JAARVERSLAG De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging. Maart 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013. De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging. Maart 2014"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging Maart 2014 Op woensdag 12 maart 2014 van tot uur vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de NVBV plaats. De locatie: RVO (voormalig AgentschapNL) op de Croeselaan 15 te Utrecht. Voor onze leden is de middag gratis. Vanwege de locatie is aanmelding van te voren verplicht. Graag een mail naar

2 Inhoudsopgave 1. Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging Bestuur en Commissies Agenda Algemene LedenVergadering, Notulen Algemene LedenVergadering 2013, Verslag van het bestuur Verslag 2013 en planning 2014 websitecommissie Verslag ledenadministratie Verslag ledencontact Vlaanderen Kennisdag Verslag 2013 PR en marketing Redactioneel jaarverslag Balans Verlies- & winstrekening 2013 en begroting Projecten Jaarplan l 2

3 1. Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging Bestuur en Commissies 2013 BESTUUR Ad van der Aa, voorzitter ( ) Ingrid van de Cruijs, secretaris ( ) Antonin van de Bree, penningmeester ( ) Twan Vervoort, ledenadministratie ( ) Ruud Veen, homepage / internet ( ) Martin Tenpierik, kennisdag en redactie ( ) Stef Voermans, marketing en PR ( ) Daniël van Rijn, België (Vlaanderen) ( ) Herman Eijdems, kennisdag SECRETARIAAT Bij voorkeur via Of postadres: LBP Sight B.V., Postbus 1475, 3430 BL Nieuwegein Website: Bankrekening: Postbank REDACTIE BOUWFYSICA BLAD (EIND 2013) Marije Vos (hoofdredacteur) Mirjam Peters (eindredacteur) Marco van Beek Caroline Kaas Ingrid Naus Linda van Oeffelen Sara van der Valk Marjolein Vandersickel l 3

4 Redactieadres: Marije Vos p/a ARCADIS Nederland BV Postbus 4205, 3006 AE Rotterdam WEBSITECOMMISSIE Hans Bosch Peter van Heun Ruud Veen KASCONTROLE COMMISSIE Marc Ammerlaan Kees van der Linden l 4

5 2. Agenda Algemene Ledenvergadering, Opening en vaststellen agenda 2. Notulen van de Algemene Leden Vergadering Voorstel bestuur Jaarverslag 2013 en plannen voor 2014 Voorzitter Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica Stichting Kennisbank Bouwfysica Klimapedia Websitecommissie Ledenadministratie Belgische leden en contacten Kennisdag Handboek Bouwfysica Commissioning DBCA PR en marketing Redactie Penningmeester en financieel 5. Verslag kascontrolecommissie Begroting Rondvraag en sluiting l 5

6 3. Notulen Algemene Ledenvergadering 2013, Aanwezig bestuur: Aanwezige leden: Afwezig (m k): Peter Erdtsieck (voorzitter), Antonin van de Bree (penningmeester), Ingrid van de Cruijs (secretaris), Twan Vervoort, Herman Eijdems, Piet Heijnen, Martin Tenpierik, Ruud Veen, Stef Voermans Kees van der Linden, Marco van Beek, Jessica van Amerongen, Hermien Koerts, Sara van der Valk, Casper Esmeijer, Tom Haartsen, Bart de Geus, Ben Bronsema, Daniel van Rijn, Marc Ammerlaan, Marcel Aelen, Frank Postma, Ad van de Aa overige leden redactie en Peter van Heun (website) 1. Opening en vaststelling agenda Peter Erdtsieck opent de Algemene Leden Vergadering om uur. 2. Notulen van de Algemene Leden Vergadering van 2012 Er zijn twee kleine taalkundige opmerkingen en de notulen worden vastgesteld. 3. Bestuur Dit jaar is de bestuurstermijn van zes bestuursleden afgelopen: Peter Erdtsieck, stelt zich niet verkiesbaar voor een tweede termijn. Piet Heijnen, is na zes jaar niet meer herkiesbaar. Antonin van de Bree, herkiesbaar. Martin Tenpierik, herkiesbaar. Stef Voermans, herkiesbaar. Herman Eijdems, herkiesbaar Het bestuur stelt als kandidaat voor de functie van voorzitter Ad van der Aa voor en voor de functie ledencontact België Daniel van Rijn. Er hebben zich voorafgaand aan de ALV geen andere kandidaten aangemeld. Dit wordt bevestigd door de aanwezige leden. Er zijn geen bezwaren tegen de door het bestuur aangedragen kandidaten, dus de benoeming van Ad van der Aa en Daniel van Rijn en de herbenoeming van Antonin van de Bree, Martin Tenpierik, Stef Voermans en Herman Eijdems wordt per acclamatie goedgekeurd. l 6

7 4. Jaarverslag 2012 en plannen 2013 Peter Edtsieck (voorzitter) Peter Edtsieck geeft een toelichting over het jaar Belangrijke punten van het afgelopen jaar zijn: Update handboek Bouwfysische Kwaliteit Kantoorgebouwen: er is een update gepland voor het handboek. Hier is tevens budget voor gereserveerd. Voorbereiding vijfde Kennisdag Bouwfysica 2013 is in volle gang. Er worden inspanningen verricht om een aantal excursies te organiseren in Ledenaantal: er zijn weer inspanningen verricht om het ledenaantal te vergroten. Er zijn brieven gestuurd naar oud-leden en naar bedrijven om lidmaatschap te promoten bij werknemers. Plannen voor 2013 Organisatie vijfde Kennisdag Bouwfysica. 3 à 4 keer per jaar een excursie voor de leden organiseren inclusief aansluitende netwerkborrel. Update en ontsluiting van het Handboek Bouwfysische Kwaliteit. Bijdrage leveren aan de ontsluiting van de Kennisbank Bouwfysica. Doorgaan met het promoten van de bouwfysica vereniging bij andere doelgroepen en het verbeteren van de plaats van de bouwfysicus in het ontwerpproces. Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica Stand van zaken: Ad van der Aa is de beoogd nieuwe voorzitter van de SKB. Twan Vervoort is de beoogd nieuwe cursusleider voor de opleiding PHBO Bouwfysica. De opleiding PHBO Bouwfysica is 8 maart 2012 gestart met 28 deelnemers. De opleidingen PHBO Milieugeluid en Bouwakoestiek zijn gestart met 13 deelnemers voor Milieugeluid en 6 voor Bouwakoestiek. Firesafety is gestart met 11 deelnemers. De cursus Bouwbesluittoetser is omgevormd naar Bouwbesluitdeskundige. De PHBO opleiding Ontwerper Duurzame Klimaatconcepten is een nieuwe cursus die na de zomer van 2013 zal starten, De PHBO opleiding Bouwbesluitdeskundige zal in het voorjaar van 2013 starten. l 7

8 Website Peter van Heun is niet aanwezig. Ruud zal de toelichting doen over de website. Er zijn het afgelopen jaar geen wijzigingen in de bezetting geweest. Er zijn veel acties geweest met betrekking tot de website: Migratie van Joomla 1.5 naar 2.5. Bestuur en redactie hebben toegang gekregen tot de site. Hier kunnen ook documenten worden opgeslagen en uitgewisseld. De Kennisbank Bouwfysica is nu niet alleen via de TU Delft beschikbaar maar ook via de website van de NVBV. Toevoegen wiki voor het Handboek. Op handboek.nvbv.org is een wiki beschikbaar voor het Handboek. Toevoegen Bouwfysicabladen op de site van 2004 tot en met halverwege De ondoorzoekbare Bouwfysicabladen zijn daarnaast vervangen door doorzoekbare bladen. Alle bladen zijn nu doorzoekbaar. De presentatie van de Bouwfysicabladen is tevens verbeterd. De downloads worden vanaf nu bijgehouden en toelichtende teksten zoals inhoud kunnen toegevoegd worden. Alle informatie over de komende Kennisdag verschijnt op de site. Aanmelden kan ook via de site. Ledenadministratie Het ledenaantal blijft in 2012 op peil, namelijk 28 Belgische leden en 330 Nederlandse leden. Meerwaarden voor een lidmaatschap worden gratis excursies. De werving voor nieuwe leden blijft doorgaan. Het adressenbestand wordt vanaf 2013 eenmaal per jaar toegevoegd aan het Bouwfysicablad. Er is een vraag uit de zaal over wat een lidmaatschap is en wat een abonnement. De uitleg volgens de statuten is dat een lidmaatschap voor natuurlijke personen is en geen bedrijven. Bedrijven kunnen een abonnement afsluiten voor het blad. Dit geeft geen recht op toegang tot een excursie, hiervoor moet je lid zijn. Het doel van de NVBV is om mensen lid te maken en naar het huisadres het tijdschrift te sturen. Ledencontact België Er zijn geen activiteiten geweest met betrekking tot de Belgische leden. Daniel van Rijn neemt de functie van Piet Heijnen over maar zal niet de functie ledencontact België krijgen. l 8

