VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam"

Transcriptie

1 VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V. op woensdag 21 april 2010 om uur in Novotel Rotterdam Brainpark, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam. 1. Opening en mededelingen 2. Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 7 april Bespreking verslag van de Directie over het boekjaar Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2009* 5. Toelichting dividend- en reserveringenbeleid 6. Vaststelling (slot)dividend over het boekjaar 2009* 7. Bespreking corporate governance 8. Voorstel tot statutenwijziging* 9. Toelichting remuneratierapport 10. Vaststelling remuneratie leden van de Directie* 11. Decharge van de leden van de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2009* 12. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht op het door de Directie gevoerde bestuur over het boekjaar 2009* 13. (Her-)benoeming van leden van de Raad van Commissarissen* 14. Rondvraag 15. Sluiting * betreffen agendapunten die ter stemming worden gebracht. 1

2 Toelichting op de agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V. op 21 april Ad 3 Bespreking verslag van de Directie over het boekjaar 2009 De heer R.A. van Gerrevink, CEO, zal namens de Directie zijn visie geven over de belangrijkste gebeurtenissen in De heer T.M. de Witte, CFO, zal een toelichting geven op de financiële verslaglegging over Ad 5 Toelichting dividend- en reserveringenbeleid In het kader van het bestaande dividendbeleid, wordt 100% van het direct beleggingsresultaat per aandeel ten laste van de vrij uitkeerbare reserves uitbetaald. Hierbij wordt het deel dat ongeveer gelijk is aan het fiscale resultaat verplicht in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting, uitgekeerd en het restant wordt als keuzedividend, op te nemen in contanten, onder inhouding van 15% dividendbelasting, of in aandelen, belastingvrij ten laste van de agioreserve, uitgekeerd. Ad 6 Vaststelling (slot)dividend over het boekjaar 2009 Per aandeel wordt voorgesteld het dividend 2009 ten laste van de vrij uitkeerbare reserves vast te stellen op 1,58 en onder aftrek van het interim-dividend ad 0,53, een slotdividend ten bedrage van 1,05 te betalen, waarvan: - 1,05 in contanten onder inhouding van 15% dividendbelasting, dan wel - 0,75 in contanten onder inhouding van 15% dividendbelasting plus een nader te bepalen percentage in aandelen, afhankelijk van de beurskoers, maar een tegenwaarde van 0,30 benaderend, ten laste van de agioreserve zonder inhouding van dividendbelasting. De notering ex-dividend begint op 23 april De keuzeperiode loopt van 23 april 2010 tot en met 3 mei De stockratio zal worden bepaald op basis van de gemiddelde slotkoersen gedurende de keuzeperiode. De keuze voor aandelen dient vóór 3 mei 2010 te worden gemaakt, anders is het keuzedividend slechts in contanten opeisbaar. De stockratio zal op 6 mei 2010 door middel van een persbericht bekend worden gemaakt. Ad 7 Bespreking corporate governance Door de voorzitter van de Raad van Commissarissen zal een toelichting worden gegeven op de corporate governance van VastNed Offices/Industrial N.V. en de naleving van de Nederlandse Corporate Governance Code. Ad 8 Voorstel tot statutenwijziging De houders van prioriteitsaandelen stellen voor om de statuten van de Vennootschap te wijzigen. De voorgestelde wijzigingen hangen samen met nieuw aangenomen wetgeving en voorgenomen wijzigingen in het Nederlandse vennootschapsrecht. Een voorstel tot statutenwijziging met artikelgewijze toelichting ligt ten kantore van de Vennootschap en bij Fortis Bank (Nederland) N.V., Rokin 55 te Amsterdam. Ook is het voorstel beschikbaar gesteld op de website (www.vastned.nl). Voorts wordt voorgesteld om machtiging te verlenen aan ieder lid van de Directie van de Vennootschap, alsmede aan iedere (kandidaat-) notaris en notariële paralegal van Stibbe te Amsterdam, om de ministeriële verklaring van geen bezwaar aan te vragen 2

