Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter"

Transcriptie

1 Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

2 INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter ( het Beleid ) Van alle zakenpartners van Anixter wordt verwacht dat zij de principes van het Beleid navolgen Download het Beleid hier Let wel dat dit overzicht van het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden wordt aangeboden en geen enkele garantie of schadeloosstelling van welke aard dan ook biedt ten aanzien van de nauwkeurigheid daarvan. Anixter raadt sterk aan dat u juridisch advies inwint over anti-omkoping- en anticorruptiewetgevingenen en de naleving van deze wetten. Anixter wijst alle verantwoordelijkheid op dit gebied af, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade in verband met of ten gevolge van het uitwisselen van deze informatie. 2

3 ZEVEN ONDERWERPEN DIE IN DEZE CURSUS AAN DE ORDE KOMEN 1. WAAROM HANTEERT ANIXTER DIT BELEID? 2. OP WIE IS DIT BELEID VAN TOEPASSING? 3. WAAR HEEFT DIT BELEID BETREKKING OP? 4. WAT IS OMKOPING? 5. ZIJN ETENTJES, ENTERTAINMENT OF CADEAUS VAN OF AAN OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN VOLGENS DIT BELEID TOEGESTAAN? 6. ZIJN ETENTJES, ENTERTAINMENT OF CADEAUS VAN OF AAN EEN PERSOON DIE GEEN OVERHEIDSFUNCTIONARIS IS, VOLGENS DIT BELEID TOEGESTAAN? 7. WAT MOET IK DOEN ALS IK OMKOPING VERMOED OF ONTDEK? 3

4 1. WAAROM HANTEERT ANIXTER DIT BELEID? Om de cultuur van ethiek en integriteit binnen Anixter, en onze inzet voor een eerlijke, rechtvaardige en ethische wijze van zakendoen te onderstrepen Om zowel u als Anixter te beschermen tegen aansprakelijkheid en strenge straffen vanwege schending van de anti-omkoping- en anticorruptiewetgevingenen, waaronder aanzienlijke boetes, gevangenisstraf en het onvermogen zaken te doen met de overheid Om de anti-omkoping- en anticorruptiewetgevingen na te leven, inclusief maar niet beperkt tot: de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act ( de FCPA ) de Britse Bribery Act de Braziliaanse Clean Company Act alle andere anti-omkoping- en anticorruptiewetten in landen waar Anixter werkzaam is 4

5 2. OP WIE IS DIT BELEID VAN TOEPASSING? Dit Beleid is van toepassing op alle zakenpartners van Anixter wereldwijd Zakenpartners worden gedefinieerd als iedereen die met Anixter zakendoet, inclusief maar niet beperkt tot: Leveranciers Aannemers Integratoren Distributeurs en resellers Channelpartners Consultants Professionele adviseurs Douaneagenten Expediteurs Commissionair en handelsvertegenwoor digers Jointventurepartners Dienstverleners 5

6 3. WAAR HEEFT DIT BELEID BETREKKING OP? Het Beleid verbiedt dat u uit naam van Anixter: Steekpenningen geeft of ontvangt Iets van waarde (bv. etentjes, gastvrijheid of andere cadeaus) aan overheidsfunctionarissen geeft of van overheidsfunctionarissen ontvangt Politieke schenkingen doet Faciliterende betalingen doet, zelfs als dit volgens de plaatselijke wetgeving is toegestaan of in bepaalde landen gebruikelijk is. Faciliterende betalingen zijn meestal kleine, onofficiële betalingen die gedaan worden om een routinematige handeling door een overheidsfunctionaris te realiseren of te bespoedigen. Bijvoorbeeld: het inklaren van goederen het behandelen van een visumaanvraag het aansluiten van gas, water en licht 6

7 4. WAT IS OMKOPING? Omkoping is het beloven, aanbieden, geven, goedkeuren, vragen, krijgen of instemmen met het krijgen van zaken van waarde, direct of indirect, aan of van een persoon om het gedrag van deze persoon op ongepaste wijze te beïnvloeden om Anixter te helpen een zakelijke activiteit te verwerven of te behouden of om oneigenlijk voordeel te verkrijgen. Bijvoorbeeld: om een contract te krijgen om belastingen te reduceren om wetten te veranderen om goederen in- en uit te klaren om elektriciteit of telefoon aan te sluiten om een bedrijfsvergunning te krijgen Er geldt geen minimum voor het geldbedrag dat als omkoping kan worden beschouwd. Er is zelfs sprake van omkoping zonder dat iets van waarde wordt gegeven...alleen al het aanbod of de belofte is voldoende. Het gaat om de intentie om iemand om te kopen. 7

