Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie. Gebruikte kleuren : CYAAN PMS nummers. Status. Druktechniek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie. Gebruikte kleuren : CYAAN PMS nummers. Status. Druktechniek"

Transcriptie

1 CSG Calvijn Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie : : : : : CALVIJN LOGO _Calvijn_logo_fc.eps Gebruikte kleuren : CYAAN PMS nummers : 000 C 000 MAGENTA YELLOW BLACK 000 C 000 C Status : DUMMIE WERKTEK LITH.INT. LITH.EXT. Druktechniek : OFFSET FLEXO DIEPDR. BOEKDR. DTP-Programma : ADOBE ILLUSTRATOR 9.0 Account Ontwerper Operator : Hanneke : Irma/Jeroen : Lex Schoolgids De kleuren op deze print zijn niet representatief voor het uiteindelijk drukresultaat tenzij dit een proefdruk is. Tel. 31 (0) = C 30, M 87, Y 0, B 47 = C 0, M 60, Y 100, B 0

2 Algemeen deel Schoolgids Voorwoord Aan de leerlingen, hun ouders/verzorgers en personeelsleden van CSG Calvijn, De schoolgids voor het cursusjaar bevat, naast beknopte zakelijke informatie, ook achtergrondinformatie over de identiteit en de missie van onze school. De gids heeft een algemeen gedeelte en een deel met informatie over de vestiging. Als aanvulling op de schoolgids verschijnt zoveel mogelijk actuele informatie op de website. Wij hopen ook in de cursus een beroep te mogen doen op een ieder die bij de school betrokken is om in de verschillende overlegorganen, zoals de ouderkring en/of de ouderraad, de leerlingenkring en de medezeggenschapsraad, met ons mee te denken en werken aan het bewaren en bevorderen van een schoolklimaat waarin het voor iedereen prettig is om te werken. Ik wens u en jullie allen een prettig en vruchtbaar schooljaar toe. Martine Visser algemeen rector CSG Calvijn Inhoud Over CSG Calvijn 2 Logo Geschiedenis Identiteit Namen en adressen 3 Centraal Management Team Centrale Staf Vestigingen Governancestructuur 4 Medezeggenschapsraad Curatorium CVO Inspectie Klachten Onderwijs 6 De onderwijskundige organisatie Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vwo) Gymnasium Atheneum Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (havo) Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (mavo) Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (vmbo) Bijzondere trajecten Leerwegondersteunend onderwijs Fasen in de schoolloopbaan Profielen Examen Nieuwe exameneisen Maatschappelijke Stage Begeleiding 9 Huiswerkbeleid Pestprotocol Bijzondere activiteiten (voor jong en oud!) Leerlingbegeleiding Zorg Advies Team Persoonsregistratie leerlinggegevens en privacy Leerlinggebonden financiering Communicatie en overleg 11 Ouderkringen Leerlingenkringen Ouderraad Leerlingengraad Medezeggenschapsraad Rapporten Ouderavonden Internet Calvijnreglement Diversen 12 Vakantiedata Schoolverzuim en spijbelen melden Niet-christelijke feestdagen Bibliotheek/mediatheek Kluisjes Leerlingenpasje Financiën 13 Schoolkosten Vrijwillge ouderbijdrage Klachtenregeling CVO 15 Om welke klachten kan het gaan? De klokkenluidersregeling (niet voor leerlingen) Wat zijn vertrouwenspersonen en counselors? Voor wie zijn vertrouwenspersonen en counselors? Wat doen vertrouwenspersonen en counselors? Werkwijze van een vertrouwenspersoon en counselor Een formele klacht indienen Onderwijskundig jaarverslag 16 1

3 Schoolgids Algemeen deel Over CSG Calvijn Logo Het logo is gebaseerd op de kring die bij de Christelijke Scholengemeenschap Calvijn centraal staat. De schoolorganisatie is opgebouwd vanuit onderwijskringen (onderwijsteams), leerlingkringen en ouderkringen. Deze kringen vormen samen kwaliteitskringen. Vanuit deze kwaliteitskringen wordt inhoud gegeven aan de identiteit, het onderwijsaanbod, de leerlingbegeleiding, oudercontacten, e.d. De kringen worden een bol door de inhoud die er aan gegeven wordt. Maar het is geen gesloten vorm, de bol is open, heeft uitstraling. Binnen in de bol is de dynamiek, de beweging zichtbaar. De kracht, warmte, openheid en de energie die de bol uitstraalt zijn zichtbaar voor anderen, worden door de omgeving (de samenleving) gezien en maken deel uit van die samenleving. Geschiedenis Christelijke Scholengemeenschap Calvijn is een brede scholengemeenschap met zeven vestigingen waar zo n leerlingen onderwijs ontvangen. Het aantal personeelsleden bedraagt ongeveer 420. Vijf van de vestigingen bevinden zich in Rotterdam, twee in Barendrecht. Calvijn is een christelijke school. In de kernwoorden van Calvijn en de uitwerking daarvan wil de school duidelijk maken wat zij hieronder verstaat. Van leerlingen en ouders/ verzorgers wordt verwacht dat zij de identiteit van de school respecteren. Van medewerkers wordt verwacht dat zij de identiteit van de school onderschrijven. In 1929 werd de Christelijke H.B.S. Linker Maasoever gesticht. In 1948 kreeg deze school een afdeling gymnasium en veranderde de naam in Johannes Calvijn Lyceum. In de loop der jaren sloten verschillende scholen zich aan bij Johannes Calvijn. Per 1 augustus 2002 werd SVO/LOM-school De Meerpaal een nevenvestiging zorg van Calvijn. In 2004 volgde de fusie met CSG Maarten Luther. Op dat moment veranderde de naam van de school in Christelijke Scholengemeenschap Calvijn. De CSG Calvijn is nu een brede scholengemeenschap, waar leerlingen gymnasium, atheneum, havo en mavo/vmbo (theoretische, gemengde, basis/kader en leerwegondersteunend onderwijs) kunnen volgen. Een kansenschool Het kansenbeleid van CSG Calvijn is in 2010 opnieuw vastgesteld. Voor alle vestigingen gelden de volgende afspraken: 1. Toelating tot CSG Calvijn geschiedt op grond van het advies van de basisschool en een tweede gegeven*. Voor specifieke informatie over de toelatingsvoorwaarden zie de gelijknamige brochure. 2. Ieder kind dat aangenomen is op CSG Calvijn wordt aan het begin van de schoolloopbaan getest op achterstanden op het gebied van taal en rekenen. Aan de hand van de gemeten achterstanden wordt er een plan van aanpak en/of handelingsplan gemaakt. De leerling wordt gedurende de schoolloopbaan op beide terreinen, door middel van toet- sen, gevolgd. 3. Op alle vestigingen is er specifieke aandacht voor taal- en rekenbeleid. 4. Op iedere vestiging wordt herkanst. Het beleidskader toetsen en beoordelen is hierbij het leidende algemene kader. De nadere invulling is aan de vestigingen. 5. Alle vestigingen kennen vormen van huiswerkbegeleiding. 6. Op iedere vestiging is er aandacht voor de ontwikkeling van talenten. 7. Op alle vestigingen wordt specifiek aandacht besteed aan de pedagogische rol van het personeel. 8. Het kansenbeleid wordt op alle vestigingen gemonitord en er wordt verslaglegging van gedaan. 9. Alle vestigingen van CSG Calvijn geven actief vorm aan leerling- en ouderparticipatie. 10. Iedere vestiging brengt in kaart waaruit de extra s bestaan die geboden worden ( zie hiervoor de vestigingspecifieke uitwerking van het kansenbeleid). * Vestiging Meerpaal kent een aparte aanmeldingsprocedure. Dit in verband met de specifieke doelgroep van de vestiging. Identiteit CSG Calvijn is een christelijke scholengemeenschap. Om duidelijk te maken hoe op CSG Calvijn de medewerkers die christelijke identiteit willen verstaan, is deze in een aantal kernwoorden samengevat. Het centrale uitgangspunt daarbij is: Meer dan het gewone In het christelijk geloof wordt gesproken over eerbied voor alle leven en geloof in een goede toekomst voor mens en wereld. Vanuit dat geloof willen wij ons laten inspireren bij onderwijs en begeleiding. Dit uitgangspunt wordt in de volgende kernwoorden uitgewerkt: Persoonlijk We zijn betrokken op mensen en tonen sociale bewogenheid. Er is ruimte voor ontmoeting, persoonlijk contact en persoonlijke groei. We werken aan een schoolklimaat waarin mensen elkaar kennen en gekend worden. Betrouwbaar We doen wat we zeggen en we zeggen wat we doen. We komen onze afspraken na en zijn aanspreekbaar op ons handelen. Eigenheid We houden rekening met en stimuleren de eigenheid van mensen. Deze eigenheid is in overeenstemming met de andere kernwoorden en de daarachter liggende waarden. De verschillende vestigingen van CSG Calvijn tonen ook eigenheid ten opzichte van elkaar. Leerlingen en ouders hebben wat te kiezen. Veiligheid We streven er voortdurend naar om een gemeenschap te zijn waarin respect, zorg en inzet voor elkaar van groot belang zijn. 2

4 Algemeen deel Schoolgids Kwaliteit Ons onderwijs is uitdagend en kent een hoge kwaliteit, zowel op het gebied van kennis als van vaardigheden. Samenwerken We zijn voortdurend op zoek naar samenwerking en zijn in onze relaties gericht op duurzaamheid. De kernwoorden zijn niet willekeurig gekozen. Ze staan in een bepaalde relatie tot elkaar,in een bezield verband, geworteld in christelijk geloof en traditie. Binnen deze samenhang willen we oog hebben voor: Balans We hebben permanente aandacht voor onze identiteit, zoals deze verwoord wordt in missie, visie en kernwoorden. We zoeken daarbij steeds, via de dialoog, naar een goede balans en geven daar actief vorm aan. Kernwoorden: een bezield verband Namen en adressen Centraal Management Team Correspondentieadres: postbus 57613, 3008 BP Rotterdam Bezoekadres: Roerdomplaan 42, 3084 NM Rotterdam Telefoonnummer: Algemeen rector: mevr. drs. M.K. Visser Directeur onderwijs: G.H. Elings Directeur bedrijfsvoering: M.W. Heemskerk Centrale Staf Correspondentieadres: postbus 57613, 3008 BP Rotterdam Bezoekadres: Roerdomplaan 42, 3084 NM Rotterdam Telefoonnummer: Directeur: J. Monster Financiën mevr. H. Adsiz mevr. Z. El-Koubai Secretariaat mevr. P.C. van Amerongen mevr. M.M. de Graaf-Mulder Facilitaire dienst J. Oudenaarden (hoofd facilitaire zaken) Systeembeheer/applicatiebeheer D.J.T. Verschoor (hoofd ICT) Applicatiebeheer E. Huisman PR en communicatie mevr. R.C.J. Bouchée-Montfrooij Beheer boeken mevr. H.M. van den Assem (coördinator) P&O mevr. C.A.M. Baggerman M. Felet (personeelsfunctionaris) L.P. Majoor Vestigingen Calvijn Vreewijk (havo/atheneum/gymnasium) Grift 30, 3075 SB Rotterdam tel: , fax , vestigingsdirecteur: H.M. Dijkstra Calvijn Maarten Luther (mavo (vmbo-gl/tl) havo, atheneum klas 1 t/m 3, Business School) Roerdomplaan 42, 3084 NM Rotterdam tel , fax , vestigingsdirecteur: G.J. Miedema 3

