- Colleges van B&W van de Drentse gemeenten - Gemeenteraden - VDG-bestuur en secretariaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "- Colleges van B&W van de Drentse gemeenten - Gemeenteraden - VDG-bestuur en secretariaat"

Transcriptie

1 Vereniging van Drentse Gemeenten Afdeling Drenthe van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VDG secretariaat te Westerbork - Colleges van B&W van de Drentse gemeenten - Gemeenteraden - VDG-bestuur en secretariaat

2 DE VERENIGING VAN DRENTSE GEMEENTEN Bestuursleden: Voorzitter Vice-Voorzitter Secretaris-Penningmeester Ambtelijk secretaris: Secretaresse: : Dhr. C. Bijl, Burgemeester van Emmen : Dhr. H. Jager, Burgemeester van Westerveld : Dhr. J.H. van der Laan, Burgemeester van Noordenveld Dhr. H.F. van Oosterhout, Burgemeester van Aa en Hunze Dhr. A. Smit, Wethouder van Assen Dhr. J.J. Bruintjes, Wethouder van Borger-Odoorn Dhr. B.J. Bouwmeester, Burgemeester van Coevorden Dhr. R. de Groot, Burgemeester van De Wolden Dhr. T. N. Kramer, van De Wolden Dhr. H. Werkman, Raadsgriffier van Emmen Dhr. K. Loohuis, Burgemeester van Hoogeveen Dhr. Joh. C. Westmaas, Burgemeester van Meppel Dhr. J. Broertjes, Burgemeester van Midden-Drenthe Dhr. H.H. Assies, Wethouder van Tynaarlo Dhr. J. Akse Mw. I.F.C. Moens Portefeuilleverdeling bestuur: Bestuurlijke aangelegenheden, representatie en contacten, openbare orde en veiligheid Dhr. C. Bijl ( voorzitter ) en dhr. H. Jager ( Vice-voorzitter) Werk en Inkomen (W en I) Dhr. A. Smit / Dhr. H.J. van der Laan Gezondheid en Welzijn (G en W) Dhr. K. Loohuis / Dhr. E. van Oosterhout Onderwijs en Cultuur Dhr. E. van Oosterhout / Dhr. K. Loohuis Sport Dhr. R. de Groot / Dhr. H. Werkman Financiën, belastingen, informatisering + personeel en organisatie (Fin) Dhr. J.J. Bruintjes / Dhr. H.H. Assies Economische Zaken en Industriebeleid (EZI) Dhr. Joh. C. Westmaas / Dhr. B.J. Bouwmeester Milieu en Mobiliteit (M en M) Dhr. B.J. Bouwmeester / Dhr. H.H. Assies Ruimte en Wonen (R en W) Dhr. J. Broertjes / Dhr. J.J. Bruintjes

3 Inwonertal per : GEMEENTERAAD COLLEGELEDEN PORTEFEUILLE Raadsgriffier: dhr. H.F. Bestuurlijke Coördinatie - Algemeen bestuur en voorlichting - Veiligheidsregio van Oosterhout (GGD/Brandweer/GHOR) - Vergunningen openbare orde en veiligheid burgemeester(pvda) Cultuur - Dienstverlening - Personeel en Organisatie bestuurslid Informatisering en automatisering - Deregulering - Integrale handhaving mw. E.P. van Corbach Secretariaat: Recreatie en Toerisme dhr. J. J. Wiersum Ruimtelijke Ontwikkeling - Volkshuisvesting - Milieuvergunningen wethouder (Gem.bel.) Kern- en buurtgericht werken - Accommodatiebeleid inzake Dorpshuizen 21 Raadsleden 1e locoburgemeester Plattelands- en natuurontwikkeling ( incl. P10) - Landbouwbeleid mbt Gemeentebelangen 7 versterken landelijk gebied PvdA 5 Secretariaat: VVD 4 Groen Links 2 CDA 2 D66 1 dhr. J.B. Wassink Financiën en grondbedrijf - Grondzaken - Beheer openbare ruimte wethouder (Groen Links) Economische Zaken en Werkgelegenheidsbeleid - Milieubeleid 2e locoburgemeester Verkeer en Vervoer - Waterbeheer - Afval - Sportbeleid incl. Sportaccommodatie Aanbestedingsbeleid - Internationale betrekkingen Secretariaat: Dhr. H. J. Dijkstra Onderwijs (incl onderwijshuisvesting) - Brede schoolontwikkeling wethouder ( CDA) Volksgezondheid (incl GGD Bestuur) - Jeugdbeleid Welzijnsbeleid (incl Gezondheidszorg) - Zorg - Coörd. WMO - Sociale Zaken /WVG- Sociale werkvoorziening - Arbeidsmarktbeleid - Inburgering Secretariaat: dhr. F. Snoep Postbus 93 Secretariaat: AB Gieten Spiekersteeg 1, 9461 BH Gieten Telefoon: telefoonnummer: zie collegeleden individueel aaenhunze.nl AA EN HUNZE

4 Inwonertal per : GEMEENTERAAD COLLEGELEDEN PORTEFEUILLE Raadsgriffier mw. C. Abbenhues Bestuurlijke coördinatie - algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden mw. wn. burgemeester Openbare orde en veiligheid - brandweer, veiligheidsregio - politie P. Lambeck ( PvdA) wettelijke taken / burgerzaken - ambassadeursfunctie - Dagelijks bestuur SNN - communicatie, lobby - 5 mei en Sinterklaas secretariaat: dhr. M. Hoogeveen Bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing (doorontwikkeling) en wethouder (D66) integraal werken - Personeel en organisatie / ook ambt. huisvesting 33 Raadsleden 1e locoburgemeester ICT / digitale overheid - Publieke dienstverlening - Deregulering alg. - Cultuur - PvdA 8 Onderwijs (incluisief leerplicht, SPA, Kinderopvang) - Coörd.bestuurlijke en ambt VVD 5 secretariaat: vernieuwing - De Nieuwe Kolk ( voorzitter stuurgroep) Plop 4 e.steenbergen.nl Wijkwethouder Kloosterveen - Coörd. Bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing Christen Unie 4 D66 4 CDA 4 dhr. A.L. Langius Milieubeleid / afvalbeheer - Openbare werken - Groep en grijs SP 2 wethouder (Chr. Unie) (o.a. lid stuurgroep Florijnas) - Coörd. WMO (Volksgezondheid, Groen Links 2 2e locoburgemeester Verslavingszorg, Maatschappelijke Opvang, Individuele verstrekkingen) - Jeugd en gezin - Internationale betrekkingen - Verkeer en Vervoer secretariaat: (o.a. lid stuurgroep Florijnas) - Regiovisie dhr. H.A. Matthijsse Economische Zaken (Promotie / acquisitie bedrijfsleven ( groei arbeidsplaatsen), wethouder ( VVD) Industrie, MKB, Promotie algemeen / citymarketing, Markten / kermissen, Bedrijventerreinen, Lastenvermindering bedrijfsleven w.o. deregulering) Florijnas (o.a. voorzitter stuurgroep /incl. bp Havenkwartier en secretariaat: Assen-Zuid Structuurvisie) - Recreatie en Toerisme -Motorsportevenementen Sensortechnologie - SNN - Lid Stuurgroep De Nieuwe Kolk- Coörd. FlorijnAs Coörd. Wethouder evenementen dhr. A. Smit Financiën (inclusief Belastingen) - Vastgoed - Grondzaken - wethouder (PvdA) Wonen ( volkshuisvesting - Stadsvernieuwing - Monumentenzorg) 4e locoburgemeester Wijkbeleid / Gebiedsgericht werken - Lid stuurgroep De Nieuwe Kolkbestuurslid Wijkwethouder Peelo / Marsdijk secretariaat: m. Postbus RA Assen mw. A. Beenen Sociale zaken en werkgelegenheid (WWB, Minimabeleid, WSW) wethouder (PvdA) Welzijn (Ouderenwerk, Sociaal werk/maatschappelijk werk) 5e locoburgemeester Schuldhulpverlening - Minderheden / Kleurrijk - Antidiscriminatie - Noordersingel 33 Coördinerend Wethouder Participatie 9401 JW Assen secretariaat: Telefoon: mw. I.A.A. Oostmeijer-Oosting zie per portefeuilleh plv bestuurslid secretariaat: ASSEN