8 4. WAT IS OMKOPING?(VERVOLG) Voorbeelden van zaken van waarde zijn inclusief maar niet beperkt tot: geld of zaken die contant geld vertegenwoordigen (bijv. cadeaukaarten) gastvrijheid(bijv. het aanbieden van hapjes en drankjes tijdens een trainingssessie) vergoeding van reiskosten (bijv. vliegtickets of verblijfskosten) promotieartikelen (bijv. kalenders) persoonlijke uitgaven(bijv. huishouden, lidmaatschap van vereniging, enz.) leningen of kwijtschelding van schulden aanbieden of beloven van een (toekomstige) baan geschenken (bijv. bij verjaardag, condoleance, beterschap) etentjes en entertainment(bijv. een golfmiddag, een sportwedstrijd, enz.) Training bedrijfskosten (bijv. gas, water, elektra of huur) diensten of persoonlijke gunsten aandelen, obligaties of enig ander financieel belang in een onderneming schenkingen aan een politiek of goed doel Het is wel duidelijk dat het bij omkoping niet altijd om geldbedragen gaat 8

9 5. ZIJN ETENTJES, ENTERTAINMENT OF CADEAUS VAN OF AAN OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN VOLGENS DIT BELEID TOEGESTAAN? NEE! U mag uit naam van Anixter GEEN zaken van waarde beloven, aanbieden, geven, goedkeuren, vragen, krijgen of ermee instemmen deze te krijgen aan of van overheidsfunctionarissen. Onder Overheidsfunctionaris wordt verstaan: iedereen die werkzaam is bij de overheid, een overheidsagentschap of een overheidsorgaan op nationaal, regionaal, plaatselijk of enig ander niveau iedereen die werkzaam is bij een bedrijf dat in handen is van of onder controle staat van de overheid (dit geldt voor zowel volledige als gedeeltelijke eigendom of controle) iedereen die werkzaam is bij een groep met een speciale status (bv. autochtone Noord-Amerikaanse indianenstammen) iedereen die werkzaam is bij een internationale openbare organisatie (bv. de VN/ EU) politici, politieke kandidaten en politieke partijen leden van Koninklijke of regerende families Alles van waarde gegeven aan een derde (bv. een familielid, vriend, politieke partij) die is aangewezen door een overheidsfunctionaris, wordt gezien als gegeven aan deze overheidsfunctionaris Als u niet zeker weet of een derde een overheidsfunctionaris is, neemt u contact op met uw juridische afdeling voor advies. 9

10 6. ZIJN ETENTJES, ENTERTAINMENT OF CADEAUS VAN OF AAN EEN PERSOON DIE GEEN OVERHEIDSFUNCTIONARIS IS, VOLGENS DIT BELEID TOEGESTAAN? U mag iets van waarde geven aan of ontvangen van iemand die GEEN overheidsfunctionaris is, mits dit: OVEREENSTEMT met de toepasselijke plaatselijke wetgeving en het beleid van de gever, de ontvanger en Anixter; nauwkeurig wordt opgegeven in de administratie en overzichten van Anixter; NIET bedoeld is om de ontvanger op ongepaste wijze te beïnvloeden, of de schijn van ongepastheid zou kunnen wekken; NIET bedoeld is om de ontvanger te belonen voor diens ondersteuning bij het verkrijgen of behouden van een zakelijke activiteit of een zakelijk voordeel; GEEN geld of zaken die contant geld vertegenwoordigen, betreft; NIET is gevraagd door de ontvanger of door een derde namens de ontvanger. 10

11 7. WAT MOET U DOEN ALS U OMKOPING VERMOEDT OF ONTDEKT? U mag corrupt, onethisch of dubieus gedrag, direct of indirect, tijdens uw bedrijfsvoering voor Anixter of uit naam van Anixter NIET negeren Neem onmiddellijk contact op met de Business Integrity Line van Anixter (anixter.ethicspoint.com) om dit gedrag te rapporteren 11

12 SAMENVATTING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Het is NOOIT acceptabel om steekpenningen te betalen of te ontvangen, direct of indirect, tijdens uw bedrijfsvoering voor Anixter of uit naam van Anixter Faciliterende betalingen zijn ten strengste verboden Het geven of ontvangen van zaken van waarde aan of van overheidsfunctionarissen is ten strengste verboden Anixter eist strikte naleving van alle toepasselijke anti-omkoping- en anticorruptiewetten Neem contact op met de Business Integrity Line van Anixter (anixter.ethicspoint.com) als u vermoedt dat er sprake is van corrupt, onethisch of dubieus gedrag Van alle zakenpartners van Anixter wordt verwacht dat zij dit Beleid navolgen. U kunt het Beleid downloaden via anixter.com/bppolicy 12