5 Schoolgids Algemeen deel Calvijn Lombardijen (mavo/vmbo-tl en -gl) Fichtestraat 3, 3076 RA Rotterdam tel , fax , vestigingsdirecteur: N.W. Kooijman Calvijn Juliana (vmbo-tl en -gl) Talingstraat 6, 3082 MH Rotterdam tel: , fax , vestigingsdirecteur: A. Boom Calvijn Meerpaal (vmbo-tl, -bbl en -kbl, lwoo) Kreeftstraat 44, Rotterdam Postadres: Postbus 8581, 3009 AN Rotterdam tel: , fax , vestigingsdirecteur: B. van Hamburg Focus Beroepsacademie Calvijn (vmbo-bk, mbo-niveau 1 en 2) Botter 135, Barendrecht. Postadres: Postbus 89, 2990 AB Barendrecht tel: , fax , vestigingsdirecteur: mevr. M. Klaassen Calvijn Groene Hart (mavo/vmbo-tl en -gl, havo, atheneum) 3e Barendrechtseweg 450, 2992 SN Barendrecht tel: , fax , vestigingsdirecteur: drs. J. Bijsterbosch Governancestructuur Medezeggenschapsraad Naast ouderkringen, ouderraad en leerlingkringen is er binnen Calvijn nog een overlegplatform: de Medezeggenschapsraad (MR). De instelling hiervan is echter geen vrije schoolkeuze, maar een gevolg van de invoering van de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen 2006), die voor alle scholen voor lager en middelbaar onderwijs de instelling van een MR verplicht stelt. In het basisonderwijs zijn hierin personeel en ouders vertegenwoordigd, in het middelbaar onderwijs is er sprake van drie geledingen: ouders, personeel en leerlingen. De WMS geeft de Medezeggenschapsraad invloed op een groot aantal gebieden. Grofweg gezegd zijn er vijf vormen van invloed: 1. instemmingsrecht van de MR (schoolplan, schoolgids, ouderhulp, ARBO, benoemingsbeleid) 2. adviesrecht van de MR (schooltijden, vakantie, managementstatuur, verbouwingen, grondslag) 3. instemmingsrecht personeelsdeel MR (formatie, nascholing, verlof, taakverdeling, toelages) 4. instemmingsrecht ouder-/leerlingendeel MR (leerlingvoorzieningen, vrijwillige bijdrage) 5. adviesrecht geledingen (indien een geleding van de MR instemmingsrecht bezit voor een bepaald beleidsaspect, wordt de andere geleding in de gelegenheid gesteld hierover advies uit te brengen) De MR is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, leerlingen en personeel. De MR werkt volgens een reglement dat in overleg met het bestuur van de vereniging CVO tot stand is gekomen. Het dagelijks bestuur van de MR bestaat uit: J. Bol, voorzitter G. Seuneke, vice-voorzitter A. A. van der Meer, secretaris 4Leerlingen Calvijn Meerpaal

6 Algemeen deel Schoolgids Curatorium Onze school heeft een curatorium, bestaande uit vijf leden die maatschappelijk betrokken zijn en een klankbord zijn voor de centrale directie. Met het curatorium worden de ontwikkelingen van de school in zijn geheel besproken. Het curatorium bestaat uit: mr. P.P.A.M. Notenboom, voorzitter drs J. Speksnijder mevr. drs. J.A.S.W. Buijs mevr. drs. C.P.J.M. Peters mevr. prof. dr. ir. arch. I.S. Sariyildiz mevr. C.A. Ortega-Martijn Bsc CVO De scholengemeenschap maakt deel uit van CVO, de Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving. CVO omvat zeven scholen voor voortgezet onderwijs. Het onderwijsaanbod varieert van praktijkonderwijs tot categoriaal gymnasium. Het betreft regulier dagonderwijs, maar ook avondonderwijs en een onderwijsopvangvoorziening. De meeste CVOscholen zijn brede scholengemeenschappen. Zij verzorgen op meer dan 40 locaties onderwijs voor ongeveer leerlingen. CVO is werkgever voor circa mensen. CVO staat midden in de samenleving. De vereniging is geworteld in het evangelie en handelt vanuit een christelijke inspiratie met oog op respect voor haar vele verschijningsvormen. CVO biedt jonge mensen inspirerend onderwijs en een brede vorming. De scholen houden daarbij zoveel mogelijk rekening met de individuele mogelijkheden van de leerlingen. Vanuit een open houding wordt samengewerkt met vele verschillende partners om het onderwijs op een zo hoog mogelijk niveau te bereiken en te houden. Ook biedt CVO alle leerlingen de ruimte hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het gaat om de vorming van heel de mens. De CVO-scholen organiseren hun onderwijs kleinschalig in gebouwen en groepen waarbinnen de leerlingen zich veilig voelen en gekend weten. Raad van bestuur W.P. Littooij, voorzitter en enig lid. Bestuur CVO kent een bestuursstructuur bestaande uit een Raad van Bestuur en een Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur wordt gevormd door de heer W.P. Littooij. De Raad van Toezicht wordt gevormd door de volgende leden: mr. J.A. van den Bos, voorzitter prof. dr. H. Bart mevr. H.M. de Haan drs. D. Louter drs. R. Toppen drs. D.A. van Steensel Algemeen telefoonnummer: Website: Algemeen mailadres: Inspectie De missie van de inspectie is toezicht voor goed onderwijs. Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Leerlingen, studenten en ouders moeten erop kunnen vertrouwen dat het onderwijs op een school goed is. Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs en moet zich verantwoorden over de resultaten. Hierbij gaat het om resultaten in brede zin; krijgen alle leerlingen onderwijs van voldoende kwaliteit, voldoen scholen aan wet- en regelgeving en hebben ze hun financiën op orde? De Inspectie van het Onderwijs houdt hierop toezicht. Daarnaast rapporteert ze gevraagd en ongevraagd over ontwikkelingen binnen het onderwijs, met als doel het onderwijs als geheel te verbeteren. De inspectie beantwoordt geen telefonische vragen van onderwijsconsumenten. Daarvoor kunt u terecht bij Postbus 51. De inspectie is wel bereikbaar via het adres en het internetadres Voor vragen over onderwijs: (gratis). Klachten Het kan voorkomen dat leerlingen en/of ouders een klacht hebben die van dusdanige aard is dat contact noodzakelijk is met de school. Met uw klacht kunt u, in opklimmende lijn, terecht bij 1. de mentor 2. de studiecoördinator 3. de onderwijsteamleider 4. de vestigingsdirecteur 5. de algemene directie Als leerlingen/ouders menen dat zij onvoldoende gehoord zijn bestaat de mogelijkheid de zaak ter beoordeling aan een speciale landelijke Klachtencommissie voor te leggen. Meer informatie hierover is te vinden in deze Schoolgids bij Klachtenregeling CVO. Vertrouwensinspecteur Klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld: meldpunt vertrouwensinspecteurs (lokaal tarief). Verenigingsbureau De Raad van Bestuur wordt ondersteund vanuit het verenigingsbureau. Correspondentieadres: Postbus 2152, 3000 CD Rotterdam Bezoekadres: Henegouwerplein 14, 3021 PM Rotterdam 5

7 Schoolgids Algemeen deel Onderwijs Calvijn is een school die kwalitatief goed onderwijs wil bieden. Daarmee wordt bedoeld dat het opdoen van kennis, het verwerven van sociale en studievaardigheden en het aanleren van een goede (werk)houding centraal staan. In dit hoofdstuk vindt u algemene informatie over de wijze waarop het onderwijs en de begeleiding op Calvijn worden gerealiseerd. De onderwijskundige organisatie Het onderwijs op Calvijn is georganiseerd in kringen. We noemen deze kringen onderwijsteams. Het voordeel van deze onderwijsteams is dat het onderwijs voor leerlingen, ouders en docenten kleinschalig en overzichtelijk is. Kennen en gekend worden, daar gaat het om. Aan het hoofd van ieder onderwijsteam staat een onderwijsteamleider. Hij of zij maakt deel uit van de directie en heeft de leiding over het onderwijsteam. De onderwijsteamleider is het directe aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Iedere docent maakt deel uit van een onderwijsteam. Binnen het onderwijsteam dragen docenten een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de leerlingen. Om de onderwijsteams staan een ouderkring en een leerlingenkring. Calvijnbreed is er een ouderraad. Doel van de ouderkring en ouderraad is om een goede relatie met de ouders op te bouwen, de ouders te kunnen raadplegen en tegemoet te komen aan het belang dat zij hebben bij een goede kwaliteit van het onderwijs aan hun kinderen die zij aan de zorgen van de school hebben toevertrouwd. Doel van de leerlingenkring is om de leerlingen nauwer te betrekken bij de school en de ontwikkelingen die voor hen van belang zijn. Calvijn kent drie onderwijssectoren: vwo (gymnasium en atheneum), havo, mavo/vmbo. Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs (vwo) Het vwo is een zesjarige opleiding die leerlingen voorbereidt op een universitaire opleiding. Naast het opdoen van kennis wordt veel aandacht geschonken aan algemene ontwikkeling. Calvijn heeft twee vwo-opleidingen: gymnasium en atheneum. Het volledige atheneum wordt in Rotterdam (Vreewijk) en Barendrecht (Groene Hart) aangeboden. Op vestiging Maarten Luther kunnen leerlingen de eerste drie jaren van het atheneum volgen. Daarna stappen ze in principe over naar vestiging Vreewijk. Op vestiging Vreewijk is een volledig en zelfstandig gymnasium aanwezig. Gymnasium Calvijn biedt leerlingen de mogelijkheid om al vanaf het eerste leerjaar een gymnasiumopleiding te volgen. Het gymnasium is een zeer brede zesjarige opleiding waarin wetenschap en cultuur hand in hand gaan. Naast de algemene vwo-vakken die ook op het atheneum worden gegeven volgen de gymnasiasten lessen in Latijn, Grieks, Klassieke Culturele Vorming en filosofie. Het volgen van deze vakken geeft leerlingen een voorsprong bij het leren van andere vakken. Door de grote nadruk op de analytische vaardigheden en het logisch denkvermogen, onder andere bij de klassieke talen en filosofie, blijkt het voordeel voor de gymnasiast ook in sterke mate bij de exacte vakken. Binnen het wetenschappelijk onderwijs en het hbo zal deze voorsprong zich zowel uitstrekken tot de taal- en cultuuropleidingen als de exacte richtingen. De leerlingen die tot 1 gymnasium zijn toegelaten, krijgen in het eerste leerjaar twee lesuren Latijn per week, en in het tweede leerjaar vier lesuren klassieke talen: twee uur Latijn en twee uur Grieks. Binnen en buiten de lessen is er aandacht voor hoogbegaafdheid. De docenten hebben hier een speciale scholing voor gevolgd. Alle leerlingen hebben in hun rooster aparte projecten gymnasiumuren, waarin extra aandacht is voor projectmatig onderwijs en het aanleren van studievaardigheden. In de bovenbouw krijgen leerlingen de mogelijkheid om verrijkingsmodules te volgen aan een universiteit, ter bevordering van de overstap van het gymnasium naar het wetenschappelijk onderwijs. Atheneum Het atheneum is een brede zesjarige vwo-opleiding. Leerlingen met een havo/atheneumadvies komen eerst twee jaar in een havo/atheneumklas te zitten. Aan het einde van het tweede leerjaar wordt dan een definitieve keuze gemaakt. Het atheneumdiploma geeft toegang tot Nederlandse universiteiten en hboinstellingen. Afsluiting van het volledige atheneum is mogelijk aan de vestiging Vreewijk in Rotterdam en de vestiging Groene Hart in Barendrecht. Op Calvijn Groene Hart bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om in een TTO-klas voor atheneum te starten. Dit is een klas waarin tweetalig onderwijs wordt gegeven. Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs (havo) Het havo leidt leerlingen in vijf jaar op tot het havo-diploma. Met het havo kan zowel in Rotterdam (Vreewijk en Maarten Luther) als in Barendrecht (Groene Hart) worden begonnen. Afsluiting van het volledige havo is mogelijk aan de vestiging Vreewijk in Rotterdam en de vestiging Groene Hart in Barendrecht. Op vestiging Maarten Luther kunnen leerlingen de havo-businessvariant volgen die op ondernemerschap gericht is. De Businessvariant is een volwaardige havo-opleiding voor leerlingen met een EMprofiel. Door samenwerking met de Rotterdamse hogescholen kunnen havisten die voor de Businessvariant kiezen studiepunten verwerven die meegenomen kunnen worden naar het hbo. Het havo-diploma geeft toegang tot de diverse hbo-opleidingen. Ook kan een leerling met een havo-diploma onder bepaalde voorwaarden worden toegelaten tot 5 atheneum. Op Calvijn Groene Hart bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om in een TTO-klas voor havo/atheneum te starten. Dit is een klas waarin tweetalig onderwijs wordt gegeven. Op Calvijn Vreewijk wordt in de bovenbouw gewerkt volgens het principe van havisten competent (haco). Het doel hiervan is om meer recht te doen aan het profiel van de havo-leerling ( praktisch ingesteld op zoek naar het waarom van zijn handelen - behoefte aan een gestructureerde leeromgeving - herkenbare situaties). Via havisten competent worden havo-leerlingen uitstekend voorbereid op de wijze van werken die gangbaar is in het HBO. Middelbaar Algemeen Voortgezet Onderwijs (mavo) Op Calvijn is, enkele jaren geleden, op de vestigingen Lombar- 6