5 Inwonertal per : COLLEGELEDEN PORTEFEUILLE dhr. M.L.J. Out Algehele coördinatie - Reg., intergem. en internat.samenw. Burgemeester (VVD) Algemene, interne en bestuurszaken - Handhaving plv bestuurslid Dienstverlening - Openbare orde en veiligheid Personeel en organisatie - Informatisering en automatisering GEMEENTERAAD Voorlichting en inspraak - Agenda voor de Veenkoloniën Raadsgriffier mw. H. van Olst dhr. J.J. Bruintjes Volkshuisvesting - coörd. Demografische ontwikkeling wethouder ( PvdA) Ruimtelijke en Duurzame Ontwikkeling - Grond- en eigendomszaken, 1e locoburgemeester Strategisch vastgoed - Financiën - Onderwijs - Cultuur bestuurslid 21 raadsleden mw. W.C. Vergunningverlening - coörd. Deregulering Gemeentebelangen 6 Luchjenbroers Milieu - Bouwkunde - Plattelandsontwikkeling - Openbare Werken en Groen PvdA 5 wethouder (VVD) Economische zaken / landbouw - Marktwezen - Verkeer en Vervoer VVD 3 2e locoburgemeester Natuur- en Landschapsbeheer - Hunzeproject CDA 3 D66 2 Groen Links 1 Christen Unie 1 dhr. J.F.A. Alberts sociale zaken en werkgelegenheid - Coörd. WMO wethouder (CDA) Ouderenbeleid - Volksgezondheid - Sportzaken Bibliotheken - Maatschappelijk werk Recreatie en Toerisme - coördinerend wethouder Jeugd dhr. P. Post. Postbus ZG Exloo Hoofdstraat ZG Exloo Telefoon: Telefoonnummer borger-odoorn.nl BORGER-ODOORN

6 GEMEENTERAAD COLLEGELEDEN PORTEFEUILLE Raadsgriffier dhr. B.J. Bouwmeester Bestuurszaken - P en O - Internationaal Beleid dhr. B. Kunnen burgemeester (D66) Communicatie - Openbare Orde en Veiligheid bestuurslid Inwonertal per : secretariaat: dhr. G. Roeles Ruimtelijke Ordening Bedrijven - Kunst en Cultuur 25 Raadsleden wethouder (VVD) en Onderwijs - Sport - Economie - Toerisme en Recreatie VVD 6 1e locoburgemeester PvdA 6 CDA 5 PAC 4 secretariaat: Gemeentebelangen 2 D66 2 mw. T. Pot-Eland Sociale Zaken - Welzijn - Plattelandsvernieuwing wethouder (PvdA) en Accommodatiebeleid 2e locoburgemeester plv bestuurslid secretariaat: dhr. R. Wilting wethouder (CDA) Financiën - Volkshuisvesting - Milieu Verkeer en Vervoer - Ruimtelijke Ontwikkeling secretariaat: Postbus AA Coevorden Kasteel GC Coevorden dhr. M.N.J. Broers secretariaat: Telefoon: Bestuurssecretariaat: zie portefeuillehouders COEVORDEN

7 Inwonertal per : GEMEENTERAAD COLLEGELEDEN PORTFEUILLE Raadsgriffier dhr. R. de Groot Bestuur en Bestuurlijke Organisatie - Juridische kwaliteitszorg mw. I.J. burgemeester (CDA) Personeel en Organisatie - ICT - Communicatie en Participatie - Gehrke bestuurslid Ambassadeursfunctie -Toekomstvisie - Veiligheid en Openbare Orde Overige wettelijke taken dhr. J. ten Kate Economische Zaken - Plattelandsontwikkeling - Ruimte en wonen wethouder (Gem.bel.) Landinrichting - Handhaving - Water en Waterbeheer 19 Raadsleden 1e loco In- en externe Dienstverlening Gemeentebelangen plv.bestuurslid VVD 6 CDA 4 PvdA 2 D66 1 mw. M. Pauwels Wmo - Wonen met een zorgcomponent, Sociaal / maatschappelijke zorg GroenLinks 1 Onderwijs en kinderopvang - cultuur en sport Christen Unie 1 wethouder (VVD) 2e loco dhr. H. Lammers Recreatie en Toerisme - Milieu - Energie- en energiebeleid - Verkeer en Vervoer / wethouder (CDA) Openbaar gebied - Kern - en buurtgericht werken - Afvalstoffen en riolering 3e loco Financiën dhr. T.N. Kramer Postbus AA Zuidwolde bestuurslid Raadhuisstraat GD Zuidwolde Telefoonnummer DE WOLDEN

8 Inwonertal per : GEMEENTERAAD COLLEGELEDEN PORTEFEUILLE Raadsgriffier dhr. C. Bijl Algehele beleidscoördinatie - Integraal Veiligheidsbeleid dhr. H.D. burgemeester (PvdA) Openbare orde - politie en brandweer Werkman bestuurslid/ Coördinatie Externe betrekkingen - Communicatie en representatie voorzitter Bestuurlijke organisatie (SNN, VDG) bestuurslid Wettelijke aan de burgemeester opgedragen taken secretariaat: Raadsleden PvdA 11 Dhr. B. R. Arends Financiën - Economische Zaken (Industrie, MKB, promotie en acquisitie CDA 9 Wethouder (PvdA) bedrijfsleven) - Werkgelegenheid en coörd. Arbeidsmarktbeleid Wakker Emmen 5 1e locoburgemeester (aanpak jeugdwerkloosheid) - Grondbeleid - Sport, incl accom en zwembaden VVD 4 plv. bestuurslid Promotie gemeente Algemeen/ citymarketing D66 2 DOP 2 secretariaat: SP 2 w. LEF 1 GroenLinks 1 BGE 1 Christen Unie 1 dhr. H.G. Jumelet Participatie ( WMO, WWB, WSW, EMCO) - Zorg en Welzijn (Mts. Opvang/ wethouder (CDA) vrouwenopvang, verslavingszorg-gehand.beleid en voorz. Gehandicapten- 2e locoburgemeester Maatsch.werk - ouderenwerk - sociaal-cultureel werk en opbouwwerk) Kunst en Cultuur (theater, kunstzinnige vorming, CQ, bibliotheek, even.beleid) secretariaat: Mondiaal beleid (vreemdelingenbeleid, internationale betrekkingen) mw. T. Houwing- Land- en tuinbouw (landinrichting) - Gebiedsontwikkelingsplannen (plattelands- Haisma ontwikkeling, herinr. Veenkoloniën - Bos, landschap en natuur wethouder (VVD) Dierenwelzijn - Recreatie en toerisme - Milieu en duurzaamheid Inkoop en aanbesteding - burgerzaken en Klant Contact Centrum- Gemeentelijke vastgoed secretariaat: Postbus RA Emmen Raadhuisplein AP Emmen mw M.H. Thalens- Onderwijs (voor-en vroegschoolse educatie, lokaal onderwijsbeleid, Kolker schoolbest. taak openb. onderwijs - Kennisinnovatie - Jeugd - en Jongerenbeleid wethouder (PvdA) Volksgezondheid - Accommodatiebeleid ( incl brede scholen, 4e locoburgemeester welzijn, zorg, Kulturhus, MFA) zie per portefeuilleh secretariaat: EMMEN

