Visie Stadscentrum Beverwijk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Visie Stadscentrum Beverwijk 2014-2020"

Transcriptie

1 Visie Stadscentrum Beverwijk Samenwerken aan een mooi, compleet, verrassend en gastvrij centrum Gemeente Beverwijk 14 januari 2014

2 COLOFON Projec rekkers Inge Reijmer, Gemeente Beverwijk Josselin Bakker, Gemeente Beverwijk Mede organisatoren workshops Marcel Musch, MUS Urban Strategy Rinse Tjeerdsma, MUS Urban Strategy Ronald van Velzen, CityWorks Roel Huisman, MKB IJmond Ar s mpression Stadscentrum Beverwijk (ka ) Tommy Tol, JAM Dennis Luijer, JAM Meer dan ooit komt het vanaf 2014 aan op samenwerking, visie en durf. Het is jd voor verandering!

3 INHOUDSOPGAVE pagina 1 Aanleiding Waarom een visie? Projectgebied Wat voor centrum willen we zijn? Wat willen we met de visie bereiken? 7 2 Ontwikkelingen Ontwikkelingen in de detailhandel De verschillende winkelcentra, successen en mislukkingen Kaders voor de visie De situa e in het centrum van Beverwijk 13 3 De drie Pijlers Pijler Winkelprogramma Pijler Ruimte Pijler Gastvrijheid 19 4 Visie 23 5 Plan van aanpak Planning Projecten Organisa e en Besluitvorming 29 Bijlagen Deelnemerslijst Workshops 2. Overzicht geraadpleegde rapporten/onderzoeken

4 A.1 Projectgebied A.2 Brainstormen jdens de workshops A.3 Veldonderzoek A.4 Presenta es en overleg in workshops 4

5 1 AANLEIDING 1.1 Waarom een visie? Er zijn grote ontwikkelingen gaande in winkelland en dus ook in stadscentrum Beverwijk. Naast de opkomst van internetshoppen is er de s jgende veeleisendheid van de hedendaagse consument die van shoppen een eperience wil maken. Dat zorgt ervoor dat consumenten minder winkelen in het stadscentrum Beverwijk en minder uitgeven. De andere aanleiding is de huidige inrich ng van de winkelstraten in het stadscentrum Beverwijk. Deze voldoet niet meer aan de eisen, sfeer en wensen van deze jd. Niets doen betekent keihard achteruitgang. Een achteruitgang die nu al zichtbaar is door leegstand en grote ketens die vertrekken uit Beverwijk. In gebieden waar goed wordt samengewerkt zien we juist groei of consolida e. Een centrum, dus ook dat van Beverwijk, moet dan ook con nu vernieuwen om aantrekkelijk te blijven. Dat kan alleen in goede samenwerking tussen gemeente, ondernemers, makelaars en vastgoedeigenaren. Wil een winkelgebied overleven dan zijn maatregelen nodig die voortbouwen op wat je al hebt. Bovendien gaat het om maatregelen die efficiënt zijn, elkaar versterken en heel precies reageren op de vraag van de lokale consument. De ontwikkeling van het winkelprogramma, de kwaliteit van de ruimte en gastvrijheid moeten daarom goed op elkaar aansluiten. Dat kan alleen maar als je goed weet wat je bent en waar je naar toe wilt. Meer dan ooit komt het aan op samenwerking, visie en lef. Het is jd voor verandering, anders is het te laat. 1.2 Projectgebied Het projectgebied omvat een groot deel van het winkelhart van Beverwijk. Hierbij gaat het om de Breestraat die aanslui ng vindt aan het Sta onsplein en de Hendrik Mandeweg. Daarnaast omvat het project gebied een deel van de Zeestraat, de Brandsteeg, Hobbesteeg, Begijnenstraat, Nieuwstraat, Raadhuisstraat, Bloksteeg, Peperstraat en Jacob van Deventerstraat. 1.3 Wat voor centrum willen we zijn? De belangrijkste vraag die aan de orde was bij deze visie luidt: Wat voor centrum willen we zijn? daarop is het volgende antwoord geformuleerd: Het centrum van Beverwijk is een a rac ef en gastvrij winkelcentrum voor Beverwijk en de IJmond. Men kan er efficiënt en comfortabel boodschappen doen maar ook gezellig winkelen. De Breestraat, een combina e tussen een stadsstraat en een brink vormt samen met de zijstraten een samenhangende stedelijke ruimte. 5

6 A.4 Belevingswaarde en horeca in de stadsstraat A.5/6 Eigenzinnige stedelijke ruimte / Brink A.7/8 Events / Boodschappen halen, winkelen A.9 A rac ef en verrassend met een klantgerichte ontvangst 6

7 1.4 Wat willen we met de visie bereiken? Deze visie is gebaseerd op drie pijlers: 1. Winkelprogramma, 2. Ruimte en 3. Gastvrijheid en communica e. Voor elk van de hierboven genoemde pijlers is een aantal doelen geformuleerd, voor de korte, de middellange en de lange termijn. Ze vormen een samenhangend geheel en versterken elkaar. Over de keuzen die ten grondslag liggen aan de visie en de pijlers leest u meer in de volgende hoofdstukken. Pijler Winkelprogramma Doelen: een a rac ef, gevarieerd en verrassend winkel- en horeca-aanbod (acquisi e en rela emanagement, pop-up-stores en andere vormen van leegstandsbeheer) meer belevingswaarde (verbeteren ondernemerskwaliteiten, meer beleving in de openbare ruimte, events, meer terrassen, goede etalages en uitstallingen) een beter imago en beeld bij de doelgroep (marke ngcampagne) Pijler Ruimte Doelen: een openbare ruimte die uitnodigt om te verblijven (herinrich ng, meer in miteit, warmere materialisering, sfeervolle verlich ng, grote bomen, ruimte voor terrassen en eventueel toevoeging van een fontein of carrousel of kiosk zijstraten en looproutes van parkeerterreinen sterker verbinden met de Breestraat een bijpassend beheer van de openbare ruimte een verzorgd en aantrekkelijk gevelbeeld Pijler Gastvrijheid en Communica e Doelen: een klantgerichte ontvangst in het winkelgebied als geheel (betere website, goede levende pla egronden, welkomstboekje, of zelfs binnenstadshosts) een dito benadering in de winkel (meer ondernemerskwaliteiten, trainingen, vakkennis, service enzovoort) een goede mi van bricks en clicks (meer vermenging met het nieuwe winkelen) verrassende evenementen 7

8 inde Winkelaanbod in mln. M2 wvo 25,70 27, Inwoners Nederland, in mln. 16,30 16, Winkelaanbod per inwoner 1,58 1, Leegstand in mln. m2 1,70 3, Leegstand in % van de voorraad 4,40 6, Omzet detailhandel 96,00 81,00 85 Omzet per m2 wvo 3.700, ,00 78 Aantal fysieke winkels , ,00 95 Raming aantal webwinkels , , Omzet via internet, in mld. 1,20 5, % omzet via internet 1,30% 6,20% 492 % NL-ers met toegang tot internet 22% 78% 355 % NL-ers met smartphone of tablet 11% 61% 555 Tabel 1 Kerncijfers over het veranderende winkelen en winkellandschap Bron: Locatus Retailverkenner, Thuiswinkelorganisa e en vakpublica es. Bewerking Cityworks Type Winkelgebied Programma Bebouwing en reclame Boodschappencentrum < m2 Prima; Gratis of supermarkten goedkoop warenhuizen Winkelcentrum > m2 < m2 Prima; Gratis of goedkoop Inrichting openbare ruimte Doelmatig modern Levendigheid Beperkt; zondag open, stille avond Voorbeeld Overvecht Schalkwijk divers Redelijk; events Leidsenhage Ridderkerk Purmerend Schagen Stadscentrum > m2 Hoeft niet perfect; Betaald Tabel 2 Typologie winkelgebieden in Nederland Bron: Bewerking Cityworks divers, historie, sfeervol Zeer levendig; ook 's avonds events Hoogeveen Dordrecht Zaandam Amstelveen 8

