Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter"

Transcriptie

1 Beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter

2 INLEIDING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Met dit overzicht krijgt u beter inzicht in het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter ( het Beleid ) Van alle zakenpartners van Anixter wordt verwacht dat zij de principes van het Beleid navolgen Download het Beleid hier Let wel dat dit overzicht van het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden wordt aangeboden en geen enkele garantie of schadeloosstelling van welke aard dan ook biedt ten aanzien van de nauwkeurigheid daarvan. Anixter raadt sterk aan dat u juridisch advies inwint over anti-omkoping- en anticorruptiewetgevingenen en de naleving van deze wetten. Anixter wijst alle verantwoordelijkheid op dit gebied af, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade in verband met of ten gevolge van het uitwisselen van deze informatie. 2

3 ZEVEN ONDERWERPEN DIE IN DEZE CURSUS AAN DE ORDE KOMEN 1. WAAROM HANTEERT ANIXTER DIT BELEID? 2. OP WIE IS DIT BELEID VAN TOEPASSING? 3. WAAR HEEFT DIT BELEID BETREKKING OP? 4. WAT IS OMKOPING? 5. ZIJN ETENTJES, ENTERTAINMENT OF CADEAUS VAN OF AAN OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN VOLGENS DIT BELEID TOEGESTAAN? 6. ZIJN ETENTJES, ENTERTAINMENT OF CADEAUS VAN OF AAN EEN PERSOON DIE GEEN OVERHEIDSFUNCTIONARIS IS, VOLGENS DIT BELEID TOEGESTAAN? 7. WAT MOET IK DOEN ALS IK OMKOPING VERMOED OF ONTDEK? 3

4 1. WAAROM HANTEERT ANIXTER DIT BELEID? Om de cultuur van ethiek en integriteit binnen Anixter, en onze inzet voor een eerlijke, rechtvaardige en ethische wijze van zakendoen te onderstrepen Om zowel u als Anixter te beschermen tegen aansprakelijkheid en strenge straffen vanwege schending van de anti-omkoping- en anticorruptiewetgevingenen, waaronder aanzienlijke boetes, gevangenisstraf en het onvermogen zaken te doen met de overheid Om de anti-omkoping- en anticorruptiewetgevingen na te leven, inclusief maar niet beperkt tot: de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act ( de FCPA ) de Britse Bribery Act de Braziliaanse Clean Company Act alle andere anti-omkoping- en anticorruptiewetten in landen waar Anixter werkzaam is 4

5 2. OP WIE IS DIT BELEID VAN TOEPASSING? Dit Beleid is van toepassing op alle zakenpartners van Anixter wereldwijd Zakenpartners worden gedefinieerd als iedereen die met Anixter zakendoet, inclusief maar niet beperkt tot: Leveranciers Aannemers Integratoren Distributeurs en resellers Channelpartners Consultants Professionele adviseurs Douaneagenten Expediteurs Commissionair en handelsvertegenwoor digers Jointventurepartners Dienstverleners 5

6 3. WAAR HEEFT DIT BELEID BETREKKING OP? Het Beleid verbiedt dat u uit naam van Anixter: Steekpenningen geeft of ontvangt Iets van waarde (bv. etentjes, gastvrijheid of andere cadeaus) aan overheidsfunctionarissen geeft of van overheidsfunctionarissen ontvangt Politieke schenkingen doet Faciliterende betalingen doet, zelfs als dit volgens de plaatselijke wetgeving is toegestaan of in bepaalde landen gebruikelijk is. Faciliterende betalingen zijn meestal kleine, onofficiële betalingen die gedaan worden om een routinematige handeling door een overheidsfunctionaris te realiseren of te bespoedigen. Bijvoorbeeld: het inklaren van goederen het behandelen van een visumaanvraag het aansluiten van gas, water en licht 6

7 4. WAT IS OMKOPING? Omkoping is het beloven, aanbieden, geven, goedkeuren, vragen, krijgen of instemmen met het krijgen van zaken van waarde, direct of indirect, aan of van een persoon om het gedrag van deze persoon op ongepaste wijze te beïnvloeden om Anixter te helpen een zakelijke activiteit te verwerven of te behouden of om oneigenlijk voordeel te verkrijgen. Bijvoorbeeld: om een contract te krijgen om belastingen te reduceren om wetten te veranderen om goederen in- en uit te klaren om elektriciteit of telefoon aan te sluiten om een bedrijfsvergunning te krijgen Er geldt geen minimum voor het geldbedrag dat als omkoping kan worden beschouwd. Er is zelfs sprake van omkoping zonder dat iets van waarde wordt gegeven...alleen al het aanbod of de belofte is voldoende. Het gaat om de intentie om iemand om te kopen. 7

