Gedragscode. Our pursuit. Life s potential.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gedragscode. Our pursuit. Life s potential."

Transcriptie

1 Gedragscode Our pursuit. Life s potential.

2 Onze Gedragscode is een weergave van de leidende ethische principes die de inzet van Allergan voor naleving (compliance) ondersteunen. Dit document dient voor ieder van ons als hulpmiddel bij het streven naar het nemen van de juiste beslissingen en het handelen met integriteit. Maar dat is ook alles wat de Gedragscode is - een document. Het is ons gedrag dat de principes van deze Gedragscodes tot leven brengt. We worden elke dag geconfronteerd met beslissingen en handelingen die ons in staat stellen een verschil te maken bij Allergan en in al deze situaties hebben wij de gelegenheid om de principes van onze Gedragscode tot uiting te laten komen. Door het juiste te doen helpen we een cultuur van naleving bij Allergan te voeden - een cultuur waar we met elkaar trots op kunnen zijn. 1

3 Inhoudsopgave Een bericht van David E. I. Pyott en Rose-Karen Swanson Onze waarden Verantwoordelijkheid om het juiste te doen Ons nalevingsprogramma...5 Onze Gedragscode...6 Onze gezamenlijke taak in het stimuleren van naleving...7 Onze middelen voor het melden van bezorgdheid...8 Bescherming tegen vergelding...9 Verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid en productkwaliteit Onderzoek en ontwikkeling van onze producten...10 Bieden van accurate productinformatie...11 Produceren van kwaliteitsproducten...12 Verantwoordelijkheid in de markt Promoten van onze producten...13 Aanbieden en accepteren van zakelijke attenties...15 Contact met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg...16 Verbieden van omkoping en corrupte betalingen...17 Verplichting tot eerlijke concurrentie...19 Zakelijke naleving...20 Verantwoordelijkheid aan onze aandeelhouders Vermijden van belangenverstrengeling...21 Bescherming van vertrouwelijke informatie...22 Verbieden van handel met voorkennis...24 Opstellen van accurate bedrijfsverslagen en financiële rapporten...25 Informatie- en verslagbeheer...26 Bescherming van bedrijfsgoederen...27 Verantwoordelijkheid aan de gemeenschap en het publiek Communiceren namens het bedrijf...28 Deelnemen aan politiek en algemeen beleid...29 Bijdragen en giften voor liefdadigheid...30 Milieubescherming...31 Verantwoordelijkheid aan medewerkers Bieden van gelijke kansen op werk...32 Creëren van een positieve werkomgeving...32 Melden van bezorgdheid...33

4 Ons succes bij Allergan is gebaseerd op onze reputatie als aanbieder van kwaliteitsproducten en als bedrijf dat zich er sterk voor inzet om het juiste te doen. Allergan heeft een lange geschiedenis als bedrijf dat zich aan de hoogste ethische normen houdt en ons bedrijf is gebaseerd op het geloof dat het principe om het juiste te doen in alles wat we doen moet zijn doorgedrongen. Als bedrijf in de gezondheidszorg hebben onze handelingen invloed op de levens van patiënten. Deze patiënten zijn van ons afhankelijk, net zoals onze collega s, aandeelhouders, de marktplaats die we bedienen en de gemeenschap. Ethisch en integer gedrag is het beste voor patiënten en het is het beste voor onze handel. Dit is de reden dat we nooit mogen vergeten dat er geen juiste manier is om het verkeerde te doen. We erkennen met elkaar dat wij, als individuen en als bedrijf, de hoogste integriteit dienen te hebben. Onze handelingen worden geleid door een gezamenlijke overtuiging en een gezamenlijke verantwoordelijkheid om het juiste te doen, maar de wereldwijde bedrijfsvoering van een bedrijf is gecompliceerd en kan ons voor uitdagingen stellen. Het is niet altijd duidelijk en voor de hand liggend wat de juiste handeling is en daarom heeft Allergan hulpmiddelen ingevoerd om ieder van ons te helpen bij het navigeren door de complexiteiten van onze wereldwijde activiteiten. Deze Gedragscode schetst de verplichting van Allergan aan integriteit en ethisch gedrag. Het is een hulpmiddel voor ieder van ons om de principes en waarden te bepalen waarop Allergan is gebaseerd en om te begrijpen wat er van ons wordt verwacht als vertegenwoordigers van het bedrijf. We dienen allemaal deze Gedragscode te lezen, evenals onze beleidsregels en procedures, en te streven naar het handhaven van de principes voor ethiek en integriteit, zoals beschreven in deze schriftelijke normen. Wij moedigen u allebei persoonlijk aan om uzelf iedere dag uit te dagen het juiste te doen en vragen te stellen als u niet zeker weet wat het juiste is. Streef iedere dag naar verbetering van Allergan, van onze bedrijfsprocessen en beheersingsmechanismes, en van de invloed die u heeft op het bedrijf en de mensen om u heen. Leef volgens de principes en waarden van deze Gedragscode en breng uw integriteit nooit in gevaar. Ons bedrijf kan tenslotte geen bedrijfsdoelen behalen door het opgeven van onze principes en waarden. Zakelijk succes en ethisch gedrag gaan altijd samen. We hebben met elkaar een gezamenlijke verplichting om het juiste te doen. Gezamenlijk kunnen we sterke bedrijfsresultaten behalen en positieve bijdragen leveren door samen te werken en onze verplichting aan ethisch gedrag te handhaven. David E.I. Pyott Voorzitter van de Raad van Bestuur, President en Chief Executive Officer Rose-Karen Swanson Sr. Vicepresident, Chief Compliance Officer

5 Onze waarden Gericht op de klant Iedere actie die we ondernemen is gericht op de Drie P s : de patiënt die profiteert van onze producten, de artsen (physicians) die onze producten vertrouwen, en de mensen die betalen (payers) en de waarde van onze producten erkennen. Invloed We hebben invloed - door ons extra in te zetten voor de beste resultaten en de hoogste normen toe te passen bij alles wat we doen. We waarderen en belonen slimme en snelle actie die tot betekenisvolle resultaten leidt. Passie en mensen We hebben vooral succes door onze mensen; hun talent voegt kwaliteit toe aan ons werk en hun passie zorgt voor betrokkenheid - niet alleen maar door processen en structuren. Samenwerking We verplichten ons om onze kennis te delen en als team samen te werken om gezamenlijke doelen te bereiken. We stimuleren en steunen verschillende persoonlijke en culturele perspectieven die leiden tot nieuwe denkwijzen. Innovatie We voelen ons niet prettig bij de status quo. We veranderen, we verbeteren, we hebben de moed om op verstandige wijze als team risico s te nemen en nieuwe mogelijkheden aan te grijpen - voor het bedrijf en voor onszelf. Integriteit We behalen resultaten op de juiste manier, zonder ons er gemakkelijk vanaf te maken. We zijn open, duidelijk en respectvol in onze omgang met cliënten, collega s en partners.