3 alsmede de akte van statutenwijziging te ondertekenen en om voorts alles meer te doen wat naar het oordeel van de gemachtigde nuttig of nodig is. Ad 9 Toelichting remuneratierapport Als bijlage en als onderdeel van het jaarverslag 2009 is het remuneratierapport toegevoegd dat betrekking heeft op de beloningsstructuur van de leden van de Directie van VastNed Management B.V. Deze vennootschap is enig directeur van VastNed Offices/Industrial N.V. Ad 10 Vaststelling remuneratie leden van de Directie Zie hiervoor eveneens het remuneratierapport. Ad 11 Decharge van de leden van de Directie voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2009 VastNed Management B.V. is de enig bestuurder van VastNed Offices/Industrial N.V. Het bestuur van VastNed Management B.V. wordt gevormd door de heren R.A. van Gerrevink en T.M. de Witte. De geagendeerde decharge van VastNed Management B.V. voor het gevoerde bestuur over het boekjaar 2009 houdt tevens in de decharge van de individuele achterliggende bestuurders van VastNed Management B.V. voor dit bestuur. Ad 12 Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende toezicht op het door de Directie gevoerde bestuur over het boekjaar 2009 Voorgesteld wordt om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitvoering van hun toezicht op het door de Directie gevoerde bestuur over het boekjaar Ad 13 (Her-)benoeming van een lid van de Raad van Commissarissen (incl. gegevens artikel 2:142 lid 3 BW) Benoeming De heer Van den Bos heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. De Raad van Commissarissen is erkentelijk voor zijn inzet en kennis als commissaris van VastNed Offices/Industrial N.V. sinds Om in deze vacature te voorzien is door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen de volgende bindende voordracht opgesteld: 1. de heer mr. H. Porte MBA MRE 2. de heer mr. B.A.G. van Nievelt Curricula vitae 1 e Kandidaat mr. Henk Porte MBA MRE (14 december 1960) Functie: interim manager en consultant, momenteel werkzaam als interim-directeur Asset Management Vesteda, Maastricht. managing director Property Invest Real Estate Funds ( ); 3

4 directeur vastgoed en asset management Mn Services ( ); senior asset manager ING Real Estate investment Management ( ) CB Richard Ellis, laatstelijk als hoofd verhuur ( ), en; Gemeente Utrecht, manager commercieel en residentieel vastgoed ( ). Nevenfuncties: - adviseur en lid beleggingscommissie Van der Vorm Vastgoed, Rotterdam, en; - non-executive board member van het Asia Realty Fund van Angelo Gordon & Co, New York. Opleiding: Nederlands recht aan de Universiteit Utrecht, Master of Real Estate aan de Universiteit van Amsterdam en Master of Business Administration aan de Business School Netherlands. Reden: de heer Porte heeft uitgebreide vastgoedervaring en ervaring in de wereld van institutionele beleggers Deze kwaliteiten zijn van groot belang voor VastNed Offices/Industrial N.V.. 2 e Kandidaat Mr. Börre A.G. van Nievelt (9 november 1935) Functie: gepensioneerd kandidaat-notaris (met ingang van 1969); respectievelijk notaris (1971 tot en met 2000) bij Schaap & Partners te Rotterdam. Opleiding: Notarieel recht Reden: de heer Van Nievelt heeft een uitgebreide juridische ervaring op het terrein van vastgoed- en ondernemingsrecht. Deze kwaliteit is van groot belang voor een beursgenoteerd vastgoedfonds als VastNed Offices/Industrial N.V. De heer Van Nievelt houdt aandelen VastNed Offices/Industrial N.V. De heer W.M. Steenstra Toussaint treedt conform rooster van aftreden af als lid van de Raad van Commissarissen. De heer Steenstra Toussaint is voor herbenoeming beschikbaar. Om in deze vacature te voorzien is door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen de volgende bindende voordracht opgesteld: 1. de heer mr. W.M. Steenstra Toussaint 2. de heer mr. B.A.G. van Nievelt 1 e Kandidaat Mr. Willem M. Steenstra Toussaint (26 maart 1951) Functie: zelfstandig adviseur Benoeming: 4 april 2006 als lid en op 3 april 2007 benoemd als voorzitter diverse management- en Directiefuncties bij MeesPierson/Fortis Bank ( ), waarvan laatstelijk als Chief Operating Officer van Fortis Bank Asia; Consultant to the Firm bij PricewaterhouseCoopers Corporate Finance Nederland ( ), en; Lid van de Raad van Commissarissen van Scala Business Solutions N.V. ( ). 4