13 BENT U ZOVER OM UW KENNIS VAN DIT BELEID TESTEN?

14 SCENARIO 1 Een zending van Anixter wordt bij de douane ingehouden vanwege onjuiste papieren. U wordt als douaneagent van Anixter door de douanebeambte benaderd om een klein bedrag te betalen om de producten vrij te geven. U weet dat dit soort betalingen volgens de plaatselijke wet zijn toegestaan en dat dit soort kleine betalingen aan douanebeambten gebruikelijk is. VRAAG: MAG U DIT KLEINE BEDRAG AAN DE DOUANEBEAMBTE GEVEN? 14

15 SCENARIO 1 ANTWOORD: NEE Dit is een faciliterende betaling die volgens het beleid van Anixter verboden is. De waarde van het geldbedrag doet er niet toe. Hiervoor geldt geen minimum! 15

16 SCENARIO 2 U bent al maanden bezig om Anixter te helpen een potentiële nieuwe klant in te schrijven. Tijdens uw gesprekken met uw contactpersoon bij deze klant blijkt dat haar dochter zich bij uw oude universiteit wil inschrijven. Als gerenommeerde alumnus van deze universiteit biedt u aan om namens haar dochter een aanbevelingsbrief te schrijven. Maar dit aanbod wordt beleefd afgewezen. VRAAG: IS UW AANBOD EEN AANBEVELINGSBRIEF TE SCHRIJVEN VOLGENS ONS BELEID TOEGESTAAN? 16

17 SCENARIO 2 ANTWOORD: NEE Een persoonlijke gunst is ook omkoping. Het schrijven van een aanbevelingsbrief zoals in dit scenario kan worden gezien als een poging om de klant van Anixter op ongepaste wijze te beïnvloeden. Het feit dat dit aanbod wordt afgewezen, doet niet ter zake. Het gaat nog steeds om omkoping, ook al is de persoonlijke gunst nooit uitgevoerd of de betaling nooit gedaan. Het aanbod of de belofte is al voldoende om de antiomkopingswetten en het Beleid van Anixter te schenden. 17

18 SCENARIO 3 U hebt Anixter geholpen met een bepaalde aannemer een project in Latijns- Amerika binnen te halen. U bent natuurlijk blij over dit behaalde succes en wilt de aannemer vandaag een cadeau toesturen om dit te vieren. U besluit de aannemer een mini ipad te geven en voegt daar een kleine notitie bij waarin u in de toekomst meer extraatjes vanwege de goede relatie" belooft. De aannemer is volgens het Beleid van Anixter geen overheidsfunctionaris. VRAAG: MOET U ZICH ZORGEN MAKEN OVER HET GEVEN VAN DE IPAD? 18

19 SCENARIO 3 ANTWOORD: JA Het moment en de waarde van het cadeau, in combinatie met uw opmerking, zou de indruk kunnen wekken dat de aannemer wordt beloond omdat hij het project aan Anixter heeft gegeven. Onthoud goed: als u zaken doet voor Anixter, moet u de instemming van Anixter hebben voordat u entertainment of cadeaus aan iemand geeft die geen overheidsfunctionaris is. 19

20 SCENARIO 4 U bent een consultant die Anixter helpt bij een bepaald project waar een staatsbedrijf in China bij betrokken is. Anixter heeft het contract al binnengehaald. U wilt een vicepresident van het staatsbedrijf morgenavond uitnodigen voor een etentje in een betaalbaar restaurant om het project te bespreken. VRAAG: ZOU DIT ETENTJE HET BELEID VAN ANIXTER SCHENDEN? 20

21 SCENARIO 4 ANTWOORD: JA De begunstigde is een overheidsfunctionaris. Volgens het Beleid van Anixter is het zakenpartners verboden om etentjes, cadeaus of zaken van waarde te beloven, aan te bieden, te geven, goed te keuren of te vragen aan een overheidsfunctionaris, of om etentjes, cadeaus of zaken van waarde te krijgen of instemmen te krijgen van een overheidsfunctionaris. Een overheidsfunctionaris is iedereen die voor een staatsonderneming werkt. Het Beleid van Anixter is altijd van toepassing, ongeacht de geldwaarde (d.w.z. dat het er niet toe doet dat het hier om een betaalbaar restaurant gaat). 21

