Studiewijzer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiewijzer 2014-2015"

Transcriptie

1 Studiewijzer Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie (in de sport) Niveau 4 Crebonummer: Kwalificatiedossier Communicatie medewerker Marketing medewerker Medewerker Evenementenorganisatie MBO College Zuid Locatie: Europaboulevard 13-15

2 Inhoudsopgave 1. WELKOM JOUW SCHOOL: HET JOHAN CRUYFF COLLEGE Dit vinden wij belangrijk: Wat zijn jouw rechten en plichten? HET BEROEP Inhoud Beroep Verder studeren na je opleiding HET LEREN OP ONZE SCHOOL Leren en je ontwikkeling Leren in de praktijk Leren en beoordelen Het aantal uren Aanvullende eisen DE STRUCTUUR VAN DE OPLEIDING Kwalificatiedossier Kerntaken en werkprocessen Generiek Nederlands- Rekenen- Engels Loopbaan en Burgerschap HET ONDERWIJSPROGRAMMA VAN JE OPLEIDING IJken en meten van studievoortgang HET EXAMENPROGRAMMA De beroepsgerichte examinering Nederlands generiek Rekenen generiek Engels - generiek Loopbaan en burgerschap in het mbo BPV Diplomering Vrijstellingen voor Nederlands en rekenen Herkansingen AANWEZIGHEID Wanneer moet ik op school aanwezig zijn? Wat moet ik doen als ik niet kan komen? Wat gebeurt er als ik zonder reden afwezig ben? TOPSPORTREGELING STUDIEKOSTEN Wettelijke kosten Opleidingskosten INSPRAAK Inspraak via het ROC van Amsterdam Inspraak van studenten Inspraak via JOB

3 12. VAKANTIEROOSTER PROBLEMEN OF KLACHTEN Wat moet ik doen als ik een probleem heb? Wat moet ik doen als mijn eigen opleiding het probleem niet kan oplossen? Waar kan ik terecht? OVERIGE INFORMATIE VAN HET ROC Verzekeringen Begeleiding bij zorg en handicap Examenreglement PROCEDURE BINDEND STUDIEADVIES MEER WETEN OVER MBO COLLEGE ZUID? OVERIGE INFORMATIE VAN HET JOHAN CRUYFF COLLEGE AMSTERDAM Vastgesteld op 11 juli 2014 door Sonja Hoogendoorn namens de directie van het MBO College 2

4 1. Welkom Welkom bij het Johan Cruyff College Amsterdam, onderdeel van het ROC van Amsterdam en MBO College Zuid. Vanaf vandaag ben je niet alleen sporter maar ook student van het Johan Cruyff College. Daarnaast ben je ook onderdeel geworden van het Johan Cruyff Institute (JCI), een wereldwijd netwerk van topsporters die een opleiding volgen aan één van de Johan Cruyff onderwijsinstellingen. Naast Amsterdam zijn er in Nederland Johan Cruyff Colleges in Enschede, Groningen, Nijmegen en Roosendaal. Op HBO niveau is er de Johan Cruyff University, met vestigingen in Amsterdam en Tilburg. Je hebt gekozen voor een opleiding aan het Johan Cruyff College en dat is niet zo maar een keuze. Dit betekent dat je de ambitie hebt om je sport te combineren met een opleiding. Hiervoor heb je veel discipline en de juiste mentaliteit nodig. Dezelfde gedrevenheid die je nodig hebt voor topprestaties in de sport, heb je nodig om bij ons in de prijzen te vallen. Als je een opleiding gaat doen, heb je veel informatie nodig: Wat moet ik doen als ik ziek ben? Wanneer heb ik vakantie? Hoe ziet mijn studie eruit? Wie begeleidt mij tijdens mijn opleiding? Welke boeken moet ik kopen? In deze Studiewijzer vind je informatie die je nodig hebt voor je studie. Hierin vind je bijvoorbeeld: wat wij belangrijk vinden aan onderwijs hoe je als student kunt meepraten over het ROC wat je moet doen als je een klacht hebt wanneer je vakantie hebt Daarnaast vind je in deze Studiewijzer informatie over de opleiding die je bij ons gaat volgen. Hierin vind je bijvoorbeeld: hoe je opleiding is opgebouwd wanneer je stage loopt welke examens je moet doen en wanneer wat je moet kunnen aan het eind van je opleiding hoeveel geld je opleiding kost welke regels gelden Veel informatieve zaken kun je ook vinden op de website van het ROC onder Info voor studenten. Dat is ook de plek waar je handige formulieren of het studentenstatuut en het examenreglement e.d. kunt vinden en downloaden. De studiewijzer van je opleiding vind je op je opleidingswebsite (alleen toegankelijk met login). Algemene informatie over de opleidingen van het JCC vind je via of Informatie over MBO College Zuid is te vinden op de website: In de introductieperiode wordt uitgebreid aandacht besteed aan hoe je informatie krijgt over jouw specifieke opleiding. Je docenten en studiecoaches zullen daar meer over vertellen. Veel succes met je opleiding! Emile de Haas Opleidingsmanager Johan Cruyff College Amsterdam 2