8 4. WAT IS OMKOPING?(VERVOLG) Voorbeelden van zaken van waarde zijn inclusief maar niet beperkt tot: geld of zaken die contant geld vertegenwoordigen (bijv. cadeaukaarten) gastvrijheid(bijv. het aanbieden van hapjes en drankjes tijdens een trainingssessie) vergoeding van reiskosten (bijv. vliegtickets of verblijfskosten) promotieartikelen (bijv. kalenders) persoonlijke uitgaven(bijv. huishouden, lidmaatschap van vereniging, enz.) leningen of kwijtschelding van schulden aanbieden of beloven van een (toekomstige) baan geschenken (bijv. bij verjaardag, condoleance, beterschap) etentjes en entertainment(bijv. een golfmiddag, een sportwedstrijd, enz.) Training bedrijfskosten (bijv. gas, water, elektra of huur) diensten of persoonlijke gunsten aandelen, obligaties of enig ander financieel belang in een onderneming schenkingen aan een politiek of goed doel Het is wel duidelijk dat het bij omkoping niet altijd om geldbedragen gaat 8

9 5. ZIJN ETENTJES, ENTERTAINMENT OF CADEAUS VAN OF AAN OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN VOLGENS DIT BELEID TOEGESTAAN? NEE! U mag uit naam van Anixter GEEN zaken van waarde beloven, aanbieden, geven, goedkeuren, vragen, krijgen of ermee instemmen deze te krijgen aan of van overheidsfunctionarissen. Onder Overheidsfunctionaris wordt verstaan: iedereen die werkzaam is bij de overheid, een overheidsagentschap of een overheidsorgaan op nationaal, regionaal, plaatselijk of enig ander niveau iedereen die werkzaam is bij een bedrijf dat in handen is van of onder controle staat van de overheid (dit geldt voor zowel volledige als gedeeltelijke eigendom of controle) iedereen die werkzaam is bij een groep met een speciale status (bv. autochtone Noord-Amerikaanse indianenstammen) iedereen die werkzaam is bij een internationale openbare organisatie (bv. de VN/ EU) politici, politieke kandidaten en politieke partijen leden van Koninklijke of regerende families Alles van waarde gegeven aan een derde (bv. een familielid, vriend, politieke partij) die is aangewezen door een overheidsfunctionaris, wordt gezien als gegeven aan deze overheidsfunctionaris Als u niet zeker weet of een derde een overheidsfunctionaris is, neemt u contact op met uw juridische afdeling voor advies. 9

10 6. ZIJN ETENTJES, ENTERTAINMENT OF CADEAUS VAN OF AAN EEN PERSOON DIE GEEN OVERHEIDSFUNCTIONARIS IS, VOLGENS DIT BELEID TOEGESTAAN? U mag iets van waarde geven aan of ontvangen van iemand die GEEN overheidsfunctionaris is, mits dit: OVEREENSTEMT met de toepasselijke plaatselijke wetgeving en het beleid van de gever, de ontvanger en Anixter; nauwkeurig wordt opgegeven in de administratie en overzichten van Anixter; NIET bedoeld is om de ontvanger op ongepaste wijze te beïnvloeden, of de schijn van ongepastheid zou kunnen wekken; NIET bedoeld is om de ontvanger te belonen voor diens ondersteuning bij het verkrijgen of behouden van een zakelijke activiteit of een zakelijk voordeel; GEEN geld of zaken die contant geld vertegenwoordigen, betreft; NIET is gevraagd door de ontvanger of door een derde namens de ontvanger. 10

11 7. WAT MOET U DOEN ALS U OMKOPING VERMOEDT OF ONTDEKT? U mag corrupt, onethisch of dubieus gedrag, direct of indirect, tijdens uw bedrijfsvoering voor Anixter of uit naam van Anixter NIET negeren Neem onmiddellijk contact op met de Business Integrity Line van Anixter (anixter.ethicspoint.com) om dit gedrag te rapporteren 11

12 SAMENVATTING Anixter hanteert een ZEROtolerancebeleid ten aanzien van omkoping en corruptie Het is NOOIT acceptabel om steekpenningen te betalen of te ontvangen, direct of indirect, tijdens uw bedrijfsvoering voor Anixter of uit naam van Anixter Faciliterende betalingen zijn ten strengste verboden Het geven of ontvangen van zaken van waarde aan of van overheidsfunctionarissen is ten strengste verboden Anixter eist strikte naleving van alle toepasselijke anti-omkoping- en anticorruptiewetten Neem contact op met de Business Integrity Line van Anixter (anixter.ethicspoint.com) als u vermoedt dat er sprake is van corrupt, onethisch of dubieus gedrag Van alle zakenpartners van Anixter wordt verwacht dat zij dit Beleid navolgen. U kunt het Beleid downloaden via anixter.com/bppolicy 12