22 SCENARIO 5 U bent als consultant ingehuurd door Anixter. Anixter is van plan intern een bepaalde oplossing te implementeren, en u bent gevraagd een leverancier van technologische oplossingen aan te bevelen. U hebt hiervoor drie potentiële leveranciers geselecteerd. Tijdens de selectieprocedure nodigt u elke leverancier apart uit voor een lunch in een betaalbaar restaurant om hun bekwaamheden, de voorgestelde oplossing en de kosten ervan te bespreken. U brengt slechts één van deze lunches bij Anixter in rekening. Aangezien twee van de leveranciers staatsbedrijven zijn, besluit u de lunches met hen niet bij Anixter in rekening te brengen. VRAAG: ZOU DIT ETENTJE HET BELEID VAN ANIXTER SCHENDEN? 22

23 SCENARIO 5 ANTWOORD: JA Het gaat er niet om of u de etentjes al dan niet bij Anixter in rekening brengt. Het gaat er om dat u uit naam van Anixter handelt. Het Beleid van Anixter verbiedt zakenpartners om uit naam van Anixter etentjes te organiseren of cadeaus uit te wisselen met overheidsfunctionarissen. 23

24 Afsluitende beschouwing van Bob Eck, President & CEO - Anixter "Ik zou liever geld, een klant, een leverancier of een order kwijtraken dan ons ethisch beleid of de wet te overtreden en onze integriteit te verliezen.

25 Let wel dat dit overzicht van het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden wordt aangeboden en geen enkele garantie of schadeloosstelling van welke aard dan ook biedt ten aanzien van de nauwkeurigheid daarvan. Anixter raadt sterk aan dat u juridisch advies inwint over antiomkoping- en anticorruptiewetgevingen en de naleving van deze wetten. Anixter wijst alle verantwoordelijkheid op dit gebied af, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade in verband met of ten gevolge van het uitwisselen van deze informatie. 25

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) Dit is bedrijfsbeleid van Armstrong World Industries, Inc. Dat geldt voor u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, en aan alle medewerkers, bestuurders en functionarissen

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING Groep Compliance Risk Management BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES WWW.COMPLIANCERISKMANAGEMENT.INTRANET Informatieblad

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential.

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential. Gedragscode Our pursuit. Life s potential. Onze Gedragscode is een weergave van de leidende ethische principes die de inzet van Allergan voor naleving (compliance) ondersteunen. Dit document dient voor

Nadere informatie

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF. Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek INTRODUCTIE Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen. Bob Pittman William Eccleshare In deze Clear Channel

Nadere informatie

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text]

Zakelijke Gedragscode. Beleid inzake Ethiek en Naleving. [Type text] Zakelijke Gedragscode Beleid inzake Ethiek en Naleving [Type text] INHOUDSTABEL INLEIDING Bericht van de CEO 2 ZAKELIJKE GEDRAGSCODE 1. KERNWAARDEN 3 Responsible Care 3 Respect en integriteit 3 Verantwoording

Nadere informatie

Gedragscode voor. bedrijfsvoering

Gedragscode voor. bedrijfsvoering Gedragscode voor bedrijfsvoering 1 Een bericht van AlanKrause MWH Global, Inc. is een bedrijf dat constant in beweging is. Voor een bedrijf dat zo dynamisch is als het onze hebben we hard moeten werken

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode 1 Zakelijke gedragscode i Zakelijke gedragscode Geachte Nordson-collega, De kern van onze zakelijke gedragscode wordt samengevat in de bedrijfsdoelstelling van Nordson: Nordson Corporation

Nadere informatie

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1

Onze werkwijze. Bedrijfspraktijken van BT. Oktober 2013. Pagina 1 Onze werkwijze Bedrijfspraktijken van BT Oktober 2013 Pagina 1 Onze werkwijze: Onze bedrijfspraktijken Onze waarden: Het document Onze werkwijze bevat onze bedrijfspraktijken en waarden: het gedrag dat

Nadere informatie

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE

Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE Bemis Company, Inc. GEDRAGSCODE INHOUDSOPGAVE INLEIDING Doel en toepassingsgebied...1 Onze toezegging...1 Naleving van wet- en regelgeving...2 Hulpmiddelen voor werknemers...2 Meldingsplicht...3 Disciplinaire

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding

Inhoudsopgave. Een bericht van onze president en CEO. Kaizen is onze manier van leven. Onze kernwaarden. Inleiding Gedragsnormen Inhoudsopgave Een bericht van onze president en CEO Onze kernwaarden Inleiding Toepasbaarheid van onze Gedragsnormen Conflicten tussen onze normen en de beleidsregels van Danaher-bedrijven