6 Verantwoordelijkheid om het juiste te doen ONS NALEVINGSPROGRAMMA Bij Allergan verplichten we ons tot ethisch gedrag ter handhaving van de wetgeving en de voorschriften die van toepassing zijn op ons bedrijf. Deze verplichting begint aan de top, bij onze Raad van Bestuur, CEO en hoger kader, en wordt gesteund door een toegewijde organisatie voor nalevingsbeheer binnen de onderneming. Onder leiding van onze hoofd-nalevingsfunctionaris (Chief Compliance Officer) werkt de afdeling voor nalevingsbeheer van de organisatie (Corporate Compliance Department) eraan om te garanderen dat Allergan toepasselijke wetgeving en voorschriften naleeft en in het gehele bedrijf voortdurend ethische normen toepast. De afdeling nalevingsbeheer van de organisatie werkt samen met ons bedrijf om de behoeften te begrijpen, een optimale en volgzame aanpak te creëren voor onze activiteiten, en onze dagelijkse handelingen te controleren ter garantie dat we op ethische wijze zaken doen en onze beleidsregels en procedures naleven. We streven er voortdurend naar om Allergan een nog beter en een nog meer verantwoordelijk bedrijf te maken, voor onze medewerkers, voor onze aandeelhouders en voor onze patiënten wereldwijd. De hoofd-nalevingsfunctionaris en de afdeling nalevingsbeheer van de organisatie zijn belast met het aandrijven van onze inspanningen met betrekking tot nalevingsbeheer, maar, net als bij alle activiteiten binnen ons bedrijf die te maken hebben met ethiek en naleving, uiteindelijk deelt iedere medewerker deze verantwoordelijkheid. CONTACT MET DE AFDELING NALEVINGSBEHEER VAN ALLERGAN De afdeling nalevingsbeheer van de onderneming (Corporate Compliance Department) is te bereiken op telefoonnr. (714) of via op 5

7 Verantwoordelijkheid om het juiste te doen ONZE GEDRAGSCODE Deze Gedragscode vertegenwoordigt onze verplichting aan naleving en ethisch gedrag, en dient als een richtlijn voor ons gedrag binnen Allergan. Het is een schriftelijke richtlijn die dient als bron en hulpmiddel bij het beantwoorden van vragen die kunnen ontstaan tijdens de uitvoering van ons werk en het schetst onze verantwoordelijkheid aan het bedrijf om op integere wijze te handelen. Ik heb een vraag over naleving en in de gedragscode wordt mijn specifieke kwestie niet behandeld. Waar kan ik hulp krijgen? Elke medewerker wordt aangemoedigd om eventuele vragen of zorgen die hij/zij heeft te melden. U kunt voor advies contact opnemen met een van de volgende hulpbronnen: Hoewel we allemaal het juiste willen doen, is het niet altijd eenvoudig om vast te stellen wat het juiste is. Onze Uw supervisor; Uw vertegenwoordiger bij personeelszaken (Human Gedragscode kan als leidraad dienen of ons in de richting wijzen van iemand die kan helpen als we vragen hebben Resources); of ons ergens zorgen over maken. De Gedragscode kan natuurlijk niet iedere kwestie of situatie schetsen die zich tijdens de uitvoering van onze taken kan voordoen en evenmin wordt iedere wet of regeling besproken die van toepassing is op Allergan wereldwijd. Het is een basis voor De hoofd-nalevingsfunctionaris; De afdeling nalevingsbeheer van de organisatie, of De hulplijn voor ethische kwesties (EthicsHelp Line). het nemen van de juiste beslissing en het onthouden dat er geen juiste manier is om het verkeerde te doen. Deze Gedragscode is wereldwijd van toepassing op alle medewerkers, functionarissen en leden van de Raad van Bestuur van Allergan - ongeacht de locatie of functietitel. Als onderdeel van onze verplichting aan ethisch gedrag is naleving van deze Gedragscode een voorwaarde voor indienstneming bij Allergan en alle medewerkers van het bedrijf zijn verplicht om jaarlijks te verklaren dat zij de Gedragscode zullen naleven. 1 Behandelt deze Gedragscode alle eisen wereldwijd waarmee ik in mijn functie binnen het bedrijf te maken kan krijgen? Nee. Onze Gedragscode behandelt de hoge eisen waarmee Allergan wereldwijd wordt geconfronteerd. Het is geen volledige lijst van de wetten en voorschriften die van toepassing zijn op ons bedrijf en het gaat evenmin in op regionale of landenspecifieke wetgeving die mogelijk van toepassing is op uw functie. Onze Gedragscode is een weergave van de hoge ethische normen van Allergan en van de verwachting dat u altijd integer zult handelen. De Gedragscode is een gids die een basis dient te vormen terwijl u zich een weg baant door uw dagelijkse zakelijke beslissingen. U dient tevens plaatselijk beleid en procedures van Allergan te raadplegen en vragen te stellen aan de juiste hulpbronnen als u niet zeker weet wat u moet doen om te voldoen aan plaatselijke wetgeving en verplichtingen. 1 Voor zover toegestaan onder plaatselijke wetgeving. Naleving van deze Gedragscode houdt geen aanpassing in van de at-will -medewerkerstatus. 6

8 Verantwoordelijkheid om het juiste te doen ONZE GEZAMENLIJKE TAAK IN HET STIMULEREN VAN NALEVING De verantwoordelijkheid om te garanderen dat Allergan het juiste doet, ligt bij ieder van ons. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de reputatie van het bedrijf als een leidende, multigespecialiseerde onderneming in de gezondheidszorg, en we moeten er bedacht op zijn dat onze activiteiten of in-activiteiten de reputatie van Allergan kunnen schaden. Als bedrijf en als individuele medewerkers moeten we weten wat juist is en te allen tijde integer handelen. Ieder van ons is verantwoordelijk voor de naleving bij Allergan en we moeten ervoor zorgen dat het geïntegreerd is in alles wat we doen. Wanneer we niet zeker weten wat de beste en meest ethische handelswijze is, dienen we vragen te stellen en de kwestie met de juiste bronnen te bespreken. Het negeren van mogelijke nalevingsrisico s of de andere kant op kijken is nooit een aanvaardbare keuze omdat het schade kan toebrengen aan ons bedrijf, aan onze aandeelhouders en - het belangrijkste aan de gezondheid van patiënten. Allergan verwacht van ieder van ons dat we het goede voorbeeld geven en altijd het juiste doen. Dit is vooral het geval voor medewerkers met leidinggevende functies, omdat andere medewerkers vaak naar het voorbeeld kijken dat wordt gesteld door supervisors en kaderleden om hun eigen gedrag te bepalen. We moeten er allemaal aan werken om een omgeving met open communicatie te onderhouden, zodat iedere medewerker vragen durft te stellen en mogelijke ethische kwesties durft te melden zonder de angst voor vergelding. Medewerkers met leidinggevende functies moeten de juiste toon zetten en hun medewerkers een stem geven. ONVERANTWOORDELIJK DENKEN LEIDT TOT ONVERANTWOORDELIJK ZAKENDOEN Als iets niet juist lijkt, negeer het dan niet. U dient te stoppen en uw handelingen of de handelingen van anderen te heroverwegen als u één van de volgende opvattingen denkt of hoort: Iedereen doet het Wie zal daar nou helemaal last van hebben Ik voel me hier niet prettig bij, maar ik wil geen zaken verliezen Niemand zal het merken Ik hoef al die beleidsregels en procedures niet op te volgen Zo doen ze hier nou eenmaal zaken Als ik dit niet doe halen we de deadline niet Zo hebben we het altijd gedaan Het is niet mijn probleem 7

