kind van je familie dat in het buitenland verblijft. In te vullen door

Nadere informatie

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg

Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg Aanvraag van een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg ZG/VZ/ZF/070507 In te vullen door de zorgkas ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u als zorgbehoevende een tegemoetkoming

Nadere informatie

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: /

Telefoonnummer: / GSM-nummer: / In het geval van gehoorstoornissen communiceren via SMS. Faxnummer: / FOD SOCIALE ZEKERHEID Directie-generaal Personen met een handicap Tel.: 0800 98 799 (elke werkdag van 8.30u tot 13.00u) Fax: 02 509 81 85 E-mail: via het contactformulier op www.handicap.fgov.be Brussel,

Nadere informatie

Hulpverlening in de politiecel. Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009

Hulpverlening in de politiecel. Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009 Hulpverlening in de politiecel Medewerking SODA aan Fortuna-acties 17 juni 2009 Hulpverlening in politiecel - Wat is het doel van Fortuna-acties - Ervaring in het buitenland - Voorbereiding - Aanbod SODA

Nadere informatie

Aan. Het College van Bestuur van alle ROC's, AOC's en vakscholen. Alle leden van de kenniskringen MBO. Geachte heer/mevrouw

Aan. Het College van Bestuur van alle ROC's, AOC's en vakscholen. Alle leden van de kenniskringen MBO. Geachte heer/mevrouw Aan Het College van Bestuur van alle ROC's, AOC's en vakscholen Alle leden van de kenniskringen MBO toelichting op de aanvullende verslaglegging SMW in het MBO Projectnummer 117804 09/0634/sr 27 10 09

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

voorlopige hechtenis kinderbijslag spaarrekening ... als je minderjarig bent bioscoop identiteitskaart beroepsvereniging deeltijds onderwijs dancing

voorlopige hechtenis kinderbijslag spaarrekening ... als je minderjarig bent bioscoop identiteitskaart beroepsvereniging deeltijds onderwijs dancing ... als je minderjarig bent uitgave 2007 ... als je minderjarig bent Minderjarig Volgens de Belgische wetten is een minderjarige een persoon die jonger is dan 18. Mensen en diensten die rond de wet werken

Nadere informatie

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren

Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO. Therapeuten voor Jongeren Gwendy Moentjens & Valérie Samsoen (TEJO Gent) Geert Petit (TEJO Ronse) TEJO Therapeuten voor Jongeren ONTSTAAN DE STANDAARD 04 09 2009 GUY TEGENBOS TEJO Gent: de start TEJO Therapeuten voor Jongeren De

Nadere informatie

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON

het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON het leefloon Versie december 2013 LEEFLOON HET RECHT OP EEN LEEFLOON in twaalf stappen... Een leefloon, wat is dat? Wanneer krijg ik het leefloon? Waar moet ik het leefloon aanvragen? Wat zal er na de

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp

Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Vlaams Decreet Integrale Jeugdhulp Ann Bourgeois en Ilse Vandenbroucke Substituut procureur des Konings Jeugdparket Gent 2 Verontrustende situaties: VOS Definitie / Leidraad Werkwijze Brede Instap GV /

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Resultaten van de socioeconomische. Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Resultaten van de socioeconomische monitoring Valérie Gilbert Virginie Vaes FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg ORIGINE EN MIGRATIEACHTERGROND CONCEPTEN 2 Origine Identificatie van personen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014

AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE BEREKENING STUDIETOELAGE academiejaar 2013 2014 STIP THOMAS MORE MECHELEN Adres: Zandpoortvest 11, 2800 Mechelen Tel.: +32(0)15 369 140 Fax: +32(0)15 369 149 E-mail: stip.mechelen@thomasmore.be www: www.thomasmore.be/stipmechelen AANVRAAGFORMULIER INFORMATIEVE

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R PSYCHOSOCIALE GEZONDHEID Jeugd 2010 4 K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD Zuid-Holland

Nadere informatie

Aanmeldformulier ten behoeve van Toetsings- en AdviesCommissie (TAC) Cello

Aanmeldformulier ten behoeve van Toetsings- en AdviesCommissie (TAC) Cello Aanmeldformulier ten behoeve van Toetsings- en AdviesCommissie (TAC) Cello Betreft aanmelding voor Wonen Woonbegeleiding Persoonsgegevens Achternaam: Voorvoegsel: Voornamen: Roepnaam: Geslacht: Geboortedatum:

Nadere informatie

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL

Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Begeleid Zelfstandig Wonen met DE KIEZEL Ons HULPVERLENINGSVOORSTEL Met deze brochure willen wij jou voorstellen wat jij van ons mag verwachten en wat wij van jou verwachten als we van start gaan met een

Nadere informatie

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk

DECREET. betreffende het algemeen welzijnswerk VLAAMS PARLEMENT DECREET betreffende het algemeen welzijnswerk HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1 Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Artikel 2 In dit decreet wordt verstaan onder

Nadere informatie

Dagcentrum de Teuten

Dagcentrum de Teuten Dagcentrum de Teuten Dagcentrum De Teuten ons aanbod 2014 Dagcentrum de Teuten is een dagcentrum voor multi-modale gezins- en jongerenbegeleiding. Opgestart 1991 Gelegen: Koning Leopoldlaan 26, 3920 Lommel

Nadere informatie

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst

de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst de Mee-ander thuisbegeleidingsdienst In deze brochure willen wij informatie geven over de werking van de thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander. Thuisbegeleidingsdienst De Mee-ander Gasthuisstraat 19 9500

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs

Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs. Deel 1 SCHOOLBEVOLKING. 3.1. Gewoon secundair onderwijs Deel 1 SCHOOLBEVOLKING 1 Hoofdstuk 3 : Secundair onderwijs 3.1. Gewoon secundair onderwijs 3.1.3. Schoolse vorderingen en zittenblijven in het gewoon secundair onderwijs 118 Schooljaar 2013-2014 Schoolse

Nadere informatie

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer

Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Tijdskrediet Verklaring gezinstoestand van de werknemer Voor zover nodig dient u dit formulier C1-CAO77bis in samen met uw aanvraagformulier C61-CAO77bis wanneer u gelijktijdig: - een volledig of halftijds

Nadere informatie