9 PR en Marketing De NVBV wil zich actief aansluiten als contentpartner bij Kennisplatform Duurzaam Gebouwd. Doel van de NVBV is om integratie van bouwfysica in het bouwproces te bevorderen, van initiatief tot nazorg. Kennisdag De vijfde Kennisdag wordt gehouden op 20 juni 2013 op de TU in Delft. Het thema is Bits, Bytes & Bouwfysica. Er is een samenwerkingsverband met het NAG en de TU Delft. De Keynote lezingen worden gehouden door: Coert Zachariasse (Delta Development Group) Frank Bijdendijk (woningbouwvereniging Stadgenoot) Ad van Wijk (TU Delft en Green Campus Company) De programmafolders zijn gedrukt en worden verspreid. De eerste persberichten volgen snel en via sociale media wordt er druk reclame gemaakt voor de Kennisdag. Het aantal sponsoren valt tot dusver niet tegen. Vakblad Bouwfysica In 2012 is het vakblad Bouwfysica vier maal verschenen. Er zijn twee themanummers verschenen, waarvan één naar aanleiding van het verschijnen van het nieuwe Bouwbesluit. Het aantal pagina s was iets minder dan in de recordjaren, namelijk 148 ten opzichte van 164 in De dalende lijn van advertentie-inkomsten is helaas doorgezet. Met name personeelsadvertenties waren er beperkt. Het aantal sponsors is constant gebleven. De redactie is in bezetting in 2012 niet gewijzigd. Financiën Antonin ligt de jaarcijfers van 2012 toe. Er is uiteindelijk geen verlies gedraaid. Er is dit jaar een kostenpost afgeschreven van een belangrijke adverteerder die in 2009 geen factuur heeft ontvangen. Aangezien deze adverteerder nu ook nog steeds een belangrijke adverteerder is, wordt deze factuur niet meer verstuurd. Antonin zoekt nog even uit welke kosten vallen onder bestuurskosten en de onkostenvergoedingen bestuur en redactie. De kascontrolecommissie heeft alles in orde gevonden. Een advies dat zij geven is om een module incassobetaling aan te schaffen voor Davilex. Antonin meldt dat die module niet te verkrijgen is, hij heeft ook nog geen andere optie hiervoor gevonden. De facturatie-module is er inmiddels wel. l 9

10 Marc Ammerlaan zal samen met Kees van der Linden in de kascontrolecommissie van 2013 plaatsnemen. De ALV verleent op grond van het advies van de kascontrolecommissie per acclamatie decharge aan het bestuur. Excursie Op 9 april 2013 wordt een excursie georganiseerd naar de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. De excursie wordt samen met het NAG georganiseerd. Het thema van de middag is akoestiek in sportzalen. Er zullen eerst een drietal lezingen zijn waarna er een rondleiding door het gebouw mogelijk is. Er zijn veel positieve reacties gekomen en reeds 25 aanmeldingen. Handboek Bouwfysische kwaliteit Kantoren Het commentaar op de eerste versie van het handboek is verzameld. Er is in mei 2013 een bijeenkomst gepland voor de update bij gastheer Nieman Raadgevende Ingenieurs. Het plan is de tweede versie te presenteren tijdens de vijfde Kennisdag Bouwfysica. Kennisbank Bouwfysica De nieuwe naam voor de Kennisbank Bouwfysica is KlimaPedia. Meer ideeën voor een naam zijn welkom. Er wordt nu gewerkt aan een website voor de Kennisbank die ook vanuit de website van de NVBV bereikbaar is, Werkgroep TVVL commissioning Op 31 januari 2013 is de Dutch Building Commissioning Association opgericht. De NVBV wordt als founding father vertegenwoordigd via SBR (Ruud Geerligs). Nieuwe voorzitter De nieuwe voorzitter Ad van der Aa stelt zichzelf voor en bedankt ook de twee vertrekkend bestuursleden. Ad heeft veel ideeën voor de NVBV. 5. Rondvraag en sluiting Hoe is de relatie tussen de NVBV en de SKB? De relatie is niet veranderd, Ad van der Aa zal als voorzitter van de NVBV tevens optreden als voorzitter van de SKB. Het is voor het bestuur van de NVBV geen harde l 10

11 voorwaarde dat de voorzitter van de NVBV ook voorzitter van het SKB wordt. Dit staat ook niet in de statuten van de NVBV vermeld. De statuten van de SKB geven dit wel aan. De vergadering wordt gesloten, waarna een korte pauze en de lezingen van Aart de Geus en Ben Bronsema volgen. l 11

12 4. Verslag van het bestuur 2013 De jaarvergadering werd gehouden op 20 maart 2013 en werd als vanouds bezocht door een beperkte maar gemotiveerde groep leden. De bestuursleden deden verslag van hun werkzaamheden en beantwoordden de vragen van de leden. In 2013 is er sprake geweest van een wijziging van het bestuur. Het bestuur bestond na de jaarvergadering uit de volgende personen: Ad van der Aa Voorzitter aftredend 2016 herkiesbaar Ingrid van de Cruijs Secretaris aftredend 2015 herkiesbaar Antonin van de Bree Penningmeester aftredend 2016 niet herkiesbaar Twan Vervoort Ledenadministratie aftredend 2015 herkiesbaar Martin Tenpierik Contact en redactie aftredend 2016 niet herkiesbaar Bouwfysica-blad & Organisatie kennisdag Ruud Veen Website aftredend 2015 niet herkiesbaar Stef Voermans Marketing / PR aftredend 2016 niet herkiesbaar Daniël van Rijn België (Vlaanderen) aftredend 2016 herkiesbaar Herman Eijdems Organisatie kennisdag aftredend 2016 niet herkiesbaar Tijdens de ALV op 20 maart 2013 zijn Peter Erdtsiek en Piet Heijnen afgetreden. Ad van der Aa is gekozen als nieuwe voorzitter en Daniël van Rijn als bestuurslid voor de afdeling België. De activiteiten in 2013 betroffen: De werkzaamheden voor het Handboek Bouwfysische Kwaliteit Kantoren zijn in 2012 weer opgestart met een update van het handboek. Hierbij bleek een groot aantal wijzigingen wenselijk. Niet alleen redactionele zaken, maar ook inhoudelijke discussies. De update is zodoende niet in een korte slag te vatten. Er wordt een splitsing gemaakt naar redactionele wijzigingen en inhoudelijke themadiscussies. Voor het laatste zullen opnieuw werkgroepen geformeerd moeten worden uit het ledenbestand. Hiervoor wordt een oproep gedaan. Daarnaast is een bijeenkomst geweest van akoestici over het toevoegen van eisen voor onderwijsfuncties. Door de NVBV is de voorzitter geleverd voor de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB). In de volgende paragraaf wordt verslag gedaan over de activiteiten van de SKB. l 12

13 In juli 2013 heeft de vijfde Kennisdag Bouwfysica plaatsgevonden. Wederom met ondersteuning en bijdragen van het Nederlands Akoestisch genootschap (NAG). Een gedetailleerd omschrijving van de Kennisdag is elders in dit jaarverslag opgenomen. Op 9 april heeft er een excursie plaatsgevonden naar de Fontys Sporthogeschool in Eindhoven. De excursie is in samenwerking met het NAG georganiseerd. In totaal zijn er 45 mensen aanwezig geweest, waarvan een groot deel ook leden van het NAG. Er zijn uiteindelijk twee sprekers aan het woord geweest voordat er een rondleiding door de Sporthogeschool werd gehouden. Iedereen was erg enthousiast en het was een geslaagde middag. Kennisbank Bouwfysica. Vanuit de NVBV heeft het bestuurslid Herman Eijdems zich actief bezig gehouden met de verdere ontwikkeling van de kennisbank. Alle bestaande modules (van de TU Delft) zijn afgelopen jaar geïnventariseerd en geplaatst. Hierbij zijn de installatietechnische modules geactualiseerd en akoestische modules van Lau Nijs toegevoegd. Er is een website ontwikkeld, die inmiddels operationeel is (www. klimapedia.nl). De Hogescholen zijn via 2 docentendagen benaderd. Overleg met SKB vindt plaats over het hosten van hen modules. Van De TU Delft is een opdracht ontvangen om de Low-EX publicatie van Sabine Janssen te hosten. Van RVO en Lenteakkoord is een opdracht ontvangen om het Energievademecum te bewerken en te hosten. Met het blad Duurzaam Gebouwd is een contentpartnerschap afgesproken. Dit betekent dat er in de communicatiekanalen van DuurzaamGebouwd samenvattingen kunnen komen van interessante artikelen uit het Bouwfysica-blad. De lezers van het blad Duurzaam Gebouwd kunnen we stimuleren om een abonnement op het blad Bouwfysica te nemen of lid te worden van de NVBV. Na vier bijdragen zal geëvalueerd worden of de artikelen in Duurzaam Gebouwd voldoende effect hebben. Het bestuur heeft besloten de activiteiten van de Dutch Building Commissioning Association (DBCA) te ondersteunen voor een periode van 3 jaar. De bouwfysicabijdrage vindt plaats in de Community of Practice (CoP) rond de bouwkundige schil. De NVBV is trekker van deze CoP. Leden worden opgeroepen deel te nemen in de CoP en een bijdrage te leveren. De website is verbeterd en kan daarnaast door de bestuursleden aangepast worden via een eigen inlogcode. Het up-to-date houden van de website blijft een aandachtspunt. l 13