8 Algemeen deel Schoolgids dijen, Maarten Luther en Groene Hart de mavo opnieuw ingevoerd. Leerlingen sluiten de mavo af met het behalen van een vmbo-tl- of vmbo-gl-diploma. Op de mavo wordt ruim aandacht besteed aan specifieke studievaardigheden om, onder bepaalde voorwaarden, door te kunnen stromen naar het havo. Op Calvijn Groene Hart bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om in een TTO-klas voor mavo/havo te starten. Dit is een klas waarin tweetalig onderwijs wordt gegeven. Op Calvijn Maarten Luther kunnen de leerlingen in de bovenbouw kiezen voor de business variant. Deze biedt een goede doorstroommogelijkheid naar de havo business school. Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (vmbo) Het vmbo is een moderne, theoretische en praktische opleiding die goed voldoet aan de eisen van de tijd: een bredere ontwikkeling voor elke leerling, gericht op een actieve en zo zelfstandig mogelijke ontwikkeling, waarbij rekening wordt gehouden met verschillen tussen leerlingen. Het vmbo op Calvijn heeft de volgende leerwegen: De theoretische leerweg (vmbo-tl) De theoretische leerweg bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo niveau 4) of de havo.voor leerlingen van de theoretische leerweg bestaat de mogelijkheid om examen te doen in extra vakken. De extra vakken kunnen ook beroepsgerichte vakken zijn. De gemengde leerweg (vmbo-gl) Deze opleiding is een combinatie van theoretische vakken op mavo/vmbo-tl-niveau en één beroepsgericht vak. De leerling kan kiezen tussen het beroepsgerichte vak Handel & Administratie of Zorg & Welzijn. De gemengde leerweg is bestemd voor leerlingen die weinig moeite hebben met studeren, maar zich daarnaast graag willen voorbereiden op een bepaald beroepsveld. Op Calvijn Maarten Luther wordt in de gemengde leerweg Handel & Verkoop aangeboden. Dit sluit naadloos aan bij het model van de business school. De basisberoepsgerichte leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg In de basisberoepsgerichte leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg ligt het accent op leren door praktisch bezig te zijn. Er zijn twee afdelingen op Calvijn: Handel & Administratie en Zorg & Welzijn. Daarnaast kennen de vestiging Focus Beroepsacademie Calvijn (een samenwerkingsverband met OZHW) en Calvijn Meerpaal verschillende intersectorale opleidingen zoals Sport, Dienstverlening en Veiligheid (SDV), Dienstverlening en Commercie (D&C) en Consumptief Breed. De werkplekkenstructuur maakt deel uit van het onderwijs in deze leerwegen; in een praktijksimulatie leren leerlingen daarin het bedrijfsproces van A tot Z. De beroepsgerichte leerwegen bereiden voor op niveau 2, 3 of 4 in het mbo. Bijzondere trajecten Voor leerlingen die moeite hebben met theorie maar door een positieve werkhouding laten zien wel te willen leren, bestaat de mogelijkheid op de Focus Beroepsacademie/Calvijn een leerwerktraject te volgen. Dit houdt in dat een leerling vanaf het derde jaar twee dagen per week stage loopt in een bedrijf. De leerling volgt een aantal vakken op school (minimaal één beroepsgericht vak, Nederlands, Engels, godsdienst, lichamelijke opvoeding en sociale vaardigheden). Door de praktijkervaring die de leerling in het stagebedrijf opdoet, worden de overige eindtermen behaald. Sluit de leerling de examens voor de schoolvakken succesvol af, dan stroomt hij of zij door naar een opleiding op niveau 2 in het mbo. Leerwegondersteunend onderwijs Op Calvijn Meerpaal (Rotterdam Alexanderpolder) en op de Fo- Leerlingen Calvijn Groene Hart tijdens de actie Zip your Lip 7

9 Schoolgids Algemeen deel cus Beroepsacademie/Calvijn in Barendrecht en Calvijn Juliana in Rotterdam wordt leerwegondersteunend onderwijs aangeboden aan leerlingen met achterstanden op leergebied en/of sociaal-emotioneel gebied. Leerlingen die in voldoende mate gemotiveerd zijn onderwijs te volgen én voldoen aan de criteria gesteld door de Regionale Verwijzingscommissie (RVC), krijgen binnen deze vestigingen de gelegenheid een regulier vmbo-diploma (bbl, kbl, of tl) te behalen. Calvijn Meerpaal, waarop alleen leerlingen met een lwoo-indicatie en leerlingen met een rugzak zitten, biedt verschillende opleidingstrajecten. Na de onderbouw kunnen de leerlingen onderwijs volgen in de basisberoepsgerichte, de kaderberoepsgerichte, of de theoretische leerweg. Calvijn Meerpaal valt op door haar planmatige aanpak en orthopedagogische sfeer en karakter, waarbij de veiligheid voor leerlingen zeer hoog in het vaandel staat. Op de Focus Beroepsacademie/Calvijn en Calvijn Juliana zitten de leerlingen die in aanmerking komen voor leerwegondersteunend onderwijs in reguliere vmbo-klassen. Waar nodig wordt ondersteuning aangeboden. Fasen in de schoolloopbaan De onderbouwperiode Calvijn kent twee vormen van onderbouw: 1. de dakpanklassen waarin leerlingen zitten van wie nog niet geheel duidelijk is welke van de opleidingen vmbo/mavo, havo, atheneum en gymnasium, gezien de behaalde resultaten, de meest passende is. De school gaat hierbij uit van het principe dat elke leerling gedurende de brugperiode de kans moet krijgen zich te kwalificeren voor welke opleiding van de scholengemeenschap dan ook. In klas 1 havo/atheneum kan de leerling in periode 3 en 4 Latijn kiezen. Als dit met goede resultaten wordt gedaan, is opstroom naar klas 2 gymnasium mogelijk. 2. Daarnaast kent de school een specifieke mavo-opleiding op Calvijn Lombardijen, een specifieke atheneum (TTO)- en gymnasiumopleiding op Calvijn Groene Hart (overstappen na klas 2) en Calvijn Vreewijk. Natuurlijk bestaat voor de leerlingen in deze klassen altijd de mogelijkheid om van opleiding te wisselen. De onderbouw rust leerlingen uit met kennis, inzicht en vaardigheden die ze nodig hebben voor vervolgonderwijs, toekomstig werk en hun rol in de samenleving. Concreet betekent dit: aandacht voor praktische toepassingen in de dagelijkse praktijk; aandacht voor een actieve rol van de leerling zelf bij het leren; leerlingen zullen moeten leren meer zelfstandig te doen; aandacht voor de samenhang tussen de verschillende vakken; aandacht voor verschillen tussen leerlingen. De bovenbouwperiode vmbo/mavo In het derde leerjaar start in het vmbo/de mavo het onderwijs in de leerwegen en begint op alle vestigingen het examenprogramma. De inhoud van het programma is te vinden in het zogenaamde PTA, het Programma van Toetsing en Afsluiting. De leerlingen stellen een vakkenpakket samen; per leerweg gelden daarvoor bepaalde eisen. Zo zijn onder andere het vak Nederlands en het vak Engels verplicht. havo, atheneum en gymnasium - de tweede fase Bovenbouwleerlingen van havo, atheneum en gymnasium krijgen, na het derde leerjaar, te maken met de tweede fase. Dit is een onderwijsconcept, aangepast aan de eisen van de huidige tijd, met als doel de aansluiting op het hbo en de universiteit (wetenschappelijk onderwijs) te verbeteren door het vergroten van de zelfstandigheid van leerlingen, het laten uitvoeren van meer praktische opdrachten, het aanbieden van een grotere variatie in werkvormen en het uitvoeren van handelingsdelen (practica) en groepsopdrachten. Samengevat houdt de tweede fase het volgende in: aan het eind van het derde leerjaar kiest de leerling één van de vier samenhangende vakkenpakketten, genaamd profielen; elk profiel bestaat uit een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en een vrij deel; niet meer het aantal lessen dat moet worden gevolgd, maar de gehele studielast die de opleiding (op school èn thuis) met zich meebrengt is het uitgangspunt. Profielen Leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo (klas 4 en 5 van de havo en klas 4, 5 en 6 van het vwo) kunnen kiezen uit 4 richtingen (profielen): Cultuur & Maatschappij: met vakken zoals Frans, Duits, geschiedenis en kunst; Economie & Maatschappij: met vakken zoals economie, wiskunde, geschiedenis; Natuur & Gezondheid: met vakken zoals biologie, scheikunde, wiskunde; Natuur & Techniek: met vakken zoals wiskunde, natuurkunde, scheikunde. Naast de vakken uit het profiel krijgt elke leerling in de bovenbouw een aantal andere verplichte vakken: godsdienst, lichamelijke opvoeding en culturele en kunstzinnige vorming, maatschappijleer (havo en vwo) en algemene natuurwetenschappen (alleen vwo). Daarnaast zijn alle leerlingen verplicht een profielwerkstuk te maken. Voor het gymnasium geldt bovendien dat één klassieke taal verplicht is. Voor alle leerlingen op het vwo is wiskunde een verplicht vak. Vanaf het schooljaar is wiskunde ook voor alle havoleerlingen verplicht. In mei 2017 doen dus de eerste havoleerlingen verplicht eindexamen in wiskunde. Examen Er wordt, zowel in het vmbo als in mavo, havo, atheneum en gymnasium, een landelijk Centraal Examen afgenomen. Daarnaast is er het schoolexamen dat bestaat uit een examendossier met resultaten van toetsen, opdrachten, het sector- of profielwerkstuk 8