13 BENT U ZOVER OM UW KENNIS VAN DIT BELEID TESTEN?

14 SCENARIO 1 Een zending van Anixter wordt bij de douane ingehouden vanwege onjuiste papieren. U wordt als douaneagent van Anixter door de douanebeambte benaderd om een klein bedrag te betalen om de producten vrij te geven. U weet dat dit soort betalingen volgens de plaatselijke wet zijn toegestaan en dat dit soort kleine betalingen aan douanebeambten gebruikelijk is. VRAAG: MAG U DIT KLEINE BEDRAG AAN DE DOUANEBEAMBTE GEVEN? 14

15 SCENARIO 1 ANTWOORD: NEE Dit is een faciliterende betaling die volgens het beleid van Anixter verboden is. De waarde van het geldbedrag doet er niet toe. Hiervoor geldt geen minimum! 15

16 SCENARIO 2 U bent al maanden bezig om Anixter te helpen een potentiële nieuwe klant in te schrijven. Tijdens uw gesprekken met uw contactpersoon bij deze klant blijkt dat haar dochter zich bij uw oude universiteit wil inschrijven. Als gerenommeerde alumnus van deze universiteit biedt u aan om namens haar dochter een aanbevelingsbrief te schrijven. Maar dit aanbod wordt beleefd afgewezen. VRAAG: IS UW AANBOD EEN AANBEVELINGSBRIEF TE SCHRIJVEN VOLGENS ONS BELEID TOEGESTAAN? 16

17 SCENARIO 2 ANTWOORD: NEE Een persoonlijke gunst is ook omkoping. Het schrijven van een aanbevelingsbrief zoals in dit scenario kan worden gezien als een poging om de klant van Anixter op ongepaste wijze te beïnvloeden. Het feit dat dit aanbod wordt afgewezen, doet niet ter zake. Het gaat nog steeds om omkoping, ook al is de persoonlijke gunst nooit uitgevoerd of de betaling nooit gedaan. Het aanbod of de belofte is al voldoende om de antiomkopingswetten en het Beleid van Anixter te schenden. 17

18 SCENARIO 3 U hebt Anixter geholpen met een bepaalde aannemer een project in Latijns- Amerika binnen te halen. U bent natuurlijk blij over dit behaalde succes en wilt de aannemer vandaag een cadeau toesturen om dit te vieren. U besluit de aannemer een mini ipad te geven en voegt daar een kleine notitie bij waarin u in de toekomst meer extraatjes vanwege de goede relatie" belooft. De aannemer is volgens het Beleid van Anixter geen overheidsfunctionaris. VRAAG: MOET U ZICH ZORGEN MAKEN OVER HET GEVEN VAN DE IPAD? 18

19 SCENARIO 3 ANTWOORD: JA Het moment en de waarde van het cadeau, in combinatie met uw opmerking, zou de indruk kunnen wekken dat de aannemer wordt beloond omdat hij het project aan Anixter heeft gegeven. Onthoud goed: als u zaken doet voor Anixter, moet u de instemming van Anixter hebben voordat u entertainment of cadeaus aan iemand geeft die geen overheidsfunctionaris is. 19

20 SCENARIO 4 U bent een consultant die Anixter helpt bij een bepaald project waar een staatsbedrijf in China bij betrokken is. Anixter heeft het contract al binnengehaald. U wilt een vicepresident van het staatsbedrijf morgenavond uitnodigen voor een etentje in een betaalbaar restaurant om het project te bespreken. VRAAG: ZOU DIT ETENTJE HET BELEID VAN ANIXTER SCHENDEN? 20

21 SCENARIO 4 ANTWOORD: JA De begunstigde is een overheidsfunctionaris. Volgens het Beleid van Anixter is het zakenpartners verboden om etentjes, cadeaus of zaken van waarde te beloven, aan te bieden, te geven, goed te keuren of te vragen aan een overheidsfunctionaris, of om etentjes, cadeaus of zaken van waarde te krijgen of instemmen te krijgen van een overheidsfunctionaris. Een overheidsfunctionaris is iedereen die voor een staatsonderneming werkt. Het Beleid van Anixter is altijd van toepassing, ongeacht de geldwaarde (d.w.z. dat het er niet toe doet dat het hier om een betaalbaar restaurant gaat). 21

22 SCENARIO 5 U bent als consultant ingehuurd door Anixter. Anixter is van plan intern een bepaalde oplossing te implementeren, en u bent gevraagd een leverancier van technologische oplossingen aan te bevelen. U hebt hiervoor drie potentiële leveranciers geselecteerd. Tijdens de selectieprocedure nodigt u elke leverancier apart uit voor een lunch in een betaalbaar restaurant om hun bekwaamheden, de voorgestelde oplossing en de kosten ervan te bespreken. U brengt slechts één van deze lunches bij Anixter in rekening. Aangezien twee van de leveranciers staatsbedrijven zijn, besluit u de lunches met hen niet bij Anixter in rekening te brengen. VRAAG: ZOU DIT ETENTJE HET BELEID VAN ANIXTER SCHENDEN? 22