9 COLLEGELEDEN PORTEFEUILLE dhr. A.J. Sleeking Wethouder (PvdA) 5e locoburgemeester Ruimtelijke Ontwikkeling - Wonen (Volkshuisvesting ) incl. Kavelverkoop Bouwzaken - Handhaving - Emmen Revisited-Demografische ontwikkeling secretariaat: dhr. B.D. Wilms wethouder (CDA) 6e locoburgemeester Openbare Werken - Verkeer en Vervoer - Openbaar Groen Overlegpartners / buurtbeheer - Organisatie en Personeel Informatisering en Automatisering secretariaat: dhr. A.J. Mewe secretariaat:t: E: Postbus RA Emmen Raadhuisplein AP Emmen zie per portefeuilleh VERVOLG EMMEN

10 Inwonertal per : GEMEENTERAAD COLLEGELEDEN PORTEFEUILLE Raadsgriffier dhr. K. Loohuis Bestuurlijke Ondersteuning - Gemeentelijke Dienstverlening- Openbare Orden en dhr. J.P. Wind burgemeester Veiligheid - Brandweer (PvdA) bestuurslid secretariaat: dhr. A. Bargeman Agrarische zaken - Buitenvaart II - Cultuur - Economische zaken 31 Raadsleden wethouder (CDA) en Jeugd en jongerenwerk - Ondernemen - Onderwijs - Rev. De Wieken CDA 9 1e locoburgemeester PvdA 6 plv bestuurslid Gemeentebelangen 5 secretariaat: VVD 5 Christen Unie 3 SP 1 Groen Links 1 dhr. K. Smid Verzetsbuurt - Bentinckspark - Krakeel - Oranjebuurt - Zeeheldenbuurt - De D66 1 wethouder (PvdA) en Smederijen - Gehandicaptenbeleid - Openbaar groen - Sociale Zaken - Sport Hoogeveen Transparant 2e locoburgemeester 1 secretariaat: dhr. T. Eerenstein Wethouder (VVD) Afval - Afvalstoffenheffing - Evementen - Grondzaken - Milieu - Openbaar vervoer - Parkeren - Recreatie en Toerisme - Riolering en waterzuivering Verkeer - MFC Nieuwlande - MFC Tiendeveen - Wielercentrum Nijstad secretariaat: dhr. A.W. Hiemstra wethouder (CDA) en 4e locoburgemeester Begraafplaatsenbeleid - Financiën - Ruimtelijke ontwikkeling - Stadscentrum Stationsgebied - Volkshuisvesting - Woningbouw dorpen - Erflanden Welstand en monumenten - Belastingen secretariaat: Postbus PA Hoogeveen dhr. G.H. de Vries secretariaat: Raadhuisplein BP Hoogeveen Telefoonnummer wethouderssecretariaat: zie collegeleden hoogeveen.nl HOOGEVEEN

11 Inwonertal per : COLLEGELEDEN PORTEFEUILLE GEMEENTERAAD dhr. J.C. Westmaas Openbare Orde & Veiligheid -voorziiter Raad - Mondiaal beleid - Raadsgriffier burgemeester (CDA) Economische Zaken & Acquisitie - Beleidscoördinatie & ondersteuning bestuurslid Dhr. G.J. Fokkema dhr. A.H.J. Dohle volkshuisvesting - Ruimtelijke Ordening - Milieu wethouder (VVD) werkgelegenheid - re-integratie - bedrijventerreinen - grondbeleid 1e locoburgemeester verkeer en vervoer - water - ontwikkelingen tot Raadsleden plv. bestuurslid citymarketing bedrijven & inwoners Sterk Meppel 6 VVD 5 PvdA 5 CDA 3 mw. M Jansen Sociale Zaken - Maatschappelijke Ondersteuning D66 2 wethouder Cultuur - Recreatie - Toerisme - Evenementen Christen Unie 1 (Sterk Meppel) Onderwijs & Jeugd - Volksgezondheid - Wijk & buurgericht werken Groen Links 1 2e Locoburgemeester Wijkontwikkeling - integratie dhr. J. de Vos wethouder (PvdA) Financiën - Inkoop -Aanbesteding - Handhaving - Sport Openbare werken - reiniging - Publieke dienstverlening accommodatiebeleid - communicatie mw. A. Schulting Postbus AM Meppel Grote Oever BJ Meppel Telefoonnummer meppel.nl MEPPEL

12 Inwonertal per COLLEGELEDEN PORTEFEUILLE GEMEENTERAAD dhr. J. Broertjes wettelijke taken burgemeester - Integrale handhaving + vergunningverlening Raadsgriffier burgemeester (VVD) Dienstverlening en I&A - Beleidscoördinatie - Dualisering - Europese Zaken dhr. C.J. bestuurslid Juridische Zaken - Gebouwenbeheer - Facilitair Bedrijf Onderwater dhr. E. Dolfing Financiën - Onderwijs - Ruimtelijke Ordening -P & O wethouder (PvdA) Volkshuisvesting - Dorpenbeleid - Stads - en Dorpsvernieuwing middendrenthe.nl 1e locoburgemeester dhr. H. van Hooft Sociale Zaken - Welzijn - WMO - Volksgezondheid 23 Raadsleden Woonservicezône - Cultuur - Monumentenzorg - Communicatie PvdA 7 wethouder Recreatie en toerisme - Economische Zaken CDA 5 2e locoburgemeester VVD 5 D66 1 Gemeentebelangen 1 Christen Unie 1 dhr. J. Pit Plattelandsontwikkeling - landbouw - landschaps - en natuurontwikkeling Groen Links 2 wethouder (VVD) Ruimtelijke Ordening ( buitengebied) - verkeer en vervoer - openbare werken Gemeentebelangen 1 Milieubeleid en bouwbeleid - grondzaken - sport Smilde-Beilen-Westerbork mw. A. Pruntel Postbus AA Beilen Raadhuisplein NB Beilen Telefoonnummer middendrenthe.nl MIDDEN-DRENTHE