14 Stichting Kennisoverdacht Bouwfysica (SKB) Terugblik De slechte economische situatie had in 2013, even als in 2012, een duidelijke weerslag op het aantal aanmeldingen voor de opleidingen van de SKB. Alleen de opleiding Fire Safety Engineering had voldoende aanmeldingen om een nieuwe leergang te starten. Geplande nieuwe leergangen van de opleidingen Bouwakoestiek en Bouwfysica werden uitgesteld tot In 2013 is de Raad van Advies van de SKB feitelijk gestart met de uitvoering van haar werkzaamheden. De Raad adviseert het bestuur bij de ontwikkeling van nieuwe opleidingen en houdt zich bezig met de kwaliteitsbewaking van de bestaande opleidingen. Het uitstel van de opleiding Bouwfysica werd gebruikt om de opleiding te herzien. De opleiding die in de loop der jaren was uitgegroeid tot een opleiding van een jaar en drie maanden werd teruggebracht tot een jaar. Bij de herziening werden minder relevante lesonderdelen geschrapt, maar de hoofdstructuur werd in tact gehouden. Het jaar 2013 werd tevens gebruikt om twee nieuwe opleidingen te ontwikkelen, namelijk Ontwerper Duurzame Klimaatconcepten en Bouwbesluitdeskundige. Het is de bedoeling dat de eerste leergang van deze opleidingen in 2014 van start gaan. Inmiddels is gebleken dat ook de werving voor de nieuwe opleidingen moeizaam verloopt. Vooruitblik Nu de bouw zich herstelt van de economische recessie is de verwachting dat de vraag naar opleidingen zal aantrekken en zelfs zal groeien. De SKB wil zich bezinnen op de rol en de positie van de bouwfysisch ingenieur in de nabije toekomst en de consequenties daarvan voor het lesaanbod. Dit kan leiden tot wijziging en verdere verbreding van het aanbod. Daarnaast zal ook worden bekeken of organisatorische verbeteringen mogelijk zijn. In dit verband wil de Stichting Kennisoverdracht met de Kennisbank Bouwfysica in gesprek gaan over het beheer en onderhoud van lesmateriaal. l 14

15 Gegevens SKB-opleidingen in 2013: Opleiding Aantal deelnemers Bouwfysica, leergang 2012/ Milieu & Geluid, leergang 2012/ Bouwakoestiek, leergang 2012/ Fire Safety Engineering, leergang /2014 Samenstelling bestuur: Ad van der Aa, voorzitter Jan Granneman, secretaris Paul van Bergen, penningmeester Harry Nieman, externe communicatie Jeroen Vugts, kwaliteitszorg en kwaliteitsbeleid Samenstelling Raad van Advies: Kees van der Linden - voorzitter, TU Delft Hans Bosch, Bink software en Hogeschool Rotterdam Theodor Höngens, M+P Emmely de Kruijff, Rijksgebouwendienst Jacques Mertens, Peutz Gerard van Mulken Gemeente Eindhoven Theo Smits, Bouwbedrijf Heijmans Jacques Mertens van Peutz is in 2013 uit de Raad getreden. Theo Smits is in 2013 tot de Raad toegetreden. Ton Ton l 15

16 5. Verslag 2013 en planning 2014 websitecommissie In 2013 zijn onderstaande activiteiten uitgevoerd: Regulier onderhoud. Informatie Kennisdag 2013: Aankondiging, programma, inschrijving mogelijk gemaakt, presentaties op de site geplaatst. Archief Twin Media overgenomen. Voor 2014 zijn onderstaande activiteiten gepland: Inschrijven voor een excursie mogelijk maken op de website. Afgesloten deel van de website verder uitbreiden met ledenlijst. Aanmelding nieuwe leden mogelijk maken. Mutaties door leden zelf mogelijk maken. Groepsmailing onder leden via website mogelijk maken. Ledenadministratie en ledenlijst website koppelen of door website overnemen. Ruud Veen l 16

17 6. Verslag ledenadministratie 2013 Het totale ledenaantal is in 2013 met 339 leden gelijk aan het aantal in Het aantal Nederlandse leden bedraagt momenteel 305. Het aantal Belgische leden bedraagt 25 en 2 leden bevinden zich buiten Nederland en België. Er zijn verder nog 7 studentleden. Daarnaast hebben 24 organisaties een abonnement op het Bouwfysicablad. Zie figuur 1 voor de grafische weergave van het aantal leden over de afgelopen jaren. Het is voor de slagkracht van de NVBV van belang dat het aantal leden voldoende groot blijft en bij voorkeur toeneemt. Het is goed te zien dat dit aantal in 2013 in ieder geval stabiel is gebleven maar een groter aantal leden maakt de vereniging krachtiger. Een enquête onder de leden is gehouden om een beter beeld te krijgen wat leden waardevol vinden en hun redenen zijn om lid te zijn van de vereniging. Ook is gevraagd hoe deze meerwaarde verder vergroot kan worden. Twan Vervoort Ledenbestand NVBV Studentleden B NL ex stud totaal Figuur 1: Aantal leden van de NVBV l 17

18 7. Verslag ledencontact Vlaanderen 2013 Er zijn gesprekken gevoerd met Belgische contacten over hoe de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland versterkt kan worden en om het aantal leden in Vlaanderen te vergroten. In 2014 worden deze gesprekken hervat om tot een concreet plan te komen. Ad van der Aa l 18

19 8. Kennisdag 2013 De 5e Kennisdag Bouwfysica vond plaats op 20 juni 2013 op de faculteit Bouwkunde van de TU Delft en werd door de NVBV georganiseerd in samenwerking met het Nederlands Akoestisch Genootschap (NAG) en de sectie Klimaatontwerp van de faculteit Bouwkunde. De NVBV heeft de inhoud van het plenaire gedeelte en van 4 van de 6 parallelsessies voor haar rekening genomen; het NAG heeft de inhoud van 2 van de 6 parallelsessies verzorgd. De organisatorische ondersteuning werd wederom tot tevredenheid door Bureau Bouwforum verzorgd. Net als voorgaande keren was deze 5e kennisdag Bouwfysica een inspirerende én gezellige dag. De reacties van de deelnemers waren erg positief. Naast de lezingen in de parallelsessies werden ook de keynote lezingen van Frank Bijdendijk (vml. algemeen directeur woningbouwvereniging Stadgenoot), Coert Zachariasse (CEO van Delta Development Group) en Ad van Wijk (hoogleraar Future Energy Systems aan de TU Delft, directeur van de Green Campus Company en oprichter van Ecofys) positief gewaardeerd. Zij keken naar het bredere perspectief van de rol van bouwfysica in het algemeen en duurzaam bouwen in het bijzonder. Een enkele deelnemer vond dat de lezingen weinig aansloten op het dagthema. Dit dagthema was Bits, Bytes & Bouwfysica, waarbij digitalisering vanuit de ontwerpkant en de gebruikskant centraal stond. Om de kennisdag te evalueren is in de maand oktober van 2013 een enquête afgenomen onder de deelnemers van de kennisdag 2013 en onder alle leden van de NVBV. Deze enquête, die door 108 mensen is ingevuld, ging niet alleen in op de kennisdag, maar ook op het kwartaalblad Bouwfysica en op de toekomst van de vereniging. Een samenvatting van de resultaten van deze enquête wordt binnenkort gepubliceerd in Bouwfysica Een uitgebreid verslag van de enquête kan worden opgevraagd bij het bestuur. De kennisdag werd bezocht door 145 deelnemers, afkomstig van adviesbureaus (51%), onderwijs- en onderzoeksinstellingen (19% studenten en 13% medewerkers), architectenbureaus (1%), (semi-)overheid (8%) en bouwindustrie (5%) (van 3% is herkomst onbekend). Dit aantal deelnemers is beduidend lager dan in voorgaande jaren. Er lijkt sprake te zijn van een dalende trend wat betreft deelnemersaantallen. Uit de hiervoor genoemde enquête bleek dat de belangrijkste redenen voor mensen om niet te komen naar de kennisdag waren de (te hoge) toegangsprijs, gebrek aan tijd of het (niet interessant genoeg) programma. Van de deelnemers aan de kennisdag vond het merendeel de toegangsprijs l 19