5 2. Jouw school: het Johan Cruyff College Het allerbelangrijkste is dat jij goed onderwijs en een waardevol diploma krijgt. Daar zetten wij ons samen met jou voor in. Daartoe hebben wij voor het onderwijs vijf belangrijke uitgangspunten opgesteld, die je hieronder kunt lezen. En we verwijzen je naar jouw rechten en plichten op dit gebied. 2.1 Dit vinden wij belangrijk: 1. Je krijgt onderwijs dat is gericht op de beroepspraktijk. Wij leiden je op voor een beroep dus daar moet ons onderwijs op afgestemd zijn. De lessen op school zijn daarom gericht op de beroepspraktijk en je volgt tijdens je opleiding een of meerdere stages. Je krijgt les van goede, enthousiaste en vakbekwame docenten. 2. Het onderwijs sluit aan bij wat jij nodig hebt. Aan het begin van je opleidingen krijg je enkele testen. Als je ondersteuning nodig hebt, bijvoorbeeld omdat je een leerprobleem hebt of vanwege persoonlijke omstandigheden, wordt van je verwacht dat je dit zelf tijdig aangeeft. Mogelijk is dit al bij de intake ter sprake gekomen. Als de ondersteuningsbehoefte pas tijdens de opleiding duidelijk wordt, moet je dit aangeven bij je studiecoach. Waar nodig en waar mogelijk word je eventueel aanvullend getest om te beoordelen of en hoe er kan worden voorzien in de ondersteuning die je nodig hebt. Dit zal worden opgenomen in een ondersteuningsplan of een studieadvies. We verwachten van je dat jij je studieloopbaan serieus neemt en dat je gemotiveerd bent om mee te werken aan eventuele extra begeleiding. 3. Jouw school is jouw plek. Je volgt een opleiding op je eigen school. Daar ken je de docenten en medestudenten, je moet je thuis voelen. Er is een goede sfeer. Jouw school is een leuke plek om elkaar te ontmoeten! 4. Jouw school is goed georganiseerd. We geven je structuur en houvast. Op het ROC werken we met een rooster en onderwijsperiodes. Zo weet je precies welke lesonderdelen je wanneer en waar moet volgen. Dat geeft je structuur en houvast. Bovendien krijg je bij ons een vaste studiecoach die jou helpt als je problemen hebt. 5. Doorstroming naar een hoger mbo niveau of hbo Als je dat wilt en kunt, ga je na jouw opleiding door naar een hoger mbo niveau of naar het hbo. Volg je een opleiding op mbo niveau 1 of 2 of 3, dan kijken we samen met jou of je kunt doorstromen naar een hoger mbo niveau nadat je je diploma hebt gehaald. Wij zorgen voor een goede aansluiting. Volg je een niveau 4 opleiding, dan bekijken we samen of je door kunt stromen naar het hoger beroepsonderwijs (hbo). Wij stimuleren je om je goed te verdiepen in de mogelijkheden en begeleiden je bij het maken van een goede keuze. 2.2 Wat zijn jouw rechten en plichten? Je rechten en plichten zijn in verschillende documenten te vinden, zoals: het Studentenstatuut de OOK (onderwijsovereenkomst) en/of de examenovereenkomst waaronder de algemene bepalingen de BPV (of stage)-overeenkomst waaronder de algemene bepalingen deze Studiewijzer met de onderwijs- en examenregeling de Studiehandleidingen en de BPV-handboeken de algemene omgangsregels en eventuele specifieke schoolregels per opleiding, mbo college of locatie In het Studentenstatuut staat een volledig overzicht van alle documenten die van toepassing zijn. 3

6 Het Studentenstatuut In het Studentenstatuut staan de rechten en de plichten van elke mbo-student. Er wordt uitgelegd hoe die rechten en plichten vorm krijgen in de school. Voorbeelden zijn het recht op gelijke behandeling, de bescherming van je privacy en een veilige school. Je vindt het Studentenstatuut op de site van het ROC van Amsterdam (www.rocva.nl) onder Info voor studenten. De onderwijsovereenkomst (OOK) Voordat je aan de opleiding begint, gaan we samen een OnderwijsOvereenKomst ofwel OOK aan. In de OOK leggen wij onze afspraken schriftelijk vast. Het zijn de rechten en de plichten van het ROC en van jou, waar wij ons beiden aan gaan houden. Ben je jonger dan 18, dan moet jouw ouder of verzorger de overeenkomst ondertekenen. Nadat alle partijen (jij, eventueel je ouder/verzorger en de school) handtekeningen hebben gezet onder de OOK, mag je de lessen gaan volgen en kun je echt beginnen aan je opleiding! Wij verwachten ook iets van jou, namelijk dat ook jij je bijdrage levert aan een goede sfeer op school. En dat je met een positieve instelling deelneemt aan je opleiding, dat je alle lessen volgt en dat je daar op tijd aanwezig bent. We verwachten van je dat je op een positieve manier met de docenten en je studiecoach in gesprek gaat over je opleiding. 4

7 3. Het beroep De opleiding Medewerker marketing en communicatie is een beroepsopleiding. Aan het einde van je opleiding moet je het beroep waar je voor opgeleid wordt kunnen uitoefenen en als goede burger kunnen functioneren in de Nederlandse samenleving. De onderwijsonderdelen die je in je opleiding krijgt zijn hierop gericht. 3.1 Inhoud Beroep Tijdens de opleiding commercieel medewerker marketing en communicatie wordt onderwijs aangeboden waarin de kerntaken, werkprocessen en competenties centraal staan die worden genoemd in het kwalificatiedossier commercieel medewerker marketing en communicatie met de verschillende uitstromen. De werkzaamheden, de aard van het werk, de typerende beroepshouding en de branche waarin de gediplomeerde commercieel medewerker marketing en communicatie werkzaam kan zijn, volgens het kwalificatiedossier wordt hieronder beschreven. Het kwalificatieprofiel medewerker marketing en communicatie leidt op voor beroepen als marketing medewerker, assistent communicatiemedewerker en medewerker evenementenorganisatie Aard van het werk De marketing medewerker assisteert de marketingmanager. Hij helpt bij het opstellen en uitvoeren van operationele plannen zoals marketing- en verkoopplannen. Daarbij probeert hij zoveel mogelijk in te spelen op de behoeften en wensen van (mogelijke) doelgroepen. Om deze behoeften/wensen in kaart te brengen en te weten waar zich de potentiële afnemers bevinden, voert hij regelmatig marktverkenningen en marktonderzoeken uit en analyseert hij de afzetmarkt voor de organisatie. Op basis van (zelf uitgevoerd) marktonderzoek kan de organisatie besluiten om bijvoorbeeld een reclamecampagne te starten. De marketing medewerker geeft ook tijdig aan zijn manager door wanneer de verkoop van bepaalde producten/diensten niet naar wens verloopt. De organisatie kan dan snel reageren door het product/de dienst uit de handel te nemen, een nieuw product/nieuwe dienst te ontwikkelen of door bijvoorbeeld een reclamebureau of marktonderzoeksbureau in te schakelen. Vaak onderhoudt de marketing medewerker de contacten met deze bureaus en begeleidt hij de projecten die zijn uitbesteed. De werkzaamheden van de marketing medewerker richten zich er voornamelijk op de producten van de organisatie bij de juiste doelgroep onder de aandacht te brengen. Dat kunnen bestaande klanten zijn, maar hij probeert ook nieuwe klanten te werven. Hij benadert deze via internet (e-business) of stuurt hen een brief of folder. Deze moeten in positieve zin zo opvallen dat de klanten meteen zaken met de organisatie willen doen. De marketing medewerker zorgt ook voor klantenbinding. Hij doet dat door de juiste toepassing van relatiemarketing. Dat laatste betekent dat bestaande klanten ook aandacht krijgen, bijvoorbeeld door hen af en toe een exclusieve aanbieding te doen. Tot de taak van de marketing medewerker hoort eveneens het bijhouden van zijn eigen en de projectadministratie en het overzichtelijk opbergen van belangrijke gegevens en rapporten. De assistent communicatiemedewerker assisteert de communicatiemanager en helpt hem bij het opstellen en uitvoeren van operationele plannen zoals het communicatieplan. De assistent communicatiemedewerker heeft veel contacten binnen en buiten de organisatie. Binnen de eigen organisatie zorgt hij voor de interne communicatie: hij geeft aan collega's actueel nieuws en informatie, bijvoorbeeld via intranet, of hij organiseert een personeelsdag. Verder is er de externe communicatie waarvoor diverse werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Te denken valt bijvoorbeeld aan het schrijven van nieuwsberichten voor de eigen website of informatiemateriaal over de organisatie voor bijvoorbeeld de klanten. Misschien organiseert de organisatie wel elk jaar een open dag voor relaties. De assistent communicatiemedewerker assisteert bij deze werkzaamheden. Andere werkzaamheden van een assistent communicatiemedewerker zijn: het coördineren van de uitgave van nieuwsbrieven, jaaroverzichten, voorlichtingsmateriaal en -campagnes, het overleggen met externe partijen, vormgevers en fotografen, het bewaken van de huisstijl, het controleren van drukproeven, het actualiseren van websites, het deelnemen aan communicatieprojecten en het voorbereiden van beurzen of andere evenementen. 5