10 Algemeen deel Schoolgids en handelingsdelen. Het examenreglement met alle belangrijke informatie over het examen is te vinden onder downloads op de site van Calvijn (www.calvijn.nl). Nieuwe exameneisen Het eindexamen bestaat traditioneel uit twee delen: het landelijke centraal examen, dat voor alle scholen hetzelfde is, en het schoolexamen, waarvan de invulling en dus het niveau wordt bepaald door scholen zelf. Tot voorheen telde het gemiddelde cijfer van die beide componenten: je kon onvoldoendes voor het centraal examen compenseren met voldoendes van het schoolexamen. Dat kan nu niet meer. De nieuwe regels op een rijtje: 1. Alle eindexamenleerlingen moeten gemiddeld een voldoende (5,5 minimaal) halen voor het centraal schriftelijk. Met cijfers voor het schoolexamen kun je dus niet meer compenseren. 2. Voor de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo wordt het cijfer voor het schoolexamen niet langer dubbel gerekend voor het eindcijfer. Het cijfer voor het centraal schriftelijk weegt daardoor zwaarder. 3. Vanaf schooljaar geldt voor havo- en vwo-scholieren een aanvullende eis: zij mogen niet meer dan één 5 halen voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Een 4 halen voor die vakken mag helemaal niet meer. Dit wordt de kernvakkenregeling genoemd. De cijfers van kernvakken compenseren met die van bijvakken kan ook niet langer. 4. Vanaf schooljaar komt er een verplichte extra rekentoets, die naast het centraal schriftelijk wordt afgenomen. Maatschappelijke Stage Vanaf schooljaar is de maatschappelijke stage verplicht voor alle scholieren in het voortgezet onderwijs. Deze nieuwe wettelijke bepaling onderstreept dat bevordering van burgerschap en integratie een taak is die om gerichte aandacht van scholen vraagt. De vestigingen van CSG Calvijn geven daar op verschillende manieren invulling aan. Maatschappelijke stage is één van die manieren. Een maatschappelijke stage is een stage voor scholieren, waarbij ze door het doen van maatschappelijke activiteiten leren omgaan met het dragen van verantwoordelijkheid voor maatschappelijke belangen. Waar reguliere stages vooral beroepsvormend zijn, hebben maatschappelijke stages vooral sociale vorming en burgerschapsvorming tot doel. Door een maatschappelijke stage leren leerlingen langzamerhand verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke belangen. De school laat leerlingen ervaren wat het betekent iets voor een ander over te hebben, een bijdrage te leveren aan de samenleving zonder dat daar meteen een materiële beloning tegenover staat. Een maatschappelijke activiteit kan leerlingen voorbereiden op volwaardige deelname aan de samenleving en inhoud geven aan het begrip burgerschap. Op CSG Calvijn wordt van alle leerlingen verwacht dat zij gedurende hun schoolloopbaan een maatschappelijke stage van 30 uur lopen. Begeleiding Huiswerkbeleid Op veel basisscholen worden leerlingen al vertrouwd gemaakt met huiswerk. In het voortgezet onderwijs speelt huiswerk een belangrijke rol in het dagelijkse leven van zowel leerlingen als docenten. Huiswerk maken hoort bij het voortgezet onderwijs. Huiswerk is niet iets wat docenten zomaar even opgeven. Huiswerk is ook niet iets wat leerlingen zomaar even maken of doen. Huiswerk is evenmin iets wat docenten of leerlingen zomaar even controleren. Huiswerk maken, (jezelf) controleren, overhoren, terugvragen, indelen, afwisselen, schematiseren: dat moet allemaal geleerd worden, het gaat niet vanzelf. Op Calvijn wordt in het eerste leerjaar op alle vestigingen hieraan veel aandacht besteed. De mentor speelt hierbij een belangrijke rol. Pestprotocol Calvijn heeft een pestprotocol dat enerzijds richtlijnen bevat waarin staat hoe er omgegaan wordt met geconstateerd pestgedrag, anderzijds staan er ook mogelijkheden en activiteiten in die pesten kunnen voorkomen. Op Calvijn wordt het pestbeleid per vestiging vormgegeven. Het pestprotocol is te vinden op de website van Calvijn onder organisatie/informatie. Bijzondere activiteiten (voor jong en oud!) Calvijn Cultuurkring Elk schooljaar presenteren enthousiaste docenten, tijdens een tiental donderdagavondbijeenkomsten op de vestiging Vreewijk diverse onderwerpen uit hun vakgebied of hobby in de vorm van lezingen, (film/powerpoint)presentaties, etc. Deze Calvijnbrede avonden, en een zaterdagexcursie, zijn toegankelijk voor allen die betrokken zijn bij Calvijn en vormen een verrijking van het schoolprogramma. Leerlingen Calvijn Lombardijen tijdens verkiezing Sportiefste VO-school van Nederland 9

11 Schoolgids Algemeen deel Leerlingbegeleiding Eerstelijns leerlingbegeleiding: mentor, studiecoördinator en onderwijsteamleider Aan de onderwijsteams zijn studiecoördinatoren en mentoren toegevoegd. Studiecoördinatoren coördineren werkzaamheden van mentoren en werken met hen samen. Elke klas heeft een mentor die het directe aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders. De mentoren begeleiden de leerlingen van een klas op onderwijskundig en sociaal-emotioneel gebied. Als de begeleiding van een leerling meer zorg nodig heeft dan de mentor, de studiecoördinator of de onderwijsteamleider kan bieden, kan het zorgteam op de vestiging worden ingeschakeld. Tweedelijns leerlingbegeleiding: het zorgteam De tweedelijnsbeleiding wordt vormgegeven door het zorgteam. De dagelijkse coördinatie hiervan is in handen van de zorgcoördinator. Naast de zorgcoördinator maken counselor, remedial teacher en schoolmaatschappelijk werker deel uit van het zorgteam. Het zorgteam komt wekelijks bijeen in het zorgteamoverleg. Een andere tweedelijnsbegeleider, die alleen op verzoek van de studiecoördinator deel uitmaakt van het zorgteamoverleg, is de decaan. De decaan begeleidt samen met de mentor en de studiecoördinator (eerstelijnsbegeleiders) leerlingen bij hun beroepskeuze. Zorg Advies Team Elke vestiging kent naast het zorgteam, ook een Zorg Advies Team (ZAT). Een Zorg Advies Team is een periodiek bijeenkomend multidisciplinair team dat de school ondersteunt bij het vroegtijdig signaleren en oplossen van problemen bij leerlingen. Het ZAT is daarbij onderdeel van een bredere infrastructuur betreffende zorg en hulp voor jongeren en jongvolwassenen. Het ZAT wordt door de school benut als netwerk van bi- en multilaterale contacten en als casusoverleg en wordt ingeschakeld wanneer de schoolinterne interventies bij problemen van en met leerlingen niet afdoende blijken. Naast vertegenwoordigers van school (zorgcoördinator, remedial teacher, counselor, schoolmaatschappelijk werker, waar nodig: de decaan) nemen hieraan ook medewerkers van externe voorzieningen deel (zoals GGD, GGZ, Bureau Jeugdzorg, wijkagent, leerplichtambtenaar). Een Zorg Advies Team komt, op uitnodiging van de zorgcoördinator, ten minste twee keer per jaar bijeen. De vestigingsdirecteur is verantwoordelijk voor de zorg op de eigen vestiging. Calvijnbreed is dit de directeur onderwijs. Meer en specifieke informatie over de leerlingenzorg kan gelezen worden in het Zorgplan dat op de website van Calvijn onder organisatie/informatie te vinden is. Voor meer informatie over de specifieke zorgvoorzieningen per vestiging: zie het vestigingsgedeelte van de schoolgids. Voor meer informatie kan ook rechtstreeks contact opgenomen worden met de vestiging. Privacy Als een leerling besproken wordt in het zorgteam en/of het Zorg Advies Team, is niet op voorhand toestemming nodig van de ouder/verzorger. Als een leerling in het zorgteam of in het Zorg Advies Team besproken is, wordt de ouder/verzorger hierover door de onderwijsteamleider/studiecoördinator geïnformeerd. Afhankelijk van de ernst van de situatie kan er voor gekozen worden de ouder/verzorger in een later stadium bij het proces te betrekken. De betreffende leerling wordt hierover geïnformeerd. Dit wordt tevens teruggekoppeld naar de mentor. Persoonsregistratie leerlinggegevens en privacy Wij verzamelen informatie van alle leerlingen die bij de school zijn ingeschreven in de leerlingenadministratie. Dit gebeurt allereerst om leerlingen passend onderwijs te geven, zodat ze een diploma kunnen halen. De informatie is ook nodig om ervoor te zorgen dat leerlingen zo goed mogelijk begeleid kunnen worden en om waar nodig extra zorg te kunnen bieden. De algemene informatie over leerlingen staat in het leerlingdossier (naam, adres, cijfers, absentie en verzuim, etc.). De informatie die nodig is voor begeleiding staat in het zorgdossier (bijvoorbeeld: testresultaten, observaties, afspraken uit leerlingbesprekingen en zorgoverleg, resultaten van specifieke begeleiding). Het gegevens verzamelen van leerlingen valt onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze wet is bedoeld om ervoor te zorgen dat gegevens over personen zorgvuldig worden gebruikt en om misbruik ervan tegen te gaan. Het zorgdossier is daarom alleen toegankelijk voor de begeleiders van een leerling in de school. Gegevens over leerlingen uit het leerling- en het zorgdossier worden dus alleen binnen de school gebruikt. Volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft de ouder/ verzorger, en hebben leerlingen ouder dan 16 jaar, recht op inzage, recht op correctie en recht op verzet. Leerlinggebonden financiering Leerlingen die, via de Commissie voor de Indicatiestelling, in aanmerking komen voor leerlinggebonden financiering (het zogenaamde rugzakje), kunnen, via een intakeprocedure, worden toegelaten op alle vestigingen van Calvijn. De leerlinggebonden financiering verdwijnt per 1 augustus In plaats daarvan wordt het passend onderwijs ingevoerd. Schoolbesturen zijn vanaf die datum verplicht om voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft, een zo passend mogelijke onderwijsplek te bieden. CSG Calvijn bereidt zich, in nauw overleg met het samenwerkingsverband Koers VO, momenteel voor op deze nieuwe ontwikkeling. Docent en leerlingen van Focus Beroepsacademie 10