9 2. ONTWIKKELINGEN 2.1 Ontwikkelingen in de detailhandel De detailhandel is volop in beweging. Na opkomst van het warenhuis, de supermarkt en het filiaalbedrijf wordt wel gesproken van de vierde detailhandelsrevolu e: de opkomst van internet als verkoopkanaal. Omdat deze revolu e samenvalt met een lange economische recessie worden de effecten etra gevoeld. Winkelpanden komen leeg te staan. Winkelformules verdwijnen of draaien met verlies. Investeringen in winkels blijven uit. Klanten komen niet meer als vanouds naar een winkel en als ze komen besteden ze ook nog eens minder. Tegelijker jd is winkelen nog steeds vrije jdsbesteding nummer één. Heel veel mensen vinden het pre g om te winkelen, waarbij fysiek en online steeds meer in elkaars verlengde komen te liggen. Winkelen gaat steeds meer gepaard met andere ac viteiten: een terrasje, een tentoonstelling bezoeken, een filmpje pakken. Niet voor niets zijn er ook winkelgebieden die het goed doen die juist nu aan kracht weten te winnen. De ontwikkeltrend tot funshoppen is al lange jd gaande maar juist dankzij de opkomst van internet worden de eisen die men stelt aan winkelgebieden om het winkelen tot een beleving te maken steeds groter. 2.2 De verschillende winkelcentra; successen en mislukkingen Alles is overal te koop, maar grosso modo herkennen we drie soorten winkelgebieden: - boodschappencentra voor het doen van de dagelijkse boodschappen, - winkelcentra waar vooral recrea ef wordt gewinkeld en waar ook boodschappen kunnen worden gedaan en - echte stadscentra waar winkelen samengaat met andere recrea eve func es. Daarnaast is de stadsstraat in opkomst. Deze valt buiten de driedeling en bevat een mengeling van winkels en verblijfsfunc es op een rela ef kleine schaal. Kenmerken zijn een rela ef lage filialiseringsgraad, veel eerlijke producten, een mengeling met ambachten en cultuur en een gezellige, wat rommelige sfeer. Voorbeelden zijn de Wi e de Withstraat in Ro erdam, de Weimarstraat in Den Haag of de Haarlemmerstraat-Haarlemmerdijk in Amsterdam. Het spreekt voor zich dat de boodschappencentra met een ander winkelmo ef worden bezocht dan de stadscentra. Een stadscentrum wordt primair bezocht voor recrea ef winkelen. Naarmate recrea eve doeleinden belangrijker worden zijn, behalve een verrassend winkel-, horeca- en verblijfsaanbod, ook de sfeerelementen en ruimtelijke inrich ngsaspecten belangrijker. Bereikbaarheid en parkeren worden juist steeds minder belangrijk: voor een zeer uniek en verrassend stadscentrum hebben consumenten een bereikbaarheidsoffer over, zo lang de kwaliteit van het gebodene maar in verhouding staat tot dit offer. 9

10 A.10 Barrieres en isola e A.11 Ruim profiel, geen in miteit, weinig sfeer. A.12 Zonering: ruimte is verdeeld. Koude en grauwe of sleetse verharding 10

11 Voor heel veel aankopen hoef je de deur niet meer uit en die trend zal verder gaan. Ook de impact van social media zal verder groeien; we zijn nog niet halverwege de transi e die de digitale economie ons brengt. Het nieuwe winkelen betekent niet zozeer dat er naast fysieke winkels ook online mogelijkheden zijn, maar juist dat dit in de toekomst veel sterker geïntegreerd zal worden. Cross-channeling is hierbij het sleutelwoord. Allerlei bestelmogelijkheden zullen opkomen en bezorgservices zullen nog flink verbeteren. Het zijn alleen de beste, meest verrassende winkelgebieden die een goed toekomstperspec ef hebben. Funshoppen, beleving en vermaak zijn steeds belangrijker bij het winkelen. 2.3 Input voor de visie De volgende uitgangspunten hebben input gegeven bij het maken van de visie. Toekomstbestendig regionaal detailhandelsbeleid Er is behoe e aan een compact en robuust regionaal detailhandelsbeleid, waarvoor duidelijke keuzes gericht op de toekomst en duidelijke spelregels nodig zijn. Publiekprivate samenwerking (tussen gemeenten, provincie, winkeliers en vastgoedeigenaren) is onmisbaar: het gaat om par jen die zowel een stukje van het probleem als een stukje van de oplossing in handen hebben. Deze gezamenlijke visie gee de eerste aanzet. Het overleg over en onderzoek naar een regionaal detailhandelsbeleid wordt in 2014 opgestart. Rapport ESTIDA Ondernemers van de Breestraat hebben bureau ESTIDA de opdracht gegeven een advies uit te brengen hoe de Breestraat de regiofunc e als winkelgebied kan behouden waarbij de sfeer verbetert. Het rapport gee vooral verbeteringen in de fysieke sfeer aan, zodat meer gezelligheid op de Breestraat ontstaat. Er staan leuke en interessante ideeën en uitgangspunten in, waar we graag op door willen gaan. Rapport Kennispla orm Verkeer en Vervoer, oktober 2013 Het rapport gee informa e over de rela e tussen winkelcentra, bereikbaarheid en parkeren. De belangrijkste conclusies zijn: 1. Fietsen en lopen zijn (veel) belangrijker voor de omzet dan menigeen denkt. 2. Parkeren -of de hoogte van de parkeertarieven- hee nauwelijks invloed op winkelbezoek en bestedingen, mits dit in verhouding is tot elkaar is. 3. Vervoer en bereikbaarheid hebben een (veel) kleinere invloed op winkelbezoek en- winkelbesteding dan factoren als bijvoorbeeld nabijheid, sfeer, kwaliteit, evenementen en winkelaanbod. De dagelijkse prak jk in Beverwijk en andere onderzoeken beves gen deze conclusies. 11

12 Mode en lue Vrije tijd In en om het huis Overige detailhandel Plaats vkp wvo vkp wvo vkp wvo vkp wvo Gem. benchmark Beverwijk Gem. benchmark 53% 63% 13% 10% 23% 22% 9% 4% Beverwijk 56% 68% 10% 9% 27% 18% 7% 4% A.13 Branchering Plaats Binding Toevloeiiing Omzet per m2 wvo Aanbod Leegstand Gem. Benchmark ,10% Beverwijk (!) ,50% Tabel 3/4 Passantentellingen en branchering Bron Locatus Retailverkenner, KSO201 Bewerking Cityworks A.14 Doorbloeding 12

13 Conclusie 1 is beves gd jdens de proef met het omdraaien weekmarkt. (Collegenota C ) Het parkeertarief bij het winkelgebied (conclusie 2) is in 2005 voor Beverwijk onderzocht. Hieruit kwam een maimaal uurtarief van 1,40. Gelet op de veranderde economische situa e wordt voorgesteld dit onderzoek in 2014 of 2015 te herhalen. Conclusie 3 wordt beves gd in diverse detailhandelsonderzoeken. 2.4 De situa e in het centrum van Beverwijk. Voor een succesvol winkelcentrum in Beverwijk willen we een samenhangende aanpak met de focus ligt op de vraag op welke behoe e het centrum inspeelt. Daarvoor vergelijken we de situa e in Beverwijk met een aantal andere centra. (De Bazaar en de Meubelboulevard zijn hierbij niet meegenomen). De passantentelling (Rapport Locatus Beverwijk Winkelcentrum 2013) gee inzicht in de druktepatronen en loopstromen in het winkelgebied van Beverwijk. Wekelijks bezoeken ruim mensen het centrum. Woensdag en zaterdag zijn het drukst. Het aantal bezoekers is ten opzichte van het aantal m2 winkeloppervlak rela ef laag, maar laat wel zien dat Beverwijk een belangrijke regio func e hee. Ongeveer 60% van alle bezoekers komt uit omliggende steden komt, vooral de driehoek Haarlem - Alkmaar Zaanstad. In absolute zin zijn Beverwijk (25,7%) en Heemskerk (20,1%) de belangrijkste herkomstgemeenten. De passantentelling laat ook zien dat de doorbloeding van het centrum niet op maal is. De Beverhof is het drukste deel: 60% van de bezoekers loopt hier doorheen. De gemiddelde doorbloeding van het centrum is laag. Maar 28% van de bezoekers bezoekt het hele gebied. De leegstand in winkelcentrum Beverwijk is hoger dan het landelijke gemiddelde. We zien we dat er rela ef veel mode geves gd is, terwijl dit in absolute zin beperkter is dan in de referen ecentra. Verder valt op dat er slechts één supermarkt is en dat er weinig horeca te ontdekken valt. Op zich is er genoeg horeca, maar lopend door het centrum is deze nauwelijks zichtbaar of gericht op winkelend publiek. De horeca is gesitueerd aan de uiteinden of in de flanken. Terrasjes, broodjeszaken of van 10-tot- 22 concepten ontbreken. Ook de indrukwekkende daling in koopkrachtbinding is een indicator dat het niet goed gaat met dit centrum. Er moet dus echt wat gebeuren! Door bovengenoemde kenmerken is het centrum te vergelijken met een stadsdeelcentrum waar de nadruk ligt op boodschappen doen al dan niet in combina e met winkelen. Voor een echt winkeldagje is het centrum echter te klein en biedt onvoldoende differen a e. De iden teit is daarom tweeledig: Deels boodschappenen deels winkelcentrum. Juist deze combina e van efficiënt en comfortabel boodschappen doen en gezellig winkelen gee het meest kansrijke perspec ef voor het centrum van Beverwijk. De opgave is deze dubbele, enigszins onduidelijke iden teit om te ze en in een krach ge, herkenbare en passende iden teit. 13

14 A.15 Trendy winkelen A.16/17/18/19 Kansrijke sectoren: mode, food en horeca A.20 Ruimte voor evenementen en markten 14

