JAARVERSLAG ING GROEP 2001 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG ING GROEP 2001 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG ING GROEP 2001 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK

2 INHOUD HOOFDPUNTEN TIEN JAAR KERNCIJFERS...4 BERICHT VAN DE VOORZITTER...6 PROFIEL...8 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK...9 ORGANISATIESTRUCTUUR EN BESTUURSSAMENSTELLING...13 BESTUURLIJKE CENTRA...14 PRODUCTEN EN DIENSTEN...15 AANDEELHOUDERSINFORMATIE...16 ING IN DE SAMENLEVING...18 BERICHT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN...20 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR...22 FINANCIËLE HOOFDPUNTEN...22 STRATEGIE...24 VOORUITZICHTEN...26 ING EUROPA...27 ING AMERICAS...32 ING AZIË/PACIFIC...36 ING ASSET MANAGEMENT...39 PERSONEELSBELEID...43 RISICOBEHEER...45 FINANCIËLE INFORMATIE...48 ACCOUNTANTSVERKLARING...49 SAMENVATTING JAARCIJFERS...50 AANVULLENDE INFORMATIE RAROC EMBEDDED VALUE RATIO S CREDIT RATINGS...65 CORPORATE GOVERNANCE...66 GOVERNANCE BIJ ING...66 INFORMATIE OVER LEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN...68 INFORMATIE OVER LEDEN RAAD VAN BESTUUR...69 BEZOLDIGING RAAD VAN BESTUUR...69 BEZOLDIGING RAAD VAN COMMISSARISSEN...72 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK PERSONEELSOPTIEPLAN...72 RAPPORTEN VAN DE STICHTINGEN...74 ONDERNEMINGSRADEN EN ADVIESRAAD...75 PAGINA JAARVERSLAG 2001 ING GROEP

3 HOOFDPUNTEN 2001 HOOFDPUNTEN 2001 WINST BLIJFT GROEIEN RESULTATEN INVLOED GEBEURTENISSEN 11 SEPTEMBER...22 ING DIRECT: WEER EEN JAAR VAN RECORDGROEI...28 INTEGRATIE ACTIVITEITEN IN ZAKELIJKE MARKT...28 JOINT VENTURE IN DUITSE PENSIOENMARKT...30 STRATEGISCHE SAMENWERKING MET PIRAEUS BANK...30 INTEGRATIE IN VERENIGDE STATEN VERSNELD...32 ING VERWERFT 100% IN SEGUROS COMERCIAL AMÉ RICA...34 ING EN ANZ BANK VORMEN JOINT VENTURE...38 INSTITUTIONEEL VERMOGENSBEHEER IN VS GEBUNDELD...40 RESULTATEN De operationele nettowinst steeg met 6,1% tot EUR miljoen. Per aandeel is dat een stijging van 5,3% tot EUR 2,20. Het dividend steeg 3,2% tot EUR 0,97 per aandeel, wat een uitkeringspercentage betekent van 44,1%. Het totale beheerde vermogen nam met 2% toe tot EUR 513 miljard. OPERATIONELE NETTOWINST PER AANDEEL in euro's 2,5 2,0 1,5 1,0 0, INVLOED GEBEURTENISSEN 11 SEPTEMBER...22 ING werd geconfronteerd met (her-)verzekeringsclaims als gevolg van de aanslagen op het World Trade Center. Na de externe catastrofedekking van EUR 100 miljoen en interne boekingen ten laste van catastrofevoorzieningen, was de netto-invloed op het resultaat over 2001 EUR 100 miljoen. INTEGRATIE ACTIVITEITEN IN ZAKELIJKE MARKT...28 In 2001 zijn alle activiteiten in de zakelijke markt, inclusief corporate and investment banking en collectieve verzekeringen, samengebracht onder het bestuurlijk centrum ING Europa. Verdere herstructurering vindt plaats om het kostenniveau aan te passen aan de gewijzigde marktomstandigheden. INTEGRATIE IN VERENIGDE STATEN VERSNELD...32 De integratie van ReliaStar, Aetna Financial Services en het Amerikaanse ING-bedrijf verliep volgens plan. In december 2001 werd de volgende stap in dit integratieproces aangekondigd, samen met een kostenreductieprogramma vanwege de verslechterde marktomstandigheden. ING DIRECT: WEER EEN JAAR VAN RECORDGROEI...28 ING Direct brak opnieuw records met een verdubbeling van het aantal klanten en toevertrouwde middelen. Eind 2001 had ING Direct 2,6 miljoen klanten en EUR 24 miljard aan toevertrouwde middelen. Deze cijfers zijn inclusief DiBa in Duitsland, waarin ING in februari 2002 haar 49%-belang uitbreidde tot 70%. JOINT VENTURE IN DUITSE PENSIOENMARKT...30 ING-dochter BHF-Bank richtte met BHW en BGAG in Duitsland BHW Invest FT op. Deze joint venture richt zich op de nieuwe pensioenmarkt die door de recente Riester wetgeving is ontstaan. BHW Invest FT heeft inmiddels de eerste contracten met pensioenfondsen gesloten. STRATEGISCHE SAMENWERKING MET PIRAEUS BANK...30 In december 2001 besloten ING en Piraeus Bank tot een strategische alliantie op de Griekse markt. Beide partners hebben een gezamenlijk marktaandeel van 14% in levensverzekeringen, 10% in bankieren en 8% in vermogensbeheer. De producten worden verkocht via agenten en 300 bankkantoren. ING VERWERFT 100% IN SEGUROS COMERCIAL AMÉ RICA...34 ING heeft haar belang in Seguros Comercial América (SCA) van 42% tot 100% uitgebreid. SCA is de grootste particuliere verzekeraar in Mexico. ING AUSTRALIË EN ANZ BANK VORMEN JOINT VENTURE...38 ING Australië en ANZ Bank hebben besloten een joint venture op te richten op het gebied van beleggingsfondsen en levensverzekeringen. In de beoogde joint venture, die ING Australia Limited zal heten, zal ING 51% verkrijgen en ANZ 49%. INSTITUTIONEEL VERMOGENS- BEHEER IN VS GEBUNDELD...40 In juni 2001 werd ING Aeltus gevormd, dat het institutioneel vermogensbeheer van Aeltus Investment Management en ING Furman Selz Asset Management combineert. Het beheerd vermogen van ING Aeltus bedroeg ultimo 2001 EUR 69 miljard. GOEDE VOORTGANG BIJ OPBOUW ING-MERK...9 In vele markten waarin ING actief is, zoals de Verenigde Staten, Mexico, Chili, Polen, Tsjechië, Taiwan en Maleisië, is met succes overgestapt naar het ING-merk. ING-bedrijfsonderdelen in Nederland zullen, als eerste stap naar het ING-merk, onder hun bestaande logo s vermelden dat zij deel uitmaken van ING. JAARVERSLAG 2001 ING GROEP 3