8 De medewerker evenementenorganisatie werkt binnen een specifieke branche. Hij organiseert (mede) allerlei evenementen: congressen, beurzen, bedrijfsuitjes, voorstellingen, concerten en festivals. Hij bedenkt samen met collega's een programma en inventariseert wat er moet worden geregeld. Voorbeelden van vraagstukken' die zij moeten oplossen zijn: Welke sprekers, organisaties of artiesten worden uitgenodigd? Wie gaat ze begeleiden? Waar kunnen ze slapen en hoeveel geld willen ze hebben voor hun optreden? De medewerker evenementenorganisatie is ook degene die het transport van de podia regelt, zorgt dat er decorontwerpers en technici ingeschakeld worden, bedenkt hoe je exposanten en publiek trekt, promotiemateriaal maakt en de input voor persberichten levert. Voor het werk zijn contacten met toeleveranciers en onderaannemers zoals beveiligers, ontwerpers, artiesten, vervoerders, cateringbedrijven etc. van groot belang. Binnen deze beroepen is het meestal de manager die uiteindelijk bepaalt welke taken er moeten worden verricht, maar daarna voert de medewerker het werk zelfstandig, maar in overleg met collega's en op basis van plannen of draaiboeken, uit Sector en branche De medewerker marketing en communicatie werkt op een marketing- en/of communicatieafdeling of in de evenementenbranche. Veel organisaties doen aan marketing, communicatie, public relations of voorlichting dus deze afdelingen zijn bijna overal te vinden: bij commerciële bedrijven zoals Philips, de Efteling of Albert Heijn, maar ook bij non-profit organisaties, zoals een ministerie of onderwijsinstelling. De medewerker kan ook werken bij marketing- en/of communicatie-adviesbureaus die opdrachten voor andere bedrijven uitvoeren. Kortom: de medewerker marketing en communicatie kan vrijwel overal terecht. De medewerker marketing en communicatie doet veel kantoorwerk, voornamelijk op de eigen afdeling. Daarnaast is hij ook regelmatig te vinden op andere afdelingen of bij opdrachtgevers voor besprekingen. Soms werkt hij onder tijdsdruk, bijvoorbeeld als een project voor een bepaalde tijd klaar moet zijn. De medewerker evenementenorganisatie werkt ook vaak buiten kantoortijden en heeft met piekperioden en rustiger perioden te maken Typerende beroepshouding De medewerker marketing en communicatie werkt graag samen met anderen, is gemakkelijk in de omgang, kan uitstekend organiseren, kan goed schriftelijk formuleren, is een allesdoener, is een goede prater en luisteraar, is snel, kan hard werken, beschikt over improvisatievermogen, is altijd in voor actie en is creatief. 3.2 Verder studeren na je opleiding Na de opleiding die je nu volgt, kun je doorstromen naar de volgende vervolgopleidingen op het mbo en hbo: Commerciële economie Communicatie Crossmediale communicatie Communicatie (event) management Media en entertainment management Management economie en recht Marketing management Zie verder: 6

