Krachtenveld vóór en ná de splitsing

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Krachtenveld vóór en ná de splitsing"

Transcriptie

1 NVRB Symposium Asset Management in de publieke sector Asset Management en het elektriciteitsnet Krachtenveld vóór en ná de splitsing Asset Management en netbeheer Risicobeheersing Kwaliteit van het proces Beslis informatie Ervaringen 21 april 2011 Jos Wetzer KEMA 1 Experience you can trust. Krachtenveld vóór en ná de splitsing Voormalig energiebedrijf opwekking + transport + distributie eigendom + beheer + uitvoering Overheid Monopolie Energie opwekking Energie handel Transmissie Distributie Geprivatiseerd Vrije markt Centraal-decentraal Geprivatiseerd Vrije markt Beurs Overheidseigendom Monopolie Regulering Semi privaat Natuurlijk monopolie Regulering Trends: globalisering - duurzaamheid - kwetsbaarheid - mondigheid - SMART 2 1

2 Krachtenveld voor en na de splitsing Wat zijn de belangrijkste veranderingen? Complexiteit: krachtenveld met veel actoren - stakeholders Asset management model: scheiding van rollen en partijen Asset management proces: risicobeheersing en transparantie stellen hoge eisen aan ontwerp en toetsbaarheid 3 Asset Management en netbeheer Asset Management Model Asset Owner Business Strategy Bedrijfswaarden Bedrijfsstrategie Formuleren van beleid Asset Manager Service Provider Network & Asset Strategy Asset Lifecycle Management Operational areas Risicogebaseerde besluitvorming leidend tot procedures & plannen Implementeren / uitvoeren van besluiten, bewaken van plannen 4 2

3 Asset Management en netbeheer Asset Owner Asset Manager Service Provider doelen werk orders INTERFACE rapportage uitvoering prestaties asset data INFORMATIE BEHOEFTE Prestatie indicatoren Bedrijfsresultaten Netwerkprestatie Benchmark Data besluitvorming Kans, gevolg, risico Kosteninformatie Scenario s, alternatieven Hoogwaardige asset data Statische gegevens Conditie / gezondheid Kennis conditiebepaling 5 Asset Management en netbeheer Asset management! Activiteiten netbeheerder Bedrijfsvoering Onderhoud & vervanging Netwerk planning Projecten Interactie tussen bedrijfsvoering en conditie / levensduur Samenhang tussen vervanging en uitbreiding, relatie tussen investeringen en operationele kosten Asset Management? 6 3

4 Risicobeheersing Maximum PERFORM. Optimum Bedrijfs waarden Avoid Controlled RISKS COSTS Intuitive Substantiated Risico inventarisatie Risico analyse Prioriteiten Beslissing Reductie maatregelen Scenario analyse Portfolio Planning Uitvoering Investeringsplanning & programma management 7 Risicobeheersing: kans en gevolg Kans: statistisch model Conductors installed (age profile) circuit km OH line Conductor age profile Model output & planned replacement volume Conductors planned 120 Median 100 upper 80 lower Input: Asset age profile Asset life expectancies (benchmark) Mean average lifetime expectancy Standard deviation in lifetime expectancy Uncertainties in mean value and standard deviation Output: Asset replacement volume Median, 5%, 50% and 95% boundaries Compare with planned or proposed replacement volume Uitdaging: statistische data 8 4

5 Risicobeheersing: kans en gevolg Kans: bepalen van faalkansen Kennis van relevante faalmechanismen Failure Mode, Effect & Criticality Analysis (FMECA): Kennis van degradatie en faalmechanismen Conditie indicatoren Gecombineerd met: 1) Faalhistorie 2) Conditiebepaling 3) Voorspelling Verleden Heden TIME TIJD Toekomst Uitdaging: effectieve & efficiente bepaling 9 Risicobeheersing: kans en gevolg Risicomatrix: gevolg kwantificeren Zeer ernstig Ernstig Klein Verwaarloosbaar CML (min) Onderbrekingsduur (hr) Aantal klanten Eenmalig Herhalend Eenmalig Herhalend MW > 600 > 60 > 4 > > 2880 > 240 > 24 > > 5760 > 720 > 48 > > > 1440 > 168 > 24 0, > 60 > 40 > 0 > > 240 > 90 > 4 > > 720 > 180 > 12 > > 1440 > 480 > 24 > 12 0, > 40 > 30 nvt nvt > 120 > 60 > 2 > > 360 > 120 > 6 > > 720 > 240 > 12 > 8 0, > 30 > 20 nvt nvt > 60 > 40 > 1 > > 120 > 90 > 2 > > 240 > 180 > 4 > 3 0,