4 10 JAAR KERNCIJFERS OPERATIONELE RESULTATEN in miljoenen euro's BALANS (in miljarden euro s) Eigen vermogen Balanstotaal BEHEERD VERMOGEN (in miljarden euro s) MARKTWAARDE (in miljarden euro s) RESULTATEN (in miljoenen euro s) Baten verzekeringsactiviteiten (1) Baten bancaire activiteiten Nettowinst Resultaat voor belastingen Operationeel resultaat voor belastingen Verzekeringsactiviteiten Bancaire activiteiten Dividend op eigen aandelen Resultaat voor belastingen Operationele nettowinst Nettowinst BALANSTOTAAL in miljarden euro's CIJFERS PER GEWOON AANDEEL (nominaal EUR 0,24) Operationele nettowinst 0,69 0,73 0,79 0,87 1, Nettowinst 0,69 0,73 0,79 0,87 1,04 Uitkeerbare nettowinst 0,69 0,73 0,79 0,87 1,04 Dividend 0,29 0,32 0,34 0,38 0,46 Eigen vermogen 5,70 7,46 7,23 7,56 10, RATIO S (in %) ING GROEP Rendement op eigen vermogen (ROE) 8,7 8,6 10,6 12,1 11,5 Groei operationele nettowinst Uitkeringspercentage 41,9 43,4 43,0 43,2 43,9 VERZEKERINGSACTIVITEITEN Verschil premiegroei/kostenstijging Premie-inkomen leven als % van totaal premie-inkomen Combined ratio schadebedrijf BANCAIRE ACTIVITEITEN BIS-ratio ING Bank 10,25 10,90 11,12 11,07 10,89 Tier-1-ratio ING Bank 5,98 6,18 6,59 6,79 7,57 Efficiencyratio 71,9 70,2 68,9 70,9 72,1 MEDEWERKERS (gemiddeld aantal dagtaken) ) aangepast voor herrubricering 2) exclusief ING Direct 4 JAARVERSLAG 2001 ING GROEP

5 10 JAAR KERNCIJFERS MARKTWAARDE BALANS (in miljarden euro s) in miljarden euro's Eigen vermogen Balanstotaal BEHEERD VERMOGEN 60 (in miljarden euro s) MARKTWAARDE 40 (in miljarden euro s) 30 RESULTATEN (in miljoenen euro s) Baten verzekeringsactiviteiten (1) Baten bancaire activiteiten Operationeel resultaat voor belastingen Verzekeringsactiviteiten ,40 1,12 1,68 2,09 2,20 1,42 1,42 2,56 6,27 2,37 1,42 1,42 1,84 2,56 2,20 0,52 0,63 0,82 1,13 0,97 13,30 15,21 17,90 13,04 11,03 12,0 8,3 10,3 12,2 18, ,9 43,9 44,4 43,9 44, ,77 10,86 10,38 10,75 10,57 7,13 7,14 7,02 7,22 7,03 72,8 79,7 73,6 (2) 72,1 (2) 71,7 (2) Bancaire activiteiten Dividend op eigen aandelen Resultaat voor belastingen Operationele nettowinst Nettowinst CIJFERS PER GEWOON AANDEEL (nominaal EUR 0,24) Operationele nettowinst Nettowinst Uitkeerbare nettowinst Dividend Eigen vermogen RATIO S (in %) ING GROEP Rendement op eigen vermogen (ROE) Groei operationele nettowinst Uitkeringspercentage VERZEKERINGSACTIVITEITEN Verschil premiegroei/kostenstijging Premie-inkomen leven als % van totaal premie-inkomen Combined ratio schadebedrijf BANCAIRE ACTIVITEITEN BIS-ratio ING Bank Tier-1-ratio ING Bank Efficiencyratio MEDEWERKERS gemiddeld aantal dagtaken Internationaal Nederland MEDEWERKERS (gemiddeld aantal dagtaken) JAARVERSLAG 2001 ING GROEP 5