20 prima. De belangrijkste reden voor de deelnemers om wel te komen naar de kennisdag waren de inhoudelijk interessante lezingen en de mogelijkheid tot netwerken. Figuur 2 deelnemersaantallen NVBV kennisdag over de jaren. In principe was het dit jaar de bedoeling dat de kennisdag volledig budgetneutraal zou zijn, d.w.z. de vereniging zou geen financiële bijdrage hoeven te leveren aan de kennisdag. Het gevolg hiervan was dat de toegangsprijzen dit jaar omhoog zijn gegaan naar 200 euro als basistarief en 150 euro als kortingstarief voor medewerkers van sponsors van de NVBV en voor NAG leden (het NAG draagt daarnaast 2000 euro bij aan de kennisdag). Vanwege het tegenvallende aantal deelnemers is het niet gelukt om budgetneutraal te eindigen. De vereniging heeft aan de kennisdag een bedrag van 3334,07 euro (plus 250 euro voor de Kees van der Linden prijs) moeten bijdragen. Omdat de kennisdag geen kosten heeft hoeven maken voor huur van de ruimtes op de faculteit Bouwkunde en omdat de sponsorbijdragen dit jaar op peil zijn gebleven, is het verlies redelijk beperkt gebleven. Naast bijzondere sponsoren zoals SKB en Agentschap NL hadden we dit jaar 4 sponsoren met stand en 6 sponsoren zonder stand. In totaal waren de sponsoropbrengsten 6500 euro. KOSTEN KENNISDAG 2013 Drukwerk folders en programmaboekjes Cadeaus en bloemen voor sprekers, sessievz. en organisatie Honoraria keynote sprekers Catering door Sodexo l 20

21 Bemensing garderobe (4 studenten) Congresondersteuning door Bouwforum Kosten website Kosten facilitair TU Delft, Sodexo en garderobe Totaal BATEN KENNISDAG 2013 Sponsoring (incl. SKB en Agentschap NL bijdragen) Bijdrage NAG Contributie deelnemers Bijdrage NVBV Totaal Over welke vorm de volgende kennisdag (in 2015?) zal hebben, wordt momenteel nagedacht. Uit de enquête kwam naar voren dat de voorkeur van de leden van de NVBV is om de kennisdag in de huidige vorm voort te zetten. Maar dat kan alleen indien het deelnemersaantal weer toeneemt. 180 a 200 deelnemers is eigenlijk wel het minimum om in de huidige vorm budgetneutraal uit te komen en de toegangsprijs acceptabel te houden. Een uitgebreide evaluatie van de kennisdag kan bij het bestuur worden opgevraagd. Figuur 3: flyer van de Kennisdag Martin Tenpierik en Herman Eijdems l 21

22 9. Verslag 2013 PR en marketing Een communicatieplan is opgezet. Aandacht hierin voor beroep gerelateerde verenigingen. De NVBV is aanwezig geweest bij een lezingen middag en congres van Duurzaam Gebouwd. Als eerstvolgende activiteit is een excursie naar De Rotterdam gepland. Ingehaald door de oplevering is een rondleiding met lezingen in een gereed gebouw nu mogelijk. De verwachte datum voor de excursie naar De Rotterdam is 15 april Stef Voermans l 22

23 10. Redactioneel jaarverslag 2013 In 2013 is het vakblad Bouwfysica vier maal verschenen. Er zijn twee themanummers verschenen, waarvan één naar aanleiding van de Kennisdag. Onderstaand per nummer een korte samenvatting van de inhoud van de vier nummers. Nummer 1 (maart 2013, 48 pagina s): In samenwerking met de VVBA is dit themanummer over brandveiligheid tot stand gekomen. Gevarieerde artikelen over brandveiligheid zijn door twee gastredacteuren uit het bestuur van de VVBA geredigeerd en voorzien van een extra vraag. Nummer 2 (juni 2013, 32 pagina s): Wat betreft onderwerpen een gevarieerd nummer: thermisch comfort, akoestiek en materialen komen aan de orde. Naar aanleiding van de bestuurswisselingen tijdens de ALV nemen twee bestuursleden in dit nummer afscheid en stelt de nieuwe voorzitter zichzelf voor. Nummer 3 (oktober 2013, 32 pagina s): Een aantal van de sprekers op de Kennisdag is gevraagd hun onderwerp in een volwaardig artikel nader uit te werken. Als toevoeging zijn aan de artikelen een aantal van de vragen die in de zaal zijn gesteld opgenomen. Net als op de Kennisdag komen er gevarieerde onderwerpen aan bod in dit nummer: watermistsystemen, geluidmetingen, energiekosten en bruin vet zijn onder anderen onderwerp voor de artikelen. Nummer 4 (januari 2014, 36 pagina s): Het laatste nummer van 2013 verschijnt in de eerste week van het nieuwe jaar en heeft een grote diversiteit aan onderwerpen. Inmiddels bijna traditioneel staat er een verslag van de studiereis van de studievereniging Mollier in dit nummer, afgelopen jaar hebben zij Ho Chi Minh bezocht. Daarnaast komen de graaddagenmethode, akoestisch comfort, sprinkleren en comsol aan de orde. Ook is in dit nummer een jaaroverzicht met de titel van alle artikelen en de vakgebieden opgenomen. Ook werd in elk nummer aandacht besteed aan verenigingsnieuws en actualiteiten. De doorgeefcolumn van promovendi is alleen niet opgenomen in het nummer over de Kennisdag. Het totaal aantal pagina s is net als in 2012: 148 gedrukte pagina s. l 23

24 Figuur 4: Aantal afgedrukte pagina s De dalende lijn van advertentie-inkomsten is helaas doorgezet. Het aantal personeelsadvertenties is minimaal en ook het aantal sponsoradvertenties neemt af. Helaas moeten we komend jaar afscheid nemen van Duco als advertentiesponsor. Figuur 5: Aantal advertenties l 24

25 De redactie is afgelopen jaar niet gewijzigd. Vanaf eind 2013 bestaat de redactie uit: Marije Vos (hoofdredacteur, Arcadis) Mirjam Peters (eindredacteur, DGMR) Marco van Beek (Peutz) Caroline Kaas (DHV) Ingrid Naus (Floriaan) Linda van Oeffelen (TNO) Sara van der Valk (LBP Sight) Marjolein Vandersickel (Technum-Tractebel Engineering) Ten slotte wil de redactie de vele auteurs van 2013 nogmaals bedanken voor hun bijdrage aan het vakblad Bouwfysica. Voor het komende jaar staat er in ieder geval één themanummer Herbestemmen en transformeren op de planning. Artikelen zijn nog van harte welkom. Marije Vos Hoofdredacteur l 25

26 11. Balans 2012 Antonin van de Bree, Penningmeester l 26

27 12. Verlies- & winstrekening 2013 en begroting 2014 Antonin van de Bree, Penningmeester l 27

28 13. Projecten 2013 Antonin van de Bree, Penningmeester l 28

29 l 29

30 14. Jaarplan 2014 Doelstellingen De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV) bestaat sinds De doelstellingen van de vereniging zijn: 1. Het bevorderen van de toepassing van de bouwfysische kennis in ontwerp, uitvoering en beheer van bouwwerken; 2. De bouwfysische kennis in de bouwwereld verspreiden; 3. Het kennisniveau binnen het vakgebied vergroten. 1. Het bevorderen van de toepassing van bouwfysische kennis De belangrijkste werkvelden van de leden van de NVBV zijn: Akoestiek (bescherming tegen geluid vastgelegd in de milieuregelgeving, bouwakoestiek, trillingen, zaalakoestiek e.d.). Bouwfysica (warmte, vocht, licht, lucht, wind e.d.). Brandveiligheid (industrie, bouw, rampenpreventie, e.d.). Duurzaamheid (energieprestatie, materialen, e.d.) De inzet van een bouwfysicus moet tot kwaliteitsverbetering leiden en zal in sommige gevallen terugverdiend kunnen worden door slimme oplossingen en nauwkeurige berekeningen waardoor bijvoorbeeld op het gebruik van materiaal en de inzet van arbeid bespaard wordt. De NVBV probeert het belang van de inzet van een bouwfysicus te benadrukken door bouwfysische kennis te presenteren op de tweejaarlijkse kennisdag bouwfysica. Daarnaast dragen de leden, het bestuur en de redactie van het Bouwfysicablad dit belang uit in hun bijdragen aan symposia en vakbladen. 2. De bouwfysische kennis in de bouwwereld verspreiden Bouwfysici zijn niet alleen betrokken bij het ontwerpen van gebouwen, maar ook bij Arboaspecten (o.a. geluid) en milieuvraagstukken (luchtkwaliteit, ge-luidhinder). Het werkgebied van bouwfysici breidt zich gestaag uit. Gebruikers (bewoners) willen meer veiligheid en meer l 30