9 Verantwoordelijkheid om het juiste te doen ONZE MIDDELEN VOOR HET MELDEN VAN BEZORGDHEID Als we worden geconfronteerd met situaties waarbij we ongerust of onzeker zijn over de juiste ethische handelswijze of als we denken dat iemand deze Gedragscode, het bedrijfsbeleid, de bedrijfsprocedure of een toepasselijke wet of richtlijn heeft geschonden of gaat schenden, biedt Allergan ons middelen die deze ongerustheid behandelen. We worden aangemoedigd om vragen en ongerustheid bij een van de volgende hulpbronnen te melden: Onze supervisor; Onze vertegenwoordiger bij personeelszaken (Human Resources); De hoofd-nalevingsfunctionaris; De afdeling nalevingsbeheer van de organisatie, of De hulplijn voor ethische kwesties (EthicsHelp Line). Allergan raadt ons aan om eerst met onze supervisor te praten over eventuele ethische vragen of bezorgdheid over naleving, maar het bedrijf is zich ervan bewust dat er zich situaties kunnen voordoen waarbij een medewerker het niet prettig vindt om rechtstreeks met zijn of haar supervisor te praten. Iedere medewerker moet zich op zijn gemak voelen als hij deze bezorgdheid uit en we kunnen gebruik maken van het rapportagekanaal van het bedrijf dat wij geschikt achten. Het is belangrijk om niet te vergeten dat Allergan een mogelijke ethische of nalevingskwestie niet kan behandelen als het bedrijf zich er niet bewust van is. Het stellen van vragen en het melden van bezorgdheid via een van de rapportagekanalen van Allergan is essentieel in het onderhouden van nalevingsbeheer en de garantie dat het bedrijf het juiste doet. We hebben een verantwoordelijkheid aan het bedrijf om naar voren te komen en ons uit te spreken. Als we merken dat iets niet juist lijkt, dan moeten we de kwestie melden - zelfs als we het niet zeker weten en geen bewijs hebben dat er iets onethisch of illegaals heeft plaatsgevonden. DE HULPLIJN VOOR ETHISCHE KWESTIES (ETHICSHELP LINE) De hulplijn voor ethische kwesties is een hotline en melddienst die door Allergan aan alle medewerkers wordt aangeboden om vragen te stellen of bezorgdheid te melden. Deze hulplijn wordt door derden onderhouden en er zijn geen medewerkers van Allergan werkzaam. De hulplijn voor ethische kwesties is 24 uur per dag en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar vanuit iedere bedrijfslocatie wereldwijd. Indien u een vraag stelt of bezorgdheid meldt bij de ethische hulplijn is alle informatie die u geeft vertrouwelijk en zal uitsluitend gedeeld worden met de personen binnen Allergan die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden of een gerapporteerde kwestie te onderzoeken. Als u liever niet uw naam geeft wanneer u de ethische hulplijn belt, dan kunt u uw melding ook anoniem doen, indien toegestaan door plaatselijke wetgeving. De hulplijn voor ethische kwesties (EthicsHelp Line) is in de VS telefonisch bereikbaar via (888) en buiten de VS door eerst de landenspecifieke toegangscode van AT&T te gebruiken en vervolgens (888) , wanneer gevraagd. Een lijst met landenspecifieke toegangscodes van AT&T staat op de portaalsite van de afdeling nalevingsbeheer van de organisatie. In bepaalde landen worden de beschikbaarheid en gebruiksvoorwaarden van de hulplijn voor ethische kwesties bepaald door plaatselijke wetgeving. 8

10 Verantwoordelijkheid om het juiste te doen BESCHERMING TEGEN VERGELDING Allergan heeft een strikt beleid tegen vergelding - het bedrijf tolereert geen enkele vorm van vergeldingsgedrag. Ter ondersteuning van onze verplichting aan nalevingsbeheer en ethisch gedrag vertrouwt Allergan erop dat ieder van ons zijn bezorgdheid meldt en zich uitspreekt, en het bedrijf werkt aan een open omgeving waar we dit allemaal met een gerust hart kunnen doen. Iedere medewerker die in goed vertrouwen een vraag of bezorgdheid meldt via een rapportagekanaal van Allergan doet het juiste, ongeacht of de bezorgdheid wel of niet gegrond blijkt te zijn, en hij/zij heeft het recht om te werken in een omgeving zonder vergelding. Indien een medewerker het gevoel heeft dat er vergeldingsacties tegen hem/haar worden ondernomen, dient hij/zij deze kwestie onmiddellijk te melden. We zijn allemaal verantwoording verschuldigd aan het bedrijf en aan onze collega s om een open werkomgeving te steunen en eraan bij te dragen, en ons te onthouden van ieder Als ik een kwestie over mijn supervisor meld, dan weet zij dat ik degene ben die haar gerapporteerd heeft, want ik ben de enige die op de hoogte is van de kwestie. Hoe kan ik voorkomen dat er represailles tegen mij worden genomen als ik een kwestie meld? Allergan tolereert geen enkele vorm van vergelding. Het is belangrijk dat u uw bezorgdheid meldt, zodat het bedrijf de kwestie kan onderzoeken. Indien u, op enig moment nadat u uw bezorgdheid heeft geuit, het gevoel heeft dat uw supervisor of iemand anders binnen het bedrijf represailles tegen u neemt, dient u zo snel mogelijk deze vergeldingsacties via een van de rapportagekanalen van het bedrijf te melden. Het bedrijf zal de melding van vergeldingsacties onderzoeken en iedere medewerker waarvan blijkt dat hij/zij heeft deelgenomen aan vergeldingsgedrag, zal disciplinaire maatregelen ondergaan, waaronder mogelijk ontslag. wraakzuchtig gedrag. Als vergeldingsacties aan het bedrijf worden gemeld, zal de kwestie onderzocht worden. Iedere medewerker van wie blijkt dat hij/zij heeft deelgenomen aan vergeldingsacties zal disciplinaire maatregelen ondergaan, waaronder mogelijk ontslag. SCENARIO: U vermoedt, op basis van getallen die u heeft gezien, dat een collega onethische betalingen uitvoert. U wilt geen problemen veroorzaken voor uw collega als hij/zij niets verkeerd doet en u weet niet of u iets moet zeggen, omdat u geen enkel bewijs heeft. BESTE HANDELSWIJZE: Als u denkt dat er zich iets onethisch heeft voorgedaan of zal gaan voordoen, dient u de kwestie zo snel mogelijk te melden via een van de rapportagekanalen van Allergan. Het bedrijf zal de kwestie onderzoeken en de informatie uitsluitend delen met diegenen die geïnformeerd moeten worden in verband met het onderzoek. Indien u zich voor dergelijke situaties geplaatst ziet, onthoud dan dat het belangrijk is dat Allergan ieder mogelijk voorval van niet-naleving onderzoekt, zelfs als het ongegrond blijkt te zijn, om te garanderen dat het bedrijf nalevingsbeheer onderhoudt en op ethische wijze handelt. 9

