Service Portfolio Management. Smart Value Delivery

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Portfolio Management. Smart Value Delivery"

Transcriptie

1 Service Portfolio Management

2 Logica is a leading IT and business services company, employing 39,000 people across 36 countries. It provides business consulting, systems integration, and IT and business process outsourcing services. Logica works closely with its customers to release their potential enabling change that increases their efficiency, accelerates growth and manages risk. It applies its deep industry knowledge, technical excellence and global delivery expertise to help its customers build leadership positions in their markets. Logica is listed on both the London Stock Exchange and Euronext (Amsterdam) (LSE: LOG; Euronext: LOG). More information is available at Copyright statement: This document contains information which is confidential and of value to Logica. It may be used only for the agreed purpose for which it has been provided. Logica s prior written consent is required before any part is reproduced. Except where indicated otherwise, all names, trade marks, and service marks referred to in this document are the property of a company in the Logica group or its licensors.

3 1 Inhoud Service Portfolio Management 2 Waar het om gaat - Value for the business 2 Balanceren met Boston Consultancy Group matrix 2 Van waardecreatie 3 naar strategievorming 3 Balanceren binnen de IT-organisatie 3 Maximaliseren van waarde: focus in variëteit 4 Moderne Portefeuille Theorie 5 IT-projectportefeuilles 5 Rendement: waarde van projecten via diensten 5 Risico 6 Portfolio Management van IT-diensten 6 Karakteristieken van IT-diensten 7 Structuur van IT-diensten ketens van diensten 7 Het voortbrengingssysteem: meer dan diensten alleen 8 Suboptimalisatie 8 Waarom Service Portfolio Management? 8 Invoeren van Service Portfolio Management 9 Conclusie 9 Wat Logica voor u kan betekenen 10 IT Management 10 Referenties 11

4 2 Service Portfolio Management Waar het om gaat - Value for the business Service Portfolio Management staat duidelijk in de belangstelling. Waar komt deze belangstelling vandaan? En wat wordt er onder Service Portfolio Management verstaan? Over het eerste kunnen we vrij kort zijn. Er bestaat een voordurende honger naar nieuwe wegen om IT beter in de greep te krijgen. Service Portfolio Management biedt organisaties de mogelijkheid eens flink uit te zoomen en zo noodzakelijke afstand te creëren tot de technologie. Met bestaande bedrijfskundige technieken zoals financieel, marketing en risico management valt IT beter te besturen. Met Service Portfolio Management is besluitvorming bijvoorbeeld heel concreet in te richten. In deze White Paper wordt een stap gemaakt om de veelbesproken projectportfolio s te laten aansluiten op waar het werkelijk om gaat: de levering van IT-diensten die waarde toevoegen voor de klanten van de IT-organisatie. In dit White Paper worden zowel het portfolio denken als de toepassing hiervan rond IT diensten en projecten verduidelijkt. Balanceren met Boston Consultancy Group matrix De Boston Consultancy Group (BCG) introduceerde in 1976 het begrip productportfolio s in hun marktaandeelmatrix. Producten, diensten en business units werden in deze matrix met elkaar vergeleken op de dimensies marktaandeel en groeikansen (zie figuur 1). Men stelde dat een gezonde organisatie een evenwichtig productportfolio moet bezitten, met producten met een verschillende groei en marktaandeel. Want alleen zo kan een organisatie bouwen op zijn sterke punten en zijn groeipotentie kapitaliseren. Een evenwichtig portfolio heeft: stars - die met hun groei en marktaandeel de toekomst veilig stellen; cash cows - die middelen genereren om groei te bekostigen; question marks - die tot stars kunnen worden getransformeerd met extra middelen; dogs - zijn niet noodzakelijk, maar het onvermijdelijke bewijs van mislukte pogingen of producten aan het eind van hun levenscyclus. Figuur 1: BCG matrix Elk product heeft daarmee specifieke toegevoegde waarde en draagt bij aan het succes en de continuïteit van de onderneming.

5 3 Van waardecreatie Veel organisaties gebruiken de BCG-matrix voor een analyse van hun productportfolio (Cooper, 2001). Daarbij is niet alleen de huidige plaats in de matrix van belang maar ook de koers. De positie van een product wijzigt in de loop van de tijd, door interne en externe invloeden (zie figuur 2). In elkaar opvolgende fasen van de productlevenscyclus verandert de verwachting van het potentieel van een product. Snelheid en afgelegd traject langs de opeenvolgende stadia in de matrix verschillen per product. Een belangrijk onderdeel van een portfolioanalyse is dan ook het juist inschatten van de weg die het product zal volgen. Figuur 2: Posities en de invloed van tijd Figuur 3: Nieuwe positie na interventie Een organisatie hoeft niet lijdzaam toe te zien hoe een product afglijdt naar een dog. Het leven van een product kan op vele manieren worden verlengd, zoals door verlaging van prijs, verhoging van kwaliteit of het introduceren van nieuwe functionaliteit (zie figuur 3). Nieuwe functionaliteit kan zelfs een totaal nieuwe positie in de matrix opleveren. naar strategievorming Hóe een organisatie precies acteert, en welke stappen worden ondernomen, hangt af van de bedrijfsvisie en doelstellingen. Het resultaat is waarde voor de klant. De portfoliobenadering ondersteunt dit proces met het analyseren en visualiseren van de onderlinge samenhang en evenwicht binnen het portfolio (zie figuur 4). Door het toetsen van de effecten van strategische keuzen op de producten en hun toegevoegde waarde, ontstaat op basis van de portfolio een gesloten kring tussen Bedrijfsdoelstelling en Producten. organisatie Bedrijfdoelstellingen Producten Klant / Markt Bedrijfsstrategie (productportfolio) IST Figuur 4: Portfoliobenadering bij ontwikkelen bedrijfstrategie SOLL Balanceren binnen de IT- Wat betekent dit voor de IT-organisatie? De gemiddelde IT-organisatie opereert niet in een echte markt. Nieuwe ontwikkelingen worden gestuurd door eisen en wensen van die ene (in- of externe) klant. Maar nog steeds zal de strategie moeten leiden tot een situatie waarin producten (i.e. IT-diensten) de overeengekomen toegevoegde waarde leveren, bijdragen aan de ITdoelstellingen, en uiteindelijk bijdragen aan de bedrijfsvoering van de klant

6 4 [Parker, 1988]. Op die manier is het succes van de IT-organisatie direct gerelateerd aan het succes van de klant. In de praktijk zullen portfolio s van klant en IT-organisatie een grote overeenkomst vertonen (zie figuur 5). Een organisatie in een stabiele omgeving zal een IT-functie hebben waarin de diensten veelal volwassen zijn, terwijl een organisatie in een turbulente omgeving met veel nieuwe diensten het best ondersteund wordt door een IT-functie die snel en adequaat mee-innoveert en anticipeert. De IT-organisatie moet dus eerder sturen op de fit tussen klant en IT-portfolio, dan op het door de BCG gepresenteerde evenwicht. Als op deze manier klantvraag en IT aanbod inzichtelijk bij elkaar worden gebracht, ondersteunt de portfolio de dialoog tussen IT en haar klanten. Het levert daarnaast directe input op voor het samenstellen van de dienstencatalogus. Het plaatsen van verschillende diensten in de vier kwadranten brengt een aantal voordelen met zich mee, waaronder: met het proces wordt de aandacht gevestigd op de verscheidenheid in ITdiensten. Dit levert zowel de klantorganisatie als de IT-organisatie waardevolle kennis en wederzijds begrip op; meer inzicht dus; men kan significante wijzigingen in de samenstelling van het portfolio signaleren en daar vervolgens op sturen: vernieuwen, afvoeren, etc. de ingevulde matrix stelt de ITorganisatie in staat actie te ondernemen om verschillende soorten IT-diensten in Groei in gebruik (Capaciteit) hun samenhang te leveren en beschikbaar te stellen in de service catalogus. Hoog Laag Mate van verandering (Functioneel) Laag Groei Consolidatie Hoog Ontwikkeling Afbouw Figuur 6: Een IT variant op de BCG matrix Maximaliseren van waarde: focus in variëteit Het in kaart brengen van de variëteit in IT-diensten helpt een IT-organisatie te focussen. Immers, zaken als vereiste dynamiek, wijze van opereren of de levensvatbaarheid op lange termijn, vereisen keuzes (Treacy, 1995; Peppard, 2003). De keuze voor een focus zal in hoge mate worden beïnvloed door de waarde van IT voor de klantorganisatie. Focus in deze zin betekent niet, dat andere diensten dan maar niet meer geleverd hoeven te worden. De betreffende diensten zullen echter een zo klein mogelijke negatieve invloed (impact) mogen hebben op de primaire dienstverlening en zijn veelal de eerste kandidaten voor outsourcing.

7 5 Moderne Portefeuille Theorie De term portfolio of portefeuille heeft zijn oorsprong in de financiële wereld, waar het een verzameling beleggingen betreft. Door het variëren van de samenstelling van een portfolio proberen investeerders een gewenste risico-rendementsverhouding te bereiken. De Moderne Portefeuille Theorie (MPT) van Markowitz (Markowitz, 1952) is een veelgebruikte techniek om risico s en rendementen te kwantificeren, rekening houdend met de samenhang tussen beleggingen. Volgens Markowitz is er een grenslijn, de efficient frontier, die het maximale rendement van een portfolio aangeeft bij een gegeven risico. Andersom geeft deze grenslijn ook het minimale risico aan bij een gewenst rendement. Dit is weergegeven in Figuur 7. De punten zijn individuele posities van beleggingen. De beleggingen die met een rode punt zijn weergegeven zijn niet of minder aantrekkelijk vanwege hun slechte(re) risicorendementsverhouding. rendement 0 minimum risico Efficient frontier maximum rendement risico Figuur 7: Risico en rendement van beleggingen, inclusief de efficient frontier IT-projectportefeuilles Tot op heden wordt portfoliomanagement binnen IT voornamelijk toegepast op projecten (zie onder andere Kersten, 2003, 2004). Daarbij worden projecten beoordeeld op risico en rendement en kan er net als bij financiële portfolio s een onderbouwde keuze worden gemaakt tussen projecten. Een business case alleen is niet meer voldoende. De relatieve risico/rendementsverhouding, synergie of onderlinge afhankelijkheid bepalen mede de keuze voor de projecten. Een organisatie heeft een beperkte hoeveelheid middelen en kan slechts een beperkt aantal projecten honoreren. Op die manier wordt portfoliomanagement vooral gebruikt als methode voor resource-allocatie. Rendement: waarde van projecten via diensten Het rendement van een project, de waarde van het project voor de organisatie, is het effect dat met het projectresultaat wordt bereikt; de verschuivingen binnen de dienstenportfolio. De projecten leveren waarde aan de organisatie via de diensten, doordat de waarde hiervan toeneemt. De projectkeuze wordt ingegeven door enerzijds de bedrijfs-strategie en de plannen met elk van de diensten en anderzijds de projectportfolio waarmee de organisatie de juiste mix kan bepalen voor wat betreft timing, resources en risico. Figuur 8 geeft deze relatie weer.

8 6 Risico Aan elk project zijn risico s verbonden. Risico s waardoor het geprojecteerde rendement niet of slechts gedeeltelijk wordt gerealiseerd. Projectrisico s hebben betrekking op het project zelf, de doorlooptijd, kosten, technische problemen. Anderzijds is er het risico dat het resultaat achteraf niet de vooraf begrote voordelen voor de organisatie oplevert. Een derde type risico is het mogelijke effect op andere diensten bij implementatie. Project- en voortbrengingsorganisatie ICT Organisatie doelstellingen ICT Diensten ICT Projecten dienen deze risico s gezamenlijk in kaart te brengen en te managen. Vanuit een dergelijk gezichtspunt wordt het in de tijd managen van een service of zelfs eerder een serviceketen steeds belangrijker. Logica hanteert hiervoor het begrip Service Life Cyle Management (LogicaCMG, 2003b). IST Figuur 8: Projectportfolio als invulling van de bedrijfstrategie. ICT strategie ICT Dienststrategie: Projectportfolio SOLL FIT (voor klant) (voor ICT organisatie) ICT Diensten (voor dienst) ICT Projecten Portfolio Management van ITdiensten Klantorganisatie Klantorganisatie ICT Organisatie doelstellingen IST IST Figuur 9: Dienststrategie en projecten als invulling van de bedrijfstrategie Klant strategie ICT strategie ICT Dienststrategie: Projectportfolio SOLL SOLL in het blok ICT-diensten. Ze worden hierna kort uitgelegd. FIT FIT Portfoliomanagement als benadering helpt bij de processen strategievorming, waardecreatie en het oplijnen van IT met de business. Deze processen vormen de basis van het hier geïntroduceerde model voor portfoliomanagement van ITdiensten. Als belangrijkste verdere toevoeging onderkennen we enkele specifieke kenmerken voor IT-diensten die met name van invloed zijn op de voortbrengingsorganisatie (de IT-organisatie voor exploitatie en beheer). Deze zijn in figuur 9 weergegeven

9 7 Karakteristieken van IT-diensten Peppard (2003) onderkent de volgende eigenschappen van IT-diensten: 1. ontastbaar - diensten kunnen voor aankoop niet worden gezien, geproefd of betast. 2. gelijktijdige productie en consumptie - diensten worden eerst verkocht en vervolgens tegelijkertijd gemaakt en verbruikt; er wordt geen voorraad aangehouden. 3. onzekerheid - de klant kan slechts vertrouwen op de uiteindelijke kwaliteit van de dienst. 4. lage zichtbaarheid - vrij specifiek voor IT; IT-diensten zijn veelal alleen zichtbaar als er iets mis is. Deze karakteristieken samen stellen hoge eisen aan het voortbrengingssysteem. De onzekerheid maakt dat klanten veelal extra hoge eisen stellen (denk aan SLA s en outsourcingscontracten). Omdat er geen voorraadvorming kan plaatsvinden, vertalen hoge kwaliteitseisen zich in (nog hogere) kwaliteitseisen aan de componenten van het voortbrengingssysteem of -organisatie. Structuur van IT-diensten ketens van diensten Zoals in figuur 10 te zien is, bestaat er een grote mate van structurele samenhang tussen IT-diensten in de vorm van ketens (Verniers, 2004, 2008). Levering is bij voorkeur transparant, waarbij de keten onttrokken is aan het zicht van de gebruiker. De gebruiker ervaart alleen het eindresultaat. Figuur 10: Dienstenstructuur Door de samenhang en onderlinge afhankelijkheid tussen diensten op de verschillende niveaus is het van groot belang dat deze integraal worden gemanaged. Door toepassing van een portfolio kan bewust, gecontroleerd en uiterst flexibel worden gestuurd op de meest optimale combinatie van diensten. Dit levert zowel toegevoegde waarde voor de klant als efficiëntie voor de IT-organisatie. Dit stelt hoge eisen aan de organisatie. Product- of servicemanagers dienen bijvoorbeeld steeds het gezamenlijke belang boven het eigen belang te stellen. Samenvattend: hoewel de levering transparant is, blijft een dialoog waarin consequenties van beslissingen worden gecommuniceerd tussen klant en ITorganisatie noodzakelijk. Alleen zo kan de optimale strategie worden ontwikkeld.

10 8 Het voortbrengingssysteem: meer dan diensten alleen De IT-organisatie bestaat uit meer dan alleen diensten. Voor het leveren van een IT-dienst zijn mensen nodig, er moet een organisatie worden opgetuigd waarin processen lopen, ondersteunende applicaties zijn nodig en dergelijke. Binnen Logica onderscheiden we in totaal acht inrichtingsaspecten, zie figuur 11 (LogicaCMG, 2003). De invulling van deze aspecten moet evenwichtig zijn en passen bij het doel en binnen de randvoorwaarden van de IT-organisatie. Figuur 11: Acht inrichtingsaspecten Suboptimalisatie Een deel van deze inrichtingsaspecten kan zelfs als aparte portfolio s beschouwd worden, zoals: applicatie- of infrastructuurportfolio s; personeelsportfolio (bijvoorbeeld op basis van opleiding, expertise, ervaring); locatieportfolio. Elk van de als zodanig apart beschouwde en bestuurde portfolio s heeft gevolgen voor het beleid en andersom, het beleid heeft gevolgen voor de samen te stellen portfolio en het evenwicht daarbinnen. Een beperking van deze op deelgebieden gerichte portfolio s - zoals die van applicaties - is dat ze gemakkelijk kunnen leiden tot suboptimalisatie omdat het resultaat altijd binnen een veel groter verband (op alle genoemde inrichtingsaspecten) moeten worden bestuurd. Waarom Service Portfolio Management? Het proces Service Portfolio Management richt zich op samenhang, verscheidenheid en evenwicht. Het biedt een integrale kijk op IT-projecten en IT-diensten. Synergie en transparantie worden zo op een structurele manier ingebed in de ITorganisatie en haar strategische en tactische processen. Daarmee wordt de IT tot volwaardige gesprekspartner voor de klant. Enkele voorbeelden van de toepassing van IT portfoliomanagement, nut en noodzaak zijn: Performance management - Voor portfoliomanagement dient een organisatie een duidelijk beeld te creëren van waarde, waarde voor de organisatie, waarde van producten en diensten, et cetera. Dit waardebegrip is een belangrijk uitgangspunt voor performance management en het identificeren van de relevante metrieken (Wiggers, 2004). Het kan een organisatie zelfs behoeden voor een al te gedetailleerde benadering van performance management. Want ook hier geldt: goed is goed genoeg.

11 9 Communicatie met klant - Van reactief naar proactief. Uit eigen ervaring kunnen we stellen dat portfoliomanagement helpt de communicatie met de klant om te vormen (LogicaCMG, 2003b). Portfoliomanagement tilt de communicatie uit boven het uitsluitend bespreken van de serviceniveaus van de afgelopen periode. Het vraagt om een focus op de toekomst en beantwoording van vragen als: wát te doen met de geconstateerde samenhang en hoe synergie te behalen? Voldoen aan wet- en regelgeving - Basel II, Sarbanes-Oxley, Tabaksblat en de Clinger-Cohen Act zijn voorbeelden van wet- en regelgeving waarin organisaties expliciet of impliciet worden verplicht portfolio management methodes te gebruiken. De overheden willen het management op deze wijze dwingen tot zorgvuldig bestuur, waarbij beslissingen moeten worden gebaseerd op het potentiële rendement in relatie tot het risico. Anderzijds mag een organisatie haar voortbestaan niet onnodig op het spel zetten door uitsluitend investeringen met een (zeer) hoog risico te doen. Invoeren van Service Portfolio Management Het invoeren van Service Portfolio Management vereist een aantal stappen (zie bijvoorbeeld Rubin, 2003; Verniers, 2004, 2008): inventariseren van (statische) assets diensten, hardware, applicaties, data en mensen, en bijbehorende aspecten als kosten, resourcebeslag, kwaliteitseisen, en hun waarde; opstellen van metrieken voor deze assets - financiën, kwaliteit, performance, snelheid van verandering, personeel/kennis en risico; meten van deze aspecten en vergelijken met gestelde niveaus; gebruiken van deze informatie - om keuzen te maken voor het vernieuwen en ontwikkelen of uitfaseren en vervangen van componenten. Bovenstaande stappen hebben betrekking op de IT-diensten en hun organisatie. Ook projecten kunnen als assets worden beschouwd en gemeten op attributen als tijd, kosten, scope, waarde, risico en impact op portfolio. Conclusie Portfoliomanagement is tactisch management. De zoektocht naar overeenkomsten, samenhang en structuur dwingt tot concentratie op hoofdlijnen. Het concretiseren van het waardebegrip helpt daarbij om nieuwe lijnen uit te zetten. Zo kan portfoliomanagement helpen bij het dichten van het grote gat dat bij veel organisaties gaapt tussen visie en strategie enerzijds en operatie anderzijds. In deze White Paper zijn we teruggegaan naar de oorsprong van portfoliomanagement een begrip dat steeds vaker wordt genoemd in verband met IT. Er is een innovatief model voor IT-diensten opgebouwd. Een belangrijke conclusie is dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen de portfolio s van diensten en van projecten. Dit verschil wordt in de literatuur slechts zelden expliciet gemaakt, maar is essentieel voor het vaststellen van de toegevoegde waarde van IT.

12 10 Wat Logica voor u kan betekenen Logica kan u helpen met opzet en uitvoering van Service Portfolio Management zoals het structureren van uw huidige of toekomstige IT portfolio, het inrichten van de nodigde Service Portfolio Management processen, het inregelen van de governance om te komen tot besluitvorming, het opzetten van uw catalogi in voor de business begrijpelijke taal, het opzetten van life cycle management voor de besturing van (groepen van) diensten en nog veel meer op het gebied van Service Portfolio Management. Wij willen u daarover graag verder informeren. IT Management Business en IT: samenwerking in de keten De informatievoorziening van grote ondernemingen gaat over veel schakels en vele complexe systemen. Betrouwbaarheid, beschikbaarheid en flexibiliteit in het inzetten van informatietechnologie is een voorwaarde om het succes van de onderneming te waarborgen. De interne samenwerking tussen de IT-organisatie en de business moet goed worden ingericht. Is de IT-organisatie voldoende servicegericht om oplossingen te bieden voor vragen vanuit de business? Wat moet er vanuit de bedrijfskant gebeuren om de IT-ondersteuning te laten aansluiten op de eigen behoeften? Business georiënteerde IT-diensten, flexibiliteit, cost of operations, continuïteit en end-to-end -ketenmanagement (E2E) zijn belangrijke thema s. Maximale ondersteuning van primaire processen Logica s IT Management richt zich op het organiseren van de IT-functie, het functioneel beheer en (out)sourcingsregie door de hele dienstverleningsketen. Wij adviseren en implementeren servicegerichte strategie, ontwerp, transitie en operatie die maximale ondersteuning bieden aan de primaire bedrijfsprocessen binnen de organisatie. Activiteiten die directe toegevoegde waarde leveren aan het succes van de onderneming. Het organiseren van ketenbeheer is hierin de rode draad. Onze services richten zich op: Regie in Sourcing (inrichting regieorganisatie en processen); Functional Management (informatiemanagement en functioneel beheer); Service Portfolio Management (gericht op governance Business en IT); Excellent Process Management (professionaliseren procesmatig werken); Business Service Monitoring (E2E ketenmonitoring). Wij leveren ondersteuning door advies, coachen, verandermanagement, projectmanagement en interim-management.

13 11 Toepassing best practices Met 200 gecertificeerde consultants in een scala van specialismen zijn wij de grootste partij in Nederland. Onze expertise en ervaring zetten wij in voor opdrachtgevers in alle branches en sectoren die succesvol willen veranderen. In de organisatie van (IT) continuïteitsaspecten voor grote ondernemingen zijn wij herkenbaar door eigen visie en pragmatische toepassing van internationale modellen, technieken en best practices. Hierbij hanteren wij kwaliteitsstandaarden als ITIL, ASL, BiSL, ISPL, escm, CobiT, IT Service CMMI en ISO Het organiseren van ketenbeheer is hierin de rode draad. Referenties Financial / project portfoliomanagement (Kersten 2003) Kersten, H.M.P. en C. Verhoef. Door bankiersogen kijken naar IT, Banking Review, Volume 14, Nr. 1, pp , (Markowitz 1952) Markowitz, H. Portfolio Selection, Journal of Finance, Vol. 7, Nr. 1, pp , Product / Service Portfolio Management (BCG) Boston Consultancy Group, The product portfolio, (Cooper, 2001) Cooper, R.G., S.J. Edgett en E.J. Kleinschmidt. Portfolio Management for New Products, Perseus Publishing, (Kersten, 2004) Kersten, Bert, en Han Verniers. IT beheren als portfolio, Informatie, November 2004, pp (Peppard, 2003) Peppard, J. Managing IT as a Portfolio of Services, Draft version 3.0, dd. April 1, (Wiggers, 2004) Wiggers, Peter, Henk Kok en Maritha de Boer-de Wit. IT Performance Management, Computer Weekly Professional Series, Elsevier Butterworth-Heinenmann, (Verniers, 2004) Verniers, Han, en Bert Kersten. Investeren in Service Portfoliomanagement, IT Beheer Jaarboek 2004/2005, pp , (Verniers, 2008) Verniers, Han. The art of Business Service Management: A rebellious service portfolio practice, IT Service Management Global Best Practices, Vol 1, pp , 2008

14 Australia Belgium Brazil Canada Czech Republic Denmark Egypt Estonia Finland France Germany Hong Kong Hungary India Indonesia Kuwait Luxembourg Malaysia Morocco Netherlands Norway Philippines Poland Portugal Russia Saudi Arabia Singapore Slovakia Spain Sweden Switzerland Taiwan Ukraine United Arab Emirates United Kingdom USA Logica IT Management Prof. W.H. Keesomlaan DJ Amstelveen Postbus AD Amstelveen P: +31 (0) F: +31 (0) IT

Portfoliomanagement staat duidelijk in de belangstelling.

Portfoliomanagement staat duidelijk in de belangstelling. Algemene beschouwingen IT Service Management ICT service portfoliomanagement: slimmer management van ICT 1.5 ICT service portfoliomanagement: slimmer management van ICT 29 Portfoliomanagement staat duidelijk

Nadere informatie

Business Service Management. BSM volgens Logica

Business Service Management. BSM volgens Logica Logica is a leading IT and business services company, employing 39,000 people across 36 countries. It provides business consulting, systems integration, and IT and business process outsourcing services.

Nadere informatie

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

20 mei 2008. Management van IT 1. Management van IT. Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen Management van IT Han Verniers PrincipalConsultant Han.Verniers@Logica.com Logica 2008. All rights reserved Programma Management van IT Wat is dat eigenlijk? IT organisaties: overeenkomsten en verschillen

Nadere informatie

Building effective IT demandsupply

Building effective IT demandsupply Building effective IT demandsupply structures Gerard Wijers Director Governance and Sourcing Management Agenda» Introductie Demand-Supply» Demand-Supply bij Vopak» Demand-Supply bij van Gansewinkel» Discussie

Nadere informatie

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties

Benefits Management. Continue verbetering van bedrijfsprestaties Benefits Management Continue verbetering van bedrijfsprestaties Agenda Logica 2010. All rights reserved No. 2 Mind mapping Logica 2010. All rights reserved No. 3 Opdracht Maak een Mindmap voor Kennis Management

Nadere informatie

Management. Analyse Sourcing Management

Management. Analyse Sourcing Management Management Analyse Sourcing Management Management Business Driven Management Informatie- en communicatietoepassingen zijn onmisbaar geworden in de dagelijkse praktijk van uw organisatie. Steeds meer

Nadere informatie

Functioneel Beheer. De basis voor een praktische inrichting

Functioneel Beheer. De basis voor een praktische inrichting De basis voor een praktische inrichting Logica is a leading IT and business services company, employing 39,000 people across 36 countries. It provides business consulting, systems integration, and IT and

Nadere informatie

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com

Regie uit een andere Branche. Hoe om te gaan met de vraag en de levering. Facto Magazine Congres 12 mei 2009. www.quintgroup.com Regie uit een andere Branche Facto Magazine Congres 12 mei 2009 Hoe om te gaan met de vraag en de levering THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION, WHICH IS PROTECTED BY COPYRIGHT. ALL RIGHTS RESERVED.

Nadere informatie

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012

13/07/2012. Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout. Agenda. Tijdsindeling. K o f f i e p a u z e. TestNet Summerschool, juni 2012 Op naar Product Quality Monitoring René Tuinhout Agenda No. 2 Tijdsindeling K o f f i e p a u z e No. 3 1 Introductie Zaterdag 9 juni 2012 Vrijdag 15 juni 2012 Zaterdag 16 juni 2012 Zaterdag 9 juni 2012

Nadere informatie

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol

Olde Bijvank Advies Organisatieontwikkeling & Managementcontrol SAMENVATTING ITIL ITIL is nog steeds dé standaard voor het inrichten van beheerspocessen binnen een IT-organisatie. En dekt zowel applicatie- als infrastructuur beheer af. Indien gewenst kan ITIL worden

Nadere informatie

De connected shopper journey

De connected shopper journey Over mij Nienke Smit Director Retail & Shopper TNS NIPO TNS NIPO Grote Bickersstraat 74 PO box 247 Amsterdam 1000 AE Amsterdam 020 5225 444 www.tns-nipo.com 2 Het was ooit heel simpel Behoefte Aankoop

Nadere informatie

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels.

In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens en Adri Cornelissen In een keten gaat het om de verbindingen, niet om de schakels. Verbindingsmodel IV Serviceketen Theo Thiadens Alleen een organisatie die

Nadere informatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie

Advies. Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie DIENST Advies over en ondersteuning bij het (initieel) inrichten/optimaliseren van de structuur van de(it Service Management)organisatie Advies over en ondersteuning bij het initieel inrichten/optimaliseren

Nadere informatie

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon

Pon Power. Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design. Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Pon Power Klantgericht innoveren met betrekking van Service Design Platform voor Klantgericht Ondernemen Michael Boon Agenda Pon Pon Power Service Design door Pon Power Pon Wereldwijd Canada United States

Nadere informatie

Sourcing. Analyse Sourcing Management

Sourcing. Analyse Sourcing Management Sourcing Analyse Sourcing Management Sourcing Business Driven Sourcing Wij nemen het woord sourcing letterlijk. Welke bronnen zijn nodig om uw organisatie optimaal te laten presteren, nu en in de toekomst?

Nadere informatie

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout

Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Product Quality Management, onze toekomst René Tuinhout Agenda No. 2 1 Tijdsindeling Binnen TestNet is gesproken over Product Kwaliteit (in 2011 en tijdens de Summerschool 2012). Een TestNet-werkgroep

Nadere informatie

HET GAAT OM INFORMATIE

HET GAAT OM INFORMATIE Aan leiding C OB IT HET GAAT OM INFORMATIE Informatie is belangrijk voor het functioneren van een organisatie Informatie wordt gegenereerd, gebruikt, bewaard, ontsloten, verwijderd Informatietechnologie

Nadere informatie

Trend Control Systems Ltd

Trend Control Systems Ltd Trend Control Systems Ltd Trend Approved Partner Network: Australia Germany ** Malaysia * Portugal Sweden ** Austria * Belgium China ** Croatia Czech Republic Denmark ** Estonia Faroe Islands Finland *

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1 Tabel 2A: Voornaamste exportpartners Zuid-Afrika (bedragen x 1.000 euro) Importers Exported value in 2014 Exported value in 2015 Exported value in

Nadere informatie

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen

Conclusie: voor elke organisatie die dit nastreeft is het goed besturen en beheersen van de bedrijfsprocessen 1 Waarom? : Succesvol zijn is een keuze! Organisaties worden door haar omgeving meer en meer gedwongen om beter te presteren. Voornamelijk wordt dit ingegeven door de klant die haar eisen en wensen m.b.t.

Nadere informatie

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company

Het BiSL-model. Een whitepaper van The Lifecycle Company Het BiSL-model Een whitepaper van The Lifecycle Company Met dit whitepaper bieden we u een overzicht op hooflijnen van het BiSL-model. U vindt een overzicht van de processen en per proces een beknopte

Nadere informatie

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht.

OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. OUTSOURCING In dit document wordt het begrip outscourcing of aanbesteding nader toegelicht. Vormen van outsourcing In praktijk zien we verschillende vormen van outsourcing die we verder niet toelichten

Nadere informatie

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Service ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions www.besam.be Service van wereldniveau Kiest u voor Besam, dan kunt u rekenen op onze wereldwijde service met lokale, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

Integratie. Business value van IT. Katja Geerink

Integratie. Business value van IT. Katja Geerink Integratie Business value van IT Katja Geerink ORGANISATIE Voor verdieping: Kluwermanagement.nl artikelcode: 0140 Trefwoorden: IT-business Value Innovatie Groei Business value van IT DE WEG NAAR TASTBARE

Nadere informatie

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010

Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Stand van zaken IM in Nederland Informatiemanagement onderzoek Quint Wellington Redwood 2010 Tanja Goense 16 September 2010 Programma Even voorstellen Opzet onderzoek Bevindingen Samengevat Foodforthought

Nadere informatie

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem. White paper

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem. White paper Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem White paper Flamco B.V. November 2016 Gesloten tegenover open verwarmingssystemen Verwarmings- en koelinstallaties maken gebruik van water voor de energieoverdracht

Nadere informatie

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT

Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009. Cross reference ISM - COBIT Auteurs: Jan van Bon, Wim Hoving Datum: 9 maart 2009 Cross reference ISM - COBIT ME: Monitor & Evaluate Cross reference ISM - COBIT Management summary Organisaties gebruiken doorgaans twee soorten instrumenten

Nadere informatie

Zaakgericht werken implementaties lukken (niet altijd)!

Zaakgericht werken implementaties lukken (niet altijd)! Zaakgericht werken implementaties lukken (niet altijd)! 17-11-2016 Atos 17-11-2016 Atos Deze track wordt gefaciliteerd door: & 3 17-11-2016 Atos 17-11-2016 Atos Invoeren zaakgericht werken Wat is zaakgericht

Nadere informatie

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst

Industry consulting. Care management. Effectieve procesinnovatie in de zorg. Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Industry consulting Care management Effectieve procesinnovatie in de zorg Onze zorg Kwaliteit nu én in de toekomst Effectieve procesinnovatie Iedere organisatie is uniek. Dat is in de zorg niet anders.

Nadere informatie

Copyright Stork N.V. 1

Copyright Stork N.V. 1 Management, een praktisch framework Taking up the challenge of optimizing your asset performance Stork Management Solutions Global Expertise Partner Complete, end-to-end solution Dedicated professionals

Nadere informatie

Incore Solutions Learning By Doing

Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Learning By Doing Incore Solutions Gestart in November 2007 Consultants zijn ervaren met bedrijfsprocessen en met Business Intelligence Alle expertise onder 1 dak voor een succesvolle

Nadere informatie

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet

Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet Dé cloud bestaat niet. maakt cloud concreet 1 Wilbert Teunissen wilbert.teunissen@sogeti.nl Cloud Cases Strategie De rol van Functioneel Beheer 2 Onderwerpen 1. Context? Hug 3. the Impact cloud! FB 2.

Nadere informatie

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente?

Enterprise Architectuur. een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Enterprise Architectuur een duur begrip, maar wat kan het betekenen voor mijn gemeente? Wie zijn we? > Frederik Baert Director Professional Services ICT @frederikbaert feb@ferranti.be Werkt aan een Master

Nadere informatie

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 1 P.R. of China 317,601 2 United Kingdom 313,998 3 U.S. of America 303,541 4 Austria 300,036 5 Singapore 299,143 6 Korea 294,383 7 Chinese Taipei 292,39 8 Czech

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

Van Bragt Informatiemanagement

Van Bragt Informatiemanagement 1 Strategic Grid - McFarlan Doel en werkwijze Het doel van het strategic grid zoals dat door McFarlan, McKenney en Pyburn is geïntroduceerd is de impact van ICT activiteiten uit te zetten ten opzichte

Nadere informatie

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement

De Next Practice. Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement De Next Practice Wilbert Teunissen Management Consultant Informatiemanagement Sogeti & ontwikkeling van FB 2005 De Uitdaging 4 e industriële revolutie NU!! Digitale Economie 27% heeft op dit moment een

Nadere informatie

14/11/2010. Begroting. Testgevalleninventarisatie. Testcase triage. Testgevalleninventarisatie Testcase triage Ureninschatting

14/11/2010. Begroting. Testgevalleninventarisatie. Testcase triage. Testgevalleninventarisatie Testcase triage Ureninschatting Begroting Testgevalleninventarisatie Testcase triage Ureninschatting Een duurzame testaanpak voor een veranderd informatiesysteem No. 47 Testgevalleninventarisatie Testcase triage Testgevallen nodig? Ja

Nadere informatie

Een framework voor applicatiebeheer

Een framework voor applicatiebeheer Een framework voor applicatie Mark Smalley ASL-Foundation www.aslfoundation.org SPIder, Utrecht, 10 juni 2003 Agenda Positionering applicatie Wat is ASL Waarom ASL Hoe ziet ASL eruit Samenwerking domeinen

Nadere informatie

Functioneel Applicatie Beheer

Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Functioneel Applicatie Beheer Goed functioneel beheer werkt als smeerolie voor uw organisatie en zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire

Nadere informatie

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services

Digital Independence. Plan Today to be ready for Tomorrow. Grip op uw continuïteit! Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Plan Today to be ready for Tomorrow Information Security and Continuity Services Digital Independence Grip op uw continuïteit! Weet u welke risico s uw bedrijf

Nadere informatie

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen.

[functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. [zaak] Een methode of maatregel om een risico te managen. Applicatiebeheer het beheren van applicaties. [functie] De functie die verantwoordelijk is voor het beheren van applicaties. Beheer (beheren) Control Onder de activiteit applicatiebeheer valt de ontwikkeling,

Nadere informatie

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V.

BISL Business Information Services Library. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. BISL Business Information Services Library Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie 1 De Organisatie Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met een uitgebreide expertise in business-

Nadere informatie

JOB OPENING OPS ENGINEER

JOB OPENING OPS ENGINEER 2016 DatacenterNext All rights reserved Our Mission Wij zijn een On-Demand Technology Office die bedrijven helpt technologie te organiseren, zekeren en innoveren. Dit stelt onze klanten in staat, vertrouwende

Nadere informatie

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing

Masterclass. Uitbesteden / Outsourcing Masterclass Uitbesteden / Outsourcing Agenda Hoe is het begonnen en waar staat outsourcing nu Praktische oefeningen om outsourcing te ervaren Uiteenzetting van de verschillende typen uitbesteding Hulp

Nadere informatie

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect)

Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Het investeerders perspectief (indirect) VBA Seminar Hoe verenigen vastgoedbeleggers duurzame en financiële rendementen? Matthijs Storm

Nadere informatie

Masterclass. Proces & Informatiemanagement

Masterclass. Proces & Informatiemanagement Masterclass Proces & Informatiemanagement Expertisegebied DATA MANAGEMENT PROCES MANAGEMENT INFORMATIE MANAGEMENT ICT-MANAGEMENT 2 Beschrijving In de huidige kennis- en netwerkeconomie wordt het verschil

Nadere informatie

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Welkom Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Reach the ultimate balance between maximized sales and minimized risks. 4 Weet met wie je zaken doet Controleer klant voor overeenkomst Financïele

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Global Project Performance

Global Project Performance Return on investment in project management PMO IMPLEMENTATIE PRINCE2 and The Swirl logo are trade marks of AXELOS Limited. PMO PROJECT MANAGEMENT OFFICE Een Project Management Office voorziet projecten,

Nadere informatie

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud

BluefieldFinance. BluefieldFinance. Sense Template. Toegevoegde waarde vanuit inhoud Sense Template BluefieldFinance Toegevoegde waarde vanuit inhoud De Organisatie Opgericht 2007 Bluefield Finance is als onderdeel van Bluefield Partners in 2007 opgericht door 2 ervaren financials met

Nadere informatie

Strategisch Risicomanagement

Strategisch Risicomanagement Commitment without understanding is a liability Strategisch Risicomanagement Auteur Drs. Carla van der Weerdt RA Accent Organisatie Advies Effectief en efficiënt risicomanagement op bestuursniveau Risicomanagement

Nadere informatie

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement

AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT. Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT Masterclass Informatiemanagement AAN DE SLAG MET INFORMATIEMANAGEMENT INTRODUCTIE Informatie is voor elke organisatie een cruciale asset. Efficiënte uitvoering van

Nadere informatie

grip houden op de uitbesteding van it

grip houden op de uitbesteding van it Thema: Finance en IT De regieorganisatie en haar niveaus van inrichten grip houden op de uitbesteding van it Onder druk van slinkende doorlooptijden om nieuwe bedrijfsprocessen te realiseren neemt outsourcing

Nadere informatie

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Dirk Van Damme Hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation - OECD 1. EEN HO-KWALIFICATIE HEEFT EEN

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces

ICT Management. Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement. Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces ICT Management Kortere terugverdientijd door het versnellen van het leerproces Leerprocessen en hun invloed op de kwaliteit van IT-servicemanagement SOLUTIONS THAT MATTER 1 Kortere terugverdientijd door

Nadere informatie

Sourcing een keuze met vele mogelijkheden. Han Wijns Groningen 09-06-2010

Sourcing een keuze met vele mogelijkheden. Han Wijns Groningen 09-06-2010 0 Sourcing een keuze met vele mogelijkheden Han Wijns Groningen 09-06-2010 1 IT NL Global Sourcing Model Strategie, besturing en activiteiten Uitgangspunten IT NL in 2007 Transformatie IT op het vlak van

Nadere informatie

Investment Management. De COO-agenda

Investment Management. De COO-agenda Investment Management De COO-agenda Vijf thema s 1) Markt 2) Wet- en regelgeving 3 5) Rol van de COO 5 3) Operations 4) Technologie 2012 KPMG Accountants N.V., registered with the trade register in the

Nadere informatie

BOS+COHEN+ STRATEGIE ADVISEURS

BOS+COHEN+ STRATEGIE ADVISEURS BOS+COHEN 1 Introductie (Sterblok) Bos+Cohen Strategie Adviseurs staat voor hoogwaardige dienstverlening binnen de ICT branche. De missie van Bos+Cohen is de afstand tussen ICT aanbieders en afnemers te

Nadere informatie

Het speelveld van de Chief Commercial Officer

Het speelveld van de Chief Commercial Officer Het speelveld van de Chief Commercial Officer Omgaan met dilemma s Stephan Linnenbank 28 november 2008 Atos, Atos and fish symbol, Atos Origin and fish symbol, Atos Consulting, and the fish symbol itself

Nadere informatie

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement

Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Specialisten Managers Adviseurs Algemeen functioneel beheer applicatiebeheer informatiemanagement Rapportage Pizzasessie Functioneel-beheer.com Alle deelnemers hebben hun functienaam opgegeven. De volgende functienamen zijn gemeld: Specialisten o Functioneel beheerder (9x) o Functioneel applicatiebeheerder

Nadere informatie

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei

managing people meeting aspirations Natuurlijke groei managing people meeting aspirations Natuurlijke groei geloof Wij hebben een gemeenschappelijke visie pagina - managing people, meeting aspirations Vandaag verhoogt CPM de prestaties op elk niveau van uw

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc

Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc Servicedesking! Hot or Not? Egbert van der Steege MSc FACTO CONGRES 2013 Servicedesking! Hot or Not? 11 juni 2013 BENT U TEVREDEN OVER DE PERFORMANCE VAN UW (FACILITAIRE) SERVICEDESK? DRAAGT UW (FACILITAIRE)

Nadere informatie

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010

Optimalisatie. BMC klantendag 4 maart 2010 Applicatie Portfolio Optimalisatie BMC klantendag 4 maart 2010 Introductie Pim van der Kleij consultant applicatieen servicemanagement Benno Faase consultant servicemanagement 2 Sogeti Professioneel ICT-vakbedrijf

Nadere informatie

Credit Risk Management in een internationale omgeving

Credit Risk Management in een internationale omgeving in een internationale omgeving 5 e Jaarcongres Credit Management Algemeen LeasePlan Corporation: Historie Profiel Internationale omgeving Risk Management Historie LeasePlan Corporation 1963 - Start LeasePlan

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals. SIS finance FINANCE consulting interim management professionals duurzame relaties met onze opdrachtgevers, gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. OVER FINANCE Finance is een middelgroot

Nadere informatie

DE CIO VAN DE TOEKOMST

DE CIO VAN DE TOEKOMST MIC 2015 DE CIO VAN DE TOEKOMST 30 oktober 2015 Mark van der Velden principal adviseur, interim manager EVEN VOORSTELLEN ONDERWERPEN De complexiteit van ICT in de zorg ICT ontwikkeling in drie stappen

Nadere informatie

ISM: BPM voor IT Service Management

ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management ISM: BPM voor IT Service Management Het jonge IT-vakgebied wordt bestookt met allerlei frameworks om grip te krijgen op de input en output: ITIL, ASL, BiSL, COBIT en

Nadere informatie

IBM Watson Recruitment. Marieke Joustra IBM Watson Talent Technical Consultant

IBM Watson Recruitment. Marieke Joustra IBM Watson Talent Technical Consultant IBM Watson Recruitment Marieke Joustra IBM Watson Talent Technical Consultant IBM Watson bron WikipediA Watson is een supercomputer die ontwikkeld is door IBM. Hij kan een in spreektaal gestelde vraag

Nadere informatie

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid

ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid ITIL en/of eigen verantwoordelijkheid Leo Ruijs 20 SEPTEMBER 2011 INNOVATIEDAG MANSYSTEMS Service8 B.V. Stelling ITIL BEPERKT DE EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID VAN MEDEWERKERS EN HEEFT DAARMEE EEN NEGATIEVE

Nadere informatie

Verandermanagement: Business as Usual

Verandermanagement: Business as Usual Verandermanagement: Samenvatting Voor organisaties is het inmiddels een vast gegeven dat hun processen en producten continue zullen moeten veranderen om zich te kunnen handhaven in een omgeving waar we

Nadere informatie

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking

Centre of expertise. voor samenwerking. B&C Bout&Co. structuur in samenwerking B&C Bout&Co structuur in samenwerking Centre of expertise voor samenwerking Centre of expertise Bout & Co vergroot de performance door verbetering van de structuur in samenwerking tussen ondernemingen,

Nadere informatie

Preview Performance Customer Interactions 2011

Preview Performance Customer Interactions 2011 Katja van Wel Senior consultant Katjavanwel@tote-m.com Preview Performance Customer Interactions 2011 12 Januari 2011, CRM Inspiration over Onderzoeken Agenda Introductie TOTE-M Customer Experience Preview

Nadere informatie

Business Architectuur vanuit de Business

Business Architectuur vanuit de Business Business Architectuur vanuit de Business CGI GROUP INC. All rights reserved Jaap Schekkerman _experience the commitment TM Organization Facilities Processes Business & Informatie Architectuur, kun je vanuit

Nadere informatie

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance

SIS FINANCE. voor professionals door professionals. consulting. interim management. finance professionals SIS. finance FINANCE consulting interim management professionals over sis... duurzame relaties met onze opdrachtgevers gebaseerd op kennis van zaken, commitment en oplossingsgerichtheid. Finance is een middelgroot

Nadere informatie

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem

Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA. 16 januari 2014 Doetinchem Het gevolg van transitie naar de cloud SaMBO-ICT & KZA 16 januari 2014 Doetinchem Agenda Introductie Aanleiding Samenvatting handreiking Uitkomsten workshop netwerkbijeenkomst Afsluiting 2 Introductie

Nadere informatie

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015

FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import jan-may 2015 IMPORT IN MILLION DOLLAR Factsheet RUSSIA cut flowers FACTSHEET CUT FLOWERS RUSSIA import Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com RUSSISCHE IMPORT SNIJBLOEMEN BEGIN DIT

Nadere informatie

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things

Project Portfolio Management. Doing enough of the right things Project Portfolio Management Doing enough of the right things BPUG, Hilversum, 24 juni, 2015 Inhoud 1 2 3 4 Introductie Het belang van portfolio management Project portfolio management volgens MoP 3a 3b

Nadere informatie

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal

The Road to Working Capital Excellence. Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The Road to Working Capital Excellence Werken aan structurele verbeteringen door het tussen de oren krijgen van werkkapitaal The road to Working Capital Excellence Vraag Aanpak Toepassing Resultaat Quick

Nadere informatie

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie.

Agenda 26-4-2009. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. Wat zijn de gevolgen van Cloud en Gridcomputing voor de gebruikersorganisatie en de beheersfunctie. John Lieberwerth Agenda Even voorstellen Cloud Computing De tien Plagen Gebruikersorganisatie en ICT

Nadere informatie

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer]

[Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] [Cursus Risicomanagement in onderhoud en beheer] Bestemd voor: Managers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud, het (installatie)beheer of de bedrijfsvoering van technische systemen. Technici die

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models

Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models Workshop Low Cost High Value Service Delivery Models 9 februari 2012 2011 - All rights reserved Noventum Service Management Consultants Ltd. 1 Low Cost High Value Service Delivery Models Low cost delivery

Nadere informatie

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant

CMS Ronde Tafel. Cloud Continuity. Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant CMS Ronde Tafel Cloud Continuity Ir. Jurian Hermeler Principal Consultant Introductie Quint Wellington Redwood Onafhankelijk Management Adviesbureau Opgericht in 1992 in Nederland Ruim 20 jaar ervaring

Nadere informatie

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen

Testen en BASEL II. Dennis Janssen. Agenda. Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen Testen en BASEL II Dennis Janssen Test Research Centre LogicaCMG 1 Agenda Wat is BASEL II? Testen van BASEL II op hoofdlijnen BASEL II als hulpmiddel om positie testen te versterken Samenvatting 2 1 Basel

Nadere informatie

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen:

Sourcing realiseert u onder andere met behulp van een van de volgende oplossingsrichtingen: Sourcing ADVISORY Sourcing wordt door veel organisaties omarmd als een belangrijk middel om de financiële en operationele prestatie te verbeteren. Welke functies binnen de organisatie behoren echt tot

Nadere informatie

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland

Windows Server 2003 EoS. GGZ Nederland Windows Server 2003 EoS GGZ Nederland Inleiding Inleiding Op 14 juli 2015 gaat Windows Server 2003 uit Extended Support. Dat betekent dat er geen nieuwe updates, patches of security releases worden uitgebracht.

Nadere informatie

Identity & Access Management & Cloud Computing

Identity & Access Management & Cloud Computing Identity & Access Management & Cloud Computing Emanuël van der Hulst Edwin Sturrus KPMG IT Advisory 11 juni 2015 Cloud Architect Alliance Introductie Emanuël van der Hulst RE CRISC KPMG IT Advisory Information

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid

Stop met procesgericht ICT-beheer. Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Stop met procesgericht ICT-beheer Betere resultaten door eigen verantwoordelijkheid Wie is Leo Ruijs? Leo Ruijs, Service 8-2 - Ontwikkelingen vakgebied 1950-1970 Beheer als specialisatie 1970-1990 ICT

Nadere informatie

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven

2e2 Group BV. Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven 2e2 Group BV Dynomic BV Ronald Verweij Business Line Manager Date: 28 September 2006 Location: Bilthoven Voorstellen Ronald Verweij S&P Simac IT dienstverlening, Manager Operations Services Dynomic IT

Nadere informatie

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Functieprofiel Functioneel Beheerder Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Zorgdragen voor adequaat beheer en onderhoud van systemen en applicaties, voor tijdige en effectieve ondersteuning van en kennisontwikkeling

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Clicks & Bricks. Patrick Langley. Feiten over het on- en offline kopen. Director Retail Operations & Servicing

Clicks & Bricks. Patrick Langley. Feiten over het on- en offline kopen. Director Retail Operations & Servicing Clicks & Bricks Feiten over het on- en offline kopen Patrick Langley Director Retail Operations & Servicing GfK Retail and Technology Benelux B.V. - Amstelveen GfK 2012 Bricks&Clicks Market Monitor March

Nadere informatie

25 Het CATS CM Maturity Model

25 Het CATS CM Maturity Model 25 Het CATS CM Maturity Model Op basis van de ervaringen die zijn opgedaan in het advies- en trainingswerk van CM Partners is, uitgaande van CATS CM, een volwassenheidsmodel opgesteld dat ingezet kan worden

Nadere informatie

Testen en Veiligheid

Testen en Veiligheid Testen en Veiligheid Hoe testen je imago kan schaden Bart Knaack maart 2010 Agenda Introductie Het doel van testen Wanneer gaat het fout? Hoe kunnen we dit voorkomen? Logica 2010. All rights reserved Testnet

Nadere informatie

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009

Inkopen van ICT. Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 : Inkopen Complexe Techniek? 20 april 2009 Ir. Richard Heijne den Bak MTD Teamleider IT-inkoop/pakketselectie Mitopics Docent Nevi Inkoopacademie Inhoud Voorstellen Context IT-inkoop Omgaan met complexiteit

Nadere informatie