12 Algemeen deel Schoolgids Communicatie en overleg De communicatie tussen school, ouders en leerlingen is van groot belang voor een goede voortgang van het onderwijs en de zorg voor onze leerlingen. Er is een grote verscheidenheid aan communicatiemiddelen voorhanden: Ouderkringen Wij werken met onderwijsteams. Deze zijn verdeeld over onderbouw en bovenbouw en per onderwijssoort. In de teams leren docenten en leerlingen samen verantwoordelijk te zijn voor de resultaten. Om ieder onderwijsteam staat een kring van ouders. In de bijeenkomsten van de ouderkring worden ervaringen uitgewisseld en kan aan de ouders om advies worden gevraagd. Leerlingenkringen Elk onderwijsteam heeft ook een leerlingenkring. Vertegenwoordigers van de klassen binnen een team overleggen regelmatig met hun begeleiders over de dagelijkse gang van zaken en bespreken mogelijke verbeteringen en aanpassingen binnen de school. Ouderraad De ouderraad is een overkoepelend overlegorgaan dat bestaat uit afgevaardigden uit de verschillende ouderkringen van de vestigingen. De ouderraad komt viermaal per jaar bijeen, samen met de algemeen rector en de directeur onderwijs. In de ouderraad komt het beleid van de school ter sprake en kunnen ervaringen worden uitgewisseld. De ouderraad fungeert als klankbord voor de centrale directie. Leden van deze raad kunnen ook zitting hebben in de MR. Leerlingenraad De leerlingenraad zet zich in voor de belangen van de leerlingen. Dit doet hij bijvoorbeeld via het beheren van een kopijbus in de school, waar leerlingen hun vragen, opmerkingen en klachten in kwijt kunnen. Vanuit elke leerlingenkring is een leerling vertegenwoordigd in de leerlingenraad. De leerlingenraad komt viermaal per jaar bijeen, samen met de algemeen rector en de directeur onderwijs. De raad heeft afgevaardigden in de Medezeggenschapsraad. Medezeggenschapsraad Hierover vindt u meer informatie op pagina 4. Rapporten Vier keer per jaar wordt aan iedere leerling een rapport verstrekt waarop de resultaten vermeld staan. De bevorderingsrichtlijnen worden gepubliceerd in Scala en op de website. Ouderavonden Op de vestigingen worden jaarlijks verschillende ouderavonden gehouden. Dat zijn algemene voorlichtings- en gespreksavonden, maar ook spreekuren waarop met docenten over de behaalde resultaten gesproken kan worden. Internet Communicatie via en internet zal in de toekomst toenemen. Op dit moment is via het internetadres al veel informatie over onze scholengemeenschap en de verschillende vestigingen te lezen. Ook is op de meeste vestigingen het leerlingen en ouderportaal geopend, waarmee de informatievoorziening sterk is uitgebreid. Het streven is om leerlingen, ouders en medewerkers dagelijks van actuele informatie te voorzien. Calvijnreglement Het volledige reglement dat geldt voor CSG Calvijn omvat vier hoofdstukken, waarvan het CVO-reglement het eerste hoofdstuk vormt. Hoofdstuk 2 bevat aanvullende regels die gelden voor onze scholengemeenschap, inclusief een veiligheidsparagraaf. Hoofdstuk 3 bevat het Leerlingenstatuut. Het vierde hoofdstuk omvat de algemene regels. De aanvullende huisregels vindt u in het vestigingsgedeelte van deze schoolgids. Het Calvijnreglement is te downloaden via de website van de school. Leerlingen Calvijn Maarten Luther 11

13 Schoolgids Algemeen deel Diversen Vakantiedata Huidige vakantieregeling blijft van kracht Demissionair minister Van Bijsterveldt heeft bekend gemaakt dat de nieuwe wet op de onderwijstijd nog niet zal ingaan per 1 augustus De behandeling van en stemming over het nieuwe wetsvoorstel heeft vertraging opgelopen, omdat de Eerste Kamer een tweede schriftelijke vragenronde heeft ingelast. Hierdoor is het effectief onmogelijk geworden het wetsvoorstel per 1 augustus 2012 in werking te laten treden. Controversieel verklaren Geen enkele wet die nu bij de Eerste Kamer in behandeling is, is op 8 mei jongstleden door de kamer controversieel verklaard. Dit betekent dat het wetsvoorstel Onderwijstijd gewoon door het demissionaire kabinet wordt behandeld. Wanneer de wet Onderwijstijd door de Eerste Kamer wordt aangenomen, zal deze op zijn vroegst ingaan op 01 augustus Definitieve vakantieregeling Onderstaande vakantieregeling is vastgesteld door FOKOR, de federatie van samenwerkende schoolbesturen die actief zijn in Rotterdam en omstreken. Herfstvakantie: t/m Kerstvakantie: t/m Voorjaarsvakantie: t/m Goede Vrijdag Tweede Paasdag: Meivakantie: t/m Tweede Pinksterdag: Zomervakantie: t/m donderdag NB. Vrijdag 30 augustus is een werkdag voor het personeel. De leerlingen zijn echter vrij. (zie verder voetnoot 3). 1 Het voorbereiden van de examenleerlingen op het eindexamen, kan tot gevolg hebben dat docenten die lesgeven aan examenklassen in de tweede week van de meivakantie enkele dagen beschikbaar dienen te zijn voor instructie. De schoolleiding neemt hierover in samenspraak met de MR van de betreffende school een besluit. 2 Hemelvaartsdag maakt deel uit van de tweede week van de meivakantie. 3 LET OP: De zomervakantie eindigt op donderdag 29 augustus. Op vrijdag 30 augustus is de jaaropening van het nieuwe schooljaar voor de medewerkers. Aanwezigheid is hierbij verplicht. Voor leerlingen begint het schooljaar op maandag 2 september. Niet-christelijke feestdagen Hindoe-feestdagen Divalifeest 13 november 2012 Holifeest 27 maart 2013 Chinese feestdagen Nieuwjaar 10 februari 2013 Islamitische feestdagen Suikerfeest 19 augustus 2012 Offerfeest 26 oktober 2012 Nieuwjaar 15 november 2012 Joodse feestdagen Chanoeka 9 t/m 16 december 2012 Pesach 26 maart t/m 1 april 2013 Wekenfeest 15 en 16 mei 2013 Voor deze feestdagen geldt dat leerlingen maximaal twee schooldagen thuis mogen blijven ten behoeve van de viering. Als ouders van deze mogelijkheid gebruik willen maken, moeten zij dit tenminste twee dagen van tevoren aan de vestigingsdirectie melden. Schoolverzuim en spijbelen melden De schoolleiding is verplicht om ongeoorloofd verzuim uiterlijk na drie achtereenvolgende schooldagen te melden bij het verzuimloket van DUO. Dit geldt ook als uw kind tijdens een periode van 4 opeenvolgende lesweken meer dan 16 uur van de onderwijstijd verzuimt. Bibliotheek/mediatheek De meeste vestigingen hebben een eigen mediatheek en/of bibliotheek. Het lenen van boeken is op vertoon van de leerlingenpas gratis. Een boek mag maximaal drie weken geleend worden. Verlies of beschadiging van de geleende boeken moet worden vergoed. Nadere informatie verstrekken de bibliothecaressen op de verschillende vestigingen. Een aantal weken voor de zomervakantie stoppen de schoolbibliotheken met het uitlenen van boeken. Gedurende die periode moeten alle geleende boeken worden ingeleverd. Kluisjes Op de meeste vestigingen is voor de leerlingen een kluisje beschikbaar. Voor de kosten van de huur: zie het vestigingsgedeelte van de schoolgids. De huurperiode is een cursusjaar: aan het einde daarvan levert de leerling de kluissleutel (voor zover van toepassing) in bij de conciërges. Als de leerling de school verlaat ontvangt hij, als er geen sprake is van verlies of beschadiging, de borgsom retour. Leerlingpasje Alle leerlingen krijgen de beschikking over een pasje. Afhankelijk van de vestiging kunnen zij gebruikmaken van een aantal voorzieningen: het gratis gebruik van de schoolbibliotheek/mediatheek; het gratis gebruik van de videotheek van het decanaat; studie- en beroepentest tegen gereduceerd tarief; behandeling leerstoornissen tegen gereduceerd tarief; gratis schoolongevallenverzekering; toegang tot feestavonden, georganiseerd door de school en/of de leerlingenraad tegen een gereduceerd tarief; toegang tot muziek- en filmavonden (gratis of tegen gereduceerd tarief); 12

14 Algemeen deel Schoolgids toegang tot toneelvoorstellingen (gratis of tegen gereduceerd tarief); overige buitenroosteractiviteiten (sport, excursies, e.d.) tegen gereduceerd tarief; Daarnaast kan de leerling met de leerlingpas een kopie of print betalen. De leerlingpas heeft een startsaldo van 5,-. Dit startsaldo wordt eenmalig door de school verstrekt en staat op de pas bij ontvangst. Indien dit tegoed niet meer toereikend is kan de leerling (of ouders/verzorgers) dit opwaarden via https://opwaarderen.calvijn.nl. Via ideal kan er een bedrag worden opgewaardeerd (minimaal 5,-). Tarieven A4/A3 Enkelzijdig Dubbelzijdig (per zijde) A4 z/w 0,05 0,05 A4 kleur 0,30 0,30 A3 z/w 0,10 0,10 A3 kleur 0,60 0,60 Als de leerling stopt met de opleiding of afstudeert dan kan het overgebleven tegoed niet teruggevorderd worden. Het tegoed komt te vervallen. Het pasje wordt alleen de eerste keer gratis verstrekt. Als het zoek raakt, wordt 5,- in rekening gebracht voor een nieuw pasje. Dit kan worden aangevraagd op de vestigingsadministratie. Financiën Schoolkosten Onderwijs is voor iedereen toegankelijk. Daarom betaalt de overheid het overgrote deel van de kosten van het onderwijs in Nederland. De rest betalen de leerlingen of hun ouders. Dit zijn de zogenaamde schoolkosten. Onder schoolkosten wordt verstaan: ouderbijdragen; de kosten voor de schoolboeken; een schooltas en overige schoolbenodigdheden; materialen en gereedschappen; vakkleding; een buskaart; extra activiteiten, zoals door de school georganiseerde uitstapjes en excursies. CSG Calvijn ontvangt van de overheid een vergoeding voor schoolboeken en lesmateriaal dat specifiek voor één leerjaar door de betreffende vestiging wordt voorgeschreven en noodzakelijk is voor het volgen van het onderwijsprogramma. De school stelt deze schoolboeken en dit lesmateriaal kosteloos ter beschikking aan leerlingen. Voor sommige lesmaterialen, zoals een woordenboek en atlas, ontvangt de school geen financiële bijdrage van de overheid. Ouders/verzorgers krijgen voor deze lesmaterialen een rekening thuisgestuurd. Deze uitzondering is door de Minister uitdrukkelijk benoemd. Leerlingen Calvijn Juliana 13

15 Schoolgids Algemeen deel Wat verstrekt de school kosteloos aan leerlingen? leerboeken werkboeken projectboeken en tabellenboeken examentrainingen en examenbundels eigen leermateriaal van de school en bijbehorende cd s en dvd s licentiekosten van digitaal leermateriaal De school vraagt aan ouders en leerlingen geen borgsom. Wel kan bij inlevering een bedrag voor grote beschadigingen of het verloren zijn gegaan van het boek/materiaal in rekening worden gebracht. Ouders moeten rekening houden met kosten voor de volgende zaken: atlas (CSG Calvijn kent een atlassenfonds waarvoor een kleine bijdrage wordt gevraagd) woordenboeken agenda laptops (indien van toepassing) rekenmachine sportkleding gereedschap schrift en multomap pennen en dergelijke Daarnaast zijn er voorzieningen en activiteiten die de school aanbiedt en die zij van groot belang acht voor een goede school, de leerling kan er voor kiezen hier geen gebruik van te maken: excursies, introductiekamp, buitenlandse reizen, werkweken e.d. garderobekastjes: voor het veilig opbergen van eigendommen heeft elke leerling een garderobekastje. Naast een jaarlijkse bijdrage wordt eenmalig een bedrag als borg in rekening gebracht. U krijgt dit bedrag terug bij inlevering van het sleuteltje. Sleutels mogen niet gekopieerd worden. De directie behoudt zich het recht voor om de inhoud van de kastjes te (laten) controleren. print- en kopieerkosten voor eigen gebruik. Vrijwillige ouderbijdrage CSG Calvijn is een bijzondere school die extra inspanningen verricht om kwalitatief goed onderwijs te kunnen bieden. De kosten van deze inspanningen worden via de vrijwillige ouderbijdrage in rekening gebracht. Daarnaast worden via de vrijwillige ouderbijdrage ook kosten betaald die specifiek zijn voor het als leerling ingeschreven zijn aan CSG Calvijn. Het algemene deel van de ouderbijdrage is als volgt opgebouwd: 11,50 afdracht aan de vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs waaronder Calvijn ressorteert; 11,50 bijdrage aan CSG Calvijn ter ondersteuning van uitgangspunten en de waarden en normen van de school zoals identiteit, degelijkheid, meer dan het gewone; 3,50 bijdrage Premie ongevallen verzekering voor leerlingen; 10,00 bijdrage aan CSG Calvijn ter ondersteuning van hoogwaardige voorzieningen voor mediatheek c.q. bibliotheek en elektronische leermiddelen zoals Elektronische Leer Omgeving, digitale naslagwerken e.d.; ,50 totaal aan bijdragen die samenhangen met de keuze voor CSG Calvijn en haar pedagogischdidactische uitgangspunten. Van de besteding van al deze bedragen legt de school per jaar verantwoording af aan de oudergeleding van de MR. Deze bijdrage maakt de activiteiten mogelijk die in het belang zijn van de persoonlijke en culturele ontwikkeling van alle leerlingen. Overzicht bijdragen en betalingen Binnen Calvijn wordt voor gewerkt aan een webwinkel-achtige oplossing waardoor de ouders/verzorgers aan kunnen geven welke elementen van toepassing zijn voor de leerling. Het totaal van de schoolkosten wordt dan voldaan middels een Ideal betaling in de webwinkel. Er zal gerichte informatie worden verstrekt aan ouders/verzorgers en leerlingen. Er is een reductieen kwijtscheldingsregeling die op de website te raadplegen is. Ook kan gekozen worden voor specifieke opleidingen zoals de sportklas en tweetalig onderwijs.. Voor zover de school voorziet in bovenstaande zaken, kunnen ouders er voor kiezen, door het sluiten van een overeenkomst met de school, voor hun zoon/dochter gebruik te maken van deze aanvullende zaken. Als dat het geval is dan ontvangen ouders hiervoor een rekening. De hoogte van de bedragen die samenhangen met deze extra activiteiten worden op de website van de school per opleiding en klas gedetailleerd vermeld. De oudergeleding van de MR heeft instemmingsrecht op de gevraagde bijdrage. 14

16 Algemeen deel Schoolgids Klachtenregeling CVO Binnen CVO moet iedereen in een veilige en prettige omgeving kunnen werken en studeren. Respect en aandacht voor de ander en collegialiteit behoren tot de normale omgangsvormen. Door ongewenst gedrag kunnen werk- of studieprestaties verslechteren, of kan dat leiden tot een vijandige, intimiderende of onaangename werk- of studieomgeving. Het is belangrijk om ongewenst gedrag aan te pakken en te voorkomen. Daarom heeft CVO een klachtenregeling opgesteld. Van iedere medewerker, leerling, ouder en bezoeker wordt een actieve bijdrage verwacht: niet alleen door zelf geen ongewenst gedrag te tonen, maar ook door goed op te letten of er ongewenst gedrag in de omgeving voorkomt, want ongewenst gedrag is absoluut onacceptabel. Daarom tolereert CVO geen ongewenst gedrag. Toch kan het voorkomen dat leerlingen, ouders, medewerkers of bezoekers hiermee te maken krijgen. Er kan dan een beroep worden gedaan op de vertrouwenspersonen/counselors in de school. Daarnaast is er ook een klachtenregeling. De vertrouwenspersonen/ counselors kunnen hulp bieden bij het oplossen van problemen tussen en met medewerkers en leerlingen als u dat zelf niet meer kunt. Hieronder vindt u meer informatie over de taak en de manier van werken van de vertrouwenspersonen/counselors in onze school, de klachtenregeling ongewenst gedrag en de klokkenluidersregeling. Om welke klachten kan het gaan? Bij seksuele intimidatie gaat het om ongewenste seksuele benadering in de vorm van verzoeken om seksuele gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag (waaronder het ongevraagd verzenden of bewust voor anderen zichtbaar raadplegen van pornografische afbeeldingen of teksten, onder meer via internet). Agressie en geweld betreffen situaties waarbij anderen worden gepest, psychisch of fysiek lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Discriminatie is het in welke vorm dan ook doen van uitspraken over personen, het verrichten van handelingen tegenover personen of het nemen van beslissingen over personen die beledigend zijn voor die personen vanwege hun ras, godsdienst, geslacht, handicap, levensovertuiging en/of seksuele geaardheid. Ook het maken van enig onderscheid op basis van deze factoren wordt gezien als ongewenst gedrag. De klokkenluidersregeling (niet voor leerlingen) Het kan voorkomen dat een medewerker in zijn directe of indirecte werkzaamheden meent zeer ernstige misstanden te signaleren, waartegen hij actie wil ondernemen. Klokkenluiden wordt omschreven als het door een werknemer bekend maken van vermoedens van illegale of onzedelijke praktijken, die plaatsvinden onder verantwoordelijkheid van de school en waarbij een groot maatschappelijk belang in het geding is, aan personen die daartegen mogelijk actie kunnen ondernemen. In de klokkenluidersregeling staan de mogelijkheden en de te volgen procedure als de medewerker actie wil ondernemen bij het vermoeden van een ernstig misstand binnen CVO of de school. De medewerker volgt de interne procedure van de betreffende school of onder bepaalde voorwaarden- meldt zijn vermoeden direct bij de speciale klokkenluiderscommissie. In plaats daarvan kan de medewerker ook eerst voor vertrouwelijk overleg en advies naar de vertrouwenspersoon gaan, voordat hij beslist of hij wel of niet het vermoeden zal melden. De klokkenluidersregeling is van toepassing op medewerkers van CVO. Leerlingen kunnen een beroep doen op de betreffende leerlingenstatuten op de betreffende scholen. Daarin staan de mogelijkheden, rechten en plichten ten aanzien van het melden van klachten en bezwaren vermeld. Wat zijn vertrouwenspersonen en counselors? De vertrouwenspersonen/counselors kunnen helpen bij het oplossen van problemen. Medewerkers, leerlingen en bezoekers op de school die te maken hebben met ongewenst gedrag zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten, geweld of discriminatie, kunnen bij de vertrouwenspersonen/counselors terecht, waarbij geldt dat vertrouwenspersonen er in principe zijn voor de medewerkers en de counselors voor de leerlingen. De vertrouwenspersonen/counselors zijn er in principe voor iedereen die op de betreffende CVO-school te maken heeft met ongewenst gedrag. Ook kunnen medewerkers en/of leerlingen bij de vertrouwenspersoon/counselors terecht als er problemen in de samenwerking zijn en men er samen niet meer uitkomt of bij andere problemen waar een luisterend oor wenselijk is. Voor wie zijn vertrouwenspersonen en counselors? Iedereen die binnen CVO te maken heeft met ongewenst gedrag of die problemen heeft in de samenwerking waarbij men er samen niet meer uitkomt, kan bij de vertrouwenspersoon/counselor terecht. Wat doen vertrouwenspersonen en counselors? De vertrouwenspersonen/counselors hebben tot taak om problemen die medewerkers en/of leerlingen bij hen neerleggen door contacten en bemiddeling (weer) bespreekbaar te maken en daardoor bij te dragen tot de oplossing van deze problemen. De vertrouwenspersonen/counselors treden niet in de plaats van de verantwoordelijke personen en procedures en mengen zich niet in de normale rechtsgang. Ook treden ze niet op als raadsman, maar hebben een luisterend oor en kunnen raad geven of de weg wijzen. Zij kiezen geen partij, maar zullen veelal luisteren, adviseren en bemiddelen. Brengt een medewerker en/of leerling een probleem bij één van de vertrouwenspersonen/counselors in, dan zal deze allereerst kijken of de kwestie niet al in behandeling is bij de verantwoordelijke instantie of functionaris die het probleem zouden moeten oplossen. Is dat wel het geval, dan zal de vertrouwenspersoon/ counselor zich terughoudend opstellen. Deze houding zal hij ook aannemen als er voor een probleem een bezwaar- of beroepsprocedure bestaat. Deze procedure staat voor leerlingen in het leerlingenstatuut en voor medewerkers in de CAO. Werkwijze van een vertrouwenspersoon en counselor De vertrouwenspersoon/counselor onderzoekt het probleem en 15

17 Schoolgids Algemeen deel beoordeelt door welke instantie(s) of personen de verdere behandeling het beste kan gebeuren. Vervolgens adviseert de vertrouwenspersoon/counselor de klager wát te doen. De bemoeienis van de vertrouwenspersoon/counselor kan drieledig zijn. De vertrouwenspersoon/counselor kan een advies geven, waarna de klager zijn probleem probeert op te lossen zonder verdere inschakeling van de vertrouwenspersoon/counselor. De vertrouwenspersoon/counselor kan het probleem voorleggen aan een andere persoon of instantie die het verder kan behandelen, waarbij de vertrouwenspersoon/counselor het eerste contact legt tussen de betreffende persoon of instantie en de klager. De vertrouwenspersoon/counselor kan tijdens de behandeling van de kwestie door andere personen nog wel optreden als bemiddelaar. Welke aanpak ook wordt gekozen, de vertrouwenspersoon/ counselor zal steeds zijn bemoeienis bepalen in overleg en met instemming van de klager en eventueel verantwoordelijke functionarissen. Onderwijskundig jaarverslag Informatie hierover kunt u vinden op de website, onder jaarverslagen. Een formele klacht indienen Uitgangspunt in de regeling is dat klachten zo veel mogelijk binnen de school worden opgelost. Daarbij is er de keuze om gebruik te maken van de vertrouwenspersoon of niet. We adviseren iedereen dit zo veel mogelijk te doen. Zeker voordat iemand besluit een formele klacht in te dienen. Als het niet anders kan, kunnen formele klachten worden ingediend bij een speciale Klachtencommissie Christelijk Onderwijs, postbus 694, 2270 AR Voorburg. De Klachtencommissie beoordeelt eerst of de klacht in behandeling kan worden genomen. Is dit het geval? Dan onderzoekt de commissie het een en ander, brengt rapport uit en geeft een advies aan de Voorzitter Raad van Bestuur. De Voorzitter Raad van Bestuur neemt dan uiteindelijk een besluit en kan, als dat moet, passende maatregelen nemen Leerlingen Calvijn Vreewijk 16

CSG Calvijn. Schoolgids 2013-2014. Projectnaam : LOGO. Laatste correctie : 07-09-04. Status : Operator : Lex

CSG Calvijn. Schoolgids 2013-2014. Projectnaam : LOGO. Laatste correctie : 07-09-04. Status : Operator : Lex CSG Calvijn Klantnaam : CALVIJN Projectnaam : LOGO Projectnummer : 15820005 Documentnaam : 15820005_Calvijn_logo_fc.eps Laatste correctie : 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN MAGENTA YELLOW BLACK PMS nummers

Nadere informatie

Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie. Gebruikte kleuren : CYAAN PMS nummers. Status. Druktechniek

Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie. Gebruikte kleuren : CYAAN PMS nummers. Status. Druktechniek CSG Calvijn Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie : : : : : CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN PMS nummers : 000 C 000 MAGENTA

Nadere informatie

Calvijn Maarten Luther

Calvijn Maarten Luther Calvijn Maarten Luther Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04. Beleidskader overstap vmbo-tl / mavo - havo. : Hanneke : Irma/Jeroen

CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04. Beleidskader overstap vmbo-tl / mavo - havo. : Hanneke : Irma/Jeroen CSG Calvijn Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK C C Status

Nadere informatie

Calvijn Maarten Luther

Calvijn Maarten Luther Calvijn Maarten Luther Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04. : Hanneke : Irma/Jeroen

CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04. : Hanneke : Irma/Jeroen CSG Calvijn Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie : : : : : CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN PMS nummers : 000 C 000 MAGENTA

Nadere informatie

Een ondernemende school!