15 3. De drie Pijlers Het stadscentrum van Beverwijk hee een aantal sterke punten. Het winkelaanbod is redelijk compleet voor de groo e van het winkelgebied. Het centrum van Beverwijk is bovendien goed bereikbaar, je kunt er makkelijk op veel verschillende plekken parkeren met de fiets of de auto. Beverwijk hee rela ef veel mode-aanbod en er is een groot aantal goede speciaalzaken met een regionale aantrekkingskracht. Ook biedt het belangrijkste deel van het centrumgebied, de Breestraat, een markante ruimtelijke ervaring, door de ovale vorm. Er zijn ook enkele knelpunten die aandacht vragen, bijvoorbeeld het profiel van het winkelcentrum. Enerzijds is het centrum van Beverwijk niet echt een boodschappencentrum, omdat het bijvoorbeeld een tweede supermarkt mist. In de sector food is nog enige verbreding van het aanbod wenselijk. Ook een goede clustering van food die het doen van dagelijkse boodschappen makkelijk en efficiënt maakt is wenselijk. Anderzijds is het centrum van Beverwijk ook geen echt winkelcentrum: een centrum waar je pre g langer recrea ef kan winkelen. Daarvoor ontbreken de speciaalzaken in het aanbod van bijvoorbeeld mode, kleine interieure en lifestyle winkels, trendy en recrea ef winkelaanbod en terrassen en is de sfeer onvoldoende. Dit klemt des te meer omdat funshoppen, beleving en vermaak steeds belangrijker worden bij het winkelen. De aandachtsgebieden zijn ingedeeld in 3 pijlers: 1 Winkelprogramma, 2 Ruimte en 3 Gastvrijheid en communica e. 3.1 Pijler 1 Winkelprogramma In de afgelopen periode is duidelijk geworden dat het anders moet met het centrum van Beverwijk. Beverwijk behoort met haar huidige kwaliteiten niet vanzelfsprekend tot de winkelgebieden met een goed toekomstperspec ef. Desalnie emin is het centrum van Beverwijk de belangrijkste (winkel)kern van de IJmond en dit moeten we behouden. Het winkelaanbod is gedateerd, kent weinig nieuwe spelers en weinig verrassingen. Een aantrekkelijk winkelaanbod bieden is een must. Kansen liggen bij de de onderdelen winkelstructuur, winkelaanbod, evenementen, markten en internet: Winkelstructuur Een sterkere clustering vergroot de winkelbeleving en het winkelgemak. Bij de entree aan de sta onszijde, bij de Beverhof en bij de zijstraten liggen kansen om het winkelprogramma sterker te thema seren. Winkelaanbod Vanuit de bestaande kwaliteiten is het raadzaam om de binnenstad van Beverwijk te profileren als een efficiënt, herkenbaar en comfortabel winkelcentrum, maar wel met meer sfeer en in miteit. Het profiel kan worden versterkt door in te ze en op de kansrijke sectoren: horeca, food en mode. Bij horeca gaat het niet zozeer om meer horeca, maar om het verbeteren en het versterken van de rela e met de openbare ruimte. Bij food gaat het om het verbreden van het aanbod en om het vergroten van 15

16 A.21 Ruimte voor evenementen en markten A.22 Brink met bomen en open ruimte A.23 Breestraat met grote bomen in 1993 A.24 Stadsstraat met levendige tro oirs A.25/26 Aantrekkelijke openbare ruimte langs winkels en terrassen 16

17 het dagelijks koopgemak. Bij mode gaat het ook om het verbreden van het aanbod en verbeteren van de belevingswaarde door clustering, thema seren en goede, open etalages. Evenementen en markten Door evenementen te organiseren die goed passen bij het gekozen profiel kan het profiel van het winkelcentrum duidelijker worden versterkt. Internet Een absolute randvoorwaarde is dat goed ingespeeld wordt op het nieuwe winkelen. Dit kan door beter gebruik te maken door de individuele ondernemer van internet maar ook gezamenlijk door als centrum bijvoorbeeld de openings jden te onderzoeken en meer a aalpunten voor webwinkelen te realiseren. 3.2 Pijler 2 Ruimte De Breestraat is een bijzondere ovale ruimte: een lange straat met lichte gekromde straatwanden, in het midden breed en aan de uiteinden smal. De vorm verraadt oude historische wortels. In het midden van de Breestraat ligt nu een rijbaan voor auto s in één rich ng met aan weerszijden tussenbermen en gescheiden fietspaden. Deze veelgebruikte route maakt stop & shop in de Breestraat mogelijk. Door de ovale vorm van de Breestraat zijn de tro oirs, vooral halverwege de straat, ruim bemeten. De bebouwing is zeer afwisselend. Er zijn veel smalle panden afgewisseld met een aantal bredere panden. De panden dateren uit verschillende periodes, hoofdzakelijk de 19e en 20e eeuws. De gebruikte materialen zorgen voor een koude en vervuilde uitstraling. De Breestraat is een openbare ruimte met veel poten e, maar het is ook een moeilijke ruimte. Het langgerekte karakter zorgt er voor dat het geen natuurlijk middelpunt hee. Aanpassingen zijn gewenst m.b.t. de ruimtelijke beleving, ontmoe ngsplekken, andere zonering van de verkeersstromen, de Beverhof en de zijstraten: Ruimtelijke beleving Door aanpassingen in de inrich ng van de buitenruimte kan de gebogen ruimtevorm beter tot zijn recht komen. Door rela ef beperkte ingrepen kan veel worden gedaan om het gevoel van in miteit en comfort te vergroten, door middel van licht, groen en beschu ng (bijvoorbeeld luifels). Een andere kleur van de bestra ng, of eventueel het toevoegen van patronen, kan helpen om de schaal van het grondvlak enigszins te verkleinen. Ook is het mogelijk om het wandelgedeelte dichter bij de etalages te brengen door een zorgvuldige plaatsing van banken, kiosken, uitstallingen, luifels of bomen en een verlegging van de rijbaan. Ontmoe ngsplekken Er is weliswaar rela ef veel aanbod qua horeca, maar dit is nauwelijks verbonden met 17

18 A.27 Terras langs de rijbaan A.28/29 Sfeervolle openbare ruimte A. 30 Aantrekkelijke aanlooproutes 18

19 het winkelcentrum en ook vrijwel niet gericht op de openbare ruimte. Gezellige terrassen in het centrum ontbreken. Pre ge horecaterrassen zijn alleen mogelijk als de openbare ruimte een aangename ruimte is om te verblijven. Dat ontbreekt nu nog. Het verbeteren van de sfeer in de openbare ruimte hee daarom veel prioriteit. Door (vaste) zitplekken, bankjes of terrassen zorgvuldig in te passen ontstaan plekken waar je gezelliger met een aantal mensen kunt zi en. Ook langs een doorgaande weg is een goed terras mogelijk. Zonering verkeerstromen De aanwezigheid van auto- en fietsverkeer sluit aan bij het imago van de Breestraat. Het stop & shop -concept past goed bij de langgerekte structuur en het winkelaanbod van de Breestraat. De inzet is om deze verkeersstromen meer dan nu een integraal en verkeersveilig onderdeel van de ruimte te maken en zo de scheidende werking en overlast voor het winkelend publiek op te heffen. De Breestraat biedt voldoende mogelijkheden voor meer gedeeld ruimtegebruik. Zijstraten Een aantrekkelijke aanlooproute naar de hoofdwinkelstraat is een belangrijk onderdeel van een goede winkelbeleving. Er liggen veel kansen om het eigen karakter van de zijstraten zowel ruimtelijke als programma sch verder uit te bouwen. Elke steeg kan voortbouwen op de aanwezige kwaliteiten. Beverhof De op handen zijnde verbouwing biedt de mogelijkheid het winkelbestand te vernieuwen. Door de verbouwing kan ook de aanslui ng op de omgeving worden verbeterd. 3.3 Pijler 3 Gastvrijheid en communica e Ook op het vlak van de gastvrijheid is in Beverwijk zeker nog verbetering mogelijk. Winkeliers kunnen ook meer dan nu gebruik maken van de mogelijkheden van het internet. Verrassing, gastvrijheid, evenementen en sfeer zijn hierbij de trefwoorden die een aantrekkelijk winkelprogramma,een sfeervolle openbare ruimte en een klantgerichte benadering mogelijk maken. Om in de stevige concurren estrijd tussen winkelgebieden overeind te blijven is zo wie zo een uitstekend verzorgde (openbare) ruimte met voldoende winkels en horecavoorzieningen nodig. Maar heel belangrijk voor het welslagen is ook hoe de klant in de binnenstad en in de winkel wordt benaderd. Het winkelgebied van de Breestraat sluit op tal van face en onvoldoende aan op hedendaagse eisen van bezoekers. Behalve in de ruimte en in het totale voorzieningenaanbod is er ook in service, gastheerschap en uitstraling het nodige te verbeteren. 19

20 A.31 Bricks en clicks A.32 Etalagefoto s bij leegstaande panden A.33 Evenementen A.34 Fun en shoppen 20

21 Starten van posi eve communica e over de visie, onder het mo o Pimp your City, via allerlei mediavormen zoals websites, film, tv-programma s, krant, is een aandachtspunt. Andere kanssen liggen op het vlak van leegstand, omgeving, beeikbaarheid, gastheerschap, communica e en verkoopkanalen: Leegstand Maak lege winkelpanden aantrekkelijker door een a rac eve invulling met bijvoorbeeld pop-up-stores, ideeën van kunstenaars of aankleding met licht of etalagefoto s. Omgeving Gastvrijheid begint met schoon, heel en veilig. Goed beheer op het allerhoogste niveau hoort bij een goed winkelgebied. Inrich ng Een meer uitnodigende inrich ng van panden en de openbare ruimte kan helpen het gevoel van gastvrijheid te verhogen. Bereikbaarheid Om de bereikbaarheid te verbeteren is een gastvrij parkeerbeleid nodig. Hiervoor willen we onderzoek doen naar de rijrich ng, goede stop & shop plekken, taistopplaatsen en haal- en brengservice (bijvoorbeeld voor ouderen). Het invoeren van pasparkeren (kor ngspas voor vaste klanten) en het promoten van belparkeren draagt daar ook aan bij. De parkeertarieven worden in samenhang hiermee bekeken. Gastheerschap Veel winkelgebieden onderscheiden zich tegenwoordig door in te ze en op het organiseren van een gastvrije ontvangst. Daaronder vallen diensten als kinderopvangen ac viteiten, taiservice en het aanbieden van informa e via gastvrouwen. Een andere mogelijkheid is het aanbieden van een boodschappenservice. Communica e Er zijn veel mogelijkheden om het contact met de klant te verbeteren. Om effec ef te zijn moeten de verschillende kanalen, gedrukte media, internet en sociale media, goed op elkaar worden afgestemd. De communica e moet ook op een structureel hoger niveau ge ld worden door zowel de individuele ondernemer als het gehele winkelcentrum. Verkoopkanalen Het internet speelt een steeds grotere rol als verkoopkanaal. Het is van groot belang om de rela e met de fysieke winkel te leggen, zowel voor de individuele winkel als voor het gehele winkelgebied. 21