6 Risicobeheersing: kans en gevolg Risicomatrix: acceptatie vastleggen Frequentie # / jaar Zeer ernstig Ernstig Klein Verwaarloosbaar Permanent > 1000 Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Hoog Dagelijks > 100 Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Hoog Middelmatig Maandelijks > 10 Ontoelaatbaar Ontoelaatbaar Hoog Middelmatig Jaarlijks > 1 Ontoelaatbaar Hoog Middelmatig Laag Regelmatig > 0,1 Ontoelaatbaar Hoog Middelmatig Laag Waarschijnlijk > 0,01 Hoog Middelmatig Laag Verwaarloosbaar Mogelijk > 0,001 Hoog Middelmatig Laag Verwaarloosbaar Onwaarschijnlijk > Middelmatig Laag Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar Vrijwel onmogelijk< 0,0001 Laag Laag Verwaarloosbaar Verwaarloosbaar 11 Kwaliteit van het proces ISO

7 Kwaliteit van het proces AM gerelateerde normen Elektriciteit en gasnetwerken Publicly Available Specification PAS 55 is algemeen toe te passen voor alle infrastructurele assets. Nederlandse Technische Afspraak NTA 8120 spitst zich toe op gas- en elektriciteitsnetten in de Nederlandse situatie en dient als input voor internationale harmonisatie in de toekomst. 13 Kwaliteit van het proces 1. Algemene vereisten 2. AM beleid en strategie 3. Information, risicobepaling, planning 4. Implementatie en bedrijfsvoering 5. Monitoring en bijsturing 6. Management rapportage Deming circle PAS

8 Kwaliteit van het proces PAS-55: geen officiële standaard maar Publicly Available Specification Uitgegeven door het BSI in 2004, gereviseerd in 2008 Gebaseerd op ISO en OHSAS Ontwikkeld ism toonaangevende organisaties en individuen Focus op infrastructuren: fysieke bedrijfsmiddelen zijn kritisch voor leveren van diensten en realiseren van doelstellingen Netbeheerders, energieproducenten, spoorwegen, industrieën, luchthavens Nederlandse versie: NTA812 Internationale norm in voorbereiding (IEC) PAS-55 is de de facto standaard voor netbeheerders 15 Beslisinformatie Effectieve methoden voor conditiebepaling Trechterbenadering (individu of populatie) Stapsgewijze bepaling van de conditie van een component of populatie, waarbij iedere stap afhankelijk is van de uitkomst van de stap ervoor Step 1 Analyse relevante historische data (desktop studie) Step 2 Visuele inspectie, interviews, conditie scan Step 3 On-line diagnostieken Step 4 Off-line diagnostieken Step 5 Interne inspectie, destructieve test Statistische benadering (populatie) Verdeling in quasi-homogene deelpopulaties Steekproefname, conditie van steekproef bepalen Vertalen naar de conditie (verdeling) in de populatie 16 8

9 Beslisinformatie Voorbeeld trechterbenadering Data survey Fixed data Operations Maintenance On line diagnostics Inspections Oil & DGA Off line diagnostics Tap changer Analysis & interpretation COMPONENT CONDITION Occurences Furfural content PD em & ac Bushing Core Statistical evaluation Thermal image PD em & ac Ranking / priorisering van transformatoren in populatie FRA POPULATION CONDITION 17 Beslisinformatie Health Index Waarom een health index Een health index weerspiegelt grote hoeveelheden data in een enkel criterium voor asset management besluiten. Voorbeeld tbv onderbouwing KCD (Kwaliteits- en Capaciteits Document) Aanvullend onderhoud nodig binnen 7 jaar Falen binnen 3 jaar Falen binnen 7 jaar Geen problemen binnen 7 jaar 0 jr 3 jr 7 jr 18 9