9 4. Het leren op onze school 4.1 Leren en je ontwikkeling De maatschappij is veranderlijk, beroepen passen zich daarbij aan en veranderen of verdwijnen. Soms ontstaan er nieuwe beroepen. Zo worden er voortdurend wisselende vaardigheden van beroepsbeoefenaars gevraagd. Daar passen wij ons onderwijs op aan. Maar wij kijken net zo goed ook naar onze studenten. Want wat willen en kunnen zij? Niet alleen beroepen zijn in ontwikkeling maar jij als student ook. Wij ondersteunen jouw leerontwikkeling zo zorgvuldig mogelijk, daar heeft jouw studiecoach een hoofdrol in. Studiecoaching Het uitgangspunt van je studie is jouw loopbaan. Elke student draagt zelf verantwoordelijkheid voor zijn of haar leertraject, maar met ondersteuning van een studiecoach. Die volgt jou van het begin tot het einde van je opleiding. De studiecoach is het eerste aanspreekpunt wanneer je vragen hebt of ergens niet uitkomt. Daarnaast begeleidt hij of zij je in het combineren van je studie met je sport. Je bespreekt regelmatig je studievoortgang met hem of haar. 4.2 Leren in de praktijk Om een beroep goed te leren moet je natuurlijk in de praktijk aan de slag. Een belangrijk deel van je opleiding breng je door bij een bedrijf of instelling. Het bedrijf of de instelling maakt met de school afspraken over wat jij in de praktijk gaat leren en hoe je daarbij wordt begeleid. De school en het bedrijf of de instelling zorgen er samen voor, dat wat je op school en in de praktijk leert, op elkaar is afgestemd. Beroepspraktijkvorming (BPV) Tijdens je opleiding leer je in de praktijk tijdens je BPV (stage). Dan draai je een periode volledig mee in een bedrijf of instelling en doe je praktische ervaring op. Tijdens je stage moet je ook een aantal opdrachten uitvoeren, die staan beschreven in het BPV-boek van je opleiding. Tijdens BPV doe jij enorm veel ervaring op en kunnen wij je prestaties in de praktijk boordelen. Wij ondersteunen en begeleiden je tijdens BPV en bespreken regelmatig jouw ervaringen en voortgang. Praktijkovereenkomst (POK) of BPV-overeenkomst De wet wil dat voor elke stage een aantal afspraken wordt gemaakt. De afspraken worden vastgelegd in de POK ofwel Praktijkovereenkomst. In de POK staat precies wat je gaat leren in de praktijk en hoe je begeleid en beoordeeld wordt en door wie. Lees de POK altijd goed door en als je het eens bent met de inhoud, dan onderteken je de overeenkomst. De school en het BPV-bedrijf of instelling moeten de POK ook ondertekenen. Pas als iedereen een handtekening heeft gezet, kun je aan de BPV beginnen. 4.3 Leren en beoordelen Leerlingvolgsysteem (EduArte) Tijdens de opleiding is het voor jou belangrijk dat je weet hoe je ervoor staat. Voor je docenten en begeleiders is het belangrijk dat ze weten hoe je vooruit gaat in je opleiding. Al jouw resultaten worden bijgehouden in ons leerlingvolgsysteem. Daarin is te zien welke onderdelen jij met succes hebt afgerond en welke niet. Het is een handvat voor gesprekken met je studiecoach, waarin jullie samen bekijken hoe het gaat en hoe jouw traject er verder uitziet. Op vaste momenten wordt bepaald of je verder mág met je opleiding. Om dat te kunnen vaststellen, is het natuurlijk van belang dat je goed beoordeeld wordt. Dat doen wij op twee manieren. Ontwikkelingsgericht beoordelen Als we ontwikkelingsgericht (of formatief) toetsen, willen we beoordelen of je voldoende geleerd hebt en voldoende op niveau bent om je studieloopbaan zonder vertraging voort te zetten. We noemen deze toetsen meestal voortgangstoetsen. 7

10 Kwalificerend beoordelen Kwalificerende toetsen, ook wel summatieve toetsen genoemd, zijn bedoeld om te beoordelen of je aan de exameneisen voldoet. De resultaten van deze toetsen tellen mee voor de slaag-/zakregeling, tellen mee voor het behalen van het diploma. Examenregeling De regels voor het afnemen van examens staan in het examenreglement van het ROC en zijn te vinden op de website onder Info voor Studenten. Iedere opleiding moet precies beschrijven hoe de opleiding eruit ziet en met welke examens je te maken krijgt. Iedere opleiding heeft regels voor het onderwijs en de examens. Niet alleen de examens op school bepalen trouwens of je een diploma krijgt. De beoordeling van je BPV telt ook mee bij de examinering. Als je alle examens van de opleiding met voldoende resultaat hebt afgesloten, ontvang je een diploma met daarbij een lijst van je resultaten. In het examenreglement vind je wat je moet doen als je het niet eens bent met de uitslag van het examen. Extraneus of examendeelnemer Wil je uitsluitend examen of een examenonderdeel doen, dan kan dat onder bepaalde voorwaarden. Een reden kan zijn dat je enkele examens of examenonderdelen nog niet hebt behaald tijdens de normale duur van de opleiding. Je kunt je dan inschrijven als extraneus of examendeelnemer. Dan volg je geen onderwijs en je hebt geen recht op loopbaanbegeleiding. Je hebt ook geen recht op studiefinanciering en een ov-jaarkaart. De looptijd van de examenovereenkomst is maximaal zes maanden. Tijdens de looptijd van de examenovereenkomst heb je eenmaal het recht deel te nemen aan een examentoets. Er worden hiervoor kosten in rekening gebracht. Bij examens die door een externe partij worden afgenomen, komen de kosten voor het externe examen daar nog bovenop. 4.4 Het aantal uren Het middelbaar onderwijs beroepsonderwijs kent twee leerwegen: Beroepsopleidende leerweg (BOL) Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) Het aantal uren onderwijs dat je per studiejaar krijgt, hangt af van de leerweg en bij de BOL ook nog van het aantal studiejaren. Indicatie programmering onderwijs Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie BOL BOT uren BPV uren TOT uren Studiejaar Studiejaar Studiejaar BOT Begeleide onderwijstijd door de school (zonder bpv) zijn alle uren die je onder begeleiding van een docent of instructeur doorbrengt. Dat zijn dus de lessen, de toetsuren en de examenuren. BPV klokuren BPV of stage TOT = BOT + BPV Ontheffing 1000-urennorm Het Johan Cruyff College is speciaal opgericht voor het opleiden van de doelgroep topsporters en sporttalenten. Het volgen van de opleiding onder de 850-urennorm vereist voor deze doelgroep al een maximale inspanning. Voor die studenten waarvoor het volgen van de geplande lessen niet altijd mogelijk is, wordt maatwerk aangeboden. Een uitbreiding van de urennorm naar 1000 uur maakt de combinatie sport/studie voor deze doelgroep onmogelijk. In veel gevallen zal dat leiden tot de keuze sport of studie of tot verhoging van de uitval. Om deze reden heeft het JCC een aanvraag gedaan tot ontheffing van de 1000-urennorm. Het JCC houdt de norm van 850 uur les aan voor al haar studenten. 8