22 22

23 4 VISIE Meer dan ooit komt het in 2014 aan op samenwerking, visie en durf. Het is jd voor verandering. De centrale doelstelling en visie voor het winkelcentrum Beverwijk luidt: Het centrum van Beverwijk is een a rac ef en gastvrij winkelcentrum voor Beverwijk en de IJmond. Men kan er efficiënt en comfortabel boodschappen doen maar ook gezellig winkelen. De Breestraat, een eigenzinnige combina e tussen een stadsstraat en een brink, vormt samen met de zijstraten een samenhangende stedelijke ruimte. Welkom in winkelstad Beverwijk, het nieuwe rondje Bree waar plezier en shoppen hand in hand gaan. Winkelstad Beverwijk hee een aantal kernbegrippen die ook verbeeld zijn in het moodboard op de volgende pagina s. Eigenzinnig De winkelstad Beverwijk past niet in een strikte categorie. Het is een eigenzinnige combina e van een boodschappen en een winkelcentrum, kent ketens en speciaalzaken in zowel de food als mode branche en biedt een ruimtelijke combina e van een stadsstraat (waar ook de auto welkom is) en een brink (centraal plein met ruimte voor bomen, ontmoeten of handelen) Fun en shoppen De vernieuwde Bree is a rac ef en vernieuwend, hee ruimte voor evenementen, weekmarkten en gezellige terrassen om op te verblijven. Stadsstraat en brink In de 13de eeuw vormde de Breestraat al een centrale plek in de regio. Dichtbij de haven was behoe e aan een plaats voor handel en markten die ruim genoeg was voor karren om te kunnen keren en waar het goed verblijven was. De kenmerkende ovale vorm en de handelsfunc e herleven in de vernieuwde Bree door de combina e van een stadsstraat (handel, winkels en horeca, stop en shop ) met een brink (markten en evenementen). A rac ef en gastvrij De winkelstad hee een verrassend winkel en horeca aanbod met een goede menging aan winkels die ook zijn ingespeeld op de mogelijkheden van internet en gezellige terrassen waarop het pre g verblijven is. Grote bomen, terrassen met parrasols, uitnodigende etalage s met aangeklede stoepen en luifels verhogen de sfeer. Website s, ac es, een gastvrij onthaal, goede service en een passend parkeerregime omarmen de poten ele bezoekers en verleiden ze tot een verblijf en een herhaald bezoek. 23

24 24

25 25

26 A.35/36 Samenwerking gemeente, ondernemers en bezoekers Winkelprogramma / Wat Wie / werkgroep Korte termijn Middellange Lange termijn termijn Imagoverbetering / communicatie en marketingcampagne winkelprogramma Evenementen communicatie en gastvrijheid Leegstand winkelprogramma Speciale themamarkten Voor de zomer minimaal 3 aantrekkelijke terrassen Inventarisatie van de toekomstige en huidige winkeluitstallingen communicatie en gastvrijheid winkelprogramma, gastvrijheid ism ruimte, gemeente en horeca Gemeente Investeren in relatie met Gemeente grootwinkelbedrijven Actief acquireren nieuwe winkels Gemeente ism gastvrijheid met accent op vers, recreatief en horecaformules winkelprogramma en communicatie Renovatie Beverhof Bouwfonds en ruimte Detailhandelsvisie opstellen Gemeente ism regio Wonen boven winkels stimuleren, gebruik maken van bestaande regelingen Programmatische invulling entree Breestraat vanaf station (project stationsplein) Meerplein, duidelijkheid over project Gemeente en winkelprogramma Gemeente Gemeente en projectontwikkelaar Zijstraten en entrees verbeteren ruimte en gastvrijheid Tabel 5. Projecten ter verbetering van het winkelprogramma 26

27 5. PLAN VAN AANPAK PROJECTEN 5.1 Planning Om uitvoering te kunnen geven aan de drie pijlers winkelprogramma, ruimte en gastvrijheid/communica e zijn diverse projecten benoemd onverdeeld in korte termijn, middellange termijn en lange termijn projecten. Projecten voor de korte termijn Deze kunnen voor de zomer van 2014 worden uitgevoerd. Ze hebben rela ef weinig voorbereidings jd nodig, zijn niet a ankelijk van verschillende par jen of randvoorwaarden en vergen geen lange besluitvorming. Ze moeten echter wel aansluiten op de lange termijn wens. Projecten voor de middellange termijn Dit zijn de projecten die meer voorbereidings jd vergen of die bestaan uit een reeks van kleinere stapjes, waarmee het winkelgebied langzaam naar een einddoel kan groeien. Projecten voor de middellange termijn worden begin 2014 voorbereid en in oktober/november 2014 aan het college en de raad aangeboden ter besluitvorming. Bij posi eve besluitvorming is de uitvoering in 2015 gereed. Projecten voor de lange termijn Projecten voor de lange termijn zijn voor einde 2020 gereed. Het zijn voor een groot deel projecten die langzaam groeien. Voor vormgeving en uitwerking van al deze projecten worden diverse werkgroepen samengesteld zoals de communica ewerkgroep, gastvrijheidwerkgroep, ruimtewerkgroep en winkelprogrammawerkgroep. Per groep zijn er verschillende specialisten, deelnemers en trekkers. Trekker van werkgroep ruimte is de gemeente. De gemeente ondersteunt de overige werkgroepen (die vooral bestaan uit ondernemers en andere belanghebbenden uit het gebied) en zorgt voor verbinding tussen de werkgroepen. Naast al deze projecten kunnen ook jdelijke projecten of evenementen gerealiseerd worden. Deze kunnen rela ef los van andere projecten worden georganiseerd. Het is echter wel goed om dit af te stemmen, met name in de werkgroep gastvrijheid en communica e. De sfeer die een jdelijk project of evenement oproept en de bezoekers die het trekt hee natuurlijk (grote) invloed op de sfeer en de beleving van het winkelgebied als geheel. 27

28 Ruimte / Wat Wie / werkgroep Korte termijn Middellang termijn Lange termijn Ontwerp herinrichting Breestraat uitgangspunten: 1. weekmarkt blijft op de Bree 2. stop & shop met auto blijft mogelijk op de Breestraat Uitvoer herinrichting Breestraat ruimte ruimte Terrassen/zitplekken/tijdelijk gastvrijheid i.s.m ruimte groen Zijstraten en entrees verbeteren, ruimte en gastvrijheid verbinding en profilering zijstraten Programmatische invulling entree Gemeente Breestraat vanaf station (project Stationsplein) Meerplein, duidelijkheid over Gemeente en projectontwikkelaar project Renovatie Beverhof Bouwfonds en ruimte Rijrichting Breestraat onderzoeken en advies geven Looproutes van P naar centrum ruimte Een bijpassend beheer van die Gemeente ism HVC en openbare ruimte ondernemers Een verzorgd en aantrekkelijk gevelbeeld ruimte Markeren van het winkelgebied ruimte Stimuleren van goede uitstalling nav onderzoek naar uitstallingen ruimte en gastvrijheid Tabel 6. Projecten ter verbetering van de openbare ruimte Wat / Gastvrijheid en Communicatie Wie Korte termijn Middellang termijn Lange termijn Goed contact houden met zittende Gemeente winkeliers en ketens Parkeertarieven, onderzoek naar Gemeente tarieven in relatie tot aanbod in winkelcentrum en wat voor winkelcentrum willen we zijn Opstellen en uitvoeren visie op communicatie ism gastvrijheid (marketing, service, communicatie) gastvrijheid Ontwikkelen en invoeren van gastvrijheid ism structurele communicatie middelen (glossy, magazine, blog, social media) communicatie Evenementen gastvrijheid Nieuwe website ontwikkelen die communicatie en inspeelt op het nieuwe winkelen winkelprogramma Beter gebruik van sociale media gastvrijheid, communi-catie en winkelprogramma Verbeteren omgang met klanten gastvrijheid Gastvrij parkeren onderzoeken waar verbeterpunten mogelijk zijn, zoals promoten bel/gsm parkeren, pasparkeren, haalbreng service,gastvrouwen. Parkeren bij supermarkten, onderzoeken wat hier haalbaar is Lege winkelpanden aantrekkelijker maken Openingstijden aanpassen aan het nieuwe winkelen Gemeente ism gastvrijheid Gemeente ism winkelprogramma gastvrijheid gastvrijheid ism communicatie Tabel 6. Projecten ter verbetering van de gastvrijheid en de communica e 28