23 SCENARIO 5 ANTWOORD: JA Het gaat er niet om of u de etentjes al dan niet bij Anixter in rekening brengt. Het gaat er om dat u uit naam van Anixter handelt. Het Beleid van Anixter verbiedt zakenpartners om uit naam van Anixter etentjes te organiseren of cadeaus uit te wisselen met overheidsfunctionarissen. 23

24 Afsluitende beschouwing van Bob Eck, President & CEO - Anixter "Ik zou liever geld, een klant, een leverancier of een order kwijtraken dan ons ethisch beleid of de wet te overtreden en onze integriteit te verliezen.

25 Let wel dat dit overzicht van het Anticorruptiebeleid voor zakenpartners van Anixter uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden wordt aangeboden en geen enkele garantie of schadeloosstelling van welke aard dan ook biedt ten aanzien van de nauwkeurigheid daarvan. Anixter raadt sterk aan dat u juridisch advies inwint over antiomkoping- en anticorruptiewetgevingen en de naleving van deze wetten. Anixter wijst alle verantwoordelijkheid op dit gebied af, inclusief maar niet beperkt tot directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade in verband met of ten gevolge van het uitwisselen van deze informatie. 25

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing):

Het door Regal toegekende leveranciersnummer (indien van toepassing): Aanwijzingen: DEZE DUE DILIGENCE-VRAGENLIJST MET VERKLARING DIENT TE WORDEN INGEVULD EN ONDERTEKEND DOOR EEN GEVOLMACHTIGD VERTEGENWOORDIGER VAN DE EXTERNE PARTIJ. ALLE GEVRAAGDE INFORMATIE MOET WORDEN

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Wereldwijd anticorruptiebeleid

Wereldwijd anticorruptiebeleid Wereldwijd anticorruptiebeleid I. DOEL Volgens de wetgeving in de meeste landen is het betalen of aanbieden van een betaling of zelfs het ontvangen van steekpenningen of commissieloon of overige corrupte

Nadere informatie

Beleid inzake bestrijding van omkoping

Beleid inzake bestrijding van omkoping Beleid inzake bestrijding van omkoping Inleiding RPC Group Plc (de Company ) voert een nultolerantiebeleid inzake omkoping en corruptie in haar zakelijke transacties over de gehele wereld, zowel in de

Nadere informatie

CEO, COO, General Counsel

CEO, COO, General Counsel Functie / bedrijfseenheid: Legal (Ethics & Compliance Office) Inhoudelijke expert: Laurel Burke, Assoc. Gen. Counsel Compliance, laurel.burke@regalbeloit.com Datum eerste publicatie: Juli 2011 Versie:

Nadere informatie

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment

Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment Flint Group Beleid Rond Geschenken & Entertainment I DOEL Het geven en ontvangen van zakelijke gunsten (geschenken, maaltijden, reizen en entertainment) is een gebruikelijke zakelijke praktijk, met als

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Anti-Omkoping en Corruptie Beleid 1. Inleiding 1.1 Doel Dit beleid consolideert de opstelling van ABN AMRO Groep* (hierna ABN AMRO) ten aanzien van omkoping en corruptie en vormt een aanvulling op de Core

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION

ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION ANTI-CORRUPTIERICHTLIJNEN VAN DANAHER CORPORATION I. DOELSTELLING Corruptie is in vrijwel alle landen ter wereld verboden. Danaher Corporation ( Danaher ) heeft zich verplicht om de wetgeving in alle landen

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc.

WERELDWIJD ANTI CORRUPTIEBELEID Illinois Tool Works Inc. I. Inleiding De Verenigde Staten namen in 1977 de Foreign Corrupt Practices Act (FCPA ) aan om wereldwijd Amerikaanse bedrijven en hun dochterondernemingen en medewerkers te weerhouden van het doen van

Nadere informatie

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A)

ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) ANTI-CORRUPTIE BELEID (GP-20.A) Dit is bedrijfsbeleid van Armstrong World Industries, Inc. Dat geldt voor u, in uw hoedanigheid als een Armstrong werknemer, en aan alle medewerkers, bestuurders en functionarissen

Nadere informatie

Redevco Integriteitsbeleid

Redevco Integriteitsbeleid Redevco Integriteitsbeleid Integriteitsverklaring Redevco heeft altijd de hoogste integriteitsnormen gehanteerd en zal dit ook in de toekomst blijven doen. Deze normen kunnen slechts worden nageleefd als