5 Nevenfuncties o.a.: Secretaris van de auditcommissie van STMicroelectronics N.V. Opleiding: Nederlands recht, Universiteit Leiden. Reden: de heer Steenstra Toussaint heeft uitgebreide ervaring in de internationale financiële sector. Deze ervaring is van groot belang voor een vastgoedfonds als VastNed Offices/Industrial N.V. 2 e Kandidaat Mr. Börre A.G. van Nievelt (9 november 1935) Functie: gepensioneerd kandidaat-notaris (met ingang van 1969); respectievelijk notaris (1971 tot en met 2000) bij Schaap & Partners te Rotterdam. Opleiding: Notarieel recht Reden: de heer Van Nievelt heeft een uitgebreide juridische ervaring op het terrein van vastgoed- en ondernemingsrecht. Deze kwaliteit is van groot belang voor een beursgenoteerd vastgoedfonds als VastNed Offices/Industrial N.V. De heer Van Nievelt houdt aandelen VastNed Offices/Industrial N.V. 5

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

ING Groep N.V. Algemene Vergadering

ING Groep N.V. Algemene Vergadering ING Groep N.V. Algemene Vergadering 2015 Maandag 11 mei 2015, 14.00 uur Muziekgebouw aan t IJ Piet Heinkade 1 1019 BR Amsterdam Nederland Deze vergadering wordt uitgezonden op de website van ING Groep:

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam

Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Robeco Hollands Bezit N.V. te houden op vrijdag 20 maart 2015 ten kantore van de vennootschap, Coolsingel 120 te Rotterdam 1. Oproepadvertentie 2. Agenda

Nadere informatie

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011

KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 KAS BANK N.V. JAARVERSLAG 2011 VIJF JAAR KERNCIJFERS KAS BANK N.V. Geconsolideerd in miljoenen euro's 2011 2010 2009 2008 2007 Eigen vermogen toekomend aan de aandeelhouders van de bank 168,0 187,0 193,4

Nadere informatie

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V.

Prospectus. SNS Beleggingsfondsen N.V. Prospectus SNS Beleggingsfondsen N.V. 22 JULI 2014 Algemene informatie BEHEERDER ACTIAM NV Croeselaan 1 Postbus 8444 3503 RK Utrecht website: actiam.nl/fondsbeheer PROSPECTUS 22 JULI 2014 SNS BELEGGINGSFONDSEN

Nadere informatie

Corporate Governance van de Philips-groep

Corporate Governance van de Philips-groep Corporate Governance van de Philips-groep Algemeen Koninklijke Philips Electronics N.V. (de vennootschap ) is de houdstermaatschappij van de Philips-groep ( Philips of de groep ). De vennootschap die in

Nadere informatie

De Nederlandse corporate governance code

De Nederlandse corporate governance code De Nederlandse corporate governance code Beginselen van deugdelijk ondernemingsbestuur en best practice bepalingen Monitoring Commissie Corporate Governance Code 1 2 Inhoud DE NEDERLANDSE CORPORATE GOVERNANCE

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING VAN BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES N.V., gevestigd te s- Amsterdam zoals dit ter besluitvorming wordt voorgelegd aan de op 30 april 2015 te houden algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)..