29 5.2 Projecten Per pijler zijn diverse projecten gedefinieerd met trekkers en termijnen die gezamenlijk uitvoering geven aan dit toekomstperspec ef Pijler 1: Winkelprogramma Hiervoor willen we een sterker profiel neerze en, met een compleet en comfortabel boodschappen- en winkelcentrum (versterken met supermarkten, versaanbod en een goede weekmarkt). Daarnaast gaat er aandacht naar een a rac ef, gevarieerd en verrassend winkel- en horeca-aanbod (acquisi e en rela emanagement, pop-upstores en andere vormen van leegstandsbeheer) en ze en we in op meer belevingswaarde (verbeteren ondernemerskwaliteiten, meer beleving in de openbare ruimte, events, meer terrassen, goede etalages en uitstallingen) en een beter imago en beeld bij de doelgroep door middel van een marke ngcampagne (zie ook pijler 3). Pijler 2: Ruimte Hierbij gaat het om het verbeteren van de sfeer en de ruimtelijke structuur. We willen een openbare ruimte die uitnodigt om er pre g te verblijven en integraal te gebruiken is. We willen een inrich ng van de Breestraat op basis van de stadstraat en de brink met zijstraten die hier goed op aansluiten en aangename looproutes naar de parkeerplaatsen vormen. Door warmere materialisering (type verlich ng en verharding) en een integere inpassing van straatmeubilair, terrassen, grote (laan) bomen en eventuele etra s als bijvoorbeeld een fontein of carroussel ontstaat meer in miteit en sfeer. Ook zoeken we naar een goede verweving van het verkeer met de verblijfsruimte door herinrich ng van de rijbaan en aanpassing van de bermen, en een bijpassend beheer van die openbare ruimte (beter onderhoud, gebaseerd op niveau standaard + ). Daarnaast willen we een verzorgd en aantrekkelijk gevelbeeld, door aanpak van de luifels, het aanlichten van gevels en beter onderhoud. Pijler 3: Gastvrijheid en communica e Hierbij gaat het vooral om een beter contact met de klant. Dit betekent een klantgerichte ontvangst in het winkelgebied als geheel, met een betere website, goede (levende) pla egronden, een welkomstboekje of mogelijk binnenstadfoto s. Deze klantgericht benadering geldt ook in de winkels; we willen meer ondernemerskwaliteiten en betere service, met trainingen en het vergroten van vakkennis. Ook is een goede mi van bricks en clicks onontbeerlijk waardoor het nieuwe winkelen ook echt invulling krijgt. Voorbeelden van goede bricks en clicks zijn een webwinkel en ophaalpunten. Tenslo e moet het winkelgebied ook steeds verrassend zijn met goede evenementen. 29

30 A.37 Workshop; etra aanwijzingen A. 38 Workshop, opstellen plan van aanpak A.39 Workshop; hoor en wederhoren A.40 Workshop; inspirerende referen ebeelden uitzoeken en bespreken 30

31 5.3 Organisa e en Besluitvorming Samenwerking, draagkracht en afstemming zijn blijvend belangrijk. We kiezen daarom voor een prak sche aanpak met vier werkgroepen (communica e, gastvrijheid, ruimte en winkelprogramma) bestaande uit een mi van specialisten waaronder ondernemers, vastgoedeigenaren en ambtenaren. Elke werkgroep werkt een aantal onderwerpen van de pijlers uit, presenteren hun plannen (SMART) en leggen verantwoordelijkheid af aan een regiegroep waardoor de onderlinge borging en afstemming gegarandeerd wordt. De regiegroep bestaat uit de ondernemerscoördinator en de voorzi ers van elke werkgroep. Na ontvangst van de voorstellen worden deze bediscussieerd, getoetst op haalbaarheid en met elkaar in verband gebracht. Vervolgens bepaalt de regiegroep welke plannen - daar waar nodig - rich ng besluitvorming gaan. Het secretariaat en de facilitaire ondersteuning worden door de gemeente opgepakt. Ac es waar verder gelijk op kanworden ingezet zijn: Winkeliers kunnen hun klanten nog gastvrijer en service gerichter benaderen en het internet meer of integraler gaan inze en als verkoop en communica e middel. De gemeente kan het belang van het centrum nog beter onderkennen, haar prowinkelbeleid verbeteren, blijvend zorgdragen voor een goede bereikbaarheid en verzorgde omgeving en zo verdere leegstand mede te helpen voorkomen. Makelaars en vastgoedeigenaren houden de huurprijzen duurzaam aantrekkelijk en kunnen winkeliers helpen om klanten te trekken en gezamelijk een interessanter en passender winkelaanbod te realiseren. De werkgroep ruimte, met de gemeente als trekker, zal het ruimtelijk of fysieke plan met (deel)projecten inclusief budge enna de zomer van 2014 presenteren aan het college. In oktober/november kan het plan inclusief voorstellen in het kader van de kosten en dekking worden aangeboden aan de raad. Voor de projectonderdelen die op korte termijn -dus voor de zomer worden voorgesteld (zoals de terrassen) worden geen etra budge en aangevraagd. Deze projecten worden betaald uit de reguliere budge en of kunnen indien gewenst door ondernemers aangevraagd worden via het aanjaagfonds, mits wordt voldaan aan nog vast te stellen voorwaarden. Na vaststelling van de visie Centrum kan in 2014 ook worden gestart met de uitvoering van de korte termijn projecten, passende evenementen en waarmogelijk een wervende campagne voor de nog niet intensief betrokken ondernemers en bezoekers. 31

32 Bijlage 1, Deelnemers ONDERNEMERS: Simone van Leeuwen Helen Homburg & Sandra Molenkamp Jacqueline Verhoek Peter Kie Kees Ridder Rob Spannemaker Harry Meulenkamp Paul Veldt Peter Veldhuis Ronald van Leeuwen Barbara Middelkoop Marcel Dekker Mar jn Oerlemans Klaas Tegel Jordy v/d Berg Monique Zeeuw Sylvo Waagtendonk Paul Klomp VASTGOED & MAKELAARDIJ Cees Nelis Joost Vooijs EXTERNE DESKUNDIGEN Marcel Musch & Rinse Tjeerdsma Ronald van Velzen Roel Huisman Tommy Tol & Dennis Luijer BEZOEKERS Ronald Schoorl Jil Tukker Wil Zijlstra Kim Dijkhuizen GEMEENTE BEVERWIJK Josselin Bakker Marc Numann Inge Reijmer Jan de Waal Robrecht Kleine Deters Rien van de Laan Annemarie Kok Arthur de Boer Gert Geertsma Rit Hofman Vincent Boelhouwer John Gozeling ICI Paris/ Breestraat Miss Etam/ Breestraat V & D/ Breestraat Albert Heijn / Beverhof Keurslagerij Ridder/ Beverhof Kennemer Theater/ evenementen Quality Fashion/ Breestraat Pa sserie Leek / Breestraat Intersport Veldhuis/Breestraat Duinroos / Zeestraat Barbara by Helene/ Zeestraat MD-BouwAdvies/ Wijkermeerweg OBA/ Bouwbedrijf / Wijkermeerweg S ch ng Winkelstad/ Tegel / Breestraat Nederlandse Horeca Bond Fleibel/ Scheiland La Passe/ evenementen BTC Teleconsult/ Gooiland C. Nelis Bouw en Ontwikkeling Bouwfonds / Beverhof MUS Urban Strategy City Works MKB IJmond JAM Gemeente Beverwijk Gemeente Beverwijk Gemeente Beverwijk Gemeente Beverwijk Gemeente Beverwijk Gemeente Beverwijk Gemeente Beverwijk Gemeente Beverwijk Gemeente Beverwijk Gemeente Beverwijk Gemeente Beverwijk Gemeente Beverwijk 32

33 BIJLAGEN Bijlage 2, Overzicht geraadpleegde rapporten/onderzoeken 1. Locatus, Winkelpassantentellingen, Beverwijk centrum 2013, 19 november Kennispla orm Verkeer en vervoer, Vervoer naar retail Is de vervoerwijze van invloed op het func oneren van winkelgebieden? Feiten en een plan van aanpak, oktober Rapport E.S.T.I.D.A., Breestraat Beverwijk, Collegevoorstel, C evalua e van de proefopstelling weekmarkt in de Breestraat 33

Bijeenkomst Rondje Bree Retailconcept en Fysiek 23 maart 2015

Bijeenkomst Rondje Bree Retailconcept en Fysiek 23 maart 2015 Bijeenkomst Rondje Bree Retailconcept en Fysiek 23 maart 2015 Visie Stadscentrum Beverwijk vastgesteld: Welkom in winkelstad Beverwijk en het nieuwe rondje Bree, waar plezier en shoppen hand in hand gaan

Nadere informatie

inspiratieboek Raalte

inspiratieboek Raalte inspiratieboek Raalte centrum Inhoud Inspiratie Wat leeft er? Het centrum Inpiratiebeelden Inspiratiebeeld Grote Markt Colofon Inspiratie Raalte is gastvrij. Raalte is kleinschalig. In Raalte kun je voor