10 Beslisinformatie Health Index data Conditie functie health indicator Substation / equipment overview Station 1 Station 2 Station 3 Station 4 Station 5 Station 6 Station 7 Station 8 Station 9 Station 10 TX-1 TX-2 TX-3 TX-4 TX-5 TX-6 CB-1 CB-2 CB-3 CB-4 CB-5 CB-6 data conditie functie health indicator weging health index data conditie functie Waarde, getal Classificatie (G, M, S) Observatie Expert opinion health indicator color intensity 19 color Voorbeeld van AM implementatie Proces nivo Programma nivo Asset nivo Organisatie en proces review organisatie proces Herontwerp proces en organisatie Programma review onderhoudsprogramma vervangingsprogramma PILOT Inventarisatie assets Conditiebepaling 100% desktop steekproef veldstudie 1 e herontwerp onderhouds- en vervangingsbeleid Korte termijn resultaat (quick win) Systeem specificatie en implementatie (incl software & interfaces) Proces implementatie en training Continue verbetering 20 10

11 Wat levert een pilot op? Een review (breed oppervlakkig) vergelijkt op hoofdlijnen de huidige situatie met een fictieve referentie (gewenste situatie) Een pilot (smal diep) geeft in aanvulling daarop een concreet idee over: De werkelijke beschikbaarheid / kwaliteit data ( specificatie databeleid) De werkelijke informatiebehoefte ( specificatie informatiesysteem) De werkelijke conditie (korte termijn actie, (optimalisatie) onderhoud) De werkelijke bottlenecks in proces & organisatie ( specificatie redesign) Een goede pilot draagt bij aan een succesvolle implementatie: Een betere specificatie van proces, IT systeem, implementatie plan Quick wins (= motivatie) Betrokkenheid en draagvlak in verschillende lagen 21 Wat levert een pilot op? Voorbeeld: Risico priorisering vermogensschakelaars op basis van steekproef Type of Percentage Impact Failure Region Priority circuit breaker suspect + poor (# breakers) risk factor South Oil 69% 42 29,0 1 Centre Oil 44% 9 4,0 South SF6 15% 26 3,9 Centre Vacuum 38% 8 3,0 Centre SF6 29% 7 2,0 South Air 100% 2 2,0 North Oil 0% 20 0,0 North Air 0% 12 0,0 North SF6 0% 23 0,0 North Vacuum 0% 3 0,0 South Vacuum 0% 4 0,0 2 3 REGION OIL AIR SF6 VACUUM NORTH # = 20 # = 12 # = 23 # = 3 0% poor 0% poor 0% poor 0% poor CENTRE # = 9 # = 0 # = 7 # = 8 44% poor 29% poor 38% poor SOUTH # = 42 # = 2 # = 26 # = 4 69% poor 100% poor 15% poor 0% poor 22 11

12 Uitdagingen bij AM implementatie Rubbish in rubbish out (data kwaliteit) Appels en peren (de kunst van het beslissen) Spelen volgens de (nieuwe) regels van het spel Lijden, leiden of ondersteunen (IT) Zoveel mensen zoveel zinnen (draagvlak) Inventarisatie Vaststellen probleemdefinitie Vaststellen en classificeren onzekerheden Bepalen scenario s en kansen Genereren alternatieven Toetsen aan randvoorwaarden Berekenen doelfuncties Some lessons learnt Data, data, data Zonder business values geen goed risico-management Het betere is de vijand van het goede Be realistic: stapsgewijze benadering / pilot projecten Creëer draagvlak in alle lagen 23 Kiezen alternatief Evaluatie beslismethodiek NVRB Symposium Asset Management in de publieke sector Asset Management en het elektriciteitsnet Dank voor uw aandacht 21 april 2011 Jos Wetzer KEMA 24 Experience you can trust. 12

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument. 2013 - Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 2 TenneT Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 Deel 1 Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2013 - Deel 1 1 Inleiding 5 2 Visie en Missie 8 3 3.1 3.2 3.3

Nadere informatie

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business

Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Ontwikkel paden voor Predictive maintenance in service business Colofon Auteurs: Paul van Kempen en Rob van Eijk Organisatie: Adversitement In opdracht van: Brabantse Ontwikkelings Maatschappij In samenwerking