13 Inwonertal per : COLLEGELEDEN PORTEFEUILLE GEMEENTERAAD dhr. J.H. van der Laan Openbare Orde en Veiligheid - Veenhuizen - Handhaving coördinatie Raadsgriffier burgemeester (PvdA) Burgerzaken - Personeelszaken - Voorlichting en PR - Economische Zaken incl dhr. W. Damman secretaris/ Arbeidsmarktbeleid - Ialgemeen Bestuurlijke Zaken - Wettelijke Taken - penningmeester Integraal Veiligheidsbeleid - Bestuurlijke Organisatie -Interne Organisatie - Overdracht - Rijkseigendommen noordenveld.nl dhr. J. Dam Ruimtelijke Ordening - Grondbedrijf - Herinrichtingen - Recreatie en Toerisme t.a.v. dhr. W. Damman wethouder Volkshuisvesting - IGS - Bouw- en woningtoezicht - Bouwvergunningen (gemeentebel) Landbouw - gemeentelijke gebouwen - Recreatieschap - Natuurvriendenterrein - 1e locoburgemeester Stads- en dorpsvernieuwing - campings ( openluchtrecreatie) - Markten 23 Raadsleden plv. bestuurslid Gemeentebelangen 5 PvdA 4 VVD 4 dhr. O.L. Keijzer Werk en Inkomen - Sociale Werkvoorziening - Onderwijs Lokaal en Openbaar Lijst Groen Noordenveld4 wethouder (PvdA) Jeugdbeleid - Jeugdzorg - Kunst en Cultuur - Sociaal Wijkbeheer CDA 2 2e Locoburgemeester Arbeidsmarktbeleid ( vraag- en aanbodzijde) - Sociale Zaken- Groen Links 2 Minimabeleid - Openbare bibliotheek - Christen Unie 1 D66 1 dhr. G. Alssema Financiën en belastingen - Zorg en Welzijn - Bestuurlijke vernieuwing w.o. wethouder (CDA) communicatie en dienstverlening - informatisering - Centrale inkoop - Sport Sociaal cultureel werk voor senioren - vluchtelingen en minderheden - planning en control cyclus dhr. O. Huisman wethouder (Groen Links) 4e locoburgemeester Verkeer en Vervoer - Milieu, natuur en landschap - Openbare werken Afvalverwijdering - Riolering - IGS Mobiliteit - openbaar groen - speeltoestellen Postbus AC Roden mw. I. Bakker Raadhuisstraat AA Roden Telefoonnummer gemeentenoordenveld.nl NOORDENVELD

14 Inwonertal per : COLLEGELEDEN PORTEFEUILLE GEMEENTERAAD dhr. P. Adema Openbare orde en veiligheid - Integrale vergunningverlening en handhaving Raadsgriffier Burgemeester (CU) (incl BWT)- communicatie en de andere overheid - Millenniumgemeente en dhr. J.L. De Jong internationale samenwerking - marktwezen en evenementen - interne organisatie dhr. H. Berends wethouder (PvdA) 1e locoburgemeester Ruimtelijke Ordening, volkshuisvesting en stedelijke vernieuwing ( excl BWT) Regiovisiebeleid - Lokaal onderwijs - Accommodatiebeleid en gebouwenbeheer Economische ontwikkeling en komplan ontwikkelingen 23 Raadsleden PvdA 5 VVD 5 Groen Links 3 dhr. H.H. Assies Milieu, duurzaam inkopen, landschapsontwikkeling, plattelandsbeleid, groen en Leefbaar Tynaarlo 3 wethouder(groen Links) landbouw Riolering waterbeheersing en nutsbedrijven (WDR) CDA 2 2e locoburgemeester Verkeer en Vervoer, Openbare werken - Sociale zaken, participatie en D66 2 bestuurslid arbeidsmarktbeleid - Kunst- Cultuur- en Welstandsbeleid (incl. monumenten, Gemeentebelangen 2 archeologie en historisch archief) - Wegen (onderhoud + beheer) Christen Unie 1 dhr. L.M. Kremers wethouder (CDA) plv. bestuurslid Reiging / Afval - Volksgezondheid - Sport - Jeugd en Gezin - WMO beleid dhr. J.E. de Graaf wethouder (CU) 4e locoburgemeester Financiën - Economische zaken en bedrijvencontacten - Grondbedrijf (OBT) Recreatie en Toerisme dhr. G. Zijlstra Postbus AA Vries (ad interim) Bezoekadres T: Kornoeljeplein 1 E: 9481 AW Vries Telefoonnummer TYNAARLO

15 Inwonertal per : Inwonertal : COLLEGELEDEN PORTEFEUILLE GEMEENTERAAD dhr. H. Jager Openbare Orde en Veiligheid - Communicatie - Personeel en Organisatie Raadsgriffier burgemeester (CDA) Lokale economie, recreatie en toerisme - Maatschappij van Weldadigheid mw. bestuurslid I. Middelkamp secretariaat: gemeentewesterveld.nl dhr. K. Smidt Financiën en belastingen - Informatisering en automatisering wethouder (VVD) Ruimtelijke Ontwikkeling - Bouwen, Wonen en Vastgoed - Onderwijs 17 Raadsleden 1e locoburgemeester VVD 4 Gemeentebelangen 3 Progressief Westerveld/ D66 / GroenLinks 3 DSSW 3 mw. A.M. Sociale Zekerheid - Welzijn- Volksgezondheid -WMO voorzieningen PvdA 2 Kleine Deters Kunst - Cultuur ( w.o. bibliotheek) - Monumenten CDA 2 wethouder Plattelandsvernieuwing (coördinerend) (Progressief Westerveld) 2e locoburgemeester dhr. R. Martens Beheer Openbare Ruimte - Milieu - Verkeer en Vervoer - Wethouder (DSSW) Sport en dorpshuisvoorzieningen dhr. N. Dusink Postbus AB Havelte Raadhuislaan EL Diever Telefoonnummer: wethouders: gemeentewesterveld.nl gemeentewesterveld.nl WESTERVELD

- Colleges van B&W van de Drentse gemeenten - Gemeenteraden - VDG-bestuur en secretariaat

- Colleges van B&W van de Drentse gemeenten - Gemeenteraden - VDG-bestuur en secretariaat Vereniging van Drentse Gemeenten Afdeling Drenthe van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VDG secretariaat te Westerbork - Colleges van B&W van de Drentse gemeenten - Gemeenteraden - VDG-bestuur en

Nadere informatie

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving

A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving A. Jorritsma-Lebbink (Burgemeester) VEILIGHEID Jan Cocky Martine Gavin Jonathan Rob Kevin Coördinatie veiligheid Openbare orde, inclusief handhaving APV, prostitutiebeleid en coffeeshopbeleid Politie Brandweer

Nadere informatie

M.H.F. (Marianne) Schuurmans

M.H.F. (Marianne) Schuurmans M.H.F. (Marianne) Schuurmans Email: m.schuurmans@lingewaard.nl Bestuurlijke organisatie en coördinatie Openbare orde en veiligheid Vergunningverlening, toezicht en handhaving evenementen Representatie

Nadere informatie

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder

Coalitieakkoord Gemeente Beek Sociaal Verder Coalitieakkoord Gemeente Beek 2014-2018 Sociaal Verder 1. Inleiding In april 2014 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt over het vormen van een coalitie

Nadere informatie

Tevens regelen wij de onderlinge vervanging van wethouders (artikel 1 lid 2 van ons Reglement van Orde).

Tevens regelen wij de onderlinge vervanging van wethouders (artikel 1 lid 2 van ons Reglement van Orde). gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W onderwerp Portefeuilleverdeling 2010-2014 (10 september 2013) portefeuillehouder drs. Th.L.N. Weterings Collegevergadering 10 September 2013 inlichtingen A.S. Tuinstra

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. Secretaris Diverse besluiten m.b.t. de portefeuilleverdeling Op 3 februari 2016 is besloten tot het vaststellen van de portefeuilleverdeling. 1. De portefeuilleverdeling als bedoeld in beslispunt 1

Nadere informatie

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode

College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode College van burgemeester en wethouders van Soest Bestuursperiode 2014-2018 verdeling: totaaloverzicht Toedeling subportefeuilles: definitief vastgesteld Datum collegevergadering: 12 mei 2014 Burgemeester

Nadere informatie

Ter inzage: 1. Beoogde verdeling 1 portefeuilles. Voorstel: 1. Het aantal wethouders voor de resterende bestuursperiode te bepalen op vier