6 BERICHT VAN DE VOORZITTER Onder moeilijke economische omstandigheden is ING in staat gebleken voor het elfde achtereenvolgende jaar winstgroei te realiseren. ING sloot 2001 af met een stijging van de operationele nettowinst met 6,1% en van de winst per aandeel met 5,3%. Deze winststijging is te danken aan onze brede mix aan activiteiten, het vertrouwen van onze klanten en zakenpartners en de grote inzet van onze medewerkers was in meer dan één opzicht een moeilijk jaar. De achteruitgang in de economische groei werd nog eens versterkt door de aanslagen in de VS op 11 september. Die wierpen een schaduw over het hele jaar; niet alleen de economie maar ook de politiek en de samenleving werden geraakt. Ons nieuwe Amerikaanse dochterbedrijf ReliaStar werd geconfronteerd met onverwacht hoge herverzekeringsclaims van in totaal ongeveer EUR 600 miljoen, die betrekking hadden op collectieve ongevallenverzekeringen van bedrijven in het World Trade Center. De afhandeling van dergelijke claims is onderdeel van onze functie als financiële dienstverlener en het doet goed te weten dat deze vergoedingen worden gebruikt om gezinnen die door de ramp zijn getroffen, te ondersteunen. In een veranderende wereld zijn bedrijven meer dan ooit op zoek naar een nieuwe rol in de hedendaagse samenleving. ING en haar willen zijn. En ten slotte willen wij een goed corporate citizen zijn: een onderneming die een nuttige rol in de samenleving vervult. Het is mijn persoonlijke overtuiging dat we door een evenwichtige afweging van de verschillende belangen uiteindelijk toegevoegde waarde bieden aan alle belanghebbenden. Ons bestaansrecht is gestoeld op essentiële zaken als betrouwbaarheid, openheid en kwaliteit voor een redelijke prijs. Iedereen bij ING is zich terdege bewust dat wij dit bestaansrecht elke dag weer moeten verdienen. Onze doelstellingen zijn ambitieus. Wij willen tot de top-10 van financiële dienstverleners in de wereld behoren en tot de top-5 in Europa en de VS. Wij zijn al de grootste internationale levensverzekeraar in Latijns Amerika en de een na grootste in Azië. Ook willen wij tot de tien grootste vermogensbeheerders in de wereld behoren. ING WIL TOEGEVOEGDE WAARDE LEVEREN VOOR ALLE BELANGHEBBENDEN voorgangers zijn zich al meer dan 150 jaar zeer bewust geweest van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid. In 2001 publiceerden wij een nieuw jaarverslag, ING in de samenleving, waarin ons beleid op het gebied van verantwoord ondernemerschap, duurzaamheid en business principles wordt weergegeven. Het feit dat ING is verkozen tot meest toonaangevende financiële dienstverlener in de Dow Jones Sustainable Indices 2001, is een erkenning voor onze inspanningen. In de zomer van dit jaar verschijnt de nieuwe uitgave van ING in de samenleving. Ons streven naar een optimale balans tussen de belangen van al onze belanghebbenden vormt de hoeksteen van ons maatschappelijk en economisch beleid. Onze vijftig miljoen klanten verwachten waar voor hun geld en uitstekende service. Onze aandeelhouders in vele landen verwachten een goed financieel resultaat. Onze meer dan medewerkers in 65 landen vormen een zeer divers en toegewijd personeelsbestand, voor wie wij een goede werkgever Een wereldwijd ING-merk zal ons helpen een reputatie op te bouwen als innovatief bedrijf dat andere oplossingen biedt voor de financiële behoeften van particulieren, gezinnen, bedrijven en instellingen. Van een veelvoud aan lokale merken ontwikkelen wij ons naar één krachtig ING-merk, op basis van één ING-cultuur. Op dit gebied hebben wij in 2001 flinke stappen voorwaarts gezet. In een aantal belangrijke markten hebben wij onze positie verder versterkt. De omzet van ons levensverzekeringsbedrijf groeide opnieuw met dubbele cijfers, mede door een aanzienlijke bijdrage van de goedlopende bedrijven in opkomende markten. Door de zwakke aandelenmarkten was er meer vraag naar spaarproducten, wat resulteerde in een spectaculaire ontwikkeling bij ING Direct, dat net als in 2000 het aantal klanten zag verdubbelen tot 1,75 miljoen en de toevertrouwde middelen tot EUR 18 miljard. In overeenstemming met de toegenomen vraag naar producten en diensten op het gebied van vermogensvorming, wisten onze employee benefits- en pensioen- 6 JAARVERSLAG 2001 ING GROEP