11 Verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid en productkwaliteit ONDERZOEK EN ONTWIKKELING VAN ONZE PRODUCTEN Bij Allergan zijn we zeer trots op het ontdekken van producten die de mogelijkheid bieden op een aanzienlijk verschil in het leven van patiënten. We respecteren de verantwoordelijkheid die samengaat met het op de markt brengen van onze producten en we beschouwen productkwaliteit en -veiligheid als twee van onze grootste prioriteiten. Onze verplichting aan kwaliteit en veiligheid is een verplichting die door ons allemaal moet worden gedeeld, ongeacht onze individuele functie binnen het bedrijf. Het is van toepassing op alle fases van de levenscyclus van onze producten - vanaf het eerste klinische onderzoek van een product tot en met consumentengebruik. In onze wereldwijde activiteiten werken we eraan om aan de meest strikte productvoorschriften die van toepassing zijn op ons bedrijf te voldoen of deze te overtreffen, om ervoor te zorgen dat patiëntveiligheid nooit in gevaar wordt gebracht. Met dit doel voor ogen delen wij allemaal in de verantwoordelijkheid om de hoge kwaliteitsnormen van Allergan te onderhouden door: Patiëntveiligheid het belangrijkste richtpunt te maken van onze onderzoek- en ontwikkelingsinspanningen; Het naleven van alle toepasselijke wetgeving, voorschriften en bedrijfsbeleid en -procedures; Op ethische wijze en met de hoogste moderne wetenschappelijke normen om te gaan met alle onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten; Kwaliteit nooit het slachtoffer te laten worden om een tijdslimiet of een doelstelling te halen, en Eventuele kwaliteitskwesties of -problemen via de juiste kanalen te melden. SCENARIO: U merkt dat gegevens van een door Allergan gesponsord klinisch onderzoek mogelijk wijzen op een eventuele veiligheidskwestie met het product dat onderzocht wordt, maar de implicaties van het product zijn over het algemeen veelbelovend. Sommige betrokken personen hebben gesuggereerd dat uw team de melding van een eventuele veiligheidskwestie opschort, omdat het product in staat zal zijn om patiënten veel sneller te helpen als de uitgifte van het product niet vertraagd wordt door verder onderzoek van de eventuele veiligheidskwestie. BESTE HANDELSWIJZE: U mag de gezondheid van patiënten nooit in gevaar brengen door eventuele veiligheidskwesties tijdens een klinisch onderzoek te negeren. Allergan verplicht zich tot de ethische uitvoering van klinische onderzoeken en in overeenstemming met onze richtlijnen, en u dient alert te zijn op het onderhouden van deze normen. De veiligheidskwestie dient op passende wijze te worden gerapporteerd en indien u denkt dat het betrokken team de kwestie niet zal melden, dan dient u de kwestie zo snel mogelijk via een rapportagekanaal van Allergan te rapporteren. Bij Allergan brengen wij de gezondheid van patiënten nooit in gevaar om een nieuw product op de markt te brengen of om een nieuwe indicatie voor een bestaand product te verkrijgen. KLINISCHE ONDERZOEKEN VAN ALLERGAN Informatie over onze klinische onderzoeken kunt u vinden op de websites en 10

12 Verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid en productkwaliteit BIEDEN VAN ACCURATE PRODUCTINFORMATIE Allergan verplicht zich tot het zorgvuldig beoordelen van de risico s en voordelen van onze producten, voor en nadat we ze op de markt brengen. We begrijpen dat het essentieel is dat patiënten en artsen deze risico s en voordelen begrijpen voordat ze beslissingen betreffende behandeling nemen en we nemen onze verantwoordelijkheid om accurate productinformatie te bieden zeer serieus. We ondersteunen nieuw medisch onderzoek en erkennen dat klinisch onderzoek en andere onderzoeksbevindingen een belangrijk middel zijn voor het leveren van een bijdrage aan de kennis van de medische gemeenschap. We streven ernaar om alle klinisch belangrijke wetenschappelijke informatie, resulterend uit onze klinische onderzoeken en ander onderzoek, publiek beschikbaar te maken en ervoor te zorgen dat eventuele publicaties die resulteren uit onderzoek dat financieel gesteund wordt door Allergan de ondersteuning door het bedrijf op juiste wijze openbaar maken. We werken samen met de bevoegde wetgevende autoriteiten om de etiketinformatie van elk van onze producten te bepalen in een poging ervoor te zorgen dat juiste en volledige informatie over de indicaties en de veiligheid van onze producten wordt gegeven. We garanderen voortdurende controle van het veiligheidsprofiel van ieder product op de markt. Indien op enig moment een productetiket bijgewerkt dient te worden, zullen wij met de bevoegde wettelijke autoriteiten samenwerken om ervoor te zorgen dat artsen en patiënten in staat zijn beslissingen te nemen op basis van de meest actuele en recentelijk goedgekeurde informatie. SCENARIO: U weet dat een van onze producten een nieuw therapeutisch gebied kan behandelen, maar daar is nog geen goedkeuring voor. Een arts heeft u geïnformeerd dat, als het bedrijf haar klinische onderzoek financiert, zij het product voor deze nieuwe toepassing zal voorschrijven en er als panellid op een belangrijke medische conferentie de komende maand over zal vertellen. BESTE HANDELSWIJZE: Het is in strijd met het beleid van Allergan om een onderzoeks- of publicatiehandeling te gebruiken als middel voor commerciële reclame voor een niet-vermelde toepassing van een product of om een arts aan te zetten dit namens ons te doen. Het verzoek van de arts is ongepast. U dient deze kwestie zo snel mogelijk via een van de rapportagekanalen van het bedrijf te melden en zich te onthouden van contact met deze arts in het kader van uw vertegenwoordigende capaciteit, totdat u meer advies heeft ontvangen. Een arts die een onderzoekergeïnitieerd onderzoek leidt dat gefinancierd wordt door Allergan heeft me geïnformeerd dat hij niet van plan is de resultaten van zijn onderzoek te rapporteren zoals vereist, omdat deze resultaten suggereren dat het betreffende product mogelijk geen voordelen biedt voor het aangegeven therapeutische gebied. Moet ik iets ondernemen? Allergan eist van alle artsen die onderzoekergeïnitieerde onderzoeken uitvoeren met financiële steun van het bedrijf om de resultaten van hun onderzoek te rapporteren, ongeacht de uitslag van het onderzoek, net zoals Allergan de resultaten van haar klinische onderzoeken rapporteert. U dient de bedrijfsgroep die verantwoordelijk is voor het beheer van de relatie tussen het onderzoekergeïnitieerde onderzoek en de arts hiervan op de hoogte brengen of de kwestie zo snel mogelijk te melden via een van de rapportagekanalen van het bedrijf. Het is belangrijk dat klinisch belangrijke wetenschappelijke informatie beschikbaar wordt gemaakt voor de medische gemeenschap, ongeacht of de informatie overeenkomt met bedrijfsstrategie of de doelen van een individuele arts. 11