11 Dit verzoek is gelijktijdig gedaan binnen de vijf ROC s die beschikken over een Johan Cruyff College. 4.5 Aanvullende eisen De wet stelt soms speciale eisen aan de uitoefening van je beroep. Als dat ook voor jouw beroep zo is, dan worden ze hieronder genoemd: Verklaring Omtrent het Gedrag Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Je krijgt in ieder geval een VOG als je geen strafbaar feit hebt gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie. Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. Bij veel bedrijven en organisaties in de sport is het hebben van een VOG verplicht wanneer men daar wil werken of stage lopen. Dit betekent dat we je opleiding alleen kunnen garanderen wanneer je een VOG kan overleggen. Daarom vragen we je om een VOG mee te nemen bij je inschrijving voor de opleiding. Informatie over het aanvragen van een VOG en de bijbehorende kosten is te vinden op: 9

12 5. De structuur van de opleiding Wat je precies moet kunnen binnen je beroep, is vastgelegd in een kwalificatiedossier. Daarin staan de werksituaties en taken van jouw beroep. Alle scholen in Nederland die deze opleiding aanbieden, moeten zich houden aan de eisen in het kwalificatiedossier. Het onderwijsprogramma wordt dus niet zomaar samengesteld. Het onderwijs moet ervoor zorgen dat je straks voldoet aan alle eisen die aan jou als beginnend beroepsbeoefenaar gesteld worden. Je kunt het kwalificatiedossier van jouw opleiding vinden op (onderdeel Kwalificatiedossiers). Naast het beroepsgerichte deel van je opleiding, is er een meer algemenere delen van je opleiding. Dit algemene deel moet ervoor zorgen dat je als burger in de Nederlandse samenleving goed kunt functioneren. Dit algemene deel heeft de overheid verplicht gesteld voor alle mbo-opleidingen. Dat onderdeel van je opleiding heet Loopbaan en burgerschap. Verder stelt de overheid eisen aan het algemeen niveau van Nederlands, Rekenen. En voor de niveau 4 opleidingen ook bij Engels Daarnaast kan je opleidingstijd ook gevuld zijn met sport- en bewegen, ondernemerschap, doorstroomprogramma s voor het HBO, verdieping en verbreding van bestaande vakken enz. 5.1 Kwalificatiedossier De inhoud van je beroep is vastgelegd in een kwalificatiedossier. Alle scholen in Nederland die deze opleiding aanbieden, moeten zich houden aan de eisen in het kwalificatiedossier. Uitstroomrichtingen Binnen de opleiding Commercieel medewerker marketing en communicatie kun je je specialiseren. De specialisaties van jouw opleiding heten de uitstroomrichtingen. De opleiding commercieel medewerker marketing en communicatie heeft de volgende uitstroomrichting(en): U1 Assistent communicatie medewerker (90531) U2 Marketing medewerker [90532] U3 Medewerker Evenementenorganisatie (90534). tc. 10

13 5.2 Kerntaken en werkprocessen In het kwalificatiedossier staan voor elk beroep verschillende kerntaken (kt): dat zijn belangrijke werkzaamheden die centraal staan in dat beroep. Elke kerntaak bestaat uit verschillende onderdelen. Deze onderdelen heten werkprocessen (wp). Om een werkproces en dus een kerntaak uit te voeren heb je kennis, vaardigheden en de juiste houding nodig. In onderstaande tabel staan de kerntaken en werkprocessen van je opleiding Assistent communicatiemedewerker Kerntaak 1 Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketingen/of communicatiebeleid 3 Zet marketing- en/of Communicatie-activiteiten op en voert ze uit Werkproces 1.1 Zoekt informatie op voor een operationeel plan 1.2 Analyseert informatie voor een operationeel plan 1.3 Doet voorstellen voor een operationeel plan 1.4 Werkt een operationeel plan uit 1.5 Becommentarieert een operationeel plan 3.1 Brengt een marketing- en/of communicatievraagstuk in kaart 3.2 Bedenkt een oplossing 3.3 Stelt een projectplan op 3.4 Voert een projectplan uit Evalueert het projectplan en het behaalde resultaat Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotieen/of pr-materiaal 3.7 Redigeert aangeleverde teksten 3.8 Verzorgt de informatie op internet en intranet 3.9 Geeft voorlichting over de organisatie aan derden (pers) 11

14 90532 Marketing medewerker Kerntaak 1 Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketingen/of communicatiebeleid 2 Assisteert bij het opzetten en uitvoeren van marktverkenningen en marktonderzoeken 3 Zet marketing- en/of Communicatie-activiteiten op en voert ze uit Werkproces 1.1 Zoekt informatie op voor een operationeel plan 1.2 Analyseert informatie voor een operationeel plan 1.3 Doet voorstellen voor een operationeel plan 1.4 Werkt een operationeel plan uit 1.5 Becommentarieert een operationeel plan 2.1 Volgt ontwikkelingen op de markt 2.2 Analyseert de gesignaleerde ontwikkelingen 2.3 Verwerkt de analyse tot managementinformatie 2.4 Zet marktverkennings-initiatieven op 2.5 Zet marktonderzoeken op 2.6 Voert marktonderzoeken uit 3.1 Brengt een marketing- en/of communicatievraagstuk in kaart 3.2 Bedenkt een oplossing 3.3 Stelt een projectplan op 3.4 Voert een projectplan uit Evalueert het projectplan en het behaalde resultaat Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotieen/of pr-materiaal 12

15 90534 Medewerker evenementenorganisatie Kerntaak 1 Assisteert bij het opstellen van operationele plannen ten behoeve van het strategisch marketingen/of communicatiebeleid 3 Zet marketing- en/of Communicatie-activiteiten op en voert ze uit 4 Organiseert evenementen Werkproces 1.1 Zoekt informatie op voor een operationeel plan 1.2 Analyseert informatie voor een operationeel plan 1.3 Doet voorstellen voor een operationeel plan 1.4 Werkt een operationeel plan uit 1.5 Becommentarieert een operationeel plan 3.1 Brengt een marketing- en/of communicatievraagstuk in kaart 3.2 Bedenkt een oplossing 3.3 Stelt een projectplan op 3.4 Voert een projectplan uit Evalueert het projectplan en het behaalde resultaat Ontwikkelt en beheert voorlichtings-, promotieen/of pr-materiaal 4.1 Overlegt met opdrachtgever Maakt een draaiboek voor het evenement en licht dit toe Verzorgt het vervoer van materialen en personen 4.4 Richt ruimtes in en installeert materialen 4.5 Draagt zorg voor de dagelijkse voorzieningen 4.6 Voert ondersteunende werkzaamheden op het gebied van personeelszaken uit 4.7 Organiseert de beveiliging van locaties 4.8 Assisteert tijdens het evenement Het kwalificatiedossier stelt ook eisen aan de niveaus voor Nederlands, rekenen en moderne vreemde talen die je moet behalen. In onderstaande tabellen zijn die niveaus aangegeven. Nederlands Vaardigheid Gesprekken Luisteren Spreken Lezen Schrijven / Taalverzorging Niveau 3F 3F 3F 3F 3F Rekenen Vaardigheid Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden Ass Com Medw 3F 3F - 3F Mark Medw 3F 3F - 3F Medw Event 3F 3F 2F 3F Engels Vaardigheid Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven Niveau B1 B1 B1 B1 A2 13