31 comfort, om dat te bereiken is inzet nodig van een bouwfysicus. Vooraf nadenken over brandveiligheids- en energieconcepten wordt meer en meer gemeengoed. De NVBV probeert bouwfysische kennis te verspreiden in de bouwwereld door: Praktische informatie te verspreiden via het blad Bouwfysica en andere vakbladen; Bouwfysische kennis te verspreiden door deze via internet aan te bieden; Het opzetten van de Kennisbank Samen met vakgenoten het Handboek bouwfysische kwaliteit kantoren op te zetten Het verzorgen van opleidingen via de aan de NVBV gelieerde Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB); Het organiseren van excursies; Door deelname als founding father- in de ontwikkeling van commissioning (DBCA, TVVL, ISSO, SBR) 3. Het kennisniveau binnen het vakgebied vergroten De NVBV wil deze doelstelling bereiken door naast theoretische en praktische kennis ook het kennisniveau met betrekking tot het bouwproces en de bouwregelgeving te verhogen. Hiervoor worden de opleidingen via de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica (SKB) ingezet. Daarnaast organiseert de NVBV eens per twee jaar een kennisdag bouwfysica, waar ruimte is om actuele kennis op te doen en om elkaar te ontmoeten en te inspireren. Naast de Kennisdag worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor kennisoverdracht op een interessante locatie. Plannen voor 2014 Naast de jaarvergadering willen we in 2014 de onderstaande zaken oppakken c.q. activiteiten organiseren: Het regelmatig organiseren van een bijeenkomst voor kennisoverdracht op een interessante locatie, afgesloten met een netwerkborrel, exclusief voor leden van de NVBV. De relatie met België verbeteren door activiteiten of bijeenkomsten voor kennisoverdracht. Aandacht besteden aan het 25 jarige bestaan van de NVBV Het beter toegankelijk maken en updaten van het Handboek Bouwfysica. Het bijdragen aan het ontsluiten en verbeteren van de kennis van de Kennisbank Bouwfysica. Het deelnemen aan de Dutch Building Commissioning Association (DBCA). l 31

32 Het promoten van de NVBV, o.a. door verkorte artikelen uit het Bouwfysica-blad te plaatsen in het blad Duurzaam Gebouwd. Voorzitter Ad van der Aa Het voeren van het voorzitterschap van de Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging Het voeren van het voorzitterschap van de Stichting Kennisoverdracht Bouwfysica. Het bevorderen van de samenwerking tussen Nederland en Vlaanderen en het promoten van de NVBV in Vlaanderen. Mogelijk een excursie organiseren in samenwerking met Vlaanderen. Secretaris Ingrid van de Cruijs Aandacht besteden aan het 25 jarige bestaan van de NVBV Het opstellen van een kort overzicht van de geschiedenis van de vereniging t.b.v. de website. Het organiseren van de jaarvergadering. Penningmeester Antonin van de Bree Boekhouding via Davilex uitwerken en vastleggen (procedures, typische boekingen, nietcontributie facturen, etc.). Afronden integratie en afstemming met de ledenadministratie in Davilex. Werven sponsorleden. Automatische incasso bevorderen. Ledenadministratie Twan Vervoort Het verminderen van administratieve last door stimuleren betaling contributie via automatische incasso. Contactpersoon NVBV voor georganiseerde excursie via het NAG Homepage/websitecommissie Ruud Veen Het up-to-date houden van de website Mogelijkheden bekijken voor het uitzenden van lezingen via internet PR en marketing Stef Voermans Contacten met andere verenigingen en organisaties: wat doen zij, wat doen wij en wat kunnen we voor elkaar doen. Organiseren van een activiteit/excursie in het voorjaar van l 32

33 Belgische leden en Belgische contacten Daniël van Rijn Ondersteuning van algemene zaken en PR. Kennisdag en redactie Martin Tenpierik Het onderzoeken van alternatieve voor de Kennisdag. Het onderhouden van contact met de redactie van Bouwfysica. Kennisdag en handboek - Herman Eijdems Het onderzoeken van alternatieve voor de Kennisdag. Het begeleiden van het handboek Bouwfysica. Het opstarten van de Kennisbank Bouwfysica. Trekker (ad-interim) voor de CoP-Bk rond commissioning. l 33

JAARVERSLAG 2014. De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging. Maart 2015

JAARVERSLAG 2014. De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging. Maart 2015 JAARVERSLAG 2014 De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging Maart 2015 Op woensdag 4 maart 2015 van 15.30 tot 17.30 uur vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de NVBV plaats. De locatie: RVO

Nadere informatie

ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2008 VERSLAG 2007 VOORZITTER

ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2008 VERSLAG 2007 VOORZITTER ALGEMENE LEDENVERGADERING 10 APRIL 2008 1. opening en vaststellen agenda 2. notulen van de Algemene Leden Vergadering 2006 van 15-3-2007 3. jaarverslag 2007 en plannen voor 2008 voorzitter secretaris websitecommissie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2015. De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging. Maart 2016

JAARVERSLAG 2015. De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging. Maart 2016 JAARVERSLAG 2015 De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging Maart 2016 Op donderdag 10 maart 2016 van 15.30 tot 17.30 uur vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de NVBV plaats. De locatie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010. De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging. Maart 2011

JAARVERSLAG 2010. De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging. Maart 2011 JAARVERSLAG 2010 De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging Maart 2011 Op woensdag 30 maart 2011 van 14.30 tot 16.00 uur vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de NVBV plaats. De locatie:

Nadere informatie

JAARVERSLAG De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging. April 2017

JAARVERSLAG De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging. April 2017 JAARVERSLAG 2016 De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging April 2017 Op donderdag 20 april 2017 van 15.30 tot 17.00 uur vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de NVBV plaats. De locatie

Nadere informatie

Aansluitend op de jaarvergadering is er een tweespraaklezing en discussie.

Aansluitend op de jaarvergadering is er een tweespraaklezing en discussie. JAARVERSLAG 2008 De Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging Maart 2009 Op donderdag 26 maart 2009 van 14.00 tot 15.30 uur vindt de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de NVBV plaats. De locatie:

Nadere informatie

Beleidsplan 2007-2011

Beleidsplan 2007-2011 Beleidsplan 2007-2011 Beleidsplan NVBV 2007-2011 Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging pagina 2 Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging Beleidsplan NVBV 2007-2011 Dit beleidsplan is in samenwerking

Nadere informatie

Milieu-Geluid met post-hbo erkenning

Milieu-Geluid met post-hbo erkenning Opleiding Milieu-Geluid met post-hbo erkenning ook modulair of verkort te volgen! Programma 2013-2014 Opleiding Milieu-Geluid Met de opleiding Milieu-Geluid legt u een stevige basis voor uw werkzaamheden

Nadere informatie

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd.

2. Notulen BLV d.d. 26 september 2014 De notulen van de BLV vergadering van 26 september 2014 worden goedgekeurd. NOTULEN van de Algemene Leden Vergadering van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR INVESTOR RELATIONS (NEVIR), gehouden op donderdag 11 juni 2015 te Double Three by Hilton, Oosterdokstraat 4 in Amsterdam. AANWEZIG

Nadere informatie

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website.

13:28 Binnengekomen stukken de oprichtingsakte van Provero; een afschrift hiervan is beschikbaar op de website. Verslag algemene ledenvergadering 9 november 2009 te Driebergen 13:19 Opening Voorzitter Jur v/d Velde opent de vergadering met het introduceren van de doelstellingen van Provero. Daarna stellen de oprichters

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden

Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Aanwezig vanuit bestuur: Algemene Ledenvergadering 21 juni 2012, 17.30 18.30 Dutch Space Leiden Gerard Blaauw (voorzitter), Lex Meijer (Penningmeester), Rob Postema, Rob van den Berg, Peter Buist, Tanja

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering

Jaarverslag 2012. Algemene Ledenvergadering Jaarverslag 2012 Algemene Ledenvergadering 21 maart 2013 Agenda 1. Goedkeuring verslag ALV 2012 2. Jaarverslag 2012 3. Financiën ië 2012 4. Begroting 2011 5. Planning 2013 6. Samenstelling bestuur 7. Stumico

Nadere informatie

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar

3 Administratiekosten leden zonder automatische incasso: 2, /jaar Begeleidende brief ALV 2010 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 Contributie verhoging voor gezinskaarten: 1,... 1 3 Administratie kosten leden zonder automatische incasso: 2,... 1 4 Appendix

Nadere informatie

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013

Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Notulen Algemene ledenvergadering, in het Natuurhistorisch Museum Rotterdam op 23 maart 2013 Leden Aanwezig: Bestuur Aanwezig: Afwezig 21 leden (incl. bestuur) Joost Tinbergen (voorzitter) Peter Milders

Nadere informatie

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59

BALANS 2012. Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12. Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 BALANS EN RESULTATENREKENING 2012 WERKGROEP 18e EEUW BALANS 2012 Activa 31-12-11 31-12-12 Passiva 31-12-11 31-12-12 Postbank 7.857,94 12.497,29 Eigen vermogen 65.648,64 71.298,59 Postcheque België 5.105,30

Nadere informatie

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg.

Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Jaarvergadering lasgroep Zuid-Limburg. Verslag jaarvergadering over het verenigingsjaar 2010. Gehouden op dinsdag 25 januari 2011. Plaats: Maastricht-Airport. Aviation Competence Centre. Leeuwenborgh Opleidingen.

Nadere informatie

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014

De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De Algemene Ledenvergadering van de HCC Beleggen d.d. 5 april 2014 De concept agenda: 1 Opening en vaststellen agenda 2 Mededelingen en ingekomen stukken 3 Verslag ALV 13 april 20123 (pagina 2) 4 Jaarverslagen

Nadere informatie

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur

Notulen. Algemene ledenvergadering van 09-11-2013. Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Notulen Algemene ledenvergadering van 09-11-2013 Datum: 09-11-2013 Locatie: Sporthal Eckart ; Weegschaalstraat 1 te Eindhoven Tijd: 11:00-12:10 uur Aanwezig bestuur: Henk Dibbets (voorzitter), Dorus de

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering Algemene Leden Vergadering Nieuwegein, 1 april 01 Hoofdsponsor Sponsors IPMA-NL Jaarsponsors Agenda 1. Opening & Mededelingen. Vaststelling Notulen ALV s. Secretarieel Jaarverslag 01. Financieel Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016

Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering 14 maart 2016 Volgens de presentielijst waren er 22 leden aanwezigen 1. Opening, en mededelingen De voorzitter opent de vergadering en heet een ieder welkom. De voorzitter

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst

Verslag. Gerard van de Ven (directeur) Henk Voerman (manager Woondiensten) Caroline Bredeweg (notuliste) Zie presentielijst Verslag Vergadering Locatie Datum Aanwezig Jaarvergadering Stichting Huurdersorganisatie Omnia Wonen De Kiekmure in Harderwijk Woensdag 7 april 2010, aanvang 19.30 uur Miranda Verweij (voorzitter), Dick

Nadere informatie

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26.

Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. Verslag van de algemene ledenvergadering van 8 april 2016 gehouden in de Bios aan het Dr. Langeveldplein 26. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezige leden en in

Nadere informatie

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging van Gepensioneerden Unilever Bestfoods Nederland, gehouden op dinsdag, 25 maart 2014 in Zalencentrum Restaurant Engels, Stationsplein 45 te Rotterdam.

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015

Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Notulen jaarvergadering 20 oktober 2015 Opening Ger lijnders opent de vergadering en heet de aanwezige leden, 52 in getal, van harte welkom. Ondanks de dag en het tijdstip een mooie opkomst. Het dames

Nadere informatie

Verslag Jaarvergadering 2014.

Verslag Jaarvergadering 2014. Verslag Jaarvergadering 2014. Aanwezig : 47 leden Afwezig : 17 leden Datum : 10 april 2013 Plaats : Fitland XL Hotel te Helmond Tijd : 09.30 uur - 12.00 uur Agenda: 1. Welkom voorzitter 2. Jaarverslag

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering

Notulen Algemene Ledenvergadering Notulen Algemene Ledenvergadering Datum: 01-04-2016 Type meeting: Algemene Ledenvergadering Aanwezigen: 12 leden Voorzitter: Flip Keijzer Secretariaat VvR Agenda ITEM NR. BESCHRIJVING 01 Opening 02 Ingekomen

Nadere informatie

Notulen ALV 26-09-2015

Notulen ALV 26-09-2015 Notulen ALV 26-09-2015 1. Opening Voorzitter Wendy Tavenier doet het welkomstwoord. Er zijn nieuwe leden bij en daardoor stelt het bestuur zich nogmaals voor. Vervolgens wordt de ALV gepresenteerd aan

Nadere informatie

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen

van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Geffen: 24-02-2015 Bestuursoverleg Ondernemend Geffen Datum: Locatie: dinsdag 24 Februari 14.30 uur van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling Broekstraat 2, 5386 KD Geffen Vooraf gaand aan dit overleg hebben we

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014

Algemene Leden Vergadering Reddingsbrigade Heerhugowaard 07-10-2014 Graag mobieltjes op stil en laptop s en tablets uit De zaal sluit om 21.55 uur Agenda voor vanavond: 1. Mededelingen / vast stellen agenda 2. Goedkeuring Notulen / stand van acties vorige ALV 3. Stand

Nadere informatie

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015

Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Verslag Algemene Leden vergadering d.d. 03 februari 2015 Aanwezig : P. Derks, K. Vasterman, M. Pouwels, G. Wouters, M. de Horde, J. de Folter, T. van der Linden, M. Meulendijks, H. Driessen, P. van Gemert,

Nadere informatie

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1

Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub. C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Organisatie structuur Nederlandse Zambeziclub C o r v a n d e W e t e r i n g J a n u a r i 2 0 1 1 Waarom deze presentatie De gestage groei van onze club vraagt om meer structuur en betere, modernere

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering BCH 28 oktober 2014 Auteur: Casper van de Pol Aanwezig: Casper van de Pol Rudi van Winsum Cees van Winsum Gerard van der Velde Wil Schoonderbeek Bert van de Poll Erik

Nadere informatie

Vereniging van Oud-Medewerkers

Vereniging van Oud-Medewerkers datum 15 december 2016 datum vergadering 25 januari 2017 van Amber Verrycken (secretaris) tijd vergadering 14:30 16:00 e-mail amj.verrycken@avans.nl locatie vergadering Tilburg, Prof. Cobbenhagenlaan 13

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals

FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals FreeTest Netwerkorganisatie van en voor testprofessionals 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Jaarverslag: Sociaal... 4 Resultaten over het jaar 2014... 4 Leden... 4 Bestuur... 5 Doelen voor het jaar 2015...

Nadere informatie

Kennisdag Bouwfysica 2009

Kennisdag Bouwfysica 2009 Kennisdag Bouwfysica 2009 14 mei 2009 20 jaar Bouwfysica(vereniging) Kees van der Linden Wat is Bouwfysica Fysische aspecten in de gebouwde omgeving* - warmte en warmtetransport - vocht en vochttransport

Nadere informatie

Communicatieplan FICE NL

Communicatieplan FICE NL Communicatieplan FICE NL In dit communicatieplan wordt voor verschillende doelgroepen de doelen, middelen en communicatiemomenten besproken. In de communicatie zijn de volgende doelgroepen te onderscheiden:

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009 p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2009 Lelystad, september 2010 Communicatieplatform Flevoland p/a Lindelaan 20 8224 KT Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout

Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Notulen Algemene Ledenvergadering Vereniging Rijnsche Hout Datum: vrijdag 29 oktober 2010 Plaats: Utrecht, Restaurant de Hoge Weide, ontvangst om 19.30 uur Aanwezig: het bestuur: Lenno Maris (voorzitter),

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Concept verslag Jaarvergadering NKBV Regio Oost-Brabant d.d. 27 maart 2014

Concept verslag Jaarvergadering NKBV Regio Oost-Brabant d.d. 27 maart 2014 Concept verslag Jaarvergadering NKBV Regio Oost-Brabant d.d. 27 maart 2014 Aanwezig: Anne Joustra, Marloes Berkers, Mark Claassen, Ank Tielrooij, Ton van Baal, Jan Ernest, Marleen van Aartijk, Armando

Nadere informatie

Jaarverslag personeelsvereniging De Specie 2009

Jaarverslag personeelsvereniging De Specie 2009 Jaarverslag personeelsvereniging De Specie 2009 Inleiding Personeelsvereniging De Specie is in 2003 ontstaan uit de personeelscommissie van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (Bouwcollege), een commissie

Nadere informatie

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur

Begroting 2014-2015. Studievereniging PAP 13 e bestuur Begroting 2014-2015 Studievereniging PAP 13 e bestuur Brenda Renes Hanneke Vingerling Anne Stevers Puck van den Bosch Myrthe Overbeek Laura Peters Roos Vandebriel Voorzitter Secretaris Penningmeester Vice-voorzitter