13 Verantwoordelijkheid voor patiëntveiligheid en productkwaliteit PRODUCEREN VAN KWALITEITSPRODUCTEN Allergan heeft haar reputatie gebouwd op de ontwikkeling en productie van kwaliteitsproducten. Onze verplichting aan kwaliteit is het juiste voor onze patiënten en voor ons bedrijf, en door ons te richten op kwaliteit en voortdurende verbetering in onze productieactiviteiten, blijven we het vertrouwen verdienen van artsen en patiënten wereldwijd. Door gekwalificeerde en achtenswaardige leveranciers aan te nemen en de meest strikte richtlijnen te volgen die van toepassing zijn op onze wereldwijde productieactiviteiten, garanderen wij dat onze producten voldoen aan de hoge normen die artsen en patiënten van ons gewend zijn en verwachten. Ik denk dat er misschien een probleem is met een van de productieprocessen in mijn faciliteit. We lopen achter op schema en als ik iets zeg moeten we alle producten die het proces hebben doorlopen vasthouden terwijl het kwaliteitsteam een onderzoek uitvoert. Daardoor komen we nog meer achter op schema. Wat moet ik doen? Allergan laat kwaliteit nooit het slachtoffer worden om een tijdslimiet of een doelstelling te halen. U dient de kwestie onmiddellijk via de juiste kanalen te rapporteren. De kwaliteit van onze producten mag nooit in gevaar worden gebracht. Het kwaliteitsteam We streven er tevens naar om aan deze hoge normen te dient een onderzoek uit te voeren en, indien nodig, voldoen door de integriteit van de producten die wij maken de kwestie te verhelpen. zwaar op de proef te stellen, zodat alleen producten van de hoogste kwaliteit op de markt komen. We evalueren de prestaties van onze producten voortdurend tijdens de houdbaarheidsperiode, wat enkele jaren kan zijn, om de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze producten te behouden. We delen allemaal in de verantwoordelijkheid om onze hoge kwaliteitsnormen voor productie te onderhouden door: Patiëntveiligheid het belangrijkste richtpunt te maken van onze productie-inspanningen; Het opvolgen van alle toepasselijke wetgeving, voorschriften en bedrijfsbeleid en -procedures; Door alleen leveranciers en andere externe partijen aan te nemen die de verplichting van Allergan aan hoge kwaliteitsnormen ondersteunen; Kwaliteit nooit het slachtoffer te laten worden om een tijdslimiet of een doelstelling te halen, en Eventuele kwaliteitskwesties of -problemen via de juiste kanalen te melden. SCENARIO: Een vriend heeft u verteld dat hij sinds kort een van onze farmaceutische producten van een familielid in een ander land koopt, met aanzienlijke kostenbesparing. Voor zover uw vriend weet, is zijn familielid op geen enkele wijze betrokken bij Allergan en koopt hij het product online van een firma waarvan u de naam niet herkent. Dit is in uw ogen niet juist, maar u weet het niet zeker en u heeft niet veel informatie. U dient de kwestie zo snel mogelijk via een van de rapportagekanalen van Allergan te BESTE HANDELSWIJZE: melden, ook al heeft u misschien niet alle gegevens. Iedereen die beweert producten van Allergan te verkopen en niet betrokken is bij ons bedrijf verkoopt mogelijk namaakproducten. Bovendien kan het importeren of herimporteren van medicijnen die uitsluitend op recept verkrijgbaar zijn, over landsgrenzen heen en door ieder ander dan de producent, een schending van plaatselijke wetgeving inhouden. Het bedrijf moet deze kwestie onmiddellijk onderzoeken en indien nodig de autoriteiten erbij betrekken. 12

14 Verantwoordelijkheid in de markt PROMOTEN VOOR ONZE PRODUCTEN Allergan verplicht zich tot het op eerlijke en juiste wijze adverteren en promoten van onze producten, in overeenstemming met toepasselijke wetgeving en voorschriften. Promotioneel materiaal en activiteiten, inclusief al het materiaal of activiteiten die op proactieve gebruikt worden door het bedrijf of haar medewerkers, waarin claims of andere informatie zijn opgenomen over onze producten, zijn wereldwijd zeer streng gereguleerd. Omdat ons promotioneel materiaal en activiteiten zowel onze producten als ons bedrijf vertegenwoordigen, moeten we ervoor zorgen dat ze een bijdrage leveren aan onze reputatie als betrouwbare leverancier van kwaliteitsproducten. Door persoonlijk gebruik weet ik dat een van onze producten effectief kan zijn in de behandeling van een medische aandoening waarvoor het product niet werd goedgekeurd. Mag ik deze informatie delen met de artsen die ik in het kader van promotie bezoek, want ik deel uiteindelijk alleen maar iets uit mijn persoonlijke ervaring? Nee. Medewerkers van Allergan mogen nooit het gebruik van een product aanraden als dat gebruik niet overeenkomt met de goedgekeurde productetikettering. Als vertegenwoordiger van Allergan mag u geen producten aanbevelen voor indicaties die niet op het etiket staan vermeld en dit houdt ook in het bespreken van persoonlijke ervaringen met het product als medische behandeling die niet op het etiket staat vermeld (off-label). SCENARIO: U bent een vertegenwoordiger en een van de artsen die u bezoekt heeft vragen over een indicatie van een van onze producten die niet op het etiket staat vermeld. BESTE HANDELSWIJZE: Als vertegenwoordiger is het u niet toegestaan om productindicaties die niet op het etiket staan vermeld te bespreken met artsen. U dient de arts te informeren dat de vraag niet op het etiket staat vermeld en u dient de arts te adviseren contact op te nemen met het betreffende Allergan-team, dat niet-promotionele, wetenschappelijke informatie kan geven met betrekking tot het verzoek. Afhankelijk van de behoefte van de arts kunt u de arts een telefoonnummer geven voor direct contact met een lid van de medische informatiedienst (Medical Information Services), de arts doorverwijzen naar de betreffende regionale wetenschappelijke servicespecialist (RSS-Regional Scientific Services Specialist), of een ander regionaal of landelijk goedgekeurd proces volgen voor de behandeling van verzoeken om informatie die niet op het etiket wordt vermeld. 13

15 Verantwoordelijkheid in de markt Iedere medewerker die betrokken is bij de creatie, presentatie of coördinatie van promotioneel materiaal of activiteiten voor een product van Allergan dient zich te houden aan de volgende normen: Maak patiëntveiligheid het belangrijkste richtpunt van onze promotionele inspanningen; Volg alle toepasselijke wetgeving, voorschriften en bedrijfsbeleid en -procedures op; Behandel uitsluitend door Allergan goedgekeurde informatie of materiaal; Presenteer alle informatie op eerlijke en juiste wijze; Beschrijf de risico s en voordelen van het product op evenwichtige wijze; Zorg ervoor dat gepresenteerde informatie onderbouwd kan worden door wetenschappelijke gegevens, en Behandel alleen indicaties voor het product die op het etiket staan vermeld (on-label). Bij Allergan promoten we producten alleen op een manier die aansluiten bij de goedgekeurde productetikettering - dat wil zeggen dat onze promotionele inspanningen alleen de informatie betreffen die op het etiket staat vermeld. Ieder van ons die contact heeft met promotioneel materiaal, deelneemt aan promotionele activiteiten of contact heeft met artsen of andere beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg dient ervoor te zorgen uitsluitend informatie over onze producten te promoten die op etiketten wordt vermeld. SCENARIO: U leidt een programma voor sprekers. De spreker voor het programma heeft zojuist productindicaties van een van onze producten die niet op het etiket wordt vermeld uitgebreid besproken. BESTE HANDELSWIJZE: Allergan voert promotionele activiteiten uit die beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg uitsluitend onderwijzen over de indicaties van onze producten die op de etiketten staan vermeld. U dient onmiddellijk contact op te nemen met de afdeling voor nalevingsbeheer van de organisatie en de kwestie rapporteren. Sprekers op sprekerprogramma s van Allergan dienen de presentatie te beperken tot informatie die op het etiket wordt vermeld. Indien aanwezigen vragen stellen over zaken die niet op het etiket worden vermeld, dan dient de spreker het gesprek snel terug brengen naar indicaties die wel op het etiket staan vermeld. Allergan promoot onze producten uitsluitend voor toepassingen die op het etiket worden vermeld en het is belangrijk dat deze kwestie wordt gerapporteerd om zulke incidenten in de toekomst te voorkomen. 14