Nadere informatie

Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013

Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Documentnummer: 276-RP dut Bedrijfsbeleid Ingangsdatum: 7 oktober 2013 Niet gecontroleerde papieren exemplaren - Controleer ingangsdatum voor gebruik Functie: Juridisch Titel: Anti-corruptie Goedgekeurd

Nadere informatie

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping

Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Beleid van de GLS Group inzake het voorkomen van omkoping Inleiding Het vertrouwen dat onze klanten in de GLS Group stellen behoort tot onze waardevolste assets. Wij moeten ons allemaal tot het uiterste

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid

ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid ManpowerGroup Inc. Anticorruptiebeleid Inhoudsopgave ANTICORRUPTIEBELEID I. DOEL...3 II. III. DIT BELEID GELDT VOOR IEDEREEN BIJ MANPOWERGROUP...3 TOEZICHT EN BEHEER...4 IX. WIJ MOETEN NAUWKEURIGE BOEKEN

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid

PHOENIX group. Anti-Omkoping en Corruptie Beleid PHOENIX group Anti-Omkoping en Corruptie Beleid Inhoudsopgave pagina 1. Introductie 3 2. Doelstelling 3 3. Reikwijdte van dit beleid 3 4. Conflicterende belangen 3 5. Wetgeving 4 6. Wat is omkoping en

Nadere informatie

Gedragscode voor. bedrijfsvoering

Gedragscode voor. bedrijfsvoering Gedragscode voor bedrijfsvoering 1 Een bericht van AlanKrause MWH Global, Inc. is een bedrijf dat constant in beweging is. Voor een bedrijf dat zo dynamisch is als het onze hebben we hard moeten werken

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE JOHNSON MATTHEY GROUP WERELWIJD BELEID TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE 2011 INHOUDSTAFEL Rubrieken 1 Anti-omkoping en anti-corruptie-verklaring bij Johnson Matthey 2 Inleiding 3 Wie is gedekt

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1

Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS. Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title 1 Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Title Algemene bedrijfsprincipes van ARCADIS Inhoud Pag. Hoofdstuk 3 1. Inleiding

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE

VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE VERKLARING TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE SAMENVATTING VAN HET WERELDWIJD BELEID VAN JOHNSON MATTHEY TER BESTRIJDING VAN OMKOPING EN CORRUPTIE EN Johnson Matthey heeft een bepaald engagement

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Anticorruptiehandleiding

Anticorruptiehandleiding Anticorruptiehandleiding Integer leiding geven Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming

Nadere informatie

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING

ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING GESCHENKEN, AMUSEMENT EN HET TEGENGAAN VAN OMKOPING ING Groep Compliance Risk Management BANKING INVESTMENTS LIFE INSURANCE RETIREMENT SERVICES WWW.COMPLIANCERISKMANAGEMENT.INTRANET Informatieblad

Nadere informatie

WERELDWIJD BELEID M.B.T. GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT

WERELDWIJD BELEID M.B.T. GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT WERELDWIJD BELEID M.B.T. GESCHENKEN EN ENTERTAINMENT I. INLEIDING Relatiegeschenken en entertainment worden op een bescheiden schaal algemeen gebruikt om goodwill te kweken en de werkrelatie met zakenrelaties

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES

THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES THE WARRANTY GROUP, INC. WERELDWIJDE ANTICORRUPTIE RICHTLIJNEN EN PROCEDURES Goedgekeurd door de raad van bestuur: 18 oktober 2011 1 Inhoudsopgave I. INLEIDING...1 A. Geldigheid van de Richtlijnen en Procedures...1

Nadere informatie

Gedragscode van Deerns

Gedragscode van Deerns 01 juni 2015 Gedragscode van Deerns www.deerns.com Inhoud 1 Inleiding 1 2 De kernwaarden van Deerns 2 2.1 Covenant van Deerns 3 2.2 Gelijke kansen en non-discriminatie 3 2.3 Overeenstemming met de arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid

Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid Anti-omkopings- en anti-corruptiebeleid Regels om omkoping en corruptie te voorkomen, vast te stellen en te corrigeren Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT IS HET SLEUTELWOORD

GEDRAGSCODE INTEGRITEIT IS HET SLEUTELWOORD GEDRAGSCODE INTEGRITEIT IS HET SLEUTELWOORD INHOUDSOPGAVE BERICHT VAN DE CEO 3 Volgens de code handelen 4 Advies inroepen en zorgen uiten 7 Geen vergelding 8 Onderzoeken 8 Structuur van het complianceprogramma

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

Gedragscode en bedrijfsdeontologiebeleid

Gedragscode en bedrijfsdeontologiebeleid Gedragscode en bedrijfsdeontologiebeleid EEN BERICHT VAN DE CEO VAN VALSPAR Beste Valspar-werknemers: De basis van ons geweldige bedrijf is onze inzet om zaken op de juiste manier te doen, de Valspar-manier.