16 Tweede (verplichte!) vreemde taal: Spaans Vaardigheid Luisteren Lezen Gesprekken voeren Spreken Schrijven Niveau A2 B1 A2 A2 A2 5.3 Generiek Nederlands- Rekenen- Engels Generiek Nederlands en rekenen Nederlands en rekenen zijn belangrijke vakken die je nodig hebt om je opleiding goed te kunnen volgen. Maar ook in je latere beroep en om goed te kunnen functioneren in de samenleving is het nodig dat je deze vakken goed beheerst. Dat vindt de overheid ook en deze heeft in het mbo per niveau ongeacht de opleiding algemene of generieke eisen voor Nederlands en rekenen bepaald. In ons onderwijs werken we er al aan dat je aan het eind van de opleiding het vereiste niveau van taal en rekenen haalt. Ben jij niet zo goed in taal of rekenen? Vraag bij je studieloopbaanbegeleider naar de mogelijkheden voor extra ondersteuning. Generiek Engels niveau 4 opleidingen Voor de niveau-4-opleidingen gelden net als bij Nederlands en rekenen ook generieke eisen voor Engels. 5.4 Loopbaan en Burgerschap Bij loopbaanoriëntatie wordt aandacht besteed aan je capaciteiten en motivatie, aan het plannen van je loopbaan, het zoeken van een baan en aan netwerken. Tijdens de opleiding leer je hoe je hierin verder kunt ontwikkelen. Je leert bijvoorbeeld om na te denken over wat je wilt bereiken in je opleiding of je beroep en hoe je dit kunt bereiken. Daarnaast is het belangrijk dat je leert hoe je actief deel uit kunt maken van de Nederlandse samenleving. Daarbij kun je onder andere denken aan het maken van politieke keuzes, op tijd op je werk komen en als kritische consument kunnen functioneren. Dit alles leer je bij het onderdeel "Loopbaan en Burgerschap" (L&B). Om je diploma te kunnen behalen, moet je ook voldoen aan de eisen voor L&B. 14

17 6. Het onderwijsprogramma van je opleiding Het onderwijsprogramma bestaat uit een beroepsgericht en een algemeen vormend deel. Wat je precies moet kunnen in je beroep, is vastgelegd in een kwalificatiedossier. De inhoud van het beroepsgerichte deel is gebaseerd op dit kwalificatiedossier. Naast het beroepsgerichte deel is er algemeen vormend deel. Het onderdeel Loopbaan en burgerschap (L&B) moet ervoor zorgen dat je goed kunt functioneren in de Nederlandse samenleving. Binnen Loopbaan en burgerschap komen onderwerpen aan bod zoals de eigen loopbaan sturen, een baan zoeken, vitaal burgerschap, het maken van politieke keuzes, als kritisch consument kunnen functioneren, etc.. Om je diploma te behalen, moet je voldoen aan de eisen voor L&B. Naast de eisen die het kwalificatiedossier aan Nederlands en Rekenen stelt moet je voldoen aan algemene (generieke) eisen voor Nederlands en Rekenen. Voor de niveau-4-opleidingen zijn er eisen voor Engels. Nederlands, Rekenen en Engels maken deel uit van je onderwijsprogramma. 6.1 Studieonderdelen Ieder studieblok staat een zogenaamde beroepsrol centraal. Bij elke beroepsrol staat een kerntaak, met bijbehorende werkprocessen, centraal. Vanuit de beroepsrollen werk je elk studieblok met situaties waarin je laat zien dat je het vereiste niveau bereikt hebt. De opleiding bestaat uit 10 verschillende beroepsrollen: Kerntaak Studieblok 1 De junior marketingmedewerker 2 Studieblok 2 De communicatiemedewerker bij een sportorganisatie 3 Studieblok 3 De junior medewerker evenementenorganisatie 4 Studieblokken 4 en 5 De startende collega (BPV 1) 2 & 3 Studieblok 6 De marketingmedewerker 1 Studieblok 7 De organisator van sportevenementen 3 en 4 Studieblok 8 De sportmarketeer 1 en 2 Communicatie Marketing uitstroom Studieblok 9 De medewerker communicatie en marketing 2, 1 Studieblokken 10 en 11 De competente collega (BPV 2) marketingmedewerker 2 Studieblok 12 De communicatiemedewerker Communicatie Evenement uitstroom Studieblok 9 De medewerker communicatie en evenementenorganisatie 4, 1 Studieblokken 10 en 11 De competente collega (BPV 2) evenementenorganisatie 4 Studieblok 12 De communicatiemedewerker Aan het einde van het tweede leerjaar maak je een keuze voor de uitstroomrichting. Communicatie is verplicht, daarnaast kies je voor Marketing of Evenement. Je studeert af met twee diploma s: Communicatie-Marketing of Communicatie-Evenement. 15