Nadere informatie

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda

Notulen ALV 2013. Verkorte Agenda Convocatie ALV 16 oktober 2014 blad 12 Notulen ALV 2013 Vergader datum : 16 januari 2014. Locatie : Bowling Restaurant Menken. Onderwerp : Algemene Ledenvergadering Bowling Vereniging Leiden Zuid-West.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS

Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS Van harte welkom op de Algemene Ledenvergadering van TV EDOS 2. Verslag ALV 2009 Notulen Algemene Ledenvergadering 18-2-2009 3. Jaaroverzichten Bestuur Technische commissie Jeugdcommissie 55+ Commissie

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering. Hondensportvereniging Dronten e.o. 27 mei 2013. Kantine Hondensportvereniging Dronten e.o. Aanvang: 20:00 uur

Notulen Algemene Ledenvergadering. Hondensportvereniging Dronten e.o. 27 mei 2013. Kantine Hondensportvereniging Dronten e.o. Aanvang: 20:00 uur Postadres: Postbus 264, 8250 AG Dronten Locatie: Het Kamp te Dronten Telefoon (0321) 38 07 22 Internet: www.hsvdronten.nl E-mail: secretariaat@hsvdronten.nl Inschr. KvK Lelystad 40656537 Notulen Algemene

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering april 2014 Datum: maandag 21 april 2014 Tijd: 10.35 uur t/m 12.00 uur Locatie: Dolfinarium Harderwijk Aanwezigen bestuursleden: Goksel Tatlioĝlu, Angelo Verhoeven, Jan

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Artikel 1: Doel en activiteiten van de Fotoclub 1.1 Doel Het doel van de fotoclub is het bevorderen van het hobbymatig fotograferen. De club tracht dit doel onder meer te bereiken

Nadere informatie

Algemene Leden Vergadering 2015

Algemene Leden Vergadering 2015 Algemene Leden Vergadering 2015 Hierbij nodig ik de leden van Wijkvereniging Waterwijken uit de Algemene Ledenvergadering te bezoeken op donderdag 23 april a.s. Plaats: speeltuinzaal van de Lammerenburcht.

Nadere informatie

www.ehbomiddelburg.nl

www.ehbomiddelburg.nl KONINKLIJKE NEDERLANDSE VERENIGING EERSTE HULP BIJ ONGELUKKEN Programma Herhalingslessen Seizoen 2014 2015 www.ehbomiddelburg.nl EHBO afdeling Middelburg Secretariaat: Bianca Wiessner Nieuwe Vlissingseweg

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016

KoliBrief Nummer 18, Nov 2016 Nummer 18, Nov 2016 Beste VKZ leden, In deze speciale kolibrief vinden jullie de uitnodiging voor de jaarvergadering van 2016. We hopen jullie allemaal te zien op zondag 27 november. Namens het bestuur,

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering (ALV) 19 april 2013 Vliegveld Valkenburg, Valkenburg

Algemene Ledenvergadering (ALV) 19 april 2013 Vliegveld Valkenburg, Valkenburg Algemene Ledenvergadering (ALV) 19 april 2013 Vliegveld Valkenburg, Valkenburg Aanwezigen (15): Eddy Moors hoofd Klimaatverandering &Adaptief Land & Waterbeheer Alterra (voorzitter) Diana Frikkee directeur

Nadere informatie

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo

JAARVERSLAG. GMR STICHTING AKKOORD!-po. Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo. Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo Beesel Horst a/d Maas Peel en Maas Venlo Secretariaat p/a Omnibus Huissen 4 5991 PX Baarlo T (077) 4778239 E info@omnibus.akkoord-po.nl JAARVERSLAG GMR STICHTING AKKOORD!-po Inhoud Inleiding Samenstelling

Nadere informatie

Informatie. over. Fotoclub Rapenland

Informatie. over. Fotoclub Rapenland Informatie over Fotoclub Rapenland 1 Inhoudsopgave Pagina 3 : algemeen : geschiedenis : waarom een fotoclub Pagina 4 : het bestuur : verloop van een clubavond : forumavonden : forumavond met afdrukken

Nadere informatie

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016

Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Ruitersport Vereniging Reigersburgh Waddinxveen, 23 maart 2016 Onderwerp : Uitnodiging tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2016 Deze uitnodiging geldt voor alle leden van RSV Reigersburgh

Nadere informatie

Verslag van de bestuursvergadering van de Oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium Schiedam op dinsdag 23 september 2014

Verslag van de bestuursvergadering van de Oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium Schiedam op dinsdag 23 september 2014 Verslag van de bestuursvergadering van de Oudervereniging van het Stedelijk Gymnasium Schiedam op dinsdag 23 september 2014 Aanwezig: van Duijnen (penningmeester), Zeelenberg (voorzitter), Benedict Hamans

Nadere informatie

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen.

Dagcompetitie. Aanwezig van de verenigingen: Alle verenigingen vertegenwoordigd door één of meerdere personen, totaal 50 personen. Dagcompetitie Notulen van de algemene ledenvergadering van de Dagcompetitie, gehouden op 22 mei 2015 bij biljartvereniging Roac te Rijpwetering. Aanwezig van het Bestuur: Hans van Aalst, Piet Volwater,

Nadere informatie

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING

WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING WELKOM ALGEMENE LEDENVERGADERING Vereniging van Gepensioneerden van het Pensioenfonds Grafische Bedrijven DINSDAG 21 APRIL 2015 Agenda 1. Opening door de voorzitter (Victor Doorn) 2. Mededelingen en ingekomen

Nadere informatie

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015

Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT PHOENIX APELDOORN Conform artikel 20 van de Statuten Aangenomen op de Algemene Ledenvergadering d.d. 4 februari 2015 AANSLUITING EN SAMENWERKING ARTIKEL 1 Phoenix Apeldoorn

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015

Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Jaarverslag 2014 en Jaarplan 2015 Nederlandse Organisatie van Vrouwelijke Apothekers 1 1. Samenstelling Bestuur en commissies peildatum 31-12-2014 Bestuur Voorzitter: Martina Teichert. Penningmeester en

Nadere informatie

Activiteiten overzicht VVvE november 2012 september 2013 ten behoeve van ledenvergadering op 5 september 2013

Activiteiten overzicht VVvE november 2012 september 2013 ten behoeve van ledenvergadering op 5 september 2013 Activiteiten overzicht VVvE november 2012 september 2013 ten behoeve van ledenvergadering op 5 september 2013 Wat betreft opleidingen 1 De vvve organiseert samen met de hogeschool van utrecht twee maal

Nadere informatie

BV , s-hertogenbosch

BV , s-hertogenbosch BV 204 19-01-2008, s-hertogenbosch Aanwezig: Esther Oskam, Jaap van t Hoff (notulen), Walter Gelaudemans, John Hazeveld, Jan Koch Toehoorders: Sjoerd van der Weide, Harm Schelhaas, Jan Boom, Saskia van

Nadere informatie

NOTULEN Ledenvergadering WSV HARDERHAVEN

NOTULEN Ledenvergadering WSV HARDERHAVEN AAN: VAN: BETREFT: Aanwezig: Leden WSV Bestuur Ledenvergadering 24 leden NOTULEN Ledenvergadering WSV HARDERHAVEN 29-03-2005 I. Opening De voorzitter Maik Overhoff opent de 6 e ledenvergadering en heet

Nadere informatie

Afdeling Noord Brabant

Afdeling Noord Brabant C.O.M. afdeling Noord-Brabant Secretaris (a.i.) T. Rovers De Volder 75 5283 ZB Boxtel 06-10862214 Secretariaat@comnoordbrabant.nl AAN: Bestuur C.O.M. afdeling Noord-Brabant Bestuur C.O.M. onderafdelingen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014. 2. Bestuur Eind 2014 was het bestuur als volgt samengesteld: Ir. R.L.B. van der Meel voorzitter

JAARVERSLAG 2014. 2. Bestuur Eind 2014 was het bestuur als volgt samengesteld: Ir. R.L.B. van der Meel voorzitter JAARVERSLAG 2014 1. Doelstelling VOTB De Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB) is opgericht op 19 april 1977 als brancheorganisatie van bedrijven met werkzaamheden op het gebied van de

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2012

Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2012 Notulen van de Algemene Ledenvergadering 2012 Datum: woensdag 8 maart 2012, Utrecht Verslag: Karolina Wojciechowska Aanwezigen: Van het bestuur: Bert Knegtering (Voorzitter), Karolina Wojciechowska (Secretaris),

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de NEDERLANDSE VERENIGING VOOR SLECHTHORENDEN (NVVS) Artikel 1. OMSCHRIJVINGEN 1. In dit reglement wordt verstaan onder a. vereniging: de NVVS; b. bestuur: het bestuur van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Schrijftolken Vereniging