Nadere informatie

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder

Gemeente Beverwijk. Wethouder Tim De Rudder Gemeente Beverwijk Wethouder Tim De Rudder https://www.youtube.com/watch?v=hdoxyqpivas 2 Rabobank Utrechtse Waarden Jappie van der Heide (manager MKB) Rabobank-IJmond 4 Rabobank Utrechtse Waarden Alleen

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016

Centrumperspectief. Concept. De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Centrumperspectief Concept De hoofdlijnen - concept Juli 2016 Programma 19.00 19.30 Inloop 19.30 19.35 Welkomstwoord 19.35 20.05 Concept centrumperspectief 20.05 20.20 Ruimte voor verdieping / vragen 20.20

Nadere informatie

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015

Bijeenkomst centrumvisie. 5 november 2015 Bijeenkomst centrumvisie 5 november 2015 Plangebied < Havenstraat,< Witte Kerk < Zeestraat Dorpsstraat Resultaten vragenlijst, 241 respondenten 18 t/m 35 jaar (35) Leeftijdscategorie 0 t/m 17 jaar (1)

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 erboulevard (Zwartjanstraat en molenstraat) 4 2.2 Zwaanshalsgebied

Nadere informatie

variant 1d 1d De nieuwbouw verdeelt het gebied duidelijk in twee pleinen: het Roselaarplein en de Nieuwe Markt.

variant 1d 1d De nieuwbouw verdeelt het gebied duidelijk in twee pleinen: het Roselaarplein en de Nieuwe Markt. wat spreekt u aan? bebouwing vervanging van het Mausoleum biedt nieuwe kansen! 1 Een aantrekkelijk plein wordt afgebakend door sterke wanden met uitnodigende en transparante etalages. Nu zijn er op de

Nadere informatie

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk

Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Een toekomstbestendige binnenstad voor Harderwijk Startbijeenkomst Felix Wigman, BRO 205X00691 Programma Opening wethouder Presentatie BRO Centrumschouw met 4 verhalen: verblijven, retail, cultuur en wonen

Nadere informatie

Oosterhout: de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015

Oosterhout: de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015 : de Beste Binnenstad?! Actieplan voor nominatie Beste Binnenstad 2013-2015 januari 2012 Waarom De Beste Binnenstad? De wereld om ons heen verandert. Veranderend consumentengedrag en vooral de daarmee

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

We zullen het samen moeten doen

We zullen het samen moeten doen Gezamenlijke aanpak stadshart E-Nieuwsbrief Stadshart Lelystad - Uitgave: januari 2015 Het college van Lelystad heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de stand van zaken rondom het stadshart. Welke initiatieven

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30

Programma. 1. 1. Welkom 19:30-19:40. 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50. 3. Unibail-Rodamco 19:50-20:30 Unibail-Rodamco Upgrade Kick-off Stadshart meeting Zoetermeer Gemeente Zoetermeer Programma 1. 1. Welkom 19:30-19:40 2. 2. Gemeente Zoetermeer 19:40-19:50 Sfeervolle en bruisende binnenstad Achtergrond

Nadere informatie

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle Analyses detailhandelsvisie 10 september 2015 Stefan van Aarle BRO Sinds 1962 Programma Ontwerp Ordenen Regionale en lokale Visies: samenwerking tot ontwikkelplan Supermarkten, PDV / GDV, internethandel,

Nadere informatie

Ondernemerskansen in sterk centrum met unieke kwaliteit

Ondernemerskansen in sterk centrum met unieke kwaliteit N I J V E R D A L Ondernemerskansen in sterk centrum met unieke kwaliteit V O O R W O O R D I N H O U D 1. Kengetallen 2. Het onderscheidend vermogen van Nijverdal 3. Winkelstructuur en beleid 4. Het winkelaanbod:

Nadere informatie

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan

Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Uitwerking Plan van Aanpak Fahrenheitstraat/Thomsonlaan Tessa Bruigom Projectleider Winkelstraten Dienst stedelijke Ontwikkeling Den Haag, 19 mei 2010 Achtergrond 2009 Plan van Aanpak 'De Fahrenheit' door

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor

Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Notitie van aanbevelingen Aanbevelingen vanuit de Boxtelse gemeenschap ten bate van het opstellen van een nieuwe Horeca- en Detailhandelsvisie voor Boxtel 1 Inleiding De voorzitters van de ondernemersverenigingen

Nadere informatie

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam

Op zoek naar winkelbeleving. VOGON studiemiddag Rotterdam Op zoek naar winkelbeleving VOGON studiemiddag Rotterdam I&O Research 1. Bureau voor marktonderzoek en advies 2. 50, 3, 500, 750.000+ 3. Datacollectie in huis 4. Klantbeleving: Retail (KSO2011) Ambulante

Nadere informatie

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn

Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Intentieverklaring Versterking economisch positie Centrum Alphen aan den Rijn Inleiding Het centrum van Alphen aan den Rijn is de ontmoetingsplaats, het culturele- en koopcentrum voor de inwoners van Alphen

Nadere informatie

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies

Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies Project hart voor de Stad: Resultaten werksessies inretail.nl vermeulensteenbergen.nl Juni 2016 1 AANBOD & DOELGROEPEN TOP 5 BENODIGD AANBOD TOEKOMST 1. Kinderspeelgelegenheid 2. Speelgoedwinkel 3. Restaurant

Nadere informatie

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse

Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Actieplan Aantrekkelijker Stadscentrum Spijkenisse Aanleiding Het stadcentrum van Spijkenisse is veel besproken in Nissewaard. De algemene beleving bij de inwoners van Nissewaard is dat er door het huidige

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Winkelcentrum - Binnenban 4 2.2 In de Fuik 5 2.3 Lengweg 5 2.4

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012

Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht. Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Vereniging van Commercieel Vastgoed Binnenstad Dordrecht Jasper Mos, wethouder economie Dordrecht Dordrecht, 6 februari 2012 Probleemanalyse (1996) Water als vervoersader wordt barrière Boot wordt auto

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

Centrumperspectief Helmond. Positie, ideeën & opgave April 2016

Centrumperspectief Helmond. Positie, ideeën & opgave April 2016 Centrumperspectief Helmond Positie, ideeën & opgave April 2016 Inhoud 1. De rapporten en geleerden: positie van het centrum 2. In gesprek met de raadsfracties 3. In gesprek met de stad 4. Opgave 5. Vervolg

Nadere informatie

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel

CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT. Uitkomsten vragenlijst burgerpanel CENTRUMVISIE NOORDWIJKERHOUT Uitkomsten vragenlijst burgerpanel Periode: 18 januari tot 2 februari 2016 Aantal respondenten: 458 van 656 (70%) Inleiding De gemeente Noordwijkerhout werkt aan een versterking

Nadere informatie

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding

Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Centrum Management - Plan van Aanpak (2013) 1. Inleiding Deze notitie beschrijft het Plan van Aanpak en stappenplan voor de herinvoering van centrummanagement in Valkenswaard. Achtereenvolgens wordt ingegaan

Nadere informatie

Aanleiding voor het onderzoek

Aanleiding voor het onderzoek Aanleiding voor het onderzoek Gemeente Heerlen, juni 2013, alle zondagen koopzondag; wekelijkse koopzondag Centrum gestart m.i.v. september 2013 Heroverweging wekelijkse koopzondag in 2015 Breed gedragen

Nadere informatie

Stadsagenda Vlaardingen

Stadsagenda Vlaardingen Stadsagenda Vlaardingen In Vlaardingen is het prettig wonen Percentage dat het (zeer) eens is met de volgende stellingen: 51% stad voor jonge gezinnen Wat voor stad is Vlaardingen? groene stad 80% 60%

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Boodschap: waardering

Boodschap: waardering Het komt niet vaak voor dat we het in Hengelo ergens over eens zijn, laat staan over een lastig onderwerp als onze Binnenstad. Laten we deze kans grijpen en met elkaar de volgende stappen zetten. Elke

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN!

LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! EEN KLOPPEND HART LATEN WE SAMEN ZORGEN DAT ONS CENTRUM NOG MEER GAAT KLOPPEN! ONS CENTRUM in beeld en cijfers WIST U DAT. wij ruim 50.000 m2 detailhandel hebben in ons centrum (vergelijk centrum Helmond,

Nadere informatie

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel

Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel Visie en Actieplan winkelcentrum Heksenwiel 29 april 2014 Bestuur Winkeliersvereniging Heksenwiel DELA/DTZ Wijkraad BeKom SOAB Breda BV i.spape@soab.nl e.kalle@soab.nl Waarom een visie op Heksenwiel Leegstand,

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

STAKEHOLDERSBIJEENKOMST CONCEPT STRUCTUURVISIE DETAILHANDEL IJMOND

STAKEHOLDERSBIJEENKOMST CONCEPT STRUCTUURVISIE DETAILHANDEL IJMOND STAKEHOLDERSBIJEENKOMST CONCEPT STRUCTUURVISIE DETAILHANDEL IJMOND D.D. 1 februari 2016 Aanvang : 19.30 uur Locatie : raadszaal gemeente Beverwijk Aanwezig: zie presentielijst/stakeholders/vastgoedeigenaren

Nadere informatie

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel

6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Stad Antwerpen: Beleidsnota Detailhandel 2013 6 speerpunten voor een bloeiende detailhandel Florerende winkels zijn voor Antwerpen van groot belang. Niet alleen zorgen ze ervoor dat de Antwerpenaar alles

Nadere informatie

Tot snel! Beatrijs Oosterhof

Tot snel! Beatrijs Oosterhof Pijler 1 Positiviteit Toen ik star e met Eyes for Details had ik drie belangrijke punten voor ogen: posi viteit, beleving en verkoop. Drie punten die belangrijk zijn voor iedereen die werkt in de belevingswereld.