Nadere informatie

Ethische gedragscode. De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen

Ethische gedragscode. De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen De principes die de bedrijfsactiviteiten van Travelex bepalen Travelex verplicht zichzelf om bij zijn bedrijfsvoering de hoogste professionele en ethische standaards te handhaven 1 Aan allen, Travelex

Nadere informatie

THE TIMBERLAND COMPANY ETHIEKCODE

THE TIMBERLAND COMPANY ETHIEKCODE THE TIMBERLAND COMPANY ETHIEKCODE TIMBERLAND - ETHIEKCODE Een boodschap van Jeff Swartz, CEO Team Timberland, Bij Timberland is het belangrijk hoe we zaken doen. Als organisatie en persoonlijk is het belangrijk

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Bedrijfsgedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Document Informatie Korte omschrijving: Deze bedrijfsgedragscode is bedoeld om de ethische en de wettelijke verplichtingen van

Nadere informatie

Bio-Rad. Code voor bedrijfsethiek en -gedrag

Bio-Rad. Code voor bedrijfsethiek en -gedrag Bio-Rad Code voor bedrijfsethiek en -gedrag INHOUDSOPGE Ons kernwaarden 3 Brief van onze CEO... 4 Onze missie... 5 De gedragscodes van de Bio-Rad-familie... 6 Onze kernwaarden... 7 Begeleiding vragen en

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

White paper. Zes tips voor veilig zakendoen in opkomende markten

White paper. Zes tips voor veilig zakendoen in opkomende markten White paper Zes tips voor veilig zakendoen in opkomende markten Zes tips voor veilig zakendoen in opkomende markten De groeikansen voor het bedrijfsleven liggen in het buitenland. Dat is goed nieuws voor

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Het is een kwestie van ethiek. De Borealis Ethics Policy

Het is een kwestie van ethiek. De Borealis Ethics Policy Het is een kwestie van ethiek De Borealis Ethics Policy 2 Het is een kwestie van ethiek Inleiding papier zijn, maar eerder een houding die door al onze werknemers wordt geleefd in hun dagelijkse functioneren,

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG

CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG CODE VOOR ETHIEK EN ZAKELIJK GEDRAG INHOUDSOPGAVE De Oracle-code voor ethiek en zakelijk gedrag..........1 Inzicht in deze code...............................1 Toepasselijkheid van deze code.....................2

Nadere informatie

LEGAL VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE

LEGAL VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE LEGAL VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE Op deze pagina kunt u lezen onder welke voorwaarden u gebruik mag maken van onze website www.enritec.com (onze site). Wij vragen u deze voorwaarden zorgvuldig

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

ebm-papst gedragscode Principes voor verantwoord en rechtmatig handelen

ebm-papst gedragscode Principes voor verantwoord en rechtmatig handelen ebm-papst gedragscode Principes voor verantwoord en rechtmatig handelen Inhoudsopgave ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG 4 Corporate Governance: Grondbeginselen van 20 Wij gaan

Nadere informatie

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE

INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE INTEGER LEIDING GEVEN : GEDRAGSCODE Internationaal Complianceprogramma van Universal Het Internationale Complianceprogramma van Universal zorgt ervoor dat we ons integer gedragen in overeenstemming met

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

CRH Gedragscode Ethisch Inkopen

CRH Gedragscode Ethisch Inkopen CRH Gedragscode Ethisch Inkopen CRH Gedragscode Ethisch Inkopen Leading with Integrity CRH Gedragscode Ethisch Inkopen CRH Gedragscode Ethisch Inkopen Inleiding MVO-eisen voor alle leveranciers Aanvullende

Nadere informatie

Gedragscode van Jones Lang LaSalle voor Leveranciers

Gedragscode van Jones Lang LaSalle voor Leveranciers Gedragscode van Jones Lang LaSalle voor Leveranciers Jones Lang LaSalle and LaSalle Investment Management Vendor Code of Conduct GEDRAGSCODE VAN JONES LANG LASALLE VOOR LEVERANCIERS Het is van essentieel

Nadere informatie

Integriteit in het bedrijfsleven. De Gedragscode van Halma

Integriteit in het bedrijfsleven. De Gedragscode van Halma Integriteit in het bedrijfsleven De Gedragscode van Halma Deze Gedragscode vormt een overzicht van onze inzet om op ethische wijze zaken te doen. De code biedt richt- en beleidslijnen die beschrijven hoe

Nadere informatie

Gedragscode van NewMarket. Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation

Gedragscode van NewMarket. Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation Gedragscode van NewMarket Handhaving van de bedrijfsethiek van NewMarket, Afton Chemical en Ethyl Corporation Van onze President en CEO Al vanaf de oprichting van NewMarket in 1887 vormt een ethische bedrijfsvoering

Nadere informatie

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt.