Jaarverslag 2012. Nederlandse Schrijftolken Vereniging Jaarverslag 2012 Nederlandse Schrijftolken Vereniging Inhoudsopgave 1. De Nederlandse Schrijftolken Vereniging in 2012 a. De organisatie blz. 3 b. Het bestuur blz. 3 c. Bestuurlijke veranderingen in 2012

Nadere informatie

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013

Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Jaarverslag Communicatieplatform Flevoland 2013 Lelystad, mei 2014 Communicatieplatform Flevoland p/a Postbus 229 8200 AE Lelystad inschrijvingsnummer KvK 32130276 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Jubileum

Nadere informatie

NVR financieel jaarverslag 2012

NVR financieel jaarverslag 2012 NVR financieel jaarverslag 2012 Begrotingen 2013, 2014 en 2015 Mei 2013 (Alle genoemde bedragen zijn in EURO) Ir. J.A. Meijer Penningmeester NVR Pagina 2 INHOUD 1 INLEIDING... 3 1.1 LEDEN... 3 1.2 LOSSE

Nadere informatie

Buurtvereniging Het Oude Buurtje Hoofddorp

Buurtvereniging Het Oude Buurtje Hoofddorp Verslag Algemene Ledenvergadering Buurtvereniging Het Oude Buurtje Nr. : 1 Datum : 11 juni 2015 Aanwezig bestuur : Leo Spruit (voorzitter), Larissa Dortland (penningmeester), Harm van Nieuwenhuijzen (algemeen

Nadere informatie

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014)

Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) Notulen HFCC Algemene Leden Vergadering 2014 (12 februari 2014) 1. Opening De voorzitter opent de vergadering om 20:09. Er zijn 30 leden aanwezig. Het bestuur is aanwezig met uitzondering van Randolph.

Nadere informatie

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC

Inhoud. 1. Opening. Notulen Enschedese Informatica Alumni Club ENIAC Algemene Gegevens Kenmerk: ENIAC ALV 14 Datum: 03-0-14 Locatie: Halle Aanwezig: Johan Noltes, Rick Leunissen, Mark Steunenberg, Sjoerd van der Spoel, Mark Oude Veldhuis, Jasper Kuperus, Jurrien Wagenaar,

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn.

Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Huishoudelijk Reglement van IVN, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Alphen aan den Rijn. Mocht in dit reglement gesproken worden van hij en andere taalkundige manlijke vormen, dan

Nadere informatie

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014

Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Jaarverslag Vereniging Stadsdorp De Pijp 2014 Inleiding Op 21 maart 2014 is Stadsdorp De Pijp officieel een vereniging geworden. Korte tijd daarvoor zijn de handtekeningen hiervoor bij de notaris gezet

Nadere informatie

Milieu-Geluid Bouwakoestiek

Milieu-Geluid Bouwakoestiek Opleidingen Milieu-Geluid Bouwakoestiek met post-hbo erkenning Programma 2011-2012 Opleiding Milieu-Geluid Programma 2011-2012 In oktober van dit jaar start de brede opleiding Milieu Geluid. Met deze intensieve

Nadere informatie

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker

STICHTING VOOR JOU. een mooi moment voor mensen met kanker STICHTING VOOR JOU een mooi moment voor mensen met kanker Jaarverslag 2013 2 Inhoudsopgave Bladzijde 3 Inleiding Communicatie en PR Website en social media Nieuwsbrief Bladzijde 4 Communicatie en PR Overig

Nadere informatie

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht.

Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Notulen van de ledenvergadering van regio Utrecht van KIVI NIRIA dd 30 maart 2011 te Utrecht. Aanwezig: 16 personen waren aanwezig: Regioleden: Ir. J.F.S. de Jongh Ir. J. van den Berg F.C.H.D. van den

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERVERENIGING DE DUINSPRONG Artikel 1. Begripsbepaling Dit Huishoudelijk Reglement verstaat onder: a. het jaarverslag: het verslag van de activiteiten van de vereniging over het

Nadere informatie

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta

Agenda Algemene Ledenvergadering Ibn Battuta Agenda Algemene Ledenvergadering 17 februari 2015 Inloop 19:30 uur, Start 20:00 uur. Café the Crown (Gedempte Zuiderdiep 2) 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Vaststellen vorige notulen 4. Bestuursmededelingen

Nadere informatie

Jaarrekening Lets Zwolle 2014

Jaarrekening Lets Zwolle 2014 Jaarrekening Lets Zwolle 2014 Inhoudsopgave Baten & Lasten 2014 Toelichting Balans 2014 (Aangepaste) Begroting 2014 (Oorspronkelijke) Begroting 2014 Begroting 2015 Verklaring van de kascontrolecommissie

Nadere informatie

Deze notulen worden enkel per verzonden

Deze notulen worden enkel per  verzonden Aan: - Leden van de algemene Ledenvergadering (Groepsraad) van Scouting van Maasdijk: leden groepsbestuur praktijkbegeleider leidinggevenden speleenheden afgevaardigde jongerentak wettelijke vertegenwoordiger

Nadere informatie

We waren Intergemeentelijk en nu

We waren Intergemeentelijk en nu We waren Intergemeentelijk en nu Ruud Veen Gemeente Haarlem Bouwfysica Lid Werkgroep Gezondheid & Energiezuinigheid Bestuurslid Nederlands Vlaamse Bouwfysica Vereniging (NVBV) April 2011 Regiodagen 2011

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito

Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito Huishoudelijk Reglement Studievereniging der Kennistechnologie Incognito October 30, 2013 Begripsbepaling: De Vereniging - de Studievereniging der Kennistechnologie Incognito te Maastricht De Statuten

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

Financieel Jaarverslag 2012

Financieel Jaarverslag 2012 Financieel Jaarverslag 2012 Versie 1: 10-05-2013 Versie 2: 14-05-2013 bestemd voor ALV Gastvrijheidsgilde Postbus 386 6710 BJ Ede Inhoudsopgave Voorwoord 1 Budget 2012 2 Budget 2012 2 Toelichting bij budget

Nadere informatie

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008

Nieuwsbrief nr.1 maart 2008 Inhoud: 1. Algemene ledenvergadering op 27 maart 2008 2. POPEL Jaarverslag 2007 3. Energielabel 4. Hennink Service-abonnement C.V.- installatie 5. Service abonnement RRS-rioolreiniging 6. Bericht penningmeester

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. van de afdeling Jong. van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT 21-8-2013 huishoudelijk reglement 1afdeling Jong van de PV RIVM/BBio/PD-ALT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Jong van de Personeelsvereniging van het RIVM/BBio/PD-ALT Artikel 1 Lidmaatschap 1. Zij

Nadere informatie

Scoutinggroep de IJmondtrekkers

Scoutinggroep de IJmondtrekkers Scoutinggroep de IJmondtrekkers www.ijmondtrekkers.nl Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 26 maart 2012 Aanvang: Locatie: 20.00 uur Clubhuis aan de Heerenduinweg Het groepsbestuur nodigt u

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014

FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 FINANCIEEL JAARVERSLAG NVBT OVER 2014 Nijkerk, 16 april 2015 Versie 1.0 Balans NVBT Balans NVBT per 31-12-2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Passiva 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa 0 0 Eigen Vermogen

Nadere informatie

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL

ZWIJNDRECHTSE ZWEM-EN POLOCLUB DE DEVEL Notulen van de Algemene Ledenvergadering ZZ & PC de Devel Gehouden op 20 April 2017 in het clubhuis van ZZ & PC de Devel te Zwijndrecht, Aanvang 20:00 uur. Aanwezig: 19 leden en 4 bestuursleden ( Martin

Nadere informatie

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering

. Notulen Algemene Ledenvergadering 24 januari 2014. 20.30 uur Opening van de vergadering Dutch Lighttown HD Club Schoolstraat 2 5595CS Leende Tel +31 (0)40-7370397 Internet: www.dutch-lighttown-hd-club.nl KvK Eindhoven V 40 240 650 IBAN/Rekeningnummer:NL89 Rabo 0127.4987.45 BIC: RABONL2U.

Nadere informatie

JAARREKENING 2013-2014

JAARREKENING 2013-2014 JAARREKENING STICHTING ZIJNSORIËNTATIE 2013-2014 (1 september 2013 t/m 31 augustus 2014) Doelenstraat 42 3512 XJ Utrecht Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 2.1

Nadere informatie

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging

Openbare Daltonschool De Achtbaan. Jaarverslag Oudervereniging Openbare Daltonschool De Achtbaan Jaarverslag Oudervereniging Schooljaar 2014-2015 Inhoud Voorwoord 3 Over de oudervereniging 4 Samenstelling bestuur 2014-2015 5 Samenstelling bestuur 2015-2016 6 Vergaderingen

Nadere informatie