7 BERICHT VAN DE VOORZITTER bedrijven in Europa en de VS hun portefeuilles aanzienlijk uit te breiden. Ondanks de moeilijke markt steeg ons beheerd vermogen naar meer dan EUR 510 miljard. Overheden van verschillende landen hebben wij geadviseerd bij de hervorming van hun pensioenstelsels. VERBETERING VAN ONZE RESULTATEN, ZOWEL DOOR VERDERE OMZETGROEI ALS DOOR STRAKKE KOSTENBEHEERSING, HEEFT DE HOOGSTE PRIORITEIT IN 2002 Hoewel onze aandacht zich primair richtte op de integratie van de eerdere grote acquisities en de herstructurering van onze zakelijke activiteiten, lukte het ook onze positie in een aantal kernmarkten te verstevigen. In Polen verwierven wij 88% van Bank Slaski. In Duitsland hebben wij ons belang in DiBa, de grootste Duitse directbank, vergroot tot 70% en in Mexico werden wij 100%-eigenaar van Seguros Comercial América, de grootste verzekeraar aldaar. Een joint venture met een goedlopend, lokaal bedrijf is een effectieve manier om een markt te betreden. Aldus hebben wij toegang gekregen tot de levensverzekeringsmarkten in India en China. In Griekenland hebben wij onze positie versterkt door een samenwerkingsverband met Piraeus Bank en in Australië deden wij hetzelfde met ANZ Bank. In Canada zijn wij door samenwerking met Zurich de grootste schadeverzekeraar geworden. In Duitsland gingen wij een joint venture aan op het gebied van pensioenen. Het is waardevol om met bedrijven samen te werken die onze visie delen over de combinatie van verzekeren, bankieren en vermogensbeheer. Wij hebben inmiddels 11 jaar ervaring opgedaan met geïntegreerde financiële dienstverlening. Elke dag worden nieuwe synergiemogelijkheden gezocht en samenwerking is een natuurlijk onderdeel van onze bedrijfscultuur geworden. Onze expertise geeft ons een voorsprong op het toenemend aantal concurrenten dat heeft besloten dezelfde weg in te slaan. Het is nog te vroeg voor een winstverwachting voor De Raad van Bestuur is positief gestemd over de economische vooruitzichten voor 2002, maar neemt daarbij de nodige voorzichtigheid in acht. Gezien de onzekerheid over verbetering van de economische omstandigheden in de markten waarin ING actief is, achten wij het verstandig om nog geen winstverwachting voor 2002 uit te spreken. Financiële dienstverlening is op de eerste plaats mensenwerk. Ons personeelsbeleid is erop gericht talentvolle medewerkers aan te trekken. In dezelfde geest blijven wij de tussenpersonen met wie wij samenwerken ondersteunen. Professioneel advies blijft van grote toegevoegde waarde om onze klanten te helpen bij het kiezen van die producten die het beste aansluiten bij hun behoeften. Mede namens mijn collega s in de Raad van Bestuur wil ik onze klanten, aandeelhouders, medewerkers en zakenpartners bedanken voor hun vertrouwen in ING. Wij zullen ons uiterste best doen van 2002 een succesvol jaar te maken. Met vriendelijke groet, EWALD KIST Voorzitter van de Raad van Bestuur Onze doelstellingen voor 2002 zijn duidelijk. Verbetering van onze resultaten, zowel door verdere omzetgroei als door strakke kostenbeheersing, heeft de hoogste prioriteit. Voltooiing van de integratie van onze Amerikaanse bedrijven en van onze activiteiten op de zakelijke markt zijn ook belangrijke doelstellingen. Synergie en operational excellence (topkwaliteit in administratie en informatietechnologie) zijn eveneens nadrukkelijk onderdeel van de strategie. Bestuursvoorzitter Kist voor het nieuwe hoofdkantoor van ING in Amsterdam, dat medio 2002 klaar zal zijn. JAARVERSLAG 2001 ING GROEP 7

8 PROFIEL MISSIE, PROFIEL, STRATEGIE MISSIE STRATEGIE ING wil een vooraanstaande, wereldwijd opererende, klantgerichte, innovatieve en kostenefficiënte financiële dienstverlener zijn, die haar klanten diensten aanbiedt via het distributiekanaal van hun keuze, in markten waar ING waarde kan creëren. PROFIEL ING Groep is een wereldwijd opererende financiële instelling van Nederlandse oorsprong, die haar meer dan 50 miljoen particuliere, zakelijke en institutionele klanten in 65 landen producten en diensten biedt op het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer. Met meer dan medewerkers, in al hun diversiteit, omvat ING een grote verscheidenheid aan toonaangevende bedrijven, die er steeds vaker voor kiezen hun klanten onder de merknaam ING te bedienen. ING stelt zich ten doel tot de wereldwijde top-tien van financiële instellingen te behoren. Met een verscheidenheid aan bedrijven onder leiding van de bestuurlijke centra ING Europa, ING Americas, ING Azië/Pacific en ING Asset Management wil ING op het gebied van bankieren, verzekeren en vermogensbeheer toegevoegde waarde bieden aan haar klanten. ING wil operational excellence bereiken, synergieën realiseren en kostenefficiënt werken binnen één ING-cultuur. De financiële doelstellingen voor de lange termijn zijn een gemiddelde jaarlijkse groei van de operationele nettowinst per aandeel van ten minste 12%, een gemiddeld jaarlijks operationeel nettorendement op het eigen vermogen van ten minste 18% en verbetering van de efficiency-ratio s. Kenmerkend voor ING is haar click call face -distributiestrategie. Dit is een flexibele combinatie van internet, call-centers, tussenpersonen en kantoren, die ING in staat stelt tegemoet te komen aan de huidige wensen van de klant: onbeperkte toegang, optimaal gebruikersgemak, onmiddellijke en nauwkeurige uitvoering, persoonlijk advies, maatwerk en concurrerende tarieven. De strategie van ING richt zich op stabiele groei met behoud van een goede winstgevendheid. De financiële kracht, het omvangrijke assortiment producten en diensten en de brede spreiding van winstbronnen en risico s vormen de basis voor de continuïteit en de groeimogelijkheden van ING. Meer dan 70% van de ING-aandelen is in handen van beleggers buiten Nederland. ING maakt een zorgvuldige afweging van de belangen van haar klanten, aandeelhouders, medewerkers en de maatschappij. Zij verwacht van al haar medewerkers dat zij handelen in overeenstemming met de ING Business Principles. Deze gedragsregels zijn gebaseerd op de kernwaarden van de Groep: klantgerichtheid, ondernemerschap, professionaliteit, teamwork en integriteit. 8 JAARVERSLAG 2001 ING GROEP