18 6.1 IJken en meten van studievoortgang Overgangsnormering Marketing, Communicatie en Evenementenorganisatie Toetsnormering Voor een toets zijn verschillende beoordelingen mogelijk: een waardering (goed, voldoende of onvoldoende) of een cijfer (van 1 10). De afsluiting per onderdeel moet minimaal een voldoende zijn of een 5,5. Toetsmomenten Elke student heeft bij voldoende presentie (> 75%) recht op twee toetsmomenten per schooljaar. Dat betekent één toetsmoment en één herkansingsmoment. Let op bij ziekte heb je een toetsmogelijkheid verbruikt. Bij onvoldoende aanwezigheid (< 75%) vervalt het recht op herkansing voor de student. Eerste toetsmoment Schriftelijke en mondelinge toetsing vinden gewoonlijk plaats in de toetsweek van ieder studieblok. Voor voortgangstoetsing van kennis of vaardigheden gedurende een blok moet je je houden aan de gestelde deadline. Overschrijding van de deadline betekent een onvoldoende beoordeling. De proftaakpresentatie zal plaatsvinden in de laatste lesweek of in de toetsweek. Eerste herkansingsmoment Herkansen van schriftelijke toetsen en proftaak gebeurt gedurende het eerstvolgende studieblok. Ook een volledige herkansing van de proftaak (het proftaakwerkstuk + de proftaakpresentatie) vindt dan plaats. Voor de verbetering van de dossiers en de proftaak moet je je weer houden aan de gestelde deadline (t/m lesweek 4 van het volgende kwartaal). Overschrijding van deze deadline betekent dat de herkansing opnieuw onvoldoende gewaardeerd wordt. Extra herkansing Aan het eind van het (1e, 2e, of 3e) studiejaar wordt tijdens de docentenvergadering gekeken of er een aanleiding is om studenten die vanwege sportredenen een toets- of herkansingsmoment van een toets hebben gemist, alsnog te laten herkansen. In uitzonderlijke gevallen worden studenten die één of twee kwartalen van het eerste studiejaar niet hebben gehaald, in de gelegenheid gesteld aan te tonen het gewenste niveau van de werkprocessen van deze kwartalen tijdens de extra herkansing alsnog aan te tonen. De extra herkansing zal plaatsvinden in de laatste week van het studiejaar. Er worden maximaal twee van dit soort (super)herkansingen aangeboden. Bindend studieadvies In de opleiding Sport & Coaching wordt halverwege het eerste studiejaar, en na driekwart studiejaar bekeken of je een kans maakt om de opleiding goed af te sluiten. Vanzelfsprekend wordt ook de beroepshouding ter beoordeling meegenomen. In het tweede studiejaar vindt dit na driekwart jaar plaats. Indien de resultaten onvoldoende zijn, wordt met de studiecoach bekeken of het verstandig is de opleiding voort te zetten of dat een andere opleiding beter aansluit op jouw mogelijkheden. De examencommissie kan namens de school een bindend afwijzend studieadvies geven (BAS). Ook ongeoorloofd verzuim, het niet nakomen van afspraken en ongewenst gedrag kunnen leiden tot een bindend studieadvies. Procedure: 1. Het bindend studieadvies is gebaseerd op een dusdanig gebrek aan goede studieresultaten over de gehele linie dat niet verwacht kan worden dat de student een diploma haalt in de gekozen beroepsrichting. 2. Het bindend studieadvies wordt schriftelijk vastgelegd. 3. Vooraf wordt een schriftelijke waarschuwing gegeven. 4. Het bindend studieadvies wordt schriftelijk beargumenteerd. Er kan tegen dit advies in beroep worden gegaan. 16

19 Studievoortgang na het eerste leerjaar Bij het Johan Cruyff College Amsterdam gelden de volgende voorwaarden om door te mogen gaan naar het volgende leerjaar. Van leerjaar 1 naar leerjaar 2: 3 studieblokken moeten minimaal voorwaardelijk behaald zijn om bevorderd te worden Een blok is voorwaardelijk behaald als er maximaal 1 onvoldoende is. Een blok is behaald indien er geen onvoldoendes zijn in de vakken die worden aangeboden. Verspreid over de 4 studieblokken mag een student maximaal 5 onvoldoendes hebben. Indien noodzakelijk om 3 studieblokken minimaal met voorwaardelijk behaald af te sluiten, heeft iedere student recht op 1 SUPER herkansing. Na blok 3 wordt er schriftelijk een voorlopig studieadvies gegeven. Na blok 4 wordt een definitief bindend studieadvies gegeven. Een negatief bindend studieadvies na een leerjaar wordt gegeven indien de student: Meer dan 5 onvoldoendes heeft behaald bij vakken die in een blok aangeboden worden verspreid over 4 kwartalen Meer dan 1 blok niet minimaal voorwaardelijk behaald heeft. Van leerjaar 2 naar leerjaar 3 Aan het einde van leerjaar twee dienen alle blokken uit leerjaar 1 afgesloten te zijn. 3 studieblokken uit leerjaar 2 moeten minimaal voorwaardelijk behaald zijn om bevorderd te worden Een blok is voorwaardelijk behaald als er maximaal 1 onvoldoende is. Een blok is behaald indien er geen onvoldoendes zijn in de vakken die worden aangeboden. Verspreid over de 4 studieblokken van leerjaar 2 mag een student maximaal 5 onvoldoendes hebben. Indien noodzakelijk om 3 studieblokken minimaal met voorwaardelijk behaald af te sluiten, heeft iedere student recht op 1 SUPER herkansing. 17

20 7. Het Examenprogramma Het examen van de opleiding bestaat uit de volgende onderdelen: Beroepsgericht deel Nederlands Rekenen Engels (MBO 4) Loopbaan en burgerschap Om het diploma van de opleiding te behalen moet je daarbij voldoen aan de eisen die de school stelt voor de BPV. Voordat je aan je examens begint, krijg je de richtlijnen rond examinering. In deze richtlijnen staat wat je rechten en plichten zijn bij het maken van examens. 7.1 De beroepsgerichte examinering In onderstaande tabel zie je op welke beroepsgerichte examenonderdelen geëxamineerd wordt. In de tabel kun je lezen in welke vorm het examen wordt afgenomen, waar en op welk moment van de opleiding. Beoordeling op driepuntschaal Het eindoordeel van de kerntaak wordt uitgedrukt in een driepuntschaal: goed, voldoende of onvoldoende. Moderne vreemde talen, Nederlands beroepspecifiek gericht en rekenen beroepsspecifiek gericht kunnen ook een onderdeel zijn van deze kerntaakbeoordeling (beroepsgerichte examinering). In dit geval is dat beschreven in deel C van het kwalificatiedossier. Om te slagen voor het beroepsgerichte deel: 1. moeten alle proeves of examenprojecten voldoende zijn en 2. moet het gemiddelde van alle theorie-examens minimaal 5,5 zijn en 3. mag je van alle theorie-examens maximaal één onvoldoende hebben, mits die onvoldoende minimaal een 4,0 is en 4. moet het gewogen gemiddelde van iedere kerntaak (volgens de wegingstabel) minimaal voldoende zijn Assistent communicatiemedewerker Naam kerntaak 1 Assisteert bij het opstellen van operationele plannen t.b.v. het strategisch marketing en/of communicatiebeleid Examenvorm Examenproject Plaats van afname op school Periode van afname Q 12 Naam kerntaak 3 Zet marketing- en/of communicatieactiviteiten op en voert ze uit Examenvorm Examenproject Plaats van afname op school Periode van afname Q 12 * Voor een uitgebreide toelichting op het examenproject en de beoordeling hiervan, raadpleeg de handleiding student examenproject (ontwikkeld i.s.m. ICE) 18