16 Verantwoordelijkheid in de markt AANBIEDEN EN ACCEPTEREN VAN ZAKELIJKE ATTENTIES Tijdens de uitvoering van zakelijke activiteiten voor Allergan kunnen we geconfronteerd worden met situaties waarin we zakelijke attenties aanbieden of aangeboden krijgen. Afhankelijk van de achtergrond van de situatie, inclusief de locatie, het doel en de ontvanger van de zakelijke attentie, kan iets dat in één situatie gepast is in een andere situatie worden beschouwd als onethisch of illegaal. Zakelijke attenties, waaronder geschenken, maaltijden of andere vormen van entertainment, dienen alleen te worden aangeboden of geaccepteerd wanneer ze worden aangeboden voor een echt zakelijk doel. Bij het omgaan met zakelijke attenties moeten we ervoor zorgen dat de betreffende zakelijke attentie: Geen plaatselijke wetgeving, voorschriften of bedrijfsbeleid- of procedure schendt; Niet kan worden beschouwd als stimulans voor een specifieke zakelijke beslissing; Gepast is in termen van locatie and frequentie; Niet overdadig of buitensporig in waarde is, en Niet in contanten of gelijkaardig is. Hoewel deze richtlijnen algemeen zijn, dienen we te begrijpen dat als een zakelijke attentie niet juist voelt, dit ook het geval kan zijn. Indien het accepteren van een zakelijke attentie een belangenverstrengeling kan veroorzaken of onfatsoenlijkheid suggereert, is het belangrijk dat we de attentie weigeren of overleggen met de juridische afdeling of het betreffende regionale team voor nalevingsbeheer, indien van toepassing. Een arts heeft mij verteld dat, als wij hem geen attentie aanbieden in de vorm van de renovatie van zijn kantoor, hij onze producten niet langer zal voorschrijven. Ik wil geen zaken verliezen, dus wat moet ik doen? Iedere attentie van het bedrijf, ongeacht de waarde, dat kan worden beschouwd als stimulans voor een bepaalde zakelijke beslissing is ongepast. Door te impliceren dat het bedrijf zijn kantoor moet renoveren in ruil voor zijn voortdurende voorschrijving van onze producten heeft de arts een onethisch verzoek gedaan. U mag niet aan het verzoek van de arts voldoen of enig ander verzocht geschenk aanbieden als onderdeel van een compensatieregeling. U dient deze kwestie zo snel mogelijk bij de afdeling voor nalevingsbeheer van de organisatie te melden en zich te onthouden van contact met deze arts in het kader van promotie, totdat u meer advies heeft ontvangen. In sommige landen is het een belediging om een geschenk van een zakelijke relatie te weigeren. Hoe moet ik met geschenken omgaan in deze landen? Allergan respecteert de gebruiken van de verschillende culturen wereldwijd. Indien u werkt of reist in een land waar het als respectloos wordt beschouwd om een geschenk te weigeren, dient u contact op te nemen met uw supervisor of uw regionale team voor nalevingsbeheer om te bepalen hoe u moet handelen. In sommige gevallen kunt u het geschenk accepteren als bedrijfseigendom. U dient te onthouden dat overdreven buitensporige attenties of geschenken die bedoeld lijken om u te beïnvloeden altijd ongepast zijn, ongeacht de culturele verwachtingen. Wanneer we zakelijke attenties aanbieden, kunnen de nalevingrisico s veel gecompliceerder zijn. Zakelijke attenties die worden aangeboden aan overheidsfunctionarissen kunnen een risico vormen onder anti-omkoop- en anticorruptiewetgeving, waarin betalingen aan overheidsfunctionarissen strikt worden gereguleerd als middelen voor zakelijke promotie, en zakelijke attenties die worden aangeboden aan beroepsbeoefenaars worden strikt gereguleerd door nationale en internationale wetgeving en gedragscodes van de bedrijfstak. Vragen met betrekking tot de gepastheid van een zakelijke attentie dienen te worden gericht aan de juridische afdeling van de afdeling nalevingsbeheer van de organisatie. 15

17 Verantwoordelijkheid in de markt CONTACT MET BEROEPSBEOEFENAARS IN DE GEZONDHEIDSZORG Om ervoor te zorgen dat Allergan de behoeften van de gezondheidszorggemeenschap begrijpt en producten kan leveren van de hoogste kwaliteit, moeten we regelmatig met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg samenwerken en wederzijds contact hebben. Strikte voorschriften beheersen onze interacties met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, waaronder artsen, verpleegkundigen, beheerders van ziekenhuizen of klinieken en degenen die betrokken zijn bij het voorschrijven of het toedienen van medicatie die op receptie verkrijgbaar is, en ieder van ons dient zich bewust te zijn van de mogelijke nalevingsrisico s die inherent zijn aan dergelijk wederzijds contact. Hoewel de betreffende wetgeving en voorschriften voor wederzijds contact met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg per land verschillen, moeten we ervoor zorgen dat ieder wederzijds contact dat we hebben met een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg: Een gepast en ethisch zakelijk doel dient; Geen inbreuk doet op het onafhankelijke medische oordeel van de beroepsbeoefenaar, en Geen plaatselijke wetgeving, voorschriften of bedrijfsbeleid- of procedure schendt. Wederzijds contact met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg en in overheidsdienst, of met diegenen die vergoedingen ontvangen via gezondheidszorgprogramma s van de overheid, kunnen bijkomende nalevingsrisico s opleveren. De wetgeving en voorschriften die wederzijds contact met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg beheersen, bepalen op strikte wijze wat wereldwijd een aanvaardbaar wederzijds contact is, en de regels met betrekking tot betalingen en zakelijke geschenken die worden aangeboden aan beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg zijn zeer strikt. Gezien de risico s die inherent zijn aan onze wederzijdse contacten met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg moeten we ervoor zorgen dat ieder wederzijds contact met een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg ethisch is en in overeenstemming met het beleid en de procedures van Allergan. SCENARIO: U neemt een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg aan om als consulent voor het bedrijf op te treden. De beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg heeft om een vergoeding gevraagd waarvan u denkt dat die hoger is dan de markt en de voorgestelde diensten voorschrijven. BESTE HANDELSWIJZE: Het beleid van Allergan bepaalt dat iedere beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg die als consulent voor het bedrijf werkt, als spreker in een promotioneel sprekersprogramma, als lid van een adviesraad of als consulent in een andere raadgevende relatie, betaald moet worden volgens eerlijke marktwaarde en gebaseerd op hun persoonlijke ervaring, expertise en de tijdsbelasting van de regeling. U dient de beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg betaling aan te bieden die valt binnen het bereik van redelijke marktwaarde en u dient deze betalingsvoorwaarden in een overeenkomst vast te leggen dat door de beroepsbeoefenaar dient te worden ondertekend. 16