9 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK In het verleden bestond ING uit een groep bedrijven die elk veelal onder hun eigen naam en met een eigen logo een grote mate van autonomie bezaten. Sommige van deze bedrijven waren landelijk bekend, terwijl andere een meer regionale reputatie genoten. Naarmate ING door de jaren heen uitgroeide tot een wereldwijde speler en een meer gecentraliseerde managementstijl kreeg met de nadruk op het delen van expertise en synergie, groeide de behoefte aan een sterk, gemeenschappelijk merk. JAARVERSLAG 2001 ING GROEP 9

10 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK VERENIGDE STATEN ING in de Verenigde Staten bestond uit een aantal bedrijven die werkten onder hun eigen merknaam. Zij hebben het ING-logo aan hun naam toegevoegd om te kunnen profiteren van de kracht van het wereldwijde INGmerk. De campagne It s not an ending, it s a beginning werd ontwikkeld om meer naamsbekendheid te creëren op de Amerikaanse markt, ter ondersteuning van de verkoop- en distributienetwerken. De belangrijkste boodschap was om de aanwezigheid van ING in de Amerikaanse markt duidelijk te maken. De campagne werd goed ontvangen door de tussenpersonen en klanten van ING. De campagne werd bovendien bekroond met een derde plaats in de verkiezing van advertenties in de Amerikaanse financiële dienstverleningssector in In de eerste drie maanden steeg de geholpen naamsbekendheid met bijna 30%. AUSTRALIË Mercantile Mutual heeft haar naam in ING veranderd om haar nieuwe positionering als geïntegreerde financiële dienstverlener te onderstrepen. In de reclamecampagne speelt de bekende Schotse komiek Billy Connolly de rol van kritische consument. Het doel was een 70% geholpen naamsbekendheid te bereiken na vier weken. De scores liepen evenwel op tot 90%, dat het succes van de campagne bewijst. POLEN Bank Slaski en Nationale-Nederlanden waren de belangrijkste merknamen van ING in Polen. Met een intensieve PR- en reclamecampagne werd het ING-merk geïntroduceerd op de Poolse markt. Voorafgaand aan de campagne lag de naamsbekendheid lager dan 10%. Het resultaat van de campagne overtrof de verwachtingen: meer dan 50% geholpen naamsbekendheid terwijl het doel 30% was. Met deze campagne is een sterke basis gelegd voor de verdere ontwikkeling van het ING-merk. De leeuw wordt in Polen nu al duidelijk herkend als het symbool van ING. 10 JAARVERSLAG 2001 ING GROEP