Nadere informatie

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO

HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO HET NIEUWE HAVENBLOK ALMELO WELKOM IN HET NIEUWE HART VAN ALMELO! Sinds enige tijd werkt de stad Almelo aan een ambitieuze transformatie van de westelijke binnenstad. Met het doortrekken van het Overijssels

Nadere informatie

HET AANVALSPLAN BINNENSTAD

HET AANVALSPLAN BINNENSTAD HET AANVALSPLAN BINNENSTAD Hoe Doetinchem de binnenstad weer teruggeeft aan inwoners en ondernemers Aan de Oude IJssel in Doetinchem zitten mensen tegenwoordig onderuitgezakt in een strandstoel met hun

Nadere informatie

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012

Burgerpanel Zeewolde. Inleiding. Centrum Zeewolde. Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde. Januari 2012 Burgerpanel Zeewolde Resultaten peiling 1: Detailhandel / winkelcentrum Zeewolde Januari 2012 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 1 e peiling met het nieuwe burgerpanel van Zeewolde.

Nadere informatie

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42)

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2011-42) Onderwerp: Uitkomsten koopstromenonderzoek (consumentenonderzoek) binnenstad Portefeuillehouder: Steven Kroon Datum: 18 april 2011 Aanleiding voor de mededeling Doetinchem heeft de ambitie haar bovenregionale

Nadere informatie

Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie)

Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie) Welstandscriteria voor reclame-uitingen in winkelcentrum De Mare (i.v.m. renovatie) Randvoorwaarden reclamevoering Reclame hoort bij deze tijd, en het hoort ook zeker bij het winkelbestand. Maar ook de

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016

Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016 Verslag van het tweede werkatelier Visie en bestemmingsplan Binnenstad Wijk bij Duurstede d.d. 6 december 2016 Aanwezig: Buro Waalbrug: W. Haans en G. Perenboom. Gemeente Wijk bij Duurstede: W. Kosterman,

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting. BIZ Ootmarsum 2017

Activiteitenplan en begroting. BIZ Ootmarsum 2017 BIZ Ootmarsum Activiteitenplan en begroting BIZ Ootmarsum 2017 Ruimtelijke kwaliteit voor een aantrekkelijke en veilige omgeving. Groen (bloembakken enz.), aankleding binnenstad & straatmeubilair e.d..

Nadere informatie

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst?

Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Veghel, het voorbeeld voor binnensteden van de toekomst? Trots maakte wethouder Jan Goijaards van Veghel de resultaten bekend van de renovatie van het winkelgebied van Veghel: 22 nieuwe winkels erbij in

Nadere informatie

Uitkomsten Toekomstmarkt Leidsenhage

Uitkomsten Toekomstmarkt Leidsenhage Uitkomsten Toekomstmarkt Leidsenhage 7 februari 2009, Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop!

Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek. Forse investering noodzakelijk! Centrum op de schop! Ambitie: Winkelstad PLUS + muziek Goor als winkelhart van de Hof van Twente aangevuld met muzikale elementen: Beeld bepalende elementen (muziekkoepel etc.); Muzikale evenementen (zie Bigband festival);

Nadere informatie

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN

DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN DESKUNDIGENOPINIE NIJMEGEN De deskundigenopinie vormt al sinds 2001 een vast programmaonderdeel van het bezoek aan een gaststad. Tijdens een rondwandeling beoordelen de bezoekers de binnenstad op een aantal

Nadere informatie

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra

De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra 1/20 De zonnige toekomst van winkels, winkelgebieden en winkelcentra Winnaars Verliezers Hoe wordt een winkelcentrum een winnaar? Case-study Zonder parkeren geen winkelomzet drs. Hans P. van Tellingen

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

Leegstand en aanpak Eindhoven (Centrum)

Leegstand en aanpak Eindhoven (Centrum) Leegstand en aanpak Eindhoven (Centrum) 4 oktober 2016 Programma Intro (winkel)leegstand Marco Karssemakers aanpak Acquisitie Emma Briggs aanpak Matchmaker Rob van der Ploeg Samenwerking met partners:

Nadere informatie

bij Raadsvoorstel Regionale Detailhandelsvisie Regio Alkmaar ) Verslag regionale bijeenkomst ondernemers d.d. 29 mei 2017

bij Raadsvoorstel Regionale Detailhandelsvisie Regio Alkmaar ) Verslag regionale bijeenkomst ondernemers d.d. 29 mei 2017 Bijlage bij Raadsvoorstel Regionale Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025 1) Verslag regionale bijeenkomst ondernemers d.d. 29 mei 2017 2) Verslag bijeenkomst ondernemers Alkmaar d.d. 15 mei 2017 1) Verslag

Nadere informatie

Parkeren op grens van beleving

Parkeren op grens van beleving Parkeren op grens van beleving Belevingswaarde bepaalt parkeertarieven www.dtz.nl www.dtz-ugl.com Parkeren: op de grens van beleving Het is algemeen bekend dat een goede bereikbaarheid een vereiste is

Nadere informatie

de hangende keukens boven het Damsterdiep zicht op Damsterdiep vanaf Solwerderstraat historische foto Dijkstraat Gouden Pand nummer 1 en 3

de hangende keukens boven het Damsterdiep zicht op Damsterdiep vanaf Solwerderstraat historische foto Dijkstraat Gouden Pand nummer 1 en 3 Grootschalige detailhandel Aan de beide uiteinden van de Dijkstraat, het Cleveringaplein en de Ossendrift liggen grootschaliger detailhandelfuncties die complementair zijn aan de winkels in de Dijkstraat.

Nadere informatie

Agenda. 1 Wie is Peter Nieland 2 Wie is Locatus 3 De feiten en de fabels in de Retail 4 De bloemisten!!!!

Agenda. 1 Wie is Peter Nieland 2 Wie is Locatus 3 De feiten en de fabels in de Retail 4 De bloemisten!!!! Agenda 1 Wie is Peter Nieland 2 Wie is Locatus 3 De feiten en de fabels in de Retail 4 De bloemisten!!!! Peter Nieland 1 Blogger 2 Winkelman 3 Vader 4 Echtgenoot 5 Mountainbiker 6 Voorzitter 7 Penningmeester

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Ontwikkelingen in het A1-winkelgebied november 2014 www.dtz.nl Duidelijk. DTZ Zadelhoff De strijd om de harde A1 In de populairste winkelstraten in Nederland is een strijd gaande

Nadere informatie

Burgerpanel Velsen Winkelen

Burgerpanel Velsen Winkelen Gemeente Velsen Burgerpanel meting winkelen Vragenlijst 6 september 2012 Introductie e-mail Geacht panellid, Op 25 en 26 juni heeft een aantal winkeliers, samen met medewerkers van de gemeente en woningcorporaties,

Nadere informatie

Rabobank Cijfers & Trends

Rabobank Cijfers & Trends Detailhandel in wonen De detailhandel in wonen bestaat uit de volgende branches: woninginrichting (onder te verdelen in meubelspeciaalzaken, woningtextielspeciaalzaken, slaapspeciaalzaken en gemengde zaken),

Nadere informatie

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden

Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat IJmuiden Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat Rapportage Onderzoek Winkelcentrum Lange Nieuwstraat In opdracht van: Contactpersonen: Gemeente Velsen Angelique de Bondt, Michel Tureay en Edwin van t Hart Utrecht,

Nadere informatie

PRESENTATIE FASE A HORECA ONDERZOEK GEMEENTE EMMEN

PRESENTATIE FASE A HORECA ONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 1 PRESENTATIE FASE A HORECA ONDERZOEK GEMEENTE EMMEN 1. Benchmark (cijfers eind 2014) 2 Benchmark: Restaurantaanbod 3 RESTAURANTS Emmen Almelo Assen Hardenberg Hengelo 54 / -2% 31 / -3% 31 / +11% 26 /

Nadere informatie

Binnenstadsvisie Eindhoven

Binnenstadsvisie Eindhoven Binnenstadsvisie Eindhoven Raadscie. EM 20.09.16 Vera Gielen Gebiedsmanager Centrum @GielenVera Waarom visie Geeft richting voor ontwikkeling binnenstad om ervoor te zorgen dat we in 2025 de binnenstad

Nadere informatie

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014

UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 UITVOERINGSCONVENANT BINNENSTAD 2014-2018 Martijn van Dam, DSO/Economie VvE Binnenstad Den Haag 28 maart 2014 MOTIVATIE DEN HAAG BESTE BINNENSTAD (IN 250 WOORDEN) Den Haag werkt al vijftien jaar met hart

Nadere informatie

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017

Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Evaluatie proef Middelburg Winterstad editie 2016/2017 Van december t/m half januari 16/ 17 veranderde Middelburg in Middelburg Winterstad. Er kon geschaatst worden op de markt, er waren meerdere winterterrassen

Nadere informatie

Van: Bewonerscomité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen

Van: Bewonerscomité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen Van: comité zone 2 Herengracht 11 Terneuzen Aan: College B&W Gemeente Terneuzen i.a.a. Gemeenteraad Terneuzen CC: Wijkraad Binnenstad Terneuzen Terneuzen, maandag 6 juni 2016 Betreft: enquête ondernemers,