18 Verantwoordelijkheid in de markt VERBIEDEN VAN OMKOPING EN CORRUPTE BETALINGEN We verplichten ons tot het creëren van zakelijk succes door legale en ethische zakelijke praktijken. We verbieden iedere vorm van omkoping of corrupte betalingen, ongeacht of ze betrekking hebben op overheidsfunctionarissen of functionarissen in de privésector. Omkoping, wat gedefinieerd wordt als het aanbieden van iets van waarde aan een persoon met als doel de ongepaste beïnvloeding van een zakelijke beslissing of het verkrijgen van oneerlijk zakelijk voordeel, wordt verboden door wetgeving in de hele wereld. Deze wetten, ook wel anti-omkoping- en anti-corruptiewetten, zijn strikt en verstrekkend. Zij verbieden bedrijven om iets van waarde aan te bieden of te geven, direct of indirect, aan een overheidsfunctionaris, een lid van een politieke partij of bedrijfsvertegenwoordiger met als doel het verzekeren van oneerlijk voordeel of het verkrijgen of behouden van zaken. Anti-omkoping- en anti-corruptiewetten vereisen ook dat bedrijven gepaste financiële verslagen bijhouden en interne boekhoudkundige controles uitvoeren om te garanderen dat ongepaste betalingen niet verborgen blijven door vervalste rapporten. WIST U DAT - OMKOPING Alleen al het aanbieden of het beloven van een corrupte betaling kan een overtreding van de wet zijn. Er is geen regel over de minimale waarde van een omkoopsom. Omkoping is niet beperkt tot contanten of geldwaarden - alles van waarde kan een omkoopsom zijn. We kunnen verantwoording schuldig zijn voor de corrupte acties van derden die namens ons handelen. Beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg die voor overheidsinstituten werken zoals algemene ziekenhuizen of universiteiten worden beschouwd als overheidsfunctionarissen. 17

19 Verantwoordelijkheid in de markt Als medewerkers van Allergan zijn wij allemaal, ongeacht onze locatie, onderworpen aan de voorschriften van anti-omkoping- en anti-corruptiewetgeving. We moeten ons er tevens van bewust zijn dat anti-omkoping- en anti-corruptiewetten niet beperkt zijn tot de handelingen van medewerkers van Allergan - ze zijn ook van toepassing op derden die namens ons optreden. Wanneer wij externe partijen selecteren, dienen we voorzichtig uiterst zorgvuldig te werk gaan om te garanderen dat we uitsluitend derden aannemen die zich verplichten aan onze hoge ethische normen. Bovendien is het belangrijk, in de omgang met beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg, om te onthouden dat zij, in veel gevallen, gekwalificeerd worden als overheidsfunctionarissen. Over de hele wereld werken beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg in medische instellingen van de overheid en dienen zij als onderzoekers of leraren in educatieve instituten die door de overheid worden gefinancierd. Zodoende worden deze beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg onder anti-omkoping- en anti-corruptiewetten als overheidsfunctionarissen beschouwd. SCENARIO: U bekijkt de uitgaven van het lopende jaar voor uw groep en merkt dat een kennelijk exorbitant bedrag aan een externe partij werd betaald voor raadgevende diensten met betrekking tot het verkrijgen van goedkeuring voor een nieuw product in China. De totale betaling is bijna vijf keer wat consulenten meestal betaald krijgen voor gelijksoortig werk en u bent niet in staat om ondersteunende documentatie voor de uitgave te vinden. BESTE HANDELSWIJZE: Hoewel de details van deze specifieke raadgevende relatie legitiem en legaal kunnen zijn, zorgt de informatie die u heeft voor een rode vlag. Het beleid van Allergan verbiedt omkoping. Het is niet acceptabel of legaal om een consulent of enige andere externe partij aan te nemen om namens ons corrupte betalingen te doen, en het is net zo onacceptabel om rode vlaggen te negeren over het feit dat iemand, hetzij een medewerker of een externe partij, zulke betalingen doet. Indien ongepaste betalingen worden gemaakt of verborgen worden gehouden door valse financiële boekingen, is ons hoofd in het zand steken of de andere kant opkijken nooit een aanvaardbare optie. U dient de kwestie zo snel mogelijk via een rapportagekanaal van Allergan te melden, zodat de kwestie op gepaste wijzen aangepakt kan worden. 18

20 Verantwoordelijkheid in de markt VERPLICHTING TOT EERLIJKE CONCURRENTIE Producten van Allergan worden verkocht op basis van hun kwaliteit en werkzaamheid - niet door oneerlijke of onjuiste concurrentie. Onze verplichting om zakelijk succes te bereiken door legale en ethische bedrijfspraktijken strekt zich uit naar ons wederzijds contact met concurrenten, consumenten en andere externe partijen, omdat we op eerlijke wijze moeten concurreren. Concurrentiewetten in de hele wereld dienen ter behoud van eerlijke concurrentie op de markt door praktijken te overzien die mogelijk een anticoncurrerend effect hebben op de markt. In de omgang met concurrenten dienen we op de hoogte te zijn van de informatie die we delen en zelfs de minste schijn van collusie vermijden. We moeten ons niet bezighouden met de volgende activiteiten met betrekking tot concurrenten: Bespreken of delen van vertrouwelijke informatie zoals onze huidige of geplande prijsvoorwaarden, contractvoorwaarden, marktstrategie, distributiekanalen of leverancierrelaties; Coördineren van prijsvoorwaarden of instemmen met verdeling van een consumentenaandeel of het verhogen van de algemene productkosten op de markt; Instemming met boycot of exclusie van een cliënt of leverancier, of Verkrijgen van vertrouwelijke informatie van een concurrent op ongepaste of onethische wijze. In de omgang met cliënten en distributeuren hebben we ook een gedeelde verantwoordelijkheid om anticoncurrentiepraktijken te voorkomen. We moeten vertrouwelijke informatie zoals prijsvoorwaarden voor een andere partij niet met een cliënt of distributeur delen. Bovendien moeten we er voor zorgen dat onze verkoopmethoden overeenkomen met plaatselijke concurrentiewetten, aangezien verkooppraktijken zoals het verbinden van de aankoop van een product met de aankoop van een ander product, of een minimum herverkoopprijs vast te stellen voor een distributeur illegaal kan zijn, afhankelijk van lokale wetgeving. Een buurvrouw van mij werkt bij de inkoop voor een concurrent en zij deelt vaak de prijsinformatie voor leveranciers van haar bedrijf met mij. Is dit in orde, aangezien ik geen informatie van Allergan geef? Het is niet acceptabel om prijsvoorwaarden of gelijksoortige vertrouwelijke informatie te bespreken met een concurrent - ongeacht of u wel of niet informatie over Allergan deelt. U dient aan uw buurvrouw duidelijk te maken dat u zulke informatie niet met haar zal bespreken. Als zij dergelijke informatie met u blijft delen, dan dient u zichzelf uit de situatie te verwijderen. SCENARIO: Onderweg naar een artsenbezoek ziet u de vertegenwoordiger van de concurrent uit het kantoor van de arts komen. Terwijl ze naar buiten loopt, valt er een map uit haar koffertje en ze merkt het niet. Op de map zit een etiket met de naam van het onlangs gelanceerde nieuwe product van de concurrent. Alle informatie die u over dit nieuwe product kunt vinden is nuttig voor u en uw verkoopteam. BESTE HANDELSWIJZE: Allergan verplicht zich tot eerlijke concurrentie en het verkrijgen van zaken op basis van de kwaliteit en werkzaamheid van onze producten. Hoewel we onze markt en onze concurrenten dienen te begrijpen, zou het niet ethisch zijn om de vertrouwelijke informatie van de concurrent die duidelijk niet bedoeld was voor openbaarmaking en niet algemeen verkrijgbaar is te lezen of te delen. U dient de vertegenwoordiger, voordat zij het gebouw verlaat, op de hoogte te stellen en de map aan haar teruggeven zonder de inhoud te lezen. Alle vragen met betrekking tot het behoud van naleving van concurrentiewetten dienen te worden gericht aan de juridische afdeling. 19