Nadere informatie

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION

SAMENVATTING ITIL V3 FOUNDATION V3 Sa me nva t t i ng Service Management Servicemanagement is het geheel van gespecialiseerde capabilities waarmee een organisatie waarde levert aan de klant in de vorm van services. (capabilities = resources,

Nadere informatie

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4

VOORWOORD... 3. Inleiding... 4 VOORWOORD... 3 Inleiding... 4 1.1 Wat is ITIL?... 4 1.2 Examens... 4 1.3 Indeling van deze samenvatting... 5 1.4 Hoe kunt u deze samenvatting gebruiken?... 5 DEEL 1 DE SERVICELEVENSCYCLUS VAN ITIL... 6

Nadere informatie

Integral Learning Centre

Integral Learning Centre Cursuscatalogus 2011-2012 1 Asset Management Control Alg. Techniek en Bedrijfskunde Specifiek DEFENSIE: Wapen Systeem Management & Materieellogistiek Integrated Logistics Support & Product Data Management

Nadere informatie

Samenvatting ITIL Service Management

Samenvatting ITIL Service Management Samenvatting ITIL Service Management Anton Rusbach V1.3 23 mei 2006 Inhoudsopgave Inleiding 3 ITIL Procesinrichting 5 Servicedesk 9 Configuratie Management 11 Incident management 14 Problem management

Nadere informatie

Uw WEGWIJZER voor Business Excellence en Enterprise Compliance

Uw WEGWIJZER voor Business Excellence en Enterprise Compliance Uw WEGWIJZER voor Business Excellence en Enterprise Compliance [ Verbeter uw proces ] [ Meet de regelgeving] [ Reduceer de kosten ] Verhoog uw zakelijke prestaties en de naleving van de wettelijke regelgeving

Nadere informatie

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting

ITIL 2 Processen - Definities / Samenvatting Achtergrond IT Service Dienstverlening en kwaliteit IT dienstverlening Dienstverleningsproces Ervaring van de klant, klantvragen Kwaliteit (ISO-402) Service model Kwaliteitszorg Kwaliteitsborging Kwaliteitssysteem

Nadere informatie

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen

A C A D E M Y. Facilitators van eigen verantwoordelijkheid. Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen A C A D E M Y Facilitators van eigen verantwoordelijkheid Workshops ITSM trainingen Competentie trainingen ACADEMY Inhoudsopgave ITSM workshops ITSM en ITIL Awareness 7 ISO/IEC 20000 Awareness 7 Management

Nadere informatie

Intelligente technologie en effectieve oplossingen voor de energiesector

Intelligente technologie en effectieve oplossingen voor de energiesector SAS utilities INTELLIGENCE Intelligente technologie en effectieve oplossingen voor de energiesector De energiemarkt staat continu onder spanning Energiebedrijven opereren in een continu veranderende markt.

Nadere informatie

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF)

IT Management Group. Samenvatting ITIL Processen (ITILF) IT Management Group Samenvatting ITIL Processen (ITILF) ITIL is a Registered Trade Mark of the Office of Government Commerce in the United Kingdom and other countries. ITIL Trainingen bij de IT Management

Nadere informatie

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition

Samenvatting. Strategic Planning For Information Systems. John Ward and Joe Peppard. Third Edition Samenvatting Strategic Planning For Information Systems John Ward and Joe Peppard Third Edition Strategisch Management, Organisatieontwikkeling en ICT (SMOI) UU Collegejaar 2002-2003, blok 4 Docenten:

Nadere informatie

Samenvatting Project Management Professional

Samenvatting Project Management Professional Samenvatting Project Management Professional Arie Bubberman Inhoudsopgave Voorbereiden project...4 Projectopdracht...4 Relatie met strategie en organisatie...4 Invullingen term projectopdracht...5 Afstemmen

Nadere informatie

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management

ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement De status in Nederland in 2010 Kenniskring portfolio management ICT portfoliomanagement 1 ICT portfoliomanagement Kenniskring portfolio management Lectoraat ICT governance, Fontys

Nadere informatie

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren

Definitie: Een kenniswerker is iemand die voor het goed uitvoeren van zijn primaire taak permanent en relatief veel moet leren Informatiemanagement Rolf Bruins & Bert Pinkster., 2e ed. 1 De kenniswerker Wat is de volgorde van de informatie ladder Feiten, gegevens, informatie, kennis, wijsheid - Feiten: werkelijke gebeurtenissen