Nadere informatie

Nieuwsbrief Marnix van Namen

Nieuwsbrief Marnix van Namen Nieuwsbrief Marnix van Namen Er gebeurt veel in en om rond binnenstad om de levendigheid te versterken. In deze nieuwsbrief ga ik op een aantal initiatieven verder in: de Win je Winkel actie, een boerenstreekmarkt,

Nadere informatie

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Oosterhout, visie boodschappenstructuur Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Achtergrond Detailhandel sterk in beweging Opkomst e-commerce Dalende bestedingen Omvallende ketens Leegstand

Nadere informatie

Retail Management Center

Retail Management Center Retail Management Center Retailvisie en positionering Vught Carine Ghazzi Huib Lubbers 29-1-2015 Copyright RMC 2012 1 Retail Management Center Retail Management Center is een retailadviesbureau waar strategische

Nadere informatie

» In gesprek op de weekmarkt. Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart

» In gesprek op de weekmarkt. Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart » In gesprek op de weekmarkt Gebiedsvisie Centraal Capelle Ontwikkelingen Stadshart Gebiedsvisie Centraal Capelle Op donderdag 18 juni 2015 presenteerden de wethouders Stedelijke Ontwikkeling en Economische

Nadere informatie

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven

Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Informatie t.b.v. discussie over parkeertarieven Beeld plaatsen ter grootte van dit kader 8 september 2015 Annet Dijk-Schepman Rico Andriesse 2 Opzet Aanleiding Doel en proces Kennis delen Wat kunnen we

Nadere informatie

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015.

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015. Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden Zutphen De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden 1 juli 2015 Tim van Huffelen 2 Inhoud Aanleiding en doel De benchmark De resultaten voor Zutphen

Nadere informatie

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen

Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen DE NOORDERBOULEVARD 1942 Van een straat met allure naar een straat met veel uitdagingen - Hoog leegstandspercentage - Teruglopende omzet bij de winkeliers - Brancheverschraling - Verrommeling - Achterstallig

Nadere informatie

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014?

Wel of geen betaald parkeren op koopzondagen in 2014? M E M O Aan : leden van commissie SOB Van : wethouder Krieger Tel. nr : Datum : 5 december 2013 Onderwerp : parkeren op koopzondagen Bijlagen : - c.c. : Huidige situatie Tot nu toe is er alleen betaald

Nadere informatie

Een gelukkig leven. Mensen en digitaal werken

Een gelukkig leven. Mensen en digitaal werken Een gelukkig leven Mensen en digitaal werken 2015-2016 Ben de Jong is associate partner bij Digital. Hij is specialist op het gebied van digitaal werken, metadatering, digitaal archiveren, e-depot en kwaliteit.

Nadere informatie

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink.

Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling van het project Scapino / De Nieuwe Brink. Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Ruimte 20 juni 2012 AB12.00587 CN2012.023 Gemeente Bussum Kennis nemen van de stand van zaken van de herontwikkeling

Nadere informatie

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100%

97% 24% 27% 0% 25% 50% 75% 100% 11 WINKELEN EN WINKELCENTRA In dit hoofdstuk wordt gekeken naar het koopgedrag van de Leidenaar, zowel voor dagelijkse als voor niet-dagelijkse boodschappen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het

Nadere informatie

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage

Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Uitkomsten denk mee over de toekomst van Leidsenhage Koningin Wilhelminalaan 2 Leidschendam Postbus 905 2270 AX Voorburg Telefoon 14 070 Fax (070) 320 13 02 www.leidschendam-voorburg.nl info@leidschendam-voorburg.nl

Nadere informatie

Masterplan Grote Markt en omgeving

Masterplan Grote Markt en omgeving Masterplan Grote Markt en omgeving Tweede participatiemoment 2 april 2015 Grontmij HOSPER Uforce Verloop van deze avond 1. Welkom 2. Stand van zaken: wat is er gebeurd sinds het eerste participatiemoment

Nadere informatie

Over: Winnaars, verliezers en hoe uw winkel(centrum) een winnaar wordt

Over: Winnaars, verliezers en hoe uw winkel(centrum) een winnaar wordt 1/38 Over: Winnaars, verliezers en hoe uw winkel(centrum) een winnaar wordt Hans van Tellingen directeur/eigenaar Strabo bv www.strabo.nl vantellingen@strabo.nl 020 6260817 @hansvtellingen Herengracht

Nadere informatie

DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL

DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL DE MARKT VAN MORGEN IN VEENENDAAL SWOT 24 juni 2015 www.ioresearch.nl AGENDA 1. Bevolkingsontwikkeling 2. De markt in beeld 3. Bezoekers aan het woord 4. SWOT-analyse 5. Van kansen naar acties 6. Vervolg

Nadere informatie

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept.

Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Clicks en Bricks versterkt het Retail concept. Een advies gericht aan het warenhuis V&D in het segment damesmode. Adviesrapport Maxime Bos 2 Voorwoord Voor u ligt het adviesrapport dat is gemaakt naar

Nadere informatie

Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie!

Parkeren in binnensteden. Weg met die kip of ei discussie! Parkeren in binnensteden Weg met die kip of ei discussie! Even voorstellen Even voorstellen Parkeren & Locatieontwikkeling Projectontwikkelaars, retailers, luchthavens, beleggers en gemeenten Bereikbaarheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ebbingekwartier 27 mei 2011 Door: Erwin van Leeuwen

Nieuwsbrief Ebbingekwartier 27 mei 2011 Door: Erwin van Leeuwen Nieuwsbrief Ebbingekwartier 27 mei 2011 Door: Erwin van Leeuwen Waarom Winkelstraatmanagement Een eerste nieuwsbrief van uw winkelstraatmanager Erwin van Leeuwen en zijn assistent Tim de Vries. Wat wij

Nadere informatie

PRESENTATIE. Introductie. Publiek domein. Nijmegen. Ontwerpvoorstel. Conclusies INTRODUCTIE - PUBLIEK DOMEIN - NIJMEGEN - ONTWERPVOORSTEL - CONCLUSIES

PRESENTATIE. Introductie. Publiek domein. Nijmegen. Ontwerpvoorstel. Conclusies INTRODUCTIE - PUBLIEK DOMEIN - NIJMEGEN - ONTWERPVOORSTEL - CONCLUSIES NIJMEGEN CENTRAAL! Een nieuw ontwerpconcept voor de stationsomgeving van Nijmegen Koosje Vingerling - P5 PresentaƟe - 12 April 2011 1 PRESENTATIE Introductie Publiek domein Nijmegen Ontwerpvoorstel Conclusies

Nadere informatie

Wagenstraat Voetgangersgebied?

Wagenstraat Voetgangersgebied? Wagenstraat Voetgangersgebied? Rapportage Consultatie Wagenstraat voetgangersgebied Bijlagen Den Haag, oktober 2007 Stichting Chinatown Den Haag / Joost Zonneveld BIJLAGE 1 - RESULTATEN INLOOPBIJEENKOMST

Nadere informatie

Verslag van de werksessies Winkelvisie Nieuwegein

Verslag van de werksessies Winkelvisie Nieuwegein Verslag van de werksessies Winkelvisie Nieuwegein Op 29 en 30 maart en 4 april 2016 vonden er werksessies op diverse locaties in de stad plaats over de Nieuwegeinse winkelcentra van de toekomst. Bewoners,

Nadere informatie

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO De binnenstad in 2020 Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO Trends & Ontwikkelingen Consument Mobiel Goed geïnformeerd (internet) Kritisch, hoge verwachtingen Zoekt beleving,

Nadere informatie

Alle uitkomsten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in de startnotitie op de website

Alle uitkomsten van deze bijeenkomst zijn verwerkt in de startnotitie op de website introductie De voorzitter van de avond Inge Nieuwenhuizen, wethouder Economie van de gemeente Voorschoten, heet iedereen welkom in de raadszaal van Leiderdorp. Er is een brede vertegenwoordiging van raadsleden

Nadere informatie

Cees Sanders, wethouder centrumontwikkeling

Cees Sanders, wethouder centrumontwikkeling Brouwerspoort rust op drie pijlers: de verbetering van de bestaande winkelroute. Het centrum wordt levendiger door de combinatie van wonen, winkels en met name cultuur. En de derde pijler is de hoge kwaliteit

Nadere informatie

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG

VERZONDEN 20SEP.2Ö13. Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus LH TILBURG Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg Postbus 90155 5000 LH TILBURG Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl wv/w.brabant.nl

Nadere informatie

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord

Staat van de detailhandel, Stadsdeel Noord 1 Staat van de detailhandel, Stadsdeel Fact sheet juni 215 In zijn 316 winkels met een totale vloeroppervlakte van ruim 1. m 2. Het grootste deel betreft winkels voor niet-dagelijkse boodschappen. De winkels

Nadere informatie

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015 Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 25 november 2015 AGENDA 19:30 uur presentatie scenario s 20:30 uur korte pauze 20:45 uur vragenronde 21:15 uur afronding Inleiding Even

Nadere informatie

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur Herijking Nota Detailhandel Eindhoven Marco Karssemakers Economie & Cultuur Tot zover.. Nieuwe foto stand van zaken detailhandel Eindhoven door extern bureau Gesprekken met marktpartijen Bijeenkomst met

Nadere informatie