Ter inzage: 1. Beoogde verdeling 1 portefeuilles. Voorstel: 1. Het aantal wethouders voor de resterende bestuursperiode te bepalen op vier oestuuriijke informatie 3 i JC , ev» 1 I -i zaak nr. UI ui < f f c 9 %F ^t-v-^ ^^v ^f. X"n\ emeente \ /) )atum: 1 3 oktober 2008 Nummer raadsnotck 0008067 Onderwerp: Vermindering aantal wethouders 'ortefeuillehouder:

Nadere informatie

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing

Stafeenheid Bestuurs- en directieondersteuning. Openbare Besluitenlijst d.d. 27-10-2015. Nr. afd. agendapunt/beslissing 1. VVH Collectieve festiviteiten 2016 Op grond van artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening moeten jaarlijks collectieve festiviteiten worden vastgesteld. De volgende dagen voor 2016 vast te

Nadere informatie

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden TER OPENBARE INZAGE Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden 1 Hierbij treft u de portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging

Nadere informatie

van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen

van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen Nr.: 18 Besluitenlijst van de vergadering van het college van Heusden te Vlijmen d.d. 2 mei 2006 Aanwezig: de burgemeester: drs. H.P.T.M. Willems de wethouders: de secretaris: B.M. Groen M. Buijs A.A.G.

Nadere informatie

RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE

RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE RECTIFICATIE KENNISGEVING VAN VERANDERINGEN OF AANVULLENDE INFORMATIE Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST/INSTANTIE I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: Openbaar Lichaam OV-bureau Groningen

Nadere informatie

provinciet)renthe imi-'hhii'i'-'ln'l-llim Gemeente NOÖTOENVÈLDJ 2 2 FEB. 2012 112.01374 lllllilllfliiiiuililllllllll Class.nr. Nr. kop!

provinciet)renthe imi-'hhii'i'-'ln'l-llim Gemeente NOÖTOENVÈLDJ 2 2 FEB. 2012 112.01374 lllllilllfliiiiuililllllllll Class.nr. Nr. kop! Provinciehuis Westerbrink i, Assen Postadres Postbus 122, 9400 AC Assen www.drenthe.nl 112.01374 lllllilllfliiiiuililllllllll T (0592)36 55 55 F (0592) 36 5777 provinciet)renthe Gemeente NOÖTOENVÈLDJ Aan:

Nadere informatie

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden TER OPENBARE INZAGE Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden 1 Hierbij treft u de portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging

Nadere informatie

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden TER OPENBARE INZAGE Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden 1 Hierbij treft u de portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging

Nadere informatie

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden TER OPENBARE INZAGE Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden Hierbij treft u de portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging

Nadere informatie

6. Bijlagen. Verantwoording

6. Bijlagen. Verantwoording 6. Bijlagen Verantwoording 2010 93 6.1. Samenstelling bestuur en organisatie 1. Samenstelling gemeenteraad (per 31 december 2010) Zetelverdeling (totaal 23 zetels): Opsterlands Belang 7 raadsleden PvdA

Nadere informatie

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden

TER OPENBARE INZAGE. Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden TER OPENBARE INZAGE Portefeuilleverdeling college van BenW Almere Vervangingsregeling collegeleden Overzicht nevenfuncties collegeleden 1 Hierbij treft u de portefeuilleverdeling en onderlinge vervanging

Nadere informatie

Het college ziet uit naar een constructieve samenwerking en vertrouwt er op u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd.

Het college ziet uit naar een constructieve samenwerking en vertrouwt er op u via deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. /;:ente,,/ ~en Helder ~ Raadsinformatiebrief Nr. Rl16.0147 (2016) Betreft: Portefeuilleverdeling college van B&W Op 9 november 2016 is O.R. Wagner benoemd als wethouder van Den Helder. Op 15 november heeft

Nadere informatie

Coalitieaccoord Gemeente Beek Burger Belangen Beek Nieuwe Democraten Beek

Coalitieaccoord Gemeente Beek Burger Belangen Beek Nieuwe Democraten Beek Coalitieaccoord Gemeente Beek 2010 2014 Burger Belangen Beek Nieuwe Democraten Beek 1. Inleiding Op 13 maart 2010 hebben wij, de politieke partijen BBB-NDB en Progressief Beek, overeenstemming bereikt

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 11 april 2006

Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 11 april 2006 Portefeuille: burgemeester Openbare besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders van Son en Breugel d.d. 11 april 2006 1. Notulen B&W-vergadering d.d. 4 april 2006. Het college stelt

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Toelichting Gemeenten onderling, dan wel provincies en gemeenten en/of waterschappen gezamenlijk

Nadere informatie

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad.

AAN DE RAAD. De vaststelling van de nieuwe programma-indeling en de daarin opgenomen gemeentelijke taken is de bevoegdheid van de gemeenteraad. Raadsvoorstel Voorstel tot vaststelling nieuwe programma-indeling per 1 januari 2015. AGENDAPUNT NO. AAN DE RAAD Samenvatting Door middel van raadsmededeling nr. 9/2014 hebben wij u geïnformeerd over de

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Toelichting Gemeenten onderling, dan wel provincies en gemeenten en/of waterschappen gezamenlijk

Nadere informatie

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten

Uitgaven Inzet personeel. Programmakosten 1 Openbare orde en veiligheid 1200 Brandweer 2.612.131 603.285 2.542 3.217.958-451.400 2.766.558 1202 Rampenbestrijding 377.990 98.363 476.353 476.353 1400 Openbare orde en veiligheid 109.900 721.550 831.450-269.120

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Onderwerp : Verlenging regionale samenwerking Agenda voor de Veenkolonien. : Paraaf afdelingshoofd : N.J.P. Lambert wethouder. H. Heijerman wethouder

Onderwerp : Verlenging regionale samenwerking Agenda voor de Veenkolonien. : Paraaf afdelingshoofd : N.J.P. Lambert wethouder. H. Heijerman wethouder Adviesnota College Besluit nr.: B&W d.d.: Zaaknummer: Datum : 26 oktober 2015 Afdeling : Ruimte Behandeld door : Peter van der Veen Telefoonnummer : 757 Portefeuillehouder : N.J.P. Lambert Onderwerp :

Nadere informatie

gemeente Aa'en Hunze Adviesnota College Besluit nr.: B&W d.d.: GRS-nummer:

<j6j> gemeente Aa'en Hunze Adviesnota College Besluit nr.: B&W d.d.: GRS-nummer: gemeente Aa'en Hunze Adviesnota College Besluit nr.: B&W d.d.: GRS-nummer: Datum Afdeling Behandeld door Doorkiesnummer Portefeuillehouder Onderwerp 14 oktober 2014 Dienstverlening en Samenleving

Nadere informatie

rangorde vervanging burgemeester portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders vakinhoudelijke vervanging

rangorde vervanging burgemeester portefeuilleverdeling burgemeester en wethouders vakinhoudelijke vervanging uw nummer uw datum ons nummer onze datum 2 januari 2007 verzonden inlichtingen bij sector/afdeling S. Geerdink Kabinet en Communicatie doorkiesnr. (0475) 35 95 13 AAN de voorzitter van de Raad bijlage(n)

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder enlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 26 mei 2015. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met

Nadere informatie

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU)

Met kennisgeving afwezig: de heren F.A. van Zuilen, G.J. Wensink (CDA) en R. Prins (PvdA) en de heer J.E. de Graaf (wethouder CU) Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 10 december 2013, 20.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: De leden de

Nadere informatie

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7.