Nadere informatie

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen

Trendrapportage ROI van ICT. Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen te bepalen Trendrapportage ROI van ICT Een onderzoek naar methoden om het rendement van ICT investeringen

Nadere informatie

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS

Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Actieplan Duurzame Energievoorziening IN PROGRESS Op weg naar het Energiesysteem van 2030 Voorwoord De transitie van de energievoorziening in Europa is overduidelijk. Ook in Nederland verandert het energielandschap.

Nadere informatie

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013

Second opinion. transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden. Engagementnummer: 29365147. Definitief. 6 september 2013 Second opinion transitieplan I&A Shared Servicecentrum Drechtsteden Engagementnummer: 29365147 Definitief 6 september 2013 Frank Harmsen Joost Clarenbeek Dirk Bakker Albert Stevens Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst

www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst www.pwc.nl Marktstudie financiële functie Goed voorbereid op de toekomst Maart 2014 2 Marktstudie financiële functie PwC Inhoud Introductie 6 Samenvatting 8 Financiële functie als business partner 9 Inzicht

Nadere informatie

Een optimale printinfrastructuur voor meer efficiency, productiviteit en kostenbesparingen.

Een optimale printinfrastructuur voor meer efficiency, productiviteit en kostenbesparingen. Een optimale printinfrastructuur voor meer efficiency, productiviteit en kostenbesparingen. Managed Print Services you can Canon Managed Print Services zorgen ervoor dat uw printomgeving echt optimaal

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands 1 Dankbetuigingen We zijn dank verschuldigd aan degenen

Nadere informatie

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy

Competenties Informatiebeveiliging en Privacy Competenties Informatiebeveiliging en Privacy IBPDOC12 Verantwoording Auteurs Leo Bakker (Kennisnet) Mireille Boonstra-Kints (Kints Fuwa Advies) Ludo Cuijpers (sambo-ict, Kennisnet en ROC Leeuwenborgh)

Nadere informatie

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan?

MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? MOBILE STRATEGY Mobile strategy, hoe pak je dat aan? Hoe u bereikt dat mobile een strategisch onderdeel van uw bedrijfsvoering wordt INHOUD Wat is een mobile strategy? 3 Aanpak van een mobile strategy

Nadere informatie

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands

ITIL begrippenlijst en afkortingen. Nederlands ITIL Nederlandse begrippenlijst v2.0, 31 januari 2013 gebaseerd op de English glossary v1.0, 29 juli 2011 ITIL begrippenlijst en afkortingen Nederlands Deze begrippenlijst mag gratis gedownload worden.

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

DNB Symposium Solvency II

DNB Symposium Solvency II Programma Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Stefan Boer Programma manager Solvency II DNB Symposium Solvency II Welkom Symposium Solvency II Pilaar 2 3 maart 2011 Jos Heuvelman Divisiedirecteur

Nadere informatie

De kansen van slim reservedelenbeheer

De kansen van slim reservedelenbeheer De kansen van slim reservedelenbeheer en hoe op onderhoudstechnische basis de juiste voorraadhoeveelheid bepalen?. 31 maart 2011 Thomas Laureys, Business Consultant Experts in Value Driven Maintenance

Nadere informatie

Service Portfolio Management. Smart Value Delivery

Service Portfolio Management. Smart Value Delivery Service Portfolio Management Logica is a leading IT and business services company, employing 39,000 people across 36 countries. It provides business consulting, systems integration, and IT and business

Nadere informatie

Industriële behoeftepeiling maintenance 2009 2014 Technologie, onderzoek en kennismobilisatie

Industriële behoeftepeiling maintenance 2009 2014 Technologie, onderzoek en kennismobilisatie Industriële behoeftepeiling maintenance 2009 2014 Technologie, onderzoek en kennismobilisatie Industriële behoefte Maintenance Enabling Technologies Onderzoek & Opleiding Kennismobilisatie Ir. J. Blok

Nadere informatie

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ITIL versie 3. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ITIL versie 3 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER... 3 2 BASISBEGRIPPEN

Nadere informatie