11 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK BOUWEN AAN EEN STERK WERELDWIJD ING-MERK ING is actief in 65 landen en behoort tot de 15 grootste financiële dienstverleners ter wereld gemeten naar beurswaarde. Op wereldwijd niveau weerspiegelt de naamsbekend- Advertentiecampagnes in zeer uiteenlopende markten, maar steeds gebruik makend van de kracht van de ING-leeuw: de VS, India en Mexico. heid van het ING-merk deze positie echter niet. De financiële sector wordt gekenmerkt door consolidatie en permanente veranderingen in de eisen van consumenten, technologie, distributie en wetgeving. In een dergelijke omgeving zoeken klanten naar stabiliteit, betrouwbaarheid en bekendheid. Een sterk, universeel merk kan hiertoe bijdragen, aangezien een merk een belofte aan klanten inhoudt ten aanzien van de kwaliteit van producten en diensten, waar voor je geld, stijl en bedrijfscultuur ING-DEAL Nothing feels better when you re old and gray than nice, warm equity. Take comfort. Think long term. ING Focus Fund. ING Emerging Markets Equity Fund. ING Internet Fund. ING European Equity Fund. ING Small Cap Growth Fund. ING International Equity Fund. ING Mid Cap Growth Fund. ING Tax Efficient Equity Fund. ING Large Cap Growth Fund. ING Global Brand Names Fund. ING Growth & Income Fund. ING Global Communications Fund. ING Global Information Technology Fund. Een sterk merk kan ook bijdragen aan het aantrekken van heel goede nieuwe medewerkers, de synergie bevorderen en één bedrijfscultuur binnen de gehele Groep helpen ontwikkelen. Bovendien biedt één merk aanzienlijke kostenbesparingen op de lange termijn, aangezien het onderhouden van en het reclame maken voor één merk veel goedkoper is dan voor 70 individuele merken. Tot de 100 bekendste merken ter wereld behoren slechts vier financiële dienstverleners. Hoewel er frequent contact is met de klanten persoonlijk, via de telefoon, per post, via internet slagen financiële dienstverleners er kennelijk niet in een hechte relatie op te bouwen. Dit biedt ING kansen bij het opbouwen van een wereldmerk. C all Rebranding de overstap van het lokale merk naar de ING-naam en de oranje leeuw is een deel van de missie. Het andere deel is het ING-merk zo te laden dat het waar ook ter wereld dezelfde associaties bij klanten en andere betrokkenen oproept. Deze herpositionering is erop gericht te bereiken dat ING wordt gezien als bedrijf dat andere oplossingen biedt voor financiële vraagstukken dan haar concurrenten. Als pionier in het combineren van verzekeren, bankieren en vermogensbeheer en in het benutten van verschillende distributiekanalen, heeft ING een reputatie als vernieuwer in de financiële sector opgebouwd. JAARVERSLAG 2001 ING GROEP 11

12 NAAR EEN WERELDWIJD ING-MERK HET MERK INTRODUCEREN EN UITDRAGEN De ontwikkeling naar een wereldwijd merk wordt door het gehele topmanagement van ING gedragen. Als ING-brand-manager stimuleert en leidt de voorzitter van de Raad van Bestuur, Ewald Kist, de overgang. Het Global Branding Committee, bestaande uit merkspecialisten en directeuren vanuit heel ING, coördineert samen met de afdeling Branding de initiatieven op het terrein van rebranding en herpositionering. ING heeft niet voor een big-bang-scenario gekozen, maar voor een geleidelijke overgang door middel van pilot-projecten, die waardevolle informatie opleveren voor volgende procesfasen. De bedrijven in Noord- en Zuid-Amerika, in Zuid-, Centraal- en Oost-Europa, evenals in Azië en Australië zijn inmiddels overgestapt op de naam ING en het INGlogo. Dat geldt ook voor de wereldwijde zakelijke en vermogensbeheeractiviteiten. De Belgische bedrijven hebben voor een twee-stappenplan gekozen op weg naar het ING-merk. De Nederlandse bedrijven melden in hun externe uitingen dat ze deel uitmaken van ING, een eerste stap op weg naar rebranding. De duur en de aanpak van het rebranding-project verschilt per land, bedrijf en aard van de activiteiten. Een herpositioneringstraject wordt voor ieder bedrijfsonderdeel zorgvuldig uitgestippeld om het beoogde merkimago te creëren. Panels bestaande uit interne en externe deelnemers afkomstig uit alle delen van de wereld hebben, ondersteund door een reeks onderzoeken, de positionering ING Life Taiwan startte een campagne gericht op naamsbekendheid. ING Bank Nederland greep de introductie van de euro aan om zich te profileren in een markt met sterke concurrentie. bepaald die ING in staat stelt zich als merk van haar concurrenten te onderscheiden. Een dergelijk herpositioneringsproces is onlosmakelijk verbonden met de bedrijfscultuur. Het is van het allergrootste belang dat alle medewerkers weten waar het INGmerk voor staat. Zij zullen het merk moeten uitdragen. Communicatie- en trainingsprogramma s worden ontwikkeld om er voor te zorgen dat de medewerkers vertrouwd raken met de merkwaarden. Zo worden cursussen op de ING Business School gegeven en zullen een intranetsite, een brand-book en videomateriaal in de loop van 2002 beschikbaar komen om het ING-merk verder te introduceren. De rebranding en herpositionering is een proces van jaren. Geleidelijk zal steeds duidelijker worden dat ING zich onderscheidt in de wereld van financiële dienstverlening. 12 JAARVERSLAG 2001 ING GROEP