Definitieve selectie normfuncties HR21 gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Pagina 1 van 7. Definitieve selectie normfuncties gemeente Stichtse Vecht; Indelingslijst (BenW 28 oktober 2014) Functiereeks Functiegroep Normfunctie Functie- code 1 Directie Directie Manager A, Gemeentesecretaris/algemeen

Nadere informatie

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten

Versterken (internationaal) ondernemersklimaat. Versterken groene groei. Faciliteren kansrijke economische projecten Bijlage 1 Programmabegroting indeling Programma overschrijdende onderwerpen zijn in elk geval communicatie, stadsdeelgewijs werken en duurzaamheid, jeugdzorg, decentralisaties, CFO en vastgoed. Het integrale

Nadere informatie

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn. Het college van de gemeente Zuidhorn; gelet op artikel 160 van de Gemeentewet; gehoord de OR; B E S L U I T : vast te stellen het: Besluit op de organisatie van het ambtelijk apparaat van de gemeente Zuidhorn.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum: 30 januari 2014 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 21.35 uur Sluiting: 23.00 uur

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder

Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder Openbare besluitenlijst gemeente Noordoostpolder enlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 17 februari 2015. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen

Nadere informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie

Programma 1 Dienstverlening en informatie Bijlage 2b Bij begrotingswijziging verzamelbesluit 1 Productenraming op 1 april en de begrotingswijzigingen 3D Zorg en Jeugdzorg en 3D Participatie Programma 1 Dienstverlening en informatie Programmaonderdeel

Nadere informatie

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011

Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Erratum gemeenterekening 2011 Beleidsbrief 4. Financiële ontwikkelingen en resultaten in 2011 Bladzijde 11/12 Programma 2011 2011 Realisatie 2011 Saldo (bedragen x 1.000) () (na Economie en Werk 31.616

Nadere informatie

Secretarie. Hulpsecretarie Kethel De gemeente Kethel en Spaland werd op 01-08-1941

Secretarie. Hulpsecretarie Kethel De gemeente Kethel en Spaland werd op 01-08-1941 Historisch Organigram van de gemeente Schiedam Dit organigram is een werkdocument. Verbeteringen en aanvullingen stellen wij zeer op prijs. U kunt deze doorgeven via archief@schiedam.nl Secretarie Secretarie

Nadere informatie

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief

Programma Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief Steenwijkerl'ANDERS' zijn actief 310 Economisch beleid Marktverordening 2003 2.3, 2.4, 2.9 t/m 2.12, 1.3 t/m 3.13, 4.2, 4.3, 4.4 4.1 - Markten Verordening markt- en staangeld 2015 2 4, 5, 7, 9 6, 8 311

Nadere informatie

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren.

2010 gelijktijdig in te trekken. Na vaststelling op de gebruikelijke wijze te publiceren. B&W-vergadering van 20 mei 2014 Zaaknummer : 1039394 Aanwezig : burgemeester de heer dr. G.O. van Veldhuizen wethouder mevrouw A.J. de Jong wethouder mevrouw P.W. Douw van Dam wethouder de heer B.A. Tap

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst enlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 25 augustus 2015. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het cluster Advies (communicatieadviseurs),

Nadere informatie

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast

Hoe het begon.. Start, op initiatief van de provincie. Stuurgroep stelt visie vast Dinsdag 20 september 2011 Presentatie aan gemeenteraad Coevorden Geert Roeles, wethouder EZ & lid Stuurgroep Dr Zuidas Henk Oortmann Team Economie & lid Regiegroep Dr Zuidas De Drentse Zuidas. = Economische

Nadere informatie

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies

Programma Thema Product Omschrijving Lasten Baten Saldo 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur Raad en raadscommissies 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010100 Raad en raadscommissies 612.309 612.309 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60010200 College 775.899 775.899 01 Bestuur en burger 01.1 Bestuur 60012100 Gewezen

Nadere informatie

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten

Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Overzicht vastgestelde beleidsnota s gemeente Dronten Wilt u over één van de plannen meer informatie, dan kunt u contact opnemen met de gemeente Dronten. Algemeen Bestuur Financiële verordening 2016 Verordening

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst enlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 9 juni 2015. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het cluster Advies (communicatieadviseurs),

Nadere informatie

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld

Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Begraafplaatsen Noordenveld Voorstel 1. Kiezen voor planning A. Planning A : Alle voorzieningen op elke begraafplaats hetzelfde. Planning B : Huidige voorzieningen

Nadere informatie

In de nieuwe raadsperiode ( ) de volgende negen programma s te hanteren:

In de nieuwe raadsperiode ( ) de volgende negen programma s te hanteren: Raadsvoorstel Vergadering van : 18 februari 2014 Agendanummer : 3 Onderwerp : Programmastructuur 2015-2018 Programma : alle Voorstel In de nieuwe raadsperiode (2015-2018) de volgende negen programma s

Nadere informatie

Lange Termijn Agenda 2016 en 1 e kwartaal 2017 per programma

Lange Termijn Agenda 2016 en 1 e kwartaal 2017 per programma 01 Bestuur Algemeen bestuur 411157 Najaarsnota 2016 250 Behandeling in de raad 16-51 R 413147 Onderzoeksplan 2017 600 Onderzoekplan aanbieden aan de raad 16-51 R 413118 Activiteitenplanning 2017 190 Voorleggen

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en

Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten Meppel, Hoogeveen, De Wolden, Steenwijkerland, Midden Drenthe, Westerveld en het waterschap Reest en Wieden inzake een doelmatiger waterbeheer. 2 Context In

Nadere informatie

(fö) gemeente Aa^en Hunze Adviesnota College Besluit nr.: B&W d.d.: GRS-nummer:

(fö) gemeente Aa^en Hunze Adviesnota College Besluit nr.: B&W d.d.: GRS-nummer: (fö) gemeente Aa^en Hunze Adviesnota College Besluit nr.: B&W d.d.: GRS-nummer: Datum Afdeling Behandeld door Doorkiesnummer Portefeuillehouder Onderwerp 8 oktober 2014 Dienstverlening en Samenleving J.R.

Nadere informatie

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd Naam Functie Nevenfuncties / onbezoldigd B&W, directeur, griffier Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG Voorzitter Integrale Regionale Stuurploeg georganiseerde

Nadere informatie

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015

besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 . H DrenHiL1 H besluitenlijst vergadering algemeen bestuur RUD Drenthe vastgesteld in de vergadering van het ah op 30 maart 2015 d.d. 24 november 2014, 15.00-16.30 uur Provinciehuis te Assen, kamer 0,06

Nadere informatie

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst betreffende het invoeren van Positief Opvoeden in Drenthe:

Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst betreffende het invoeren van Positief Opvoeden in Drenthe: Bestuurlijke samenwerkingsovereenkomst betreffende het invoeren van Positief Opvoeden in Drenthe: De ondergetekenden: Provincie 1. De provincie Drenthe, gevestigd te Assen, rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland;

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland; Besluit van de commissaris van de Koning van 10 juni 2015, nr. 632165/632168, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning Noord-Holland De commissaris van de

Nadere informatie

Wie is wie in Rijn-West? Regionaal bestuurlijk Overleg 1 januari 2017

Wie is wie in Rijn-West? Regionaal bestuurlijk Overleg 1 januari 2017 1 januari 2017 Leden RBO Foto Functie Organisatie Bio Josan Meijers Gedeputeerde Provincie Gelderland Josan Meijers is sinds 7 november 2012 namens de PvdA gedeputeerde bij de provincie Gelderland. Zij

Nadere informatie

- - - } Cultuur leeft en wordt beleefd, actief én passief A B Een culturele infrastructuur die past bij de identiteit van een culturele hoofdstad C D Een bruisende binnenstad