Een ondernemende school! Calvijn Business School Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja

Welkom. Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i Bewust, Betrokken, Berechja Welkom Vo o r l i c h t i n g o u d e r s b a s i s s c h o o l J a n u a r i 2 0 1 6 Bewust, Betrokken, Berechja Programma Opening: dhr. J. Frankema, directeur Presentatie: dhr. J. Schaak, teamleider

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016

Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 Overgangsnormen en uitslagregels 2015-2016 inhoud overgangsnormen TOPmavo havo en vwo uitslagregels overstap Interactieve pdf Met deze interactieve pdf heeft u eenvoudig toegang tot alle informatie van

Nadere informatie

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs

VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Inhoud VO avond 1. Onderwijstypen voortgezet onderwijs (VO) 2. Advisering basisschool 3. Toelichting toetsafname 4. Tijdspad 5. Ontwikkelingen 6. Traject aanmelding VO. 7. Tips bezoek en overzicht van

Nadere informatie

CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04. : Hanneke : Irma/Jeroen

CALVIJN LOGO 15820005 15820005_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04. : Hanneke : Irma/Jeroen Calvijn Juliana Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK C C Status

Nadere informatie

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl

Hardenberg Tel 0524 593800. Coevorden. Your next step! Tel 0523 262170. www.denieuweveste.nl Van Heeckerenlaan 2 Piet Heinstraat 1 Coevorden Hardenberg Tel 0524 593800 Your next step! Tel 0523 262170 www.denieuweveste.nl Your next step! informatie 2014/2015 ontwikkel(t) je talent De Nieuwe Veste

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Naar welke opleiding kan mijn kind?

Naar welke opleiding kan mijn kind? Na de basisschool Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven De nieuwe school Het onderwijssysteem Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze? Belangrijke data

Nadere informatie

Vakkundig in Actief leren

Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Vakkundig in Actief leren Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Oud-Beijerland Het Actief College Het Actief College is een openbare scholengemeenschap voor beroepsgerichte

Nadere informatie

Calvijn Maarten Luther

Calvijn Maarten Luther Calvijn Maarten Luther Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

Een ondernemende school!

Een ondernemende school! Calvijn Business School Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL HAVO - VWO ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL - cursus 2014-2015 1 Algemeen deel van het PTA TL// Op de TL, het en het bestaat het totale onderwijspakket uit de volgende vaste onderdelen:

Nadere informatie

Een ondernemende school!

Een ondernemende school! Calvijn Business School Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2015-2016

OVERGANGSNORMEN 2015-2016 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl Website: www.stedelijk-college.nl

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2015-2016 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 27 mei 2015 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde.

4. In de bevorderingsnormen komt regelmatig het begrip kernvakken voor. Het gaat hierbij om de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. Versie Schooljaar 2016-2017 Definitief vastgesteld sept. 2016 Bevorderingsnormen Inclusief: - Herkansingsregeling 4 havo, 4 vwo en 5 vwo - Protocol doorstroom 4 mavo naar 5 havo - Protocol doorstroom 5

Nadere informatie

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018.

Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Geachte ouders/verzorgers, Hierbij ontvangt u de overgangsnormen voor het schooljaar 2017/2018. Naast de rapporten die u dit schooljaar ontvangt, is het voor u belangrijk op de hoogte te zijn van de normen

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN 2014-2015

OVERGANGSNORMEN 2014-2015 De overgangsnormen maken deel uit van de schoolgids 2014-2015 SCZ Stedelijk College Van Doornenplantsoen 1 2722 ZA Zoetermeer Tel. (079) 331 03 00 Fax (079) 331 40 40 E-mail: info@stedelijk-college.nl

Nadere informatie

Welkom ouders van t Zonnewiel

Welkom ouders van t Zonnewiel Welkom ouders van t Zonnewiel Presentatie over: De overstap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs en de scholen van Het Baken in Almere Onderwijsdoorstroomschema LWOO, wat is dat? LWOO op Stad

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016

TOELICHTING bij PTA havo/vwo. (klas 12hv) Maastricht, 1 oktober 2016 TOELICHTING bij PTA havo/vwo (klas 12hv) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding 12 havo/vwo 1 Toelichting bij PTA 2015 2016 opleiding h/v Inleiding

Nadere informatie

Op naar de brugklas!!!!

Op naar de brugklas!!!! Op naar de brugklas!!!! Voorlichtingsavond Voortgezet Onderwijs Programma Welkom en toelichting programma Voorbereiding VO De Cito-toets Informatie over scholen en schooltypes Het adviestraject en de inschrijving

Nadere informatie

Overgangsnormen en uitslagregel

Overgangsnormen en uitslagregel Overgangsnormen en uitslagregel 2012 2013 Picasso Lyceum gymnasium, atheneum, havo en TOPmavo Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer Tel. (079) 347 17 00 Fax (079) 347 17 99 E-mail:info@picasso-lyceum.nl Website:

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus

ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus ALGEMEEN DEEL VAN HET PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 en 4 HAVO 4 en 5 VWO 4, 5 en 6 cursus 2016-2017 1 Algemeen deel van het PTA MAVO/HAVO/VWO Meander College - 2016-2017 1 Het onderwijsaanbod

Nadere informatie

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015

Informatieavond CBS de Citer 2015. Welkom 10-09-2015 Informatieavond CBS de Citer 2015 Welkom 10-09-2015 Algemene Informatie m.b.t. de communicatie Iedere vrijdag verschijnt de nieuwsbrief. Het is van belang om deze goed te lezen. Zo blijft u op de hoogte

Nadere informatie

Informatieboekje leerjaar 2

Informatieboekje leerjaar 2 2016 Vakkenpakket TL 3 kiezen Inhoud Beste leerlingen en hun ouder(s) of verzorger(s),... 2 Het vmbo 3 Vakkenkeuze voor de 3 e klas vmbo-tl.4 De gevolgen van je keuze..5 Doorstroom van 4 vmbo -tl naar

Nadere informatie

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan

OPEN DAG 2015. www.staring.nl. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. 24 januari 10 tot 13 uur. Borculo Beukenlaan OPEN DAG 2015 Borculo Beukenlaan 24 januari 10 tot 13 uur Borculo Herenlaan bovenbouw vmbo 24 januari 10 tot 13 uur Lochem Zutphenseweg 24 januari 10 tot 13 uur www.staring.nl Het Staring College daagt

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN DE AVOND

PROGRAMMA VAN DE AVOND PROGRAMMA VAN DE AVOND Overzicht voortgezet in Nederland Het kundig rapport NIO Tijd voor vragen Onderwijs na de Basisschool Het Voortgezet Onderwijs MBO-niveau 3 + 4 MBO Niveau 1 + 2 Hoger Onderwijs Weten

Nadere informatie

Informatie 8ste jaarsouders

Informatie 8ste jaarsouders Informatie 8ste jaarsouders NIO donderdag 8 november 2012 Deze wordt afgenomen door Eduniek, onze schoolbegeleidingsdienst. Uitslag na de kerstvakantie, samen met het schooladvies. Aanvullende informatie

Nadere informatie

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn

Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsrichtlijnen Calvijn Bevorderingsbeleid 1. Op basis van de bevindingen in de zogenaamde bevorderingsvergadering wordt aan het einde van elk schooljaar een beoordeling gegeven ten behoeve van

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer

De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer De kwaliteit van ons onderwijs Examenresultaten Stedelijk College Zoetermeer schooljaar 2005-2006 schooljaar 2006-2007 schooljaar 2007-2008 Gemiddelde examenresultaten over de laatste drie schooljaren

Nadere informatie

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen,

Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen. Geachte ouders/verzorgers en leerlingen, Postbus 57613 3008 BP Rotterdam Aan de ouders/verzorgers en leerlingen van CSG Calvijn Rotterdam, februari 2013 Betreft: Verandering invoering nieuwe eisen m.b.t. Nederlands en rekenen Bezoekadres Centrale

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl

Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl Toelichting bij PTA opleiding vmbo-tl (klas 9 en 10tl) 2016-2017 Maastricht, 1 oktober 2016 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2016-2017 Opleiding vmbo-tl 1 Inleiding De Bernard Lievegoed School

Nadere informatie

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW

OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN. op Christelijk College de NOORDGOUW OVERSTAP- en KEUZEMOMENTEN op Christelijk College de NOORDGOUW () Op de Noordgouw kunnen leerlingen 3 verschillende diploma s halen: 1. MAVO-diploma 2. HAVO-diploma 3. Atheneum-diploma (+) VMBO-tl = MAVO

Nadere informatie

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school

atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school atheneum en havo reewijk yceum een Calvijn school Beste ouders/verzorgers, De komende periode kiest u samen met uw zoon of dochter een middelbare school. U bezoekt met uw kind waarschijnlijk verschillende

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING KLAS 3 2013-2014 Afdelingsleiders Decanen dhr. drs. G.C. Zijlstra (vwo) en dhr. R de Boef (havo) mw. E. de Neef en mw. drs. A.C.R.I. Govaarts Mentoren 3A mw. E.A.M. van Veen 3GA dhr.

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017

TOELICHTING bij PTA opleiding havo. Klas 10h/11h. Maastricht, 1 oktober 2017 TELICHTING bij PTA opleiding havo Klas 10h/11h 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Bernard Lievegoed School Toelichting PTA 2017-2018 pleiding havo 1 Toelichting bij PTA 2017 2018 opleiding havo Inleiding

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3

KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 KEUZEBEGELEIDING & PROFIELKEUZE KLAS 3 2014-2015 Belangrijke data i.v.m. profielkeuze schooljaar 2014 2015 9 dec. Ouderavond 10 dec. Mentoravond 26-30 jan. Elke derde klas gaat één dag op keuzedag 2 feb

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015

OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 OVERGANGSNORMEN OP- en DOORSTROOMREGELING 2014-2015 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en doorstroomregeling 2014-2015. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen

UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING. Artikel 23 Eindcijfer eindexamen HOOFDSTUK V UITSLAG, HERKANSING EN DIPLOMERING Artikel 23 Eindcijfer eindexamen 1. Het eindcijfer voor alle vakken van het eindexamen wordt uitgedrukt in een geheel cijfer uit de reeks 1 tot en met 10.

Nadere informatie

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling

Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen. Plaatsingsregeling Vestiging mavo en beroepsvoorbereidende leerwegen Plaatsingsregeling 2016 2017 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v)

TOELICHTING bij PTA opleiding vwo. (klas 10 v / 11 v / 12 v) TELICHTING bij PTA opleiding vwo (klas 10 v / 11 v / 12 v) 2017-2018 Maastricht, 1 oktober 2017 Toelichting bij PTA vwo Tweede fase 3 Formulier profielkeuze 4 Keuzeformulier 10 vwo 5 Keuzeformulier 11

Nadere informatie

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar

REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN. Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar REGELING CIJFERGEVING/BEOORDELING EN BEVORDERINGSNORMEN Stedelijk Dalton College Alkmaar schooljaar 2016-2017 Vastgesteld door de medezeggenschapsraad d.d. 1 juni 2016 ALGEMEEN In gevallen waarin deze

Nadere informatie

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014

OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 OVERGANGSNORMEN OP- EN AFSTROOMREGELINGEN 2013-2014 Voorwoord Voor u ligt het document Overgangsnormen en op- en afstroomregelingen 2013-2014. De Johan de Witt Scholengroep is een school waar het behalen

Nadere informatie

De ondernemende school van Rotterdam!