13 ORGANISATIESTRUCTUUR EN BESTUURSSAMENSTELLING ORGANISATIESTRUCTUUR RAAD VAN COMMISSARISSEN RAAD VAN BESTUUR ING EUROPA ING AMERICAS ING AZIË /PACIFIC ING ASSET MANAGEMENT BESTUURSSAMENSTELLING per 31 december 2001 RAAD VAN COMMISSARISSEN drs. C.A.J. Herkströter RA 1 (64) voorzitter ir. M. Ververs 2 (68) vice-voorzitter mw. prof. dr. L.A.A. van den Berghe 2 (50) drs. J.W. Berghuis 2, 3 (67) mw. L. Gross Goldberg (64) prof. mr. P.F. van der Heijden 1 (52) drs. A.G. Jacobs 2 (65) J. Kamminga 3 (54) G.J.A. van der Lugt (61) prof. dr. ir. P.J.A. baron de Meester 4 (66) J. Stekelenburg (60) prof. dr. H. Tietmeyer (70) J.D. Timmer 1 (68) EXECUTIVE COMMITTEES ING EUROPA M. Tilmant (49) voorzitter ir. J.H.M. Lindenbergh (58) voorzitter D. Brands (59) E. Dralans (53) dr. R.H. Fiedler (47) dr. P. Gloystein (56) jhr. drs. D. Laman Trip (55) drs. J.A. Nijssen (48) L. Vandewalle (57) drs. H.K. Verkoren (54) ING Direct Th.C. de Vries (54) ING AMERICAS 1 Lid van de Honorerings- en Benoemingscommissie 2 Lid van het Audit Committee 3 Tot 17 april 2002 F.S. Hubbell (50) voorzitter R.G. Hilliard (58) T.J. McInerney (45) 4 Lid van het Audit Committee per 17 april 2002 ING AZIË /PACIFIC RAAD VAN BESTUUR mr. E. Kist (57) voorzitter M. Tilmant (49) vice-voorzitter F.S. Hubbell (50) ir. J.H.M. Lindenbergh (58) drs. ing. C. Maas (54) chief financial officer dr. A.H.G. Rinnooy Kan (52) F.S. Hubbell (50) voorzitter P. Poon (54) P.R. Shirriff (56) ING ASSET MANAGEMENT dr. A.H.G. Rinnooy Kan (52) voorzitter drs. A.H. van Tooren (54) Voor meer informatie over de leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur, zie bladzijde 68 en 69. E-business J.P.M. Kemp MBA (52) JAARVERSLAG 2001 ING GROEP 13

14 BESTUURLIJKE CENTRA ING EUROPA ING AMERICAS ING AZIË /PACIFIC ING ASSET MANAGEMENT ING is een van de vooraan- Noord-Amerika is altijd een ING was het eerste Europese Vermogensbeheer is de derde staande financiële instellingen van de belangrijkste internatio- bedrijf dat levensverzekerings- kernactiviteit van ING, naast in Europa en biedt particuliere, nale markten van ING geweest. maatschappijen opzette in Japan, verzekeren en bankieren. De zakelijke en institutionele klan- ING Americas richt zich op Taiwan en Zuid-Korea. Inmid- wereldwijd georganiseerde acti- ten via haar multi-distributie- het verkopen van levensverzeke- dels hebben de ING-bedrijven viteit van ING Asset Manage- strategie diensten aan op het rings-, pensioen- en beleggings- in deze landen een goede markt- ment omvat vermogensbeheer gebied van bankieren, verzekeren producten. positie opgebouwd, die verder is voor het verzekeringsbedrijf en vermogensbeheer. verstevigd door de acquisitie van van ING, het beheer van de Na de acquisities van Equitable Aetna International in ING-beleggingsfondsen, ver- De kernlanden in West-Europa of Iowa in 1997 en ReliaStar mogens- en relatiebeheer voor zijn Nederland, België, Luxem- alsmede Aetna Financial Australië was een van de eerste institutionele beleggers, vast- burg, Duitsland, Frankrijk, Services in 2000, behoort ING internationale markten waar goed, participaties en risico- Zwitserland en het Verenigd tot de top-5 van levensverze- ING haar model van geïnte- kapitaal. Koninkrijk. In Zuid-Europa zijn keraars in de VS. In Canada is greerde financiële dienstverle- dat Italië, Spanje en Grieken- ING de grootste schadeverzeke- ning introduceerde. ING beschikt ING Asset Management bestaat land en in Centraal-Europa raar. De privatisering van de in Australië over een sterke uit ING Investment Manage- Polen, Tsjechië en Hongarije. pensioenstelsels in verschillende positie in levensverzekeringen, ment, Baring Asset Management, Latijns-Amerikaanse landen schadeverzekeringen en beleg- ING Vastgoed, Parcom Ventu- ING Europa is ook verantwoor- creëert nieuwe mogelijkheden gingsfondsen. In de afgelopen res, Baring Private Equity Part- delijk voor het concept van ING voor ING. jaren zijn bancaire producten ners, ING Aeltus en ING Trust. Direct, dat op dit moment zeven voor particulieren en het vestigingen heeft op verschillende De kernlanden zijn de Vere- midden- en kleinbedrijf aan het continenten. Hetzelfde geldt nigde Staten, Canada, Mexico, assortiment toegevoegd. voor de wereldwijde zakelijke Argentinië, Brazilië en Chili. bancaire activiteiten, inclusief De kernlanden zijn Australië, het voormalige ING Barings. China, Japan, Korea, Maleisië en Taiwan. 14 JAARVERSLAG 2001 ING GROEP

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen

ING Groep. Jaarverslag. Aangescherpte strategie om groei te versnellen 2007 ING Groep Jaarverslag Aangescherpte strategie om groei te versnellen In dit verslag 1.1 Ons profiel Management 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Aandeelhoudersinformatie

Nadere informatie

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd

ING Groep. Jaarverslag. Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd ING Groep Jaarverslag 2008 Slagvaardige bedrijfsvoering in een turbulente tijd In dit verslag 1.1 Ons profiel Samenstelling van de Raden 2 Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Brief aan onze stakeholders 6