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Medewerker Marketing en Communicatie kwalificatie: Marketing medewerker Niveau: 4 Crebonummer: 90532 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Medewerker marketing en communicatie

Medewerker marketing en communicatie Landelijke Kwalificaties MBO Medewerker marketing en communicatie Crebonummer: 90530 Sector: Commercieel Branche: Marketing-, communicatie-, event, music & entertainmentbranche Cohort: Cohort 2011-2012

Nadere informatie

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014

Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4. Startdatum studiejaar Augustus 2014 Kwalificatiedossier 22161, 94891 Naam opleiding Juridisch medewerker zakelijke dienstverlening Niveau 4 Leerweg BOL Datum / Cohort / Versie Kwalificatiedossier 2014-2017 Opleidingsduur 3 jaar Startdatum

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET

STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET STAGEWIJZER ALLES WAT JE MOET WETEN ALS JE STAGE GAAT LOPEN STAGE? APPELTJE EITJE MET INHOUD 1 IK GA STAGE LOPEN! 4 1.1 Hoe kom ik aan een stage? 4 1.2 School wijst je een stage toe 4 1.3 School helpt

Nadere informatie

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere

Economie. en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere 2015-2016 2012-2013 en voor veel klanten het eerste aanspreekpunt. Een commerciële instelling is een vere Economie Brede kantooropleiding Secretarieel Financiële beroepen Juridisch Marketing en communicatie

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs en Examenregeling 2015-2016 School voor Business Opleiding : Ondernemer detailhandel Crebonummer : 90290 KBB : KC Handel Niveau : 4 Leerweg : bbl Opleidingsduur : 3 jaar) Cohort 1 : 2015-2016

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016

Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 Onderwijs- en Examenregeling 2015-2016 School voor Zakelijke Dienstverlening en ICT Opleiding : Financiële Beroepen Crebonummer : 22158 Kwalificatiedossier / jaartal : Financiële Beroepen / 2015 Uitstroom

Nadere informatie

Opleidingsgids 1 2013-2014

Opleidingsgids 1 2013-2014 Opleidingsgids 1 2013-2014 School voor ICT Opleiding : ICT-beheerder Crebonummer : 95320 Kwalificatiedossier / jaartal : ICT- en mediabeheer / 2013 Uitstroom 1 : ICT-beheerder Crebonummer uitstroom : 95321

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277

Studiegids bacheloropleiding Communicatiemanagment voltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement Voltijd 2012-2013 1/277 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013

School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 School voor zakelijke dienstverlening School voor ICT SCHOOLGIDS 2012-2013 Beste student, Hartelijk welkom bij de school voor zakelijke dienstverlening of de school voor ICT van het Noorderpoort! Voor

Nadere informatie

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015

Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Manager Handel Topklas BOL 2014-2015 Sector CHTUvV - afdeling Handel 2 Inhoudsopgave Inleiding 1 Algemene informatie 4 1.1 De sector 4 1.2 Jaarplanning 2014-2015 4 1.3 Rooster en lestijden 5 1.4 Aanwezigheid

Nadere informatie

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND

2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND 2014/2015 OPLEIDINGENGIDS ROC KOP VAN NOORD-HOLLAND MBO-Opleidingen Defensie (Veiligheid en Vakmanschap)...6 Detailhandel...10 Economisch-administratief...14 Horeca...22 ICT...26 Kappen...30 Nautisch College...34

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Economie & Administratie Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT- en mediabeheer / 2011-2012 Cohort (startjaar) : 2011-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor ICT Kwalificatiedossier/ jaartal : ICT-medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014 Crebonummer : 95070

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School voor : Zakelijke Dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Administratief medewerker / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2014 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling)

Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) Opleidingsgids (Onderwijs- en examenregeling) School : School voor Zakelijke dienstverlening Kwalificatiedossier/ jaartal : Financiële beroepen / 2012-2013 Cohort (startjaar) : 2012-2015 Schooljaar : 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

economie & dienstverlening

economie & dienstverlening economie & dienstverlening 2013-2014 www.rocrivor.nl economie en administratie handel en ondernemerschap transport, scheepvaart en logistiek veiligheid en sport toerisme en recreatie media en vormgeving

Nadere informatie

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT

Stagehandleiding 2013-2014. Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Stagehandleiding 2013-2014 Commerciële Economie VT International Business and Languages VT Small Business and Retail management VT Informatie voor studenten en docenten over de stage Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest?

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat kun je in het vervolg doen met het uitstroomprofiel marketing? Auteur: Nikki Bleijerveld 1 Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing

Nadere informatie

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA

DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA 2 ONZE MBO-COLLEGES DE MBO-COLLEGES VAN ROC TER AA Je kunt bij ROC Ter AA een beroepsopleiding volgen bij zeven mbo-colleges. De opleidingen van een mbo-college horen allemaal bij een bepaald vakgebied.

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen

Zo! Hoe? Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo. Leren vernieuwen Leren vernieuwen Hoe? Zo! Centraal ontwikkelde examens Nederlandse taal en rekenen in het mbo A Hoe? 1 Wat is de aanleiding voor dit boekje? 4 2 Wat komt er op ons af? 6 3 Wie zijn er betrokken bij het

Nadere informatie

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar

Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Je hbo-bachelordiploma in 3 of 4 jaar Inhoud Welkom bij Hogeschool HBO Nederland Wat onderscheidt Hogeschool HBO Nederland van andere opleidingen: in drie of vier jaar je hbo-bachelordiploma halen kleinschalig,

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Business IT & Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Business IT & Management 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie