KONING BOUDEWIJNSTICHTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KONING BOUDEWIJNSTICHTING"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2004 Brederodestraat 21, B-1000 Brussel Tel Fax PCR Dit jaarverslag is ook, in een volledige versie, verkrijgbaar in het Frans. Daarnaast bestaat er een samenvatting in het Duits die vooral de werking van de Stichting in de Duitstalige Gemeenschap toelicht. Op onze webstek kunt u alle versies van het jaarverslag bekijken, bestellen of downloaden. Voor meer informatie over onze activiteiten, kan u via inschrijven voor onze e-nieuws. De Koning Boudewijnstichting dankt de Nationale Loterij en alle schenkers voor hun gewaardeerde steun. KONING BOUDEWIJNSTICHTING JAARVERSLAG 2004 KONING BOUDEWIJNSTICHTING o n d e r h e t e r e v o o r z i t t e r s c h a p v a n K o n i n g i n F a b i o l a jaarverslag 2004 De levensomstandigheden van de bevolking helpen verbeteren

2 De Koning Boudewijnstichting dankt al degenen die haar in 2004 hun waardevolle medewerking hebben verleend: leden van de jury's en commissies, vrijwilligers, partners, journalisten, en natuurlijk ook de milde schenkers, onder meer de Nationale Loterij die de werking van de Stichting sinds 1982 actief steunt.

3 JAARVERSLAG 2004 KONING BOUDEWIJNSTICHTING De levensomstandigheden van de bevolking helpen verbeteren

4 pagina 4 KONING BOUDEWIJNSTICHTING I JAARVERSLAG 2004 Inhoud Raad van Beheer, Uitvoerend Comité, Comité voor de Financiën, censors, directie 6 Woord vooraf 9 Opdracht en werkmethodes 12 Activiteitenverslag 13 Programma's Sociale rechtvaardigheid 15 Migratie 18 Onveiligheid 21 Nieuwe sociale onrechtvaardigheid 25 Strijd tegen armoede en sociale uitsluiting (programma s ) 30 Burgersamenleving 37 Verenigingssector 40 Maatschappelijk engagement bij individuen 44 Burgerparticipatie op lokaal niveau 46 Cultureel pluralisme 50 Governance 55 Biomedische wetenschappen 58 Productie, consumptie en handel 60 Methodologie 63 Fondsen & Eigentijdse filantropie 65 Initiatieven Europese en internationale stichtingensector 69 King Baudouin Foundation United States 71 Fondsen & projectrekeningen 75 Fondsen op naam & Specifieke Fondsen 76 Fondsen beheerd voor rekening van derden 90 Bedrijfsfondsen 91 Fondsen voor lokale ontwikkeling 99 Projectrekeningen 99 Transnational Giving Europe 105 Fondsen met dotatie 107 Internationale Koning Boudewijnprijs voor Ontwikkelingswerk 109 Prins Albertfonds 110 Prins Filipfonds 112 Fonds Bellevue 116 Fonds voor roerend cultureel erfgoed 117

5 pagina 5 INHOUD Specifieke initiatieven 121 Strategisch partnerschap met het European Policy Centre 123 Aids-bestrijding in Centraal-Afrika 124 Imago van Brussel hoofdstad 125 Projecten in de Duitstalige Gemeenschap 126 Structurele steun 126 Eenmalige steun 127 Projecten uit het strategisch plan Administratief verslag 132 Financieel verslag 133 Financieel beheer 134 Vergelijkende balansen en rekeningen Bijlagen 151 Websites en publicaties Jury's en comités 154 Verdeling van het personeel per dienst 174 Index van activiteiten 176 Index van Belgische steden en gemeenten 178 Internationale index 179

6 pagina 6 KONING BOUDEWIJNSTICHTING I JAARVERSLAG 2004 Raad van Beheer Voorzitter (toestand maart 2005) onder het erevoorzitterschap van Koningin Fabiola Guy QUADEN gouverneur van de Nationale Bank van België Ondervoorzitter Camille PAULUS gouverneur van de provincie Antwerpen Tweede ondervoorzitter Yves NOËL voorzitter van de Groep NMC, voorzitter van HEC-École de Gestion de l'université de Liège Afgevaardigd beheerder Baron TAYART de BORMS Beheerders Clarisse ALBERT (vanaf ) Henri BOGAERT Yvan BOSTYN Dirk COLLIER Baron CROCHET (vanaf ) Frank DE CONINCK Jean-Luc DEHAENE Francine DEVILLE (tot ) Graaf DIDISHEIM (tot ) James DUPONT Raymonde FOUCART Philippe LALLEMAND Gilles MAHIEU Françoise MASAI Nathalie RIGAUX Pierre RION Theo ROMBOUTS Marc SCHIEPERS Fauzaya TALHAOUI Iris VAN RIET Jacques van YPERSELE de STRIHOU Louis-Henri VERBEKE Herman VERWILST bestuurder van de Régie Média Belge, vice-voorzitster van de Raad van Bestuur van de RTBF commissaris van het Plan administrateur-generaal van de VDAB (tot ), voorzitter van de t-groep bestuurder-secretaris-generaal van Janssen Pharmaceutica ererector van de UCL grootmaarschalk van het Hof voormalig eerste minister, europarlementslid, minister van Staat, burgemeester van Vilvoorde algemeen bestuurder van het Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et PME erekabinetschef van prins Albert, erevoorzitter van de Koning Boudewijnstichting notaris te Brussel, erevoorzitter van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat ere-algemeen directrice bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, voorzitster van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding bijzonder adviseur bij de algemene directie van Ethias kabinetschef van de burgemeester van Bergen (tot ), kabinetschef van de minister van Cultuur, Audiovisuele Media en Jeugd van de Franse Gemeenschap directeur van de Nationale Bank van België hoogleraar Sociologie aan de Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix in Namen voorzitter van Iris Group voorzitter van de Groep Arco, voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling director Human Resources Fortis senator voormalige senator, voorzitter van de VLD-vrouwen kabinetschef van de Koning advocaat, voorzitter van Allen & Overy, voorzitter van de Vlerick Leuven Gent Management School voorzitter van het Directiecomité van Fortis Bank Jacques van YPERSELE de STRIHOU en Frank DE CONINCK vertegenwoordigen de Koning in de Raad Erevoorzitters Baron de VOGHEL ( ) André MOLITOR Andries KINSBERGEN Ridder BOURSEAUX Graaf DIDISHEIM Baron VANDEN BERGHE voormalig minister, ere-vice-gouverneur van de Nationale Bank van België erekabinetschef van de Koning minister van Staat, eregouverneur van de provincie Antwerpen voorzitter-gedelegeerd bestuurder van Kabelwerk Eupen erekabinetschef van Prins Albert, ere-afgevaardigd beheerder van de Koning Boudewijnstichting ere-vice-rector van de KU Leuven, oprichter en voormalig directeur van het Centrum voor Menselijke Erfelijkheid van de KU Leuven

7 pagina 7 ANNEXES I PUBLICATIONS Uitvoerend Comité Voorzitter Guy QUADEN Ondervoorzitter Camille PAULUS** Tweede ondervoorzitter Yves NOËL* Leden Clarisse ALBERT (vanaf ) Jean-Luc DEHAENE Francine DEVILLE (tot ) James DUPONT* Luc TAYART de BORMS Jacques van YPERSELE de STRIHOU Louis-Henri VERBEKE* Herman VERWILST * Lid van het Remuneratiecomité ** Voorzitter van het Remuneratiecomité Comité voor de Financiën Peter DE PROFT (tot ) bestuurder en lid van het Directiecomité van Bank Nagelmackers (tot ), general manager Belgian Office Fortis Investments Hervé NOËL Jean-Paul PARMENTIER (vanaf ) William VAN IMPE verantwoordelijke Employee Benefits bij Human Resources Management van de Groep Suez-Tractebel, ondervoorzitter van de Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen financieel directeur bij Ethias Verzekering senior vice-president Asset Management van Fortis AG Censors (1) Frans LIEVENS Jean-François TAYMANS vrederechter, erevoorzitter van het Koninklijk Verbond van de Vrede- en Politierechters van België notaris te Brussel, erevoorzitter van de Franstalige Kamer van het Comité voor Studie en Wetgeving van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat, docent aan de UCL Directie (2) Luc TAYART de BORMS Dominique ALLARD Guido KNOPS Françoise PISSART Gerrit RAUWS Jean-Paul WARMOES afgevaardigd beheerder directeur directeur directeur directeur directeur (1) De censors brengen aan de Raad van Beheer verslag uit over het beheer dat de Stichting voert over de erfenissen die haar worden toevertrouwd en evalueren hoe ze haar testamentaire verplichtingen volbrengt (zie ook p. 134). (2) De opsplitsing van het personeel over de verschillende diensten en programma's is aangegeven op p

8 pagina 8 KONING BOUDEWIJNSTICHTING I JAARVERSLAG 2004

9 pagina 9 Woord vooraf Luc Tayart de Borms Afgevaardigd beheerder Voor het samenleven van burgers, tegen de angst van mensen Wie de jongste jaren in contact is gekomen met het werk van de Koning Boudewijnstichting, weet dat dit gestructureerd is rond clusters. Zo n krachtige bundeling op grond van thema s zorgt ervoor dat de Stichting in haar werking accenten kan leggen, keuzes maken en prioriteiten bepalen. Op die manier wil zij invloed uitoefenen op de samenleving, haar impact vergroten en een rol spelen in veranderingsprocessen. De grote bakens worden, zoals bekend, uitgezet in een vierjaarlijks Strategisch Plan. Dat concentreert zich in de periode op vier strategische assen: Sociale rechtvaardigheid, Burgersamenleving, Governance, en Fondsen & Eigentijdse filantropie. Het is overdreven noch pretentieus te stellen dat de vier programma s die aan deze assen beantwoorden, in 2004 op volle kracht hebben gedraaid. Er werden tientallen projecten geconcipieerd, opgestart en voltooid die tegemoetkomen aan de behoeften van de bevolking. De Stichting heeft ook proactief nieuwe maatschappelijke noden opgespoord en erop geanticipeerd. De lezer zal het merken: 2004 was voor de Stichting een rijk gevuld, ondernemend en dynamisch jaar. Toch gaan we er geenszins van uit dat dit dynamisme op zichzelf volstaat om 2004 geslaagd te noemen. Alsof we met succes een spoor hebben gevolgd dat al getrokken was. Integendeel, we moeten er lessen uit halen en er een nieuwe dynamiek uit puren om reeds te gaan nadenken over de doelstellingen en methodieken van het volgende Strategisch Plan. Zo bijvoorbeeld of we de kaart van de continuïteit zullen trekken dan wel van de verandering in de continuïteit. Deze reflectie en evaluatie werden in 2004 aangevat en gedurende het eerste semester van 2005 voortgezet. Een dergelijke oefening over de programma s heen legt een rode draad bloot die zeker niet toevallig door de activiteiten van de Stichting loopt en die we geheel of gedeeltelijk moeten behouden. Hij laat zien waar het ten gronde over gaat: met haar programma s, initiatieven en projecten pakt de Stichting problemen aan die in onze samenleving stuk voor stuk een bron van angst en van schrikreacties zijn. Met haar programma's, initiatieven en projecten pakt de Stichting problemen aan die in onze samenleving stuk voor stuk een bron van angst en van schrikreacties zijn. Er is de islam, zowel de religie van medeburgers als de inzet van belangrijke politieke en culturele conflicten op wereldschaal. Er zijn de migratiebewegingen, die een realiteit geworden zijn en die emotionele reacties losmaken en een permanente bezorgdheid vormen in het dagelijks leven van tal van burgers en in het beheer van de res publica. Er is de onveiligheid die of ze nu reëel is dan wel berust op een gevoel destructieve kiemen bevat voor de sociale samenhang. Er zijn bepaalde technologische en wetenschappelijke evoluties, zoals de ontwikkelingen in de genetica, die al te veel vragen onbeantwoord laten Factoren van kwetsbaarheid Waarom moet met name de Koning Boudewijnstichting zich buigen over problemen die veroorzaakt worden door angst? Reeds Montaigne onderstreepte in de 16de eeuw dat we vooral bang moeten zijn van onze eigen angsten. Die onze verwijst naar de emoties die vandaag in onze samenleving leven en de gevaren die haar bedreigen. Burgers die zich onveilig voelen en angstig zijn, worden vaak onverdraagzame

10 pagina 10 KONING BOUDEWIJNSTICHTING I JAARVERSLAG 2004 burgers. Hun gevoel van onveiligheid wordt in veel gevallen gevoed door de immigratie, op haar beurt een symptoom van een globalisatiebeweging die mensen schrik inboezemt. Ze plooien zich terug op zichzelf, hun wantrouwen tegenover de politieke elite neemt toe en zet de deur open voor populisme. Als de Koning Boudewijnstichting haar missie de levensomstandigheden van de bevolking helpen verbeteren wil blijven vervullen, moet ze de risicofactoren aanpakken die bedreigend zijn voor een samenleving. En die samenleving is tot op vandaag gebouwd op solidariteit, op de betrokkenheid van burgers en op openheid voor de andere. De Stichting moet die factoren aanpakken omdat ze mensen kwetsbaar maken: angst maakt zich vóór alles meester van de meest breekbare mensen en creëert daarbij nieuwe vormen van discriminatie. Een Stichting die een actor van verandering wil zijn, mag dit uitgebreide werkterrein niet links laten liggen. De projecten die in de loop van 2004 deze thema s hebben aangepakt, geven blijk van dit om zo te zeggen politieke streven. In het programma Burgersamenleving gaat het om de islam: aandacht voor de opleiding van imams en islamleerkrachten en door de uitwisseling van journalisten konden de media een beter inzicht krijgen in de moslimgemeenschappen. Maar er zijn ook projecten die tot debatten leiden zowel in België als op Europees niveau over de moeilijkste kwesties, zoals die over de hoofddoek. In het programma Sociale rechtvaardigheid komt de migratie onvermijdelijk ook aan bod. Zo werd in 2004 de dialoog voortgezet tussen decision makers, experts en stakeholders over de Europese uitdagingen rond migratie. Dat gebeurde in samenwerking met het European Policy Centre. De Belgian Migration Dialogue van zijn kant functioneerde als een netwerk waar informatie wordt uitgewisseld. Het programma heeft echter ook zeer concreet nieuwe vormen van sociale onrechtvaardigheid opgespoord en in projecten vertaald. Ook die hebben alles te maken met migratie: de falende communicatie tussen scholen en ouders van vreemde afkomst, het lot (menselijk en juridisch) van gevangenen van vreemde afkomst, de mensenhandel en de vraag hoe je de bescherming van de slachtoffers organiseert. De uitdaging van de onveiligheid Via het Luisternetwerk dat sinds 2003 functioneert, werden tal van nieuwe voedingsbodems voor kwetsbaarheid, uitsluiting en dus angst ontdekt en werden nieuwe dimensies van reeds bekende probleemgebieden blootgelegd. Op basis daarvan werden in 2004 gerichte projecten ontwikkeld. Dankzij een erg vergelijkbare aanpak heeft de Stichting nu ook bepaald hoe ze de uitdaging zal aangaan om zowel het gevoel van onveiligheid als de reële onveiligheid te bestrijden. In 2004 heeft ze burgers, verenigingen, scholen en ondernemingen gevraagd om concrete suggesties te doen om het onveiligheidsgevoel aan te pakken en om bestaande onveilige toestanden te verhelpen. Er werden tal van voedingsbodems voor kwetsbaarheid, uitsluiting en dus angst ontdekt. Deze oproep viel niet in dovemansoren: niet minder dan 108 projecten werden geselecteerd. Hij maakt daarenboven deel uit van een grootschalig onderzoek naar het gevoel van onveiligheid dat bij de bevolking leeft, en dat de burgers uitnodigt om hun visie te geven op het probleem. Via seminaries worden ook overheidsinstellingen en gespecialiseerde actoren bij deze enquête betrokken. Alle informatie zal worden gesynthetiseerd en dat moet eind 2005 uitmonden in een Algemeen verslag over de onveiligheid. Dit rapport moet de basis vormen voor een sereen debat en een inspiratiebron zijn voor de politieke besluitvormers. Een ander soort onrust is het gevolg van de snelle evolutie van de wetenschap en de technologie: burgers moeten tal van beslissingen nemen die een directe impact hebben op hun gezondheid of dagelijks leven. De indruk overheerst dat het allemaal een beetje boven hun petje gaat Daarom heeft het programma Governance een publieksforum opgericht waar de burger kan discussiëren en over deze uitdagingen mee beslissen. Een burgerpanel heeft bijvoorbeeld zowel de mogelijkheden als de risico s belicht die verbonden zijn met toepassingen van de genetica. Het pionierswerk van dit forum werd voortgezet door organisaties en scholen.

11 pagina 11 WOORD VOORAF Ook de spectaculaire vooruitgang van de neurowetenschappen roept tal van samenlevingsvragen op. De meest fundamentele kwestie is te weten of we het recht hebben in te grijpen in onze hersenen om een bepaald gedrag te veranderen. Om een debat over dit thema op te starten heeft het programma Governance de campagne Mijn bijzonder brein gelanceerd. Het is belangrijk dat de Stichting inspeelt op de positieve hefbomen die ze in de samenleving blijft ontdekken. Deze voorbeelden spreken voor zichzelf: wij zijn niet bang om angsten en schrikreacties aan te pakken, wat ook hun reële bestaansreden is, welk aandeel emoties er ook in hebben en hoe moeilijk het ook is om er een antwoord op te bieden. Maar een Stichting als de onze kan zich niet alleen maar toespitsen op fenomenen die als negatief of verontrustend worden ervaren. Het is belangrijk dat de Stichting inspeelt op de positieve hefbomen die ze in de samenleving blijft ontdekken via haar talrijke projectoproepen, partnerships en fora. Dit belangeloos engagement sterkt ons ook in de strategische keuzes die ons in 2004 hebben geleid: de burgersamenleving aansporen om haar rol te blijven spelen en de betrokkenheid van burgers bevorderen in alle mogelijke vormen, van vrijwilligerswerk tot filantropie. Een Centrum voor filantropie 2004 was een scharnierjaar voor het programma Fondsen & Eigentijdse filantropie. Dat heeft zijn omvorming tot een heus Centrum voor filantropie in de schoot van de Stichting voortgezet. De achterliggende idee is om filantropie uit te bouwen tot een hefboom voor verandering in de moderne samenleving. De kracht van die hefboom heeft alles te maken met het verschaffen van accurate informatie en advies aan potentiële schenkers, zowel op nationaal als op Europees niveau. In dit licht werden drie projecten op touw gezet. Er was de opstart van het Netwerk Belgische Stichtingen. Daarnaast werd een enquête gevoerd over de stichtingen in Europa, die deze sector in volle expansie in kaart heeft gebracht. En ambitieuzer nog was de realisatie van een website over schenkingen in Europa (www.givingineurope.org). Dankzij dit initiatief hoeven de divergenties tussen de fiscale reglementeringen schenkers niet langer af te schrikken. De oprichting van verschillende opmerkelijke Fondsen bevestigt de bijzondere dynamiek die het programma heeft teweeggebracht. Een van de nieuwe Fondsen op naam is het Fonds David-Constant. Dat beschikt over een kapitaal van 10 miljoen euro om in de Luikse regio projecten te ondersteunen voor wetenschappelijk onderzoek op het vlak van het recht, voor de bescherming van het erfgoed en voor hulpverlening aan achtergestelde kinderen. Een andere opvallende nieuwkomer is een bedrijfsfonds dat is opgericht door ING: het Mecenaatsfonds ING in België. Met een jaarlijks budget van euro ontplooit dat activiteiten op drie fronten: wetenschappelijk onderzoek, de opleiding van achtergestelde jongeren en de bescherming van het erfgoed. Ik heb er in dit Woord vooraf voor gekozen om enkele strategische keuzes en evoluties te belichten die het afgelopen jaar goed kenschetsen. De activiteiten en projecten van de Stichting waren in 2004 uiteraard veel talrijker en veelzijdiger dan wat ik hierboven bij wijze van illustratie heb kunnen vermelden. Een exhaustief overzicht vindt u in de tekst van dit jaarverslag. Ik onderstreep tot slot graag hoe belangrijk de bijdrage is van al degenen die de Stichting de financiële middelen verschaffen om haar opdracht waar te maken. Ook nu weer is dat in de allereerste plaats de Nationale Loterij. Haar dotatie is van fundamenteel belang voor de Stichting om activiteiten te kunnen ontwikkelen die een reële impact uitoefenen op de samenleving. Wij proberen samen de verwachtingen van de burgers in te lossen. Ik betuig graag mijn erkentelijkheid en dank aan alle schenkers, en doe dat uit naam van al degenen die een of andere ondersteuning hebben gekregen via onze projecten. Ik wens u tot slot veel leesplezier toe. Luc Tayart de Borms Afgevaardigd beheerder

12 pagina 12 KONING BOUDEWIJNSTICHTING I JAARVERSLAG 2004 Opdracht en werkmethodes van de Koning Boudewijnstichting De Stichting combineert meerdere werkmethodes Wie we zijn en wat we doen De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar nut, die in 1976 werd opgericht naar aanleiding van de 25ste verjaardag van de troonsbestijging van Koning Boudewijn. De Stichting is onafhankelijk en pluralistisch. Onze opdracht is de levensomstandigheden van de bevolking te helpen verbeteren. De Koning Boudewijnstichting is een Europese stichting in België. We zijn actief op zowel lokaal, regionaal, federaal, Europees als internationaal niveau. De komende jaren concentreren we onze inspanningen vooral op vier programma s: Sociale rechtvaardigheid, Burgersamenleving, Governance en Fondsen & Eigentijdse filantropie. We steunen projecten van derden, die door onafhankelijke jury s worden geselecteerd. We organiseren studiedagen en rondetafels met experts en burgers. We brengen mensen met heel verschillende visies rond de tafel. We stimuleren langetermijndenken rond actuele en toekomstige thema s. Informatie die we vergaard hebben via projectoproepen, studiedagen, commissies bundelen we in (gratis) publicaties en rapporten. We werken samen met derden: publieke overheden die ons opdrachten toevertrouwen of Belgische en internationale instellingen waarmee we strategische partnerschappen sluiten. De Stichting stimuleert solidariteit en vrijgevigheid via nieuwe vormen van samenwerking De Fondsen op naam, de Specifieke en Bedrijfsfondsen ondersteunen initiatieven rond een bepaald thema in dienst van het algemeen belang. De Streekfondsen en de projectrekeningen verzamelen geld voor lokale projecten. Het netwerk Transnational Giving Europe en de King Baudouin Foundation United States moedigen vrijgevigheid aan over de grenzen heen. De talrijke giften en legaten vormen een belangrijke aanmoediging voor de Stichting. De dotatie van de Nationale Loterij is essentieel om de impact van de Stichting te garanderen.

13 pagina 13 KONING BOUDEWIJNSTICHTING I JAARVERSLAG 2004 Activiteitenverslag

14 pagina 14 KONING BOUDEWIJNSTICHTING I JAARVERSLAG 2004 De kunstzinnige foto's die de hoofdstukken inleiden werden gerealiseerd door Wouter Rawoens in opdracht van de Koning Boudewijnstichting.

15 pagina 15 SOCIALE RECHTVAARDIGHEID Sociale rechtvaardigheid Mensen die gediscrimineerd worden of in kwetsbare situaties verkeren, mogelijkheden geven om hun leven in eigen handen te nemen. Migratie Bijdragen tot het debat over de migratiepolitiek Steun aan slachtoffers van mensenhandel Projecten in 2004 Op Belgisch en Europees niveau: Belgisch uitwisselingsnetwerk rond migratiepolitiek Op Europees niveau: EPC/KBF Migration Dialogues In België: Buitenlandse niet-begeleide minderjarigen In Zuid-Oost-Europa: Mechanismen voor tijdelijke verblijfsvergunningen voor slachtoffers van de mensenhandel Acties ondersteunen voor nieuwkomers Nieuwe mensen, nieuwe kansen Onveiligheid Realisatie van een Algemeen Verslag over de Onveiligheid Nieuwe sociale onrechtvaardigheid Nieuwe vormen van sociale onrechtvaardigheden opsporen Opzetten van acties om sociaal onrecht tegen te gaan Projecten in 2004 uit het vorig strategisch plan Verzamelen van getuigenissen en meningen van betrokkenen Valorisatie van de bestaande expertise en actiemodellen, debatten met actoren en experts Projectoproep Onveiligheidsgevoel: onze zaak, onze taak Luisternetwerk Huisvestingsbeleid Buitenlanders in Belgische gevangenissen Mantelzorgers Zwangere minderjarigen Moeilijk opvoedbare kinderen Drempelverlagende dienstverlening Huwelijk en migratie Vluchtende jongeren Allochtone ouders op school Isolement van hoogbejaarden doorbreken Kinderen en jongeren in moeilijkheden in Zuid- Oost-Europa Experimentenfonds voor buurt- en nabijheidsdiensten Sociale uitsluiting bij landbouwers Management ES-change Jobcoaching Quality of working life

16 pagina 16 KONING BOUDEWIJNSTICHTING I JAARVERSLAG 2004 Een van de doelstellingen van het programma Sociale rechtvaardigheid voor de periode is om nieuwe vormen van sociaal onrecht op te sporen. Het zogenaamde Luisternetwerk is opgezet om de signalen die de samenleving uitzendt snel te kunnen opvangen. Zo n 150 mensen die dagelijks op het terrein geconfronteerd worden met verschillende sociale werkelijkheden hebben daarover getuigd. Een ploeg van experts analyseerde hun verhalen en lichtte er enkele relevante thema s uit. De Koning Boudewijnstichting heeft op basis van deze suggesties enkele nieuwe initiatieven gelanceerd. Een van de eerste thema s die het Luisternetwerk aan het licht bracht, is de juridische en menselijke situatie van vreemdelingen zonder wettelijke verblijfsvergunning in de Belgische gevangenissen. Een studie van de Vrije Universiteit Brussel wees de voornaamste problemen aan en de Stichting organiseerde in januari twee rondetafels met de betrokken instanties. In de publicatie Buitenlanders in de Belgische gevangenissen: knelpunten en mogelijke oplossingen komen zowel de studie als de debatten aan bod. Voor Françoise Pissart, directeur bij de Koning Boudewijnstichting en verantwoordelijk voor het programma, was dit een eerste sleutelmoment: Sociale rechtvaardigheid houdt in dat buitenlandse gevangenen dezelfde rechten genieten als andere gevangenen. De projectoproep Haal 80-plussers uit hun isolement is ook rechtstreeks voortgevloeid uit de werkzaamheden van het Luisternetwerk. De Stichting heeft vastgesteld dat de groep van 80-plussers gestadig groeit en dat zij vaak een geïsoleerd bestaan leiden. Daarom steunde de Stichting projecten om sociale contacten met hoogbejaarden aan te moedigen. De keuze is gevallen op een groot aantal projecten die professionele en vrijwillige initiatieven bundelen. Het Luisternetwerk vestigde ook de aandacht op de moeilijke communicatie tussen scholen en ouders van buitenlandse afkomst. Deze laatsten voelen zich vaak ontredderd als ze in aanraking komen met de schoolwereld. Het is van essentieel belang dat elke partij de situatie van de ander kent, legt Françoise Pissart uit, en we hebben niet toevallig projecten ondersteund die de ouders met het onderwijssysteem of het schoolleven vertrouwd maken. In deze context spelen moeders een sleutelrol: Het is uitermate belangrijk dat hun kinderen een succesvolle schoolloopbaan doorlopen. Het bevordert hun eigen emancipatie en integratie als zij daar zelf toe bijdragen door zich te informeren en te praten met de leerkrachten. Het Luisternetwerk heeft nog meer constateringen gedaan die weldra in de vorm van projecten zullen worden gegoten. Zo zal in 2005 een initiatief worden gelanceerd om bejaarden te helpen de moeilijkheden te overwinnen die ze dagelijks ondervinden door de nieuwe technologieën. Verder zal een vorming op touw worden gezet voor gemeenteambtenaren zodat ze de meest kwetsbare burgers beter kunnen opvangen. Op het gebied van immigratie is het niet de taak van de Stichting om beleidslijnen uit te tekenen, maar als neutraal forum kan ze wel de aanzet geven tot een debat. Op die manier kan ze ook invloed uitoefenen op de politieke keuzes. Het tweede actieterrein van het programma Sociale rechtvaardigheid in 2004 betrof migratie. Samen met het European Policy Centre organiseerde de Stichting vier grote debatten onder de noemer Migration Dialogues. In deze debatten werden de toekomstvragen aangesneden rond migratie in Europa. De gesprekken tussen buitenlandse experts en Europese beleidsmakers gingen onder meer over strategische keuzes op het vlak van immigratie en integratie, het verband tussen migratie en ontwikkeling en de bescherming van slachtoffers van mensenhandel. Françoise Pissart legt de nadruk op het belang van deze open debatten : De Europese agenda en de verschillende benaderingen die de burgersamenleving volgt, worden er tegenover elkaar gesteld. Het is niet de taak van de Stichting om beleidslijnen uit te tekenen, maar als neutraal forum kan ze wel de aanzet geven

17 pagina 17 SOCIALE RECHTVAARDIGHEID tot een debat. Op die manier kunnen we ook invloed uitoefenen op de politieke keuzes. Op federaal niveau heeft de Stichting de Belgian Migration Dialogue opgezet, een netwerk voor informatie-uitwisseling om de grote organisaties van de burgersamenleving in België te helpen de uitdagingen en gevolgen in te schatten van de Europese beleidslijnen op het vlak van migratie en integratie. Op het terrein zelf lanceerde de Stichting voor de tweede keer een oproep gericht aan de nieuwkomers. Met ruim 500 ingediende kandidaturen en een 70-tal goedgekeurde projecten zijn Nieuwkomers helpen nieuwkomers en vervolgens Nieuwe mensen, nieuwe kansen een succes geworden. Op lokaal niveau worden er veel prachtinitiatieven uitgevoerd, aldus Françoise Pissart. Ook in 2005 blijft migratie boven aan de agenda van het programma Sociale rechtvaardigheid staan. Communicatie over migratie zal ook een werkthema worden. We moeten de negatieve spiraal doorbreken en het beeld van de vreemdeling als probleemgeval ontkrachten, onderstreept Françoise Pissart. De slachtoffers van mensenhandel zijn de meest kwestbare nieuwkomers. In de Balkanlanden, waar de mensenhandel welig tiert, werkt de Stichting samen met de International Organization for Migration (IOM) aan een project om de slachtoffers een tijdelijke verblijfsvergunning toe te kennen en zo dus ook wettelijke bescherming te bieden. Dankzij de uitwisseling van ervaringen kan dit beschermingsmechanisme uitgebreid worden. In februari zijn experts, officiële afgevaardigden en politieagenten uit Albanië, Bosnië- Herzegovina, Kroatië, Macedonië en Servië-Montenegro samengekomen in Brussel voor een studiebezoek. Ze voerden een uitgebreid debat over de Belgische ervaring op het vlak van tijdelijke verblijfsvergunningen. Verschillende deelnemers grepen de gelegenheid aan om contacten aan te knopen, niet alleen onderling maar ook met Belgische en Europese gezagdragers. In 2005 zullen Roemenië en Bulgarije wellicht ook tot het project toetreden. Het derde actieterrein van het programma Sociale rechtvaardigheid draait rond veiligheid. De vraag is welke maatregelen er op dat vlak kunnen worden genomen. Daarom heeft de Koning Boudewijnstichting burgers, verenigingen, scholen en ondernemingen uitgenodigd om concrete middelen voor te stellen om het gevoel van onveiligheid te bestrijden en onveilige situaties te verhelpen. Eind juni werden 108 projecten goedgekeurd: een burgercafé waar inwoners en politieagenten elkaar kunnen ontmoeten, een project voor wederzijdse hulp tussen generaties in een sociale woonwijk, een initiatief van groepjes vrouwen die een lijst opstellen met plaatsen in de stad waar ze zich onveilig voelen... Zowel de angst om zelf slachtoffer te worden als het verlangen naar meer openbare veiligheid moeten ernstig worden genomen, al was het maar omdat de grens tussen beide gevoelens vaak moeilijk te trekken is. Deze projectoproep past ook in het kader van een diepgaand onderzoek naar het gevoel van onveiligheid dat bij de bevolking leeft. Burgers kunnen via een grootscheepse enquête hun mening geven. De openbare instanties en enkele gespecialiseerde actoren worden ook betrokken bij de problematiek tijdens studiedagen. Al deze informatie zal eind 2005 gebundeld worden in een Algemeen Verslag over de Onveiligheid. De bedoeling van dit verslag is om een sereen debat te bevorderen en de beleidsmakers tot actie te inspireren. In haar nieuw strategisch plan zal de Koning Boudewijnstichting bijzondere aandacht schenken aan ongelijkheden die in verband staan met de vergrijzing en met de integratie van nieuwkomers. We zullen er ook op toezien dat de resultaten van het Verslag over de Onveiligheid worden teruggekoppeld. Onze maatschappij evolueert razendsnel. Voor veel mensen veroorzaakt dat problemen. Ze voelen zich niet meer op hun gemak, besluit Françoise Pissart. Wij moeten ervoor zorgen dat de meest kwetsbaren niet uit de boot vallen en ook de kans krijgen om zich te ontplooien.

18 pagina 18 KONING BOUDEWIJNSTICHTING I JAARVERSLAG 2004 Migratie BELGISCH UITWISSELINGSNETWERK ROND MIGRATIEPOLIEK [BELGIAN MIGRATION DIALOGUE] Partners: Migration Policy Group, Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding Operationele partners: Hoger Instituut voor de Arbeid (KU Leuven), Centre d Études de l ethnicité et des migrations (Ulg) Colloquium georganiseerd in samenwerking met het EPC over The Agenda on Asylum, Migration and Frontiers (Residence Palace, Brussel). I N E U R O P A E N B E L G I Ë EPC/KBF MIGRATION DIALOGUES Partner: European Policy Centre Bijdragen tot het definiëren van een Europees migratiebeleid door in partnerschap met het EPC (European Policy Centre) een reeks debatten te organiseren over migratie in Europa, bestemd voor Belgische en Europese beleidsmakers en stakeholders een eerste cyclus van debatten in het Residence Palace te Brussel Migration and development - Myths and facts (27 januari) Experts meeting on Migration and Integration (29 januari) The EU and Southeast Europe confronting trafficking in human beings (17 februari) What EU strategy for integrating migrants? (30 juni) The Agenda on Asylum, Migration and Frontiers (4-5 oktober) de bijdragen van de sprekers en de verslagen van de debatten zijn beschikbaar op onze website zie ook de activiteiten met onze partner EPC en Als Belgische partner deelnemen aan de werkzaamheden van de European Migration Dialogue, een netwerk van Europese actoren van de burgersamenleving (geleid door de Migration Policy Group) In de schoot van de Belgian Migration Dialogue sleutelactoren uit de Belgische burgersamenleving samenbrengen die betrokken zijn bij de Europese migratiepolitiek Deze actoren begeleiden door hen te informeren over de politieke actualiteit (newsletter, en door seminaries te organiseren Hen betrekken bij de definiëring van het Europees migratiebeleid door informatie uit te wisselen met Europese projectpartners lancering van de Belgian Migration Dialogue (Brussel, 19 januari) conferentie: voorstelling van het rapport Towards a proactive EU immigration policy, opgemaakt door Sergio Carera van het Centre for European Policy Studies (CEPS) en Joanna Apap (Brussel, 30 maart) conferentie: Replacement migration: zin en onzin voor Europa, uiteenzetting door Ronny Lesthaege, professor Demografie en Onderzoeksmethoden in de Sociale Wetenschappen aan de VUB (Brussel, 14 mei) tweede werkdag van de Belgian Migration Dialogue Migratie beheren (Brussel, 23 juni) derde werkdag van de Belgian Migration Dialogue Nieuwe uitdagingen voor integratie (Brussel, 17 november) de publicatie van een newsletter en een newssheet realisatie van de website

19 pagina 19 SOCIALE RECHTVAARDIGHEID De Stichting besteedt in de eerste plaats aandacht aan de meest kwetsbare groep migranten, de buitenlandse niet-begeleide minderjarigen. I N B E L G I Ë I N Z U I D - O O S T - E U R O P A MECHANISMEN VOOR TIJDELIJKE VERBLIJFSVERGUNNINGEN VOOR SLACHTOFFERS VAN DE MENSENHANDEL IN DE BALKAN Onder de verantwoordelijkheid van de Task Force on Trafficking in Human Beings van het Stabiliteitspact voor Zuid-Oost-Europa Operationele partner: Internationale Organisatie voor Migratie (Belgrado) Financiële partners: Staatsdepartement van de Verenigde Naties en ministerie van Buitenlandse Zaken van Zwitserland en Bijdragen tot het opzetten van mechanismen om tijdelijke verblijfsvergunningen toe te kennen in 5 Balkanlanden (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Kroatië, Macedonië en Servië-Montenegro) De Belgische benadering bekendmaken bij de actoren uit Zuid-Oost-Europa en het debat over dit thema stimuleren een partnerschap met de International Organization for Migration in Belgrado (IOM), waar een coördinator belast is met het operationele beheer van het project de beleidsverantwoordelijken identificeren op het niveau van betrokken regeringen, instellingen, ngo's en internationale organisaties om het project uit te werken organisatie van een study tour van een week voor de experts uit de vijf Balkanlanden waar het project loopt; hen informeren over de ervaring van België, Nederland en Italië, de drie landen van de Europese Unie die het verst staan op het vlak van tijdelijke verblijfsvergunningen en debatteren over de recente Europese richtlijn (Brussel februari) het debat over dit thema stimuleren tussen de landen van Zuid-Oost-Europa en de Europese Unie, meer bepaald in een dialoog die samen met het European Policy Centre wordt georganiseerd BUITENLANDSE NIET-BEGELEIDE MINDERJARIGEN IN BELGIË Partner: Child Focus Helpen bij de opvang, ondersteuning en begeleiding van niet-begeleide minderjarigen, in het bijzonder wanneer ze het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting, zodat de Belgische verbintenissen terzake worden gerespecteerd en aangepaste hulp wordt geboden organisatie van een colloquium en voorstelling van de conclusies van de referentiegroep, bestaande uit 8 experts rond Bruno Vinikas, voorzitter van het Belgisch Comité voor Hulp aan Vluchtelingen (BCHV) (Brussel, 30 januari) publicatie: De opvang in België van niet-begeleide minderjarigen, slachtoffer van seksuele uitbuiting. Aanbevelingen voor goede praktijken. Dit rapport geeft een aantal goede praktijkvoorbeelden en doet 80 concrete aanbevelingen voor beleidsmensen en actoren (opvangcentra, hulpdiensten, gerechtelijke instanties en politiediensten) die in contact komen met deze kwetsbare jongeren, in samenwerking met Child Focus colloquium in samenwerking met het Platform Kinderen op de dool rond het thema van de uitvoering van de voogdijwet (Brussel, 16 november) NIEUWE MENSEN, NIEUWE KANSEN Initiatieven ondersteunen die worden opgezet door nieuwkomers of door onthaaldiensten, om de situatie van nieuwkomers die na 1992 in België aangekomen zijn, te verbeteren Realisatie projectoproep: 49 initiatieven kregen steun, voor een totaalbedrag van

20 pagina 20 KONING BOUDEWIJNSTICHTING I JAARVERSLAG 2004 Nieuwkomers helpen nieuwkomers voor een beter onthaal. Selectie ANTWERPEN: vzw De Ster (bijstand en bemiddeling bij huisvesting voor Afrikaanse nieuwkomers in Borgerhout) vzw Horizon (integratie van migrantenvrouwen bevorderen in Deurne) vzw Kosova (vorming, informatie en participatie bevorderen bij nieuwkomers die huren bij een sociaal verhuurkantoor in Borgerhout) Project Rolwagenstraat (koken met nieuwkomers in Antwerpen) Stedelijk Onderwijs Antwerpen (theaterproject rond de vluchtelingenproblematiek, integratie, in samenwerking met Piazza dell'arte) vzw VTGA (Tsjetsjeense jongeren helpen elkaar in de zoektocht naar opleiding en tewerkstelling in Antwerpen) ASSE: Oudergroep Licht en Schaduw (taalspelen voor kleuters en lagere schoolkinderen in Zellik) ASSESSE: OCMW (sensibilisatieproject voor de inwoners van Assesse rond de opvang van niet-begeleide minderjarige kinderen in hun gemeente, Courrière) BERINGEN: vzw Unie der Turkse vrouwen (informatie en ondersteuning aan nieuwkomersvrouwen in Koersel) BRUSSEL: vzw Ambassade Universelle - vzw Sans-zonder (informatie verzamelen en verspreiden bij nieuwkomers in Brussel) vzw Aquarelle - CHU St. Pierre (medisch-sociale begeleiding voor migrantenvrouwen zonder sociale zekerheid in Brussel) CBAI (opgedane ervaringen en belevenissen uitdrukken via een schrijfatelier voor nieuwkomers in Brussel) vzw Globe Aroma (opzetten van een kunstatelier voor nieuwkomers en hen de weg wijzen naar het reguliere aanbod in Brussel) vzw Globe Aroma (realisatie van een cd door artiesten-asielzoekers en politieke vluchtelingen in Brussel) vzw Jeunesse et art plastique (nieuwkomerskinderen ontdekken het dagelijkse leven in Brussel) vzw Seniorencentrum (hulp en begeleiding aan hoogbejaarde nieuwkomers in het kader van een gezinshereniging) CHARLEROI: Groupe des nouveaux migrants (fv) (migrantenvrouwen voorzien opvang en bijstand voor nieuwkomers) DEINZE: ATN Basisschool Deinze - Nevele (vakantiewerking voor anderstalige nieuwkomerskinderen in Deinze & Nevele) ELSENE: vzw CESCUB Bolivia (Boliviaanse nieuwkomerskinderen leren Frans via een theaterworkshop in Brussel) vzw Mentor Escale (een vakantie voor niet-begeleide minderjarige kinderen die zelfstandig wonen en begeleid worden door Mentor Escale in Brussel) vzw Projet Matongé (bijstand en begeleiding van nieuwkomers met HIV door migranten in Brussel) GENK: Samenwerkingsverband Vrijetijdsaanbod Genk (vrijetijdsaanbod op maat voor minderjarige nieuwkomers) vzw Stebo (de kansen op de arbeidsmarkt van hooggeschoolde nieuwkomers verhogen) GENT: Hand-in-Hand Gent, vluchtelingenwerking (informatie en bijstandsverlening bij medische problemen voor nieuwkomers in Gent) vzw Meisjeshuis - vzw jeugdhuis Kaarderij (integratie van anderstalige nieuwkomers door actieve deelname aan het bestaande vrijetijdsaanbod in Gent) vzw Opré Roma (organiseren van een opleiding van Roma-jongeren voor de lokale jeugdwerking) Vrijwilligersgroep nieuwkomers (huiswerkklassen voor nieuwkomerskinderen op woensdagnamiddag) Werkgroep Vluchtelingen Gent (fv) (opvang van Oost-Europese vluchtelingen in Gent en begeleiding bij de eventuele terugkeer naar het thuisland) HALLE: vzw Isimbi (opstarten van een interculturele traiteurdienst die meewerkt aan een positieve beeldvorming van nieuwkomers) HASSELT: vzw Guido Gezelle (taalklassen voor kinderen van nieuwkomers) HERSTAL: vzw Enfant du Monde (buitenschoolse opvang voor migrantenkinderen met interculturele didactische activiteiten) HOTTON: Centre Henri Dunant (kennismaking met het leven in België voor asielzoekers) LIÈGE: vzw Almina-Migrations (het verbeteren van de integratie op school voor nieuwkomerskinderen) vzw Le monde des possibles (een taalopleiding voor migrantenkinderen met gehoor- en spraakstoornissen) MAASMECHELEN: De eerste zwaluw (fv) (werkzoekende nieuwkomers samenbrengen om ze sociale en informatieve steun te bieden in het Maasland) MALLE: Open Deur (artistieke activiteiten organiseren voor nieuwkomers bij het lokaal opvanginitiatief van Malle om ze uit hun isolement te halen) MALMEDY: OCMW (kleine tuintjes ter beschikking stellen aan kandidaat politiek vluchtelingen en migranten) MECHELEN: vzw Werkgroep Integratie Vluchtelingen (ontmoetingskansen organiseren voor alleenstaande nieuwkomers) MONS: Les mamans de Mons (fv) (realisatie van een onthaalbrochure voor nieuwkomersvrouwen uit Centraal-Afrika door Afrikaanse mama's, Jemappes) SCHAARBEEK: vzw ORCA (meer ruchtbaarheid geven aan schendingen van de arbeids- en sociale rechten van clandestiene migranten op de Vlaamse arbeidsmarkt en in Brussel-Hoofdstad) SINT-GILLIS: Athenée royal Victor Horta - ARVH. Théâtre (fv) (een betere integratie van nieuwkomerskinderen en de kennis van het Frans verbeteren via toneelexpressie in Brussel) SINT-JANS-MOLENBEEK: vzw Dienstencentrum de Welvaartkapoen (sociale activiteiten voor bejaarde nieuwkomers organiseren) Zelforganisatie Caleidoscoop (vzw De vaartkapoen) (organiseren van vorming en sociale activiteiten voor nieuwkomers) SINT-JOOST-TEN-NODE: vzw Le Nid (eerstelijnshulp aan nieuwkomers, slachtoffers van mensenhandel in Brussel) Vie Féminine (fv) (oprichten van een werkgroep rond lezen en schrijven voor migrantenvrouwen in Etterbeek) UKKEL: vzw MUS-E Belgium (nieuwkomerskinderen vertellen hun verhaal in de Vieille Montagneschool te Luik) VERVIERS: Vainakh, centre culturel Tchétchène (het isolement van de Tsjetsjeense gemeenschap doorbreken via een dans- en muziekgroep) VORST: vzw Convivial (het sociaal isolement van oudere vluchtelingen doorbreken in Brussel) ZEMST: vzw Aziz (integratie via natuur- en stadsbeleving in de regio Zemst, Elewijt) 3 380

Wat denken de burgers over seizoensgriep, vogelgriep, en een eventuele pandemie? Resultaten van een enquête bij de Belgische bevolking

Wat denken de burgers over seizoensgriep, vogelgriep, en een eventuele pandemie? Resultaten van een enquête bij de Belgische bevolking Wat denken de burgers over seizoensgriep, vogelgriep, en een eventuele pandemie? Resultaten van een enquête bij de Belgische bevolking Auteurs : Inge Jooris, communicatieverantwoordelijke en woordvoerster

Nadere informatie

Publieksforum: 30 burgers in dialoog over genetische tests

Publieksforum: 30 burgers in dialoog over genetische tests Z I T H E T I N MIJN GENEN? Publieksforum: 30 burgers in dialoog over genetische tests BELGIË 2003 Wetenschap en samenleving dagen elkaar uit Citaten uit het colloquium Testen van mensen, georganiseerd

Nadere informatie

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep

Buiten Gewone Buurt. Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp. Projectoproep Buiten Gewone Buurt Voor bewoners die zich engageren voor hun buurt of dorp Dien een dossier in vóór 12/10/2009 Projectoproep Wil u, samen met andere buurt- of dorpsbewoners, het initiatief nemen om het

Nadere informatie

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting?