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics

ING Groep Jaarverslag 2009. Back to Basics ING Groep Jaarverslag 2009 Back to Basics 1.1 Ons profiel In dit verslag 1.1 Ons profiel Kerncijfers 3 ING in het kort 4 Bericht van de voorzitter 6 Het aandeel ING 8 1.2 Verslag van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005

Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005 Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005 PROFIEL AEGON GROEP AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een belangrijke aanbieder van beleggingsproducten. We stimuleren

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Samen sterker

Jaarverslag 2008. Samen sterker Jaarverslag 2008 Samen sterker Profiel SNS REAAL is een Nederlandse financiële instelling die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden- en kleinbedrijf. Het aanbod bestaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud

Jaarverslag 2009. De waarde van eenvoud Jaarverslag 2009 De waarde van eenvoud Profiel SNS REAAL is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren en verzekeren die zich vooral richt op de Nederlandse retailmarkt, inclusief het midden-

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR

JAAROVERZICHT 2006. Local knowledge. Global power. Donald J. Shepard, VOORZITTER VAN DE RAAD VAN BESTUUR JAAROVERZICHT Op vrijwel elke markt waar ook ter wereld is er sprake van een groeiende behoefte aan een breder aanbod van pensioenproducten. Daarom zijn we van mening dat wij ons op het juiste moment op

Nadere informatie

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd

Jaarverslag. Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd 20 09 Jaarverslag Delta Lloyd Groep Toekomst verzekerd Inhoudsopgave 1 Delta Lloyd Groep in het kort... 1 1.1 Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur... 3 1.1.1 Raad van Commissarissen... 3 1.1.2 Raad

Nadere informatie

TlB Jaarverslag 2009

TlB Jaarverslag 2009 TlB Jaarverslag 2009 Kerncijfers bedragen in miljoenen euro s 2009 2008 2007 2006 2005 Financieel Eigen vermogen 314 204 200 124 120 Aantal certificaathouders 14.778 11.797 12.084 9.039 9.271 Toevertrouwde

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten.

Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2014 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V.

Jaarverslag 2013 BinckBank N.V. 2 Deze pagina is opzettelijk leeggelaten. Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2013 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, kernwaarden

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep

Jaarverslag 2007. Rabobank Groep Jaarverslag 2007 Rabobank Groep Kerngegevens 2007 2006 2005 2004 Omvang dienstverlening (bedragen in miljoenen euro s) Balanstotaal 570.503 556.455 506.573 483.574 Kredieten aan private cliënten 355.973

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I

Jaarverslag 2009 B a i a n r c v k e B r a sl n a k g N 2. 0 V 0. 9 BinckBank N.V. T F E I Jaarverslag 2009 1 Inhoudsopgave e 78 miljoen Gecorrigeerde nettowinst 2009 373.574 Rekeningen eind 2009 9,6 miljoen Transacties in 2009 Over BinckBank 2 Profiel BinckBank 3 Kerncijfers 4 Bericht van

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2012. Jaarverslag 2012 1 2 Inhoudsopgave Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 6 Kerncijfers 7 Belangrijke gebeurtenissen 2012 8 Bericht van de bestuursvoorzitter 10 Visie, missie, ambitie en strategische doelstellingen 13 Middellange

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten

Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 1 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten 2 Deze pagina is opzettelijk leeg gelaten Inhoudsopgave 3 Over BinckBank 5 Profiel BinckBank 5 Kerncijfers 7 Belangrijke

Nadere informatie

Samenvatting 2014 7 april 2015

Samenvatting 2014 7 april 2015 Samenvatting 201 7 april 2015 Delta Lloyd Samenvatting 201 1 1 OVERZICHT 1 OVERZICHT 5 JAARREKENING INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave 1. OVERZICHT... 2 1.1. Profiel Delta Lloyd... 2 1.2. Uitgelicht... 5 1..

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

T B. Jaarverslag 2014

T B. Jaarverslag 2014 arverslag T B Jaarverslag 2014 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bekijk het online jaarverslag 2014 op www.triodos.nl/jaarverslag. Hier staat meer gedetailleerde informatie,

Nadere informatie

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V.

Dexia Bank Nederland. Jaarverslag 2002. Dexia Bank Nederland N.V. Dexia Bank Nederland Jaarverslag 2002 Dexia Bank Nederland N.V. 1 Inhoudsopgave 3 Vijf jaar kerncijfers 4 Profiel Dexia Bank Nederland 5 Bericht van de Raad van Commissarissen 6 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009

Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Op weg naar een nieuwe balans Jaarverslag 2009 Profiel ASR Nederland is de twee na grootste verzekeraar in Nederland met een omzet van 4,9 miljard in 2009. Onze bijna 4.500 medewerkers zetten zich in voor

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Rabobank Groep Jaarverslag 2005

Rabobank Groep Jaarverslag 2005 Rabobank Groep Jaarverslag 2005 2 Inhoudsopgave Kerngegevens 10 jaar 3 Profiel Rabobank Groep 6 Voorwoord 7 Bestuurders en toezichthouders Rabobank Nederland 10 Verslag raad van commissarissen Rabobank

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering

Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Jaarverslag 2007 Sustainable design & engineering Identiteit Grontmij, opgericht in 1915, is een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau met 8.000 professionals. M i s s i e Grontmij wil de beste

Nadere informatie