1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1. Algemene informatie 1.1 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op elke coupon die jij bij Beauty Center Annabell koopt. 1.2 Met Beauty Center Annabell wordt Annabell bedoeld, een bedrijf dat is

Nadere informatie

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst

Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Integriteitcode SEW Eerlijkheid duurt het langst Opgesteld door: Frans Schrijver Paterswolde, 27 november 2008 Inleiding Als SEW staan we midden in de samenleving en voelen voortdurend onze maatschappelijke

Nadere informatie

Code voor zakelijk gedrag en ethiek

Code voor zakelijk gedrag en ethiek Code voor zakelijk gedrag en ethiek Alle teamleden Bericht van de CEO Namens ons allemaal bij Black Box ben ik er zeer verheugd over dat u deel uitmaakt van ons team. Doordat we al sinds 1976 uitstekende

Nadere informatie

Voorwoord Directie. Inhoud. Waarom deze Gedragscode? Doel... 5 Toepasselijkheid... 6

Voorwoord Directie. Inhoud. Waarom deze Gedragscode? Doel... 5 Toepasselijkheid... 6 1 Gedragscode Inhoud gedragscode Voorwoord Directie 3 Doel.... 5 Toepasselijkheid.... 6 1 Leiderschap.... 7 2 Mensen.... 8 2.1 Respect voor elkaar.... 8 2.2 Communicatie.... 8 2.3 Vertrouwelijke informatie....

Nadere informatie

ORACLE CODE VOOR LEVERANCIERS OMTRENT ETHISCH ZAKENDOEN

ORACLE CODE VOOR LEVERANCIERS OMTRENT ETHISCH ZAKENDOEN ORACLE CODE VOOR LEVERANCIERS OMTRENT ETHISCH ZAKENDOEN I. TOEPASBAARHEID Deze Code is van toepassing op u als Oracle leverancier, evenals al het personeel dat bij u in dienst is en alle personen die waar

Nadere informatie

IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES

IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES Governance, risk en compliance Internationale anticorruptiewetgeving IMPACT OP (AANPAK VAN) ORGANISATIES Het World Economic Forum schat de financiële schade door fraude en corruptie wereldwijd op 2600

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS)

Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Integriteitscode Noordwijkse Woningstichting (NWS) Bestuurlijk vastgesteld d.d. 22 september 2009 Integriteitscode pagina 1 van 8 Inleiding Integer met elkaar omgaan is de basis van de manier van werken

Nadere informatie

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential.

Gedragscode. Our pursuit. Life s potential. Gedragscode Our pursuit. Life s potential. Onze Gedragscode is een weergave van de leidende ethische principes die de inzet van Allergan voor naleving (compliance) ondersteunen. Dit document dient voor

Nadere informatie

II Doelgroep GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG

II Doelgroep GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG GEDRAGSCODE STICHTING PENSIOENFONDS ERNST & YOUNG I Doel Doel van deze gedragscode is het geven van regels en richtlijnen voor het bestuur en haar bestuursleden en andere door het fonds aan te wijzen betrokkenen

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I

S P E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT J E P N S S I N T R E S P E O J E M Y THE CODE OF BUSINESS CONDUCT C T P N A E S S I N O BERICHT AAN ALLE MEDEWERKERS HEINEKEN is uitgegroeid tot s werelds meest internationale brouwer en het Heineken merk tot het meest

Nadere informatie

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE

Gedragscode. Imperial Tobacco Gedragscode 09.08.10 DEFINITIEVE VERSIE Gedragscode contents onze gedragscode van Alison Cooper Section 1 Zakelijke Integriteit Section 2 Verantwoorde Commerciële Praktijken Section 3 Vertrouwen, Respect en Verantwoorde-lijkheid Section 4 Beheer

Nadere informatie

Ethische Code Editie 2014

Ethische Code Editie 2014 Ethische Code Editie 2014 1 Geachte heer/mevrouw, beste werknemers, De JCDecaux Group moet op een verantwoorde en duurzame manier werken in alle markten waarop wij aanwezig zijn. Dit is een belofte aan

Nadere informatie

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend

Zakelijke gunsten die kunnen worden verleend dienen te worden vermeden. Fondsen die betrekking hebben op zakelijke transacties met Oracle moeten worden afgehandeld en uitbetaald op grond van een behoorlijk gemachtigd schriftelijk Oracle contract

Nadere informatie

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards

Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Fujitsu Way Code of Conduct Global Business Standards Inhoud De Fujitsu Way... 3 De Fujitsu Way en de Global Business Standards... 3 Internationaal perspectief... 4 Naleving binnen Fujitsu... 5 Waarom