Nadere informatie

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG

Naam Functie Nevenfuncties Bezoldigd/ onbezoldigd Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG Naam Functie Nevenfuncties / onbezoldigd Dhr. H.M. Ostendorp Burgemeester Lid adviescommissie Asiel en Integratie van de VNG Voorzitter Integrale Regionale Stuurploeg georganiseerde ondermijnende criminaliteit

Nadere informatie

Juryrapport Drentse collegeprogramma s

Juryrapport Drentse collegeprogramma s Juryrapport Drentse collegeprogramma s 2006-2010 oktober 2006 Milieufederatie Drenthe Hertenkamp 6 9401 HL ASSEN www.mfdrenthe.nl Juryrapport Drentse collegeprogramma s 2006-2010 1. Aanleiding tot het

Nadere informatie

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn

BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn BESLUITENLIJST van de openbare besluitvormende raadsvergadering van de gemeente Borger-Odoorn Datum 15 oktober 2015 Locatie: Raadzaal van het gemeentehuis te Exloo Aanvang: 22.00 uur Sluiting: 22.45 uur

Nadere informatie

WELKOM. Drenthe in 2020 de meest toegankelijke provincie. Bijeenkomst op 10 mei 2017

WELKOM. Drenthe in 2020 de meest toegankelijke provincie. Bijeenkomst op 10 mei 2017 WELKOM Drenthe in 2020 de meest toegankelijke provincie Bijeenkomst op 10 mei 2017 Programma: 16.00 uur Opening door dagvoorzitter Jacob Bruintjes en uitleg over de opzet van de bijeenkomst. 16.10 uur

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsvergadering 21 juni 2012

Besluitenlijst. Raadsvergadering 21 juni 2012 Besluitenlijst Raadsvergadering 21 juni 2012 Griffie 25 juni 2012 PAGINA 2 VAN 6 Besluitenlijst Raadsvergadering 21 juni 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat,

Nadere informatie

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013

Provincie Overijssel Jaarverslag 2013 5 610 Hoofdstuk 5 5. Het bestuur van de provincie wordt gevormd door een algemeen bestuur (Provinciale Staten) en een dagelijks bestuur (Gedeputeerde Staten). De ambtelijke organisatie bestaat uit de Directie

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR RAADSLEDEN. 1e druk, maart 2010

HANDBOEK VOOR RAADSLEDEN. 1e druk, maart 2010 HANDBOEK VOOR RAADSLEDEN 1e druk, maart 2010 2 VOORWOORD Aan het hoofd van de gemeente Helmer Koetje, burgemeester gemeente Hoogeveen (fotografie: Gerrit Boer) Aan het hoofd van een gemeente staat de gemeenteraad.

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012

Besluitenlijst. Raadsavond 7 juni 2012 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Griffie 13 juni 2012 PAGINA 2 VAN 7 Besluitenlijst Raadsavond 7 juni 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast,

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek

Programmabegroting 2014 Bijlagenboek 20 november 2013 Programmabegroting 2014 Bijlagenboek na amendementen Tel. 14 036 www.almere.nl hebt u vragen? meer informatie? Gemeente Almere INHOUDSOPGAVE 1 BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN... 1 1.1 Begroting

Nadere informatie

Overzicht: Functies met Financiële Belangen Gemeente Maastricht

Overzicht: Functies met Financiële Belangen Gemeente Maastricht Beleid en Ontwikkeling - 118 BO Economie - 11840 BO EC - Onderw Werk Arbeidsm Cult & Ondern - 118401 1 Beleidsmw A - 0311013 Beleid en Ontwikkeling - 118 BO Economie - 11840 BO EC - Onderw Werk Arbeidsm

Nadere informatie

Totaal hoofdfunctie Brandweer Brandweerkazerne Regionale brandweer

Totaal hoofdfunctie Brandweer Brandweerkazerne Regionale brandweer PRODUCTEN Bestuursorganen 6.001.010 Bestuursorgaan raad 6.001.020 Bestuursorgaan burgemeester en wethouders STAAT H BEGROTING 2015 BATEN Bestuursondersteuning college 6.002.010 Bestuursondersteuning 6.002.011

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 27 juni 2013

Besluitenlijst. Raadsavond 27 juni 2013 Besluitenlijst Raadsavond 27 juni 2013 Griffie 2 juli 2013 PAGINA 2 VAN 8 Besluitenlijst Raadsavond 27 juni 2013 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Ballast, B.M. Behr, J. Bekkering,

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 3 december 2015

Besluitenlijst. Raadsavond 3 december 2015 Besluitenlijst Raadsavond 3 december 2015 Griffie 7 december 2015 PAGINA 2 VAN 6 Besluitenlijst Raadsavond van 3 december 2015 Opening plenaire vergadering Raadzaal, met kort besluitvormend gedeelte Aanwezig:

Nadere informatie

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden

kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden BN&M VVD 22 maart 2010 Kansen zien, kansen grijpen, kansen bieden. De fracties van BN&M en de VVD hebben samen een akkoord gesloten. Wij hebben hiervoor gekozen

Nadere informatie

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe

Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe Drenthe Verslag en besluitenlijst vergadering algemeen bestuur ROD Drenthe d.d. 29 juni 2015 Aanwezig gedeputeerde H. Jumelet wethouder H. Heijerman wethouder H. Vlieg wethouder FAJ Buijtelaar wethouder

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Commissie Mens & Samenleving

Commissie Mens & Samenleving Besprekingsschema PGB 2016 in de beide raadscommissies (De bespreking van de PGB in de commissies is zoveel mogelijk ingedeeld aan de hand van de in de PGB gehanteerde programma indeling) Commissie Mens

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 GEMEENTE HOOGEVEEN Besluitenlijst RAADSAVOND 29 september 2011 Besluiten Raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, B.M. Behr, J. Slottje, A.A. Steenbergen, J.H.

Nadere informatie

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011

GEMEENTE HOOGEVEEN. Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011 GEMEENTE HOOGEVEEN Besluitenlijst RAADSAVOND 20 januari 2011 Besluiten Raadzaal Aanwezig: M. de Boer (voorzitter), J. Alting, M. Bakker-Maat, J. Ballast, J. Bekkering, M. Benjamins, K.F.J. Bertels, J.H.

Nadere informatie

overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit op onderdelen in verband met technische wijzigingen aan te passen;

overwegende dat het noodzakelijk is dit besluit op onderdelen in verband met technische wijzigingen aan te passen; Besluit van de commissaris van de Koning van 11 juli 2017, 966740/966754, tot vaststelling van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging commissaris van de Koning van Noord-Holland De commissaris van

Nadere informatie

Organogram Stad Mechelen

Organogram Stad Mechelen Organogram Stad Mechelen September 2011 Algemeen organogram Gemeenteraad (GR) Ombudsdienst (OMB) College van burgemeester en schepenen (CBS) Brandweer (BRW) Burgemeester Politie (POL) Stadsontvanger (SO)

Nadere informatie

Besluitenlijst. Raadsavond 24 mei 2012

Besluitenlijst. Raadsavond 24 mei 2012 Besluitenlijst Raadsavond 24 mei 2012 Griffie 30 mei 2012 PAGINA 2 VAN 6 Besluitenlijst Raadsavond 24 mei 2012 Besluiten raadzaal Aanwezig: K.B. Loohuis (voorzitter), M. Bakker-Maat, J. Ballast, B.M. Behr,

Nadere informatie

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld

Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld Bijlage 9 Overzicht van baten en lasten per taakveld In het wijzigingsbesluit BBV van 5 maart 2016 is vastgelegd dat gemeenten de ramingen in het kader van de begrotingsuitvoering opstellen aan de hand

Nadere informatie

Overeenkomst Bijzondere Uitvaartzorg bij crisissituaties

Overeenkomst Bijzondere Uitvaartzorg bij crisissituaties Overeenkomst Bijzondere Uitvaartzorg bij crisissituaties Inleiding & doel Sommige uitvaarten zijn bijzonder, omdat de uitvoering om een speciale manier van werken vraagt. Deze uitvaarten hebben speciale

Nadere informatie

Wie is wie in het AB?