V O L M A C H T. Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)..... met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel).. V O L M A C H T Ondergetekende (naam en voornaam) wonende te (adres)...... of met maatschappelijke zetel te (adres van de zetel)... en ter zake overeenkomstig haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d.

S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V. statutair gevestigd te 's-gravenhage d.d. 19 augustus 2009 S T A T U T E N van: Nederlandse Financierings-Maatschappij

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1.

ALLEN 8c OVERV. Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. ALLEN 8c OVERV Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen. Akte d.d. 30 mei 20 1 1. - Afschrifi van de akte van statutenwijziging van Koninklijke DSM N.V., gevestigd te Heerlen, d.d. 30 mei 201 1 verleden

Nadere informatie

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur)

STEMMING PER BRIEF. Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur) Bijlage 3 STEMMING PER BRIEF Algemene vergadering van Anheuser-Busch InBev NV (de Vennootschap ) van woensdag 29 april 2015 (om 11.00 uur) Dit ondertekend formulier moet verzonden worden naar en uiterlijk

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING 1 VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING De Raad van Commissarissen en Directie van Batenburg Techniek N.V. leggen op voorstel van de prioriteit aan de op 23 april 2014 te houden Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer

S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer S T A T U T E N van: Nutreco N.V., statutair gevestigd te Boxmeer Naam en zetel. Artikel 1. 1.1. De vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam: Nutreco N.V. 1.2. De vennootschap is gevestigd

Nadere informatie

Profielschets Lid Raad van Commissarissen

Profielschets Lid Raad van Commissarissen Profielschets Lid Raad van Commissarissen 1. Inleiding Enexis Holding N.V. zoekt een nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Nationaal Register (NR) is ingeschakeld om bij de werving ondersteuning te

Nadere informatie

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" Naamloze Vennootschap

Notulen van de gewone algemene vergadering. der aandeelhouders van SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES Naamloze Vennootschap Notulen van de gewone algemene vergadering der aandeelhouders van "SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES" (afgekort "S.A.B.C.A.") Naamloze Vennootschap Op 28 mei 2015, op de maatschappelijke

Nadere informatie

67246/MJ STICHTING Vandaag, twee en twintig april tweeduizend vijftien, verschenen voor mij, mr. Bastiaan Bronkhorst, notaris, met als vestigingsplaats de gemeente Apeldoorn: 1. de heer Robertus Joannes

Nadere informatie

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners

Handvestgroep Publiek Verantwoorden. Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners Code Goed Bestuur Publieke Dienstverleners juni 2004, oktober 2005, september 2011 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Begripsbepalingen... 4 1.3 Versiehistorie... 4 2. Naleving en

Nadere informatie

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3 De vennootschap heeft ten doel: 1. [doelen]; 2. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 1 Voorbeeld* statuten Besloten Vennootschap Artikel 1 In deze statuten wordt verstaan onder: a. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; b. directie: het bestuur van de vennootschap;

Nadere informatie

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom:

Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: Statutenwijziging Zaaknummer: Vandaag, verschenen voor mij, meester Peter Ignatius Johannes Maria de Lepper, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom: 1. de heer Johannes Petrus Maria van Elzakker,

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V.

RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007. ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. RECHTSBIJSTAND JAARVERSLAG 2007 ARAG-Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. ARAG - Nederland, Algemene Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. Kastanjelaan 2 3833 AN Leusden

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen.

2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en kan elders filialen en bijkantoren vestigen. ./ < ontwerp 2: 1510312011 MODELSTATUTEN OEELNEMINGEN VAN HET LAND CURACAO Naani, zetel en duur Artikel1 1. De vennootschap draagt de naam: "[naam] N.V.". 2. De vennootschap is gevestigd op Curacao en

Nadere informatie