Nadere informatie

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten

Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Ethische Code Tate & Lyle Essentiële ingrediënten Doen wat juist is, wat er ook gebeurt Onze kernwaarden Integriteit Veiligheid Respect In het bedrijfsleven en in het leven in het algemeen word je vaak

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill

Onze. Leidende principes. Gedragscode van Cargill Onze Leidende principes Gedragscode van Cargill Het beleid op basis waarvan wij altijd onze zaken hebben gedaan is dat ons woord evenveel waard is als onze belofte. John MacMillan, Sr., 1923 Introductie

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag

Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Wereldwijde Regels voor Zakelijk Gedrag Welkom 3 Inleiding 4 Verantwoordelijkheid tegenover elkaar 6 Verantwoordelijkheid tegenover Ashland en haar Aandeelhouders

Nadere informatie

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009)

QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK. (Als zodanig gewijzigd in november 2009) QUEST SOFTWARE, INC. CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK (Als zodanig gewijzigd in november 2009) Inleiding Quest Software, Inc. ( Quest ) spant zich ten volle in voor de naleving van de strengste normen

Nadere informatie

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN

CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN CODE VAN BEDRIJFSETHIEK ONZE MANIER VAN WERKEN 2007 INHOUD DE L ORÉAL SPIRIT VOORWOORD Door Sir Lindsay Owen-Jones en Jean-Paul Agon VOORWOORD Door het managementcomité HET GEBRUIK VAN DEZE CODE RESPECT

Nadere informatie

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK

CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK CODE VOOR ZAKELIJK GEDRAG EN ETHIEK Een boodschap van de CEO Beste collega s bij Belden, Met grote trots stel ik u de Code voor zakelijk gedrag en ethiek van Belden voor. Dit document slaat een brug tussen

Nadere informatie

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep

Onze Manier van Werken. Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Onze Manier van Werken Ethische Gedragscode voor de Belron Groep Inhoudsopgave Onze Manier van Werken Onze Manier van Werken Hoe We Met

Nadere informatie

ELKE DAG. OVERAL. Kernwaarden. met betrekking tot ethiek en bedrijfsvoering

ELKE DAG. OVERAL. Kernwaarden. met betrekking tot ethiek en bedrijfsvoering ELKE DAG. OVERAL. Kernwaarden Gedragsregels met betrekking tot ethiek en bedrijfsvoering Bericht van William Meaney, CEO Bij Iron Mountain hechten we evenveel waarde aan onze reputatie voor eerlijkheid

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave. Gedragscode 1. Inhoudsopgave Gedragscode Voor meer informatie over Rentokil Initial kunt u een bezoek brengen aan: www.rentokil-initial.com www.rentokil.com www.initial.com www.ambius.com Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Uiteenzetting

Nadere informatie

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen

Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries. Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Oxbow Carbon LLC and Affiliates/Subsidiaries Gedragscode voor zakelijk en ethisch verantwoord handelen Van kracht vanaf 1 januari 2013 Oxbow Carbon LLC en zuster-/dochterondernemingen Integriteit De reputatie

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken

Code of conduct. Wie we zijn en hoe we werken Code of conduct Wie we zijn en hoe we werken Deze handleiding bevat AkzoNobel s code of conduct. In 2008 heeft AkzoNobel de bedrijfswaarden opnieuw gedefinieerd. Deze waarden zijn: Ons eerst richten op

Nadere informatie

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen.

Het Blauwe Boek. Inzetten voor COMPLIANCE. Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de mensen die wij dienen. Het Blauwe Boek Samenvatting van de beleidsregels van Pfizer met betrekking tot zakelijk gedrag Inzetten voor COMPLIANCE Door ons integer te gedragen, verdienen we het vertrouwen en het respect van de

Nadere informatie

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved.

Gedragscode. Presteren met Integriteit. 1 mei 2010. Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Gedragscode Presteren met Integriteit 1 mei 2010 Copyright: SAUDI BASIC INDUSTRIES CORPORATION 2010. All rights reserved. Integriteitsboodschap van de CEO Presteren met integriteit! Dat is de fundering

Nadere informatie

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG

Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 NORMEN & RICHTLIJNEN ZAKELIJK GEDRAG Zakelijk gedrag NORMEN & RICHTLIJNEN 1 Een aantal opmerkingen over zakelijk gedrag Als wereldleider in onze branche is Sun Chemical verplicht om een gevestigd waardensysteem na te leven. Een van de belangrijkste

Nadere informatie