Wie is wie in het AB? Wie is wie in het AB? W. (Wim) Hillenaar -> wim.hillenaar@cuijk.nl, Cuijk Burgemeester, met als portefeuille o.a. volksgezondheid en integratiebeleid. Voorzitter van het algemeen en het dagelijks bestuur

Nadere informatie

Openbare besluitenlijst

Openbare besluitenlijst Openbare besluitenlijst enlijst uit de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder van 2 februari 2016. Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met het cluster Advies (communicatieadviseurs),

Nadere informatie

Aan het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten in Groningen en Drenthe. Geacht college,

Aan het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten in Groningen en Drenthe. Geacht college, Aan het college van burgemeester en wethouders van alle gemeenten in Groningen en Drenthe ons kenmerk 2015/02 uw kenmerk behandeld door Marc Jager bijlage(n) 2 Datum 3 november 2015 Onderwerp Plan van

Nadere informatie

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente?

Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? Wie bestuurt de gemeente? 1 Wie bestuurt de gemeente? 2 De gemeente iedereen heeft er op een of andere manier mee te maken. Zo zorgt de gemeente ervoor dat uw huishoudelijk afval wordt opgehaald en dat

Nadere informatie

Kopte rcx. toeth. rbt-

Kopte rcx. toeth. rbt- Gemeente Coevorden Mevrouw T. Pot-Eland Postbus 2 7740 AA COEVORDEN Assen, Kenmerk: Betreft: 17 februari 2010 10.0036/ME/SG Positief Opvoeden Drenthe Kopte rcx. toeth. rbt- Geachte mevrouw Pot, Bij deze

Nadere informatie

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002

Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Concept raadsprogramma Gemeente Muiden 2002 2006 - dd. 16 april 2002 Intergemeentelijke samenwerking Samenwerken of samenvoeging met andere gemeenten Het uitvoeren van een onderzoek naar de 2002 2003 -

Nadere informatie

Takenpakket met betrekking tot maatschappelijke doelen

Takenpakket met betrekking tot maatschappelijke doelen Maatschappelijke dienstverlener Takenpakket met betrekking tot maatschappelijke doelen Wettelijke gemeentelijke taak Type verantwoordelijkheid gemeenten Wet uitvoering ONDERWIJS Voor- en vroegschoolse

Nadere informatie

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING

BIJLAGE 1: EXTERNE WETTEN EN REGELGEVING Bevolking en Bestuur (0100) Openbare orde en veiligheid (0200) Burgerlijke stand en afgifte documenten Vreemdelingenzaken Algemeen financieel middelenbeheer Algemeen bestuur Arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid

Nadere informatie

Bureau Berghuis. Projectmanagement. Onderwijs & Arbeidsmarkt. Onderzoek. Zorg & Welzijn. Advies & Interim-management. Regionale economie

Bureau Berghuis. Projectmanagement. Onderwijs & Arbeidsmarkt. Onderzoek. Zorg & Welzijn. Advies & Interim-management. Regionale economie Bureau Berghuis Onderwijs & Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn Regionale economie Projectmanagement Onderzoek Advies & Interim-management Inhoudsopgave Onderwijs & Arbeidsmarkt 5 Zorg en Welzijn 7 Versterking

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 FEBRUARI 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 FEBRUARI 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS 16 FEBRUARI 2016 Samenstelling: Zijn aanwezig: De heer Rikus Jager De heer Klaas Smidt; de heer Erik van Schelven; de heer Homme Geertsma

Nadere informatie

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid

Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Tabel 1: Bevolking naar kenmerken en werkgelegenheid Bevolking Bevolking 2020 Groene druk Grijze druk Potentiële beroepsbevolk ing Potentiële beroepsbevolk Arbeidspartici ing 2020 patie Beroepsbevolk ing

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016

BIJLAGE 1. Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de gemeente Aa en Hunze JR 2016 Overzicht van Wet- en regelgeving in het kader van de rechtmatigheidscontrole van de JR 2016 n ( / Nee) 1. Bestuur en Algemene Wet Bestuursrecht en Algemene Wet Bestuursrecht Regeling Adviescommissie Bezwaarschriften

Nadere informatie

Tijdsbeslag Bezoldigd Nietbezoldigd. 13x per jaar. 2 uur per 2 weken. 6 x per jaar X X. 5x per jaar X X. 4 tot 6x per jaar.

Tijdsbeslag Bezoldigd Nietbezoldigd. 13x per jaar. 2 uur per 2 weken. 6 x per jaar X X. 5x per jaar X X. 4 tot 6x per jaar. Burgemeester Dhr. M.J. Bezuijen Openbare Orde, Dienstverlening, Communicatie en Juridische Zaken en Dagelijks Bestuur Stadsgewest Haaglanden in liquidatie Tijdsbeslag Bezoldigd 13x per jaar In liquidatie

Nadere informatie

Hoe werkt een gemeente?

Hoe werkt een gemeente? Een korte uitleg 2 3 Wat doet een gemeente? De gemeente heeft veel verschillende taken, maar ze doet niet alles zelf. Neem het ophalen van huisvuil of het aanleggen van straten. De gemeente moet er voor

Nadere informatie

x x x x x x x x x x x x x x Pagina 1

x x x x x x x x x x x x x x Pagina 1 In onderstaand schema zijn de speerpunten van het collegeprogramma gepresenteerd in een jaarplanning. Activiteiten en bijbehorende planningen die reeds eerder zijn vastgesteld en waarnaar niet wordt verwezen

Nadere informatie

MATRIX PROGRAMMA'S / PRODUCTEN - AFDELINGEN

MATRIX PROGRAMMA'S / PRODUCTEN - AFDELINGEN Cruquiusweg 1. Bestuur en dienstverlening 1000 raad & commissies * * * * 1001 college B&W en secretaresses * * * 1002 gemeentelijke samenwerking * * * 1003 raad & rekenkamer * * * * 1010 kabinetszaken

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) BW-nummer Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Benoemingen in gemeenschappelijke regelingen (wethouders) Programma / Programmanummer Bestuur & Middelen / 9610 BW-nummer Portefeuillehouder Th. de Graaf Samenvatting

Nadere informatie

Bijlage 7 Overzicht vacatures. Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U. Staf. AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00. sector B&U Strategie

Bijlage 7 Overzicht vacatures. Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U. Staf. AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00. sector B&U Strategie Vacatureruimte na definitieve plaatsing directie B&U Staf taakgebied AO11 Secretaris clusterdirecteur 1,00 sector B&U Strategie taakgebied BJ11 Beleidsadviseur C 0,90 BJ13 Beleidsadviseur A 0,50 BF10 Medewerker

Nadere informatie

Bijlagen en meerjarenramingen

Bijlagen en meerjarenramingen Begroting 2016 provincie Overijssel Bijlagen en meerjarenramingen 2016-2019 Verbinden, versterken en vernieuwen Inhoudsopgave Productenraming 2016 2 Recapitulatie meerjarenramingen exploitatie 2016-2019

Nadere informatie