De ondernemende school van Rotterdam! Calvijn Business School Klantnaam Projectnaam Projectnummer Documentnaam Laatste correctie CALVIJN LOGO 15825 15825_Calvijn_logo_fc.eps 07-09-04 Gebruikte kleuren CYAAN PMS nummers C MAGENTA YELLOW BLACK

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL Schooljaar 2015-2016 Rotterdam, 1 september 2015 INHOUDSOPGAVE PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS NIEUWERKERK AD IJSSEL

Nadere informatie

Schoolgids Carré College (samenvatting)

Schoolgids Carré College (samenvatting) Schoolgids Carré College (samenvatting) 2016-2017 1 Over het Carré College Praktijkgericht Nu naar het Carré College, straks een baan Op het Carré College bieden we de best denkbare voorbereiding op MBO

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Onze scholen in het voortgezet onderwijs

Onze scholen in het voortgezet onderwijs Onze scholen in het voortgezet onderwijs Almeerse Scholen Groep Voor elke leerling het juiste onderwijs 48 basisscholen Acht scholen in het voortgezet onderwijs Gevarieerd en compleet onderwijsaanbod Kindgericht

Nadere informatie

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD

Ckv* Maat Lo. Gymnasium: Klassieke taal. Profieldeel. (vakken variëren per profiel) Vrije deel Gd(-et) Mo Fi In Bsm WisD Algemene informatie over de Tweede Fase Examendossier Je examen bestaat uit twee delen, het schoolexamen en het centraal examen. Het schoolexamen begint al vanaf de vierde klas. Het schoolexamen bestaat

Nadere informatie

Bevorderingsnormen

Bevorderingsnormen Bevorderingsnormen 2017-2018 A. Inleiding B. Begrippen 1. Afronden 2. Tekorten 3. Voldoende en Goed 4. Voortschrijdend gemiddelde. 5. Categorie I en II C. Rapporten D. Algemeen E. Bevorderingsnormen klas

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand

EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH Erasmusweg 1, 9602 AB Hoogezand Postbus 215, 9600 AE Hoogezand EXAMENREGLEMENT PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas 3 VMBO-TL REHOBOTH 207-208 Christelijke school voor vmbo + e fase havo Erasmusweg, 9602 AB Hoogezand Postbus 25, 9600 AE Hoogezand telefoon (0598)

Nadere informatie

Surf ook naar www.rvec.nl

Surf ook naar www.rvec.nl Een succesvolle leerloopbaan voor ieder kind Welkom bij Roelof! Het Roelof van Echten College in Hoogeveen is een school voor ieder kind. Wij bieden alle vormen van onderwijs aan: praktijkonderwijs, leerwegondersteunend

Nadere informatie

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 -

Inleiding. Veel succes met het maken van jouw profielkeuze! S. Koningsveld, decaan Havo H. Lubberdink, decaan Vwo - 1 - Inleiding Dit schooljaar sta je voor een belangrijke keuze: het kiezen van je profiel. De ervaring leert dat het maken van deze keuze niet altijd even gemakkelijk is. Het profiel en de eventuele extra

Nadere informatie

Een ondernemende school!

Een ondernemende school! Calvijn Business School Klantnaam : CALVIJN Projectnaam : LOGO Projectnummer : 15820005 Documentnaam : 15820005_Calvijn_logo_fc.eps Laatste correctie : 07-09-04 Gebruikte kleuren : CYAAN MAGENTA YELLOW

Nadere informatie

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS

CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS IK BEN WELKOM CITAVERDE COLLEGE HEERLEN INFORMATIE VOOR (B)SCHOOLVERLATERS EN HUN OUDERS/VERZORGERS CITAVERDE COLLEGE HEERLEN RELATIEF KLEINE SCHOOL: VEEL PERSOONLIJKE AANDACHT VOOR DE INDIVIDUELE LEERLING

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling

Vestiging basis, kader, mavo, mbo. Plaatsingsregeling Vestiging basis, kader, mavo, mbo Plaatsingsregeling 2015 2016 Afkortingen vmbo - voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs lwoo - leerwegondersteunend onderwijs * rvc - regionale verwijzingscommissie

Nadere informatie

Determinatieavond leerjaar 2

Determinatieavond leerjaar 2 Programma: Determinatie TL Beroepsgericht Waar kijken wij naar bij uw zoon/dochter: Cijfers (kennis, vakvaardigheden en leervermogen) Algemene vaardigheden en (studie)houding Cito Vas Wat wil de leerling

Nadere informatie

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB)

Decanaat Lekkerkerk. Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2. Loopbaan Oriëntie en Beroep (LOB) Decanaat Loopbaanoriëntatie en begeleiding in VMBO-BK2 Loopbaan: Als je bezig bent met je schoolloopbaan dan ben je bezig met vragen over jouw toekomst. Wat voor beroepen vind je interessant? Wat voor

Nadere informatie

Welkom op de Uilenhof

Welkom op de Uilenhof Welkom op de Uilenhof Nieuwe Mavo Havo Junior Talent Ontwikkeling Techniek (TOT) Uilenhof, kijken door familie - ogen Opbouw van de presentatie Wie zijn wij? (missie/visie/belofte/kernwaarden) Vormen van

Nadere informatie

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee

Welkom. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Welkom Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Goeree-Overflakkee Goeree-Overflakkee Kwalitatief goed onderwijs www.scholenopdekaart.nl www.samenwerkingsverband-vo.nl Expertisecentrum Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Veranderingen door invoering Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beter beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 HAVO de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen

BORNEGO COLLEGE. 25 oktober Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter. Hier kan een onderschrift komen BORNEGO COLLEGE 25 oktober 2016 Een belangrijk keuzemoment in het leven van uw zoon of dochter Hier kan een onderschrift komen 1 Programma (in hoofdlijnen) (voortgezet) Onderwijs in Nederland Bornego College:

Nadere informatie

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans

PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS. Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans PROMOTIENORMEN THORBECKE VOORTGEZET ONDERWIJS Schooljaar 2015-2016 Locatie vmbo voor sport & dans Rotterdam, juni 2015 Promotienormen Thorbecke Voortgezet Onderwijs 2015/2016 pagina 2 Inhoud 1. Algemene

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen Verschillende onderwijsvormen Onderbouw en bovenbouw

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON

BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN WOLFERT DALTON BEVORDERINGSNORMEN leerjaar 1 2014-2015 Algemeen Indien een leerling bevorderd wordt naar een hoger of lager niveau, dan wordt de leerling geplaatst in een klas op dezelfde

Nadere informatie

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th

Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl. Studiewijzer. 10th Vrijeschool voor voortgezet onderwijs vwo, havo, vmbo-tl Studiewijzer 10th 2015/2016 2 Beste leerling, Hierbij ontvang je de Studiewijzer voor het examenjaar vmbo-tl-4. Lees de studiewijzer goed door en

Nadere informatie

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum

Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Overgangsrichtlijnen van het Etty Hillesum lyceum Schooljaar 2015-2016 Bij het bepalen van de overgang naar een volgend leerjaar kijkt de rapportvergadering naar alle eindcijfers op het eindrapport. Voortschrijdend

Nadere informatie

Troubadourtje SCHOOLGIDS NIET VERGETEN!! Verwachtingsgesprekken. Agenda: AFSCHEID NEMEN

Troubadourtje SCHOOLGIDS NIET VERGETEN!! Verwachtingsgesprekken. Agenda: AFSCHEID NEMEN Troubadourtje Informatiekrant Katholieke basisschool De Troubadour Jaargang: 2016-2017 Datum: 22-09-2016 Inhoud: Verwachtingsgespre k schoolgids Afscheid Niet vergeten Groep 6: Gouden week Agenda: Verwachtingsgesprekken

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

mavo havo atheneum gymnasium

mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium mavo havo atheneum gymnasium Het Elzendaalcollege ligt, omgeven door veel groen, dicht bij het station van Boxmeer. De school bestaat uit drie gebouwen of gebouwdelen, met

Nadere informatie

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017

INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO. Woensdag 8 maart 2017 INFORMATIEMIDDAG OVERSTAP 5 HAVO 5 VWO Woensdag 8 maart 2017 Even voorstellen Mw. Zandbergen teamleider 3/4/5/6 vwo Mw. Derksen decaan vwo Dhr. Wellen teamleider internationaal Indeling middag Informatie

Nadere informatie

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas?

Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Sint-Jan havo atheneum tweetalig vwo (op gymnasium én op atheneum) traditioneel onderwijs met oog voor nieuwe ontwikkelingen Waarom noemen we de eerste klas brugklas? Wat is het doel van de brugklas? Welke

Nadere informatie

Bevorderingsreglement Onderbouw

Bevorderingsreglement Onderbouw Bevorderingsreglement Onderbouw Schooljaar 2014-2015 Aan de leerlingen in de leerjaren 1 t/m 3, Om je succesvol naar je diploma te begeleiden, krijg je niet alleen uitleg en begeleiding, maar wordt er

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS

VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS VOORLICHTING VAN DE BASISSCHOOL NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Programma: Voorlichting wordt verzorgd door drie scholen uit de buurt namens alle VO-scholen 1 2 3 Verschillende Onderbouw en Hoe komt u aan

Nadere informatie

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen

4-12-2015. Bedoeling infoavond. Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase. Historische achtergronden. Tweede fase. Merkbare veranderingen Bedoeling infoavond Na afloop heeft u een beeld van: Welkom INFORMATIEAVOND 3 vwo de Tweede Fase de Tweede Fase als onderwijssysteem het keuzeproces van uw zoon/dochter Tweede fase Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3

Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 2012-2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Advisering en schoolkeuze 1 Hoofdstuk 2: De verschillende soorten onderwijsniveaus na de basisschool 3 Hoofdstuk 3: Overzicht van alle Utrechtse scholen en hun onderwijsniveaus

Nadere informatie

Procedure schoolverlaten

Procedure schoolverlaten Procedure schoolverlaten Overgang van het PO naar VO: Het advies van de basisschool is tegelijk het plaatsingsniveau van de leerling. Regelgeving: Het bevoegd gezag (VO) baseert zijn beslissing over de

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Informatieavond. 4 havo

Informatieavond. 4 havo Informatieavond 4 havo Programma 19u30 inleiding 20u15 pauze 20u30 kennismaken met mentor Organisatie rector dhr. T. Oudejans conrector onderwijs, bedrijfvoering en financiën dhr. A. Plevoets afdelingsleider

Nadere informatie

Bevorderingsnormen 2015-2016

Bevorderingsnormen 2015-2016 Visser t Hooft Lyceum Bevorderingsnormen 2015-2016 Leiden, Leiderdorp, Rijnsburg september 2015 INHOUD BEVORDERINGSNORMEN 2015-2016...3 Termen en begrippen...3 Rapportcijfers en bevordering...3 BEVORDERING

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015

INFORMATIEBOEKJE PAKKETKEUZE VMBO 2014-2015 1. VMBO: DE THEORETISCHE LEERWEG (TL)... 2 2. SECTORKEUZE... 2 3. VAKKENPAKKETKEUZE VAN KLAS 2 VMBO-TL/TL-HAVO NAAR KLAS 3 VMBO-TL... 3 KEUZEFORMULIER VAN KLAS 2 NAAR 3 VMBO... 4 4. VAKKENPAKKETKEUZE VAN

Nadere informatie

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur

VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur VMBO g/t HAVO VWO Gymnasium Tweetalig VWO Technasium Kunst & Cultuur contactavond havo 5 2016-2017 programma informatie afdelingsleider havo: dhr. Florisse informatie leerling-coordinator havo BB: mw.

Nadere informatie