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Beste collega, Iedere dag leveren onze beslissingen en acties een bijdrage aan het vormen van de reputatie en het toekomstig succes van ons bedrijf. Wij, als AbbVie medewerkers, hebben

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill Onze Leidende principes Gedragscode van Cargill Het beleid op basis waarvan wij altijd onze zaken hebben gedaan is dat ons woord evenveel waard is als onze belofte. John MacMillan, Sr., 1923 Introductie

Nadere informatie

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct

Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Business Ethics and Compliance Beleidsregels inzake Business Conduct Beste partner, Starbucks is s werelds grootste brander van en handelaar in koffiespecialiteiten. Het merk is in korte tijd wereldwijd

Nadere informatie

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches

Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches Normen voor professioneel gedrag De belofte van de Golden Arches De basis voor al onze activiteiten is ethisch verantwoord gedrag, eerlijkheid en betrouwbaarheid. Het opbouwen van een reputatie vergt tijd.

Nadere informatie

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 Een aantal opmerkingen over zakelijk gedrag Als wereldleider in onze branche is Sun Chemical verplicht om een gevestigd waardensysteem na te leven. Een van de belangrijkste

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode

Zakelijke Gedragscode Zakelijke Gedragscode Handelen met Integriteit Wereldwijd Het ECHTE Op de JUISTE manier Handel met integriteit. Wees eerlijk. Houd u aan de wet. Schik u naar de Code. Wees verantwoordelijk. COCA-COLA PLAZA

Nadere informatie

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO

Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Code Zakelijke of Business gedragscode Conduct 2 Bericht van de Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO David Lesar Voorzitter van de Raad van Bestuur en CEO Beste medewerkers, Bijna een eeuw lang hebben

Nadere informatie

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE

HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE HEICO CORPORATION ZAKELIJKE GEDRAGSCODE Zoals gewijzigd op 22 september 2014 BOODSCHAP VAN DE VOORZITTER VAN ONZE RAAD VAN BESTUUR Bij HEICO doen we zaken op een uiterst eerlijke en ethische manier. Deze

Nadere informatie

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE

ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE ZAKELIJKE EN ETISCHE GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE ACTIVA EN INFORMATIE OP DE JUISTE WIJZE GEBRUIKEN Ons streven 3 Ons doel en onze waarden 4 Personen op wie de code van toepassing is 5 Wat medewerkers moeten

Nadere informatie

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved.

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Gedragscode Presteren met Integriteit 1 mei 2010 Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Integriteitsboodschap van de CEO Presteren met integriteit! Dat is de fundering

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap,

Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, Zakelijke en ethische gedragscode Ons engagement voor de uitstekende reputatie van al onze bedrijven door middel van integriteit, leiderschap, teamwerk en verantwoordingsplicht. Fortune Brands Home & Security,

Nadere informatie

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG

ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG ETHISCHE GEDRAGSCODE EN NORMEN VOOR ZAKELIJK GEDRAG Ver. 01 / March 2013 2 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1. INTRODUCTIE...3 1.1 Het bedrijf en onze waarden...3 1.2 Wat is de Ethische Gedragscode en Normen

Nadere informatie

Richtlijnen Zakelijk Gedrag

Richtlijnen Zakelijk Gedrag Richtlijnen Zakelijk Gedrag INTEGRITEIT RESPECT VERTROUWEN NASTREVEN VAN UITMUNTENDHEID KLANTEN WERKNEMERS ZAKENPARTNERS LEVERANCIERS AANDEELHOUDERS GEMEENSCHAP MILIEU INHOUDSTABEL Richtlijnen Zakelijk

Nadere informatie

Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode

Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode Herziene Internationale Zakelijke Gedragscode Leiden door het voorbeeld te geven op basis van onze sterke internationale gedragscode Bedrijfsvoering is essentieel voor ons succes. Mensen willen werken

Nadere informatie

Gedragscode voor. bedrijfsvoering

Gedragscode voor. bedrijfsvoering Gedragscode voor bedrijfsvoering 1 Een bericht van AlanKrause MWH Global, Inc. is een bedrijf dat constant in beweging is. Voor een bedrijf dat zo dynamisch is als het onze hebben we hard moeten werken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit.

Code of Ethics. Vertrouwen. Respect. Integriteit. Code of Ethics Vertrouwen. Respect. Integriteit. Onze verplichtingen De verplichtingen van UTC bepalen wie we zijn en hoe we werken. Ze zorgen dat onze bedrijven gericht werken en vooruitgaan. Prestaties

Nadere informatie

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Van kracht vanaf 1 januari 2013 Oxbow Carbon LLC en zuster-/dochterondernemingen Integriteit De reputatie

Nadere informatie

HEINZ. Wereldwijde gedragscode

HEINZ. Wereldwijde gedragscode HEINZ Wereldwijde gedragscode Gedragscode WERELDHOOFDKANTOOR 600 Grant Street Pittsburgh, Pennsylvania 15219-2857 William R. Johnson Voorzitter, Directeur en Hoofddirecteur Aan: Alle werknemers van Heinz

Nadere informatie

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE. CTM No. A210

ZAKELIJKE GEDRAGSCODE. CTM No. A210 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE EEN MEDEDELING VAN DE VOORZITTER, CHIEF EXECUTIVE OFFICER EN PRESIDENT Wij bij Northrop Grumman zijn trots op onze traditie van dienst aan ons land en het handhaven van de hoogste

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode

Zakelijke Gedragscode Zakelijke Gedragscode De CAE-gedragscode vat de minimale aansprakelijkheid en verwachtingen van CAE samen inzake geschiktindividueel en bedrijfsgedrag. De bedoeling is het verschaffen van informatie over

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN

GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN GEDRAGSCODE WIE WIJ ZIJN EN HOE WIJ WERKEN OVER CORIO Corio is een vastgoedonderneming met een focus op retail die zich specialiseert in de ontwikkeling van, investering in en management van winkelcentra.

Nadere informatie

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek)

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) 1 2 Bericht van de CEO Elke dag en overal waar wij actief zijn kan iedereen bij Securitas helpen bij het opbouwen van onze reputatie en ons merk en bij het

Nadere informatie

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode

Wij. zijn betrokken. Ethische Gedragscode Wij zijn betrokken Ethische Gedragscode Bombardiers missie Het is onze missie om de meest toonaangevende producent van vliegtuigen en treinen te zijn in de wereld. Wij hebben ons ertoe verbonden uitstekende

Nadere informatie