Nadere informatie

Integriteitcode. Preambule

Integriteitcode. Preambule Integriteitcode Preambule Directie, medewerkers en toezichthouders van De Bouwvereniging doen hun werk in wisselwerking met de maatschappelijke omgeving. Het is dan ook van groot belang dat klanten en

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

Gedragscode Propertize. September 2014

Gedragscode Propertize. September 2014 Gedragscode Propertize September 2014 Vastgesteld door de directie d.d. 8 juli 2014 Woord vooraf Vertrouwen en integriteit zijn voor Propertize van cruciaal belang. Onze stakeholders hebben gerechtvaardigde

Nadere informatie

Gedragscode Koninklijke BAM Groep nv

Gedragscode Koninklijke BAM Groep nv Gedragscode Koninklijke BAM Groep nv 2015 1 Inhoud 1 Waar wij voor staan 2 2 Onze ondernemingsprincipes 3 3 Wat betekent deze code? 9 4 Hulp bij dilemma s 11 5 Neem verantwoordelijkheid! 12 6 Verantwoordelijkheden

Nadere informatie

Gedragscode en bedrijfsethiek

Gedragscode en bedrijfsethiek Gedragscode en bedrijfsethiek Inzet voor topprestaties op de werkplek Inhoud Brief van de voorzitter 2 Topprestaties op de werkplek en de FedEx gedragscode en bedrijfsethiek 3 Wettelijk en ethisch gedrag

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Grontmij ondernemingsbeleid en ondernemingsbeginselen Wij zijn een toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

Regeling onafhankelijkheid medewerkers DNB (tegenstrijdige belangen, nevenactiviteiten, voordelen en uitnodigingen)

Regeling onafhankelijkheid medewerkers DNB (tegenstrijdige belangen, nevenactiviteiten, voordelen en uitnodigingen) Regeling onafhankelijkheid medewerkers DNB (tegenstrijdige belangen, nevenactiviteiten, voordelen en uitnodigingen) 1. Inleiding De Regeling Onafhankelijkheid medewerkers DNB (de Regeling) is gebaseerd

Nadere informatie

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek

Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek Gedrag- en Integriteitscode Stichting Wonen Vierlingsbeek GEDRAG- EN INTEGRITEITSCODE Inleiding Voortvloeiend uit de Governance Code voor Woningcorporaties is voor Wonen Vierlingsbeek deze integriteitscode

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode

Zakelijke gedragscode Zakelijke gedragscode Geachte collega, Het doet mij plezier om onze zakelijke gedragscode te presenteren. Dit is een uiterst belangrijk document, omdat het de verwachtingen van ons bedrijf voor elke werknemer

Nadere informatie

Beleid en na te leven procedures

Beleid en na te leven procedures ETHISCHE GEDRAGS- CODE Beleid en na te leven procedures Herzien 20 May 2010 Inhoudsopgave HET ALGEMENE BELEID... 2 SPECIFIEKE BELEIDSLIJNEN... 2 Beleid omtrent de handel in waardepapieren... 2 Na te leven

Nadere informatie

Gedragscode voor Leveranciers van Microsoft

Gedragscode voor Leveranciers van Microsoft Gedragscode voor Leveranciers van Microsoft Microsoft streeft ernaar meer te zijn dan alleen maar een goed bedrijf. Microsoft streeft ernaar een uitstekend bedrijf te zijn. Om dit doel te bereiken, staan

Nadere informatie

Morele Gedragscode Voor Het Zakenleven

Morele Gedragscode Voor Het Zakenleven Morele Gedragscode Voor Het Zakenleven Vertrauliche AlertLine: Vereinigte Staaten 800.854.3205 Außerhalb der USA (R-Gespräch) +1 866.265.4222 2 Inhoud Bericht van de algemeen directeur 1 Visie, missie

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene gebruiksvoorwaarden Algemene gebruiksvoorwaarden De Juvederm website is eigendom van Allergan Limited ('Allergan'), en is uitsluitend bestemd voor inwoners van Nederland en België. De op deze site verstrekte informatie is

Nadere informatie

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep

ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep ethisch handvest Voorwoord door Jean-Louis Bouchard, Voorzitter van de Groep Presentatie en engagement van het Comex Ethisch Handvest Econocom Groep Bijlagen WOORD VOORAF DOOR JEAN-LOUIS BOUCHARD, VOORZITTER

Nadere informatie

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek

Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek Code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek De raad van bestuur (het "bestuur") van Kelly Services, Inc. ("de onderneming") heeft de volgende code van zakelijk gedrag en bedrijfsethiek (de "code") aangenomen

Nadere informatie