INLEIDING. Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? INLEIDING Wat is het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting? Het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting werd in 1999

Nadere informatie

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be

EuropEEs InstItuut voor onderzoek over de MEdItErranE En Euro-arabIschE samenwerking www.medea.be Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking www.medea.be V O O R S T E L L I N G Voor Europa is de samenwerking met haar naaste buren de Arabische en Mediterrane

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement

Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid Familie in armoede in de stad *** Reglement Projectoproep 2015 Federaal Grootstedenbeleid "Familie in armoede in de stad" *** Reglement Hoofdstuk 1: Doel van het reglement Artikel 1 Dit reglement bepaalt de doelstelling, de deelnemingsvoorwaarden,

Nadere informatie

De Rondetafels van de Interculturaliteit

De Rondetafels van de Interculturaliteit De Rondetafels van de Interculturaliteit Inleiding In de federale regeringsverklaring van maart 2008, die door de huidige federale regering werd hernomen, werd op vraag van de minister van Werk en van

Nadere informatie

Pedagogisch ondersteuningsaanbod op maat voor 20 kleuterscholen in 2012-2013

Pedagogisch ondersteuningsaanbod op maat voor 20 kleuterscholen in 2012-2013 PROJECTOPROEP Hoe omgaan met kinderarmoede op school? Toerusten van leerkrachten in het kleuteronderwijs om beter steun te verlenen aan kansarme kinderen Diego Cervo Pedagogisch ondersteuningsaanbod op

Nadere informatie

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012

Federaal Plan Armoedebestrijding. Reactie van BAPN vzw. Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Belgisch Platform tegen Armoede en Sociale Uitsluiting EU2020 30/11/2012 Federaal Plan Armoedebestrijding Reactie van BAPN vzw BAPN vzw Belgisch Netwerk Armoedebestrijding Vooruitgangstraat 333/6 1030

Nadere informatie

Informatie en advies

Informatie en advies Waar vind ik informatie en nuttige diensten? DEELNEMEN AAN HET SOCIAAL EN CULTUREEL LEVEN In Wallonië en Brussel bieden vele verenigingen je niet alleen individuele diensten aan (zoals begeleiding en sociaal-medisch-psychologische

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

13640/15 nes/ass/fb 1 DG E - 1C

13640/15 nes/ass/fb 1 DG E - 1C Raad van de Europese Unie Brussel, 5 november 2015 (OR. en) 13640/15 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad JEUN 98 EDUC 287 CULT 75 SPORT 53 SOC 635 MIGR 59 het Comité van permanente vertegenwoordigers/de

Nadere informatie

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen

Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Luc Van den Brande Laten we samen aan Europa bouwen Inhoud Mijn overtuigingen 2 Mijn prioriteiten 3 Bakens voor morgen 8 Laten we samen aan Europa bouwen 1 Mijn overtuigingen Mijn overtuigingen Een Europa,

Nadere informatie

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België?

Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? Percepties van jongeren over politieoptreden: ethnic profiling in België? dr. Antoinette Verhage Vakgroep Criminologie, Strafrecht en Sociaal Recht Universiteit Gent VANASSCHE, N., VERHAGE, A., (2015),

Nadere informatie

Fonds Huruma 2013-2015. www.kbs-frb.be/huruma.htm. Steunen van solidariteitsinitiatieven voor de meest kwetsbaren in België en Afrika

Fonds Huruma 2013-2015. www.kbs-frb.be/huruma.htm. Steunen van solidariteitsinitiatieven voor de meest kwetsbaren in België en Afrika Fonds Huruma Steunen van solidariteitsinitiatieven voor de meest kwetsbaren in België en Afrika Ondersteunde projecten 2013-2015 www.kbs-frb.be/huruma.htm Het Fonds Huruma Steun aan solidariteitsinitiatieven

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2009-2010 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

Huis Sofia 22 november 2011

Huis Sofia 22 november 2011 Huis Sofia 22 november 2011 Overzicht presentatie Antwerpen in cijfers OCMW Antwerpen in cijfers Studenten in Antwerpen Strategische visie en doelstelling Visie en uitgangspunten Wie woont er? Wat betekent

Nadere informatie

FEDASIL. Hervestiging van vluchtelingen. Oproep OCMW s. Directie Operationele diensten

FEDASIL. Hervestiging van vluchtelingen. Oproep OCMW s. Directie Operationele diensten FEDASIL Hervestiging van vluchtelingen Oproep OCMW s Directie Operationele diensten Presentatie 1. "Historiek" van hervestiging in België 2. Pilootprojecten 2009 en 2011 3. Programma 2013 4. Na 2013 5.

Nadere informatie

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS

BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS COD24_BROCH BlauwOK2deV_NL 26-09-2005 14:33 Page 1 BUURTINFORMATIENETWERKEN ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS OPSTART - PROCEDURE Preventie ter bevordering van veiligheidsgevoel en sociale betrokkenheid Stap mee

Nadere informatie

Kinderen in armoede aan het woord

Kinderen in armoede aan het woord Kinderen in armoede aan het woord INHOUD VAN HET KANDIDAATSDOSSIER ON LINE IN TE DIENEN De velden met een * moet u verplicht invullen. Enkele vragen over uw organisatie Contactgegevens Uw organisatie:

Nadere informatie

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen

online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. Iedereen Iedereen online! Telenet Foundation ondersteunt momenteel zo n 105 projecten in België. We bereikten al meer dan 111.000 mensen. 96 Telenet Jaarverslag 2012 Duurzaamheid Telenet Foundation Telenet Foundation

Nadere informatie

DIVERSITEIT IN de gemeente

DIVERSITEIT IN de gemeente DIVERSITEIT IN de gemeente Ondersteuning op maat van lokale besturen Diversiteit in Vlaanderen Een diversiteitsvriendelijk Vlaanderen Vlaanderen is divers, ook etnisch-cultureel. De aanwezigheid van mensen

Nadere informatie

3. Inspraak - Participatie aan het beleid

3. Inspraak - Participatie aan het beleid kwaad berokkenen. Vaak is de zorgverlener zich dus niet bewust van de gevolgen van zijn handelingen (vandaar de be tussen haakjes). Voor Vlaanderen bestaat er een Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)handeling.

Nadere informatie

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN

Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingencrisis: gisteren, vandaag, morgen VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN Vluchtelingenwerk Dé referentie dankzij grondige expertise in asiel Opdrachten: Druk op het beleid Ondersteunen iedereen die

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer

Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer Stand van zaken van de Smart City -dynamiek in België: een kwantitatieve barometer AUTEURS Jonathan Desdemoustier, onderzoeker-doctorandus, Smart City Institute, HEC-Liège, Universiteit van Luik (België)

Nadere informatie

Manifest voor de Rechten van het kind

Manifest voor de Rechten van het kind Manifest voor de Rechten van het kind Kinderen vormen de helft van de bevolking in ontwikkelde landen. Ongeveer 100 miljoen kinderen leven in de Europese Unie Het leven van kinderen in de hele wereld wordt

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan

Samen inclusief hoger onderwijs realiseren. Beleidsplan Samen inclusief hoger onderwijs realiseren Beleidsplan 2017-2019 Goedgekeurd door de stuurgroep dd. 20.03.2017 Voorwoord Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs (SIHO) zet met zijn beleidsplan samen inclusief

Nadere informatie

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds

Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Wegwijs in het Europees Vluchtelingenfonds Zoeken naar huisvesting Minderjarigen Juridische bijstand Opleidingen Werk zoeken Psychologische hulp Verantwoordelijke uitgever: Isabelle Küntziger Redactie:

Nadere informatie

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven:

Resultaten De te bereiken resultaten m.b.t. de periode 1 januari 2014 tot en met 31 december 2014 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Brusselwerking Initiatiefnemer: vzw Forum van Etnisch-Culturele Minderheden (0478.953.435), Vooruitgangsstraat 323/4, 1030 Brussel (Schaarbeek) Omschrijving

Nadere informatie

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR?

LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? LOKAAL OUDERENBELEID WAT IS BELANGRIJK ALS LOKAAL BESTUUR? WAT? Cijfers Aandachtspunten Wat kan je doen als lokaal bestuur? Regelgeving en initiatieven Project lokaal ouderenbeleid Cijfers Aantal 60-plussers

Nadere informatie

Fedactio Federatie van Actieve Verenigingen van België

Fedactio Federatie van Actieve Verenigingen van België Over Fedactio Koepelorganisatie 54 Verenigingen actief in verschillende domeinen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië gemeenschappelijke doel : actieve bijdrage leveren aan de sociale cohesie www.fedactio.be

Nadere informatie

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid 137 2. Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation

De Awards van BNP Paribas Fortis Foundation De Awards van Foundation Steun aan educatieve projecten voor kinderen en jongeren in moeilijkheden Oproep voor projecten 2015 http://foundation.bnpparibasfortis.be Oproep voor projecten 2015 Awards-programma

Nadere informatie

Het Belang van het Kind: een dialoog tussen theorie en praktijk. Het belang van het kind in familiale aangelegenheden

Het Belang van het Kind: een dialoog tussen theorie en praktijk. Het belang van het kind in familiale aangelegenheden E. Merille Het Belang van het Kind: een dialoog tussen theorie en praktijk Het belang van het kind in familiale aangelegenheden Document ter voorstelling van de Conferentie 1304_CONCEPT-FORM-NL-DEF.indd

Nadere informatie

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde

Een greep uit de geschiedenis van CAW Artevelde CAW Artevelde - 6 -jaargang 12 nr. 4 Op 6 februari 1995 werd vzw Pluralistisch Centrum Welzijnswerk regio Gent geboren onder het goeddunkend oog van Kris Coenegrachts en Patrick Seys. In de wieg lagen

Nadere informatie

Vrijwillige Terugkeer. Brussel,

Vrijwillige Terugkeer. Brussel, Vrijwillige Terugkeer Brussel, 27.05.2017 Fedasil Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers. Opgericht door de programmawet van 19 juli 2001. Operationeel sinds mei 2002. Onder voogdij van staatssecretaris

Nadere informatie

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012

Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012 Hogescholen en Universiteiten met een open blik Editie 2012 Om elkaar te begrijpen, moet je elkaar kennen. Vanuit die gedachte organiseert het Prins Filipfonds een project dat uitwisseling en samenwerking

Nadere informatie

MEMORANDUM 2014 VLAAMSE GEMEENSCHAP. Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen

MEMORANDUM 2014 VLAAMSE GEMEENSCHAP. Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen MEMORANDUM 2014 VLAAMSE GEMEENSCHAP Aanbevelingen van Child Focus, Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen INHOUD INLEIDING 1 1 2 AANDACHTSPUNTEN VOOR DE MINISTER 2 VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID

Nadere informatie

Samen. tegen. armoede

Samen. tegen. armoede Samen tegen armoede projectenoproep 2011 Welzijnszorg vzw - Lisa Van Damme Welzijnszorg vzw steunt jaarlijks meer dan 150 projecten van organisaties die zich inzetten in de strijd tegen armoede en sociale

Nadere informatie

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid

Bijlage Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Bijlage 2 253 Bijlage 2 Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de bestendiging van het armoedebeleid Het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat,

Nadere informatie

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan.

Tweede adviesnota. van het STEM-PLATFORM. aan de stuurgroep. donderdag, 12 december Brussel, Koning Albert II - Laan. Tweede adviesnota van het STEM-PLATFORM aan de stuurgroep donderdag, 12 december 2013 Brussel, Koning Albert II - Laan Pagina 1 Beoordelingskader voor de subsidiëring van initiatieven ter ondersteuning

Nadere informatie

ABBEYFIELD. Zelfstandig wonen en toch niet alleen. Kabinet Minister M. Keulen. Brussel, 10 april 2009

ABBEYFIELD. Zelfstandig wonen en toch niet alleen. Kabinet Minister M. Keulen. Brussel, 10 april 2009 ABBEYFIELD Zelfstandig wonen en toch niet alleen Kabinet Minister M. Keulen Brussel, 10 april 2009 De Europese context van de veroudering Aantal 60+ stijgt We leven langer en veel langer (ook zonder handicap).

Nadere informatie

Jakkedoe Preventiedienst Stad Menen

Jakkedoe Preventiedienst Stad Menen Sinds: 1997 Jakkedoe Preventiedienst Stad Menen Frederik Bostyn 056/529.423 frederik.bostyn@menen.be Preventiedienst Stad Menen Yv. Serruysstraat 28 8930 Menen 1.1 De werking en algemene beschrijving van

Nadere informatie

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn.

Jongeren meer bij de politiek te betrekken en hen mondiger te maken door middel van talrijke activiteiten die burgerschapsvormend zijn. Wie zijn we? Waar staan we voor? 1. Missie Als Vlaamse, onafhankelijke politieke jongerenorganisatie heeft de vereniging tot doel het consequent verdedigen en uitdragen van een liberale ideologie en een

Nadere informatie

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle

De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle De gevolgen op diverse domeinen van de demografische evolutie in Brussel en de Vlaamse Rand. Erik Devillé gewezen voorzitter vzw PIN te Halle Woensdag 29 april 2015 vzw PIN: experimentele opstart leidt

Nadere informatie

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004,

de aanbevelingen in het verslag van de Deskundigengroep mensenhandel van de Europese Commissie aan de EU-lidstaten van 22 december 2004, Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 20 mei 2009 (26.05) (OR. en) PUBLIC 8723/4/09 REV 4 LIMITE CRIMORG 63 MIGR 43 E FOPOL 86 OTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het COREPER/de Raad Ontwerp-conclusies

Nadere informatie

EUROPEAN DISABILITY FORUM...

EUROPEAN DISABILITY FORUM... Deïnstitutionalisering en de rechten van personen met een handicap perspectief van Europese Unie... An-Sofie Leenknecht, EDF Human Rights Officer, Brussel, 26 november 2014 EUROPEAN DISABILITY FORUM Vertegenwoordigen

Nadere informatie

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede

Lokale bestrijding. kinderarmoede. Groeiactieplan. kinderarmoede Lokale bestrijding kinderarmoede Groeiactieplan kinderarmoede Overzicht 1. Algemeen kader 2. Greep uit de acties in Gent 3. Succesfactoren/knelpunten à Debat Psychologische Dienst - OCMW Gent 2 1. Algemeen

Nadere informatie

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS

HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS IN EEN WERELD IN VERANDERING, HEBBEN KINDEREN EN JONGEREN IN MOEILIJKHEDEN OOK EEN PLAATS OPROEP VOOR PROJECTEN 2016 AWARDSPROGRAMMA 4 INLEIDING 6 BELANGRIJKSTE BEOORDELINGSCRITERIA VORMING VAN KANSARME

Nadere informatie

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011

Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Toespraak van Vlaams minister Lieten op eindcongres The Missing Link - woensdag 21 september 2011 Geachte heer Commissaris Andor, Geachte mensen van De Link, mensen van de Europese partnerorganisaties,

Nadere informatie

De oorzaken van deze lage tewerkstellingsgraad situeren zich zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde:

De oorzaken van deze lage tewerkstellingsgraad situeren zich zowel aan de aanbod- als aan de vraagzijde: 12 13 tewerkstelling Etnisch-culturele minderheden vertegenwoordigen slechts 3,69% van de Aalsterse bevolking. Toch behoort 9,3% van alle Aalsterse werklozen tot deze doelgroep. De evolutie op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016

STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 STUDIEDAG TIENERPOOIERS EN HUN SLACHTOFFERS, WIE ZIJN ZE EN HOE GAAN WE ER MEE OM 1. De opdracht van Payoke ANTWERPEN, 7 JUNI 2016 De begeleiding van slachtoffers van loverboys PARTNERSHIP Payoke vzw 2015-2016

Nadere informatie

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie.

2 De organisatie geeft aan welke actuele maatschappelijke ontwikkelingen relevant zijn in relatie tot haar missie en visie. BEOORDELINGSELEMENTEN, BEOORDELINGSCRITERIA EN EVALUATIECRITERIA VAN DE SOCIAAL- CULTURELE ORGANISATIES MET EEN WERKING BINNEN SPECIFIEKE REGIO DECREET EN MEMORIE VAN TOELICHTING ARTIKEL 35, UITVOERINGSBESLUIT

Nadere informatie

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen

GOF. Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Belgische gedragscode voor veiliger gsm-gebruik door jonge tieners en kinderen Voorwoord In februari 2007 ontwikkelden de Europese mobiele providers en content providers een gezamenlijke structuur voor

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid

Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Interculturaliteit binnen welzijn en gezondheid Algemene vergadering RWO -Oudenaarde 11 juni 2012 Inhoud Terminologie: ECM Enkele vragen Overzicht van de immigratie Aanwezigheid in regio Oudenaarde Enkele

Nadere informatie

Commissie Welzijn, Werk en Milieu

Commissie Welzijn, Werk en Milieu Commissie Welzijn, Werk en Milieu Mondelinge vraag OPSCHRIFT Vergadering van 18 oktober 2016 Nummer: 2016_MV_00477 Onderwerp: Mondelinge vraag van raadslid Zeneb Bensafia: Opvolging Project Ambassadeurs

Nadere informatie

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor?

Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? 8 Ondernemers voor Ondernemers Jaarverslag 2014 9 Waar staat Ondernemers voor Ondernemers voor? Missie De missie van de vzw Ondernemers voor Ondernemers (opgericht in 2000) is het bevorderen van duurzame

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw

Belgisch Netwerk van Stichtingen vzw VERSLAG VAN DE WERKGROEP RECHT - FISCALITEIT - BOEKHOUDING DATUM 23.02005 aanwezig Voorzitter Paul Jacquet de Haveskercke - Stichting tegen Kanker François Masquelin - Fondation Jeanne Matossian verontschuldigd

Nadere informatie

HET FENOMEEN TERRORISME

HET FENOMEEN TERRORISME TERRORISME Sinds de 11 september 2001, is het fenomeen terrorisme nog steeds brandend actueel en geniet steeds van een permanente aandacht vanwege de overheden. Hij werd trouwens als prioriteit in het

Nadere informatie

Inhoudelijk Jaarverslag 2015

Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Inhoudelijk Jaarverslag 2015 Stichting Animo De Weer 75 1504 AK Zaandam Tel: 075-7113050 Email: info@animoweb.nl Actuele informatie over activiteiten en projecten zijn te vinden op www.animoweb.nl Inhoudelijk

Nadere informatie

Ambassadeursproject 27 mei 2011

Ambassadeursproject 27 mei 2011 Ambassadeursproject 27 mei 2011 Een ambassadeurwerking? Wat is ambassadeurswerking? Verschillende initiatieven in Vlaanderen: - Ambassadeurswerkingen studieloopbaan - Ambassadeurswerkingen rond specifieke

Nadere informatie

Fonds voor Voeding en Welzijn van de federatie Voedingsindustrie

Fonds voor Voeding en Welzijn van de federatie Voedingsindustrie Fonds voor Voeding en Welzijn van de federatie Voedingsindustrie KANDIDAATSDOSSIER 2009-S3031- Fonds voor Voeding en Welzijn van de Federatie Voedingsindustrie Met het Fonds voor Voeding en Welzijn wil

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE

EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE CRI(97)36 Version néerlandaise Dutch version EUROPESE COMMISSIE TEGEN RACISME EN INTOLERANTIE TWEEDE ALGEMENE BELEIDSAANBEVELING VAN DE ECRI: SPECIALE ORGANEN OP NATIONAAL NIVEAU GERICHT OP DE BESTRIJDING

Nadere informatie

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel

JOB DESCRIPTION. Plaats van tewerkstelling. The Shift - Espace Jacqmotte - Hoogstraat 139 (b14) Brussel JOB DESCRIPTION Titel van de functie Organisatie Project Manager Talent2Connect is een nieuw initiatief. Het wil bijdragen aan de professionele integratie van personen met een afstand tot de Belgische

Nadere informatie

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN

FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN ANTWERP MANAGEMENT SCHOOL HEEFT EEN FAMILY WEALTH INSTITUTE FAMILIEVERMOGEN MOET EEN ZEGEN ZIJN Veel ondernemende families willen zich professioneel laten begeleiden om hun patrimonium samen te houden,

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN

ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN 1 ZORGNETWERKEN & PROACTIEF HANDELEN PROACTIEF HANDELEN In strikte zin Financiële onderbescherming (4,2%) In ruimere zin Onderbenutting recht op sociale hulpen dienstverlening van het OCMW In maximale

Nadere informatie

Waar kan je vrijwilligerswerk doen?

Waar kan je vrijwilligerswerk doen? werk vrijwilligers Je wil je graag inzetten als vrijwilliger, maar je hebt geen idee waar? Nochtans zijn er mogelijkheden genoeg. Rechten en plichten van de vrijwilliger: nooit van gehoord? Toch zijn er

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Fiches. Titel initiatief: Caleidoscoop. Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen. Projectomschrijving BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiches Titel initiatief: Caleidoscoop Initiatiefnemer: GC De Vaartkapoen Caleidoscoop is een zelforganisatie die is ingebed in het gemeenschapscentrum. Een 8-tal vrouwelijke, allochtone

Nadere informatie

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017

Studiedag. Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk. 27 november 2017 Studiedag Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk 27 november 2017 Enkele definities Vluchteling: persoon die uit gegronde vrees voor vervolging wegens zijn ras, godsdienst, nationaliteit, het behoren tot een

Nadere informatie

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action

JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action JINT zoekt assessoren voor projecten in Erasmus+/Youth in Action Het programma Erasmus+ is het nieuwe programma van de Europese Commissie. Dit programma loopt van 2014 tot 2020. Door te investeren in onderwijs,

Nadere informatie

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen;

Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; Ik wil van deze gelegenheid graag gebruik maken om u mee te nemen met een worsteling die niet alleen de DT&V raakt, maar de hele vreemdelingenketen; die van draagvlak en beeldvorming. De afgelopen jaren

Nadere informatie

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013

Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap. Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie kinderen met specifieke zorgbehoefte/handicap Borrelen en bruisen 10 december 2013 Inclusie binnen Kind en Gezin Strategische ambitie van K&G opgenomen in ondernemingsplan 2013-2014 'Te werken

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw Brussels Smart Cities Diensten van de AVCB-VSGB Corinne François, Directrice 4/12/2014 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad en de Gemeenten

Nadere informatie

1. Organisatie. Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel. Tel.nr 02/411-68-83

1. Organisatie. Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel. Tel.nr 02/411-68-83 1. Organisatie Naam Adres JES vzw Werkhuizenstraat 3, 1080 Brussel Tel.nr 02/411-68-83 e-mail Sociale doelstelling Juridisch statuut info@jes.be Het doel van de vereniging is tweeërlei: enerzijds het ondersteunen

Nadere informatie

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden

Opdracht van het OCMW bestuur: project ontwikkelen om kinderarmoede te voorkomen/bestrijden Studiedag VVSG Kinderopvang en Gezinsbeleid Mechelen 26 maart 2013 2010: Europees Jaar ter bestrijding van armoede en sociale uitsluiting: strijd tegen kinderarmoede is topprioriteit voor de Vlaamse regering

Nadere informatie

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010

Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Boodschap uit Gent voor Biodiversiteit na 2010 Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie: Conferentie over Biodiversiteit in een veranderende wereld 8-9 september 2010 Internationaal Conventiecentrum

Nadere informatie

ARMOEDEPLAN KORTRIJK. Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid

ARMOEDEPLAN KORTRIJK. Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid ARMOEDEPLAN KORTRIJK Hoe sluit je aan bij het bestaande (lokale) armoedebeleid ARMOEDE BESTRIJDEN OP LOKAAL NIVEAU? ARMOEDE BESTRIJDEN Tewerkstelling Minimuminkomens Sociale bescherming Pensioenen Belastingen

Nadere informatie

European Festivals Association

European Festivals Association European Festivals Association De stem van honderden festivals in Europa en daarbuiten Festivals... trekken miljoenen burgers aan presenteren de meest gerenomeerde artiesten en ensembles d.m.v. co-producties

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid.

Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid. Ik ben 48 jaar oud, ben gehuwd en moeder van 5 kinderen. Vandaag ben ik Gemeente en OCMWraadslid. Mijn hobby s zijn tennis en bridge. 48 jaar oud, licentiaat in de rechten, master in financiën, studies

Nadere informatie

Context en Geschiedenis van de oprichting van het Réseau de Vigilance Énergie

Context en Geschiedenis van de oprichting van het Réseau de Vigilance Énergie Réseau de Vigilance Gaz Electricité c/ mcrenson@ssq-wmw.be Context en Geschiedenis van de oprichting van het Réseau de Vigilance Énergie De effectieve oprichting van het waakzaamheidsnetwerk in het Brusselse

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet;

Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; 1/5 SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET VLAAMSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE BEVORDERING VAN DE ALGEMENE SAMENWERKING Gelet op hoofdstuk IV van de Grondwet; Gelet

Nadere informatie

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw

Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vzw De politiezone Politiereglementen Gemeentelijke administratieve sancties Isabelle Vincke 12-12-2012 Association de la Ville et des Communes de la Région de Bruxelles-Capitale asbl Vereniging van de Stad

Nadere informatie

Deadline 1 mei Context & doel

Deadline 1 mei Context & doel Projectoproep "Te voet, dat gaat vanzelf" t.a.v de gemeenten van het Brussels Gewest voor de organisatie van voetgangersrijen in de lagere scholen in schooljaar 2014-2015 Deadline 1 mei 2014 1. Context

Nadere informatie

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden Organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden De organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt vandaag geregeld met het decreet van 8 maart 2013 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

BRUSSEL EN DE RAND. Hoe omgaan met een functionele realiteit? Peter Cabus 17 februari 2009

BRUSSEL EN DE RAND. Hoe omgaan met een functionele realiteit? Peter Cabus 17 februari 2009 EN DE RAND Hoe omgaan met een functionele realiteit? Peter Cabus 17 februari 29 TWEE REALITEITEN: Functionele realiteit: De maatschappij functioneert ongeacht bestaande grenzen Grensoverschrijdende interacties

Nadere informatie

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel

Inhoud. Steunpunt Diversiteit en Leren 17/03/2010. Brede School in Vlaanderen en Brussel Inhoud Vooraf: Steunpunt Diversiteit en Leren 1. Wat is een Brede School? 2. Welke impact ervaren de proefprojecten? 3. Brede school in de toekomst 4. Standpunt VVJ Brede School in Vlaanderen en Brussel

Nadere informatie

Ministerraad van 16 juni 2010

Ministerraad van 16 juni 2010 Ministerraad van 16 juni 2010 De ministerraad vergaderde op woensdag 16 juni 2010 in het Egmontpaleis onder het voorzitterschap van eerste minister Yves Leterme De ministerraad nam volgende beslissingen:

Nadere informatie

De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden

De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden De middagen van het recht van het directoraat-generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden o Praktische informatie Waar? Wanneer? FOD Justitie Waterloolaan 115 1000 Brussel Vrijdag 24 april 2015

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie