Algemene uitleg door 2College Durendael

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene uitleg door 2College Durendael"

Transcriptie

1 Algemene uitleg door

2 VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het individueel en speciaal onderwijs, zoals LOM-scholen (Leer- en OpvoedingsMoeilijkheden) en ZMOKscholen (Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen) terugdringen. Naast onderwijskundige zaken, speelden ook financiële zaken hierbij een rol. Bovendien zou het de integratie van leerlingen met leer- en gedragsproblemen tegenhouden en een aanbod van scholen voor jongeren met gedragsproblemen, zou tevens de vraag scheppen. Men was het er toen wel over eens, dat er iets moest gebeuren. MAVO-leerlingen begonnen na hun eindexamen in het MBO (Middelbaar BeroepsOnderwijs) zonder enig idee van hun beroepswens en de beroepspraktijk. Ze kozen vaak willekeurig een richting, dat lijkt me wel leuk, hetgeen dan toch vaak tegenviel. Ze probeerden een andere richting en vielen daarna vaak alsnog uit. Een kleine groep MAVO-leerlingen ging door naar de HAVO. LBO-ers verdwaalden helemaal in het MBO. Hoe ziet het VMBO er nu uit? Leerwegen Leerlingen verschillen in de manier waarop ze leren en in wat ze kunnen. Vanwege deze verschillen tussen leerstijlen en capaciteiten van leerlingen heeft men gekozen om het VMBO te verdelen in 4 leerwegen, te weten: De theoretische leerweg De kaderberoepsgerichte leerweg De gemengde leerweg De basisberoepsgerichte leerweg Hieronder worden deze leerwegen verder uitgewerkt. Theoretische leerweg (TL) Zoals de naam al zegt, is de theoretische leerweg bedoeld voor leerlingen die theoretisch zijn ingesteld. De theoretische leerweg heeft alleen algemene vakken: Nederlands, Frans, Duits, Engels, wiskunde, natuur/scheikunde, biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, maatschappijleer, economie, kunstvakken (tekenen, muziek of handvaardigheid) en L.O. (Lichamelijke Opvoeding = gymnastiek). Gemengde leerweg (GL) De gemengde leerweg biedt onderwijs op hetzelfde niveau als de theoretische leerweg. Het verschil met de theoretische leerweg ontstaat in leerjaar 3. Vanaf leerjaar 3 kent de gemengde leerweg naast de algemene vakken een beroepsgericht programma van drie of vier uur per week. In dat programma oriënteren leerlingen zich op beroepen binnen een bepaalde bedrijfstak of -sector. Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) De kaderberoepsgerichte leerweg is bestemd voor praktisch ingestelde leerlingen. Ook deze leerweg heeft naast algemene vakken een beroepsgericht programma, maar dat programma is veel groter dan in de gemengde leerweg. Twaalf uur per week praktijk in plaats van vier uur per week. In dit programma oefenen leerlingen in praktische beroepsvaardigheden voor een bepaalde bedrijfstak of -sector en krijgen ze theorie die bij de beroepsvakken hoort.

3 VMBO algemeen Basisberoepsgerichte leerweg (BBL) De basisberoepsgerichte leerweg is bedoeld voor de heel praktische ingestelde leerlingen, die na het VMBO niet lang willen doorleren, maar zo snel mogelijk een vak willen uitoefenen. Het beroepsgerichte programma heeft een omvang van minimaal 12 uur per week. De TL, GL en KBL zijn verschillend ingevuld, meer praktisch of juist meer theoretisch, maar ze bieden dezelfde doorstroommogelijkheden naar het MBO. De BBL is minder zwaar dan de andere leerwegen en bereidt voor op een mboopleiding van een lichter niveau (zie ook onderdeel Doorstroommogelijkheden) Leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) Het Nederlandse leerwegondersteunend onderwijs, dat wordt afgekort tot LWOO, is bedoeld voor leerlingen die extra begeleiding nodig hebben in één van de leerwegen van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs. Leerlingen in het LWOO krijgen een zogenaamde LWOO-indicatie. Dat wil zeggen dat uit onderzoek blijkt dat zij voldoen aan bepaalde criteria die betrekking hebben op leerachterstand, IQ en sociaal-emotionele problematiek. Voor het LWOO bestaan de volgende criteria: 1. De leerling moet een leerachterstand hebben op tenminste twee van de vier domeinen: inzichtelijk rekenen, begrijpend lezen, technisch lezen en spellen; 2. Een IQ dat ligt tussen de waarden 75 tot en met 90 of een IQ dat ligt tussen de waarden 91 tot en met 120 en met een sociaal-emotionele problematiek. Voor de scholen in het vmbo is de LWOO-indicatie van belang, omdat ze van de overheid extra middelen krijgen voor het verlenen van de extra begeleiding op basis van het aantal leerlingen met een indicatie. Op bieden we beperkt LWOO. Dat houdt in dat we enkel LWOO aanbieden in de Basis- en Kaderberoepsgerichte leerweg. Tevens kunnen wij enkel leerlingen LWOO aanbieden die voldoen aan punt 1 van de hierboven genoemde criteria. De leerlingen moeten kunnen functioneren in een reguliere groep.

4 VMBO algemeen Sectoren Bij de verschillende leerwegen gaat het om de vraag: hoe leert een leerling het best en wat kan een leerling aan? De sector heeft te maken met de vraag: wat wil ik graag worden later? In welke richting iemand later een beroep wil uitoefenen, is afhankelijk van zijn of haar interesses en capaciteiten. In het VMBO zijn 4 sectoren: Techniek Economie Zorg en Welzijn Landbouw. Elke sector heeft zijn beroepsgerichte programma s. Een programma biedt specifieke lesstof voor een bepaald beroep. Onder het kopje Wat houden de sectoren in vindt u meer informatie hierover. Wat ook van belang is, is dat niet alle sectoren in de KBL en de BBL op iedere middelbare school worden aangeboden. Dit heeft te maken met de praktische benadering van de lesstof. Daarom zijn er in de regio afspraken gemaakt welke school, welke sector aanbiedt in de BBL en de KBL. Voor de GL en de TL geeft dit echter geen problemen aangezien dit theoretische richtingen zijn en daarom overal aangeboden mogen worden. heeft voor de BBL en de KBL de sectoren Zorg en Welzijn en Economie. heeft voor de GL en de TL alle sectoren. Doorstroom mogelijkheden Na het succesvol afronden van het VMBO heeft de leerling een aantal mogelijkheden, als het gaat over de doorstroom naar het MBO. BBL: wanneer deze succesvol is afgerond kan de leerling naar het MBO niveau 1 of 2. Deze opleidingen duren respectievelijk 1 of 2 jaar. KBL: wanneer deze succesvol is afgerond kan de leerling naar het MBO niveau 3 of 4. Deze opleidingen duren respectievelijk 3 of 4 jaar. GL/TL: wanneer deze succesvol is afgerond kan de leerling naar het MBO niveau 3 of 4. Deze opleidingen duren respectievelijk 3 of 4 jaar. Ook kan de leerling doorstromen naar de vierde klas van het HAVO. Op 2College Durendael krijgen gemotiveerde leerlingen in 4VMBO GL/TL die willen overstappen naar het HAVO de kans om deel te nemen aan de Masterclass. Hierin worden zij nog beter voorbereid op de andere manier van werken op het HAVO.

5 Sectoren Wat houden de sectoren in? Techniek Bij de sector Techniek is er een aantal verplichte vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, L.O., kunstvakken 1, wiskunde en natuur- en scheikunde 1. Tenslotte wordt er gekozen voor één of twee vrije vakken, afhankelijk van de leerweg. Er zijn twee soorten techniekprogramma's. Als de leerling al precies weet wat hij of zij wil worden, dan wordt één van deze afdelingsvakken hun hoofdvak: Bouwtechniek Elektrotechniek Installatietechniek Metaaltechniek Grafische techniek Transport & logistiek Voertuigentechniek Weet de leerling niet precies wat hij of zij wil worden, dan kan één van deze intrasectorale programma s gekozen worden: Bouwbreed (metselen, timmeren, schilderen, stukadoren) Metalektro (metaaltechniek en elektrotechniek) Instalektro (installatietechniek en elektrotechniek) Op wordt de sector Techniek wel aangeboden in de GL en TL. Niet in de BBL en KBL. Zorg en Welzijn Bij de sector Zorg en Welzijn is er een aantal verplichte vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, gym, kunstvakken 1 en biologie. Er kan gekozen tussen wiskunde, maatschappijleer, geschiedenis of aardrijkskunde. Tenslotte wordt er gekozen voor één of twee vrije vakken, afhankelijk van de leerweg. Er zijn twee soorten zorg en welzijnprogramma's. Als de leerling al weet welk beroep hij of zij later wil uitoefenen, kan er gekozen worden voor één van deze afdelingsvakken: Verzorging Uiterlijke verzorging Wil de leerling breed opgeleid worden of wil hij of zij pas later voor een beroep kiezen, dan kan er gekozen worden voor het intrasectorale programma Zorg en Welzijn-breed. Op wordt de sector Zorg en Welzijn aangeboden in alle leerwegen. In de BBL en KBL bieden wij het intrasectorale programma Zorg en Welzijn breed aan.

6 Sectoren Economie Bij de sector Economie is er een aantal verplichte vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, L.O., kunstvakken 1 en economie. Er kan gekozen worden tussen wiskunde of een tweede moderne vreemde taal. Tenslotte wordt er gekozen voor één of twee vrije vakken, afhankelijk van de leerweg. Er zijn twee soorten economieprogramma's. Als de leerling al weet welk (economisch) beroep hij of zij later wilt uitoefenen, kan er gekozen worden voor één van deze afdelingsvakken: Administratie Consumptief Handel & verkoop Mode & commercie Wil de leerling breed opgeleid worden, of wil hij of zij pas later voor een beroep kiezen, dan kan er gekozen worden voor één van deze intrasectorale programma's: Handel en administratie (handel en verkoop en kantoor) Consumptief-breed Op wordt de sector Economie aangeboden in alle leerwegen. In de BBL en KBL bieden wij het afdelingsprogramma Mode & Commercie aan. Landbouw Bij de sector Landbouw is er een aantal verplichte vakken: Nederlands, Engels, maatschappijleer 1, L.O., kunstvakken 1 en wiskunde. Er kan gekozen worden tussen biologie of natuur- en scheikunde 1. Tenslotte wordt er gekozen voor één of twee vrije vakken, afhankelijk van de leerweg. Er zijn twee soorten landbouwprogramma's. Als een leerling al weet welk beroep hij of zij later wil uitoefenen, kan gekozen worden voor het programma: Landbouw en Natuurlijke Omgeving. Als een leerling breed opgeleid wil worden, of als hij of zij pas later voor een beroep wil kiezen, dan kan er gekozen worden voor het programma: Landbouw-breed. De leerling leert dan alles wat met landbouw en natuur te maken heeft. Op wordt de sector Landbouw wel aangeboden in de GL en TL. Niet in de BBL en KBL.

7 Tot slot Tot slot Het VMBO is nog steeds voor veel ouders ingewikkeld. Heeft u, na het lezen van deze brochure, nog vragen, schroom niet en neem contact met ons op. Wij helpen u graag. U kunt, bij voorkeur via , contact opnemen met: Mw. A. Hermans Decaan Dhr. P. Timmermans: Teamleider VMBO-BBL/KBL leerjaar 3 en 4 Mw. J. de Ponti: Teamleider VMBO leerjaar 1 en 2 Mw. C. Smit: Teamleider VMBO-GL/TL leerjaar 3 en 4 Dhr. F. Houter: Coördinator onderbouw Mw. C. Verhaaren Coördinator LWOO wenst u en uw zoon of dochter veel succes in het voortgezet onderwijs.

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo

Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo. Naar het vmbo Ervaringen van ouders en uitleg over het vmbo Naar het vmbo A De platforms beroepsvoorbereidende programma s in het vmbo hebben de krachten gebundeld in de Stichting Platforms VMBO (SPV). Voor al uw vragen

Nadere informatie

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO?

Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Welke wettelijke regelingen zijn er voor leerlingen met dyslexie in het VO? Binnen het voortgezet onderwijs zijn er voor leerlingen die niet in staat zijn het volledige onderwijsprogramma te volgen, mogelijkheden

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O

KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN Z E S PRAKTIJ K V O O R B E E L D E N VA N S T U D I E- EN BEROEPSKEUZEORIËNTAT I E I N H E T V M B O KIEZEN MOET [JE] KUNNEN 2 Voorwoord Help ze kiezen! Een realistische en doordachte

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 2 Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de bovenbouw vmbo 1 Onderwijsaanbod 2 Onderwijsvormgeving 3 Examinering 4 Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015

LWOO Open dag LOcatie csg BeiLen 5 februari 2015 Open dag LOcatie SaLLand 7 februari 2015 LWOO Open dag Locatie CSG Beilen 5 februari 2015 open dag locatie Salland 7 februari 2015 Inhoud 4 Leerwegondersteunend onderwijs 4 Een eigen plek 5 Zorgadviesteam 5 Aanmelding en toelating 6 Centrale

Nadere informatie

WELKOM OP ONZE OPEN DAG

WELKOM OP ONZE OPEN DAG WELKOM OP ONZE OPEN DAG De vraag is niet wat de mens moet kunnen en weten teneinde zich in de bestaande sociale orde te kunnen voegen, maar wel wat er in aanleg in de mens aanwezig is en in hem ontwikkeld

Nadere informatie

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE

Schoolgids MAASLANDCOLLEGE 14 15 Schoolgids MAASLANDCOLLEGE Omwille van de leesbaarheid is in alle voorkomende gevallen de mannelijke vorm gebruikt. Daar waar docent, leerling staat, kunt u ook docente, leerlinge lezen. Overal waar

Nadere informatie

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo

Stichting Platforms Vmbo. Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo Stichting Platforms Vmbo Wat moet en wat mag in de onderbouw vmbo 1 Onderwijsinhoud 2 Onderwijsvormgeving 3 Onderwijs aan zorgleerlingen

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL

groene lyceum het Kom naar DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO WWW.GROENEWELLE.NL Kom naar het groene lyceum WWW.GROENEWELLE.NL SCHOOLJAAR 15/16 DE GROENE ROUTE NAAR HET HBO Ondernemend onderwijs voor slimme doeners in een groene omgeving. Dat is Het Groene Lyceum van De Groene Welle.

Nadere informatie

Aanval op de uitval. perspectief en actie

Aanval op de uitval. perspectief en actie Aanval op de uitval perspectief en actie Fatma wil fysiotherapeut worden. En dat kan ze ook. Maar ze heeft nog een wel een lange leerloopbaan te gaan. Er kan in die leerloopbaan van alles misgaan waardoor

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze

Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt. Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Gebruik mij als kompas, ik ken de richting beter dan je denkt Over begeleiding van mensen met ASS bij studie- en beroepskeuze Marijke van Son Studentnummer: 2171084 Juni 2012, Beek en Donk Onderzoeksbegeleider:

Nadere informatie

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen

Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief. Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Vraag het de VMBO er! Snuffelonderzoek naar VMBO vanuit leerling-perspectief Januari 2011 P.S. Onderzoek Nijmegen Opdrachtgever LAKS Contactpersonen: Chanine Drijver en Anne Hertman Opdrachtnemer P.S.

Nadere informatie

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons?

MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP. Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? MIJN KIND HEEFT EEN HANDICAP Wat betekent Passend Onderwijs voor ons? Wat is er aan de hand? Elk kind in Nederland heeft recht op goed onderwijs. Voor kinderen met een lichamelijke of meervoudige handicap

Nadere informatie

1 11e editie 2010. 2010 vmbo. alles wat je weten moet. krant. bij elkaar in één. met je. examenrooster. slimme tips. goede sites en meer...

1 11e editie 2010. 2010 vmbo. alles wat je weten moet. krant. bij elkaar in één. met je. examenrooster. slimme tips. goede sites en meer... 1 11e editie 2010 2010 vmbo examenkrant alles wat je weten moet bij elkaar in één krant met je examenrooster slimme tips goede sites en meer... 2 examenkrant 2010 /// vmbo /// examenkrant 2010 /// vmbo

Nadere informatie

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik

Wie leest, heeft de wereld binnen handbereik BEHOEFTEONDERZOEK ONDER VMBO-DOCENTEN NEDERLANDS OVER HET BEVORDEREN VAN LEZEN DUO MARKET RESEARCH drs. Vincent van Grinsven drs. Liesbeth van der Woud CED-GROEP drs. Lenie van den Bulk drs. Menno Kouveld

Nadere informatie

14 Vragen en antwoorden

14 Vragen en antwoorden - Kennismaken met de Referentieniveaus voor Taal en Rekenen in het primair onderwijs 14 Vragen en antwoorden In 2008 zijn in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap referentieniveaus

Nadere informatie

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs.

Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. [Typ hier] Voorbeeld efficiënte inpassing lwoo en pro binnen passend onderwijs. 11 mei 2015 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze handreiking is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met:

Nadere informatie

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs

Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Goed in verschillen Professionaliteit in het omgaan met verschillen in het voortgezet onderwijs Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Dini van Donselaar APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Berlage of Barlaeus?

Berlage of Barlaeus? Het schoolkeuzeproces door de ogen van Amsterdamse ouders Projectnummer: 11258 In opdracht van: DMO Lotje Cohen MSc drs. Idske de Jong dr. Esther Jakobs drs. Jeroen Slot Oudezijds Voorburgwal 300 Postbus

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10

De pedagogisch medewerker. Hoofdstuk 10 124 De pedagogisch medewerker Samira, Mina en Elsje (allemaal 9 jaar) zijn buiten met het springtouw bezig. Twee draaien aan het koord en één springt. Pedagogisch medewerker Anne ziet dat Elsje bijna nooit

Nadere informatie

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO

BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO BEN JE VOORTIJDIG GESTOPT MET SCHOOL? KOM JE VAN HET VMBO ZONDER DIPLOMA? KOM JE VAN EEN PRAKTIJKSCHOOL EN WIL JE VERDER LEREN? WIL JE EEN MBO-OPLEIDING OP NIVEAU 2 VOLGEN MAAR HEB JE DAARVOOR NOG NIET

Nadere informatie

Talentontwikkeling op de havo

Talentontwikkeling op de havo Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk regionale talentnetwerken Talentontwikkeling op de havo Verhalen uit de praktijk Talentontwikkeling op de havo Inhoudsopgave 1. Over deze publicatie

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13

Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 12-13 Inhoudsopgave 09-10 Voorwoord... 4 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 5 2 Wat is praktijkonderwijs?... 8 3 Zo gaat het bij ons op school...

Nadere informatie

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS?

WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Veel praktijkvoorbeelden binnenin WAT VERANDERT ER IN HET SECUNDAIR ONDERWIJS? Brochure voor leraren ELITEONDERWIJS VOOR IEDEREEN TIJDLIJN EENHEIDSSTRUCTUUR 1990 1992 DE SCHOOL STAAT NIET ALLEEN ACCENT

Nadere informatie

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12

Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 schoolgids Openbare school voor Praktijkonderwijs 11-12 Inhoudsopgave 09-10 1 Met wie krijg je te maken op de Einder?... 4 2 Wat is praktijkonderwijs?... 7 3 Zo gaat het bij ons op school... 7 4 Welke

Nadere informatie